Changeset 2235


Ignore:
Timestamp:
Jan 13, 2011, 12:08:21 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

seahorse, tomboy, zenity, gnome-session, gvfs, gnome-themes-standard, vinagre, mutter: подадени в master

Location:
gnome/master
Files:
1 added
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-session.master.bg.po

  r2184 r2235  
  11# Bulgarian translation of gnome-session po-file.
  22# Copyright (C) 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
   3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  44# Pavel Cholakov <pavel@linux.zonebg.com>, 2001.
  55# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
  6 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010.
   6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011.
  77# Vladimir "Kaladan" Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004, 2005.
  88# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004
   
  1414"Project-Id-Version: gnome-session master\n"
  1515"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2010-09-26 17:52+0300\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2010-09-26 17:51+0300\n"
  18 "Last-Translator: Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>\n"
   16"POT-Creation-Date: 2011-01-12 23:32+0200\n"
   17"PO-Revision-Date: 2011-01-12 23:32+0200\n"
   18"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  2020"Language: bg\n"
   
  5656msgstr "Програма"
  5757
  58 #: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:791
   58#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:792
  5959msgid "Startup Applications Preferences"
  6060msgstr "Настройки за автоматично стартиране на програми"
   
  6868msgstr "Без описание"
  6969
  70 #: ../capplet/main.c:37 ../gnome-session/main.c:441
   70#: ../capplet/main.c:37 ../gnome-session/main.c:280
  7171msgid "Version of this application"
  7272msgstr "Версията на тази програма"
   
  7676msgstr "Документът от помощта не може да бъде показан"
  7777
  78 #: ../data/gnome.desktop.in.h:1
   78#: ../data/classic-gnome.session.desktop.in.in.h:1
   79msgid "Classic GNOME"
   80msgstr "Класически GNOME"
   81
   82#: ../data/gnome.session.desktop.in.in.h:1 ../data/gnome.desktop.in.h:1
  7983msgid "GNOME"
  8084msgstr "GNOME"
   
  8488msgstr "Влизане в GNOME"
  8589
  86 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:1
  87 msgid "Default session"
  88 msgstr "Стандартна сесия"
  89 
  90 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:2
  91 msgid "File Manager"
  92 msgstr "Файлов мениджър"
  93 
  94 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:3
  95 msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
  96 msgstr "Ако е включено, gnome-session ще предупреди преди да приключи сесия."
  97 
  98 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:4
  99 msgid "If enabled, gnome-session will save the session automatically."
  100 msgstr "Ако е включено, gnome-session автоматично ще запазва сесията."
  101 
  102 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:5
  103 msgid "List of applications that are part of the default session."
  104 msgstr "Списък с програми, които са част от стандартната сесия."
  105 
  106 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:6
  107 msgid ""
  108 "List of components that are required as part of the session. (Each element "
  109 "names a key under \"/desktop/gnome/session/required_components\"). The "
  110 "Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
  111 "remove a required component from the session, and the session manager will "
  112 "automatically add the required components back to the session at login time "
  113 "if they do get removed."
  114 msgstr ""
  115 "Списък с компоненти, които са необходими като част от сесията. (Всеки "
  116 "елемент е ключ от дървото „/desktop/gnome/session/required_components“.) "
  117 "Обикновено програмата за настройване на сесиите не позволява потребител да "
  118 "премахва необходими компоненти от сесията — управлението на сесии "
  119 "автоматично ще добави липсващите компоненти, ако те бъдат премахнати."
  120 
  121 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:7
  122 msgid "Logout prompt"
  123 msgstr "Питане при изход"
  124 
  125 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:8
  126 msgid "Panel"
  127 msgstr "Панел"
  128 
  129 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:9
  130 msgid "Required session components"
  131 msgstr "Необходими компоненти на сесията"
  132 
  133 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:10
  134 msgid "Save sessions"
  135 msgstr "Запазване на сесиите"
  136 
  137 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:11
  138 msgid ""
  139 "The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
  140 "your saved files."
  141 msgstr ""
  142 "Файловият мениджър осигурява иконите на работната среда и позволява да "
  143 "взаимодействате със запазените файлове."
  144 
  145 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:12
  146 msgid ""
  147 "The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
  148 msgstr ""
  149 "Време на бездействие в минути, след което цялата сесията се счита за "
  150 "бездействаща."
  151 
  152 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:13
  153 msgid ""
  154 "The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
  155 "menus, the window list, status icons, the clock, etc."
  156 msgstr ""
  157 "Панелът осигурява лентите горе и долу на екрана, които съдържат менюта, "
  158 "списък с прозорци, икони за състояние, часовник и т.н."
  159 
  160 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:14
  161 msgid ""
  162 "The window manager is the program that draws the title bar and borders "
  163 "around windows, and allows you to move and resize windows."
  164 msgstr ""
  165 "Мениджърът на прозорци е програмата, която рисува заглавната лента и рамките "
  166 "около прозорците и ви позволява да ги местите и оразмерявате."
  167 
  168 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:15
  169 msgid "Time before session is considered idle"
  170 msgstr "Време за обявяване на сесия за бездействаща"
  171 
  172 #: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:16 ../data/gnome-wm.desktop.in.in.h:1
   90#: ../data/gnome-wm.desktop.in.in.h:1
  17391msgid "Window Manager"
  17492msgstr "Мениджър на прозорци"
   
  17896msgstr "<b>Някои програми все още работят:</b>"
  17997
  180 #: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:676
   98#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:645
  18199msgid ""
  182100"Waiting for the program to finish.  Interrupting the program may cause you "
   
  303221"(%s спря със състояние %d)"
  304222
  305 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:255
   223#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:254
  306224#, c-format
  307225msgid "Icon '%s' not found"
  308226msgstr "Иконата „%s“ не е открита"
  309227
  310 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:624
   228#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:593
  311229msgid "Unknown"
  312230msgstr "Непозната"
  313231
  314 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:675
   232#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:644
  315233msgid "A program is still running:"
  316234msgstr "Все още работи програмата:"
  317235
  318 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:679
   236#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:648
  319237msgid "Some programs are still running:"
  320238msgstr "Все още работят програмите:"
  321239
  322 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:680
   240#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:649
  323241msgid ""
  324242"Waiting for programs to finish.  Interrupting these programs may cause you "
   
  328246"загуба на информация."
  329247
  330 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:910
   248#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:879
  331249msgid "Switch User Anyway"
  332250msgstr "Смяна на потребител"
  333251
  334 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:913
   252#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:882
  335253msgid "Log Out Anyway"
  336254msgstr "Изход въпреки всичко"
  337255
  338 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:916
   256#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:885
  339257msgid "Suspend Anyway"
  340258msgstr "Приспиване"
  341259
  342 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:919
   260#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:888
  343261msgid "Hibernate Anyway"
  344262msgstr "Дълбоко приспиване"
  345263
  346 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:922
   264#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:891
  347265msgid "Shut Down Anyway"
  348266msgstr "Спиране въпреки всичко"
  349267
  350 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:925
   268#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:894
  351269msgid "Reboot Anyway"
  352270msgstr "Рестартиране на компютъра"
  353271
  354 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:933
   272#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:902
  355273msgid "Lock Screen"
  356274msgstr "Заключване на екрана"
  357275
  358 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:936
   276#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:905
  359277msgid "Cancel"
  360278msgstr "Отказ"
   
  411329msgstr "Изключване на _компютъра"
  412330
  413 #: ../gnome-session/gsm-manager.c:1214 ../gnome-session/gsm-manager.c:1906
   331#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1235 ../gnome-session/gsm-manager.c:1955
  414332msgid "Not responding"
  415333msgstr "Не отговаря"
  416334
  417 #: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1189
   335#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1187
  418336msgid "This program is blocking logout."
  419337msgstr "Тази програма блокира излизането."
   
  440358"сървъра)"
  441359
  442 #: ../gnome-session/main.c:437
   360#: ../gnome-session/main.c:276
  443361msgid "Override standard autostart directories"
  444362msgstr "Използване на различни от стандартните папки за стартиране при влизане"
  445363
  446 #: ../gnome-session/main.c:438
  447 msgid "GConf key used to look up default session"
  448 msgstr "Ключ на GConf за стандартната сесия"
  449 
  450 #: ../gnome-session/main.c:439
   364#: ../gnome-session/main.c:277
   365msgid "Session to use"
   366msgstr "Коя сесия да се ползва"
   367
   368#: ../gnome-session/main.c:278
  451369msgid "Enable debugging code"
  452370msgstr "Включване на изчистването на грешки"
  453371
  454 #: ../gnome-session/main.c:440
   372#: ../gnome-session/main.c:279
  455373msgid "Do not load user-specified applications"
  456374msgstr "Да не се зареждат програми, зададени от потребителя"
  457375
  458 #: ../gnome-session/main.c:461
   376#: ../gnome-session/main.c:300
  459377msgid " - the GNOME session manager"
  460378msgstr "— управление на сесиите на GNOME"
 • gnome/master/gvfs.master.bg.po

  r2107 r2235  
  11# Bulgarian translation of gvfs po-file.
  2 # Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the gvfs package.
  4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2008, 2009, 2010.
   4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2008, 2009, 2010, 2011.
  55#
  66msgid ""
   
  88"Project-Id-Version: gvfs master\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2010-08-23 13:48+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2010-08-23 13:48+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2011-01-13 00:06+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2011-01-13 00:06+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  8080#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:681
  8181#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:873
  82 #: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:1052 ../client/gvfsdaemondbus.c:1048
  83 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1085 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1106
  84 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1225 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1362
  85 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1426 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1628
  86 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1735 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1897
  87 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1924 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1983
  88 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2005 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2068
  89 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2087 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1163
   82#: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:1052 ../client/gvfsdaemondbus.c:1050
   83#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1087 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1108
   84#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1227 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1364
   85#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1428 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1630
   86#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1737 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1899
   87#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1926 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1985
   88#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2007 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2070
   89#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2089 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1170
  9090#: ../daemon/gvfsbackendtest.c:91 ../daemon/gvfsbackendtest.c:124
  9191#: ../daemon/gvfsbackendtest.c:187 ../daemon/gvfschannel.c:319
   
  132132msgstr "Не може да се направи връзка със сесийната шина"
  133133
  134 #: ../client/gvfsdaemondbus.c:570 ../client/gvfsdaemondbus.c:1002
   134#: ../client/gvfsdaemondbus.c:572 ../client/gvfsdaemondbus.c:1004
  135135#, c-format
  136136msgid "Error connecting to daemon: %s"
   
  147147msgstr "Грешка при свързване към гнездо: %s"
  148148
  149 #: ../common/gvfsdaemonprotocol.c:521
   149#: ../common/gvfsdaemonprotocol.c:522
  150150msgid "Invalid file info format"
  151151msgstr "Неправилно форматирана информация за файл"
  152152
  153 #: ../common/gvfsdaemonprotocol.c:539
   153#: ../common/gvfsdaemonprotocol.c:540
  154154msgid "Invalid attribute info list content"
  155155msgstr "Неправилно съдържание на списък с информация за атрибути"
   
  264264msgstr "Демонтиране въпреки всичко"
  265265
  266 #: ../daemon/gvfsbackend.c:934 ../daemon/gvfsbackendafc.c:281
   266#: ../daemon/gvfsbackend.c:934 ../daemon/gvfsbackendafc.c:388
  267267#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1022 ../monitor/gdu/ggdumount.c:922
  268268msgid "Cancel"
   
  277277"Една или повече програми не са я освободили."
  278278
  279 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:159
   279#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:212
  280280msgid "Internal Apple File Control error"
  281281msgstr "Вътрешна грешка в контролния файл на Епъл"
  282282
  283 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:163 ../daemon/gvfsbackendftp.c:669
   283#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:216 ../daemon/gvfsbackendftp.c:673
  284284msgid "File does not exist"
  285285msgstr "Файлът не съществува"
  286286
  287 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:166
   287#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:219
  288288msgid "The directory is not empty"
  289289msgstr "Папката не е празна"
  290290
  291 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:170
   291#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:223
  292292msgid "The device did not respond"
  293293msgstr "Устройството не отговори"
  294294
  295 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:174
   295#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:227
  296296msgid "The connection was interrupted"
  297297msgstr "Връзката бе прекъсната"
  298298
  299 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:178
   299#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:231
  300300msgid "Invalid Apple File Control data received"
  301301msgstr "Получени са неправилни данни за контролния файл на Епъл"
  302302
  303 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:182
   303#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:235
  304304#, c-format
  305305msgid "Unhandled Apple File Control error (%d)"
  306306msgstr "Необработена грешка от контролен файл на Епъл (%d)"
  307307
  308 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:199
   308#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:254
   309#, c-format
   310msgid "Unhandled Inst proxy error (%d)"
   311msgstr "Необработена грешка от посредник за Inst (%d)"
   312
   313#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:273
   314#, c-format
   315msgid "Unhandled SBServices proxy error (%d)"
   316msgstr "Необработена грешка от посредник за SBServices (%d)"
   317
   318#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:290
  309319msgid "Lockdown Error: Invalid Argument"
  310320msgstr "Грешка при заключване: неправилен аргумент"
  311321
  312 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:203 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:309
  313 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1836 ../daemon/gvfsftptask.c:400
   322#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:294 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:310
   323#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1834 ../daemon/gvfsftptask.c:400
  314324msgid "Permission denied"
  315325msgstr "Достъпът е отказан"
  316326
  317 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:206
   327#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:297
  318328#, c-format
  319329msgid "Unhandled Lockdown error (%d)"
  320330msgstr "Необработена грешка при заключване (%d)"
  321331
  322 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:223
   332#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:314
  323333msgid "libimobiledevice Error: Invalid Argument"
  324334msgstr "Грешка от libimobiledevice: неправилен аргумент"
  325335
  326 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:227
   336#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:318
  327337msgid ""
  328338"libimobiledevice Error: No device found. Make sure usbmuxd is set up "
   
  332342"usbmuxd е настроен правилно."
  333343
  334 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:230
   344#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:321
  335345#, c-format
  336346msgid "Unhandled libimobiledevice error (%d)"
  337347msgstr "Необработена грешка от устройство на libimobiledevice (%d)"
  338348
  339 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:281
   349#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:388
  340350msgid "Try again"
  341351msgstr "Нов опит"
  342352
  343 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:299 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:536
   353#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:406 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:536
  344354#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:565 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1631
  345 #: ../daemon/gvfsbackendhttp.c:315 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:861
  346 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:877 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:896
  347 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:648
   355#: ../daemon/gvfsbackendhttp.c:315 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:863
   356#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:879 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:898
   357#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:655
  348358msgid "Invalid mount spec"
  349359msgstr "Неправилно указан обект за монтиране"
  350360
  351 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:305
   361#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:412 ../daemon/gvfsbackendafc.c:443
  352362msgid "Invalid AFC location: must be in the form of afc://uuid:port-number"
  353363msgstr ""
  354364"Неправилно местоположение за AFC: трябва да е във вида afc://uuid:порт-номер"
  355365
  356 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:320
   366#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:428
   367#, c-format
   368msgid "Apple Mobile Device"
   369msgstr "Преносимо устройство на Епъл"
   370
   371#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:433
  357372#, c-format
  358373msgid "Service %d on Apple Mobile Device"
  359374msgstr "Услуга %d от мобилно устройство на Епъл"
  360375
  361 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:326
  362 #, c-format
  363 msgid "Apple Mobile Device"
  364 msgstr "Преносимо устройство на Епъл"
  365 
  366 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:375
  367 #, c-format
  368 msgid "%s (%s)"
  369 msgstr "%s (%s)"
   376#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:439
   377#, c-format
   378msgid "Documents on Apple Mobile Device"
   379msgstr "Файлове на мобилно устройство на Епъл"
   380
   381#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:497
   382#, c-format
   383msgid "%s (jailbreak)"
   384msgstr "%s (освободен)"
   385
   386#. translators:
   387#. * This is "Documents on foo" where foo is the device name, eg.:
   388#. * Documents on Alan Smithee's iPhone
   389#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:504 ../monitor/afc/afcvolume.c:125
   390#, c-format
   391msgid "Documents on %s"
   392msgstr "Файлове на %s"
  370393
  371394#. translators:
  372395#. * %s is the device name. 'Try again' is the caption of the button
  373396#. * shown in the dialog which is defined above.
  374 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:455
   397#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:583
  375398#, c-format
  376399msgid ""
   
  380403"Устройството „%s“ е защитено с парола. Въведете я и натиснете „Нов опит“."
  381404
  382 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:585 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:632
   405#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:922 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:632
  383406#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:645 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1886
  384 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1071 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:702
   407#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1073 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:709
  385408#: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:232
  386409msgid "Can't open directory"
  387410msgstr "Папката не може да бъде отворена"
  388411
  389 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:593 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:624
   412#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:932 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:624
  390413#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:668 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:720
  391414#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:749 ../daemon/gvfsbackendcdda.c:986
  392415#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:627 ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:392
  393 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1000 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:646
  394 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1085 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1152
  395 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1324 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1394
   416#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1004 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:602
   417#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1094 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1161
   418#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1333 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1403
  396419#, c-format
  397420msgid "File doesn't exist"
  398421msgstr "Файлът не съществува"
  399422
  400 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:701 ../daemon/gvfsbackendafc.c:1506
   423#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:1123 ../daemon/gvfsbackendafc.c:2458
  401424msgid "Backups are not yet supported."
  402425msgstr "Резервни копия все още не се поддържат."
  403426
  404 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:839
   427#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:1295
  405428msgid "Invalid seek type"
  406429msgstr "Неправилен вид търсене"
  407430
  408 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:1425 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1834
  409 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4639 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1702
   431#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:2295 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1832
   432#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4637 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1709
  410433#: ../daemon/gvfsftptask.c:392
  411434msgid "Operation unsupported"
   
  415438#. due to string freeze.
  416439#. Translators: This is the name of the root of an sftp share, like "/ on <hostname>"
  417 #: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:323 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2271
   440#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:323 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2269
  418441#: ../daemon/gvfsftpdircache.c:428
  419442#, c-format
   
  421444msgstr "/ на %s"
  422445
  423 #: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:525 ../daemon/gvfsbackendftp.c:600
  424 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1747
   446#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:525 ../daemon/gvfsbackendftp.c:604
   447#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1745
  425448msgid "No hostname specified"
  426449msgstr "Не е указано име на хост"
   
  428451#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:758 ../daemon/gvfsbackendburn.c:680
  429452#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:714 ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:439
  430 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:294 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:693
  431 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3885 ../daemon/gvfsftpdircache.c:154
   453#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:296 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:649
   454#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3883 ../daemon/gvfsftpdircache.c:154
  432455msgid "The file is not a directory"
  433456msgstr "Файлът не е папка"
   
  446469#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:717 ../daemon/gvfsbackendburn.c:743
  447470#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:781 ../daemon/gvfsbackendburn.c:972
  448 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:1008 ../daemon/gvfsbackendftp.c:726
   471#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:1008 ../daemon/gvfsbackendftp.c:730
  449472#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1207 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2207
  450 #: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2926 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1838
  451 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2951 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2964
  452 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2984 ../daemon/gvfsbackendtrash.c:216
   473#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2926 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1836
   474#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2949 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2962
   475#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2982 ../daemon/gvfsbackendtrash.c:216
  453476#, c-format
  454477msgid "No such file or directory"
   
  456479
  457480#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:425 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2223
  458 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1830
   481#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1828
  459482msgid "Directory not empty"
  460483msgstr "Папката не е празна"
  461484
  462485#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:459 ../daemon/gvfsbackendburn.c:904
  463 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1810
   486#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1812
  464487msgid "Can't copy file over directory"
  465488msgstr "Файлът не може да бъде копиран върху папка"
   
  505528msgstr "В целевия път липсва такъв файл или папка"
  506529
  507 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:876 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1386
  508 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1779
   530#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:876 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1390
   531#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1781
  509532msgid "Can't copy directory over directory"
  510533msgstr "Папката не може да бъде копирана върху папка"
  511534
  512 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:885 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1787
  513 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1818 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1832
  514 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4447
   535#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:885 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1789
   536#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1820 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1830
   537#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4445
  515538msgid "Target file exists"
  516539msgstr "Целевият файл съществува"
  517540
  518 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:892 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1409
  519 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1794
   541#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:892 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1413
   542#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1796
  520543msgid "Can't recursively copy directory"
  521544msgstr "Папката не може да бъде копирана рекурсивно"
   
  619642msgstr "Файлът за монтиране не може да бъде отворен"
  620643
  621 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:840 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1165
   644#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:840 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1163
  622645#, c-format
  623646msgid "Internal error: %s"
   
  707730
  708731#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1930 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2183
  709 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2294 ../daemon/gvfsbackendftp.c:685
  710 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:866 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1216
  711 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1394 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4291
  712 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2038
   732#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2294 ../daemon/gvfsbackendftp.c:689
   733#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:870 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1220
   734#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1398 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4289
   735#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2045
  713736msgid "Target file already exists"
  714737msgstr "Целевият файл вече съществува"
  715738
  716 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2003 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3425
  717 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1132
   739#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2003 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3423
   740#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1139
  718741msgid "The file was externally modified"
  719742msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
  720743
  721 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2034 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1168
  722 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2055
   744#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2034 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1175
   745#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2062
  723746msgid "Backup file creation failed"
  724747msgstr "Резервният файл не бе създаден"
  725748
  726749#. "separate": a link to dns-sd://local/
  727 #: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:486 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:393
   750#: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:486 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:371
  728751msgid "Local Network"
  729752msgstr "Локална мрежа"
  730753
  731 #: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:730 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:797
   754#: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:730 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:753
  732755msgid "Can't monitor file or directory."
  733756msgstr "Папката или файлът не могат да бъдат наблюдавани"
   
  738761msgstr "DNS-SD"
  739762
  740 #: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:749 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:732
  741 #: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:882 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:883
   763#: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:749 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:688
   764#: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:820 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:821
  742765msgid "Network"
  743766msgstr "Мрежа"
  744767
  745768#. Translators: the first %s is the username, the second the host name
  746 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:423
   769#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:426
  747770#, c-format
  748771msgid "Enter password for ftp as %s on %s"
   
  750773
  751774#. translators: %s here is the hostname
  752 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:426
   775#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:429
  753776#, c-format
  754777msgid "Enter password for ftp on %s"
  755778msgstr "Въведете паролата за ftp към %s"
  756779
  757 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:453 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:987
  758 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:606 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:986
   780#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:456 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:985
   781#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:613 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:995
  759782msgid "Password dialog cancelled"
  760783msgstr "Диалоговият прозорец за парола е отменен"
  761784
  762 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:563
   785#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:567
  763786#, c-format
  764787msgid "ftp on %s"
   
  766789
  767790#. Translators: the first %s is the username, the second the host name
  768 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:567
   791#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:571
  769792#, c-format
  770793msgid "ftp as %s on %s"
  771794msgstr "ftp като %s към %s"
  772795
  773 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:660
   796#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:664
  774797msgid "Insufficient permissions"
  775798msgstr "Недостатъчни права"
  776799
  777 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:706 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2335
  778 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3071 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3412
  779 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4282
   800#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:710 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2333
   801#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3069 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3410
   802#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4280
  780803msgid "File is directory"
  781804msgstr "Файлът е папка"
  782805
  783 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:914 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1179
  784 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3278
   806#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:918 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1183
   807#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3276
  785808msgid "backups not supported yet"
  786809msgstr "резервни копия все още не се поддържат"
   
  906929msgstr "Грешка при търсене в поток от камера %s"
  907930
  908 #: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2201 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2954
  909 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1390
   931#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2201 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2952
   932#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1399
  910933msgid "Not a directory"
  911934msgstr "Не е папка"
   
  9981021
  9991022#. smb:/// root link
  1000 #: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:269 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:885
   1023#: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:247 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:894
  10011024msgid "Windows Network"
  10021025msgstr "Мрежа на Windows"
   
  10041027#. Translators: this is the friendly name of the 'network://' backend that
  10051028#. * shows computers in your local network.
  1006 #: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:931
   1029#: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:873
  10071030msgid "Network Location Monitor"
  10081031msgstr "Датчик за местоположения по мрежата"
   
  10141037#.
  10151038#. Translators: This is "<sharename> on <servername>" and is used as name for an SMB share
  1016 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:681 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:545
  1017 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1417
   1039#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:683 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:552
   1040#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1424
  10181041#, c-format
  10191042msgid "%s on %s"
  10201043msgstr "%s на %s"
  10211044
  1022 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:890
   1045#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:892
  10231046msgid "USB support missing. Please contact your software vendor"
  10241047msgstr "Липсва поддръжка на USB. Свържете се с доставчика на софтуера"
  10251048
  1026 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1010
   1049#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1012
  10271050msgid "Connection to the device lost"
  10281051msgstr "Връзката с устройството е прекъсната"
  10291052
  1030 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1507
   1053#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1509
  10311054msgid "Device requires a software update"
  10321055msgstr "Устройството изисква обновяване на софтуера"
  10331056
  1034 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1855 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1929
   1057#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1857 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1936
  10351058#, c-format
  10361059msgid "Error deleting file: %s"
  10371060msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
  10381061
  1039 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:301 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:657
   1062#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:302 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:658
  10401063msgid "ssh program unexpectedly exited"
  10411064msgstr "Програмата за ssh неочаквано преустанови действие"
  10421065
  1043 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:316
   1066#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:317
  10441067msgid "Hostname not known"
  10451068msgstr "Неизвестно име на хост"
  10461069
  1047 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:323
   1070#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:324
  10481071msgid "No route to host"
  10491072msgstr "Няма маршрут до хост"
  10501073
  1051 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:330
   1074#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:331
  10521075msgid "Connection refused by server"
  10531076msgstr "Сървърът отказа връзката"
  10541077
  1055 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:337
   1078#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:338
  10561079msgid "Host key verification failed"
  10571080msgstr "Неуспешно потвърждаване на ключа на хоста"
  10581081
  1059 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:501
   1082#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:502
  10601083msgid "Unable to spawn ssh program"
  10611084msgstr "Неуспех при пораждане на програма за ssh"
  10621085
  1063 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:517
   1086#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:518
  10641087#, c-format
  10651088msgid "Unable to spawn ssh program: %s"
  10661089msgstr "Неуспех при пораждане на програма за ssh: %s"
  10671090
  1068 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:619 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:880
   1091#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:620 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:878
  10691092msgid "Timed out when logging in"
  10701093msgstr "Изтече времето за влизане в системата"
  10711094
  10721095#. Translators: the first %s is the username, the second the host name
  1073 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:960
   1096#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:958
  10741097#, c-format
  10751098msgid "Enter passphrase for key for ssh as %s on %s"
   
  10771100
  10781101#. Translators: the first %s is the username, the second the host name
  1079 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:963
   1102#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:961
  10801103#, c-format
  10811104msgid "Enter password for ssh as %s on %s"
   
  10831106
  10841107#. Translators: %s is the hostname
  1085 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:967
   1108#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:965
  10861109#, c-format
  10871110msgid "Enter passphrase for key for ssh on %s"
   
  10891112
  10901113#. Translators: %s is the hostname
  1091 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:970
   1114#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:968
  10921115#, c-format
  10931116msgid "Enter password for ssh on %s"
  10941117msgstr "Въведете паролата за ssh към %s"
  10951118
  1096 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1050
   1119#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1048
  10971120msgid "Can't send password"
  10981121msgstr "Паролата не може да бъде изпратена"
  10991122
  1100 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1058
   1123#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1056
  11011124msgid "Log In Anyway"
  11021125msgstr "Влизане въпреки всичко"
  11031126
  1104 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1058
   1127#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1056
  11051128msgid "Cancel Login"
  11061129msgstr "Отмяна на влизането"
  11071130
  1108 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1067
   1131#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1065
  11091132#, c-format
  11101133msgid ""
   
  11211144"безопасно да продължите, се свържете със системния администратор."
  11221145
  1123 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1087
   1146#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1085
  11241147msgid "Login dialog cancelled"
  11251148msgstr "Диалоговият прозорец за влизане е отменен"
  11261149
  1127 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1107
   1150#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1105
  11281151msgid "Can't send host identity confirmation"
  11291152msgstr "Информацията за идентичността на хоста не може да бъде изпратена"
  11301153
  1131 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1645 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1668
   1154#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1643 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1666
  11321155msgid "Protocol error"
  11331156msgstr "Грешка в протокола"
  11341157
  11351158#. Translators: This is the name of an sftp share, like "sftp for <user>on <hostname>"
  1136 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1693
   1159#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1691
  11371160#, c-format
  11381161msgid "sftp for %s on %s"
   
  11401163
  11411164#. Translators: This is the name of an sftp share, like "sftp on <hostname>"
  1142 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1696
   1165#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1694
  11431166#, c-format
  11441167msgid "sftp on %s"
  11451168msgstr "sftp към %s"
  11461169
  1147 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1737
   1170#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1735
  11481171msgid "Unable to find supported ssh command"
  11491172msgstr "Не е открита поддържана команда за ssh"
  11501173
  1151 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2011 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2400
  1152 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2479 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2490
  1153 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2546 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2632
  1154 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2682 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2728
  1155 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2803 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2910
  1156 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3027 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3108
  1157 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3180 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3192
  1158 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3250 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3292
  1159 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3477 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3509
  1160 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3564 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3621
  1161 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3918 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3985
  1162 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4120 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4180
  1163 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4215 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4243
  1164 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4351 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4405
  1165 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4444 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4478
  1166 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4512 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4527
  1167 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4542 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4620
   1174#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2009 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2398
   1175#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2477 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2488
   1176#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2544 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2630
   1177#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2680 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2726
   1178#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2801 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2908
   1179#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3025 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3106
   1180#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3178 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3190
   1181#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3248 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3290
   1182#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3475 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3507
   1183#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3562 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3619
   1184#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3916 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3983
   1185#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4118 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4178
   1186#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4213 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4241
   1187#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4349 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4403
   1188#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4442 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4476
   1189#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4510 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4525
   1190#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4540 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4618
  11681191msgid "Invalid reply received"
  11691192msgstr "Получен е неправилен отговор"
  11701193
  1171 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2259 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1424
   1194#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2257 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1431
  11721195#: ../daemon/gvfsdaemonutils.c:211
  11731196msgid " (invalid encoding)"
  11741197msgstr " (неправилно кодиране)"
  11751198
  1176 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2344
   1199#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2342
  11771200msgid "Failure"
  11781201msgstr "Неуспех"
  11791202
  1180 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2452
   1203#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2450
  11811204#, c-format
  11821205msgid "Invalid icon_id '%s' in OpenIconForRead"
  11831206msgstr "Неправилен идентификатор на икона — „%s“ в OpenIconForRead"
  11841207
  1185 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2748
   1208#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2746
  11861209#, c-format
  11871210msgid "Error creating backup file: %s"
  11881211msgstr "Грешка при създаване на резервно копие: %s"
  11891212
  1190 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3354
   1213#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3352
  11911214msgid "Unable to create temporary file"
  11921215msgstr "Неуспех при създаване на временен файл"
  11931216
  1194 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4277 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2027
   1217#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4275 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2034
  11951218msgid "Can't move directory over directory"
  11961219msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
  11971220
  11981221#. translators: First %s is a share name, second is a server name
  1199 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:229
   1222#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:236
  12001223#, c-format
  12011224msgid "Password required for share %s on %s"
  12021225msgstr "Необходима е парола за споделения ресурс %s на %s"
  12031226
  1204 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:485 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:531
   1227#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:492 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:538
  12051228#: ../daemon/gvfsdaemonutils.c:92
  12061229#, c-format
   
  12091232
  12101233#. translators: We tried to mount a windows (samba) share, but failed
  1211 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:611
   1234#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:618
  12121235msgid "Failed to mount Windows share"
  12131236msgstr "Неуспех при монтирането на споделен ресурс на Windows"
  12141237
  1215 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:772 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1268
   1238#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:779 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1275
  12161239msgid "Unsupported seek type"
  12171240msgstr "Неподдържан вид търсене"
  12181241
  1219 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1360
   1242#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1367
  12201243#, c-format
  12211244msgid "Backup file creation failed: %s"
  12221245msgstr "Неуспех при създаване на резервен файл: %s"
  12231246
  1224 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2003
   1247#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2010
  12251248#, c-format
  12261249msgid "Error moving file: %s"
  12271250msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
  12281251
  1229 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2075
   1252#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2082
  12301253#, c-format
  12311254msgid "Error removing target file: %s"
  12321255msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
  12331256
  1234 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2099
   1257#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2106
  12351258msgid "Can't recursively move directory"
  12361259msgstr "Папка не може да бъде преместена рекурсивно върху папка"
  12371260
  1238 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2165
   1261#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2150
  12391262msgid "Windows Shares Filesystem Service"
  12401263msgstr "Услуга за файлови системи на споделени ресурси на Windows"
  12411264
  12421265#. translators: %s is a server name
  1243 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:365
   1266#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:375
  12441267#, c-format
  12451268msgid "Password required for %s"
   
  12481271#. translators: Name for the location that lists the smb shares
  12491272#. availible on a server (%s is the name of the server)
  1250 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:893
   1273#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:902
  12511274#, c-format
  12521275msgid "Windows shares on %s"
   
  12541277
  12551278#. translators: We tried to mount a windows (samba) share, but failed
  1256 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:992
   1279#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1001
  12571280msgid "Failed to retrieve share list from server"
  12581281msgstr "Неуспех при получаването на споделените ресурси от сървъра"
  12591282
  1260 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1080 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1126
   1283#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1089 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1135
  12611284msgid "The file is not a mountable"
  12621285msgstr "Целевият файл не може да се монтира"
  12631286
  1264 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1148
   1287#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1157
  12651288msgid "Not a regular file"
  12661289msgstr "Не е обикновен файл"
  12671290
  1268 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1503
   1291#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1489
  12691292msgid "Windows Network Filesystem Service"
  12701293msgstr "Услуга за мрежова файлова система на Windows"
   
  23292352msgstr "Стойността не е указана\n"
  23302353
  2331 #: ../programs/gvfs-set-attribute.c:195
   2354#: ../programs/gvfs-set-attribute.c:194
  23322355#, c-format
  23332356msgid "Invalid attribute type %s\n"
  23342357msgstr "Неправилен вид атрибут %s\n"
  23352358
  2336 #: ../programs/gvfs-set-attribute.c:205
   2359#: ../programs/gvfs-set-attribute.c:204
  23372360#, c-format
  23382361msgid "Error setting attribute: %s\n"
 • gnome/master/mutter.master.bg.po

  r2108 r2235  
  11# Bulgarian translation of mutter po-file.
  22# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
  4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010.
   3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
   4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011.
  55# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004.
  66# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
   
  1212"Project-Id-Version: mutter master\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2010-08-24 15:45+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2010-08-24 15:45+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2011-01-12 23:44+0200\n"
   15"PO-Revision-Date: 2011-01-12 23:44+0200\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2626msgstr "Събитие за звънец"
  2727
  28 #: ../src/core/core.c:213
   28#: ../src/core/core.c:157
  2929#, c-format
  3030msgid "Unknown window information request: %d"
   
  5858msgstr "Липсва разширението „%s“, необходимо за наслагване"
  5959
  60 #: ../src/core/display.c:451
   60#: ../src/core/display.c:431
  6161#, c-format
  6262msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
  6363msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
  6464
  65 #: ../src/core/errors.c:233
  66 #, c-format
  67 msgid ""
  68 "Lost connection to the display '%s';\n"
  69 "most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
  70 "the window manager.\n"
  71 msgstr ""
  72 "Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
  73 "Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте\n"
  74 "убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
  75 
  76 #: ../src/core/errors.c:240
  77 #, c-format
  78 msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
  79 msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
  80 
  81 #: ../src/core/keybindings.c:708
   65#: ../src/core/keybindings.c:756
  8266#, c-format
  8367msgid ""
   
  8973#. * supposed to launch a program fails.
  9074#.
  91 #: ../src/core/keybindings.c:2409
   75#: ../src/core/keybindings.c:2456
  9276#, c-format
  9377msgid ""
   
  10084"%s"
  10185
  102 #: ../src/core/keybindings.c:2499
   86#: ../src/core/keybindings.c:2546
  10387#, c-format
  10488msgid "No command %d has been defined.\n"
  10589msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
  10690
  107 #: ../src/core/keybindings.c:3512
   91#: ../src/core/keybindings.c:3558
  10892#, c-format
  10993msgid "No terminal command has been defined.\n"
   
  157141
  158142#: ../src/core/main.c:302
  159 msgid "Turn compositing on"
  160 msgstr "Включване на наслагването"
  161 
  162 #: ../src/core/main.c:308
  163 msgid "Turn compositing off"
  164 msgstr "Изключване на наслагването"
  165 
  166 #: ../src/core/main.c:314
  167143msgid ""
  168144"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
  169145msgstr "Максимизираните прозорци без украси да не минават в режим на цял екран"
  170146
  171 #: ../src/core/main.c:320
   147#: ../src/core/main.c:308
  172148msgid "Comma-separated list of compositor plugins"
  173149msgstr "Списък с приставки за мениджъра за наслагването разделени с „,“"
  174150
  175 #: ../src/core/main.c:326
   151#: ../src/core/main.c:314
  176152msgid "Whether window popup/frame should be shown when cycling windows."
  177153msgstr ""
   
  179155"служебните прозорци."
  180156
  181 #: ../src/core/main.c:333
   157#: ../src/core/main.c:321
  182158msgid "Internal argument for GObject introspection"
  183159msgstr "Вътрешен аргумент за интроспекцията на GObject"
  184160
  185 #: ../src/core/main.c:663
   161#: ../src/core/main.c:648
  186162#, c-format
  187163msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
  188164msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
  189165
  190 #: ../src/core/main.c:679
   166#: ../src/core/main.c:664
  191167#, c-format
  192168msgid ""
   
  196172"обичайните теми.\n"
  197173
  198 #: ../src/core/main.c:743
   174#: ../src/core/main.c:725
  199175#, c-format
  200176msgid "Failed to restart: %s\n"
   
  212188#.
  213189#.
  214 #: ../src/core/prefs.c:536 ../src/core/prefs.c:697
   190#: ../src/core/prefs.c:541 ../src/core/prefs.c:702
  215191#, c-format
  216192msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
  217193msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е с невалидна стойност\n"
  218194
  219 #: ../src/core/prefs.c:623 ../src/core/prefs.c:866
   195#: ../src/core/prefs.c:628 ../src/core/prefs.c:871
  220196#, c-format
  221197msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
   
  223199"Стойността %d записана в ключа на GConf — „%s“ е извън обхвата от %d÷%d\n"
  224200
  225 #: ../src/core/prefs.c:667 ../src/core/prefs.c:744 ../src/core/prefs.c:792
  226 #: ../src/core/prefs.c:856 ../src/core/prefs.c:1323 ../src/core/prefs.c:1339
  227 #: ../src/core/prefs.c:1356 ../src/core/prefs.c:1372
   201#: ../src/core/prefs.c:672 ../src/core/prefs.c:749 ../src/core/prefs.c:797
   202#: ../src/core/prefs.c:861 ../src/core/prefs.c:1336 ../src/core/prefs.c:1352
   203#: ../src/core/prefs.c:1369 ../src/core/prefs.c:1385
  228204#, c-format
  229205msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
  230206msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е от невалиден вид\n"
  231207
  232 #: ../src/core/prefs.c:1202
   208#: ../src/core/prefs.c:1215
  233209#, c-format
  234210msgid "GConf key %s is already in use and can't be used to override %s\n"
   
  237213"настройките зададени в „%s“\n"
  238214
  239 #: ../src/core/prefs.c:1261
   215#: ../src/core/prefs.c:1274
  240216#, c-format
  241217msgid "Can't override GConf key, %s not found\n"
  242218msgstr "Не може да се замени стойността на ключа на GConf, „%s“ липсва\n"
  243219
  244 #: ../src/core/prefs.c:1463
   220#: ../src/core/prefs.c:1476
  245221msgid ""
  246222"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
   
  250226"неправилно поведение.\n"
  251227
  252 #: ../src/core/prefs.c:1534
   228#: ../src/core/prefs.c:1553
  253229#, c-format
  254230msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
   
  257233"анализирано\n"
  258234
  259 #: ../src/core/prefs.c:1596
   235#: ../src/core/prefs.c:1615
  260236#, c-format
  261237msgid ""
   
  266242"модификатор на бутон на мишката\n"
  267243
  268 #: ../src/core/prefs.c:2023
   244#: ../src/core/prefs.c:2045
  269245#, c-format
  270246msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
  271247msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
  272248
  273 #: ../src/core/prefs.c:2205 ../src/core/prefs.c:2707
   249#: ../src/core/prefs.c:2229 ../src/core/prefs.c:2731
  274250#, c-format
  275251msgid "Workspace %d"
  276252msgstr "Работен плот %d"
  277253
  278 #: ../src/core/prefs.c:2237 ../src/core/prefs.c:2415
   254#: ../src/core/prefs.c:2261 ../src/core/prefs.c:2439
  279255#, c-format
  280256msgid ""
   
  285261"клавишната комбинация „%s“\n"
  286262
  287 #: ../src/core/prefs.c:2788
   263#: ../src/core/prefs.c:2812
  288264#, c-format
  289265msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
  290266msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
  291267
  292 #: ../src/core/prefs.c:2992
  293 #, c-format
  294 msgid "Error setting compositor status: %s\n"
  295 msgstr "Грешка при задаване на състоянието на мениджъра за наслагването: %s\n"
  296 
  297 #: ../src/core/prefs.c:3021
   268#: ../src/core/prefs.c:3028
  298269#, c-format
  299270msgid "Error setting clutter plugin list: %s\n"
  300271msgstr "Грешка при задаване на списъка с приставки на clutter: %s\n"
  301272
  302 #: ../src/core/prefs.c:3065
   273#: ../src/core/prefs.c:3072
  303274#, c-format
  304275msgid "Error setting live hidden windows status status: %s\n"
   
  306277"Грешка при задаване на състоянието обновяването на скритите прозорци: %s\n"
  307278
  308 #: ../src/core/prefs.c:3093
   279#: ../src/core/prefs.c:3100
  309280#, c-format
  310281msgid "Error setting no tab popup status: %s\n"
   
  340311msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
  341312
  342 #: ../src/core/screen.c:857
   313#: ../src/core/screen.c:860
  343314#, c-format
  344315msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
   
  416387msgstr "Отворен е дневника %s\n"
  417388
  418 #: ../src/core/util.c:146 ../src/tools/mutter-message.c:176
   389#: ../src/core/util.c:146 ../src/tools/mutter-message.c:179
  419390#, c-format
  420391msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
   
  445416
  446417#. first time through
  447 #: ../src/core/window.c:6237
   418#: ../src/core/window.c:6472
  448419#, c-format
  449420msgid ""
   
  461432#. * about these apps but make them work.
  462433#.
  463 #: ../src/core/window.c:6900
   434#: ../src/core/window.c:7135
  464435#, c-format
  465436msgid ""
   
  838809
  839810#: ../src/mutter.schemas.in.h:1
   811msgid "Attach modal dialogs"
   812msgstr "Прилепени модални диалогови прозорци"
   813
   814#: ../src/mutter.schemas.in.h:2
  840815msgid "Clutter Plugins"
  841816msgstr "Приставки на Clutter"
  842817
  843 #: ../src/mutter.schemas.in.h:2
   818#: ../src/mutter.schemas.in.h:3
  844819msgid ""
  845820"Determines whether hidden windows (i.e., minimized windows and windows on "
   
  849824"обновяват."
  850825
  851 #: ../src/mutter.schemas.in.h:3
   826#: ../src/mutter.schemas.in.h:4
  852827msgid "Live Hidden Windows"
  853828msgstr "Обновяване на скритите прозорци"
  854829
  855 #: ../src/mutter.schemas.in.h:4
   830#: ../src/mutter.schemas.in.h:5
  856831msgid "Modifier to use for extended window management operations"
  857832msgstr ""
  858833"Модификатор, който да се ползва за допълнителните действия по прозорците"
  859834
  860 #: ../src/mutter.schemas.in.h:5
   835#: ../src/mutter.schemas.in.h:6
  861836msgid "Plugins to load for the Clutter-based compositing manager."
  862837msgstr ""
  863838"Приставки, които да се заредят за мениджъра за наслагването ползващ Clutter."
  864839
  865 #: ../src/mutter.schemas.in.h:6
   840#: ../src/mutter.schemas.in.h:7
  866841msgid ""
  867842"This key will initiate the \"overlay\", which is a combination window "
   
  874849"съвместими с PC. Очаква се да е или стандартната стойност или празен низ."
  875850
  876 #: ../src/tools/mutter-message.c:150
   851#: ../src/mutter.schemas.in.h:8
   852msgid ""
   853"When true, instead of having independent titlebars, modal dialogs appear "
   854"attached to the titlebar of the parent window and are moved together with "
   855"the parent window."
   856msgstr ""
   857"Когато е ключът е истина, модалните диалогови прозорци прилепват към "
   858"заглавната лента на родителския си прозорец и се местят с него, вместо да са "
   859"отделни и да имат собствена заглавна лента."
   860
   861#: ../src/tools/mutter-message.c:151
  877862#, c-format
  878863msgid "Usage: %s\n"
  879864msgstr "Употреба: %s\n"
  880865
  881 #: ../src/ui/frames.c:1112
   866#: ../src/ui/frames.c:1104
  882867msgid "Close Window"
  883868msgstr "Затваряне на прозореца"
  884869
  885 #: ../src/ui/frames.c:1115
   870#: ../src/ui/frames.c:1107
  886871msgid "Window Menu"
  887872msgstr "Меню за прозорците"
  888873
  889 #: ../src/ui/frames.c:1118
   874#: ../src/ui/frames.c:1110
  890875msgid "Minimize Window"
  891876msgstr "Минимизиране на прозореца"
  892877
  893 #: ../src/ui/frames.c:1121
   878#: ../src/ui/frames.c:1113
  894879msgid "Maximize Window"
  895880msgstr "Максимизиране на прозореца"
  896881
  897 #: ../src/ui/frames.c:1124
   882#: ../src/ui/frames.c:1116
  898883msgid "Restore Window"
  899884msgstr "Възстановяване на прозорец"
  900885
  901 #: ../src/ui/frames.c:1127
   886#: ../src/ui/frames.c:1119
  902887msgid "Roll Up Window"
  903888msgstr "Навиване на прозореца"
  904889
  905 #: ../src/ui/frames.c:1130
   890#: ../src/ui/frames.c:1122
  906891msgid "Unroll Window"
  907892msgstr "Развиване на прозореца"
  908893
  909 #: ../src/ui/frames.c:1133
   894#: ../src/ui/frames.c:1125
  910895msgid "Keep Window On Top"
  911896msgstr "Прозорецът да е отгоре"
  912897
  913 #: ../src/ui/frames.c:1136
   898#: ../src/ui/frames.c:1128
  914899msgid "Remove Window From Top"
  915900msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
  916901
  917 #: ../src/ui/frames.c:1139
   902#: ../src/ui/frames.c:1131
  918903msgid "Always On Visible Workspace"
  919904msgstr "Винаги на видимия работен плот"
  920905
  921 #: ../src/ui/frames.c:1142
   906#: ../src/ui/frames.c:1134
  922907msgid "Put Window On Only One Workspace"
  923908msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
  924909
  925910#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  926 #: ../src/ui/menu.c:70
   911#: ../src/ui/menu.c:69
  927912msgid "Mi_nimize"
  928913msgstr "Ми_нимизиране"
  929914
  930915#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  931 #: ../src/ui/menu.c:72
   916#: ../src/ui/menu.c:71
  932917msgid "Ma_ximize"
  933918msgstr "_Максимизиране"
  934919
  935920#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  936 #: ../src/ui/menu.c:74
   921#: ../src/ui/menu.c:73
  937922msgid "Unma_ximize"
  938923msgstr "Де_максимизиране"
  939924
  940925#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  941 #: ../src/ui/menu.c:76
   926#: ../src/ui/menu.c:75
  942927msgid "Roll _Up"
  943928msgstr "На_виване"
  944929
  945930#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  946 #: ../src/ui/menu.c:78
   931#: ../src/ui/menu.c:77
  947932msgid "_Unroll"
  948933msgstr "_Развиване"
  949934
  950935#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  951 #: ../src/ui/menu.c:80
   936#: ../src/ui/menu.c:79
  952937msgid "_Move"
  953938msgstr "_Преместване"
  954939
  955940#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  956 #: ../src/ui/menu.c:82
   941#: ../src/ui/menu.c:81
  957942msgid "_Resize"
  958943msgstr "О_размеряване"
  959944
  960945#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  961 #: ../src/ui/menu.c:84
   946#: ../src/ui/menu.c:83
  962947msgid "Move Titlebar On_screen"
  963948msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
   
  965950#. separator
  966951#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  967 #: ../src/ui/menu.c:87 ../src/ui/menu.c:89
   952#: ../src/ui/menu.c:86 ../src/ui/menu.c:88
  968953msgid "Always on _Top"
  969954msgstr "Винаги _отгоре"
  970955
  971956#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  972 #: ../src/ui/menu.c:91
   957#: ../src/ui/menu.c:90
  973958msgid "_Always on Visible Workspace"
  974959msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
  975960
  976961#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  977 #: ../src/ui/menu.c:93
   962#: ../src/ui/menu.c:92
  978963msgid "_Only on This Workspace"
  979964msgstr "_Само на този работен плот"
  980965
  981966#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  982 #: ../src/ui/menu.c:95
   967#: ../src/ui/menu.c:94
  983968msgid "Move to Workspace _Left"
  984969msgstr "Преместване на _левия работен плот"
  985970
  986971#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  987 #: ../src/ui/menu.c:97
   972#: ../src/ui/menu.c:96
  988973msgid "Move to Workspace R_ight"
  989974msgstr "Преместване на десни_я работен плот"
  990975
  991976#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  992 #: ../src/ui/menu.c:99
   977#: ../src/ui/menu.c:98
  993978msgid "Move to Workspace _Up"
  994979msgstr "Преместване на _горния работен плот"
  995980
  996981#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  997 #: ../src/ui/menu.c:101
   982#: ../src/ui/menu.c:100
  998983msgid "Move to Workspace _Down"
  999984msgstr "Преместване в _долния работен плот"
   
  1001986#. separator
  1002987#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  1003 #: ../src/ui/menu.c:105
   988#: ../src/ui/menu.c:104
  1004989msgid "_Close"
  1005990msgstr "_Затваряне"
  1006991
  1007 #: ../src/ui/menu.c:203
   992#: ../src/ui/menu.c:204
  1008993#, c-format
  1009994msgid "Workspace %d%n"
  1010995msgstr "Работен плот %d%n"
  1011996
  1012 #: ../src/ui/menu.c:213
   997#: ../src/ui/menu.c:214
  1013998#, c-format
  1014999msgid "Workspace 1_0"
  10151000msgstr "Работен плот 1_0"
  10161001
  1017 #: ../src/ui/menu.c:215
   1002#: ../src/ui/menu.c:216
  10181003#, c-format
  10191004msgid "Workspace %s%d"
  10201005msgstr "Работен плот %s%d"
  10211006
  1022 #: ../src/ui/menu.c:396
   1007#: ../src/ui/menu.c:397
  10231008msgid "Move to Another _Workspace"
  10241009msgstr "Преместване на др_уг работен плот"
   
  10291014#. * this.
  10301015#.
  1031 #: ../src/ui/metaaccellabel.c:75
   1016#: ../src/ui/metaaccellabel.c:77
  10321017msgid "Shift"
  10331018msgstr "Shift"
   
  10381023#. * this.
  10391024#.
  1040 #: ../src/ui/metaaccellabel.c:81
   1025#: ../src/ui/metaaccellabel.c:83
  10411026msgid "Ctrl"
  10421027msgstr "Ctrl"
   
  10471032#. * this.
  10481033#.
  1049 #: ../src/ui/metaaccellabel.c:87
   1034#: ../src/ui/metaaccellabel.c:89
  10501035msgid "Alt"
  10511036msgstr "Alt"
   
  10561041#. * this.
  10571042#.
  1058 #: ../src/ui/metaaccellabel.c:93
   1043#: ../src/ui/metaaccellabel.c:95
  10591044msgid "Meta"
  10601045msgstr "Meta"
   
  10651050#. * this.
  10661051#.
  1067 #: ../src/ui/metaaccellabel.c:99
   1052#: ../src/ui/metaaccellabel.c:101
  10681053msgid "Super"
  10691054msgstr "Super"
   
  10741059#. * this.
  10751060#.
  1076 #: ../src/ui/metaaccellabel.c:105
   1061#: ../src/ui/metaaccellabel.c:107
  10771062msgid "Hyper"
  10781063msgstr "Hyper"
   
  10831068#. * this.
  10841069#.
  1085 #: ../src/ui/metaaccellabel.c:111
   1070#: ../src/ui/metaaccellabel.c:113
  10861071msgid "Mod2"
  10871072msgstr "Mod2"
   
  10921077#. * this.
  10931078#.
  1094 #: ../src/ui/metaaccellabel.c:117
   1079#: ../src/ui/metaaccellabel.c:119
  10951080msgid "Mod3"
  10961081msgstr "Mod3"
   
  11011086#. * this.
  11021087#.
  1103 #: ../src/ui/metaaccellabel.c:123
   1088#: ../src/ui/metaaccellabel.c:125
  11041089msgid "Mod4"
  11051090msgstr "Mod4"
   
  11101095#. * this.
  11111096#.
  1112 #: ../src/ui/metaaccellabel.c:129
   1097#: ../src/ui/metaaccellabel.c:131
  11131098msgid "Mod5"
  11141099msgstr "Mod5"
   
  11171102#. * the width of the window and the second is the height.
  11181103#.
  1119 #: ../src/ui/resizepopup.c:114
   1104#: ../src/ui/resizepopup.c:113
  11201105#, c-format
  11211106msgid "%d x %d"
  11221107msgstr "%d×%d"
  11231108
  1124 #: ../src/ui/theme.c:256
   1109#: ../src/ui/theme.c:255
  11251110msgid "top"
  11261111msgstr "горния"
  11271112
  1128 #: ../src/ui/theme.c:258
   1113#: ../src/ui/theme.c:257
  11291114msgid "bottom"
  11301115msgstr "долния"
  11311116
  1132 #: ../src/ui/theme.c:260
   1117#: ../src/ui/theme.c:259
  11331118msgid "left"
  11341119msgstr "левия"
  11351120
  1136 #: ../src/ui/theme.c:262
   1121#: ../src/ui/theme.c:261
  11371122msgid "right"
  11381123msgstr "десния"
  11391124
  1140 #: ../src/ui/theme.c:289
   1125#: ../src/ui/theme.c:288
  11411126#, c-format
  11421127msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
  11431128msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
  11441129
  1145 #: ../src/ui/theme.c:308
   1130#: ../src/ui/theme.c:307
  11461131#, c-format
  11471132msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
  11481133msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер на „%s“ ръб"
  11491134
  1150 #: ../src/ui/theme.c:345
   1135#: ../src/ui/theme.c:344
  11511136#, c-format
  11521137msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
  11531138msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
  11541139
  1155 #: ../src/ui/theme.c:357
   1140#: ../src/ui/theme.c:356
  11561141#, c-format
  11571142msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
  11581143msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
  11591144
  1160 #: ../src/ui/theme.c:1022
   1145#: ../src/ui/theme.c:1064
  11611146#, c-format
  11621147msgid "Gradients should have at least two colors"
  11631148msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
  11641149
  1165 #: ../src/ui/theme.c:1148
   1150#: ../src/ui/theme.c:1202
  11661151#, c-format
  11671152msgid ""
   
  11731158"анализира „%s“"
  11741159
  1175 #: ../src/ui/theme.c:1162
   1160#: ../src/ui/theme.c:1216
  11761161#, c-format
  11771162msgid ""
   
  11831168"анализа на „%s“"
  11841169
  1185 #: ../src/ui/theme.c:1173
   1170#: ../src/ui/theme.c:1227
  11861171#, c-format
  11871172msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
  11881173msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
  11891174
  1190 #: ../src/ui/theme.c:1186
   1175#: ../src/ui/theme.c:1240
  11911176#, c-format
  11921177msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
  11931178msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
  11941179
  1195 #: ../src/ui/theme.c:1216
   1180#: ../src/ui/theme.c:1270
  11961181#, c-format
  11971182msgid ""
   
  12021187"подчинява на формата"
  12031188
  1204 #: ../src/ui/theme.c:1227
   1189#: ../src/ui/theme.c:1281
  12051190#, c-format
  12061191msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
  12071192msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
  12081193
  1209 #: ../src/ui/theme.c:1237
   1194#: ../src/ui/theme.c:1291
  12101195#, c-format
  12111196msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
  12121197msgstr "Алфа стойността „%s“ в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
  12131198
  1214 #: ../src/ui/theme.c:1284
   1199#: ../src/ui/theme.c:1338
  12151200#, c-format
  12161201msgid ""
   
  12201205"формата"
  12211206
  1222 #: ../src/ui/theme.c:1295
   1207#: ../src/ui/theme.c:1349
  12231208#, c-format
  12241209msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
  12251210msgstr "Неуспех при анализа на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
  12261211
  1227 #: ../src/ui/theme.c:1305
   1212#: ../src/ui/theme.c:1359
  12281213#, c-format
  12291214msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
  12301215msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
  12311216
  1232 #: ../src/ui/theme.c:1334
   1217#: ../src/ui/theme.c:1388
  12331218#, c-format
  12341219msgid "Could not parse color \"%s\""
  12351220msgstr "Неуспех при анализа на цвета „%s“"
  12361221
  1237 #: ../src/ui/theme.c:1588
   1222#: ../src/ui/theme.c:1646
  12381223#, c-format
  12391224msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
  12401225msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
  12411226
  1242 #: ../src/ui/theme.c:1615
   1227#: ../src/ui/theme.c:1673
  12431228#, c-format
  12441229msgid ""
   
  12491234"да бъде анализирано"
  12501235
  1251 #: ../src/ui/theme.c:1629
   1236#: ../src/ui/theme.c:1687
  12521237#, c-format
  12531238msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
   
  12561241"анализирано"
  12571242
  1258 #: ../src/ui/theme.c:1751
   1243#: ../src/ui/theme.c:1809
  12591244#, c-format
  12601245msgid ""
   
  12651250"„%s“"
  12661251
  1267 #: ../src/ui/theme.c:1808
   1252#: ../src/ui/theme.c:1866
  12681253#, c-format
  12691254msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
  12701255msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
  12711256
  1272 #: ../src/ui/theme.c:1919 ../src/ui/theme.c:1929 ../src/ui/theme.c:1963
   1257#: ../src/ui/theme.c:1977 ../src/ui/theme.c:1987 ../src/ui/theme.c:2021
  12731258#, c-format
  12741259msgid "Coordinate expression results in division by zero"
  12751260msgstr "Изразът за координати дава деление на нула"
  12761261
  1277 #: ../src/ui/theme.c:1971
   1262#: ../src/ui/theme.c:2029
  12781263#, c-format
  12791264msgid ""
   
  12821267"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
  12831268
  1284 #: ../src/ui/theme.c:2027
   1269#: ../src/ui/theme.c:2085
  12851270#, c-format
  12861271msgid ""
   
  12901275"операнд"
  12911276
  1292 #: ../src/ui/theme.c:2036
   1277#: ../src/ui/theme.c:2094
  12931278#, c-format
  12941279msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
   
  12961281"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
  12971282
  1298 #: ../src/ui/theme.c:2044
   1283#: ../src/ui/theme.c:2102
  12991284#, c-format
  13001285msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
  13011286msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
  13021287
  1303 #: ../src/ui/theme.c:2054
   1288#: ../src/ui/theme.c:2112
  13041289#, c-format
  13051290msgid ""
   
  13101295"между тях"
  13111296
  1312 #: ../src/ui/theme.c:2205 ../src/ui/theme.c:2250
   1297#: ../src/ui/theme.c:2263 ../src/ui/theme.c:2308
  13131298#, c-format
  13141299msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
   
  13161301"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
  13171302
  1318 #: ../src/ui/theme.c:2304
   1303#: ../src/ui/theme.c:2362
  13191304#, c-format
  13201305msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
  13211306msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
  13221307
  1323 #: ../src/ui/theme.c:2333
   1308#: ../src/ui/theme.c:2391
  13241309#, c-format
  13251310msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
  13261311msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
  13271312
  1328 #: ../src/ui/theme.c:2397
   1313#: ../src/ui/theme.c:2455
  13291314#, c-format
  13301315msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
  13311316msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
  13321317
  1333 #: ../src/ui/theme.c:2408
   1318#: ../src/ui/theme.c:2466
  13341319#, c-format
  13351320msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
  13361321msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
  13371322
  1338 #: ../src/ui/theme.c:2610 ../src/ui/theme.c:2630 ../src/ui/theme.c:2650
   1323#: ../src/ui/theme.c:2676 ../src/ui/theme.c:2696 ../src/ui/theme.c:2716
  13391324#, c-format
  13401325msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
  13411326msgstr "Темата съдържа израз, който даде грешка: %s\n"
  13421327
  1343 #: ../src/ui/theme.c:4255
   1328#: ../src/ui/theme.c:4375
  13441329#, c-format
  13451330msgid ""
   
  13501335"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
  13511336
  1352 #: ../src/ui/theme.c:4763 ../src/ui/theme.c:4788
   1337#: ../src/ui/theme.c:4905 ../src/ui/theme.c:4930
  13531338#, c-format
  13541339msgid ""
   
  13571342"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
  13581343
  1359 #: ../src/ui/theme.c:4832
   1344#: ../src/ui/theme.c:4978
  13601345#, c-format
  13611346msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
  13621347msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
  13631348
  1364 #: ../src/ui/theme.c:4964 ../src/ui/theme.c:4971 ../src/ui/theme.c:4978
  1365 #: ../src/ui/theme.c:4985 ../src/ui/theme.c:4992
   1349#: ../src/ui/theme.c:5114 ../src/ui/theme.c:5121 ../src/ui/theme.c:5128
   1350#: ../src/ui/theme.c:5135 ../src/ui/theme.c:5142
  13661351#, c-format
  13671352msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
  13681353msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
  13691354
  1370 #: ../src/ui/theme.c:5000
   1355#: ../src/ui/theme.c:5150
  13711356#, c-format
  13721357msgid ""
   
  13771362"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
  13781363
  1379 #: ../src/ui/theme.c:5443 ../src/ui/theme.c:5505 ../src/ui/theme.c:5568
   1364#: ../src/ui/theme.c:5600 ../src/ui/theme.c:5662 ../src/ui/theme.c:5725
  13801365#, c-format
  13811366msgid ""
   
  13851370"„%s“ не започва така"
  13861371
  1387 #: ../src/ui/theme.c:5451 ../src/ui/theme.c:5513 ../src/ui/theme.c:5576
   1372#: ../src/ui/theme.c:5608 ../src/ui/theme.c:5670 ../src/ui/theme.c:5733
  13881373#, c-format
  13891374msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
   
  14641449"small“, „small“,„medium“, „large“, „x-large“, „xx-large“)\n"
  14651450
  1466 #: ../src/ui/theme-parser.c:1008 ../src/ui/theme-parser.c:1071
  1467 #: ../src/ui/theme-parser.c:1105 ../src/ui/theme-parser.c:1208
   1451#: ../src/ui/theme-parser.c:1019 ../src/ui/theme-parser.c:1082
   1452#: ../src/ui/theme-parser.c:1116 ../src/ui/theme-parser.c:1219
  14681453#, c-format
  14691454msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
  14701455msgstr "Името „%2$s“ на <%1$s> е използвано втори път"
  14711456
  1472 #: ../src/ui/theme-parser.c:1020 ../src/ui/theme-parser.c:1117
  1473 #: ../src/ui/theme-parser.c:1220
   1457#: ../src/ui/theme-parser.c:1031 ../src/ui/theme-parser.c:1128
   1458#: ../src/ui/theme-parser.c:1231
  14741459#, c-format
  14751460msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
  14761461msgstr "Родителят „%2$s“ на <%1$s> не е дефиниран"
  14771462
  1478 #: ../src/ui/theme-parser.c:1130
   1463#: ../src/ui/theme-parser.c:1141
  14791464#, c-format
  14801465msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
  14811466msgstr "Геометрията „%2$s“ на <%1$s> не е дефинирана"
  14821467
  1483 #: ../src/ui/theme-parser.c:1143
   1468#: ../src/ui/theme-parser.c:1154
  14841469#, c-format
  14851470msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
  14861471msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
  14871472
  1488 #: ../src/ui/theme-parser.c:1185
   1473#: ../src/ui/theme-parser.c:1196
  14891474msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
  14901475msgstr "За да бъде алфа стойността валидна, трябва да е указан фон"
  14911476
  1492 #: ../src/ui/theme-parser.c:1252
   1477#: ../src/ui/theme-parser.c:1264
  14931478#, c-format
  14941479msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
  14951480msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
  14961481
  1497 #: ../src/ui/theme-parser.c:1263
   1482#: ../src/ui/theme-parser.c:1275
  14981483#, c-format
  14991484msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
  15001485msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
  15011486
  1502 #: ../src/ui/theme-parser.c:1271
   1487#: ../src/ui/theme-parser.c:1283
  15031488#, c-format
  15041489msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
  15051490msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
  15061491
  1507 #: ../src/ui/theme-parser.c:1301 ../src/ui/theme-parser.c:1365
  1508 #: ../src/ui/theme-parser.c:1591 ../src/ui/theme-parser.c:2826
  1509 #: ../src/ui/theme-parser.c:2872 ../src/ui/theme-parser.c:3020
  1510 #: ../src/ui/theme-parser.c:3212 ../src/ui/theme-parser.c:3250
  1511 #: ../src/ui/theme-parser.c:3288 ../src/ui/theme-parser.c:3326
   1492#: ../src/ui/theme-parser.c:1313 ../src/ui/theme-parser.c:1377
   1493#: ../src/ui/theme-parser.c:1603 ../src/ui/theme-parser.c:2838
   1494#: ../src/ui/theme-parser.c:2884 ../src/ui/theme-parser.c:3034
   1495#: ../src/ui/theme-parser.c:3273 ../src/ui/theme-parser.c:3311
   1496#: ../src/ui/theme-parser.c:3349 ../src/ui/theme-parser.c:3387
  15121497#, c-format
  15131498msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
  15141499msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
  15151500
  1516 #: ../src/ui/theme-parser.c:1415 ../src/ui/theme-parser.c:1429
  1517 #: ../src/ui/theme-parser.c:1474
   1501#: ../src/ui/theme-parser.c:1427 ../src/ui/theme-parser.c:1441
   1502#: ../src/ui/theme-parser.c:1486
  15181503msgid ""
  15191504"Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio\" "
   
  15241509"размерите им — „aspect_ratio“"
  15251510
  1526 #: ../src/ui/theme-parser.c:1438
   1511#: ../src/ui/theme-parser.c:1450
  15271512#, c-format
  15281513msgid "Distance \"%s\" is unknown"
  15291514msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
  15301515
  1531 #: ../src/ui/theme-parser.c:1483
   1516#: ../src/ui/theme-parser.c:1495
  15321517#, c-format
  15331518msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
  15341519msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
  15351520
  1536 #: ../src/ui/theme-parser.c:1545
   1521#: ../src/ui/theme-parser.c:1557
  15371522#, c-format
  15381523msgid "Border \"%s\" is unknown"
  15391524msgstr "Границата „%s“ е непозната"
  15401525
  1541 #: ../src/ui/theme-parser.c:1856
   1526#: ../src/ui/theme-parser.c:1868
  15421527#, c-format
  15431528msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
  15441529msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“ или „from“"
  15451530
  1546 #: ../src/ui/theme-parser.c:1863
   1531#: ../src/ui/theme-parser.c:1875
  15471532#, c-format
  15481533msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
  15491534msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“ или „to“"
  15501535
  1551 #: ../src/ui/theme-parser.c:2103
   1536#: ../src/ui/theme-parser.c:2115
  15521537#, c-format
  15531538msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
  15541539msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като вид градиент"
  15551540
  1556 #: ../src/ui/theme-parser.c:2181 ../src/ui/theme-parser.c:2556
   1541#: ../src/ui/theme-parser.c:2193 ../src/ui/theme-parser.c:2568
  15571542#, c-format
  15581543msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
  15591544msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
  15601545
  1561 #: ../src/ui/theme-parser.c:2348 ../src/ui/theme-parser.c:2431
  1562 #: ../src/ui/theme-parser.c:2494
   1546#: ../src/ui/theme-parser.c:2360 ../src/ui/theme-parser.c:2443
   1547#: ../src/ui/theme-parser.c:2506
  15631548#, c-format
  15641549msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
  15651550msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
  15661551
  1567 #: ../src/ui/theme-parser.c:2358 ../src/ui/theme-parser.c:2441
   1552#: ../src/ui/theme-parser.c:2370 ../src/ui/theme-parser.c:2453
  15681553#, c-format
  15691554msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
  15701555msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
  15711556
  1572 #: ../src/ui/theme-parser.c:2368
   1557#: ../src/ui/theme-parser.c:2380
  15731558#, c-format
  15741559msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
  15751560msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
  15761561
  1577 #: ../src/ui/theme-parser.c:2682 ../src/ui/theme-parser.c:2778
   1562#: ../src/ui/theme-parser.c:2694 ../src/ui/theme-parser.c:2790
  15781563#, c-format
  15791564msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
  15801565msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
  15811566
  1582 #: ../src/ui/theme-parser.c:2694 ../src/ui/theme-parser.c:2790
   1567#: ../src/ui/theme-parser.c:2706 ../src/ui/theme-parser.c:2802
  15831568#, c-format
  15841569msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
  15851570msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
  15861571
  1587 #: ../src/ui/theme-parser.c:2905
   1572#: ../src/ui/theme-parser.c:2917
  15881573#, c-format
  15891574msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
  15901575msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
  15911576
  1592 #: ../src/ui/theme-parser.c:2913
   1577#: ../src/ui/theme-parser.c:2925
  15931578#, c-format
  15941579msgid "Frame style already has a piece at position %s"
  15951580msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
  15961581
  1597 #: ../src/ui/theme-parser.c:2930 ../src/ui/theme-parser.c:3005
   1582#: ../src/ui/theme-parser.c:2942 ../src/ui/theme-parser.c:3019
  15981583#, c-format
  15991584msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
  16001585msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
  16011586
  1602 #: ../src/ui/theme-parser.c:2959
   1587#: ../src/ui/theme-parser.c:2972
  16031588#, c-format
  16041589msgid "Unknown function \"%s\" for button"
  16051590msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
  16061591
  1607 #: ../src/ui/theme-parser.c:2968
   1592#: ../src/ui/theme-parser.c:2982
  16081593#, c-format
  16091594msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
   
  16111596"Функцията на бутона „%s“ не съществува в тази версия (%d, а трябва да е %d)"
  16121597
  1613 #: ../src/ui/theme-parser.c:2980
   1598#: ../src/ui/theme-parser.c:2994
  16141599#, c-format
  16151600msgid "Unknown state \"%s\" for button"
  16161601msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
  16171602
  1618 #: ../src/ui/theme-parser.c:2988
   1603#: ../src/ui/theme-parser.c:3002
  16191604#, c-format
  16201605msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
  16211606msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
  16221607
  1623 #: ../src/ui/theme-parser.c:3059
   1608#: ../src/ui/theme-parser.c:3073
  16241609#, c-format
  16251610msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
  16261611msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
  16271612
  1628 #: ../src/ui/theme-parser.c:3068
   1613#: ../src/ui/theme-parser.c:3082
  16291614#, c-format
  16301615msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
  16311616msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
  16321617
  1633 #: ../src/ui/theme-parser.c:3078
   1618#: ../src/ui/theme-parser.c:3092
  16341619#, c-format
  16351620msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
  16361621msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
  16371622
  1638 #: ../src/ui/theme-parser.c:3099 ../src/ui/theme-parser.c:3122
   1623#: ../src/ui/theme-parser.c:3113 ../src/ui/theme-parser.c:3136
  16391624#, c-format
  16401625msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
  16411626msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
  16421627
  1643 #: ../src/ui/theme-parser.c:3133
   1628#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
  16441629#, c-format
  16451630msgid ""
   
  16501635"засенчен"
  16511636
  1652 #: ../src/ui/theme-parser.c:3147
   1637#: ../src/ui/theme-parser.c:3161
  16531638#, c-format
  16541639msgid ""
   
  16571642"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянието максимизиран"
  16581643
  1659 #: ../src/ui/theme-parser.c:3161 ../src/ui/theme-parser.c:3183
   1644#: ../src/ui/theme-parser.c:3175 ../src/ui/theme-parser.c:3222
  16601645#, c-format
  16611646msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
  16621647msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
  16631648
  1664 #: ../src/ui/theme-parser.c:3172 ../src/ui/theme-parser.c:3194
   1649#: ../src/ui/theme-parser.c:3186 ../src/ui/theme-parser.c:3197
   1650#: ../src/ui/theme-parser.c:3208 ../src/ui/theme-parser.c:3233
   1651#: ../src/ui/theme-parser.c:3244 ../src/ui/theme-parser.c:3255
  16651652#, c-format
  16661653msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
  16671654msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
  16681655
  1669 #: ../src/ui/theme-parser.c:3233
   1656#: ../src/ui/theme-parser.c:3294
  16701657msgid ""
  16711658"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
   
  16751662"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
  16761663
  1677 #: ../src/ui/theme-parser.c:3271
   1664#: ../src/ui/theme-parser.c:3332
  16781665msgid ""
  16791666"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
   
  16831670"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
  16841671
  1685 #: ../src/ui/theme-parser.c:3309
   1672#: ../src/ui/theme-parser.c:3370
  16861673msgid ""
  16871674"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
   
  16911678"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
  16921679
  1693 #: ../src/ui/theme-parser.c:3373
   1680#: ../src/ui/theme-parser.c:3434
  16941681#, c-format
  16951682msgid "Bad version specification '%s'"
  16961683msgstr "Неправилна версия „%s“"
  16971684
  1698 #: ../src/ui/theme-parser.c:3446
   1685#: ../src/ui/theme-parser.c:3507
  16991686msgid ""
  17001687"\"version\" attribute cannot be used in metacity-theme-1.xml or metacity-"
   
  17041691"xml или metacity-theme-2.xml"
  17051692
  1706 #: ../src/ui/theme-parser.c:3469
   1693#: ../src/ui/theme-parser.c:3530
  17071694#, c-format
  17081695msgid "Theme requires version %s but latest supported theme version is %d.%d"
  17091696msgstr "Темата изисква версия %s, но най-високата поддържана версия е %d.%d"
  17101697
  1711 #: ../src/ui/theme-parser.c:3501
   1698#: ../src/ui/theme-parser.c:3562
  17121699#, c-format
  17131700msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
  17141701msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
  17151702
  1716 #: ../src/ui/theme-parser.c:3521
   1703#: ../src/ui/theme-parser.c:3582
  17171704#, c-format
  17181705msgid ""
   
  17201707msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
  17211708
  1722 #: ../src/ui/theme-parser.c:3526
   1709#: ../src/ui/theme-parser.c:3587
  17231710#, c-format
  17241711msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
  17251712msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
  17261713
  1727 #: ../src/ui/theme-parser.c:3538
   1714#: ../src/ui/theme-parser.c:3599
  17281715#, c-format
  17291716msgid ""
   
  17311718msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
  17321719
  1733 #: ../src/ui/theme-parser.c:3560
   1720#: ../src/ui/theme-parser.c:3621
  17341721#, c-format
  17351722msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
  17361723msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
  17371724
  1738 #: ../src/ui/theme-parser.c:3570 ../src/ui/theme-parser.c:3600
  1739 #: ../src/ui/theme-parser.c:3605 ../src/ui/theme-parser.c:3610
   1725#: ../src/ui/theme-parser.c:3631 ../src/ui/theme-parser.c:3661
   1726#: ../src/ui/theme-parser.c:3666 ../src/ui/theme-parser.c:3671
  17401727#, c-format
  17411728msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
  17421729msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
  17431730
  1744 #: ../src/ui/theme-parser.c:3838
   1731#: ../src/ui/theme-parser.c:3899
  17451732msgid "No draw_ops provided for frame piece"
  17461733msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
  17471734
  1748 #: ../src/ui/theme-parser.c:3853
   1735#: ../src/ui/theme-parser.c:3914
  17491736msgid "No draw_ops provided for button"
  17501737msgstr "Няма draw_ops за бутон"
  17511738
  1752 #: ../src/ui/theme-parser.c:3907
   1739#: ../src/ui/theme-parser.c:3968
  17531740#, c-format
  17541741msgid "No text is allowed inside element <%s>"
  17551742msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
  17561743
  1757 #: ../src/ui/theme-parser.c:3965 ../src/ui/theme-parser.c:3977
  1758 #: ../src/ui/theme-parser.c:3989 ../src/ui/theme-parser.c:4001
  1759 #: ../src/ui/theme-parser.c:4013
   1744#: ../src/ui/theme-parser.c:4026 ../src/ui/theme-parser.c:4038
   1745#: ../src/ui/theme-parser.c:4050 ../src/ui/theme-parser.c:4062
   1746#: ../src/ui/theme-parser.c:4074
  17601747#, c-format
  17611748msgid "<%s> specified twice for this theme"
  17621749msgstr "<%s> е указан два пъти за тази тема"
  17631750
  1764 #: ../src/ui/theme-parser.c:4283
   1751#: ../src/ui/theme-parser.c:4348
  17651752#, c-format
  17661753msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
  17671754msgstr "Неуспех при намирането на валиден файл за темата %s\n"
  17681755
  1769 #: ../src/ui/theme-viewer.c:99
   1756#: ../src/ui/theme-viewer.c:98
  17701757msgid "_Windows"
  17711758msgstr "_Прозорци"
  17721759
  1773 #: ../src/ui/theme-viewer.c:100
   1760#: ../src/ui/theme-viewer.c:99
  17741761msgid "_Dialog"
  17751762msgstr "_Диалогов прозорец"
  17761763
  1777 #: ../src/ui/theme-viewer.c:101
   1764#: ../src/ui/theme-viewer.c:100
  17781765msgid "_Modal dialog"
  17791766msgstr "_Модален диалогов прозорец"
  17801767
  1781 #: ../src/ui/theme-viewer.c:102
   1768#: ../src/ui/theme-viewer.c:101
  17821769msgid "_Utility"
  17831770msgstr "_Инструмент"
  17841771
  1785 #: ../src/ui/theme-viewer.c:103
   1772#: ../src/ui/theme-viewer.c:102
  17861773msgid "_Splashscreen"
  17871774msgstr "_Стартиращ екран"
  17881775
  1789 #: ../src/ui/theme-viewer.c:104
   1776#: ../src/ui/theme-viewer.c:103
  17901777msgid "_Top dock"
  17911778msgstr "_Горен док"
  17921779
  1793 #: ../src/ui/theme-viewer.c:105
   1780#: ../src/ui/theme-viewer.c:104
  17941781msgid "_Bottom dock"
  17951782msgstr "_Долен док"
  17961783
  1797 #: ../src/ui/theme-viewer.c:106
   1784#: ../src/ui/theme-viewer.c:105
  17981785msgid "_Left dock"
  17991786msgstr "_Ляв док"
  18001787
  1801 #: ../src/ui/theme-viewer.c:107
   1788#: ../src/ui/theme-viewer.c:106
  18021789msgid "_Right dock"
  18031790msgstr "_Десен док"
  18041791
  1805 #: ../src/ui/theme-viewer.c:108
   1792#: ../src/ui/theme-viewer.c:107
  18061793msgid "_All docks"
  18071794msgstr "_Всички докове"
  18081795
  1809 #: ../src/ui/theme-viewer.c:109
   1796#: ../src/ui/theme-viewer.c:108
  18101797msgid "Des_ktop"
  18111798msgstr "Работен _плот"
  18121799
  1813 #: ../src/ui/theme-viewer.c:115
   1800#: ../src/ui/theme-viewer.c:114
  18141801msgid "Open another one of these windows"
  18151802msgstr "Отваряне на друг от следните прозорци"
  18161803
  1817 #: ../src/ui/theme-viewer.c:117
   1804#: ../src/ui/theme-viewer.c:116
  18181805msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
  18191806msgstr "Демонстрационен бутон с икона за отваряне"
  18201807
  1821 #: ../src/ui/theme-viewer.c:119
   1808#: ../src/ui/theme-viewer.c:118
  18221809msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
  18231810msgstr "Демонстрационен бутон с икона за спиране на програмата"
  18241811
  1825 #: ../src/ui/theme-viewer.c:253
   1812#: ../src/ui/theme-viewer.c:252
  18261813msgid "This is a sample message in a sample dialog"
  18271814msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
  18281815
  1829 #: ../src/ui/theme-viewer.c:336
   1816#: ../src/ui/theme-viewer.c:335
  18301817#, c-format
  18311818msgid "Fake menu item %d\n"
  18321819msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
  18331820
  1834 #: ../src/ui/theme-viewer.c:370
   1821#: ../src/ui/theme-viewer.c:369
  18351822msgid "Border-only window"
  18361823msgstr "Прозорец само с граници"
  18371824
  1838 #: ../src/ui/theme-viewer.c:372
   1825#: ../src/ui/theme-viewer.c:371
  18391826msgid "Bar"
  18401827msgstr "Лента"
  18411828
  1842 #: ../src/ui/theme-viewer.c:389
   1829#: ../src/ui/theme-viewer.c:388
  18431830msgid "Normal Application Window"
  18441831msgstr "Нормален прозорец на програма"
  18451832
  1846 #: ../src/ui/theme-viewer.c:393
   1833#: ../src/ui/theme-viewer.c:392
  18471834msgid "Dialog Box"
  18481835msgstr "Диалогов прозорец"
  18491836
  1850 #: ../src/ui/theme-viewer.c:397
   1837#: ../src/ui/theme-viewer.c:396
  18511838msgid "Modal Dialog Box"
  18521839msgstr "Модален диалогов прозорец"
  18531840
  1854 #: ../src/ui/theme-viewer.c:401
   1841#: ../src/ui/theme-viewer.c:400
  18551842msgid "Utility Palette"
  18561843msgstr "Палитра на инструментите"
  18571844
  1858 #: ../src/ui/theme-viewer.c:405
   1845#: ../src/ui/theme-viewer.c:404
  18591846msgid "Torn-off Menu"
  18601847msgstr "Откъсване на менюто"
  18611848
  1862 #: ../src/ui/theme-viewer.c:409
   1849#: ../src/ui/theme-viewer.c:408
  18631850msgid "Border"
  18641851msgstr "Граница"
  18651852
  1866 #: ../src/ui/theme-viewer.c:737
   1853#: ../src/ui/theme-viewer.c:412
   1854msgid "Attached Modal Dialog"
   1855msgstr "Прилепени модални диалогови прозорци"
   1856
   1857#: ../src/ui/theme-viewer.c:743
  18671858#, c-format
  18681859msgid "Button layout test %d"
  18691860msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
  18701861
  1871 #: ../src/ui/theme-viewer.c:766
   1862#: ../src/ui/theme-viewer.c:772
  18721863#, c-format
  18731864msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
  18741865msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
  18751866
  1876 #: ../src/ui/theme-viewer.c:810
   1867#: ../src/ui/theme-viewer.c:816
  18771868#, c-format
  18781869msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
  18791870msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
  18801871
  1881 #: ../src/ui/theme-viewer.c:817
   1872#: ../src/ui/theme-viewer.c:823
  18821873#, c-format
  18831874msgid "Error loading theme: %s\n"
  18841875msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
  18851876
  1886 #: ../src/ui/theme-viewer.c:823
   1877#: ../src/ui/theme-viewer.c:829
  18871878#, c-format
  18881879msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
  18891880msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
  18901881
  1891 #: ../src/ui/theme-viewer.c:866
   1882#: ../src/ui/theme-viewer.c:872
  18921883msgid "Normal Title Font"
  18931884msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
  18941885
  1895 #: ../src/ui/theme-viewer.c:872
   1886#: ../src/ui/theme-viewer.c:878
  18961887msgid "Small Title Font"
  18971888msgstr "Малък шрифт на заглавието"
  18981889
  1899 #: ../src/ui/theme-viewer.c:878
   1890#: ../src/ui/theme-viewer.c:884
  19001891msgid "Large Title Font"
  19011892msgstr "Голям шрифт на заглавието"
  19021893
  1903 #: ../src/ui/theme-viewer.c:883
   1894#: ../src/ui/theme-viewer.c:889
  19041895msgid "Button Layouts"
  19051896msgstr "Изглед на бутоните"
  19061897
  1907 #: ../src/ui/theme-viewer.c:888
   1898#: ../src/ui/theme-viewer.c:894
  19081899msgid "Benchmark"
  19091900msgstr "Статистика"
  19101901
  1911 #: ../src/ui/theme-viewer.c:935
   1902#: ../src/ui/theme-viewer.c:941
  19121903msgid "Window Title Goes Here"
  19131904msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
  19141905
  1915 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1039
   1906#: ../src/ui/theme-viewer.c:1047
  19161907#, c-format
  19171908msgid ""
   
  19241915"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
  19251916
  1926 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1258
   1917#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
  19271918msgid "position expression test returned TRUE but set error"
  19281919msgstr ""
   
  19301921"грешка"
  19311922
  1932 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1260
   1923#: ../src/ui/theme-viewer.c:1268
  19331924msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
  19341925msgstr ""
   
  19361927"грешка"
  19371928
  1938 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1264
   1929#: ../src/ui/theme-viewer.c:1272
  19391930msgid "Error was expected but none given"
  19401931msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
  19411932
  1942 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
   1933#: ../src/ui/theme-viewer.c:1274
  19431934#, c-format
  19441935msgid "Error %d was expected but %d given"
  19451936msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
  19461937
  1947 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1272
   1938#: ../src/ui/theme-viewer.c:1280
  19481939#, c-format
  19491940msgid "Error not expected but one was returned: %s"
  19501941msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
  19511942
  1952 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1276
   1943#: ../src/ui/theme-viewer.c:1284
  19531944#, c-format
  19541945msgid "x value was %d, %d was expected"
  19551946msgstr "стойността на x бе %d, а се очакваше %d"
  19561947
  1957 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1279
   1948#: ../src/ui/theme-viewer.c:1287
  19581949#, c-format
  19591950msgid "y value was %d, %d was expected"
  19601951msgstr "стойността y бе %d, а се очакваше %d"
  19611952
  1962 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1344
   1953#: ../src/ui/theme-viewer.c:1352
  19631954#, c-format
  19641955msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
 • gnome/master/seahorse.master.bg.po

  r2107 r2235  
  11# Bulgarian translation of seahorse po-file.
  2 # Copyright (C) 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the seahorse package.
  44# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
  5 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010.
   5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
  66#
  77msgid ""
   
  99"Project-Id-Version: seahorse master\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2010-08-23 13:51+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2010-08-23 13:51+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2011-01-12 23:28+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2011-01-12 23:28+0200\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: ../daemon/seahorse-daemon.c:69
   21#: ../daemon/seahorse-daemon.c:64
  2222msgid "Do not run seahorse-daemon as a daemon"
  2323msgstr "seahorse-agent да не работи като демон"
  2424
  25 #: ../daemon/seahorse-daemon.c:99
   25#: ../daemon/seahorse-daemon.c:94
  2626msgid "couldn't fork process"
  2727msgstr "неуспех при създаването на нов процес"
  2828
  29 #: ../daemon/seahorse-daemon.c:105
   29#: ../daemon/seahorse-daemon.c:100
  3030msgid "couldn't create new process group"
  3131msgstr "неуспех при създаването на нова група процеси"
  3232
  33 #: ../daemon/seahorse-daemon.c:255
   33#: ../daemon/seahorse-daemon.c:250
  3434msgid "Encryption Daemon (Seahorse)"
  3535msgstr "Демон за шифриране (Seahorse)"
  3636
  37 #: ../daemon/seahorse-service.c:163 ../daemon/seahorse-service.c:277
   37#: ../daemon/seahorse-service.c:164 ../daemon/seahorse-service.c:277
  3838#, c-format
  3939msgid "Invalid or unrecognized key type: %s"
   
  177177msgid "Invalid key id: %s"
  178178msgstr "Неправилен идентификатор на ключ: %s"
  179 
  180 #: ../daemon/seahorse-sharing.c:84 ../daemon/seahorse-sharing.c:269
  181 msgid "Couldn't share keys"
  182 msgstr "Ключовете не можаха да бъдат споделени"
  183 
  184 #: ../daemon/seahorse-sharing.c:85
  185 msgid "Can't publish discovery information on the network."
  186 msgstr "Информацията за откриване не може да бъде публикувана по мрежата."
  187 
  188 #. Translators: The %s will get filled in with the user name
  189 #. of the user, to form a genitive. If this is difficult to
  190 #. translate correctly so that it will work correctly in your
  191 #. language, you may use something equivalent to
  192 #. "Shared keys of %s".
  193 #: ../daemon/seahorse-sharing.c:112
  194 #, c-format
  195 msgid "%s's encryption keys"
  196 msgstr "Ключове за шифриране на %s"
  197179
  198180#: ../data/seahorse.schemas.in.h:1
   
  483465msgstr "Неуспех при задаване на описание."
  484466
  485 #: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:651
   467#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:654
  486468msgid "Couldn't set application access."
  487469msgstr "Неуспех при задаване на достъпа на програма."
   
  512494#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:23
  513495#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:20
  514 #: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-certificate-props.c:72
  515496#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:15
  516497msgid "Details"
   
  735716"създадете или внесете такъв ключ."
  736717
  737 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:173
   718#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:174
   719#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:179
  738720msgid "All Keys"
  739721msgstr "Всички ключове"
  740722
  741 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:174
   723#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:175
   724#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:180
  742725msgid "Selected Recipients"
  743726msgstr "Избрани получатели"
  744727
  745 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:175
   728#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:176
   729#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:181
  746730msgid "Search Results"
  747731msgstr "Резултати от търсенето"
  748732
  749733#. Filter Label
  750 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:185
   734#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:192
  751735msgid "Search _for:"
  752736msgstr "Търсене _на:"
  753737
  754 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:243
   738#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:250
  755739msgid "None (Don't Sign)"
  756740msgstr "Няма (да не се подписва)"
  757741
  758 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:256
   742#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:263
  759743#, c-format
  760744msgid "Sign this message as %s"
   
  762746
  763747#. Sign Label
  764 #: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:278
   748#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:285
  765749msgid "_Sign message as:"
  766750msgstr "Подписване на пощата _като:"
   
  781765msgstr "Идентификатор"
  782766
  783 #: ../libegg/egg-datetime.c:313
   767#: ../libegg/egg-datetime.c:325
  784768msgid "Display flags"
  785769msgstr "Показани флагове"
  786770
  787 #: ../libegg/egg-datetime.c:314
   771#: ../libegg/egg-datetime.c:326
  788772msgid "Displayed date and/or time properties"
  789773msgstr "Показани свойства на датата и/или времето"
  790774
  791 #: ../libegg/egg-datetime.c:319
   775#: ../libegg/egg-datetime.c:331
  792776msgid "Lazy mode"
  793777msgstr "Мързелив режим"
  794778
  795 #: ../libegg/egg-datetime.c:320
   779#: ../libegg/egg-datetime.c:332
  796780msgid "Lazy mode doesn't normalize entered date and time values"
  797781msgstr "Мързеливият режим не нормализира въведените стойности за дата и час"
  798782
  799 #: ../libegg/egg-datetime.c:325
   783#: ../libegg/egg-datetime.c:337
  800784msgid "Year"
  801785msgstr "Година"
  802786
  803 #: ../libegg/egg-datetime.c:326
   787#: ../libegg/egg-datetime.c:338
  804788msgid "Displayed year"
  805789msgstr "Показана година"
  806790
  807 #: ../libegg/egg-datetime.c:331
   791#: ../libegg/egg-datetime.c:343
  808792msgid "Month"
  809793msgstr "Месец"
  810794
  811 #: ../libegg/egg-datetime.c:332
   795#: ../libegg/egg-datetime.c:344
  812796msgid "Displayed month"
  813797msgstr "Показан месец"
  814798
  815 #: ../libegg/egg-datetime.c:337
   799#: ../libegg/egg-datetime.c:349
  816800msgid "Day"
  817801msgstr "Ден"
  818802
  819 #: ../libegg/egg-datetime.c:338
   803#: ../libegg/egg-datetime.c:350
  820804msgid "Displayed day of month"
  821805msgstr "Показан ден от месец"
  822806
  823 #: ../libegg/egg-datetime.c:343
   807#: ../libegg/egg-datetime.c:355
  824808msgid "Hour"
  825809msgstr "Час"
  826810
  827 #: ../libegg/egg-datetime.c:344
   811#: ../libegg/egg-datetime.c:356
  828812msgid "Displayed hour"
  829813msgstr "Показан час"
  830814
  831 #: ../libegg/egg-datetime.c:349
   815#: ../libegg/egg-datetime.c:361
  832816msgid "Minute"
  833817msgstr "Минута"
  834818
  835 #: ../libegg/egg-datetime.c:350
   819#: ../libegg/egg-datetime.c:362
  836820msgid "Displayed minute"
  837821msgstr "Показана минута"
  838822
  839 #: ../libegg/egg-datetime.c:355
   823#: ../libegg/egg-datetime.c:367
  840824msgid "Second"
  841825msgstr "Секунда"
  842826
  843 #: ../libegg/egg-datetime.c:356
   827#: ../libegg/egg-datetime.c:368
  844828msgid "Displayed second"
  845829msgstr "Показана секунда"
  846830
  847 #: ../libegg/egg-datetime.c:361
   831#: ../libegg/egg-datetime.c:373
  848832msgid "Lower limit year"
  849833msgstr "Начална година"
  850834
  851 #: ../libegg/egg-datetime.c:362
   835#: ../libegg/egg-datetime.c:374
  852836msgid "Year part of the lower date limit"
  853837msgstr "Частта за годината на началната дата"
  854838
  855 #: ../libegg/egg-datetime.c:367
   839#: ../libegg/egg-datetime.c:379
  856840msgid "Upper limit year"
  857841msgstr "Крайна година"
  858842
  859 #: ../libegg/egg-datetime.c:368
   843#: ../libegg/egg-datetime.c:380
  860844msgid "Year part of the upper date limit"
  861845msgstr "Частта за годината от крайната дата"
  862846
  863 #: ../libegg/egg-datetime.c:373
   847#: ../libegg/egg-datetime.c:385
  864848msgid "Lower limit month"
  865849msgstr "Начален месец"
  866850
  867 #: ../libegg/egg-datetime.c:374
   851#: ../libegg/egg-datetime.c:386
  868852msgid "Month part of the lower date limit"
  869853msgstr "Частта за месеца от началната дата"
  870854
  871 #: ../libegg/egg-datetime.c:379
   855#: ../libegg/egg-datetime.c:391
  872856msgid "Upper limit month"
  873857msgstr "Краен месец"
  874858
  875 #: ../libegg/egg-datetime.c:380
   859#: ../libegg/egg-datetime.c:392
  876860msgid "Month part of the upper date limit"
  877861msgstr "Частта за месеца от крайната дата"
  878862
  879 #: ../libegg/egg-datetime.c:385
   863#: ../libegg/egg-datetime.c:397
  880864msgid "Lower limit day"
  881865msgstr "Начален ден"
  882866
  883 #: ../libegg/egg-datetime.c:386
   867#: ../libegg/egg-datetime.c:398
  884868msgid "Day of month part of the lower date limit"
  885869msgstr "Частта за деня от месеца от началната дата"
  886870
  887 #: ../libegg/egg-datetime.c:391
   871#: ../libegg/egg-datetime.c:403
  888872msgid "Upper limit day"
  889873msgstr "Краен ден"
  890874
  891 #: ../libegg/egg-datetime.c:392
   875#: ../libegg/egg-datetime.c:404
  892876msgid "Day of month part of the upper date limit"
  893877msgstr "Частта за деня от месеца от крайната дата"
  894878
  895 #: ../libegg/egg-datetime.c:397
   879#: ../libegg/egg-datetime.c:409
  896880msgid "Lower limit hour"
  897881msgstr "Начален час"
  898882
  899 #: ../libegg/egg-datetime.c:398
   883#: ../libegg/egg-datetime.c:410
  900884msgid "Hour part of the lower time limit"
  901885msgstr "Частта за часа от началната дата"
  902886
  903 #: ../libegg/egg-datetime.c:403
   887#: ../libegg/egg-datetime.c:415
  904888msgid "Upper limit hour"
  905889msgstr "Краен час"
  906890
  907 #: ../libegg/egg-datetime.c:404
   891#: ../libegg/egg-datetime.c:416
  908892msgid "Hour part of the upper time limit"
  909893msgstr "Частта за часа от крайната дата"
  910894
  911 #: ../libegg/egg-datetime.c:409
   895#: ../libegg/egg-datetime.c:421
  912896msgid "Lower limit minute"
  913897msgstr "Начална минута"
  914898
  915 #: ../libegg/egg-datetime.c:410
   899#: ../libegg/egg-datetime.c:422
  916900msgid "Minute part of the lower time limit"
  917901msgstr "Частта за минутите от началната дата"
  918902
  919 #: ../libegg/egg-datetime.c:415
   903#: ../libegg/egg-datetime.c:427
  920904msgid "Upper limit minute"
  921905msgstr "Крайна минута"
  922906
  923 #: ../libegg/egg-datetime.c:416
   907#: ../libegg/egg-datetime.c:428
  924908msgid "Minute part of the upper time limit"
  925909msgstr "Частта за минутите от крайната дата"
  926910
  927 #: ../libegg/egg-datetime.c:421
   911#: ../libegg/egg-datetime.c:433
  928912msgid "Lower limit second"
  929913msgstr "Начална секунда"
  930914
  931 #: ../libegg/egg-datetime.c:422
   915#: ../libegg/egg-datetime.c:434
  932916msgid "Second part of the lower time limit"
  933917msgstr "Частта за секундите от началната дата"
  934918
  935 #: ../libegg/egg-datetime.c:427
   919#: ../libegg/egg-datetime.c:439
  936920msgid "Upper limit second"
  937921msgstr "Крайна секунда"
  938922
  939 #: ../libegg/egg-datetime.c:428
   923#: ../libegg/egg-datetime.c:440
  940924msgid "Second part of the upper time limit"
  941925msgstr "Частта за секундите от крайната дата"
   
  946930#. * or calendar:week_start:0 it will not work.
  947931#.
  948 #: ../libegg/egg-datetime.c:470
   932#: ../libegg/egg-datetime.c:482
  949933msgid "calendar:week_start:0"
  950934msgstr "calendar:week_start:1"
  951935
  952 #: ../libegg/egg-datetime.c:492
   936#: ../libegg/egg-datetime.c:504
  953937msgid "Date"
  954938msgstr "Дата"
  955939
  956 #: ../libegg/egg-datetime.c:492
   940#: ../libegg/egg-datetime.c:504
  957941msgid "Enter the date directly"
  958942msgstr "Пряко въвеждане на датата"
  959943
  960 #: ../libegg/egg-datetime.c:499
   944#: ../libegg/egg-datetime.c:511
  961945msgid "Select Date"
  962946msgstr "Избор на дата"
  963947
  964 #: ../libegg/egg-datetime.c:499
   948#: ../libegg/egg-datetime.c:511
  965949msgid "Select the date from a calendar"
  966950msgstr "Избор на датата от календар"
  967951
  968 #: ../libegg/egg-datetime.c:517 ../libegg/egg-datetime.c:2194
   952#: ../libegg/egg-datetime.c:529 ../libegg/egg-datetime.c:2213
  969953msgid "Time"
  970954msgstr "Време"
  971955
  972 #: ../libegg/egg-datetime.c:517
   956#: ../libegg/egg-datetime.c:529
  973957msgid "Enter the time directly"
  974958msgstr "Пряко въвеждане на времето"
  975959
  976 #: ../libegg/egg-datetime.c:524
   960#: ../libegg/egg-datetime.c:536
  977961msgid "Select Time"
  978962msgstr "Избор на време"
  979963
  980 #: ../libegg/egg-datetime.c:524
   964#: ../libegg/egg-datetime.c:536
  981965msgid "Select the time from a list"
  982966msgstr "Избор на времето от списък"
   
  985969#. * 24 hour clock.
  986970#.
  987 #: ../libegg/egg-datetime.c:791
   971#: ../libegg/egg-datetime.c:810
  988972msgid "24hr: no"
  989973msgstr "24hr: yes"
  990974
  991 #: ../libegg/egg-datetime.c:795 ../libegg/egg-datetime.c:1255
  992 #: ../libegg/egg-datetime.c:1259
   975#: ../libegg/egg-datetime.c:814 ../libegg/egg-datetime.c:1274
   976#: ../libegg/egg-datetime.c:1278
  993977msgid "AM"
  994978msgstr "пр. об."
  995979
  996 #: ../libegg/egg-datetime.c:797 ../libegg/egg-datetime.c:1256
  997 #: ../libegg/egg-datetime.c:1263
   980#: ../libegg/egg-datetime.c:816 ../libegg/egg-datetime.c:1275
   981#: ../libegg/egg-datetime.c:1282
  998982msgid "PM"
  999983msgstr "сл. об."
  1000984
  1001985#. Translators: This is hh:mm:ss AM/PM.
  1002 #: ../libegg/egg-datetime.c:805
   986#: ../libegg/egg-datetime.c:824
  1003987#, c-format
  1004988msgid "%02d:%02d:%02d %s"
   
  1006990
  1007991#. Translators: This is hh:mm AM/PM.
  1008 #: ../libegg/egg-datetime.c:808
   992#: ../libegg/egg-datetime.c:827
  1009993#, c-format
  1010994msgid "%02d:%02d %s"
   
  1012996
  1013997#. Translators: This is hh:mm:ss.
  1014 #: ../libegg/egg-datetime.c:812
   998#: ../libegg/egg-datetime.c:831
  1015999#, c-format
  10161000msgid "%02d:%02d:%02d"
   
  10181002
  10191003#. Translators: This is hh:mm.
  1020 #: ../libegg/egg-datetime.c:815
   1004#: ../libegg/egg-datetime.c:834
  10211005#, c-format
  10221006msgid "%02d:%02d"
   
  10251009#. TODO: should handle other display modes as well...
  10261010#. Translators: This is YYYY-MM-DD
  1027 #: ../libegg/egg-datetime.c:1171
   1011#: ../libegg/egg-datetime.c:1190
  10281012#, c-format
  10291013msgid "%04d-%02d-%02d"
   
  10311015
  10321016#. Translators: This is hh:mm:ss.
  1033 #: ../libegg/egg-datetime.c:1236
   1017#: ../libegg/egg-datetime.c:1255
  10341018#, c-format
  10351019msgid "%u:%u:%u"
   
  11231107msgstr "първоначален, временен обект"
  11241108
  1125 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:566
  1126 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:594
   1109#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:576
   1110#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:604
  11271111msgid "Key Imported"
  11281112msgid_plural "Keys Imported"
   
  11301114msgstr[1] "Внесени ключове"
  11311115
  1132 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:570
  1133 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:593
   1116#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:580
   1117#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:603
  11341118#, c-format
  11351119msgid "Imported %i key"
   
  11381122msgstr[1] "Внесени са %d ключа"
  11391123
  1140 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:572
   1124#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:582
  11411125#, c-format
  11421126msgid "Imported a key for"
   
  11731157msgstr "Самоличност"
  11741158
  1175 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:196
   1159#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:200
  11761160msgid "Passphrase"
  11771161msgstr "Парола"
  11781162
  1179 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:199
   1163#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:203
  11801164#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:480
  11811165msgid "Password:"
  11821166msgstr "Парола:"
  11831167
  1184 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:265
   1168#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:269
  11851169msgid "Confirm:"
  11861170msgstr "Потвърждаване:"
   
  12061190msgstr "Потребителски"
  12071191
  1208 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:419
   1192#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:425
  12091193msgid "None: Don't publish keys"
  12101194msgstr "няма — ключовете няма да се публикуват"
   
  12231207
  12241208#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:4
  1225 msgid "Key Sharing"
  1226 msgstr "Споделяне на ключове"
  1227 
  1228 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:5
  12291209msgid "Preferences"
  12301210msgstr "Настройки"
  12311211
  1232 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:6
  1233 msgid ""
  1234 "Sharing your keys allows other people on your network to use the keys you've "
  1235 "collected. This means they can automatically encrypt things for you or those "
  1236 "you know, without you having to send them your key.\n"
  1237 "\n"
  1238 "<b>Note:</b> Your personal keys will not be compromised."
  1239 msgstr ""
  1240 "Споделянето на ключовете позволява на други хора в мрежата да използват "
  1241 "ключовете, които сте събрали. Това означава, че другите ще могат да шифрират "
  1242 "съобщения към вас или хората, които познавате, без изрично да им пращате "
  1243 "ключа си.\n"
  1244 "\n"
  1245 "<b>Бележка:</b> Личните ви ключове няма да бъдат компрометирани."
  1246 
  1247 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:9
   1212#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:5
  12481213msgid "_Find keys via:"
  12491214msgstr "_Търсене на ключове чрез:"
  12501215
  1251 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:10
   1216#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:6
  12521217msgid "_Publish keys to:"
  12531218msgstr "П_убликуване на ключове към:"
  1254 
  1255 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:11
  1256 msgid "_Share my keys with others on my network"
  1257 msgstr "_Споделяне на ключовете ми с други по мрежата"
  12581219
  12591220#: ../libseahorse/seahorse-progress.xml.h:1
   
  12651226msgstr "Недостъпен"
  12661227
  1267 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:239
   1228#: ../libseahorse/seahorse-util.c:240
  12681229msgid "%Y-%m-%d"
  12691230msgstr "%d.%m.%Y г."
  12701231
  1271 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:515
   1232#: ../libseahorse/seahorse-util.c:516
  12721233msgid "Key Data"
  12731234msgstr "Данни за ключ"
  12741235
  1275 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:517
   1236#: ../libseahorse/seahorse-util.c:518
  12761237msgid "Multiple Keys"
  12771238msgstr "Множество ключове"
  12781239
  1279 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:773
   1240#: ../libseahorse/seahorse-util.c:774
  12801241msgid "Couldn't run file-roller"
  12811242msgstr "Неуспех при изпълнението на file-roller"
  12821243
  1283 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:779
   1244#: ../libseahorse/seahorse-util.c:780
  12841245msgid "Couldn't package files"
  12851246msgstr "Файловете не могат да бъдат пакетирани"
  12861247
  1287 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:780
   1248#: ../libseahorse/seahorse-util.c:781
  12881249msgid "The file-roller process did not complete successfully"
  12891250msgstr "Процесът на file-roller завърши неуспешно"
   
  12911252#. Filter for PGP keys. We also include *.asc, as in many
  12921253#. cases that extension is associated with text/plain
  1293 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:956
   1254#: ../libseahorse/seahorse-util.c:957
  12941255msgid "All key files"
  12951256msgstr "Всички файлове с ключове"
  12961257
  1297 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:967 ../libseahorse/seahorse-util.c:1015
   1258#: ../libseahorse/seahorse-util.c:968 ../libseahorse/seahorse-util.c:1016
  12981259#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:242
  12991260msgid "All files"
  13001261msgstr "Всички файлове"
  13011262
  1302 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:1008
   1263#: ../libseahorse/seahorse-util.c:1009
  13031264msgid "Archive files"
  13041265msgstr "Всички архиви"
  13051266
  1306 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:1078
   1267#: ../libseahorse/seahorse-util.c:1079
  13071268msgid ""
  13081269"<b>A file already exists with this name.</b>\n"
   
  13141275"Искате ли да го замените?"
  13151276
  1316 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:1081
   1277#: ../libseahorse/seahorse-util.c:1082
  13171278msgid "_Replace"
  13181279msgstr "_Замяна"
   
  13591320msgstr "Анулиран"
  13601321
  1361 #: ../libseahorse/seahorse-widget.c:463
   1322#: ../libseahorse/seahorse-widget.c:480
  13621323#, c-format
  13631324msgid "Could not display help: %s"
   
  14451406msgstr "Добавяне на подключ към %s"
  14461407
  1447 #: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:182 ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:117
   1408#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:182 ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:118
  14481409msgid "DSA (sign only)"
  14491410msgstr "DSA (само подписване)"
   
  14531414msgstr "ElGamal (само шифриране)"
  14541415
  1455 #: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:196 ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:118
   1416#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:196 ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:119
  14561417msgid "RSA (sign only)"
  14571418msgstr "RSA (само подписване)"
   
  14991460msgstr "Използва се за шифриране на поща и файлове"
  15001461
  1501 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:115 ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:9
   1462#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:116 ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:9
  15021463msgid "RSA"
  15031464msgstr "RSA"
  15041465
  1505 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:116
   1466#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:117
  15061467msgid "DSA Elgamal"
  15071468msgstr "DSA ElGamal"
  15081469
  1509 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:134
   1470#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:135
  15101471msgid "Couldn't generate PGP key"
  15111472msgstr "Неуспех при създаването на ключ за PGP"
  15121473
  1513 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:194
   1474#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:195
  15141475msgid "Passphrase for New PGP Key"
  15151476msgstr "Парола за новия ключ за PGP"
  15161477
  1517 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:195
   1478#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:196
  15181479msgid "Enter the passphrase for your new key twice."
  15191480msgstr "Въведете двукратно паролата за новия си ключ."
  15201481
  1521 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:204
   1482#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:205
  15221483msgid "Couldn't generate key"
  15231484msgstr "Неуспех при създаването на ключ"
  15241485
  1525 #: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:206
   1486#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:207
  15261487msgid "Generating key"
  15271488msgstr "Създаване на ключ"
   
  16421603msgstr "Неуспех при добавянето на анулиращ"
  16431604
  1644 #: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:96
   1605#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:99
   1606#, c-format
   1607msgid ""
   1608"This key was already signed by\n"
   1609"\"%s\""
   1610msgstr ""
   1611"Ключът вече е подписан от:\n"
   1612"„%s“"
   1613
   1614#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:103
  16451615msgid "Couldn't sign key"
  16461616msgstr "Неуспех при подписването на ключа"
   
  16481618#. TODO: We should be giving an error message that allows them to
  16491619#. generate or import a key
  1650 #: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:149 ../pgp/seahorse-signer.c:61
   1620#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:157 ../pgp/seahorse-signer.c:61
  16511621msgid "No keys usable for signing"
  16521622msgstr "Няма ключове, които стават за подпис"
  16531623
  1654 #: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:150
   1624#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:158
  16551625msgid ""
  16561626"You have no personal PGP keys that can be used to indicate your trust of "
   
  17041674"на компютър със системна дата в бъдещето или липсващ собствен подпис."
  17051675
  1706 #: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:910 ../src/seahorse-key-manager.c:538
   1676#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:910 ../src/seahorse-key-manager.c:544
  17071677msgid "Importing Keys"
  17081678msgstr "Внасяне на ключове"
   
  19371907msgstr "Доверието не може да се промени"
  19381908
  1939 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1006 ../src/seahorse-viewer.c:316
   1909#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1006 ../src/seahorse-viewer.c:290
  19401910#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:168
  19411911#, c-format
   
  23722342msgstr "Подписване на файл с _ключа:"
  23732343
  2374 #: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-certificate.c:107
  2375 #: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-certificate-props.c:68
   2344#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-certificate.c:106
   2345#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-certificate-props.c:66
  23762346msgid "Certificate"
  23772347msgstr "Сертификат"
   
  24092379msgstr "Управление на паролите и ключовете за шифриране"
  24102380
  2411 #: ../src/seahorse.desktop.in.in.h:2 ../src/seahorse-key-manager.c:857
   2381#: ../src/seahorse.desktop.in.in.h:2 ../src/seahorse-key-manager.c:862
  24122382msgid "Passwords and Encryption Keys"
  24132383msgstr "Пароли и ключове за шифриране"
   
  24322402msgstr[1] "Избрани са %d ключа"
  24332403
  2434 #: ../src/seahorse-key-manager.c:404 ../src/seahorse-key-manager.c:464
  2435 #: ../src/seahorse-key-manager.c:527 ../src/seahorse-viewer.c:484
   2404#: ../src/seahorse-key-manager.c:410 ../src/seahorse-key-manager.c:470
   2405#: ../src/seahorse-key-manager.c:533 ../src/seahorse-viewer.c:458
  24362406msgid "Couldn't import keys"
  24372407msgstr "Ключовете не могат да бъдат внесени"
  24382408
  2439 #: ../src/seahorse-key-manager.c:409 ../src/seahorse-viewer.c:489
   2409#: ../src/seahorse-key-manager.c:415 ../src/seahorse-viewer.c:463
  24402410msgid "Imported keys"
  24412411msgstr "Внесени ключове"
  24422412
  2443 #: ../src/seahorse-key-manager.c:458
   2413#: ../src/seahorse-key-manager.c:464
  24442414msgid "Importing keys"
  24452415msgstr "Внасяне на ключове"
  24462416
  2447 #: ../src/seahorse-key-manager.c:481 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1017
   2417#: ../src/seahorse-key-manager.c:487 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1017
  24482418msgid "Import Key"
  24492419msgstr "Внасяне на ключ"
  24502420
  2451 #: ../src/seahorse-key-manager.c:527
   2421#: ../src/seahorse-key-manager.c:533
  24522422msgid "Unrecognized key type, or invalid data format"
  24532423msgstr "Неразпознат вид ключ или данни в грешен формат"
  24542424
  2455 #: ../src/seahorse-key-manager.c:725 ../src/seahorse-keyserver-results.c:245
   2425#: ../src/seahorse-key-manager.c:731 ../src/seahorse-keyserver-results.c:245
  24562426msgid "_Remote"
  24572427msgstr "_SSH"
  24582428
  2459 #: ../src/seahorse-key-manager.c:727
   2429#: ../src/seahorse-key-manager.c:733
  24602430msgid "Close this program"
  24612431msgstr "Спиране на тази програма"
  24622432
  2463 #: ../src/seahorse-key-manager.c:728
   2433#: ../src/seahorse-key-manager.c:734
  24642434msgid "_New..."
  24652435msgstr "_Нов…"
  24662436
  2467 #: ../src/seahorse-key-manager.c:729
   2437#: ../src/seahorse-key-manager.c:735
  24682438msgid "Create a new key or item"
  24692439msgstr "Създаване на нов ключ или обект"
  24702440
  2471 #: ../src/seahorse-key-manager.c:730
   2441#: ../src/seahorse-key-manager.c:736
  24722442msgid "_Import..."
  24732443msgstr "_Внасяне…"
  24742444
  2475 #: ../src/seahorse-key-manager.c:731
   2445#: ../src/seahorse-key-manager.c:737
  24762446msgid "Import from a file"
  24772447msgstr "Внасяне от файл"
  24782448
  2479 #: ../src/seahorse-key-manager.c:733
   2449#: ../src/seahorse-key-manager.c:739
  24802450msgid "Import from the clipboard"
  24812451msgstr "Внасяне от буфера за обмен"
  24822452
  2483 #: ../src/seahorse-key-manager.c:738 ../src/seahorse-keyserver-results.c:255
   2453#: ../src/seahorse-key-manager.c:744 ../src/seahorse-keyserver-results.c:255
  24842454msgid "_Find Remote Keys..."
  24852455msgstr "_Търсене на отдалечени ключове…"
  24862456
  2487 #: ../src/seahorse-key-manager.c:739 ../src/seahorse-keyserver-results.c:256
   2457#: ../src/seahorse-key-manager.c:745 ../src/seahorse-keyserver-results.c:256
  24882458msgid "Search for keys on a key server"
  24892459msgstr "Търсене на ключове в сървър с ключове"
  24902460
  2491 #: ../src/seahorse-key-manager.c:740
   2461#: ../src/seahorse-key-manager.c:746
  24922462msgid "_Sync and Publish Keys..."
  24932463msgstr "_Сверяване/публикуване на ключове…"
  24942464
  2495 #: ../src/seahorse-key-manager.c:741
   2465#: ../src/seahorse-key-manager.c:747
  24962466msgid "Publish and/or synchronize your keys with those online."
  24972467msgstr "Публикуване/сверяване на вашите ключове с тези на сървър."
  24982468
  2499 #: ../src/seahorse-key-manager.c:746
   2469#: ../src/seahorse-key-manager.c:752
  25002470msgid "T_ypes"
  25012471msgstr "_Вид"
  25022472
  2503 #: ../src/seahorse-key-manager.c:746
   2473#: ../src/seahorse-key-manager.c:752
  25042474msgid "Show type column"
  25052475msgstr "Показване колоната за вида"
  25062476
  2507 #: ../src/seahorse-key-manager.c:748
   2477#: ../src/seahorse-key-manager.c:754
  25082478msgid "_Expiry"
  25092479msgstr "Дата на _изтичане"
  25102480
  2511 #: ../src/seahorse-key-manager.c:748
   2481#: ../src/seahorse-key-manager.c:754
  25122482msgid "Show expiry column"
  25132483msgstr "Показване колоната за изтичане"
  25142484
  2515 #: ../src/seahorse-key-manager.c:750
   2485#: ../src/seahorse-key-manager.c:756
  25162486msgid "_Trust"
  25172487msgstr "_Доверие"
  25182488
  2519 #: ../src/seahorse-key-manager.c:750
   2489#: ../src/seahorse-key-manager.c:756
  25202490msgid "Show owner trust column"
  25212491msgstr "Показване колоната за доверие на притежателя"
  25222492
  2523 #: ../src/seahorse-key-manager.c:752
   2493#: ../src/seahorse-key-manager.c:758
  25242494msgid "_Validity"
  25252495msgstr "В_алидност"
  25262496
  2527 #: ../src/seahorse-key-manager.c:752
   2497#: ../src/seahorse-key-manager.c:758
  25282498msgid "Show validity column"
  25292499msgstr "Показване колоната за валидност"
  25302500
  2531 #: ../src/seahorse-key-manager.c:926
   2501#: ../src/seahorse-key-manager.c:931
  25322502msgid "Filter:"
  25332503msgstr "Филтър:"
   
  25572527msgstr "Трябват ви ключове, за да шифрирате."
  25582528
  2559 #: ../src/seahorse-key-manager.xml.h:7 ../src/seahorse-viewer.c:548
   2529#: ../src/seahorse-key-manager.xml.h:7 ../src/seahorse-viewer.c:522
  25602530msgid "_Import"
  25612531msgstr "_Внасяне"
   
  25652535msgstr "_Пароли"
  25662536
  2567 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:685 ../src/seahorse-viewer.c:282
   2537#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:685 ../src/seahorse-viewer.c:256
  25682538msgid "Couldn't export keys"
  25692539msgstr "Неуспех при изнасянето на ключове"
   
  27002670msgstr "Версията на програмата"
  27012671
  2702 #: ../src/seahorse-main.c:78 ../src/seahorse-viewer.c:170
   2672#: ../src/seahorse-main.c:78 ../src/seahorse-viewer.c:144
  27032673msgid "Encryption Key Manager"
  27042674msgstr "Управление на ключове"
  27052675
  2706 #: ../src/seahorse-viewer.c:141
   2676#: ../src/seahorse-viewer.c:120
  27072677msgid "Contributions:"
  27082678msgstr "Сътрудници:"
  27092679
  2710 #: ../src/seahorse-viewer.c:172
   2680#: ../src/seahorse-viewer.c:146
  27112681msgid "translator-credits"
  27122682msgstr ""
   
  27182688"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  27192689
  2720 #: ../src/seahorse-viewer.c:175
   2690#: ../src/seahorse-viewer.c:149
  27212691msgid "Seahorse Project Homepage"
  27222692msgstr "Страница на проекта Seahorse"
  27232693
  27242694#. Top menu items
  2725 #: ../src/seahorse-viewer.c:194
   2695#: ../src/seahorse-viewer.c:168
  27262696msgid "_File"
  27272697msgstr "_Файл"
  27282698
  2729 #: ../src/seahorse-viewer.c:195
   2699#: ../src/seahorse-viewer.c:169
  27302700msgid "_Edit"
  27312701msgstr "_Редактиране"
  27322702
  2733 #: ../src/seahorse-viewer.c:196
   2703#: ../src/seahorse-viewer.c:170
  27342704msgid "_View"
  27352705msgstr "_Изглед"
  27362706
  2737 #: ../src/seahorse-viewer.c:197
   2707#: ../src/seahorse-viewer.c:171
  27382708msgid "_Help"
  27392709msgstr "Помо_щ"
  27402710
  2741 #: ../src/seahorse-viewer.c:199
   2711#: ../src/seahorse-viewer.c:173
  27422712msgid "Prefere_nces"
  27432713msgstr "_Настройки"
  27442714
  2745 #: ../src/seahorse-viewer.c:200
   2715#: ../src/seahorse-viewer.c:174
  27462716msgid "Change preferences for this program"
  27472717msgstr "Промяна на настройките на програмата"
  27482718
  2749 #: ../src/seahorse-viewer.c:203
   2719#: ../src/seahorse-viewer.c:177
  27502720msgid "About this program"
  27512721msgstr "Относно тази програма"
  27522722
  2753 #: ../src/seahorse-viewer.c:204
   2723#: ../src/seahorse-viewer.c:178
  27542724msgid "_Contents"
  27552725msgstr "_Ръководство"
  27562726
  2757 #: ../src/seahorse-viewer.c:205
   2727#: ../src/seahorse-viewer.c:179
  27582728msgid "Show Seahorse help"
  27592729msgstr "Показване на ръководството на Seahorse"
  27602730
  2761 #: ../src/seahorse-viewer.c:302
   2731#: ../src/seahorse-viewer.c:276
  27622732msgid "Export public key"
  27632733msgstr "Изнасяне на публичен ключ"
  27642734
  2765 #: ../src/seahorse-viewer.c:322
   2735#: ../src/seahorse-viewer.c:296
  27662736msgid "Exporting keys"
  27672737msgstr "Изнасяне на ключове"
  27682738
  2769 #: ../src/seahorse-viewer.c:347
   2739#: ../src/seahorse-viewer.c:321
  27702740msgid "Couldn't retrieve data from key server"
  27712741msgstr "Данните не бяха получени от сървъра с ключове"
  27722742
  27732743#. Translators: "Copied" is a verb (used as a status indicator), not an adjective for the word "keys"
  2774 #: ../src/seahorse-viewer.c:366
   2744#: ../src/seahorse-viewer.c:340
  27752745msgid "Copied keys"
  27762746msgstr "Копирани ключове"
  27772747
  2778 #: ../src/seahorse-viewer.c:386
   2748#: ../src/seahorse-viewer.c:360
  27792749msgid "Retrieving keys"
  27802750msgstr "Получаване на ключове"
  27812751
  2782 #: ../src/seahorse-viewer.c:401
   2752#: ../src/seahorse-viewer.c:375
  27832753msgid "Couldn't delete."
  27842754msgstr "Неуспех при изтриването."
  27852755
  2786 #: ../src/seahorse-viewer.c:435
   2756#: ../src/seahorse-viewer.c:409
  27872757msgid "Deleting..."
  27882758msgstr "Изтриване…"
  27892759
  2790 #: ../src/seahorse-viewer.c:461
   2760#: ../src/seahorse-viewer.c:435
  27912761#, c-format
  27922762msgid "%s is a private key. Are you sure you want to proceed?"
  27932763msgstr "%s e частен ключ. Сигурни ли сте, че искате да продължите?"
  27942764
  2795 #: ../src/seahorse-viewer.c:509
   2765#: ../src/seahorse-viewer.c:483
  27962766msgid "Importing keys from key servers"
  27972767msgstr "Внасяне на ключове от сървъри с ключове"
  27982768
  2799 #: ../src/seahorse-viewer.c:535
   2769#: ../src/seahorse-viewer.c:509
  28002770msgid "Show properties"
  28012771msgstr "Показване на настройките"
  28022772
  2803 #: ../src/seahorse-viewer.c:536
   2773#: ../src/seahorse-viewer.c:510
  28042774msgctxt "This text refers to deleting an item from its type's backing store."
  28052775msgid "_Delete"
  28062776msgstr "_Изтриване"
  28072777
  2808 #: ../src/seahorse-viewer.c:537
   2778#: ../src/seahorse-viewer.c:511
  28092779msgid "Delete selected items"
  28102780msgstr "Изтриване на избраните обекти"
  28112781
  2812 #: ../src/seahorse-viewer.c:541
   2782#: ../src/seahorse-viewer.c:515
  28132783msgid "E_xport..."
  28142784msgstr "_Изнасяне…"
  28152785
  2816 #: ../src/seahorse-viewer.c:542
   2786#: ../src/seahorse-viewer.c:516
  28172787msgid "Export to a file"
  28182788msgstr "Изнасяне към файл"
  28192789
  2820 #: ../src/seahorse-viewer.c:544
   2790#: ../src/seahorse-viewer.c:518
  28212791msgid "Copy to the clipboard"
  28222792msgstr "Изнасяне към буфера за обмен"
  28232793
  2824 #: ../src/seahorse-viewer.c:549
   2794#: ../src/seahorse-viewer.c:523
  28252795msgid "Import selected keys to local key ring"
  28262796msgstr "Внасяне на избраните ключове в локалния ключодържател"
   
  28652835msgstr "Неуспех при създаването на ключ за SSH"
  28662836
  2867 #: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:205
   2837#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:213
  28682838msgid "Creating Secure Shell Key"
  28692839msgstr "Създаване на ключ за SSH"
 • gnome/master/tomboy.master.bg.po

  r2108 r2235  
  11# Bulgarian translation of tomboy po-file.
  22# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
   3# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  44# This file is distributed under the same license as the tomboy package.
  55# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
  66# Vladimir "Kaladan" Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005, 2006, 2007, 2009.
  7 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
   7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
  88#
  99msgid ""
   
  1111"Project-Id-Version: tomboy master\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2010-08-24 15:13+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2010-08-24 15:13+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2011-01-12 23:25+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2011-01-12 23:25+0200\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  12061206msgstr "Бележници"
  12071207
  1208 #: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:356
   1208#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:361
  12091209msgid "Really delete this notebook?"
  12101210msgstr "Наистина ли да се изтрие този бележник?"
  12111211
  1212 #: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:358
   1212#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:363
  12131213msgid ""
  12141214"The notes that belong to this notebook will not be deleted, but they will no "
   
  14011401
  14021402#. Attempt to find an existing Start Here note
  1403 #: ../Tomboy/NoteManager.cs:299 ../Tomboy/NoteManager.cs:368
   1403#: ../Tomboy/NoteManager.cs:299 ../Tomboy/NoteManager.cs:369
  14041404msgid "Start Here"
  14051405msgstr "Начална бележка"
   
  14091409msgstr "Създаване на връзки в Tomboy"
  14101410
  1411 #: ../Tomboy/NoteManager.cs:445
   1411#: ../Tomboy/NoteManager.cs:449
  14121412#, csharp-format
  14131413msgid "New Note {0}"
   
  14161416#. Use a simple "Describe..." body and highlight
  14171417#. it so it can be easily overwritten
  1418 #: ../Tomboy/NoteManager.cs:518 ../Tomboy/NoteManager.cs:611
   1418#: ../Tomboy/NoteManager.cs:522 ../Tomboy/NoteManager.cs:615
  14191419msgid "Describe your new note here."
  14201420msgstr "Тук опишете новата бележка."
   
  19261926msgstr "Сътрудници:"
  19271927
  1928 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:388
   1928#: ../Tomboy/Tomboy.cs:401
  19291929msgid "translator-credits"
  19301930msgstr ""
   
  19371937"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  19381938
  1939 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:397
   1939#: ../Tomboy/Tomboy.cs:410
  19401940msgid ""
  19411941"Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
  1942 "Copyright © 2004-2009 Others\n"
   1942"Copyright © 2004-2010 Others\n"
  19431943msgstr ""
  19441944"Авторски права: © 2004-2007 Alex Graveley\n"
  1945 "Авторски права: © 2004-2009 Други\n"
  1946 
  1947 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:399
   1945"Авторски права: © 2004-2010 Други\n"
   1946
   1947#: ../Tomboy/Tomboy.cs:412
  19481948msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
  19491949msgstr "Програма за просто и лесно взимане на бележки."
  19501950
  1951 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:409
   1951#: ../Tomboy/Tomboy.cs:422
  19521952msgid "Homepage"
  19531953msgstr "Домашна страница"
  19541954
  1955 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:527
   1955#: ../Tomboy/Tomboy.cs:540
  19561956msgid ""
  19571957"Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
   
  19631963"\n"
  19641964
  1965 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:539
   1965#: ../Tomboy/Tomboy.cs:552
  19661966msgid ""
  19671967"Usage:\n"
   
  19811981"                                    бележки на този текст.\n"
  19821982
  1983 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:549
   1983#: ../Tomboy/Tomboy.cs:562
  19841984msgid ""
  19851985"  --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
   
  19991999"                                    бележка.\n"
  20002000
  2001 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:563
   2001#: ../Tomboy/Tomboy.cs:576
  20022002#, csharp-format
  20032003msgid "Version {0}"
 • gnome/master/vinagre.master.bg.po

  r2184 r2235  
  11# Bulgarian translation of vinagre po-file.
  2 # Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  33# Copyright (C) 2010 Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>.
  44# This file is distributed under the same license as the vinagre package.
  5 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009.
   5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2011.
  66# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010.
  77msgid ""
   
  99"Project-Id-Version: vinagre master\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2010-09-26 17:00+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2010-09-26 17:00+0300\n"
  13 "Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
   11"POT-Creation-Date: 2011-01-12 23:38+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2011-01-12 23:38+0200\n"
   13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1515"Language: bg\n"
   
  3434#: ../vinagre/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:2
  3535#: ../vinagre/vinagre-applet.c:440 ../vinagre/vinagre-applet.c:492
  36 #: ../vinagre/vinagre-main.c:63
   36#: ../vinagre/vinagre-main.c:130
  3737msgid "Remote Desktop Viewer"
  3838msgstr "Отдалечени работни места"
   
  225225msgstr "Връзка с отдалечено работно място"
  226226
  227 #: ../plugins/rdp/rdp.vinagre-plugin.desktop.in.h:1
   227#: ../plugins/rdp/rdp.plugin.desktop.in.h:1
  228228#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:55
  229229msgid "RDP"
  230230msgstr "RDP"
  231231
  232 #: ../plugins/rdp/rdp.vinagre-plugin.desktop.in.h:2
   232#: ../plugins/rdp/rdp.plugin.desktop.in.h:2
  233233msgid "RDP support"
  234234msgstr "Поддръжка на RDP"
   
  259259msgstr "Порт:"
  260260
  261 #: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:129
   261#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:123
  262262msgid "Error while executing rdesktop"
  263263msgstr "Грешка при изпълнение на rdesktop"
  264264
  265 #: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:130 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:343
  266 #: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:458
   265#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:124 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:366
   266#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:492
  267267#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:135
  268268#: ../vinagre/vinagre-cache-prefs.c:56 ../vinagre/vinagre-commands.c:173
  269 #: ../vinagre/vinagre-connect.c:485 ../vinagre/vinagre-fav.c:767
  270 #: ../vinagre/vinagre-options.c:82 ../vinagre/vinagre-options.c:100
  271 #: ../vinagre/vinagre-window.c:278 ../vinagre/vinagre-window.c:748
   269#: ../vinagre/vinagre-connect.c:492 ../vinagre/vinagre-fav.c:767
   270#: ../vinagre/vinagre-options.c:76 ../vinagre/vinagre-options.c:94
   271#: ../vinagre/vinagre-window.c:278 ../vinagre/vinagre-window.c:750
  272272msgid "Unknown error"
  273273msgstr "Непозната грешка"
   
  275275#. vim: set ts=8:
  276276#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-plugin.c:59
  277 #: ../plugins/ssh/ssh.vinagre-plugin.desktop.in.h:1
   277#: ../plugins/ssh/ssh.plugin.desktop.in.h:1
  278278msgid "SSH"
  279279msgstr "SSH"
   
  288288msgstr "Настройки на SSH"
  289289
  290 #: ../plugins/ssh/ssh.vinagre-plugin.desktop.in.h:2
   290#: ../plugins/ssh/ssh.plugin.desktop.in.h:2
  291291msgid "SSH support"
  292292msgstr "Поддръжка на SSH"
   
  319319#. vim: set ts=8:
  320320#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:87
  321 #: ../plugins/vnc/vnc.vinagre-plugin.desktop.in.h:1
   321#: ../plugins/vnc/vnc.plugin.desktop.in.h:1
  322322msgid "VNC"
  323323msgstr "VNC"
   
  347347#. View only check button
  348348#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:265
  349 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:633
   349#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:624
  350350msgid "_View only"
  351351msgstr "_Без контрол"
   
  428428msgstr "Размери:"
  429429
  430 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:304
   430#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:295
  431431msgid "Error creating the SSH tunnel"
  432432msgstr "Грешка при създаване на тунел по SSH"
  433433
  434 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:305 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:316
   434#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:296 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:307
  435435msgid "Unknown reason"
  436436msgstr "Неизвестна причина"
  437437
  438 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:315
   438#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:306
  439439msgid "Error connecting to host."
  440440msgstr "Грешка при свързване със сървър."
  441441
  442442#. Translators: %s is a host name or IP address; %u is a code error (number).
  443 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:360
   443#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:351
  444444#, c-format
  445445msgid "Authentication method for host %s is unsupported. (%u)"
  446446msgstr "Методът за идентификация към машината %s не се поддържа. (%u)"
  447447
  448 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:364
   448#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:355
  449449msgid "Authentication unsupported"
  450450msgstr "Методът за идентификация не се поддържа"
  451451
  452 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:532 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:549
   452#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:523 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:540
  453453msgid "Authentication error"
  454454msgstr "Грешка в идентификацията"
  455455
  456 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:533
   456#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:524
  457457msgid "A username is required in order to access this machine."
  458458msgstr "За достъп до машината се изисква потребителско име."
  459459
  460 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:550
   460#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:541
  461461msgid "A password is required in order to access this machine."
  462462msgstr "За достъп до машината се изисква парола."
  463463
  464 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:604
   464#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:595
  465465msgid "S_caling"
  466466msgstr "_Мащабиране"
  467467
  468 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:605
   468#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:596
  469469msgid "Fits the remote screen into the current window size"
  470470msgstr "Напасване на отдалечения екран в размера на текущия прозорец"
  471471
  472 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:618
   472#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:609
  473473msgid "_Keep Aspect Ratio"
  474474msgstr "_Запазване на отношението на страните"
  475475
  476 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:619
   476#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:610
  477477msgid "Keeps the screen aspect ratio when using scaling"
  478478msgstr "При мащабиране да се запазва отношението на страните"
  479479
  480 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:634
   480#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:625
  481481msgid "Does not send mouse and keyboard events"
  482482msgstr "Без изпращане на събитията от мишката и клавиатурата"
  483483
  484 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:647
   484#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:638
  485485msgid "_Original size"
  486486msgstr "_Първоначален размер"
  487487
  488 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:648
   488#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:639
  489489msgid "Adjusts the window to the remote desktop's size"
  490490msgstr "Преоразмеряване на прозореца към размера на отдалечения работен плот"
  491491
  492 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:661
   492#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:652
  493493msgid "_Refresh Screen"
  494494msgstr "_Обновяване на екрана"
  495495
  496 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:662
   496#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:653
  497497msgid "Requests an update of the screen"
  498498msgstr "Заявка за обновяване на екрана"
  499499
  500 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:684
   500#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:675
  501501msgid "_Send Ctrl-Alt-Del"
  502502msgstr "_Изпращане на „Ctrl-Alt-Del“"
  503503
  504 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:685
   504#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:676
  505505msgid "Sends Ctrl+Alt+Del to the remote machine"
  506506msgstr "Изпращане на „Ctrl+Alt+Del“ към отдалечената машина"
  507507
  508 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:737 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:738
   508#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:728 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:729
  509509msgid "Scaling"
  510510msgstr "Мащабиране"
  511511
  512 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:747 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:748
   512#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:738 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:739
  513513msgid "Read only"
  514514msgstr "Без контрол"
  515515
  516516#. Send Ctrl-alt-del
  517 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:756 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:758
   517#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:747 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:749
  518518msgid "Send Ctrl-Alt-Del"
  519519msgstr "Изпращане на „Ctrl-Alt-Del“"
  520520
  521 #: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:920
   521#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:912
  522522msgid ""
  523523"Scaling is not supported on this installation.\n"
   
  536536msgstr "Не може да се намери свободен порт за TCP"
  537537
  538 #: ../plugins/vnc/vnc.vinagre-plugin.desktop.in.h:2
   538#: ../plugins/vnc/vnc.plugin.desktop.in.h:2
  539539msgid "VNC support"
  540540msgstr "Поддръжка на VNC"
  541541
  542 #: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.vinagre-plugin.desktop.in.h:1
   542#: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.plugin.desktop.in.h:1
  543543msgid "Allows reverse VNC connections"
  544544msgstr "Обратни връзки по VNC"
  545545
  546 #: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.vinagre-plugin.desktop.in.h:2
   546#: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.plugin.desktop.in.h:2
  547547msgid "Reverse VNC"
  548548msgstr "Обратни връзки по VNC"
   
  624624msgstr "_Включване на обърнати връзки"
  625625
   626#: ../plugins/im-status/im-status.plugin.desktop.in.h:1
   627msgid ""
   628"Changes Instant Messenger status to busy when window toggles to fullscreen "
   629"(works with Empathy)"
   630msgstr ""
   631"Променя състоянието за моментните съобщения на „Зает“, когато прозорецът е "
   632"на цял екран (работи с Empathy)."
   633
   634#: ../plugins/im-status/im-status.plugin.desktop.in.h:2
   635msgid "IM Status"
   636msgstr "Състояние за моментните съобщения"
   637
  626638#: ../plugins/im-status/im-status.js:43
  627639msgid "Could not communicate to Telepathy. IM Status plugin will not work."
   
  650662msgstr "Достъп до отметките"
  651663
  652 #: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:265 ../vinagre/vinagre-connection.c:525
  653 #: ../vinagre/vinagre-tab.c:532 ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:253
  654 #, c-format
  655 msgid "The protocol %s is not supported."
  656 msgstr "Протоколът „%s“ не се поддържа."
  657 
  658 #: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:343
   664#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:366
  659665#, c-format
  660666msgid "Error while initializing bookmarks: %s"
  661667msgstr "Грешка при инициализирането на отметки: %s"
  662668
  663 #: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:350
   669#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:373
  664670msgid "Error while initializing bookmarks: The file seems to be empty"
  665671msgstr "Грешка при инициализирането на отметките: файлът е празен"
  666672
  667 #: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:357
   673#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:380
  668674msgid ""
  669675"Error while initializing bookmarks: The file is not a vinagre bookmarks file"
   
  671677"Грешка при инициализирането на отметки: това не е файл с отметки на vinagre"
  672678
  673 #: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:419 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:426
   679#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:453 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:460
  674680msgid "Error while saving bookmarks: Failed to create the XML structure"
  675681msgstr ""
  676682"Грешка при запазване на отметки: структурата в XML не може де бъде създадена"
  677683
  678 #: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:433 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:440
   684#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:467 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:474
  679685msgid "Error while saving bookmarks: Failed to initialize the XML structure"
  680686msgstr ""
   
  682688"инициализирана"
  683689
  684 #: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:449
   690#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:483
  685691msgid "Error while saving bookmarks: Failed to finalize the XML structure"
  686692msgstr ""
  687693"Грешка при запазване на отметки: структурата в XML не може де бъде завършена"
  688694
  689 #: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:458
   695#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:492
  690696#, c-format
  691697msgid "Error while saving bookmarks: %s"
   
  825831
  826832#: ../vinagre/vinagre-connect.c:91 ../vinagre/vinagre-connect.c:337
  827 #: ../vinagre/vinagre-connect.c:449
   833#: ../vinagre/vinagre-connect.c:456
  828834msgid "Could not get the active protocol from the protocol list."
  829835msgstr "Действащият протокол не може да бъде получен от списъка с протоколи."
   
  838844msgstr "Избор на отдалечено работно място"
  839845
   846#: ../vinagre/vinagre-connection.c:525 ../vinagre/vinagre-tab.c:573
   847#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:253
   848#, c-format
   849msgid "The protocol %s is not supported."
   850msgstr "Протоколът „%s“ не се поддържа."
   851
  840852#: ../vinagre/vinagre-connection.c:633
  841853msgid "Could not open the file."
   
  895907msgstr "Скриване на панела"
  896908
  897 #: ../vinagre/vinagre-fav.c:1047
   909#: ../vinagre/vinagre-fav.c:1068
  898910msgid "Hosts nearby"
  899911msgstr "Съседни машини"
  900912
  901913#. Setup command line options
  902 #: ../vinagre/vinagre-main.c:80
   914#: ../vinagre/vinagre-main.c:140
  903915msgid "- Remote Desktop Viewer"
  904916msgstr "— отдалечени работни места"
  905917
  906 #: ../vinagre/vinagre-main.c:105
  907 msgid ""
  908 "Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
  909 msgstr ""
  910 "Изпълнете „vinagre --help“, за да видите пълния списък с налични опции за "
  911 "командния ред"
  912 
  913 #: ../vinagre/vinagre-mdns.c:159
   918#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:171
  914919#, c-format
  915920msgid "Failed to resolve avahi hostname: %s\n"
  916921msgstr "Не може да се открие по име компютърът за avahi: %s\n"
  917922
  918 #: ../vinagre/vinagre-mdns.c:216
  919 #, c-format
  920 msgid "Plugin %s has already registered a browser for service %s."
  921 msgstr "Приставката %s вече е регистрирала браузър за услугата %s."
  922 
  923923#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:225
   924#, c-format
   925msgid "The service %s was already registered by another plugin."
   926msgstr "Услугата %s вече е регистрирана от някоя от приставките."
   927
   928#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:233
  924929#, c-format
  925930msgid "Failed to add mDNS browser for service %s."
   
  927932
  928933#. Translators: "Browse for hosts" means the ability to find/locate some machines [with the VNC service enabled] in the local network
  929 #: ../vinagre/vinagre-mdns.c:242
   934#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:250
  930935#, c-format
  931936msgid "Failed to browse for hosts: %s\n"
  932937msgstr "Мрежата не може да се прегледа за машини: %s\n"
  933938
  934 #: ../vinagre/vinagre-mdns.c:315
   939#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:320
  935940#, c-format
  936941msgid "Failed to initialize mDNS browser: %s\n"
   
  939944
  940945#. Translators: %s is a host name or IP address.
  941 #: ../vinagre/vinagre-notebook.c:457
   946#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:463
  942947#, c-format
  943948msgid "Connection to host %s was closed."
  944949msgstr "Връзката към машината %s бе прекъсната."
  945950
  946 #: ../vinagre/vinagre-notebook.c:459
   951#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:465
  947952msgid "Connection closed"
  948953msgstr "Връзката бе прекъсната"
  949954
  950955#. Translators: %s is a host name or IP address.
  951 #: ../vinagre/vinagre-notebook.c:478
   956#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:484
  952957#, c-format
  953958msgid "Authentication for host %s has failed"
  954959msgstr "Неуспешна идентификация пред машината %s"
  955960
  956 #: ../vinagre/vinagre-notebook.c:484
   961#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:490
  957962msgid "Authentication failed"
  958963msgstr "Неуспешна идентификация"
  959964
  960 #: ../vinagre/vinagre-notebook.c:522
   965#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:528
  961966msgid "Connecting..."
  962967msgstr "Свързване…"
  963968
  964 #: ../vinagre/vinagre-notebook.c:549 ../vinagre/vinagre-tab.c:324
   969#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:555 ../vinagre/vinagre-tab.c:354
  965970msgid "Close connection"
  966971msgstr "Прекъсване на връзката"
   
  990995msgstr "[сървър:порт]"
  991996
  992 #: ../vinagre/vinagre-options.c:132
   997#: ../vinagre/vinagre-options.c:125
  993998msgid "The following error has occurred:"
  994999msgid_plural "The following errors have occurred:"
   
  10001005msgstr "Управление на приставки"
  10011006
  1002 #: ../vinagre/vinagre-prefs.c:188
   1007#: ../vinagre/vinagre-prefs.c:193
  10031008msgid "Cannot initialize preferences manager."
  10041009msgstr "Мениджърът на настройките не може да бъде инициализиран."
   
  10661071msgstr "Не може да се изпрати потвърждение за самоличност на машината"
  10671072
  1068 #: ../vinagre/vinagre-ssh.c:562 ../vinagre/vinagre-tab.c:729
   1073#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:562 ../vinagre/vinagre-tab.c:806
  10691074msgid "Error saving the credentials on the keyring."
  10701075msgstr "Грешка при запазване на паролите в ключодържателя."
   
  10901095msgstr "Не може да се намери подходяща програма за SSH"
  10911096
  1092 #: ../vinagre/vinagre-tab.c:345
   1097#: ../vinagre/vinagre-tab.c:375
  10931098msgid "Leave fullscreen"
  10941099msgstr "Изход от цял екран"
  10951100
  1096 #: ../vinagre/vinagre-tab.c:496
   1101#: ../vinagre/vinagre-tab.c:537
  10971102msgid "Error saving recent connection."
  10981103msgstr "Грешка при запазване на скоро отваряна връзка."
  10991104
  1100 #: ../vinagre/vinagre-tab.c:815
   1105#: ../vinagre/vinagre-tab.c:895
  11011106msgid "Could not get a screenshot of the connection."
  11021107msgstr "Не може да се заснеме снимка на екрана на връзката."
  11031108
  1104 #: ../vinagre/vinagre-tab.c:820
   1109#: ../vinagre/vinagre-tab.c:900
  11051110msgid "Save Screenshot"
  11061111msgstr "Запазване на снимката на екрана"
  11071112
  11081113#. Translators: This is the suggested filename (in save dialog) when taking a screenshot of the connection. %s will be replaced by the friendly name of the connection, for instance: Screenshot of wendell@wendell-laptop, or Screenshot of 200.100.100.123
  1109 #: ../vinagre/vinagre-tab.c:832
   1114#: ../vinagre/vinagre-tab.c:912
  11101115#, c-format
  11111116msgid "Screenshot of %s"
  11121117msgstr "Снимка на екрана на %s"
  11131118
  1114 #: ../vinagre/vinagre-tab.c:883
   1119#: ../vinagre/vinagre-tab.c:963
  11151120msgid "Error saving screenshot"
  11161121msgstr "Грешка при запазване снимката на екрана"
   
  12631268msgstr "На цял екран"
  12641269
  1265 #: ../vinagre/vinagre-utils.c:67
   1270#: ../vinagre/vinagre-utils.c:72
  12661271msgid "An error has occurred:"
  12671272msgstr "Възникна следната грешка:"
  12681273
  1269 #: ../vinagre/vinagre-utils.c:151
   1274#: ../vinagre/vinagre-utils.c:161
  12701275msgid ""
  12711276"A plugin tried to open an UI file but did not succeed, with the error "
   
  12751280"се генерира следната грешка:"
  12761281
  1277 #: ../vinagre/vinagre-utils.c:153
   1282#: ../vinagre/vinagre-utils.c:163
  12781283msgid ""
  12791284"The program tried to open an UI file but did not succeed, with the error "
   
  12831288"успя и се генерира следната грешка:"
  12841289
  1285 #: ../vinagre/vinagre-utils.c:156
   1290#: ../vinagre/vinagre-utils.c:166
  12861291msgid "Please check your installation."
  12871292msgstr "Проверете инсталацията на програмата."
  12881293
  1289 #: ../vinagre/vinagre-utils.c:157
   1294#: ../vinagre/vinagre-utils.c:167
  12901295msgid "Error loading UI file"
  12911296msgstr "Грешка при зареждане на потребителския интерфейс"
  12921297
  1293 #: ../vinagre/vinagre-utils.c:278
   1298#: ../vinagre/vinagre-utils.c:288
  12941299msgid "Vinagre is a remote desktop viewer for the GNOME Desktop"
  12951300msgstr "Vinagre е клиент за отдалечена работа за GNOME"
  12961301
  1297 #: ../vinagre/vinagre-utils.c:281
   1302#: ../vinagre/vinagre-utils.c:291
  12981303msgid ""
  12991304"Vinagre is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
   
  13071312"ваше решение) по-късна версия."
  13081313
  1309 #: ../vinagre/vinagre-utils.c:285
   1314#: ../vinagre/vinagre-utils.c:295
  13101315msgid ""
  13111316"Vinagre is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
   
  13181323"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
  13191324
  1320 #: ../vinagre/vinagre-utils.c:289
   1325#: ../vinagre/vinagre-utils.c:299
  13211326msgid ""
  13221327"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  13271332">."
  13281333
  1329 #: ../vinagre/vinagre-utils.c:306
   1334#: ../vinagre/vinagre-utils.c:316
  13301335msgid "translator-credits"
  13311336msgstr ""
   
  13371342"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  13381343
  1339 #: ../vinagre/vinagre-utils.c:309
   1344#: ../vinagre/vinagre-utils.c:319
  13401345msgid "Vinagre Website"
  13411346msgstr "Уеб сайт на Vinagre"
  13421347
  13431348#. Translators: %s is a protocol, like VNC or SSH
  1344 #: ../vinagre/vinagre-utils.c:435
   1349#: ../vinagre/vinagre-utils.c:431
  13451350#, c-format
  13461351msgid "%s authentication is required"
   
  13521357
  13531358#. Translators: This is server:port, a statusbar tooltip when mouse is over a bookmark item on menu
  1354 #: ../vinagre/vinagre-window.c:553
   1359#: ../vinagre/vinagre-window.c:555
  13551360#, c-format
  13561361msgid "Open %s:%d"
  13571362msgstr "Свързване към %s:%d"
  13581363
  1359 #: ../vinagre/vinagre-window.c:732
   1364#: ../vinagre/vinagre-window.c:734
  13601365msgid "About menu accelerators and keyboard shortcuts"
  13611366msgstr "Относно клавишните комбинации в менютата"
  13621367
  1363 #: ../vinagre/vinagre-window.c:734
   1368#: ../vinagre/vinagre-window.c:736
  13641369msgid ""
  13651370"Vinagre comes with menu accelerators and keyboard shortcuts disabled by "
   
  13801385"Това съобщение ще се появи само веднъж."
  13811386
  1382 #: ../vinagre/vinagre-window.c:742 ../vinagre/vinagre-window.c:748
   1387#: ../vinagre/vinagre-window.c:744 ../vinagre/vinagre-window.c:750
  13831388#, c-format
  13841389msgid "Error while creating the file %s: %s"
 • gnome/master/zenity.master.bg.po

  r2106 r2235  
  11# Bulgarian translation of zenity po-file.
  22# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Copyright (C) 2008, 2010 Free Software Foundation, Inc.
   3# Copyright (C) 2008, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  44# This file is distributed under the same license as the zenity package.
  55# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
  66# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005.
  7 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2010
   7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2010, 2011.
  88#
  99#
   
  1313"Project-Id-Version: zenity master\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2010-08-22 22:36+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2010-08-22 22:34+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2011-01-12 23:23+0200\n"
   16"PO-Revision-Date: 2011-01-12 23:23+0200\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  7171msgstr "Показва диалогови прозорци от конзолни скриптове"
  7272
  73 #: ../src/main.c:100
   73#: ../src/main.c:102
  7474#, c-format
  7575msgid "You must specify a dialog type. See 'zenity --help' for details\n"
   
  7878"информация\n"
  7979
  80 #: ../src/notification.c:138
   80#: ../src/notification.c:95
  8181#, c-format
  8282msgid "could not parse command from stdin\n"
  8383msgstr "не може да се подаде командата от стандартния вход\n"
  8484
  85 #: ../src/notification.c:177
   85#: ../src/notification.c:122
  8686#, c-format
  8787msgid "Could not parse message from stdin\n"
  8888msgstr "Въведеното на стандартния вход не може да се анализира\n"
  8989
  90 #: ../src/notification.c:262 ../src/notification.c:279
   90#: ../src/notification.c:196
  9191msgid "Zenity notification"
  9292msgstr "Уведомяване на Zenity"
   
  196196msgstr "Въвеждан_е на нов текст:"
  197197
  198 #: ../src/option.c:131
   198#: ../src/option.c:134
  199199msgid "Set the dialog title"
  200200msgstr "Задаване на заглавието на прозореца"
  201201
  202 #: ../src/option.c:132
   202#: ../src/option.c:135
  203203msgid "TITLE"
  204204msgstr "ЗАГЛАВИЕ"
  205205
  206 #: ../src/option.c:140
   206#: ../src/option.c:143
  207207msgid "Set the window icon"
  208208msgstr "Задаване на иконката на прозореца"
  209209
  210 #: ../src/option.c:141
   210#: ../src/option.c:144
  211211msgid "ICONPATH"
  212212msgstr "ПЪТ_ДО_ИКОНКАТА"
  213213
  214 #: ../src/option.c:149
   214#: ../src/option.c:152
  215215msgid "Set the width"
  216216msgstr "Задаване на широчината"
  217217
  218 #: ../src/option.c:150
   218#: ../src/option.c:153
  219219msgid "WIDTH"
  220220msgstr "ШИРОЧИНА"
  221221
  222 #: ../src/option.c:158
   222#: ../src/option.c:161
  223223msgid "Set the height"
  224224msgstr "Задаване на височината"
  225225
  226 #: ../src/option.c:159
   226#: ../src/option.c:162
  227227msgid "HEIGHT"
  228228msgstr "ВИСОЧИНА"
  229229
  230 #: ../src/option.c:167
   230#: ../src/option.c:170
  231231msgid "Set dialog timeout in seconds"
  232232msgstr "Задаване на времето за прозореца в секунди"
  233233
  234234#. Timeout for closing the dialog
  235 #: ../src/option.c:169
   235#: ../src/option.c:172
  236236msgid "TIMEOUT"
  237237msgstr "ВРЕМЕ_ЗА_ИЗТИЧАНЕ"
  238238
  239 #: ../src/option.c:183
   239#: ../src/option.c:186
  240240msgid "Display calendar dialog"
  241241msgstr "Показване на прозорец с календар"
  242242
  243 #: ../src/option.c:192 ../src/option.c:252 ../src/option.c:295
  244 #: ../src/option.c:328 ../src/option.c:440 ../src/option.c:579
  245 #: ../src/option.c:651 ../src/option.c:735 ../src/option.c:768
   243#: ../src/option.c:195 ../src/option.c:255 ../src/option.c:298
   244#: ../src/option.c:331 ../src/option.c:443 ../src/option.c:585
   245#: ../src/option.c:657 ../src/option.c:750 ../src/option.c:783
  246246msgid "Set the dialog text"
  247247msgstr "Задаване на текста на прозореца"
  248248
  249 #: ../src/option.c:193 ../src/option.c:253 ../src/option.c:262
  250 #: ../src/option.c:296 ../src/option.c:329 ../src/option.c:441
  251 #: ../src/option.c:547 ../src/option.c:580 ../src/option.c:652
  252 #: ../src/option.c:661 ../src/option.c:670 ../src/option.c:736
  253 #: ../src/option.c:769
   249#: ../src/option.c:196 ../src/option.c:256 ../src/option.c:265
   250#: ../src/option.c:299 ../src/option.c:332 ../src/option.c:444
   251#: ../src/option.c:551 ../src/option.c:586 ../src/option.c:658
   252#: ../src/option.c:667 ../src/option.c:676 ../src/option.c:727
   253#: ../src/option.c:751 ../src/option.c:784
  254254msgid "TEXT"
  255255msgstr "ТЕКСТ"
  256256
  257 #: ../src/option.c:201
   257#: ../src/option.c:204
  258258msgid "Set the calendar day"
  259259msgstr "Задаване на деня на календара"
  260260
  261 #: ../src/option.c:202
   261#: ../src/option.c:205
  262262msgid "DAY"
  263263msgstr "ДЕН"
  264264
  265 #: ../src/option.c:210
   265#: ../src/option.c:213
  266266msgid "Set the calendar month"
  267267msgstr "Задаване на месеца на календара"
  268268
  269 #: ../src/option.c:211
   269#: ../src/option.c:214
  270270msgid "MONTH"
  271271msgstr "МЕСЕЦ"
  272272
  273 #: ../src/option.c:219
   273#: ../src/option.c:222
  274274msgid "Set the calendar year"
  275275msgstr "Задаване на годината на календара"
  276276
  277 #: ../src/option.c:220
   277#: ../src/option.c:223
  278278msgid "YEAR"
  279279msgstr "ГОДИНА"
  280280
  281 #: ../src/option.c:228
   281#: ../src/option.c:231
  282282msgid "Set the format for the returned date"
  283283msgstr "Задаване на формата на връщаната дата"
  284284
  285 #: ../src/option.c:229
   285#: ../src/option.c:232
  286286msgid "PATTERN"
  287287msgstr "ШАБЛОН"
  288288
  289 #: ../src/option.c:243
   289#: ../src/option.c:246
  290290msgid "Display text entry dialog"
  291291msgstr "Показване на прозорец за въвеждане на текст"
  292292
  293 #: ../src/option.c:261
   293#: ../src/option.c:264
  294294msgid "Set the entry text"
  295295msgstr "Задаване на текста на записа"
  296296
  297 #: ../src/option.c:270
   297#: ../src/option.c:273
  298298msgid "Hide the entry text"
  299299msgstr "Скриване на текста на записа"
  300300
  301 #: ../src/option.c:286
   301#: ../src/option.c:289
  302302msgid "Display error dialog"
  303303msgstr "Показване на прозорец за грешка"
  304304
  305 #: ../src/option.c:304 ../src/option.c:337 ../src/option.c:678
  306 #: ../src/option.c:744
   305#: ../src/option.c:307 ../src/option.c:340 ../src/option.c:684
   306#: ../src/option.c:759
  307307msgid "Do not enable text wrapping"
  308308msgstr "Текстът да не обгражда обектите"
  309309
  310 #: ../src/option.c:319
   310#: ../src/option.c:322
  311311msgid "Display info dialog"
  312312msgstr "Показване на прозорец с информация"
  313313
  314 #: ../src/option.c:352
   314#: ../src/option.c:355
  315315msgid "Display file selection dialog"
  316316msgstr "Показване на прозорец за избор на файл"
  317317
  318 #: ../src/option.c:361
   318#: ../src/option.c:364
  319319msgid "Set the filename"
  320320msgstr "Задаване на файловото име"
  321321
  322 #: ../src/option.c:362 ../src/option.c:703
   322#: ../src/option.c:365 ../src/option.c:709
  323323msgid "FILENAME"
  324324msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛА"
  325325
  326 #: ../src/option.c:370
   326#: ../src/option.c:373
  327327msgid "Allow multiple files to be selected"
  328328msgstr "Позволяване на избор на множество файлове"
  329329
  330 #: ../src/option.c:379
   330#: ../src/option.c:382
  331331msgid "Activate directory-only selection"
  332332msgstr "Включване на избора само на папки"
  333333
  334 #: ../src/option.c:388
   334#: ../src/option.c:391
  335335msgid "Activate save mode"
  336336msgstr "Активиране на режим на запазване"
  337337
  338 #: ../src/option.c:397 ../src/option.c:476
   338#: ../src/option.c:400 ../src/option.c:479
  339339msgid "Set output separator character"
  340340msgstr "Задаване на изходния знак-разделител"
  341341
  342 #: ../src/option.c:398 ../src/option.c:477
   342#: ../src/option.c:401 ../src/option.c:480
  343343msgid "SEPARATOR"
  344344msgstr "РАЗДЕЛИТЕЛ"
  345345
  346 #: ../src/option.c:406
   346#: ../src/option.c:409
  347347msgid "Confirm file selection if filename already exists"
  348348msgstr ""
   
  350350"                                    съществува файл с такова име"
  351351
  352 #: ../src/option.c:415
   352#: ../src/option.c:418
  353353msgid "Sets a filename filter"
  354354msgstr "Задаване на филтър по файлово име"
  355355
  356356#. Help for file-filter argument (name and patterns for file selection)
  357 #: ../src/option.c:417
   357#: ../src/option.c:420
  358358msgid "NAME | PATTERN1 PATTERN2 ..."
  359359msgstr "ИМЕ | ШАБЛОН1 ШАБЛОН2 …"
  360360
  361 #: ../src/option.c:431
   361#: ../src/option.c:434
  362362msgid "Display list dialog"
  363363msgstr "Показване на прозорец със списък"
  364364
  365 #: ../src/option.c:449
   365#: ../src/option.c:452
  366366msgid "Set the column header"
  367367msgstr "Задаване на заглавието на колоната"
  368368
  369 #: ../src/option.c:450
   369#: ../src/option.c:453
  370370msgid "COLUMN"
  371371msgstr "КОЛОНА"
  372372
  373 #: ../src/option.c:458
   373#: ../src/option.c:461
  374374msgid "Use check boxes for first column"
  375375msgstr "Ползване на поле за избор за първата колона"
  376376
  377 #: ../src/option.c:467
   377#: ../src/option.c:470
  378378msgid "Use radio buttons for first column"
  379379msgstr "Ползване на радио бутони за първата колона"
  380380
  381 #: ../src/option.c:485
   381#: ../src/option.c:488
  382382msgid "Allow multiple rows to be selected"
  383383msgstr "Позволяване на избор на множество редове"
  384384
  385 #: ../src/option.c:494 ../src/option.c:711
   385#: ../src/option.c:497 ../src/option.c:717
  386386msgid "Allow changes to text"
  387387msgstr "Позволяване на промени по текста"
  388388
  389 #: ../src/option.c:503
   389#: ../src/option.c:506
  390390msgid ""
  391391"Print a specific column (Default is 1. 'ALL' can be used to print all "
   
  398398
  399399#. Column index number to print out on a list dialog
  400 #: ../src/option.c:505 ../src/option.c:514
   400#: ../src/option.c:508 ../src/option.c:517
  401401msgid "NUMBER"
  402402msgstr "НОМЕР"
  403403
  404 #: ../src/option.c:513
   404#: ../src/option.c:516
  405405msgid "Hide a specific column"
  406406msgstr "Скриване на специфична колона"
  407407
  408 #: ../src/option.c:522
   408#: ../src/option.c:525
  409409msgid "Hides the column headers"
  410410msgstr "Скрива заглавията на колоните"
  411411
  412 #: ../src/option.c:537
   412#: ../src/option.c:541
  413413msgid "Display notification"
  414414msgstr "Показване на уведомяване"
  415415
  416 #: ../src/option.c:546
   416#: ../src/option.c:550
  417417msgid "Set the notification text"
  418418msgstr "Задаване на текста за уведомяване"
  419419
  420 #: ../src/option.c:555
   420#: ../src/option.c:559
  421421msgid "Listen for commands on stdin"
  422422msgstr "Очакване на команди от стандартния вход"
  423423
  424 #: ../src/option.c:570
   424#: ../src/option.c:576
  425425msgid "Display progress indication dialog"
  426426msgstr "Показване на прозорец с индикация за прогрес"
  427427
  428 #: ../src/option.c:588
   428#: ../src/option.c:594
  429429msgid "Set initial percentage"
  430430msgstr "Задаване на началния прогрес"
  431431
  432 #: ../src/option.c:589
   432#: ../src/option.c:595
  433433msgid "PERCENTAGE"
  434434msgstr "ПРОЦЕНТ"
  435435
  436 #: ../src/option.c:597
   436#: ../src/option.c:603
  437437msgid "Pulsate progress bar"
  438438msgstr "Пулсираща индикация за прогреса"
  439439
  440 #: ../src/option.c:607
   440#: ../src/option.c:613
  441441#, no-c-format
  442442msgid "Dismiss the dialog when 100% has been reached"
  443443msgstr "Затваряне на прозореца след стигане на 100%"
  444444
  445 #: ../src/option.c:617
   445#: ../src/option.c:623
  446446#, no-c-format
  447447msgid "Kill parent process if Cancel button is pressed"
   
  450450"                                    на бутона за отказ"
  451451
  452 #: ../src/option.c:627
   452#: ../src/option.c:633
  453453#, no-c-format
  454454msgid "Hide Cancel button"
  455455msgstr "Скриване на бутона за отказ"
  456456
  457 #: ../src/option.c:642
   457#: ../src/option.c:648
  458458msgid "Display question dialog"
  459459msgstr "Показване на прозорец с въпрос"
  460460
  461 #: ../src/option.c:660
   461#: ../src/option.c:666
  462462msgid "Sets the label of the Ok button"
  463463msgstr "Задаване на текста на бутона за потвърждение"
  464464
  465 #: ../src/option.c:669
   465#: ../src/option.c:675
  466466msgid "Sets the label of the Cancel button"
  467467msgstr "Задаване на текста на бутона за отказ"
  468468
  469 #: ../src/option.c:693
   469#: ../src/option.c:699
  470470msgid "Display text information dialog"
  471471msgstr "Показване на прозорец с текстова информация"
  472472
  473 #: ../src/option.c:702
   473#: ../src/option.c:708
  474474msgid "Open file"
  475475msgstr "Отваряне на файл"
  476476
  477477#: ../src/option.c:726
   478msgid "Set the text font"
   479msgstr "Задаване на шрифта текста"
   480
   481#: ../src/option.c:741
  478482msgid "Display warning dialog"
  479483msgstr "Показване на прозорец с предупреждение"
  480484
  481 #: ../src/option.c:759
   485#: ../src/option.c:774
  482486msgid "Display scale dialog"
  483487msgstr "Показване на прозорец със скала"
  484488
  485 #: ../src/option.c:777
   489#: ../src/option.c:792
  486490msgid "Set initial value"
  487491msgstr "Задаване на начална стойност"
  488492
  489 #: ../src/option.c:778 ../src/option.c:787 ../src/option.c:796
  490 #: ../src/option.c:805 ../src/option.c:871
   493#: ../src/option.c:793 ../src/option.c:802 ../src/option.c:811
   494#: ../src/option.c:820 ../src/option.c:886
  491495msgid "VALUE"
  492496msgstr "СТОЙНОСТ"
  493497
  494 #: ../src/option.c:786
   498#: ../src/option.c:801
  495499msgid "Set minimum value"
  496500msgstr "Задаване на минимална стойност"
  497501
  498 #: ../src/option.c:795
   502#: ../src/option.c:810
  499503msgid "Set maximum value"
  500504msgstr "Задаване на максимална стойност"
  501505
  502 #: ../src/option.c:804
   506#: ../src/option.c:819
  503507msgid "Set step size"
  504508msgstr "Задаване на стъпка"
  505509
  506 #: ../src/option.c:813
   510#: ../src/option.c:828
  507511msgid "Print partial values"
  508512msgstr "Отпечатване на частични стойности"
  509513
  510 #: ../src/option.c:822
   514#: ../src/option.c:837
  511515msgid "Hide value"
  512516msgstr "Скриване на стойност"
  513517
  514 #: ../src/option.c:837
   518#: ../src/option.c:852
  515519msgid "Display password dialog"
  516520msgstr "Показване на прозорец за парола"
  517521
  518 #: ../src/option.c:846
   522#: ../src/option.c:861
  519523msgid "Display the username option"
  520524msgstr "Показване на опцията за потребителско име"
  521525
  522 #: ../src/option.c:861
   526#: ../src/option.c:876
  523527msgid "Display color selection dialog"
  524528msgstr "Показване на прозорец за избор на цвят"
  525529
  526 #: ../src/option.c:870
   530#: ../src/option.c:885
  527531msgid "Set the color"
  528532msgstr "Задаване на цвета"
  529533
  530 #: ../src/option.c:879
   534#: ../src/option.c:894
  531535msgid "Show the palette"
  532536msgstr "Показване на палитрата"
  533537
  534 #: ../src/option.c:894
   538#: ../src/option.c:909
  535539msgid "About zenity"
  536540msgstr "Относно Zenity"
  537541
  538 #: ../src/option.c:903
   542#: ../src/option.c:918
  539543msgid "Print version"
  540544msgstr "Отпечатване на версията"
  541545
  542 #: ../src/option.c:1643
   546#: ../src/option.c:1674
  543547msgid "General options"
  544548msgstr "Общи опции"
  545549
  546 #: ../src/option.c:1644
   550#: ../src/option.c:1675
  547551msgid "Show general options"
  548552msgstr "Показване на общите опции"
  549553
  550 #: ../src/option.c:1654
   554#: ../src/option.c:1685
  551555msgid "Calendar options"
  552556msgstr "Опции на календара"
  553557
  554 #: ../src/option.c:1655
   558#: ../src/option.c:1686
  555559msgid "Show calendar options"
  556560msgstr "Показване на опциите на календара"
  557561
  558 #: ../src/option.c:1665
   562#: ../src/option.c:1696
  559563msgid "Text entry options"
  560564msgstr "Опции на въвеждането на текст"
  561565
  562 #: ../src/option.c:1666
   566#: ../src/option.c:1697
  563567msgid "Show text entry options"
  564568msgstr "Показване на опциите за въвеждането на текст"
  565569
  566 #: ../src/option.c:1676
   570#: ../src/option.c:1707
  567571msgid "Error options"
  568572msgstr "Опции за грешките"
  569573
  570 #: ../src/option.c:1677
   574#: ../src/option.c:1708
  571575msgid "Show error options"
  572576msgstr "Показване на опциите за грешки"
  573577
  574 #: ../src/option.c:1687
   578#: ../src/option.c:1718
  575579msgid "Info options"
  576580msgstr "Опции на информацията"
  577581
  578 #: ../src/option.c:1688
   582#: ../src/option.c:1719
  579583msgid "Show info options"
  580584msgstr "Показване на опциите за информация"
  581585
  582 #: ../src/option.c:1698
   586#: ../src/option.c:1729
  583587msgid "File selection options"
  584588msgstr "Опции на избирането на файл"
  585589
  586 #: ../src/option.c:1699
   590#: ../src/option.c:1730
  587591msgid "Show file selection options"
  588592msgstr "Показване на опциите за избор на файлове"
  589593
  590 #: ../src/option.c:1709
   594#: ../src/option.c:1740
  591595msgid "List options"
  592596msgstr "Опции на списъците"
  593597
  594 #: ../src/option.c:1710
   598#: ../src/option.c:1741
  595599msgid "Show list options"
  596600msgstr "Показване на опциите за списъци"
  597601
  598 #: ../src/option.c:1720
   602#: ../src/option.c:1752
  599603msgid "Notification icon options"
  600604msgstr "Опции на иконата за уведомяване"
  601605
  602 #: ../src/option.c:1721
   606#: ../src/option.c:1753
  603607msgid "Show notification icon options"
  604608msgstr ""
   
  606610"                                    уведомяване"
  607611
  608 #: ../src/option.c:1731
   612#: ../src/option.c:1764
  609613msgid "Progress options"
  610614msgstr "Опции за отчитането на прогреса"
  611615
  612 #: ../src/option.c:1732
   616#: ../src/option.c:1765
  613617msgid "Show progress options"
  614618msgstr "Показване на опциите за прогреса"
  615619
  616 #: ../src/option.c:1742
   620#: ../src/option.c:1775
  617621msgid "Question options"
  618622msgstr "Опции на въпросите"
  619623
  620 #: ../src/option.c:1743
   624#: ../src/option.c:1776
  621625msgid "Show question options"
  622626msgstr "Показване на опциите за въпросите"
  623627
  624 #: ../src/option.c:1753
   628#: ../src/option.c:1786
  625629msgid "Warning options"
  626630msgstr "Опции на предупрежденията"
  627631
  628 #: ../src/option.c:1754
   632#: ../src/option.c:1787
  629633msgid "Show warning options"
  630634msgstr "Показване на опциите за предупреждения"
  631635
  632 #: ../src/option.c:1764
   636#: ../src/option.c:1797
  633637msgid "Scale options"
  634638msgstr "Опции на скалата"
  635639
  636 #: ../src/option.c:1765
   640#: ../src/option.c:1798
  637641msgid "Show scale options"
  638642msgstr "Показване на опциите на скалата"
  639643
  640 #: ../src/option.c:1775
   644#: ../src/option.c:1808
  641645msgid "Text information options"
  642646msgstr "Опции на текста за уведомяване"
  643647
  644 #: ../src/option.c:1776
   648#: ../src/option.c:1809
  645649msgid "Show text information options"
  646650msgstr ""
   
  648652"                                    уведомяване"
  649653
  650 #: ../src/option.c:1786
   654#: ../src/option.c:1819
  651655msgid "Color selection options"
  652656msgstr "Опции на избирането на цвят"
  653657
  654 #: ../src/option.c:1787
   658#: ../src/option.c:1820
  655659msgid "Show color selection options"
  656660msgstr "Показване на опциите за избор на цвят"
  657661
  658 #: ../src/option.c:1797
   662#: ../src/option.c:1830
  659663msgid "Password dialog options"
  660664msgstr "Опции на прозореца за паролата"
  661665
  662 #: ../src/option.c:1798
   666#: ../src/option.c:1831
  663667msgid "Show password dialog options"
  664668msgstr "Показване на опциите на прозореца за паролата"
  665669
  666 #: ../src/option.c:1808
   670#: ../src/option.c:1841
  667671msgid "Miscellaneous options"
  668672msgstr "Други опции"
  669673
  670 #: ../src/option.c:1809
   674#: ../src/option.c:1842
  671675msgid "Show miscellaneous options"
  672676msgstr "Показване на другите опции"
  673677
  674 #: ../src/option.c:1834
   678#: ../src/option.c:1867
  675679#, c-format
  676680msgid ""
   
  680684"употреба.\n"
  681685
  682 #: ../src/option.c:1838
   686#: ../src/option.c:1871
  683687#, c-format
  684688msgid "--%s is not supported for this dialog\n"
  685689msgstr "опцията --%s не се поддържа от този прозорец\n"
  686690
  687 #: ../src/option.c:1842
   691#: ../src/option.c:1875
  688692#, c-format
  689693msgid "Two or more dialog options specified\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.