Changeset 2111


Ignore:
Timestamp:
Aug 26, 2010, 11:01:22 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-bluetooth, gnome-desktop: подадени в master и gnom-2-32

Location:
gnome
Files:
2 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-32/gnome-bluetooth.gnome-2-32.bg.po

  r2100 r2111  
  88msgid ""
  99msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: gnome-bluetooth master\n"
   10"Project-Id-Version: gnome-bluetooth gnome-2-32\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2010-02-23 08:01+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2010-02-23 08:01+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2010-08-26 08:56+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2010-08-26 08:55+0300\n"
  1414"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   16"Language: bg\n"
  1617"MIME-Version: 1.0\n"
  1718"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  8384
  8485#: ../lib/bluetooth-client.c:158 ../lib/bluetooth-chooser.c:129
  85 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:85
   86#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:81
  8687msgid "Unknown"
  8788msgstr "Неизвестно"
   
  119120msgstr "Вид"
  120121
  121 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:75
   122#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:71
  122123msgid "All categories"
  123124msgstr "Всички категории"
  124125
  125 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:77
   126#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:73
  126127msgid "Paired"
  127128msgstr "Сдвоени"
  128129
  129 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:79
   130#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:75
  130131msgid "Trusted"
  131132msgstr "Доверени"
  132133
  133 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:81
   134#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:77
  134135msgid "Not paired or trusted"
  135136msgstr "Несдвоени или недоверени"
  136137
  137 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:83
   138#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:79
  138139msgid "Paired or trusted"
  139140msgstr "Сдвоени или доверени"
  140141
  141 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:238
   142#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:227
  142143msgid "<b>Show Only Bluetooth Devices With...</b>"
  143144msgstr "<b>Показване само на устройства за Bluetooth с…<b>"
  144145
  145146#. The device category filter
  146 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:254
   147#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:243
  147148msgid "Device _category:"
  148149msgstr "_Категория устройство:"
  149150
  150 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:269
   151#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:258
  151152msgid "Select the device category to filter"
  152153msgstr ""
   
  154155
  155156#. The device type filter
  156 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:283
   157#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:272
  157158msgid "Device _type:"
  158159msgstr "_Вид устройство:"
  159160
  160 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:304
   161#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:293
  161162msgid "Select the device type to filter"
  162163msgstr "Изберете вида устройства, по която да се филтрира списъка отгоре"
  163164
  164 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:310
   165#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:299
  165166msgid "Input devices (mice, keyboards, etc.)"
  166167msgstr "Входни устройства (мишки, клавиатури и др.)"
  167168
  168 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:314
   169#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:303
  169170msgid "Headphones, headsets and other audio devices"
  170171msgstr "Слушалки, слушалки с микрофон и други аудио устройства"
   
  181182msgstr "Сърфиране в Интернет през вашия мобилен телефон (пробно)"
  182183
  183 #: ../applet/main.c:139
   184#: ../applet/main.c:147
  184185msgid "Select Device to Browse"
  185186msgstr "Избор на устройство за разглеждане"
  186187
  187 #: ../applet/main.c:143
   188#: ../applet/main.c:151
  188189msgid "_Browse"
  189190msgstr "_Разглеждане"
  190191
  191 #: ../applet/main.c:152
   192#: ../applet/main.c:160
  192193msgid "Select device to browse"
  193194msgstr "Избиране на устройство за разглеждане"
  194195
  195 #: ../applet/main.c:329 ../properties/properties-adapter-off.ui.h:1
   196#: ../applet/main.c:380 ../properties/properties-adapter-off.ui.h:1
  196197msgid "Turn On Bluetooth"
  197198msgstr "Включване на Bluetooth"
  198199
  199 #: ../applet/main.c:330
   200#: ../applet/main.c:381
  200201msgid "Bluetooth: Off"
  201202msgstr "Bluetooth: изключен"
  202203
  203 #: ../applet/main.c:333
   204#: ../applet/main.c:384
  204205msgid "Turn Off Bluetooth"
  205206msgstr "Изключване на Bluetooth"
  206207
  207 #: ../applet/main.c:334
   208#: ../applet/main.c:385
  208209msgid "Bluetooth: On"
  209210msgstr "Bluetooth: включен"
  210211
  211 #: ../applet/main.c:339 ../applet/notify.c:148
   212#: ../applet/main.c:390 ../applet/notify.c:154
  212213msgid "Bluetooth: Disabled"
  213214msgstr "Bluetooth: забранен"
  214215
  215 #: ../applet/main.c:482
   216#: ../applet/main.c:544
  216217msgid "Disconnecting..."
  217218msgstr "Прекъсване на връзката…"
  218219
  219 #: ../applet/main.c:485 ../sendto/main.c:217 ../sendto/main.c:314
   220#: ../applet/main.c:547 ../sendto/main.c:217 ../sendto/main.c:314
  220221msgid "Connecting..."
  221222msgstr "Свързване…"
  222223
  223 #: ../applet/main.c:488 ../applet/main.c:829
   224#: ../applet/main.c:550 ../applet/main.c:891
  224225msgid "Connected"
  225226msgstr "Свързан"
  226227
  227 #: ../applet/main.c:491 ../applet/main.c:829
   228#: ../applet/main.c:553 ../applet/main.c:891
  228229msgid "Disconnected"
  229230msgstr "Прекъсната връзка"
  230231
  231 #: ../applet/main.c:847 ../applet/main.c:911 ../properties/adapter.c:371
   232#: ../applet/main.c:909 ../applet/main.c:973 ../properties/adapter.c:380
  232233msgid "Disconnect"
  233234msgstr "Прекъсване на връзката"
  234235
  235 #: ../applet/main.c:847 ../applet/main.c:911
   236#: ../applet/main.c:909 ../applet/main.c:973
  236237msgid "Connect"
  237238msgstr "Свързване"
  238239
  239 #: ../applet/main.c:860
   240#: ../applet/main.c:922
  240241msgid "Send files..."
  241242msgstr "Изпращане на файлове…"
  242243
  243 #: ../applet/main.c:870
   244#: ../applet/main.c:932
  244245msgid "Browse files..."
  245246msgstr "Преглед на файлове…"
  246247
  247 #: ../applet/main.c:881
   248#: ../applet/main.c:943
  248249msgid "Open Keyboard Preferences..."
  249250msgstr "Отваряне на настройките на клавиатурата…"
  250251
  251 #: ../applet/main.c:889
   252#: ../applet/main.c:951
  252253msgid "Open Mouse Preferences..."
  253254msgstr "Отваряне на настройките на мишката…"
  254255
  255 #: ../applet/main.c:899
   256#: ../applet/main.c:961
  256257msgid "Open Sound Preferences..."
  257258msgstr "Отваряне на настройките на звука…"
  258259
  259 #: ../applet/main.c:1026
   260#: ../applet/main.c:1081
  260261msgid "Debug"
  261262msgstr "Отстраняване на грешки"
  262263
  263264#. Parse command-line options
  264 #: ../applet/main.c:1046
   265#: ../applet/main.c:1100
  265266msgid "- Bluetooth applet"
  266267msgstr "— аплет за Bluetooth"
  267268
  268 #: ../applet/main.c:1051
   269#: ../applet/main.c:1105
  269270#, c-format
  270271msgid ""
   
  275276"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълен списък на всички команди.\n"
  276277
  277 #: ../applet/main.c:1068
   278#: ../applet/main.c:1122
  278279msgid "Bluetooth Applet"
  279280msgstr "Аплет за Bluetooth"
  280281
  281 #: ../applet/notify.c:148
   282#. Power switch
   283#. Translators: This string appears next to a toggle switch which controls
   284#. * enabling/disabling Bluetooth radio's on the device. Akin to the power
   285#. * switches in the Network UI of Moblin
   286#: ../applet/notify.c:115 ../properties/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:1
   287#: ../moblin/moblin-panel.c:1455
   288msgid "Bluetooth"
   289msgstr "Bluetooth"
   290
   291#: ../applet/notify.c:154
  282292msgid "Bluetooth: Enabled"
  283293msgstr "Bluetooth: позволен"
   
  361371msgstr "Разглеждане на файлове в устройство…"
  362372
  363 #: ../applet/popup-menu.ui.h:3 ../properties/adapter.c:330
   373#: ../applet/popup-menu.ui.h:3 ../properties/adapter.c:339
  364374#: ../moblin/moblin-panel.c:1297 ../moblin/moblin-panel.c:1385
  365375msgid "Devices"
   
  410420msgstr "_Показване на входа"
  411421
  412 #: ../properties/main.c:91
   422#: ../properties/main.c:90
  413423msgid "Cannot start \"Personal File Sharing\" Preferences"
  414424msgstr "Настройките на „Споделяне на файлове“ не могат да се стартират"
  415425
  416 #: ../properties/main.c:96
   426#: ../properties/main.c:95
  417427msgid ""
  418428"Please verify that the \"Personal File Sharing\" program is correctly "
   
  421431"Проверете дали програмата „Споделяне на файлове“ е инсталирана правилно."
  422432
  423 #: ../properties/main.c:125
   433#: ../properties/main.c:124
  424434msgid "Bluetooth Preferences"
  425435msgstr "Настройки на Bluetooth"
  426436
  427 #: ../properties/main.c:140
   437#: ../properties/main.c:139
  428438msgid "_Show Bluetooth icon"
  429439msgstr "_Показване на икона на Bluetooth"
  430440
  431 #: ../properties/main.c:164
   441#: ../properties/main.c:163
  432442msgid "Receive Files"
  433443msgstr "Получаване на файлове"
  434444
  435 #: ../properties/main.c:212
   445#: ../properties/main.c:211
  436446msgid "Output a list of currently known devices"
  437447msgstr "Изходен списък с текущо познатите устройства"
  438448
  439 #: ../properties/main.c:250
   449#: ../properties/main.c:249
  440450msgid "Bluetooth Properties"
  441451msgstr "Настройки на Bluetooth"
  442452
  443453#. The discoverable checkbox
  444 #: ../properties/adapter.c:277
   454#: ../properties/adapter.c:286
  445455msgid "Make computer _visible"
  446456msgstr "Компютърът да е _откриваем"
  447457
  448 #: ../properties/adapter.c:300
   458#: ../properties/adapter.c:309
  449459msgid "Friendly name"
  450460msgstr "Приятелско име"
  451461
  452 #: ../properties/adapter.c:362
   462#: ../properties/adapter.c:371
  453463msgid "Set up _new device..."
  454464msgstr "Добавяне на ново _устройство…"
  455465
  456 #: ../properties/adapter.c:385
   466#: ../properties/adapter.c:394
  457467msgid "_Remove"
  458468msgstr "_Премахване"
  459469
  460 #: ../properties/adapter.c:661
   470#: ../properties/adapter.c:671
  461471msgid "Bluetooth is disabled"
  462472msgstr "Bluetooth е забранен"
  463473
  464 #: ../properties/adapter.c:697
   474#: ../properties/adapter.c:711
  465475msgid "No Bluetooth adapters present"
  466476msgstr "Липсват адаптери за Bluetooth "
   
  470480msgstr "На вашия компютър липсват адаптери за Bluetooth."
  471481
  472 #. Power switch
  473 #. Translators: This string appears next to a toggle switch which controls
  474 #. * enabling/disabling Bluetooth radio's on the device. Akin to the power
  475 #. * switches in the Network UI of Moblin
  476 #: ../properties/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:1
  477 #: ../moblin/moblin-panel.c:1455
  478 msgid "Bluetooth"
  479 msgstr "Bluetooth"
   482#: ../properties/properties-killed-adapter.ui.h:1
   483msgid "Bluetooth has been disabled by a switch on your computer."
   484msgstr ""
   485"Bluetooth е изключен чрез съответния клавиш или бутон на вашия компютър."
  480486
  481487#: ../properties/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:2
  482488msgid "Configure Bluetooth settings"
  483489msgstr "Настройване на Bluetooth"
  484 
  485 #: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:1
  486 msgid "Whether to show the notification icon"
  487 msgstr "Дали да се показва икона за известяване"
  488 
  489 #: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:2
  490 msgid "Whether to show the notification icon."
  491 msgstr "Дали да се показва икона за известяване"
  492 
  493 #: ../properties/gconf-bridge.c:1233
  494 #, c-format
  495 msgid "GConf error: %s"
  496 msgstr "Грешка от GConf: %s"
  497 
  498 #: ../properties/gconf-bridge.c:1238
  499 msgid "All further errors shown only on terminal."
  500 msgstr "Всички бъдещи грешки да се показват само в терминала."
  501490
  502491#. translators:
   
  504493#. * Pairing with 'Sony Bluetooth Headset' cancelled
  505494#.
  506 #: ../wizard/main.c:205 ../wizard/main.c:326
   495#: ../wizard/main.c:206 ../wizard/main.c:327
  507496#, c-format
  508497msgid "Pairing with '%s' cancelled"
  509498msgstr "Сдвояването с „%s“ е отказано"
  510499
  511 #: ../wizard/main.c:245 ../moblin/moblin-panel.c:1049
   500#: ../wizard/main.c:246 ../moblin/moblin-panel.c:1049
  512501#, c-format
  513502msgid "Please confirm that the PIN displayed on '%s' matches this one."
  514503msgstr "Моля потвърдете, че PIN показан на '%s' съвпада с този."
  515504
  516 #: ../wizard/main.c:299 ../moblin/moblin-panel.c:1100
   505#: ../wizard/main.c:300 ../moblin/moblin-panel.c:1100
  517506msgid "Please enter the following PIN:"
  518507msgstr "Моля въведете следния код:"
   
  522511#. * Setting up 'Sony Bluetooth Headset' failed
  523512#.
  524 #: ../wizard/main.c:382
   513#: ../wizard/main.c:383
  525514#, c-format
  526515msgid "Setting up '%s' failed"
   
  531520#. * Connecting to 'Sony Bluetooth Headset' now...
  532521#.
  533 #: ../wizard/main.c:513
   522#: ../wizard/main.c:514
  534523#, c-format
  535524msgid "Connecting to '%s'..."
  536525msgstr "Свързване към „%s“…"
  537526
  538 #: ../wizard/main.c:549 ../moblin/moblin-panel.c:658
   527#: ../wizard/main.c:550 ../moblin/moblin-panel.c:658
  539528#, c-format
  540529msgid ""
   
  543532"Въведете следния код на „%s“ и натиснете клавиша „Enter“ на клавиатурата:"
  544533
  545 #: ../wizard/main.c:551 ../moblin/moblin-panel.c:660
   534#: ../wizard/main.c:552 ../moblin/moblin-panel.c:660
  546535#, c-format
  547536msgid "Please enter the following PIN on '%s':"
   
  552541#. * Please wait while finishing setup on 'Sony Bluetooth Headset'...
  553542#.
  554 #: ../wizard/main.c:572
   543#: ../wizard/main.c:573
  555544#, c-format
  556545msgid "Please wait while finishing setup on device '%s'..."
  557546msgstr "Изчакайте докато се завърши добавянето на устройство „%s“…"
  558547
  559 #: ../wizard/main.c:588 ../moblin/moblin-panel.c:686
   548#: ../wizard/main.c:589 ../moblin/moblin-panel.c:686
  560549#, c-format
  561550msgid "Successfully set up new device '%s'"
   
  594583msgstr "Търсене на устройство"
  595584
   585#: ../wizard/wizard.ui.h:9
   586msgid "Do not pair"
   587msgstr "Без сдвояване"
   588
  596589#. This is a button to answer: Does the PIN matches the one on the device?
  597 #: ../wizard/wizard.ui.h:10 ../moblin/moblin-panel.c:1253
   590#: ../wizard/wizard.ui.h:11 ../moblin/moblin-panel.c:1253
  598591msgid "Does not match"
  599592msgstr "Не съвпада"
  600593
  601 #: ../wizard/wizard.ui.h:11
   594#: ../wizard/wizard.ui.h:12
  602595msgid "Finishing New Device Setup"
  603596msgstr "Завършване на добавяне на ново устройство"
  604597
  605598#. Translators: this is a PIN with a set value, such as 1111, or 0000
  606 #: ../wizard/wizard.ui.h:13
   599#: ../wizard/wizard.ui.h:14
  607600msgid "Fixed PIN"
  608601msgstr "Постоянен код"
  609602
  610 #: ../wizard/wizard.ui.h:14
   603#: ../wizard/wizard.ui.h:15
  611604msgid "Introduction"
  612605msgstr "Въведение"
  613606
  614607#. This is a button to answer: Does the PIN matches the one on the device?
  615 #: ../wizard/wizard.ui.h:16 ../moblin/moblin-panel.c:1249
   608#: ../wizard/wizard.ui.h:17 ../moblin/moblin-panel.c:1249
  616609msgid "Matches"
  617610msgstr "Съвпада"
  618611
  619 #: ../wizard/wizard.ui.h:17
   612#: ../wizard/wizard.ui.h:18
  620613msgid "PIN Options"
  621614msgstr "Настройки на кода"
  622615
  623 #: ../wizard/wizard.ui.h:18
   616#: ../wizard/wizard.ui.h:19
  624617msgid "PIN _options..."
  625618msgstr "_Настройки на кода…"
  626619
  627 #: ../wizard/wizard.ui.h:19 ../moblin/moblin-panel.c:1163
   620#: ../wizard/wizard.ui.h:20 ../moblin/moblin-panel.c:1163
  628621msgid "Select the additional services you want to use with your device:"
  629622msgstr ""
   
  631624"устройство:"
  632625
  633 #: ../wizard/wizard.ui.h:20
   626#: ../wizard/wizard.ui.h:21
  634627msgid "Select the device you want to setup"
  635628msgstr "Изберете устройството, което искате да добавите"
  636629
  637 #: ../wizard/wizard.ui.h:21
   630#: ../wizard/wizard.ui.h:22
  638631msgid "Setup Completed"
  639632msgstr "Добавянето завърши"
  640633
  641 #: ../wizard/wizard.ui.h:22
   634#: ../wizard/wizard.ui.h:23
  642635msgid ""
  643636"The Bluetooth new device setup will walk you through the process of "
   
  647640"които ще работят с този компютър."
  648641
  649 #: ../wizard/wizard.ui.h:23
   642#: ../wizard/wizard.ui.h:24
  650643msgid ""
  651644"The device will need to be within 10 meters of your computer, and be "
   
  657650"не сте сигурни, проверете ръководството на устройството."
  658651
  659 #: ../wizard/wizard.ui.h:24
   652#: ../wizard/wizard.ui.h:25
  660653msgid "Welcome to the Bluetooth new device setup"
  661654msgstr "Добре дошли в помощника за добавяне на ново устройство за Bluetooth"
  662655
  663 #: ../wizard/wizard.ui.h:25
   656#: ../wizard/wizard.ui.h:26
  664657msgid "_Automatic PIN selection"
  665658msgstr "_Автоматично избиране на код"
  666659
  667 #: ../wizard/wizard.ui.h:26
   660#: ../wizard/wizard.ui.h:27
  668661msgid "_Restart Setup"
  669662msgstr "_Започване на добавянето отново"
   
  769762msgstr "Име на отдалечено устройство"
  770763
  771 #: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:172
   764#: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:168
  772765msgid "Programming error, could not find the device in the list"
  773766msgstr "Програмна грешка, не може да се намери устройство в този списък"
  774767
  775 #: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:247
   768#: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:243
  776769#, c-format
  777770msgid "Obex Push file transfer unsupported"
  778771msgstr "Не се поддръжка прехвърляне на файлове чрез Obex Push"
  779772
  780 #: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:266
   773#: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:262
  781774msgid "Bluetooth (OBEX Push)"
  782775msgstr "Bluetooth (OBEX Push)"
 • gnome/gnome-2-32/gnome-desktop.gnome-2-32.bg.po

  r2100 r2111  
  1111msgid ""
  1212msgstr ""
  13 "Project-Id-Version: gnome-desktop master\n"
   13"Project-Id-Version: gnome-desktop gnome-2-32\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2010-02-23 09:40+0200\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2010-02-23 09:40+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2010-08-26 22:57+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2010-08-26 22:56+0300\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   19"Language: bg\n"
  1920"MIME-Version: 1.0\n"
  2021"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  234235"Не може да бъде открит терминал. Ще се пробва с xterm, дори и да не сработи"
  235236
  236 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:442
   237#. Translators: a CRTC is a CRT Controller (this is X terminology).
   238#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:444
  237239#, c-format
  238240msgid "could not get the screen resources (CRTCs, outputs, modes)"
   
  240242"ресурсите на екрана не могат да бъдат получени (видео карта, изходи, режими)"
  241243
  242 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:462
   244#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:464
  243245#, c-format
  244246msgid "unhandled X error while getting the range of screen sizes"
   
  246248"неприхваната грешка на X при получаването на диапазона от размери на екрана"
  247249
  248 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:468
   250#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:470
  249251#, c-format
  250252msgid "could not get the range of screen sizes"
  251253msgstr "диапазонът от размери на екрана не може да се получи"
  252254
  253 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:713
   255#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:715
  254256#, c-format
  255257msgid "RANDR extension is not present"
  256258msgstr "разширението RANDR липсва"
  257259
  258 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1032
   260#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1037
  259261#, c-format
  260262msgid "could not get information about output %d"
   
  264266#. * words here are not keywords; please translate them
  265267#. * as usual.  A CRTC is a CRT Controller (this is X terminology)
  266 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1419
  267 #, c-format
  268 msgid ""
  269 "requested position/size for CRTC %d is outside the allowed limit: position=(%"
  270 "d, %d), size=(%d, %d), maximum=(%d, %d)"
   268#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1424
   269#, c-format
   270msgid ""
   271"requested position/size for CRTC %d is outside the allowed limit: position="
   272"(%d, %d), size=(%d, %d), maximum=(%d, %d)"
  271273msgstr ""
  272274"заявената позиция/размер към %d-ата видео карта е извън позволения диапазон: "
  273275"позиция=(%d, %d), размер=(%d, %d), максимум=(%d, %d)"
  274276
  275 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1455
   277#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1460
  276278#, c-format
  277279msgid "could not set the configuration for CRTC %d"
  278280msgstr "настройките на %d-ата видео карта не могат да бъдат зададени"
  279281
  280 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1571
   282#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1576
  281283#, c-format
  282284msgid "could not get information about CRTC %d"
  283285msgstr "информацията за %d-ата видео карта не може да бъде получена"
  284286
  285 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:500
   287#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:501
  286288msgid "Laptop"
  287289msgstr "Преносим компютър"
  288290
  289 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1161
   291#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1162
  290292#, c-format
  291293msgid ""
  292294"none of the saved display configurations matched the active configuration"
  293295msgstr "никоя от запазените конфигурации на дисплея не съвпада с действащата"
   296
   297#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1423
   298#, c-format
   299msgid "CRTC %d cannot drive output %s"
   300msgstr "Видеокарта %d не може да управлява изхода %s"
   301
   302#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1430
   303#, c-format
   304msgid "output %s does not support mode %dx%d@%dHz"
   305msgstr "екранът %s не поддържа режима %dx%d@%dHz"
   306
   307#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1441
   308#, c-format
   309msgid "CRTC %d does not support rotation=%s"
   310msgstr "Видеокарта %d не поддържа завъртане=%s"
   311
   312#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1455
   313#, c-format
   314msgid ""
   315"output %s does not have the same parameters as another cloned output:\n"
   316"existing mode = %d, new mode = %d\n"
   317"existing coordinates = (%d, %d), new coordinates = (%d, %d)\n"
   318"existing rotation = %s, new rotation = %s"
   319msgstr ""
   320"изходът %s е с различни параметри от този, чието изображение трябва да "
   321"повтори:\n"
   322"текущ режим = %d, нов режим = %d\n"
   323"текущи координати = (%d, %d), нови координати = (%d, %d)\n"
   324"текущо завъртане = %s, ново завъртане = %s"
   325
   326#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1470
   327#, c-format
   328msgid "cannot clone to output %s"
   329msgstr "повтаряне на изображението към изхода %s"
   330
   331#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1639
   332#, c-format
   333msgid "Trying modes for CRTC %d\n"
   334msgstr "Изпробване на режимите за видеокарта %d\n"
   335
   336#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1663
   337#, c-format
   338msgid "CRTC %d: trying mode %dx%d@%dHz with output at %dx%d@%dHz (pass %d)\n"
   339msgstr "Видеокарта %d: проба на режим %dx%d@%dHz с изход %dx%d@%dHz (%d пас)\n"
   340
   341#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1710
   342#, c-format
   343msgid ""
   344"could not assign CRTCs to outputs:\n"
   345"%s"
   346msgstr ""
   347"на следните изходи не може да се зададе видеокарта:\n"
   348"%s"
   349
   350#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1714
   351#, c-format
   352msgid ""
   353"none of the selected modes were compatible with the possible modes:\n"
   354"%s"
   355msgstr ""
   356"никой от избраните режими не е съвместим с възможните:\n"
   357"%s"
  294358
  295359#. Translators: the "requested", "minimum", and
  296360#. * "maximum" words here are not keywords; please
  297361#. * translate them as usual.
  298 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1688
   362#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1796
  299363#, c-format
  300364msgid ""
   
  304368"изисканият виртуален размер не пасва на действащия: изискан=(%d, %d), "
  305369"минимален=(%d, %d), максимален=(%d, %d)"
  306 
  307 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1702
  308 #, c-format
  309 msgid "could not find a suitable configuration of screens"
  310 msgstr "не може да бъде открита подходяща конфигурация на екрани"
  311370
  312371#. Keep this string in sync with gnome-control-center/capplets/display/xrandr-capplet.c:get_display_name()
   
  316375#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
  317376#.
  318 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr-labeler.c:210
   377#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-labeler.c:212
  319378msgid "Mirror Screens"
  320379msgstr "Еднакво изображение на екраните"
 • gnome/master/gnome-bluetooth.master.bg.po

  r1989 r2111  
  1010"Project-Id-Version: gnome-bluetooth master\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2010-02-23 08:01+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2010-02-23 08:01+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2010-08-26 09:02+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2010-08-26 09:02+0300\n"
  1414"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   16"Language: bg\n"
  1617"MIME-Version: 1.0\n"
  1718"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  8384
  8485#: ../lib/bluetooth-client.c:158 ../lib/bluetooth-chooser.c:129
  85 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:85
   86#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:81
  8687msgid "Unknown"
  8788msgstr "Неизвестно"
   
  119120msgstr "Вид"
  120121
  121 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:75
   122#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:71
  122123msgid "All categories"
  123124msgstr "Всички категории"
  124125
  125 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:77
   126#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:73
  126127msgid "Paired"
  127128msgstr "Сдвоени"
  128129
  129 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:79
   130#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:75
  130131msgid "Trusted"
  131132msgstr "Доверени"
  132133
  133 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:81
   134#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:77
  134135msgid "Not paired or trusted"
  135136msgstr "Несдвоени или недоверени"
  136137
  137 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:83
   138#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:79
  138139msgid "Paired or trusted"
  139140msgstr "Сдвоени или доверени"
  140141
  141 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:238
   142#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:227
  142143msgid "<b>Show Only Bluetooth Devices With...</b>"
  143144msgstr "<b>Показване само на устройства за Bluetooth с…<b>"
  144145
  145146#. The device category filter
  146 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:254
   147#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:243
  147148msgid "Device _category:"
  148149msgstr "_Категория устройство:"
  149150
  150 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:269
   151#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:258
  151152msgid "Select the device category to filter"
  152153msgstr ""
   
  154155
  155156#. The device type filter
  156 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:283
   157#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:272
  157158msgid "Device _type:"
  158159msgstr "_Вид устройство:"
  159160
  160 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:304
   161#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:293
  161162msgid "Select the device type to filter"
  162163msgstr "Изберете вида устройства, по която да се филтрира списъка отгоре"
  163164
  164 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:310
   165#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:299
  165166msgid "Input devices (mice, keyboards, etc.)"
  166167msgstr "Входни устройства (мишки, клавиатури и др.)"
  167168
  168 #: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:314
   169#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:303
  169170msgid "Headphones, headsets and other audio devices"
  170171msgstr "Слушалки, слушалки с микрофон и други аудио устройства"
   
  181182msgstr "Сърфиране в Интернет през вашия мобилен телефон (пробно)"
  182183
  183 #: ../applet/main.c:139
   184#: ../applet/main.c:146
  184185msgid "Select Device to Browse"
  185186msgstr "Избор на устройство за разглеждане"
  186187
  187 #: ../applet/main.c:143
   188#: ../applet/main.c:150
  188189msgid "_Browse"
  189190msgstr "_Разглеждане"
  190191
  191 #: ../applet/main.c:152
   192#: ../applet/main.c:159
  192193msgid "Select device to browse"
  193194msgstr "Избиране на устройство за разглеждане"
  194195
  195 #: ../applet/main.c:329 ../properties/properties-adapter-off.ui.h:1
   196#: ../applet/main.c:379 ../properties/properties-adapter-off.ui.h:1
  196197msgid "Turn On Bluetooth"
  197198msgstr "Включване на Bluetooth"
  198199
  199 #: ../applet/main.c:330
   200#: ../applet/main.c:380
  200201msgid "Bluetooth: Off"
  201202msgstr "Bluetooth: изключен"
  202203
  203 #: ../applet/main.c:333
   204#: ../applet/main.c:383
  204205msgid "Turn Off Bluetooth"
  205206msgstr "Изключване на Bluetooth"
  206207
  207 #: ../applet/main.c:334
   208#: ../applet/main.c:384
  208209msgid "Bluetooth: On"
  209210msgstr "Bluetooth: включен"
  210211
  211 #: ../applet/main.c:339 ../applet/notify.c:148
   212#: ../applet/main.c:389 ../applet/notify.c:159
  212213msgid "Bluetooth: Disabled"
  213214msgstr "Bluetooth: забранен"
  214215
  215 #: ../applet/main.c:482
   216#: ../applet/main.c:543
  216217msgid "Disconnecting..."
  217218msgstr "Прекъсване на връзката…"
  218219
  219 #: ../applet/main.c:485 ../sendto/main.c:217 ../sendto/main.c:314
   220#: ../applet/main.c:546 ../sendto/main.c:217 ../sendto/main.c:314
  220221msgid "Connecting..."
  221222msgstr "Свързване…"
  222223
  223 #: ../applet/main.c:488 ../applet/main.c:829
   224#: ../applet/main.c:549 ../applet/main.c:890
  224225msgid "Connected"
  225226msgstr "Свързан"
  226227
  227 #: ../applet/main.c:491 ../applet/main.c:829
   228#: ../applet/main.c:552 ../applet/main.c:890
  228229msgid "Disconnected"
  229230msgstr "Прекъсната връзка"
  230231
  231 #: ../applet/main.c:847 ../applet/main.c:911 ../properties/adapter.c:371
   232#: ../applet/main.c:908 ../applet/main.c:972 ../properties/adapter.c:380
  232233msgid "Disconnect"
  233234msgstr "Прекъсване на връзката"
  234235
  235 #: ../applet/main.c:847 ../applet/main.c:911
   236#: ../applet/main.c:908 ../applet/main.c:972
  236237msgid "Connect"
  237238msgstr "Свързване"
  238239
  239 #: ../applet/main.c:860
   240#: ../applet/main.c:921
  240241msgid "Send files..."
  241242msgstr "Изпращане на файлове…"
  242243
  243 #: ../applet/main.c:870
   244#: ../applet/main.c:931
  244245msgid "Browse files..."
  245246msgstr "Преглед на файлове…"
  246247
  247 #: ../applet/main.c:881
   248#: ../applet/main.c:942
  248249msgid "Open Keyboard Preferences..."
  249250msgstr "Отваряне на настройките на клавиатурата…"
  250251
  251 #: ../applet/main.c:889
   252#: ../applet/main.c:950
  252253msgid "Open Mouse Preferences..."
  253254msgstr "Отваряне на настройките на мишката…"
  254255
  255 #: ../applet/main.c:899
   256#: ../applet/main.c:960
  256257msgid "Open Sound Preferences..."
  257258msgstr "Отваряне на настройките на звука…"
  258259
  259 #: ../applet/main.c:1026
   260#: ../applet/main.c:1100
  260261msgid "Debug"
  261262msgstr "Отстраняване на грешки"
  262263
   264#: ../applet/main.c:1101
   265msgid "Output a list of currently known devices"
   266msgstr "Изходен списък с текущо познатите устройства"
   267
  263268#. Parse command-line options
  264 #: ../applet/main.c:1046
   269#: ../applet/main.c:1120
  265270msgid "- Bluetooth applet"
  266271msgstr "— аплет за Bluetooth"
  267272
  268 #: ../applet/main.c:1051
   273#: ../applet/main.c:1125
  269274#, c-format
  270275msgid ""
   
  275280"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълен списък на всички команди.\n"
  276281
  277 #: ../applet/main.c:1068
   282#: ../applet/main.c:1148
  278283msgid "Bluetooth Applet"
  279284msgstr "Аплет за Bluetooth"
  280285
  281 #: ../applet/notify.c:148
   286#. Power switch
   287#. Translators: This string appears next to a toggle switch which controls
   288#. * enabling/disabling Bluetooth radio's on the device. Akin to the power
   289#. * switches in the Network UI of Moblin
   290#: ../applet/notify.c:122 ../properties/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:1
   291#: ../moblin/main.c:141 ../moblin/moblin-panel.c:1595
   292msgid "Bluetooth"
   293msgstr "Bluetooth"
   294
   295#: ../applet/notify.c:159
  282296msgid "Bluetooth: Enabled"
  283297msgstr "Bluetooth: позволен"
   
  361375msgstr "Разглеждане на файлове в устройство…"
  362376
  363 #: ../applet/popup-menu.ui.h:3 ../properties/adapter.c:330
  364 #: ../moblin/moblin-panel.c:1297 ../moblin/moblin-panel.c:1385
   377#: ../applet/popup-menu.ui.h:3 ../properties/adapter.c:339
   378#: ../moblin/moblin-panel.c:1396 ../moblin/moblin-panel.c:1506
  365379msgid "Devices"
  366380msgstr "Устройства"
   
  410424msgstr "_Показване на входа"
  411425
  412 #: ../properties/main.c:91
   426#. The discoverable checkbox
   427#: ../properties/adapter.c:286
   428msgid "Make computer _visible"
   429msgstr "Компютърът да е _откриваем"
   430
   431#: ../properties/adapter.c:309
   432msgid "Friendly name"
   433msgstr "Приятелско име"
   434
   435#: ../properties/adapter.c:371
   436msgid "Set up _new device..."
   437msgstr "Добавяне на ново _устройство…"
   438
   439#: ../properties/adapter.c:394
   440msgid "_Remove"
   441msgstr "_Премахване"
   442
   443#: ../properties/adapter.c:671
   444msgid "Bluetooth is disabled"
   445msgstr "Bluetooth е забранен"
   446
   447#: ../properties/adapter.c:711
   448msgid "No Bluetooth adapters present"
   449msgstr "Липсват адаптери за Bluetooth "
   450
   451#: ../properties/cc-bluetooth-panel.c:59
  413452msgid "Cannot start \"Personal File Sharing\" Preferences"
  414453msgstr "Настройките на „Споделяне на файлове“ не могат да се стартират"
  415454
  416 #: ../properties/main.c:96
   455#: ../properties/cc-bluetooth-panel.c:64
  417456msgid ""
  418457"Please verify that the \"Personal File Sharing\" program is correctly "
   
  421460"Проверете дали програмата „Споделяне на файлове“ е инсталирана правилно."
  422461
  423 #: ../properties/main.c:125
  424 msgid "Bluetooth Preferences"
  425 msgstr "Настройки на Bluetooth"
  426 
  427 #: ../properties/main.c:140
   462#: ../properties/cc-bluetooth-panel.c:96
  428463msgid "_Show Bluetooth icon"
  429464msgstr "_Показване на икона на Bluetooth"
  430465
  431 #: ../properties/main.c:164
   466#: ../properties/cc-bluetooth-panel.c:115
  432467msgid "Receive Files"
  433468msgstr "Получаване на файлове"
  434 
  435 #: ../properties/main.c:212
  436 msgid "Output a list of currently known devices"
  437 msgstr "Изходен списък с текущо познатите устройства"
  438 
  439 #: ../properties/main.c:250
  440 msgid "Bluetooth Properties"
  441 msgstr "Настройки на Bluetooth"
  442 
  443 #. The discoverable checkbox
  444 #: ../properties/adapter.c:277
  445 msgid "Make computer _visible"
  446 msgstr "Компютърът да е _откриваем"
  447 
  448 #: ../properties/adapter.c:300
  449 msgid "Friendly name"
  450 msgstr "Приятелско име"
  451 
  452 #: ../properties/adapter.c:362
  453 msgid "Set up _new device..."
  454 msgstr "Добавяне на ново _устройство…"
  455 
  456 #: ../properties/adapter.c:385
  457 msgid "_Remove"
  458 msgstr "_Премахване"
  459 
  460 #: ../properties/adapter.c:661
  461 msgid "Bluetooth is disabled"
  462 msgstr "Bluetooth е забранен"
  463 
  464 #: ../properties/adapter.c:697
  465 msgid "No Bluetooth adapters present"
  466 msgstr "Липсват адаптери за Bluetooth "
  467469
  468470#: ../properties/properties-no-adapter.ui.h:1
   
  470472msgstr "На вашия компютър липсват адаптери за Bluetooth."
  471473
  472 #. Power switch
  473 #. Translators: This string appears next to a toggle switch which controls
  474 #. * enabling/disabling Bluetooth radio's on the device. Akin to the power
  475 #. * switches in the Network UI of Moblin
  476 #: ../properties/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:1
  477 #: ../moblin/moblin-panel.c:1455
  478 msgid "Bluetooth"
  479 msgstr "Bluetooth"
   474#: ../properties/properties-killed-adapter.ui.h:1
   475msgid "Bluetooth has been disabled by a switch on your computer."
   476msgstr ""
   477"Bluetooth е изключен чрез съответния клавиш или бутон на вашия компютър."
  480478
  481479#: ../properties/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:2
  482480msgid "Configure Bluetooth settings"
  483481msgstr "Настройване на Bluetooth"
  484 
  485 #: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:1
  486 msgid "Whether to show the notification icon"
  487 msgstr "Дали да се показва икона за известяване"
  488 
  489 #: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:2
  490 msgid "Whether to show the notification icon."
  491 msgstr "Дали да се показва икона за известяване"
  492 
  493 #: ../properties/gconf-bridge.c:1233
  494 #, c-format
  495 msgid "GConf error: %s"
  496 msgstr "Грешка от GConf: %s"
  497 
  498 #: ../properties/gconf-bridge.c:1238
  499 msgid "All further errors shown only on terminal."
  500 msgstr "Всички бъдещи грешки да се показват само в терминала."
  501482
  502483#. translators:
   
  509490msgstr "Сдвояването с „%s“ е отказано"
  510491
  511 #: ../wizard/main.c:245 ../moblin/moblin-panel.c:1049
   492#: ../wizard/main.c:245 ../moblin/moblin-panel.c:1139
  512493#, c-format
  513494msgid "Please confirm that the PIN displayed on '%s' matches this one."
  514495msgstr "Моля потвърдете, че PIN показан на '%s' съвпада с този."
  515496
  516 #: ../wizard/main.c:299 ../moblin/moblin-panel.c:1100
   497#: ../wizard/main.c:299 ../moblin/moblin-panel.c:1190
  517498msgid "Please enter the following PIN:"
  518499msgstr "Моля въведете следния код:"
   
  536517msgstr "Свързване към „%s“…"
  537518
  538 #: ../wizard/main.c:549 ../moblin/moblin-panel.c:658
   519#: ../wizard/main.c:549 ../moblin/moblin-panel.c:750
  539520#, c-format
  540521msgid ""
   
  543524"Въведете следния код на „%s“ и натиснете клавиша „Enter“ на клавиатурата:"
  544525
  545 #: ../wizard/main.c:551 ../moblin/moblin-panel.c:660
   526#: ../wizard/main.c:551 ../moblin/moblin-panel.c:752
  546527#, c-format
  547528msgid "Please enter the following PIN on '%s':"
   
  557538msgstr "Изчакайте докато се завърши добавянето на устройство „%s“…"
  558539
  559 #: ../wizard/main.c:588 ../moblin/moblin-panel.c:686
   540#: ../wizard/main.c:588 ../moblin/moblin-panel.c:777
  560541#, c-format
  561542msgid "Successfully set up new device '%s'"
   
  594575msgstr "Търсене на устройство"
  595576
   577#: ../wizard/wizard.ui.h:9
   578msgid "Do not pair"
   579msgstr "Без сдвояване"
   580
  596581#. This is a button to answer: Does the PIN matches the one on the device?
  597 #: ../wizard/wizard.ui.h:10 ../moblin/moblin-panel.c:1253
   582#: ../wizard/wizard.ui.h:11 ../moblin/moblin-panel.c:1343
  598583msgid "Does not match"
  599584msgstr "Не съвпада"
  600585
  601 #: ../wizard/wizard.ui.h:11
   586#: ../wizard/wizard.ui.h:12
  602587msgid "Finishing New Device Setup"
  603588msgstr "Завършване на добавяне на ново устройство"
  604589
  605590#. Translators: this is a PIN with a set value, such as 1111, or 0000
  606 #: ../wizard/wizard.ui.h:13
   591#: ../wizard/wizard.ui.h:14
  607592msgid "Fixed PIN"
  608593msgstr "Постоянен код"
  609594
  610 #: ../wizard/wizard.ui.h:14
   595#: ../wizard/wizard.ui.h:15
  611596msgid "Introduction"
  612597msgstr "Въведение"
  613598
  614599#. This is a button to answer: Does the PIN matches the one on the device?
  615 #: ../wizard/wizard.ui.h:16 ../moblin/moblin-panel.c:1249
   600#: ../wizard/wizard.ui.h:17 ../moblin/moblin-panel.c:1339
  616601msgid "Matches"
  617602msgstr "Съвпада"
  618603
  619 #: ../wizard/wizard.ui.h:17
   604#: ../wizard/wizard.ui.h:18
  620605msgid "PIN Options"
  621606msgstr "Настройки на кода"
  622607
  623 #: ../wizard/wizard.ui.h:18
   608#: ../wizard/wizard.ui.h:19
  624609msgid "PIN _options..."
  625610msgstr "_Настройки на кода…"
  626611
  627 #: ../wizard/wizard.ui.h:19 ../moblin/moblin-panel.c:1163
   612#: ../wizard/wizard.ui.h:20 ../moblin/moblin-panel.c:1253
  628613msgid "Select the additional services you want to use with your device:"
  629614msgstr ""
   
  631616"устройство:"
  632617
  633 #: ../wizard/wizard.ui.h:20
   618#: ../wizard/wizard.ui.h:21
  634619msgid "Select the device you want to setup"
  635620msgstr "Изберете устройството, което искате да добавите"
  636621
  637 #: ../wizard/wizard.ui.h:21
   622#: ../wizard/wizard.ui.h:22
  638623msgid "Setup Completed"
  639624msgstr "Добавянето завърши"
  640625
  641 #: ../wizard/wizard.ui.h:22
   626#: ../wizard/wizard.ui.h:23
  642627msgid ""
  643628"The Bluetooth new device setup will walk you through the process of "
   
  647632"които ще работят с този компютър."
  648633
  649 #: ../wizard/wizard.ui.h:23
   634#: ../wizard/wizard.ui.h:24
  650635msgid ""
  651636"The device will need to be within 10 meters of your computer, and be "
   
  657642"не сте сигурни, проверете ръководството на устройството."
  658643
  659 #: ../wizard/wizard.ui.h:24
   644#: ../wizard/wizard.ui.h:25
  660645msgid "Welcome to the Bluetooth new device setup"
  661646msgstr "Добре дошли в помощника за добавяне на ново устройство за Bluetooth"
  662647
  663 #: ../wizard/wizard.ui.h:25
   648#: ../wizard/wizard.ui.h:26
  664649msgid "_Automatic PIN selection"
  665650msgstr "_Автоматично избиране на код"
  666651
  667 #: ../wizard/wizard.ui.h:26
   652#: ../wizard/wizard.ui.h:27
  668653msgid "_Restart Setup"
  669654msgstr "_Започване на добавянето отново"
   
  769754msgstr "Име на отдалечено устройство"
  770755
  771 #: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:172
   756#: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:168
  772757msgid "Programming error, could not find the device in the list"
  773758msgstr "Програмна грешка, не може да се намери устройство в този списък"
  774759
  775 #: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:247
   760#: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:243
  776761#, c-format
  777762msgid "Obex Push file transfer unsupported"
  778763msgstr "Не се поддръжка прехвърляне на файлове чрез Obex Push"
  779764
  780 #: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:266
   765#: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:262
  781766msgid "Bluetooth (OBEX Push)"
  782767msgstr "Bluetooth (OBEX Push)"
  783768
  784 #: ../moblin/main.c:86
   769#: ../moblin/main.c:93
  785770msgid "Run in standalone mode"
  786771msgstr "Изпълнение в самостоятелен режим"
  787772
  788 #: ../moblin/main.c:94 ../moblin/bluetooth-panel.desktop.in.in.h:2
   773#: ../moblin/main.c:101 ../moblin/bluetooth-panel.desktop.in.in.h:2
  789774msgid "Moblin Bluetooth Panel"
  790775msgstr "Панел за Bluetooth на Moblin"
  791776
  792 #: ../moblin/main.c:95
   777#: ../moblin/main.c:102
  793778msgid "- Moblin Bluetooth Panel"
  794779msgstr "— аплет за Bluetooth на Moblin"
  795780
  796 #: ../moblin/main.c:122
   781#: ../moblin/main.c:129
  797782msgid "bluetooth"
  798783msgstr "bluetooth"
  799784
  800 #: ../moblin/moblin-panel.c:533
   785#: ../moblin/moblin-panel.c:177
   786#, c-format
   787msgid "%d hour"
   788msgid_plural "%d hours"
   789msgstr[0] "%d час"
   790msgstr[1] "%d часа"
   791
   792#: ../moblin/moblin-panel.c:179
   793#, c-format
   794msgid "%d minute"
   795msgid_plural "%d minutes"
   796msgstr[0] "%d минута"
   797msgstr[1] "%d минути"
   798
   799#: ../moblin/moblin-panel.c:182
   800#, c-format
   801msgid "%d second"
   802msgid_plural "%d seconds"
   803msgstr[0] "%d секунда"
   804msgstr[1] "%d секунди"
   805
   806#. hour:minutes:seconds
   807#: ../moblin/moblin-panel.c:188
   808#, c-format
   809msgid "%s %s %s"
   810msgstr "%s %s %s"
   811
   812#. minutes:seconds
   813#: ../moblin/moblin-panel.c:192
   814#, c-format
   815msgid "%s %s"
   816msgstr "%s %s"
   817
   818#. minutes
   819#. seconds
   820#: ../moblin/moblin-panel.c:195 ../moblin/moblin-panel.c:199
   821#, c-format
   822msgid "%s"
   823msgstr "%s"
   824
   825#. 0 seconds
   826#: ../moblin/moblin-panel.c:202
   827msgid "0 seconds"
   828msgstr "0 секунди"
   829
   830#: ../moblin/moblin-panel.c:224
   831#, c-format
   832msgid ""
   833"Your computer is visible on\n"
   834"Bluetooth for %s."
   835msgstr ""
   836"Вашият компютър се вижда през Bluetooth\n"
   837"от %s."
   838
   839#: ../moblin/moblin-panel.c:625
  801840#, c-format
  802841msgid "Pairing with %s failed."
  803842msgstr "Сдвояването с %s е неуспешно."
  804843
  805 #: ../moblin/moblin-panel.c:895
   844#: ../moblin/moblin-panel.c:985
  806845msgid "<u>Pair</u>"
  807846msgstr "<u>Сдвояване</u>"
  808847
  809 #: ../moblin/moblin-panel.c:909
   848#: ../moblin/moblin-panel.c:999
  810849msgid "<u>Connect</u>"
  811850msgstr "<u>Свързване</u>"
  812851
  813 #: ../moblin/moblin-panel.c:928
   852#: ../moblin/moblin-panel.c:1018
  814853msgid "<u>Browse</u>"
  815854msgstr "<u>Разглеждане</u>"
  816855
  817 #: ../moblin/moblin-panel.c:1122
   856#: ../moblin/moblin-panel.c:1212
  818857msgid "Device setup failed"
  819858msgstr "Добавянето на устройство е неуспешно"
  820859
  821860#. Back button
  822 #: ../moblin/moblin-panel.c:1136 ../moblin/moblin-panel.c:1212
  823 #: ../moblin/moblin-panel.c:1261 ../moblin/moblin-panel.c:1323
  824 #: ../moblin/moblin-panel.c:1540
   861#: ../moblin/moblin-panel.c:1226 ../moblin/moblin-panel.c:1302
   862#: ../moblin/moblin-panel.c:1351 ../moblin/moblin-panel.c:1429
   863#: ../moblin/moblin-panel.c:1661
  825864msgid "Back to devices"
  826865msgstr "Обратно при устройствата"
  827866
  828 #: ../moblin/moblin-panel.c:1175
   867#: ../moblin/moblin-panel.c:1265
  829868msgid "Done"
  830869msgstr "Готово"
  831870
  832 #: ../moblin/moblin-panel.c:1196 ../moblin/moblin-panel.c:1233
   871#: ../moblin/moblin-panel.c:1286 ../moblin/moblin-panel.c:1323
  833872msgid "Device setup"
  834873msgstr "Добавяне на устройство"
  835874
  836 #: ../moblin/moblin-panel.c:1344
   875#: ../moblin/moblin-panel.c:1446 ../moblin/moblin-panel.c:1577
   876msgid "Settings"
   877msgstr "Настройки"
   878
   879#: ../moblin/moblin-panel.c:1462
  837880msgid "Only show:"
  838881msgstr "Показване на:"
  839882
  840883#. Button for PIN options file
  841 #: ../moblin/moblin-panel.c:1350
   884#: ../moblin/moblin-panel.c:1468
  842885msgid "PIN options"
  843886msgstr "Настройки на кода"
  844887
  845888#. Add new button
  846 #: ../moblin/moblin-panel.c:1433
   889#: ../moblin/moblin-panel.c:1512
  847890msgid "Add a new device"
  848891msgstr "Добавяне на ново устройство"
  849892
   893#: ../moblin/moblin-panel.c:1613
   894msgid "Make visible on Bluetooth"
   895msgstr "Да е видим през Bluetooth"
   896
  850897#. Button for Send file
  851 #: ../moblin/moblin-panel.c:1500
   898#: ../moblin/moblin-panel.c:1619
  852899msgid "Send file from your computer"
  853900msgstr "Изпращане на файлове от вашия компютър"
 • gnome/master/gnome-desktop.master.bg.po

  r1990 r2111  
  1313"Project-Id-Version: gnome-desktop master\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2010-02-23 09:40+0200\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2010-02-23 09:40+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2010-08-26 22:59+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2010-08-26 23:00+0300\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   19"Language: bg\n"
  1920"MIME-Version: 1.0\n"
  2021"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  164165msgstr "Непознат"
  165166
  166 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:220
  167 #, c-format
  168 msgid "Error reading file '%s': %s"
  169 msgstr "Грешка при четенето на файла „%s“: %s"
  170 
  171 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:288
  172 #, c-format
  173 msgid "Error rewinding file '%s': %s"
  174 msgstr "Грешка при превъртането на файла „%s“: %s"
  175 
  176 #. Translators: the "name" mentioned
  177 #. * here is the name of an application or
  178 #. * a document
  179 #. Translators: the "name" mentioned here is the name of
  180 #. * an application or a document
  181 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:380
  182 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3524
  183 msgid "No name"
  184 msgstr "Няма име"
  185 
  186 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:607
  187 #, c-format
  188 msgid "File '%s' is not a regular file or directory."
  189 msgstr "„%s“ не е обикновен файл или папка."
  190 
  191 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:791
  192 #, c-format
  193 msgid "Cannot find file '%s'"
  194 msgstr "Файлът „%s“ не е открит"
  195 
  196 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:837
  197 #, c-format
  198 msgid "No filename to save to"
  199 msgstr "Липсва име на файл за запис"
  200 
  201 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1822
  202 #, c-format
  203 msgid "Starting %s"
  204 msgstr "Стартиране на %s"
  205 
  206 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2058
  207 #, c-format
  208 msgid "No URL to launch"
  209 msgstr "Липсва адрес за стартиране"
  210 
  211 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2074
  212 #, c-format
  213 msgid "Not a launchable item"
  214 msgstr "Не е изпълним елемент"
  215 
  216 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2084
  217 #, c-format
  218 msgid "No command (Exec) to launch"
  219 msgstr "Липсва команда (Exec) за стартиране"
  220 
  221 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2097
  222 #, c-format
  223 msgid "Bad command (Exec) to launch"
  224 msgstr "Лоша команда (Exec) за стартиране"
  225 
  226 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3581
  227 #, c-format
  228 msgid "Unknown encoding of: %s"
  229 msgstr "Неизвестно кодиране на: %s"
  230 
  231167#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-utils.c:133
  232168msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
   
  234170"Не може да бъде открит терминал. Ще се пробва с xterm, дори и да не сработи"
  235171
  236 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:442
   172#. Translators: a CRTC is a CRT Controller (this is X terminology).
   173#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:444
  237174#, c-format
  238175msgid "could not get the screen resources (CRTCs, outputs, modes)"
   
  240177"ресурсите на екрана не могат да бъдат получени (видео карта, изходи, режими)"
  241178
  242 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:462
   179#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:464
  243180#, c-format
  244181msgid "unhandled X error while getting the range of screen sizes"
   
  246183"неприхваната грешка на X при получаването на диапазона от размери на екрана"
  247184
  248 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:468
   185#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:470
  249186#, c-format
  250187msgid "could not get the range of screen sizes"
  251188msgstr "диапазонът от размери на екрана не може да се получи"
  252189
  253 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:713
   190#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:715
  254191#, c-format
  255192msgid "RANDR extension is not present"
  256193msgstr "разширението RANDR липсва"
  257194
  258 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1032
   195#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1037
  259196#, c-format
  260197msgid "could not get information about output %d"
   
  264201#. * words here are not keywords; please translate them
  265202#. * as usual.  A CRTC is a CRT Controller (this is X terminology)
  266 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1419
  267 #, c-format
  268 msgid ""
  269 "requested position/size for CRTC %d is outside the allowed limit: position=(%"
  270 "d, %d), size=(%d, %d), maximum=(%d, %d)"
   203#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1424
   204#, c-format
   205msgid ""
   206"requested position/size for CRTC %d is outside the allowed limit: position="
   207"(%d, %d), size=(%d, %d), maximum=(%d, %d)"
  271208msgstr ""
  272209"заявената позиция/размер към %d-ата видео карта е извън позволения диапазон: "
  273210"позиция=(%d, %d), размер=(%d, %d), максимум=(%d, %d)"
  274211
  275 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1455
   212#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1460
  276213#, c-format
  277214msgid "could not set the configuration for CRTC %d"
  278215msgstr "настройките на %d-ата видео карта не могат да бъдат зададени"
  279216
  280 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1571
   217#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1576
  281218#, c-format
  282219msgid "could not get information about CRTC %d"
  283220msgstr "информацията за %d-ата видео карта не може да бъде получена"
  284221
  285 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:500
   222#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:501
  286223msgid "Laptop"
  287224msgstr "Преносим компютър"
  288225
  289 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1161
   226#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1162
  290227#, c-format
  291228msgid ""
  292229"none of the saved display configurations matched the active configuration"
  293230msgstr "никоя от запазените конфигурации на дисплея не съвпада с действащата"
   231
   232#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1423
   233#, c-format
   234msgid "CRTC %d cannot drive output %s"
   235msgstr "Видеокарта %d не може да управлява изхода %s"
   236
   237#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1430
   238#, c-format
   239msgid "output %s does not support mode %dx%d@%dHz"
   240msgstr "екранът %s не поддържа режима %dx%d@%dHz"
   241
   242#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1441
   243#, c-format
   244msgid "CRTC %d does not support rotation=%s"
   245msgstr "Видеокарта %d не поддържа завъртане=%s"
   246
   247#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1455
   248#, c-format
   249msgid ""
   250"output %s does not have the same parameters as another cloned output:\n"
   251"existing mode = %d, new mode = %d\n"
   252"existing coordinates = (%d, %d), new coordinates = (%d, %d)\n"
   253"existing rotation = %s, new rotation = %s"
   254msgstr ""
   255"изходът %s е с различни параметри от този, чието изображение трябва да "
   256"повтори:\n"
   257"текущ режим = %d, нов режим = %d\n"
   258"текущи координати = (%d, %d), нови координати = (%d, %d)\n"
   259"текущо завъртане = %s, ново завъртане = %s"
   260
   261#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1470
   262#, c-format
   263msgid "cannot clone to output %s"
   264msgstr "повтаряне на изображението към изхода %s"
   265
   266#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1639
   267#, c-format
   268msgid "Trying modes for CRTC %d\n"
   269msgstr "Изпробване на режимите за видеокарта %d\n"
   270
   271#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1663
   272#, c-format
   273msgid "CRTC %d: trying mode %dx%d@%dHz with output at %dx%d@%dHz (pass %d)\n"
   274msgstr "Видеокарта %d: проба на режим %dx%d@%dHz с изход %dx%d@%dHz (%d пас)\n"
   275
   276#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1710
   277#, c-format
   278msgid ""
   279"could not assign CRTCs to outputs:\n"
   280"%s"
   281msgstr ""
   282"на следните изходи не може да се зададе видеокарта:\n"
   283"%s"
   284
   285#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1714
   286#, c-format
   287msgid ""
   288"none of the selected modes were compatible with the possible modes:\n"
   289"%s"
   290msgstr ""
   291"никой от избраните режими не е съвместим с възможните:\n"
   292"%s"
  294293
  295294#. Translators: the "requested", "minimum", and
  296295#. * "maximum" words here are not keywords; please
  297296#. * translate them as usual.
  298 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1688
   297#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1796
  299298#, c-format
  300299msgid ""
   
  304303"изисканият виртуален размер не пасва на действащия: изискан=(%d, %d), "
  305304"минимален=(%d, %d), максимален=(%d, %d)"
  306 
  307 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1702
  308 #, c-format
  309 msgid "could not find a suitable configuration of screens"
  310 msgstr "не може да бъде открита подходяща конфигурация на екрани"
  311305
  312306#. Keep this string in sync with gnome-control-center/capplets/display/xrandr-capplet.c:get_display_name()
   
  316310#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
  317311#.
  318 #: ../libgnome-desktop/gnome-rr-labeler.c:210
   312#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-labeler.c:212
  319313msgid "Mirror Screens"
  320314msgstr "Еднакво изображение на екраните"
   315
   316#~ msgid "Error reading file '%s': %s"
   317#~ msgstr "Грешка при четенето на файла „%s“: %s"
   318
   319#~ msgid "Error rewinding file '%s': %s"
   320#~ msgstr "Грешка при превъртането на файла „%s“: %s"
   321
   322#~ msgid "No name"
   323#~ msgstr "Няма име"
   324
   325#~ msgid "File '%s' is not a regular file or directory."
   326#~ msgstr "„%s“ не е обикновен файл или папка."
   327
   328#~ msgid "Cannot find file '%s'"
   329#~ msgstr "Файлът „%s“ не е открит"
   330
   331#~ msgid "No filename to save to"
   332#~ msgstr "Липсва име на файл за запис"
   333
   334#~ msgid "Starting %s"
   335#~ msgstr "Стартиране на %s"
   336
   337#~ msgid "No URL to launch"
   338#~ msgstr "Липсва адрес за стартиране"
   339
   340#~ msgid "Not a launchable item"
   341#~ msgstr "Не е изпълним елемент"
   342
   343#~ msgid "No command (Exec) to launch"
   344#~ msgstr "Липсва команда (Exec) за стартиране"
   345
   346#~ msgid "Bad command (Exec) to launch"
   347#~ msgstr "Лоша команда (Exec) за стартиране"
   348
   349#~ msgid "Unknown encoding of: %s"
   350#~ msgstr "Неизвестно кодиране на: %s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.