Changeset 2051


Ignore:
Timestamp:
Mar 29, 2010, 10:13:49 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Преглед преди обновяване

Location:
gnome/gnome-2-30/release-notes
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-30/release-notes/release-notes.gnome-2-30.bg.po

  r2045 r2051  
  33"Project-Id-Version: release-notes 2.30\n"
  44"POT-Creation-Date: 2010-03-25 23:13+0200\n"
  5 "PO-Revision-Date: 2010-03-28 08:20+0200\n"
   5"PO-Revision-Date: 2010-03-29 21:47+0300\n"
  66"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  77"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  8787#: release-notes.xml:99(title)
  8888msgid "Get your GNOME Gear!"
  89 msgstr ""
   89msgstr "Снабдете се с такъми на GNOME!"
  9090
  9191#: release-notes.xml:101(para)
   
  9999#: release-notes.xml:116(para)
  100100msgid "Friends of GNOME is a way for individuals to support the GNOME project's mission of providing a free and open source desktop for everyone regardless of ability. With no advertising or outreach, the foundation has raised over $29,000 in 2009 from generous individuals. That money has contributed to the funds for hackfests, local events and programs which in turn have enabled the GNOME project to create an internationalized, accessible and easy to use desktop software for both traditional desktops and for mobile devices."
  101 msgstr "„Приятелите на GNOME“ е начин хората да подкрепят проекта GNOME като се предоставя свободна графична среда с отворен код за всички независимо от техните възможности. Без реклами, фондацията е спечелила над 29 000 щатски долара през 2009-а година от техните щедри приятели. С тези пари бяха осъществени хакфестове, локални събития и създадени програми, които спомогнаха за подобряването на преводите, достъпността и лесната работа с графичната среда."
   101msgstr "„Приятелите на GNOME“ е начин хората да подкрепят проекта GNOME като се предоставя свободна графична среда с отворен код за всички независимо от техните възможности. Без реклами фондацията е спечелила над 29 000 щатски долара през 2009-а година от своите щедри приятели. С тези пари бяха осъществени фестивали за програмиране, локални събития и бяха създадени програми, които спомогнаха за подобряването на преводите, достъпността и лесната работа с графичната среда."
  102102
  103103#: release-notes.xml:127(para)
  104104msgid "Head over to the <ulink url=\"http://www.gnome.org/friends/\">Friends of GNOME website</ulink>."
  105 msgstr "Насочете се към уеб сайта <ulink url=\"http://www.gnome.org/friends/\">Приятели на GNOME</ulink>."
   105msgstr "Посетете уеб сайта <ulink url=\"http://www.gnome.org/friends/\">Приятели на GNOME</ulink>."
  106106
  107107#: release-notes.xml:158(title)
   
  118118#: release-notes.xml:166(para)
  119119msgid "These release notes were compiled by Paul Cutler with extensive help from the GNOME community. On behalf of the community, we give our warmest thanks to the developers and contributors who made this GNOME release possible."
  120 msgstr "Тези бележки към изданието бяха създадени от Пол Кътлър с изключителната помощ на обществото на GNOME. В замяна, ние поднасяме най-топлите си благодарности на обществото, разработчиците и сътрудниците, които допринесоха за създаването на това издание на GNOME."
   120msgstr "Тези бележки към изданието бяха създадени от Пол Кътлър с изключителната помощ на обществото на GNOME. В замяна поднасяме най-топлите си благодарности на обществото, разработчиците и сътрудниците, които допринесоха за създаването на това издание на GNOME."
  121121
  122122#: release-notes.xml:173(para)
  123123msgid "This work may be freely translated into any language. If you wish to translate it into your language, please contact the <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gtp/\">GNOME Translation Project</ulink>."
  124 msgstr "Този документ може да се преведе свободно на всеки език. Ако желаете да го преведете на вашия език, моля свържете се с <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gtp/\">Проектът за превод на GNOME</ulink>."
   124msgstr "Този документ може да се преведе свободно на всеки език. Ако желаете да го преведете на вашия език, моля свържете се с <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gtp/\">Проекта за превод на GNOME</ulink>."
  125125
  126126#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
 • gnome/gnome-2-30/release-notes/rna11y.gnome-2-30.bg.po

  r2047 r2051  
  33"Project-Id-Version: rna11y 2.30\n"
  44"POT-Creation-Date: 2010-03-25 23:13+0200\n"
  5 "PO-Revision-Date: 2010-03-28 08:37+0200\n"
   5"PO-Revision-Date: 2010-03-29 21:56+0300\n"
  66"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  77"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717#: rna11y.xml:11(para)
  1818msgid "GNOME has a passion for making software available to everyone, including users and developers with impairments that can make it harder to use their computers. To help, GNOME created the GNOME Accessibility Project and an accessibility framework that is now a standard on libre desktops."
  19 msgstr "GNOME иска софтуерът да е достъпен за всички, включително за потребители и разработчици с недостатъци, които могат да затруднят използването на компютър. Затова GNOME създаде проект за универсален достъп, който сега е стандарт в свободните графични среди."
   19msgstr "В GNOME държим софтуерът да е достъпен за всички, включително за потребители и разработчици с проблеми, които могат да затруднят използването на компютър. Затова GNOME създаде проект за универсален достъп, който сега е стандарт в свободните графични среди."
  2020
  2121#: rna11y.xml:18(para)
   
  2525#: rna11y.xml:24(title)
  2626msgid "Orca Screen Reader"
  27 msgstr "Orca - екранен четец"
   27msgstr "Orca екранен четец"
  2828
  2929#: rna11y.xml:26(para)
  3030msgid "The <application>Orca</application> screen reader has had significant work done to reduce program bugs and improve performance, with over 160 bugs fixed for GNOME 2.30. Some of the improvements include:"
  31 msgstr "Екранният четец <application>Orca</application> е значително подобрена, така че да работи по-бързо и са отстранени много грешки. Някои от промените са:"
   31msgstr "Екранният четец <application>Orca</application> е значително подобрен, така че да работи по-бързо и са отстранени много грешки. Някои от промените са:"
  3232
  3333#: rna11y.xml:32(para)
   
  4545#: rna11y.xml:48(title)
  4646msgid "Other Accessibility Updates"
  47 msgstr "Други обновления"
   47msgstr "Други обновления по достъпността"
  4848
  4949#: rna11y.xml:50(para)
  5050msgid "A significant amount of work has gone into GNOME Accessbility to remove Bonobo. The D-Bus implementation of AT_SPI has made to work side by side with the CORBA implementation. GNOME 2.30 is the last official release that will support the CORBA implementation with D-Bus replacing Corba in GNOME 3.0."
  51 msgstr ""
   51msgstr "Бяха положени големи усилия в достъпността, за да бъде премахнат Bonobo. За AT_SPI бе създадена реализация, която ползва D-Bus и която може да работи паралелно с използващата CORBA. GNOME 2.30 е последното издание, което поддържа CORBA. В GNOME 3.0 тази подсистема ще се замени с D-Bus."
  5252
  5353#: rna11y.xml:56(para)
  5454msgid "If you are passionate about making GNOME accessible for all users, now is a great time to join the Accessbility team. Help make GNOME better for users with disabilities and join <ulink url=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-accessibility-list\">the GNOME Accessbility mailing list to learn more</ulink>."
  55 msgstr ""
   55msgstr "Ако вие също страстно желаете да направим GNOME достъпен за всички потребители, сега е чудесен момент да се присъедините към екипа за универсалния достъп. Помогнете да направим GNOME по-добър за потребителите със затруднения и се присъединете към <ulink url=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-accessibility-list\">пощенския списък на проекта, за да научите повече</ulink>."
  5656
  5757#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
  5858#: rna11y.xml:0(None)
  5959msgid "translator-credits"
  60 msgstr ""
   60msgstr "translator-credits"
  6161
 • gnome/gnome-2-30/release-notes/rninstallation.gnome-2-30.bg.po

  r2040 r2051  
  33"Project-Id-Version: rninstallation.gnome-2-30.bg.po\n"
  44"POT-Creation-Date: 2010-03-25 23:13+0200\n"
  5 "PO-Revision-Date: 2010-03-26 12:29+0200\n"
   5"PO-Revision-Date: 2010-03-29 22:03+0300\n"
  66"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  77"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3838"ship GNOME and discover the latest versions they ship on our <ulink url="
  3939"\"http://www.gnome.org/~davyd/footware.shtml\">Get Footware</ulink> page."
  40 msgstr ""
  41 "Препоръчваме Ви да използвате официалните пакети, които се предоставят от "
  42 "доставчика или разработчика на Вашата дистрибуция, за да си инсталирате "
  43 "GNOME 2.30. Много скоро популярните дистрибуции ще включат в себе си GNOME "
  44 "2.30, а някои даже вече са го включили във версиите си за разработка. Можете "
  45 "да разгледате дистрибуциите и последните версии на GNOME на страницата "
  46 "<ulink url=\"http://www.gnome.org/~davyd/footware.shtml\">„Мили какини "
  47 "крачета, кака ще им купи чехлички“</ulink>"
   40msgstr "Препоръчваме ви да използвате официалните пакети, които се предоставят от доставчика или разработчика на вашата дистрибуция, за да си инсталирате GNOME 2.30. Много скоро популярните дистрибуции ще включат в себе си GNOME 2.30, а някои даже вече са го включили във версиите си за разработка. Можете да разгледате дистрибуциите и последните версии на GNOME на страницата <ulink url=\"http://www.gnome.org/~davyd/footware.shtml\">„Мили какини крачета, кака ще им купи чехлички“</ulink>"
  4841
  4942#: rninstallation.xml:29(para)
   
  5447"You can use JHBuild to build GNOME 2.30.x by using the <filename>gnome-2.30</"
  5548"filename> moduleset."
  56 msgstr ""
  57 "Ако сте достатъчно смели и търпеливи и искате сами да компилирате GNOME от "
  58 "изходен код, препоръчваме Ви да използвате инструмента <ulink url=\"http://"
  59 "library.gnome.org/devel/jhbuild/\">JHBuild</ulink>, който е проектиран за "
  60 "компилиране от системата за контрол на изходния код – Git. За да компилирате "
  61 "GNOME 2.30.x чрез JHBuild използвайте шаблона за инсталиране на "
  62 "<filename>gnome-2.30</filename>."
   49msgstr "Ако сте достатъчно смели и търпеливи и искате сами да компилирате GNOME от изходен код, препоръчваме Ви да използвате инструмента <ulink url=\"http://library.gnome.org/devel/jhbuild/\">JHBuild</ulink>, който е проектиран за компилиране от системата за контрол на изходния код – Git. За да компилирате GNOME 2.30.x чрез JHBuild, използвайте шаблона за инсталиране на <filename>gnome-2.30</filename>."
  6350
  6451#: rninstallation.xml:37(para)
 • gnome/gnome-2-30/release-notes/rnlookingforward.gnome-2-30.bg.po

  r2045 r2051  
  33"Project-Id-Version: rnlookingforward 2.30\n"
  44"POT-Creation-Date: 2010-03-25 23:13+0200\n"
  5 "PO-Revision-Date: 2010-03-28 08:20+0200\n"
   5"PO-Revision-Date: 2010-03-29 22:12+0300\n"
  66"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  77"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3333#: rnlookingforward.xml:18(para)
  3434msgid "GNOME 3.0 will continue to provide the desktop platform and applications it always has, and will also feature a new user interface in GNOME Shell and the GNOME Activity Journal which easily helps you browse and find files on your computer. GNOME 3.0 also will include new features in accessbility, new user help and documentation, GNOME's first web service in Tomboy Online and more. For developers, GNOME 2.30 deprecates a number of old libraries."
  35 msgstr "GNOME 3.0 ще продължи да предоставя палтформата и програмите, които има, а също така и ще има нов портебителски интерфейс в GNOME Shell и GNOME Activity Journal, които ще ви помогнат по-лесно да прегледате и намерите файловете на вашия компютър. GNOME 3.0 също ще включва нови възможности за универсален достъп, нова документация, първата услуга на GNOME - Онлайн бележки и още. За разработчиците, GNOME 2.30 спира поддръжката на многобройни стари библиотеки."
   35msgstr "GNOME 3.0 ще продължи да предоставя палтформата и програмите, които има, а също така и ще има нов портебителски интерфейс – GNOME Shell и GNOME Activity Journal, които ще ви помогнат по-лесно да преглеждате и намирате файловете на компютъра ви. GNOME 3.0 също ще включва нови възможности за универсален достъп, нова документация, първата услуга на GNOME — споделени бележки с Tomboy и др. За разработчиците GNOME 2.30 спира поддръжката на многобройни остарели библиотеки."
  3636
  3737#: rnlookingforward.xml:25(para)
  3838msgid "A preview of GNOME Shell is available in 2.30 and is available for download. GNOME Shell features an innovative new user interface using the power of a composited desktop. GNOME Shell makes it easy to add additional workspaces, start frequently used applications, and access your most used files and documents."
  39 msgstr "Можете да изтеглите демонстрационна версия на GNOME Shell за версия 2.30. GNOME Shell включва иновативен потребителски интерфейс. GNOME Shell улеснява добавенота на още работни полета, стартиране на често използвани програми и отварянето на често изполвани файлове и документи."
   39msgstr "Можете да изтеглите демонстрационна версия на GNOME Shell за версия 2.30. GNOME Shell включва иновативен потребителски интерфейс. GNOME Shell улеснява добавянето на още работни плотове, стартиране на често използвани програми и отварянето на често изполвани файлове и документи."
  4040
  4141#: rnlookingforward.xml:32(title)
   
  4545#: rnlookingforward.xml:38(para)
  4646msgid "The GNOME Activity Journal is a tool for easily browsing and finding files on your computer. It keeps a chronological journal of all file activity and supports tagging and establishing relationships between groups of files. The GNOME Activity Journal is the graphical user interface for Zeitgeist, the engine that tracks all activity in the desktop with support for tagging and bookmarking items."
  47 msgstr "The GNOME Activity Journal е инструмент за по-лесно търсене и намиране на файлове от Вашия компютър. Журналът съхранява хронологичната последователност на цялата файлова активност и установява връзки между отделните групи от файлове. GNOME Activity Journal е графичен интерфейс за Zeitgeist, който следи всички дейности на графичната среда, който позволява задаване на етикети и отметки."
   47msgstr "The GNOME Activity Journal е инструмент за по-лесно търсене и намиране на файлове на вашия компютър. Журналът съхранява хронологичната последователност на всички действия с файлове и установява връзки между отделните групи от файлове. GNOME Activity Journal е графичен интерфейс за Zeitgeist, който следи всички дейности на графичната среда, който позволява задаване на етикети и отметки."
  4848
  4949#: rnlookingforward.xml:46(title)
   
  5353#: rnlookingforward.xml:52(para)
  5454msgid "Tomboy Online is also scheduled for GNOME 3.0 and will allow users to sync and access their Tomboy Notes via the web."
  55 msgstr "Онлайн бележки е планиран за GNOME 3.0 и ще позволи на потребителите да синхронизират и разглеждат своите бележки през Интернет."
   55msgstr "Онлайн бележките с Tomboy също са планирани за GNOME 3.0 и ще позволят на потребителите да синхронизират и разглеждат своите бележки през Интернет."
  5656
  5757#: rnlookingforward.xml:56(para)
  5858msgid "For disabled users, the GNOME Accessbility team has a number of new features planned including a new GNOME Magnfier, Caribou, a new on screen keyboard, and a new preferences user interface."
  59 msgstr "За потребителите с недостатъци, екипът за достъпност на GNOME е приготвил много нови възможности измежду, което са лупа, Caribou, нова виртуална клавиатура и нов начин за настройване."
   59msgstr "За потребителите с проблеми, екипът за достъпност на GNOME е приготвил много нови възможности измежду, което са лупа, Caribou, нова виртуална клавиатура и нов начин за настройване."
  6060
  6161#: rnlookingforward.xml:61(para)
   
  6565#: rnlookingforward.xml:66(para)
  6666msgid "<ulink url=\"http://live.gnome.org/RoadMap\">GNOME's roadmap</ulink> details the developers' plans for the next release cycle, the <ulink url=\"http://www.gnome.org/start/unstable/\">GNOME 3.0 release schedule</ulink> was released earlier this year and is <ulink url=\"http://www.gnome.org/start/unstable\">available on the GNOME wiki</ulink>."
  67 msgstr "<ulink url=\"http://live.gnome.org/RoadMap\">Пътят към GNOME</ulink> показва детайлно плановете на разработчиците за следващото издание, <ulink url=\"http://www.gnome.org/start/unstable/\">График за издаване на GNOME 3.0</ulink> беше написан по-рано през тази година и може да се разгледа <ulink url=\"http://www.gnome.org/start/unstable\">в GNOME wiki</ulink>"
   67msgstr "<ulink url=\"http://live.gnome.org/RoadMap\">Пътят към GNOME</ulink> показва детайлно плановете на разработчиците за следващото издание, <ulink url=\"http://www.gnome.org/start/unstable/\">Графикът за издаване на GNOME 3.0</ulink> беше написан по-рано през тази година и може да се разгледа <ulink url=\"http://www.gnome.org/start/unstable\">в wiki-то на GNOME</ulink>"
  6868
  6969#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.