Changeset 191

Timestamp:
Sep 9, 2005, 11:56:45 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Добавям превода на BMPx - новото поколение на bmp. Преводът е малък, таман за нов член на екипа като Атанас Пискюлиев

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.