Changeset 2094


Ignore:
Timestamp:
Jul 25, 2010, 6:45:17 PM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gcalctool, epiphany, brasero, gnome-shell, caribou, pitivi: подадени в master

Location:
gnome
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/extras/pitivi.master.bg.po

  r2089 r2094  
  88"Project-Id-Version: pitivi master\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2010-07-20 13:58+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2010-07-25 18:22+0300\n"
  1111"PO-Revision-Date: 2010-07-20 14:03+0300\n"
  1212"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   14"Language: bg\n"
  1415"MIME-Version: 1.0\n"
  1516"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  124125"(currently %s)"
  125126msgstr ""
  126 "Нямате съвременна версия на модула на Питон за връзка към GTK+ (в момента е %"
  127 "s)"
   127"Нямате съвременна версия на модула на Питон за връзка към GTK+ (в момента е "
   128"%s)"
  128129
  129130#: ../pitivi/check.py:131
 • gnome/gnome3/caribou.master.bg.po

  r2090 r2094  
  1 # Bulgarian translation for caribou.
   1# Bulgarian translation of caribou po-file.
  22# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the caribou package.
   
  88"Project-Id-Version: caribou master\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2010-07-20 14:13+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2010-07-20 14:45+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2010-07-25 18:43+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2010-07-25 18:43+0300\n"
  1212"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   14"Language: bg\n"
  1415"MIME-Version: 1.0\n"
  1516"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  5051#: ../data/caribou-prefs.ui.h:8
  5152msgid "Mouse over:"
  52 msgstr "При позициониране на курса на мишката върху клавиаша:"
   53msgstr "При позициониране на курса на мишката върху клавиша:"
  5354
  5455#: ../data/caribou-prefs.ui.h:9
 • gnome/gnome3/gnome-shell.master.bg.po

  r2088 r2094  
  88"Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2010-07-20 13:44+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2010-07-20 13:54+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2010-07-25 18:40+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2010-07-25 18:35+0300\n"
  1212"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   14"Language: bg\n"
  1415"MIME-Version: 1.0\n"
  1516"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  8081"clock, in addition to time."
  8182msgstr ""
  82 "Показване на дата в допълнение към времето ако е зададено „истина“ и "
   83"Показване на дата в допълнение към времето, ако е зададено „истина“ и "
  8384"форматът е  „12-hour“ или  „24-hour“."
  8485
   
  8889"time."
  8990msgstr ""
  90 "Показване на секунди към времето ако е зададено „истина“ и форматът е  „12-"
   91"Показване на секунди към времето, ако е зададено „истина“ и форматът е  „12-"
  9192"hour“ или  „24-hour“."
  9293
  9394#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
  9495msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
  95 msgstr "Показване на деня от седмицата по ISO ако е зададено „истина“."
   96msgstr "Показване на деня от седмицата по ISO, ако е зададено „истина“."
  9697
  9798#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:12
   
  117118msgstr ""
  118119"Задава конвейера на GStreamer, който ще се използва за кодиране на записите. "
  119 "Използвайте синтаксиса на  gst-launch. Конвейерът трябва да бъде с несвързан "
   120"Използвайте синтаксиса на gst-launch. Конвейерът трябва да бъде с несвързан "
  120121"блок-приемник, където се записва видеото. Обикновено конвейерът е с "
  121122"несвързан блок-източник. Изходът от този блок ще бъде записан в изходния "
  122123"файл. Въпреки това конвейерът може да задава собствен изход — това може да "
  123124"се използва за изпращане на изхода към icecast сървър чрез „shout2send“ или "
  124 "подобен елемент. Когато този ключ не е зададен или стойността му e празна се "
  125 "използва стандартния конвейер. За момента това е „videorate ! theoraenc ! "
  126 "oggmux“ и записва видео в Ogg Theora формат."
   125"подобен елемент. Когато този ключ не е зададен или стойността му e празна, "
   126"се използва стандартния конвейер. За момента това е „videorate ! theoraenc ! "
   127"oggmux“ и записва видео във формат Ogg Theora."
  127128
  128129#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
   
  143144"favorites area."
  144145msgstr ""
  145 "Програмите, които отговарят на тези идентификатор ще бъдат показани в "
   146"Програмите, които отговарят на тези идентификатор, ще бъдат показани в "
  146147"областта „Любими“."
  147148
   
  154155"Разширението ще се използва към името на файла за създадените записи на "
  155156"екрана, което ще бъде уникално и ще зависи от текущата дата. Трябва да го "
  156 "промените когато записвате в различен формат на контейнера."
   157"промените, когато записвате в различен формат на контейнера."
  157158
  158159#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
   
  183184"remove already saved data."
  184185msgstr ""
  185 "Обикновено обвивката наблюдава работещите програми за да представя най-често "
  186 "използваните (например в стартери). Въпреки, че тази информация се пази в "
  187 "тайна, може да желаете да изключите тази функционалност за да защитите "
  188 "личните си данни. Забележете, че дори да го направите това няма да премахне "
  189 "вече запазените данни."
   186"Обикновено обвивката наблюдава работещите програми, за да представя най-"
   187"често използваните (например в стартери). Въпреки, че тази информация се "
   188"пази в тайна, може да желаете да изключите тази функционалност, за да "
   189"защитите личните си данни. Забележете, че дори да го направите, това няма да "
   190"премахне вече запазените данни."
  190191
  191192#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
   
  196197"information."
  197198msgstr ""
  198 "Този ключ определя формата използван от часовника в панела, когато ключът за "
  199 "формата е настроен на „custom“ (личен). Може да използвате форматиращите "
   199"Този ключ определя форма̀та използван от часовника в панела, когато ключът за "
   200"форма̀та е настроен на „custom“ (личен). Може да използвате форматиращите "
  200201"знаци ползвани от strftime(), за да получите определен формат. За повече "
  201202"информация погледнете страницата от ръководството за strftime()."
   
  210211"the show_date and show_seconds keys are ignored."
  211212msgstr ""
  212 "Този ключ определя формата на часа използван от часовника в панела. "
  213 "Възможните стойности са „12-hour“, „24-hour“, „unix“, „custom“. Ако е "
  214 "настроен на „unix“, часовникът ще показва времето от епохата, примерно: 1970-"
  215 "01-01. Ако е настроен на „custom“, часовникът ще показва времето според "
  216 "формата определен в ключа custom_format. Ако е настроен на „unix“ или "
  217 "„custom“ ключовете show_data и show_seconds се пренебрегват."
   213"Този ключ определя форма̀та на часа използван от часовника в панела. "
   214"Възможните стойности са „12-hour“, „24-hour“, „unix“ и „custom“. Ако е "
   215"настроен на „unix“, часовникът ще показва времето от епохата, примерно: "
   216"1970-01-01. Ако е настроен на „custom“, часовникът ще показва времето според "
   217"форма̀та определен в ключа custom_format. Ако е настроен на „unix“ или "
   218"„custom“, ключовете show_data и show_seconds се пренебрегват."
  218219
  219220#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
   
  283284msgstr "Програмата „%s“ беше добавена в „Любими“"
  284285
  285 #: ../js/ui/appFavorites.js:106
   286#: ../js/ui/appFavorites.js:107
  286287#, c-format
  287288msgid "%s has been removed from your favorites."
   
  345346
  346347#. TODO - _quit() doesn't really work on apps in state STARTING yet
  347 #: ../js/ui/panel.js:456
   348#: ../js/ui/panel.js:473
  348349#, c-format
  349350msgid "Quit %s"
  350351msgstr "Спиране на програмата „%s“"
  351352
  352 #: ../js/ui/panel.js:481
   353#: ../js/ui/panel.js:498
  353354msgid "Preferences"
  354355msgstr "Настройки"
   
  356357#. Translators: This is the time format with date used
  357358#. in 24-hour mode.
  358 #: ../js/ui/panel.js:567
  359 #, fuzzy
   359#: ../js/ui/panel.js:584
  360360msgid "%a %b %e, %R:%S"
  361 msgstr "%a, %H:%M:%S"
  362 
  363 #: ../js/ui/panel.js:568
  364 #, fuzzy
   361msgstr "%a, %e %b, %R:%S"
   362
   363#: ../js/ui/panel.js:585
  365364msgid "%a %b %e, %R"
  366 msgstr "%a, %H:%M"
   365msgstr "%a, %e %b, %R"
  367366
  368367#. Translators: This is the time format without date used
  369368#. in 24-hour mode.
  370 #: ../js/ui/panel.js:572
  371 #, fuzzy
   369#: ../js/ui/panel.js:589
  372370msgid "%a %R:%S"
  373 msgstr "%a, %R"
  374 
  375 #: ../js/ui/panel.js:573
   371msgstr "%a, %R:%S"
   372
   373#: ../js/ui/panel.js:590
  376374msgid "%a %R"
  377375msgstr "%a, %R"
   
  379377#. Translators: This is a time format with date used
  380378#. for AM/PM.
  381 #: ../js/ui/panel.js:580
  382 #, fuzzy
   379#: ../js/ui/panel.js:597
  383380msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
  384 msgstr "%a, %H:%M"
  385 
  386 #: ../js/ui/panel.js:581
  387 #, fuzzy
   381msgstr "%a, %e %b, %l:%M:%S %p"
   382
   383#: ../js/ui/panel.js:598
  388384msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
  389 msgstr "%a, %H:%M"
   385msgstr "%a, %e %b, %l:%M %p"
  390386
  391387#. Translators: This is a time format without date used
  392388#. for AM/PM.
  393 #: ../js/ui/panel.js:585
  394 #, fuzzy
   389#: ../js/ui/panel.js:602
  395390msgid "%a %l:%M:%S %p"
  396 msgstr "%a, %H:%M"
  397 
  398 #: ../js/ui/panel.js:586
   391msgstr "%a %l:%M:%S %p"
   392
   393#: ../js/ui/panel.js:603
  399394msgid "%a %l:%M %p"
  400395msgstr "%a, %H:%M"
   
  402397#. Button on the left side of the panel.
  403398#. Translators: If there is no suitable word for "Activities" in your language, you can use the word for "Overview".
  404 #: ../js/ui/panel.js:724
   399#: ../js/ui/panel.js:741
  405400msgid "Activities"
  406401msgstr "Дейности"
   
  419414msgstr "Свързване към…"
  420415
   416#. Translators: the "ON" and "OFF" strings are used in the
   417#. toggle switches in the status area menus, and must be SHORT.
   418#. If you don't have suitable short words, consider initials,
   419#. "0"/"1", "⚪"/"⚫", etc.
   420#: ../js/ui/popupMenu.js:30 ../js/ui/popupMenu.js:40
   421msgid "ON"
   422msgstr "ВКЛ"
   423
   424#: ../js/ui/popupMenu.js:31 ../js/ui/popupMenu.js:45
   425msgid "OFF"
   426msgstr "ИЗКЛ"
   427
  421428#: ../js/ui/runDialog.js:233
  422429msgid "Please enter a command:"
   
  485492msgstr "Премахването на първия работен плот не е възможно."
  486493
  487 #: ../src/shell-global.c:1039
   494#: ../src/shell-global.c:1105
  488495msgid "Less than a minute ago"
  489496msgstr "Преди по-малко от минута"
  490497
  491 #: ../src/shell-global.c:1043
   498#: ../src/shell-global.c:1109
  492499#, c-format
  493500msgid "%d minute ago"
   
  496503msgstr[1] "преди %d минути"
  497504
  498 #: ../src/shell-global.c:1048
   505#: ../src/shell-global.c:1114
  499506#, c-format
  500507msgid "%d hour ago"
   
  503510msgstr[1] "преди %d часа"
  504511
  505 #: ../src/shell-global.c:1053
   512#: ../src/shell-global.c:1119
  506513#, c-format
  507514msgid "%d day ago"
   
  510517msgstr[1] "преди %d дни"
  511518
  512 #: ../src/shell-global.c:1058
   519#: ../src/shell-global.c:1124
  513520#, c-format
  514521msgid "%d week ago"
 • gnome/master/brasero.master.bg.po

  r2087 r2094  
  99"Project-Id-Version: brasero master\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2010-07-18 21:09+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2010-07-25 18:18+0300\n"
  1212"PO-Revision-Date: 2010-07-18 22:02+0300\n"
  1313"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   15"Language: bg\n"
  1516"MIME-Version: 1.0\n"
  1617"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  150151#: ../src/brasero-cli.c:134
  151152msgid "Don't connect to an already-running instance"
  152 msgstr "Без сврързване към вече стартирано копие на Brasero"
   153msgstr "Без свързване към вече стартирано копие на Brasero"
  153154
  154155#: ../src/brasero-cli.c:138
   
  732733"free space."
  733734msgstr ""
  734 "Сменете диска със записваем CD или DVD диск със свободно пространство поне %"
  735 "i  MiB."
   735"Сменете диска със записваем CD или DVD диск със свободно пространство поне "
   736"%i  MiB."
  736737
  737738#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:571
   
  20482049#. Translators: This is an image,
  20492050#. * a picture, not a "Disc Image"
  2050 #: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:1084
   2051#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:1074
  20512052msgid "The image could not be loaded."
  20522053msgstr "Изображението не може да бъде заредено."
   
  26212622msgstr "Относно"
  26222623
  2623 #: ../src/brasero-app.c:420
   2624#: ../src/brasero-app.c:420 ../src/brasero-app.c:2075
  26242625msgid "Disc Burner"
  26252626msgstr "Запис на диск"
   
  27092710msgstr "Показване на скоро отваряните проекти"
  27102711
  2711 #: ../src/brasero-app.c:2075 ../data/brasero.desktop.in.in.h:2
  2712 msgid "Brasero Disc Burner"
  2713 msgstr "Запис на диск (Brasero)"
  2714 
  27152712#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:1
  27162713msgid "Brasero"
  27172714msgstr "Brasero"
  27182715
   2716#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:2
   2717msgid "Brasero Disc Burner"
   2718msgstr "Запис на диск (Brasero)"
   2719
  27192720#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:3
  27202721msgid "Create and copy CDs and DVDs"
   
  27502751"used if possible."
  27512752msgstr ""
  2752 "Съдържа името на предпочитаната подсистема за записване. Тя ще се използва "
   2753"Съдържа името на предпочитаната подсистема за записване. Тя ще се използва, "
  27532754"ако е възможно."
  27542755
   
  27892790msgid "Should Nautilus extension output debug statements"
  27902791msgstr ""
  2791 "Дали разширенитео за Nautilus да отпечатва съобщения за изчистване на грешки"
   2792"Дали разширенио за Nautilus да отпечатва съобщения за изчистване на грешки"
  27922793
  27932794#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:13
   
  27972798msgstr ""
  27982799"Дали разширението за Nautilus да отпечатва съобщения за изчистване на "
  2799 "грешки. Стойността трябва да е „true“ (истина) ако желаета такива съобщения."
   2800"грешки. Стойността трябва да е „true“ (истина), ако желаете такива съобщения."
  28002801
  28012802#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:14
   
  28082809"filter broken symbolic links."
  28092810msgstr ""
  2810 "Дали Brasero да филтрира повредени символни връзки. Задайте „true“ (истина) "
   2811"Дали Brasero да филтрира повредени символни връзки. Задайте „true“ (истина), "
  28112812"за да може Brasero да филтрира повредени символни връзки."
  28122813
   
  28202821"files."
  28212822msgstr ""
  2822 "Дали Brasero да филтрира скрити файлове. Задайте „true“ (истина) за да може "
   2823"Дали Brasero да филтрира скрити файлове. Задайте „true“ (истина), за да може "
  28232824"Brasero да филтрира скрити файлове."
  28242825
   
  28292830msgstr ""
  28302831"Дали Brasero да заменя символни връзки с техните целеви файлове в проекта. "
  2831 "Задайте „true“ (истина) за да може Brasero да заменя символни връзки."
   2832"Задайте „true“ (истина), за да може Brasero да заменя символни връзки."
  28322833
  28332834#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:19
   
  28642865"time."
  28652866msgstr ""
  2866 "Тази стройност отразява скоростта, която е използвана в този контектс "
   2867"Тази стройност отразява скоростта, която е използвана в такъв контекст "
  28672868"последния път."
  28682869
   
  28832884msgstr ""
  28842885"Когато са достъпни няколко приставки за една и съща задача, тази стойност се "
  2885 "използва за да се определи, коя от тях да се използва. Ако стойността е  „0“ "
  2886 "се използва собственият приоритет на приставката. Положителна стойност "
   2886"използва, за да се определи, коя от тях да се използва. Ако стойността е "
   2887"„0“, се използва собственият приоритет на приставката. Положителна стойност "
  28872888"отменя собственият приоритет на приставката. Отрицателна стойност изключва "
  28882889"приставката."
   
  28912892msgid "Whether to display file preview. Set to true to use it."
  28922893msgstr ""
  2893 "Дали да се показва преглед на файлове. Задайте „true“ (истина) за да "
   2894"Дали да се показва преглед на файлове. Задайте „true“ (истина), за да "
  28942895"използвате преглед."
  28952896
   
  29042905msgstr ""
  29052906"Дали да се използва „--driver-generic-mmc-raw“ в cdrdao. Задайте  "
  2906 "„true“ (истина)  за да се използва от Brasero. Възможно е това да бъде "
   2907"„true“ (истина),  за да се използва от Brasero. Възможно е това да бъде "
  29072908"временно решение за някои устройства и настройки."
  29082909
   
  29262927msgstr ""
  29272928"Дали да се използва „--use-the-force-luke=dao“ в growisofs. Задайте "
  2928 "„false“ (лъжа) за да не може да се използва от  Brasero. Възможно е това да "
  2929 "бъде \"\n"
  2930 "\"временно решение за някои устройства и настройки."
   2929"„false“ (лъжа), за да не може да се използва от  Brasero. Възможно е това да "
   2930"бъде временно решение за някои устройства и настройки."
  29312931
  29322932#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:35
   
  36333633#, c-format
  36343634msgid "%i × %i pixels"
  3635 msgstr "%i × %i пиксела"
   3635msgstr "%i × %i пиксела"
  36363636
  36373637#. No Preview view
   
  45094509msgid "libisofs reported an error while adding file at path \"%s\""
  45104510msgstr ""
  4511 "Библиотеката „libisofs“ докладва за грешка при добавяне на файл в папката „%"
  4512 "s“"
   4511"Библиотеката „libisofs“ докладва за грешка при добавяне на файл в папката "
   4512"„%s“"
  45134513
  45144514#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:260
 • gnome/master/epiphany.master.bg.po

  r2093 r2094  
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
  1515"product=epiphany\n"
  16 "POT-Creation-Date: 2010-07-22 21:42+0300\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2010-07-25 00:04+0300\n"
   16"POT-Creation-Date: 2010-07-25 13:50+0300\n"
   17"PO-Revision-Date: 2010-07-25 13:52+0300\n"
  1818"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   20"Language: bg\n"
  2021"MIME-Version: 1.0\n"
  2122"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  213214msgid ""
  214215"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
  215 "\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
  216 "2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
  217 "\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
  218 "8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
  219 "\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
  220 "9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
  221 "\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
  222 "\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
  223 "\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
  224 "\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
  225 "\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
  226 "\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
  227 "\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
  228 "\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
  229 "\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
  230 "\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
   216"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-"
   217"GB-2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", "
   218"\"IBM864\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", "
   219"\"ISO-8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", "
   220"\"ISO-8859-5\", \"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-"
   221"I\", \"ISO-8859-9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", "
   222"\"ISO-8859-14\", \"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R"
   223"\", \"KOI8-U\", \"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII"
   224"\", \"windows-874\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", "
   225"\"windows-1253\", \"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", "
   226"\"windows-1257\", \"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", "
   227"\"x-mac-arabic\", \"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-"
   228"mac-devanagari\", \"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-"
   229"mac-gurmukhi\", \"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-"
   230"mac-romanian\", \"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", "
   231"\"x-viet-tcvn5712\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
  231232msgstr ""
  232233"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
  233 "„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
  234 "2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
  235 "„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
  236 "„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
  237 "8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
  238 "8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
  239 "R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
  240 "874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
  241 "„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
  242 "1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
  243 "croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
  244 "greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
  245 "icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
  246 "ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ и „x-windows-"
  247 "949“."
   234"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-"
   235"GB-2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, "
   236"„IBM866“, „ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, "
   237"„ISO-8859-2“, „ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, "
   238"„ISO-8859-7“, „ISO-8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, "
   239"„ISO-8859-11“, „ISO-8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, "
   240"„ISO-IR-111“, „KOI8-R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, "
   241"„VISCII“, „windows-874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, "
   242"„windows-1253“, „windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, "
   243"„windows-1257“, „windows-1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-"
   244"arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, "
   245"„x-mac-farsi“, „x-mac-greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-"
   246"hebrew“, „x-mac-icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-"
   247"turkish“, „x-mac-ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-"
   248"vps“ и „x-windows-949“."
  248249
  249250#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
   
  12961297#: ../embed/ephy-encodings.c:111
  12971298msgid "South _European (ISO-8859-3)"
  1298 msgstr "Южно_европейско (ISO-8859-3)"
   1299msgstr "_Южноевропейско (ISO-8859-3)"
  12991300
  13001301#: ../embed/ephy-encodings.c:112
   
  34863487#: ../src/window-commands.c:1221
  34873488msgid "_Enable"
  3488 msgstr "_Вклюяване"
   3489msgstr "_Включване"
 • gnome/master/gcalctool.master.bg.po

  r2092 r2094  
  1212"Project-Id-Version: gaclctool master\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2010-07-20 14:57+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2010-07-25 13:58+0300\n"
  1515"PO-Revision-Date: 2010-07-22 01:23+0300\n"
  1616"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   18"Language: bg\n"
  1819"MIME-Version: 1.0\n"
  1920"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  495496#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:3
  496497msgid "Button mode"
  497 msgstr "Режим за бутонните"
   498msgstr "Режим за бутоните"
  498499
  499500#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:4
   
  956957
  957958#. Tooltip for the integer component button
  958 #: ../src/math-buttons.c:207 ../src/math-buttons.c:1440
   959#: ../src/math-buttons.c:207 ../src/math-buttons.c:1442
  959960msgid "Integer Component"
  960961msgstr "Целочислена част"
  961962
  962963#. Tooltip for the fractional component button
  963 #: ../src/math-buttons.c:210 ../src/math-buttons.c:1442
   964#: ../src/math-buttons.c:210 ../src/math-buttons.c:1444
  964965msgid "Fractional Component"
  965966msgstr "Дробна част"
   
  10521053#. Advanced buttons: Angle unit combo box: Use degrees for trigonometric calculations
  10531054#. Preferences dialog: Angle unit combo box: Use degrees for trigonometric calculations
  1054 #: ../src/math-buttons.c:890 ../src/math-preferences.c:255
   1055#: ../src/math-buttons.c:892 ../src/math-preferences.c:255
  10551056msgid "Degrees"
  10561057msgstr "градуси"
   
  10581059#. Advanced buttons: Angle unit combo box: Use radians for trigonometric calculations
  10591060#. Preferences dialog: Angle unit combo box: Use radians for trigonometric calculations
  1060 #: ../src/math-buttons.c:894 ../src/math-preferences.c:259
   1061#: ../src/math-buttons.c:896 ../src/math-preferences.c:259
  10611062msgid "Radians"
  10621063msgstr "радиани"
   
  10641065#. Advanced buttons: Angle unit combo box: Use gradians for trigonometric calculations
  10651066#. Preferences dialog: Angle unit combo box: Use gradians for trigonometric calculations
  1066 #: ../src/math-buttons.c:898 ../src/math-preferences.c:263
   1067#: ../src/math-buttons.c:900 ../src/math-preferences.c:263
  10671068msgid "Gradians"
  10681069msgstr "градиани"
  10691070
  10701071#. Number display mode combo: Binary, e.g. 10011010010₂
  1071 #: ../src/math-buttons.c:932
   1072#: ../src/math-buttons.c:934
  10721073msgid "Binary"
  10731074msgstr "двоичен"
  10741075
  10751076#. Number display mode combo: Octal, e.g. 2322₈
  1076 #: ../src/math-buttons.c:936
   1077#: ../src/math-buttons.c:938
  10771078msgid "Octal"
  10781079msgstr "осмичен"
  10791080
  10801081#. Number display mode combo: Decimal, e.g. 1234
  1081 #: ../src/math-buttons.c:940
   1082#: ../src/math-buttons.c:942
  10821083msgid "Decimal"
  10831084msgstr "десетичен"
  10841085
  10851086#. Number display mode combo: Hexadecimal, e.g. 4D2₁₆
  1086 #: ../src/math-buttons.c:944
   1087#: ../src/math-buttons.c:946
  10871088msgid "Hexadecimal"
  10881089msgstr "шестнадесетичен"
   
  10901091#. Text shown in store menu when no variables defined
  10911092#. Text shown in recall menu when no variables defined
  1092 #: ../src/math-buttons.c:1261 ../src/math-buttons.c:1307
   1093#: ../src/math-buttons.c:1263 ../src/math-buttons.c:1309
  10931094msgid "No variables defined"
  10941095msgstr "Не са дефинирани променливи"
   
  10961097#. Left Shift Popup: Menu item to shift left by n places (n < 10)
  10971098#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by n places (n < 10)
  1098 #: ../src/math-buttons.c:1350 ../src/math-buttons.c:1394
   1099#: ../src/math-buttons.c:1352 ../src/math-buttons.c:1396
  10991100#, c-format
  11001101msgid "_%d place"
   
  11051106#. Left Shift Popup: Menu item to shift left by n places (n >= 10)
  11061107#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by n places (n >= 10)
  1107 #: ../src/math-buttons.c:1354 ../src/math-buttons.c:1398
   1108#: ../src/math-buttons.c:1356 ../src/math-buttons.c:1400
  11081109#, c-format
  11091110msgid "%d place"
   
  11131114
  11141115#. Tooltip for the round button
  1115 #: ../src/math-buttons.c:1444
   1116#: ../src/math-buttons.c:1446
  11161117msgid "Round"
  11171118msgstr "Закръгляне до целочислено"
  11181119
  11191120#. Tooltip for the floor button
  1120 #: ../src/math-buttons.c:1446
   1121#: ../src/math-buttons.c:1448
  11211122msgid "Floor"
  11221123msgstr "Закръгляне надолу до целочислено"
  11231124
  11241125#. Tooltip for the ceiling button
  1125 #: ../src/math-buttons.c:1448
   1126#: ../src/math-buttons.c:1450
  11261127msgid "Ceiling"
  11271128msgstr "Закръгляне нагоре до целочислено"
  11281129
  11291130#. Tooltip for the ceiling button
  1130 #: ../src/math-buttons.c:1450
   1131#: ../src/math-buttons.c:1452
  11311132msgid "Sign"
  11321133msgstr "Знак"
   
  14311432"Функцията обратен хиперболичен тангенс е неопределена за стойности извън "
  14321433"интервала [-1, 1]"
  1433 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.