Changeset 2171


Ignore:
Timestamp:
Sep 9, 2010, 10:30:21 PM (11 years ago)
Author:
dam
Message:

empathy: обновяване от l10n.gnome.org

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-32/empathy.master.bg.po

  r2167 r2171  
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
  1414"product=empathy&component=general\n"
  15 "POT-Creation-Date: 2010-08-30 20:24+0000\n"
   15"POT-Creation-Date: 2010-09-09 07:50+0000\n"
  1616"PO-Revision-Date: 2010-08-31 00:35+0300\n"
  1717"Last-Translator: Damyan Ivanov <dmn@debian.org>\n"
   
  479479#. Tweak the dialog
  480480#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
  481 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2151
   481#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2157
  482482msgid "Messaging and VoIP Accounts"
  483483msgstr "Регистрации за съобщения и телефония през Интернет"
   
  527527msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
  528528
  529 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:420 ../libempathy/empathy-utils.c:320
   529#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:420 ../libempathy/empathy-utils.c:324
  530530msgid "Unknown reason"
  531531msgstr "Неизвестна причина"
  532532
  533 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
   533#: ../libempathy/empathy-utils.c:246
  534534msgid "Available"
  535535msgstr "На линия"
  536536
  537 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244
   537#: ../libempathy/empathy-utils.c:248
  538538msgid "Busy"
  539539msgstr "Зает"
  540540
  541 #: ../libempathy/empathy-utils.c:247
   541#: ../libempathy/empathy-utils.c:251
  542542msgid "Away"
  543543msgstr "Отсъстващ"
  544544
  545 #: ../libempathy/empathy-utils.c:249
   545#: ../libempathy/empathy-utils.c:253
  546546msgid "Invisible"
  547547msgstr "Невидим"
  548548
  549 #: ../libempathy/empathy-utils.c:251
   549#: ../libempathy/empathy-utils.c:255
  550550msgid "Offline"
  551551msgstr "Извън мрежата"
  552552
  553 #: ../libempathy/empathy-utils.c:253 ../src/empathy-call-window.c:1883
  554 #: ../src/empathy-call-window.c:1884 ../src/empathy-call-window.c:1885
  555 #: ../src/empathy-call-window.c:1886 ../src/empathy-call-window.ui.h:18
   553#: ../libempathy/empathy-utils.c:257 ../src/empathy-call-window.c:1893
   554#: ../src/empathy-call-window.c:1894 ../src/empathy-call-window.c:1895
   555#: ../src/empathy-call-window.c:1896 ../src/empathy-call-window.ui.h:18
  556556msgid "Unknown"
  557557msgstr "Неизвестно"
  558558
  559 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292
   559#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
  560560msgid "No reason specified"
  561561msgstr "Не е указана причина"
  562562
  563 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294 ../libempathy/empathy-utils.c:350
   563#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:354
  564564msgid "Status is set to offline"
  565565msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
  566566
  567 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:330
   567#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:334
  568568msgid "Network error"
  569569msgstr "Мрежова грешка"
  570570
  571 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:332
   571#: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:336
  572572msgid "Authentication failed"
  573573msgstr "Неуспешно идентифициране"
  574574
  575 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:334
   575#: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:338
  576576msgid "Encryption error"
  577577msgstr "Грешка в шифроването"
  578578
  579 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302
   579#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
  580580msgid "Name in use"
  581581msgstr "Името е заето"
  582582
  583 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:336
   583#: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
  584584msgid "Certificate not provided"
  585585msgstr "Не е предоставен сертификат"
  586586
  587 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306 ../libempathy/empathy-utils.c:338
   587#: ../libempathy/empathy-utils.c:310 ../libempathy/empathy-utils.c:342
  588588msgid "Certificate untrusted"
  589589msgstr "Сертификатът не е доверен"
  590590
  591 #: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
   591#: ../libempathy/empathy-utils.c:312 ../libempathy/empathy-utils.c:344
  592592msgid "Certificate expired"
  593593msgstr "Сертификатът е изтекъл"
  594594
  595 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310 ../libempathy/empathy-utils.c:342
   595#: ../libempathy/empathy-utils.c:314 ../libempathy/empathy-utils.c:346
  596596msgid "Certificate not activated"
  597597msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
  598598
  599 #: ../libempathy/empathy-utils.c:312 ../libempathy/empathy-utils.c:344
   599#: ../libempathy/empathy-utils.c:316 ../libempathy/empathy-utils.c:348
  600600msgid "Certificate hostname mismatch"
  601601msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
  602602
  603 #: ../libempathy/empathy-utils.c:314 ../libempathy/empathy-utils.c:346
   603#: ../libempathy/empathy-utils.c:318 ../libempathy/empathy-utils.c:350
  604604msgid "Certificate fingerprint mismatch"
  605605msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
  606606
  607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316 ../libempathy/empathy-utils.c:348
   607#: ../libempathy/empathy-utils.c:320 ../libempathy/empathy-utils.c:352
  608608msgid "Certificate self-signed"
  609609msgstr "Сертификатът е самоподписан"
  610610
  611 #: ../libempathy/empathy-utils.c:318
   611#: ../libempathy/empathy-utils.c:322
  612612msgid "Certificate error"
  613613msgstr "Грешка в сертификата"
  614614
  615 #: ../libempathy/empathy-utils.c:352
   615#: ../libempathy/empathy-utils.c:356
  616616msgid "Encryption is not available"
  617617msgstr "Не е налично шифроване"
  618618
  619 #: ../libempathy/empathy-utils.c:354
   619#: ../libempathy/empathy-utils.c:358
  620620msgid "Certificate is invalid"
  621621msgstr "Сертификатът не е валиден"
  622622
  623 #: ../libempathy/empathy-utils.c:356
   623#: ../libempathy/empathy-utils.c:360
  624624msgid "Connection has been refused"
  625625msgstr "Връзката е отказана"
  626626
  627 #: ../libempathy/empathy-utils.c:358
   627#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
  628628msgid "Connection can't be established"
  629629msgstr "Не може да се установи връзка"
  630630
  631 #: ../libempathy/empathy-utils.c:360
   631#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
  632632msgid "Connection has been lost"
  633633msgstr "Връзката прекъсна"
  634634
  635 #: ../libempathy/empathy-utils.c:362
   635#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
  636636msgid "This resource is already connected to the server"
  637637msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
  638638
  639 #: ../libempathy/empathy-utils.c:364
   639#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
  640640msgid ""
  641641"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
  642642msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
  643643
  644 #: ../libempathy/empathy-utils.c:367
   644#: ../libempathy/empathy-utils.c:371
  645645msgid "The account already exists on the server"
  646646msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
  647647
  648 #: ../libempathy/empathy-utils.c:369
   648#: ../libempathy/empathy-utils.c:373
  649649msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
  650650msgstr ""
  651651"В момента сървърът е твърде натоварен за да обработи заявката за свързване"
  652652
  653 #: ../libempathy/empathy-utils.c:371
   653#: ../libempathy/empathy-utils.c:375
  654654msgid "Certificate has been revoked"
  655655msgstr "Сертификатът е анулиран"
  656656
  657 #: ../libempathy/empathy-utils.c:373
   657#: ../libempathy/empathy-utils.c:377
  658658msgid ""
  659659"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
  660660msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифроване"
  661661
  662 #: ../libempathy/empathy-utils.c:376
   662#: ../libempathy/empathy-utils.c:380
  663663msgid ""
  664664"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
   
  668668"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
  669669
  670 #: ../libempathy/empathy-utils.c:540
   670#: ../libempathy/empathy-utils.c:544
  671671msgid "People Nearby"
  672672msgstr "Хора наблизо"
  673673
  674 #: ../libempathy/empathy-utils.c:545
   674#: ../libempathy/empathy-utils.c:549
  675675msgid "Yahoo! Japan"
  676676msgstr "Yahoo! от Япония"
   
  679679# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
  680680# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
  681 #: ../libempathy/empathy-utils.c:546
   681#: ../libempathy/empathy-utils.c:550
  682682msgid "Facebook Chat"
  683683msgstr "Разговор във Фейсбук"
   
  733733msgstr "Всички"
  734734
  735 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:549
  736 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:606
   735#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:514
   736#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:646
   737#: ../src/empathy-import-widget.c:312
   738msgid "Account"
   739msgstr "Регистрация"
   740
   741#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:515
   742#, fuzzy
   743msgid "Password"
   744msgstr "Парола:"
   745
   746#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:516
   747#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
   748msgid "Server"
   749msgstr "Сървър"
   750
   751#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:517
   752#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
   753msgid "Port"
   754msgstr "Порт"
   755
   756#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:589
   757#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:646
  737758#, c-format
  738759msgid "%s:"
  739760msgstr "%s:"
  740761
  741 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1145
   762#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
  742763msgid "Username:"
  743764msgstr "Потребителско име:"
  744765
  745 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1475
   766#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1522
  746767msgid "A_pply"
  747768msgstr "_Прилагане"
  748769
  749 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1505
   770#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1552
  750771msgid "L_og in"
  751772msgstr "_Включване в мрежата"
  752773
  753774#. Account and Identifier
  754 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1571
   775#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1618
  755776#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
  756 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1397
   777#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1401
  757778#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
  758779#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
   
  761782msgstr "Регистрация:"
  762783
  763 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1582
   784#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1629
  764785msgid "_Enabled"
  765786msgstr "_Включена"
  766787
  767 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1647
   788#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1694
  768789msgid "This account already exists on the server"
  769790msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
  770791
  771 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1650
   792#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1697
  772793msgid "Create a new account on the server"
  773794msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
  774795
  775 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1743
   796#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1790
  776797msgid "Ca_ncel"
  777798msgstr "_Отказ"
  778799
  779800#. To translators: The first parameter is the login id and the
  780 #. * second one is the server. The resulting string will be something
  781 #. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
   801#. * second one is the network. The resulting string will be something
   802#. * like: "MyUserName on freenode".
  782803#. * You should reverse the order of these arguments if the
  783804#. * server should come before the login id in your locale.
  784 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2028
   805#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2078
  785806#, c-format
  786807msgid "%1$s on %2$s"
   
  789810#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
  790811#. * string will be something like: "Jabber Account"
  791 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2054
   812#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2104
  792813#, c-format
  793814msgid "%s Account"
  794815msgstr "Регистрация в %s"
  795816
  796 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2058
   817#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2108
  797818msgid "New account"
  798819msgstr "Нова регистрация"
   
  12101231msgstr "Натиснете за увеличаване"
  12111232
  1212 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:639
   1233#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:642
  12131234msgid "Failed to open private chat"
  12141235msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
  12151236
  1216 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:679
   1237#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:682
  12171238msgid "Topic not supported on this conversation"
  12181239msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
  12191240
  1220 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:685
   1241#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:688
  12211242msgid "You are not allowed to change the topic"
  12221243msgstr "Нямате право да смените темата"
  12231244
  1224 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:819
   1245#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:822
  12251246msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
  12261247msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
  12271248
  1228 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:822
   1249#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:825
  12291250msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
  12301251msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
  12311252
  1232 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:825
   1253#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:828
  12331254msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
  12341255msgstr ""
  12351256"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
  12361257
  1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:828
   1258#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:831
  12381259msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
  12391260msgstr ""
  12401261"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
  12411262
  1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:833
   1263#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:836
  12431264msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
  12441265msgstr ""
  12451266"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
  12461267
  1247 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:836
   1268#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:839
  12481269msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
  12491270msgstr ""
  12501271"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
  12511272
  1252 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:840
   1273#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:843
  12531274msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
  12541275msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
  12551276
  1256 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:843
   1277#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:846
  12571278msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
  12581279msgstr ""
  12591280"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
  12601281
  1261 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:846
   1282#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:849
  12621283msgid ""
  12631284"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
   
  12691290"нова стая за разговор“"
  12701291
  1271 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:851
   1292#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:854
  12721293msgid ""
  12731294"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
   
  12771298"<команда>, се показва нейната употреба."
  12781299
  1279 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:861
   1300#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:864
  12801301#, c-format
  12811302msgid "Usage: %s"
  12821303msgstr "Употреба: %s"
  12831304
  1284 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:890
   1305#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:893
  12851306msgid "Unknown command"
  12861307msgstr "Неизвестна команда"
  12871308
  1288 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1011
   1309#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1014
  12891310msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
  12901311msgstr ""
  12911312"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
  12921313
  1293 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1149
   1314#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
  12941315msgid "offline"
  12951316msgstr "изключен"
  12961317
  1297 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
   1318#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
  12981319msgid "invalid contact"
  12991320msgstr "грешен контакт"
  13001321
  1301 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
   1322#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1158
  13021323msgid "permission denied"
  13031324msgstr "липсват права"
  13041325
  1305 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1158
   1326#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1161
  13061327msgid "too long message"
  13071328msgstr "прекалено дълго съобщение"
  13081329
  1309 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1161
   1330#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1164
  13101331msgid "not implemented"
  13111332msgstr "не е реализирано"
  13121333
  1313 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1165
   1334#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1168
  13141335msgid "unknown"
  13151336msgstr "неизвестна грешка"
  13161337
  1317 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1169
   1338#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1172
  13181339#, c-format
  13191340msgid "Error sending message '%s': %s"
  13201341msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
  13211342
  1322 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1279 ../src/empathy-chat-window.c:691
   1343#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1282 ../src/empathy-chat-window.c:691
  13231344msgid "Topic:"
  13241345msgstr "Тема:"
  13251346
  1326 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1291
   1347#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1294
  13271348#, c-format
  13281349msgid "Topic set to: %s"
  13291350msgstr "Темата вече е: „%s“"
  13301351
  1331 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1293
   1352#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1296
  13321353msgid "No topic defined"
  13331354msgstr "Не е зададена тема"
  13341355
  1335 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1772
   1356#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1775
  13361357msgid "(No Suggestions)"
  13371358msgstr "(няма предложения)"
  13381359
  1339 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1826
   1360#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1829
  13401361msgid "Insert Smiley"
  13411362msgstr "Вмъкване на емотикон"
  13421363
  13431364#. send button
  1344 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1844
   1365#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1847
  13451366#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1801
  13461367msgid "_Send"
  13471368msgstr "_Изпращане"
  13481369
  1349 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1878
   1370#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1881
  13501371msgid "_Spelling Suggestions"
  13511372msgstr "_Предложения за правопис"
  13521373
  1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1955
   1374#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1958
  13541375msgid "Failed to retrieve recent logs"
  13551376msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
  13561377
  1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2061
   1378#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2064
  13581379#, c-format
  13591380msgid "%s has disconnected"
   
  13631384#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
  13641385#.
  1365 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2068
   1386#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2071
  13661387#, c-format
  13671388msgid "%1$s was kicked by %2$s"
  13681389msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
  13691390
  1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2071
   1391#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2074
  13711392#, c-format
  13721393msgid "%s was kicked"
   
  13761397#. * if the banned should come before the banner in your locale.
  13771398#.
  1378 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2079
   1399#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2082
  13791400#, c-format
  13801401msgid "%1$s was banned by %2$s"
  13811402msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
  13821403
  1383 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2082
   1404#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2085
  13841405#, c-format
  13851406msgid "%s was banned"
  13861407msgstr "%s бе поставен под възбрана"
  13871408
  1388 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2086
   1409#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2089
  13891410#, c-format
  13901411msgid "%s has left the room"
   
  13961417#. * please let us know. :-)
  13971418#.
  1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2095
   1419#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2098
  13991420#, c-format
  14001421msgid " (%s)"
  14011422msgstr " (%s)"
  14021423
  1403 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2120
   1424#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2123
  14041425#, c-format
  14051426msgid "%s has joined the room"
  14061427msgstr "%s влезе в стаята"
  14071428
  1408 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2145
   1429#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2148
  14091430#, c-format
  14101431msgid "%s is now known as %s"
  14111432msgstr "%s в момента е познат като %s"
  14121433
  1413 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2284 ../src/empathy-call-window.c:1922
   1434#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2287 ../src/empathy-call-window.c:1932
  14141435msgid "Disconnected"
  14151436msgstr "Изключен"
  14161437
  1417 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2922
   1438#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2934
  14181439msgid "Wrong password; please try again:"
  14191440msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
  14201441
  1421 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2923
   1442#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2935
  14221443msgid "Retry"
  14231444msgstr "Нов опит"
  14241445
  1425 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2928
   1446#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2940
  14261447msgid "This room is protected by a password:"
  14271448msgstr "Стаята изисква парола:"
  14281449
  1429 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2929
   1450#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2941
  14301451msgid "Join"
  14311452msgstr "Присъединяване"
  14321453
  1433 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3069
   1454#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3081
  14341455msgid "Connected"
  14351456msgstr "Свързан"
  14361457
  1437 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3122
   1458#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3134
  14381459#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:653
  14391460msgid "Conversation"
   
  14591480
  14601481#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:243
  1461 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:249
   1482#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:248
  14621483msgid "Edit Contact Information"
  14631484msgstr "Редактиране на данните за контакта"
   
  14811502
  14821503#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2004
  1483 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2244
   1504#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2232
  14841505#, c-format
  14851506msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
   
  14871508
  14881509#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2006
  1489 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2247
   1510#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2235
  14901511msgid "Removing group"
  14911512msgstr "Изтриване на група"
   
  14941515#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2055
  14951516#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2132
  1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2301
  1497 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2386
   1517#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2289
   1518#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2387
  14981519#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
  14991520msgid "_Remove"
   
  15011522
  15021523#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2085
  1503 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2332
   1524#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2320
  15041525#, c-format
  15051526msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
   
  15071528
  15081529#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2087
  1509 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2334
   1530#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2322
  15101531msgid "Removing contact"
  15111532msgstr "Изтриване на контакт"
  15121533
  15131534#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:203
  1514 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:364
  15151535#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
  15161536msgid "_Add Contact…"
   
  15181538
  15191539#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:230
  1520 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:489
   1540#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:514
  15211541#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
  15221542msgid "_Chat"
   
  15241544
  15251545#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:260
  1526 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:530
   1546#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:557
  15271547msgctxt "menu item"
  15281548msgid "_Audio Call"
   
  15301550
  15311551#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:290
  1532 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:572
   1552#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:599
  15331553msgctxt "menu item"
  15341554msgid "_Video Call"
   
  15361556
  15371557#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:330
  1538 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:630
   1558#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:642
  15391559#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
  15401560msgid "_Previous Conversations"
   
  15421562
  15431563#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:352
  1544 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:671
   1564#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:683
  15451565msgid "Send File"
  15461566msgstr "Изпращане на файл"
  15471567
  15481568#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:375
  1549 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:713
   1569#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:725
  15501570msgid "Share My Desktop"
  15511571msgstr "Споделяне на работното място"
   
  15531573#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:415
  15541574#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1541
  1555 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:747
  1556 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1288
   1575#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:759
   1576#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1292
  15571577msgid "Favorite"
  15581578msgstr "Любимо"
  15591579
  15601580#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:444
  1561 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:774
   1581#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:786
  15621582msgid "Infor_mation"
  15631583msgstr "_Данни за контакта"
   
  15691589
  15701590#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:544
  1571 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:967
   1591#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:970
  15721592#: ../src/empathy-chat-window.c:903
  15731593msgid "Inviting you to this room"
   
  15751595
  15761596#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:575
  1577 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1014
   1597#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
  15781598msgid "_Invite to Chat Room"
  15791599msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
   
  16091629
  16101630#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:579
  1611 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:451
   1631#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:454
  16121632msgid "Country ISO Code:"
  16131633msgstr "Код на държавата по ISO:"
  16141634
  16151635#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:581
  1616 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:453
   1636#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:456
  16171637msgid "Country:"
  16181638msgstr "Държава:"
  16191639
  16201640#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:583
  1621 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
   1641#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:458
  16221642msgid "State:"
  16231643msgstr "Щат:"
  16241644
  16251645#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:585
  1626 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
   1646#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:460
  16271647msgid "City:"
  16281648msgstr "Град:"
  16291649
  16301650#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:587
  1631 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
   1651#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:462
  16321652msgid "Area:"
  16331653msgstr "Област:"
  16341654
  16351655#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:589
  1636 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
   1656#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:464
  16371657msgid "Postal Code:"
  16381658msgstr "Пощенски код:"
  16391659
  16401660#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:591
  1641 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
   1661#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:466
  16421662msgid "Street:"
  16431663msgstr "Улица:"
  16441664
  16451665#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:593
  1646 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
   1666#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:468
  16471667msgid "Building:"
  16481668msgstr "Сграда:"
  16491669
  16501670#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:595
  1651 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
   1671#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:470
  16521672msgid "Floor:"
  16531673msgstr "Етаж:"
  16541674
  16551675#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:597
  1656 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
   1676#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:472
  16571677msgid "Room:"
  16581678msgstr "Стая:"
  16591679
  16601680#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:599
  1661 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
   1681#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:474
  16621682msgid "Text:"
  16631683msgstr "Текст:"
  16641684
  16651685#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:601
  1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
   1686#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:476
  16671687msgid "Description:"
  16681688msgstr "Описание:"
  16691689
  16701690#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:603
  1671 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
   1691#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:478
  16721692msgid "URI:"
  16731693msgstr "Адрес в Интернет:"
  16741694
  16751695#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:605
  1676 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
   1696#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:480
  16771697msgid "Accuracy Level:"
  16781698msgstr "Ниво на точност:"
  16791699
  16801700#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:607
  1681 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
   1701#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:482
  16821702msgid "Error:"
  16831703msgstr "Грешка:"
  16841704
  16851705#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:609
  1686 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
   1706#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:484
  16871707msgid "Vertical Error (meters):"
  16881708msgstr "Вертикална грешка (метри):"
  16891709
  16901710#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:611
  1691 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
   1711#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:486
  16921712msgid "Horizontal Error (meters):"
  16931713msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
  16941714
  16951715#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:613
  1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
   1716#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
  16971717msgid "Speed:"
  16981718msgstr "Скорост:"
   
  17031723# Пеленг става
  17041724#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:615
  1705 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
   1725#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
  17061726msgid "Bearing:"
  17071727msgstr "Пеленг:"
  17081728
  17091729#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:617
  1710 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
   1730#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
  17111731msgid "Climb Speed:"
  17121732msgstr "Скорост на изкачване:"
  17131733
  17141734#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:619
  1715 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
   1735#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
  17161736msgid "Last Updated on:"
  17171737msgstr "Последно обновяване на:"
  17181738
  17191739#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:621
  1720 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
   1740#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
  17211741msgid "Longitude:"
  17221742msgstr "Дължина:"
  17231743
  17241744#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:623
  1725 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
   1745#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
  17261746msgid "Latitude:"
  17271747msgstr "Широчина:"
  17281748
  17291749#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:625
  1730 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
   1750#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
  17311751msgid "Altitude:"
  17321752msgstr "Височина:"
   
  17341754#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:688
  17351755#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:705
  1736 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:578
  1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:595
   1756#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:582
   1757#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:599
  17381758#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
  17391759msgid "Location"
   
  17421762#. translators: format is "Location, $date"
  17431763#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:707
  1744 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:597
   1764#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:601
  17451765#, c-format
  17461766msgid "%s, %s"
   
  17481768
  17491769#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
  1750 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:646
   1770#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
  17511771msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
  17521772msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
  17531773
  17541774#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:842
  1755 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:837
   1775#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:841
  17561776msgid "Save Avatar"
  17571777msgstr "Запазване на аватар"
  17581778
  17591779#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:898
  1760 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:895
   1780#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:899
  17611781msgid "Unable to save avatar"
  17621782msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
   
  17681788#. Alias
  17691789#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
  1770 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1223
   1790#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1227
  17711791msgid "Alias:"
  17721792msgstr "Псевдоним:"
   
  17881808#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
  17891809#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
  1790 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1427
   1810#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1431
  17911811msgid "Identifier:"
  17921812msgstr "Идентификатор:"
   
  18311851msgstr "Група"
  18321852
  1833 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:253
  1834 msgctxt "Unlink individual (button)"
  1835 msgid "_Unlink"
  1836 msgstr "_Отделяне"
  1837 
  18381853#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
  1839 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:143
   1854#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:282
  18401855msgid "Linked Contacts"
  18411856msgstr "Свързани контакти"
  18421857
  1843 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:353
   1858#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
  18441859msgid "Select contacts to link"
  18451860msgstr "Изберете контакти за свързване"
  18461861
  1847 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:426
   1862#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
  18481863msgid "New contact preview"
  18491864msgstr "Преглед на нов контакт"
  18501865
  1851 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:470
   1866#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
  18521867msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
  18531868msgstr "Избраните контакти от списъка вляво ще бъдат свързани."
   
  18561871#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
  18571872#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
  1858 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:112
   1873#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:132
  18591874#, c-format
  18601875msgid "%s (%s)"
  18611876msgstr "%s (%s)"
  18621877
  1863 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:825
   1878#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:837
  18641879msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
  18651880msgid "_Edit"
   
  18681883#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
  18691884#. * to form a meta-contact".
  1870 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:857
   1885#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
   1886#, fuzzy
  18711887msgctxt "Link individual (contextual menu)"
  1872 msgid "_Link…"
  1873 msgstr "_Свързване…"
  1874 
  1875 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1565
   1888msgid "_Link Contacts…"
   1889msgstr "Свързване на контакти"
   1890
   1891#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1569
  18761892#, c-format
  18771893msgid "Meta-contact containing %u contact"
   
  18961912msgstr "нов сървър"
  18971913
  1898 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
  1899 msgid "Server"
  1900 msgstr "Сървър"
  1901 
  1902 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
  1903 msgid "Port"
  1904 msgstr "Порт"
  1905 
  19061914#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
  19071915msgid "SSL"
   
  19111919#. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
  19121920#. * is a verb.
  1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:109
   1921#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:116
  19141922msgid "Link Contacts"
  19151923msgstr "Свързване на контакти"
   1924
   1925#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
   1926#, fuzzy
   1927msgctxt "Unlink individual (button)"
   1928msgid "_Unlink…"
   1929msgstr "_Отделяне"
   1930
   1931#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:122
   1932msgid ""
   1933"Completely split the displayed meta-contact into the contacts it contains."
   1934msgstr ""
  19161935
  19171936#. Add button
   
  19191938#. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
  19201939#. * meta-contact".
  1921 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:122
   1940#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:137
  19221941msgid "_Link"
  19231942msgstr "_Свързване"
  19241943
  1925 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:646
  1926 #: ../src/empathy-import-widget.c:312
  1927 msgid "Account"
  1928 msgstr "Регистрация"
   1944#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
   1945#, c-format
   1946msgid "Unlink meta-contact '%s'?"
   1947msgstr ""
   1948
   1949#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
   1950msgid ""
   1951"Are you sure you want to unlink this meta-contact? This will completely "
   1952"split the meta-contact into the contacts it contains."
   1953msgstr ""
   1954
   1955#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:191
   1956msgctxt "Unlink individual (button)"
   1957msgid "_Unlink"
   1958msgstr "_Отделяне"
  19291959
  19301960#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:663
   
  21142144
  21152145#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:156
  2116 msgid "The certrificate is not signed by a Certification Authority"
   2146#, fuzzy
   2147msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority"
  21172148msgstr "Сертификатът не е подписан от упълномощен удостоверител"
  21182149
   
  24652496
  24662497#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
  2467 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1310
   2498#: ../src/empathy-account-assistant.c:1316
  24682499msgid "An error occurred"
  24692500msgstr "Възникна грешка"
   
  24792510msgstr "Нова регистрация в %s"
  24802511
  2481 #: ../src/empathy-account-assistant.c:509
   2512#: ../src/empathy-account-assistant.c:515
  24822513msgid "What kind of chat account do you have?"
  24832514msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
  24842515
  2485 #: ../src/empathy-account-assistant.c:515
   2516#: ../src/empathy-account-assistant.c:521
  24862517msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
  24872518msgstr "Имате ли някакви други регистрации, които искате да настроите?"
  24882519
  2489 #: ../src/empathy-account-assistant.c:521
   2520#: ../src/empathy-account-assistant.c:527
  24902521msgid "Enter your account details"
  24912522msgstr "Въведете данните за регистрацията ви"
  24922523
  2493 #: ../src/empathy-account-assistant.c:526
   2524#: ../src/empathy-account-assistant.c:532
  24942525msgid "What kind of chat account do you want to create?"
  24952526msgstr "Какъв вид регистрация искате да създадете?"
  24962527
  2497 #: ../src/empathy-account-assistant.c:532
   2528#: ../src/empathy-account-assistant.c:538
  24982529msgid "Do you want to create other chat accounts?"
  24992530msgstr "Искате ли да създадете друг вид регистрации?"
  25002531
  2501 #: ../src/empathy-account-assistant.c:539
   2532#: ../src/empathy-account-assistant.c:545
  25022533msgid "Enter the details for the new account"
  25032534msgstr "Въведете данните за новата регистрация"
  25042535
  2505 #: ../src/empathy-account-assistant.c:654
   2536#: ../src/empathy-account-assistant.c:660
  25062537msgid ""
  25072538"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
   
  25152546"разговори."
  25162547
  2517 #: ../src/empathy-account-assistant.c:671
   2548#: ../src/empathy-account-assistant.c:677
  25182549msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
  25192550msgstr ""
  25202551"Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
  25212552
  2522 #: ../src/empathy-account-assistant.c:694
   2553#: ../src/empathy-account-assistant.c:700
  25232554msgid "Yes, import my account details from "
  25242555msgstr "Да, да се внесат данните за регистрацията ми от "
  25252556
  2526 #: ../src/empathy-account-assistant.c:715
   2557#: ../src/empathy-account-assistant.c:721
  25272558msgid "Yes, I'll enter my account details now"
  25282559msgstr "Да, ще въведа данните за регистрацията ми сега"
  25292560
  2530 #: ../src/empathy-account-assistant.c:737
   2561#: ../src/empathy-account-assistant.c:743
  25312562msgid "No, I want a new account"
  25322563msgstr "Не, искам нова регистрация"
  25332564
  2534 #: ../src/empathy-account-assistant.c:747
   2565#: ../src/empathy-account-assistant.c:753
  25352566msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
  25362567msgstr "Не, засега искам просто да виждам хората в локалната мрежа"
  25372568
  2538 #: ../src/empathy-account-assistant.c:768
   2569#: ../src/empathy-account-assistant.c:774
  25392570msgid "Select the accounts you want to import:"
  25402571msgstr "Изберете регистрациите за внасяне:"
  25412572
  2542 #: ../src/empathy-account-assistant.c:852
   2573#: ../src/empathy-account-assistant.c:858
  25432574#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:609
  25442575#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:610
   
  25462577msgstr "Да"
  25472578
  2548 #: ../src/empathy-account-assistant.c:859
   2579#: ../src/empathy-account-assistant.c:865
  25492580msgid "No, that's all for now"
  25502581msgstr "Не, това е всичко засега"
  25512582
  2552 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1124
   2583#: ../src/empathy-account-assistant.c:1130
  25532584msgid ""
  25542585"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
   
  25632594"„Регистрации“."
  25642595
  2565 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1130
  2566 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1186
   2596#: ../src/empathy-account-assistant.c:1136
   2597#: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
  25672598msgid "Edit->Accounts"
  25682599msgstr "Редактиране→Регистрации"
  25692600
  2570 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1146
   2601#: ../src/empathy-account-assistant.c:1152
  25712602msgid "I don't want to enable this feature for now"
  25722603msgstr "Не, засега тази възможност да не се включва"
  25732604
  2574 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1182
   2605#: ../src/empathy-account-assistant.c:1188
  25752606msgid ""
  25762607"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
   
  25842615"регистрации."
  25852616
  2586 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1188
   2617#: ../src/empathy-account-assistant.c:1194
  25872618msgid "telepathy-salut not installed"
  25882619msgstr "Пакетът telepathy-salut не е инсталиран"
  25892620
  2590 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1234
   2621#: ../src/empathy-account-assistant.c:1240
  25912622msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
  25922623msgstr "Помощник за съобщения и телефония през Интернет"
  25932624
  2594 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1268
   2625#: ../src/empathy-account-assistant.c:1274
  25952626msgid "Welcome to Empathy"
  25962627msgstr "Добре дошли в Empathy"
  25972628
  2598 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1277
   2629#: ../src/empathy-account-assistant.c:1283
  25992630msgid "Import your existing accounts"
  26002631msgstr "Внасяне на съществуващи регистрации"
  26012632
  2602 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1295
   2633#: ../src/empathy-account-assistant.c:1301
  26032634msgid "Please enter personal details"
  26042635msgstr "Въведете още информация"
   
  26172648msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
  26182649
  2619 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:281 ../src/empathy-call-window.c:808
   2650#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:281 ../src/empathy-call-window.c:818
  26202651msgid "Connecting…"
  26212652msgstr "Свързване…"
   
  26442675msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
  26452676
  2646 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:805
   2677#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:811
  26472678msgid ""
  26482679"You are about to create a new account, which will discard\n"
   
  26522683"промените ви. Искате ли да продължите?"
  26532684
  2654 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1152
   2685#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1158
  26552686#, c-format
  26562687msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
  26572688msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
  26582689
  2659 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1156
   2690#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1162
  26602691msgid "This will not remove your account on the server."
  26612692msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
  26622693
  2663 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1394
   2694#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1400
  26642695msgid ""
  26652696"You are about to select another account, which will discard\n"
   
  26692700"промените ви. Искате ли да продължите?"
  26702701
  2671 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1997
   2702#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2003
  26722703msgid ""
  26732704"You are about to close the window, which will discard\n"
   
  27452776msgstr "Сила на звука"
  27462777
  2747 #: ../src/empathy-call-window.c:1163
   2778#: ../src/empathy-call-window.c:1173
  27482779msgid "_Sidebar"
  27492780msgstr "_Странична лента"
  27502781
  2751 #: ../src/empathy-call-window.c:1182
   2782#: ../src/empathy-call-window.c:1192
  27522783msgid "Audio input"
  27532784msgstr "Аудио вход"
  27542785
  2755 #: ../src/empathy-call-window.c:1186
   2786#: ../src/empathy-call-window.c:1196
  27562787msgid "Video input"
  27572788msgstr "Видео вход"
  27582789
  2759 #: ../src/empathy-call-window.c:1190
   2790#: ../src/empathy-call-window.c:1200
  27602791msgid "Dialpad"
  27612792msgstr "Циферблат"
  27622793
  2763 #: ../src/empathy-call-window.c:1195
   2794#: ../src/empathy-call-window.c:1205
  27642795msgid "Details"
  27652796msgstr "Подробности"
   
  27672798#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
  27682799#. * is used in the window title
  2769 #: ../src/empathy-call-window.c:1263
   2800#: ../src/empathy-call-window.c:1273
  27702801#, c-format
  27712802msgid "Call with %s"
   
  27742805#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
  27752806#. * title
  2776 #: ../src/empathy-call-window.c:1342
   2807#: ../src/empathy-call-window.c:1352
  27772808msgid "Call"
  27782809msgstr "Разговор"
  27792810
  2780 #: ../src/empathy-call-window.c:1496
   2811#: ../src/empathy-call-window.c:1506
  27812812msgid "The IP address as seen by the machine"
  27822813msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
  27832814
  2784 #: ../src/empathy-call-window.c:1498
   2815#: ../src/empathy-call-window.c:1508
  27852816msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
  27862817msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
  27872818
  2788 #: ../src/empathy-call-window.c:1500
   2819#: ../src/empathy-call-window.c:1510
  27892820msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
  27902821msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
  27912822
  2792 #: ../src/empathy-call-window.c:1502
   2823#: ../src/empathy-call-window.c:1512
  27932824msgid "The IP address of a relay server"
  27942825msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
  27952826
  2796 #: ../src/empathy-call-window.c:1504
   2827#: ../src/empathy-call-window.c:1514
  27972828msgid "The IP address of the multicast group"
  27982829msgstr "Адрес на групата за мултикаст"
  27992830
  28002831#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
  2801 #: ../src/empathy-call-window.c:2237
   2832#: ../src/empathy-call-window.c:2247
  28022833#, c-format
  28032834msgid "Connected — %d:%02dm"
  28042835msgstr "Връзка — %d:%02dm"
  28052836
  2806 #: ../src/empathy-call-window.c:2298
   2837#: ../src/empathy-call-window.c:2308
  28072838msgid "Technical Details"
  28082839msgstr "Технически данни"
  28092840
  2810 #: ../src/empathy-call-window.c:2336
   2841#: ../src/empathy-call-window.c:2346
  28112842#, c-format
  28122843msgid ""
   
  28172848"компютър"
  28182849
  2819 #: ../src/empathy-call-window.c:2341
   2850#: ../src/empathy-call-window.c:2351
  28202851#, c-format
  28212852msgid ""
   
  28262857"компютър"
  28272858
  2828 #: ../src/empathy-call-window.c:2347
   2859#: ../src/empathy-call-window.c:2357
  28292860#, c-format
  28302861msgid ""
   
  28352866"преки връзки."
  28362867
  2837 #: ../src/empathy-call-window.c:2353
   2868#: ../src/empathy-call-window.c:2363
  28382869msgid "There was a failure on the network"
  28392870msgstr "Мрежова грешка"
  28402871
  2841 #: ../src/empathy-call-window.c:2357
   2872#: ../src/empathy-call-window.c:2367
  28422873msgid ""
  28432874"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
   
  28462877"на компютъра ви"
  28472878
  2848 #: ../src/empathy-call-window.c:2360
   2879#: ../src/empathy-call-window.c:2370
  28492880msgid ""
  28502881"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
   
  28532884"на компютъра ви"
  28542885
  2855 #: ../src/empathy-call-window.c:2370
   2886#: ../src/empathy-call-window.c:2380
  28562887#, c-format
  28572888msgid ""
   
  28642895"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
  28652896
  2866 #: ../src/empathy-call-window.c:2378
   2897#: ../src/empathy-call-window.c:2388
  28672898msgid "There was a failure in the call engine"
  28682899msgstr "Грешка в модула за разговори"
  28692900
  2870 #: ../src/empathy-call-window.c:2381
   2901#: ../src/empathy-call-window.c:2391
  28712902msgid "The end of the stream was reached"
  28722903msgstr "Достигнат е краят на потока"
  28732904
  2874 #: ../src/empathy-call-window.c:2421
   2905#: ../src/empathy-call-window.c:2431
  28752906msgid "Can't establish audio stream"
  28762907msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
  28772908
  2878 #: ../src/empathy-call-window.c:2431
   2909#: ../src/empathy-call-window.c:2441
  28792910msgid "Can't establish video stream"
  28802911msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
   
  38293860msgstr "Изчистване на грешки към Empathy"
  38303861
   3862#~ msgid "Send and receive messages"
   3863#~ msgstr "Изпращане и получаване на съобщения"
   3864
   3865#~ msgid "MC 4 accounts have been imported"
   3866#~ msgstr "Внесени са регистрации тип MC 4"
   3867
   3868#~ msgid "MC 4 accounts have been imported."
   3869#~ msgstr "Внесени са регистрации тип MC 4."
   3870
  38313871#~ msgid "_Character set:"
  38323872#~ msgstr "_Кодиране:"
  38333873
  3834 #~ msgid "Pri_ority:"
  3835 #~ msgstr "_Приоритет:"
  3836 
  38373874#~ msgid "_E-mail address:"
  38383875#~ msgstr "_Е-поща:"
   
  38403877#~ msgid "_Nickname:"
  38413878#~ msgstr "_Псевдоним:"
  3842 
  3843 #~ msgid "Send and receive messages"
  3844 #~ msgstr "Изпращане и получаване на съобщения"
  3845 
  3846 #~ msgid "MC 4 accounts have been imported"
  3847 #~ msgstr "Внесени са регистрации тип MC 4"
  3848 
  3849 #~ msgid "MC 4 accounts have been imported."
  3850 #~ msgstr "Внесени са регистрации тип MC 4."
  38513879
  38523880#~ msgid "Hostname of the proxy for outbound requests."
   
  38983926#~ msgid "%s account"
  38993927#~ msgstr "Регистрация в %s"
   3928
   3929#~ msgctxt "Link individual (contextual menu)"
   3930#~ msgid "_Link…"
   3931#~ msgstr "_Свързване…"
   3932
   3933#~ msgid "Pri_ority:"
   3934#~ msgstr "_Приоритет:"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.