Changeset 2028


Ignore:
Timestamp:
Mar 21, 2010, 2:05:26 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

libgweather: подаден в master. Корекция на #729

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/libgweather.master.bg.po

  r1843 r2028  
  1212"Project-Id-Version: libgweather master\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2009-08-14 08:03+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2009-08-14 08:03+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2010-03-21 14:03+0200\n"
   15"PO-Revision-Date: 2010-03-21 13:59+0200\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  106106#: ../libgweather/gweather-prefs.c:60 ../libgweather/gweather-prefs.c:77
  107107msgid "Default"
  108 msgstr "Стандартно"
   108msgstr "стандартна"
  109109
  110110#. translators: Kelvin
   
  146146#: ../libgweather/gweather-prefs.c:55
  147147msgid "Beaufort scale"
  148 msgstr "Скала на Бофорт"
   148msgstr "ска̀ла на Бофорт"
  149149
  150150#. translators: kilopascals
   
  395395msgstr "Местоположението го няма в синоптичната информация."
  396396
  397 #: ../libgweather/weather.c:230
   397#: ../libgweather/weather.c:232
  398398msgid "Variable"
  399399msgstr "Променлива посока"
  400400
  401 #: ../libgweather/weather.c:231
   401#: ../libgweather/weather.c:233
  402402msgid "North"
  403403msgstr "Север"
  404404
  405 #: ../libgweather/weather.c:231
   405#: ../libgweather/weather.c:233
  406406msgid "North - NorthEast"
  407407msgstr "Север — североизток"
  408408
  409 #: ../libgweather/weather.c:231
   409#: ../libgweather/weather.c:233
  410410msgid "Northeast"
  411411msgstr "Североизток"
  412412
  413 #: ../libgweather/weather.c:231
   413#: ../libgweather/weather.c:233
  414414msgid "East - NorthEast"
  415415msgstr "Изток — североизток"
  416416
  417 #: ../libgweather/weather.c:232
   417#: ../libgweather/weather.c:234
  418418msgid "East"
  419419msgstr "Изток"
  420420
  421 #: ../libgweather/weather.c:232
   421#: ../libgweather/weather.c:234
  422422msgid "East - Southeast"
  423423msgstr "Изток — югоизток"
  424424
  425 #: ../libgweather/weather.c:232
   425#: ../libgweather/weather.c:234
  426426msgid "Southeast"
  427427msgstr "Югоизток"
  428428
  429 #: ../libgweather/weather.c:232
   429#: ../libgweather/weather.c:234
  430430msgid "South - Southeast"
  431431msgstr "Юг — югоизток"
  432432
  433 #: ../libgweather/weather.c:233
   433#: ../libgweather/weather.c:235
  434434msgid "South"
  435435msgstr "Юг"
  436436
  437 #: ../libgweather/weather.c:233
   437#: ../libgweather/weather.c:235
  438438msgid "South - Southwest"
  439439msgstr "Юг — югозапад"
  440440
  441 #: ../libgweather/weather.c:233
   441#: ../libgweather/weather.c:235
  442442msgid "Southwest"
  443443msgstr "Югозапад"
  444444
  445 #: ../libgweather/weather.c:233
   445#: ../libgweather/weather.c:235
  446446msgid "West - Southwest"
  447447msgstr "Запад — югозапад"
  448448
  449 #: ../libgweather/weather.c:234
   449#: ../libgweather/weather.c:236
  450450msgid "West"
  451451msgstr "Запад"
  452452
  453 #: ../libgweather/weather.c:234
   453#: ../libgweather/weather.c:236
  454454msgid "West - Northwest"
  455455msgstr "Запад — северозапад"
  456456
  457 #: ../libgweather/weather.c:234
   457#: ../libgweather/weather.c:236
  458458msgid "Northwest"
  459459msgstr "Северозапад"
  460460
  461 #: ../libgweather/weather.c:234
   461#: ../libgweather/weather.c:236
  462462msgid "North - Northwest"
  463463msgstr "Север — северозапад"
  464464
  465 #: ../libgweather/weather.c:241 ../libgweather/weather.c:258
  466 #: ../libgweather/weather.c:330
   465#: ../libgweather/weather.c:243 ../libgweather/weather.c:260
   466#: ../libgweather/weather.c:332
  467467msgid "Invalid"
  468468msgstr "Невалиден"
  469469
  470 #: ../libgweather/weather.c:247
   470#: ../libgweather/weather.c:249
  471471msgid "Clear Sky"
  472472msgstr "Ясно небе"
  473473
  474 #: ../libgweather/weather.c:248
   474#: ../libgweather/weather.c:250
  475475msgid "Broken clouds"
  476476msgstr "Много малко облаци"
  477477
  478 #: ../libgweather/weather.c:249
   478#: ../libgweather/weather.c:251
  479479msgid "Scattered clouds"
  480480msgstr "Разпръсната облачност"
  481481
  482 #: ../libgweather/weather.c:250
   482#: ../libgweather/weather.c:252
  483483msgid "Few clouds"
  484484msgstr "Лека облачност"
  485485
  486 #: ../libgweather/weather.c:251
   486#: ../libgweather/weather.c:253
  487487msgid "Overcast"
  488488msgstr "Плътна облачност"
   
  492492#. * http://www.crh.noaa.gov/arx/wx.tbl.php
  493493#. NONE
  494 #: ../libgweather/weather.c:290 ../libgweather/weather.c:292
   494#: ../libgweather/weather.c:292 ../libgweather/weather.c:294
  495495msgid "Thunderstorm"
  496496msgstr "Гръмотевици"
  497497
  498498#. DRIZZLE
  499 #: ../libgweather/weather.c:291
   499#: ../libgweather/weather.c:293
  500500msgid "Drizzle"
  501501msgstr "Ръмене"
  502502
  503 #: ../libgweather/weather.c:291
   503#: ../libgweather/weather.c:293
  504504msgid "Light drizzle"
  505505msgstr "Лек дъжд"
  506506
  507 #: ../libgweather/weather.c:291
   507#: ../libgweather/weather.c:293
  508508msgid "Moderate drizzle"
  509509msgstr "Умерено силно ръмене"
  510510
  511 #: ../libgweather/weather.c:291
   511#: ../libgweather/weather.c:293
  512512msgid "Heavy drizzle"
  513513msgstr "Силно ръмене"
  514514
  515 #: ../libgweather/weather.c:291
   515#: ../libgweather/weather.c:293
  516516msgid "Freezing drizzle"
  517517msgstr "Ръмене със заледявания"
  518518
  519519#. RAIN
  520 #: ../libgweather/weather.c:292
   520#: ../libgweather/weather.c:294
  521521msgid "Rain"
  522522msgstr "Дъжд"
  523523
  524 #: ../libgweather/weather.c:292
   524#: ../libgweather/weather.c:294
  525525msgid "Light rain"
  526526msgstr "Лек дъжд"
  527527
  528 #: ../libgweather/weather.c:292
   528#: ../libgweather/weather.c:294
  529529msgid "Moderate rain"
  530530msgstr "Умерено силен дъжд"
  531531
  532 #: ../libgweather/weather.c:292
   532#: ../libgweather/weather.c:294
  533533msgid "Heavy rain"
  534534msgstr "Проливен дъжд"
  535535
  536 #: ../libgweather/weather.c:292
   536#: ../libgweather/weather.c:294
  537537msgid "Rain showers"
  538538msgstr "Дъждове с прекъсвания"
  539539
  540 #: ../libgweather/weather.c:292
   540#: ../libgweather/weather.c:294
  541541msgid "Freezing rain"
  542542msgstr "Дъжд със заледявания"
  543543
  544544#. SNOW
  545 #: ../libgweather/weather.c:293
   545#: ../libgweather/weather.c:295
  546546msgid "Snow"
  547547msgstr "Снеговалеж"
  548548
  549 #: ../libgweather/weather.c:293
   549#: ../libgweather/weather.c:295
  550550msgid "Light snow"
  551551msgstr "Лек снеговалеж"
  552552
  553 #: ../libgweather/weather.c:293
   553#: ../libgweather/weather.c:295
  554554msgid "Moderate snow"
  555555msgstr "Умерено силен снеговалеж"
  556556
  557 #: ../libgweather/weather.c:293
   557#: ../libgweather/weather.c:295
  558558msgid "Heavy snow"
  559559msgstr "Тежък снеговалеж"
  560560
  561 #: ../libgweather/weather.c:293
   561#: ../libgweather/weather.c:295
  562562msgid "Snowstorm"
  563563msgstr "Снежна виелица"
  564564
  565 #: ../libgweather/weather.c:293
   565#: ../libgweather/weather.c:295
  566566msgid "Blowing snowfall"
  567567msgstr "Снеговалеж със силен вятър и намалена видимост"
  568568
  569 #: ../libgweather/weather.c:293
   569#: ../libgweather/weather.c:295
  570570msgid "Snow showers"
  571571msgstr "Снеговалежи с прекъсвания"
  572572
  573 #: ../libgweather/weather.c:293
   573#: ../libgweather/weather.c:295
  574574msgid "Drifting snow"
  575575msgstr "Снеговалеж, който ще се разсее"
  576576
  577577#. SNOW_GRAINS
  578 #: ../libgweather/weather.c:294
   578#: ../libgweather/weather.c:296
  579579msgid "Snow grains"
  580580msgstr "Суграшица с прекъсвания"
  581581
  582 #: ../libgweather/weather.c:294
   582#: ../libgweather/weather.c:296
  583583msgid "Light snow grains"
  584584msgstr "Лека суграшица"
  585585
  586 #: ../libgweather/weather.c:294
   586#: ../libgweather/weather.c:296
  587587msgid "Moderate snow grains"
  588588msgstr "Умерено силна суграшица"
  589589
  590 #: ../libgweather/weather.c:294
   590#: ../libgweather/weather.c:296
  591591msgid "Heavy snow grains"
  592592msgstr "Силна суграшица"
  593593
  594594#. ICE_CRYSTALS
  595 #: ../libgweather/weather.c:295
   595#: ../libgweather/weather.c:297
  596596msgid "Ice crystals"
  597597msgstr "Ледени кристали"
  598598
  599599#. ICE_PELLETS
  600 #: ../libgweather/weather.c:296
   600#: ../libgweather/weather.c:298
  601601msgid "Ice pellets"
  602602msgstr "Ледени топчици"
  603603
  604 #: ../libgweather/weather.c:296
   604#: ../libgweather/weather.c:298
  605605msgid "Few ice pellets"
  606606msgstr "Малко ледени топчици"
  607607
  608 #: ../libgweather/weather.c:296
   608#: ../libgweather/weather.c:298
  609609msgid "Moderate ice pellets"
  610610msgstr "Умерено количество ледени топчици"
  611611
  612 #: ../libgweather/weather.c:296
   612#: ../libgweather/weather.c:298
  613613msgid "Heavy ice pellets"
  614614msgstr "Голямо количество ледени топчици"
  615615
  616 #: ../libgweather/weather.c:296
   616#: ../libgweather/weather.c:298
  617617msgid "Ice pellet storm"
  618618msgstr "Буря с ледени топчици"
  619619
  620 #: ../libgweather/weather.c:296
   620#: ../libgweather/weather.c:298
  621621msgid "Showers of ice pellets"
  622622msgstr "Ледени топчици с прекъсвания"
  623623
  624624#. HAIL
  625 #: ../libgweather/weather.c:297
   625#: ../libgweather/weather.c:299
  626626msgid "Hail"
  627627msgstr "Градушка"
  628628
  629 #: ../libgweather/weather.c:297
   629#: ../libgweather/weather.c:299
  630630msgid "Hailstorm"
  631631msgstr "Буря с градушка"
  632632
  633 #: ../libgweather/weather.c:297
   633#: ../libgweather/weather.c:299
  634634msgid "Hail showers"
  635635msgstr "Градушка с прекъсвания"
  636636
  637637#. SMALL_HAIL
  638 #: ../libgweather/weather.c:298
   638#: ../libgweather/weather.c:300
  639639msgid "Small hail"
  640640msgstr "Краткотрайна градушка"
  641641
  642 #: ../libgweather/weather.c:298
   642#: ../libgweather/weather.c:300
  643643msgid "Small hailstorm"
  644644msgstr "Краткотрайна буря с градушка"
  645645
  646 #: ../libgweather/weather.c:298
   646#: ../libgweather/weather.c:300
  647647msgid "Showers of small hail"
  648648msgstr "Краткотрайна градушка с прекъсвания"
  649649
  650650#. PRECIPITATION
  651 #: ../libgweather/weather.c:299
   651#: ../libgweather/weather.c:301
  652652msgid "Unknown precipitation"
  653653msgstr "Неясен вид валежи"
  654654
  655655#. MIST
  656 #: ../libgweather/weather.c:300
   656#: ../libgweather/weather.c:302
  657657msgid "Mist"
  658658msgstr "Утринна мъгла"
  659659
  660660#. FOG
  661 #: ../libgweather/weather.c:301
   661#: ../libgweather/weather.c:303
  662662msgid "Fog"
  663663msgstr "Мъгла"
  664664
  665 #: ../libgweather/weather.c:301
   665#: ../libgweather/weather.c:303
  666666msgid "Fog in the vicinity"
  667667msgstr "Мъгла в околността"
  668668
  669 #: ../libgweather/weather.c:301
   669#: ../libgweather/weather.c:303
  670670msgid "Shallow fog"
  671671msgstr "Незначителна мъгла"
  672672
  673 #: ../libgweather/weather.c:301
   673#: ../libgweather/weather.c:303
  674674msgid "Patches of fog"
  675675msgstr "Мъгла на отделни места"
  676676
  677 #: ../libgweather/weather.c:301
   677#: ../libgweather/weather.c:303
  678678msgid "Partial fog"
  679679msgstr "Частична мъгла"
  680680
  681 #: ../libgweather/weather.c:301
   681#: ../libgweather/weather.c:303
  682682msgid "Freezing fog"
  683683msgstr "Мъгла със заледявания"
  684684
  685685#. SMOKE
  686 #: ../libgweather/weather.c:302
   686#: ../libgweather/weather.c:304
  687687msgid "Smoke"
  688688msgstr "Пушек"
  689689
  690690#. VOLCANIC_ASH
  691 #: ../libgweather/weather.c:303
   691#: ../libgweather/weather.c:305
  692692msgid "Volcanic ash"
  693693msgstr "Вулканична пепел"
  694694
  695695#. SAND
  696 #: ../libgweather/weather.c:304
   696#: ../libgweather/weather.c:306
  697697msgid "Sand"
  698698msgstr "Пясък"
  699699
  700 #: ../libgweather/weather.c:304
   700#: ../libgweather/weather.c:306
  701701msgid "Blowing sand"
  702702msgstr "Пясък със силен вятър и намалена видимост"
  703703
  704 #: ../libgweather/weather.c:304
   704#: ../libgweather/weather.c:306
  705705msgid "Drifting sand"
  706706msgstr "Пясък, който ще се разсее"
  707707
  708708#. HAZE
  709 #: ../libgweather/weather.c:305
   709#: ../libgweather/weather.c:307
  710710msgid "Haze"
  711711msgstr "Мараня"
  712712
  713713#. SPRAY
  714 #: ../libgweather/weather.c:306
   714#: ../libgweather/weather.c:308
  715715msgid "Blowing sprays"
  716716msgstr "Леко ръмене със силен вятър и намалена видимост"
  717717
  718718#. DUST
  719 #: ../libgweather/weather.c:307
   719#: ../libgweather/weather.c:309
  720720msgid "Dust"
  721721msgstr "Прах"
  722722
  723 #: ../libgweather/weather.c:307
   723#: ../libgweather/weather.c:309
  724724msgid "Blowing dust"
  725725msgstr "Прах със силен вятър и намалена видимост"
  726726
  727 #: ../libgweather/weather.c:307
   727#: ../libgweather/weather.c:309
  728728msgid "Drifting dust"
  729729msgstr "Прах, който ще се разнесе"
  730730
  731731#. SQUALL
  732 #: ../libgweather/weather.c:308
   732#: ../libgweather/weather.c:310
  733733msgid "Squall"
  734734msgstr "Шквал"
  735735
  736736#. SANDSTORM
  737 #: ../libgweather/weather.c:309
   737#: ../libgweather/weather.c:311
  738738msgid "Sandstorm"
  739739msgstr "Пясъчна буря"
  740740
  741 #: ../libgweather/weather.c:309
   741#: ../libgweather/weather.c:311
  742742msgid "Sandstorm in the vicinity"
  743743msgstr "Пясъчна буря в околността"
  744744
  745 #: ../libgweather/weather.c:309
   745#: ../libgweather/weather.c:311
  746746msgid "Heavy sandstorm"
  747747msgstr "Силна пясъчна буря"
  748748
  749749#. DUSTSTORM
  750 #: ../libgweather/weather.c:310
   750#: ../libgweather/weather.c:312
  751751msgid "Duststorm"
  752752msgstr "Прашна буря"
  753753
  754 #: ../libgweather/weather.c:310
   754#: ../libgweather/weather.c:312
  755755msgid "Duststorm in the vicinity"
  756756msgstr "Прашна буря в околността"
  757757
  758 #: ../libgweather/weather.c:310
   758#: ../libgweather/weather.c:312
  759759msgid "Heavy duststorm"
  760760msgstr "Силна прашна буря"
  761761
  762762#. FUNNEL_CLOUD
  763 #: ../libgweather/weather.c:311
   763#: ../libgweather/weather.c:313
  764764msgid "Funnel cloud"
  765765msgstr "Фуниевиден облак"
  766766
  767767#. TORNADO
  768 #: ../libgweather/weather.c:312
   768#: ../libgweather/weather.c:314
  769769msgid "Tornado"
  770770msgstr "Торнадо"
  771771
  772772#. DUST_WHIRLS
  773 #: ../libgweather/weather.c:313
   773#: ../libgweather/weather.c:315
  774774msgid "Dust whirls"
  775775msgstr "Прашни завихряния"
  776776
  777 #: ../libgweather/weather.c:313
   777#: ../libgweather/weather.c:315
  778778msgid "Dust whirls in the vicinity"
  779779msgstr "Прашни завихряния в околността"
   
  782782#. *             see `man 3 strftime` for more details
  783783#.
  784 #: ../libgweather/weather.c:703
   784#: ../libgweather/weather.c:710
  785785msgid "%a, %b %d / %H:%M"
  786786msgstr "%a, %d %b — %H:%M"
  787787
  788 #: ../libgweather/weather.c:718
   788#: ../libgweather/weather.c:725
  789789msgid "Unknown observation time"
  790790msgstr "Неизвестно време на наблюдение"
  791791
  792 #: ../libgweather/weather.c:732 ../libgweather/weather.c:783
  793 #: ../libgweather/weather.c:797 ../libgweather/weather.c:810
  794 #: ../libgweather/weather.c:823 ../libgweather/weather.c:836
  795 #: ../libgweather/weather.c:854 ../libgweather/weather.c:872
  796 #: ../libgweather/weather.c:910 ../libgweather/weather.c:926
  797 #: ../libgweather/weather.c:949 ../libgweather/weather.c:981
  798 #: ../libgweather/weather.c:997 ../libgweather/weather.c:1017
   792#: ../libgweather/weather.c:739 ../libgweather/weather.c:790
   793#: ../libgweather/weather.c:804 ../libgweather/weather.c:817
   794#: ../libgweather/weather.c:830 ../libgweather/weather.c:843
   795#: ../libgweather/weather.c:861 ../libgweather/weather.c:879
   796#: ../libgweather/weather.c:917 ../libgweather/weather.c:933
   797#: ../libgweather/weather.c:956 ../libgweather/weather.c:988
   798#: ../libgweather/weather.c:1004 ../libgweather/weather.c:1024
  799799msgid "Unknown"
  800800msgstr "Неизвестно"
  801801
  802802#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Fahrenheit (\302\260 is U+00B0 DEGREE SIGN)
  803 #: ../libgweather/weather.c:754
   803#: ../libgweather/weather.c:761
  804804#, c-format
  805805msgid "%.1f °F"
   
  807807
  808808#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Fahrenheit (\302\260 is U+00B0 DEGREE SIGN)
  809 #: ../libgweather/weather.c:757
   809#: ../libgweather/weather.c:764
  810810#, c-format
  811811msgid "%d °F"
   
  813813
  814814#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Celsius (\302\260 is U+00B0 DEGREE SIGN)
  815 #: ../libgweather/weather.c:763
   815#: ../libgweather/weather.c:770
  816816#, c-format
  817817msgid "%.1f °C"
   
  819819
  820820#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Celsius (\302\260 is U+00B0 DEGREE SIGN)
  821 #: ../libgweather/weather.c:766
   821#: ../libgweather/weather.c:773
  822822#, c-format
  823823msgid "%d °C"
   
  825825
  826826#. TRANSLATOR: This is the temperature in kelvin
  827 #: ../libgweather/weather.c:772
   827#: ../libgweather/weather.c:779
  828828#, c-format
  829829msgid "%.1f K"
   
  831831
  832832#. TRANSLATOR: This is the temperature in kelvin
  833 #: ../libgweather/weather.c:775
   833#: ../libgweather/weather.c:782
  834834#, c-format
  835835msgid "%d K"
   
  837837
  838838#. TRANSLATOR: This is the humidity in percent
  839 #: ../libgweather/weather.c:857
   839#: ../libgweather/weather.c:864
  840840#, c-format
  841841msgid "%.f%%"
   
  843843
  844844#. TRANSLATOR: This is the wind speed in knots
  845 #: ../libgweather/weather.c:885
   845#: ../libgweather/weather.c:892
  846846#, c-format
  847847msgid "%0.1f knots"
   
  849849
  850850#. TRANSLATOR: This is the wind speed in miles per hour
  851 #: ../libgweather/weather.c:889
   851#: ../libgweather/weather.c:896
  852852#, c-format
  853853msgid "%.1f mph"
   
  855855
  856856#. TRANSLATOR: This is the wind speed in kilometers per hour
  857 #: ../libgweather/weather.c:893
   857#: ../libgweather/weather.c:900
  858858#, c-format
  859859msgid "%.1f km/h"
   
  861861
  862862#. TRANSLATOR: This is the wind speed in meters per second
  863 #: ../libgweather/weather.c:897
   863#: ../libgweather/weather.c:904
  864864#, c-format
  865865msgid "%.1f m/s"
   
  869869#. * (commonly used in nautical wind estimation).
  870870#.
  871 #: ../libgweather/weather.c:903
   871#: ../libgweather/weather.c:910
  872872#, c-format
  873873msgid "Beaufort force %.1f"
  874874msgstr "Сила по Бофорт %.1f"
  875875
  876 #: ../libgweather/weather.c:928
   876#: ../libgweather/weather.c:935
  877877msgid "Calm"
  878878msgstr "Спокойно"
  879879
  880880#. TRANSLATOR: This is 'wind direction' / 'wind speed'
  881 #: ../libgweather/weather.c:932
   881#: ../libgweather/weather.c:939
  882882#, c-format
  883883msgid "%s / %s"
   
  885885
  886886#. TRANSLATOR: This is pressure in inches of mercury
  887 #: ../libgweather/weather.c:954
   887#: ../libgweather/weather.c:961
  888888#, c-format
  889889msgid "%.2f inHg"
   
  891891
  892892#. TRANSLATOR: This is pressure in millimeters of mercury
  893 #: ../libgweather/weather.c:958
   893#: ../libgweather/weather.c:965
  894894#, c-format
  895895msgid "%.1f mmHg"
   
  897897
  898898#. TRANSLATOR: This is pressure in kiloPascals
  899 #: ../libgweather/weather.c:962
   899#: ../libgweather/weather.c:969
  900900#, c-format
  901901msgid "%.2f kPa"
   
  903903
  904904#. TRANSLATOR: This is pressure in hectoPascals
  905 #: ../libgweather/weather.c:966
   905#: ../libgweather/weather.c:973
  906906#, c-format
  907907msgid "%.2f hPa"
   
  909909
  910910#. TRANSLATOR: This is pressure in millibars
  911 #: ../libgweather/weather.c:970
   911#: ../libgweather/weather.c:977
  912912#, c-format
  913913msgid "%.2f mb"
   
  915915
  916916#. TRANSLATOR: This is pressure in atmospheres
  917 #: ../libgweather/weather.c:974
   917#: ../libgweather/weather.c:981
  918918#, c-format
  919919msgid "%.3f atm"
   
  921921
  922922#. TRANSLATOR: This is the visibility in miles
  923 #: ../libgweather/weather.c:1002
   923#: ../libgweather/weather.c:1009
  924924#, c-format
  925925msgid "%.1f miles"
   
  927927
  928928#. TRANSLATOR: This is the visibility in kilometers
  929 #: ../libgweather/weather.c:1006
   929#: ../libgweather/weather.c:1013
  930930#, c-format
  931931msgid "%.1f km"
   
  933933
  934934#. TRANSLATOR: This is the visibility in meters
  935 #: ../libgweather/weather.c:1010
   935#: ../libgweather/weather.c:1017
  936936#, c-format
  937937msgid "%.0fm"
  938938msgstr "%.0f m"
  939939
  940 #: ../libgweather/weather.c:1039 ../libgweather/weather.c:1060
   940#: ../libgweather/weather.c:1046 ../libgweather/weather.c:1067
  941941msgid "%H:%M"
  942942msgstr "%H:%M"
  943943
  944 #: ../libgweather/weather.c:1119
   944#: ../libgweather/weather.c:1126
  945945msgid "Retrieval failed"
  946946msgstr "Получаването неуспешно"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.