Changeset 2035


Ignore:
Timestamp:
Mar 25, 2010, 11:16:17 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

anjuta: подадено в master и gnome-2-30

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/anjuta.master.bg.po

  r2014 r2035  
  1616"Project-Id-Version: anjuta master\n"
  1717"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  18 "POT-Creation-Date: 2010-03-09 08:18+0200\n"
  19 "PO-Revision-Date: 2010-03-08 14:54+0200\n"
   18"POT-Creation-Date: 2010-03-24 17:27+0200\n"
   19"PO-Revision-Date: 2010-03-24 17:27+0200\n"
  2020"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  2121"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  885885msgstr "Не може да се конфигурира проекта: липсва скрипт „configure“ в %s."
  886886
  887 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2434
  888 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2508
  889 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2518
  890 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2536
  891 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2546
  892 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2603
   887#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2438
   888#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2512
   889#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2522
   890#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2540
   891#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2550
   892#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2607
  893893#, c-format
  894894msgid "_Build"
  895895msgstr "_Компилация"
  896896
  897 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2438
   897#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2442
  898898msgid "_Build Project"
  899899msgstr "_Компилиране на проект"
  900900
  901 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2439
   901#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2443
  902902msgid "Build whole project"
  903903msgstr "Компилиране на целия проект"
  904904
  905 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2444
   905#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2448
  906906msgid "_Install Project"
  907907msgstr "_Инсталиране на проект"
  908908
  909 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2445
   909#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2449
  910910msgid "Install whole project"
  911911msgstr "Инсталиране на целия проект"
  912912
  913 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2450
   913#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2454
  914914msgid "_Clean Project"
  915915msgstr "_Изчистване на проект"
  916916
  917 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2451
   917#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2455
  918918msgid "Clean whole project"
  919919msgstr "Изчистване на целия проект"
  920920
  921 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2456
   921#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2460
  922922msgid "C_onfigure Project…"
  923923msgstr "_Конфигуриране на проект…"
  924924
  925 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2457
   925#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2461
  926926msgid "Configure project"
  927927msgstr "Конфигуриране на проект"
  928928
  929 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2462
   929#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2466
  930930msgid "Build _Tarball"
  931931msgstr "Изграждане на _архив"
  932932
  933 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2463
   933#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2467
  934934msgid "Build project tarball distribution"
  935935msgstr "Изграждане на архив за разпространение"
  936936
  937 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2468
   937#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2472
  938938msgid "_Build Module"
  939939msgstr "Компилиране на _модул"
  940940
  941 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2469
   941#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2473
  942942msgid "Build module associated with current file"
  943943msgstr "Компилиране на модула, към който принадлежи текущия файл"
  944944
  945 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2474
   945#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2478
  946946msgid "_Install Module"
  947947msgstr "И_нсталиране на модул"
  948948
  949 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2475
   949#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2479
  950950msgid "Install module associated with current file"
  951951msgstr "Инсталиране на модула, към който принадлежи текущия файл"
  952952
  953 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2480
   953#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2484
  954954msgid "_Clean Module"
  955955msgstr "И_зчистване на модул"
  956956
  957 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2481
   957#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2485
  958958msgid "Clean module associated with current file"
  959959msgstr "Изчистване на модула, към който принадлежи текущия файл"
  960960
  961 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2486
   961#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2490
  962962msgid "Co_mpile File"
  963963msgstr "К_омпилиране на файл"
  964964
  965 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2487
   965#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2491
  966966msgid "Compile current editor file"
  967967msgstr "Компилиране на текущия файл"
  968968
  969 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2492
   969#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2496
  970970msgid "Select Configuration"
  971971msgstr "Избор на конфигурация"
  972972
  973 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2493
   973#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2497
  974974msgid "Select current configuration"
  975975msgstr "Избор на текущата конфигурация"
  976976
  977 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2498
   977#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2502
  978978msgid "Remove Configuration"
  979979msgstr "Премахване на файловете за конфигурация"
  980980
  981 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2499
   981#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2503
  982982msgid ""
  983983"Clean project (distclean) and remove configuration directory if possible"
   
  989989# да се разработват с Anjuta.  „Изграждане“ сякаш не е разпространено
  990990# сред нашите програмисти.
  991 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2512
  992 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2540
   991#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2516
   992#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2544
  993993msgid "_Compile"
  994994msgstr "Ком_пилиране"
  995995
  996 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2513
  997 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2541
   996#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2517
   997#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2545
  998998msgid "Compile file"
  999999msgstr "Компилиране на файл"
  10001000
  1001 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2519
  1002 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2547
   1001#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2523
   1002#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2551
  10031003msgid "Build module"
  10041004msgstr "Компилиране на модул"
  10051005
  1006 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2524
  1007 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2552
  1008 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2610
   1006#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2528
   1007#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2556
   1008#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2614
  10091009#, c-format
  10101010msgid "_Install"
  10111011msgstr "_Инсталиране"
  10121012
  1013 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2525
  1014 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2553
   1013#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2529
   1014#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2557
  10151015msgid "Install module"
  10161016msgstr "Инсталиране на модул"
  10171017
  1018 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2530
  1019 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2558
  1020 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2617
   1018#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2534
   1019#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2562
   1020#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2621
  10211021#, c-format
  10221022msgid "_Clean"
  10231023msgstr "_Изчистване"
  10241024
  1025 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2531
  1026 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2559
   1025#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2535
   1026#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2563
  10271027msgid "Clean module"
  10281028msgstr "Изчистване на модул"
  10291029
  1030 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2564
   1030#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2568
  10311031msgid "_Cancel command"
  10321032msgstr "Коман_да за прекъсване"
  10331033
  1034 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2565
   1034#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2569
  10351035msgid "Cancel build command"
  10361036msgstr "Команда за прекъсване на компилацията"
  10371037
  1038 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2603
   1038#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2607
  10391039#, c-format
  10401040msgid "_Build (%s)"
  10411041msgstr "_Компилиране (%s)"
  10421042
  1043 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2610
   1043#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2614
  10441044#, c-format
  10451045msgid "_Install (%s)"
  10461046msgstr "_Инсталиране (%s)"
  10471047
  1048 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2617
   1048#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2621
  10491049#, c-format
  10501050msgid "_Clean (%s)"
  10511051msgstr "И_зчистване (%s)"
  10521052
  1053 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2625
   1053#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2629
  10541054#, c-format
  10551055msgid "Co_mpile (%s)"
  10561056msgstr "Ко_мпилиране на (%s)"
  10571057
  1058 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2625
   1058#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2629
  10591059#, c-format
  10601060msgid "Co_mpile"
  10611061msgstr "Ко_мпилиране"
  10621062
  1063 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3161
   1063#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3165
  10641064msgid "Build commands"
  10651065msgstr "Команди за компилиране"
   
  10671067#. Translators: This is a group of build
  10681068#. * commands which appears in pop up menus
  1069 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3170
   1069#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3174
  10701070msgid "Build popup commands"
  10711071msgstr "Команди за компилиране"
  10721072
  1073 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3552
  1074 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3560
   1073#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3556
   1074#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3564
  10751075msgid "Build Autotools"
  10761076msgstr "Конфигурация и компилация"
   
  14381438
  14391439#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.ui.h:32
  1440 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:57 ../plugins/symbol-db/plugin.c:2327
  1441 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2397
   1440#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:57 ../plugins/symbol-db/plugin.c:2120
   1441#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2189
  14421442msgid "Local"
  14431443msgstr "Локално"
   
  26352635
  26362636#: ../plugins/devhelp/plugin.c:222 ../plugins/document-manager/plugin.c:239
  2637 #: ../plugins/message-view/plugin.c:76 ../plugins/symbol-db/plugin.c:313
   2637#: ../plugins/message-view/plugin.c:76 ../plugins/symbol-db/plugin.c:312
  26382638msgid "_Go to"
  26392639msgstr "_Отиване до"
   
  26762676#: ../plugins/search/search-replace.c:1724
  26772677#: ../plugins/search/search-replace.c:1736
  2678 #: ../plugins/search/search-replace.c:2065 ../plugins/symbol-db/plugin.c:2331
  2679 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2447
   2678#: ../plugins/search/search-replace.c:2065 ../plugins/symbol-db/plugin.c:2124
   2679#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2206
  26802680msgid "Search"
  26812681msgstr "Търсене"
   
  30803080#: ../plugins/document-manager/plugin.c:271 ../plugins/gtodo/interface.c:168
  30813081#: ../src/anjuta-actions.h:30
  3082 #: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1878
   3082#: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1882
  30833083msgid "_Edit"
  30843084msgstr "_Редактиране"
   
  34673467
  34683468#: ../plugins/file-loader/anjuta-recent-chooser-menu.c:937
   3469#: ../plugins/starter/starter.c:111
  34693470#, c-format
  34703471msgid "Open '%s'"
   
  36973698
  36983699#: ../plugins/file-manager/file-manager.ui.h:7
  3699 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2329 ../plugins/symbol-db/plugin.c:2423
   3700#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2122 ../plugins/symbol-db/plugin.c:2201
  37003701#: ../plugins/symbol-db/anjuta-symbol-db.ui.h:6
  37013702msgid "Global"
   
  37793780
  37803781#: ../plugins/file-wizard/anjuta-file-wizard.ui.h:10
  3781 #: ../plugins/starter/starter.c:409
   3782#: ../plugins/starter/starter.c:422
  37823783msgid "New File"
  37833784msgstr "Нов файл"
   
  65616562
  65626563#: ../plugins/macro/anjuta-macro.ui.h:2
  6563 msgid "Edit&#x2026;"
   6564msgid "Edit"
  65646565msgstr "Редактиране…"
  65656566
   
  83788379"Неуспех при изграждането на потребителския интерфейс за търсене и заместване"
  83798380
  8380 #: ../plugins/sourceview/sourceview.c:366
   8381#: ../plugins/sourceview/sourceview.c:374
  83818382#, c-format
  83828383msgid ""
   
  83898390# Минало несвършено е най-удачното време според мен, защото щом файлът е
  83908391# зареден в буфер, значи е изтрит след като програмата е била стартирана.
  8391 #: ../plugins/sourceview/sourceview.c:403
   8392#: ../plugins/sourceview/sourceview.c:411
  83928393#, c-format
  83938394msgid ""
   
  83998400
  84008401#. Could not open <filename>: <error message>
  8401 #: ../plugins/sourceview/sourceview.c:440
   8402#: ../plugins/sourceview/sourceview.c:448
  84028403#, c-format
  84038404msgid "Could not open %s: %s"
  84048405msgstr "Неуспех при отварянето на %s: %s"
  84058406
  8406 #: ../plugins/sourceview/sourceview.c:494
   8407#: ../plugins/sourceview/sourceview.c:502
  84078408#, c-format
  84088409msgid "The file \"%s\" is read-only! Edit anyway?"
   
  84108411
  84118412#. Could not open <filename>: <error message>
  8412 #: ../plugins/sourceview/sourceview.c:553
   8413#: ../plugins/sourceview/sourceview.c:561
  84138414#, c-format
  84148415msgid "Could not save %s: %s"
   
  85248525msgstr "Пренасяне на дълги редове"
  85258526
  8526 #: ../plugins/starter/plugin.c:70 ../plugins/starter/starter.c:349
   8527#: ../plugins/starter/plugin.c:70 ../plugins/starter/starter.c:362
  85278528#: ../plugins/starter/anjuta-starter.plugin.in.h:1
  85288529msgid "Starter"
  85298530msgstr "Начало"
  85308531
  8531 #: ../plugins/starter/starter.c:390
   8532#: ../plugins/starter/starter.c:403
  85328533msgid "Create File/Project"
  85338534msgstr "Създаване на файл/проект"
  85348535
  8535 #: ../plugins/starter/starter.c:424
   8536#: ../plugins/starter/starter.c:437
  85368537msgid "Recent Projects"
  85378538msgstr "Скорошни проекти"
  85388539
  8539 #: ../plugins/starter/starter.c:455
   8540#: ../plugins/starter/starter.c:468
  85408541msgid "Links"
  85418542msgstr "Връзки"
  85428543
  8543 #: ../plugins/starter/starter.c:474
   8544#: ../plugins/starter/starter.c:487
  85448545msgid "Anjuta Home Page"
  85458546msgstr "Уеб-сайт на Anjuta"
  85468547
  8547 #: ../plugins/starter/starter.c:480
   8548#: ../plugins/starter/starter.c:493
  85488549msgid "Anjuta Manual"
  85498550msgstr "Ръководство на Anjuta"
  85508551
  8551 #: ../plugins/starter/starter.c:486
   8552#: ../plugins/starter/starter.c:499
  85528553msgid "GNOME Online API Documentation"
  85538554msgstr "Ръководства за разработчици на GNOME"
   
  90729073msgstr "Възпрепятствано: %s"
  90739074
  9074 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:317
   9075#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:316
  90759076msgid "Tag De_claration"
  90769077msgstr "Де_кларация на етикет"
  90779078
  9078 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:319
   9079#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:318
  90799080msgid "Go to symbol declaration"
  90809081msgstr "Скок до декларацията на символа"
  90819082
  90829083#. Translators: Go to the line where the tag is implemented
  9083 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:326
   9084#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:325
  90849085msgid "Tag _Implementation"
  90859086msgstr "_Реализация на етикет"
  90869087
  9087 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:328
   9088#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:327
  90889089msgid "Go to symbol definition"
  90899090msgstr "Скок до дефиницията на символа"
  90909091
  9091 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:335
   9092#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:334
  90929093msgid "_Find Symbol…"
  90939094msgstr "_Търсене на символ…"
  90949095
  9095 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:336
   9096#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:335
  90969097msgid "Find Symbol"
  90979098msgstr "Търсене на символ"
  90989099
  9099 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:1173
   9100#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:1022
  91009101#, c-format
  91019102msgid "%s: Generating inheritances…"
  91029103msgstr "%s: Генериране на унаследяванията…"
  91039104
  9104 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:1178
   9105#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:1027
  91059106#, c-format
  91069107msgid "%s: %d files scanned out of %d"
  91079108msgstr "%s: Сканирани %d файла от общо %d"
  91089109
  9109 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:1209
   9110#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:1058
  91109111#, c-format
  91119112msgid "Generating inheritances…"
  91129113msgstr "Генериране на унаследяванията…"
  91139114
  9114 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:1211
   9115#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:1060
  91159116#, c-format
  91169117msgid "%d files scanned out of %d"
  91179118msgstr "Сканирани %d файла от общо %d"
  91189119
  9119 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:1979
   9120#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:1785
  91209121msgid "Populating symbol database…"
  91219122msgstr "Създаване на базата от данни със символи…"
  91229123
  9123 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2352 ../plugins/symbol-db/plugin.c:2480
   9124#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2148 ../plugins/symbol-db/plugin.c:2232
  91249125msgid "Symbols"
  91259126msgstr "Символи"
  91269127
  9127 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2489
   9128#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2241
  91289129msgid "SymbolDb popup actions"
  91299130msgstr "Операции по базата от данни със символи"
  91309131
  9131 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2497
   9132#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2249
  91329133msgid "SymbolDb menu actions"
  91339134msgstr "Менюта за базата от данни със символи"
   
  91509151msgid "Resuming glb scan."
  91519152msgstr "Възобновяване на сканирането на glib."
  9152 
  9153 #: ../plugins/symbol-db/symbol-db-view-locals.c:326
  9154 #: ../plugins/symbol-db/symbol-db-view.c:1412
  9155 msgid "Symbol"
  9156 msgstr "Символ"
  9157 
  9158 #: ../plugins/symbol-db/symbol-db-view.c:798
  9159 msgid "Loading…"
  9160 msgstr "Зареждане…"
  91619153
  91629154#: ../plugins/symbol-db/anjuta-symbol-db.ui.h:1
   
  99349926msgstr "Отстъп за изрази в интервали:"
  99359927
  9936 #: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1884
   9928#: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1888
  99379929msgid "Auto-Indent"
  99389930msgstr "Автоматичен отстъп"
  99399931
  9940 #: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1885
   9932#: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1889
  99419933msgid "Auto-indent current line or selection based on indentation settings"
  99429934msgstr ""
   
  99449936"настройките за отстъп"
  99459937
  9946 #: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1890
   9938#: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1894
  99479939msgid "Swap .h/.c"
  99489940msgstr "Размяна на .h/.c"
  99499941
  9950 #: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1891
   9942#: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1895
  99519943msgid "Swap C header and source files"
  99529944msgstr "Размяна на заглавните файлове на C и файловете с изходен код"
  99539945
  9954 #: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1932
   9946#: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1936
  99559947msgid "C++/Java Assistance"
  99569948msgstr "Поддръжка за C++/Джава"
  99579949
  9958 #: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:2044
  9959 #: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:2057
   9950#: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:2048
   9951#: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:2061
  99609952msgid "C/C++/Java/Vala"
  99619953msgstr "C/C++/Джава/Vala"
  99629954
  9963 #: ../plugins/language-support-cpp-java/cpp-java-assist.c:1345
   9955#: ../plugins/language-support-cpp-java/cpp-java-assist.c:1368
  99649956msgid "C/C++"
  99659957msgstr "C/C++"
   
  1024410236msgid "Min character for completion "
  1024510237msgstr "Знак за автоматично дописване"
   10238
   10239#~ msgid "Symbol"
   10240#~ msgstr "Символ"
   10241
   10242#~ msgid "Loading…"
   10243#~ msgstr "Зареждане…"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.