Changeset 2099


Ignore:
Timestamp:
Aug 10, 2010, 1:25:10 PM (12 years ago)
Author:
ivalkov
Message:

webkit: Част от превод. Нито един низ не е в краен вариант, тъй като все още работя по превода.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • freedesktop/webkit.webkit.HEAD.bg.po

  r2097 r2099  
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1010"POT-Creation-Date: 2010-02-25 15:53-0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2010-07-27 14:07+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2010-08-10 12:35+0300\n"
  1212"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  139139
  140140#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:248
  141 #, c-format, fuzzy
   141#, fuzzy, c-format
  142142msgid "A username and password are being requested by the site %s"
  143143msgstr "Страницата „%s“ изисква потребителско име и парола"
   
  194194msgid ""
  195195"Determines the current policy for the horizontal scrollbar of the frame."
  196 msgstr "Определя текущите правилата за хоризонталната лента за придвижване на рамката"
   196msgstr ""
   197"Определя текущите правилата за хоризонталната лента за придвижване на рамката"
  197198
  198199#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:362
   
  202203#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:363
  203204msgid "Determines the current policy for the vertical scrollbar of the frame."
  204 msgstr "Определя текущите правила за вертикалната лента за придвижване на рамката"
   205msgstr ""
   206"Определя текущите правила за вертикалната лента за придвижване на рамката"
  205207
  206208#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:147
   
  219221#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:179
  220222msgid "The URI of the history item"
  221 msgstr ""
   223msgstr "Адресът на обекта от историята"
  222224
  223225#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:194
  224226#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:173
  225227msgid "Original URI"
  226 msgstr ""
   228msgstr "Първоначален адрес"
  227229
  228230#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:195
  229231msgid "The original URI of the history item"
  230 msgstr ""
   232msgstr "Първоначалният адрес на обекта от историята"
  231233
  232234#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:210
  233235msgid "Last visited Time"
  234 msgstr ""
   236msgstr "Време на последно посещение"
  235237
  236238#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:211
  237239msgid "The time at which the history item was last visited"
  238 msgstr ""
   240msgstr "Времето, в което обектът от историята е бил посетен"
  239241
  240242#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:268
  241243msgid "Web View"
  242 msgstr ""
   244msgstr "Уеб изглед"
  243245
  244246#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:269
  245247msgid "The Web View that renders the Web Inspector itself"
  246 msgstr ""
   248msgstr "Уеб изгледът, който изобразява уеб инспектора"
  247249
  248250#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:282
  249251msgid "Inspected URI"
  250 msgstr ""
   252msgstr "Изследван адрес"
  251253
  252254#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:283
  253255msgid "The URI that is currently being inspected"
  254 msgstr ""
   256msgstr "Адресът, който се изследва в момента"
  255257
  256258#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:299
  257259msgid "Enable JavaScript profiling"
  258 msgstr ""
   260msgstr "Включване на отчети за JavaScript"
  259261
  260262#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:300
  261263msgid "Profile the executed JavaScript."
  262 msgstr ""
   264msgstr "Отчети за изпълнявания JavaScript"
  263265
  264266#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:315
  265267msgid "Enable Timeline profiling"
  266 msgstr ""
   268msgstr "Включване на отчети по време"
  267269
  268270#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:316
   271#, fuzzy
  269272msgid "Profile the WebCore instrumentation."
  270 msgstr ""
   273msgstr "Отчет на сечивата на WebCore"
  271274
  272275#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:158
  273276msgid "Reason"
  274 msgstr ""
   277msgstr "Причина"
  275278
  276279#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:159
   280#, fuzzy
  277281msgid "The reason why this navigation is occurring"
  278 msgstr ""
   282msgstr "Причина, поради която се осъществява..."
  279283
  280284#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:174
   285#, fuzzy
  281286msgid "The URI that was requested as the target for the navigation"
  282 msgstr ""
   287msgstr "Адресът, който е бил заявен като цел за ..."
  283288
  284289#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:188
  285290msgid "Button"
  286 msgstr ""
   291msgstr "Бутон"
  287292
  288293#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:189
  289294msgid "The button used to click"
  290 msgstr ""
   295msgstr "Бутонът, който се използва за натискане"
  291296
  292297#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:204
  293298msgid "Modifier state"
  294 msgstr ""
   299msgstr "Състояние на модификатор"
  295300
  296301#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:205
   
  300305#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:220
  301306msgid "Target frame"
  302 msgstr ""
   307msgstr "Целева рамка"
  303308
  304309#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:221
   310#, fuzzy
  305311msgid "The target frame for the navigation"
  306 msgstr ""
   312msgstr "Целевата рамка за??"
  307313
  308314#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:237
  309315msgid "Default Encoding"
  310 msgstr ""
   316msgstr "Стандартно кодиране"
  311317
  312318#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:238
  313319msgid "The default encoding used to display text."
  314 msgstr ""
   320msgstr "Стандартното кодиране, което се използва за показване на текст."
  315321
  316322#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:246
   
  324330#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:255
  325331msgid "Default Font Family"
  326 msgstr ""
   332msgstr "Стандартно семейство от шрифтове"
  327333
  328334#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:256
  329335msgid "The default font family used to display text."
  330336msgstr ""
   337"Стандартното семейство от шрифтове, което се използва за показване на текст."
  331338
  332339#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:264
  333340msgid "Fantasy Font Family"
  334 msgstr ""
   341msgstr "Семейство от шрифтове „Fantasy“"
  335342
  336343#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:265
  337344msgid "The default Fantasy font family used to display text."
  338345msgstr ""
   346"Стандартното семейство от шрифтове „Fantasy“, което се използва за показване "
   347"на текст."
  339348
  340349#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:273
  341350msgid "Monospace Font Family"
  342 msgstr ""
   351msgstr "Семейство от равношироки шрифтове"
  343352
  344353#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:274
  345354msgid "The default font family used to display monospace text."
  346355msgstr ""
  347 
   356"Стандартното семейство от шрифтове, което се използва за показване на "
   357"равноширок текст."
   358
   359#
  348360#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:282
  349361msgid "Sans Serif Font Family"
  350 msgstr ""
   362msgstr "Семейство от шрифтове „Sans Serif“"
  351363
  352364#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:283
  353365msgid "The default Sans Serif font family used to display text."
  354366msgstr ""
   367"Стандартното семейство от шрифтове „Sans Serif“, което се използва за "
   368"показване на текст."
  355369
  356370#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:291
  357371msgid "Serif Font Family"
  358 msgstr ""
   372msgstr "Семейство от шрифтове „Serif“"
  359373
  360374#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:292
  361375msgid "The default Serif font family used to display text."
  362376msgstr ""
   377"Стандартното семейство от шрифтове „Serif“, което се използва за показване "
   378"на текст."
  363379
  364380#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:300
  365381msgid "Default Font Size"
  366 msgstr ""
   382msgstr "Стандартен размер на шрифта"
  367383
  368384#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:301
  369385msgid "The default font size used to display text."
  370386msgstr ""
   387"Стандартният размер на шрифта, който се използва за показване на текст."
  371388
  372389#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:309
  373390msgid "Default Monospace Font Size"
  374 msgstr ""
   391msgstr "Стандартен размер на равноширок шрифт"
  375392
  376393#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:310
  377394msgid "The default font size used to display monospace text."
  378395msgstr ""
   396"Стандартният размер, който се използва за показване на равноширок текст"
  379397
  380398#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:318
  381399msgid "Minimum Font Size"
  382 msgstr ""
   400msgstr "Най-малът размер на шрифта"
  383401
  384402#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:319
  385403msgid "The minimum font size used to display text."
  386 msgstr ""
   404msgstr "Най-малкият размер на шрифта, който се използва за показване на текст."
  387405
  388406#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:327
  389407msgid "Minimum Logical Font Size"
  390 msgstr ""
   408msgstr "Най-малък логически размер на шрифта"
  391409
  392410#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:328
  393411msgid "The minimum logical font size used to display text."
  394412msgstr ""
   413"Най-малкият логически размер на шрифта, който се използва за показване на "
   414"текст."
  395415
  396416#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:347
  397417msgid "Enforce 96 DPI"
  398 msgstr ""
   418msgstr "Използване на 96 DPI (тчк./инч)"
  399419
  400420#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:348
  401421msgid "Enforce a resolution of 96 DPI"
  402 msgstr ""
   422msgstr "Използване на разделителна способност с 96 DPI (тчк./инч)"
  403423
  404424#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:356
  405425msgid "Auto Load Images"
  406 msgstr ""
   426msgstr "Автоматично зареждане на изображения"
  407427
  408428#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:357
  409429msgid "Load images automatically."
  410 msgstr ""
   430msgstr "Изображенията се зареждат автоматично."
  411431
  412432#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:365
  413433msgid "Auto Shrink Images"
  414 msgstr ""
   434msgstr "Автоматично смаляване на изображения"
  415435
  416436#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:366
  417437msgid "Automatically shrink standalone images to fit."
  418 msgstr ""
   438msgstr "Автоматично смаляване на отделни изображения, за да се вместят."
  419439
  420440#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:374
  421441msgid "Print Backgrounds"
  422 msgstr ""
   442msgstr "Печат на фонове"
  423443
  424444#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:375
  425445msgid "Whether background images should be printed."
  426 msgstr ""
   446msgstr "Дали да се отпечатват фоновите изображения."
  427447
  428448#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:383
  429449msgid "Enable Scripts"
  430 msgstr ""
   450msgstr "Включване на скриптовете"
  431451
  432452#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:384
  433453msgid "Enable embedded scripting languages."
  434 msgstr ""
   454msgstr "Включване на вградените скриптови езици."
  435455
  436456#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:392
  437457msgid "Enable Plugins"
  438 msgstr ""
   458msgstr "Включване на приставките"
  439459
  440460#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:393
  441461msgid "Enable embedded plugin objects."
  442 msgstr ""
   462msgstr "Включване на обектите, които се обработват от вградени приставки."
  443463
  444464#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:401
  445465msgid "Resizable Text Areas"
  446 msgstr ""
   466msgstr "Текстови полета с възможна промяна на размера"
  447467
  448468#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:402
  449469msgid "Whether text areas are resizable."
  450 msgstr ""
   470msgstr "Дали размерът на текстовите полета може да бъде променян."
  451471
  452472#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:409
  453473msgid "User Stylesheet URI"
  454 msgstr ""
   474msgstr "Адрес за потребителски набор от стилове"
  455475
  456476#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:410
  457477msgid "The URI of a stylesheet that is applied to every page."
  458 msgstr ""
   478msgstr "Адресът на набора от стилове, прилагани към всяка страница."
  459479
  460480#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:425
  461481msgid "Zoom Stepping Value"
  462 msgstr ""
   482msgstr "Стойност на стъпката за промяна на мащаба"
  463483
  464484#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:426
  465485msgid "The value by which the zoom level is changed when zooming in or out."
  466 msgstr ""
   486msgstr "Стойността, с която мащабът се променя при увеличаване или намаляване."
  467487
  468488#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:444
  469489msgid "Enable Developer Extras"
  470 msgstr ""
   490msgstr "Включване на разширенията за разработчици"
  471491
  472492#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:445
  473493msgid "Enables special extensions that help developers"
  474 msgstr ""
   494msgstr "Включване на специални разширения, които са в помощ на разработчици"
  475495
  476496#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:465
  477497msgid "Enable Private Browsing"
  478 msgstr ""
   498msgstr "Включване на „Поверително сърфиране“"
  479499
  480500#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:466
  481501msgid "Enables private browsing mode"
  482 msgstr ""
   502msgstr "Включване на режим „Поверително сърфиране“"
  483503
  484504#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:481
  485505msgid "Enable Spell Checking"
  486 msgstr ""
   506msgstr "Включване на проверка на правописа"
  487507
  488508#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:482
  489509msgid "Enables spell checking while typing"
  490 msgstr ""
   510msgstr "Включва проверката на правописа докато въвеждате"
  491511
  492512#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:505
  493513msgid "Languages to use for spell checking"
  494 msgstr ""
   514msgstr "Езици, които да се използват при проверка на правописа"
  495515
  496516#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:506
  497517msgid "Comma separated list of languages to use for spell checking"
  498518msgstr ""
   519"Списък от езици, които да се използват при проверка на правописа. "
   520"Използвайте запетаи за разделител."
  499521
  500522#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:520
  501523msgid "Enable Caret Browsing"
  502 msgstr ""
   524msgstr "Навигация с курсор"
  503525
  504526#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:521
   527#, fuzzy
  505528msgid "Whether to enable accesibility enhanced keyboard navigation"
  506 msgstr ""
   529msgstr "Дали да бъде включена "
  507530
  508531#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:536
  509532msgid "Enable HTML5 Database"
  510 msgstr ""
   533msgstr "Включване на база от данни от HTML5"
  511534
  512535#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:537
  513536msgid "Whether to enable HTML5 database support"
  514 msgstr ""
   537msgstr "Дали да бъде включена поддръжката за база от данни от HTML5"
  515538
  516539#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:552
  517540msgid "Enable HTML5 Local Storage"
  518 msgstr ""
   541msgstr "Включване на местно хранилище от HTML5"
  519542
  520543#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:553
  521544msgid "Whether to enable HTML5 Local Storage support"
  522 msgstr ""
   545msgstr "Дали да бъде включена поддръжката за местно хранилище от HTML5"
  523546
  524547#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:567
   548#, fuzzy
  525549msgid "Enable XSS Auditor"
  526 msgstr ""
   550msgstr "Включване на наблюдателя на XSS"
  527551
  528552#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:568
   553#, fuzzy
  529554msgid "Whether to enable teh XSS auditor"
  530 msgstr ""
   555msgstr "Дали да бъде включен наблюдателя на XSS"
  531556
  532557#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:586
  533558msgid "User Agent"
  534 msgstr ""
   559msgstr "Потребителски агент"
  535560
  536561#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:587
  537562msgid "The User-Agent string used by WebKitGtk"
  538 msgstr ""
   563msgstr "Низът за потребителския агент, използван от WebKitGtk"
  539564
  540565#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:602
  541566msgid "JavaScript can open windows automatically"
  542 msgstr ""
   567msgstr "Автоматично отваряне на прозорци чрез JavaScrip"
  543568
  544569#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:603
  545570msgid "Whether JavaScript can open windows automatically"
  546 msgstr ""
   571msgstr "Дали прозорци могат да се отварят автоматично чрез JavaScript"
  547572
  548573#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:618
  549574msgid "Enable offline web application cache"
  550 msgstr ""
   575msgstr "Използване на временни файлове за уеб приложения в режим „Изключен“"
  551576
  552577#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:619
  553578msgid "Whether to enable offline web application cache"
  554579msgstr ""
   580"Дали да се използват временни файлове за уеб приложения в режим „Изключен“"
  555581
  556582#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:646
  557583msgid "Editing behavior"
  558 msgstr ""
   584msgstr "Режим на работа при редактиране"
  559585
  560586#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:647
  561587msgid "The behavior mode to use in editing mode"
  562 msgstr ""
   588msgstr "Режимът на работа, който да се използва при редактиране"
  563589
  564590#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:663
   591#, fuzzy
  565592msgid "Enable universal access from file URIs"
  566 msgstr ""
   593msgstr "Включване на универсален достъп за адреси към файлове"
  567594
  568595#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:664
   596#, fuzzy
  569597msgid "Whether to allow universal access from file URIs"
  570 msgstr ""
   598msgstr "Дали да бъде разрешен универсалният достъп за файлове с адреси"
  571599
  572600#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:679
  573601msgid "Enable DOM paste"
  574 msgstr ""
   602msgstr "Включване на възможността за поставяне в DOM"
  575603
  576604#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:680
  577605msgid "Whether to enable DOM paste"
  578 msgstr ""
   606msgstr "Дали да се включи възможността за поставяне в DOM"
  579607
  580608#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:698
   609#, fuzzy
  581610msgid "Tab key cycles through elements"
  582 msgstr ""
   611msgstr "Клавишът „Tab“ обикаля през елементите/обектите"
  583612
  584613#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:699
   
  588617#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:719
  589618msgid "Enable Default Context Menu"
  590 msgstr ""
   619msgstr "Включване на стандартно контекстно меню"
  591620
  592621#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:720
   622#, fuzzy
  593623msgid ""
  594624"Enables the handling of right-clicks for the creation of the default context "
  595625"menu"
  596626msgstr ""
   627"Включва обработката на натискания с десния бутон на мишката, за създаване на "
   628"стандартно контекстно меню"
  597629
  598630#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:740
   631#, fuzzy
  599632msgid "Enable Site Specific Quirks"
  600 msgstr ""
   633msgstr "Включване на .. за определени страници"
  601634
  602635#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:741
   636#, fuzzy
  603637msgid "Enables the site-specific compatibility workarounds"
  604 msgstr ""
   638msgstr "Включване на решенията за съвместимост за определени страници"
  605639
  606640#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:763
  607641msgid "Enable page cache"
  608 msgstr ""
   642msgstr "Включване на временни файлове за страницата"
  609643
  610644#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:764
  611645msgid "Whether the page cache should be used"
  612 msgstr ""
   646msgstr "Дали да се използват временни файлове за страницата"
  613647
  614648#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:784
   649#, fuzzy
  615650msgid "Auto Resize Window"
  616 msgstr ""
   651msgstr "Автоматично оразмеряване на прозореца"
  617652
  618653#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:785
   654#, fuzzy
  619655msgid "Automatically resize the toplevel window when a page requests it"
  620656msgstr ""
   657"Автоматично оразмеряване на най-горния прозорец, при заявка от страницата"
  621658
  622659#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:817
  623660msgid "Enable Java Applet"
  624 msgstr ""
   661msgstr "Включване на аплетите на Джава"
  625662
  626663#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:818
  627664msgid "Whether Java Applet support through <applet> should be enabled"
  628665msgstr ""
   666"Дали да се включи поддръжката за аплети на Джава, чрез елемента <applet>"
  629667
  630668#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2319
  631669msgid "Returns the @web_view's document title"
  632 msgstr ""
   670msgstr "Връща заглавието на документа за обекта @web_view"
  633671
  634672#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2333
  635673msgid "Returns the current URI of the contents displayed by the @web_view"
  636674msgstr ""
   675"Връща текущия адрес на съдържанието, което се показва от обекта @web_view"
  637676
  638677#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2346
  639678msgid "Copy target list"
  640 msgstr ""
   679msgstr "Списък от цели за копиране"
  641680
  642681#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2347
  643682msgid "The list of targets this web view supports for clipboard copying"
  644683msgstr ""
   684"Списъкът от цели, които този уеб изглед поддържа за копиране в буфера за "
   685"обмен"
  645686
  646687#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2360
  647688msgid "Paste target list"
  648 msgstr ""
   689msgstr "Списък от цели за поставяне"
  649690
  650691#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2361
  651692msgid "The list of targets this web view supports for clipboard pasting"
  652693msgstr ""
   694"Списъкът от цели, които този уеб изглед поддържа за поставяне от буфера за "
   695"обмен"
  653696
  654697#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2367
  655698msgid "Settings"
  656 msgstr ""
   699msgstr "Настройки"
  657700
  658701#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2368
  659702msgid "An associated WebKitWebSettings instance"
  660 msgstr ""
   703msgstr "Копие на дъщерния обект „WebKitWebSettings“"
  661704
  662705#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2381
  663706msgid "Web Inspector"
  664 msgstr ""
   707msgstr "Уеб инспектор"
  665708
  666709#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2382
  667710msgid "The associated WebKitWebInspector instance"
  668 msgstr ""
   711msgstr "Копие на дъщерния обект „WebKitWebInspector“"
  669712
  670713#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2402
  671714msgid "Editable"
  672 msgstr ""
   715msgstr "Редактируемо"
  673716
  674717#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2403
  675718msgid "Whether content can be modified by the user"
  676 msgstr ""
   719msgstr "Дали съдържанието може да се променя от потрбителя"
  677720
  678721#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2409
  679722msgid "Transparent"
  680 msgstr ""
   723msgstr "Прозрачност"
  681724
  682725#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2410
  683726msgid "Whether content has a transparent background"
  684 msgstr ""
   727msgstr "Дали съдържанието има прозрачен фон"
  685728
  686729#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2423
  687730msgid "Zoom level"
  688 msgstr ""
   731msgstr "Ниво на мащабиране"
  689732
  690733#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2424
  691734msgid "The level of zoom of the content"
  692 msgstr ""
   735msgstr "Нивото на увеличаване/намаляване на съдържанието"
  693736
  694737#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2439
  695738msgid "Full content zoom"
  696 msgstr ""
   739msgstr "Мащабиране на цялото съдържание"
  697740
  698741#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2440
  699742msgid "Whether the full content is scaled when zooming"
  700 msgstr ""
   743msgstr "Дали да се мащабира цялото съдържание, при увеличаване/намаляване"
  701744
  702745#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2453
  703746msgid "Encoding"
  704 msgstr ""
   747msgstr "Кодиране"
  705748
  706749#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2454
  707750msgid "The default encoding of the web view"
  708 msgstr ""
   751msgstr "Стандартното кодиране на уеб изгледа"
  709752
  710753#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2467
  711754msgid "Custom Encoding"
  712 msgstr ""
   755msgstr "Потребителско кодиране"
  713756
  714757#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2468
  715758msgid "The custom encoding of the web view"
  716 msgstr ""
   759msgstr "Потребителското кодиране на уеб изгледа"
  717760
  718761#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2520
  719762msgid "Icon URI"
  720 msgstr ""
   763msgstr "Адрес на икона"
  721764
  722765#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2521
  723766msgid "The URI for the favicon for the #WebKitWebView."
  724 msgstr ""
   767msgstr "Адресът на иконата (favicon) за обекта „#WebKitWebView“"
  725768
  726769#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:55
  727770#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:60
  728771msgid "Submit"
  729 msgstr ""
   772msgstr "Изпращане"
  730773
  731774#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:65
  732775msgid "Reset"
  733 msgstr ""
   776msgstr "Изчистване"
  734777
  735778#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:70
  736779msgid "This is a searchable index. Enter search keywords: "
  737 msgstr ""
   780msgstr "В този индекс може да се търси. Въведете ключови думи за търсене:"
  738781
  739782#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:75
  740783msgid "Choose File"
  741 msgstr ""
   784msgstr "Избор на файл"
  742785
  743786#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:80
  744787msgid "(None)"
  745 msgstr ""
   788msgstr "(няма файл)"
  746789
  747790#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:85
  748791msgid "Open Link in New _Window"
  749 msgstr ""
   792msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
  750793
  751794#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:90
  752795msgid "_Download Linked File"
  753 msgstr ""
   796msgstr "И_зтегляне на свързания файл"
  754797
  755798#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:95
  756799msgid "Copy Link Loc_ation"
  757 msgstr ""
   800msgstr "Копиране на _адреса на връзката"
  758801
  759802#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:100
  760803msgid "Open _Image in New Window"
  761 msgstr ""
   804msgstr "Отваряне на _изображението в нов прозорец"
  762805
  763806#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:105
  764807msgid "Sa_ve Image As"
  765 msgstr ""
   808msgstr "За_пазване на изображението като"
  766809
  767810#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:110
  768811msgid "Cop_y Image"
  769 msgstr ""
   812msgstr "_Копиране на изображението"
  770813
  771814#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:115
  772815msgid "Open _Frame in New Window"
  773 msgstr ""
   816msgstr "Отваряне на _рамката в нов прозорец"
  774817
  775818#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:166
  776819msgid "_Reload"
  777 msgstr ""
   820msgstr "_Презареждане"
  778821
  779822#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:183
   823#, fuzzy
  780824msgid "No Guesses Found"
  781 msgstr ""
   825msgstr "Не са намерени предложения"
  782826
  783827#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:188
   828#, fuzzy
  784829msgid "_Ignore Spelling"
  785 msgstr ""
   830msgstr "_Пренебрегване на правописа"
  786831
  787832#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:193
   833#, fuzzy
  788834msgid "_Learn Spelling"
  789 msgstr ""
   835msgstr "Запо_мняне на правописа"
  790836
  791837#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:198
  792838msgid "_Search the Web"
  793 msgstr ""
   839msgstr "_Търсене в Интернет"
  794840
  795841#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:203
  796842msgid "_Look Up in Dictionary"
  797 msgstr ""
   843msgstr "Тъ_рсене в речник"
  798844
  799845#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:208
  800846msgid "_Open Link"
  801 msgstr ""
   847msgstr "_Отваряне на връзката"
  802848
  803849#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:213
  804850msgid "Ignore _Grammar"
  805 msgstr ""
   851msgstr "Пренебрегване на _граматиката"
  806852
  807853#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:218
  808854msgid "Spelling and _Grammar"
  809 msgstr ""
   855msgstr "Правопис и _граматика"
  810856
  811857#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:223
  812858msgid "_Show Spelling and Grammar"
  813 msgstr ""
   859msgstr "_Показване на правописа и граматиката"
  814860
  815861#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:223
  816862msgid "_Hide Spelling and Grammar"
  817 msgstr ""
   863msgstr "_Скриване на правописа и граматиката"
  818864
  819865#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:228
  820866msgid "_Check Document Now"
  821 msgstr ""
   867msgstr "_Проверка на документа в момента"
  822868
  823869#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:233
  824870msgid "Check Spelling While _Typing"
  825 msgstr ""
   871msgstr "Проверка на правописа докато _въвеждате"
  826872
  827873#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:238
  828874msgid "Check _Grammar With Spelling"
  829 msgstr ""
   875msgstr "Проверка на _граматиката заедно с правописа"
  830876
  831877#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:243
  832878msgid "_Font"
  833 msgstr ""
   879msgstr "_Шрифт"
  834880
  835881#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:266
  836882msgid "_Outline"
  837 msgstr ""
   883msgstr "_Очертания"
  838884
  839885#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:271
  840886msgid "Inspect _Element"
  841 msgstr ""
   887msgstr "_Изследване на елемент"
  842888
  843889#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:276
  844890msgid "No recent searches"
  845 msgstr ""
   891msgstr "Няма скоро направени търсения"
  846892
  847893#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:281
  848894msgid "Recent searches"
  849 msgstr ""
   895msgstr "Скоро направени търсения"
  850896
  851897#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:286
  852898msgid "_Clear recent searches"
  853 msgstr ""
   899msgstr "_Изчистване на скоро направените търсения"
  854900
  855901#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:291
  856902msgid "term"
  857 msgstr ""
   903msgstr "термин"
  858904
  859905#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:296
  860906msgid "definition"
  861 msgstr ""
   907msgstr "определение"
  862908
  863909#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:301
  864910msgid "press"
  865 msgstr ""
   911msgstr "натискане"
  866912
  867913#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:306
  868914msgid "select"
  869 msgstr ""
   915msgstr "избиране"
  870916
  871917#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:311
   
  887933#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:342
  888934msgid " files"
  889 msgstr ""
   935msgstr "файлове"
  890936
  891937#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:347
  892938msgid "Unknown"
  893 msgstr ""
   939msgstr "Неизвестен"
  894940
  895941#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:364
  896942msgid "Loading..."
  897 msgstr ""
   943msgstr "Зареждане…"
  898944
  899945#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:369
  900946msgid "Live Broadcast"
  901 msgstr ""
   947msgstr "Живо предаване"
  902948
  903949#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:375
   950#, fuzzy
  904951msgid "audio element controller"
  905 msgstr ""
   952msgstr "контролер за звука"
  906953
  907954#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:377
   955#, fuzzy
  908956msgid "video element controller"
  909 msgstr ""
   957msgstr "контролер за картината"
  910958
  911959#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:379
  912960msgid "mute"
  913 msgstr ""
   961msgstr "заглушаване"
  914962
  915963#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:381
  916964msgid "unmute"
  917 msgstr ""
   965msgstr "премахване на заглушаването"
  918966
  919967#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:383
  920968msgid "play"
  921 msgstr ""
   969msgstr "стартиране"
  922970
  923971#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:385
  924972msgid "pause"
  925 msgstr ""
   973msgstr "пауза"
  926974
  927975#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:387
  928976msgid "movie time"
  929 msgstr ""
   977msgstr "време на филма"
  930978
  931979#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:389
   
  942990
  943991#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:395
   992#, fuzzy
  944993msgid "elapsed time"
  945 msgstr ""
   994msgstr "изминало време"
  946995
  947996#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:397
   997#, fuzzy
  948998msgid "remaining time"
  949 msgstr ""
   999msgstr "оставащо време"
  9501000
  9511001#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:399
   1002#, fuzzy
  9521003msgid "status"
  953 msgstr ""
   1004msgstr "състояние"
  9541005
  9551006#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:401
   1007#, fuzzy
  9561008msgid "fullscreen"
  957 msgstr ""
   1009msgstr "на цял екран"
  9581010
  9591011#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:403
  9601012msgid "fast forward"
  961 msgstr ""
   1013msgstr "бързо напред"
  9621014
  9631015#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:405
  9641016msgid "fast reverse"
  965 msgstr ""
   1017msgstr "бързо назад"
  9661018
  9671019#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:407
   1020#, fuzzy
  9681021msgid "show closed captions"
  969 msgstr ""
   1022msgstr "показване на субтитри"
  9701023
  9711024#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:409
   1025#, fuzzy
  9721026msgid "hide closed captions"
  973 msgstr ""
   1027msgstr "скриване на субтитри"
  9741028
  9751029#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:418
   
  9831037#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:422
  9841038msgid "mute audio tracks"
  985 msgstr ""
   1039msgstr "заглушаване на пистите със звука"
  9861040
  9871041#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:424
  9881042msgid "unmute audio tracks"
  989 msgstr ""
   1043msgstr "премахване на заглушаването на пистите със звука"
  9901044
  9911045#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:426
   
  10231077#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:442
  10241078msgid "current movie status"
  1025 msgstr ""
   1079msgstr "текущо състояние на филма"
  10261080
  10271081#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:444
   1082#, fuzzy
  10281083msgid "seek quickly back"
  1029 msgstr ""
   1084msgstr "бързо търсене назад"
  10301085
  10311086#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:446
   1087#, fuzzy
  10321088msgid "seek quickly forward"
  1033 msgstr ""
   1089msgstr "бързо търсене напред"
  10341090
  10351091#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:448
   1092#, fuzzy
  10361093msgid "Play movie in fullscreen mode"
  1037 msgstr ""
   1094msgstr "Изпълнение на филма на цял екран"
  10381095
  10391096#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:450
   
  10461103
  10471104#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:461
   1105#, fuzzy
  10481106msgid "indefinite time"
  1049 msgstr ""
   1107msgstr "неопределено време"
  10501108
  10511109#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:491
  10521110msgid "value missing"
  1053 msgstr ""
   1111msgstr "стойността липсва"
  10541112
  10551113#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:497
   1114#, fuzzy
  10561115msgid "type mismatch"
  1057 msgstr ""
   1116msgstr "грешка на вида"
  10581117
  10591118#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:502
   1119#, fuzzy
  10601120msgid "pattern mismatch"
  1061 msgstr ""
   1121msgstr "грешка в шаблона"
  10621122
  10631123#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:507
  10641124msgid "too long"
  1065 msgstr ""
   1125msgstr "прекалено дълъг"
  10661126
  10671127#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:512
   
  10701130
  10711131#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:517
   1132#, fuzzy
  10721133msgid "range overflow"
  1073 msgstr ""
   1134msgstr "препълване на обхвата"
  10741135
  10751136#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:522
   1137#, fuzzy
  10761138msgid "step mismatch"
  1077 msgstr ""
   1139msgstr "грешка на стъпката"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.