Ignore:
Timestamp:
Aug 20, 2009, 8:03:22 AM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

mousetweaks, gnome-media, vino: подадени в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/mousetweaks.master.bg.po

  r1815 r1851  
  55msgid ""
  66msgstr ""
  7 "Project-Id-Version: mousetweaks trunk\n"
   7"Project-Id-Version: mousetweaks master\n"
  88"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  9 "POT-Creation-Date: 2009-02-10 19:37+0200\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2009-02-10 19:37+0200\n"
   9"POT-Creation-Date: 2009-08-20 08:01+0300\n"
   10"PO-Revision-Date: 2009-08-20 08:00+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1616"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1717
   18#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:1
   19msgid ""
   20"Applet to select different dwell-click types.\n"
   21"Part of Mousetweaks"
   22msgstr ""
   23"Аплет за избор на различните видове натискане чрез задържане.\n"
   24"Част от Mousetweaks"
   25
   26#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:3
   27msgid "Click Type Window"
   28msgstr "Прозорец за вида натискане"
   29
   30#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:4 ../data/mousetweaks.ui.h:1
   31msgid "Double Click"
   32msgstr "Двойно натискане"
   33
   34#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:5 ../data/mousetweaks.ui.h:2
   35msgid "Drag Click"
   36msgstr "Натискане с провлачване"
   37
   38#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:6 ../data/mousetweaks.schemas.in.h:12
   39#: ../src/mt-main.c:873
   40msgid "Enable dwell click"
   41msgstr "Включване на натискане чрез задържане"
   42
   43#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:7 ../data/mousetweaks.ui.h:4
   44msgid "Right Click"
   45msgstr "Натискане с десен бутон"
   46
   47#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:8 ../data/mousetweaks.ui.h:8
   48msgid "Single Click"
   49msgstr "Единично натискане"
   50
   51#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:1
   52msgid "A_lt"
   53msgstr "A_lt"
   54
   55#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:2
   56msgid ""
   57"Area to freeze the mouse pointer on the panel.\n"
   58"Part of Mousetweaks"
   59msgstr ""
   60"Област в панела за прихващане на показалеца.\n"
   61"Част от Mousetweaks"
   62
   63#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:4
   64msgid "C_trl"
   65msgstr "_Ctrl"
   66
   67#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:5
   68msgid "Capture Pointer"
   69msgstr "Прихващане на показалеца"
   70
   71#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:6
   72msgid "Ct_rl"
   73msgstr "C_trl"
   74
   75#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:7
   76msgid "Modifier:"
   77msgstr "Модификатор:"
   78
   79#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:8
   80msgid "Mouse _button:"
   81msgstr "_Бутон на мишката:"
   82
   83#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:9
   84msgid "Mouse b_utton:"
   85msgstr "Бутон на _мишката:"
   86
   87#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:10
   88msgid "Pointer Capture Preferences"
   89msgstr "Настройки на прихващането на показалеца"
   90
   91#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:11
   92msgid "Release Pointer"
   93msgstr "Освобождаване на показалеца"
   94
   95#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:12
   96msgid "S_hift"
   97msgstr "_Shift"
   98
   99#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:13
   100msgid "Selecting Button 0 will capture the pointer immediately"
   101msgstr "Избирането на бутон 0 ще прихващане незабавно показалеца"
   102
   103#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:14
   104msgid "Sh_ift"
   105msgstr "S_hift"
   106
   107#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:15
   108msgid "Size of Capture Area"
   109msgstr "Размер на зоната за прихващане"
   110
   111#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:16
   112msgid "_Alt"
   113msgstr "_Alt"
   114
   115#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:17
   116msgid "_Width:"
   117msgstr "_Широчина:"
   118
   119#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:18
   120msgid "pixels"
   121msgstr "пиксела"
   122
   123#: ../data/mousetweaks.ui.h:3
   124msgid "Dwell Click Type"
   125msgstr "Вид натискане чрез задържане"
   126
   127#: ../data/mousetweaks.ui.h:5
   128msgid "Show Icons and Text"
   129msgstr "Показване на икони и текст"
   130
   131#: ../data/mousetweaks.ui.h:6
   132msgid "Show Icons only"
   133msgstr "Показване само на икони"
   134
   135#: ../data/mousetweaks.ui.h:7
   136msgid "Show Text only"
   137msgstr "Показване само на текст"
   138
  18139#: ../data/DwellClick_Factory.server.in.in.h:1 ../src/dwell-click-applet.c:561
  19140msgid "Dwell Click"
   
  65186"Up, \"3\" = Down)"
  66187msgstr ""
  67 "Посока за двойно натискане. Възможни стойности: „0“ (наляво), „1“ (нагоре), "
  68 "„2“ (надясно), „3“ (надолу)"
   188"Посока за извършване на двойно натискане. Възможни стойности: „0“ (наляво), "
   189"„1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
  69190
  70191#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:5
   
  73194"\"3\" = Down)"
  74195msgstr ""
  75 "Посока за натискане с провлачване. Възможни стойности: „0“ (наляво), "
  76 "„1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
   196"Посока за извършване на натискане с провлачване. Възможни стойности: "
   197"„0“ (наляво), „1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
  77198
  78199#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:6
   
  81202"Up, \"3\" = Down)"
  82203msgstr ""
  83 "Посока за второ натискане. Възможни стойности: „0“ (наляво), „1“ (нагоре), "
  84 "„2“ (надясно), „3“ (надолу)"
   204"Посока за извършване на натискане с десен бутон. Възможни стойности: "
   205"„0“ (наляво), „1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
  85206
  86207#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:7
   
  89210"Up, \"3\" = Down)"
  90211msgstr ""
  91 "Посока за единично натискане. Възможни стойности: „0“ (наляво), "
  92 "„1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
   212"Посока за извършване на единично натискане. Възможни стойности: "
   213"„0“ (наляво), „1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
  93214
  94215#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:8
   
  110231msgstr "Време за натискане чрез задържане"
  111232
  112 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:12 ../src/mt-main.c:824
  113 msgid "Enable dwell click"
  114 msgstr "Включване на натискане чрез задържане"
  115 
  116233#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:13
  117234msgid "Enable secondary click"
  118 msgstr "Включване на второ натискане"
  119 
  120 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:14 ../src/mt-main.c:826
   235msgstr "Включване на натискане с десен бутон"
   236
   237#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:14 ../src/mt-main.c:875
  121238msgid "Enable simulated secondary click"
  122 msgstr "Включване на симулирано второ натискане"
   239msgstr "Включване на симулирано натискане с десен бутон"
  123240
  124241#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:15
   
  132249#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:17
  133250msgid "Gesture secondary click"
  134 msgstr "Жест за второ натискане"
   251msgstr "Жест за натискане с десен бутон"
  135252
  136253#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:18
   
  144261#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:20
  145262msgid "Secondary click time"
  146 msgstr "Време за второто натискане"
  147 
  148 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:21 ../src/mt-main.c:834
   263msgstr "Време за натискане с десен бутон"
   264
   265#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:21 ../src/mt-main.c:883
  149266msgid "Show click type window"
  150267msgstr "Показване на прозорец за вида натискане"
   
  160277#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:24
  161278msgid "Time in seconds before a secondary click is triggered"
  162 msgstr "Време в секунди преди задействането на второто натискане"
   279msgstr "Време в секунди преди задействането на натискане с десен бутон"
  163280
  164281#: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:1
   
  286403msgstr "Широчина на зоната за прихващане в пиксели."
  287404
  288 #: ../src/mt-main.c:720
   405#: ../src/mt-main.c:767
  289406msgid "Assistive Technology Support is not Enabled"
  290407msgstr "Поддръжката на помощните технологии не е включена"
  291408
  292 #: ../src/mt-main.c:721
   409#: ../src/mt-main.c:768
  293410msgid ""
  294411"Mousetweaks requires assistive technologies to be enabled in your session.\n"
   
  301418"За да ги включите и рестартирате сесията си, натиснете „Включване и изход“."
  302419
  303 #: ../src/mt-main.c:828
   420#: ../src/mt-main.c:877
  304421msgid "Time to wait before a dwell click"
  305422msgstr "Време за изчакване за натискане чрез задържане"
  306423
  307 #: ../src/mt-main.c:830
   424#: ../src/mt-main.c:879
  308425msgid "Time to wait before a simulated secondary click"
  309 msgstr "Време за изчакване за симулирано второ натискане"
  310 
  311 #: ../src/mt-main.c:832
   426msgstr "Време за изчакване за симулирано натискане с десен бутон"
   427
   428#: ../src/mt-main.c:881
  312429msgid "Dwell mode to use"
  313430msgstr "Режим за натискане чрез задържане"
  314431
  315 #: ../src/mt-main.c:836
   432#: ../src/mt-main.c:885
  316433msgid "Window x position"
  317434msgstr "Хоризонтална позиция на прозореца"
  318435
  319 #: ../src/mt-main.c:838
   436#: ../src/mt-main.c:887
  320437msgid "Window y position"
  321438msgstr "Вертикална позиция на прозореца"
  322439
  323 #: ../src/mt-main.c:840
   440#: ../src/mt-main.c:889
  324441msgid "Ignore small pointer movements"
  325442msgstr "Пренебрегване на малките движения на показалеца"
  326443
  327 #: ../src/mt-main.c:842
   444#: ../src/mt-main.c:891
  328445msgid "Show elapsed time as cursor overlay"
  329446msgstr "Показване на миналото време върху показалеца"
  330447
  331 #: ../src/mt-main.c:844
   448#: ../src/mt-main.c:893
  332449msgid "Shut down mousetweaks"
  333450msgstr "Спиране на програмата"
  334451
  335 #: ../src/mt-main.c:853
   452#: ../src/mt-main.c:902
  336453msgid "- GNOME mousetweaks daemon"
  337454msgstr "— демон за допълнителните настройки на мишката на GNOME"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.