Changeset 1961


Ignore:
Timestamp:
Jan 29, 2010, 2:17:38 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

empathy: обновен и подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/empathy.master.bg.po

  r1891 r1961  
  11# Bulgarian translation of empathy po-file.
  2 # Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the empathy package.
  44# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008, 2009.
   5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010.
  66# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
  77#
   
  1111"Project-Id-Version: empathy master\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2009-10-07 07:34+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2009-10-07 07:39+0300\n"
  15 "Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   13"POT-Creation-Date: 2010-01-29 14:16+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2010-01-29 14:15+0200\n"
   15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1717"MIME-Version: 1.0\n"
   
  5454#: ../data/empathy.schemas.in.h:4
  5555msgid ""
  56 "Comma separated list of spell checker languages to use (e.g. en, fr, nl)."
  57 msgstr ""
  58 "Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис (напр. "
  59 "bg, en, ru)."
   56"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
   57msgstr ""
   58"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
   59"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
  6060
  6161#: ../data/empathy.schemas.in.h:5
   
  158158
  159159#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
  160 msgid "Path of the adium theme to use"
  161 msgstr "Път до темата на adium, която да се ползва"
   160msgid "Path of the Adium theme to use"
   161msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
  162162
  163163#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
  164 msgid "Path of the adium theme to use if the theme used for chat is adium."
  165 msgstr ""
  166 "Път до темата на adium, която да се ползва, ако клиентът за съобщения е "
  167 "adium."
   164msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
   165msgstr ""
   166"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
  168167
  169168#: ../data/empathy.schemas.in.h:31
   
  196195
  197196#: ../data/empathy.schemas.in.h:38
  198 msgid "Popup notifications if the chat isn't focused"
   197msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
  199198msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
  200199
  201200#: ../data/empathy.schemas.in.h:39
  202 msgid "Popup notifications when a contact sign in"
   201msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
  203202msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
  204203
  205204#: ../data/empathy.schemas.in.h:40
  206 msgid "Popup notifications when a contact sign out"
   205msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
  207206msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
  208207
   
  221220#: ../data/empathy.schemas.in.h:44
  222221msgid "Show hint about closing the main window"
  223 msgstr "Показване на съвет за затваряне на основния прозорец"
   222msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
  224223
  225224#: ../data/empathy.schemas.in.h:45
   
  228227
  229228#: ../data/empathy.schemas.in.h:46
   229msgid "Show protocols"
   230msgstr "Показване на протокола"
   231
   232#: ../data/empathy.schemas.in.h:47
  230233msgid "Spell checking languages"
  231234msgstr "Езици с проверка на правописа"
  232235
  233 #: ../data/empathy.schemas.in.h:47
   236#: ../data/empathy.schemas.in.h:48
  234237msgid "The default folder to save file transfers in."
  235238msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
  236239
  237 #: ../data/empathy.schemas.in.h:48
   240#: ../data/empathy.schemas.in.h:49
  238241msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
  239242msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
  240243
  241 #: ../data/empathy.schemas.in.h:49
   244#: ../data/empathy.schemas.in.h:50
  242245msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
  243246msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
  244247
  245 #: ../data/empathy.schemas.in.h:50
   248#: ../data/empathy.schemas.in.h:51
  246249msgid "Use graphical smileys"
  247250msgstr "Изображения за емотикони"
  248251
  249 #: ../data/empathy.schemas.in.h:51
   252#: ../data/empathy.schemas.in.h:52
  250253msgid "Use notification sounds"
  251254msgstr "Известяване със звуци"
  252255
  253 #: ../data/empathy.schemas.in.h:52
   256#: ../data/empathy.schemas.in.h:53
  254257msgid "Use theme for chat rooms"
  255258msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
  256259
  257 #: ../data/empathy.schemas.in.h:53
  258 msgid ""
  259 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
  260 msgstr ""
  261 "Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб-инспекторът) да се "
  262 "включат."
  263 
  264260#: ../data/empathy.schemas.in.h:54
  265 msgid "Whether or not Empathy can publish the user's location to his contacts."
   261msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
  266262msgstr ""
  267263"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
  268264
  269265#: ../data/empathy.schemas.in.h:55
  270 msgid "Whether or not Empathy can use the GPS to guess the location."
   266msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
  271267msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
  272268
  273269#: ../data/empathy.schemas.in.h:56
  274 msgid ""
  275 "Whether or not Empathy can use the cellular network to guess the location."
   270msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
  276271msgstr ""
  277272"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
   
  279274
  280275#: ../data/empathy.schemas.in.h:57
  281 msgid "Whether or not Empathy can use the network to guess the location."
   276msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
  282277msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
  283278
  284279#: ../data/empathy.schemas.in.h:58
  285 msgid ""
  286 "Whether or not Empathy has asked about importing accounts from other "
  287 "programs."
   280msgid "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
  288281msgstr ""
  289282"Дали програмата Empathy вече е запитвала за внасянето на регистрациите от "
   
  291284
  292285#: ../data/empathy.schemas.in.h:59
  293 msgid ""
  294 "Whether or not Empathy should automatically log in to your accounts on "
  295 "startup."
   286msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
  296287msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
  297288
  298289#: ../data/empathy.schemas.in.h:60
  299290msgid ""
  300 "Whether or not Empathy should reduce the location's accuracy for privacy "
  301 "reasons."
   291"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
  302292msgstr ""
  303293"Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
   
  306296#: ../data/empathy.schemas.in.h:61
  307297msgid ""
  308 "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
  309 "window icon."
   298"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
  310299msgstr ""
  311300"Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
   
  314303#: ../data/empathy.schemas.in.h:62
  315304msgid ""
  316 "Whether or not connectivity managers should be used to automatically "
  317 "disconnect/reconnect."
   305"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
   306msgstr ""
   307"Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
   308"включат."
   309
   310#: ../data/empathy.schemas.in.h:63
   311msgid ""
   312"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
   313"reconnect."
  318314msgstr ""
  319315"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
  320316"прекъсване и възстановяване."
  321317
  322 #: ../data/empathy.schemas.in.h:63
  323 msgid ""
  324 "Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy run."
   318#: ../data/empathy.schemas.in.h:64
   319msgid "Whether the Salut account has been created on the first Empathy run."
  325320msgstr ""
  326321"Дали при първото стартиране на Empathy е създадена регистрация за Salut."
  327322
  328 #: ../data/empathy.schemas.in.h:64
  329 msgid ""
  330 "Whether or not to check words typed against the languages you want to check "
  331 "with."
   323#: ../data/empathy.schemas.in.h:65
   324msgid ""
   325"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
  332326msgstr ""
  333327"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
  334328"езици."
  335329
  336 #: ../data/empathy.schemas.in.h:65
  337 msgid ""
  338 "Whether or not to convert smileys into graphical images in conversations."
   330#: ../data/empathy.schemas.in.h:66
   331msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
  339332msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
  340333
  341 #: ../data/empathy.schemas.in.h:66
  342 msgid ""
  343 "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging in the network."
   334#: ../data/empathy.schemas.in.h:67
   335msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
  344336msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
  345337
  346 #: ../data/empathy.schemas.in.h:67
  347 msgid ""
  348 "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging off the "
  349 "network."
   338#: ../data/empathy.schemas.in.h:68
   339msgid ""
   340"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
  350341msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
  351342
  352 #: ../data/empathy.schemas.in.h:68
  353 msgid "Whether or not to play a sound to notify for events."
   343#: ../data/empathy.schemas.in.h:69
   344msgid "Whether to play a sound to notify of events."
  354345msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
  355346
  356 #: ../data/empathy.schemas.in.h:69
  357 msgid "Whether or not to play a sound to notify for incoming messages."
   347#: ../data/empathy.schemas.in.h:70
   348msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
  358349msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
  359350
  360 #: ../data/empathy.schemas.in.h:70
  361 msgid "Whether or not to play a sound to notify for new conversations."
   351#: ../data/empathy.schemas.in.h:71
   352msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
  362353msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
  363354
  364 #: ../data/empathy.schemas.in.h:71
  365 msgid "Whether or not to play a sound to notify for outgoing messages."
   355#: ../data/empathy.schemas.in.h:72
   356msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
  366357msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
  367358
  368 #: ../data/empathy.schemas.in.h:72
  369 msgid "Whether or not to play a sound when logging in a network."
   359#: ../data/empathy.schemas.in.h:73
   360msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
  370361msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
  371362
  372 #: ../data/empathy.schemas.in.h:73
  373 msgid "Whether or not to play a sound when logging off a network."
   363#: ../data/empathy.schemas.in.h:74
   364msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
  374365msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
  375366
  376 #: ../data/empathy.schemas.in.h:74
  377 msgid "Whether or not to play sound notifications when away or busy."
   367#: ../data/empathy.schemas.in.h:75
   368msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
  378369msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
  379370
  380 #: ../data/empathy.schemas.in.h:75
  381 msgid ""
  382 "Whether or not to show a popup notification when a contact goes offline."
   371#: ../data/empathy.schemas.in.h:76
   372msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
  383373msgstr ""
  384374"Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
  385375"прозорци."
  386376
  387 #: ../data/empathy.schemas.in.h:76
  388 msgid "Whether or not to show a popup notification when a contact goes online."
   377#: ../data/empathy.schemas.in.h:77
   378msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
  389379msgstr ""
  390380"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
  391381
  392 #: ../data/empathy.schemas.in.h:77
  393 msgid ""
  394 "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message "
  395 "even if the chat is already opened, but not focused."
   382#: ../data/empathy.schemas.in.h:78
   383msgid ""
   384"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
   385"the chat is already opened, but not focused."
  396386msgstr ""
  397387"Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
  398388"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
  399389
  400 #: ../data/empathy.schemas.in.h:78
  401 msgid ""
  402 "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message."
   390#: ../data/empathy.schemas.in.h:79
   391msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
  403392msgstr ""
  404393"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
  405394
  406 #: ../data/empathy.schemas.in.h:79
  407 msgid ""
  408 "Whether or not to show avatars for contacts in the contact list and chat "
  409 "windows."
   395#: ../data/empathy.schemas.in.h:80
   396msgid ""
   397"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
  410398msgstr ""
  411399"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
  412400"разговори."
  413401
  414 #: ../data/empathy.schemas.in.h:80
  415 msgid "Whether or not to show contacts that are offline in the contact list."
   402#: ../data/empathy.schemas.in.h:81
   403msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
  416404msgstr ""
  417405"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
  418406
  419 #: ../data/empathy.schemas.in.h:81
  420 msgid "Whether or not to show popup notifications when away or busy."
   407#: ../data/empathy.schemas.in.h:82
   408msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
  421409msgstr ""
  422410"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
  423411
  424 #: ../data/empathy.schemas.in.h:82
  425 msgid "Whether or not to show the contact list in chat rooms."
   412#: ../data/empathy.schemas.in.h:83
   413msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
   414msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
   415
   416#: ../data/empathy.schemas.in.h:84
   417msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
  426418msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
  427419
  428 #: ../data/empathy.schemas.in.h:83
  429 msgid ""
  430 "Whether or not to show the message dialog about closing the main window with "
  431 "the 'x' button in the title bar."
   420#: ../data/empathy.schemas.in.h:85
   421msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
   422msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
   423
   424#: ../data/empathy.schemas.in.h:86
   425msgid ""
   426"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
   427"'x' button in the title bar."
  432428msgstr ""
  433429"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
  434430"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
  435431
  436 #: ../data/empathy.schemas.in.h:84
  437 msgid "Whether to show the contact list in compact mode or not."
  438 msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
  439 
  440 #: ../data/empathy.schemas.in.h:85
  441 msgid "Whether to use the theme for chat rooms or not."
   432#: ../data/empathy.schemas.in.h:87
   433msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
  442434msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
  443435
  444 #: ../data/empathy.schemas.in.h:86
  445 msgid ""
  446 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to use sort "
  447 "by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will "
  448 "sort the contact list by state."
   436#: ../data/empathy.schemas.in.h:88
   437msgid ""
   438"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
   439"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
   440"the contact list by state."
  449441msgstr ""
  450442"Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. "
   
  452444"подреждане по състояние."
  453445
  454 #: ../libempathy/empathy-account.c:1158
  455 msgid "Can't set an empty display name"
  456 msgstr "Не може да се зададе празно име"
  457 
  458 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:839
   446#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:840
  459447msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
  460448msgstr "Извадките от получения и изпратения файл не съвпадат"
  461449
  462 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1099
   450#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1100
  463451msgid "File transfer not supported by remote contact"
  464452msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
  465453
  466 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1157
   454#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1158
  467455msgid "The selected file is not a regular file"
  468456msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
  469457
  470 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1166
   458#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1167
  471459msgid "The selected file is empty"
  472460msgstr "Избраният файл е празен"
   
  476464# да са наблизо, както и контакти от други мрежи може да са съвсем
  477465# наблизо.
  478 #: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:844 ../src/empathy.c:276
   466#: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:834
   467#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:96
  479468msgid "People nearby"
  480469msgstr "Хора наблизо"
   
  508497msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
  509498
  510 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
   499#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417 ../libempathy/empathy-utils.c:314
  511500msgid "Unknown reason"
  512501msgstr "Неизвестна причина"
  513502
  514 #: ../libempathy/empathy-utils.c:235
   503#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
  515504msgid "Available"
  516505msgstr "На линия"
  517506
  518 #: ../libempathy/empathy-utils.c:237
   507#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
  519508msgid "Busy"
  520509msgstr "Зает"
  521510
  522 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240
   511#: ../libempathy/empathy-utils.c:243
  523512msgid "Away"
  524513msgstr "Отсъстващ"
  525514
  526 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
  527 msgid "Hidden"
   515#: ../libempathy/empathy-utils.c:245
   516msgid "Invisible"
  528517msgstr "Невидим"
  529518
  530 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244
   519#: ../libempathy/empathy-utils.c:247
  531520msgid "Offline"
  532 msgstr "Изключен"
  533 
  534 #: ../libempathy/empathy-utils.c:380 ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
   521msgstr "Извън мрежата"
   522
   523#: ../libempathy/empathy-utils.c:286
   524msgid "No reason specified"
   525msgstr "Не е указана причина"
   526
   527#: ../libempathy/empathy-utils.c:288
   528msgid "Status is set to offline"
   529msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
   530
   531#: ../libempathy/empathy-utils.c:290
   532msgid "Network error"
   533msgstr "Мрежова грешка"
   534
   535#: ../libempathy/empathy-utils.c:292
   536msgid "Authentication failed"
   537msgstr "Неуспешно идентифициране"
   538
   539#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
   540msgid "Encryption error"
   541msgstr "Грешка в шифрирането"
   542
   543#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
   544msgid "Name in use"
   545msgstr "Името е заето"
   546
   547#: ../libempathy/empathy-utils.c:298
   548msgid "Certificate not provided"
   549msgstr "Не е предоставен сертификат"
   550
   551#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
   552msgid "Certificate untrusted"
   553msgstr "Сертификатът не е доверен"
   554
   555#: ../libempathy/empathy-utils.c:302
   556msgid "Certificate expired"
   557msgstr "Сертификатът е изтекъл"
   558
   559#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
   560msgid "Certificate not activated"
   561msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
   562
   563#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
   564msgid "Certificate hostname mismatch"
   565msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
   566
   567#: ../libempathy/empathy-utils.c:308
   568msgid "Certificate fingerprint mismatch"
   569msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
   570
   571#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
   572msgid "Certificate self-signed"
   573msgstr "Сертификатът е самоподписан"
   574
   575#: ../libempathy/empathy-utils.c:312
   576msgid "Certificate error"
   577msgstr "Грешка в сертификата"
   578
   579#: ../libempathy/empathy-utils.c:424 ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
  535580msgid "People Nearby"
  536581msgstr "Хора наблизо"
  537582
  538 #: ../libempathy/empathy-utils.c:385
   583#: ../libempathy/empathy-utils.c:429
  539584msgid "Yahoo! Japan"
  540585msgstr "Yahoo! от Япония"
   
  543588# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
  544589# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
  545 #: ../libempathy/empathy-utils.c:386
   590#: ../libempathy/empathy-utils.c:430
  546591msgid "Facebook Chat"
  547592msgstr "Разговор във Фейсбук"
   
  593638msgstr "в бъдеще"
  594639
  595 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:424
   640#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:450
  596641msgid "All"
  597642msgstr "Всички"
  598643
  599 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:433
  600 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:489
   644#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:527
   645#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:583
  601646#, c-format
  602647msgid "%s:"
  603648msgstr "%s:"
  604649
  605 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1252
   650#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1329
  606651msgid "L_og in"
  607652msgstr "_Включване в мрежата"
  608653
  609 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1302
  610 msgid "Enabled"
  611 msgstr "Включена"
  612 
  613 #.  Translators: this is used only when built on a moblin platform 
  614 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1308
   654#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1396
  615655#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
  616 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:1
   656#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
  617657#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
  618658#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
   
  620660msgstr "Регистрация:"
  621661
   662#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1407
   663msgid "Enabled"
   664msgstr "Включена"
   665
   666#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1472
   667msgid "This account already exists on the server"
   668msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
   669
   670#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1475
   671msgid "Create a new account on the server"
   672msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
   673
   674#. To translators: The first parameter is the login id and the
   675#. * second one is the server. The resulting string will be something
   676#. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
   677#. * You should reverse the order of these arguments if the
   678#. * server should come before the login id in your locale.
   679#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1858
   680#, c-format
   681msgid "%1$s on %2$s"
   682msgstr "%1$s на %2$s"
   683
   684#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
   685#. * string will be something like: "Jabber Account"
   686#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1876
   687#, c-format
   688msgid "%s Account"
   689msgstr "Регистрация в %s"
   690
   691#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1880
   692msgid "New account"
   693msgstr "Нова регистрация"
   694
  622695#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
  623 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> MyScreenName</span>"
  624 msgstr "<span size=\"small\"><b>Пример:</b> МоетоИме</span>"
   696msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
   697msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
  625698
  626699#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
   
  641714#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
  642715#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
  643 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
   716#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
  644717#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
  645718msgid "Pass_word:"
   
  679752#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
  680753#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
  681 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> username</span>"
  682 msgstr "<span size=\"small\"><b>Пример:</b> потребителско_име</span>"
   754msgid "<b>Example:</b> username"
   755msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
  683756
  684757#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
   
  697770
  698771#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
  699 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> 123456789</span>"
  700 msgstr "<span size=\"small\"><b>Пример:</b> 123456789</span>"
   772msgid "<b>Example:</b> 123456789"
   773msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
  701774
  702775#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
   
  714787#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
  715788#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
  716 msgid "_Charset:"
   789msgid "_Character set:"
  717790msgstr "_Кодиране:"
  718791
   
  721794msgstr "Нова мрежа"
  722795
   796#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:184
   797#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:217
   798msgid "Auto"
   799msgstr "Автоматично"
   800
   801#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:187
   802msgid "UDP"
   803msgstr "UDP"
   804
   805#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:190
   806msgid "TCP"
   807msgstr "TCP"
   808
   809#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:193
   810msgid "TLS"
   811msgstr "TLS"
   812
   813#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
   814#. * best to keep the English version.
   815#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:222
   816msgid "Register"
   817msgstr "Заявка за регистриране"
   818
   819#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
   820#. * best to keep the English version.
   821#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:227
   822msgid "Options"
   823msgstr "Настройки"
   824
   825#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:230
   826msgid "None"
   827msgstr "Без"
   828
  723829#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
  724 msgid "Charset:"
   830msgid "Character set:"
  725831msgstr "Кодиране:"
  726832
   
  754860
  755861#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
  756 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@gmail.com</span>"
  757 msgstr "<span size=\"small\"><b>Пример:</b> потребител@gmail.com</span>"
   862msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
   863msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
  758864
  759865#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
  760 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@jabber.org</span>"
  761 msgstr ""
  762 "<span size=\"small\"><b>Пример:</b> потребител@jabber.minus273.org</span>"
   866msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
   867msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
  763868
  764869#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
   
  811916
  812917#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
  813 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@hotmail.com</span>"
  814 msgstr "<span size=\"small\"><b>Пример:</b> потребител@hotmail.com</span>"
   918msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
   919msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
  815920
  816921#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
   922msgid "What is your Windows Live ID?"
   923msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
   924
   925#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
  817926msgid "What is your Windows Live password?"
  818927msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
  819928
  820 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
  821 msgid "What is your Windows Live user name?"
  822 msgstr "Какво е потребителското ви име за Windows Live?"
  823 
  824929#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
  825 msgid "_Email:"
   930msgid "_E-mail address:"
  826931msgstr "_Е-поща:"
  827932
   
  832937#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
  833938msgid "_Jabber ID:"
  834 msgstr "Ид_ентификатор за Jabber:"
   939msgstr "Ид_ентификатор за Джабър:"
  835940
  836941#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
   
  847952
  848953#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
  849 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@my.sip.server</span>"
  850 msgstr "<span size=\"small\"><b>Пример:</b> потребител@my.sip.server</span>"
  851 
  852 #. look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a STUN server.
   954msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
   955msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
   956
   957#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
   958msgid "Authentication username:"
   959msgstr "Потребителско име:"
   960
  853961#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
  854 msgid "Discover STUN"
  855 msgstr "Откриване на STUN"
   962msgid "Discover Binding"
   963msgstr "Откриване на свързването"
   964
   965#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
   966msgid "Discover the STUN server automatically"
   967msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
  856968
  857969#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
   970msgid "Hostname of the proxy for outbound requests."
   971msgstr "Сървър-посредник за изходящи заявки."
   972
   973#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
   974msgid "Interval (seconds)"
   975msgstr "Интервал [сек.]"
   976
   977#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
   978msgid "Keep-Alive Options"
   979msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
   980
   981#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
   982msgid ""
   983"Look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a "
   984"STUN server."
   985msgstr ""
   986"Проверка на записа „SRV“ за името на сървъра за STUN от DNS в домейна на "
   987"услугата."
   988
   989#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
   990msgid "Loose Routing"
   991msgstr "Свободна маршрутизация"
   992
   993#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
   994msgid "Mechanism:"
   995msgstr "Механизъм:"
   996
   997#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
   998msgid "Miscellaneous Options"
   999msgstr "Допълнителни настройки"
   1000
   1001#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
   1002msgid "NAT Traversal Options"
   1003msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
   1004
   1005#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
   1006msgid "Port of the proxy for outbound requests."
   1007msgstr "Порт на сървъра-посредник за изходящи заявки."
   1008
   1009#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
   1010msgid "Port:"
   1011msgstr "Порт:"
   1012
   1013#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
   1014msgid "Proxy Options"
   1015msgstr "Сървър-посредник"
   1016
   1017#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
  8581018msgid "STUN Server:"
  8591019msgstr "Сървър за STUN:"
  8601020
  861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
  862 msgid "STUN port:"
  863 msgstr "Порт за STUN:"
  864 
  865 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
   1021#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
   1022msgid "Server:"
   1023msgstr "Сървър:"
   1024
   1025#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
   1026msgid ""
   1027"The username for SIP authentication, if different from the SIP URI\n"
   1028"username."
   1029msgstr ""
   1030"Потребителското име за идентификация за SIP, ако е различно\n"
   1031"от името за адреса на SIP."
   1032
   1033#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
   1034msgid "Transport:"
   1035msgstr "Транспорт:"
   1036
   1037#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
   1038msgid ""
   1039"Update the registration binding if the external address for the client is "
   1040"discovered to be different from the local binding."
   1041msgstr ""
   1042"Обновяване на свързването на регистрацията, ако се открие, че външният адрес "
   1043"на клиента е различен от този на локалното свързване."
   1044
   1045#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
   1046msgid ""
   1047"Use the loose routing behavior and the Route header as recommended in RFC "
   1048"3261."
   1049msgstr ""
   1050"Използване на свободна маршрутизация и заглавната част „Route“ както е "
   1051"според RFC 3261."
   1052
   1053#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
  8661054msgid "What is your SIP account password?"
  8671055msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
  8681056
  869 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
   1057#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:26
  8701058msgid "What is your SIP login ID?"
  8711059msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
  8721060
  873 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
   1061#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:27
  8741062msgid "_Username:"
  8751063msgstr "Потребителско _име:"
  8761064
  8771065#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
  878 msgid "Use _Yahoo Japan"
  879 msgstr "Ползване на Yahoo _от Япония"
   1066msgid "Use _Yahoo! Japan"
   1067msgstr "Ползване на Yahoo от _Япония"
  8801068
  8811069#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
   
  8881076
  8891077#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
  890 msgid "Yahoo I_D:"
   1078msgid "Yahoo! I_D:"
  8911079msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
  8921080
  8931081#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
  894 msgid "_Ignore conference and chatroom invitations"
  895 msgstr "_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори"
   1082msgid "_Ignore conference and chat room invitations"
   1083msgstr "_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи"
  8961084
  8971085#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
   
  9051093
  9061094#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:450
  907 msgid "None of the accepted image formats is supported on your system"
   1095msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
  9081096msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
  9091097
  910 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:933
   1098#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:915
  9111099msgid "Select Your Avatar Image"
  9121100msgstr "Избор на изображение за аватар"
  9131101
  914 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:936
   1102#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:918
  9151103msgid "No Image"
  9161104msgstr "Без изображение"
  9171105
  918 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:998
   1106#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:980
  9191107msgid "Images"
  9201108msgstr "Изображения"
  9211109
  922 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1002
   1110#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:984
  9231111msgid "All Files"
  9241112msgstr "Всички файлове"
  9251113
  926 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:324
   1114#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:327
  9271115msgid "Click to enlarge"
  9281116msgstr "Натиснете за увеличаване"
  9291117
  930 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:186
   1118#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:201
  9311119msgid "Failed to reconnect this chat"
  9321120msgstr "Неуспешно свързване към този разговор"
  9331121
  934 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:403
  935 msgid "Unsupported command"
  936 msgstr "Неподдържана команда"
  937 
  938 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:535
   1122#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:623
   1123msgid "Failed to join chat room"
   1124msgstr "Неуспешно присъединяване към стая за разговор"
   1125
   1126#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:641
   1127msgid "Failed to open private chat"
   1128msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
   1129
   1130#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:680
   1131msgid "Topic not supported on this conversation"
   1132msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
   1133
   1134#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:686
   1135msgid "You are not allowed to change the topic"
   1136msgstr "Нямате право да смените темата"
   1137
   1138#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:815
   1139msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
   1140msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
   1141
   1142#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:818
   1143msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
   1144msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
   1145
   1146#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:821
   1147msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
   1148msgstr ""
   1149"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
   1150
   1151#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:824
   1152msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
   1153msgstr ""
   1154"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
   1155
   1156#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:827
   1157msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
   1158msgstr ""
   1159"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
   1160
   1161#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:830
   1162msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
   1163msgstr ""
   1164"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
   1165
   1166#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:833
   1167msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
   1168msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
   1169
   1170#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:836
   1171msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
   1172msgstr ""
   1173"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
   1174
   1175#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:839
   1176msgid ""
   1177"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
   1178"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
   1179"join a new chat room\""
   1180msgstr ""
   1181"/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се "
   1182"при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в "
   1183"нова стая за разговор“"
   1184
   1185#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:844
   1186msgid ""
   1187"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
   1188"show its usage."
   1189msgstr ""
   1190"/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава "
   1191"<команда>, се показва нейната употреба."
   1192
   1193#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:854
   1194#, c-format
   1195msgid "Usage: %s"
   1196msgstr "Употреба: %s"
   1197
   1198#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:883
   1199msgid "Unknown command"
   1200msgstr "Неизвестна команда"
   1201
   1202#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1004
   1203msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
   1204msgstr ""
   1205"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
   1206
   1207#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
  9391208msgid "offline"
  9401209msgstr "изключен"
  9411210
  942 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:538
   1211#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1146
  9431212msgid "invalid contact"
  9441213msgstr "грешен контакт"
  9451214
  946 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:541
   1215#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1149
  9471216msgid "permission denied"
  9481217msgstr "липсват права"
  9491218
  950 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:544
   1219#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
  9511220msgid "too long message"
  9521221msgstr "прекалено дълго съобщение"
  9531222
  954 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:547
   1223#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
  9551224msgid "not implemented"
  9561225msgstr "не е реализирано"
  9571226
  958 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:550
   1227#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1158
  9591228msgid "unknown"
  9601229msgstr "неизвестна грешка"
  9611230
  962 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:554
   1231#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1162
  9631232#, c-format
  9641233msgid "Error sending message '%s': %s"
  9651234msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
  9661235
  967 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:584
   1236#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1192
  9681237#, c-format
  9691238msgid "Topic set to: %s"
  9701239msgstr "Темата вече е: „%s“"
  9711240
  972 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:586
   1241#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1194
  9731242msgid "No topic defined"
  9741243msgstr "Не е зададена тема"
  9751244
  976 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:956
   1245#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1593
  9771246msgid "(No Suggestions)"
  9781247msgstr "(няма предложения)"
  9791248
  980 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1010
   1249#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1647
  9811250msgid "Insert Smiley"
  9821251msgstr "Вмъкване на емотикон"
  9831252
  9841253#. send button
  985 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1028
  986 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1492
   1254#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1665
   1255#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1658
  9871256msgid "_Send"
  9881257msgstr "_Изпращане"
  9891258
  990 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1062
   1259#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1699
  9911260msgid "_Spelling Suggestions"
  9921261msgstr "_Предложения за правопис"
  9931262
  994 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1177
   1263#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1814
  9951264#, c-format
  9961265msgid "%s has disconnected"
  997 msgstr "%s не е в мрежата"
   1266msgstr "%s прекъсна връзката"
  9981267
  9991268#. translators: reverse the order of these arguments
  10001269#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
  10011270#.
  1002 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1184
   1271#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1821
  10031272#, c-format
  10041273msgid "%1$s was kicked by %2$s"
  10051274msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
  10061275
  1007 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1187
   1276#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1824
  10081277#, c-format
  10091278msgid "%s was kicked"
   
  10131282#. * if the banned should come before the banner in your locale.
  10141283#.
  1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1195
   1284#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1832
  10161285#, c-format
  10171286msgid "%1$s was banned by %2$s"
  10181287msgstr "%1$s бе поставен под запрет от %2$s"
  10191288
  1020 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1198
   1289#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1835
  10211290#, c-format
  10221291msgid "%s was banned"
  10231292msgstr "%s бе поставен под запрет"
  10241293
  1025 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1202
   1294#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1839
  10261295#, c-format
  10271296msgid "%s has left the room"
   
  10331302#. * please let us know. :-)
  10341303#.
  1035 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1211
   1304#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1848
  10361305#, c-format
  10371306msgid " (%s)"
  10381307msgstr " (%s)"
  10391308
  1040 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1234
   1309#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1873
  10411310#, c-format
  10421311msgid "%s has joined the room"
  10431312msgstr "%s влезе в стаята"
  10441313
  1045 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1366 ../src/empathy-call-window.c:1295
   1314#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1898
   1315#, c-format
   1316msgid "%s is now known as %s"
   1317msgstr "%s в момента е познат като %s"
   1318
   1319#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2033 ../src/empathy-call-window.c:1531
  10461320msgid "Disconnected"
  10471321msgstr "Изключен"
  10481322
  1049 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1802
   1323#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2568
   1324msgid "Wrong password; please try again:"
   1325msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
   1326
   1327#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2569
   1328msgid "Retry"
   1329msgstr "Нов опит"
   1330
   1331#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2574
   1332msgid "This room is protected by a password:"
   1333msgstr "Стаята изисква парола:"
   1334
   1335#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2575
   1336msgid "Join"
   1337msgstr "Присъединяване"
   1338
   1339#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2715
  10501340msgid "Connected"
  10511341msgstr "Свързан"
  10521342
  1053 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1852
  1054 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:502
   1343#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2768
   1344#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:548
  10551345msgid "Conversation"
  10561346msgstr "Разговор"
  10571347
  1058 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:477
   1348#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:681
  10591349msgid "Topic:"
  10601350msgstr "Тема:"
  10611351
  10621352#. Copy Link Address menu item
  1063 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:316
  1064 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:276
   1353#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:317
   1354#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:823
  10651355msgid "_Copy Link Address"
  10661356msgstr "_Копиране на адреса"
  10671357
  10681358#. Open Link menu item
  1069 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:323
  1070 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:284
   1359#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:324
   1360#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:830
  10711361msgid "_Open Link"
  10721362msgstr "_Отваряне на адреса"
   
  10741364#. Translators: timestamp displayed between conversations in
  10751365#. * chat windows (strftime format string)
  1076 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:421
   1366#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:422
  10771367msgid "%A %B %d %Y"
  10781368msgstr "%d.%m.%Y, %A"
  10791369
  1080 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:177
  1081 msgid "Contact Informations"
  1082 msgstr "Данни за контакта"
  1083 
  1084 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:236
   1370#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:238
  10851371msgid "Edit Contact Information"
  10861372msgstr "Редактиране на данните за контакта"
  10871373
  1088 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:287
   1374#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:289
  10891375msgid "Personal Information"
  10901376msgstr "Лични данни"
  10911377
  1092 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:392
   1378#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:394
  10931379msgid "New Contact"
  10941380msgstr "Нов контакт"
   
  11021388msgstr "Искане за записване"
  11031389
  1104 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1414
   1390#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1512
  11051391#, c-format
  11061392msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
  11071393msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
  11081394
  1109 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1416
   1395#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1514
  11101396msgid "Removing group"
  11111397msgstr "Изтриване на група"
  11121398
  11131399#. Remove
  1114 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1463
  1115 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1540
   1400#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1561
   1401#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1638
   1402#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
  11161403msgid "_Remove"
  11171404msgstr "_Изтриване"
  11181405
  1119 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1493
   1406#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1591
  11201407#, c-format
  11211408msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
  11221409msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
  11231410
  1124 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1495
   1411#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1593
  11251412msgid "Removing contact"
  11261413msgstr "Изтриване на контакт"
  11271414
  11281415#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:195
  1129 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
  1130 msgid "_Add Contact..."
   1416#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
   1417msgid "_Add Contact"
  11311418msgstr "_Добавяне на контакт…"
  11321419
  11331420#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:222
  1134 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
   1421#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
  11351422msgid "_Chat"
  11361423msgstr "_Разговор"
   
  11471434
  11481435#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:324
  1149 msgid "_View Previous Conversations"
  1150 msgstr "_Преглед на предишни разговори"
   1436#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
   1437msgid "_Previous Conversations"
   1438msgstr "_Предишни разговори"
  11511439
  11521440#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:346
   
  11631451
  11641452#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:441
  1165 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
   1453#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
  11661454msgid "_Edit"
  11671455msgstr "Р_едактиране"
  11681456
  1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:501
  1170 msgid "Inviting to this room"
  1171 msgstr "Покана за тази стая"
  1172 
  1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:532
  1174 msgid "_Invite to chatroom"
  1175 msgstr "_Покана за стаята"
   1457#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:496
   1458#: ../src/empathy-chat-window.c:866
   1459msgid "Inviting you to this room"
   1460msgstr "Получена е покана за тази стая"
   1461
   1462#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:527
   1463msgid "_Invite to chat room"
   1464msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
  11761465
  11771466#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
   
  11791468msgstr "Избор на контакт"
  11801469
  1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:447
  1182 msgid "Save Avatar"
  1183 msgstr "Запазване на аватар"
  1184 
  1185 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:503
  1186 msgid "Unable to save avatar"
  1187 msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
  1188 
  1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1000
   1470#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:235
  11901471msgid "Select"
  11911472msgstr "Избор"
  11921473
  1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1009
  1194 #: ../src/empathy-main-window.c:1019
   1474#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:244
   1475#: ../src/empathy-main-window.c:1042
  11951476msgid "Group"
  11961477msgstr "Група"
  11971478
  1198 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1260
   1479#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:476
  11991480msgid "Country ISO Code:"
  12001481msgstr "Код на държавата по ISO:"
  12011482
  1202 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1262
   1483#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:478
  12031484msgid "Country:"
  12041485msgstr "Държава:"
  12051486
  1206 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1264
   1487#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:480
  12071488msgid "State:"
  12081489msgstr "Щат:"
  12091490
  1210 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1266
   1491#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:482
  12111492msgid "City:"
  12121493msgstr "Град:"
  12131494
  1214 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1268
   1495#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:484
  12151496msgid "Area:"
  12161497msgstr "Област:"
  12171498
  1218 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1270
   1499#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:486
  12191500msgid "Postal Code:"
  12201501msgstr "Пощенски код:"
  12211502
  1222 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1272
   1503#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:488
  12231504msgid "Street:"
  12241505msgstr "Улица:"
  12251506
  1226 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1274
   1507#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:490
  12271508msgid "Building:"
  12281509msgstr "Сграда:"
  12291510
  1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1276
   1511#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:492
  12311512msgid "Floor:"
  12321513msgstr "Етаж:"
  12331514
  1234 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1278
   1515#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:494
  12351516msgid "Room:"
  12361517msgstr "Стая:"
  12371518
  1238 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1280
   1519#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:496
  12391520msgid "Text:"
  12401521msgstr "Текст:"
  12411522
  1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1282
   1523#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:498
  12431524msgid "Description:"
  12441525msgstr "Описание:"
  12451526
  1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1284
   1527#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:500
  12471528msgid "URI:"
  12481529msgstr "Адрес в Интернет:"
  12491530
  1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1286
   1531#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:502
  12511532msgid "Accuracy Level:"
  12521533msgstr "Ниво на точност:"
  12531534
  1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1288
   1535#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:504
  12551536msgid "Error:"
  12561537msgstr "Грешка:"
  12571538
  1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1290
   1539#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:506
  12591540msgid "Vertical Error (meters):"
  12601541msgstr "Вертикална грешка (метри):"
  12611542
  1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1292
   1543#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:508
  12631544msgid "Horizontal Error (meters):"
  12641545msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
  12651546
  1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1294
   1547#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:510
  12671548msgid "Speed:"
  12681549msgstr "Скорост:"
   
  12721553# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
  12731554# Пеленг става
  1274 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1296
   1555#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:512
  12751556msgid "Bearing:"
  12761557msgstr "Пеленг:"
  12771558
  1278 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1298
   1559#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:514
  12791560msgid "Climb Speed:"
  12801561msgstr "Скорост на изкачване:"
  12811562
  1282 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1300
   1563#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:516
  12831564msgid "Last Updated on:"
  12841565msgstr "Последно обновяване на:"
  12851566
  1286 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1302
   1567#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:518
  12871568msgid "Longitude:"
  12881569msgstr "Дължина:"
  12891570
  1290 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1304
   1571#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:520
  12911572msgid "Latitude:"
  12921573msgstr "Широчина:"
  12931574
  1294 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1306
   1575#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:522
  12951576msgid "Altitude:"
  12961577msgstr "Височина:"
  12971578
  1298 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1353
  1299 msgid "<b>Location</b>"
  1300 msgstr "<b>Местоположение</b>"
  1301 
  1302 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1366
   1579#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:584
   1580#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
   1581msgid "Location"
   1582msgstr "Местоположение"
   1583
   1584#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:600
  13031585msgid "<b>Location</b>, "
  13041586msgstr "<b>Местоположение</b>, "
  13051587
  1306 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1416
   1588#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:650
  13071589msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
  13081590msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
   1591
   1592#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:721
   1593msgid "Save Avatar"
   1594msgstr "Запазване на аватар"
   1595
   1596#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
   1597msgid "Unable to save avatar"
   1598msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
  13091599
  13101600#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
   
  13291619
  13301620#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
  1331 #: ../src/empathy-main-window.c:1002
  1332 msgid "Contact"
  1333 msgstr "Контакт"
  1334 
  1335 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
  13361621msgid "Contact Details"
  13371622msgstr "Подробни данни за контакта"
  13381623
   1624#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
   1625msgid "E-mail address:"
   1626msgstr "Адрес на е-поща:"
   1627
  13391628#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
  1340 msgid "Email:"
  1341 msgstr "Е-поща:"
   1629msgid "Full name:"
   1630msgstr "Пълно име:"
  13421631
  13431632#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
  1344 msgid "Fullname:"
  1345 msgstr "Пълно име:"
  1346 
  1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
  13481633msgid "Groups"
  13491634msgstr "Групи"
  13501635
  13511636#. Identifier to connect to Instant Messaging network
  1352 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:13
   1637#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:12
  13531638msgid "Identifier:"
  13541639msgstr "Идентификатор:"
  13551640
   1641#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:13
   1642msgid "Information requested&#x2026;"
   1643msgstr "Пратена е заявка за информация…"
   1644
  13561645#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:14
  1357 msgid "Information requested..."
  1358 msgstr "Данните са поискани…"
  1359 
  1360 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:15
  13611646msgid "OS:"
  13621647msgstr "ОС:"
  13631648
  1364 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:16
   1649#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:15
  13651650msgid ""
  13661651"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
   
  13701655"повече групи."
  13711656
  1372 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:17
   1657#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:16
  13731658msgid "Version:"
  13741659msgstr "Версия:"
  13751660
   1661#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:17
   1662msgid "Website:"
   1663msgstr "Уебсайт:"
   1664
  13761665#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:18
  1377 msgid "Web site:"
  1378 msgstr "Уебсайт:"
  1379 
  1380 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:19
  13811666msgid "_Add Group"
  13821667msgstr "_Добавяне на група"
  13831668
  1384 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:281
   1669#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
  13851670msgid "new server"
  13861671msgstr "нов сървър"
  13871672
  1388 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:508
   1673#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
  13891674msgid "Server"
  13901675msgstr "Сървър"
  13911676
  1392 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:523
   1677#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
  13931678msgid "Port"
  13941679msgstr "Порт"
  13951680
  1396 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:536
   1681#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
  13971682msgid "SSL"
  13981683msgstr "SSL"
  13991684
  1400 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:495
  1401 #: ../src/empathy-import-widget.c:302
   1685#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:541
   1686#: ../src/empathy-import-widget.c:310
  14021687msgid "Account"
  14031688msgstr "Регистрация"
  14041689
  1405 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:512
   1690#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:558
  14061691msgid "Date"
  14071692msgstr "Дата"
   
  14231708msgstr "_За:"
  14241709
  1425 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:2
  1426 msgid "C_all"
  1427 msgstr "_Обаждане"
  1428 
  1429 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:3
   1710#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
   1711msgid "Contact ID:"
   1712msgstr "Идентификатор:"
   1713
   1714#. add chat button
   1715#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:144
  14301716msgid "C_hat"
  14311717msgstr "_Разговор"
  14321718
  1433 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:4
  1434 msgid "Contact ID:"
  1435 msgstr "Идентификатор:"
  1436 
  1437 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:5
   1719#. Tweak the dialog
   1720#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:154
  14381721msgid "New Conversation"
   1722msgstr "Нов разговор"
   1723
   1724#. add video toggle
   1725#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:188
   1726msgid "Send _Video"
   1727msgstr "Изпращане на _видео"
   1728
   1729#. add chat button
   1730#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:196
   1731#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
   1732msgid "_Call"
   1733msgstr "_Разговор"
   1734
   1735#. Tweak the dialog
   1736#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:206
   1737msgid "New Call"
  14391738msgstr "Нов разговор"
  14401739
   
  14451744#. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
  14461745#. COL_TYPE
  1447 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:176
  1448 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:212
  1449 msgid "Custom Message..."
   1746#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
   1747#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
   1748msgid "Custom Message"
  14501749msgstr "Друго съобщение…"
  14511750
  1452 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:229
  1453 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:231
  1454 msgid "Edit Custom Messages..."
   1751#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
   1752#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
   1753msgid "Edit Custom Messages"
  14551754msgstr "Редактиране на другите съобщения…"
  14561755
  1457 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:330
   1756#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
  14581757msgid "Click to remove this status as a favorite"
  14591758msgstr "Натиснете, за да премахнете това състояние като любимо"
  14601759
  1461 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:339
   1760#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:353
  14621761msgid "Click to make this status a favorite"
  14631762msgstr "Натиснете, за да направите това състояние любимо"
  14641763
  1465 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:373
   1764#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
  14661765msgid "Set status"
  14671766msgstr "Задаване на състояние"
  14681767
  1469 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:794
   1768#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:896
  14701769msgid "Set your presence and current status"
  14711770msgstr "Задайте присъствието и текущото си състояние"
  14721771
  14731772#. Custom messages
  1474 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1043
  1475 msgid "Custom messages..."
   1773#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1083
   1774msgid "Custom messages"
  14761775msgstr "Други съобщения…"
   1776
   1777#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
   1778msgid "Find:"
   1779msgstr "Търсене:"
   1780
   1781#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
   1782msgid "Match case"
   1783msgstr "Зачитане на главни/малки"
   1784
   1785#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
   1786msgid "Phrase not found"
   1787msgstr "Фразата не е открита"
  14771788
  14781789#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:51
   
  15161827msgstr "Аудио разговорът завърши"
  15171828
  1518 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:362
   1829#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
  15191830msgid "Enter Custom Message"
  15201831msgstr "Въвеждане на друго съобщение"
  15211832
  1522 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:521
   1833#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
  15231834msgid "Edit Custom Messages"
  15241835msgstr "Редактиране на други съобщения"
   
  15481859msgstr "Синя"
  15491860
  1550 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1394
   1861#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1520
  15511862msgid "Unable to open URI"
  15521863msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
  15531864
  1554 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1484
   1865#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1650
  15551866msgid "Select a file"
  15561867msgstr "Избор на файл"
  15571868
  1558 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1544
   1869#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1710
  15591870msgid "Select a destination"
  15601871msgstr "Избор на получател"
   
  17272038msgstr "виетнамски"
  17282039
  1729 #.
  1730 #. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
  1731 #.
  1732 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:1
  1733 msgid ""
  1734 "The contact to display in the applet. Empty means no contact is displayed."
  1735 msgstr ""
  1736 "Контактът, който да се появява в аплета. Ако не е попълнено нищо, няма да се "
  1737 "показва никой контакт."
  1738 
  1739 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:2
  1740 msgid "The contact's avatar token. Empty means contact has no avatar."
  1741 msgstr ""
  1742 "Идентификаторът на аватара на контакта. Ако не е попълнено нищо, контактът "
  1743 "няма аватар."
  1744 
  1745 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:1
  1746 msgid "Megaphone"
  1747 msgstr "Мегафон"
  1748 
  1749 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:2
  1750 #: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:522
  1751 msgid "Talk!"
  1752 msgstr "Разговаряйте!"
  1753 
  1754 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:1
  1755 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.xml.h:1
  1756 msgid "_About"
  1757 msgstr "_Относно"
  1758 
  1759 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:2
  1760 msgid "_Information"
  1761 msgstr "_Данни за контакта"
  1762 
  1763 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:3
  1764 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
  1765 msgid "_Preferences"
  1766 msgstr "_Настройки"
  1767 
  1768 #: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:166
  1769 msgid "Please configure a contact."
  1770 msgstr "Настройте контакт."
  1771 
  1772 #: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:256
  1773 msgid "Select contact..."
  1774 msgstr "Избор на контакт…"
  1775 
  1776 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:141
  1777 msgid "The contact selected cannot receive files."
   2040#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
   2041msgid "The selected contact cannot receive files."
  17782042msgstr "Избраният контакт не може да получава файлове."
  17792043
  1780 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:147
  1781 msgid "The contact selected is offline."
   2044#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
   2045msgid "The selected contact is offline."
  17822046msgstr "Избраният контакт е извън мрежата"
  17832047
  1784 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
   2048#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
  17852049msgid "No error message"
  17862050msgstr "Липсва съобщение за грешка"
  17872051
  1788 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:278
   2052#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
  17892053msgid "Instant Message (Empathy)"
  17902054msgstr "Моментно съобщение (Empathy)"
  17912055
  1792 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:1
  1793 msgid "Presence"
  1794 msgstr "Присъствие"
  1795 
  1796 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:2
  1797 #: ../nothere/src/nothere-applet.c:105
  1798 msgid "Set your own presence"
  1799 msgstr "Задайте присъствието си"
  1800 
  1801 #: ../src/empathy.c:754
   2056#: ../src/empathy.c:762
  18022057msgid "Don't connect on startup"
  18032058msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
  18042059
  1805 #: ../src/empathy.c:758
  1806 msgid "Don't show the contact list on startup"
  1807 msgstr ""
  1808 "Без показване на списъка с контакти при\n"
  1809 "                                    стартиране"
  1810 
  1811 #: ../src/empathy.c:762
   2060#: ../src/empathy.c:766
   2061msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
   2062msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
   2063
   2064#: ../src/empathy.c:770
  18122065msgid "Show the accounts dialog"
  1813 msgstr ""
  1814 "Показване на диалоговия прозорец за\n"
  1815 "                                    регистрации"
  1816 
  1817 #: ../src/empathy.c:774
   2066msgstr "Показване на прозореца за регистрации"
   2067
   2068#: ../src/empathy.c:782
  18182069msgid "- Empathy IM Client"
  18192070msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
  18202071
  1821 #: ../src/empathy-about-dialog.c:83
   2072#: ../src/empathy-about-dialog.c:84
  18222073msgid ""
  18232074"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
   
  18312082"ваше решение) по-късна версия."
  18322083
  1833 #: ../src/empathy-about-dialog.c:87
   2084#: ../src/empathy-about-dialog.c:88
  18342085msgid ""
  18352086"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
   
  18422093"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
  18432094
  1844 #: ../src/empathy-about-dialog.c:91
   2095#: ../src/empathy-about-dialog.c:92
  18452096msgid ""
  18462097"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  18522103"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  18532104
  1854 #: ../src/empathy-about-dialog.c:119
   2105#: ../src/empathy-about-dialog.c:120
  18552106msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
  18562107msgstr "Програма за моментни съобщения за GNOME"
  18572108
  1858 #: ../src/empathy-about-dialog.c:125
   2109#: ../src/empathy-about-dialog.c:126
  18592110msgid "translator-credits"
  18602111msgstr ""
  18612112"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
  1862 "Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
   2113"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
  18632114"\n"
  18642115"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   
  18662117"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  18672118
  1868 #: ../src/empathy-account-assistant.c:118
  1869 msgid "There has been an error while importing the accounts."
   2119#: ../src/empathy-account-assistant.c:165
   2120msgid "There was an error while importing the accounts."
  18702121msgstr "Възникна грешка при внасянето на регистрации."
  18712122
  1872 #: ../src/empathy-account-assistant.c:121
  1873 msgid "There has been an error while parsing the account details."
   2123#: ../src/empathy-account-assistant.c:168
   2124msgid "There was an error while parsing the account details."
  18742125msgstr "Възникна грешка при анализирането на данните на регистрацията."
  18752126
  1876 #: ../src/empathy-account-assistant.c:124
  1877 msgid "There has been an error while creating the account."
   2127#: ../src/empathy-account-assistant.c:171
   2128msgid "There was an error while creating the account."
  18782129msgstr "Възникна грешка при създаване на регистрацията."
  18792130
  1880 #: ../src/empathy-account-assistant.c:126
  1881 msgid "There has been an error."
   2131#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
   2132msgid "There was an error."
  18822133msgstr "Възникна грешка."
  18832134
  1884 #: ../src/empathy-account-assistant.c:141
  1885 #, c-format
  1886 msgid "The error message was: <span style=\"italic\">%s</span>"
  1887 msgstr "Съобщението за грешка бе: <span style=\"italic\">%s</span>"
  1888 
  1889 #: ../src/empathy-account-assistant.c:149
   2135#: ../src/empathy-account-assistant.c:177
   2136#, c-format
   2137msgid "The error message was: %s"
   2138msgstr "Съобщението за грешка бе: %s"
   2139
   2140#: ../src/empathy-account-assistant.c:181
  18902141msgid ""
  18912142"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
   
  18962147"от менюто „Редактиране“."
  18972148
  1898 #: ../src/empathy-account-assistant.c:184
   2149#: ../src/empathy-account-assistant.c:218
   2150#: ../src/empathy-account-assistant.c:1241
  18992151msgid "An error occurred"
  19002152msgstr "Възникна грешка"
   
  19062158#. * "Yahoo!"
  19072159#.
  1908 #: ../src/empathy-account-assistant.c:321
  1909 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1434
   2160#: ../src/empathy-account-assistant.c:395 ../src/empathy-accounts-dialog.c:552
  19102161#, c-format
  19112162msgid "New %s account"
  19122163msgstr "Нова регистрация в %s"
  19132164
  1914 #: ../src/empathy-account-assistant.c:393
   2165#: ../src/empathy-account-assistant.c:472
  19152166msgid "What kind of chat account do you have?"
  19162167msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
  19172168
  1918 #: ../src/empathy-account-assistant.c:399
   2169#: ../src/empathy-account-assistant.c:478
  19192170msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
  19202171msgstr "Имате ли някакви други регистрации, които искате да настроите?"
  19212172
  1922 #: ../src/empathy-account-assistant.c:405
   2173#: ../src/empathy-account-assistant.c:484
  19232174msgid "Enter your account details"
  19242175msgstr "Въведете данните за регистрацията ви"
  19252176
  1926 #: ../src/empathy-account-assistant.c:410
   2177#: ../src/empathy-account-assistant.c:489
  19272178msgid "What kind of chat account do you want to create?"
  19282179msgstr "Какъв вид регистрация искате да създадете?"
  19292180
  1930 #: ../src/empathy-account-assistant.c:416
   2181#: ../src/empathy-account-assistant.c:495
  19312182msgid "Do you want to create other chat accounts?"
  19322183msgstr "Искате ли да създадете друг вид регистрации?"
  19332184
  1934 #: ../src/empathy-account-assistant.c:423
   2185#: ../src/empathy-account-assistant.c:502
  19352186msgid "Enter the details for the new account"
  19362187msgstr "Въведете данните за новата регистрация"
  19372188
  1938 #: ../src/empathy-account-assistant.c:509
   2189#: ../src/empathy-account-assistant.c:617
  19392190msgid ""
  19402191"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
   
  19482199"разговори."
  19492200
  1950 #: ../src/empathy-account-assistant.c:526
   2201#: ../src/empathy-account-assistant.c:634
  19512202msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
  19522203msgstr ""
  19532204"Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
  19542205
  1955 #: ../src/empathy-account-assistant.c:549
   2206#: ../src/empathy-account-assistant.c:657
  19562207msgid "Yes, import my account details from "
  19572208msgstr "Да, да се внесат данните за регистрацията ми от "
  19582209
  1959 #: ../src/empathy-account-assistant.c:570
   2210#: ../src/empathy-account-assistant.c:678
  19602211msgid "Yes, I'll enter my account details now"
  19612212msgstr "Да, ще въведа данните за регистрацията ми сега"
  19622213
  1963 #: ../src/empathy-account-assistant.c:592
   2214#: ../src/empathy-account-assistant.c:700
  19642215msgid "No, I want a new account"
  19652216msgstr "Не, искам нова регистрация"
  19662217
  1967 #: ../src/empathy-account-assistant.c:602
   2218#: ../src/empathy-account-assistant.c:710
  19682219msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
  19692220msgstr "Не, засега искам просто да виждам хората в локалната мрежа"
  19702221
  1971 #: ../src/empathy-account-assistant.c:623
   2222#: ../src/empathy-account-assistant.c:731
  19722223msgid "Select the accounts you want to import:"
  19732224msgstr "Изберете регистрациите за внасяне:"
  19742225
  1975 #: ../src/empathy-account-assistant.c:710
  1976 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
  1977 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
   2226#: ../src/empathy-account-assistant.c:815
   2227#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
   2228#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
  19782229msgid "Yes"
  19792230msgstr "Да"
  19802231
  1981 #: ../src/empathy-account-assistant.c:717
   2232#: ../src/empathy-account-assistant.c:822
  19822233msgid "No, that's all for now"
  19832234msgstr "Не, това е всичко засега"
  19842235
  1985 #: ../src/empathy-account-assistant.c:910
   2236#: ../src/empathy-account-assistant.c:1064
   2237msgid ""
   2238"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
   2239"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
   2240"details below are correct. You can easily change these details later or "
   2241"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
   2242msgstr ""
   2243"Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата "
   2244"мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази "
   2245"възможност, проверете дали настройките отдолу са верни. Можете да ги "
   2246"промените по-късно, както и да изключите изцяло тази възможност от прозореца "
   2247"„Регистрации“."
   2248
   2249#: ../src/empathy-account-assistant.c:1070
   2250#: ../src/empathy-account-assistant.c:1126
   2251msgid "Edit->Accounts"
   2252msgstr "Редактиране→Регистрации"
   2253
   2254#: ../src/empathy-account-assistant.c:1086
   2255msgid "I don't want to enable this feature for now"
   2256msgstr "Не, засега тази възможност да не се включва"
   2257
   2258#: ../src/empathy-account-assistant.c:1122
   2259msgid ""
   2260"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
   2261"telepathy-salut is not installed.\n"
   2262"If you want to enable this feature, please install the telepathy-salut "
   2263"package\n"
   2264"and create a People Nearby account from the Accounts dialog "
   2265msgstr ""
   2266"Няма да може да разговаряте с хората свързани към локалната ви мрежа, защото "
   2267"пакетът telepathy-salut не е инсталиран.\n"
   2268"За да включите тази възможност, инсталирайте пакета и създайте регистрация "
   2269"„Хора наблизо“ в прозореца за регистрации."
   2270
   2271#: ../src/empathy-account-assistant.c:1128
   2272msgid "telepathy-salut not installed"
   2273msgstr "Пакетът telepathy-salut не е инсталиран"
   2274
   2275#: ../src/empathy-account-assistant.c:1205
  19862276msgid "Welcome to Empathy"
  19872277msgstr "Добре дошли в Empathy"
  19882278
  1989 #: ../src/empathy-account-assistant.c:919
   2279#: ../src/empathy-account-assistant.c:1214
  19902280msgid "Import your existing accounts"
  19912281msgstr "Внасяне на съществуващи регистрации"
  19922282
   2283#: ../src/empathy-account-assistant.c:1232
   2284msgid "Please enter personal details"
   2285msgstr "Въведете още информация"
   2286
  19932287#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
  19942288#. * unsaved changes
  1995 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:63
  1996 #, c-format
  1997 msgid "There are unsaved modification regarding your %s account."
   2289#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:65
   2290#, c-format
   2291msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
  19982292msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %s."
  19992293
  2000 #. To translators: The first parameter is the login id and the
  2001 #. * second one is the server. The resulting string will be something
  2002 #. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
  2003 #. * You should reverse the order of these arguments if the
  2004 #. * server should come before the login id in your locale.
  2005 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:237
  2006 #, c-format
  2007 msgid "%1$s on %2$s"
  2008 msgstr "%1$s на %2$s"
  2009 
  2010 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
  2011 #. * string will be something like: "Jabber Account"
  2012 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:249
  2013 #, c-format
  2014 msgid "%s Account"
  2015 msgstr "Регистрация в %s"
  2016 
  2017 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:253
  2018 msgid "New account"
  2019 msgstr "Нова регистрация"
  2020 
  2021 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:517
   2294#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
   2295#. * an unsaved new account
   2296#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:69
   2297msgid "Your new account has not been saved yet."
   2298msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
   2299
   2300#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:259 ../src/empathy-call-window.c:729
   2301msgid "Connecting…"
   2302msgstr "Свързване…"
   2303
   2304#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:286
   2305#, c-format
   2306msgid "Disconnected — %s"
   2307msgstr "Изключен — %s"
   2308
   2309#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:291
   2310#, c-format
   2311msgid "Offline — %s"
   2312msgstr "Извън мрежата — %s"
   2313
   2314#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:304
   2315msgid "Offline — No Network Connection"
   2316msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
   2317
   2318# FIXME: термини за offine и disconnected
   2319#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:312
   2320msgid "Unknown Status"
   2321msgstr "Неизвестно състояние"
   2322
   2323#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:323
   2324msgid "Offline — Account Disabled"
   2325msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
   2326
   2327#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:720
  20222328msgid ""
  20232329"You are about to create a new account, which will discard\n"
   
  20272333"промените ви. Искате ли да продължите?"
  20282334
  2029 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:803
  2030 #, c-format
  2031 msgid ""
  2032 "You are about to remove your %s account!\n"
  2033 "Are you sure you want to proceed?"
  2034 msgstr ""
  2035 "На път сте да изтриете регистрацията „%s“.\n"
  2036 "Искате ли да продължите?"
  2037 
  2038 #. Translators: this is used only when built on a moblin platform
  2039 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:807
   2335#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1054
  20402336#, c-format
  20412337msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
  20422338msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
  20432339
  2044 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:813
  2045 msgid ""
  2046 "Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you "
  2047 "decide to proceed.\n"
  2048 "\n"
  2049 "Should you decide to add the account back at a later time, they will still "
  2050 "be available."
  2051 msgstr ""
  2052 "НИКОИ принадлежащи на тази регистрация разговори или стаи НЯМА да бъдат "
  2053 "премахнати.\n"
  2054 "\n"
  2055 "Те ще бъдат достъпни, ако решите да отново да я добавите."
  2056 
  2057 #. Translators: this is used only when built on a moblin platform
  2058 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:820
   2340#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1058
  20592341msgid "This will not remove your account on the server."
  20602342msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
  20612343
  2062 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1011
   2344#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1286
  20632345msgid ""
  20642346"You are about to select another account, which will discard\n"
   
  20682350"промените ви. Искате ли да продължите?"
  20692351
  2070 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1523
   2352#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1829
  20712353msgid ""
  20722354"You are about to close the window, which will discard\n"
   
  20762358"промените ви. Искате ли да продължите?"
  20772359
  2078 #.  Translators: this is used only when built on a moblin platform 
  2079 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1691
  2080 msgid "_Next"
  2081 msgstr "_Следващ"
  2082 
  2083 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
   2360#. Tweak the dialog
   2361#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1956
  20842362msgid "Accounts"
  20852363msgstr "Регистрации"
  20862364
  2087 # FIXME: Атрибутивна употреба „Добавяане на нова {Jabber,Хора
  2088 # наблизо,...} регистрация“, която само разработчиците могат да
  2089 # коригират.  Да се докладва.
  2090 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
  2091 msgid "Add new"
  2092 msgstr "Добавяне на нова"
  2093 
  2094 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
  2095 msgid "Cr_eate"
  2096 msgstr "_Създаване"
  2097 
  2098 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
   2365#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
  20992366msgid "No protocol installed"
  21002367msgstr "Не е инсталиран протокол"
  21012368
  2102 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
   2369#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
   2370msgid "Protocol:"
   2371msgstr "Протокол:"
   2372
   2373#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
  21032374msgid ""
  21042375"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
   
  21082379"нейния протокол."
  21092380
  2110 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
  2111 msgid "_Add..."
   2381#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
   2382msgid "_Add&#x2026;"
  21122383msgstr "_Добавяне…"
  21132384
  2114 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
  2115 msgid "_Create a new account"
  2116 msgstr "_Създаване на нова регистрация"
  2117 
  2118 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:8
  2119 msgid "_Import..."
   2385#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
   2386msgid "_Import&#x2026;"
  21202387msgstr "_Внасяне…"
  21212388
  2122 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:9
  2123 msgid "_Reuse an existing account"
  2124 msgstr "_Използване на съществуваща регистрация"
  2125 
  2126 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:10
  2127 msgid "account"
  2128 msgstr "регистрация"
  2129 
  2130 #: ../src/empathy-call-window.c:427
   2389#: ../src/empathy-call-window.c:453
  21312390msgid "Contrast"
  21322391msgstr "Контраст"
  21332392
  2134 #: ../src/empathy-call-window.c:430
   2393#: ../src/empathy-call-window.c:456
  21352394msgid "Brightness"
  21362395msgstr "Яркост"
  21372396
  2138 #: ../src/empathy-call-window.c:433
   2397#: ../src/empathy-call-window.c:459
  21392398msgid "Gamma"
  21402399msgstr "Гама корекция"
  21412400
  2142 #: ../src/empathy-call-window.c:541
   2401#: ../src/empathy-call-window.c:567
  21432402msgid "Volume"
  21442403msgstr "Сила на звука"
  21452404
  2146 #: ../src/empathy-call-window.c:674
  2147 msgid "Connecting..."
  2148 msgstr "Свързване…"
  2149 
  2150 #: ../src/empathy-call-window.c:781
   2405#: ../src/empathy-call-window.c:1022
  21512406msgid "_Sidebar"
  21522407msgstr "_Странична лента"
  21532408
  2154 #: ../src/empathy-call-window.c:800
   2409#: ../src/empathy-call-window.c:1041
  21552410msgid "Dialpad"
  21562411msgstr "Циферблат"
  21572412
  2158 #: ../src/empathy-call-window.c:806
   2413#: ../src/empathy-call-window.c:1047
  21592414msgid "Audio input"
  21602415msgstr "Аудио вход"
  21612416
  2162 #: ../src/empathy-call-window.c:810
   2417#: ../src/empathy-call-window.c:1051
  21632418msgid "Video input"
  21642419msgstr "Видео вход"
   
  21662421#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
  21672422#. * is used in the window title
  2168 #: ../src/empathy-call-window.c:873
   2423#: ../src/empathy-call-window.c:1116
  21692424#, c-format
  21702425msgid "Call with %s"
   
  21732428#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
  21742429#. * title
  2175 #: ../src/empathy-call-window.c:954
   2430#: ../src/empathy-call-window.c:1197
  21762431msgid "Call"
  21772432msgstr "Разговор"
  21782433
  21792434#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
  2180 #: ../src/empathy-call-window.c:1455
   2435#: ../src/empathy-call-window.c:1694
  21812436#, c-format
  21822437msgid "Connected — %d:%02dm"
  21832438msgstr "Връзка — %d:%02dm"
  21842439
   2440#: ../src/empathy-call-window.c:1755
   2441msgid "Technical Details"
   2442msgstr "Технически данни"
   2443
   2444#: ../src/empathy-call-window.c:1793
   2445#, c-format
   2446msgid ""
   2447"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
   2448"computer"
   2449msgstr ""
   2450"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
   2451"компютър"
   2452
   2453#: ../src/empathy-call-window.c:1798
   2454#, c-format
   2455msgid ""
   2456"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
   2457"computer"
   2458msgstr ""
   2459"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
   2460"компютър"
   2461
   2462#: ../src/empathy-call-window.c:1804
   2463#, c-format
   2464msgid ""
   2465"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
   2466"does not allow direct connections."
   2467msgstr ""
   2468"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
   2469"преки връзки."
   2470
   2471#: ../src/empathy-call-window.c:1810
   2472msgid "There was a failure on the network"
   2473msgstr "Мрежова грешка"
   2474
   2475#: ../src/empathy-call-window.c:1814
   2476msgid ""
   2477"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
   2478msgstr ""
   2479"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
   2480"на компютъра ви"
   2481
   2482#: ../src/empathy-call-window.c:1817
   2483msgid ""
   2484"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
   2485msgstr ""
   2486"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
   2487"на компютъра ви"
   2488
   2489#: ../src/empathy-call-window.c:1827
   2490#, c-format
   2491msgid ""
   2492"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
   2493"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
   2494"the Help menu."
   2495msgstr ""
   2496"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
   2497"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
   2498"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
   2499
   2500#: ../src/empathy-call-window.c:1835
   2501msgid "There was a failure in the call engine"
   2502msgstr "Грешка в модула за разговори"
   2503
   2504#: ../src/empathy-call-window.c:1874
   2505msgid "Can't establish audio stream"
   2506msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
   2507
   2508#: ../src/empathy-call-window.c:1884
   2509msgid "Can't establish video stream"
   2510msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
   2511
  21852512#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
   2513msgid "Call the contact again"
   2514msgstr "Нов разговор с контакта"
   2515
   2516#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
   2517msgid "Camera Off"
   2518msgstr "Включване на камерата"
   2519
   2520#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
   2521msgid "Camera On"
   2522msgstr "Изключване на камерата"
   2523
   2524#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
   2525msgid "Disable camera and stop sending video"
   2526msgstr "Изключване на камерата и пращането на видео"
   2527
   2528#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
   2529msgid "Enable camera and send video"
   2530msgstr "Включване на камерата и пращането на видео"
   2531
   2532#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
   2533msgid "Enable camera but don't send video"
   2534msgstr "Включване на камерата без пращане на видео"
   2535
   2536#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
  21862537msgid "Hang up"
  21872538msgstr "Затваряне"
  21882539
  2189 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
   2540#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
   2541msgid "Hang up current call"
   2542msgstr "Затваряне на текущия разговор"
   2543
   2544#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
   2545msgid "Preview"
   2546msgstr "Преглед"
   2547
   2548#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
  21902549msgid "Redial"
  21912550msgstr "Повторно набиране"
  21922551
  2193 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
   2552#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
  21942553msgid "Send Audio"
  21952554msgstr "Изпращане на аудио"
  21962555
  2197 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
  2198 msgid "Send video"
  2199 msgstr "Изпращане на видео"
  2200 
  2201 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
  2202 msgid "Video preview"
   2556#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
   2557msgid "Toggle audio transmission"
   2558msgstr "Превключване на пращането на аудио"
   2559
   2560#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
   2561msgid "V_ideo"
   2562msgstr "_Видео"
   2563
   2564#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
   2565msgid "Video Off"
   2566msgstr "Изключване на видеото"
   2567
   2568#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
   2569msgid "Video On"
   2570msgstr "Включване на видеото"
   2571
   2572#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
   2573msgid "Video Preview"
  22032574msgstr "Преглед на видеото"
  22042575
  2205 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
  2206 msgid "_Call"
  2207 msgstr "_Разговор"
  2208 
  2209 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-main-window.ui.h:26
   2576#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18 ../src/empathy-main-window.ui.h:28
  22102577msgid "_View"
  22112578msgstr "_Преглед"
  22122579
  2213 #: ../src/empathy-chat-window.c:349
  2214 #, c-format
  2215 msgid "Conversations (%d)"
  2216 msgstr "Разговори (%d)"
  2217 
  2218 #: ../src/empathy-chat-window.c:481
   2580#: ../src/empathy-chat-window.c:437 ../src/empathy-chat-window.c:457
   2581#, c-format
   2582msgid "%s (%d unread)"
   2583msgid_plural "%s (%d unread)"
   2584msgstr[0] "%s (%d непрочетено)"
   2585msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
   2586
   2587#: ../src/empathy-chat-window.c:449
   2588#, c-format
   2589msgid "%s (and %u other)"
   2590msgid_plural "%s (and %u others)"
   2591msgstr[0] "%s (и %u друго)"
   2592msgstr[1] "%s (и %u други)"
   2593
   2594#: ../src/empathy-chat-window.c:465
   2595#, c-format
   2596msgid "%s (%d unread from others)"
   2597msgid_plural "%s (%d unread from others)"
   2598msgstr[0] "%s (%d непрочетено от други)"
   2599msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
   2600
   2601#: ../src/empathy-chat-window.c:474
   2602#, c-format
   2603msgid "%s (%d unread from all)"
   2604msgid_plural "%s (%d unread from all)"
   2605msgstr[0] "%s (%d непрочетено от всички)"
   2606msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
   2607
   2608#: ../src/empathy-chat-window.c:685
  22192609msgid "Typing a message."
  22202610msgstr "Пише съобщение."
   
  22252615
  22262616#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
   2617msgid "C_ontact"
   2618msgstr "_Контакт"
   2619
   2620#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
  22272621msgid "Chat"
  22282622msgstr "Разговор"
  22292623
  2230 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
   2624#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
  22312625msgid "Insert _Smiley"
  22322626msgstr "_Вмъкване на емотикон"
  22332627
  2234 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
   2628#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
   2629msgid "Invite _Participant…"
   2630msgstr "Поканване на _участник…"
   2631
   2632#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
  22352633msgid "Move Tab _Left"
  22362634msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
  22372635
  2238 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
   2636#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
  22392637msgid "Move Tab _Right"
  22402638msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
  22412639
  2242 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
  2243 msgid "_Contact"
  2244 msgstr "_Контакт"
  2245 
  2246 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7 ../src/empathy-main-window.ui.h:14
   2640#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
  22472641msgid "_Contents"
  22482642msgstr "_Ръководство"
  22492643
  2250 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
   2644#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
  22512645msgid "_Conversation"
  22522646msgstr "_Разговор"
  22532647
  2254 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
   2648#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
  22552649msgid "_Detach Tab"
  22562650msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
  22572651
  2258 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
  2259 msgid "_Favorite Chatroom"
  2260 msgstr "_Любима стая"
  2261 
  2262 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
   2652#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
   2653msgid "_Favorite Chat Room"
   2654msgstr "_Любима стая за разговор"
   2655
   2656#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
  22632657msgid "_Help"
  22642658msgstr "Помо_щ"
  22652659
  2266 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
   2660#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
  22672661msgid "_Next Tab"
  22682662msgstr "_Следващ подпрозорец"
  22692663
  2270 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
   2664#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
  22712665msgid "_Previous Tab"
  22722666msgstr "_Предишен подпрозорец"
  22732667
  2274 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15 ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
   2668#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
  22752669msgid "_Show Contact List"
  22762670msgstr "_Показване на списъка с контакти"
  22772671
  2278 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
   2672#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
  22792673msgid "_Tabs"
  22802674msgstr "_Подпрозорци"
  22812675
  2282 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:258
   2676#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:256
  22832677msgid "Name"
  22842678msgstr "Име"
  22852679
  2286 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:276
   2680#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:274
  22872681msgid "Room"
  22882682msgstr "Стая"
  22892683
  2290 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:285
   2684#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:282
  22912685msgid "Auto-Connect"
  22922686msgstr "Автоматично свързване"
   
  22962690msgstr "Управление на стаите в отметките"
  22972691
  2298 #: ../src/empathy-event-manager.c:329
   2692#: ../src/empathy-event-manager.c:339
   2693msgid "Incoming video call"
   2694msgstr "Входящ видео разговор"
   2695
   2696#: ../src/empathy-event-manager.c:339
  22992697msgid "Incoming call"
  23002698msgstr "Входящ разговор"
  23012699
  2302 #: ../src/empathy-event-manager.c:332
  2303 #, c-format
  2304 msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
   2700#: ../src/empathy-event-manager.c:343
   2701#, c-format
   2702msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
   2703msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
   2704
   2705#: ../src/empathy-event-manager.c:344
   2706#, c-format
   2707msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
  23052708msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
  23062709
  2307 #: ../src/empathy-event-manager.c:339
   2710#: ../src/empathy-event-manager.c:366
  23082711msgid "_Reject"
  23092712msgstr "От_казване"
  23102713
  2311 #: ../src/empathy-event-manager.c:345
   2714#: ../src/empathy-event-manager.c:372
  23122715msgid "_Answer"
  23132716msgstr "_Отговаряне"
  23142717
  2315 #: ../src/empathy-event-manager.c:454
   2718#: ../src/empathy-event-manager.c:489
   2719#, c-format
   2720msgid "Incoming video call from %s"
   2721msgstr "Входящ видео разговор от %s"
   2722
   2723#: ../src/empathy-event-manager.c:489
  23162724#, c-format
  23172725msgid "Incoming call from %s"
  23182726msgstr "Входящ разговор от %s"
  23192727
  2320 #: ../src/empathy-event-manager.c:498
  2321 #, c-format
  2322 msgid "%s is offering you an invitation"
  2323 msgstr "%s ви праща покана"
  2324 
  2325 #: ../src/empathy-event-manager.c:504
  2326 msgid "An external application will be started to handle it."
  2327 msgstr "За обработката ѝ ще бъде стартирана външна програма."
  2328 
  2329 #: ../src/empathy-event-manager.c:509
  2330 msgid "You don't have the needed external application to handle it."
  2331 msgstr "Липсва външната програма за обработката ѝ."
  2332 
  2333 #: ../src/empathy-event-manager.c:637
   2728#: ../src/empathy-event-manager.c:579
  23342729msgid "Room invitation"
  23352730msgstr "Покана за стая"
  23362731
  2337 #: ../src/empathy-event-manager.c:640
   2732#: ../src/empathy-event-manager.c:582
  23382733#, c-format
  23392734msgid "%s is inviting you to join %s"
  23402735msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
  23412736
  2342 #: ../src/empathy-event-manager.c:648
   2737#: ../src/empathy-event-manager.c:590
  23432738msgid "_Decline"
  23442739msgstr "_Отказване"
  23452740
  2346 #: ../src/empathy-event-manager.c:653
   2741#: ../src/empathy-event-manager.c:595
  23472742#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
  23482743msgid "_Join"
  23492744msgstr "_Присъединяване"
  23502745
  2351 #: ../src/empathy-event-manager.c:692
   2746#: ../src/empathy-event-manager.c:634
  23522747#, c-format
  23532748msgid "%s invited you to join %s"
  23542749msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
  23552750
  2356 #: ../src/empathy-event-manager.c:718
   2751#: ../src/empathy-event-manager.c:660
  23572752#, c-format
  23582753msgid "Incoming file transfer from %s"
  23592754msgstr "Входящ файл от %s"
  23602755
  2361 #: ../src/empathy-event-manager.c:898
   2756#: ../src/empathy-event-manager.c:818
  23622757#, c-format
  23632758msgid "Subscription requested by %s"
  23642759msgstr "Искане за записване от %s"
  23652760
  2366 #: ../src/empathy-event-manager.c:902
   2761#: ../src/empathy-event-manager.c:822
  23672762#, c-format
  23682763msgid ""
   
  23742769
  23752770#. someone is logging off
  2376 #: ../src/empathy-event-manager.c:939
   2771#: ../src/empathy-event-manager.c:862
  23772772#, c-format
  23782773msgid "%s is now offline."
   
  23802775
  23812776#. someone is logging in
  2382 #: ../src/empathy-event-manager.c:955
   2777#: ../src/empathy-event-manager.c:878
  23832778#, c-format
  23842779msgid "%s is now online."
   
  23862781
  23872782#. Translators: time left, when it is more than one hour
  2388 #: ../src/empathy-ft-manager.c:101
   2783#: ../src/empathy-ft-manager.c:100
  23892784#, c-format
  23902785msgid "%u:%02u.%02u"
  2391 msgstr "%u ч., %02u м. и %02u с."
   2786msgstr "%u ч., %02u м. и %02u сек."
  23922787
  23932788#. Translators: time left, when is is less than one hour
  2394 #: ../src/empathy-ft-manager.c:104
   2789#: ../src/empathy-ft-manager.c:103
  23952790#, c-format
  23962791msgid "%02u.%02u"
  2397 msgstr "%02u м. и %02u с."
  2398 
  2399 #: ../src/empathy-ft-manager.c:180
   2792msgstr "%02u м. и %02u сек."
   2793
   2794#: ../src/empathy-ft-manager.c:179
  24002795msgctxt "file transfer percent"
  24012796msgid "Unknown"
  24022797msgstr "Неизвестно"
  24032798
   2799#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
   2800#, c-format
   2801msgid "%s of %s at %s/s"
   2802msgstr "%s от общо %s, с %s/сек."
   2803
  24042804#: ../src/empathy-ft-manager.c:275
  2405 #, c-format
  2406 msgid "%s of %s at %s/s"
  2407 msgstr "%s от общо %s, с %s/s"
  2408 
  2409 #: ../src/empathy-ft-manager.c:276
  24102805#, c-format
  24112806msgid "%s of %s"
   
  24132808
  24142809#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
  2415 #: ../src/empathy-ft-manager.c:307
   2810#: ../src/empathy-ft-manager.c:306
  24162811#, c-format
  24172812msgid "Receiving \"%s\" from %s"
   
  24192814
  24202815#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
  2421 #: ../src/empathy-ft-manager.c:310
   2816#: ../src/empathy-ft-manager.c:309
  24222817#, c-format
  24232818msgid "Sending \"%s\" to %s"
   
  24262821#. translators: first %s is filename, second %s
  24272822#. * is the contact name
  2428 #: ../src/empathy-ft-manager.c:340
   2823#: ../src/empathy-ft-manager.c:339
  24292824#, c-format
  24302825msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
  24312826msgstr "Грешка при получаване на „%s“ от %s"
  24322827
  2433 #: ../src/empathy-ft-manager.c:343
   2828#: ../src/empathy-ft-manager.c:342
  24342829msgid "Error receiving a file"
  24352830msgstr "Грешка при получаване на файл"
  24362831
  2437 #: ../src/empathy-ft-manager.c:348
   2832#: ../src/empathy-ft-manager.c:347
  24382833#, c-format
  24392834msgid "Error sending \"%s\" to %s"
  24402835msgstr "Грешка при изпращане на „%s“ до %s"
  24412836
  2442 #: ../src/empathy-ft-manager.c:351
   2837#: ../src/empathy-ft-manager.c:350
  24432838msgid "Error sending a file"
  24442839msgstr "Грешка при изпращане на файл"
   
  24462841#. translators: first %s is filename, second %s
  24472842#. * is the contact name
  2448 #: ../src/empathy-ft-manager.c:490
   2843#: ../src/empathy-ft-manager.c:489
  24492844#, c-format
  24502845msgid "\"%s\" received from %s"
   
  24532848#. translators: first %s is filename, second %s
  24542849#. * is the contact name
  2455 #: ../src/empathy-ft-manager.c:495
   2850#: ../src/empathy-ft-manager.c:494
  24562851#, c-format
  24572852msgid "\"%s\" sent to %s"
  24582853msgstr "„%s“ изпратен до %s"
  24592854
  2460 #: ../src/empathy-ft-manager.c:498
   2855#: ../src/empathy-ft-manager.c:497
  24612856msgid "File transfer completed"
  24622857msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
  24632858
  2464 #: ../src/empathy-ft-manager.c:617 ../src/empathy-ft-manager.c:784
   2859#: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:783
  24652860msgid "Waiting for the other participant's response"
  24662861msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
  24672862
  2468 #: ../src/empathy-ft-manager.c:643 ../src/empathy-ft-manager.c:681
   2863#: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
  24692864#, c-format
  24702865msgid "Checking integrity of \"%s\""
  24712866msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
  24722867
  2473 #: ../src/empathy-ft-manager.c:646 ../src/empathy-ft-manager.c:684
   2868#: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
  24742869#, c-format
  24752870msgid "Hashing \"%s\""
  24762871msgstr "Изчисляване на извадката на „%s“"
  24772872
  2478 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1024
   2873#: ../src/empathy-ft-manager.c:991
  24792874msgid "%"
  24802875msgstr "%"
  24812876
  2482 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1036
   2877#: ../src/empathy-ft-manager.c:1003
  24832878msgid "File"
  24842879msgstr "Файл"
  24852880
  2486 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1058
   2881#: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
  24872882msgid "Remaining"
  24882883msgstr "Остават"
   
  25112906
  25122907#. Translators: this is the header of a treeview column
  2513 #: ../src/empathy-import-widget.c:282
   2908#: ../src/empathy-import-widget.c:290
  25142909msgid "Import"
  25152910msgstr "Внасяне"
  25162911
  2517 #: ../src/empathy-import-widget.c:291
   2912#: ../src/empathy-import-widget.c:299
  25182913msgid "Protocol"
  25192914msgstr "Протокол"
  25202915
  2521 #: ../src/empathy-import-widget.c:315
   2916#: ../src/empathy-import-widget.c:323
  25222917msgid "Source"
  25232918msgstr "Източник"
   
  25282923msgstr "Регистрация в %s"
  25292924
  2530 #: ../src/empathy-main-window.c:399
  2531 msgid "_Edit account"
  2532 msgstr "_Редактиране на регистрация"
  2533 
  2534 #: ../src/empathy-main-window.c:502
  2535 msgid "No error specified"
  2536 msgstr "Не е указана грешка"
  2537 
  2538 #: ../src/empathy-main-window.c:505
  2539 msgid "Network error"
  2540 msgstr "Мрежова грешка"
  2541 
  2542 #: ../src/empathy-main-window.c:508
  2543 msgid "Authentication failed"
  2544 msgstr "Неуспешно идентифициране"
  2545 
  2546 #: ../src/empathy-main-window.c:511
  2547 msgid "Encryption error"
  2548 msgstr "Грешка в шифрирането"
  2549 
  2550 #: ../src/empathy-main-window.c:514
  2551 msgid "Name in use"
  2552 msgstr "Името е заето"
  2553 
  2554 #: ../src/empathy-main-window.c:517
  2555 msgid "Certificate not provided"
  2556 msgstr "Не е предоставен сертификат"
  2557 
  2558 #: ../src/empathy-main-window.c:520
  2559 msgid "Certificate untrusted"
  2560 msgstr "Сертификатът не е доверен"
  2561 
  2562 #: ../src/empathy-main-window.c:523
  2563 msgid "Certificate expired"
  2564 msgstr "Сертификатът е изтекъл"
  2565 
  2566 #: ../src/empathy-main-window.c:526
  2567 msgid "Certificate not activated"
  2568 msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
  2569 
  2570 #: ../src/empathy-main-window.c:529
  2571 msgid "Certificate hostname mismatch"
  2572 msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
  2573 
  2574 #: ../src/empathy-main-window.c:532
  2575 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
  2576 msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
  2577 
  2578 #: ../src/empathy-main-window.c:535
  2579 msgid "Certificate self-signed"
  2580 msgstr "Сертификатът е самоподписан"
  2581 
  2582 #: ../src/empathy-main-window.c:538
  2583 msgid "Certificate error"
  2584 msgstr "Грешка в сертификата"
  2585 
  2586 #: ../src/empathy-main-window.c:541
  2587 msgid "Unknown error"
  2588 msgstr "Неизвестна грешка"
  2589 
  2590 #: ../src/empathy-main-window.c:1288
   2925#: ../src/empathy-main-window.c:430
   2926msgid "Reconnect"
   2927msgstr "Ново свързване"
   2928
   2929#: ../src/empathy-main-window.c:436
   2930msgid "Edit Account"
   2931msgstr "Редактиране на регистрация"
   2932
   2933#: ../src/empathy-main-window.c:442
   2934msgid "Close"
   2935msgstr "Затваряне"
   2936
   2937#: ../src/empathy-main-window.c:1025
   2938msgid "Contact"
   2939msgstr "Контакт"
   2940
   2941#: ../src/empathy-main-window.c:1363
  25912942msgid "Show and edit accounts"
  25922943msgstr "Показване и редактиране на регистрации"
   
  26162967msgstr "_Нормален размер"
  26172968
  2618 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
   2969#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
   2970msgid "New _Call…"
   2971msgstr "Нов _разговор…"
   2972
   2973#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
  26192974msgid "Normal Size With _Avatars"
  26202975msgstr "Нормален размер с _аватари"
  26212976
  2622 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
   2977#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
   2978msgid "P_references"
   2979msgstr "_Настройки"
   2980
   2981#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
   2982msgid "Show P_rotocols"
   2983msgstr "_Показване на протокола"
   2984
   2985#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
  26232986msgid "Sort by _Name"
  26242987msgstr "Подреждане по _име"
  26252988
  2626 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
   2989#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
  26272990msgid "Sort by _Status"
  26282991msgstr "Подреждане по _състояние"
  26292992
  2630 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
   2993#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
  26312994msgid "_Accounts"
  26322995msgstr "_Регистрации"
  26332996
  2634 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
   2997#: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
  26352998msgid "_Compact Size"
  26362999msgstr "_Стегнат режим"
  26373000
  2638 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
   3001#: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
  26393002msgid "_Debug"
  26403003msgstr "_Изчистване на грешки"
  26413004
  2642 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
   3005#: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
  26433006msgid "_File Transfers"
  26443007msgstr "_Прехвърляния на файлове"
  26453008
  2646 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
  2647 msgid "_Join..."
   3009#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
   3010msgid "_Join"
  26483011msgstr "_Присъединяване…"
  26493012
  2650 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:20 ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
  2651 msgid "_New Conversation..."
   3013#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
   3014msgid "_New Conversation"
  26523015msgstr "_Нов разговор…"
  26533016
  2654 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
   3017#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
  26553018msgid "_Offline Contacts"
  26563019msgstr "_Изключени контакти"
  26573020
  2658 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
   3021#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
  26593022msgid "_Personal Information"
  26603023msgstr "_Лични данни"
  26613024
  2662 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
  2663 msgid "_Previous Conversations"
  2664 msgstr "_Предишни разговори"
  2665 
  2666 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
   3025#: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
  26673026msgid "_Room"
  26683027msgstr "_Стая"
  26693028
  2670 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:328
   3029#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:338
  26713030msgid "Chat Room"
  26723031msgstr "Стая за разговор"
  26733032
  2674 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:344
   3033#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:354
  26753034msgid "Members"
  26763035msgstr "Участници"
  26773036
  2678 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:494
  2679 #, c-format
  2680 msgctxt ""
  2681 "Room/Join's roomlist tooltip. Parametersare a channel name, yes/no, yes/no "
  2682 "and a number."
   3037#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
   3038#. yes/no, yes/no and a number.
   3039#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:539
   3040#, c-format
  26833041msgid ""
  26843042"<b>%s</b>\n"
   
  26953053# регистрации, където има и отговори под формата на пълни изречения като
  26963054# „Не, това е всичко засега“.
  2697 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
  2698 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
   3055#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
   3056#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
  26993057msgid "No"
  27003058msgstr "Не"
  27013059
  2702 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:524
   3060#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:569
  27033061msgid "Could not start room listing"
  27043062msgstr "Изброяването на стаите не може да започне"
  27053063
  2706 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:534
   3064#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:579
  27073065msgid "Could not stop room listing"
  27083066msgstr "Изброяването на стаите не може да спре"
   
  28153173msgstr "Общи"
  28163174
  2817 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
  2818 msgid "Location"
  2819 msgstr "Местоположение"
  2820 
  28213175#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
  28223176msgid "Location sources:"
   
  28923246
  28933247#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
  2894 msgid "_Network (IP, Wifi)"
  2895 msgstr "_Мрежа (IP, Wifi)"
   3248msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
   3249msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
  28963250
  28973251#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
   
  29113265msgstr "Отговаряне"
  29123266
  2913 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
   3267#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
  29143268msgid "Status"
  29153269msgstr "Състояние"
  29163270
  2917 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
   3271#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
  29183272msgid "_Quit"
  29193273msgstr "_Спиране на програмата"
  2920 
  2921 #: ../src/empathy-tube-dispatch.c:376
  2922 #, c-format
  2923 msgid "Unable to start application for service %s: %s"
  2924 msgstr "Не може да се стартира приложение за услугата „%s“: %s"
  2925 
  2926 #: ../src/empathy-tube-dispatch.c:447
  2927 #, c-format
  2928 msgid ""
  2929 "An invitation was offered for service %s, but you don't have the needed "
  2930 "application to handle it"
  2931 msgstr ""
  2932 "Изпратена ви бе покана за услугата „%s“, но необходимата програма за "
  2933 "обработката ѝ липсва."
  29343274
  29353275#: ../src/empathy-map-view.ui.h:1
   
  29373277msgstr "Карта с контактите"
  29383278
  2939 #: ../src/empathy-debug-window.c:111 ../src/empathy-debug-window.c:1081
   3279#: ../src/empathy-debug-window.c:1063
   3280msgid "Save"
   3281msgstr "Запазване"
   3282
   3283#: ../src/empathy-debug-window.c:1185
   3284msgid "Debug Window"
   3285msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
   3286
   3287#: ../src/empathy-debug-window.c:1265
   3288msgid "Pause"
   3289msgstr "Пауза"
   3290
   3291#: ../src/empathy-debug-window.c:1277
   3292msgid "Level "
   3293msgstr "Ниво"
   3294
   3295#: ../src/empathy-debug-window.c:1297
   3296msgid "Debug"
   3297msgstr "Подробност"
   3298
   3299#: ../src/empathy-debug-window.c:1303
   3300msgid "Info"
   3301msgstr "Информация"
   3302
   3303#: ../src/empathy-debug-window.c:1309 ../src/empathy-debug-window.c:1358
   3304msgid "Message"
   3305msgstr "Съобщение"
   3306
   3307#: ../src/empathy-debug-window.c:1315
   3308msgid "Warning"
   3309msgstr "Предупреждение"
   3310
   3311#: ../src/empathy-debug-window.c:1321
   3312msgid "Critical"
   3313msgstr "Критична"
   3314
   3315#: ../src/empathy-debug-window.c:1327
  29403316msgid "Error"
  29413317msgstr "Грешка"
  29423318
  2943 #: ../src/empathy-debug-window.c:114 ../src/empathy-debug-window.c:1075
  2944 msgid "Critical"
  2945 msgstr "Критична"
  2946 
  2947 #: ../src/empathy-debug-window.c:117 ../src/empathy-debug-window.c:1069
  2948 msgid "Warning"
  2949 msgstr "Предупреждение"
  2950 
  2951 #: ../src/empathy-debug-window.c:120 ../src/empathy-debug-window.c:1063
  2952 #: ../src/empathy-debug-window.c:1111
  2953 msgid "Message"
  2954 msgstr "Съобщение"
  2955 
  2956 #: ../src/empathy-debug-window.c:123 ../src/empathy-debug-window.c:1057
  2957 msgid "Info"
  2958 msgstr "Информация"
  2959 
  2960 #: ../src/empathy-debug-window.c:126 ../src/empathy-debug-window.c:1051
  2961 msgid "Debug"
  2962 msgstr "Подробност"
  2963 
  2964 #: ../src/empathy-debug-window.c:841
  2965 msgid "Save"
  2966 msgstr "Запазване"
  2967 
  2968 #: ../src/empathy-debug-window.c:944
  2969 msgid "Debug Window"
  2970 msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
  2971 
  2972 #: ../src/empathy-debug-window.c:1019
  2973 msgid "Pause"
  2974 msgstr "Пауза"
  2975 
  2976 #: ../src/empathy-debug-window.c:1031
  2977 msgid "Level "
  2978 msgstr "Ниво"
  2979 
  2980 #: ../src/empathy-debug-window.c:1100
   3319#: ../src/empathy-debug-window.c:1346
  29813320msgid "Time"
  29823321msgstr "Време"
  29833322
  2984 #: ../src/empathy-debug-window.c:1102
   3323#: ../src/empathy-debug-window.c:1349
  29853324msgid "Domain"
  29863325msgstr "Област"
  29873326
  2988 #: ../src/empathy-debug-window.c:1104
   3327#: ../src/empathy-debug-window.c:1351
  29893328msgid "Category"
  29903329msgstr "Категория"
  29913330
  2992 #: ../src/empathy-debug-window.c:1106
   3331#: ../src/empathy-debug-window.c:1353
  29933332msgid "Level"
  29943333msgstr "Ниво"
  29953334
  2996 #: ../src/empathy-debug-window.c:1138
   3335#: ../src/empathy-debug-window.c:1385
  29973336msgid ""
  29983337"The selected connection manager does not support the remote debugging "
   
  30023341"отдалечено изчистване на грешки."
  30033342
  3004 #~ msgid "Allow _GPS usage"
  3005 #~ msgstr "_Ползване на GPS"
  3006 
  3007 #~ msgid "Allow _cellphone usage"
  3008 #~ msgstr "Ползване на мобилни _телефони"
  3009 
  3010 #~ msgid "Allow _network usage"
  3011 #~ msgstr "Ползване на _мрежа"
  3012 
  3013 #~ msgid "Geoclue Settings"
  3014 #~ msgstr "Настройки за местоположението"
   3343#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
   3344#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
   3345msgid "Invite Participant"
   3346msgstr "Поканване на участник"
   3347
   3348#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
   3349msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
   3350msgstr "Избор на контакт, за поканване в разговора:"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.