Changeset 1861


Ignore:
Timestamp:
Aug 24, 2009, 10:57:52 PM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

accerciser: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/accerciser.master.bg.po

  r1815 r1861  
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: accerciser trunk\n"
   8"Project-Id-Version: accerciser master\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2009-01-30 07:27+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2009-01-30 07:27+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2009-08-24 22:57+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2009-08-24 22:57+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818
  1919#: ../accerciser.desktop.in.in.h:1
   20msgid "Accerciser"
   21msgstr "Accerciser"
   22
   23#: ../accerciser.desktop.in.in.h:2 ../src/lib/accerciser/main_window.py:39
  2024msgid "Accerciser Accessibility Explorer"
  2125msgstr "Разглеждане на достъпността с accerciser"
  2226
  23 #: ../accerciser.desktop.in.in.h:2
   27#: ../accerciser.desktop.in.in.h:3
  2428msgid "Give your application an accessibility workout"
  2529msgstr "Проверка на програма за достъпност"
   
  9599msgstr "Интерактивна конзола за работа с текущо избрания достъпен обект"
  96100
  97 #: ../plugins/event_monitor.glade.h:1
   101#: ../plugins/event_monitor.ui.h:1
  98102msgid "<b>Event monitor</b>"
  99103msgstr "<b>Наблюдение на събития</b>"
  100104
  101 #: ../plugins/event_monitor.glade.h:2
   105#: ../plugins/event_monitor.ui.h:2
  102106msgid "C_lear Selection"
  103107msgstr "_Изчистване на избора"
  104108
  105 #: ../plugins/event_monitor.glade.h:3
   109#: ../plugins/event_monitor.ui.h:3
  106110msgid "Everything"
  107111msgstr "Всичко"
  108112
  109 #: ../plugins/event_monitor.glade.h:4
   113#: ../plugins/event_monitor.ui.h:4
  110114msgid "Selected accessible"
  111115msgstr "Избраният достъпен обект"
  112116
  113 #: ../plugins/event_monitor.glade.h:5
   117#: ../plugins/event_monitor.ui.h:5
  114118msgid "Selected application"
  115119msgstr "Избраната програма"
  116120
  117 #: ../plugins/event_monitor.glade.h:6
   121#: ../plugins/event_monitor.ui.h:6
  118122msgid "Source"
  119123msgstr "Източник"
  120124
  121 #: ../plugins/event_monitor.glade.h:7
   125#: ../plugins/event_monitor.ui.h:7
  122126msgid "_Monitor Events"
  123127msgstr "_Наблюдение на събития"
   
  143147msgstr "Изчистване на журнала"
  144148
   149#: ../plugins/interface_view.ui.h:1
   150msgid "0"
   151msgstr "0"
   152
   153#. Component                                 size
   154#: ../plugins/interface_view.ui.h:3
   155msgid "0, 0"
   156msgstr "0, 0"
   157
   158#: ../plugins/interface_view.ui.h:4
   159msgid "<b>Attributes</b>"
   160msgstr "<b>Атрибути</b>"
   161
   162#: ../plugins/interface_view.ui.h:5
   163msgid "<b>Child count</b>"
   164msgstr "<b>Брой деца</b>"
   165
   166#: ../plugins/interface_view.ui.h:6
   167msgid "<b>Description</b>"
   168msgstr "<b>Описание</b>"
   169
   170#: ../plugins/interface_view.ui.h:7
   171msgid "<b>Relations</b>"
   172msgstr "<b>Отношения</b>"
   173
   174#: ../plugins/interface_view.ui.h:8
   175msgid "<b>Selected Cell</b>"
   176msgstr "<b>Избрана клетка</b>"
   177
   178#: ../plugins/interface_view.ui.h:9
   179msgid "<b>States</b>"
   180msgstr "<b>Състояния</b>"
   181
   182#: ../plugins/interface_view.ui.h:10
   183msgid "<b>Table Information</b>"
   184msgstr "<b>Информация за таблицата</b>"
   185
   186#: ../plugins/interface_view.ui.h:11
   187msgid "<b>Text</b>"
   188msgstr "<b>Текст</b>"
   189
   190#: ../plugins/interface_view.ui.h:12
   191msgid "<b>unknown</b>"
   192msgstr "<b>непознато</b>"
   193
   194#: ../plugins/interface_view.ui.h:13 ../plugins/interface_view.py:332
   195#: ../plugins/interface_view.py:825
   196msgid "<i>(no description)</i>"
   197msgstr "<i>(без описание)</i>"
   198
   199#: ../plugins/interface_view.ui.h:14
   200msgid "<i>Caption:</i>"
   201msgstr "<i>Заглавие:</i>"
   202
   203#. End chaacter                                                 offset of text attributes span
   204#: ../plugins/interface_view.ui.h:16
   205msgid "<i>End: 0</i>"
   206msgstr "<i>Край: 0</i>"
   207
   208#. Start character offset of text attributes span
   209#: ../plugins/interface_view.ui.h:18
   210msgid "<i>Start: 0</i>"
   211msgstr "<i>Начало: 0</i>"
   212
   213#: ../plugins/interface_view.ui.h:19
   214msgid "<i>Summary:</i>"
   215msgstr "<i>Обобщение:</i>"
   216
   217#: ../plugins/interface_view.ui.h:20
   218msgid "<no description>"
   219msgstr "<без описание>"
   220
   221#: ../plugins/interface_view.ui.h:21
   222msgid "Absolute position"
   223msgstr "Абсолютно положение"
   224
   225#: ../plugins/interface_view.ui.h:22
   226msgid "Acti_on"
   227msgstr "_Действие"
   228
   229#: ../plugins/interface_view.ui.h:23
   230msgid "Alpha"
   231msgstr "Алфа"
   232
   233#: ../plugins/interface_view.ui.h:24
   234msgid "Ap_plication"
   235msgstr "_Програма"
   236
   237#: ../plugins/interface_view.ui.h:25
   238msgid "Co_mponent"
   239msgstr "_Компонент"
   240
   241#: ../plugins/interface_view.ui.h:26
   242msgid "Col_lection"
   243msgstr "Ко_лекция"
   244
   245#: ../plugins/interface_view.ui.h:27
   246msgid "Column"
   247msgstr "Колона"
   248
   249#: ../plugins/interface_view.ui.h:28
   250msgid "Columns"
   251msgstr "Колони  "
   252
   253#: ../plugins/interface_view.ui.h:29
   254msgid "Current value"
   255msgstr "Текуща стойност"
   256
   257#: ../plugins/interface_view.ui.h:30
   258msgid "Des_ktop"
   259msgstr "_Работен плот"
   260
   261#. add description to buffer
   262#: ../plugins/interface_view.ui.h:31 ../plugins/validate.py:214
   263#: ../plugins/validate.py:277
   264msgid "Description"
   265msgstr "Описание"
   266
   267#. How many columns the cell spans.
   268#: ../plugins/interface_view.ui.h:33
   269msgid "Extents:"
   270msgstr "Обхвати:"
   271
   272#: ../plugins/interface_view.ui.h:34
   273msgid "H_ypertext"
   274msgstr "_Хипертекст"
   275
   276#: ../plugins/interface_view.ui.h:35
   277msgid "Header:"
   278msgstr "Заглавна част:"
   279
   280#. add url role to buffer
   281#: ../plugins/interface_view.ui.h:36 ../plugins/validate.py:283
   282msgid "Hyperlink"
   283msgstr "Хипервръзка"
   284
   285#: ../plugins/interface_view.ui.h:37
   286msgid "ID"
   287msgstr "Идентификатор"
   288
   289#: ../plugins/interface_view.ui.h:38
   290msgid "Include defaults"
   291msgstr "Включване на стандартните стойности"
   292
   293#: ../plugins/interface_view.ui.h:39
   294msgid "Layer"
   295msgstr "Слой"
   296
   297#: ../plugins/interface_view.ui.h:40
   298msgid "Lo_gin Helper"
   299msgstr "_Помощ при влизане в системата"
   300
   301#: ../plugins/interface_view.ui.h:41
   302msgid "Locale"
   303msgstr "Локал"
   304
   305#: ../plugins/interface_view.ui.h:42
   306msgid "Locale:"
   307msgstr "Локал:"
   308
   309#: ../plugins/interface_view.ui.h:43
   310msgid "MDI-Z-order"
   311msgstr "Стойност на Z в многодокументен интерфейс"
   312
   313#: ../plugins/interface_view.ui.h:44
   314msgid "Maximum value"
   315msgstr "Максимална стойност"
   316
   317#: ../plugins/interface_view.ui.h:45
   318msgid "Minimum increment"
   319msgstr "Минимална промяна"
   320
   321#: ../plugins/interface_view.ui.h:46
   322msgid "Minimum value"
   323msgstr "Минимална стойност"
   324
   325#: ../plugins/interface_view.ui.h:47
   326msgid "Offset"
   327msgstr "Отместване"
   328
   329#: ../plugins/interface_view.ui.h:48
   330msgid "Perform action"
   331msgstr "Извършване на действие"
   332
   333#: ../plugins/interface_view.ui.h:49
   334msgid "Position"
   335msgstr "Позиция"
   336
   337#: ../plugins/interface_view.ui.h:50
   338msgid "Relative position"
   339msgstr "Относителна позиция"
   340
   341#: ../plugins/interface_view.ui.h:51
   342msgid "Row"
   343msgstr "Ред"
   344
   345#: ../plugins/interface_view.ui.h:52
   346msgid "Rows"
   347msgstr "Редове"
   348
   349#: ../plugins/interface_view.ui.h:53
   350msgid "Select All"
   351msgstr "Избиране на всичко"
   352
   353#: ../plugins/interface_view.ui.h:54
   354msgid "Selected columns"
   355msgstr "Избрани колони"
   356
   357#: ../plugins/interface_view.ui.h:55
   358msgid "Selected rows"
   359msgstr "Избрани редове"
   360
   361#: ../plugins/interface_view.ui.h:56
   362msgid "Show"
   363msgstr "Показване"
   364
   365#: ../plugins/interface_view.ui.h:57
   366msgid "Size"
   367msgstr "Размер"
   368
   369#: ../plugins/interface_view.ui.h:58
   370msgid "St_reamable Content"
   371msgstr "_Поточно съдържание"
   372
   373#: ../plugins/interface_view.ui.h:59
   374msgid "Te_xt"
   375msgstr "_Текст"
   376
   377#: ../plugins/interface_view.ui.h:60
   378msgid "Toolkit"
   379msgstr "Набор графични обекти"
   380
   381#: ../plugins/interface_view.ui.h:61
   382msgid "Val_ue"
   383msgstr "_Стойност"
   384
   385#: ../plugins/interface_view.ui.h:62
   386msgid "Version"
   387msgstr "Версия"
   388
   389#: ../plugins/interface_view.ui.h:63
   390msgid "WIDGET"
   391msgstr "ГРАФИЧЕН ОБЕКТ"
   392
   393#: ../plugins/interface_view.ui.h:64
   394msgid "_Accessible"
   395msgstr "_Достъпен обект"
   396
   397#: ../plugins/interface_view.ui.h:65
   398msgid "_Document"
   399msgstr "_Документ"
   400
   401#: ../plugins/interface_view.ui.h:66
   402msgid "_Image"
   403msgstr "_Изображение"
   404
   405#: ../plugins/interface_view.ui.h:67
   406msgid "_Selection"
   407msgstr "_Избор"
   408
   409#: ../plugins/interface_view.ui.h:68
   410msgid "_Table"
   411msgstr "_Таблица"
   412
   413#: ../plugins/interface_view.ui.h:69
   414msgid "name (x,y)"
   415msgstr "име (x,y)"
   416
   417#. Translators: this is a plugin name
   418#: ../plugins/interface_view.py:38
   419msgid "Interface Viewer"
   420msgstr "Програма за разглеждане на графичен интерфейс"
   421
   422#. Translators: this is a plugin description
   423#: ../plugins/interface_view.py:41
   424msgid "Allows viewing of various interface properties"
   425msgstr "Позволява разглеждането на различни свойства на интерфейса"
   426
   427#: ../plugins/interface_view.py:227 ../plugins/interface_view.py:229
   428#: ../plugins/interface_view.py:230
   429msgid "(not implemented)"
   430msgstr "(не е реализирано)"
   431
  145432#. add accessible's name to buffer
  146 #: ../plugins/event_monitor.py:124 ../plugins/interface_view.py:458
  147 #: ../plugins/interface_view.py:741 ../plugins/validate.py:277
   433#: ../plugins/interface_view.py:701 ../plugins/validate.py:279
  148434#: ../src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:389
  149435#: ../src/lib/accerciser/plugin/plugin_manager.py:369
   
  151437msgstr "Име"
  152438
  153 #: ../plugins/event_monitor.py:133
  154 msgid "Full name"
  155 msgstr "Пълно име"
  156 
  157 #: ../plugins/interface_view.glade.h:1
  158 msgid "0"
  159 msgstr "0"
  160 
  161 #. Component
  162 #. size
  163 #: ../plugins/interface_view.glade.h:4
  164 msgid "0, 0"
  165 msgstr "0, 0"
  166 
  167 #: ../plugins/interface_view.glade.h:5
  168 msgid "<b>Attributes</b>"
  169 msgstr "<b>Атрибути</b>"
  170 
  171 #: ../plugins/interface_view.glade.h:6
  172 msgid "<b>Child count</b>"
  173 msgstr "<b>Брой деца</b>"
  174 
  175 #: ../plugins/interface_view.glade.h:7
  176 msgid "<b>Description</b>"
  177 msgstr "<b>Описание</b>"
  178 
  179 #: ../plugins/interface_view.glade.h:8
  180 msgid "<b>Relations</b>"
  181 msgstr "<b>Отношения</b>"
  182 
  183 #: ../plugins/interface_view.glade.h:9
  184 msgid "<b>Selected Cell</b>"
  185 msgstr "<b>Избрана клетка</b>"
  186 
  187 #: ../plugins/interface_view.glade.h:10
  188 msgid "<b>States</b>"
  189 msgstr "<b>Състояния</b>"
  190 
  191 #: ../plugins/interface_view.glade.h:11
  192 msgid "<b>Table Information</b>"
  193 msgstr "<b>Информация за таблицата</b>"
  194 
  195 #: ../plugins/interface_view.glade.h:12
  196 msgid "<b>Text</b>"
  197 msgstr "<b>Текст</b>"
  198 
  199 #: ../plugins/interface_view.glade.h:13
  200 msgid "<b>unknown</b>"
  201 msgstr "<b>непознато</b>"
  202 
  203 #: ../plugins/interface_view.glade.h:14 ../plugins/interface_view.py:322
  204 #: ../plugins/interface_view.py:865
  205 msgid "<i>(no description)</i>"
  206 msgstr "<i>(без описание)</i>"
  207 
  208 #: ../plugins/interface_view.glade.h:15
  209 msgid "<i>Caption:</i>"
  210 msgstr "<i>Заглавие:</i>"
  211 
  212 #. End chaacter
  213 #. offset of text attributes span
  214 #: ../plugins/interface_view.glade.h:18
  215 msgid "<i>End: 0</i>"
  216 msgstr "<i>Край: 0</i>"
  217 
  218 #. Start character offset of text attributes span
  219 #: ../plugins/interface_view.glade.h:20
  220 msgid "<i>Start: 0</i>"
  221 msgstr "<i>Начало: 0</i>"
  222 
  223 #: ../plugins/interface_view.glade.h:21
  224 msgid "<i>Summary:</i>"
  225 msgstr "<i>Обобщение:</i>"
  226 
  227 #: ../plugins/interface_view.glade.h:22
  228 msgid "<no description>"
  229 msgstr "<без описание>"
  230 
  231 #: ../plugins/interface_view.glade.h:23
  232 msgid "Absolute position"
  233 msgstr "Абсолютно положение"
  234 
  235 #: ../plugins/interface_view.glade.h:24
  236 msgid "Acti_on"
  237 msgstr "_Действие"
  238 
  239 #: ../plugins/interface_view.glade.h:25
  240 msgid "Alpha"
  241 msgstr "Алфа"
  242 
  243 #: ../plugins/interface_view.glade.h:26
  244 msgid "Ap_plication"
  245 msgstr "_Програма"
  246 
  247 #: ../plugins/interface_view.glade.h:27
  248 msgid "Co_mponent"
  249 msgstr "_Компонент"
  250 
  251 #: ../plugins/interface_view.glade.h:28
  252 msgid "Col_lection"
  253 msgstr "Ко_лекция"
  254 
  255 #: ../plugins/interface_view.glade.h:29
  256 msgid "Column"
  257 msgstr "Колона"
  258 
  259 #: ../plugins/interface_view.glade.h:30
  260 msgid "Columns"
  261 msgstr "Колони  "
  262 
  263 #: ../plugins/interface_view.glade.h:31
  264 msgid "Current value"
  265 msgstr "Текуща стойност"
  266 
  267 #: ../plugins/interface_view.glade.h:32
  268 msgid "Des_ktop"
  269 msgstr "_Работен плот"
  270 
  271 #. add description to buffer
  272 #: ../plugins/interface_view.glade.h:33 ../plugins/interface_view.py:463
  273 #: ../plugins/validate.py:212 ../plugins/validate.py:275
  274 msgid "Description"
  275 msgstr "Описание"
  276 
  277 #. How many columns the cell spans.
  278 #: ../plugins/interface_view.glade.h:35
  279 msgid "Extents:"
  280 msgstr "Обхвати:"
  281 
  282 #: ../plugins/interface_view.glade.h:36
  283 msgid "H_ypertext"
  284 msgstr "_Хипертекст"
  285 
  286 #: ../plugins/interface_view.glade.h:37
  287 msgid "Header:"
  288 msgstr "Заглавна част:"
  289 
  290 #. add url role to buffer
  291 #: ../plugins/interface_view.glade.h:38 ../plugins/validate.py:281
  292 msgid "Hyperlink"
  293 msgstr "Хипервръзка"
  294 
  295 #: ../plugins/interface_view.glade.h:39
  296 msgid "ID"
  297 msgstr "Идентификатор"
  298 
  299 #: ../plugins/interface_view.glade.h:40
  300 msgid "Include defaults"
  301 msgstr "Включване на стандартните стойности"
  302 
  303 #: ../plugins/interface_view.glade.h:41
  304 msgid "Layer"
  305 msgstr "Слой"
  306 
  307 #: ../plugins/interface_view.glade.h:42
  308 msgid "Lo_gin Helper"
  309 msgstr "_Помощ при влизане в системата"
  310 
  311 #: ../plugins/interface_view.glade.h:43
  312 msgid "Locale"
  313 msgstr "Локал"
  314 
  315 #: ../plugins/interface_view.glade.h:44
  316 msgid "Locale:"
  317 msgstr "Локал:"
  318 
  319 #: ../plugins/interface_view.glade.h:45
  320 msgid "MDI-Z-order"
  321 msgstr "Стойност на Z в многодокументен интерфейс"
  322 
  323 #: ../plugins/interface_view.glade.h:46
  324 msgid "Maximum value"
  325 msgstr "Максимална стойност"
  326 
  327 #: ../plugins/interface_view.glade.h:47
  328 msgid "Minimum increment"
  329 msgstr "Минимална промяна"
  330 
  331 #: ../plugins/interface_view.glade.h:48
  332 msgid "Minimum value"
  333 msgstr "Минимална стойност"
  334 
  335 #: ../plugins/interface_view.glade.h:49
  336 msgid "Offset"
  337 msgstr "Отместване"
  338 
  339 #: ../plugins/interface_view.glade.h:50
  340 msgid "Perform action"
  341 msgstr "Извършване на действие"
  342 
  343 #: ../plugins/interface_view.glade.h:51
  344 msgid "Position"
  345 msgstr "Позиция"
  346 
  347 #: ../plugins/interface_view.glade.h:52
  348 msgid "Relative position"
  349 msgstr "Относителна позиция"
  350 
  351 #: ../plugins/interface_view.glade.h:53
  352 msgid "Row"
  353 msgstr "Ред"
  354 
  355 #: ../plugins/interface_view.glade.h:54
  356 msgid "Rows"
  357 msgstr "Редове"
  358 
  359 #: ../plugins/interface_view.glade.h:55
  360 msgid "Select All"
  361 msgstr "Избиране на всичко"
  362 
  363 #: ../plugins/interface_view.glade.h:56
  364 msgid "Selected columns"
  365 msgstr "Избрани колони"
  366 
  367 #: ../plugins/interface_view.glade.h:57
  368 msgid "Selected rows"
  369 msgstr "Избрани редове"
  370 
  371 #: ../plugins/interface_view.glade.h:58
  372 msgid "Show"
  373 msgstr "Показване"
  374 
  375 #: ../plugins/interface_view.glade.h:59
  376 msgid "Size"
  377 msgstr "Размер"
  378 
  379 #: ../plugins/interface_view.glade.h:60
  380 msgid "St_reamable Content"
  381 msgstr "_Поточно съдържание"
  382 
  383 #: ../plugins/interface_view.glade.h:61
  384 msgid "Te_xt"
  385 msgstr "_Текст"
  386 
  387 #: ../plugins/interface_view.glade.h:62
  388 msgid "Toolkit"
  389 msgstr "Набор графични обекти"
  390 
  391 #: ../plugins/interface_view.glade.h:63
  392 msgid "Val_ue"
  393 msgstr "_Стойност"
  394 
  395 #: ../plugins/interface_view.glade.h:64
  396 msgid "Version"
  397 msgstr "Версия"
  398 
  399 #: ../plugins/interface_view.glade.h:65
  400 msgid "WIDGET"
  401 msgstr "ГРАФИЧЕН ОБЕКТ"
  402 
  403 #: ../plugins/interface_view.glade.h:66
  404 msgid "_Accessible"
  405 msgstr "_Достъпен обект"
  406 
  407 #: ../plugins/interface_view.glade.h:67
  408 msgid "_Document"
  409 msgstr "_Документ"
  410 
  411 #: ../plugins/interface_view.glade.h:68
  412 msgid "_Image"
  413 msgstr "_Изображение"
  414 
  415 #: ../plugins/interface_view.glade.h:69
  416 msgid "_Selection"
  417 msgstr "_Избор"
  418 
  419 #: ../plugins/interface_view.glade.h:70
  420 msgid "_Table"
  421 msgstr "_Таблица"
  422 
  423 #: ../plugins/interface_view.glade.h:71
  424 msgid "name (x,y)"
  425 msgstr "име (x,y)"
  426 
  427 #. Translators: this is a plugin name
  428 #: ../plugins/interface_view.py:37
  429 msgid "Interface Viewer"
  430 msgstr "Програма за разглеждане на графичен интерфейс"
  431 
  432 #. Translators: this is a plugin description
  433 #: ../plugins/interface_view.py:40
  434 msgid "Allows viewing of various interface properties"
  435 msgstr "Позволява разглеждането на различни свойства на интерфейса"
  436 
  437 #: ../plugins/interface_view.py:188 ../plugins/interface_view.py:190
  438 #: ../plugins/interface_view.py:191
  439 msgid "(not implemented)"
  440 msgstr "(не е реализирано)"
  441 
  442 #: ../plugins/interface_view.py:468
  443 msgid "Key binding"
  444 msgstr "Бързи клавиши"
  445 
  446 #: ../plugins/interface_view.py:748 ../plugins/interface_view.py:1032
   439#: ../plugins/interface_view.py:708
  447440msgid "URI"
  448441msgstr "Адрес"
  449442
  450 #: ../plugins/interface_view.py:755
   443#: ../plugins/interface_view.py:715
  451444msgid "Start"
  452445msgstr "Начало"
  453446
  454 #: ../plugins/interface_view.py:762
   447#: ../plugins/interface_view.py:722
  455448msgid "End"
  456449msgstr "Край"
  457450
  458 #: ../plugins/interface_view.py:932
   451#: ../plugins/interface_view.py:883
  459452msgid "Too many selectable children"
  460453msgstr "Прекалено много избрани деца"
  461454
  462 #: ../plugins/interface_view.py:1027
  463 msgid "Content type"
  464 msgstr "Вид на съдържанието"
  465 
  466 #: ../plugins/interface_view.py:1303 ../plugins/interface_view.py:1306
   455#: ../plugins/interface_view.py:1228 ../plugins/interface_view.py:1231
  467456msgid "<i>(Editable)</i>"
  468457msgstr " <i>(Редактируем)</i>"
   
  485474
  486475#. A Dogtail (http://people.redhat.com/zcerza/dogtail) format script.
  487 #: ../plugins/script_recorder.glade.h:2
   476#: ../plugins/script_recorder.ui.h:2
  488477msgid "Dogtail"
  489478msgstr "Dogtail"
  490479
  491480#. An LDTP format script (http://ldtp.freedesktop.org/wiki)
  492 #: ../plugins/script_recorder.glade.h:4
   481#: ../plugins/script_recorder.ui.h:4
  493482msgid "LDTP"
  494483msgstr "LDTP"
  495484
  496485#. A native script format.
  497 #: ../plugins/script_recorder.glade.h:6
   486#: ../plugins/script_recorder.ui.h:6
  498487msgid "Native"
  499488msgstr "Собствени"
  500489
  501 #: ../plugins/script_recorder.glade.h:7
   490#: ../plugins/script_recorder.ui.h:7
  502491msgid "Script Type"
  503492msgstr "Вид на скрипта"
   
  511500msgstr "Създаване на скриптове на dogtail"
  512501
  513 #: ../plugins/script_recorder.py:340
   502#: ../plugins/script_recorder.py:342
  514503msgid "The current script will be lost."
  515504msgstr "Текущият скрипт ще бъде изгубен."
  516505
  517 #: ../plugins/script_recorder.py:341
   506#: ../plugins/script_recorder.py:343
  518507msgid "Confirm clear"
  519508msgstr "Потвърждаване на изчистването"
  520509
  521 #: ../plugins/validate.glade.h:1 ../plugins/validate.py:358
  522 #: ../plugins/validate.py:410
   510#: ../plugins/validate.ui.h:1 ../plugins/validate.py:360
   511#: ../plugins/validate.py:412
  523512msgid "Idle"
  524513msgstr "Бездействие"
  525514
  526 #: ../plugins/validate.glade.h:2
   515#: ../plugins/validate.ui.h:2
  527516msgid "Sche_ma:"
  528517msgstr "_Схема"
  529518
  530 #: ../plugins/validate.glade.h:3
   519#: ../plugins/validate.ui.h:3
  531520msgid "V_alidate"
  532521msgstr "_Проверка"
   
  546535#. log level column
  547536#. add level to buffer
  548 #: ../plugins/validate.py:205 ../plugins/validate.py:273
   537#: ../plugins/validate.py:207 ../plugins/validate.py:275
  549538msgid "Level"
  550539msgstr "Ниво"
  551540
  552541#. add accessible's role to buffer
  553 #: ../plugins/validate.py:279 ../src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:399
   542#: ../plugins/validate.py:281 ../src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:399
  554543msgid "Role"
  555544msgstr "Роля"
  556545
  557 #: ../plugins/validate.py:344
   546#: ../plugins/validate.py:346
  558547msgid "Saving"
  559548msgstr "Запазване"
  560549
  561 #: ../plugins/validate.py:392
   550#: ../plugins/validate.py:394
  562551msgid "Validating"
  563552msgstr "Проверка"
  564553
  565 #: ../plugins/validate.py:548
   554#: ../plugins/validate.py:550
  566555msgid "EXCEPT"
  567556msgstr "ИЗКЛЮЧЕНИЯ"
  568557
  569 #: ../plugins/validate.py:555
   558#: ../plugins/validate.py:557
  570559msgid "ERROR"
  571560msgstr "ГРЕШКИ"
  572561
  573 #: ../plugins/validate.py:563
   562#: ../plugins/validate.py:565
  574563msgid "WARN"
  575564msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ"
  576565
  577 #: ../plugins/validate.py:570
   566#: ../plugins/validate.py:572
  578567msgid "INFO"
  579568msgstr "ИНФОРМАЦИЯ"
  580569
  581 #: ../plugins/validate.py:577
   570#: ../plugins/validate.py:579
  582571msgid "DEBUG"
  583572msgstr "ИЗЧИСТВАНЕ"
   
  685674msgstr "%s няма име или описание"
  686675
  687 #: ../src/lib/accerciser/accerciser.py:91
   676#: ../src/lib/accerciser/accerciser.py:85
  688677msgid "_Preferences..."
  689678msgstr "_Настройки…"
  690679
  691 #: ../src/lib/accerciser/accerciser.py:93
   680#: ../src/lib/accerciser/accerciser.py:87
  692681msgid "_Contents"
  693682msgstr "_Съдържание"
  694683
  695 #: ../src/lib/accerciser/accerciser.py:135
   684#: ../src/lib/accerciser/accerciser.py:129
  696685msgid ""
  697686"Accerciser could not see the applications on your desktop.  You must enable "
   
  702691"направите това сега?"
  703692
  704 #: ../src/lib/accerciser/accerciser.py:153
   693#: ../src/lib/accerciser/accerciser.py:147
  705694msgid "Note: Changes only take effect after logout."
  706695msgstr "Бележка: Промените влизат в сила след излизане от системата."
   
  714703msgstr "Деца"
  715704
  716 #: ../src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:430
   705#: ../src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:435
  717706msgid "_Refresh Registry"
  718707msgstr "_Обновяване на регистъра"
   
  720709#. Translators: Appears as tooltip
  721710#.
  722 #: ../src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:433
   711#: ../src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:438
  723712msgid "Refresh all"
  724713msgstr "Обновяване на всичко"
   
  726715#. Translators: Refresh current tree node's children.
  727716#.
  728 #: ../src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:436
   717#: ../src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:441
  729718msgid "Refresh _Node"
  730719msgstr "Обновяване на _възела"
   
  732721#. Translators: Appears as tooltip
  733722#.
  734 #: ../src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:439
   723#: ../src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:444
  735724msgid "Refresh selected node's children"
  736725msgstr "Обновяване на децата на избрания възел"
   
  792781msgstr "Цвят на контура:"
  793782
  794 #: ../src/lib/accerciser/prefs_dialog.py:93
   783#: ../src/lib/accerciser/prefs_dialog.py:92
  795784msgid "The border color of the highlight box"
  796785msgstr "Цветът на контура на оцветения правоъгълник:"
  797786
  798 #: ../src/lib/accerciser/prefs_dialog.py:94
   787#: ../src/lib/accerciser/prefs_dialog.py:93
  799788msgid "Fill color:"
  800789msgstr "Цвят за запълване:"
  801790
  802 #: ../src/lib/accerciser/prefs_dialog.py:98
   791#: ../src/lib/accerciser/prefs_dialog.py:96
  803792msgid "The fill color of the highlight box"
  804793msgstr "Цветът за запълване на оцветения правоъгълник:"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.