Changeset 2073


Ignore:
Timestamp:
Apr 29, 2010, 8:13:01 AM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

firebug: превод за преглед

Location:
non-gtk/firebug/firebug1.6/bg-BG
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/firebug/firebug1.6/bg-BG/firebug-amo.properties

  r2068 r2073  
  33# They are not direct part of Firebug extension and so, you can't see them in Firebug's UI.
  44# Note that firebug.amo.summary must not exceed 250 characters (limitation by AMO site)
  5 firebug.amo.summary=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато броузвате. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница…\n\nFirebug 1.4 изисква Firefox версия 3.0 или по-висока.
  6 firebug.amo.description=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато броузвате. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница.\n\nПосетете уеб сайта на документация, снимки на екрана и дискусионни форуми: http://getfirebug.com
   5firebug.amo.summary=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато разглеждате страници. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница…\n\nFirebug 1.4 изисква Firefox версия 3.0 или по-висока.
   6firebug.amo.description=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато разглеждате страници. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница.\n\nПосетете уеб сайта на документация, снимки на екрана и дискусионни форуми: http://getfirebug.com
  77firebug.amo.developer.comments=Ако срещнете проблеми, прочетете отговорите на често задаваните въпроси за FireBug.\n\nhttp://getfirebug.com/faq.html
 • non-gtk/firebug/firebug1.6/bg-BG/firebug.properties

  r2071 r2073  
  8484InstanceLine=%S #%S (ред %S)
  8585StackItem=%S (%S ред %S)
  86 SystemItem=<System>
   86SystemItem=<Системно>
  8787
  8888# LOCALIZATION NOTE (InspectInTab): Menu item label used in a various context menus.
   
  105105ShowTextNodesWithEntities=Показване на основните последователности за заместване
  106106ShowComments=Показване на коментарите
  107 HighlightMutations=Открояване на промeните
   107HighlightMutations=Открояване на промените
  108108ExpandMutations=Разширяване на промените
  109 ScrollToMutations=Плъзгане на промените в изгледа
  110 ScrollIntoView=Плъзгане в изгледа
   109ScrollToMutations=Придвижване на изгледа до промените изгледа
   110ScrollIntoView=Придвижване на изгледа
  111111NewAttribute=Нов атрибут…
  112112EditHTMLElement=Редактиране на HTML…
   
  136136
  137137#Mismatch tooltip to show when doc servered as html but doctype is xhtml
  138 html.error.doctype.mismatched=Обявениият тип докумен е неправилен за съдържанието върнато от сървъра. Типът се пренебрегва
   138html.error.doctype.mismatched=Обявеният тип документ е неправилен за съдържанието върнато от сървъра. Типът се пренебрегва
  139139
  140140dom.label.DOM_Breakpoints=Прекъсвания за DOM
   
  190190ShowAllSourceFiles=Показване на изходния код на chrome
  191191TrackThrowCatch=Проследяване на throw/catch
  192 UseLastLineForEvalName= eval() на имена при последния ред в кода
  193 UseMD5ForEvalName=Използване на MD5 за имената на eval()
   192UseLastLineForEvalName=Използване на последния ред в кода за име на eval()
   193UseMD5ForEvalName=Използване на MD5 за име на eval()
  194194
  195195# LOCALIZATION NOTE do not translate, no longer used(?)
   
  268268
  269269# LOCALIZATION NOTE (net.header.Reset_Header) Label for header context menu (within the net panel)
  270 net.header.Reset_Header=Изчестване на заглавните части
   270net.header.Reset_Header=Изчистване на заглавните части
  271271
  272272# LOCALIZATION NOTE (net.header.URL, net.header.URL_Tooltip, net.header.Status,
   
  350350# #2 number of calls (plural)
  351351# example: (#1ms, #2 calls)
  352 plural.Profile_Time=(%Sms, %S call);(%Sms, %S calls)
   352plural.Profile_Time=(%Sms, %S извикване);(%Sms, %S извиквания)
  353353
  354354NothingToProfile=Няма дейност, която да се отчита.
   
  485485#CONTINUE
  486486moduleManager.title=Панелът за „%S“ е изключен
  487 moduleManager.desc3=Включвайте/изключвайте всички панели на Firebug чрез иконата в лентата за състояние. За контрол на отделните панели използвайте малките менюта към подпрозорчите им
   487moduleManager.desc3=Включвайте/изключвайте всички панели на Firebug чрез иконата в лентата за състояние. За контрол на отделните панели използвайте малките менюта към подпрозорците им
  488488
  489489Suspend_Firebug=Спиране на Firebug
   
  524524search.Previous=Предишна поява
  525525
  526 search.Case_Sensitive=Force Case Sensitive
   526search.Case_Sensitive=Разлика главни/малки
  527527search.Multiple_Files=Много файлове
  528528search.Use_Regular_Expression=Регулярни изрази
   
  553553firebug.shortcut.focusLocation.label=Фокусиране на местоположението
  554554firebug.shortcut.focusFbMenu.label=Фокусиране на менюто на Firebug
  555 firebug.shortcut.nextObject.label=Next Object
  556 firebug.shortcut.previousObject.label=Previous Object
  557 firebug.shortcut.customizeFBKeys.label=Customize Firebug Keys
  558 firebug.shortcut.detachFirebug.label=Open Firebug in New Window
  559 firebug.shortcut.leftFirebugTab.label=Switch to left Firebug panel
  560 firebug.shortcut.rightFirebugTab.label=Switch to right Firebug panel
  561 firebug.shortcut.toggleFirebug.label=Open Firebug
  562 firebug.shortcut.previousFirebugTab.label=Previous Firebug tab
  563 firebug.shortcut.clearConsole.label=Clear Console
  564 firebug.shortcut.openTraceConsole.label=Open Trace Console
  565 
  566 firebug.panel_selector=Panel Selector
  567 
  568 customizeShortcuts=Firebug Shortcut Bindings
  569 keybindConfirmMsg=Do you want to save your updated shortcuts? They will be enabled after Firefox restarts
   555firebug.shortcut.nextObject.label=Следващ обект
   556firebug.shortcut.previousObject.label=Предишен обект
   557firebug.shortcut.customizeFBKeys.label=Промяна на клавишните комбинации
   558firebug.shortcut.detachFirebug.label=Отваряне на Firebug в нов прозорец
   559firebug.shortcut.leftFirebugTab.label=Превключване към левия панел на Firebug
   560firebug.shortcut.rightFirebugTab.label=Превключване към десния панел на Firebug
   561firebug.shortcut.toggleFirebug.label=Отваряне на Firebug
   562firebug.shortcut.previousFirebugTab.label=Предишен подпрозорец на Firebug
   563firebug.shortcut.clearConsole.label=Изчистване на конзолата
   564firebug.shortcut.openTraceConsole.label=Отваряне на конзолата за трасиране
   565
   566firebug.panel_selector=Избор на панел
   567
   568customizeShortcuts=Клавишни комбинации на Firebug
   569keybindConfirmMsg=Да се запазят ли променените клавишни комбинации? Те влизат в сила след рестартиране на Firefox
  570570
  571571#A11y Chrome Labels (not visible, spoken by screen readers)
  572 a11y.labels.panel_tools=panel tools
  573 a11y.labels.firebug_panels=Firebug panels
  574 a11y.labels.firebug_side_panels=Firebug side panels
  575 a11y.labels.firebug_window=Firebug window
  576 a11y.labels.firebug_status=Firebug status
  577 a11y.labels.reset=reset
  578 a11y.labels.reset_shortcut=reset %S shortcut
  579 aria.labels.inactive_panel=inactive panel
   572a11y.labels.panel_tools=инструменти на панела
   573a11y.labels.firebug_panels=панели на Firebug
   574a11y.labels.firebug_side_panels=странични панели на Firebug
   575a11y.labels.firebug_window=прозорец на Firebug
   576a11y.labels.firebug_status=състояние на Firebug
   577a11y.labels.reset=изчистване
   578a11y.labels.reset_shortcut=изчистване на клавишната комбинация за %S
   579aria.labels.inactive_panel=изключен панел
  580580
  581581#A11y panelNode labels (not visible, spoken by screen readers)
  582 a11y.labels.log_rows=log rows
  583 a11y.labels.call_stack=call stack
  584 a11y.labels.a11y.labels.document_structue=document structure
  585 a11y.labels.title_panel= %S panel
  586 a11y.labels.title_side_panel= %S side panel
  587 a11y.labels.cached=cached
  588 aria.labels.stack_trace=stack trace
   582a11y.labels.log_rows=редове на журнала
   583a11y.labels.call_stack=стек на извикванията
   584a11y.labels.a11y.labels.document_structue=структура на документа
   585a11y.labels.title_panel= панел %S
   586a11y.labels.title_side_panel= страничен панел %S
   587a11y.labels.cached=кеширани
   588aria.labels.stack_trace=стек за трасиране
  589589
  590590#A11y Domplate labels  (not visible, spoken by screen readers)
  591 a11y.layout.padding=padding
  592 a11y.layout.border=border
  593 a11y.layout.margin=margin
  594 a11y.layout.position=position
  595 a11y.layout.position_top=position top
  596 a11y.layout.position_right=position right
  597 a11y.layout.position_bottom=position bottom
  598 a11y.layout.position_left=position left
  599 a11y.layout.margin_top=margin top
  600 a11y.layout.margin_right=margin right
  601 a11y.layout.margin_bottom=margin bottom
  602 a11y.layout.margin_left=margin left
  603 a11y.layout.border_top=border top
  604 a11y.layout.border_right=border right
  605 a11y.layout.border_bottom=border bottom
  606 a11y.layout.border_left=border left
  607 a11y.layout.padding_top=padding top
  608 a11y.layout.padding_right=padding right
  609 a11y.layout.padding_bottom=padding bottom
  610 a11y.layout.padding_left=padding left
  611 a11y.layout.top=top
  612 a11y.layout.right=right
  613 a11y.layout.bottom=bottom
  614 a11y.layout.left=left
  615 a11y.layout.width=width
  616 a11y.layout.height=height
  617 a11y.layout.size=size
  618 a11y.layout.position=position
  619 a11y.layout.z-index=z-index
  620 a11y.layout.clientBoundingRect=bounding client rect
  621 a11y.descriptions.press_enter_to_edit_values=Press Enter followed by Tab to edit individual values
  622 a11y.labels.style_rules=style rules
  623 aria.labels.inherited_style_rules=inherited style rules
  624 a11y.labels.computed_styles=computed styles
  625 a11y.labels.dom_properties=DOM properties
   591a11y.layout.padding=отстъп
   592a11y.layout.border=контур
   593a11y.layout.margin=граница
   594a11y.layout.position=разположение
   595a11y.layout.position_top=горно разположение
   596a11y.layout.position_right=дясно разположение
   597a11y.layout.position_bottom=долно разположение
   598a11y.layout.position_left=ляво разположение
   599a11y.layout.margin_top=горна граница
   600a11y.layout.margin_right=дясна граница
   601a11y.layout.margin_bottom=долна граница
   602a11y.layout.margin_left=лява граница
   603a11y.layout.border_top=горен контур
   604a11y.layout.border_right=десен контур
   605a11y.layout.border_bottom=долен контур
   606a11y.layout.border_left=ляв контур
   607a11y.layout.padding_top=горен отстъп
   608a11y.layout.padding_right=десен отстъп
   609a11y.layout.padding_bottom=долен отстъп
   610a11y.layout.padding_left=ляв отстъп
   611a11y.layout.top=отгоре
   612a11y.layout.right=отдясно
   613a11y.layout.bottom=отдолу
   614a11y.layout.left=отляво
   615a11y.layout.width=широчина
   616a11y.layout.height=височина
   617a11y.layout.size=размер
   618a11y.layout.position=разположение
   619a11y.layout.z-index=ниво при наслагване
   620a11y.layout.clientBoundingRect=обхващащо поле на клиента
   621a11y.descriptions.press_enter_to_edit_values=Натиснете Enter и след него Tab, за да редактирате отделните стойности
   622a11y.labels.style_rules=стилови правила
   623aria.labels.inherited_style_rules=наследени стилови правила
   624a11y.labels.computed_styles=изчислени стилове
   625a11y.labels.dom_properties=свойства на DOM
  626626
  627627# LOCALIZATION NOTE
   
  642642# Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
  643643# indicates style property is overridden by selector with higher specificity
  644 a11y.labels.overridden=overridden
   644a11y.labels.overridden=променен при унаследяване
  645645a11y.labels.press_enter_to_add_new_watch_expression=натиснете enter, за да добавите нов израз за следене
  646646
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.