Changeset 2068


Ignore:
Timestamp:
Apr 22, 2010, 11:45:01 AM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

firebug: превод досега

Location:
non-gtk/firebug/firebug1.6/bg-BG
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/firebug/firebug1.6/bg-BG/firebug-amo.properties

  r2066 r2068  
  33# They are not direct part of Firebug extension and so, you can't see them in Firebug's UI.
  44# Note that firebug.amo.summary must not exceed 250 characters (limitation by AMO site)
  5 firebug.amo.summary=Firebug integrates with Firefox to put a wealth of development tools at your fingertips while you browse. You can edit, debug, and monitor CSS, HTML, and JavaScript live in any web page...\n\nFirebug 1.4 requires Firefox 3.0 or higher.
  6 firebug.amo.description=Firebug integrates with Firefox to put a wealth of development tools at your fingertips while you browse. You can edit, debug, and monitor CSS, HTML, and JavaScript live in any web page.\n\nVisit the Firebug website for documentation, screen shots, and discussion forums: http://getfirebug.com
  7 firebug.amo.developer.comments=If you have any problems, please read the FireBug FAQ.\n\nhttp://getfirebug.com/faq.html
   5firebug.amo.summary=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато броузвате. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница…\n\nFirebug 1.4 изисква Firefox версия 3.0 или по-висока.
   6firebug.amo.description=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато броузвате. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница.\n\nПосетете уеб сайта на документация, снимки на екрана и дискусионни форуми: http://getfirebug.com
   7firebug.amo.developer.comments=Ако срещнете проблеми, прочетете отговорите на често задаваните въпроси за FireBug.\n\nhttp://getfirebug.com/faq.html
 • non-gtk/firebug/firebug1.6/bg-BG/firebug-tracing.properties

  r2066 r2068  
  11# LOCALIZATION NOTE (Open_Firebug_Tracing, Always_Open_Firebug_Tracing):
  22# Firebug tracing console menu items (located in Firebug's menu).
  3 Open_Firebug_Tracing=Open Firebug Tracing
  4 Always_Open_Firebug_Tracing=Always Open Firebug Tracing
   3Open_Firebug_Tracing=Отваряне на трасирането на Firebug
   4Always_Open_Firebug_Tracing=Винаги да се отваря трасирането на Firebug
  55
  66# LOCALIZATION NOTE (title.Tracing): Title for Firebug tracing console window (verb).
  7 title.Tracing=Tracing
   7title.Tracing=Трасиране
  88
  99tracing.Show_Scope_Variables=Show Scope Variables
  10 tracing.Show_Time=Show Time
  11 tracing.tab.Stack=Stack
  12 tracing.tab.Exception=Exception
  13 tracing.tab.Properties=Properties
  14 tracing.tab.Scope=Scope
  15 tracing.tab.Response=Response
  16 tracing.tab.Source=Source
  17 tracing.tab.Interfaces=Interfaces
  18 tracing.tab.Object=Object
  19 tracing.tab.Event=Event
  20 tracing.cmd.Clear=Clear
  21 tracing.cmd.tip.Clear=Remove All Messages
  22 tracing.cmd.Find=Find
  23 tracing.cmd.tip.Find=Find Text
  24 tracing.cmd.Bookmark=Bookmark
  25 tracing.cmd.tip.Bookmark=Insert Bookmark
  26 tracing.cmd.Restart=Restart Firefox
  27 tracing.cmd.tip.Restart=Restart Firefox
  28 tracing.cmd.Exit=Exit Firefox
  29 tracing.cmd.tip.Exit=Exit Firefox
  30 tracing.cmd.Save=Save to File
  31 tracing.cmd.tip.Save=Save logs into a file
  32 tracing.cmd.Load=Load from File
  33 tracing.cmd.tip.Load=Load logs from a file
  34 tracing.cmd.Expand_All=Expand All
  35 tracing.cmd.Collapse_All=Collapse All
   10tracing.Show_Time=Показване на времената
   11tracing.tab.Stack=Стек
   12tracing.tab.Exception=Изключение
   13tracing.tab.Properties=Свойства
   14tracing.tab.Scope=Обхват
   15tracing.tab.Response=Отговор
   16tracing.tab.Source=Изходен код
   17tracing.tab.Interfaces=Интерфейси
   18tracing.tab.Object=Обект
   19tracing.tab.Event=Събитие
   20tracing.cmd.Clear=Изчистване
   21tracing.cmd.tip.Clear=Изчистване на всички съобщения
   22tracing.cmd.Find=Търсене
   23tracing.cmd.tip.Find=Търсене на текст
   24tracing.cmd.Bookmark=Отметка
   25tracing.cmd.tip.Bookmark=Вмъкване на отметка
   26tracing.cmd.Restart=Рестартиране на Firefox
   27tracing.cmd.tip.Restart=Рестартиране на Firefox
   28tracing.cmd.Exit=Изход
   29tracing.cmd.tip.Exit=Изход
   30tracing.cmd.Save=Запис на файл
   31tracing.cmd.tip.Save=Запис на журналите във файл
   32tracing.cmd.Load=Зареждане от файл
   33tracing.cmd.tip.Load=Зареждане на журналите от файл
   34tracing.cmd.Expand_All=Разширяване на всички
   35tracing.cmd.Collapse_All=Затваряне на всички
 • non-gtk/firebug/firebug1.6/bg-BG/firebug.dtd

  r2066 r2068  
  2626<!ENTITY firebug.OpenWith "Отваряне с редактор">
  2727<!ENTITY firebug.CloseFirebug "Затваряне на Firebug">
  28 <!ENTITY firebug.Permissions "Сайтове...">
   28<!ENTITY firebug.Permissions "Сайтове">
  2929<!ENTITY firebug.ConfigureEditors "Настройване на редакторите">
  3030<!ENTITY firebug.CommandLine "Команден ред">
 • non-gtk/firebug/firebug1.6/bg-BG/firebug.properties

  r2066 r2068  
  2222Panel-scopes=Scopes
  2323
  24 firebug.DetachFirebug=Open Firebug in New Window
  25 firebug.AttachFirebug=Attach Firebug to Browser Window
   24firebug.DetachFirebug=Отваряне на Firebug в нов прозорец
   25firebug.AttachFirebug=Прикачане на Firebug към прозорец на браузъра
  2626
  2727# LOCALIZATION NOTE (plural.Total_Firebugs): Semi-colon list of plural forms.
   
  3131# %S number of Firebugs activated
  3232# example: 2 Total Firebugs
  33 plural.Total_Firebugs=%S Total Firebug;%S Total Firebugs
  34 
  35 inBrowser=In Browser
  36 detached=Detached
  37 minimized=Minimized
  38 enablement.for_all_pages=for all pages
  39 enablement.on=On
  40 enablement.off=Off
  41 none=Closed
  42 Detached=Detached
  43 Firebug_-_inactive_for_selected_Firefox_tab=Firebug - inactive for selected Firefox tab
  44 Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab=Activate Firebug for the selected Firefox tab
  45 Minimized=Minimized
  46 Minimize_Firebug=Minimize Firebug
  47 On_for_all_web_pages=On for All Web Pages
  48 firebug.menu.Clear_Activation_List=Clear Activation List
  49 
  50 firebug_options=Firebug Options
  51 firebug_options_showQuickInfoBox=Show Quick Info Box
   33plural.Total_Firebugs=%S прозорец с Firebug;%S прозореца с Firebug
   34
   35inBrowser=В браузъра
   36detached=Отделѐн
   37minimized=Минимизирано
   38enablement.for_all_pages=за всички
   39enablement.on=Включен
   40enablement.off=Изключен
   41none=Затворен
   42Detached=Отделѐн
   43Firebug_-_inactive_for_selected_Firefox_tab=Firebug не е задействан за избрания подпрозорец на Firefox
   44Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab=Задействане на Firebug за избрания подпрозорец на Firefox
   45Minimized=Минимизиран
   46Minimize_Firebug=Минимизиране на Firebug
   47On_for_all_web_pages=За всички уеб страници
   48firebug.menu.Clear_Activation_List=Изчистване на списъка за задействане
   49
   50firebug_options=Настройки на Firebug
   51firebug_options_showQuickInfoBox=Показване на полето за бърза информация
  5252
  5353
  5454# LOCALIZATION NOTE (firebug.Show_All_Panels): Menu item label used in 'list of all panels'
  5555# menu (available on Firebug's tab bar).
  56 firebug.Show_All_Panels=Show All Panels
   56firebug.Show_All_Panels=Показване на всички панели
  5757
  5858# Console panel options.
   
  6969ShowChromeMessages=Показване на съобщенията от Chrome
  7070ShowExternalErrors=Показване на външните грешки
  71 ShowNetworkErrors=Show Network Errors
  72 JavascriptOptionsStrict=Strict Warnings (performance penalty)
   71ShowNetworkErrors=Показване на мрежовите грешки
   72JavascriptOptionsStrict=Строги предупреждения (намалява производителността)
  7373
  7474LargeCommandLine=По-голям команден ред
  75 console_command_line=console command line
   75console_command_line=конзолен команден ред
  7676Assertion=Грешно предположение
  7777
   
  8282Line=%S (ред %S)
  8383
  84 InstanceLine=%S #%S (line %S)
   84InstanceLine=%S #%S (ред %S)
  8585StackItem=%S (%S ред %S)
  8686SystemItem=<System>
   
  9191# #1 Target panel title
  9292# examples: Inspect in DOM Tab
  93 InspectInTab=Изследване на %S в подпрозорец
   93InspectInTab=Изследване в подпрозорец за %S
  9494
  9595NoName=(без име)
   
  103103ShowFullText=Показване на пълния текст
  104104ShowWhitespace=Показване на междините с интервали
  105 ShowTextNodesWithEntities=Show Basic Entities
   105ShowTextNodesWithEntities=Показване на основните последователности за заместване
  106106ShowComments=Показване на коментарите
  107107HighlightMutations=Открояване на промeните
   
  110110ScrollIntoView=Плъзгане в изгледа
  111111NewAttribute=Нов атрибут…
  112 EditHTMLElement=Edit HTML...
  113 EditSVGElement=Edit SVG...
  114 EditMathMLElement=Edit MathML...
   112EditHTMLElement=Редактиране на HTML…
   113EditSVGElement=Редактиране на SVG…
   114EditMathMLElement=Редактиране на MathML…
  115115DeleteElement=Изтриване на елемент
  116116EditNode=Редактиране на HTML…
  117117DeleteNode=Изтриване на възел
  118 ShowQuickInfoBox=Show Quick Info Box
  119 ShadeBoxModel=Shade Box Model
   118ShowQuickInfoBox=Показване на полето за бърза информация
   119ShadeBoxModel=Открояване на модела на кутиите
  120120
  121121# Quick Info Box
  122 quickInfo=Quick Info
  123 computedStyle=Computed Style
   122quickInfo=Бърза информация
   123computedStyle=Изчислен стил
  124124
  125125# LOCALIZATION NOTE (html.Break_On_Mutate, html.Disable_Break_On_Mutate): Tooltips for resume
  126126# button that are used when the HTML panel is currently selected. The button allows stopping
  127127# JS execution when DOM of the current page is modified.
  128 html.Break_On_Mutate=Break On Mutate
  129 html.Disable_Break_On_Mutate=Disable Break On Mutate
  130 html.label.Break_On_Text_Change=Break On Text Change
  131 
  132 html.label.HTML_Breakpoints=HTML Breakpoints
  133 html.label.Break_On_Attribute_Change=Break On Attribute Change
  134 html.label.Break_On_Child_Addition_or_Removal=Break On Child Addition or Removal
  135 html.label.Break_On_Element_Removal=Break On Element Removal
   128html.Break_On_Mutate=Прекъсване при промяна
   129html.Disable_Break_On_Mutate=Изключване на прекъсването при промяна
   130html.label.Break_On_Text_Change=Прекъсване при промяна на текста
   131
   132html.label.HTML_Breakpoints=Прекъсвания за HTML
   133html.label.Break_On_Attribute_Change=Прекъсване при промяна на атрибут
   134html.label.Break_On_Child_Addition_or_Removal=Прекъсване при добавяне или изтриване на дете
   135html.label.Break_On_Element_Removal=Прекъсване при изтриване на елемент
  136136
  137137#Mismatch tooltip to show when doc servered as html but doctype is xhtml
  138138html.error.doctype.mismatched=Doctype ignored, not valid for server content-type
  139139
  140 dom.label.DOM_Breakpoints=DOM Breakpoints
   140dom.label.DOM_Breakpoints=Прекъсвания за DOM
  141141
  142142# LOCALIZATION NOTE (EditAttribute): Menu Item label used in HTML panel context menu. Allows
   
  162162EmptyElementCSS=Този елемент е без стилови правила
  163163EditStyle=Редактиране на стила на елемент…
  164 NewRule=New Rule...
   164NewRule=Ново правило…
  165165NewProp=Ново свойство…
  166166
   
  213213StepOut=Стъпка извън функция
  214214RunUntil=Изпълнение до този ред
  215 ScriptsFilterStatic=Show Static Scripts
  216 ScriptsFilterEval=Show Static and eval Scripts
  217 ScriptsFilterEvent=Show Static and event Scripts
  218 ScriptsFilterAll=Show Static, eval, and event Scripts
  219 ScriptsFilterStaticShort=static
  220 ScriptsFilterEvalShort=evals
  221 ScriptsFilterEventShort=events
  222 ScriptsFilterAllShort=all
   215ScriptsFilterStatic=Показване на статичните скриптове
   216ScriptsFilterEval=Показване на статичните скриптове и тези в eval
   217ScriptsFilterEvent=Показване на статичните скриптове и тези за обработка на събития
   218ScriptsFilterAll=Показване на статичните скриптове, тези в eval и за обработка на събития
   219ScriptsFilterStaticShort=статични
   220ScriptsFilterEvalShort=в eval
   221ScriptsFilterEventShort=за събития
   222ScriptsFilterAllShort=всички
  223223ShowUserProps=Показване на свойствата дефинирани от потребител
  224224ShowUserFuncs=Показване на функциите дефинирани от потребител
   
  229229NewWatch=Нов израз за следене…
  230230AddWatch=Добавяне на израз
  231 CopySourceCode=Copy Source
   231CopySourceCode=Копиране на изходния код
  232232
  233233CopyValue=Копиране на стойност
  234 Copy_Name=Copy Name
  235 Copy_Path=Copy Path
   234Copy_Name=Копиране на името
   235Copy_Path=Копиране на пътя
  236236
  237237NewProperty=Ново свойство…
   
  246246EditBreakpointCondition=Редактиране на условието за прекъсване…
  247247NoBreakpointsWarning=В тази страница няма зададени прекъсвания.
  248 Show_User_Agent_CSS=Show User Agent CSS
  249 Expand_Shorthand_Properties=Expand Shorthand Properties
   248Show_User_Agent_CSS=Показване на CSS от потребителския агент
   249Expand_Shorthand_Properties=Разширяване на съкратените свойства
  250250
  251251# LOCALIZATION NOTE (LayoutPadding, LayoutBorder, LayoutMargin, LayoutPosition, LayoutAdjacent):
   
  255255LayoutBorder=контур
  256256LayoutMargin=граница
  257 LayoutPosition=position
   257LayoutPosition=разположение
  258258LayoutAdjacent=съсед
  259 position=position
   259position=разположение
  260260
  261261# LOCALIZATION NOTE (ShowRulers): Label for context menu item. Used in the Layout side panel
   
  268268
  269269# LOCALIZATION NOTE (net.header.Reset_Header) Label for header context menu (within the net panel)
  270 net.header.Reset_Header=Reset Header
   270net.header.Reset_Header=Изчестване на заглавните части
  271271
  272272# LOCALIZATION NOTE (net.header.URL, net.header.URL_Tooltip, net.header.Status,
   
  275275# Labels and tooltips for a headers displayed on top of the Net panel.
  276276net.header.URL=URL
  277 net.header.URL_Tooltip=Requested URL and used HTTP method.
  278 net.header.Status=Status
  279 net.header.Status_Tooltip=Status of the received response.
  280 net.header.Domain=Domain
  281 net.header.Domain_Tooltip=Domain of the executed request.
  282 net.header.Size=Size
  283 net.header.Size_Tooltip=Size of the received response.
  284 net.header.Timeline=Timeline
  285 net.header.Timeline_Tooltip=Detailed timing info about request response round trip.
   277net.header.URL_Tooltip=Изискан URL и метод на HTTP
   278net.header.Status=Състояние
   279net.header.Status_Tooltip=Състояние на получения отговор.
   280net.header.Domain=Домейн
   281net.header.Domain_Tooltip=Домейн на изпълнената заявка.
   282net.header.Size=Размер
   283net.header.Size_Tooltip=Размер на получения отговор.
   284net.header.Timeline=Времена
   285net.header.Timeline_Tooltip=Подробен отчет за времената на цикъла заявка-отговор.
  286286
  287287# LOCALIZATION NOTE (net.label.Network_Breakpoints): Label for network breakpoints group.
  288 net.label.XHR_Breakpoints=XHR Breakpoints
   288net.label.XHR_Breakpoints=Прекъсвания при XHR
  289289
  290290# LOCALIZATION NOTE (net.label.Break_On_Request): Label used in the Net panel's context
  291291# menu for breaking on a XHR.
  292 net.label.Break_On_XHR=Break On XHR
   292net.label.Break_On_XHR=Прекъсване при XHR
  293293
  294294# LOCALIZATION NOTE (net.headers.view_source, net.headers.pretty_print): Labels used in the
   
  296296# for a button that switches the view between "show raw source code" and "pretty formated header
  297297# values".
  298 net.headers.view_source=view source
  299 net.headers.pretty_print=pretty print
   298net.headers.view_source=изходен код
   299net.headers.pretty_print=форматиран вид
  300300
  301301# LOCALIZATION NOTE (Post, Put): Label (verb) used in the Net panel for detailed info about
   
  303303# this tab displays sent data (related to a HTTP send method).
  304304Post=Заявка POST
  305 Put=Put
   305Put=Заявка PUT
  306306
  307307# LOCALIZATION NOTE (Response, URLParameters, Cache, HTML, jsonviewer.tab.JSON, xmlviewer.tab.XML):
   
  310310Response=Отговор
  311311URLParameters=Параметри
  312 Cache=Cache
   312Cache=Кеш
  313313HTML=HTML
  314314jsonviewer.tab.JSON=JSON
   
  325325# %S the number of entries removed
  326326# example: Firebug's log limit has been reached. 150 entries not shown.
  327 plural.Limit_Exceeded=Firebug's log limit has been reached. %S entry not shown.;Firebug's log limit has been reached. %S entries not shown.
  328 
  329 LimitPrefs=Preferences
   327plural.Limit_Exceeded=Превишен е максималният размер на журнала на Firebug. Изпуснат е %S запис.;Превишен е максималният размер на журнала на Firebug. Изпуснати са %S записа.
   328
   329LimitPrefs=Настройки
  330330
  331331# LOCALIZATION NOTE (LimitPrefsTitle): A message displayed in the Net panel when log limit
   
  333333# %S Name of a preference.
  334334# examples: In order to change the limit modify: firebug.extensions.console.logLimit
  335 LimitPrefsTitle=In order to change the limit modify: %S
   335LimitPrefsTitle=За до промените ограничението, променете: %S
  336336
  337337Refresh=Обновяване
  338338OpenInTab=Отваряне в нов подпрозорец
  339 Open_Response_In_New_Tab=Open Response in New Tab
   339Open_Response_In_New_Tab=Отваряне на отговора в нов подпрозорец
  340340
  341341# LOCALIZATION NOTE (Profile): Used as a caption for reported profile info.
   
  360360MinHeaderTooltip=Минимално време, включително извикванията на функции.
  361361MaxHeaderTooltip=Максималко време, включително извикванията на функции.
  362 ProfileButton.Enabled.Tooltip=Profile JavaScript execution time.
  363 ProfileButton.Disabled.Tooltip=Profile JavaScript execution time (Script panel must be enabled).
   362ProfileButton.Enabled.Tooltip=Отчитане на времето за изпълнение на JavaScript.
   363ProfileButton.Disabled.Tooltip=Отчитане на времето за изпълнение на JavaScript. (Панелът за скриптове трябва да е включен.)
  364364Function=Функция
  365365Percent=Процент
   
  379379# Support for clipboard actions.
  380380Copy=Копиране
  381 Cut=Cut
  382 Remove=Remove
   381Cut=Изрязване
   382Remove=Изтриване
  383383CopyHTML=Копиране на HTML
  384 CopySVG=Copy SVG
  385 CopyMathML=Copy MathML
   384CopySVG=Копиране на SVG
   385CopyMathML=Копиране на MathML
  386386CopyInnerHTML=Копиране на innerHTML
  387387CopyXPath=Копиране на XPath
  388 Copy_CSS_Path=Copy CSS Path
   388Copy_CSS_Path=Копиране на пътя за CSS
  389389CopyLocation=Копиране на адрес
  390390CopyLocationParameters=Копиране на адрес с параметрите
   
  402402
  403403ShowEventsInConsole=Засичане на събитията
  404 panel.Enabled=Enabled
  405 panel.Disabled=Disabled
  406 panel.Enable=Enable
  407 panel.Disable=Disable
   404panel.Enabled=Включено
   405panel.Disabled=Изключено
   406panel.Enable=Включване
   407panel.Disable=Изключване
  408408
  409409# LOCALIZATION NOTE (console.MethodNotSupported): A message displayed in the Console panel
  410410# if specific method is not supported.
  411411# %S Name of a not supported method.
  412 console.MethodNotSupported=Firebug console does not support '%S'
   412console.MethodNotSupported=Конзолата на Firebug не поддържа „%S“
  413413
  414414# LOCALIZATION NOTE (commandline.MethodNotSupported): A message displayed in the Console panel
  415415# when a not supported method is used on the command line.
  416416# %S Name of a not supported method.
  417 commandline.MethodNotSupported=Firebug command line does not support '%S'
   417commandline.MethodNotSupported=Командният ред на Firebug не поддържа „%S“
  418418
  419419# LOCALIZATION NOTE (console.Disable_Break_On_All_Errors, console.Break_On_All_Errors):
  420420# Tooltip for the "Break on... " button used when the Console panel is selected.
  421 console.Disable_Break_On_All_Errors=Disable Break On All Errors
  422 console.Break_On_All_Errors=Break On All Errors
   421console.Disable_Break_On_All_Errors=Без прекъсване при всички грешки
   422console.Break_On_All_Errors=Прекъсване при всички грешки
  423423
  424424# Console strings used when JavaScript is not available
  425 console.JSDisabledInFirefoxPrefs=JavaScript is disabled in your Firefox preferences. If you would like to use the Console panel then please enable this option under 'Tools' -> 'Options' -> 'Content' -> 'Enable JavaScript'
   425console.JSDisabledInFirefoxPrefs=JavaScript е изключен в настройките на Firefox. Ако искате да използвате панела на конзолата, трябва да включите тази възможност от: „Инструменти“ или „Редактиране“ -> „Настройки“ -> „Съдържание“ -> „Включване на JavaScript“.
  426426
  427427# LOCALIZATION NOTE (net.sizeinfo.Response_Body, net.sizeinfo.Post_Body, net.sizeinfo.Total_Sent,
   
  430430# over a Size displayed within the Net panel. 'Total Sent' and 'Total Received' info includes
  431431# even sent and received heades size.
  432 net.sizeinfo.Response_Body=Response Body
  433 net.sizeinfo.Post_Body=Post Body
  434 net.sizeinfo.Total_Sent=Total Sent
  435 net.sizeinfo.Total_Received=Total Received
  436 
  437 net.ActivationMessage=Net panel activated. Any requests while the net panel is inactive are not shown.
  438 net.responseSizeLimitMessage=Firebug response size limit has been reached. Click <a>here</a> to open the entire response in a new Firefox tab.
   432net.sizeinfo.Response_Body=Тяло на отговора
   433net.sizeinfo.Post_Body=Тяло на заявката POST
   434net.sizeinfo.Total_Sent=Общо изпратени
   435net.sizeinfo.Total_Received=Общо получени
   436
   437net.ActivationMessage=Панелът за мрежата е включен. Не са показани заявките докато е бил изключен.
   438net.responseSizeLimitMessage=Превишен е максималният размер на отговора за Firebug. Натиснете <a>тук</a>, за да отворите целия отговор в нов подпрозорец на Firefox.
  439439
  440440# LOCALIZATION NOTE (net.postDataSizeLimitMessage): A warning message displayed within the Net
  441441# panel (inside the Post tab of an expanded request entry). The message informs the user that
  442442# posted data reached Firebug's size limit and only part of it is displayed in the UI.
  443 net.postDataSizeLimitMessage=Firebug request size limit has been reached by Firebug.
  444 
  445 net.Break_On_XHR=Break On XHR
  446 net.label.Parameters=Parameters
  447 net.label.Parts=Parts
  448 net.label.Source=Source
   443net.postDataSizeLimitMessage=Превишен е максималният размер на отговора за Firebug.
   444
   445net.Break_On_XHR=Прекъсване при XHR
   446net.label.Parameters=Параметри
   447net.label.Parts=Части
   448net.label.Source=Изходен код
  449449
  450450# LOCALIZATION NOTE (net.option.Disable_Browser_Cache, net.option.Show_Paint_Events):
  451451# Labels for Net panel's options.
  452 net.option.Disable_Browser_Cache=Disable Browser Cache
  453 net.option.Show_Paint_Events=Show Paint Events
  454 
  455 script.Break_On_Next=Break On Next
   452net.option.Disable_Browser_Cache=Изключване на кеша на браузъра
   453net.option.Show_Paint_Events=Показване на събитията за изобразяване
   454
   455script.Break_On_Next=Прекъсване при следващо
  456456ShowHttpHeaders=Показване на заглавните части на HTTP
  457457
   
  460460# %S number of requests
  461461# example: 21 requests
  462 plural.Request_Count=%S request;%S requests
   462plural.Request_Count=%S заявка;%S заявки
  463463
  464464FromCache=от кеша
   
  471471StyleGroup-layout=Подредба
  472472StyleGroup-other=Други
  473 Dimensions=%S × %S
   473Dimensions=%S × %S
  474474CopyColor=Копиране на цвета
  475475CopyImageLocation=Копиране на адреса на изображението
  476476OpenImageInNewTab=Отваряне на изображението в нов подпрозорец
  477477OmitObjectPathStack=Пропускане на стека на лентата с инструменти
  478 Copy_Style_Declaration=Copy Style Declaration
   478Copy_Style_Declaration=Копиране на декларацията на стила
  479479
  480480# LOCALIZATION NOTE (plural.Error_Count): Semi-colon list of plural forms.
   
  482482# %S number of errors
  483483# example: 111 Errors
  484 plural.Error_Count=%S Error;%S Errors
  485 
  486 moduleManager.title=%S panel is disabled
   484plural.Error_Count=%S грешка;%S грешки
   485#CONTINUE
   486moduleManager.title=Панелът за „%S“ е изключен
  487487moduleManager.desc3=Use the Firebug status bar icon menu to enable and disable all panels. Use the panel tab's small menu for individual panel control:
  488488
  489 Suspend_Firebug=Suspend Firebug
   489Suspend_Firebug=Спиране на Firebug
  490490Resume_Firebug=Resume Firebug
  491491Reset_Panels_To_Disabled=Reset Panels To Disabled
  492 Open_Console=Open Console
   492Open_Console=Отваряне на конзолата
  493493Open_Console_Tooltip=Open Trace Console for Firebug.
  494494Scope_Chain=Scope Chain
   
  502502Window_Scope=Window
  503503
  504 Logs=Logs
  505 Options=Options
  506 Copy_Stack=Copy Stack
  507 Copy Exception=Copy Exception
   504Logs=Журнали
   505Options=Настройки
   506Copy_Stack=Копиране на стека
   507Copy Exception=Копиране на изключението
  508508
  509509# Net panel timing info labels
   
  743743# examples: Failed to load source for: http://www.example.com/script.js
  744744# examples: The resource from this URL is not text: http://www.example.com/script.js
  745 message.Failed_to_load_source_for=Failed to load source for
  746 message.The_resource_from_this_URL_is_not_text=The resource from this URL is not text
   745message.Failed_to_load_source_for=Не е зареден адресът
   746message.The_resource_from_this_URL_is_not_text=Ресурсът на този адрес не е текст
  747747
  748748# LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_to_this_script, firebug.history.Go_forward_to_this_script,
  749749# firebug.history.Stay_on_this_page): Tooltips for menu items in Scipt history popup menu.
  750 firebug.history.Go_back_to_this_script=Go back to this script
  751 firebug.history.Stay_on_this_page=Stay on this page
  752 firebug.history.Go_forward_to_this_script=Go forward to this script
   750firebug.history.Go_back_to_this_script=Назад до този скрипт
   751firebug.history.Stay_on_this_page=Оставане на тази страница
   752firebug.history.Go_forward_to_this_script=Напред до този скрипт
  753753
  754754# LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_one_script, firebug.history.Go_forward_one_script):
  755755# Tooltips for back/forward buttons on the Script panel toolbar.
  756 firebug.history.Go_back_one_script=Go back one script
  757 firebug.history.Go_forward_one_script=Go forward one script
  758 
   756firebug.history.Go_back_one_script=Назад един скрипт
   757firebug.history.Go_forward_one_script=Напред един скрипт
   758
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.