Changeset 190


Ignore:
Timestamp:
Sep 7, 2005, 8:48:05 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подал съм ги, gnome-control-center и gnome-applets-locations няма да са 2.12, защото вече бяха направени етикетите, но ще бъдат в 2.12.1, а именно то влиза в дистрибуциите. Благодаря за усилията по „локациите“

Location:
desktop
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-applets-locations.HEAD.bg.po

  r189 r190  
  1313"Project-Id-Version: gnome-applets-locations HEAD\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2005-08-30 17:20+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2005-09-07 08:39+0300\n"
  1616"PO-Revision-Date: 2005-09-07 01:15+0300\n"
  1717"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
 • desktop/gnome-control-center.HEAD.bg.po

  r189 r190  
  1010"Project-Id-Version: gnome-control-center 2.10\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-08-07 13:44+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-09-07 08:43+0300\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2005-09-07 01:21+0300\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   
  8989
  9090#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:101
  91 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:477
   91#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:479
  9292msgid "Old password is incorrect, please retype it"
  9393msgstr "Старата парола е неправилна. Въведете я отново."
   
  110110msgstr "Непозната грешка"
  111111
  112 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:314
   112#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:315
  113113msgid "Password is too short"
  114114msgstr "Паролата е прекалено кратка"
  115115
  116 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:317
   116#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:318
   117#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:321
  117118msgid "Password is too simple"
  118119msgstr "Паролата е прекалено проста"
  119120
  120 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:320
  121 msgid "Password is to simple"
  122 msgstr "Паролата е прекалено проста"
  123 
  124 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:323
   121#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:324
  125122msgid "Old and new passwords are too similar"
  126123msgstr "Старата и новата парола прекалено много си приличат"
  127124
  128 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:326
   125#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:328
  129126msgid "Old and new password are the same"
  130127msgstr "Старата и новата парола са еднакви"
  131128
  132 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:404
   129#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:406
  133130msgid "Please type the passwords."
  134131msgstr "Въведете паролите."
  135132
  136 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:412
   133#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:414
  137134msgid "Please type the password again, it is wrong."
  138135msgstr "Въведете паролата отново, тази е грешна."
  139136
  140 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:415
   137#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:417
  141138msgid "Click on Change Password to change the password."
  142139msgstr "Натиснете бутона „Смяна на парола“, за да смените паролата си."
   
  665662#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:43
  666663#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:131
  667 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:863
   664#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:878
  668665#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:27
  669666#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:10
   
  703700msgstr "_Стил:"
  704701
  705 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:72
   702#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:74
  706703#: ../capplets/common/capplet-util.c:340
  707704#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:333
   
  710707msgstr "Има грешка показваща помощ за: %s"
  711708
  712 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1037
  713 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1055
   709#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1042
   710#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1060
  714711msgid "Centered"
  715712msgstr "Центриран"
  716713
  717 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1063
  718 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1080
   714#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1068
   715#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1085
  719716msgid "Fill Screen"
  720717msgstr "Запълване на екрана"
  721718
  722 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1088
  723 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1105
   719#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1093
   720#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1110
  724721msgid "Scaled"
  725722msgstr "Мащабируем"
  726723
  727 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1113
  728 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1130
   724#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1118
   725#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1135
  729726msgid "Tiled"
  730727msgstr "На плочки"
  731728
  732 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1154
  733 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1163
   729#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1159
   730#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1168
  734731msgid "Solid Color"
  735732msgstr "Плътен цвят"
  736733
  737 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1171
  738 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1180
   734#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1176
   735#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1185
  739736msgid "Horizontal Gradient"
  740737msgstr "Хоризонтална преливка"
  741738
  742 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1188
  743 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1197
   739#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1193
   740#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1202
  744741msgid "Vertical Gradient"
  745742msgstr "Вертикална преливка"
  746743
  747744#. Create the file chooser dialog stuff here
  748 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1244
   745#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1251
  749746msgid "Add Wallpaper"
  750747msgstr "Добавяне на тапет"
   
  786783#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.c:765
  787784#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:225
  788 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:999
   785#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:1014
  789786#: ../capplets/sound/sound-properties-capplet.c:244
  790787msgid "Retrieve and store legacy settings"
   
  17591756msgstr "Неизвестен показалец"
  17601757
  1761 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:739
   1758#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:754
  17621759msgid "Default Cursor"
  17631760msgstr "Стандартен показалец"
  17641761
  1765 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:740
   1762#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:755
  17661763msgid "Default Cursor - Current"
  17671764msgstr "Стандартен показалец - текущ"
  17681765
  1769 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:741
   1766#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:756
  17701767msgid "The default cursor that ships with X"
  17711768msgstr "Стандартният показалец предлаган с X"
  17721769
  1773 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:745
   1770#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:760
  17741771msgid "White Cursor"
  17751772msgstr "Бял показалец"
  17761773
  1777 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:746
   1774#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:761
  17781775msgid "White Cursor - Current"
  17791776msgstr "Бял показалец - текущ"
  17801777
  1781 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:747
   1778#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:762
  17821779msgid "The default cursor inverted"
  17831780msgstr "Стандартният показалец с обърнати цветове"
  17841781
  1785 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:751
   1782#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:766
  17861783msgid "Large Cursor"
  17871784msgstr "Голям показалец"
  17881785
  1789 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:752
   1786#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:767
  17901787msgid "Large Cursor - Current"
  17911788msgstr "Голям показалец - текущ"
  17921789
  1793 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:753
   1790#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:768
  17941791msgid "Large version of normal cursor"
  17951792msgstr "Голяма версия на нормалния показалец"
  17961793
  1797 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:757
   1794#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:772
  17981795msgid "Large White Cursor - Current"
  17991796msgstr "Голям бял показалец - текущ"
  18001797
  1801 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:758
   1798#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:773
  18021799msgid "Large White Cursor"
  18031800msgstr "Голям бял показалец"
  18041801
  1805 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:759
   1802#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:774
  18061803msgid "Large version of white cursor"
  18071804msgstr "Голяма версия на белия показалец"
  18081805
  1809 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:953
   1806#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:968
  18101807msgid "Cursor Theme"
  18111808msgstr "Тема на показалеца"
   
  34403437msgid "Whether to thumbnail themes"
  34413438msgstr "Дали да прави малки изображения за темите"
   3439
   3440#~ msgid "Password is to simple"
   3441#~ msgstr "Паролата е прекалено проста"
 • desktop/gnome-system-tools.HEAD.bg.po

  r189 r190  
  1010"Project-Id-Version: gnome system tools HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-08-30 13:36+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-09-07 08:46+0300\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2005-09-07 01:26+0300\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
   
  203203#: ../interfaces/boot.glade.in.h:29
  204204msgid "Seconds to wait before loading default kernel or OS"
  205 msgstr "Секунди за изчакване, преди зареждане на стандартното ядро или операционна система"
   205msgstr ""
   206"Секунди за изчакване, преди зареждане на стандартното ядро или операционна "
   207"система"
  206208
  207209#: ../interfaces/boot.glade.in.h:30
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.