Ignore:
Timestamp:
Aug 13, 2009, 7:56:32 AM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+, glib, gconf: подадени в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/glib.master.bg.po

  r1815 r1839  
  88"Project-Id-Version: glib trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2009-03-17 14:06+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2009-03-17 14:06+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2009-08-13 07:14+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2009-08-13 07:14+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  186186msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
  187187
  188 #: ../glib/gfileutils.c:712 ../glib/gmappedfile.c:133
   188#: ../glib/gfileutils.c:712 ../glib/gmappedfile.c:141
  189189#, c-format
  190190msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
   
  206206"g_rename(): %s"
  207207
  208 #: ../glib/gfileutils.c:896 ../glib/gfileutils.c:1328
   208#: ../glib/gfileutils.c:896 ../glib/gfileutils.c:1333
  209209#, c-format
  210210msgid "Failed to create file '%s': %s"
   
  228228msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fflush(): %s"
  229229
  230 #: ../glib/gfileutils.c:979
   230#: ../glib/gfileutils.c:983
  231231#, c-format
  232232msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
  233233msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fsync(): %s"
  234234
  235 #: ../glib/gfileutils.c:997
   235#: ../glib/gfileutils.c:1002
  236236#, c-format
  237237msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
   
  239239"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
  240240
  241 #: ../glib/gfileutils.c:1115
   241#: ../glib/gfileutils.c:1120
  242242#, c-format
  243243msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
   
  246246"g_unlink(): %s"
  247247
  248 #: ../glib/gfileutils.c:1290
   248#: ../glib/gfileutils.c:1295
  249249#, c-format
  250250msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
  251251msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
  252252
  253 #: ../glib/gfileutils.c:1303
   253#: ../glib/gfileutils.c:1308
  254254#, c-format
  255255msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
  256256msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
  257257
  258 #: ../glib/gfileutils.c:1742
   258#: ../glib/gfileutils.c:1747
  259259#, c-format
  260260msgid "%.1f KB"
  261261msgstr "%.1f KB"
  262262
  263 #: ../glib/gfileutils.c:1747
   263#: ../glib/gfileutils.c:1752
  264264#, c-format
  265265msgid "%.1f MB"
  266266msgstr "%.1f MB"
  267267
  268 #: ../glib/gfileutils.c:1752
   268#: ../glib/gfileutils.c:1757
  269269#, c-format
  270270msgid "%.1f GB"
  271271msgstr "%.1f GB"
  272272
  273 #: ../glib/gfileutils.c:1795
   273#: ../glib/gfileutils.c:1800
  274274#, c-format
  275275msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
  276276msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
  277277
  278 #: ../glib/gfileutils.c:1816
   278#: ../glib/gfileutils.c:1821
  279279msgid "Symbolic links not supported"
  280280msgstr "Символни връзки не се поддържат"
   
  302302msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
  303303
  304 #: ../glib/gmappedfile.c:116
   304#: ../glib/gmappedfile.c:123
  305305#, c-format
  306306msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
  307307msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
  308308
  309 #: ../glib/gmappedfile.c:193
   309#: ../glib/gmappedfile.c:201
  310310#, c-format
  311311msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
   
  314314"%s"
  315315
  316 #: ../glib/gmarkup.c:255 ../glib/gmarkup.c:295
   316#: ../glib/gmarkup.c:303 ../glib/gmarkup.c:343
  317317#, c-format
  318318msgid "Error on line %d char %d: "
  319319msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: "
  320320
  321 #: ../glib/gmarkup.c:389
   321#: ../glib/gmarkup.c:363 ../glib/gmarkup.c:441
   322#, c-format
   323msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
   324msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — „%s“ е грешен"
   325
   326#: ../glib/gmarkup.c:374
   327#, c-format
   328msgid "'%s' is not a valid name "
   329msgstr "„%s“ е неправилно име "
   330
   331#: ../glib/gmarkup.c:390
   332#, c-format
   333msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
   334msgstr "„%s“ е неправилно име „%c“"
   335
   336#: ../glib/gmarkup.c:494
  322337#, c-format
  323338msgid "Error on line %d: %s"
  324339msgstr "Грешка на ред %d: %s"
  325340
  326 #: ../glib/gmarkup.c:493
  327 msgid ""
  328 "Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
  329 msgstr ""
  330 "Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
  331 "последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
  332 
  333 #: ../glib/gmarkup.c:503
  334 #, c-format
  335 msgid ""
  336 "Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
  337 "begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
  338 "it as &amp;"
  339 msgstr ""
  340 "Заместваща последователност не може да започва със знака „%s“. Тя трябва да "
  341 "започва със знака „&“. Ако той не трябва да започва заместваща "
  342 "последователност, той може да се екранира така: „&amp;“"
  343 
  344 #: ../glib/gmarkup.c:537
  345 #, c-format
  346 msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
  347 msgstr "Знакът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
  348 
  349 #: ../glib/gmarkup.c:574
  350 #, c-format
  351 msgid "Entity name '%s' is not known"
  352 msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
  353 
  354 #: ../glib/gmarkup.c:585
  355 msgid ""
  356 "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
  357 "character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
  358 msgstr ""
  359 "Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
  360 "амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
  361 "амперсанда чрез „&amp;“"
  362 
  363 #: ../glib/gmarkup.c:638
   341#: ../glib/gmarkup.c:578
  364342#, c-format
  365343msgid ""
   
  370348"(напр. &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
  371349
  372 #: ../glib/gmarkup.c:660
  373 #, c-format
  374 msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
  375 msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
  376 
  377 #: ../glib/gmarkup.c:675
  378 msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
  379 msgstr "Празен указател на знак. Трябва да включва число, напр. &#454;"
  380 
  381 #: ../glib/gmarkup.c:685
   350#: ../glib/gmarkup.c:590
  382351msgid ""
  383352"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
   
  389358"чрез „&amp;“"
  390359
  391 #: ../glib/gmarkup.c:771
  392 msgid "Unfinished entity reference"
  393 msgstr "Незавършена заместваща последователност"
  394 
  395 #: ../glib/gmarkup.c:777
  396 msgid "Unfinished character reference"
  397 msgstr "Незавършен указател на знак"
  398 
  399 #: ../glib/gmarkup.c:1063
  400 msgid "Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence"
  401 msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — прекалено дълга последователност"
  402 
  403 #: ../glib/gmarkup.c:1091
  404 msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not a start char"
  405 msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — не може да се започва с този знак"
  406 
  407 #: ../glib/gmarkup.c:1130
  408 #, c-format
  409 msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not valid '%s'"
  410 msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — „%s“ е грешен"
  411 
  412 #: ../glib/gmarkup.c:1168
   360#: ../glib/gmarkup.c:616
   361#, c-format
   362msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
   363msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
   364
   365#: ../glib/gmarkup.c:654
   366msgid ""
   367"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
   368msgstr ""
   369"Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
   370"последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
   371
   372#: ../glib/gmarkup.c:662
   373#, c-format
   374msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
   375msgstr "Името на заместващата последователност „%-.*s“ е неизвестно"
   376
   377#: ../glib/gmarkup.c:667
   378msgid ""
   379"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
   380"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
   381msgstr ""
   382"Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
   383"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
   384"амперсанда чрез „&amp;“"
   385
   386#: ../glib/gmarkup.c:1014
  413387msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
  414388msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
  415389
  416 #: ../glib/gmarkup.c:1208
   390#: ../glib/gmarkup.c:1054
  417391#, c-format
  418392msgid ""
   
  422396"„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
  423397
  424 #: ../glib/gmarkup.c:1276
   398#: ../glib/gmarkup.c:1122
  425399#, c-format
  426400msgid ""
   
  431405"с „>“"
  432406
  433 #: ../glib/gmarkup.c:1365
   407#: ../glib/gmarkup.c:1206
  434408#, c-format
  435409msgid ""
   
  439413"s“"
  440414
  441 #: ../glib/gmarkup.c:1407
   415#: ../glib/gmarkup.c:1247
  442416#, c-format
  443417msgid ""
   
  450424"вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
  451425
  452 #: ../glib/gmarkup.c:1493
   426#: ../glib/gmarkup.c:1291
  453427#, c-format
  454428msgid ""
   
  459433"се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
  460434
  461 #: ../glib/gmarkup.c:1635
   435#: ../glib/gmarkup.c:1425
  462436#, c-format
  463437msgid ""
   
  467441"„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
  468442
  469 #: ../glib/gmarkup.c:1675
   443#: ../glib/gmarkup.c:1461
  470444#, c-format
  471445msgid ""
   
  476450"Позволен е знакът „>“"
  477451
  478 #: ../glib/gmarkup.c:1686
   452#: ../glib/gmarkup.c:1472
  479453#, c-format
  480454msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
  481455msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
  482456
  483 #: ../glib/gmarkup.c:1695
   457#: ../glib/gmarkup.c:1481
  484458#, c-format
  485459msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
  486460msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
  487461
  488 #: ../glib/gmarkup.c:1858
   462#: ../glib/gmarkup.c:1648
  489463msgid "Document was empty or contained only whitespace"
  490464msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
  491465
  492 #: ../glib/gmarkup.c:1872
   466#: ../glib/gmarkup.c:1662
  493467msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
  494468msgstr ""
  495469"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба — „<“"
  496470
  497 #: ../glib/gmarkup.c:1880 ../glib/gmarkup.c:1925
   471#: ../glib/gmarkup.c:1670 ../glib/gmarkup.c:1715
  498472#, c-format
  499473msgid ""
   
  504478"s“"
  505479
  506 #: ../glib/gmarkup.c:1888
   480#: ../glib/gmarkup.c:1678
  507481#, c-format
  508482msgid ""
   
  513487"етикета <%s/>"
  514488
  515 #: ../glib/gmarkup.c:1894
   489#: ../glib/gmarkup.c:1684
  516490msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
  517491msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
  518492
  519 #: ../glib/gmarkup.c:1900
   493#: ../glib/gmarkup.c:1690
  520494msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
  521495msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
  522496
  523 #: ../glib/gmarkup.c:1905
   497#: ../glib/gmarkup.c:1695
  524498msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
  525499msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
  526500
  527 #: ../glib/gmarkup.c:1911
   501#: ../glib/gmarkup.c:1701
  528502msgid ""
  529503"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
   
  533507"атрибута. Атрибутът няма стойност"
  534508
  535 #: ../glib/gmarkup.c:1918
   509#: ../glib/gmarkup.c:1708
  536510msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
  537511msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
  538512
  539 #: ../glib/gmarkup.c:1934
   513#: ../glib/gmarkup.c:1724
  540514#, c-format
  541515msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
  542516msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
  543517
  544 #: ../glib/gmarkup.c:1940
   518#: ../glib/gmarkup.c:1730
  545519msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
  546520msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
   
  567541"шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
  568542
  569 #: ../glib/gregex.c:154 ../gio/glocalfile.c:2010
   543#: ../glib/gregex.c:154 ../gio/glocalfile.c:2105
  570544msgid "internal error"
  571545msgstr "вътрешна грешка"
   
  784758msgstr "не е открит указан предварително проверен подшаблон"
  785759
  786 #: ../glib/gregex.c:526 ../glib/gregex.c:1605
   760#: ../glib/gregex.c:526 ../glib/gregex.c:1607
  787761#, c-format
  788762msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
   
  807781msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
  808782
  809 #: ../glib/gregex.c:2033
   783#: ../glib/gregex.c:2035
  810784msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
  811785msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
  812786
  813 #: ../glib/gregex.c:2049
   787#: ../glib/gregex.c:2051
  814788msgid "hexadecimal digit expected"
  815789msgstr "очаква се шестнайсетично число"
  816790
  817 #: ../glib/gregex.c:2089
   791#: ../glib/gregex.c:2091
  818792msgid "missing '<' in symbolic reference"
  819793msgstr "в символния указател липсва „<“"
  820794
  821 #: ../glib/gregex.c:2098
   795#: ../glib/gregex.c:2100
  822796msgid "unfinished symbolic reference"
  823797msgstr "незавършен символен указател"
  824798
  825 #: ../glib/gregex.c:2105
   799#: ../glib/gregex.c:2107
  826800msgid "zero-length symbolic reference"
  827801msgstr "символен указател с нулева дължина"
  828802
  829 #: ../glib/gregex.c:2116
   803#: ../glib/gregex.c:2118
  830804msgid "digit expected"
  831805msgstr "очаква се цифра"
  832806
  833 #: ../glib/gregex.c:2134
   807#: ../glib/gregex.c:2136
  834808msgid "illegal symbolic reference"
  835809msgstr "неправилен символен указател"
  836810
  837 #: ../glib/gregex.c:2196
   811#: ../glib/gregex.c:2198
  838812msgid "stray final '\\'"
  839813msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
  840814
  841 #: ../glib/gregex.c:2200
   815#: ../glib/gregex.c:2202
  842816msgid "unknown escape sequence"
  843817msgstr "непозната екранираща последователност"
  844818
  845 #: ../glib/gregex.c:2210
   819#: ../glib/gregex.c:2212
  846820#, c-format
  847821msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
   
  876850msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
  877851
  878 #: ../glib/gspawn-win32.c:298 ../glib/gspawn.c:1468
   852#: ../glib/gspawn-win32.c:298 ../glib/gspawn.c:1469
  879853#, c-format
  880854msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
   
  992966msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
  993967
  994 #: ../glib/goption.c:615
   968#: ../glib/goption.c:755
  995969msgid "Usage:"
  996970msgstr "Употреба:"
  997971
  998 #: ../glib/goption.c:615
   972#: ../glib/goption.c:755
  999973msgid "[OPTION...]"
  1000974msgstr "[ОПЦИЯ…]"
  1001975
  1002 #: ../glib/goption.c:719
   976#: ../glib/goption.c:861
  1003977msgid "Help Options:"
  1004978msgstr "Настройки на помощта:"
  1005979
  1006 #: ../glib/goption.c:720
   980#: ../glib/goption.c:862
  1007981msgid "Show help options"
  1008982msgstr "Показване на настройките на помощта"
  1009983
  1010 #: ../glib/goption.c:726
   984#: ../glib/goption.c:868
  1011985msgid "Show all help options"
  1012986msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  1013987
  1014 #: ../glib/goption.c:788
   988#: ../glib/goption.c:930
  1015989msgid "Application Options:"
  1016990msgstr "Настройки на приложението:"
  1017991
  1018 #: ../glib/goption.c:850 ../glib/goption.c:920
   992#: ../glib/goption.c:992 ../glib/goption.c:1062
  1019993#, c-format
  1020994msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  1021995msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  1022996
  1023 #: ../glib/goption.c:860 ../glib/goption.c:928
   997#: ../glib/goption.c:1002 ../glib/goption.c:1070
  1024998#, c-format
  1025999msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  10271001"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
  10281002
  1029 #: ../glib/goption.c:885
   1003#: ../glib/goption.c:1027
  10301004#, c-format
  10311005msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
   
  10331007"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
  10341008
  1035 #: ../glib/goption.c:893
   1009#: ../glib/goption.c:1035
  10361010#, c-format
  10371011msgid "Double value '%s' for %s out of range"
   
  10401014"допустимите стойности"
  10411015
  1042 #: ../glib/goption.c:1156 ../glib/goption.c:1235
   1016#: ../glib/goption.c:1298 ../glib/goption.c:1377
  10431017#, c-format
  10441018msgid "Error parsing option %s"
  10451019msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
  10461020
  1047 #: ../glib/goption.c:1266 ../glib/goption.c:1380
   1021#: ../glib/goption.c:1408 ../glib/goption.c:1522
  10481022#, c-format
  10491023msgid "Missing argument for %s"
  10501024msgstr "Липсва аргумент за %s"
  10511025
  1052 #: ../glib/goption.c:1773
   1026#: ../glib/goption.c:1917
  10531027#, c-format
  10541028msgid "Unknown option %s"
  10551029msgstr "Непозната опция %s"
  10561030
  1057 #: ../glib/gkeyfile.c:358
   1031#: ../glib/gkeyfile.c:362
  10581032msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
  10591033msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
  10601034
  1061 #: ../glib/gkeyfile.c:393
   1035#: ../glib/gkeyfile.c:397
  10621036msgid "Not a regular file"
  10631037msgstr "Не е обикновен файл"
  10641038
  1065 #: ../glib/gkeyfile.c:401
   1039#: ../glib/gkeyfile.c:405
  10661040msgid "File is empty"
  10671041msgstr "Файлът е празен"
  10681042
  1069 #: ../glib/gkeyfile.c:761
   1043#: ../glib/gkeyfile.c:765
  10701044#, c-format
  10711045msgid ""
   
  10751049"група, нито коментар"
  10761050
  1077 #: ../glib/gkeyfile.c:821
   1051#: ../glib/gkeyfile.c:825
  10781052#, c-format
  10791053msgid "Invalid group name: %s"
  10801054msgstr "Неправилно име на група: %s"
  10811055
  1082 #: ../glib/gkeyfile.c:843
   1056#: ../glib/gkeyfile.c:847
  10831057msgid "Key file does not start with a group"
  10841058msgstr "Ключовият файл не започва с група"
  10851059
  1086 #: ../glib/gkeyfile.c:869
   1060#: ../glib/gkeyfile.c:873
  10871061#, c-format
  10881062msgid "Invalid key name: %s"
  10891063msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
  10901064
  1091 #: ../glib/gkeyfile.c:896
   1065#: ../glib/gkeyfile.c:900
  10921066#, c-format
  10931067msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
  10941068msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  10951069
  1096 #: ../glib/gkeyfile.c:1112 ../glib/gkeyfile.c:1274 ../glib/gkeyfile.c:2503
  1097 #: ../glib/gkeyfile.c:2569 ../glib/gkeyfile.c:2704 ../glib/gkeyfile.c:2837
  1098 #: ../glib/gkeyfile.c:2990 ../glib/gkeyfile.c:3177 ../glib/gkeyfile.c:3238
   1070#: ../glib/gkeyfile.c:1116 ../glib/gkeyfile.c:1278 ../glib/gkeyfile.c:2507
   1071#: ../glib/gkeyfile.c:2573 ../glib/gkeyfile.c:2708 ../glib/gkeyfile.c:2841
   1072#: ../glib/gkeyfile.c:2994 ../glib/gkeyfile.c:3181 ../glib/gkeyfile.c:3242
  10991073#, c-format
  11001074msgid "Key file does not have group '%s'"
  11011075msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  11021076
  1103 #: ../glib/gkeyfile.c:1286
   1077#: ../glib/gkeyfile.c:1290
  11041078#, c-format
  11051079msgid "Key file does not have key '%s'"
  11061080msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  11071081
  1108 #: ../glib/gkeyfile.c:1393 ../glib/gkeyfile.c:1508
   1082#: ../glib/gkeyfile.c:1397 ../glib/gkeyfile.c:1512
  11091083#, c-format
  11101084msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  11111085msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  11121086
  1113 #: ../glib/gkeyfile.c:1413 ../glib/gkeyfile.c:1528 ../glib/gkeyfile.c:1907
   1087#: ../glib/gkeyfile.c:1417 ../glib/gkeyfile.c:1911
  11141088#, c-format
  11151089msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
   
  11181092"анализирана."
  11191093
  1120 #: ../glib/gkeyfile.c:2122 ../glib/gkeyfile.c:2334
   1094#: ../glib/gkeyfile.c:1532
   1095#, c-format
   1096msgid ""
   1097"Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
   1098msgstr ""
   1099"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
   1100"анализирана."
   1101
   1102#: ../glib/gkeyfile.c:2126 ../glib/gkeyfile.c:2338
  11211103#, c-format
  11221104msgid ""
   
  11271109"бъде анализирана."
  11281110
  1129 #: ../glib/gkeyfile.c:2518 ../glib/gkeyfile.c:2719 ../glib/gkeyfile.c:3249
   1111#: ../glib/gkeyfile.c:2522 ../glib/gkeyfile.c:2723 ../glib/gkeyfile.c:3253
  11301112#, c-format
  11311113msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  11321114msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  11331115
  1134 #: ../glib/gkeyfile.c:3483
   1116#: ../glib/gkeyfile.c:3487
  11351117msgid "Key file contains escape character at end of line"
  11361118msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  11371119
  1138 #: ../glib/gkeyfile.c:3505
   1120#: ../glib/gkeyfile.c:3509
  11391121#, c-format
  11401122msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  11411123msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност — „%s“"
  11421124
  1143 #: ../glib/gkeyfile.c:3647
   1125#: ../glib/gkeyfile.c:3651
  11441126#, c-format
  11451127msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  11461128msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  11471129
  1148 #: ../glib/gkeyfile.c:3661
   1130#: ../glib/gkeyfile.c:3665
  11491131#, c-format
  11501132msgid "Integer value '%s' out of range"
  11511133msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  11521134
  1153 #: ../glib/gkeyfile.c:3694
   1135#: ../glib/gkeyfile.c:3698
  11541136#, c-format
  11551137msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
   
  11571139"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
  11581140
  1159 #: ../glib/gkeyfile.c:3718
   1141#: ../glib/gkeyfile.c:3722
  11601142#, c-format
  11611143msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
   
  11631145
  11641146#: ../gio/gbufferedinputstream.c:417 ../gio/gbufferedinputstream.c:498
  1165 #: ../gio/ginputstream.c:193 ../gio/ginputstream.c:325
  1166 #: ../gio/ginputstream.c:566 ../gio/ginputstream.c:691
  1167 #: ../gio/goutputstream.c:202 ../gio/goutputstream.c:656
   1147#: ../gio/ginputstream.c:190 ../gio/ginputstream.c:322
   1148#: ../gio/ginputstream.c:563 ../gio/ginputstream.c:688
   1149#: ../gio/goutputstream.c:201 ../gio/goutputstream.c:656
  11681150#, c-format
  11691151msgid "Too large count value passed to %s"
  11701152msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
  11711153
  1172 #: ../gio/gbufferedinputstream.c:885 ../gio/ginputstream.c:901
  1173 #: ../gio/goutputstream.c:1085
   1154#: ../gio/gbufferedinputstream.c:885 ../gio/ginputstream.c:898
   1155#: ../gio/giostream.c:309 ../gio/goutputstream.c:1085
  11741156msgid "Stream is already closed"
  11751157msgstr "Потокът вече е затворен"
  11761158
  1177 #: ../gio/gcancellable.c:366 ../gio/glocalfile.c:2003
  1178 #: ../gio/gsimpleasyncresult.c:627 ../gio/gsimpleasyncresult.c:654
   1159#: ../gio/gcancellable.c:404 ../gio/glocalfile.c:2098
   1160#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:650 ../gio/gsimpleasyncresult.c:676
  11791161msgid "Operation was cancelled"
  11801162msgstr "Действието е прекратено"
   
  11981180msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
  11991181
  1200 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:462 ../gio/gwin32appinfo.c:222
   1182#: ../gio/gdesktopappinfo.c:463 ../gio/gwin32appinfo.c:222
  12011183msgid "Unnamed"
  12021184msgstr "Без име"
  12031185
  1204 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:709
   1186#: ../gio/gdesktopappinfo.c:710
  12051187msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
  12061188msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
  12071189
  1208 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1003
   1190#: ../gio/gdesktopappinfo.c:890
  12091191msgid "Unable to find terminal required for application"
  12101192msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
  12111193
  1212 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1235
   1194#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1098
  12131195#, c-format
  12141196msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
  12151197msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
  12161198
  1217 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1239
   1199#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1102
  12181200#, c-format
  12191201msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
  12201202msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
  12211203
  1222 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1643
   1204#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1506
  12231205#, c-format
  12241206msgid "Can't create user desktop file %s"
  12251207msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
  12261208
  1227 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1755
   1209#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1618
  12281210#, c-format
  12291211msgid "Custom definition for %s"
  12301212msgstr "Потребителска дефиниция за %s"
  12311213
  1232 #: ../gio/gdrive.c:381
   1214#: ../gio/gdrive.c:409
  12331215msgid "drive doesn't implement eject"
  12341216msgstr "устройството не поддържа изваждане"
  12351217
  1236 #: ../gio/gdrive.c:451
   1218#. Translators: This is an error
   1219#. * message for drive objects that
   1220#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
   1221#: ../gio/gdrive.c:489
   1222msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
   1223msgstr "устройството не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
   1224
   1225#: ../gio/gdrive.c:566
  12371226msgid "drive doesn't implement polling for media"
  12381227msgstr "устройството не поддържа следене за носител"
   1228
   1229#: ../gio/gdrive.c:771
   1230msgid "drive doesn't implement start"
   1231msgstr "устройството не поддържа стартиране"
   1232
   1233#: ../gio/gdrive.c:873
   1234msgid "drive doesn't implement stop"
   1235msgstr "устройството не поддържа спиране"
  12391236
  12401237#: ../gio/gemblem.c:325
   
  12621259msgstr "Очакваше се GEmblem за GEmblemedIcon"
  12631260
  1264 #: ../gio/gfile.c:827 ../gio/gfile.c:1057 ../gio/gfile.c:1192
  1265 #: ../gio/gfile.c:1428 ../gio/gfile.c:1482 ../gio/gfile.c:1539
  1266 #: ../gio/gfile.c:1622 ../gio/gfile.c:2712 ../gio/gfile.c:2766
  1267 #: ../gio/gfile.c:2897 ../gio/gfile.c:2937 ../gio/gfile.c:3264
  1268 #: ../gio/gfile.c:3666 ../gio/gfile.c:3750 ../gio/gfile.c:3833
  1269 #: ../gio/gfile.c:3913 ../gio/gfile.c:4243 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:428
   1261#: ../gio/gfile.c:861 ../gio/gfile.c:1091 ../gio/gfile.c:1226
   1262#: ../gio/gfile.c:1462 ../gio/gfile.c:1516 ../gio/gfile.c:1573
   1263#: ../gio/gfile.c:1656 ../gio/gfile.c:1711 ../gio/gfile.c:1771
   1264#: ../gio/gfile.c:1825 ../gio/gfile.c:3150 ../gio/gfile.c:3204
   1265#: ../gio/gfile.c:3335 ../gio/gfile.c:3375 ../gio/gfile.c:3702
   1266#: ../gio/gfile.c:4104 ../gio/gfile.c:4190 ../gio/gfile.c:4279
   1267#: ../gio/gfile.c:4377 ../gio/gfile.c:4464 ../gio/gfile.c:4557
   1268#: ../gio/gfile.c:4887 ../gio/gfile.c:5167 ../gio/gfile.c:5236
   1269#: ../gio/gfile.c:6824 ../gio/gfile.c:6914 ../gio/gfile.c:7000
   1270#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:431
  12701271msgid "Operation not supported"
  12711272msgstr "Действието не се поддържа"
   
  12791280#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
  12801281#. * exists.
  1281 #: ../gio/gfile.c:1313 ../gio/glocalfile.c:1082 ../gio/glocalfile.c:1093
  1282 #: ../gio/glocalfile.c:1106
   1282#: ../gio/gfile.c:1347 ../gio/glocalfile.c:1065 ../gio/glocalfile.c:1076
   1283#: ../gio/glocalfile.c:1089
  12831284msgid "Containing mount does not exist"
  12841285msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
  12851286
  1286 #: ../gio/gfile.c:1965 ../gio/glocalfile.c:2153
   1287#: ../gio/gfile.c:2399 ../gio/glocalfile.c:2250
  12871288msgid "Can't copy over directory"
  12881289msgstr "Не може да се копира върху папка"
  12891290
  1290 #: ../gio/gfile.c:2025
   1291#: ../gio/gfile.c:2459
  12911292msgid "Can't copy directory over directory"
  12921293msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
  12931294
  1294 #: ../gio/gfile.c:2033 ../gio/glocalfile.c:2162
   1295#: ../gio/gfile.c:2467 ../gio/glocalfile.c:2259
  12951296msgid "Target file exists"
  12961297msgstr "Целевият файл съществува"
  12971298
  1298 #: ../gio/gfile.c:2051
   1299#: ../gio/gfile.c:2485
  12991300msgid "Can't recursively copy directory"
  13001301msgstr "Папката не може да се копира рекурсивно"
  13011302
  1302 #: ../gio/gfile.c:2346
   1303#: ../gio/gfile.c:2784
  13031304msgid "Can't copy special file"
  13041305msgstr "Не може да се копира специален файл"
  13051306
  1306 #: ../gio/gfile.c:2887
   1307#: ../gio/gfile.c:3325
  13071308msgid "Invalid symlink value given"
  13081309msgstr "Зададена е неправилна стойност на символна връзка"
  13091310
  1310 #: ../gio/gfile.c:2980
   1311#: ../gio/gfile.c:3418
  13111312msgid "Trash not supported"
  13121313msgstr "Не се поддържа кошче"
  13131314
  1314 #: ../gio/gfile.c:3029
   1315#: ../gio/gfile.c:3467
  13151316#, c-format
  13161317msgid "File names cannot contain '%c'"
  13171318msgstr "Файловите имена не могат да съдържат „%c“"
  13181319
  1319 #: ../gio/gfile.c:5011 ../gio/gvolume.c:370
   1320#: ../gio/gfile.c:5884 ../gio/gvolume.c:376
  13201321msgid "volume doesn't implement mount"
  13211322msgstr "томът не поддържа монтиране"
  13221323
  1323 #: ../gio/gfile.c:5119
   1324#: ../gio/gfile.c:5992
  13241325msgid "No application is registered as handling this file"
  13251326msgstr "Не е регистрирано приложение за обработка на този вид файлове"
   
  13381339msgstr "Файловият брояч вече е затворен"
  13391340
  1340 #: ../gio/gfileicon.c:145
  1341 msgid "file"
  1342 msgstr "файл"
  1343 
  1344 #: ../gio/gfileicon.c:146
  1345 msgid "The file containing the icon"
  1346 msgstr "Файлът съдържащ иконата"
  1347 
  13481341#: ../gio/gfileicon.c:237
  13491342#, c-format
   
  13551348msgstr "Неправилни входни данни за GFileIcon"
  13561349
  1357 #: ../gio/gfileinputstream.c:157 ../gio/gfileinputstream.c:424
  1358 #: ../gio/gfileoutputstream.c:171 ../gio/gfileoutputstream.c:526
   1350#: ../gio/gfileinputstream.c:155 ../gio/gfileinputstream.c:422
   1351#: ../gio/gfileiostream.c:171 ../gio/gfileoutputstream.c:170
   1352#: ../gio/gfileoutputstream.c:525
  13591353msgid "Stream doesn't support query_info"
  13601354msgstr "Потокът не поддържа запитване за информация"
  13611355
  1362 #: ../gio/gfileinputstream.c:339 ../gio/gfileoutputstream.c:384
   1356#: ../gio/gfileinputstream.c:337 ../gio/gfileiostream.c:389
   1357#: ../gio/gfileoutputstream.c:383
  13631358msgid "Seek not supported on stream"
  13641359msgstr "Търсенето не се поддържа от потока"
  13651360
  1366 #: ../gio/gfileinputstream.c:383
   1361#: ../gio/gfileinputstream.c:381
  13671362msgid "Truncate not allowed on input stream"
  13681363msgstr "Входният поток не може да се съкращава"
  13691364
  1370 #: ../gio/gfileoutputstream.c:460
   1365#: ../gio/gfileiostream.c:465 ../gio/gfileoutputstream.c:459
  13711366msgid "Truncate not supported on stream"
  13721367msgstr "Потокът не може да се съкращава"
   
  14061401msgstr "Подадената версия на кодирането на икони не се поддържа"
  14071402
  1408 #: ../gio/ginputstream.c:202
   1403#: ../gio/ginputstream.c:199
  14091404msgid "Input stream doesn't implement read"
  14101405msgstr "Входният поток не поддържа четене"
   
  14161411#. * already an operation running against this stream when
  14171412#. * you try to start one
  1418 #: ../gio/ginputstream.c:911 ../gio/goutputstream.c:1095
   1413#: ../gio/ginputstream.c:908 ../gio/giostream.c:319
   1414#: ../gio/goutputstream.c:1095
  14191415msgid "Stream has outstanding operation"
  14201416msgstr "Действията върху потока не са привършили"
  14211417
  1422 #: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:274
   1418#: ../gio/ginetsocketaddress.c:182 ../gio/ginetsocketaddress.c:199
   1419#: ../gio/gunixsocketaddress.c:174
   1420msgid "Not enough space for socket address"
   1421msgstr "Няма достатъчно място за адреса на гнездо"
   1422
   1423#: ../gio/ginetsocketaddress.c:212
   1424msgid "Unsupported socket address"
   1425msgstr "Неподдържан адрес на гнездо"
   1426
   1427#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:295
  14231428msgid "Unable to find default local directory monitor type"
  14241429msgstr ""
  14251430"Стандартният датчик за монтиране на локални папки не може да се открие "
  14261431
  1427 #: ../gio/glocalfile.c:617 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:411
   1432#: ../gio/glocalfile.c:600 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:414
  14281433#, c-format
  14291434msgid "Invalid filename %s"
  14301435msgstr "Неправилно име на файл: %s"
  14311436
  1432 #: ../gio/glocalfile.c:990
   1437#: ../gio/glocalfile.c:973
  14331438#, c-format
  14341439msgid "Error getting filesystem info: %s"
  14351440msgstr "Грешка при получаване на информация за файловата система: %s"
  14361441
  1437 #: ../gio/glocalfile.c:1126
   1442#: ../gio/glocalfile.c:1109
  14381443msgid "Can't rename root directory"
  14391444msgstr "Кореновата папка не може да се преименува"
  14401445
  1441 #: ../gio/glocalfile.c:1146 ../gio/glocalfile.c:1172
   1446#: ../gio/glocalfile.c:1129 ../gio/glocalfile.c:1155
  14421447#, c-format
  14431448msgid "Error renaming file: %s"
  14441449msgstr "Грешка при преименуване на файл: %s"
  14451450
  1446 #: ../gio/glocalfile.c:1155
   1451#: ../gio/glocalfile.c:1138
  14471452msgid "Can't rename file, filename already exist"
  14481453msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува друг файл с такова име"
  14491454
  1450 #: ../gio/glocalfile.c:1168 ../gio/glocalfile.c:2032 ../gio/glocalfile.c:2061
  1451 #: ../gio/glocalfile.c:2215 ../gio/glocalfileoutputstream.c:520
  1452 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:565 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1034
   1455#: ../gio/glocalfile.c:1151 ../gio/glocalfile.c:2127 ../gio/glocalfile.c:2156
   1456#: ../gio/glocalfile.c:2312 ../gio/glocalfileoutputstream.c:550
   1457#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:603 ../gio/glocalfileoutputstream.c:648
   1458#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1130
  14531459msgid "Invalid filename"
  14541460msgstr "Неправилно име на файл"
  14551461
  1456 #: ../gio/glocalfile.c:1291
   1462#: ../gio/glocalfile.c:1307
  14571463#, c-format
  14581464msgid "Error opening file: %s"
  14591465msgstr "Грешка при отваряне на файл: %s"
  14601466
  1461 #: ../gio/glocalfile.c:1301
   1467#: ../gio/glocalfile.c:1317
  14621468msgid "Can't open directory"
  14631469msgstr "Папката не може да бъде отворена"
  14641470
  1465 #: ../gio/glocalfile.c:1361
   1471#: ../gio/glocalfile.c:1442
  14661472#, c-format
  14671473msgid "Error removing file: %s"
  14681474msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
  14691475
  1470 #: ../gio/glocalfile.c:1725
   1476#: ../gio/glocalfile.c:1811
  14711477#, c-format
  14721478msgid "Error trashing file: %s"
  14731479msgstr "Грешка при преместване на файл в кошчето: %s"
  14741480
  1475 #: ../gio/glocalfile.c:1748
   1481#: ../gio/glocalfile.c:1834
  14761482#, c-format
  14771483msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
  14781484msgstr "Неуспех при създаване на папката за кошче „%s“: %s"
  14791485
  1480 #: ../gio/glocalfile.c:1769
   1486#: ../gio/glocalfile.c:1855
  14811487msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
  14821488msgstr "Не може да се открие най-горната папка за кошче"
  14831489
  1484 #: ../gio/glocalfile.c:1848 ../gio/glocalfile.c:1868
   1490#: ../gio/glocalfile.c:1934 ../gio/glocalfile.c:1954
  14851491msgid "Unable to find or create trash directory"
  14861492msgstr "Не може да се създаде папката за кошче"
  14871493
  1488 #: ../gio/glocalfile.c:1902
   1494#: ../gio/glocalfile.c:1988
  14891495#, c-format
  14901496msgid "Unable to create trashing info file: %s"
  14911497msgstr "Неуспех при създаване на файл с информация за кошчето: %s"
  14921498
  1493 #: ../gio/glocalfile.c:1927 ../gio/glocalfile.c:2002 ../gio/glocalfile.c:2009
   1499#: ../gio/glocalfile.c:2017 ../gio/glocalfile.c:2022 ../gio/glocalfile.c:2097
   1500#: ../gio/glocalfile.c:2104
  14941501#, c-format
  14951502msgid "Unable to trash file: %s"
  14961503msgstr "Неуспех при преместване на файл в кошчето: %s"
  14971504
  1498 #: ../gio/glocalfile.c:2036
   1505#: ../gio/glocalfile.c:2131
  14991506#, c-format
  15001507msgid "Error creating directory: %s"
  15011508msgstr "Грешка при създаване на папка: %s"
  15021509
  1503 #: ../gio/glocalfile.c:2065
   1510#: ../gio/glocalfile.c:2160
  15041511#, c-format
  15051512msgid "Error making symbolic link: %s"
  15061513msgstr "Грешка при създаване на символна връзка: %s"
  15071514
  1508 #: ../gio/glocalfile.c:2125 ../gio/glocalfile.c:2219
   1515#: ../gio/glocalfile.c:2222 ../gio/glocalfile.c:2316
  15091516#, c-format
  15101517msgid "Error moving file: %s"
  15111518msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
  15121519
  1513 #: ../gio/glocalfile.c:2148
   1520#: ../gio/glocalfile.c:2245
  15141521msgid "Can't move directory over directory"
  15151522msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
  15161523
  1517 #: ../gio/glocalfile.c:2175 ../gio/glocalfileoutputstream.c:844
  1518 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:858 ../gio/glocalfileoutputstream.c:873
  1519 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:889 ../gio/glocalfileoutputstream.c:903
   1524#: ../gio/glocalfile.c:2272 ../gio/glocalfileoutputstream.c:928
   1525#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:942 ../gio/glocalfileoutputstream.c:957
   1526#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:973 ../gio/glocalfileoutputstream.c:987
  15201527msgid "Backup file creation failed"
  15211528msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
  15221529
  1523 #: ../gio/glocalfile.c:2194
   1530#: ../gio/glocalfile.c:2291
  15241531#, c-format
  15251532msgid "Error removing target file: %s"
  15261533msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
  15271534
  1528 #: ../gio/glocalfile.c:2208
   1535#: ../gio/glocalfile.c:2305
  15291536msgid "Move between mounts not supported"
  15301537msgstr "Не се поддържа местене между монтирани местоположения"
  15311538
  1532 #: ../gio/glocalfileinfo.c:719
   1539#: ../gio/glocalfileinfo.c:721
  15331540msgid "Attribute value must be non-NULL"
  15341541msgstr "Стойността на атрибут не трябва да е NULL"
  15351542
  1536 #: ../gio/glocalfileinfo.c:726
   1543#: ../gio/glocalfileinfo.c:728
  15371544msgid "Invalid attribute type (string expected)"
  15381545msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ)"
  15391546
  1540 #: ../gio/glocalfileinfo.c:733
   1547#: ../gio/glocalfileinfo.c:735
  15411548msgid "Invalid extended attribute name"
  15421549msgstr "Неправилно име на допълнителен атрибут"
  15431550
  1544 #: ../gio/glocalfileinfo.c:773
   1551#: ../gio/glocalfileinfo.c:775
  15451552#, c-format
  15461553msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
  15471554msgstr "Грешка при задаване на допълнителен атрибут „%s“: %s"
  15481555
  1549 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1466 ../gio/glocalfileoutputstream.c:728
   1556#: ../gio/glocalfileinfo.c:1481 ../gio/glocalfileoutputstream.c:812
  15501557#, c-format
  15511558msgid "Error stating file '%s': %s"
  15521559msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файл „%s“: %s"
  15531560
  1554 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1536
   1561#: ../gio/glocalfileinfo.c:1552
  15551562msgid " (invalid encoding)"
  15561563msgstr " (неправилно кодиране)"
  15571564
  1558 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1704
   1565#: ../gio/glocalfileinfo.c:1759
  15591566#, c-format
  15601567msgid "Error stating file descriptor: %s"
  15611568msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файловия дескриптор: %s"
  15621569
  1563 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1749
   1570#: ../gio/glocalfileinfo.c:1804
  15641571msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
  15651572msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint32)"
  15661573
  1567 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1767
   1574#: ../gio/glocalfileinfo.c:1822
  15681575msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
  15691576msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint64)"
  15701577
  1571 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1786 ../gio/glocalfileinfo.c:1805
   1578#: ../gio/glocalfileinfo.c:1841 ../gio/glocalfileinfo.c:1860
  15721579msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
  15731580msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ от байтове)"
  15741581
  1575 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1831
   1582#: ../gio/glocalfileinfo.c:1886
  15761583#, c-format
  15771584msgid "Error setting permissions: %s"
  15781585msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп: %s"
  15791586
  1580 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1882 ../gio/glocalfileinfo.c:2050
   1587#: ../gio/glocalfileinfo.c:1937
  15811588#, c-format
  15821589msgid "Error setting owner: %s"
  15831590msgstr "Грешка при задаване на собственик: %s"
  15841591
  1585 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1905
   1592#: ../gio/glocalfileinfo.c:1960
  15861593msgid "symlink must be non-NULL"
  15871594msgstr "символната връзка трябва да не е NULL"
  15881595
  1589 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1915 ../gio/glocalfileinfo.c:1934
  1590 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1945
   1596#: ../gio/glocalfileinfo.c:1970 ../gio/glocalfileinfo.c:1989
   1597#: ../gio/glocalfileinfo.c:2000
  15911598#, c-format
  15921599msgid "Error setting symlink: %s"
  15931600msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: %s"
  15941601
  1595 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1924
   1602#: ../gio/glocalfileinfo.c:1979
  15961603msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
  15971604msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: файлът не е такава"
  15981605
  1599 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2073
   1606#: ../gio/glocalfileinfo.c:2105
   1607#, c-format
   1608msgid "Error setting modification or access time: %s"
   1609msgstr "Грешка при задаване на времето на промяна или достъп: %s"
   1610
   1611#: ../gio/glocalfileinfo.c:2128
  16001612msgid "SELinux context must be non-NULL"
  16011613msgstr "Контекстът на SELinux трябва да не е NULL"
  16021614
  1603 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2088
   1615#: ../gio/glocalfileinfo.c:2143
  16041616#, c-format
  16051617msgid "Error setting SELinux context: %s"
  16061618msgstr "Грешка при задаване на контекста на SELinux: %s"
  16071619
  1608 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2095
   1620#: ../gio/glocalfileinfo.c:2150
  16091621msgid "SELinux is not enabled on this system"
  16101622msgstr "SELinux не е включен на тази система"
  16111623
  1612 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2156
   1624#: ../gio/glocalfileinfo.c:2242
  16131625#, c-format
  16141626msgid "Setting attribute %s not supported"
  16151627msgstr "Не се поддържа задаването на атрибута %s"
  16161628
  1617 #: ../gio/glocalfileinputstream.c:160 ../gio/glocalfileoutputstream.c:618
   1629#: ../gio/glocalfileinputstream.c:169 ../gio/glocalfileoutputstream.c:701
  16181630#, c-format
  16191631msgid "Error reading from file: %s"
  16201632msgstr "Грешка при четене от файл: %s"
  16211633
  1622 #: ../gio/glocalfileinputstream.c:191 ../gio/glocalfileinputstream.c:203
  1623 #: ../gio/glocalfileinputstream.c:312 ../gio/glocalfileoutputstream.c:420
  1624 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:921
   1634#: ../gio/glocalfileinputstream.c:200 ../gio/glocalfileinputstream.c:212
   1635#: ../gio/glocalfileinputstream.c:324 ../gio/glocalfileoutputstream.c:449
   1636#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1005
  16251637#, c-format
  16261638msgid "Error seeking in file: %s"
  16271639msgstr "Грешка при търсене във файл: %s"
  16281640
  1629 #: ../gio/glocalfileinputstream.c:233 ../gio/glocalfileoutputstream.c:223
  1630 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:318
   1641#: ../gio/glocalfileinputstream.c:245 ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
   1642#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:330
  16311643#, c-format
  16321644msgid "Error closing file: %s"
   
  16371649msgstr "Стандартният датчик за локални файлове не може да се открие "
  16381650
  1639 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:173 ../gio/glocalfileoutputstream.c:202
  1640 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:639
   1651#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:181 ../gio/glocalfileoutputstream.c:214
   1652#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:722
  16411653#, c-format
  16421654msgid "Error writing to file: %s"
  16431655msgstr "Грешка при запис във файл: %s"
  16441656
  1645 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:250
   1657#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:262
  16461658#, c-format
  16471659msgid "Error removing old backup link: %s"
  16481660msgstr "Грешка при премахване на стара, резервна връзка: %s"
  16491661
  1650 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:264 ../gio/glocalfileoutputstream.c:277
   1662#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:276 ../gio/glocalfileoutputstream.c:289
  16511663#, c-format
  16521664msgid "Error creating backup copy: %s"
  16531665msgstr "Грешка при създаване на резервно копие: %s"
  16541666
  1655 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:295
   1667#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:307
  16561668#, c-format
  16571669msgid "Error renaming temporary file: %s"
  16581670msgstr "Грешка при преименуване на временен файл: %s"
  16591671
  1660 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:466 ../gio/glocalfileoutputstream.c:968
   1672#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:495 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1056
  16611673#, c-format
  16621674msgid "Error truncating file: %s"
  16631675msgstr "Грешка при съкращаване на файл: %s"
  16641676
  1665 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:526 ../gio/glocalfileoutputstream.c:571
  1666 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:710 ../gio/glocalfileoutputstream.c:949
  1667 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1040
   1677#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:556 ../gio/glocalfileoutputstream.c:609
   1678#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:654 ../gio/glocalfileoutputstream.c:794
   1679#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1037 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1136
  16681680#, c-format
  16691681msgid "Error opening file '%s': %s"
  16701682msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
  16711683
  1672 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:741
   1684#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:825
  16731685msgid "Target file is a directory"
  16741686msgstr "Целевият файл е папка"
  16751687
  1676 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:746
   1688#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:830
  16771689msgid "Target file is not a regular file"
  16781690msgstr "Целевият файл не е обикновен файл"
  16791691
  1680 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:758
   1692#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:842
  16811693msgid "The file was externally modified"
  16821694msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
  16831695
  1684 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:937
   1696#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1021
  16851697#, c-format
  16861698msgid "Error removing old file: %s"
   
  17141726#. * message for mount objects that
  17151727#. * don't implement unmount.
  1716 #: ../gio/gmount.c:360
   1728#: ../gio/gmount.c:378
  17171729msgid "mount doesn't implement unmount"
  17181730msgstr "монтираният обект не поддържа демонтиране"
   
  17211733#. * message for mount objects that
  17221734#. * don't implement eject.
  1723 #: ../gio/gmount.c:435
   1735#: ../gio/gmount.c:457
  17241736msgid "mount doesn't implement eject"
  17251737msgstr "монтираният обект не поддържа изваждане"
   1738
   1739#. Translators: This is an error
   1740#. * message for mount objects that
   1741#. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
   1742#: ../gio/gmount.c:537
   1743msgid "mount doesn't implement unmount or unmount_with_operation"
   1744msgstr ""
   1745"монтираният обект не поддържа нито демонтиране, нито демонтиране с действие"
   1746
   1747#. Translators: This is an error
   1748#. * message for mount objects that
   1749#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
   1750#: ../gio/gmount.c:624
   1751msgid "mount doesn't implement eject or eject_with_operation"
   1752msgstr ""
   1753"монтираният обект не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
  17261754
  17271755#. Translators: This is an error
  17281756#. * message for mount objects that
  17291757#. * don't implement remount.
  1730 #: ../gio/gmount.c:517
   1758#: ../gio/gmount.c:713
  17311759msgid "mount doesn't implement remount"
  17321760msgstr "монтираният обект не поддържа повторно монтиране"
   
  17351763#. * message for mount objects that
  17361764#. * don't implement content type guessing.
  1737 #: ../gio/gmount.c:601
   1765#: ../gio/gmount.c:797
  17381766msgid "mount doesn't implement content type guessing"
  17391767msgstr "монтираният обект не поддържа откриване на вида"
   
  17421770#. * message for mount objects that
  17431771#. * don't implement content type guessing.
  1744 #: ../gio/gmount.c:690
   1772#: ../gio/gmount.c:886
  17451773msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
  17461774msgstr "монтираният обект не поддържа синхронно откриване на вида"
  17471775
  1748 #: ../gio/goutputstream.c:211 ../gio/goutputstream.c:412
   1776#: ../gio/gnetworkaddress.c:295
   1777#, c-format
   1778msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
   1779msgstr "Името на хоста „%s“ съдържа „[“, но липсва „]“"
   1780
   1781#: ../gio/goutputstream.c:210 ../gio/goutputstream.c:411
  17491782msgid "Output stream doesn't implement write"
  17501783msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
  17511784
  1752 #: ../gio/goutputstream.c:372 ../gio/goutputstream.c:780
   1785#: ../gio/goutputstream.c:371 ../gio/goutputstream.c:780
  17531786msgid "Source stream is already closed"
  17541787msgstr "Изходният поток вече е затворен"
  17551788
  1756 #: ../gio/gthemedicon.c:211
  1757 msgid "name"
  1758 msgstr "име"
  1759 
  1760 #: ../gio/gthemedicon.c:212
  1761 msgid "The name of the icon"
  1762 msgstr "Името на иконата"
  1763 
  1764 #: ../gio/gthemedicon.c:223
  1765 msgid "names"
  1766 msgstr "имена"
  1767 
  1768 #: ../gio/gthemedicon.c:224
  1769 msgid "An array containing the icon names"
  1770 msgstr "Масив с имена на икони"
  1771 
  1772 #: ../gio/gthemedicon.c:249
  1773 msgid "use default fallbacks"
  1774 msgstr "използване на стандартните резервни настройки"
  1775 
  1776 #: ../gio/gthemedicon.c:250
  1777 msgid ""
  1778 "Whether to use default fallbacks found by shortening the name at '-' "
  1779 "characters. Ignores names after the first if multiple names are given."
  1780 msgstr ""
  1781 "Дали да се използват стандартните резервни настройки, които се намират при "
  1782 "съкращаване на името при знаците „-“. Ако са дадени множество имена, се "
  1783 "взема само първото."
   1789#: ../gio/gresolver.c:668
   1790#, c-format
   1791msgid "Error resolving '%s': %s"
   1792msgstr "Грешка при откриване по адрес на „%s“: %s"
   1793
   1794#: ../gio/gresolver.c:718
   1795#, c-format
   1796msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
   1797msgstr "Грешка при обратно откриване по адрес на „%s“: %s"
   1798
   1799#: ../gio/gresolver.c:753 ../gio/gresolver.c:831
   1800#, c-format
   1801msgid "No service record for '%s'"
   1802msgstr "Няма запис за услугата „%s“"
   1803
   1804#: ../gio/gresolver.c:758 ../gio/gresolver.c:836
   1805#, c-format
   1806msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
   1807msgstr "Временно е невъзможно „%s“ да бъде открит по адрес"
   1808
   1809#: ../gio/gresolver.c:763 ../gio/gresolver.c:841
   1810#, c-format
   1811msgid "Error resolving '%s'"
   1812msgstr "Грешка при откриване по адрес на %s"
   1813
   1814#: ../gio/gsocket.c:277
   1815msgid "Invalid socket, not initialized"
   1816msgstr "Неправилно гнездо, не е инициализирано"
   1817
   1818#: ../gio/gsocket.c:284
   1819#, c-format
   1820msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
   1821msgstr "Неправилно гнездо, неуспешна инициализация понеже: %s"
   1822
   1823#: ../gio/gsocket.c:292
   1824msgid "Socket is already closed"
   1825msgstr "Гнездото вече е затворено"
   1826
   1827#: ../gio/gsocket.c:405
   1828#, c-format
   1829msgid "creating GSocket from fd: %s"
   1830msgstr "създаване на GSocket от файлов дескриптор: %s"
   1831
   1832#: ../gio/gsocket.c:439 ../gio/gsocket.c:453 ../gio/gsocket.c:1901
   1833#, c-format
   1834msgid "Unable to create socket: %s"
   1835msgstr "Неуспех при създаване на гнездо: %s"
   1836
   1837#: ../gio/gsocket.c:439
   1838msgid "Unknown protocol was specified"
   1839msgstr "Указан е непознат протокол"
   1840
   1841#: ../gio/gsocket.c:758
   1842msgid "Cancellable initialization not supported"
   1843msgstr "Не се поддържа отменима инициализация"
   1844
   1845#: ../gio/gsocket.c:1112
   1846#, c-format
   1847msgid "could not get local address: %s"
   1848msgstr "локалният адрес не може да бъде получен :%s"
   1849
   1850#: ../gio/gsocket.c:1145
   1851#, c-format
   1852msgid "could not get remote address: %s"
   1853msgstr "отдалеченият адрес не може да бъде получен :%s"
   1854
   1855#: ../gio/gsocket.c:1203
   1856#, c-format
   1857msgid "could not listen: %s"
   1858msgstr "не може да се слуша: %s"
   1859
   1860#: ../gio/gsocket.c:1277
   1861#, c-format
   1862msgid "Error binding to address: %s"
   1863msgstr "Грешка при свързване към адрес: %s"
   1864
   1865#: ../gio/gsocket.c:1397
   1866#, c-format
   1867msgid "Error accepting connection: %s"
   1868msgstr "Грешка при приемане на връзка: %s"
   1869
   1870#: ../gio/gsocket.c:1510
   1871msgid "Error connecting: "
   1872msgstr "Грешка при свързване: "
   1873
   1874#: ../gio/gsocket.c:1514
   1875msgid "Connection in progress"
   1876msgstr "В момента се осъществява връзка"
   1877
   1878#: ../gio/gsocket.c:1519
   1879#, c-format
   1880msgid "Error connecting: %s"
   1881msgstr "Грешка при свързване: %s"
   1882
   1883#: ../gio/gsocket.c:1559
   1884#, c-format
   1885msgid "Unable to get pending error: %s"
   1886msgstr "Неуспех при получаване на текущата грешка: %s"
   1887
   1888#: ../gio/gsocket.c:1655
   1889#, c-format
   1890msgid "Error receiving data: %s"
   1891msgstr "Грешка при получаване на данни: %s"
   1892
   1893#: ../gio/gsocket.c:1788
   1894#, c-format
   1895msgid "Error sending data: %s"
   1896msgstr "Грешка при изпращане на данни: %s"
   1897
   1898#: ../gio/gsocket.c:1980
   1899#, c-format
   1900msgid "Error closing socket: %s"
   1901msgstr "Грешка при затваряне на гнездо: %s"
   1902
   1903#: ../gio/gsocket.c:2466
   1904#, c-format
   1905msgid "Waiting for socket condition: %s"
   1906msgstr "Изчакване за състояние на гнездо: %s"
   1907
   1908#: ../gio/gsocket.c:2698 ../gio/gsocket.c:2779
   1909#, c-format
   1910msgid "Error sending message: %s"
   1911msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
   1912
   1913#: ../gio/gsocket.c:2723
   1914msgid "GSocketControlMessage not supported on windows"
   1915msgstr "GSocketControlMessage не се поддържа под Уиндоус"
   1916
   1917#: ../gio/gsocket.c:2981 ../gio/gsocket.c:3120
   1918#, c-format
   1919msgid "Error receiving message: %s"
   1920msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
   1921
   1922#: ../gio/gsocketclient.c:521 ../gio/gsocketclient.c:770
   1923msgid "Unknown error on connect"
   1924msgstr "Непозната грешка при свързване"
   1925
   1926#: ../gio/gsocketlistener.c:192
   1927msgid "Listener is already closed"
   1928msgstr "Функцията за слушане вече е затворена"
   1929
   1930#: ../gio/gsocketlistener.c:233
   1931msgid "Added socket is closed"
   1932msgstr "Добавеното гнездо е затворено"
  17841933
  17851934#: ../gio/gthemedicon.c:499
   
  17881937msgstr "Версия %d на кодирането GThemedIcon не се поддържа"
  17891938
  1790 #: ../gio/gunixinputstream.c:161 ../gio/gunixoutputstream.c:147
  1791 msgid "File descriptor"
  1792 msgstr "Файлов дескриптор"
  1793 
  1794 #: ../gio/gunixinputstream.c:162
  1795 msgid "The file descriptor to read from"
  1796 msgstr "Файловият дескриптор от който да се чете"
  1797 
  1798 #: ../gio/gunixinputstream.c:176 ../gio/gunixoutputstream.c:162
  1799 msgid "Close file descriptor"
  1800 msgstr "Затваряне на файловия дескриптор"
  1801 
  1802 #: ../gio/gunixinputstream.c:177 ../gio/gunixoutputstream.c:163
  1803 msgid "Whether to close the file descriptor when the stream is closed"
  1804 msgstr "Дали файловият дескриптор да се затваря със затварянето на потока"
   1939#: ../gio/gunixconnection.c:151
   1940#, c-format
   1941msgid "Expecting 1 control message, got %d"
   1942msgstr "Очакваше се 1 контролно съобщение, а бяха получени %d"
   1943
   1944#: ../gio/gunixconnection.c:164
   1945msgid "Unexpected type of ancillary data"
   1946msgstr "Неочакван вид на помощните данни"
   1947
   1948#: ../gio/gunixconnection.c:182
   1949#, c-format
   1950msgid "Expecting one fd, but got %d\n"
   1951msgstr "Очакваше се един файлов дескриптор, а бяха получени %d\n"
   1952
   1953#: ../gio/gunixconnection.c:198
   1954msgid "Received invalid fd"
   1955msgstr "Получен е неправилен файлов дескриптор"
  18051956
  18061957#: ../gio/gunixinputstream.c:358 ../gio/gunixinputstream.c:378
   
  18201971msgstr "Коренова папка на файловата система"
  18211972
  1822 #: ../gio/gunixoutputstream.c:148
  1823 msgid "The file descriptor to write to"
  1824 msgstr "Дескрипторът на файла, в който да се записва"
  1825 
  18261973#: ../gio/gunixoutputstream.c:344 ../gio/gunixoutputstream.c:365
  18271974#, c-format
   
  18291976msgstr "Грешка при запис към ЮНИКС: %s"
  18301977
  1831 #: ../gio/gvolume.c:444
   1978#: ../gio/gunixsocketaddress.c:182
   1979msgid "Abstract unix domain socket addresses not supported on this system"
   1980msgstr ""
   1981"Тази система не поддържа абстрактни адреси на гнезда за домейни в ЮНИКС"
   1982
   1983#: ../gio/gvolume.c:452
  18321984msgid "volume doesn't implement eject"
  18331985msgstr "томът не поддържа изваждане"
   1986
   1987#. Translators: This is an error
   1988#. * message for volume objects that
   1989#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
   1990#: ../gio/gvolume.c:531
   1991msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
   1992msgstr "томът не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
  18341993
  18351994#: ../gio/gwin32appinfo.c:277
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.