Changeset 2020


Ignore:
Timestamp:
Mar 16, 2010, 4:57:18 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

empathy, gnome-power-manager, gnome-disk-utility: подадени в master

Location:
gnome/master
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/empathy.master.bg.po

  r2006 r2020  
  1111"Project-Id-Version: empathy master\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2010-03-03 11:46+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2010-03-03 11:46+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2010-03-16 16:56+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2010-03-16 16:56+0200\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  110110
  111111#: ../data/empathy.schemas.in.h:17
   112msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
   113msgstr "Empathy извърши миграция на данните от butterfly"
   114
   115#: ../data/empathy.schemas.in.h:18
  112116msgid "Empathy should auto-connect on startup"
  113117msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
  114118
  115 #: ../data/empathy.schemas.in.h:18
   119#: ../data/empathy.schemas.in.h:19
  116120msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
  117121msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
  118122
  119 #: ../data/empathy.schemas.in.h:19
   123#: ../data/empathy.schemas.in.h:20
  120124msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
  121125msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
  122126
  123 #: ../data/empathy.schemas.in.h:20
   127#: ../data/empathy.schemas.in.h:21
  124128msgid "Enable WebKit Developer Tools"
  125129msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
  126130
  127 #: ../data/empathy.schemas.in.h:21
   131#: ../data/empathy.schemas.in.h:22
  128132msgid "Enable popup notifications for new messages"
  129133msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
  130134
  131 #: ../data/empathy.schemas.in.h:22
   135#: ../data/empathy.schemas.in.h:23
  132136msgid "Enable spell checker"
  133137msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
  134138
  135 #: ../data/empathy.schemas.in.h:23
   139#: ../data/empathy.schemas.in.h:24
  136140msgid "Hide main window"
  137141msgstr "Скриване на основния прозорец"
  138142
  139 #: ../data/empathy.schemas.in.h:24
   143#: ../data/empathy.schemas.in.h:25
  140144msgid "Hide the main window."
  141145msgstr "Скриване на основния прозорец."
  142146
  143 #: ../data/empathy.schemas.in.h:25
   147#: ../data/empathy.schemas.in.h:26
  144148msgid "MC 4 accounts have been imported"
  145149msgstr "Внесени са регистрации тип MC 4"
  146150
  147 #: ../data/empathy.schemas.in.h:26
   151#: ../data/empathy.schemas.in.h:27
  148152msgid "MC 4 accounts have been imported."
  149153msgstr "Внесени са регистрации тип MC 4."
  150154
  151 #: ../data/empathy.schemas.in.h:27
   155#: ../data/empathy.schemas.in.h:28
  152156msgid "Nick completed character"
  153157msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
  154158
  155 #: ../data/empathy.schemas.in.h:28
   159#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
  156160msgid "Open new chats in separate windows"
  157161msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
  158162
  159 #: ../data/empathy.schemas.in.h:29
   163#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
  160164msgid "Path of the Adium theme to use"
  161165msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
  162166
  163 #: ../data/empathy.schemas.in.h:30
   167#: ../data/empathy.schemas.in.h:31
  164168msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
  165169msgstr ""
  166170"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
  167171
  168 #: ../data/empathy.schemas.in.h:31
   172#: ../data/empathy.schemas.in.h:32
  169173msgid "Play a sound for incoming messages"
  170174msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
  171175
  172 #: ../data/empathy.schemas.in.h:32
   176#: ../data/empathy.schemas.in.h:33
  173177msgid "Play a sound for new conversations"
  174178msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
  175179
  176 #: ../data/empathy.schemas.in.h:33
   180#: ../data/empathy.schemas.in.h:34
  177181msgid "Play a sound for outgoing messages"
  178182msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
  179183
  180 #: ../data/empathy.schemas.in.h:34
   184#: ../data/empathy.schemas.in.h:35
  181185msgid "Play a sound when a contact logs in"
  182186msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
  183187
  184 #: ../data/empathy.schemas.in.h:35
   188#: ../data/empathy.schemas.in.h:36
  185189msgid "Play a sound when a contact logs out"
  186190msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
  187191
  188 #: ../data/empathy.schemas.in.h:36
   192#: ../data/empathy.schemas.in.h:37
  189193msgid "Play a sound when we log in"
  190194msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
  191195
  192 #: ../data/empathy.schemas.in.h:37
   196#: ../data/empathy.schemas.in.h:38
  193197msgid "Play a sound when we log out"
  194198msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
  195199
  196 #: ../data/empathy.schemas.in.h:38
   200#: ../data/empathy.schemas.in.h:39
  197201msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
  198202msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
  199203
  200 #: ../data/empathy.schemas.in.h:39
   204#: ../data/empathy.schemas.in.h:40
  201205msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
  202206msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
  203207
  204 #: ../data/empathy.schemas.in.h:40
   208#: ../data/empathy.schemas.in.h:41
  205209msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
  206210msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
  207 
  208 #: ../data/empathy.schemas.in.h:41
  209 msgid "Salut account is created"
  210 msgstr "Създадена е регистрация за Salut"
  211211
  212212#: ../data/empathy.schemas.in.h:42
   
  284284
  285285#: ../data/empathy.schemas.in.h:59
   286msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
   287msgstr "Дали програмата Empathy е извършила миграция на данните от butterfly"
   288
   289#: ../data/empathy.schemas.in.h:60
  286290msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
  287291msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
  288292
  289 #: ../data/empathy.schemas.in.h:60
   293#: ../data/empathy.schemas.in.h:61
  290294msgid ""
  291295"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
   
  294298"личните данни."
  295299
  296 #: ../data/empathy.schemas.in.h:61
   300#: ../data/empathy.schemas.in.h:62
  297301msgid ""
  298302"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
   
  301305"разговори."
  302306
  303 #: ../data/empathy.schemas.in.h:62
   307#: ../data/empathy.schemas.in.h:63
  304308msgid ""
  305309"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
   
  308312"включат."
  309313
  310 #: ../data/empathy.schemas.in.h:63
   314#: ../data/empathy.schemas.in.h:64
  311315msgid ""
  312316"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
   
  315319"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
  316320"прекъсване и възстановяване."
  317 
  318 #: ../data/empathy.schemas.in.h:64
  319 msgid "Whether the Salut account has been created on the first Empathy run."
  320 msgstr ""
  321 "Дали при първото стартиране на Empathy е създадена регистрация за Salut."
  322321
  323322#: ../data/empathy.schemas.in.h:65
   
  448447msgstr "Управление на регистрациите за съобщения и телефония през Интернет"
  449448
   449#. Tweak the dialog
  450450#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
  451 #: ../src/cc-empathy-accounts-page.c:207 ../src/cc-empathy-accounts-panel.c:70
   451#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2066 ../src/cc-empathy-accounts-page.c:243
   452#: ../src/cc-empathy-accounts-panel.c:91
  452453msgid "Messaging and VoIP Accounts"
  453454msgstr "Регистрации за съобщения и телефония през Интернет"
   
  474475# наблизо.
  475476#: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:834
  476 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:96
   477#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:77
  477478msgid "People nearby"
  478479msgstr "Хора наблизо"
   
  657658msgstr "%s:"
  658659
  659 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1121
   660#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1126
  660661msgid "Username:"
  661662msgstr "Потребителско име:"
  662663
  663 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1469
   664#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1474
  664665msgid "L_og in"
  665666msgstr "_Включване в мрежата"
  666667
  667 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1537
   668#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1542
  668669#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
  669670#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
   
  673674msgstr "Регистрация:"
  674675
  675 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1548
   676#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1553
  676677msgid "Enabled"
  677678msgstr "Включена"
  678679
  679 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1613
   680#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1618
  680681msgid "This account already exists on the server"
  681682msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
  682683
  683 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1616
   684#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1621
  684685msgid "Create a new account on the server"
  685686msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
   
  690691#. * You should reverse the order of these arguments if the
  691692#. * server should come before the login id in your locale.
  692 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1999
   693#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2013
  693694#, c-format
  694695msgid "%1$s on %2$s"
   
  697698#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
  698699#. * string will be something like: "Jabber Account"
  699 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2025
   700#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2039
  700701#, c-format
  701702msgid "%s Account"
  702703msgstr "Регистрация в %s"
  703704
  704 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2029
   705#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2043
  705706msgid "New account"
  706707msgstr "Нова регистрация"
   
  11511152msgstr "Натиснете за увеличаване"
  11521153
  1153 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:232
   1154#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:233
  11541155msgid "Failed to reconnect this chat"
  11551156msgstr "Неуспешно свързване към този разговор"
  11561157
  1157 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:654
   1158#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:655
  11581159msgid "Failed to join chat room"
  11591160msgstr "Неуспешно присъединяване към стая за разговор"
  11601161
  1161 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:672
   1162#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:673
  11621163msgid "Failed to open private chat"
  11631164msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
  11641165
  1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:711
   1166#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:712
  11661167msgid "Topic not supported on this conversation"
  11671168msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
  11681169
  1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:717
   1170#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:718
  11701171msgid "You are not allowed to change the topic"
  11711172msgstr "Нямате право да смените темата"
  11721173
  1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:846
   1174#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:847
  11741175msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
  11751176msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
  11761177
  1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:849
   1178#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:850
  11781179msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
  11791180msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
  11801181
  1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:852
   1182#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:853
  11821183msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
  11831184msgstr ""
  11841185"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
  11851186
  1186 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:855
   1187#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:856
  11871188msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
  11881189msgstr ""
  11891190"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
  11901191
  1191 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:858
   1192#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:859
  11921193msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
  11931194msgstr ""
  11941195"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
  11951196
  1196 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:861
   1197#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:862
  11971198msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
  11981199msgstr ""
  11991200"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
  12001201
  1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:864
   1202#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:865
  12021203msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
  12031204msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
  12041205
  1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:867
   1206#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:868
  12061207msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
  12071208msgstr ""
  12081209"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
  12091210
  1210 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:870
   1211#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:871
  12111212msgid ""
  12121213"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
   
  12181219"нова стая за разговор“"
  12191220
  1220 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:875
   1221#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:876
  12211222msgid ""
  12221223"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
   
  12261227"<команда>, се показва нейната употреба."
  12271228
  1228 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:885
   1229#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:886
  12291230#, c-format
  12301231msgid "Usage: %s"
  12311232msgstr "Употреба: %s"
  12321233
  1233 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:914
   1234#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:915
  12341235msgid "Unknown command"
  12351236msgstr "Неизвестна команда"
  12361237
  1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1035
   1238#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1036
  12381239msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
  12391240msgstr ""
  12401241"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
  12411242
  1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1173
   1243#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1174
  12431244msgid "offline"
  12441245msgstr "изключен"
  12451246
  1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1176
   1247#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1177
  12471248msgid "invalid contact"
  12481249msgstr "грешен контакт"
  12491250
  1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1179
   1251#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1180
  12511252msgid "permission denied"
  12521253msgstr "липсват права"
  12531254
  1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1182
   1255#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1183
  12551256msgid "too long message"
  12561257msgstr "прекалено дълго съобщение"
  12571258
  1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1185
   1259#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1186
  12591260msgid "not implemented"
  12601261msgstr "не е реализирано"
  12611262
  1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
   1263#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1189
  12631264msgid "unknown"
  12641265msgstr "неизвестна грешка"
  12651266
  1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1192
   1267#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1193
  12671268#, c-format
  12681269msgid "Error sending message '%s': %s"
  12691270msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
  12701271
  1271 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1222
   1272#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1228
  12721273#, c-format
  12731274msgid "Topic set to: %s"
  12741275msgstr "Темата вече е: „%s“"
  12751276
  1276 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1224
   1277#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1230
  12771278msgid "No topic defined"
  12781279msgstr "Не е зададена тема"
  12791280
  1280 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
   1281#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1629
  12811282msgid "(No Suggestions)"
  12821283msgstr "(няма предложения)"
  12831284
  1284 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1677
   1285#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1683
  12851286msgid "Insert Smiley"
  12861287msgstr "Вмъкване на емотикон"
  12871288
  12881289#. send button
  1289 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
  1290 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1658
   1290#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1701
   1291#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1626
  12911292msgid "_Send"
  12921293msgstr "_Изпращане"
  12931294
  1294 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
   1295#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1735
  12951296msgid "_Spelling Suggestions"
  12961297msgstr "_Предложения за правопис"
  12971298
  1298 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1823
   1299#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1829
  12991300msgid "Failed to retrieve recent logs"
  13001301msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
  13011302
  1302 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1954
   1303#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1960
  13031304#, c-format
  13041305msgid "%s has disconnected"
   
  13081309#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
  13091310#.
  1310 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1961
   1311#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1967
  13111312#, c-format
  13121313msgid "%1$s was kicked by %2$s"
  13131314msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
  13141315
  1315 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1964
   1316#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1970
  13161317#, c-format
  13171318msgid "%s was kicked"
   
  13211322#. * if the banned should come before the banner in your locale.
  13221323#.
  1323 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1972
   1324#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1978
  13241325#, c-format
  13251326msgid "%1$s was banned by %2$s"
  13261327msgstr "%1$s бе поставен под запрет от %2$s"
  13271328
  1328 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1975
   1329#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1981
  13291330#, c-format
  13301331msgid "%s was banned"
  13311332msgstr "%s бе поставен под запрет"
  13321333
  1333 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1979
   1334#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1985
  13341335#, c-format
  13351336msgid "%s has left the room"
   
  13411342#. * please let us know. :-)
  13421343#.
  1343 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1988
   1344#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1994
  13441345#, c-format
  13451346msgid " (%s)"
  13461347msgstr " (%s)"
  13471348
  1348 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2013
   1349#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2019
  13491350#, c-format
  13501351msgid "%s has joined the room"
  13511352msgstr "%s влезе в стаята"
  13521353
  1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2038
   1354#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2044
  13541355#, c-format
  13551356msgid "%s is now known as %s"
  13561357msgstr "%s в момента е познат като %s"
  13571358
  1358 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2173 ../src/empathy-call-window.c:1531
   1359#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2179 ../src/empathy-call-window.c:1532
  13591360msgid "Disconnected"
  13601361msgstr "Изключен"
  13611362
  1362 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2695
   1363#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2701
  13631364msgid "Wrong password; please try again:"
  13641365msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
  13651366
  1366 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2696
   1367#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2702
  13671368msgid "Retry"
  13681369msgstr "Нов опит"
  13691370
  1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2701
   1371#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2707
  13711372msgid "This room is protected by a password:"
  13721373msgstr "Стаята изисква парола:"
  13731374
  1374 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2702
   1375#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2708
  13751376msgid "Join"
  13761377msgstr "Присъединяване"
  13771378
  1378 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
   1379#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2848
  13791380msgid "Connected"
  13801381msgstr "Свързан"
  13811382
  1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2895
   1383#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2901
  13831384#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:707
  13841385msgid "Conversation"
  13851386msgstr "Разговор"
  13861387
  1387 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:680
   1388#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:684
  13881389msgid "Topic:"
  13891390msgstr "Тема:"
  13901391
  13911392#. Copy Link Address menu item
  1392 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:317
  1393 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:823
   1393#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:318
   1394#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:786
  13941395msgid "_Copy Link Address"
  13951396msgstr "_Копиране на адреса"
  13961397
  13971398#. Open Link menu item
  1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:324
  1399 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:830
   1399#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:325
   1400#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:793
  14001401msgid "_Open Link"
  14011402msgstr "_Отваряне на адреса"
   
  14031404#. Translators: timestamp displayed between conversations in
  14041405#. * chat windows (strftime format string)
  1405 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:422
   1406#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:423
  14061407msgid "%A %B %d %Y"
  14071408msgstr "%d.%m.%Y, %A"
   
  14111412msgstr "Редактиране на данните за контакта"
  14121413
  1413 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:300
   1414#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:301
  14141415msgid "Personal Information"
  14151416msgstr "Лични данни"
  14161417
  1417 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
   1418#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:406
  14181419msgid "New Contact"
  14191420msgstr "Нов контакт"
   
  14271428msgstr "Искане за записване"
  14281429
  1429 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1516
   1430#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1633
  14301431#, c-format
  14311432msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
  14321433msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
  14331434
  1434 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1518
   1435#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1635
  14351436msgid "Removing group"
  14361437msgstr "Изтриване на група"
  14371438
  14381439#. Remove
  1439 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1565
  1440 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1642
   1440#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1684
   1441#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1761
  14411442#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
  14421443msgid "_Remove"
  14431444msgstr "_Изтриване"
  14441445
  1445 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1595
   1446#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1714
  14461447#, c-format
  14471448msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
  14481449msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
  14491450
  1450 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1597
   1451#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1716
  14511452msgid "Removing contact"
  14521453msgstr "Изтриване на контакт"
  14531454
  1454 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:199
   1455#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:206
  14551456#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
  14561457msgid "_Add Contact…"
  14571458msgstr "_Добавяне на контакт…"
  14581459
  1459 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:226
   1460#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:233
  14601461#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
  14611462msgid "_Chat"
  14621463msgstr "_Разговор"
  14631464
  1464 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:257
   1465#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:264
  14651466msgctxt "menu item"
  14661467msgid "_Audio Call"
  14671468msgstr "_Аудио разговор"
  14681469
  1469 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:289
   1470#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:296
  14701471msgctxt "menu item"
  14711472msgid "_Video Call"
  14721473msgstr "_Видео разговор"
  14731474
  1474 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:340
   1475#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:347
  14751476#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
  14761477msgid "_Previous Conversations"
  14771478msgstr "_Предишни разговори"
  14781479
  1479 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:362
   1480#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:369
  14801481msgid "Send file"
  14811482msgstr "Изпращане на файл"
  14821483
  1483 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:385
   1484#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:392
  14841485msgid "Share my desktop"
  14851486msgstr "Споделяне на работното място"
  14861487
  1487 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:413
   1488#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:432
   1489#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1379
   1490msgid "Favorite"
   1491msgstr "Любимо"
   1492
   1493#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:462
  14881494msgid "Infor_mation"
  14891495msgstr "_Данни за контакта"
  14901496
  1491 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:459
   1497#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:508
  14921498msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
  14931499msgid "_Edit"
  14941500msgstr "_Редактиране"
  14951501
  1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:513
  1497 #: ../src/empathy-chat-window.c:865
   1502#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:562
   1503#: ../src/empathy-chat-window.c:869
  14981504msgid "Inviting you to this room"
  14991505msgstr "Получена е покана за тази стая"
  15001506
  1501 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:544
   1507#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:593
  15021508msgid "_Invite to chat room"
  15031509msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
   
  15071513msgstr "Избор на контакт"
  15081514
  1509 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:235
   1515#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:238
  15101516msgid "Select"
  15111517msgstr "Избор"
  15121518
  1513 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:244
  1514 #: ../src/empathy-main-window.c:1045
   1519#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:247
   1520#: ../src/empathy-main-window.c:1050
  15151521msgid "Group"
  15161522msgstr "Група"
  15171523
  1518 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:476
   1524#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:478
  15191525msgid "Country ISO Code:"
  15201526msgstr "Код на държавата по ISO:"
  15211527
  1522 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:478
   1528#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:480
  15231529msgid "Country:"
  15241530msgstr "Държава:"
  15251531
  1526 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:480
   1532#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:482
  15271533msgid "State:"
  15281534msgstr "Щат:"
  15291535
  1530 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:482
   1536#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:484
  15311537msgid "City:"
  15321538msgstr "Град:"
  15331539
  1534 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:484
   1540#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:486
  15351541msgid "Area:"
  15361542msgstr "Област:"
  15371543
  1538 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:486
   1544#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:488
  15391545msgid "Postal Code:"
  15401546msgstr "Пощенски код:"
  15411547
  1542 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:488
   1548#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:490
  15431549msgid "Street:"
  15441550msgstr "Улица:"
  15451551
  1546 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:490
   1552#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:492
  15471553msgid "Building:"
  15481554msgstr "Сграда:"
  15491555
  1550 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:492
   1556#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:494
  15511557msgid "Floor:"
  15521558msgstr "Етаж:"
  15531559
  1554 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:494
   1560#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:496
  15551561msgid "Room:"
  15561562msgstr "Стая:"
  15571563
  1558 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:496
   1564#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:498
  15591565msgid "Text:"
  15601566msgstr "Текст:"
  15611567
  1562 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:498
   1568#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:500
  15631569msgid "Description:"
  15641570msgstr "Описание:"
  15651571
  1566 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:500
   1572#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:502
  15671573msgid "URI:"
  15681574msgstr "Адрес в Интернет:"
  15691575
  1570 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:502
   1576#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:504
  15711577msgid "Accuracy Level:"
  15721578msgstr "Ниво на точност:"
  15731579
  1574 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:504
   1580#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:506
  15751581msgid "Error:"
  15761582msgstr "Грешка:"
  15771583
  1578 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:506
   1584#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:508
  15791585msgid "Vertical Error (meters):"
  15801586msgstr "Вертикална грешка (метри):"
  15811587
  1582 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:508
   1588#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:510
  15831589msgid "Horizontal Error (meters):"
  15841590msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
  15851591
  1586 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:510
   1592#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:512
  15871593msgid "Speed:"
  15881594msgstr "Скорост:"
   
  15921598# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
  15931599# Пеленг става
  1594 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:512
   1600#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:514
  15951601msgid "Bearing:"
  15961602msgstr "Пеленг:"
  15971603
  1598 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:514
   1604#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:516
  15991605msgid "Climb Speed:"
  16001606msgstr "Скорост на изкачване:"
  16011607
  1602 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:516
   1608#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:518
  16031609msgid "Last Updated on:"
  16041610msgstr "Последно обновяване на:"
  16051611
  1606 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:518
   1612#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:520
  16071613msgid "Longitude:"
  16081614msgstr "Дължина:"
  16091615
  1610 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:520
   1616#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:522
  16111617msgid "Latitude:"
  16121618msgstr "Широчина:"
  16131619
  1614 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:522
   1620#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:524
  16151621msgid "Altitude:"
  16161622msgstr "Височина:"
  16171623
  1618 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:585
   1624#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:587
  16191625#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
  16201626msgid "Location"
  16211627msgstr "Местоположение"
  16221628
  1623 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:601
   1629#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:603
  16241630msgid "<b>Location</b>, "
  16251631msgstr "<b>Местоположение</b>, "
  16261632
  1627 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:651
   1633#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:653
  16281634msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
  16291635msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
  16301636
  1631 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:734
   1637#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:736
  16321638msgid "Save Avatar"
  16331639msgstr "Запазване на аватар"
  16341640
  1635 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
   1641#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
  16361642msgid "Unable to save avatar"
  16371643msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
   
  18051811msgstr "Задаване на състояние"
  18061812
  1807 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:936
   1813#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:939
  18081814msgid "Set your presence and current status"
  18091815msgstr "Задайте присъствието и текущото си състояние"
  18101816
  18111817#. Custom messages
  1812 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1124
   1818#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1128
  18131819msgid "Custom messages…"
  18141820msgstr "Други съобщения…"
   
  18981904msgstr "Синя"
  18991905
  1900 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1520
   1906#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1501
  19011907msgid "Unable to open URI"
  19021908msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
  19031909
  1904 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1650
   1910#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1618
  19051911msgid "Select a file"
  19061912msgstr "Избор на файл"
  19071913
  1908 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1710
   1914#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1682
  19091915msgid "Select a destination"
  19101916msgstr "Избор на получател"
   
  21832189
  21842190#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
  2185 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1293
   2191#: ../src/empathy-account-assistant.c:1303
  21862192msgid "An error occurred"
  21872193msgstr "Възникна грешка"
   
  21922198#. * "Yahoo!"
  21932199#.
  2194 #: ../src/empathy-account-assistant.c:414 ../src/empathy-accounts-dialog.c:579
   2200#: ../src/empathy-account-assistant.c:413 ../src/empathy-accounts-dialog.c:580
  21952201#, c-format
  21962202msgid "New %s account"
  21972203msgstr "Нова регистрация в %s"
  21982204
  2199 #: ../src/empathy-account-assistant.c:501
   2205#: ../src/empathy-account-assistant.c:508
  22002206msgid "What kind of chat account do you have?"
  22012207msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
  22022208
  2203 #: ../src/empathy-account-assistant.c:507
   2209#: ../src/empathy-account-assistant.c:514
  22042210msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
  22052211msgstr "Имате ли някакви други регистрации, които искате да настроите?"
  22062212
  2207 #: ../src/empathy-account-assistant.c:513
   2213#: ../src/empathy-account-assistant.c:520
  22082214msgid "Enter your account details"
  22092215msgstr "Въведете данните за регистрацията ви"
  22102216
  2211 #: ../src/empathy-account-assistant.c:518
   2217#: ../src/empathy-account-assistant.c:525
  22122218msgid "What kind of chat account do you want to create?"
  22132219msgstr "Какъв вид регистрация искате да създадете?"
  22142220
  2215 #: ../src/empathy-account-assistant.c:524
   2221#: ../src/empathy-account-assistant.c:531
  22162222msgid "Do you want to create other chat accounts?"
  22172223msgstr "Искате ли да създадете друг вид регистрации?"
  22182224
  2219 #: ../src/empathy-account-assistant.c:531
   2225#: ../src/empathy-account-assistant.c:538
  22202226msgid "Enter the details for the new account"
  22212227msgstr "Въведете данните за новата регистрация"
  22222228
  2223 #: ../src/empathy-account-assistant.c:646
   2229#: ../src/empathy-account-assistant.c:653
  22242230msgid ""
  22252231"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
   
  22332239"разговори."
  22342240
  2235 #: ../src/empathy-account-assistant.c:663
   2241#: ../src/empathy-account-assistant.c:670
  22362242msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
  22372243msgstr ""
  22382244"Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
  22392245
  2240 #: ../src/empathy-account-assistant.c:686
   2246#: ../src/empathy-account-assistant.c:693
  22412247msgid "Yes, import my account details from "
  22422248msgstr "Да, да се внесат данните за регистрацията ми от "
  22432249
  2244 #: ../src/empathy-account-assistant.c:707
   2250#: ../src/empathy-account-assistant.c:714
  22452251msgid "Yes, I'll enter my account details now"
  22462252msgstr "Да, ще въведа данните за регистрацията ми сега"
  22472253
  2248 #: ../src/empathy-account-assistant.c:729
   2254#: ../src/empathy-account-assistant.c:736
  22492255msgid "No, I want a new account"
  22502256msgstr "Не, искам нова регистрация"
  22512257
  2252 #: ../src/empathy-account-assistant.c:739
   2258#: ../src/empathy-account-assistant.c:746
  22532259msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
  22542260msgstr "Не, засега искам просто да виждам хората в локалната мрежа"
  22552261
  2256 #: ../src/empathy-account-assistant.c:760
   2262#: ../src/empathy-account-assistant.c:767
  22572263msgid "Select the accounts you want to import:"
  22582264msgstr "Изберете регистрациите за внасяне:"
  22592265
  2260 #: ../src/empathy-account-assistant.c:844
   2266#: ../src/empathy-account-assistant.c:851
  22612267#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
  22622268#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
   
  22642270msgstr "Да"
  22652271
  2266 #: ../src/empathy-account-assistant.c:851
   2272#: ../src/empathy-account-assistant.c:858
  22672273msgid "No, that's all for now"
  22682274msgstr "Не, това е всичко засега"
  22692275
  2270 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1110
   2276#: ../src/empathy-account-assistant.c:1117
  22712277msgid ""
  22722278"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
   
  22812287"„Регистрации“."
  22822288
  2283 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1116
  2284 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1172
   2289#: ../src/empathy-account-assistant.c:1123
   2290#: ../src/empathy-account-assistant.c:1179
  22852291msgid "Edit->Accounts"
  22862292msgstr "Редактиране→Регистрации"
  22872293
  2288 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1132
   2294#: ../src/empathy-account-assistant.c:1139
  22892295msgid "I don't want to enable this feature for now"
  22902296msgstr "Не, засега тази възможност да не се включва"
  22912297
  2292 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1168
   2298#: ../src/empathy-account-assistant.c:1175
  22932299msgid ""
  22942300"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
   
  23022308"регистрации."
  23032309
  2304 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1174
   2310#: ../src/empathy-account-assistant.c:1181
  23052311msgid "telepathy-salut not installed"
  23062312msgstr "Пакетът telepathy-salut не е инсталиран"
  23072313
  2308 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1251
   2314#: ../src/empathy-account-assistant.c:1227
   2315msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
   2316msgstr "Помощник за съобщения и телефония през Интернет"
   2317
   2318#: ../src/empathy-account-assistant.c:1261
  23092319msgid "Welcome to Empathy"
  23102320msgstr "Добре дошли в Empathy"
  23112321
  2312 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1260
   2322#: ../src/empathy-account-assistant.c:1270
  23132323msgid "Import your existing accounts"
  23142324msgstr "Внасяне на съществуващи регистрации"
  23152325
  2316 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1278
   2326#: ../src/empathy-account-assistant.c:1288
  23172327msgid "Please enter personal details"
  23182328msgstr "Въведете още информация"
   
  23582368msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
  23592369
  2360 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:759
   2370#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:768
  23612371msgid ""
  23622372"You are about to create a new account, which will discard\n"
   
  23662376"промените ви. Искате ли да продължите?"
  23672377
  2368 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1106
   2378#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1115
  23692379#, c-format
  23702380msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
  23712381msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
  23722382
  2373 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1110
   2383#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1119
  23742384msgid "This will not remove your account on the server."
  23752385msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
  23762386
  2377 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1347
   2387#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1356
  23782388msgid ""
  23792389"You are about to select another account, which will discard\n"
   
  23832393"промените ви. Искате ли да продължите?"
  23842394
  2385 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1924
   2395#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1933
  23862396msgid ""
  23872397"You are about to close the window, which will discard\n"
   
  23902400"На път сте да затворите прозореца, което ще анулира\n"
  23912401"промените ви. Искате ли да продължите?"
  2392 
  2393 #. Tweak the dialog
  2394 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2057
  2395 msgid "Accounts"
  2396 msgstr "Регистрации"
  23972402
  23982403#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
   
  24412446
  24422447#: ../src/empathy-call-window.c:1041
   2448msgid "Audio input"
   2449msgstr "Аудио вход"
   2450
   2451#: ../src/empathy-call-window.c:1045
   2452msgid "Video input"
   2453msgstr "Видео вход"
   2454
   2455#: ../src/empathy-call-window.c:1049
  24432456msgid "Dialpad"
  24442457msgstr "Циферблат"
  24452458
  2446 #: ../src/empathy-call-window.c:1047
  2447 msgid "Audio input"
  2448 msgstr "Аудио вход"
  2449 
  2450 #: ../src/empathy-call-window.c:1051
  2451 msgid "Video input"
  2452 msgstr "Видео вход"
  2453 
  24542459#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
  24552460#. * is used in the window title
  2456 #: ../src/empathy-call-window.c:1116
   2461#: ../src/empathy-call-window.c:1117
  24572462#, c-format
  24582463msgid "Call with %s"
   
  24612466#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
  24622467#. * title
  2463 #: ../src/empathy-call-window.c:1197
   2468#: ../src/empathy-call-window.c:1198
  24642469msgid "Call"
  24652470msgstr "Разговор"
  24662471
  24672472#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
  2468 #: ../src/empathy-call-window.c:1694
   2473#: ../src/empathy-call-window.c:1695
  24692474#, c-format
  24702475msgid "Connected — %d:%02dm"
  24712476msgstr "Връзка — %d:%02dm"
  24722477
  2473 #: ../src/empathy-call-window.c:1755
   2478#: ../src/empathy-call-window.c:1756
  24742479msgid "Technical Details"
  24752480msgstr "Технически данни"
  24762481
  2477 #: ../src/empathy-call-window.c:1793
   2482#: ../src/empathy-call-window.c:1794
  24782483#, c-format
  24792484msgid ""
   
  24842489"компютър"
  24852490
  2486 #: ../src/empathy-call-window.c:1798
   2491#: ../src/empathy-call-window.c:1799
  24872492#, c-format
  24882493msgid ""
   
  24932498"компютър"
  24942499
  2495 #: ../src/empathy-call-window.c:1804
   2500#: ../src/empathy-call-window.c:1805
  24962501#, c-format
  24972502msgid ""
   
  25022507"преки връзки."
  25032508
  2504 #: ../src/empathy-call-window.c:1810
   2509#: ../src/empathy-call-window.c:1811
  25052510msgid "There was a failure on the network"
  25062511msgstr "Мрежова грешка"
  25072512
  2508 #: ../src/empathy-call-window.c:1814
   2513#: ../src/empathy-call-window.c:1815
  25092514msgid ""
  25102515"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
   
  25132518"на компютъра ви"
  25142519
  2515 #: ../src/empathy-call-window.c:1817
   2520#: ../src/empathy-call-window.c:1818
  25162521msgid ""
  25172522"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
   
  25202525"на компютъра ви"
  25212526
  2522 #: ../src/empathy-call-window.c:1827
   2527#: ../src/empathy-call-window.c:1828
  25232528#, c-format
  25242529msgid ""
   
  25312536"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
  25322537
  2533 #: ../src/empathy-call-window.c:1835
   2538#: ../src/empathy-call-window.c:1836
  25342539msgid "There was a failure in the call engine"
  25352540msgstr "Грешка в модула за разговори"
  25362541
  2537 #: ../src/empathy-call-window.c:1874
   2542#: ../src/empathy-call-window.c:1875
  25382543msgid "Can't establish audio stream"
  25392544msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
  25402545
  2541 #: ../src/empathy-call-window.c:1884
   2546#: ../src/empathy-call-window.c:1885
  25422547msgid "Can't establish video stream"
  25432548msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
   
  26112616msgstr "_Преглед"
  26122617
  2613 #: ../src/empathy-chat-window.c:436 ../src/empathy-chat-window.c:456
   2618#: ../src/empathy-chat-window.c:440 ../src/empathy-chat-window.c:460
  26142619#, c-format
  26152620msgid "%s (%d unread)"
   
  26182623msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
  26192624
  2620 #: ../src/empathy-chat-window.c:448
   2625#: ../src/empathy-chat-window.c:452
  26212626#, c-format
  26222627msgid "%s (and %u other)"
   
  26252630msgstr[1] "%s (и %u други)"
  26262631
  2627 #: ../src/empathy-chat-window.c:464
   2632#: ../src/empathy-chat-window.c:468
  26282633#, c-format
  26292634msgid "%s (%d unread from others)"
   
  26322637msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
  26332638
  2634 #: ../src/empathy-chat-window.c:473
   2639#: ../src/empathy-chat-window.c:477
  26352640#, c-format
  26362641msgid "%s (%d unread from all)"
   
  26392644msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
  26402645
  2641 #: ../src/empathy-chat-window.c:684
   2646#: ../src/empathy-chat-window.c:688
  26422647msgid "Typing a message."
  26432648msgstr "Пише съобщение."
   
  29602965msgstr "Регистрация в %s"
  29612966
  2962 #: ../src/empathy-main-window.c:433
   2967#: ../src/empathy-main-window.c:437
  29632968msgid "Reconnect"
  29642969msgstr "Ново свързване"
  29652970
  2966 #: ../src/empathy-main-window.c:439
   2971#: ../src/empathy-main-window.c:443
  29672972msgid "Edit Account"
  29682973msgstr "Редактиране на регистрация"
  29692974
  2970 #: ../src/empathy-main-window.c:445
   2975#: ../src/empathy-main-window.c:449
  29712976msgid "Close"
  29722977msgstr "Затваряне"
  29732978
  2974 #: ../src/empathy-main-window.c:1028
   2979#: ../src/empathy-main-window.c:1033
  29752980msgid "Contact"
  29762981msgstr "Контакт"
  29772982
  2978 #: ../src/empathy-main-window.c:1369
   2983#: ../src/empathy-main-window.c:1414
  29792984msgid "Show and edit accounts"
  29802985msgstr "Показване и редактиране на регистрации"
   
  34133418
  34143419#: ../src/empathy-accounts.c:247
  3415 msgid " Accounts"
  3416 msgstr " Регистрации"
   3420msgid "Empathy Accounts"
   3421msgstr "Регистрации на Empathy"
   3422
   3423#: ../src/empathy-debugger.c:40
   3424msgid "Empathy Debugger"
   3425msgstr "Изчистване на грешки към Empathy"
 • gnome/master/gnome-disk-utility.master.bg.po

  r2009 r2020  
  99"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2010-03-06 20:19+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2010-03-06 20:17+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2010-03-16 16:48+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2010-03-16 16:49+0200\n"
  1313"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2323#.
  2424#: ../data/palimpsest.desktop.in.h:1 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:269
  25 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:321 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:804
  26 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1113
   25#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:321 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:803
   26#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1114
  2727msgid "Disk Utility"
  2828msgstr "Инструмент за дискове"
   
  819819#. * %d is the attribute number.
  820820#.
  821 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:738
   821#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:700
  822822#, c-format
  823823msgid "No description for attribute %d"
   
  825825
  826826#. Translators: This is shown in the tree view for the normalized value of an attribute (0-254)
  827 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:815
   827#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:790
  828828msgid "Normalized:"
  829829msgstr "Нормализирано:"
  830830
  831831#. Translators: This is shown in the tree view for the worst value of an attribute (0-254)
  832 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:817
   832#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:792
  833833msgid "Worst:"
  834834msgstr "Най-лошо:"
  835835
  836836#. Translators: This is shown in the tree view for the threshold of an attribute (0-254)
  837 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:819
   837#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:794
  838838msgid "Threshold:"
  839839msgstr "Праг:"
  840840
  841841#. Translators: This is shown in the tree view for the interpreted/pretty value of an attribute
  842 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:821
   842#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:796
  843843msgid "Value:"
  844844msgstr "Стойност:"
   
  849849#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  850850#. * where the value cannot be interpreted
  851 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:871
  852 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:879
  853 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:887
  854 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:983
  855 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1661
   851#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:846
   852#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:854
   853#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:862
   854#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:958
   855#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1636
  856856msgid "N/A"
  857857msgstr "Не е налична"
  858858
  859859#. Translators: Shown in the treeview for a failing attribute
  860 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:965
   860#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:940
  861861msgid "Failing"
  862862msgstr "Разваля се"
  863863
  864864#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that failed in the past
  865 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:968
   865#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:943
  866866msgid "Failed in the past"
  867867msgstr "Развалял се е в миналото"
  868868
  869869#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that we want to warn about
  870 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:972
  871 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:980
   870#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:947
   871#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:955
  872872msgid "Warning"
  873873msgstr "Предупреждение"
  874874
  875875#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that is good
  876 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:975
   876#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:950
  877877msgid "Good"
  878878msgstr "В добро състояние"
  879879
  880 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1046
   880#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1021
  881881msgid "Error reading SMART data"
  882882msgstr "Грешка при четене на данни от самодиагностика (S.M.A.R.T)"
  883883
  884884#. Translators: Shown in the "Run self-test" dialog
  885 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1160
   885#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1135
  886886msgid "Choose SMART Self-test"
  887887msgstr "Избор на самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
  888888
  889889#. Translators: Shown in the "Run self-test" dialog
  890 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1171
   890#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1146
  891891msgid ""
  892892"The tests may take a very long time to complete depending on the speed and "
   
  898898
  899899#. Translators: Radio button for short test
  900 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1180
   900#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1155
  901901msgid "_Short (usually less than ten minutes)"
  902902msgstr "_Кратка (обикновено продължава по-малко от десет минути)"
  903903
  904904#. Translators: Radio button for extended test
  905 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1183
   905#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1158
  906906msgid "_Extended (usually tens of minutes)"
  907907msgstr "_Разширена (обикновено продължава над десет минути)"
  908908
  909909#. Translators: Radio button for conveyance test
  910 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1186
   910#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1161
  911911msgid "C_onveyance (usually less than ten minutes)"
  912912msgstr "_Транспортна (обикновено продължава под десет минути)"
  913913
  914914#. Translators: Button in "Run self-test dialog"
  915 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1194
   915#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1169
  916916msgid "_Run Self Test"
  917917msgstr "_Стартиране на самодиагностика"
   
  921921#. * Second %s is the VPD name for the array (e.g. "ATA WDC WD1001FALS-00J7B1").
  922922#.
  923 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1289
   923#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1264
  924924#, c-format
  925925msgid "%s (%s) – SMART Data"
   
  927927
  928928#. Translators: Item name in the status table
  929 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1311
   929#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1286
  930930msgid "Updated:"
  931931msgstr "Обновен:"
  932932
  933933#. Translators: Tooltip for the 'Updated' item in the status table
  934 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1314
   934#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1289
  935935msgid ""
  936936"Time since SMART data was last read – SMART data is updated every 30 minutes "
   
  941941
  942942#. Translators: Item name in the status table
  943 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1320
   943#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1295
  944944msgid "Self-tests:"
  945945msgstr "Самодиагностика:"
  946946
  947947#. Translators: Tooltip for the 'Self-tests' item in the status table
  948 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1323
   948#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1298
  949949msgid "The result of the last self-test that ran on the disk"
  950950msgstr "Резултатът от последната самодиагностика пусната на диска"
  951951
  952952#. Translators: Item name in the status table
  953 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1328
   953#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1303
  954954msgid "Powered On:"
  955955msgstr "В работно състояние:"
  956956
  957957#. Translators: Tooltip for the 'Powered On' item in the status table
  958 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1331
   958#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1306
  959959msgid "The amount of elapsed time the disk has been in a powered-up state"
  960960msgstr "Изминалото време, в което дискът е бил в работно състояние."
  961961
  962962#. Translators: Item name in the status table
  963 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1336
   963#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1311
  964964msgid "Power Cycles:"
  965965msgstr "Брой на циклите на пускане:"
  966966
  967967#. Translators: Tooltip for the 'Power Cycles' item in the status table
  968 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1339
   968#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1314
  969969msgid "The number of full disk power on/off cycles"
  970970msgstr "Брой на пълните циклите включване/изключване"
  971971
  972972#. Translators: Item name in the status table
  973 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1344
   973#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1319
  974974msgid "Temperature:"
  975975msgstr "Температура:"
  976976
  977977#. Translators: Tooltip for the 'Temperature' item in the status table
  978 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1347
   978#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1322
  979979msgid "The temperature of the disk"
  980980msgstr "Температура на устройството"
  981981
  982982#. Translators: Item name in the status table
  983 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1352
   983#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1327
  984984msgid "Bad Sectors:"
  985985msgstr "Лоши сектори:"
  986986
  987987#. Translators: Tooltip for the 'Bad Sectors' item in the status table
  988 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1355
   988#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1330
  989989msgid "The sum of pending and reallocated bad sectors"
  990990msgstr "Броят на изчакващите и повторно заделени лоши сектори"
  991991
  992992#. Translators: Item name in the status table
  993 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1360
   993#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1335
  994994msgid "Self Assessment:"
  995995msgstr "Самооценка:"
  996996
  997997#. Translators: Tooltip for the 'Self Assesment' item in the status table
  998 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1363
   998#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1338
  999999msgid "The assessment from the disk itself whether it is about to fail"
  10001000msgstr "Оценка дадена от диска дали предстои повреда."
  10011001
  10021002#. Translators: Item name in the status table
  1003 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1368
   1003#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1343
  10041004msgid "Overall Assessment:"
  10051005msgstr "Пълна оценка:"
   
  10071007#. Translators: Tooltip for the 'Overall Assessment' item in the
  10081008#. * status table
  1009 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1372
   1009#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1347
  10101010msgid "An overall assessment of the health of the disk"
  10111011msgstr "Пълна оценка на състоянието на диска"
  10121012
  10131013#. Translators: Button name
  1014 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1386
   1014#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1361
  10151015msgid "_Refresh"
  10161016msgstr "_Обновяване"
  10171017
  10181018#. Translators: Button details
  1019 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1388
   1019#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1363
  10201020msgid "Reads SMART Data, waking up the disk"
  10211021msgstr "Прочитане на данните на S.M.A.R.T. и събуждане на диска"
   
  10231023#. TODO: better icon
  10241024#. Translators: Button name
  1025 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1398
   1025#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1373
  10261026msgid "Run _Self-test"
  10271027msgstr "_Стартиране на самодиагностика"
  10281028
  10291029#. Translators: Button details
  1030 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1400
   1030#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1375
  10311031msgid "Test the disk surface for errors"
  10321032msgstr "Проверка на повърхността на диска за грешки"
  10331033
  10341034#. Translators: Button name
  1035 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1410
   1035#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1385
  10361036msgid "_Cancel Self-test"
  10371037msgstr "_Отказване на самодиагностика"
  10381038
  10391039#. Translators: Button details
  1040 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1412
   1040#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1387
  10411041msgid "Cancels the self-test"
  10421042msgstr "Отмяна на самодиагностиката"
  10431043
  10441044#. Translators: Heading used in the main dialog for SMART attributes
  1045 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1430
   1045#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1405
  10461046msgid "_Attributes"
  10471047msgstr "_Атрибути"
  10481048
  10491049#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the Attribute ID (0-255)
  1050 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1464
   1050#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1439
  10511051msgid "ID"
  10521052msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
  10531053
  10541054#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the attribute name and description
  1055 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1476
   1055#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1451
  10561056msgid "Attribute"
  10571057msgstr "Атрибут"
  10581058
  10591059#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the assessment of the attribute
  1060 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1493
   1060#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1468
  10611061msgid "Assessment"
  10621062msgstr "Оценка"
  10631063
  10641064#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the value of the attribute
  1065 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1512
   1065#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1487
  10661066msgid "Value"
  10671067msgstr "Стойност"
   
  10691069#. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701070#. Translators: Check button in the status table
  1071 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1540
   1071#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1515
  10721072msgid "Don't _warn if the disk is failing"
  10731073msgstr "_Без предупреждения за развалящ се диск"
  10741074
  10751075#. Translators: Tooltip for the "Don't warn me if disk is failing" check button
  1076 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1542
   1076#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1517
  10771077msgid "Leave unchecked to get notified if the disk starts failing"
  10781078msgstr ""
   
  10821082#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  10831083#. * for a time-based unit that exceed one year
  1084 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1607
   1084#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1582
  10851085#, c-format
  10861086msgid "%.1f years"
   
  10891089#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  10901090#. * for a time-based unit that exceed one day
  1091 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1611
   1091#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1586
  10921092#, c-format
  10931093msgid "%.1f days"
   
  10961096#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  10971097#. * for a time-based unit that exceed one hour
  1098 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1615
   1098#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1590
  10991099#, c-format
  11001100msgid "%.1f hours"
   
  11031103#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  11041104#. * for a time-based unit that exceed one minute
  1105 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1619
   1105#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1594
  11061106#, c-format
  11071107msgid "%.1f minutes"
   
  11101110#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  11111111#. * for a time-based unit that exceed one second
  1112 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1623
   1112#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1598
  11131113#, c-format
  11141114msgid "%.1f seconds"
   
  11171117#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  11181118#. * for a time-based unit that is counted in milliseconds
  1119 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1629
   1119#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1604
  11201120#, c-format
  11211121msgid "%s msec"
  11221122msgstr "%s msec"
  11231123
  1124 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1638
   1124#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1613
  11251125#, c-format
  11261126msgid "%d sector"
   
  11321132#. * for a temperature-based unit - first %f is the temperature in degrees Celcius, second %f
  11331133#. * is the temperature in degrees Fahrenheit
  1134 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1650
   1134#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1625
  11351135#, c-format
  11361136msgid "%.0f° C / %.0f° F"
   
  11391139#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
  11401140#. * "(Pre-Fail)" in English
  1141 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1718
   1141#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1693
  11421142msgid "Failure is a sign of imminent disk failure (Pre-Fail)"
  11431143msgstr "Неуспехът е признак за предстояща повреда на диска (Pre-Fail)"
   
  11451145#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
  11461146#. * "(Old-Age)" in English
  1147 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1722
   1147#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1697
  11481148msgid "Failure is a sign of old age (Old-Age)"
  11491149msgstr "Неуспехът е признак за остарял диск (Old-Age)"
   
  11511151#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
  11521152#. * "(Online)" in English
  1153 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1728
   1153#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1703
  11541154msgid "Every time data is collected (Online)"
  11551155msgstr "Всеки път когато се събират данни (Online)"
   
  11571157#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
  11581158#. * "(Not Online)" in English
  1159 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1732
   1159#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1707
  11601160msgid "Only during off-line activities (Not Online)"
  11611161msgstr "Само при дейности в автономен режим (Not Online)"
   
  11661166#. * The six %x is the raw data of the attribute.
  11671167#.
  1168 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1740
   1168#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1715
  11691169#, c-format
  11701170msgid ""
   
  11791179#. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
  11801180#. * when no drive is currently selected
  1181 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1950
   1181#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1925
  11821182msgid "No drive selected"
  11831183msgstr "Не е избрано устройство"
   
  11851185#. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
  11861186#. * when SMART is not available
  1187 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1957
   1187#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1932
  11881188msgid "SMART not supported"
  11891189msgstr "Не се поддържа самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
   
  11911191#. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
  11921192#. * when SMART is supported but data was never collected
  1193 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1965
   1193#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1940
  11941194msgid "SMART data never collected"
  11951195msgstr "Не са събрани данни от самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
   
  11971197#. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
  11981198#. * when the SMART data is malformed
  1199 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1972
  1200 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1978
   1199#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1947
   1200#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1953
  12011201msgid "SMART data is malformed"
  12021202msgstr "Данните от самодиагностика (S.M.A.R.T.) са повредени"
   
  12161216#. Translators: shown when we don't know contents of the volume
  12171217#. Translators: Description when the overall SMART status is unknown
  1218 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2008
  1219 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2026
  1220 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2046
  1221 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2054
  1222 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2063
  1223 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2125
  1224 #: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1306 ../src/gdu/gdu-util.c:1110
   1218#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1983
   1219#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2001
   1220#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2021
   1221#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2029
   1222#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2038
   1223#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2100
   1224#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1312 ../src/gdu/gdu-util.c:1110
  12251225msgid "Unknown"
  12261226msgstr "Неизвестно"
   
  12281228#. Translators: Shown in the "Self-assessment" item in the status table
  12291229#. * when the self-assessment of the drive is PASSED
  1230 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2013
   1230#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1988
  12311231msgid "Passed"
  12321232msgstr "Преминат"
   
  12351235#. * the status table when the self-assessment of the
  12361236#. * drive is FAILING
  1237 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2019
   1237#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1994
  12381238msgid "FAILING"
  12391239msgstr "ПРЕДСТОЯЩА ПОВРЕДА"
   
  12411241#. Translators: Shown in the "Bad Sectors" item in the status table
  12421242#. * when we the disk has no bad sectors
  1243 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2031
   1243#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2006
  12441244msgid "None"
  12451245msgstr "Без"
  12461246
  1247 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2036
   1247#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2011
  12481248#, c-format
  12491249msgid "%d bad sector"
   
  12531253
  12541254#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  1255 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2082
   1255#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2057
  12561256msgid "Completed OK"
  12571257msgstr "Завършен УСПЕШНО"
  12581258
  12591259#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  1260 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2086
   1260#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2061
  12611261msgid "Cancelled"
  12621262msgstr "Отменен"
  12631263
  12641264#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  1265 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2090
   1265#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2065
  12661266msgid "Cancelled (with hard or soft reset)"
  12671267msgstr "Отменен (с апаратно или програмно зануляване)"
  12681268
  12691269#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  1270 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2094
   1270#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2069
  12711271msgid "Not completed (a fatal error might have occurred)"
  12721272msgstr "Не е приключил (възможно е да е възникнала сериозна грешка)"
  12731273
  12741274#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  1275 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2098
   1275#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2073
  12761276msgid "FAILED (Electrical)"
  12771277msgstr "НЕУСПЕШЕН (електрически)"
  12781278
  12791279#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  1280 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2103
   1280#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2078
  12811281msgid "FAILED (Servo)"
  12821282msgstr "НЕУСПЕШЕН (сервомеханизъм)"
  12831283
  12841284#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  1285 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2108
   1285#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2083
  12861286msgid "FAILED (Read)"
  12871287msgstr "НЕУСПЕШЕН (четене)"
  12881288
  12891289#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  1290 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2113
   1290#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2088
  12911291msgid "FAILED (Suspected of having handled damage)"
  12921292msgstr "НЕУСПЕШЕН (предполага, се че е настъпила повреда)"
  12931293
  12941294#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  1295 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2118
   1295#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2093
  12961296msgid "In progress"
  12971297msgstr "Извършва се"
   
  15311531msgstr "1 MiB"
  15321532
  1533 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:660
   1533#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:661
  15341534msgid "Array _Size:"
  15351535msgstr "_Размер на масива:"
  15361536
  1537 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:687
   1537#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:688
  15381538msgid "_Disks"
  15391539msgstr "_Устройства"
   
  15411541#. --------------------------------------------------------------------------------
  15421542#. TODO: Actually make this work
  1543 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:703
   1543#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:704
  15441544msgid "Use entire disks instead of _partitions"
  15451545msgstr "Да се използва целия диск вместо да се създават _дялове"
  15461546
  1547 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:704
   1547#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:705
  15481548msgid ""
  15491549"If checked, the entirety of each selected disk will be used for the RAID "
   
  15561556#. * First %s is the short localized name for the RAID level, e.g. "RAID-1".
  15571557#.
  1558 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:872
   1558#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:874
  15591559#, c-format
  15601560msgid "Insufficient number of disks to create a %s array."
  15611561msgstr "Недостатъчен брой устройства за създаване на %s масив."
  15621562
  1563 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:888
   1563#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:890
  15641564#, c-format
  15651565msgid "To create a %s array, select a disk."
   
  15681568msgstr[1] "За да създадете %s масив, изберете %d устройства."
  15691569
  1570 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:895
   1570#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:897
  15711571#, c-format
  15721572msgid "To create a %s array, select one more disk."
   
  15801580#. * Third parameter is the number of disks to use (always greater than 1).
  15811581#.
  1582 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:919
   1582#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:921
  15831583#, c-format
  15841584msgid "To create a %s %s array on %d disks, press \"Create\""
   
  16731673
  16741674#. Translators: This is shown in the details column
  1675 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:936
   1675#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:920
  16761676msgid "The disk will be partitioned and a partition will be created"
  16771677msgstr "Дискът ще бъде разделен и ще се създаде дял"
   
  16801680#. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
  16811681#.
  1682 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:942
   1682#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:926
  16831683#, c-format
  16841684msgid ""
   
  16931693#. * Second %s is the remaining free space after the operation.
  16941694#.
  1695 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:951
   1695#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:935
  16961696#, c-format
  16971697msgid ""
   
  17031703
  17041704#. Translators: This is shown in the details column
  1705 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:962
   1705#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:946
  17061706msgid "A partition will be created"
  17071707msgstr "Ще бъде създаден дял"
  17081708
  17091709#. Translators: This is shown in the details column
  1710 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:965
   1710#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:949
  17111711msgid "A volume will be created"
  17121712msgstr "Ще бъде създаден дял"
   
  17151715#. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
  17161716#.
  1717 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:973
   1717#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:957
  17181718#, c-format
  17191719msgid "A %s partition will be created. Afterwards no space will be available."
   
  17251725#. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
  17261726#.
  1727 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:980
   1727#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:964
  17281728#, c-format
  17291729msgid "A %s volume will be created. Afterwards no space will be available."
   
  17361736#. * Second %s is the remaining free space after the operation.
  17371737#.
  1738 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:990
   1738#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:974
  17391739#, c-format
  17401740msgid "A %s partition will be created. Afterwards %s will be available."
   
  17471747#. * Second %s is the remaining free space after the operation.
  17481748#.
  1749 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:999
   1749#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:983
  17501750#, c-format
  17511751msgid "A %s volume will be created. Afterwards %s will be available."
   
  17571757#. * %s is the component size e.g. '42 GB'.
  17581758#.
  1759 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1019
   1759#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1003
  17601760#, c-format
  17611761msgid "Whole disk is uninitialized. %s available for use"
   
  17651765#. * %s is the component size e.g. '42 GB'.
  17661766#.
  1767 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1026
   1767#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1010
  17681768#, c-format
  17691769msgid "%s available for use"
   
  17731773#. * %s is the component size e.g. '42 GB'.
  17741774#.
  1775 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1032
   1775#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1016
  17761776#, c-format
  17771777msgid "The disk has no partitions. %s available for use"
  17781778msgstr "Дискът няма дялове. %s са свободни за употреба"
  17791779
  1780 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1037
   1780#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1021
  17811781#, c-format
  17821782msgid "The disk has %d partition"
   
  17891789#. * Second %s is the component size e.g. '42 GB'.
  17901790#.
  1791 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1045
   1791#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1029
  17921792#, c-format
  17931793msgid "%s. Largest contiguous free block is %s"
   
  17951795
  17961796#. Tranlators: this string is used for the column header
  1797 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1112
   1797#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1096
  17981798msgid "Storage Devices"
  17991799msgstr "Устройства за съхранение на данни"
  18001800
  18011801#. Tranlators: this string is used for the column header
  1802 #: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1152
   1802#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1136
  18031803msgid "Details"
  18041804msgstr "Подробности"
   
  19181918msgstr "Редактиране на %s"
  19191919
  1920 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:236
   1920#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:221
  19211921msgid "Missing Physical Volume"
  19221922msgstr "Липсващ физически том"
  19231923
  1924 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:237
   1924#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:222
  19251925#, c-format
  19261926msgid "UUID: %s"
  19271927msgstr "UUID: %s"
  19281928
  1929 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:347
   1929#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:331
  19301930#, c-format
  19311931msgid "Edit PVs on %s (%s)"
  19321932msgstr "Редактиране на физическите томове на %s (%s)"
  19331933
  1934 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:358
   1934#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:342
  19351935msgid "Physical _Volumes"
  19361936msgstr "Физически _томове"
  19371937
  1938 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:388
   1938#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:372
  19391939msgid "Physical Volume"
  19401940msgstr "Физически том"
  19411941
  1942 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:404
   1942#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:388
  19431943msgid "Capacity"
  19441944msgstr "Обем"
  19451945
  1946 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:413
   1946#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:397
  19471947msgid "Unallocated"
  19481948msgstr "Незаделени"
  19491949
  1950 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:427
  1951 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:465
   1950#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:411
   1951#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:449
  19521952#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:935
  19531953msgid "SMART Status:"
  19541954msgstr "Състояние на самодиагностиката (S.M.A.R.T.):"
  19551955
  1956 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:431
  1957 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:477
   1956#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:415
   1957#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:461
  19581958#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:911
  19591959#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:1919
   
  19611961msgstr "Устройство:"
  19621962
  1963 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:444
   1963#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:428
  19641964msgid "_New Physical Volume"
  19651965msgstr "_Нов физическо том"
  19661966
  1967 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:445
   1967#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:429
  19681968msgid "Add a new PV to the VG"
  19691969msgstr "Добавяне на нов физически том към групата от томове"
  19701970
  1971 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:454
   1971#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:438
  19721972msgid "_Remove Physical Volume"
  19731973msgstr "_Премахване на физически том"
  19741974
  1975 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:455
   1975#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:439
  19761976msgid "Remove the PV from the VG"
  19771977msgstr "Премахване на физически том от групата томове"
   
  19801980#. Translators: Used when SMART is not supported on the RAID component
  19811981#. Translators: This string is used when SMART is not supported
  1982 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:957
  1983 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:861
   1982#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:941
   1983#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:845
  19841984#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:329
  19851985msgid "Not Supported"
  19861986msgstr "Не се поддържа"
  19871987
  1988 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:385
   1988#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:369
  19891989#, c-format
  19901990msgid "Edit components on %s (%s)"
  19911991msgstr "Редактиране на елементите на %s (%s)"
  19921992
  1993 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:396
   1993#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:380
  19941994msgid "C_omponents"
  19951995msgstr "_Елементи"
  19961996
  1997 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:426
   1997#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:410
  19981998msgid "Position"
  19991999msgstr "Позиция"
  20002000
  2001 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:435
   2001#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:419
  20022002msgid "Component"
  20032003msgstr "Елемент"
  20042004
  2005 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:451
   2005#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:435
  20062006msgid "State"
  20072007msgstr "Състояние"
  20082008
  2009 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:469
   2009#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:453
  20102010msgid "Position:"
  20112011msgstr "Позиция:"
  20122012
  2013 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:473
   2013#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:457
  20142014#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-lvm2-volume-group.c:683
  20152015#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:974
   
  20182018msgstr "Състояние:"
  20192019
  2020 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:490
   2020#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:474
  20212021msgid "Add _Spare"
  20222022msgstr "Добавяне на _резервен"
  20232023
  2024 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:491
   2024#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:475
  20252025msgid "Add a spare to the array"
  20262026msgstr "Добавяне на резервен елемент в масива"
  20272027
  2028 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:500
   2028#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:484
  20292029msgid "_Expand Array"
  20302030msgstr "_Разширяване на масив"
  20312031
  2032 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:501
   2032#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:485
  20332033msgid "Increase the capacity of the array"
  20342034msgstr "Увеличаване на обема на масив."
  20352035
  2036 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:510
   2036#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:494
  20372037msgid "_Attach Component"
  20382038msgstr "З_акачане на елемент"
  20392039
  2040 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:511
   2040#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:495
  20412041msgid "Attach the component to the array"
  20422042msgstr "Свързване на елемента към масива"
  20432043
  2044 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:520
   2044#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:504
  20452045msgid "_Remove Component"
  20462046msgstr "_Премахване на елемент"
  20472047
  2048 #: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:521
   2048#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:505
  20492049msgid "Remove the component from the array"
  20502050msgstr "Премахване на елемент от масива"
   
  21102110msgstr "Не са инсталирани инструменти за файловата система"
  21112111
  2112 #: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:249 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:957
   2112#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:249 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:958
  21132113msgid "Unknown error"
  21142114msgstr "Неизвестна грешка"
   
  24702470
  24712471#. Translators: This string is used for conveying the partition table format
  2472 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1548 ../src/gdu/gdu-drive.c:823
   2472#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1548 ../src/gdu/gdu-drive.c:833
  24732473#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:572
  24742474#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:293
   
  25812581
  25822582#. Translators: This is shown in the grid for a RAID array that is not running
  2583 #: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1181
   2583#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1187
  25842584msgid "RAID Array is not running"
  25852585msgstr "RAID масивът не работи"
   
  25892589#. * been detected for a drive
  25902590#.
  2591 #: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1184 ../src/gdu/gdu-drive.c:809
   2591#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1190 ../src/gdu/gdu-drive.c:819
  25922592#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:343
  25932593#, c-format
   
  25962596
  25972597#. Translators: shown in the grid for an extended MS-DOS partition
  2598 #: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1268
   2598#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1274
  25992599msgid "Extended"
  26002600msgstr "Разширен дял"
  26012601
  26022602#. Translators: shown in the grid for an encrypted LUKS volume
  2603 #: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1276
   2603#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1282
  26042604msgid "Encrypted"
  26052605msgstr "Шифриран дял"
  26062606
  26072607#. Translators: shown in the grid for an RAID Component
  2608 #: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1290 ../src/gdu/gdu-util.c:344
   2608#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1296 ../src/gdu/gdu-util.c:344
  26092609#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2195
  26102610#, c-format
   
  26132613
  26142614#. Translators: shown for free/unallocated space
  2615 #: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1298
   2615#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1304
  26162616msgid "Free"
  26172617msgstr "Свободно пространство"
   
  26992699msgstr "HDDVD"
  27002700
   2701#. Translators: This is the name of a "Drive" backed by a file.
   2702#. * The %s is the size of the file (e.g. "42 GB" or "5 KB").
   2703#. *
   2704#. * See e.g. http://people.freedesktop.org/~david/gnome-loopback-2.png
   2705#.
   2706#: ../src/gdu/gdu-drive.c:689
   2707#, c-format
   2708msgid "%s File"
   2709msgstr "Файл %s"
   2710
  27012711#. Translators: %s is the media type e.g. 'CD/DVD' or 'CompactFlash'
  2702 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:693 ../src/gdu/gdu-drive.c:732
   2712#: ../src/gdu/gdu-drive.c:703 ../src/gdu/gdu-drive.c:742
  27032713#, c-format
  27042714msgid "%s Drive"
   
  27082718#. * e.g. 'CD/DVD' or 'CompactFlash'
  27092719#.
  2710 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:727
   2720#: ../src/gdu/gdu-drive.c:737
  27112721#, c-format
  27122722msgid "%s %s Drive"
   
  27162726#. * The first %s is the size of the drive e.g. '45 GB'.
  27172727#.
  2718 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:743
   2728#: ../src/gdu/gdu-drive.c:753
  27192729#, c-format
  27202730msgid "%s Hard Disk"
   
  27242734#. * is not known.
  27252735#.
  2726 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:748
   2736#: ../src/gdu/gdu-drive.c:758
  27272737msgid "Hard Disk"
  27282738msgstr "Твърд диск"
   
  27312741#. * the size of the drive e.g. '45 GB'.
  27322742#.
  2733 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:755
   2743#: ../src/gdu/gdu-drive.c:765
  27342744#, c-format
  27352745msgid "%s Solid-State Disk"
   
  27392749#. * is not known.
  27402750#.
  2741 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:761
   2751#: ../src/gdu/gdu-drive.c:771
  27422752msgid "Solid-State Disk"
  27432753msgstr "SSD диск"
   
  27462756#. * size of the inserted media, for example '45 GB'.
  27472757#.
  2748 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:802
   2758#: ../src/gdu/gdu-drive.c:812
  27492759#, c-format
  27502760msgid "%s Media"
   
  27522762
  27532763#. Translators: This string is used for conveying the partition table format
  2754 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:820 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:569
   2764#: ../src/gdu/gdu-drive.c:830 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:569
  27552765msgid "MBR Partition Table"
  27562766msgstr "Таблица с дялове (MBR)"
  27572767
  27582768#. Translators: This string is used for conveying the partition table format
  2759 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:826 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:575
   2769#: ../src/gdu/gdu-drive.c:836 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:575
  27602770msgid "Apple Partition Table"
  27612771msgstr "Таблица с дялове (Apple)"
   
  27642774#. * the format is unknown
  27652775#.
  2766 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:831 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:580
   2776#: ../src/gdu/gdu-drive.c:841 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:580
  27672777msgid "Partitioned"
  27682778msgstr "Таблица с дялове (неизвестен вид)"
   
  27702780#. Translators: This string is used for conveying a device is not partitioned.
  27712781#.
  2772 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:836 ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:302
   2782#: ../src/gdu/gdu-drive.c:846 ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:302
  27732783#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:265
  27742784msgid "Not Partitioned"
   
  49294939
  49304940#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:683
  4931 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:599
   4941#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:598
  49324942msgid "Error creating component for RAID array"
  49334943msgstr "Грешка при създаване на елемент за RAID масив"
   
  54245434msgstr "%s (%s) – Инструмент за дискове"
  54255435
  5426 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:627
   5436#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:626
  54275437msgid "Error creating RAID array"
  54285438msgstr "Грешка при създаване на RAID масив"
  54295439
  5430 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:756
   5440#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:755
  54315441#, c-format
  54325442msgid "Error connecting to “%s”"
  54335443msgstr "Грешка при свързване към „%s“"
  54345444
  5435 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:809
   5445#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:808
  54365446msgid "translator-credits"
  54375447msgstr ""
   
  54435453"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  54445454
  5445 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:836
   5455#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:837
  54465456msgid "_File"
  54475457msgstr "_Файл"
  54485458
  5449 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:837
   5459#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:838
  54505460msgid "Connect to _Server..."
  54515461msgstr "Свързване към _сървър…"
  54525462
  5453 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:837
   5463#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:838
  54545464msgid "Manage storage devices on another machine"
  54555465msgstr "Управление на устройства за съхранение на данни на друга машина"
  54565466
  5457 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:838
   5467#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:839
  54585468msgid "_Create"
  54595469msgstr "_Създаване"
  54605470
  5461 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:839
   5471#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:840
  54625472msgid "_RAID Array..."
  54635473msgstr "_RAID масив…"
  54645474
  5465 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:839
   5475#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:840
  54665476msgid "Create a RAID array"
  54675477msgstr "Създаване на RAID масив"
  54685478
  5469 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:840
   5479#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:841
  54705480msgid "_Edit"
  54715481msgstr "_Редактиране"
  54725482
  5473 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:841 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:844
   5483#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:842 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:845
  54745484msgid "_Help"
  54755485msgstr "Помо_щ"
  54765486
  5477 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:843
   5487#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:844
  54785488msgid "_Quit"
  54795489msgstr "_Спиране на програмата"
  54805490
  5481 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:843
   5491#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:844
  54825492msgid "Quit"
  54835493msgstr "Спиране на програмата"
  54845494
  5485 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:844
   5495#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:845
  54865496msgid "Get Help on Disk Utility"
  54875497msgstr "Показване на помощта за Инструмента за дискове"
  54885498
  5489 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:845
   5499#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:846
  54905500msgid "_About"
  54915501msgstr "_Относно"
  54925502
  5493 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:924
   5503#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:925
  54945504msgid "An error occured"
  54955505msgstr "Възникна грешка"
  54965506
  5497 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:933
   5507#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:934
  54985508msgid "The operation failed."
  54995509msgstr "Действието приключи неуспешно."
  55005510
  5501 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:936
   5511#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:937
  55025512msgid "The device is busy."
  55035513msgstr "Устройството е заето."
  55045514
  5505 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:939
   5515#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:940
  55065516msgid "The operation was canceled."
  55075517msgstr "Действието беше отменено."
  55085518
  5509 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:942
   5519#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:943
  55105520msgid "The daemon is being inhibited."
  55115521msgstr "Демонът не е пуснат."
  55125522
  5513 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:945
   5523#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:946
  55145524msgid "An invalid option was passed."
  55155525msgstr "Беше зададена неправилна опция."
  55165526
  5517 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:948
   5527#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:949
  55185528msgid "The operation is not supported."
  55195529msgstr "Неподдържано действие."
  55205530
  5521 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:951
   5531#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:952
  55225532msgid "Getting ATA SMART data would wake up the device."
  55235533msgstr "Извличането на данните ATA S.M.A.R.T. ще събуди устройството."
  55245534
  5525 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:954
   5535#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:955
  55265536msgid "Permission denied."
  55275537msgstr "Липсват права."
  55285538
  5529 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:993
   5539#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:994
  55305540msgid "_Details:"
  55315541msgstr "_Подробности:"
  55325542
  5533 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1162
   5543#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1163
  55345544msgid "_Storage Devices"
  55355545msgstr "_Устройства за съхранение на данни"
 • gnome/master/gnome-power-manager.master.bg.po

  r2011 r2020  
  99"Project-Id-Version: gnome-power-manager master\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2010-03-08 07:04+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2010-03-08 07:03+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2010-03-16 16:52+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2010-03-16 16:52+0200\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  909909#. TRANSLATORS: the program name
  910910#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:2
  911 #: ../data/gpm-statistics.ui.h:6 ../src/gpm-statistics.c:1035
  912 #: ../src/gpm-statistics.c:1508
   911#: ../data/gpm-statistics.ui.h:6 ../src/gpm-statistics.c:1044
   912#: ../src/gpm-statistics.c:1517
  913913msgid "Power Statistics"
  914914msgstr "Статистика на захранването"
   
  11751175msgstr "%.1f V"
  11761176
  1177 #. TRANSLATORS: this is what the user should read for more information about the blanking problem (%s is a URL)
  1178 #: ../src/gpm-idle.c:218
  1179 #, c-format
  1180 msgid "Please see %s for more information."
  1181 msgstr "За повече информация погледнете %s."
  1182 
  1183 #. TRANSLATORS: this is telling the user that thier X server is broken, and needs to be fixed
  1184 #: ../src/gpm-idle.c:222
  1185 msgid ""
  1186 "If you can see this text, your display server is broken and you should "
  1187 "notify your distributor."
  1188 msgstr ""
  1189 "Ако виждате този текст, вашият X сървър е повреден. Уведомете за това "
  1190 "дистрибутора си."
  1191 
  1192 #. TRANSLATORS: this is for debugging, if the session is idle
  1193 #: ../src/gpm-idle.c:228
  1194 msgid "Session idle"
  1195 msgstr "Бездействие в сесията"
  1196 
  1197 #: ../src/gpm-idle.c:228
  1198 msgid "Session active"
  1199 msgstr "Активност в сесията"
  1200 
  1201 #. TRANSLATORS: has something inhibited the session from going idle
  1202 #: ../src/gpm-idle.c:230
  1203 msgid "idle inhibited"
  1204 msgstr "бездействието е предотвратено"
  1205 
  1206 #: ../src/gpm-idle.c:230
  1207 msgid "idle not inhibited"
  1208 msgstr "бездействието не е предотвратено"
  1209 
  1210 #. TRANSLATORS: has something inhibited the system from being suspended
  1211 #: ../src/gpm-idle.c:232
  1212 msgid "suspend inhibited"
  1213 msgstr "приспиването е предотвратено"
  1214 
  1215 #: ../src/gpm-idle.c:232
  1216 msgid "suspend not inhibited"
  1217 msgstr "приспиването не е предотвратено"
  1218 
  1219 #. TRANSLATORS: is the screen idle or awake
  1220 #: ../src/gpm-idle.c:234
  1221 msgid "screen idle"
  1222 msgstr "бездействие на екрана"
  1223 
  1224 #: ../src/gpm-idle.c:234
  1225 msgid "screen awake"
  1226 msgstr "работа на екрана"
  1227 
  12281177#. TRANSLATORS: show verbose debugging
  1229 #: ../src/gpm-main.c:171 ../src/gpm-prefs.c:90 ../src/gpm-statistics.c:1488
   1178#: ../src/gpm-main.c:171 ../src/gpm-prefs.c:90 ../src/gpm-statistics.c:1497
  12301179msgid "Show extra debugging information"
  12311180msgstr ""
   
  17221671msgstr "Никога"
  17231672
  1724 #: ../src/gpm-statistics.c:80 ../src/gpm-statistics.c:437
   1673#: ../src/gpm-statistics.c:80 ../src/gpm-statistics.c:446
  17251674msgid "Rate"
  17261675msgstr "Скорост"
   
  17301679msgstr "Заряд"
  17311680
  1732 #: ../src/gpm-statistics.c:82 ../src/gpm-statistics.c:451
   1681#: ../src/gpm-statistics.c:82 ../src/gpm-statistics.c:460
  17331682msgid "Time to full"
  17341683msgstr "Време за зареждане"
  17351684
  1736 #: ../src/gpm-statistics.c:83 ../src/gpm-statistics.c:456
   1685#: ../src/gpm-statistics.c:83 ../src/gpm-statistics.c:465
  17371686msgid "Time to empty"
  17381687msgstr "Време за разреждане"
   
  17861735msgstr "Описание"
  17871736
  1788 #: ../src/gpm-statistics.c:179 ../src/gpm-statistics.c:393
   1737#: ../src/gpm-statistics.c:179 ../src/gpm-statistics.c:402
  17891738msgid "Type"
  17901739msgstr "Вид"
   
  17981747msgstr "Команда"
  17991748
   1749#. TRANSLATORS: this is when the stats time is not known
   1750#: ../src/gpm-statistics.c:284
   1751msgid "Unknown"
   1752msgstr "Неизвестно"
   1753
   1754#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
   1755#: ../src/gpm-statistics.c:288
   1756#, c-format
   1757msgid "%.0f seconds"
   1758msgstr "%.0f секунди"
   1759
   1760#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
   1761#: ../src/gpm-statistics.c:293
   1762#, c-format
   1763msgid "%.1f minutes"
   1764msgstr "%.1f минути"
   1765
   1766#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
   1767#: ../src/gpm-statistics.c:298
   1768#, c-format
   1769msgid "%.1f hours"
   1770msgstr "%.1f часа"
   1771
   1772#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
  18001773#: ../src/gpm-statistics.c:302
   1774#, c-format
   1775msgid "%.1f days"
   1776msgstr "%.1f дена"
   1777
   1778#: ../src/gpm-statistics.c:311
  18011779msgid "Yes"
  18021780msgstr "Да"
  18031781
  1804 #: ../src/gpm-statistics.c:302
   1782#: ../src/gpm-statistics.c:311
  18051783msgid "No"
  18061784msgstr "Не"
  18071785
  1808 #: ../src/gpm-statistics.c:390
   1786#: ../src/gpm-statistics.c:399
  18091787msgid "Device"
  18101788msgstr "Устройство"
  18111789
  1812 #: ../src/gpm-statistics.c:395
   1790#: ../src/gpm-statistics.c:404
  18131791msgid "Vendor"
  18141792msgstr "Производител"
  18151793
  1816 #: ../src/gpm-statistics.c:397
   1794#: ../src/gpm-statistics.c:406
  18171795msgid "Model"
  18181796msgstr "Модел"
  18191797
  1820 #: ../src/gpm-statistics.c:399
   1798#: ../src/gpm-statistics.c:408
  18211799msgid "Serial number"
  18221800msgstr "Сериен номер"
  18231801
  1824 #: ../src/gpm-statistics.c:400
   1802#: ../src/gpm-statistics.c:409
  18251803msgid "Supply"
  18261804msgstr "Предлагане"
  18271805
  1828 #: ../src/gpm-statistics.c:403
   1806#: ../src/gpm-statistics.c:412
  18291807#, c-format
  18301808msgid "%d second"
   
  18331811msgstr[1] "%d секунди"
  18341812
  1835 #: ../src/gpm-statistics.c:404
   1813#: ../src/gpm-statistics.c:413
  18361814msgid "Refreshed"
  18371815msgstr "Опреснена"
  18381816
  1839 #: ../src/gpm-statistics.c:411
   1817#: ../src/gpm-statistics.c:420
  18401818msgid "Present"
  18411819msgstr "Налична"
  18421820
  1843 #: ../src/gpm-statistics.c:415
   1821#: ../src/gpm-statistics.c:424
  18441822msgid "Rechargeable"
  18451823msgstr "Презареждаща"
  18461824
  1847 #: ../src/gpm-statistics.c:419
   1825#: ../src/gpm-statistics.c:428
  18481826msgid "State"
  18491827msgstr "Състояние"
  18501828
  1851 #: ../src/gpm-statistics.c:422
   1829#: ../src/gpm-statistics.c:431
  18521830msgid "Energy"
  18531831msgstr "Енергия"
  18541832
  1855 #: ../src/gpm-statistics.c:425
   1833#: ../src/gpm-statistics.c:434
  18561834msgid "Energy when empty"
  18571835msgstr "Енергия след разреждане"
  18581836
  1859 #: ../src/gpm-statistics.c:428
   1837#: ../src/gpm-statistics.c:437
  18601838msgid "Energy when full"
  18611839msgstr "Енергия след зареждане"
  18621840
  1863 #: ../src/gpm-statistics.c:431
   1841#: ../src/gpm-statistics.c:440
  18641842msgid "Energy (design)"
  18651843msgstr "Енергия (проектна)"
  18661844
  1867 #: ../src/gpm-statistics.c:444
   1845#: ../src/gpm-statistics.c:453
  18681846msgid "Voltage"
  18691847msgstr "Напрежение"
  18701848
  1871 #: ../src/gpm-statistics.c:465
   1849#: ../src/gpm-statistics.c:474
  18721850msgid "Percentage"
  18731851msgstr "Процент"
  18741852
  1875 #: ../src/gpm-statistics.c:470
   1853#: ../src/gpm-statistics.c:479
  18761854msgid "Capacity"
  18771855msgstr "Капацитет"
  18781856
  1879 #: ../src/gpm-statistics.c:474
   1857#: ../src/gpm-statistics.c:483
  18801858msgid "Technology"
  18811859msgstr "Технология"
  18821860
  1883 #: ../src/gpm-statistics.c:476
   1861#: ../src/gpm-statistics.c:485
  18841862msgid "Online"
  18851863msgstr "На линия"
  18861864
  18871865#. TRANSLATORS: the command line was not provided
  1888 #: ../src/gpm-statistics.c:787
   1866#: ../src/gpm-statistics.c:796
  18891867msgid "No data"
  18901868msgstr "Липсват данни"
  18911869
  18921870#. TRANSLATORS: kernel module, usually a device driver
  1893 #: ../src/gpm-statistics.c:794 ../src/gpm-statistics.c:799
   1871#: ../src/gpm-statistics.c:803 ../src/gpm-statistics.c:808
  18941872msgid "Kernel module"
  18951873msgstr "Модул на ядрото"
  18961874
  18971875#. TRANSLATORS: kernel housekeeping
  1898 #: ../src/gpm-statistics.c:804
   1876#: ../src/gpm-statistics.c:813
  18991877msgid "Kernel core"
  19001878msgstr "Самото ядро"
  19011879
  19021880#. TRANSLATORS: interrupt between processors
  1903 #: ../src/gpm-statistics.c:809
   1881#: ../src/gpm-statistics.c:818
  19041882msgid "Interprocessor interrupt"
  19051883msgstr "Междупроцесорно прекъсване"
  19061884
  19071885#. TRANSLATORS: unknown interrupt
  1908 #: ../src/gpm-statistics.c:814
   1886#: ../src/gpm-statistics.c:823
  19091887msgid "Interrupt"
  19101888msgstr "Прекъсване"
  19111889
  19121890#. TRANSLATORS: the keyboard and mouse device event
  1913 #: ../src/gpm-statistics.c:857
   1891#: ../src/gpm-statistics.c:866
  19141892msgid "PS/2 keyboard/mouse/touchpad"
  19151893msgstr "Клавиатура, мишка, сензорен панел за PS/2"
  19161894
  19171895#. TRANSLATORS: ACPI, the Intel power standard on laptops and desktops
  1918 #: ../src/gpm-statistics.c:860
   1896#: ../src/gpm-statistics.c:869
  19191897msgid "ACPI"
  19201898msgstr "ACPI"
  19211899
  19221900#. TRANSLATORS: serial ATA is a new style of hard disk interface
  1923 #: ../src/gpm-statistics.c:863
   1901#: ../src/gpm-statistics.c:872
  19241902msgid "Serial ATA"
  19251903msgstr "Серийна ATA"
  19261904
  19271905#. TRANSLATORS: this is the old-style ATA interface
  1928 #: ../src/gpm-statistics.c:866
   1906#: ../src/gpm-statistics.c:875
  19291907msgid "ATA host controller"
  19301908msgstr "Контролер за паралелен ATA"
  19311909
  19321910#. TRANSLATORS: 802.11 wireless adaptor
  1933 #: ../src/gpm-statistics.c:869
   1911#: ../src/gpm-statistics.c:878
  19341912msgid "Intel wireless adaptor"
  19351913msgstr "Безжичен адаптер на Intel"
  19361914
  19371915#. TRANSLATORS: a timer is something that fires periodically
  1938 #: ../src/gpm-statistics.c:874 ../src/gpm-statistics.c:877
  1939 #: ../src/gpm-statistics.c:880 ../src/gpm-statistics.c:883
  1940 #: ../src/gpm-statistics.c:886
   1916#: ../src/gpm-statistics.c:883 ../src/gpm-statistics.c:886
   1917#: ../src/gpm-statistics.c:889 ../src/gpm-statistics.c:892
   1918#: ../src/gpm-statistics.c:895
  19411919#, c-format
  19421920msgid "Timer %s"
   
  19441922
  19451923#. TRANSLATORS: this is a task that's woken up from sleeping
  1946 #: ../src/gpm-statistics.c:889
   1924#: ../src/gpm-statistics.c:898
  19471925#, c-format
  19481926msgid "Sleep %s"
   
  19501928
  19511929#. TRANSLATORS: this is a new realtime task
  1952 #: ../src/gpm-statistics.c:892
   1930#: ../src/gpm-statistics.c:901
  19531931#, c-format
  19541932msgid "New task %s"
   
  19561934
  19571935#. TRANSLATORS: this is a task thats woken to check state
  1958 #: ../src/gpm-statistics.c:895
   1936#: ../src/gpm-statistics.c:904
  19591937#, c-format
  19601938msgid "Wait %s"
   
  19621940
  19631941#. TRANSLATORS: a work queue is a list of work that has to be done
  1964 #: ../src/gpm-statistics.c:898 ../src/gpm-statistics.c:901
   1942#: ../src/gpm-statistics.c:907 ../src/gpm-statistics.c:910
  19651943#, c-format
  19661944msgid "Work queue %s"
   
  19681946
  19691947#. TRANSLATORS: this is when the networking subsystem clears out old entries
  1970 #: ../src/gpm-statistics.c:904
   1948#: ../src/gpm-statistics.c:913
  19711949#, c-format
  19721950msgid "Network route flush %s"
   
  19741952
  19751953#. TRANSLATORS: activity on the USB bus
  1976 #: ../src/gpm-statistics.c:907
   1954#: ../src/gpm-statistics.c:916
  19771955#, c-format
  19781956msgid "USB activity %s"
   
  19801958
  19811959#. TRANSLATORS: we've timed out of an aligned timer
  1982 #: ../src/gpm-statistics.c:910
   1960#: ../src/gpm-statistics.c:919
  19831961#, c-format
  19841962msgid "Wakeup %s"
   
  19861964
  19871965#. TRANSLATORS: interupts on the system required for basic operation
  1988 #: ../src/gpm-statistics.c:913
   1966#: ../src/gpm-statistics.c:922
  19891967msgid "Local interrupts"
  19901968msgstr "Логически прекъсвания"
  19911969
  19921970#. TRANSLATORS: interrupts when a task gets moved from one core to another
  1993 #: ../src/gpm-statistics.c:916
   1971#: ../src/gpm-statistics.c:925
  19941972msgid "Rescheduling interrupts"
  19951973msgstr "Прекъсвания за изместване"
  19961974
  19971975#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
  1998 #: ../src/gpm-statistics.c:1025
   1976#: ../src/gpm-statistics.c:1034
  19991977msgid "Device Information"
  20001978msgstr "Информация за устройството"
  20011979
  20021980#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
  2003 #: ../src/gpm-statistics.c:1027
   1981#: ../src/gpm-statistics.c:1036
  20041982msgid "Device History"
  20051983msgstr "История на устройството"
  20061984
  20071985#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
  2008 #: ../src/gpm-statistics.c:1029
   1986#: ../src/gpm-statistics.c:1038
  20091987msgid "Device Profile"
  20101988msgstr "Профил на устройството"
  20111989
  20121990#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
  2013 #: ../src/gpm-statistics.c:1031
   1991#: ../src/gpm-statistics.c:1040
  20141992msgid "Processor Wakeups"
  20151993msgstr "Събуждания на процесора"
  20161994
  20171995#. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph
  2018 #: ../src/gpm-statistics.c:1237 ../src/gpm-statistics.c:1243
  2019 #: ../src/gpm-statistics.c:1249 ../src/gpm-statistics.c:1255
   1996#: ../src/gpm-statistics.c:1246 ../src/gpm-statistics.c:1252
   1997#: ../src/gpm-statistics.c:1258 ../src/gpm-statistics.c:1264
  20201998msgid "Time elapsed"
  20211999msgstr "Изминало време"
  20222000
  20232001#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
  2024 #: ../src/gpm-statistics.c:1239
   2002#: ../src/gpm-statistics.c:1248
  20252003msgid "Power"
  20262004msgstr "Заряд"
   
  20282006#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph for the whole battery device
  20292007#. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph for the whole battery device
  2030 #: ../src/gpm-statistics.c:1245 ../src/gpm-statistics.c:1288
  2031 #: ../src/gpm-statistics.c:1294 ../src/gpm-statistics.c:1300
  2032 #: ../src/gpm-statistics.c:1306
   2008#: ../src/gpm-statistics.c:1254 ../src/gpm-statistics.c:1297
   2009#: ../src/gpm-statistics.c:1303 ../src/gpm-statistics.c:1309
   2010#: ../src/gpm-statistics.c:1315
  20332011msgid "Cell charge"
  20342012msgstr "Заряд на клетката"
  20352013
  20362014#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
  2037 #: ../src/gpm-statistics.c:1251 ../src/gpm-statistics.c:1257
   2015#: ../src/gpm-statistics.c:1260 ../src/gpm-statistics.c:1266
  20382016msgid "Predicted time"
  20392017msgstr "Прогнозирано време"
  20402018
  20412019#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
  2042 #: ../src/gpm-statistics.c:1290 ../src/gpm-statistics.c:1302
   2020#: ../src/gpm-statistics.c:1299 ../src/gpm-statistics.c:1311
  20432021msgid "Correction factor"
  20442022msgstr "Фактор за корекция"
  20452023
  20462024#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
  2047 #: ../src/gpm-statistics.c:1296 ../src/gpm-statistics.c:1308
   2025#: ../src/gpm-statistics.c:1305 ../src/gpm-statistics.c:1317
  20482026msgid "Prediction accuracy"
  20492027msgstr "Точност на прогнозата"
  20502028
  20512029#. TRANSLATORS: show a device by default
  2052 #: ../src/gpm-statistics.c:1491
   2030#: ../src/gpm-statistics.c:1500
  20532031msgid "Select this device at startup"
  20542032msgstr "Избиране на това устройство при стартиране"
  20552033
  20562034#. TRANSLATORS: the icon for the CPU
  2057 #: ../src/gpm-statistics.c:1767
   2035#: ../src/gpm-statistics.c:1776
  20582036msgid "Processor"
  20592037msgstr "Процесор"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.