Ignore:
Timestamp:
Jun 1, 2010, 3:37:14 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Firebug преведен на 100% и подаден през Babelzilla

Location:
non-gtk/firebug/firebug1.6/bg-BG
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/firebug/firebug1.6/bg-BG/firebug-amo.properties

  r2073 r2078  
  11# LOCALIZATION NOTE (firebug.amo.summary, firebug.amo.description, firebug.amo.developer.comments):
   2
  23# These texts are used on Mozilla Add-on site: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843
   4
  35# They are not direct part of Firebug extension and so, you can't see them in Firebug's UI.
   6
  47# Note that firebug.amo.summary must not exceed 250 characters (limitation by AMO site)
  5 firebug.amo.summary=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато разглеждате страници. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница…\n\nFirebug 1.4 изисква Firefox версия 3.0 или по-висока.
   8firebug.amo.summary=Firebug предоставя инструменти за разработка докато разглеждате страници — редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница…\n\nFirebug 1.4 изисква Firefox версия 3.0 или по-висока.
  69firebug.amo.description=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато разглеждате страници. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница.\n\nПосетете уеб сайта на документация, снимки на екрана и дискусионни форуми: http://getfirebug.com
  710firebug.amo.developer.comments=Ако срещнете проблеми, прочетете отговорите на често задаваните въпроси за FireBug.\n\nhttp://getfirebug.com/faq.html
 • non-gtk/firebug/firebug1.6/bg-BG/firebug-tracing.properties

  r2068 r2078  
  11# LOCALIZATION NOTE (Open_Firebug_Tracing, Always_Open_Firebug_Tracing):
   2
  23# Firebug tracing console menu items (located in Firebug's menu).
   4
  35Open_Firebug_Tracing=Отваряне на трасирането на Firebug
  46Always_Open_Firebug_Tracing=Винаги да се отваря трасирането на Firebug
   7# LOCALIZATION NOTE (title.Tracing): Title for Firebug tracing console window (verb).
  58
  6 # LOCALIZATION NOTE (title.Tracing): Title for Firebug tracing console window (verb).
  79title.Tracing=Трасиране
  8 
  9 tracing.Show_Scope_Variables=Show Scope Variables
   10tracing.Show_Scope_Variables=Показване на променливите от обхвата
  1011tracing.Show_Time=Показване на времената
  1112tracing.tab.Stack=Стек
 • non-gtk/firebug/firebug1.6/bg-BG/firebug.properties

  r2076 r2078  
  11Firebug=Firebug
  2 
  32# LOCALIZATION NOTE (WindowTitle): Title of detached Firebug window.
   3
  44# %S Title of the associated web page.
   5
  56# examples: Firebug - Google
   7
  68WindowTitle=Firebug — %S
  7 
  89# Panel titles
   10
  911Panel-console=Конзола
  1012Panel-net=Мрежа
   
  2123Panel-callstack=Стек
  2224Panel-scopes=Обхвати
  23 
  2425firebug.DetachFirebug=Отваряне на Firebug в нов прозорец
  2526firebug.AttachFirebug=Прикачане на Firebug към прозорец на браузъра
  26 
  2727# LOCALIZATION NOTE (plural.Total_Firebugs): Semi-colon list of plural forms.
   28
  2829# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
   30
  2931# Used in a tooltip that is displayed for Firebug icon located within Firefox status bar.
   32
  3033# Displays number of pages with Firebug activated.
   34
  3135# %S number of Firebugs activated
   36
  3237# example: 2 Total Firebugs
   38
  3339plural.Total_Firebugs=%S прозорец с Firebug;%S прозореца с Firebug
  34 
  3540inBrowser=В браузъра
  3641detached=Отделѐн
   
  4752On_for_all_web_pages=За всички уеб страници
  4853firebug.menu.Clear_Activation_List=Изчистване на списъка за задействане
  49 
  5054firebug_options=Настройки на Firebug
  5155firebug_options_showQuickInfoBox=Показване на полето за бърза информация
  52 
  53 
  5456# LOCALIZATION NOTE (firebug.Show_All_Panels): Menu item label used in 'list of all panels'
   57
  5558# menu (available on Firebug's tab bar).
   59
  5660firebug.Show_All_Panels=Показване на всички панели
  57 
  5861# Console panel options.
   62
  5963ShowJavaScriptErrors=Показване на грешките в JavaScript
  6064ShowJavaScriptWarnings=Показване на предупрежденията в JavaScript
   
  7074ShowNetworkErrors=Показване на мрежовите грешки
  7175JavascriptOptionsStrict=Строги предупреждения (намалява производителността)
  72 
  7376LargeCommandLine=По-голям команден ред
  7477console_command_line=конзолен команден ред
  7578Assertion=Грешно предположение
  76 
  7779# LOCALIZATION NOTE (Line): Used at many places in the UI. Displays location of an error,
   80
  7881# message, etc. within a source of a web page.
   82
  7983# #1 File name, #2 Line number
   84
  8085# examples: somePage.htm (line 64)
   86
  8187Line=%S (ред %S)
  82 
  8388InstanceLine=%S #%S (ред %S)
  8489StackItem=%S (%S ред %S)
  8590SystemItem=<Системно>
  86 
  8791# LOCALIZATION NOTE (InspectInTab): Menu item label used in a various context menus.
   92
  8893# For example, right clicking on an element in the HTML panel offers an action to inspect
   94
  8995# clicked element in the DOM panel (tab).
   96
  9097# #1 Target panel title
   98
  9199# examples: Inspect in DOM Tab
   100
  92101InspectInTab=Изследване в подпрозорец за %S
  93 
  94102NoName=(без име)
  95 
  96103# LOCALIZATION NOTE (jsdIScript): an internal Firefox object used for debugging Firebug
   104
  97105# do not translate.
   106
  98107# #1 jsdIScript.tag
   108
  99109jsdIScript=jsdIScript %S
  100 
  101110# HTML panel context menu items.
   111
  102112ShowFullText=Показване на пълния текст
  103113ShowWhitespace=Показване на междините с интервали
   
  117127ShowQuickInfoBox=Показване на полето за бърза информация
  118128ShadeBoxModel=Открояване на модела на кутиите
  119 
  120129# Quick Info Box
   130
  121131quickInfo=Бърза информация
  122132computedStyle=Изчислен стил
  123 
  124133# LOCALIZATION NOTE (html.Break_On_Mutate, html.Disable_Break_On_Mutate): Tooltips for resume
   134
  125135# button that are used when the HTML panel is currently selected. The button allows stopping
   136
  126137# JS execution when DOM of the current page is modified.
   138
  127139html.Break_On_Mutate=Прекъсване при промяна
  128140html.Disable_Break_On_Mutate=Изключване на прекъсването при промяна
  129141html.label.Break_On_Text_Change=Прекъсване при промяна на текста
  130 
  131142html.label.HTML_Breakpoints=Прекъсвания за HTML
  132143html.label.Break_On_Attribute_Change=Прекъсване при промяна на атрибут
  133144html.label.Break_On_Child_Addition_or_Removal=Прекъсване при добавяне или изтриване на дете
  134145html.label.Break_On_Element_Removal=Прекъсване при изтриване на елемент
  135 
  136146dom.label.DOM_Breakpoints=Прекъсвания за DOM
  137 
  138147# LOCALIZATION NOTE (EditAttribute): Menu Item label used in HTML panel context menu. Allows
   148
  139149# editing an existing HTML element attribute.
   150
  140151# #1 Name of the clicked attribute.
   152
  141153# examples: Edit Attribute "onclick"...
   154
  142155EditAttribute=Редактиране на атрибута „%S“…
  143 
  144156# LOCALIZATION NOTE (DeleteAttribute): Menu Item label used in HTML panel context menu. Allows
   157
  145158# deleting an existing HTML element attribute.
   159
  146160# #1 Name of the clicked attribute.
   161
  147162# examples: Delete Attribute "onclick"...
   163
  148164DeleteAttribute=Изтриване на атрибута „%S“
  149 
  150165# LOCALIZATION NOTE (InheritedFrom): Displaying a HTML element name + an applied CSS rule.
   166
  151167# that has been inherited. Used in the Style side panel (under HTML panel).
   168
  152169# examples: Inherited from table.tabView
   170
  153171InheritedFrom=Наседено от
  154 
  155172SothinkWarning=Разширението „Sothink SWF Catcher“ пречи на Firebug да работи нормално.<br><br>За помощ прочетете <a href="http://www.getfirebug.com/faq.html#Sothink" target="_new">това в ЧЗВ на Firebug</a>.
  156 DOMInspectorWarning=Стиловете не могат да бъдат показани.<br><br>За помощ прочетете <a href="http://www.getfirebug.com/faq.html#InstallDOMInspector" target="_new">това в ЧЗВ на Firebug</a>.
  157173EmptyStyleSheet=Липсват правила в този набор от стилове.
  158174EmptyElementCSS=Този елемент е без стилови правила
   
  160176NewRule=Ново правило…
  161177NewProp=Ново свойство…
  162 
  163178# LOCALIZATION NOTE (EditProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.
   179
  164180# Allows to edit an existing CSS rule property.
   181
  165182# %S Name of the clicked property
   183
  166184# examples: Edit "background-color"...
   185
  167186EditProp=Редактиране на „%S“…
  168 
  169187# LOCALIZATION NOTE (DisableProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.
   188
  170189# Allows to disable an existing CSS rule property.
   190
  171191# %S Name of the clicked property
   192
  172193# examples: Disable "background-color"
   194
  173195DisableProp=Изключване на „%S“
  174 
  175196# LOCALIZATION NOTE (DeleteProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.
   197
  176198# Allows to delete an existing CSS rule property.
   199
  177200# %S Name of the clicked property
   201
  178202# examples: Delete "background-color"
   203
  179204DeleteProp=Изтриване на „%S“
  180 
  181205# Console context menu labels.
   206
  182207BreakOnThisError=Прекъсване при тази грешка
  183208BreakOnAllErrors=Прекъсване при всички грешки
   
  188213UseLastLineForEvalName=Използване на последния ред в кода за име на eval()
  189214UseMD5ForEvalName=Използване на MD5 за име на eval()
  190 
  191215# LOCALIZATION NOTE do not translate, no longer used(?)
   216
  192217DBG_FBS_CREATION=Внимание! DBG_CREATION
  193218DBG_FBS_BP=Внимание! DBG_BP
  194219DBG_FBS_ERRORS=Внимание! DBG_ERRORS
  195220DBG_FBS_STEP=Внимание! DBG_STEP
  196 
  197221# Breakpoints side panel
   222
  198223Breakpoints=Прекъсвания
  199224ErrorBreakpoints=Прекъсвания при грешки
   
  202227DisableAllBreakpoints=Изключване на всички прекъсвания
  203228ClearAllBreakpoints=Изтриване на всички прекъсвания
  204 
  205229# Script panel
  206 Continue=Продължаване
   230
   231# LOCALIZATION NOTE (LayoutPadding, LayoutBorder, LayoutMargin, LayoutPosition, LayoutAdjacent):
   232
   233# Labels used to describe layout properties a the selected HTML element.
   234
   235# Used in the Layout side panel under HMTL panel.
   236
   237# LOCALIZATION NOTE (ShowRulers): Label for context menu item. Used in the Layout side panel
   238
   239script.balloon.Continue=Продължаване
   240script.balloon.Disable=Изключване
   241# under HTML panel.
   242
  207243StepOver=Стъпка през функция
  208244StepInto=Стъпка във функция
   
  226262AddWatch=Добавяне на израз
  227263CopySourceCode=Копиране на изходния код
  228 
  229264CopyValue=Копиране на стойност
  230265Copy_Name=Копиране на името
  231266Copy_Path=Копиране на пътя
  232 
  233267NewProperty=Ново свойство…
  234268EditProperty=Редактиране на свойство…
   
  244278Show_User_Agent_CSS=Показване на CSS от потребителския агент
  245279Expand_Shorthand_Properties=Разширяване на съкратените свойства
  246 
  247 # LOCALIZATION NOTE (LayoutPadding, LayoutBorder, LayoutMargin, LayoutPosition, LayoutAdjacent):
  248 # Labels used to describe layout properties a the selected HTML element.
  249 # Used in the Layout side panel under HMTL panel.
   280# Net panel
   281
   282# LOCALIZATION NOTE (net.header.Reset_Header) Label for header context menu (within the net panel)
   283
   284# LOCALIZATION NOTE (net.header.URL, net.header.URL_Tooltip, net.header.Status,
   285
  250286LayoutPadding=отстъп
  251287LayoutBorder=контур
   
  254290LayoutAdjacent=съсед
  255291position=разположение
  256 
  257 # LOCALIZATION NOTE (ShowRulers): Label for context menu item. Used in the Layout side panel
  258 # under HTML panel.
   292# net.header.Status_Tooltip, net.header.Domain, net.header.Domain_Tooltip,
   293
   294# net.header.Size, net.header.Size_Tooltip, net.header.Timeline, net.header.Timeline_Tooltip):
   295
  259296ShowRulers=Показване на линеала
  260 
  261 # Net panel
   297# Labels and tooltips for a headers displayed on top of the Net panel.
   298
  262299Loading=Зареждане…
  263300Headers=Заглавни части
  264 
  265 # LOCALIZATION NOTE (net.header.Reset_Header) Label for header context menu (within the net panel)
   301# LOCALIZATION NOTE (net.label.Network_Breakpoints): Label for network breakpoints group.
   302
  266303net.header.Reset_Header=Изчистване на заглавните части
  267 
  268 # LOCALIZATION NOTE (net.header.URL, net.header.URL_Tooltip, net.header.Status,
  269 # net.header.Status_Tooltip, net.header.Domain, net.header.Domain_Tooltip,
  270 # net.header.Size, net.header.Size_Tooltip, net.header.Timeline, net.header.Timeline_Tooltip):
  271 # Labels and tooltips for a headers displayed on top of the Net panel.
   304# LOCALIZATION NOTE (net.label.Break_On_Request): Label used in the Net panel's context
   305
   306# menu for breaking on a XHR.
   307
   308# LOCALIZATION NOTE (net.headers.view_source, net.headers.pretty_print): Labels used in the
   309
   310# Net panel's Headers tab (displayed if you expand a network request). The label is used
   311
  272312net.header.URL=URL
  273313net.header.URL_Tooltip=Изискан URL и метод на HTTP
   
  280320net.header.Timeline=Времена
  281321net.header.Timeline_Tooltip=Подробен отчет за времената на цикъла заявка-отговор.
  282 
  283 # LOCALIZATION NOTE (net.label.Network_Breakpoints): Label for network breakpoints group.
   322# for a button that switches the view between "show raw source code" and "pretty formated header
   323
  284324net.label.XHR_Breakpoints=Прекъсвания при XHR
  285 
  286 # LOCALIZATION NOTE (net.label.Break_On_Request): Label used in the Net panel's context
  287 # menu for breaking on a XHR.
   325# values".
   326
   327# LOCALIZATION NOTE (Post, Put): Label (verb) used in the Net panel for detailed info about
   328
  288329net.label.Break_On_XHR=Прекъсване при XHR
  289 
  290 # LOCALIZATION NOTE (net.headers.view_source, net.headers.pretty_print): Labels used in the
  291 # Net panel's Headers tab (displayed if you expand a network request). The label is used
  292 # for a button that switches the view between "show raw source code" and "pretty formated header
  293 # values".
   330# a network request (displayed when a net panel entry is expanded). The content of
   331
   332# this tab displays sent data (related to a HTTP send method).
   333
   334# LOCALIZATION NOTE (Response, URLParameters, Cache, HTML, jsonviewer.tab.JSON, xmlviewer.tab.XML):
   335
   336# Label used in the Net panel for detailed info about a network request (displayed
   337
  294338net.headers.view_source=изходен код
  295339net.headers.pretty_print=форматиран вид
  296 
  297 # LOCALIZATION NOTE (Post, Put): Label (verb) used in the Net panel for detailed info about
  298 # a network request (displayed when a net panel entry is expanded). The content of
  299 # this tab displays sent data (related to a HTTP send method).
   340# when a net panel entry is expanded)
   341
   342# LOCALIZATION NOTE (RequestHeaders, ResponseHeaders): Label (noun) used in the Net panel
   343
   344# (expand an entry in the panel and select Headers tab).
   345
  300346Post=Заявка POST
  301347Put=Заявка PUT
  302 
  303 # LOCALIZATION NOTE (Response, URLParameters, Cache, HTML, jsonviewer.tab.JSON, xmlviewer.tab.XML):
  304 # Label used in the Net panel for detailed info about a network request (displayed
  305 # when a net panel entry is expanded)
   348# LOCALIZATION NOTE (plural.Limit_Exceeded): Semi-colon list of plural forms.
   349
   350# A message displayed in the Net panel when some entries must be removed since maximum number
   351
   352# of entries has been reached.
   353
  306354Response=Отговор
  307355URLParameters=Параметри
   
  310358jsonviewer.tab.JSON=JSON
  311359xmlviewer.tab.XML=XML
  312 
  313 # LOCALIZATION NOTE (RequestHeaders, ResponseHeaders): Label (noun) used in the Net panel
  314 # (expand an entry in the panel and select Headers tab).
   360svgviewer.tab.SVG=SVG
   361# %S the number of entries removed
   362
   363# example: Firebug's log limit has been reached. 150 entries not shown.
   364
  315365RequestHeaders=Заглавни части на заявката
  316366ResponseHeaders=Заглавни части на отговора
  317 
  318 # LOCALIZATION NOTE (plural.Limit_Exceeded): Semi-colon list of plural forms.
  319 # A message displayed in the Net panel when some entries must be removed since maximum number
  320 # of entries has been reached.
  321 # %S the number of entries removed
  322 # example: Firebug's log limit has been reached. 150 entries not shown.
   367# LOCALIZATION NOTE (LimitPrefsTitle): A message displayed in the Net panel when log limit
   368
   369# has been reached. Informing the user what preferencee should be changed to modify the limit.
   370
   371# %S Name of a preference.
   372
   373# examples: In order to change the limit modify: firebug.extensions.console.logLimit
   374
   375# LOCALIZATION NOTE (Profile): Used as a caption for reported profile info.
   376
  323377plural.Limit_Exceeded=Превишен е максималният размер на журнала на Firebug. Изпуснат е %S запис.;Превишен е максималният размер на журнала на Firebug. Изпуснати са %S записа.
  324 
  325378LimitPrefs=Настройки
  326 
  327 # LOCALIZATION NOTE (LimitPrefsTitle): A message displayed in the Net panel when log limit
  328 # has been reached. Informing the user what preferencee should be changed to modify the limit.
  329 # %S Name of a preference.
  330 # examples: In order to change the limit modify: firebug.extensions.console.logLimit
   379# (result of javascript profiler tool). Represents a verb.
   380
   381# LOCALIZATION NOTE (plural.Profile_Time): Semi-colon list of plural forms.
   382
   383# Used as a caption for reported profile info (result of javascript profiler tool).
   384
   385# #1 number of milliseconds
   386
  331387LimitPrefsTitle=За да промените ограничението, променете: %S
  332 
  333388Refresh=Обновяване
  334389OpenInTab=Отваряне в нов подпрозорец
  335390Open_Response_In_New_Tab=Отваряне на отговора в нов подпрозорец
  336 
  337 # LOCALIZATION NOTE (Profile): Used as a caption for reported profile info.
  338 # (result of javascript profiler tool). Represents a verb.
   391# #2 number of calls (plural)
   392
   393# example: (#1ms, #2 calls)
   394
  339395Profile=Отчет
  340 
  341396ProfilerStarted=Програмата за отчитане работи. Натиснете „Отчет“ отново, за да видите този доклад.
  342 
  343 # LOCALIZATION NOTE (plural.Profile_Time): Semi-colon list of plural forms.
  344 # Used as a caption for reported profile info (result of javascript profiler tool).
  345 # #1 number of milliseconds
  346 # #2 number of calls (plural)
  347 # example: (#1ms, #2 calls)
   397# LOCALIZATION NOTE (Calls, OwnTime, Time, Avg, Min, Max, File): Used in profiler report header
   398
   399# (name of a report column). In order to see this, select the Console panel start profiling
   400
   401# by clicking the Profile button and stop it by clicking again. The report is logged into the
   402
   403# console panel. Make sure Script panel is enabled.
   404
   405# Support for clipboard actions.
   406
  348407plural.Profile_Time=(%Sms, %S извикване);(%Sms, %S извиквания)
  349 
  350408NothingToProfile=Няма дейност, която да се отчита.
  351409PercentTooltip=Процент време, в което е работила тази функция.
   
  360418Function=Функция
  361419Percent=Процент
  362 
  363 # LOCALIZATION NOTE (Calls, OwnTime, Time, Avg, Min, Max, File): Used in profiler report header
  364 # (name of a report column). In order to see this, select the Console panel start profiling
  365 # by clicking the Profile button and stop it by clicking again. The report is logged into the
  366 # console panel. Make sure Script panel is enabled.
   420# LOCALIZATION NOTE (ShowCallsInConsole): Label for context menu item. Used in the Script
   421
   422# panel when clicking a function object.
   423
   424# %S Name of the function
   425
   426# Log Calls to "getData"
   427
  367428Calls=Извиквания
  368429OwnTime=Собствено време
   
  372433Max=Макс
  373434File=Файл
  374 
  375 # Support for clipboard actions.
   435# LOCALIZATION NOTE (console.MethodNotSupported): A message displayed in the Console panel
   436
  376437Copy=Копиране
  377438Cut=Изрязване
   
  390451CopyError=Копиране на грешката
  391452CopySource=Копиране на функцията
  392 
  393 # LOCALIZATION NOTE (ShowCallsInConsole): Label for context menu item. Used in the Script
  394 # panel when clicking a function object.
  395 # %S Name of the function
  396 # Log Calls to "getData"
   453# if specific method is not supported.
   454
   455# %S Name of a not supported method.
   456
   457# LOCALIZATION NOTE (commandline.MethodNotSupported): A message displayed in the Console panel
   458
   459# when a not supported method is used on the command line.
   460
  397461ShowCallsInConsole=Засичане на извиквания на „%S“
  398 
  399462ShowEventsInConsole=Засичане на събитията
  400463panel.Enabled=Включено
   
  402465panel.Enable=Включване
  403466panel.Disable=Изключване
  404 
  405 # LOCALIZATION NOTE (console.MethodNotSupported): A message displayed in the Console panel
  406 # if specific method is not supported.
  407467# %S Name of a not supported method.
   468
   469# LOCALIZATION NOTE (console.Disable_Break_On_All_Errors, console.Break_On_All_Errors):
   470
   471# Tooltip for the "Break on... " button used when the Console panel is selected.
   472
  408473console.MethodNotSupported=Конзолата на Firebug не поддържа „%S“
  409 
  410 # LOCALIZATION NOTE (commandline.MethodNotSupported): A message displayed in the Console panel
  411 # when a not supported method is used on the command line.
  412 # %S Name of a not supported method.
   474# Console strings used when JavaScript is not available
   475
   476# LOCALIZATION NOTE (net.sizeinfo.Response_Body, net.sizeinfo.Post_Body, net.sizeinfo.Total_Sent,
   477
   478# net.sizeinfo.Total_Received):
   479
  413480commandline.MethodNotSupported=Командният ред на Firebug не поддържа „%S“
  414 
  415 # LOCALIZATION NOTE (console.Disable_Break_On_All_Errors, console.Break_On_All_Errors):
  416 # Tooltip for the "Break on... " button used when the Console panel is selected.
   481# Labels used for detailed size info tooltip. The tooltip is displayed if you hover mouse
   482
   483# over a Size displayed within the Net panel. 'Total Sent' and 'Total Received' info includes
   484
  417485console.Disable_Break_On_All_Errors=Без прекъсване при всички грешки
  418486console.Break_On_All_Errors=Прекъсване при всички грешки
  419 
  420 # Console strings used when JavaScript is not available
   487console.Break_On_This_Error=Прекъсване при тази грешка
   488# even sent and received heades size.
   489
  421490console.JSDisabledInFirefoxPrefs=JavaScript е изключен в настройките на Firefox. Ако искате да използвате панела на конзолата, трябва да включите тази възможност от: „Инструменти“ или „Редактиране“ -> „Настройки“ -> „Съдържание“ -> „Включване на JavaScript“.
  422 
  423 # LOCALIZATION NOTE (net.sizeinfo.Response_Body, net.sizeinfo.Post_Body, net.sizeinfo.Total_Sent,
  424 # net.sizeinfo.Total_Received):
  425 # Labels used for detailed size info tooltip. The tooltip is displayed if you hover mouse
  426 # over a Size displayed within the Net panel. 'Total Sent' and 'Total Received' info includes
  427 # even sent and received heades size.
   491# LOCALIZATION NOTE (net.postDataSizeLimitMessage): A warning message displayed within the Net
   492
   493# panel (inside the Post tab of an expanded request entry). The message informs the user that
   494
   495# posted data reached Firebug's size limit and only part of it is displayed in the UI.
   496
   497# LOCALIZATION NOTE (net.option.Disable_Browser_Cache, net.option.Show_Paint_Events):
   498
   499# Labels for Net panel's options.
   500
  428501net.sizeinfo.Response_Body=Тяло на отговора
  429502net.sizeinfo.Post_Body=Тяло на заявката POST
  430503net.sizeinfo.Total_Sent=Общо изпратени
  431504net.sizeinfo.Total_Received=Общо получени
  432 
  433505net.ActivationMessage=Панелът за мрежата е включен. Не са показани заявките докато е бил изключен.
  434506net.responseSizeLimitMessage=Превишен е максималният размер на отговора за Firebug. Натиснете <a>тук</a>, за да отворите целия отговор в нов подпрозорец на Firefox.
  435 
  436 # LOCALIZATION NOTE (net.postDataSizeLimitMessage): A warning message displayed within the Net
  437 # panel (inside the Post tab of an expanded request entry). The message informs the user that
  438 # posted data reached Firebug's size limit and only part of it is displayed in the UI.
   507# LOCALIZATION NOTE (plural.Request_Count): Semi-colon list of plural forms.
   508
   509# A label used in the Net panel. Displays number of HTTP requests executed by the current page.
   510
   511# %S number of requests
   512
  439513net.postDataSizeLimitMessage=Превишен е максималният размер на отговора за Firebug.
  440 
  441514net.Break_On_XHR=Прекъсване при XHR
  442515net.label.Parameters=Параметри
  443516net.label.Parts=Части
  444517net.label.Source=Изходен код
  445 
  446 # LOCALIZATION NOTE (net.option.Disable_Browser_Cache, net.option.Show_Paint_Events):
  447 # Labels for Net panel's options.
   518# example: 21 requests
   519
   520# LOCALIZATION NOTE (plural.Error_Count): Semi-colon list of plural forms.
   521
  448522net.option.Disable_Browser_Cache=Изключване на кеша на браузъра
  449523net.option.Show_Paint_Events=Показване на събитията за изобразяване
  450 
  451524script.Break_On_Next=Прекъсване при следващо
  452525ShowHttpHeaders=Показване на заглавните части на HTTP
  453 
  454 # LOCALIZATION NOTE (plural.Request_Count): Semi-colon list of plural forms.
  455 # A label used in the Net panel. Displays number of HTTP requests executed by the current page.
  456 # %S number of requests
  457 # example: 21 requests
   526# A label used in Firefox status bar. Displays number of JavaScript errors found by Firebug.
   527
   528# %S number of errors
   529
   530# example: 111 Errors
   531
   532# LOCALIZATION NOTE names of kinds of scopes. Probably best left in English.
   533
  458534plural.Request_Count=%S заявка;%S заявки
  459 
  460535FromCache=от кеша
  461536StopLoading=Спиране на зареждането
   
  473548OmitObjectPathStack=Пропускане на стека на лентата с инструменти
  474549Copy_Style_Declaration=Копиране на декларацията на стила
  475 
  476 # LOCALIZATION NOTE (plural.Error_Count): Semi-colon list of plural forms.
  477 # A label used in Firefox status bar. Displays number of JavaScript errors found by Firebug.
  478 # %S number of errors
  479 # example: 111 Errors
   550# With: the scope inside of the with(obj) {} statement
   551
   552# Call: the scope inside of a function eg function foo() { XXX here XXX var f = function() {} };
   553
   554# Window: the scope inside of a Javascript window object.
   555
   556# Net panel timing info labels
   557
  480558plural.Error_Count=%S грешка;%S грешки
  481 
  482559moduleManager.title=Панелът за „%S“ е изключен
  483560moduleManager.desc3=Включвайте/изключвайте всички панели на Firebug чрез иконата в лентата за състояние. За контрол на отделните панели използвайте малките менюта към подпрозорците им.
  484 
  485561Suspend_Firebug=Спиране на Firebug
  486562Resume_Firebug=Включване на Firebug
   
  489565Open_Console_Tooltip=Отваряне на конзолата на Firebug за трасиране.
  490566Scope_Chain=Верига на обхватите
  491 
  492 # LOCALIZATION NOTE names of kinds of scopes. Probably best left in English.
  493 # With: the scope inside of the with(obj) {} statement
   567#A11y Chrome Labels (not visible, spoken by screen readers)
   568
   569#A11y panelNode labels (not visible, spoken by screen readers)
   570
  494571With_Scope=Обхват на with
  495 # Call: the scope inside of a function eg function foo() { XXX here XXX var f = function() {} };
   572#A11y Domplate labels  (not visible, spoken by screen readers)
   573
  496574Call_Scope=Обхват на call
  497 # Window: the scope inside of a Javascript window object.
   575# LOCALIZATION NOTE
   576
  498577Window_Scope=Обхват на window
  499 
  500578Logs=Журнали
  501579Options=Настройки
  502580Copy_Stack=Копиране на стека
  503581Copy Exception=Копиране на изключението
  504 
  505 # Net panel timing info labels
   582# Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
   583
  506584requestinfo.Blocking=Блокиране
  507585requestinfo.Resolving=Търсене по DNS
   
  513591requestinfo.WindowLoad=„load“ (събитие)
  514592requestinfo.Started=Стартиране
  515 
  516593editors.Editor_Configuration=Настройки на редактора
  517 
  518594search.Firebug_Search=Търсене на Firebug
  519595search.Next=Следваща поява
  520596search.Previous=Предишна поява
  521 
  522597search.Case_Sensitive=Разлика главни/малки
  523598search.Multiple_Files=Много файлове
   
  528603search.net.Response_Bodies=Тела на отговорите
  529604search.script.Multiple_Files=Много файлове
  530 
  531605firebug.console.Persist=Запазване
  532606firebug.console.Do_Not_Clear_On_Reload=Без изчистване при презареждане
   
  561635firebug.shortcut.navBack.label=Назад
  562636firebug.shortcut.navForward.label=Напред
  563 
  564637firebug.panel_selector=Избор на панел
  565 
  566638customizeShortcuts=Клавишни комбинации на Firebug
  567639keybindConfirmMsg=Да се запазят ли променените клавишни комбинации? Те влизат в сила след рестартиране на Firefox
  568 
  569 #A11y Chrome Labels (not visible, spoken by screen readers)
   640# Describe contents of inline editor fields
   641
  570642a11y.labels.panel_tools=инструменти на панела
  571643a11y.labels.firebug_panels=панели на Firebug
   
  576648a11y.labels.reset_shortcut=изчистване на клавишната комбинация за %S
  577649aria.labels.inactive_panel=изключен панел
  578 
  579 #A11y panelNode labels (not visible, spoken by screen readers)
   650# LOCALIZATION NOTE (a11y.labels.overridden):
   651
  580652a11y.labels.log_rows=редове на журнала
  581653a11y.labels.call_stack=стек на извикванията
   
  585657a11y.labels.cached=кеширани
  586658aria.labels.stack_trace=стек за трасиране
  587 
  588 #A11y Domplate labels  (not visible, spoken by screen readers)
   659# Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
   660
  589661a11y.layout.padding=отстъп
  590662a11y.layout.border=контур
   
  614686a11y.layout.height=височина
  615687a11y.layout.size=размер
  616 a11y.layout.position=разположение
  617688a11y.layout.z-index=ниво при наслагване
  618689a11y.layout.clientBoundingRect=обхващащо поле на клиента
   
  622693a11y.labels.computed_styles=изчислени стилове
  623694a11y.labels.dom_properties=свойства на DOM
  624 
  625 # LOCALIZATION NOTE
   695# indicates style property is overridden by selector with higher specificity
   696
   697# LOCALIZATION NOTE (a11y.hasConditionalBreakpoint, a11y.hasDisabledBreakpoint):
   698
  626699# Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
  627 # Describe contents of inline editor fields
   700
  628701a11y.labels.inline_editor=вътрешен редактор
  629702a11y.labels.value_for_attribute_in_element=стойност на атрибута %S на елемента %S
   
  636709a11y.labels.css_selector=селектор на CSS
  637710a11y.labels.source_code_for_file=изходен код на файла %S
  638 
  639 # LOCALIZATION NOTE (a11y.labels.overridden):
  640 # Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
  641 # indicates style property is overridden by selector with higher specificity
   711# Existence and state of a breakpoint
   712
   713# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.script_suspended_on_line_in_file): Used by a11y. Not directly
   714
   715# visible in the UI, intended for screen readers.
   716
  642717a11y.labels.overridden=променен при унаследяване
  643718a11y.labels.press_enter_to_add_new_watch_expression=натиснете enter, за да добавите нов израз за следене
  644 
  645 # LOCALIZATION NOTE (a11y.hasConditionalBreakpoint, a11y.hasDisabledBreakpoint):
  646 # Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
  647 # Existence and state of a breakpoint
   719# #1 Line number, #2 Function name, #3 File name
   720
   721# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_logrows): Used by a11y. Not directly
   722
   723# visible in the UI, intended for screen readers.
   724
  648725a11y.updates.has_conditional_break_point=има условно прекъсване
  649726a11y.updates.has_disabled_break_point=има изключено прекъсване
  650 
  651 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.script_suspended_on_line_in_file): Used by a11y. Not directly
  652 # visible in the UI, intended for screen readers.
  653 # #1 Line number, #2 Function name, #3 File name
   727# Describes the match found when performing a console panel search
   728
   729# #1 %S String key the use is looking for. #2 number of rows that contain the matched text
   730
   731# examples: Match found for "test" in 17 log rows
   732
  654733a11y.updates.script_suspended_on_line_in_file=Скриптът е спрян на ред %S в %S, файл %S
  655 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_logrows): Used by a11y. Not directly
  656 # visible in the UI, intended for screen readers.
  657 # Describes the match found when performing a console panel search
  658 # #1 %S String key the use is looking for. #2 number of rows that contain the matched text
  659 # examples: Match found for "test" in 17 log rows
   734# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_for_on_line): Used by a11y. Not directly
   735
   736# visible in the UI, intended for screen readers.
   737
   738# Describes the match found when performing a script panel search
   739
   740# #1 %S String key the use is looking for. #2 line number the match was found on. #3 file name the match was found in
   741
   742# examples: Match found for "window.alert" on line 322 in utilities.js
   743
  660744a11y.updates.match_found_in_logrows==открито е съвпадение за „%S“ в %S реда на журналите
  661 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_for_on_line): Used by a11y. Not directly
  662 # visible in the UI, intended for screen readers.
  663 # Describes the match found when performing a script panel search
  664 # #1 %S String key the use is looking for. #2 line number the match was found on. #3 file name the match was found in
  665 # examples: Match found for "window.alert" on line 322 in utilities.js
   745# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_element): Used by a11y. Not directly
   746
   747# visible in the UI, intended for screen readers.
   748
   749# Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in an element node)
   750
   751# #1 Search string that was matched. #2 the HTML element name containing the matched string. #3 XPATH string specifying  the matched element
   752
   753# examples: Match found for "obj" in object element at /html/body/object[2]
   754
  666755a11y.updates.match_found_for_on_line==открито е съвпадение за „%S“ на ред %S в %S
  667 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_element): Used by a11y. Not directly
  668 # visible in the UI, intended for screen readers.
  669 # Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in an element node)
  670 # #1 Search string that was matched. #2 the HTML element name containing the matched string. #3 XPATH string specifying  the matched element
  671 # examples: Match found for "obj" in object element at /html/body/object[2]
   756# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_attribute): Used by a11y. Not directly
   757
   758# visible in the UI, intended for screen readers.
   759
   760# Describes the match found when performing an HTML  panel search (if it is found in an attribute node)
   761
   762# #1 Search string that was matched. #2 Attribute name #3 attribute value
   763
   764# #4 the HTML element name containing. #5 XPATH string specifying  the matched element
   765
  672766a11y.updates.match_found_in_element==открито е съвпадение за „%S“ в елемента %S, с път %S
  673 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_attribute): Used by a11y. Not directly
  674 # visible in the UI, intended for screen readers.
  675 # Describes the match found when performing an HTML  panel search (if it is found in an attribute node)
  676 # #1 Search string that was matched. #2 Attribute name #3 attribute value
  677 # #4 the HTML element name containing. #5 XPATH string specifying  the matched element
  678767# examples: Match found for "abindex" in tabindex="0" in span element at /html/body/span[2]
   768
   769# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_text_content): Used by a11y. Not directly
   770
   771# visible in the UI, intended for screen readers.
   772
   773# Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in a text element's contents)
   774
   775# #1 Search string that was matched. #2 element's text content 
   776
   777# #3 the HTML element name containing. #4 XPATH string specifying  the matched element
   778
  679779a11y.updates.match_found_in_attribute==открито е съвпадение за „%S“ в атрибута %S=%S на елемента %S, с път %S
  680 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_text_content): Used by a11y. Not directly
  681 # visible in the UI, intended for screen readers.
  682 # Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in a text element's contents)
  683 # #1 Search string that was matched. #2 element's text content 
  684 # #3 the HTML element name containing. #4 XPATH string specifying  the matched element
  685780# examples: Match found for "Firebug Rocks!" in h2 element at /html/body/h2[2]
   781
   782# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_selector): Used by a11y. Not directly
   783
   784# visible in the UI, intended for screen readers.
   785
   786# Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a selector)
   787
   788# #1 Search string that was matched. #2 selector in which the match was found 
   789
   790# examples: Match found for "main" in #mainContent h2 {
   791
  686792a11y.updates.match_found_in_text_content==открито е съвпадение за „%S“ в текста: %S на елемента %S, с път %S
  687 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_selector): Used by a11y. Not directly
  688 # visible in the UI, intended for screen readers.
  689 # Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a selector)
  690 # #1 Search string that was matched. #2 selector in which the match was found 
  691 # examples: Match found for "main" in #mainContent h2 {
   793# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_style_property): Used by a11y. Not directly
   794
   795# visible in the UI, intended for screen readers.
   796
   797# Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a style declaration)
   798
   799# #1 Search string that was matched. #2 style property in which the match was found #3 selector the style declaration applies to 
   800
   801# examples: Match found for background in style declaration background-repeat: "repeat-x"; in selector #mainContent {
   802
  692803a11y.updates.match_found_in_selector==открито е съвпадение за „%S“ в селектора %S
  693 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_style_property): Used by a11y. Not directly
  694 # visible in the UI, intended for screen readers.
  695 # Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a style declaration)
  696 # #1 Search string that was matched. #2 style property in which the match was found #3 selector the style declaration applies to 
  697 # examples: Match found for background in style declaration background-repeat: "repeat-x"; in selector #mainContent {
   804# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_dom_property): Used by a11y. Not directly
   805
   806# visible in the UI, intended for screen readers.
   807
   808# Describes the match found when performing a DOM panel search 
   809
   810# #1 Search string that was matched. #2 DOM property in which the match was found   
   811
   812# examples: Match found for "time" in _starttime : 1257324992232 (Number)
   813
  698814a11y.updates.match_found_in_style_declaration==открито е съвпадение за „%S“ в декларацията на стила %S, в селектора %S
  699 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_dom_property): Used by a11y. Not directly
  700 # visible in the UI, intended for screen readers.
  701 # Describes the match found when performing a DOM panel search 
  702 # #1 Search string that was matched. #2 DOM property in which the match was found   
  703 # examples: Match found for "time" in _starttime : 1257324992232 (Number)
   815# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_net_row): Used by a11y. Not directly
   816
   817# visible in the UI, intended for screen readers.
   818
   819# Describes the match found when performing a Net panel search 
   820
   821# #1 Search string that was matched. #2 File name associated to the row in which the match was found.
   822
   823# #3 Column in which the match was found #4. Column value   
   824
  704825a11y.updates.match_found_in_dom_property==открито е съвпадение за „%S“ за свойството в DOM %S
  705 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_net_row): Used by a11y. Not directly
  706 # visible in the UI, intended for screen readers.
  707 # Describes the match found when performing a Net panel search 
  708 # #1 Search string that was matched. #2 File name associated to the row in which the match was found.
  709 # #3 Column in which the match was found #4. Column value   
  710826# examples: Match found for "792" in GET loading_animation.gif, timeline: 792 ms
   827
   828# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_net_summary_row): Used by a11y. Not directly
   829
   830# visible in the UI, intended for screen readers.
   831
   832# Describes the match found when performing a Net panel search (if it is found in the Net summary row)
   833
   834# #1 Search string that was matched. #2 Column value in which the match was found
   835
   836# examples: Match found for "05" in net summary row: 4.05s
   837
  711838a11y.updates.match_found_in_net_row=открито е съвпадение за „%S“ в %S, %S : %S;
  712 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_net_summary_row): Used by a11y. Not directly
  713 # visible in the UI, intended for screen readers.
  714 # Describes the match found when performing a Net panel search (if it is found in the Net summary row)
  715 # #1 Search string that was matched. #2 Column value in which the match was found
  716 # examples: Match found for "05" in net summary row: 4.05s
   839# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.no_matches_found): Used by a11y. Not directly
   840
   841# visible in the UI, intended for screen readers.
   842
   843# Indicates that the searched string was not matched 
   844
   845# %S Search string that was matched.   
   846
   847# examples: No matched found for "wefkhwefkgwekhjgjh"
   848
  717849a11y.updates.match_found_in_net_summary_row=открито е съвпадение за „%S“ в обобщения ред: %S
  718 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.no_matches_found): Used by a11y. Not directly
  719 # visible in the UI, intended for screen readers.
  720 # Indicates that the searched string was not matched 
  721 # %S Search string that was matched.   
  722 # examples: No matched found for "wefkhwefkgwekhjgjh"
   850# Console messages.
   851
   852# LOCALIZATION NOTE (label.Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab):
   853
   854# If Firebug is displayed in an external window (detached), but not active for the
   855
   856# currently selected Firefox tab, the following button label is used for an
   857
   858# activation button.
   859
  723860a11y.updates.no_matches_found=няма съвпадения за „%S“
  724 
  725861confirmation.Reset_All_Firebug_Options=Наистина ли всички настройки на Firebug да се върнат към стандартните стойности?
  726 # Console messages.
   862# LOCALIZATION NOTE (message.Failed_to_load_source_for, message.The_resource_from_this_URL_is_not_text):
   863
  727864warning.Console_must_be_enabled=Конзолата трябва да бъде включена
  728865warning.Command_line_blocked?=Блокиран ли е командният ред?
  729866message.Reload_to_activate_window_console=Презаредете, за да включите конзолата на прозореца
  730 
  731 
  732 # LOCALIZATION NOTE (label.Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab):
   867# An error message displayed in the Script panel when a source can't be displayed
   868
  733869# If Firebug is displayed in an external window (detached), but not active for the
  734870# currently selected Firefox tab, the following button label is used for an
  735871# activation button.
  736872label.Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab=Включване на Firebug за избрания подпрозорец
  737 
  738873# LOCALIZATION NOTE (message.Failed_to_load_source_for, message.The_resource_from_this_URL_is_not_text):
  739874# An error message displayed in the Script panel when a source can't be displayed
   
  743878message.Failed_to_load_source_for=Не е зареден адресът
  744879message.The_resource_from_this_URL_is_not_text=Ресурсът на този адрес не е текст
  745 
  746880# LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_to_this_script, firebug.history.Go_forward_to_this_script,
  747881# firebug.history.Stay_on_this_page): Tooltips for menu items in Scipt history popup menu.
   
  749883firebug.history.Stay_on_this_panel=Оставане на този панел
  750884firebug.history.Go_forward_to_this_panel=Напред до този панел
  751 
  752885# LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_one_script, firebug.history.Go_forward_one_script):
  753886# Tooltips for back/forward buttons on the Script panel toolbar.
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.