Changeset 2097

Timestamp:
Jul 27, 2010, 11:28:48 PM (12 years ago)
Author:
ivalkov
Message:

WebKit?: Начало на превод. Името на файла ме притеснява, тъй като не следва правилата, но така го изтеглих от страницата на GNOME.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.