Changeset 1907


Ignore:
Timestamp:
Jan 2, 2010, 1:45:04 PM (12 years ago)
Author:
bfaf
Message:

Наполовин прегледана документация на GNOME

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/documentation/gnome2-user-guide/bg.po

  r1906 r1907  
  1212"Project-Id-Version: gnome-user-guide 2.14\n"
  1313"POT-Creation-Date: 2009-09-07 20:06+0000\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2009-12-28 10:55+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2010-01-02 13:38+0200\n"
  1515"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  771771#| msgid "Arrow keys or <keycap>Tab</keycap>"
  772772msgid "Press the <keycap>F1</keycap> key."
  773 msgstr "Натиснете клавиша <keycap>F1</keycap>."
   773msgstr "Натиснете клавишът <keycap>F1</keycap>."
  774774
  775775#: C/gostools.xml:443(para)
   
  13081308#: C/gosstartsession.xml:11(para)
  13091309msgid "This chapter provides the information you need to log in to and shut down GNOME, and to start, manage, and end a desktop session."
  1310 msgstr "Този раздел предоставя информацията, нужна ви за влизане и изключване на GNOME и за стартиране, управление и приключване на сесия на работна среда."
   1310msgstr "Този раздел предоставя информация за влизане, изключване, стартиране, управление и приключване на сесия на работната среда GNOME."
  13111311
  13121312#: C/gosstartsession.xml:15(title)
   
  13321332#: C/gosstartsession.xml:20(para)
  13331333msgid "A <firstterm>session</firstterm> is the period of time you spend using GNOME, between logging in and logging out. During a session, you use your applications, print, browse the web, and so on."
  1334 msgstr "<firstterm>Сесия</firstterm> е периодът от време, което прекарвате в GNOME, между влизане и излизане от системата. По време на сесия използвате вашите програми, печатете, прегледате уеб и т.н."
   1334msgstr "<firstterm>Сесия</firstterm> е периодът от време, което прекарвате в GNOME, между влизане и излизане от системата. По време на сесия използвате вашите програми, печатете, преглеждате уеб и т.н."
  13351335
  13361336#: C/gosstartsession.xml:21(para)
   
  13621362#: C/gosstartsession.xml:57(para)
  13631363msgid "To log in to a session, perform the following steps:"
  1364 msgstr "За да влезете в сесия, извършете следните стъпки:"
   1364msgstr "За да започнете сесия, извършете следните стъпки:"
  13651365
  13661366#: C/gosstartsession.xml:60(para)
  13671367msgid "On the login screen, click on the <guilabel>Session</guilabel> icon. Choose the GNOME Desktop from the list of available desktop environments. Most users will not need to perform this step, as GNOME is usually the default desktop environment already."
  1368 msgstr "В екранът за идентфиказия, натиснете иконата <guilabel>Сесия</guilabel>. Изберете работна среда GNOME от списъка с достъпни работни среди. На повечето потребители няма да им се налага да извършват тази стъпка, защото GNOME обикновено вече е работната среда по подразбиране."
   1368msgstr "В екранът за идентфикация, натиснете иконата <guilabel>Сесия</guilabel>. Изберете работна среда GNOME от списъка с достъпни работни среди. На повечето потребители няма да им се налага да извършват тази стъпка, защото GNOME обикновено вече е работната среда по подразбиране."
  13691369
  13701370#: C/gosstartsession.xml:66(para)
  13711371#: C/gosstartsession.xml:111(para)
  13721372msgid "Enter your username in the <guilabel>Username</guilabel> field on the login screen, then press <keycap>Return</keycap>."
  1373 msgstr "Въведете вашето потребителско име в полето <guilabel>Потребител</guilabel> в екрана за идентификация и после натиснете клавиша <keycap>Enter</keycap>."
   1373msgstr "Въведете вашето потребителско име в полето <guilabel>Потребител</guilabel> и после натиснете клавиша <keycap>Enter</keycap>."
  13741374
  13751375#: C/gosstartsession.xml:70(para)
  13761376#: C/gosstartsession.xml:115(para)
  13771377msgid "Enter your password in the <guilabel>Password</guilabel> field on the login screen, then press <keycap>Return</keycap>."
  1378 msgstr "Въведете вашата парола в полето <guilabel>Парола</guilabel> в екрана за идентификация и после натиснете клавиша <keycap>Enter</keycap>."
   1378msgstr "Въведете вашата парола в полето <guilabel>Парола</guilabel> и после натиснете клавиша <keycap>Enter</keycap>."
  13791379
  13801380#: C/gosstartsession.xml:74(para)
  13811381msgid "When you log in successfully, GNOME will take a short amount of time to start up. When it is ready, you will see the Desktop and you can begin using your computer."
  1382 msgstr "Когато влезете успешно, на GNOME ще му отнеме малко време да се стартира. Когато е готов, ще видите Работния плот и можете да започнете да използвате вашия компютър."
   1382msgstr "Когато влезете успешно, на GNOME ще му отнеме малко време да се стартира. Когато е готов, ще видите работния плот и можете да започнете да използвате вашия компютър."
  13831383
  13841384#: C/gosstartsession.xml:75(para)
   
  13921392#: C/gosstartsession.xml:82(para)
  13931393msgid "Your system distributor or vendor may have altered the login screen so that it no longer has a <guilabel>System</guilabel> icon. In this case, the option to shut down the computer may be found by clicking the <guilabel>Other</guilabel> icon, or by clicking a separate <guibutton>Shut Down</guibutton> button."
  1394 msgstr "Разпространителя или производителя на вашата система може да е променил екранът за идентификация, така че вече да няма иконата <guilabel>Опции</guilabel>. В такъв случай опцията за изключване на вашия компютър, може да се намира в иконата <guilabel>Други</guilabel> или като натиснете отделен бутон за <guibutton>Изключване</guibutton>."
   1394msgstr "Разпространителят или производителя на вашата система може да е променил екран за идентификация, така че вече да няма иконата <guilabel>Опции</guilabel>. В такъв случай опцията за изключване на вашия компютър, може да се намира в иконата <guilabel>Други</guilabel> или като натиснете отделен бутон за <guibutton>Изключване</guibutton>."
  13951395
  13961396#: C/gosstartsession.xml:90(title)
   
  14201420#: C/gosstartsession.xml:120(para)
  14211421msgid "When you log in to a session in a different language, you are changing the language for the user interface but are not changing the keyboard layout. To choose a different keyboard layout, use the <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gswitchit\"><application>Keyboard Indicator</application></ulink> applet."
  1422 msgstr "Когато влезете със сесия на различен език, променяте езика за потребителския интерфейс, но не променяте клавиатурната подредба. За да изберете клавиатурна подредба, използвайте аплета <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gswitchit\"><application>Клавиатурна подредба</application></ulink>."
   1422msgstr "Когато влезете в сесия на различен език, ще се промени езика за потребителския интерфейс, но не и клавиатурната подредба. За да изберете клавиатурна подредба, използвайте аплета <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gswitchit\"><application>Клавиатурна подредба</application></ulink>."
  14231423
  14241424#: C/gosstartsession.xml:126(para)
   
  14691469#: C/gosstartsession.xml:170(para)
  14701470msgid "To unlock the screen, move your mouse or press any key, enter your password in the locked screen dialog, then press <keycap>Return</keycap>."
  1471 msgstr "За да отключите екрана, преместете вашата мишка или натиснете някой клавиш, въведете вашата парола в прозореца за заключен екран, после натиснете клавиша <keycap>Enter</keycap>."
   1471msgstr "За да отключите екрана, преместете вашата мишка или натиснете някой клавиш, въведете вашата парола в прозореца Заключен екран и после натиснете клавиша <keycap>Enter</keycap>."
  14721472
  14731473#: C/gosstartsession.xml:171(para)
   
  15401540#: C/gosstartsession.xml:210(para)
  15411541msgid "To enable a program to start up automatically, check the checkbox corresponding to that program."
  1542 msgstr "За да разрешите на програма да стартира автоматично, отбележете кутийката до съответната програма."
   1542msgstr "За да разрешите на програма да се стартира автоматично, отбележете кутийката до съответната програма."
  15431543
  15441544#: C/gosstartsession.xml:212(para)
  15451545msgid "To disable a program from starting automatically, uncheck the checkbox."
  1546 msgstr "За да забраните програма да стартира автоматично, премахнете отметката от кутийката."
   1546msgstr "За да забраните програма да се стартира автоматично, премахнете отметката от кутийката."
  15471547
  15481548#: C/gosstartsession.xml:216(title)
   
  15681568#: C/gosstartsession.xml:235(para)
  15691569msgid "Enter a description of the application in the <guilabel>Comments</guilabel> text box. You will see this as the description of the program in the list of startup programs."
  1570 msgstr "Въведете описание на програмата в текстовото поле <guilabel>Коментари</guilabel>. Ще видите това като описание на програмата в списъка с начални програми."
   1570msgstr "Въведете описание на програмата в полето <guilabel>Коментари</guilabel>. Ще видите това като описание на програмата в списъка с начални програми."
  15711571
  15721572#: C/gosstartsession.xml:240(para)
   
  15961596#: C/gosstartsession.xml:266(para)
  15971597msgid "The session manager can remember which applications you have running when you log out and can automatically restart them when you log in again. If you would like this to happen every time you log out, check <guilabel>Automatically remember running applications when logging out</guilabel>. If you would like this to happen only once, click <guibutton>Remember Currently Running Application</guibutton> before logging out."
  1598 msgstr "Мениджърът на сесия може да запомни, кои програми се изпълняват, когато излизате или може автоматично да ги рестартира, когато влезете отново. Ако искате това да се случва всеки път, когато излизате, отбележете <guilabel>Автоматично запомняне на стартираните програми при изход от сесията</guilabel>. Ако искате това да се случи само веднъж, натиснете <guibutton>Запомняне на изпълняващите се програми</guibutton> преди да излезете."
   1598msgstr "Мениджърът на сесии може да запомни, кои програми се изпълняват, когато излизате или може автоматично да ги рестартира, когато влезете отново. Ако искате това да се случва всеки път, когато излизате, отбележете <guilabel>Автоматично запомняне на стартираните програми при изход от сесията</guilabel>. Ако искате това да се случи само веднъж, натиснете <guibutton>Запомняне на изпълняващите се програми</guibutton> преди да излезете."
  15991599
  16001600#: C/gosstartsession.xml:277(title)
   
  16361636#: C/gosstartsession.xml:313(para)
  16371637msgid "Log out, leaving the computer ready for another user to begin working with it. To log out of GNOME, choose <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Log Out <replaceable>username</replaceable></guimenuitem></menuchoice> ."
  1638 msgstr "Да излезете, да оставите компютъра готов за друг потребител да започне да работи с него. За да излезете от GNOME, изберете <menuchoice><guimenu>Система</guimenu><guimenuitem>Излизане <replaceable>потребител</replaceable></guimenuitem></menuchoice> ."
   1638msgstr "Да излезете от вашата сесия и да оставите компютъра готов за друг потребител да започне да работи с него. За да излезете от GNOME, изберете <menuchoice><guimenu>Система</guimenu><guimenuitem>Излизане <replaceable>потребител</replaceable></guimenuitem></menuchoice> ."
  16391639
  16401640#: C/gosstartsession.xml:316(para)
  16411641msgid "Shut down your computer and switch off the power. To shut down, choose <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Shut Down</guimenuitem></menuchoice> and click <guibutton>Shut Down</guibutton> on the dialog that appears."
  1642 msgstr "Да изключите компютъра и да изключите електрозахранването. За да изключите, изберете <menuchoice><guimenu>Система</guimenu><guimenuitem>Изключване</guimenuitem></menuchoice> и натиснете <guibutton>Изключване</guibutton> в прозореца."
   1642msgstr "Да изключите компютъра и да изключите електрозахранването. За да изключите компютъра изберете <menuchoice><guimenu>Система</guimenu><guimenuitem>Изключване</guimenuitem></menuchoice> и натиснете <guibutton>Изключване</guibutton> в прозореца."
  16431643
  16441644#: C/gosstartsession.xml:319(para)
  16451645msgid "Depending on your computer's configuration, you can also <firstterm>Hibernate</firstterm> your computer. During hibernation, less power is used, but all of the applications and documents that you have open are preserved and will still be open when you resume from hibernation. You can resume from hibernation by moving your mouse or pressing a key."
  1646 msgstr "В зависимост от конфигурацията на вашия компютър, също можете да <firstterm>Хибернирате</firstterm> вашия компютър. По време на хибернация, използва се по-малко електричество, но всички програми и документи, които сте отворили остават в това състояние и ще са отворени, когато продължите от хибернация. Можете да продължите от хибернация като преместите вашата мишка или натиснете клавиш."
   1646msgstr "В зависимост от конфигурацията на вашия компютър, също можете да <firstterm>Приспите</firstterm> вашия компютър. По време на спане, използва се по-малко електричество, но всички програми и документи, които сте отворили остават в оригиналното си състояние и ще са отворени, когато събудите компютъра. Можете да събудите компютъра като преместите вашата мишка или натиснете клавиш на клавиатурата."
  16471647
  16481648#: C/gosstartsession.xml:324(para)
  16491649msgid "Some vendors and distributors allow you to hibernate your computer in two ways, often called Hibernate and <firstterm>Suspend</firstterm>. Both of these will preserve your open files and applications, but one will switch off the power to your computer while the other will leave the computer running in a state that uses less power."
  1650 msgstr "Някои производители и разпространители ви позволяват да хибернирате вашия компютър по два начина, често наречени Хибернация и <firstterm>Преустановяване</firstterm>. И двете ще оставят вашите файлове и програми отворени, но едното е изключи компютъра, а другото ще остави включен компютъра, но в енергоспестяващ режим, който използва много по-малко електричество."
   1650msgstr "Някои производители и разпространители ви позволяват да приспите вашия компютър по два начина, често наречени Заспиване и <firstterm>Дълбоко заспиване</firstterm>. И двете ще оставят вашите файлове и програми отворени, но едното ще изключи компютъра, а другото ще остави компютъра включен, но в енергоспестяващ режим, който използва много по-малко електричество."
  16511651
  16521652#: C/gosstartsession.xml:327(para)
   
  17701770#: C/gospanel.xml:25(para)
  17711771msgid "A panel is an area in the GNOME Desktop where you have access to certain actions and information, no matter what the state of your application windows. For example, in the default GNOME panels, you can launch applications, see the date and time, control the system sound volume, and more."
  1772 msgstr "Панел е област в работната среда GNOME, от която имате достъп до определени действия или информация, без значение от състоянието на прозорците на вашите програми. Примерно, в панелите по подразбиране на GNOME, можете да стартирате програми, да видите датата и часа, да управлявате силата на звука и още."
   1772msgstr "Панел е област в работната среда GNOME, от която имате достъп до определени действия или информация без значение от състоянието на прозорците на вашите програми. Примерно, в панелите по подразбиране на GNOME можете да стартирате програми, да видите датата и часа, да управлявате силата на звука и още."
  17731773
  17741774#: C/gospanel.xml:26(para)
   
  17941794#: C/gospanel.xml:44(para)
  17951795msgid "By default, the top edge panel contains the following objects:"
  1796 msgstr "По подразбиране, панелът в горната част на екрана съдържа следните обекти:"
   1796msgstr "По подразбиране панелът в горната част на екрана съдържа следните обекти:"
  17971797
  17981798#: C/gospanel.xml:45(para)
   
  18151815#: C/gospanel.xml:54(para)
  18161816msgid "The exact number of icons depends on your GNOME distribution, but in general you will find at least a launcher for the <application>Web Browser</application>, an <application>Email client</application> and the <application>Help Browser</application>. Click on any launcher icon to open the corresponding application."
  1817 msgstr "Точният брой икони зависи от вашата GNOME дистрибуция, но обикновено ще намерите за стартиране поне <application>Уеб браузър</application>, <application>Е-поща клиент</application> и <application>Помощ и поддръжка</application>. Щракнете върху някоя от иконите, за да се отвори съответната програма."
   1817msgstr "Точният брой икони зависи от вашата GNOME дистрибуция, но обикновено ще намерите икони за стартиране поне <application>Уеб браузър</application>, <application>Е-поща клиент</application> и <application>Помощ и поддръжка</application>. Щракнете върху някоя от иконите, за да се отвори съответната програма."
  18181818
  18191819#: C/gospanel.xml:57(term)
   
  18511851#: C/gospanel.xml:81(para)
  18521852msgid "The <application>Window Selector</application> lists all of your open windows. To give focus to a window, click on the window selector icon at the extreme right of the top edge panel, then select the window. For more on this, see <xref linkend=\"windows-focus\"/>."
  1853 msgstr ""
   1853msgstr "<application>Избор на прозорец</application> описва всички отворени прозорци. За да изведете най-отпред прозорец, щракнете върху иконата на Избор на прозорец в най-дясната му част в горния панел и после изберете желания прозорец. За повече информация, вижте <xref linkend=\"windows-focus\"/>."
  18541854
  18551855#: C/gospanel.xml:88(title)
   
  19231923#: C/gospanel.xml:140(para)
  19241924msgid "To move a panel to another side of the screen, press and hold <keycap>ALT</keycap> and drag the panel to its new location. Click on any vacant space on the panel to begin the drag."
  1925 msgstr ""
   1925msgstr "За да преместите панел в друга част на екрана, натиснете и задръжте клавиша <keycap>ALT</keycap> и провлачете панела към желания ръб на екрана. За да започнете провлачването, щракнете върху някое свободно място на панела."
  19261926
  19271927#: C/gospanel.xml:141(para)
  19281928msgid "A panel that is not set to expand to the full width of the screen can be dragged away from the edge of the screen and placed anywhere. See <xref linkend=\"panel-properties\"/> for details on how to set a panel's expand property."
  1929 msgstr "Панел, който не е нагласен да се разширява на пълната широчина на екрана, може да се издърпа от ъгъла и да се постави навсякъде по екрана. Вижте <xref linkend=\"panel-properties\"/> за подробности как да зададете свойства за разширяване на панел."
   1929msgstr "Панел, който не е нагласен да се разширява на пълната широчина на екрана, може да се издърпа от ръба и да се постави навсякъде по екрана. Вижте <xref linkend=\"panel-properties\"/> за подробности как да зададете свойства за разширяване на панел."
  19301930
  19311931#: C/gospanel.xml:144(title)
   
  19421942#: C/gospanel.xml:151(para)
  19431943msgid "You can change the properties of each panel, such as the position of the panel, the hide behavior, and the visual appearance."
  1944 msgstr "Можете да промените настройките на всеки панел, като позицията на панел, поведението на скриване и външния вид."
   1944msgstr "Можете да промените настройките на всеки панел като позицията на панел, поведението на скриване и външния вид."
  19451945
  19461946#: C/gospanel.xml:154(para)
  19471947msgid "To modify the properties of a panel, right-click on a vacant space on the panel, then choose <guimenuitem>Properties</guimenuitem>. The <guilabel>Panel Properties</guilabel> dialog contains two tabbed sections, <guilabel>General</guilabel> and <guilabel>Background</guilabel>."
  1948 msgstr "За да промените свойствата на панел, натиснете десния бутон на мишката върху празно място на панел и после изберете <guimenuitem>Настройки</guimenuitem>. Ще се отвори прозореца <guilabel>Настройки на панела</guilabel>, който ще съдържа зва раздела, <guilabel>Общи настройки</guilabel> и <guilabel>Фон</guilabel>."
   1948msgstr "За да промените свойствата на панел, натиснете десния бутон на мишката върху празно място на панел и после изберете <guimenuitem>Настройки</guimenuitem>. Ще се отвори прозореца <guilabel>Настройки на панела</guilabel>, който ще съдържа два раздела, <guilabel>Общи настройки</guilabel> и <guilabel>Фон</guilabel>."
  19491949
  19501950#: C/gospanel.xml:157(title)
   
  20542054#: C/gospanel.xml:203(para)
  20552055msgid "By default, a panel expands to the full length of the edge of the screen where it is located. A panel that does not expand can be moved away from the screen edges to any part of the screen."
  2056 msgstr "По подразбиране, панел се разпъва по цялата широчина на екрана. Панел, който не е разширен, може да се премести настрана от ръба и да се поставя навсякъде по екрана."
   2056msgstr "По подразбиране панелите се разпъват по цялата широчина на екрана. Панел, който не е разширен, може да се премести настрана от ръба и да се постави навсякъде по екрана."
  20572057
  20582058#: C/gospanel.xml:209(guilabel)
   
  20712071#: C/gospanel.xml:223(para)
  20722072msgid "Select this option to display hide buttons at each end of your panel. Clicking on a hide button moves the panel lenthways, hiding it off-screen except for the hide button at the opposite end. Click this hide button to restore the panel to being fully visible."
  2073 msgstr "Изберете тази опция, за да се покажат бутоните за скриване в краищата на вашия панел. Щракването на бутон за скриване премества панела по дължина, скрива го, освен противоположния бутон за скриване. Щракнете този бутон за скриване, за да възстановите панела и да го видите изцяло."
   2073msgstr "Изберете тази опция, за да се покажат бутоните за скриване в краищата на вашия панел. Щракването на бутон за скриване премества панела по дължина (скрива го), освен противоположния бутон за скриване. Щракнете този бутон за скриване, за да възстановите панела и да го видите изцяло."
  20742074
  20752075#: C/gospanel.xml:230(guilabel)
   
  20882088#: C/gospanel.xml:245(para)
  20892089msgid "You can choose the type of background for the panel in the <guilabel>Background</guilabel> tab. The choices are as follows:"
  2090 msgstr "Можете да изберете типа фон за панела в раздела 'Фон'. Изборите са както следва:"
   2090msgstr "Можете да изберете типа фон за панела в раздела 'Фон'. Опциите са както следва:"
  20912091
  20922092#: C/gospanel.xml:264(guilabel)
   
  20962096#: C/gospanel.xml:268(para)
  20972097msgid "Select this option to have the panel use the settings in the <link linkend=\"prefs-theme\"><application>Appearance</application> preference tool</link>. This keeps your panel's background looking the same as the rest of the desktop and applications."
  2098 msgstr "Изберете тази опция, за да се използват стандартните настройки в <link linkend=\"prefs-theme\"><application>Външен вид</application> за панела</link>. По този начин фона на вашия панел изглежда същия като на останалите програми."
   2098msgstr "Изберете тази опция, за да се използват стандартните настройки във <link linkend=\"prefs-theme\"><application>Външен вид</application> за панела</link>. По този начин фона на вашия панел изглежда същия като на останалите програми."
  20992099
  21002100#: C/gospanel.xml:274(guilabel)
   
  21162116#: C/gospanel.xml:294(para)
  21172117msgid "Select this option to specify an image for the panel background. Click on the button to browse for an image file. When you have selected the file, click <guibutton>OK</guibutton>."
  2118 msgstr "Изберете тази опция, за да изберете изображение за фон на панела. Натиснете бутона, за да прегледате за файл с изображение. Когато сте избрали файла, натиснете бутона <guibutton>OK</guibutton>."
   2118msgstr "Изберете тази опция, за да изберете изображение за фон на панела. Натиснете бутона, за да прегледате за файл с изображение. След като изберете желания файл, натиснете бутона <guibutton>OK</guibutton>."
  21192119
  21202120#: C/gospanel.xml:306(secondary)
   
  21342134#: C/gospanel.xml:319(para)
  21352135msgid "You can drag an image file from the <application>Nautilus</application> file manager to set it as the background of the panel."
  2136 msgstr "Можете да изтеглите файл с изображение от<application>Nautilus</application> файлов браузър, за да го зададете като фон на панела."
   2136msgstr "Можете да изтеглите файл с изображение от <application>Nautilus</application> файлов браузър, за да го зададете като фон на панела."
  21372137
  21382138#: C/gospanel.xml:322(para)
   
  21992199#: C/gospanel.xml:379(para)
  22002200msgid "To delete a panel from the GNOME Desktop, right-click on the panel that you want to delete, then choose <menuchoice><guimenuitem>Delete This Panel</guimenuitem></menuchoice>."
  2201 msgstr "За да изтриете панел от работната среда на GNOME, натиснете десния бутон на мишката върху панела, който искате да изтриете, после изберете <menuchoice><guimenuitem>Премахване на този панел</guimenuitem></menuchoice>."
   2201msgstr "За да изтриете панел от работната среда на GNOME, натиснете десния бутон на мишката върху панела, който искате да премахнете, после изберете <menuchoice><guimenuitem>Премахване на този панел</guimenuitem></menuchoice>."
  22022202
  22032203#: C/gospanel.xml:382(para)
  22042204msgid "You must always have at least one panel in the GNOME Desktop. If you have only one panel in the GNOME Desktop, you cannot delete that panel."
  2205 msgstr "Винаги трябва да имате поне един панел в работната среда GNOME. Ако имате само един панел в работната среда GNOME, не можете да го изтриете."
   2205msgstr "Винаги трябва да имате поне един панел в работната среда GNOME. Ако имате само един панел в работната среда GNOME, не можете да го премахнете."
  22062206
  22072207#: C/gospanel.xml:390(title)
   
  32753275#: C/gospanel.xml:1496(title)
  32763276msgid "Default Panel Objects"
  3277 msgstr "Обекти по подразбиране в панел"
   3277msgstr "Стандартни обекти в панел"
  32783278
  32793279#: C/gospanel.xml:1498(para)
   
  39073907#: C/gosoverview.xml:341(para)
  39083908msgid "Workspaces allow you to manage which windows are on your screen. You can imagine workspaces as being virtual screens, which you can switch between at any time. Every workspace contains the same desktop, the same panels, and the same menus. However, you can run different applications, and open different windows in each workspace. The applications in each workspace will remain there when you switch to other workspaces."
  3909 msgstr "Работните плотове ви позволяват да организирате кои прозорци са на вашия екран. Можете да си представите работните плотове като виртуални екрани, между които можете да превключвате по всяко време. Всеки работен плот съдържа същия плот, същите панели и същите менюта. Обаче, можете да изпълнявате различни програми и да отворите различни прозорци във всеки работен плот. Програмите във всеки работен плот ще останат там, когато превключите на друг работен плот."
   3909msgstr "Работните плотове ви позволяват да организирате прозорците на вашия екран. Можете да мислите за работните плотове като виртуални екрани, които можете да превключвате по всяко време. Всеки работен плот съдържа еднакъв плот, еднакви панели и еднакви менюта. Можете да стартирате различни програми и да отворите различни прозорци на всеки работен плот. Програмите на всеки работен плот ще останат на него, когато превключите на друг работен плот."
  39103910
  39113911#: C/gosoverview.xml:343(para)
  39123912msgid "By default, four workspaces are available. You can switch between them with the <application>Workspace Switcher</application> applet at the right of the <link linkend=\"bottom-panel\">bottom panel</link>. This shows a representation of your workspaces, by default a row of four rectangles. Click on one to switch to that workspace. In <xref linkend=\"gosoverview-FIG-42\"/>, <application>Workspace Switcher</application> contains four workspaces. The first three workspaces contain open windows. The last workspace does not contain currently open windows. The currently active workspace is highlighted."
  3913 msgstr "По подразбиране, видими са четири работни плота. Можете да превключите между тях с аплета <application>Превключвател на работни места</application> в дясно на <link linkend=\"bottom-panel\">панела отдолу</link>. Това показва представяне на вашите работни плотове, по подразбиране подредени един до друг четири правоъгълника. Щракнете върху някой, за да превключите на този работен плот. <xref linkend=\"gosoverview-FIG-42\"/>, <application>Превключвател на работни места</application> съдържа четири работни плота. Първите три работни плота съдържат отворени прозорци. Текущия активен работен плот е осветен."
   3913msgstr "По подразбиране, видими са четири работни плота. Можете да превключите между тях с аплета <application>Превключвател на работни места</application> вдясно на <link linkend=\"bottom-panel\">панела отдолу</link>. Това поле показва миниатюрен изглед на вашите работни плотове. По подразбиране са четири правоъгълника подредени един до друг. Щракнете върху някой от правоъгълниците, за да превключите на този работен плот. <xref linkend=\"gosoverview-FIG-42\"/>, <application>Превключвател на работни места</application> съдържа четири работни плота. Първите три работни плота съдържат отворени прозорци. Активения работен плот е осветен."
  39143914
  39153915#: C/gosoverview.xml:346(title)
   
  39273927#: C/gosoverview.xml:361(para)
  39283928msgid "Workspaces enable you to organize the GNOME Desktop when you run many applications at the same time. One way to use workspaces is to allocate a specific function to each workspace: one for email, one for web browsing, one for graphic design, etc. However, everyone has their own preference and you are in no way restricted to only using workspaces like this."
  3929 msgstr "Работните плотове ви позволяват да организирате работната среда GNOME, когато изпълнявате много програми едновременно. Един от начините да използвате работни места е да заделите определена функция за всеки работен плот: един за е-поща, един за уеб браузване един за графичен дизайн и т.н. Обаче, всички имат собствени предпочитания и по никакъв начин не можете да ги ограничите да използват работните плотове по този начин."
   3929msgstr "Работните плотове ви позволяват да организирате работната среда GNOME, когато работите с много програми едновременно. Един от начините да използвате работни места е да заделите определена функция за всеки работен плот: един за е-поща, един за уеб браузване, един за графичен дизайн и т.н. Обаче всички потребители имат собствени предпочитания и по никакъв начин не можете да ги принудите да използват работните плотове по този начин."
  39303930
  39313931#: C/gosoverview.xml:365(title)
   
  39393939#: C/gosoverview.xml:370(para)
  39403940msgid "You can switch between workspaces in any of the following ways:"
  3941 msgstr "Можете да превключвате между работните плотове по някой от следните начини:"
   3941msgstr "Можете да превключвате работните плотове по някой от следните начини:"
  39423942
  39433943#: C/gosoverview.xml:373(para)
  39443944msgid "In the <application>Workspace Switcher</application> applet in the bottom panel, click on the workspace where you want to work."
  3945 msgstr "В аплета <application>Превключвател на работни места</application> в панела отдолу, щракнете работния плот, в който искате да работите."
   3945msgstr "В аплета <application>Превключвател на работни места</application> в панела отдолу, щракнете върху работния плот, в който искате да работите."
  39463946
  39473947#: C/gosoverview.xml:376(para)
  39483948msgid "Move the mouse pointer over the <application>Workspace Switcher</application> applet in the bottom panel, and scroll the mouse wheel."
  3949 msgstr "Преместете курсора на мишката върху аплета <application>Превключвател на работи места</application> в панела отдолу и превъртете колелцето на мишката."
   3949msgstr "Преместете показалеца на мишката върху аплета <application>Превключвател на работи места</application> в панела отдолу и превъртете колелцето на мишката."
  39503950
  39513951#: C/gosoverview.xml:379(para)
   
  39713971#: C/gosoverview.xml:397(para)
  39723972msgid "To add workspaces to the GNOME Desktop, right-click on the <application>Workspace Switcher</application> applet, then choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>. The <guilabel>Workspace Switcher Preferences</guilabel> dialog is displayed. Use the <guilabel>Number of workspaces</guilabel> spin box to specify the number of workspaces that you require."
  3973 msgstr "За да добавите работни плотове към работната среда GNOME, натиснете десния бутон на мишката върху аплета <application>Превключвател на работни места</application>, после изберете <guimenuitem>Настройки</guimenuitem>. Ще се отвори прозореца <guilabel>Настройки на превключвателя на работните места</guilabel>. Използвайте полето <guilabel>Брой работни плота</guilabel>, за да зададете броя работни плота, които искате да имате."
   3973msgstr "За да добавите работни плотове към работната среда GNOME, натиснете десния бутон на мишката върху аплета <application>Превключвател на работни места</application>, после изберете <guimenuitem>Настройки</guimenuitem>. Ще се отвори прозорецът <guilabel>Настройки на превключвателя на работните места</guilabel>. Използвайте полето <guilabel>Брой работни плота</guilabel>, за да зададете броя работни плотове, които искате да имате."
  39743974
  39753975#: C/gosoverview.xml:404(title)
   
  39793979#: C/gosoverview.xml:412(para)
  39803980msgid "An <firstterm>application</firstterm> is a type of computer program that allows you to perform a particular task. You might use applications to create text documents such as letters or reports; to work with spreadsheets; to listen to your favorite music; to navigate the Internet; or to create, edit, or view images and videos. For each of these tasks, you would use a different application."
  3981 msgstr "<firstterm>Програма</firstterm> е тип компютърна програма, която ви позволява да извършвате определена задача. Можете да използвате програми, за да създавате текстови документи като писма или отчети; да работите с електронни таблици; да слушате вашата любима музика; да разглеждате Интернет; или да създавате, редактирате или прегледате картини и видео клипове. За всяка от тези задачи, трябва да използвате различна програма."
   3981msgstr "<firstterm>Програма</firstterm> е тип компютърна компютърен, която ви позволява да извършвате определена задача. Можете да използвате програми, за да създавате текстови документи като писма или отчети; да работите с електронни таблици; да слушате вашата любима музика; да разглеждате Интернет; или да създавате, редактирате или прегледате картини и видео клипове. За всяка от тези задачи трябва да използвате различна програма."
  39823982
  39833983#: C/gosoverview.xml:414(para)
  39843984msgid "To launch an application, open the <guimenu>Applications</guimenu> menu and choose the application you want from the submenus. For more on this, see <xref linkend=\"applications-menu\"/>."
  3985 msgstr "За да стартирате програма, отворете менюто <guimenu>Програми</guimenu> и изберете програмата, която искате от подменюто. За повече информация, вижте <xref linkend=\"applications-menu\"/>."
   3985msgstr "За да стартирате програма, отворете менюто <guimenu>Програми</guimenu> и от подменютата изберете програмата, която искате. За повече информация, вижте <xref linkend=\"applications-menu\"/>."
  39863986
  39873987#: C/gosoverview.xml:416(para)
  39883988msgid "The applications that are part of GNOME include the following:"
  3989 msgstr "Програмите, които са част от GNOME включват следните:"
   3989msgstr "Програми включени в GNOME:"
  39903990
  39913991#: C/gosoverview.xml:419(para)
   
  40114011#: C/gosoverview.xml:424(para)
  40124012msgid "<link linkend=\"nautilus\"><application>Nautilus File Manager</application></link> displays your folders and their contents. Use this to copy, move and classify your files, and to access CDs, USB flash drives, and any other removable media. When you choose an item from the <link linkend=\"places-menu\"><guimenu>Places</guimenu> menu</link>, a <application>Nautilus File Manager</application> window opens showing that location."
  4013 msgstr "<link linkend=\"nautilus\"><application>Nautilus файлов браузър</application></link> показва вашите папки и тяхното съдържание. Използвайте го, за да копирате, премествате и класифицирате вашите файлове и за достъп до CD, USB флаш устройства и всякакви други премахваеми носители. Когато изберете елемент от менюто <link linkend=\"places-menu\"><guimenu>Места</guimenu> menu</link>, ще се отвори прозорец на <application>Nautilus файлов браузър</application>, който ще ви покаже това местоположение."
   4013msgstr "<link linkend=\"nautilus\"><application>Nautilus файлов браузър</application></link> показва вашите папки и тяхното съдържание. Използвайте го, за да копирате, премествате и класифицирате вашите файлове, за достъп до CD, USB флаш устройства и всякакви други премахваеми носители. Когато изберете елемент от менюто <link linkend=\"places-menu\"><guimenu>Места</guimenu></link>, ще се отвори прозорец на <application>Nautilus файлов браузър</application>, който ще ви покаже това местоположение."
  40144014
  40154015#: C/gosoverview.xml:425(para)
   
  40364036#| "editor are GNOME-compliant applications."
  40374037msgid "The applications that are provided with the GNOME Desktop share many common features, such as similar open and save dialogs and similar-looking icons. This is because they have all been developed using the GNOME development platform. An application developed using this platform is called a <firstterm>GNOME-compliant application</firstterm>. For example, <application>Nautilus</application> and the <application>gedit</application> text editor are GNOME-compliant applications."
  4038 msgstr "Програмите, които са предоставени с работната среда GNOME споделят много на брой общи функции, като подобни диалогови прозорци за отваряне и запазване и подобни икони. Това е така, защото всички са били разработени с помощта на платформата за разработка на GNOME. Програма разработен с тази платформа е наречена <firstterm>GNOME съвместима програма</firstterm>. Примерно, <application>Nautilus</application> и <application>Текстов редактор</application> са GNOME съвместими програми."
   4038msgstr "Програмите, които са предоставени с работната среда GNOME споделят много на брой общи функции, като подобни диалогови прозорци за отваряне и запазване, както и подобни икони. Това е така, защото всички са разработени с помощта на платформата за разработка на GNOME. Програма разработена с тази платформа е наречена <firstterm>GNOME съвместима програма</firstterm>. Примерно, <application>Nautilus</application> и <application>Текстов редактор</application> са GNOME съвместими програми."
  40394039
  40404040#: C/gosoverview.xml:437(para)
   
  40564056#: C/gosoverview.xml:445(para)
  40574057msgid "Most GNOME-compliant applications have a menubar, a toolbar, and a statusbar. The menubars usually have a similar structure; for example, the <guimenu>Help</guimenu> menu always contains an <guimenuitem>About</guimenuitem> menu item."
  4058 msgstr "Повечето GNOME съвместими програми имат лента с менюта, лента с инструменти и лента за състояние. Лентата с менюта обикновено имат подобна структура; примерно, менюто <guimenu>Помощ</guimenu> винаги съдържа елемента <guimenuitem>Относно</guimenuitem>."
   4058msgstr "Повечето GNOME съвместими програми имат лента с менюта, лента с инструменти и лента за състояние. Лентата с менюта обикновено имат подобна структура; примерно, менюто <guimenu>Помощ</guimenu> винаги съдържа елементът <guimenuitem>Относно</guimenuitem>."
  40594059
  40604060#: C/gosoverview.xml:448(para)
   
  40724072#: C/gosoverview.xml:457(para)
  40734073msgid "Drag-and-drop"
  4074 msgstr "Издърпване и пускане"
   4074msgstr "Провлачване и пускане"
  40754075
  40764076#: C/gosoverview.xml:458(para)
  40774077msgid "When you drag-and-drop something into a GNOME-compliant application, it will recognize the format of the items that you dragged and will handle them in an appropriate manner. For example, when you drag a HTML file from a <application>Nautilus</application> window to a web browser, the file is displayed in HTML format in the browser. However, when you drag the HTML file to a text editor, the file is displayed in plain text format in the text editor."
  4078 msgstr "Когато издърпате и пуснете нещо в GNOME съвместима програма, тя ще разпознае формата на елементите, които сте издърпали и ще ги обработи по подходящ начин. Примерно, когато издърпате HTML файл от прозореца на <application>Nautilus</application> в уеб браузър, файлът се показва в HTML формат в браузъра. Обаче, когато издърпате HTML файл в текстов редактор, файлът се показва като текст в текстовия редактор."
   4078msgstr "Когато провлачите и пуснете нещо в GNOME съвместима програма, тя ще разпознае формата на елементите, които сте провлачили и ще ги обработи по подходящ начин. Примерно, когато провлачите HTML файл от прозореца на <application>Nautilus</application> в уеб браузър, файлът се показва в HTML формат в браузъра. Обаче, когато издърпате HTML файл в текстов редактор, файлът се показва като текст в текстовия редактор."
  40794079
  40804080#: C/gosoverview.xml:469(title)
   
  40844084#: C/gosoverview.xml:470(para)
  40854085msgid "The work you do with an application is stored in <firstterm>files</firstterm>. These may be on your computer's hard drive, or on a removable device such as a USB flash drive. You <firstterm>open</firstterm> a file to examine it or work on it, and you <firstterm>save</firstterm> a file to store your work. When you are done working with a file, you <firstterm>close</firstterm> it."
  4086 msgstr "Работата, която извършвате с програма се съхранява във <firstterm>файлове</firstterm>. Това може да е на твърдия диск на вашия компютър или на премахваемо устройство като USB флаш памет. <firstterm>Отваряте</firstterm> файл, за да го разгледате или да работите върху него и <firstterm>запазвате</firstterm> файл, за да съхраните вашата работа. Когато сте готови с работата си по файл, вие го <firstterm>затваряте</firstterm>."
   4086msgstr "Работата, която извършвате с програма се съхранява във <firstterm>файлове</firstterm>. Това може да е в твърдият диск на вашия компютър или на премахваемо устройство като USB флаш памет. <firstterm>Отваряте</firstterm> файл, за да го разгледате или да работите върху него и <firstterm>запазвате</firstterm> файл, за да съхраните вашата работа. Когато сте готови с работата си по файл, вие го <firstterm>затваряте</firstterm>."
  40874087
  40884088#: C/gosoverview.xml:471(para)
  40894089msgid "All GNOME applications use the same dialogs for opening and saving files, presenting you with a consistent interface. The following sections cover the open and the save dialog in detail."
  4090 msgstr "Всички GNOME програми използват еднакви диалогови прозорци за отваряне и запазване на файлове, представят ви еднакъв интерфейс. Следните раздели покриват диалоговите прозорци за отваряне и затваряне задълбочено."
   4090msgstr "Всички GNOME програми използват еднакви диалогови прозорци за отваряне и запазване на файлове, представят ви еднакъв интерфейс. Следните раздели покриват задълбочено диалоговите прозорци за отваряне и затваряне."
  40914091
  40924092#: C/gosoverview.xml:474(title)
   
  40964096#: C/gosoverview.xml:475(para)
  40974097msgid "The <guilabel>Open File</guilabel> dialog allows you to choose a file to open in an application."
  4098 msgstr "Диалоговия прозорец <guilabel>Отваряне на файл</guilabel> ви позволява да изберете файл в програма."
   4098msgstr "Диалоговият прозорец <guilabel>Отваряне на файл</guilabel> ви позволява да изберете файл в програма."
  40994099
  41004100#: C/gosoverview.xml:476(para)
   
  41044104#: C/gosoverview.xml:477(para)
  41054105msgid "Once a file is selected in the list, perform one of the following actions to open it:"
  4106 msgstr "Щом е избран файл в списъка, извършете едно от следните действия, за да го отворите:"
   4106msgstr "След като изберете файл в списъка, извършете едно от следните действия, за да го отворите:"
  41074107
  41084108#: C/gosoverview.xml:479(para)
   
  41124112#: C/gosoverview.xml:480(para)
  41134113msgid "Press <keycap>Return</keycap>."
  4114 msgstr "Натиснете клавиша <keycap>Enter</keycap>."
   4114msgstr "Натиснете клавишът <keycap>Enter</keycap>."
  41154115
  41164116#: C/gosoverview.xml:481(para)
  41174117msgid "Press <keycap>Spacebar</keycap>."
  4118 msgstr "Натиснете клавиша <keycap>Шпация</keycap>."
   4118msgstr "Натиснете клавишът <keycap>Шпация</keycap>."
  41194119
  41204120#: C/gosoverview.xml:482(para)
   
  41404140#: C/gosoverview.xml:490(para)
  41414141msgid "Click one of the buttons in the path bar above the file listing pane. This shows the hierarchy of folders that contain your current location. Use the arrow buttons to either side of the button bar if the list of folders is too long to fit."
  4142 msgstr "Натиснете един от бутоните в лентата за път над панела със списък на файлове. Това показва йерархията на папките, които съдържат текущото местоположение.  Използвайте стрелките на клавиатурата, за да превъртите списъка с папки, ако списъка е прекалено дълъг."
   4142msgstr "Натиснете един от бутоните в лентата за път над панела със списъка на файлове. Това показва йерархията на папките, които съдържат текущото местоположение.  Използвайте стрелките на клавиатурата, за да превъртите списъка с папки, ако списъка е прекалено дълъг."
  41434143
  41444144#: C/gosoverview.xml:493(para)
   
  41524152#: C/gosoverview.xml:497(para)
  41534153msgid "You can restrict the file list to show only files of certain types. To do this, choose a file type from the drop-down list beneath the file list pane. The list of file types depends on the application you are currently using. For example, a graphics application will list different image file formats, and a text editor will list different types of text file."
  4154 msgstr "Можете да ограничите списък с файлове да показва само определен типове файлове. За да направите това, изберете тип файл от падащото меню под панела със списък на файлове. Списъкът с типове файлове зависи от програмата, която използвате в момента. Примерно, графична програма ще има списък на различни формати файлове с изображение, а текстов редактор ще има списък на различни типове текстови файлове."
   4154msgstr "Можете да ограничите списъка с файлове да показва само определен типове файлове. За да направите това, изберете тип файл от падащото меню под панела със списък на файлове. Списъкът с типове файлове зависи от програмата, която използвате в момента. Примерно, графична програма ще има списък на различни формати файлове с изображение, а текстов редактор ще има списък на различни типове текстови файлове."
  41554155
  41564156#: C/gosoverview.xml:501(title)
   
  41644164#: C/gosoverview.xml:503(para)
  41654165msgid "To cancel find-as-you-type, press <keycap>Esc</keycap>."
  4166 msgstr "За да откачете 'Намиране при писане', натиснете клавиша <keycap>Esc</keycap>."
   4166msgstr "За да откажете 'Намиране при писане', натиснете клавиша <keycap>Esc</keycap>."
  41674167
  41684168#: C/gosoverview.xml:507(title)
   
  41724172#: C/gosoverview.xml:508(para)
  41734173msgid "You might sometimes need to choose a folder to work with rather than open a file. For example, if you use <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:file-roller\"><application>Archive Manager</application></ulink> to extract files from an archive, you need to choose a folder to place the files into. In this case, the files in the current location are greyed out, and pressing <guibutton>Open</guibutton> when a folder is selected will choose that folder."
  4174 msgstr "Понякога може да е нужно да изберете папка, преди да отворите файл. Примерно, ако използвате <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:file-roller\"><application>Мениджър на архиви</application></ulink>, за да извлечете файлове от архив, трябва да изберете папка, в която да се извлекат файловете. В такъв случай, файловете в текущото местоположение се осветяват в сиво и като натиснете бутона <guibutton>Отваряне</guibutton>, когато е избрана папка, тогава тази папка ще бъде избрана за извлечените файлове."
   4174msgstr "Понякога може да е нужно да изберете папка преди да отворите файл. Примерно, ако използвате <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:file-roller\"><application>Мениджър на архиви</application></ulink>, за да извлечете файлове от архив, трябва да изберете папка, в която да се извлекат файловете. В такъв случай, файловете в текущото местоположение се осветяват в сиво и като натиснете бутона <guibutton>Отваряне</guibutton>, когато е избрана папка, тогава тази папка ще бъде избрана за извлечените файлове."
  41754175
  41764176#: C/gosoverview.xml:512(title)
   
  41804180#: C/gosoverview.xml:513(para)
  41814181msgid "You can type a full or relative path to the file you want to open. Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>L</keycap></keycombo> or click the button at the top left of the window to show (or hide) the <guilabel>Location</guilabel> field. Alternatively, begin typing a full path starting with <filename>/</filename> to show the <guilabel>Location</guilabel> field."
  4182 msgstr "Можете да напишете пълен или относителен път до файла, който искате да отворите. Натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>L</keycap></keycombo> или натиснете бутона горната лява част на прозореца, за да се покаже (или скрие) полето <guilabel>Местоположение</guilabel>. Алтернативно, можете да започнете да пишете пълния път, като започнете с <filename>/</filename>, за да се покаже полето <guilabel>Местоположение</guilabel>."
   4182msgstr "Можете да напишете пълен или относителен път до файла, който искате да отворите. Натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>L</keycap></keycombo> или натиснете бутона в горната лява част на прозореца, за да се покаже (или скрие) полето <guilabel>Местоположение</guilabel>. Алтернативно, можете да започнете да пишете пълния път, като започнете с <filename>/</filename>, за да се покаже полето <guilabel>Местоположение</guilabel>."
  41834183
  41844184#: C/gosoverview.xml:514(para)
   
  41884188#: C/gosoverview.xml:516(para)
  41894189msgid "A drop-down of possible file and folder names is displayed once you begin typing. Use <keycap>down arrow</keycap> and <keycap>up arrow</keycap> and <keycap>Return</keycap> to choose from the list."
  4190 msgstr "Показва се падащо меню с възможните имена на файлове и папка, когато започнете да пишете. Използвайте <keycap>стрелка надолу</keycap> и <keycap>стрелка нагоре</keycap> и <keycap>Enter</keycap>, за да изберете от списъка."
   4190msgstr "Показва се падащо меню с възможните имена на файлове и папки, когато започнете да пишете. Използвайте <keycap>стрелка надолу</keycap> и <keycap>стрелка нагоре</keycap>, и <keycap>Enter</keycap>, за да изберете от списъка."
  41914191
  41924192#: C/gosoverview.xml:517(para)
   
  42284228#: C/gosoverview.xml:535(para)
  42294229msgid "To show hidden files in the file list, right-click in the file list and choose <guimenuitem>Show Hidden Files</guimenuitem>. For more on hidden files, see <xref linkend=\"nautilus-managing-hidden-files\"/>."
  4230 msgstr "За да се показват скритите файлове в списъка с файлове, натиснете десния бутон в списъка с файлове и изберете <guimenuitem>Показване на скритите файлове</guimenuitem>. За повече информация относно скритите файлове, вижте <xref linkend=\"nautilus-managing-hidden-files\"/>."
   4230msgstr "За да се покажат скритите файлове в списъка с файлове, натиснете десния бутон в списъка с файлове и изберете <guimenuitem>Показване на скритите файлове</guimenuitem>. За повече информация относно скритите файлове, вижте <xref linkend=\"nautilus-managing-hidden-files\"/>."
  42314231
  42324232#: C/gosoverview.xml:539(title)
   
  42364236#: C/gosoverview.xml:540(para)
  42374237msgid "The first time you save your work in an application, the <guilabel>Save As</guilabel> dialog will ask you for a location and name for the new file. When you save the file on subsequent occasions it will be updated immediately and you will not be asked to re-enter a location or name for the file. To save to a new file, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></menuchoice>."
  4238 msgstr "Първият път, когато запазвате вашата работа в програма, диалоговия прозорец <guilabel>Запазване като</guilabel> ще ви попита за местоположение и имена за новия файл. Когато запазвате файл, който вече е бил запазван преди, той ще бъде обновен веднага и няма да се налга отново да въвеждате местоположение или име за файла. За да запазите нов файл, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Запазване като</guimenuitem></menuchoice>."
   4238msgstr "Първият път, когато запазвате вашата работа в програма, диалоговия прозорец <guilabel>Запазване като</guilabel> ще ви попита за местоположение и име за новия файл. Когато запазвате файл, който вече е бил запазван преди, той ще бъде обновен веднага и няма да се налага отново да въвеждате местоположение или име за файла. За да запазите нов файл, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Запазване като</guimenuitem></menuchoice>."
  42394239
  42404240#: C/gosoverview.xml:541(para)
   
  42484248#: C/gosoverview.xml:545(para)
  42494249msgid "To save the file in a location not listed in the drop-down list, click the <guilabel>Browse for other folders</guilabel> expansion label. This shows a file browser similar to the one in the <guilabel>Open File</guilabel> dialog."
  4250 msgstr "За да запазите файл ново местоположение, което не е в падащия списък, натиснете етикета <guilabel>Отваряне на други папки</guilabel>. Това показва файлов браузър подобен на този в диалоговия прозорец <guilabel>Отваряне на файл</guilabel>."
   4250msgstr "За да запазите файл на ново местоположение, което не е в падащия списък, натиснете етикета <guilabel>Отваряне на други папки</guilabel>. Това показва файлов браузър подобен на този в диалоговия прозорец <guilabel>Отваряне на файл</guilabel>."
  42514251
  42524252#: C/gosoverview.xml:546(para)
  42534253msgid "The expanded <guilabel>Save File</guilabel> dialog has the same features as the <link linkend=\"filechooser-open\"><guilabel>Open File</guilabel> dialog</link>, such as filtering, find-as-you-type, and adding and removing bookmarks."
  4254 msgstr "Разширеният диалогов прозорец <guilabel>Запазване на файл</guilabel> има същите функции като диалоговия прозорец <link linkend=\"filechooser-open\"><guilabel>Отваряне на файл</guilabel></link>, като филтриране, намиране при писане и добавяне и премахване на отметки."
   4254msgstr "Разширеният диалогов прозорец <guilabel>Запазване на файл</guilabel> има същите функции като диалоговия прозорец <link linkend=\"filechooser-open\"><guilabel>Отваряне на файл</guilabel></link>, като филтриране, намиране при писане и добавяне или премахване на отметки."
  42554255
  42564256#: C/gosoverview.xml:550(title)
   
  42604260#: C/gosoverview.xml:551(para)
  42614261msgid "If you type in the name of an existing file, you will be asked whether you wish to replace the existing file with your current work. You can also do this by choosing the file you want to overwrite in the browser."
  4262 msgstr "Ако напишете името на съществуващ файл, ще бъдете попитани дали искате да го мените с този,  с който работите в момента. Също можете да направите това като изберете файла, който искате да презапишете в браузъра."
   4262msgstr "Ако напишете името на съществуващ файл, ще бъдете попитани дали искате да го смените с този,  с който работите в момента. Също можете да направите това като изберете файла, който искате да презапишете в браузъра."
  42634263
  42644264#: C/gosoverview.xml:555(title)
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.