Changeset 2248


Ignore:
Timestamp:
Jan 21, 2011, 9:44:36 PM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

nautilus, gnome-power-manager: подадени в master

Location:
gnome/master
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-power-manager.master.bg.po

  r2187 r2248  
  11# Bulgarian translation for gnome-power-manager po-file.
  2 # Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the gnome-power-manager package.
  4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
   4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
  55# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
  66# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
   
  1010"Project-Id-Version: gnome-power-manager master\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2010-09-27 11:32+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2010-09-27 11:32+0300\n"
  14 "Last-Translator: Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>\n"
   12"POT-Creation-Date: 2011-01-21 20:58+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2011-01-21 20:58+0200\n"
   14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1616"Language: bg\n"
   
  2020"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  22 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:109
  23 msgid "Power Manager Brightness Applet"
  24 msgstr "Аплет за захранването за управление на яркостта"
  25 
  26 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:110
  27 msgid "Adjusts laptop panel brightness."
  28 msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
  29 
  30 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:363
  31 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:362
  32 msgid "Cannot connect to gnome-power-manager"
  33 msgstr "Неуспех при свързването с управлението на захранването на GNOME"
  34 
  35 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:365
  36 msgid "Cannot get laptop panel brightness"
  37 msgstr "Не може да се определи яркостта на екрана"
  38 
  39 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:367
  40 #, c-format
  41 msgid "LCD brightness : %d%%"
  42 msgstr "Яркост на екрана: %d %%"
  43 
  44 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:752
  45 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:431
  46 msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
  47 msgstr "Лиценз — ОПЛ на GNU (GNU General Public License), версия 2"
  48 
  49 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:753
  50 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
  51 msgid ""
  52 "Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
  53 "modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
  54 "as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
  55 "of the License, or (at your option) any later version."
  56 msgstr ""
  57 "Тази програма (Управление на захранването на GNOME) е свободен\n"
  58 "софтуер. Можете да я разпространявате и/или променяте под\n"
  59 "условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е\n"
  60 "публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на\n"
  61 "лиценза или (по ваше решение) по-късна версия."
  62 
  63 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:757
  64 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:436
  65 msgid ""
  66 "Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
  67 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
  68 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
  69 "GNU General Public License for more details."
  70 msgstr ""
  71 "Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна,\n"
  72 "но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или\n"
  73 "СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете\n"
  74 "Общия публичен лиценз на GNU."
  75 
  76 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:761
  77 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:440
  78 msgid ""
  79 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
  80 "along with this program; if not, write to the Free Software\n"
  81 "Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
  82 "02110-1301, USA."
  83 msgstr ""
  84 "Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU\n"
  85 "GPL) заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software\n"
  86 "Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,\n"
  87 "USA."
  88 
  89 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:775
  90 msgid "Copyright © 2006 Benjamin Canou"
  91 msgstr "Авторски права © 2006 Benjamin Canou"
  92 
  93 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:1010
  94 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:661
  95 msgid "_About"
  96 msgstr "_Относно"
  97 
  98 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:1013
  99 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:664
  100 msgid "_Help"
  101 msgstr "Помо_щ"
  102 
  103 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:95
  104 msgid "Power Manager Inhibit Applet"
  105 msgstr "Аплет за предотвратяването на автоматичното енергоспестяване"
  106 
  107 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:96
  108 msgid "Allows user to inhibit automatic power saving."
  109 msgstr ""
  110 "Позволява на потребителя да предотврати автоматичното енергоспестяване."
  111 
  112 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:365
  113 msgid "Automatic sleep inhibited"
  114 msgstr "Автоматичното приспиване е изключено"
  115 
  116 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:367
  117 msgid "Automatic sleep enabled"
  118 msgstr "Автоматичното приспиване е включено"
  119 
  120 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:395
  121 msgid "Manual inhibit"
  122 msgstr "Ръчно предотвратяване"
  123 
  124 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:454
  125 msgid "Copyright © 2006-2007 Richard Hughes"
  126 msgstr "Авторски права © 2006-2007 Richard Hughes"
  127 
  12822#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:1
  12923msgid "Power Manager"
   
  13428msgstr "Демон за управление на захранването"
  13529
  136 #: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.in.h:1
  137 msgid "Configure power management"
  138 msgstr "Настройки на управлението на захранването"
  139 
  140 #: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.in.h:2
  141 msgid "Power Management"
  142 msgstr "Управление на захранването"
  143 
  14430#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:1
  14531msgid "Observe power management"
   
  14935#. TRANSLATORS: the program name
  15036#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:2
  151 #: ../data/gpm-statistics.ui.h:6 ../src/gpm-statistics.c:1090
  152 #: ../src/gpm-statistics.c:1574
   37#: ../data/gpm-statistics.ui.h:6 ../src/gpm-statistics.c:1087
   38#: ../src/gpm-statistics.c:1541
  15339msgid "Power Statistics"
  15440msgstr "Статистика на захранването"
   
  16652msgstr "Период с данни:"
  16753
  168 #: ../data/gpm-statistics.ui.h:3 ../src/gpm-statistics.c:208
   54#: ../data/gpm-statistics.ui.h:3 ../src/gpm-statistics.c:206
  16955msgid "Details"
  17056msgstr "Подробности"
   
  19884msgstr "Използване на загладена линия"
  19985
  200 #: ../data/gpm-statistics.ui.h:12 ../src/gpm-statistics.c:194
   86#: ../data/gpm-statistics.ui.h:12 ../src/gpm-statistics.c:192
  20187msgid "Wakeups"
  20288msgstr "Събуждания"
  203 
  204 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:1
  205 msgid "<b>Actions</b>"
  206 msgstr "<b>Действия</b>"
  207 
  208 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:2
  209 msgid "<b>Display</b>"
  210 msgstr "<b>Визуализация</b>"
  211 
  212 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:3
  213 msgid "<b>Notification Area</b>"
  214 msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
  215 
  216 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:4
  217 msgid "Di_m display when idle"
  218 msgstr "За_тъмняване на екрана при бездействие"
  219 
  220 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:5
  221 msgid "General"
  222 msgstr "Общи"
  223 
  224 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:6
  225 msgid "Make Default"
  226 msgstr "Да е стандартно"
  227 
  228 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:7
  229 msgid "On AC Power"
  230 msgstr "От ел. мрежа"
  231 
  232 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:8
  233 msgid "On Battery Power"
  234 msgstr "От батерии"
  235 
  236 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:9
  237 msgid "On UPS Power"
  238 msgstr "От непрекъсваемото токозахранване"
  239 
  240 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:10
  241 msgid "Only display an icon when a battery is p_resent"
  242 msgstr "Показване на икона само при _наличие на батерии"
  243 
  244 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:11
  245 msgid "Only display an icon when charging or _discharging"
  246 msgstr "Показване на икона само при зареждане или _разреждане"
  247 
  248 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:12
  249 msgid "Power Management Preferences"
  250 msgstr "Настройки на управлението на захранването"
  251 
  252 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:13
  253 msgid "Provides help about this program"
  254 msgstr "Показва помощта на програмата"
  255 
  256 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:14
  257 msgid "Put _display to sleep when inactive for:"
  258 msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие от:"
  259 
  260 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:15
  261 msgid "Put computer to _sleep when inactive for:"
  262 msgstr "Приспиване на _компютъра след бездействие от:"
  263 
  264 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:16
  265 msgid "Set display _brightness to:"
  266 msgstr "_Задаване на яркостта на екрана:"
  267 
  268 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:17
  269 msgid "Sets this policy to be used by all users"
  270 msgstr "Задаване на тази политика за всички потребители"
  271 
  272 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:18
  273 msgid "Sp_in down hard disks when possible"
  274 msgstr "_Изключване на твърдите дискове при възможност"
  275 
  276 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:19
  277 msgid "When UPS power is _critically low:"
  278 msgstr "При _критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
  279 
  280 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:20
  281 msgid "When UPS power is l_ow:"
  282 msgstr "При _ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
  283 
  284 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:21
  285 msgid "When battery po_wer is critically low:"
  286 msgstr "При критично ниско ниво на _батериите:"
  287 
  288 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:22
  289 msgid "When laptop lid is cl_osed:"
  290 msgstr "При _затваряне на екрана:"
  291 
  292 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:23
  293 msgid "When the _suspend button is pressed:"
  294 msgstr "При н_атискане на бутона за приспиване:"
  295 
  296 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:24
  297 msgid "When the power _button is pressed:"
  298 msgstr "При натискане на _бутона за включване/изключване:"
  299 
  300 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:25
  301 msgid "_Never display an icon"
  302 msgstr "_Никога да не се показва икона"
  303 
  304 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:26
  305 msgid "_Only display an icon when battery power is low"
  306 msgstr "Показване само при _ниско ниво на батериите"
  307 
  308 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:27
  309 msgid "_Reduce backlight brightness"
  310 msgstr "_Затъмняване на екрана"
  311 
  312 #: ../src/cc-power-panel.c:190
  313 msgid "Shutdown"
  314 msgstr "Изключване"
  315 
  316 #: ../src/cc-power-panel.c:197
  317 msgid "Suspend"
  318 msgstr "Приспиване"
  319 
  320 #: ../src/cc-power-panel.c:200
  321 msgid "Hibernate"
  322 msgstr "Дълбоко приспиване"
  323 
  324 #: ../src/cc-power-panel.c:203
  325 msgid "Blank screen"
  326 msgstr "Изчистване на екрана"
  327 
  328 #: ../src/cc-power-panel.c:206
  329 msgid "Ask me"
  330 msgstr "Запитване към потребителя"
  331 
  332 #: ../src/cc-power-panel.c:209
  333 msgid "Do nothing"
  334 msgstr "Да не се прави нищо"
  335 
  336 #: ../src/cc-power-panel.c:302
  337 msgid "Never"
  338 msgstr "Никога"
  33989
  34090#. command line argument
   
  393143msgstr "Неуспешна промяна на осветеността"
  394144
  395 #: ../src/gpm-common.c:56
   145#: ../src/gpm-common.c:55
  396146msgid "Unknown time"
  397147msgstr "Неизвестно време"
  398148
  399 #: ../src/gpm-common.c:61
   149#: ../src/gpm-common.c:60
  400150#, c-format
  401151msgid "%i minute"
   
  404154msgstr[1] "%i минути"
  405155
  406 #: ../src/gpm-common.c:72
   156#: ../src/gpm-common.c:71
  407157#, c-format
  408158msgid "%i hour"
   
  413163#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
  414164#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
  415 #: ../src/gpm-common.c:78
   165#: ../src/gpm-common.c:77
  416166#, c-format
  417167msgid "%i %s %i %s"
  418168msgstr "%i %s и %i %s"
  419169
  420 #: ../src/gpm-common.c:79
   170#: ../src/gpm-common.c:78
  421171msgid "hour"
  422172msgid_plural "hours"
   
  424174msgstr[1] "часа"
  425175
  426 #: ../src/gpm-common.c:80
   176#: ../src/gpm-common.c:79
  427177msgid "minute"
  428178msgid_plural "minutes"
   
  430180msgstr[1] "минути"
  431181
   182#. TRANSLATORS: turn on all debugging
   183#: ../src/gpm-debug.c:131
   184msgid "Show debugging information for all files"
   185msgstr ""
   186"Извеждане на информация за изчистване \n"
   187"                                    грешки във всички файлове"
   188
   189#: ../src/gpm-debug.c:189
   190msgid "Debugging Options"
   191msgstr "Опции да изчистване на грешки"
   192
   193#: ../src/gpm-debug.c:189
   194msgid "Show debugging options"
   195msgstr "Извеждане на опциите за изчистване на грешки"
   196
  432197#. Translators: This is %i days
  433 #: ../src/gpm-graph-widget.c:432
   198#: ../src/gpm-graph-widget.c:430
  434199#, c-format
  435200msgid "%id"
   
  437202
  438203#. Translators: This is %i days %02i hours
  439 #: ../src/gpm-graph-widget.c:435
   204#: ../src/gpm-graph-widget.c:433
  440205#, c-format
  441206msgid "%id%02ih"
   
  443208
  444209#. Translators: This is %i hours
  445 #: ../src/gpm-graph-widget.c:440
   210#: ../src/gpm-graph-widget.c:438
  446211#, c-format
  447212msgid "%ih"
   
  449214
  450215#. Translators: This is %i hours %02i minutes
  451 #: ../src/gpm-graph-widget.c:443
   216#: ../src/gpm-graph-widget.c:441
  452217#, c-format
  453218msgid "%ih%02im"
   
  455220
  456221#. Translators: This is %2i minutes
  457 #: ../src/gpm-graph-widget.c:448
   222#: ../src/gpm-graph-widget.c:446
  458223#, c-format
  459224msgid "%2im"
   
  461226
  462227#. Translators: This is %2i minutes %02i seconds
  463 #: ../src/gpm-graph-widget.c:451
   228#: ../src/gpm-graph-widget.c:449
  464229#, c-format
  465230msgid "%2im%02i"
   
  467232
  468233#. Translators: This is %2i seconds
  469 #: ../src/gpm-graph-widget.c:455
   234#: ../src/gpm-graph-widget.c:453
  470235#, c-format
  471236msgid "%2is"
   
  473238
  474239#. Translators: This is %i Percentage
  475 #: ../src/gpm-graph-widget.c:459
   240#: ../src/gpm-graph-widget.c:457
  476241#, c-format
  477242msgid "%i%%"
   
  479244
  480245#. Translators: This is %.1f Watts
  481 #: ../src/gpm-graph-widget.c:462
   246#: ../src/gpm-graph-widget.c:460
  482247#, c-format
  483248msgid "%.1fW"
   
  485250
  486251#. Translators: This is %.1f Volts
  487 #: ../src/gpm-graph-widget.c:467
   252#: ../src/gpm-graph-widget.c:465
  488253#, c-format
  489254msgid "%.1fV"
  490255msgstr "%.1f V"
  491256
  492 #. TRANSLATORS: show verbose debugging
  493 #: ../src/gpm-main.c:172 ../src/gpm-statistics.c:1554
  494 msgid "Show extra debugging information"
  495 msgstr ""
  496 "Допълнителна информация за изчистване на\n"
  497 "                                    грешки"
  498 
  499 #: ../src/gpm-main.c:174
   257#: ../src/gpm-main.c:221
  500258msgid "Show version of installed program and exit"
  501259msgstr ""
   
  503261"                                    програма и спиране на програмата"
  504262
  505 #: ../src/gpm-main.c:176
   263#: ../src/gpm-main.c:223
  506264msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
  507265msgstr ""
   
  509267"                                    грешки)"
  510268
  511 #: ../src/gpm-main.c:178
   269#: ../src/gpm-main.c:225
  512270msgid "Exit after the manager has loaded (for debugging)"
  513271msgstr ""
   
  515273"                                    изчистване на грешки)"
  516274
  517 #: ../src/gpm-main.c:192 ../src/gpm-main.c:196
   275#: ../src/gpm-main.c:238 ../src/gpm-main.c:243
  518276msgid "GNOME Power Manager"
  519277msgstr "Управление на захранването на GNOME"
  520278
  521279#. TRANSLATORS: this is the sound description
  522 #: ../src/gpm-manager.c:222 ../src/gpm-manager.c:295
   280#: ../src/gpm-manager.c:237 ../src/gpm-manager.c:308
  523281msgid "Battery is very low"
  524282msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
  525283
  526284#. TRANSLATORS: this is the sound description
  527 #: ../src/gpm-manager.c:275
   285#: ../src/gpm-manager.c:288
  528286msgid "Power plugged in"
  529287msgstr "Включване на електрическото захранване"
  530288
  531289#. TRANSLATORS: this is the sound description
  532 #: ../src/gpm-manager.c:279
   290#: ../src/gpm-manager.c:292
  533291msgid "Power unplugged"
  534292msgstr "Изключване на електрическото захранване"
  535293
  536294#. TRANSLATORS: this is the sound description
  537 #: ../src/gpm-manager.c:283
   295#: ../src/gpm-manager.c:296
  538296msgid "Lid has opened"
  539297msgstr "Отваряне на екрана"
  540298
  541299#. TRANSLATORS: this is the sound description
  542 #: ../src/gpm-manager.c:287
   300#: ../src/gpm-manager.c:300
  543301msgid "Lid has closed"
  544302msgstr "Затваряне на екрана"
  545303
  546304#. TRANSLATORS: this is the sound description
  547 #: ../src/gpm-manager.c:291
   305#: ../src/gpm-manager.c:304
  548306msgid "Battery is low"
  549307msgstr "Ниско ниво на батерията"
  550308
  551309#. TRANSLATORS: this is the sound description
  552 #: ../src/gpm-manager.c:299
   310#: ../src/gpm-manager.c:312
  553311msgid "Battery is full"
  554312msgstr "Батерията е заредена"
  555313
  556314#. TRANSLATORS: this is the sound description
  557 #: ../src/gpm-manager.c:303
   315#: ../src/gpm-manager.c:316
  558316msgid "Suspend started"
  559317msgstr "Начало на приспиване"
  560318
  561319#. TRANSLATORS: this is the sound description
  562 #: ../src/gpm-manager.c:307
   320#: ../src/gpm-manager.c:320
  563321msgid "Resumed"
  564322msgstr "Събуждане"
  565323
  566324#. TRANSLATORS: this is the sound description
  567 #: ../src/gpm-manager.c:311
   325#: ../src/gpm-manager.c:324
  568326msgid "Suspend failed"
  569327msgstr "Неуспешно приспиване"
  570328
  571329#. TRANSLATORS: message text
  572 #: ../src/gpm-manager.c:601
   330#: ../src/gpm-manager.c:610
  573331msgid "Computer failed to suspend."
  574332msgstr "Неуспех при приспиване на компютъра."
  575333
  576334#. TRANSLATORS: title text
  577 #: ../src/gpm-manager.c:603
   335#: ../src/gpm-manager.c:612
  578336msgid "Failed to suspend"
  579337msgstr "Неуспешно приспиване"
  580338
  581339#. TRANSLATORS: message text
  582 #: ../src/gpm-manager.c:607
   340#: ../src/gpm-manager.c:616
  583341msgid "Computer failed to hibernate."
  584342msgstr "Неуспех при дълбоко приспиване на компютъра."
  585343
  586344#. TRANSLATORS: title text
  587 #: ../src/gpm-manager.c:609
   345#: ../src/gpm-manager.c:618
  588346msgid "Failed to hibernate"
  589347msgstr "Неуспешно дълбоко приспиване"
  590348
  591349#. TRANSLATORS: message text
  592 #: ../src/gpm-manager.c:614
   350#: ../src/gpm-manager.c:623
  593351msgid "Failure was reported as:"
  594352msgstr "Докладваната грешка е:"
  595353
  596354#. TRANSLATORS: button text, visit the suspend help website
  597 #: ../src/gpm-manager.c:627
   355#: ../src/gpm-manager.c:636
  598356msgid "Visit help page"
  599357msgstr "Погледнете страницата с помощта"
  600358
  601359#. TRANSLATORS: this is the gnome-screensaver throttle
  602 #: ../src/gpm-manager.c:891
   360#: ../src/gpm-manager.c:959
  603361msgid "Display DPMS activated"
  604362msgstr "Управлението на захранването на екрана е включено"
  605363
  606364#. TRANSLATORS: this is the gnome-screensaver throttle
  607 #: ../src/gpm-manager.c:910
   365#: ../src/gpm-manager.c:978
  608366msgid "On battery power"
  609367msgstr "От батерии"
  610368
  611 #: ../src/gpm-manager.c:928
   369#: ../src/gpm-manager.c:996
  612370msgid "Laptop lid is closed"
  613371msgstr "Екранът е затворен"
  614372
  615 #: ../src/gpm-manager.c:966
   373#: ../src/gpm-manager.c:1034
  616374msgid "Power Information"
  617375msgstr "Информация за заряда"
  618376
  619377#. TRANSLATORS: the battery may be recalled by it's vendor
  620 #: ../src/gpm-manager.c:1208
   378#: ../src/gpm-manager.c:1272
  621379msgid "Battery may be recalled"
  622380msgstr "Батериите ви може да са обявени за връщане"
  623381
  624 #: ../src/gpm-manager.c:1209
   382#: ../src/gpm-manager.c:1273
  625383#, c-format
  626384msgid ""
   
  636394
  637395#. TRANSLATORS: button text, visit the manufacturers recall website
  638 #: ../src/gpm-manager.c:1219
   396#: ../src/gpm-manager.c:1283
  639397msgid "Visit recall website"
  640398msgstr "Посещаване на сайта за връщане на батерии"
  641399
  642400#. TRANSLATORS: button text, do not show this bubble again
  643 #: ../src/gpm-manager.c:1222
   401#: ../src/gpm-manager.c:1286
  644402msgid "Do not show me this again"
  645403msgstr "Това да не се показва отново"
   
  649407#. * the design capacity. (#326740)
  650408#. TRANSLATORS: battery is old or broken
  651 #: ../src/gpm-manager.c:1312
   409#: ../src/gpm-manager.c:1374
  652410msgid "Battery may be broken"
  653411msgstr "Батериите ви може да са повредени"
  654412
  655413#. TRANSLATORS: notify the user that that battery is broken as the capacity is very low
  656 #: ../src/gpm-manager.c:1315
   414#: ../src/gpm-manager.c:1377
  657415#, c-format
  658416msgid ""
   
  664422
  665423#. TRANSLATORS: show the charged notification
  666 #: ../src/gpm-manager.c:1364
   424#: ../src/gpm-manager.c:1426
  667425msgid "Battery Charged"
  668426msgid_plural "Batteries Charged"
   
  671429
  672430#. TRANSLATORS: laptop battery is now discharging
  673 #: ../src/gpm-manager.c:1410
   431#: ../src/gpm-manager.c:1472
  674432msgid "Battery Discharging"
  675433msgstr "Батериите се разреждат"
  676434
  677435#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
  678 #: ../src/gpm-manager.c:1414
   436#: ../src/gpm-manager.c:1476
  679437#, c-format
  680438msgid "%s of battery power remaining (%.0f%%)"
   
  682440
  683441#. TRANSLATORS: UPS is now discharging
  684 #: ../src/gpm-manager.c:1420
   442#: ../src/gpm-manager.c:1482
  685443msgid "UPS Discharging"
  686444msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
  687445
  688446#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
  689 #: ../src/gpm-manager.c:1424
   447#: ../src/gpm-manager.c:1486
  690448#, c-format
  691449msgid "%s of UPS backup power remaining (%.0f%%)"
   
  693451
  694452#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
  695 #: ../src/gpm-manager.c:1508
   453#: ../src/gpm-manager.c:1584
  696454msgid "Battery low"
  697455msgstr "Ниско ниво на батерията"
  698456
  699457#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
  700 #: ../src/gpm-manager.c:1511
   458#: ../src/gpm-manager.c:1587
  701459msgid "Laptop battery low"
  702460msgstr "Ниско ниво на батерията на преносим компютър"
  703461
  704462#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
  705 #: ../src/gpm-manager.c:1517
   463#: ../src/gpm-manager.c:1593
  706464#, c-format
  707465msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.0f%%)"
   
  709467
  710468#. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
  711 #: ../src/gpm-manager.c:1521
   469#: ../src/gpm-manager.c:1597
  712470msgid "UPS low"
  713471msgstr "Ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
  714472
  715473#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
  716 #: ../src/gpm-manager.c:1525
   474#: ../src/gpm-manager.c:1601
  717475#, c-format
  718476msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
   
  723481#. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
  724482#. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
  725 #: ../src/gpm-manager.c:1529 ../src/gpm-manager.c:1667
   483#: ../src/gpm-manager.c:1605 ../src/gpm-manager.c:1757
  726484msgid "Mouse battery low"
  727485msgstr "Ниско ниво на батерията на мишката"
  728486
  729487#. TRANSLATORS: tell user more details
  730 #: ../src/gpm-manager.c:1532
   488#: ../src/gpm-manager.c:1608
  731489#, c-format
  732490msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
   
  735493#. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
  736494#. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
  737 #: ../src/gpm-manager.c:1536 ../src/gpm-manager.c:1675
   495#: ../src/gpm-manager.c:1612 ../src/gpm-manager.c:1765
  738496msgid "Keyboard battery low"
  739497msgstr "Ниско ниво на батерията на клавиатурата"
  740498
  741499#. TRANSLATORS: tell user more details
  742 #: ../src/gpm-manager.c:1539
   500#: ../src/gpm-manager.c:1615
  743501#, c-format
  744502msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
   
  747505#. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
  748506#. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
  749 #: ../src/gpm-manager.c:1543 ../src/gpm-manager.c:1684
   507#: ../src/gpm-manager.c:1619 ../src/gpm-manager.c:1774
  750508msgid "PDA battery low"
  751509msgstr "Ниско ниво на батерията на цифровия помощник"
  752510
  753511#. TRANSLATORS: tell user more details
  754 #: ../src/gpm-manager.c:1546
   512#: ../src/gpm-manager.c:1622
  755513#, c-format
  756514msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
   
  759517#. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
  760518#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
  761 #: ../src/gpm-manager.c:1550 ../src/gpm-manager.c:1694
  762 #: ../src/gpm-manager.c:1705
   519#: ../src/gpm-manager.c:1626 ../src/gpm-manager.c:1784
   520#: ../src/gpm-manager.c:1795
  763521msgid "Cell phone battery low"
  764522msgstr "Ниско ниво на батерията на мобилния телефон"
  765523
  766524#. TRANSLATORS: tell user more details
  767 #: ../src/gpm-manager.c:1553
   525#: ../src/gpm-manager.c:1629
  768526#, c-format
  769527msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
   
  771529
  772530#. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
  773 #: ../src/gpm-manager.c:1558
   531#: ../src/gpm-manager.c:1634
  774532msgid "Media player battery low"
  775533msgstr "Ниско ниво на батерията на музикалното устройство"
  776534
  777535#. TRANSLATORS: tell user more details
  778 #: ../src/gpm-manager.c:1561
   536#: ../src/gpm-manager.c:1637
  779537#, c-format
  780538msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
   
  783541#. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
  784542#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
  785 #: ../src/gpm-manager.c:1565 ../src/gpm-manager.c:1714
   543#: ../src/gpm-manager.c:1641 ../src/gpm-manager.c:1804
  786544msgid "Tablet battery low"
  787 msgstr "Ниско ниво на батерията на планшетния компютър"
   545msgstr "Ниско ниво на батерията на таблета"
  788546
  789547#. TRANSLATORS: tell user more details
  790 #: ../src/gpm-manager.c:1568
   548#: ../src/gpm-manager.c:1644
  791549#, c-format
  792550msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
  793 msgstr "Зарядът на планшетния компютър е нисък (%.0f %%)"
   551msgstr "Зарядът на таблета е нисък (%.0f %%)"
  794552
  795553#. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
  796554#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
  797 #: ../src/gpm-manager.c:1572 ../src/gpm-manager.c:1723
   555#: ../src/gpm-manager.c:1648 ../src/gpm-manager.c:1813
  798556msgid "Attached computer battery low"
  799557msgstr "Ниско ниво на батерията на свързания компютър"
  800558
  801559#. TRANSLATORS: tell user more details
  802 #: ../src/gpm-manager.c:1575
   560#: ../src/gpm-manager.c:1651
  803561#, c-format
  804562msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
   
  806564
  807565#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
  808 #: ../src/gpm-manager.c:1626
   566#: ../src/gpm-manager.c:1716
  809567msgid "Battery critically low"
  810568msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
   
  812570#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
  813571#. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
  814 #: ../src/gpm-manager.c:1629 ../src/gpm-manager.c:1786
   572#: ../src/gpm-manager.c:1719 ../src/gpm-manager.c:1876
  815573msgid "Laptop battery critically low"
  816574msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
  817575
  818576#. TRANSLATORS: tell the use to insert the plug, as we're not going to do anything
  819 #: ../src/gpm-manager.c:1638
   577#: ../src/gpm-manager.c:1728
  820578msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
  821579msgstr "Включете адаптера за ел. мрежа, за да не загубите данни."
  822580
  823581#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
  824 #: ../src/gpm-manager.c:1642
   582#: ../src/gpm-manager.c:1732
  825583#, c-format
  826584msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
   
  830588
  831589#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
  832 #: ../src/gpm-manager.c:1646
   590#: ../src/gpm-manager.c:1736
  833591#, c-format
  834592msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
   
  838596
  839597#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
  840 #: ../src/gpm-manager.c:1650
   598#: ../src/gpm-manager.c:1740
  841599#, c-format
  842600msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
   
  847605#. TRANSLATORS: the UPS is very low
  848606#. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
  849 #: ../src/gpm-manager.c:1657 ../src/gpm-manager.c:1824
   607#: ../src/gpm-manager.c:1747 ../src/gpm-manager.c:1912
  850608msgid "UPS critically low"
  851609msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
  852610
  853611#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
  854 #: ../src/gpm-manager.c:1661
   612#: ../src/gpm-manager.c:1751
  855613#, c-format
  856614msgid ""
   
  863621
  864622#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  865 #: ../src/gpm-manager.c:1670
   623#: ../src/gpm-manager.c:1760
  866624#, c-format
  867625msgid ""
   
  873631
  874632#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  875 #: ../src/gpm-manager.c:1678
   633#: ../src/gpm-manager.c:1768
  876634#, c-format
  877635msgid ""
   
  883641
  884642#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  885 #: ../src/gpm-manager.c:1687
   643#: ../src/gpm-manager.c:1777
  886644#, c-format
  887645msgid ""
   
  893651
  894652#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  895 #: ../src/gpm-manager.c:1697
   653#: ../src/gpm-manager.c:1787
  896654#, c-format
  897655msgid ""
   
  903661
  904662#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  905 #: ../src/gpm-manager.c:1708
   663#: ../src/gpm-manager.c:1798
  906664#, c-format
  907665msgid ""
   
  913671
  914672#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  915 #: ../src/gpm-manager.c:1717
   673#: ../src/gpm-manager.c:1807
  916674#, c-format
  917675msgid ""
   
  919677"if not charged."
  920678msgstr ""
  921 "Планшетният компютър е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, "
  922 "ще се изключи."
   679"Таблетът е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, ще се "
   680"изключи."
  923681
  924682#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  925 #: ../src/gpm-manager.c:1726
   683#: ../src/gpm-manager.c:1816
  926684#, c-format
  927685msgid ""
   
  933691
  934692#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
  935 #: ../src/gpm-manager.c:1794
   693#: ../src/gpm-manager.c:1884
  936694msgid ""
  937695"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
   
  942700
  943701#. TRANSLATORS: computer will suspend
  944 #: ../src/gpm-manager.c:1800
   702#: ../src/gpm-manager.c:1890
  945703msgid ""
  946704"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   
  953711
  954712#. TRANSLATORS: computer will hibernate
  955 #: ../src/gpm-manager.c:1807
   713#: ../src/gpm-manager.c:1897
  956714msgid ""
  957715"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   
  961719
  962720#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
  963 #: ../src/gpm-manager.c:1812
   721#: ../src/gpm-manager.c:1902
  964722msgid ""
  965723"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   
  968726
  969727#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
  970 #: ../src/gpm-manager.c:1832
  971 #, fuzzy
   728#: ../src/gpm-manager.c:1920
  972729msgid ""
  973730"UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when "
  974731"the UPS becomes completely empty."
  975732msgstr ""
  976 "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
  977 "когато непрекъсваемото токозахранване се изтощи."
   733"Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
   734"бъде <b>изгасен</b>, когато непрекъсваемото токозахранване се разреди."
  978735
  979736#. TRANSLATORS: computer will hibernate
  980 #: ../src/gpm-manager.c:1838
  981 #, fuzzy
   737#: ../src/gpm-manager.c:1926
  982738msgid ""
  983739"UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
  984740msgstr ""
  985 "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
   741"Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
   742"бъде дълбоко приспан."
  986743
  987744#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
  988 #: ../src/gpm-manager.c:1843
  989 #, fuzzy
   745#: ../src/gpm-manager.c:1931
  990746msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
  991 msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изключен."
  992 
  993 #. TRANSLATORS: there was in install problem
  994 #: ../src/gpm-manager.c:1979
  995 msgid "Install problem!"
  996 msgstr "Проблем при инсталацията!"
  997 
  998 #. TRANSLATORS: the GConf schema was not installed properly
  999 #: ../src/gpm-manager.c:1981
  1000 msgid ""
  1001 "The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed "
  1002 "correctly.\n"
  1003 "Please contact your computer administrator."
  1004 msgstr ""
  1005 "Стандартните настройки на управлението на захранването на GNOME не са "
  1006 "инсталирани правилно.\n"
  1007 "Свържете се със системния си администратор."
   747msgstr ""
   748"Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
   749"бъде изключен."
  1008750
  1009751#. TRANSLATORS: the rate of discharge for the device
  1010 #: ../src/gpm-statistics.c:78 ../src/gpm-statistics.c:466
   752#: ../src/gpm-statistics.c:76 ../src/gpm-statistics.c:464
  1011753msgid "Rate"
  1012754msgstr "Скорост"
  1013755
  1014 #: ../src/gpm-statistics.c:79
   756#: ../src/gpm-statistics.c:77
  1015757msgid "Charge"
  1016758msgstr "Заряд"
  1017759
  1018 #: ../src/gpm-statistics.c:80 ../src/gpm-statistics.c:480
   760#: ../src/gpm-statistics.c:78 ../src/gpm-statistics.c:478
  1019761msgid "Time to full"
  1020762msgstr "Време за зареждане"
  1021763
  1022 #: ../src/gpm-statistics.c:81 ../src/gpm-statistics.c:485
   764#: ../src/gpm-statistics.c:79 ../src/gpm-statistics.c:483
  1023765msgid "Time to empty"
  1024766msgstr "Време за разреждане"
  1025767
  1026 #: ../src/gpm-statistics.c:88
   768#: ../src/gpm-statistics.c:86
  1027769msgid "10 minutes"
  1028770msgstr "10 минути"
  1029771
  1030 #: ../src/gpm-statistics.c:89
   772#: ../src/gpm-statistics.c:87
  1031773msgid "2 hours"
  1032774msgstr "2 часа"
  1033775
  1034 #: ../src/gpm-statistics.c:90
   776#: ../src/gpm-statistics.c:88
  1035777msgid "6 hours"
  1036778msgstr "6 часа"
  1037779
  1038 #: ../src/gpm-statistics.c:91
   780#: ../src/gpm-statistics.c:89
  1039781msgid "1 day"
  1040782msgstr "1 ден"
  1041783
  1042 #: ../src/gpm-statistics.c:92
   784#: ../src/gpm-statistics.c:90
  1043785msgid "1 week"
  1044786msgstr "1 седмица"
  1045787
  1046788#. TRANSLATORS: what we've observed about the device
  1047 #: ../src/gpm-statistics.c:101
   789#: ../src/gpm-statistics.c:99
  1048790msgid "Charge profile"
  1049791msgstr "Профил на зареждането"
  1050792
  1051 #: ../src/gpm-statistics.c:102
   793#: ../src/gpm-statistics.c:100
  1052794msgid "Discharge profile"
  1053795msgstr "Профил на разреждането"
  1054796
  1055797#. TRANSLATORS: how accurately we can predict the time remaining of the battery
  1056 #: ../src/gpm-statistics.c:104
   798#: ../src/gpm-statistics.c:102
  1057799msgid "Charge accuracy"
  1058800msgstr "Точност спрямо зареждането"
  1059801
  1060 #: ../src/gpm-statistics.c:105
   802#: ../src/gpm-statistics.c:103
  1061803msgid "Discharge accuracy"
  1062804msgstr "Точност спрямо разреждането"
  1063805
  1064 #: ../src/gpm-statistics.c:132
   806#: ../src/gpm-statistics.c:130
  1065807msgid "Attribute"
  1066808msgstr "Атрибут"
  1067809
  1068 #: ../src/gpm-statistics.c:139
   810#: ../src/gpm-statistics.c:137
  1069811msgid "Value"
  1070812msgstr "Стойност"
  1071813
  1072 #: ../src/gpm-statistics.c:156
   814#: ../src/gpm-statistics.c:154
  1073815msgid "Image"
  1074816msgstr "Изображение"
  1075817
  1076 #: ../src/gpm-statistics.c:162
   818#: ../src/gpm-statistics.c:160
  1077819msgid "Description"
  1078820msgstr "Описание"
  1079821
  1080 #: ../src/gpm-statistics.c:181 ../src/gpm-statistics.c:405
   822#: ../src/gpm-statistics.c:179 ../src/gpm-statistics.c:403
  1081823msgid "Type"
  1082824msgstr "Вид"
  1083825
  1084 #: ../src/gpm-statistics.c:187
   826#: ../src/gpm-statistics.c:185
  1085827msgid "ID"
  1086828msgstr "Идентификатор"
  1087829
  1088 #: ../src/gpm-statistics.c:201
   830#: ../src/gpm-statistics.c:199
  1089831msgid "Command"
  1090832msgstr "Команда"
  1091833
  1092834#. TRANSLATORS: this is when the stats time is not known
  1093 #: ../src/gpm-statistics.c:286
   835#: ../src/gpm-statistics.c:284
  1094836msgid "Unknown"
  1095837msgstr "Неизвестно"
  1096838
  1097839#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
  1098 #: ../src/gpm-statistics.c:290
   840#: ../src/gpm-statistics.c:288
  1099841#, c-format
  1100842msgid "%.0f second"
   
  1104846
  1105847#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
  1106 #: ../src/gpm-statistics.c:295
   848#: ../src/gpm-statistics.c:293
  1107849#, c-format
  1108850msgid "%.1f minute"
   
  1112854
  1113855#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
  1114 #: ../src/gpm-statistics.c:300
   856#: ../src/gpm-statistics.c:298
  1115857#, c-format
  1116858msgid "%.1f hour"
   
  1120862
  1121863#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
  1122 #: ../src/gpm-statistics.c:304
   864#: ../src/gpm-statistics.c:302
  1123865#, c-format
  1124866msgid "%.1f day"
   
  1127869msgstr[1] "%.1f дена"
  1128870
  1129 #: ../src/gpm-statistics.c:313
   871#: ../src/gpm-statistics.c:311
  1130872msgid "Yes"
  1131873msgstr "Да"
  1132874
  1133 #: ../src/gpm-statistics.c:313
   875#: ../src/gpm-statistics.c:311
  1134876msgid "No"
  1135877msgstr "Не"
  1136878
  1137879#. TRANSLATORS: the device ID of the current device, e.g. "battery0"
  1138 #: ../src/gpm-statistics.c:402
   880#: ../src/gpm-statistics.c:400
  1139881msgid "Device"
  1140882msgstr "Устройство"
  1141883
  1142 #: ../src/gpm-statistics.c:407
   884#: ../src/gpm-statistics.c:405
  1143885msgid "Vendor"
  1144886msgstr "Производител"
  1145887
  1146 #: ../src/gpm-statistics.c:409
   888#: ../src/gpm-statistics.c:407
  1147889msgid "Model"
  1148890msgstr "Модел"
  1149891
  1150 #: ../src/gpm-statistics.c:411
   892#: ../src/gpm-statistics.c:409
  1151893msgid "Serial number"
  1152894msgstr "Сериен номер"
   
  1155897#. * main power for the computer. For instance, an AC adapter or laptop battery
  1156898#. * would be TRUE,  but a mobile phone or mouse taking power is FALSE
  1157 #: ../src/gpm-statistics.c:416
   899#: ../src/gpm-statistics.c:414
  1158900msgid "Supply"
  1159901msgstr "Предлагане"
  1160902
  1161 #: ../src/gpm-statistics.c:419
   903#: ../src/gpm-statistics.c:417
  1162904#, c-format
  1163905msgid "%d second"
   
  1168910#. TRANSLATORS: when the device was last updated with new data. It's
  1169911#. * usually a few seconds when a device is discharging or charging.
  1170 #: ../src/gpm-statistics.c:423
   912#: ../src/gpm-statistics.c:421
  1171913msgid "Refreshed"
  1172914msgstr "Опреснена"
   
  1175917#. * to the computer, as some devices (e.g. laptop batteries) can
  1176918#. * be removed, but still observed as devices on the system
  1177 #: ../src/gpm-statistics.c:433
   919#: ../src/gpm-statistics.c:431
  1178920msgid "Present"
  1179921msgstr "Налична"
   
  1181923#. TRANSLATORS: If the device can be recharged, e.g. lithium
  1182924#. * batteries rather than alkaline ones
  1183 #: ../src/gpm-statistics.c:440
   925#: ../src/gpm-statistics.c:438
  1184926msgid "Rechargeable"
  1185927msgstr "Презареждаща"
  1186928
  1187929#. TRANSLATORS: The state of the device, e.g. "Changing" or "Fully charged"
  1188 #: ../src/gpm-statistics.c:446
   930#: ../src/gpm-statistics.c:444
  1189931msgid "State"
  1190932msgstr "Състояние"
  1191933
  1192 #: ../src/gpm-statistics.c:450
   934#: ../src/gpm-statistics.c:448
  1193935msgid "Energy"
  1194936msgstr "Енергия"
  1195937
  1196 #: ../src/gpm-statistics.c:453
   938#: ../src/gpm-statistics.c:451
  1197939msgid "Energy when empty"
  1198940msgstr "Енергия след разреждане"
  1199941
  1200 #: ../src/gpm-statistics.c:456
   942#: ../src/gpm-statistics.c:454
  1201943msgid "Energy when full"
  1202944msgstr "Енергия след зареждане"
  1203945
  1204 #: ../src/gpm-statistics.c:459
   946#: ../src/gpm-statistics.c:457
  1205947msgid "Energy (design)"
  1206948msgstr "Енергия (проектна)"
  1207949
  1208 #: ../src/gpm-statistics.c:473
   950#: ../src/gpm-statistics.c:471
  1209951msgid "Voltage"
  1210952msgstr "Напрежение"
  1211953
  1212954#. TRANSLATORS: the amount of charge the cell contains
  1213 #: ../src/gpm-statistics.c:495
   955#: ../src/gpm-statistics.c:493
  1214956msgid "Percentage"
  1215957msgstr "Процент"
   
  1217959#. TRANSLATORS: the capacity of the device, which is basically a measure
  1218960#. * of how full it can get, relative to the design capacity
  1219 #: ../src/gpm-statistics.c:502
   961#: ../src/gpm-statistics.c:500
  1220962msgid "Capacity"
  1221963msgstr "Капацитет"
  1222964
  1223965#. TRANSLATORS: the type of battery, e.g. lithium or nikel metal hydroxide
  1224 #: ../src/gpm-statistics.c:507
   966#: ../src/gpm-statistics.c:505
  1225967msgid "Technology"
  1226968msgstr "Технология"
   
  1228970#. TRANSLATORS: this is when the device is plugged in, typically
  1229971#. * only shown for the ac adaptor device
  1230 #: ../src/gpm-statistics.c:512
   972#: ../src/gpm-statistics.c:510
  1231973msgid "Online"
  1232974msgstr "На линия"
  1233975
  1234976#. TRANSLATORS: the command line was not provided
  1235 #: ../src/gpm-statistics.c:824
   977#: ../src/gpm-statistics.c:821
  1236978msgid "No data"
  1237979msgstr "Липсват данни"
  1238980
  1239981#. TRANSLATORS: kernel module, usually a device driver
  1240 #: ../src/gpm-statistics.c:831 ../src/gpm-statistics.c:836
   982#: ../src/gpm-statistics.c:828 ../src/gpm-statistics.c:833
  1241983msgid "Kernel module"
  1242984msgstr "Модул на ядрото"
  1243985
  1244986#. TRANSLATORS: kernel housekeeping
  1245 #: ../src/gpm-statistics.c:841
   987#: ../src/gpm-statistics.c:838
  1246988msgid "Kernel core"
  1247989msgstr "Самото ядро"
  1248990
  1249991#. TRANSLATORS: interrupt between processors
  1250 #: ../src/gpm-statistics.c:846
   992#: ../src/gpm-statistics.c:843
  1251993msgid "Interprocessor interrupt"
  1252994msgstr "Междупроцесорно прекъсване"
  1253995
  1254996#. TRANSLATORS: unknown interrupt
  1255 #: ../src/gpm-statistics.c:851
   997#: ../src/gpm-statistics.c:848
  1256998msgid "Interrupt"
  1257999msgstr "Прекъсване"
  12581000
  12591001#. TRANSLATORS: the keyboard and mouse device event
  1260 #: ../src/gpm-statistics.c:898
   1002#: ../src/gpm-statistics.c:895
  12611003msgid "PS/2 keyboard/mouse/touchpad"
  12621004msgstr "Клавиатура, мишка, сензорен панел за PS/2"
  12631005
  12641006#. TRANSLATORS: ACPI, the Intel power standard on laptops and desktops
  1265 #: ../src/gpm-statistics.c:901
   1007#: ../src/gpm-statistics.c:898
  12661008msgid "ACPI"
  12671009msgstr "ACPI"
  12681010
  12691011#. TRANSLATORS: serial ATA is a new style of hard disk interface
  1270 #: ../src/gpm-statistics.c:904
   1012#: ../src/gpm-statistics.c:901
  12711013msgid "Serial ATA"
  12721014msgstr "Серийна ATA"
  12731015
  12741016#. TRANSLATORS: this is the old-style ATA interface
  1275 #: ../src/gpm-statistics.c:907
   1017#: ../src/gpm-statistics.c:904
  12761018msgid "ATA host controller"
  12771019msgstr "Контролер за паралелен ATA"
  12781020
  12791021#. TRANSLATORS: 802.11 wireless adaptor
  1280 #: ../src/gpm-statistics.c:910
   1022#: ../src/gpm-statistics.c:907
  12811023msgid "Intel wireless adaptor"
  12821024msgstr "Безжичен адаптер на Intel"
   
  12851027#. * The parameter is a process name, e.g. "firefox-bin".
  12861028#. * This is shown when the timer wakes up.
  1287 #: ../src/gpm-statistics.c:917 ../src/gpm-statistics.c:922
  1288 #: ../src/gpm-statistics.c:927 ../src/gpm-statistics.c:932
  1289 #: ../src/gpm-statistics.c:937
   1029#: ../src/gpm-statistics.c:914 ../src/gpm-statistics.c:919
   1030#: ../src/gpm-statistics.c:924 ../src/gpm-statistics.c:929
   1031#: ../src/gpm-statistics.c:934
  12901032#, c-format
  12911033msgid "Timer %s"
   
  12941036#. TRANSLATORS: the parameter is the name of task that's woken up from sleeping.
  12951037#. * This is shown when the task wakes up.
  1296 #: ../src/gpm-statistics.c:941
   1038#: ../src/gpm-statistics.c:938
  12971039#, c-format
  12981040msgid "Sleep %s"
   
  13001042
  13011043#. TRANSLATORS: this is the name of a new realtime task.
  1302 #: ../src/gpm-statistics.c:944
   1044#: ../src/gpm-statistics.c:941
  13031045#, c-format
  13041046msgid "New task %s"
   
  13071049#. TRANSLATORS: this is the name of a task that's woken to check state.
  13081050#. * This is shown when the task wakes up.
  1309 #: ../src/gpm-statistics.c:948
   1051#: ../src/gpm-statistics.c:945
  13101052#, c-format
  13111053msgid "Wait %s"
   
  13141056#. TRANSLATORS: this is the name of a work queue.
  13151057#. * A work queue is a list of work that has to be done.
  1316 #: ../src/gpm-statistics.c:952 ../src/gpm-statistics.c:956
   1058#: ../src/gpm-statistics.c:949 ../src/gpm-statistics.c:953
  13171059#, c-format
  13181060msgid "Work queue %s"
   
  13201062
  13211063#. TRANSLATORS: this is when the networking subsystem clears out old entries
  1322 #: ../src/gpm-statistics.c:959
   1064#: ../src/gpm-statistics.c:956
  13231065#, c-format
  13241066msgid "Network route flush %s"
   
  13261068
  13271069#. TRANSLATORS: this is the name of an activity on the USB bus
  1328 #: ../src/gpm-statistics.c:962
   1070#: ../src/gpm-statistics.c:959
  13291071#, c-format
  13301072msgid "USB activity %s"
   
  13321074
  13331075#. TRANSLATORS: we've timed out of an aligned timer, with the name
  1334 #: ../src/gpm-statistics.c:965
   1076#: ../src/gpm-statistics.c:962
  13351077#, c-format
  13361078msgid "Wakeup %s"
   
  13381080
  13391081#. TRANSLATORS: interupts on the system required for basic operation
  1340 #: ../src/gpm-statistics.c:968
   1082#: ../src/gpm-statistics.c:965
  13411083msgid "Local interrupts"
  13421084msgstr "Логически прекъсвания"
  13431085
  13441086#. TRANSLATORS: interrupts when a task gets moved from one core to another
  1345 #: ../src/gpm-statistics.c:971
   1087#: ../src/gpm-statistics.c:968
  13461088msgid "Rescheduling interrupts"
  13471089msgstr "Прекъсвания за изместване"
  13481090
  13491091#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
  1350 #: ../src/gpm-statistics.c:1080
   1092#: ../src/gpm-statistics.c:1077
  13511093msgid "Device Information"
  13521094msgstr "Информация за устройството"
  13531095
  13541096#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
  1355 #: ../src/gpm-statistics.c:1082
   1097#: ../src/gpm-statistics.c:1079
  13561098msgid "Device History"
  13571099msgstr "История на устройството"
  13581100
  13591101#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
  1360 #: ../src/gpm-statistics.c:1084
   1102#: ../src/gpm-statistics.c:1081
  13611103msgid "Device Profile"
  13621104msgstr "Профил на устройството"
  13631105
  13641106#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
  1365 #: ../src/gpm-statistics.c:1086
   1107#: ../src/gpm-statistics.c:1083
  13661108msgid "Processor Wakeups"
  13671109msgstr "Събуждания на процесора"
  13681110
  13691111#. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph
  1370 #: ../src/gpm-statistics.c:1282 ../src/gpm-statistics.c:1288
  1371 #: ../src/gpm-statistics.c:1294 ../src/gpm-statistics.c:1300
   1112#: ../src/gpm-statistics.c:1279 ../src/gpm-statistics.c:1285
   1113#: ../src/gpm-statistics.c:1291 ../src/gpm-statistics.c:1297
  13721114msgid "Time elapsed"
  13731115msgstr "Изминало време"
  13741116
  13751117#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
  1376 #: ../src/gpm-statistics.c:1284
   1118#: ../src/gpm-statistics.c:1281
  13771119msgid "Power"
  13781120msgstr "Заряд"
   
  13801122#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph for the whole battery device
  13811123#. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph for the whole battery device
  1382 #: ../src/gpm-statistics.c:1290 ../src/gpm-statistics.c:1333
  1383 #: ../src/gpm-statistics.c:1339 ../src/gpm-statistics.c:1345
  1384 #: ../src/gpm-statistics.c:1351
   1124#: ../src/gpm-statistics.c:1287 ../src/gpm-statistics.c:1330
   1125#: ../src/gpm-statistics.c:1336 ../src/gpm-statistics.c:1342
   1126#: ../src/gpm-statistics.c:1348
  13851127msgid "Cell charge"
  13861128msgstr "Заряд на клетката"
  13871129
  13881130#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
  1389 #: ../src/gpm-statistics.c:1296 ../src/gpm-statistics.c:1302
   1131#: ../src/gpm-statistics.c:1293 ../src/gpm-statistics.c:1299
  13901132msgid "Predicted time"
  13911133msgstr "Прогнозирано време"
  13921134
  13931135#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
  1394 #: ../src/gpm-statistics.c:1335 ../src/gpm-statistics.c:1347
   1136#: ../src/gpm-statistics.c:1332 ../src/gpm-statistics.c:1344
  13951137msgid "Correction factor"
  13961138msgstr "Фактор за корекция"
  13971139
  13981140#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
  1399 #: ../src/gpm-statistics.c:1341 ../src/gpm-statistics.c:1353
   1141#: ../src/gpm-statistics.c:1338 ../src/gpm-statistics.c:1350
  14001142msgid "Prediction accuracy"
  14011143msgstr "Точност на прогнозата"
  14021144
   1145#. TRANSLATORS: show verbose debugging
   1146#: ../src/gpm-statistics.c:1529
   1147msgid "Show extra debugging information"
   1148msgstr ""
   1149"Допълнителна информация за изчистване на\n"
   1150"                                    грешки"
   1151
  14031152#. TRANSLATORS: show a device by default
  1404 #: ../src/gpm-statistics.c:1557
   1153#: ../src/gpm-statistics.c:1532
  14051154msgid "Select this device at startup"
  14061155msgstr "Избиране на това устройство при стартиране"
  14071156
  14081157#. TRANSLATORS: the icon for the CPU
  1409 #: ../src/gpm-statistics.c:1803
   1158#: ../src/gpm-statistics.c:1797
  14101159msgid "Processor"
  14111160msgstr "Процесор"
  14121161
  14131162#. TRANSLATORS: % is a timestring, e.g. "6 hours 10 minutes"
  1414 #: ../src/gpm-tray-icon.c:285
  1415 #, fuzzy, c-format
   1163#: ../src/gpm-tray-icon.c:283
   1164#, c-format
  14161165msgid "%s remaining"
  1417 msgstr "%s: остават %s (%.1f %%)"
   1166msgstr "остават %s"
  14181167
  14191168#. preferences
  1420 #: ../src/gpm-tray-icon.c:341
   1169#: ../src/gpm-tray-icon.c:339
  14211170msgid "_Preferences"
  14221171msgstr "_Настройки"
   
  14241173#. TRANSLATORS: The laptop battery is charged, and we know a time.
  14251174#. * The parameter is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
  1426 #: ../src/gpm-upower.c:271
  1427 #, fuzzy, c-format
   1175#: ../src/gpm-upower.c:269
   1176#, c-format
  14281177msgid "provides %s laptop runtime"
  1429 msgstr ""
  1430 "Батерията е напълно заредена.\n"
  1431 "Осигурява %s работа на компютъра"
   1178msgstr "осигурява %s работа на компютъра"
  14321179
  14331180#. TRANSLATORS: the device is discharging, and we have a time remaining
  14341181#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
  14351182#. * the second is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
  1436 #: ../src/gpm-upower.c:282
  1437 #, fuzzy, c-format
   1183#: ../src/gpm-upower.c:280
   1184#, c-format
  14381185msgid "%s %s remaining"
  1439 msgstr "%s: остават %s (%.1f %%)"
   1186msgstr "%s: остават %s"
  14401187
  14411188#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage
   
  14451192#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
  14461193#. * the second is the time, e.g. "7 hours 6 minutes"
  1447 #: ../src/gpm-upower.c:303 ../src/gpm-upower.c:320
  1448 #, fuzzy, c-format
   1194#: ../src/gpm-upower.c:301 ../src/gpm-upower.c:318
   1195#, c-format
  14491196msgid "%s %s until charged"
  1450 msgstr "%s %s до зареждане (%.1f %%)"
   1197msgstr "%s: %s до зареждане"
  14511198
  14521199#. TRANSLATORS: the device is charging, and we have a time to full and empty.
  14531200#. * The parameter is a time string, e.g. "7 hours 6 minutes"
  1454 #: ../src/gpm-upower.c:310
  1455 #, fuzzy, c-format
   1201#: ../src/gpm-upower.c:308
   1202#, c-format
  14561203msgid "provides %s battery runtime"
  1457 msgstr ""
  1458 "%s %s до зареждане (%.1f %%)\n"
  1459 "Осигурява %s работа на батерии"
   1204msgstr "осигурява %s работа на батерии"
  14601205
  14611206#. TRANSLATORS: the type of data, e.g. Laptop battery
  1462 #: ../src/gpm-upower.c:404
   1207#: ../src/gpm-upower.c:402
  14631208msgid "Product:"
  14641209msgstr "Продукт:"
   
  14681213#. TRANSLATORS: device is charging
  14691214#. TRANSLATORS: device is discharging
  1470 #: ../src/gpm-upower.c:408 ../src/gpm-upower.c:411 ../src/gpm-upower.c:414
  1471 #: ../src/gpm-upower.c:417
   1215#: ../src/gpm-upower.c:406 ../src/gpm-upower.c:409 ../src/gpm-upower.c:412
   1216#: ../src/gpm-upower.c:415
  14721217msgid "Status:"
  14731218msgstr "Състояние:"
  14741219
  1475 #: ../src/gpm-upower.c:408
   1220#: ../src/gpm-upower.c:406
  14761221msgid "Missing"
  14771222msgstr "Липсва"
  14781223
  14791224#. TRANSLATORS: battery state
  1480 #: ../src/gpm-upower.c:411 ../src/gpm-upower.c:692
   1225#: ../src/gpm-upower.c:409 ../src/gpm-upower.c:690
  14811226msgid "Charged"
  14821227msgstr "Заредени"
  14831228
  14841229#. TRANSLATORS: battery state
  1485 #: ../src/gpm-upower.c:414 ../src/gpm-upower.c:680
   1230#: ../src/gpm-upower.c:412 ../src/gpm-upower.c:678
  14861231msgid "Charging"
  14871232msgstr "Зареждане"
  14881233
  14891234#. TRANSLATORS: battery state
  1490 #: ../src/gpm-upower.c:417 ../src/gpm-upower.c:684
   1235#: ../src/gpm-upower.c:415 ../src/gpm-upower.c:682
  14911236msgid "Discharging"
  14921237msgstr "Разреждане"
  14931238
  14941239#. TRANSLATORS: percentage
  1495 #: ../src/gpm-upower.c:422
   1240#: ../src/gpm-upower.c:420
  14961241msgid "Percentage charge:"
  14971242msgstr "Процент заряд:"
  14981243
  14991244#. TRANSLATORS: manufacturer
  1500 #: ../src/gpm-upower.c:426
   1245#: ../src/gpm-upower.c:424
  15011246msgid "Vendor:"
  15021247msgstr "Производител:"
  15031248
  15041249#. TRANSLATORS: how the battery is made, e.g. Lithium Ion
  1505 #: ../src/gpm-upower.c:431
   1250#: ../src/gpm-upower.c:429
  15061251msgid "Technology:"
  15071252msgstr "Технология:"
  15081253
  15091254#. TRANSLATORS: serial number of the battery
  1510 #: ../src/gpm-upower.c:435
   1255#: ../src/gpm-upower.c:433
  15111256msgid "Serial number:"
  15121257msgstr "Сериен номер:"
  15131258
  15141259#. TRANSLATORS: model number of the battery
  1515 #: ../src/gpm-upower.c:439
   1260#: ../src/gpm-upower.c:437
  15161261msgid "Model:"
  15171262msgstr "Модел:"
  15181263
  15191264#. TRANSLATORS: time to fully charged
  1520 #: ../src/gpm-upower.c:444
   1265#: ../src/gpm-upower.c:442
  15211266msgid "Charge time:"
  15221267msgstr "Време за зареждане:"
  15231268
  15241269#. TRANSLATORS: time to empty
  1525 #: ../src/gpm-upower.c:450
   1270#: ../src/gpm-upower.c:448
  15261271msgid "Discharge time:"
  15271272msgstr "Време за разреждане:"
  15281273
  15291274#. TRANSLATORS: Excellent, Good, Fair and Poor are all related to battery Capacity
  1530 #: ../src/gpm-upower.c:457
   1275#: ../src/gpm-upower.c:455
  15311276msgid "Excellent"
  15321277msgstr "Отлично"
  15331278
  1534 #: ../src/gpm-upower.c:459
   1279#: ../src/gpm-upower.c:457
  15351280msgid "Good"
  15361281msgstr "Чудесно"
  15371282
  1538 #: ../src/gpm-upower.c:461
   1283#: ../src/gpm-upower.c:459
  15391284msgid "Fair"
  15401285msgstr "Приемливо"
  15411286
  1542 #: ../src/gpm-upower.c:463
   1287#: ../src/gpm-upower.c:461
  15431288msgid "Poor"
  15441289msgstr "Лошо"
  15451290
  1546 #: ../src/gpm-upower.c:467
   1291#: ../src/gpm-upower.c:465
  15471292msgid "Capacity:"
  15481293msgstr "Капацитет:"
  15491294
  1550 #: ../src/gpm-upower.c:473 ../src/gpm-upower.c:498
   1295#: ../src/gpm-upower.c:471 ../src/gpm-upower.c:496
  15511296msgid "Current charge:"
  15521297msgstr "Текущ заряд:"
  15531298
  1554 #: ../src/gpm-upower.c:479
   1299#: ../src/gpm-upower.c:477
  15551300msgid "Last full charge:"
  15561301msgstr "Последно пълно зареждане:"
  15571302
  1558 #: ../src/gpm-upower.c:485 ../src/gpm-upower.c:503
   1303#: ../src/gpm-upower.c:483 ../src/gpm-upower.c:501
  15591304msgid "Design charge:"
  15601305msgstr "Проектен заряд:"
  15611306
  1562 #: ../src/gpm-upower.c:490
   1307#: ../src/gpm-upower.c:488
  15631308msgid "Charge rate:"
  15641309msgstr "Скорост на зареждане:"
  15651310
  15661311#. TRANSLATORS: system power cord
  1567 #: ../src/gpm-upower.c:525 ../src/gpm-upower.c:729
   1312#: ../src/gpm-upower.c:523 ../src/gpm-upower.c:727
  15681313msgid "AC adapter"
  15691314msgid_plural "AC adapters"
   
  15721317
  15731318#. TRANSLATORS: laptop primary battery
  1574 #: ../src/gpm-upower.c:529 ../src/gpm-upower.c:765
   1319#: ../src/gpm-upower.c:527 ../src/gpm-upower.c:763
  15751320msgid "Laptop battery"
  15761321msgid_plural "Laptop batteries"
   
  15791324
  15801325#. TRANSLATORS: battery-backed AC power source
  1581 #: ../src/gpm-upower.c:533 ../src/gpm-upower.c:789
   1326#: ../src/gpm-upower.c:531 ../src/gpm-upower.c:787
  15821327msgid "UPS"
  15831328msgid_plural "UPSs"
   
  15861331
  15871332#. TRANSLATORS: a monitor is a device to measure voltage and current
  1588 #: ../src/gpm-upower.c:537 ../src/gpm-upower.c:796
   1333#: ../src/gpm-upower.c:535 ../src/gpm-upower.c:794
  15891334msgid "Monitor"
  15901335msgid_plural "Monitors"
   
  15931338
  15941339#. TRANSLATORS: wireless mice with internal batteries
  1595 #: ../src/gpm-upower.c:541 ../src/gpm-upower.c:820
   1340#: ../src/gpm-upower.c:539 ../src/gpm-upower.c:818
  15961341msgid "Mouse"
  15971342msgid_plural "Mice"
   
  16001345
  16011346#. TRANSLATORS: wireless keyboard with internal battery
  1602 #: ../src/gpm-upower.c:545 ../src/gpm-upower.c:844
   1347#: ../src/gpm-upower.c:543 ../src/gpm-upower.c:842
  16031348msgid "Keyboard"
  16041349msgid_plural "Keyboards"
   
  16071352
  16081353#. TRANSLATORS: portable device
  1609 #: ../src/gpm-upower.c:549 ../src/gpm-upower.c:868
   1354#: ../src/gpm-upower.c:547 ../src/gpm-upower.c:866
  16101355msgid "PDA"
  16111356msgid_plural "PDAs"
   
  16141359
  16151360#. TRANSLATORS: cell phone (mobile...)
  1616 #: ../src/gpm-upower.c:553 ../src/gpm-upower.c:892
   1361#: ../src/gpm-upower.c:551 ../src/gpm-upower.c:890
  16171362msgid "Cell phone"
  16181363msgid_plural "Cell phones"
   
  16211366
  16221367#. TRANSLATORS: media player, mp3 etc
  1623 #: ../src/gpm-upower.c:558 ../src/gpm-upower.c:917
   1368#: ../src/gpm-upower.c:556 ../src/gpm-upower.c:915
  16241369msgid "Media player"
  16251370msgid_plural "Media players"
   
  16281373
  16291374#. TRANSLATORS: tablet device
  1630 #: ../src/gpm-upower.c:562 ../src/gpm-upower.c:941
   1375#: ../src/gpm-upower.c:560 ../src/gpm-upower.c:939
  16311376msgid "Tablet"
  16321377msgid_plural "Tablets"
  1633 msgstr[0] "Планшетен компютър"
  1634 msgstr[1] "Планшетни компютри"
   1378msgstr[0] "Таблет"
   1379msgstr[1] "Таблети"
  16351380
  16361381#. TRANSLATORS: tablet device
  1637 #: ../src/gpm-upower.c:566 ../src/gpm-upower.c:965
   1382#: ../src/gpm-upower.c:564 ../src/gpm-upower.c:963
  16381383msgid "Computer"
  16391384msgid_plural "Computers"
   
  16421387
  16431388#. TRANSLATORS: battery technology
  1644 #: ../src/gpm-upower.c:636
   1389#: ../src/gpm-upower.c:634
  16451390msgid "Lithium Ion"
  16461391msgstr "Литиево-йонна"
  16471392
  16481393#. TRANSLATORS: battery technology
  1649 #: ../src/gpm-upower.c:640
   1394#: ../src/gpm-upower.c:638
  16501395msgid "Lithium Polymer"
  16511396msgstr "Литиево-полимерна"
  16521397
  16531398#. TRANSLATORS: battery technology
  1654 #: ../src/gpm-upower.c:644
   1399#: ../src/gpm-upower.c:642
  16551400msgid "Lithium Iron Phosphate"
  16561401msgstr "Литиево-желязно-фосфатна"
  16571402
  16581403#. TRANSLATORS: battery technology
  1659 #: ../src/gpm-upower.c:648
   1404#: ../src/gpm-upower.c:646
  16601405msgid "Lead acid"
  16611406msgstr "Оловна"
  16621407
  16631408#. TRANSLATORS: battery technology
  1664 #: ../src/gpm-upower.c:652
   1409#: ../src/gpm-upower.c:650
  16651410msgid "Nickel Cadmium"
  16661411msgstr "Никелово-кадмиева"
  16671412
  16681413#. TRANSLATORS: battery technology
  1669 #: ../src/gpm-upower.c:656
   1414#: ../src/gpm-upower.c:654
  16701415msgid "Nickel metal hydride"
  16711416msgstr "Никелово-метално-хидридна"
  16721417
  16731418#. TRANSLATORS: battery technology
  1674 #: ../src/gpm-upower.c:660
   1419#: ../src/gpm-upower.c:658
  16751420msgid "Unknown technology"
  16761421msgstr "Неизвестна технология"
  16771422
  16781423#. TRANSLATORS: battery state
  1679 #: ../src/gpm-upower.c:688
   1424#: ../src/gpm-upower.c:686
  16801425msgid "Empty"
  16811426msgstr "Празна"
  16821427
  16831428#. TRANSLATORS: battery state
  1684 #: ../src/gpm-upower.c:696
   1429#: ../src/gpm-upower.c:694
  16851430msgid "Waiting to charge"
  16861431msgstr "Изчаква зареждане"
  16871432
  16881433#. TRANSLATORS: battery state
  1689 #: ../src/gpm-upower.c:700
   1434#: ../src/gpm-upower.c:698
  16901435msgid "Waiting to discharge"
  16911436msgstr "Изчаква разреждане"
  16921437
  16931438#. TRANSLATORS: device not present
  1694 #: ../src/gpm-upower.c:737
  1695 #, fuzzy
   1439#: ../src/gpm-upower.c:735
  16961440msgid "Laptop battery not present"
  1697 msgstr "Ниско ниво на батерията на преносим компютър"
  1698 
  1699 #. TRANSLATORS: battery state
  1700 #: ../src/gpm-upower.c:741
  1701 #, fuzzy
   1441msgstr "В преносимия компютър липсва батерия"
   1442
   1443#. TRANSLATORS: battery state
   1444#: ../src/gpm-upower.c:739
  17021445msgid "Laptop battery is charging"
  1703 msgstr "Батериите се разреждат"
  1704 
  1705 #. TRANSLATORS: battery state
  1706 #: ../src/gpm-upower.c:745
  1707 #, fuzzy
   1446msgstr "Батерията на преносимия компютър се зарежда"
   1447
   1448#. TRANSLATORS: battery state
   1449#: ../src/gpm-upower.c:743
  17081450msgid "Laptop battery is discharging"
  1709 msgstr "Батериите се разреждат"
  1710 
  1711 #. TRANSLATORS: battery state
  1712 #: ../src/gpm-upower.c:749
  1713 #, fuzzy
   1451msgstr "Батерията на преносимия компютър се разрежда"
   1452
   1453#. TRANSLATORS: battery state
   1454#: ../src/gpm-upower.c:747
  17141455msgid "Laptop battery is empty"
  1715 msgstr "Батерия на преносим компютър"
  1716 
  1717 #. TRANSLATORS: battery state
  1718 #: ../src/gpm-upower.c:753
  1719 #, fuzzy
   1456msgstr "Батерията на преносимия компютър е разредена"
   1457
   1458#. TRANSLATORS: battery state
   1459#: ../src/gpm-upower.c:751
  17201460msgid "Laptop battery is charged"
  1721 msgstr "Батерия на преносим компютър"
  1722 
  1723 #. TRANSLATORS: battery state
  1724 #: ../src/gpm-upower.c:757
  1725 #, fuzzy
   1461msgstr "Батерията на преносимия компютър е заредена"
   1462
   1463#. TRANSLATORS: battery state
   1464#: ../src/gpm-upower.c:755
  17261465msgid "Laptop battery is waiting to charge"
  1727 msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
  1728 
  1729 #. TRANSLATORS: battery state
  1730 #: ../src/gpm-upower.c:761
  1731 #, fuzzy
   1466msgstr "Батерията на преносимия компютър изчаква да се зареди"
   1467
   1468#. TRANSLATORS: battery state
   1469#: ../src/gpm-upower.c:759
  17321470msgid "Laptop battery is waiting to discharge"
  1733 msgstr "Изчаква разреждане"
  1734 
  1735 #. TRANSLATORS: battery state
  1736 #: ../src/gpm-upower.c:773
  1737 #, fuzzy
   1471msgstr "Батерията на преносимия компютър изчаква да се разреди"
   1472
   1473#. TRANSLATORS: battery state
   1474#: ../src/gpm-upower.c:771
  17381475msgid "UPS is charging"
  1739 msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
  1740 
  1741 #. TRANSLATORS: battery state
  1742 #: ../src/gpm-upower.c:777
  1743 #, fuzzy
   1476msgstr "Непрекъсваемото токозахранване се зарежда"
   1477
   1478#. TRANSLATORS: battery state
   1479#: ../src/gpm-upower.c:775
  17441480msgid "UPS is discharging"
  1745 msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
  1746 
  1747 #. TRANSLATORS: battery state
  1748 #: ../src/gpm-upower.c:781
   1481msgstr "Непрекъсваемото токозахранване се разрежда"
   1482
   1483#. TRANSLATORS: battery state
   1484#: ../src/gpm-upower.c:779
  17491485msgid "UPS is empty"
  1750 msgstr ""
  1751 
  1752 #. TRANSLATORS: battery state
  1753 #: ../src/gpm-upower.c:785
  1754 #, fuzzy
   1486msgstr "Непрекъсваемото токозахранване е разредено"
   1487
   1488#. TRANSLATORS: battery state
   1489#: ../src/gpm-upower.c:783
  17551490msgid "UPS is charged"
  1756 msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
  1757 
  1758 #. TRANSLATORS: battery state
  1759 #: ../src/gpm-upower.c:804
  1760 #, fuzzy
   1491msgstr "Непрекъсваемото токозахранване е заредено"
   1492
   1493#. TRANSLATORS: battery state
   1494#: ../src/gpm-upower.c:802
  17611495msgid "Mouse is charging"
  1762 msgstr "Разреждане"
  1763 
  1764 #. TRANSLATORS: battery state
  1765 #: ../src/gpm-upower.c:808
  1766 #, fuzzy
   1496msgstr "Мишката се зарежда"
   1497
   1498#. TRANSLATORS: battery state
   1499#: ../src/gpm-upower.c:806
  17671500msgid "Mouse is discharging"
  1768 msgstr "Разреждане"
  1769 
  1770 #. TRANSLATORS: battery state
  1771 #: ../src/gpm-upower.c:812
   1501msgstr "Мишката се разрежда"
   1502
   1503#. TRANSLATORS: battery state
   1504#: ../src/gpm-upower.c:810
  17721505msgid "Mouse is empty"
  1773 msgstr ""
  1774 
  1775 #. TRANSLATORS: battery state
  1776 #: ../src/gpm-upower.c:816
  1777 #, fuzzy
   1506msgstr "Мишката е разредена"
   1507
   1508#. TRANSLATORS: battery state
   1509#: ../src/gpm-upower.c:814
  17781510msgid "Mouse is charged"
  1779 msgstr "%s е напълно заредена"
  1780 
  1781 #. TRANSLATORS: battery state
  1782 #: ../src/gpm-upower.c:828
  1783 #, fuzzy
   1511msgstr "Мишката е заредена"
   1512
   1513#. TRANSLATORS: battery state
   1514#: ../src/gpm-upower.c:826
  17841515msgid "Keyboard is charging"
  1785 msgstr "Батериите се разреждат"
  1786 
  1787 #. TRANSLATORS: battery state
  1788 #: ../src/gpm-upower.c:832
  1789 #, fuzzy
   1516msgstr "Клавиатурата се зарежда"
   1517
   1518#. TRANSLATORS: battery state
   1519#: ../src/gpm-upower.c:830
  17901520msgid "Keyboard is discharging"
  1791 msgstr "Батериите се разреждат"
  1792 
  1793 #. TRANSLATORS: battery state
  1794 #: ../src/gpm-upower.c:836
  1795 #, fuzzy
   1521msgstr "Клавиатурата се разрежда"
   1522
   1523#. TRANSLATORS: battery state
   1524#: ../src/gpm-upower.c:834
  17961525msgid "Keyboard is empty"
  1797 msgstr "Клавиатура"
  1798 
  1799 #. TRANSLATORS: battery state
  1800 #: ../src/gpm-upower.c:840
   1526msgstr "Клавиатурата е разредена"
   1527
   1528#. TRANSLATORS: battery state
   1529#: ../src/gpm-upower.c:838
  18011530msgid "Keyboard is charged"
  1802 msgstr ""
  1803 
  1804 #. TRANSLATORS: battery state
  1805 #: ../src/gpm-upower.c:852
  1806 #, fuzzy
   1531msgstr "Клавиатурата е заредена"
   1532
   1533#. TRANSLATORS: battery state
   1534#: ../src/gpm-upower.c:850
  18071535msgid "PDA is charging"
  1808 msgstr "Разреждане"
  1809 
  1810 #. TRANSLATORS: battery state
  1811 #: ../src/gpm-upower.c:856
  1812 #, fuzzy
   1536msgstr "Цифровият помощник се зарежда"
   1537
   1538#. TRANSLATORS: battery state
   1539#: ../src/gpm-upower.c:854
  18131540msgid "PDA is discharging"
  1814 msgstr "Разреждане"
  1815 
  1816 #. TRANSLATORS: battery state
  1817 #: ../src/gpm-upower.c:860
   1541msgstr "Цифровият помощник се разрежда"
   1542
   1543#. TRANSLATORS: battery state
   1544#: ../src/gpm-upower.c:858
  18181545msgid "PDA is empty"
  1819 msgstr ""
  1820 
  1821 #. TRANSLATORS: battery state
  1822 #: ../src/gpm-upower.c:864
  1823 #, fuzzy
   1546msgstr "Цифровият помощник е разреден"
   1547
   1548#. TRANSLATORS: battery state
   1549#: ../src/gpm-upower.c:862
  18241550msgid "PDA is charged"
  1825 msgstr "%s е напълно заредена"
  1826 
  1827 #. TRANSLATORS: battery state
  1828 #: ../src/gpm-upower.c:876
  1829 #, fuzzy
   1551msgstr "Цифровият помощник е зареден"
   1552
   1553#. TRANSLATORS: battery state
   1554#: ../src/gpm-upower.c:874
  18301555msgid "Cell phone is charging"
  1831 msgstr "Мобилен телефон"
  1832 
  1833 #. TRANSLATORS: battery state
  1834 #: ../src/gpm-upower.c:880
   1556msgstr "Мобилният телефон се зарежда"
   1557
   1558#. TRANSLATORS: battery state
   1559#: ../src/gpm-upower.c:878
  18351560msgid "Cell phone is discharging"
  1836 msgstr ""
  1837 
  1838 #. TRANSLATORS: battery state
  1839 #: ../src/gpm-upower.c:884
  1840 #, fuzzy
   1561msgstr "Мобилният телефон се зарежда"
   1562
   1563#. TRANSLATORS: battery state
   1564#: ../src/gpm-upower.c:882
  18411565msgid "Cell phone is empty"
  1842 msgstr "Мобилен телефон"
  1843 
  1844 #. TRANSLATORS: battery state
  1845 #: ../src/gpm-upower.c:888
  1846 #, fuzzy
   1566msgstr "Мобилният телефон е разреден"
   1567
   1568#. TRANSLATORS: battery state
   1569#: ../src/gpm-upower.c:886
  18471570msgid "Cell phone is charged"
  1848 msgstr "Заряд на клетката"
  1849 
  1850 #. TRANSLATORS: battery state
  1851 #: ../src/gpm-upower.c:901
  1852 #, fuzzy
   1571msgstr "Мобилният телефон е зареден"
   1572
   1573#. TRANSLATORS: battery state
   1574#: ../src/gpm-upower.c:899
  18531575msgid "Media player is charging"
  1854 msgstr "Музикално устройство"
  1855 
  1856 #. TRANSLATORS: battery state
  1857 #: ../src/gpm-upower.c:905
  1858 #, fuzzy
   1576msgstr "Музикалното устройство се зарежда"
   1577
   1578#. TRANSLATORS: battery state
   1579#: ../src/gpm-upower.c:903
  18591580msgid "Media player is discharging"
  1860 msgstr "Музикално устройство"
  1861 
  1862 #. TRANSLATORS: battery state
  1863 #: ../src/gpm-upower.c:909
  1864 #, fuzzy
   1581msgstr "Музикалното устройство се разрежда"
   1582
   1583#. TRANSLATORS: battery state
   1584#: ../src/gpm-upower.c:907
  18651585msgid "Media player is empty"
  1866 msgstr "Музикално устройство"
  1867 
  1868 #. TRANSLATORS: battery state
  1869 #: ../src/gpm-upower.c:913
  1870 #, fuzzy
   1586msgstr "Музикалното устройство е разредено"
   1587
   1588#. TRANSLATORS: battery state
   1589#: ../src/gpm-upower.c:911
  18711590msgid "Media player is charged"
  1872 msgstr "Музикално устройство"
  1873 
  1874 #. TRANSLATORS: battery state
  1875 #: ../src/gpm-upower.c:925
  1876 #, fuzzy
   1591msgstr "Музикалното устройство е заредено"
   1592
   1593#. TRANSLATORS: battery state
   1594#: ../src/gpm-upower.c:923
  18771595msgid "Tablet is charging"
  1878 msgstr "Батериите се разреждат"
  1879 
  1880 #. TRANSLATORS: battery state
  1881 #: ../src/gpm-upower.c:929
  1882 #, fuzzy
   1596msgstr "Таблетът се зарежда"
   1597
   1598#. TRANSLATORS: battery state
   1599#: ../src/gpm-upower.c:927
  18831600msgid "Tablet is discharging"
  1884 msgstr "Батериите се разреждат"
  1885 
  1886 #. TRANSLATORS: battery state
  1887 #: ../src/gpm-upower.c:933
  1888 #, fuzzy
   1601msgstr "Таблетът се разрежда"
   1602
   1603#. TRANSLATORS: battery state
   1604#: ../src/gpm-upower.c:931
  18891605msgid "Tablet is empty"
  1890 msgstr "Време за разреждане"
  1891 
  1892 #. TRANSLATORS: battery state
  1893 #: ../src/gpm-upower.c:937
  1894 #, fuzzy
   1606msgstr "Таблетът е разреден"
   1607
   1608#. TRANSLATORS: battery state
   1609#: ../src/gpm-upower.c:935
  18951610msgid "Tablet is charged"
  1896 msgstr "%s е напълно заредена"
  1897 
  1898 #. TRANSLATORS: battery state
  1899 #: ../src/gpm-upower.c:949
  1900 #, fuzzy
   1611msgstr "Таблетът е зареден"
   1612
   1613#. TRANSLATORS: battery state
   1614#: ../src/gpm-upower.c:947
  19011615msgid "Computer is charging"
  1902 msgstr "Батериите се разреждат"
  1903 
  1904 #. TRANSLATORS: battery state
  1905 #: ../src/gpm-upower.c:953
  1906 #, fuzzy
   1616msgstr "Компютърът се зарежда"
   1617
   1618#. TRANSLATORS: battery state
   1619#: ../src/gpm-upower.c:951
  19071620msgid "Computer is discharging"
  1908 msgstr "Батериите се разреждат"
  1909 
  1910 #. TRANSLATORS: battery state
  1911 #: ../src/gpm-upower.c:957
  1912 #, fuzzy
   1621msgstr "Компютърът се разрежда"
   1622
   1623#. TRANSLATORS: battery state
   1624#: ../src/gpm-upower.c:955
  19131625msgid "Computer is empty"
  1914 msgstr "Компютър"
  1915 
  1916 #. TRANSLATORS: battery state
  1917 #: ../src/gpm-upower.c:961
  1918 #, fuzzy
   1626msgstr "Компютърът е разреден"
   1627
   1628#. TRANSLATORS: battery state
   1629#: ../src/gpm-upower.c:959
  19191630msgid "Computer is charged"
  1920 msgstr "Заряд на клетката"
  1921 
  1922 #~ msgid "Adjusts Laptop panel brightness"
  1923 #~ msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
  1924 
  1925 #~ msgid "Brightness Applet"
  1926 #~ msgstr "Аплет за яркостта"
  1927 
  1928 #~ msgid "Brightness Applet Factory"
  1929 #~ msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
  1930 
  1931 #~ msgid "Factory for Brightness Applet"
  1932 #~ msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
  1933 
  1934 #~ msgid "Allows user to inhibit automatic power saving"
  1935 #~ msgstr ""
  1936 #~ "Позволява на потребителя да предотврати автоматичното енергоспестяване"
  1937 
  1938 #~ msgid "Factory for Inhibit Applet"
  1939 #~ msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
  1940 
  1941 #~ msgid "Inhibit Applet"
  1942 #~ msgstr "Аплет за предотвратяване"
  1943 
  1944 #~ msgid "Inhibit Applet Factory"
  1945 #~ msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
  1946 
  1947 #~ msgid "Allow backlight brightness adjustment"
  1948 #~ msgstr "Разрешаване на управлението на осветеността на екрана"
  1949 
  1950 #~ msgid "Battery critical low action"
  1951 #~ msgstr "Действие при критично ниско ниво на батерията"
  1952 
  1953 #~ msgid "Check CPU load before sleeping"
  1954 #~ msgstr "Проверка на натоварването на процесора преди приспиване"
  1955 
  1956 #~ msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
  1957 #~ msgstr ""
  1958 #~ "Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от ел. мрежа"
  1959 
  1960 #~ msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
  1961 #~ msgstr ""
  1962 #~ "Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от батерии"
  1963 
  1964 #~ msgid ""
  1965 #~ "Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", "
  1966 #~ "\"low\", \"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
  1967 #~ msgstr ""
  1968 #~ "Настройки на иконата за известяване. Възможни стойности са "
  1969 #~ "„never“ (никога), „low“ (при ниско ниво), „critical“ (при критично ниско "
  1970 #~ "ниво), „charge“ (при зареждане), „present“ (при наличие) и "
  1971 #~ "„always“ (винаги)."
  1972 
  1973 #~ msgid "Hibernate button action"
  1974 #~ msgstr "Действие на бутона за дълбоко приспиване"
  1975 
  1976 #~ msgid ""
  1977 #~ "If a notification message should be displayed after suspend or hibernate "
  1978 #~ "failed."
  1979 #~ msgstr ""
  1980 #~ "Дали да се предупреждава след неуспех да се приспи или дълбоко да се "
  1981 #~ "приспи компютъра."
  1982 
  1983 #~ msgid ""
  1984 #~ "If a notification message should be displayed when the battery is fully "
  1985 #~ "charged."
  1986 #~ msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията."
  1987 
  1988 #~ msgid ""
  1989 #~ "If a notification message should be displayed when the battery is getting "
  1990 #~ "low."
  1991 #~ msgstr "Дали да се предупреждава при нисък заряд на батерията."
  1992 
  1993 #~ msgid ""
  1994 #~ "If preferences and statistics items should be shown in the context menu"
  1995 #~ msgstr ""
  1996 #~ "Дали елементите за настройките и статистиката да се показват в "
  1997 #~ "контекстното меню"
  1998 
  1999 #~ msgid "If sounds should be used"
  2000 #~ msgstr "Дали да се използват звуци"
  2001 
  2002 #~ msgid ""
  2003 #~ "If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit "
  2004 #~ "requests have stopped the policy action."
  2005 #~ msgstr ""
  2006 #~ "Дали да се използват звуци, за да се известява за критично ниско ниво на "
  2007 #~ "мощността или за случаите, когато заявки за предотвратяване са спрели "
  2008 #~ "действие по политиката."
  2009 
  2010 #~ msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
  2011 #~ msgstr ""
  2012 #~ "Проверка на натоварването на процесора преди извършване на действие за "
  2013 #~ "състоянието на бездействие."
  2014 
  2015 #~ msgid ""
  2016 #~ "If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
  2017 #~ "disconnected"
  2018 #~ msgstr ""
  2019 #~ "Дали да се подаде събитие свързано с батерията, когато екранът е затворен "
  2020 #~ "и се прекъсне връзката с ел. мрежа"
  2021 
  2022 #~ msgid ""
  2023 #~ "If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when "
  2024 #~ "lid closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
  2025 #~ "disconnected at a later time."
  2026 #~ msgstr ""
  2027 #~ "Дали да се изпълнява действието при затваряне на екрана (напр. "
  2028 #~ "„Приспиване при затваряне на екрана и захранване от батерии“, когато "
  2029 #~ "първо се затваря екрана, а захранването от ел. мрежа след това се "
  2030 #~ "прекъсне."
  2031 
  2032 #~ msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining"
  2033 #~ msgstr ""
  2034 #~ "Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време"
  2035 
  2036 #~ msgid ""
  2037 #~ "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. "
  2038 #~ "Only turn this off for debugging."
  2039 #~ msgstr ""
  2040 #~ "Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време. "
  2041 #~ "Да се изключва само при изчистване на грешки."
  2042 
  2043 #~ msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
  2044 #~ msgstr ""
  2045 #~ "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа"
  2046 
  2047 #~ msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
  2048 #~ msgstr ""
  2049 #~ "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии"
  2050 
  2051 #~ msgid ""
  2052 #~ "If the screen brightness should be changed when switching between AC and "
  2053 #~ "battery power."
  2054 #~ msgstr ""
  2055 #~ "Дали яркостта на екрана да се променя, когато компютърът преминава от "
  2056 #~ "захранване от ел. мрежа към батерии и обратно."
  2057 
  2058 #~ msgid ""
  2059 #~ "If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle "
  2060 #~ "when on AC power."
  2061 #~ msgstr ""
  2062 #~ "Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, "
  2063 #~ "когато компютърът бездейства и се захранва от ел. мрежа."
  2064 
  2065 #~ msgid ""
  2066 #~ "If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle "
  2067 #~ "when on battery power."
  2068 #~ msgstr ""
  2069 #~ "Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, "
  2070 #~ "когато компютърът бездейства и се захранва от батерии."
  2071 
  2072 #~ msgid ""
  2073 #~ "If the screen should be reduced in brightness when the computer is on "
  2074 #~ "battery power."
  2075 #~ msgstr ""
  2076 #~ "Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, когато компютърът се захранва "
  2077 #~ "от батерии."
  2078 
  2079 #~ msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
  2080 #~ msgstr ""
  2081 #~ "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа."
  2082 
  2083 #~ msgid ""
  2084 #~ "If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery "
  2085 #~ "power."
  2086 #~ msgstr ""
  2087 #~ "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии."
  2088 
  2089 #~ msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
  2090 #~ msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за ел. мрежа"
  2091 
  2092 #~ msgid ""
  2093 #~ "If time based notifications should be used. If set to false, then the "
  2094 #~ "percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
  2095 #~ msgstr ""
  2096 #~ "Дали да се ползва известяване базирано на време. Ако е лъжа, ще се ползва "
  2097 #~ "процентът на заряда, което може да помогне при лошо функциониращ BIOS с "
  2098 #~ "ACPI."
  2099 
  2100 #~ msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
  2101 #~ msgstr ""
  2102 #~ "Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии"
  2103 
  2104 #~ msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
  2105 #~ msgstr ""
  2106 #~ "Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии."
  2107 
  2108 #~ msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
  2109 #~ msgstr ""
  2110 #~ "Дали за повредени батерии да се показва предупреждението за батерии "
  2111 #~ "обявени за връщане."
  2112 
  2113 #~ msgid ""
  2114 #~ "If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
  2115 #~ "this to false only if you know your battery is okay."
  2116 #~ msgstr ""
  2117 #~ "Дали за повредени батерии да се показва предупреждението за батерии "
  2118 #~ "обявени за връщане. Задайте това да е лъжа, само ако сте сигурни, че "
  2119 #~ "батерията ви е наред."
  2120 
  2121 #~ msgid "LCD brightness when on AC"
  2122 #~ msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
  2123 
  2124 #~ msgid "LCD dimming amount when on battery"
  2125 #~ msgstr "Затъмняване на екрана при захранване от батерии"
  2126 
  2127 #~ msgid "Laptop lid close action on battery"
  2128 #~ msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от батерии"
  2129 
  2130 #~ msgid "Laptop lid close action when on AC"
  2131 #~ msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от ел. мрежа"
  2132 
  2133 #~ msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
  2134 #~ msgstr "Заключване на ключодържателя на GNOME при приспиване"
  2135 
  2136 #~ msgid "Lock screen on hibernate"
  2137 #~ msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
  2138 
  2139 #~ msgid "Lock screen on suspend"
  2140 #~ msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
  2141 
  2142 #~ msgid "Lock screen when blanked"
  2143 #~ msgstr "Заключване на екрана при изчистването му"
  2144 
  2145 #~ msgid "Method used to blank screen on AC"
  2146 #~ msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от ел. мрежа"
  2147 
  2148 #~ msgid "Method used to blank screen on battery"
  2149 #~ msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от батерии"
  2150 
  2151 #~ msgid "Notify on a low power"
  2152 #~ msgstr "Уведомяване при ниско ниво"
  2153 
  2154 #~ msgid "Notify on a sleep failure"
  2155 #~ msgstr "Уведомяване при неуспех при приспиване"
  2156 
  2157 #~ msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
  2158 #~ msgstr "Уведомяване при изключването на адаптера за ел. мрежа"
  2159 
  2160 #~ msgid "Notify when fully charged"
  2161 #~ msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
  2162 
  2163 #~ msgid "Percentage action is taken"
  2164 #~ msgstr "Предприето е действие при достигане на процент заряд"
  2165 
  2166 #~ msgid "Percentage considered critical"
  2167 #~ msgstr "Зарядът, който се счита за критично нисък"
  2168 
  2169 #~ msgid "Percentage considered low"
  2170 #~ msgstr "Зарядът, който се счита за нисък"
  2171 
  2172 #~ msgid "Power button action"
  2173 #~ msgstr "Действие на бутона за включване/изключване"
  2174 
  2175 #~ msgid "Reduce the backlight brightness when on battery power"
  2176 #~ msgstr "Затъмняване на екрана при захранване от батерии"
  2177 
  2178 #~ msgid "Seconds of inactivity to spin down when on AC"
  2179 #~ msgstr ""
  2180 #~ "Секунди бездействие, след които да се спре диска при захранване от ел. "
  2181 #~ "мрежа"
  2182 
  2183 #~ msgid "Seconds of inactivity to spin down when on battery"
  2184 #~ msgstr ""
  2185 #~ "Секунди бездействие, след които да се спре диска при захранване от батерии"
  2186 
  2187 #~ msgid "Sleep timeout computer when on AC"
  2188 #~ msgstr ""
  2189 #~ "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от ел. мрежа"
  2190 
  2191 #~ msgid "Sleep timeout computer when on UPS"
  2192 #~ msgstr ""
  2193 #~ "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от непрекъсваемо "
  2194 #~ "токозахранване"
  2195 
  2196 #~ msgid "Sleep timeout computer when on battery"
  2197 #~ msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от батерии"
  2198 
  2199 #~ msgid "Sleep timeout display when on AC"
  2200 #~ msgstr ""
  2201 #~ "Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от ел. "
  2202 #~ "мрежа"
  2203 
  2204 #~ msgid "Sleep timeout display when on UPS"
  2205 #~ msgstr ""
  2206 #~ "Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от "
  2207 #~ "непрекъсваемо токозахранване"
  2208 
  2209 #~ msgid "Sleep timeout display when on battery"
  2210 #~ msgstr ""
  2211 #~ "Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от "
  2212 #~ "батерии"
  2213 
  2214 #~ msgid "Suspend button action"
  2215 #~ msgstr "Действие на бутона за приспиване"
  2216 
  2217 #~ msgid ""
  2218 #~ "The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible "
  2219 #~ "values are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
  2220 #~ msgstr ""
  2221 #~ "Методът от управлението на захранването на екрана за изчистването му при "
  2222 #~ "захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са „standby“ (в режим "
  2223 #~ "готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
  2224 
  2225 #~ msgid ""
  2226 #~ "The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
  2227 #~ "values are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
  2228 #~ msgstr ""
  2229 #~ "Методът от управлението на захранването на екрана за изчистването му при "
  2230 #~ "захранване от батерии. Възможните стойности са „standby“ (в режим "
  2231 #~ "готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
  2232 
  2233 #~ msgid "The URI to show to the user on sleep failure"
  2234 #~ msgstr "Адресът, който да се покаже след неуспешно приспиване"
  2235 
  2236 #~ msgid ""
  2237 #~ "The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
  2238 #~ "\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
  2239 #~ msgstr ""
  2240 #~ "Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. "
  2241 #~ "Възможните стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
  2242 #~ "„suspend“ (приспиване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
  2243 
  2244 #~ msgid ""
  2245 #~ "The action to take when the UPS is low. Possible values are \"hibernate"
  2246 #~ "\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
  2247 #~ msgstr ""
  2248 #~ "Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. Възможните "
  2249 #~ "стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
  2250 #~ "„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
  2251 
  2252 #~ msgid ""
  2253 #~ "The action to take when the battery is critically low. Possible values "
  2254 #~ "are \"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
  2255 #~ msgstr ""
  2256 #~ "Действие при критично ниско ниво на батериите. Възможните стойности са "
  2257 #~ "„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
  2258 #~ "„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
  2259 
  2260 #~ msgid ""
  2261 #~ "The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
  2262 #~ "power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
  2263 #~ "\"nothing\"."
  2264 #~ msgstr ""
  2265 #~ "Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от ел. мрежа. "
  2266 #~ "Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
  2267 #~ "приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
  2268 
  2269 #~ msgid ""
  2270 #~ "The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
  2271 #~ "battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
  2272 #~ "and \"nothing\"."
  2273 #~ msgstr ""
  2274 #~ "Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от батерии. "
  2275 #~ "Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
  2276 #~ "приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
  2277 
  2278 #~ msgid ""
  2279 #~ "The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
  2280 #~ "values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
  2281 #~ "\"nothing\"."
  2282 #~ msgstr ""
  2283 #~ "Действие при натискане на бутона за дълбоко приспиване на системата. "
  2284 #~ "Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
  2285 #~ "приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (изключване) и "
  2286 #~ "„nothing“ (нищо)."
  2287 
  2288 #~ msgid ""
  2289 #~ "The action to take when the system power button is pressed. Possible "
  2290 #~ "values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
  2291 #~ "\"nothing\"."
  2292 #~ msgstr ""
  2293 #~ "Действие при натискане на бутона за включване/изключване на системата. "
  2294 #~ "Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
  2295 #~ "приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (изключване) и "
  2296 #~ "„nothing“ (нищо)."
  2297 
  2298 #~ msgid ""
  2299 #~ "The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
  2300 #~ "values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
  2301 #~ "\"nothing\"."
  2302 #~ msgstr ""
  2303 #~ "Действие при натискане на бутона за приспиване на системата. Възможните "
  2304 #~ "стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
  2305 #~ "„interactive“ (запитване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
  2306 
  2307 #~ msgid ""
  2308 #~ "The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
  2309 #~ "computer is on AC power."
  2310 #~ msgstr ""
  2311 #~ "Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът "
  2312 #~ "се захранва от ел. мрежа."
  2313 
  2314 #~ msgid ""
  2315 #~ "The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be "
  2316 #~ "inactive before it goes to sleep."
  2317 #~ msgstr ""
  2318 #~ "Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато "
  2319 #~ "компютърът се захранва от ел. мрежа и бездейства."
  2320 
  2321 #~ msgid ""
  2322 #~ "The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be "
  2323 #~ "inactive before it goes to sleep."
  2324 #~ msgstr ""
  2325 #~ "Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато "
  2326 #~ "компютърът се захранва от непрекъсваемо токозахранване."
  2327 
  2328 #~ msgid ""
  2329 #~ "The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be "
  2330 #~ "inactive before the display goes to sleep."
  2331 #~ msgstr ""
  2332 #~ "Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът "
  2333 #~ "се захранва от непрекъсваемо токозахранване."
  2334 
  2335 #~ msgid ""
  2336 #~ "The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
  2337 #~ "inactive before it goes to sleep."
  2338 #~ msgstr ""
  2339 #~ "Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато "
  2340 #~ "компютърът се захранва от батерии и бездейства."
  2341 
  2342 #~ msgid ""
  2343 #~ "The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
  2344 #~ "inactive before the display goes to sleep."
  2345 #~ msgstr ""
  2346 #~ "Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът "
  2347 #~ "се захранва от батерии."
  2348 
  2349 #~ msgid ""
  2350 #~ "The amount to dim the brightness of the display when on battery power. "
  2351 #~ "Possible values are between 0 and 100."
  2352 #~ msgstr ""
  2353 #~ "Затъмняване на екрана при захранване от батерии. Възможните стойности са "
  2354 #~ "между 0 и 100."
  2355 
  2356 #~ msgid ""
  2357 #~ "The brightness of the display when on AC power. Possible values are "
  2358 #~ "between 0 and 100."
  2359 #~ msgstr ""
  2360 #~ "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са "
  2361 #~ "между 0 и 100."
  2362 
  2363 #~ msgid "The brightness of the screen when idle"
  2364 #~ msgstr "Яркост на екрана при бездействие"
  2365 
  2366 #~ msgid "The default amount of time to dim the screen after idle"
  2367 #~ msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни"
  2368 
  2369 #~ msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
  2370 #~ msgstr ""
  2371 #~ "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни."
  2372 
  2373 #~ msgid "The default configuration version"
  2374 #~ msgstr "Версията на стандартната конфигурация"
  2375 
  2376 #~ msgid "The default graph type to show in the statistics window"
  2377 #~ msgstr "Стандартен вид на графиката в прозореца за статистика"
  2378 
  2379 #~ msgid "The default graph type to show in the statistics window."
  2380 #~ msgstr "Стандартен вид на графиката в прозореца за статистика."
  2381 
  2382 #~ msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
  2383 #~ msgstr ""
  2384 #~ "Максималната продължителност време показвана на оста X на графиката."
  2385 
  2386 #~ msgid "The maximum time displayed on the graph"
  2387 #~ msgstr "Максималното време показвано на графиката"
  2388 
  2389 #~ msgid ""
  2390 #~ "The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC "
  2391 #~ "power."
  2392 #~ msgstr ""
  2393 #~ "Брой секунди бездействие за изключване на твърдите дискове при захранване "
  2394 #~ "от ел. мрежа."
  2395 
  2396 #~ msgid ""
  2397 #~ "The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on "
  2398 #~ "battery power."
  2399 #~ msgstr ""
  2400 #~ "Брой секунди бездействие за изключване на твърдите дискове при захранване "
  2401 #~ "от батерии."
  2402 
  2403 #~ msgid ""
  2404 #~ "The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
  2405 #~ "when use_time_for_policy is false."
  2406 #~ msgstr ""
  2407 #~ "Процентът на заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Тази "
  2408 #~ "стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
  2409 
  2410 #~ msgid ""
  2411 #~ "The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
  2412 #~ "use_time_for_policy is false."
  2413 #~ msgstr ""
  2414 #~ "Процентът на заряд на батерията, който се счита за нисък. Тази стойност е "
  2415 #~ "валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
  2416 
  2417 #~ msgid ""
  2418 #~ "The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
  2419 #~ "valid when use_time_for_policy is false."
  2420 #~ msgstr ""
  2421 #~ "Процентът на заряд на батерията, когато се предприема действие за "
  2422 #~ "критично нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако "
  2423 #~ "„use_time_for_policy“ е лъжа."
  2424 
  2425 #~ msgid ""
  2426 #~ "The time remaining in seconds of the battery when critical action is "
  2427 #~ "taken. Only valid when use_time_for_policy is true."
  2428 #~ msgstr ""
  2429 #~ "Оставащото време на батерията в секунди, когато се предприема действие за "
  2430 #~ "критично нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако "
  2431 #~ "„use_time_for_policy“ е лъжа."
  2432 
  2433 #~ msgid ""
  2434 #~ "The time remaining in seconds of the battery when it is considered "
  2435 #~ "critical. Only valid when use_time_for_policy is true."
  2436 #~ msgstr ""
  2437 #~ "Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за критично "
  2438 #~ "ниско. Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
  2439 
  2440 #~ msgid ""
  2441 #~ "The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. "
  2442 #~ "Only valid when use_time_for_policy is true."
  2443 #~ msgstr ""
  2444 #~ "Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за ниско. Тази "
  2445 #~ "стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
  2446 
  2447 #~ msgid "The time remaining when action is taken"
  2448 #~ msgstr "Оставащото време при предприемане на действие"
  2449 
  2450 #~ msgid "The time remaining when critical"
  2451 #~ msgstr "Оставащото време, за да е критично ниско"
  2452 
  2453 #~ msgid "The time remaining when low"
  2454 #~ msgstr "Оставащото време, за да е ниско"
  2455 
  2456 #~ msgid ""
  2457 #~ "The type of sleeping that should be performed when the computer is "
  2458 #~ "inactive. Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
  2459 #~ msgstr ""
  2460 #~ "Видът на приспиването при бездействие на компютъра. Възможните стойности "
  2461 #~ "са „hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване) и "
  2462 #~ "„nothing“ (нищо)."
  2463 
  2464 #~ msgid ""
  2465 #~ "The version of the installed version of the schema. Do not edit this "
  2466 #~ "value, it is used so that configure changes between versions can be "
  2467 #~ "detected."
  2468 #~ msgstr ""
  2469 #~ "Версията на инсталираната схема. Не редактирайте тази стойност! Тя се "
  2470 #~ "използва, за да се откриват разликите между версиите на настройките."
  2471 
  2472 #~ msgid ""
  2473 #~ "This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
  2474 #~ "Only valid when use_time_for_policy is true."
  2475 #~ msgstr ""
  2476 #~ "Яркост на екрана на преносимия компютър при бездействие. Тази стойност е "
  2477 #~ "валидна, само ако „use_time_for_policy“ е истина."
  2478 
  2479 #~ msgid "UPS critical low action"
  2480 #~ msgstr "Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
  2481 
  2482 #~ msgid "UPS low power action"
  2483 #~ msgstr "Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
  2484 
  2485 #~ msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
  2486 #~ msgstr "Използване на настройките на заключването на gnome-screensaver"
  2487 
  2488 #~ msgid ""
  2489 #~ "When sleep fails we can show the user a button to help fix the situation. "
  2490 #~ "Leave this blank if the button should not be shown."
  2491 #~ msgstr ""
  2492 #~ "При неуспешно приспиване на потребителя може да бъде показан бутон към "
  2493 #~ "помощ за справяне със ситуацията. Ако нищо не е попълнено тук, няма да се "
  2494 #~ "показва бутон."
  2495 
  2496 #~ msgid "When to show the notification icon"
  2497 #~ msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
  2498 
  2499 #~ msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep"
  2500 #~ msgstr ""
  2501 #~ "Дали програмата NetworkManager трябва да прекъсва връзките при приспиване "
  2502 #~ "и да ги възстановява при събуждане."
  2503 
  2504 #~ msgid ""
  2505 #~ "Whether NetworkManager should disconnect before suspending or hibernating "
  2506 #~ "and connect on resume."
  2507 #~ msgstr ""
  2508 #~ "Дали програмата NetworkManager трябва да прекъсва връзките при приспиване "
  2509 #~ "или дълбоко приспиване и наново да ги установява при събуждане."
  2510 
  2511 #~ msgid ""
  2512 #~ "Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. "
  2513 #~ "This means the keyring will have to be unlocked on resume."
  2514 #~ msgstr ""
  2515 #~ "Дали ключодържателят на GNOME се заключва при дълбоко приспиване на "
  2516 #~ "компютъра. Това означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да "
  2517 #~ "бъде отключен."
  2518 
  2519 #~ msgid ""
  2520 #~ "Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. "
  2521 #~ "This means the keyring will have to be unlocked on resume."
  2522 #~ msgstr ""
  2523 #~ "Дали ключодържателят на GNOME се заключва при приспиване на компютъра. "
  2524 #~ "Това означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да бъде "
  2525 #~ "отключен."
  2526 
  2527 #~ msgid ""
  2528 #~ "Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
  2529 #~ "Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
  2530 #~ msgstr ""
  2531 #~ "Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от дълбоко "
  2532 #~ "приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е "
  2533 #~ "лъжа."
  2534 
  2535 #~ msgid ""
  2536 #~ "Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. "
  2537 #~ "Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
  2538 #~ msgstr ""
  2539 #~ "Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от приспиване. "
  2540 #~ "Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е лъжа."
  2541 
  2542 #~ msgid ""
  2543 #~ "Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
  2544 #~ "lock_use_screensaver_settings is false."
  2545 #~ msgstr ""
  2546 #~ "Дали екранът се заключва след като бъде изгасен. Използва се, само когато "
  2547 #~ "„lock_use_screensaver_settings“ е лъжа."
  2548 
  2549 #~ msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
  2550 #~ msgstr ""
  2551 #~ "Дали компютърът да се приспива, дълбоко да се приспива или нищо да не се "
  2552 #~ "прави, когато компютърът бездейства"
  2553 
  2554 #~ msgid ""
  2555 #~ "Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if "
  2556 #~ "the screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
  2557 #~ msgstr ""
  2558 #~ "Дали да се използва настройката в gnome-screensaver, за да се реши дали "
  2559 #~ "екранът да се заключва след приспиване, дълбоко приспиване на компютъра "
  2560 #~ "или изчистване на екрана."
  2561 
  2562 #~ msgid "Whether to use time-based notifications"
  2563 #~ msgstr "Дали да се ползва уведомяване по време"
  2564 
  2565 #~ msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window"
  2566 #~ msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката"
  2567 
  2568 #~ msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window."
  2569 #~ msgstr ""
  2570 #~ "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката."
  2571 
  2572 #~ msgid "Whether we should show the events in the statistics window"
  2573 #~ msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката"
  2574 
  2575 #~ msgid "Whether we should show the events in the statistics window."
  2576 #~ msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката."
  2577 
  2578 #~ msgid "Whether we should smooth the data in the graph"
  2579 #~ msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката"
  2580 
  2581 #~ msgid "Whether we should smooth the data in the graph."
  2582 #~ msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката."
  2583 
  2584 #~ msgid "Closes the program"
  2585 #~ msgstr "Спира програмата"
  2586 
  2587 #~ msgid "_Always display an icon"
  2588 #~ msgstr "В_инаги да се показва икона"
  2589 
  2590 #~ msgid "%s discharging (%.0f%%)"
  2591 #~ msgstr "%s се разрежда (%.0f %%)"
  2592 
  2593 #~ msgid "GNOME Power Preferences"
  2594 #~ msgstr "Настройки на захранването"
  2595 
  2596 #~ msgid "%s charging (%.1f%%)"
  2597 #~ msgstr "%s се зарежда (%.1f %%)"
  2598 
  2599 #~ msgid "%s discharging (%.1f%%)"
  2600 #~ msgstr "%s се разрежда (%.1f %%)"
  2601 
  2602 #~ msgid "%s waiting to discharge (%.1f%%)"
  2603 #~ msgstr "%s изчаква разреждане (%.1f %%)"
  2604 
  2605 #~ msgid "%s waiting to charge (%.1f%%)"
  2606 #~ msgstr "%s изчаква зареждане (%.1f %%)"
   1631msgstr "Компютърът е зареден"
 • gnome/master/nautilus.master.bg.po

  r2187 r2248  
  11# Bulgarian translation of nautilus po-file.
  22# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
   3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  44# This file is distributed under the same license as the nautilus package.
  55# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  66# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004, 2005, 2006, 2007.
  77# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>,2004, 2005, 2006.
  8 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
   8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
  99# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
  1010# Damyan Ivanov <dmn@debian.org>, 2010.
   
  1414"Project-Id-Version: nautilus master\n"
  1515"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2010-09-27 11:11+0300\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2010-09-27 11:11+0300\n"
  18 "Last-Translator: Damyan Ivanov <dmn@debian.org>\n"
   16"POT-Creation-Date: 2011-01-21 21:43+0200\n"
   17"PO-Revision-Date: 2011-01-21 21:42+0200\n"
   18"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  2020"Language: bg\n"
   
  2424"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2525
  26 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:165
  27 #, c-format
  28 msgid "File is not a valid .desktop file"
  29 msgstr "Файлът не е във формат .desktop"
  30 
  31 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:188
  32 #, c-format
  33 msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
  34 msgstr "Непозната версия на файла: %s"
  35 
  36 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:958
  37 #, c-format
  38 msgid "Starting %s"
  39 msgstr "Стартиране на %s"
  40 
  41 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1100
  42 #, c-format
  43 msgid "Application does not accept documents on command line"
  44 msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
  45 
  46 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1168
  47 #, c-format
  48 msgid "Unrecognized launch option: %d"
  49 msgstr "Непозната опция при стартиране „%d“"
  50 
  51 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1373
  52 #, c-format
  53 msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
  54 msgstr "В обекти от вида „Type=Link“ не може да се подават адреси на документи"
  55 
  56 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1392
  57 #, c-format
  58 msgid "Not a launchable item"
  59 msgstr "Не е обект за стартиране"
  60 
  61 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:225
  62 msgid "Disable connection to session manager"
  63 msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
  64 
  65 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
  66 msgid "Specify file containing saved configuration"
  67 msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
  68 
  69 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
  70 msgid "FILE"
  71 msgstr "ФАЙЛ"
  72 
  73 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:231
  74 msgid "Specify session management ID"
  75 msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"
  76 
  77 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:231
  78 msgid "ID"
  79 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
  80 
  81 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:252
  82 msgid "Session management options:"
  83 msgstr "Настройки на управлението на сесии:"
  84 
  85 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:253
  86 msgid "Show session management options"
  87 msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
  88 
  8926#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
  9027msgid "Saved search"
  9128msgstr "Търсенето е запазено"
  9229
  93 #: ../eel/eel-canvas.c:1228 ../eel/eel-canvas.c:1229
   30#: ../eel/eel-canvas.c:1247 ../eel/eel-canvas.c:1248
  9431msgid "X"
  9532msgstr "X"
  9633
  97 #: ../eel/eel-canvas.c:1235 ../eel/eel-canvas.c:1236
   34#: ../eel/eel-canvas.c:1254 ../eel/eel-canvas.c:1255
  9835msgid "Y"
  9936msgstr "Y"
  10037
  101 #: ../eel/eel-editable-label.c:309
   38#: ../eel/eel-editable-label.c:521
  10239msgid "Text"
  10340msgstr "Текст"
  10441
  105 #: ../eel/eel-editable-label.c:310
   42#: ../eel/eel-editable-label.c:522
  10643msgid "The text of the label."
  10744msgstr "Текстът на етикета."
  10845
  109 #: ../eel/eel-editable-label.c:316
   46#: ../eel/eel-editable-label.c:528
  11047msgid "Justification"
  11148msgstr "Подравняване"
  11249
  113 #: ../eel/eel-editable-label.c:317
   50#: ../eel/eel-editable-label.c:529
  11451msgid ""
  11552"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
   
  12158"това погледнете GtkMisc::xalign."
  12259
  123 #: ../eel/eel-editable-label.c:325
   60#: ../eel/eel-editable-label.c:537
  12461msgid "Line wrap"
  12562msgstr "Прехвърляне"
  12663
  127 #: ../eel/eel-editable-label.c:326
   64#: ../eel/eel-editable-label.c:538
  12865msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
  12966msgstr "Ако е зададено, думите от дълъг ред се прехвърлят на следващия."
  13067
  131 #: ../eel/eel-editable-label.c:333
   68#: ../eel/eel-editable-label.c:545
  13269msgid "Cursor Position"
  13370msgstr "Положение на курсора"
  13471
  135 #: ../eel/eel-editable-label.c:334
   72#: ../eel/eel-editable-label.c:546
  13673msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
  13774msgstr "Текущото положение на курсора за вмъкване в знаци."
  13875
  139 #: ../eel/eel-editable-label.c:343
   76#: ../eel/eel-editable-label.c:555
  14077msgid "Selection Bound"
  14178msgstr "Граници на избора"
  14279
  143 #: ../eel/eel-editable-label.c:344
   80#: ../eel/eel-editable-label.c:556
  14481msgid ""
  14582"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
  14683msgstr "Положението на другия край на избраното от курсора в знаци."
  14784
  148 #: ../eel/eel-editable-label.c:3076
   85#: ../eel/eel-editable-label.c:3316
  14986msgid "Select All"
  15087msgstr "Избиране на всички"
  15188
  152 #: ../eel/eel-editable-label.c:3087
   89#: ../eel/eel-editable-label.c:3327
  15390msgid "Input Methods"
  15491msgstr "Методи за въвеждане"
  15592
  156 #: ../eel/eel-gtk-extensions.c:479
   93#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:428
  15794msgid "Show more _details"
  15895msgstr "_Повече информация"
   
  166103msgstr " (невалиден Уникод)"
  167104
  168 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:489
  169 msgid "No applications found"
  170 msgstr "Не са открити програми"
  171 
  172 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:505
  173 msgid "Ask what to do"
  174 msgstr "Питане за действие"
  175 
  176 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:521
  177 msgid "Do Nothing"
  178 msgstr "Нищо да не се прави"
  179 
  180 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:536
  181 #: ../data/nautilus-folder-handler.desktop.in.in.h:1
  182 msgid "Open Folder"
  183 msgstr "Отваряне на папка"
  184 
  185 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:568
  186 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:122
  187 #, c-format
  188 msgid "Open %s"
  189 msgstr "Отваряне с „%s“"
  190 
  191 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:607
  192 msgid "Open with other Application..."
  193 msgstr "Отваряне с друга програма…"
  194 
  195 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:950
  196 msgid "You have just inserted an Audio CD."
  197 msgstr "Току що поставихте аудио CD."
  198 
  199 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:952
  200 msgid "You have just inserted an Audio DVD."
  201 msgstr "Току що поставихте аудио DVD."
  202 
  203 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:954
  204 msgid "You have just inserted a Video DVD."
  205 msgstr "Току що поставихте видео DVD."
  206 
  207 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:956
  208 msgid "You have just inserted a Video CD."
  209 msgstr "Току що поставихте видео CD."
  210 
  211 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:958
  212 msgid "You have just inserted a Super Video CD."
  213 msgstr "Току що поставихте супер видео CD."
  214 
  215 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:960
  216 msgid "You have just inserted a blank CD."
  217 msgstr "Току що поставихте празен диск за CD."
  218 
  219 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:962
  220 msgid "You have just inserted a blank DVD."
  221 msgstr "Току що поставихте празен диск за DVD."
  222 
  223 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:964
  224 msgid "You have just inserted a blank Blu-Ray disc."
  225 msgstr "Току що поставихте празен диск за Blu-Ray."
  226 
  227 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:966
  228 msgid "You have just inserted a blank HD DVD."
  229 msgstr "Току що поставихте празен диск за HD DVD."
  230 
  231 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:968
  232 msgid "You have just inserted a Photo CD."
  233 msgstr "Току що поставихте празен диск за Photo CD."
  234 
  235 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:970
  236 msgid "You have just inserted a Picture CD."
  237 msgstr "Току що поставихте празен диск за Picture CD."
  238 
  239 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:972
  240 msgid "You have just inserted a medium with digital photos."
  241 msgstr "Току що поставихте носител с цифрови снимки."
  242 
  243 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:974
  244 msgid "You have just inserted a digital audio player."
  245 msgstr "Току що поставихте цифрово музикално устройство."
  246 
  247 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:976
  248 msgid ""
  249 "You have just inserted a medium with software intended to be automatically "
  250 "started."
  251 msgstr "Току що поставихте носител с програма за автоматично стартиране."
  252 
  253 #. fallback to generic greeting
  254 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:979
  255 msgid "You have just inserted a medium."
  256 msgstr "Току що поставихте носител на информация."
  257 
  258 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:981
  259 msgid "Choose what application to launch."
  260 msgstr "Изберете програмата, която да се стартира."
  261 
  262 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:990
  263 #, c-format
  264 msgid ""
  265 "Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the future "
  266 "for other media of type \"%s\"."
  267 msgstr ""
  268 "Изберете начина за отваряне на „%s“ и дали това действие да се извършва в "
  269 "бъдеще за други носители от вида „%s“."
  270 
  271 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1017
  272 msgid "_Always perform this action"
  273 msgstr "_Винаги да се извършва това действие"
  274 
  275 #. name, stock id
  276 #. label, accelerator
  277 #. add the "Eject" menu item
  278 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1033
  279 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7147
  280 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7175
  281 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7256
  282 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1274
  283 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2525
  284 msgid "_Eject"
  285 msgstr "Из_важдане"
  286 
  287 #. name, stock id
  288 #. label, accelerator
  289 #. add the "Unmount" menu item
  290 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1044
  291 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7143
  292 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7171
  293 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7252
  294 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1265
  295 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2518
  296 msgid "_Unmount"
  297 msgstr "_Демонтиране"
  298 
  299 #. name, stock id
  300 #. label, accelerator
  301 #. tooltip
  302 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:437
   105#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:132
   106#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:120
   107#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:641 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1315
   108msgid "Home"
   109msgstr "Домашна папка"
   110
   111#. name, stock id
   112#. label, accelerator
   113#. tooltip
   114#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:436
  303115msgid "Cut the selected text to the clipboard"
  304116msgstr "Отрязване на избрания текст в буфера за обмен"
   
  307119#. label, accelerator
  308120#. tooltip
  309 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:441
   121#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:440
  310122msgid "Copy the selected text to the clipboard"
  311123msgstr "Копиране на избрания текст в буфера за обмен"
   
  314126#. label, accelerator
  315127#. tooltip
  316 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:445
   128#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:444
  317129msgid "Paste the text stored on the clipboard"
  318130msgstr "Поставяне на текста, запазен в буфера за обмен"
   
  320132#. name, stock id
  321133#. label, accelerator
  322 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:448
  323 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7085
   134#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:447 ../src/nautilus-view.c:7058
  324135msgid "Select _All"
  325136msgstr "Избиране на _всички"
  326137
  327138#. tooltip
  328 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:449
   139#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:448
  329140msgid "Select all the text in a text field"
  330141msgstr "Избиране на всичко в полето за текст"
   
  343154
  344155#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
  345 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:273
  346 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1615
   156#: ../src/nautilus-list-view.c:1657
  347157msgid "Name"
  348158msgstr "Име"
   
  369179
  370180#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
  371 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:275
   181#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:270
  372182msgid "Date Modified"
  373183msgstr "Време на промяна"
   
  402212
  403213#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
  404 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4531
   214#: ../src/nautilus-properties-window.c:4531
  405215msgid "Permissions"
  406216msgstr "Права"
   
  426236msgstr "Вид на файла"
  427237
  428 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:120
   238#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:121
  429239msgid "SELinux Context"
  430240msgstr "Контекст на SELinux"
  431241
  432 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:121
   242#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:122
  433243msgid "The SELinux security context of the file."
  434244msgstr "Контекстът за сигурността на SELinux на файла"
  435245
  436 #. TODO: Change after string freeze over
  437 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:127
  438246#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
  439 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:351
   247#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:342
  440248#: ../src/nautilus-query-editor.c:117
  441249msgid "Location"
  442250msgstr "Местоположение"
  443251
  444 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:170
   252#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:130
   253msgid "The location of the file."
   254msgstr "Местоположението на файла."
   255
   256#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:171
  445257msgid "Trashed On"
  446258msgstr "Преместен в кошчето на"
  447259
  448 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:171
   260#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:172
  449261msgid "Date when file was moved to the Trash"
  450262msgstr "Времето, когато файлът е бил преместен в кошчето."
  451263
  452 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:177
   264#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:178
  453265msgid "Original Location"
  454266msgstr "Първоначално местоположение"
  455267
  456 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:178
   268#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:179
  457269msgid "Original location of file before moved to the Trash"
  458270msgstr "Местоположение на файла преди да бъде преместен в кошчето"
   
  484296"контекстното ѝ меню."
  485297
  486 #. Note to translators: If it's hard to compose a good home
  487 #. * icon name from the user name, you can use a string without
  488 #. * an "%s" here, in which case the home icon name will not
  489 #. * include the user's name, which should be fine. To avoid a
  490 #. * warning, put "%.0s" somewhere in the string, which will
  491 #. * match the user name string passed by the C code, but not
  492 #. * put the user name in the final string.
  493 #.
  494 #: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:128
  495 #, c-format
  496 msgid "%s's Home"
  497 msgstr "Домашна папка на %s"
  498 
  499 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:776
   298#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:771
  500299msgid "_Move Here"
  501300msgstr "_Преместване тук"
  502301
  503 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:781
   302#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:776
  504303msgid "_Copy Here"
  505304msgstr "_Копиране тук"
  506305
  507 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:786
   306#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:781
  508307msgid "_Link Here"
  509308msgstr "_Създаване на връзка тук"
  510309
  511 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:791
   310#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:786
  512311msgid "Set as _Background"
  513312msgstr "Задаване като _фон"
  514313
  515 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:798
  516 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:852
   314#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:793
  517315msgid "Cancel"
  518316msgstr "Отказване"
  519 
  520 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:840
  521 msgid "Set as background for _all folders"
  522 msgstr "Задаване като фон за _всички папки"
  523 
  524 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:845
  525 msgid "Set as background for _this folder"
  526 msgstr "Задаване като фон за _тази папка"
  527317
  528318#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:144
   
  597387
  598388# Тук става дума за файла, който вече съществува и който копирането би заместило
  599 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:255
   389#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
  600390msgid "Original file"
  601391msgstr "Съществуващ файл"
  602392
  603 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
  604 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
  605 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3128
   393#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:257
   394#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:288
   395#: ../src/nautilus-properties-window.c:3128
  606396msgid "Size:"
  607397msgstr "Размер:"
  608398
  609399#. second row: type combobox
  610 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:259
  611 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:290
  612 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3110
  613 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:901
   400#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:260
   401#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:291
   402#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:905
   403#: ../src/nautilus-properties-window.c:3110
  614404msgid "Type:"
  615405msgstr "Вид:"
  616406
  617 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:262
  618 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:293
   407#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:263
   408#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:294
  619409msgid "Last modified:"
  620410msgstr "Време на промяна:"
  621411
  622 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:286
   412#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
  623413msgid "Replace with"
  624414msgstr "Замяна с"
  625415
  626 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:315
   416#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:316
  627417msgid "Merge"
  628418msgstr "Сливане"
  629419
  630420#. Setup the expander for the rename action
  631 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:508
   421#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:509
  632422msgid "_Select a new name for the destination"
  633423msgstr "Изберете _ново име за назначението"
  634424
  635 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:522
  636 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:428
   425#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:523
   426#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:379
  637427msgid "Reset"
  638428msgstr "Без шарка"
  639429
  640430#. Setup the checkbox to apply the action to all files
  641 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:534
   431#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:535
  642432msgid "Apply this action to all files"
  643433msgstr "Прилагане на действието към всички файлове"
  644434
  645 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:545
   435#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:546
  646436#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:183
  647437msgid "_Skip"
  648438msgstr "_Пропускане"
  649439
  650 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:550
   440#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:551
  651441msgid "Re_name"
  652442msgstr "Пре_именуване"
  653443
  654 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:556
   444#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:557
  655445msgid "Replace"
  656446msgstr "Замяна"
  657447
  658 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:628
   448#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:629
  659449msgid "File conflict"
  660450msgstr "Конфликт на файлове"
   
  727517#.
  728518#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:375
  729 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6254
  730 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10264
   519#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6251 ../src/nautilus-view-dnd.c:328
  731520#, c-format
  732521msgid "Link to %s"
   
  898687#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1341
  899688#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2191
  900 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2562 ../src/nautilus-trash-bar.c:190
   689#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2537 ../src/nautilus-trash-bar.c:183
  901690msgid "Empty _Trash"
  902691msgstr "Изчистване на _кошчето"
   
  939728#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1574
  940729#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1651
  941 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2436
   730#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2431
  942731msgid "Error while deleting."
  943732msgstr "Грешка при изтриването."
   
  952741
  953742#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1508
  954 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2495
  955 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3461
   743#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2490
   744#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3477
  956745msgid ""
  957746"There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
   
  959748
  960749#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1517
  961 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3470
   750#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3486
  962751msgid "_Skip files"
  963752msgstr "_Пропускане на файлове"
   
  971760
  972761#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1541
  973 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2534
  974 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3506
   762#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2529
   763#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3522
  975764msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
  976765msgstr "Грешка при прочитането на папката „%B“."
   
  1035824msgstr "Кошчето _да не се изчиства"
  1036825
  1037 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2305
   826#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2304
  1038827#, c-format
  1039828msgid "Unable to mount %s"
  1040829msgstr "%s не може да се демонтира"
  1041830
  1042 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2383
   831#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2378
  1043832#, c-format
  1044833msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
   
  1047836msgstr[1] "Подготовка за копиране на %'d файла (%S)"
  1048837
  1049 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2389
   838#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2384
  1050839#, c-format
  1051840msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
   
  1054843msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла (%S)"
  1055844
  1056 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2395
   845#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2390
  1057846#, c-format
  1058847msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
   
  1061850msgstr[1] "Подготовка за изтриване на %'d файла (%S)"
  1062851
  1063 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2401
   852#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2396
  1064853#, c-format
  1065854msgid "Preparing to trash %'d file"
   
  1068857msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла в кошчето"
  1069858
  1070 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2432
  1071 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3327
  1072 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3453
  1073 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3498
   859#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2427
   860#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3343
   861#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3469
   862#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3514
  1074863msgid "Error while copying."
  1075864msgstr "Грешка при копирането."
  1076865
  1077 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2434
  1078 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3451
  1079 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3496
   866#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2429
   867#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3467
   868#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3512
  1080869msgid "Error while moving."
  1081870msgstr "Грешка при преместването."
  1082871
  1083 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2438
   872#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2433
  1084873msgid "Error while moving files to trash."
  1085874msgstr "Грешка при преместването на файлове в кошчето."
  1086875
  1087 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2492
   876#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2487
  1088877msgid ""
  1089878"Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
   
  1093882"да ги видите."
  1094883
  1095 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2531
   884#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2526
  1096885msgid ""
  1097886"The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
   
  1100889"Папката „%B“ не може да бъде обработена, понеже нямате права да я прочетете."
  1101890
  1102 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2608
   891#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2603
  1103892msgid ""
  1104893"The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
   
  1107896"Файлът „%B“ не може да бъде обработен, понеже нямате права да го прочетете."
  1108897
  1109 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2611
   898#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2606
  1110899msgid "There was an error getting information about \"%B\"."
  1111900msgstr "Грешка при получаването на информацията за „%B“."
  1112901
  1113 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2711
  1114 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2753
  1115 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2786
  1116 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2816
   902#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2706
   903#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2748
   904#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2781
   905#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2811
  1117906msgid "Error while copying to \"%B\"."
  1118907msgstr "Грешка при копирането в „%B“."
  1119908
  1120 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2715
   909#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2710
  1121910msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
  1122911msgstr "Нямате права за достъп до целевата папка."
  1123912
  1124 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2717
   913#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2712
  1125914msgid "There was an error getting information about the destination."
  1126915msgstr "Грешка при получаването на информация за целевото местоположение."
  1127916
  1128 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2754
   917#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2749
  1129918msgid "The destination is not a folder."
  1130919msgstr "Целевото местоположение не е папка."
  1131920
  1132 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2787
   921#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2782
  1133922msgid ""
  1134923"There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
   
  1138927"файлове, за да освободите място."
  1139928
  1140 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2789
   929#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2784
  1141930#, c-format
  1142931msgid "There is %S available, but %S is required."
  1143932msgstr "Налично място — %S, необходимо място — %S."
  1144933
  1145 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2817
   934#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2812
  1146935msgid "The destination is read-only."
  1147936msgstr "Целевото местоположение е само за четене."
  1148937
  1149 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2876
   938#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2871
  1150939msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
  1151940msgstr "Преместване на „%B“ в „%B“."
  1152941
  1153 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2877
   942#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2872
  1154943msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
  1155944msgstr "Копиране на „%B“ в „%B“."
  1156945
  1157 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2882
   946#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2879
  1158947msgid "Duplicating \"%B\""
  1159948msgstr "Дубликат на „%B“"
  1160949
  1161 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2890
   950#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2887
  1162951msgid "Moving %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
  1163952msgid_plural "Moving %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
   
  1165954msgstr[1] "Преместване на %'d файла (от „%B“) в „%B“"
  1166955
  1167 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2894
   956#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2891
  1168957msgid "Copying %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
  1169958msgid_plural "Copying %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
   
  1171960msgstr[1] "Копиране на %'d файла (от „%B“) в „%B“"
  1172961
  1173 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2902
   962#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2899
  1174963msgid "Duplicating %'d file (in \"%B\")"
  1175964msgid_plural "Duplicating %'d files (in \"%B\")"
   
  1177966msgstr[1] "Дубликат на %'d файла (от „%B“) в „%B“"
  1178967
  1179 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2912
   968#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2909
  1180969msgid "Moving %'d file to \"%B\""
  1181970msgid_plural "Moving %'d files to \"%B\""
   
  1183972msgstr[1] "Преместване на %'d файла в „%B“"
  1184973
  1185 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2916
   974#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2913
  1186975msgid "Copying %'d file to \"%B\""
  1187976msgid_plural "Copying %'d files to \"%B\""
   
  1189978msgstr[1] "Копиране на %'d файла в „%B“"
  1190979
  1191 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2922
   980#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2919
  1192981#, c-format
  1193982msgid "Duplicating %'d file"
   
  1197986
  1198987#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
  1199 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2942
   988#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2939
  1200989#, c-format
  1201990msgid "%S of %S"
   
  1207996#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
  1208997#.
  1209 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2953
   998#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2950
  1210999msgid "%S of %S — %T left (%S/sec)"
  12111000msgid_plural "%S of %S — %T left (%S/sec)"
   
  12131002msgstr[1] "Остават %3$T, завършени %1$S от %2$S (%4$S/сек.)"
  12141003
  1215 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3331
   1004#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3347
  12161005msgid ""
  12171006"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
   
  12211010"целевото местоположение."
  12221011
  1223 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3334
   1012#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3350
  12241013msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
  12251014msgstr "Грешка при отваряне на папката „%B“."
  12261015
  1227 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3458
   1016#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3474
  12281017msgid ""
  12291018"Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
   
  12331022"четене."
  12341023
  1235 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3503
   1024#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3519
  12361025msgid ""
  12371026"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
   
  12391028msgstr "Папката „%B“ не може да бъде копирана, понеже нямате права за четене."
  12401029
  1241 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3548
  1242 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4232
  1243 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4794
   1030#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3564
   1031#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4250
   1032#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4846
  12441033msgid "Error while moving \"%B\"."
  12451034msgstr "Грешка при преместването на „%B“."
  12461035
  1247 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3549
   1036#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3565
  12481037msgid "Could not remove the source folder."
  12491038msgstr "Изходната папка не може да бъде изтрита."
  12501039
  1251 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3634
  1252 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3675
  1253 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4234
  1254 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4305
   1040#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3650
   1041#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3691
   1042#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4252
   1043#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4323
  12551044msgid "Error while copying \"%B\"."
  12561045msgstr "Грешка при копирането на „%B“."
  12571046
  1258 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3635
   1047#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3651
  12591048#, c-format
  12601049msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
  12611050msgstr "Файловете не могат да бъдат изтрити от вече съществуващата папка „%F“."
  12621051
  1263 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3676
   1052#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3692
  12641053#, c-format
  12651054msgid "Could not remove the already existing file %F."
   
  12671056
  12681057#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
  1269 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3992
  1270 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4638
   1058#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4010
   1059#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4696
  12711060msgid "You cannot move a folder into itself."
  12721061msgstr "Не може да преместите папката в самата нея."
  12731062
  1274 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3993
  1275 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4639
   1063#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4011
   1064#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4697
  12761065msgid "You cannot copy a folder into itself."
  12771066msgstr "Не може да копирате папката в самата нея."
  12781067
  1279 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3994
  1280 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4640
   1068#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4012
   1069#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4698
  12811070msgid "The destination folder is inside the source folder."
  12821071msgstr "Целевата папка е вътре в изходната папка."
  12831072
  12841073#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
  1285 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4025
   1074#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4043
  12861075msgid "You cannot move a file over itself."
  12871076msgstr "Не може да преместите файла върху самия него."
  12881077
  1289 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4026
   1078#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4044
  12901079msgid "You cannot copy a file over itself."
  12911080msgstr "Не може да копирате файла върху самия него."
  12921081
  1293 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4027
   1082#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4045
  12941083msgid "The source file would be overwritten by the destination."
  12951084msgstr "Изходният файл ще бъде презаписан от целевото местоположение."
  12961085
  1297 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4236
   1086#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4254
  12981087#, c-format
  12991088msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
  13001089msgstr "Съществуващ вече файл със същото име в %F не може да бъде изтрит."
  13011090
  1302 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4306
   1091#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4324
  13031092#, c-format
  13041093msgid "There was an error copying the file into %F."
  13051094msgstr "Грешка при копирането на файла в %F."
  13061095
  1307 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4530
   1096#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4554
   1097#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4588
  13081098msgid "Copying Files"
  13091099msgstr "Копиране на файлове"
  13101100
  1311 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4547
   1101#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4605
  13121102msgid "Preparing to Move to \"%B\""
  13131103msgstr "Подготовка за преместване в „%B“"
  13141104
  1315 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4551
   1105#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4609
  13161106#, c-format
  13171107msgid "Preparing to move %'d file"
   
  13201110msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла"
  13211111
  1322 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4795
   1112#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4847
  13231113#, c-format
  13241114msgid "There was an error moving the file into %F."
  13251115msgstr "Грешка при преместването на файла в %F."
  13261116
  1327 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5055
   1117#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5107
  13281118msgid "Moving Files"
  13291119msgstr "Преместване на файлове"
  13301120
  1331 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5072
   1121#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5124
  13321122msgid "Creating links in \"%B\""
  13331123msgstr "Създаване на връзки в „%B“"
  13341124
  1335 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5076
   1125#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5128
  13361126#, c-format
  13371127msgid "Making link to %'d file"
   
  13401130msgstr[1] "Създаване на връзка към %'d файла"
  13411131
  1342 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5205
   1132#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5257
  13431133msgid "Error while creating link to %B."
  13441134msgstr "Грешка при създаване на връзка към „%B“."
  13451135
  1346 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5207
   1136#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5259
  13471137msgid "Symbolic links only supported for local files"
  13481138msgstr "Символни връзки се поддържат само за локални файлове"
  13491139
  1350 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5210
   1140#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5262
  13511141msgid "The target doesn't support symbolic links."
  13521142msgstr "Целевото местоположение не поддържа символни връзки."
  13531143
  1354 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5213
   1144#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5265
  13551145#, c-format
  13561146msgid "There was an error creating the symlink in %F."
  13571147msgstr "Грешка при създаването на символна връзка в „%F“."
  13581148
  1359 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5507
   1149#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5559
  13601150msgid "Setting permissions"
  13611151msgstr "Задаване на права"
  13621152
  13631153#. localizers: the initial name of a new folder
  1364 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5757
  1365 msgid "untitled folder"
  1366 msgstr "папка без име"
  1367 
  1368 #. localizers: the initial name of a new empty file
  1369 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5765
  1370 msgid "new file"
  1371 msgstr "нов файл"
  1372 
  1373 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5915
   1154#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5811
   1155msgid "Untitled Folder"
   1156msgstr "Папка без име"
   1157
   1158#. localizers: the initial name of a new template document
   1159#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5817
   1160#, c-format
   1161msgid "Untitled %s"
   1162msgstr "Документ без име %s"
   1163
   1164#. localizers: the initial name of a new empty document
   1165#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5823
   1166msgid "Untitled Document"
   1167msgstr "Документ без име"
   1168
   1169#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5979
  13741170msgid "Error while creating directory %B."
  13751171msgstr "Грешка при създаване на папката „%B“."
  13761172
  1377 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5917
   1173#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5981
  13781174msgid "Error while creating file %B."
  13791175msgstr "Грешка при създаване на файла „%B“."
  13801176
  1381 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5919
   1177#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5983
  13821178#, c-format
  13831179msgid "There was an error creating the directory in %F."
  13841180msgstr "Грешка при създаване на папката в „%F“."
  13851181
  1386 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6175
   1182#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6239
  13871183msgid "Emptying Trash"
  13881184msgstr "Изчистване на кошчето"
  13891185
  1390 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6222
  1391 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6263
  1392 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6298
  1393 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6333
   1186#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6286
   1187#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6327
   1188#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6362
   1189#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6397
  13941190msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
  13951191msgstr "Стартерът не може да бъде отбелязан като доверен (изпълним)"
   
  14041200msgstr "Обектът може да бъде изваден от кошчето."
  14051201
  1406 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1210
  1407 #: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:390
   1202#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1212
   1203#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:389
  14081204msgid "This file cannot be mounted"
  14091205msgstr "Този файл не може да бъде монтиран"
  14101206
  1411 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1255
   1207#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1257
  14121208msgid "This file cannot be unmounted"
  14131209msgstr "Този файл не може да бъде демонтиран"
  14141210
  1415 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1289
   1211#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1291
  14161212msgid "This file cannot be ejected"
  14171213msgstr "Този файл не може да бъде изваден"
  14181214
  1419 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1322
  1420 #: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:568
   1215#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1324
   1216#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:567
  14211217msgid "This file cannot be started"
  14221218msgstr "Този файл не може да бъде стартиран"
  14231219
  1424 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1374
  1425 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1405
   1220#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1376
   1221#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1407
  14261222msgid "This file cannot be stopped"
  14271223msgstr "Този файл не може да бъде спрян"
  14281224
  1429 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1806
   1225#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1808
  14301226#, c-format
  14311227msgid "Slashes are not allowed in filenames"
  14321228msgstr "Файловите имена не могат да съдържат знака „/“"
  14331229
  1434 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1824
   1230#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1826
  14351231#, c-format
  14361232msgid "File not found"
  14371233msgstr "Файлът не е открит"
  14381234
  1439 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1852
   1235#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1854
  14401236#, c-format
  14411237msgid "Toplevel files cannot be renamed"
  14421238msgstr "Файловете от най-високо ниво не могат да бъдат преименувани"
  14431239
  1444 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1875
   1240#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1877
  14451241#, c-format
  14461242msgid "Unable to rename desktop icon"
  14471243msgstr "Неуспех при преименуването на икона на работния плот"
  14481244
  1449 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1904
   1245#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1906
  14501246#, c-format
  14511247msgid "Unable to rename desktop file"
   
  14671263#. * space padding instead of zero padding.
  14681264#.
  1469 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4333
   1265#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4330
  14701266msgid "today at 00:00:00 PM"
  14711267msgstr "днес в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  14721268
  1473 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4334
  1474 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:483
   1269#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4331
   1270#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:478
  14751271msgid "today at %-I:%M:%S %p"
  14761272msgstr "днес в %H ч. %M мин. %S сек."
  14771273
  1478 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4336
   1274#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4333
  14791275msgid "today at 00:00 PM"
  14801276msgstr "днес в 00 ч. 00 мин."
  14811277
  1482 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4337
   1278#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4334
  14831279msgid "today at %-I:%M %p"
  14841280msgstr "днес в %H ч. %M мин."
  14851281
  1486 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4339
   1282#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4336
  14871283msgid "today, 00:00 PM"
  14881284msgstr "днес, 00 ч. 00 мин."
  14891285
  1490 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4340
   1286#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4337
  14911287msgid "today, %-I:%M %p"
  14921288msgstr "днес, %H ч. %M мин."
  14931289
  1494 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4342
  1495 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4343
   1290#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4339
   1291#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4340
  14961292msgid "today"
  14971293msgstr "днес"
   
  15001296#. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
  15011297#.
  1502 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4352
   1298#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4349
  15031299msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
  15041300msgstr "вчера в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  15051301
  1506 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4353
   1302#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4350
  15071303msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
  15081304msgstr "вчера в %H ч. %M мин. %S сек."
  15091305
  1510 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4355
   1306#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4352
  15111307msgid "yesterday at 00:00 PM"
  15121308msgstr "вчера в 00 ч. 00 мин."
  15131309
  1514 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4356
   1310#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4353
  15151311msgid "yesterday at %-I:%M %p"
  15161312msgstr "вчера в %H ч. %M мин."
  15171313
  1518 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4358
   1314#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4355
  15191315msgid "yesterday, 00:00 PM"
  15201316msgstr "вчера, 00 ч. 00 мин."
  15211317
  1522 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4359
   1318#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4356
  15231319msgid "yesterday, %-I:%M %p"
  15241320msgstr "вчера, %H ч. %M мин."
  15251321
  1526 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4361
  1527 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4362
   1322#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4358
   1323#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4359
  15281324msgid "yesterday"
  15291325msgstr "вчера"
   
  15341330#. * the day/month name with the most letters.
  15351331#.
  1536 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4373
   1332#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4370
  15371333msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
  15381334msgstr "Понеделник, 00 септември 0000 в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  15391335
  1540 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4374
   1336#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4371
  15411337msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  15421338msgstr "%d %B %Y, %A в %H ч. %M мин. %S сек."
  15431339
  1544 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4376
   1340#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4373
  15451341msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
  15461342msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  15471343
  1548 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4377
   1344#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4374
  15491345msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  15501346msgstr "%d %b %y, %a в %H ч. %M мин. %S сек."
  15511347
  1552 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4379
   1348#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4376
  15531349msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  15541350msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00 ч. 00 мин."
  15551351
  1556 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4380
   1352#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4377
  15571353msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
  15581354msgstr "%d %b %y, %a в %H ч. %M мин."
  15591355
  1560 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4382
   1356#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4379
  15611357msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  15621358msgstr "00 окт. 0000 в 00 ч. 00 мин."
  15631359
  1564 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4383
   1360#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4380
  15651361msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
  15661362msgstr "%d %b %y в %H ч. %M мин."
  15671363
  1568 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4385
   1364#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4382
  15691365msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
  15701366msgstr "00 окт. 0000, 00 ч. 00 мин."
  15711367
  1572 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4386
   1368#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4383
  15731369msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
  15741370msgstr "%d %b %y, %H ч. %M мин."
  15751371
  1576 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4388
   1372#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4385
  15771373msgid "00/00/00, 00:00 PM"
  15781374msgstr "00.00.0000, 00 00"
  15791375
  1580 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4389
   1376#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4386
  15811377msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
  15821378msgstr "%d.%m.%Y, %H %M"
  15831379
  1584 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4391
   1380#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4388
  15851381msgid "00/00/00"
  15861382msgstr "00.00.0000"
  15871383
  1588 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4392
   1384#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4389
  15891385msgid "%m/%d/%y"
  15901386msgstr "%d.%m.%Y"
  15911387
  1592 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5033
   1388#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5030
  15931389#, c-format
  15941390msgid "Not allowed to set permissions"
  15951391msgstr "Нямате права да задавате такива"
  15961392
  1597 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5318
   1393#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5315
  15981394#, c-format
  15991395msgid "Not allowed to set owner"
  16001396msgstr "Нямате права да зададете собственик"
  16011397
  1602 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5336
   1398#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5333
  16031399#, c-format
  16041400msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
  16051401msgstr "Указаният собственик „%s“ не съществува."
  16061402
  1607 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5585
   1403#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5582
  16081404#, c-format
  16091405msgid "Not allowed to set group"
  16101406msgstr "Нямате права да зададете група"
  16111407
  1612 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5603
   1408#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5600
  16131409#, c-format
  16141410msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
  16151411msgstr "Указаната група „%s“ не съществува."
  16161412
  1617 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5747
  1618 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2271
   1413#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5744 ../src/nautilus-view.c:2869
  16191414#, c-format
  16201415msgid "%'u item"
   
  16231418msgstr[1] "%'u обекта"
  16241419
  1625 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5748
   1420#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5745
  16261421#, c-format
  16271422msgid "%'u folder"
   
  16301425msgstr[1] "%'u папки"
  16311426
  1632 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5749
   1427#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5746
  16331428#, c-format
  16341429msgid "%'u file"
   
  16381433
  16391434#. Do this in a separate stage so that we don't have to put G_GUINT64_FORMAT in the translated string
  1640 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5828
   1435#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5825
  16411436msgid "%"
  16421437msgstr "%"
  16431438
  1644 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5829
   1439#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5826
  16451440#, c-format
  16461441msgid "%s (%s bytes)"
   
  16481443
  16491444#. This means no contents at all were readable
  1650 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6140
  1651 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6156
   1445#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6137
   1446#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6153
  16521447msgid "? items"
  16531448msgstr "? обекта"
  16541449
  16551450#. This means no contents at all were readable
  1656 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6146
   1451#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6143
  16571452msgid "? bytes"
  16581453msgstr "? байта"
  16591454
  1660 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6161
   1455#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6158
  16611456msgid "unknown type"
  16621457msgstr "неизвестен вид"
  16631458
  1664 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6164
   1459#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6161
  16651460msgid "unknown MIME type"
  16661461msgstr "неизвестен вид"
   
  16691464#. * for which we have no more appropriate default.
  16701465#.
  1671 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6178
  1672 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1136
   1466#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6175
   1467#: ../src/nautilus-properties-window.c:1139
  16731468msgid "unknown"
  16741469msgstr "неизвестно"
  16751470
  1676 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6228
   1471#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6225
  16771472msgid "program"
  16781473msgstr "програма"
  16791474
  1680 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6248
   1475#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6245
  16811476msgid "link"
  16821477msgstr "връзка"
  16831478
  1684 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6270
   1479#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6267
  16851480msgid "link (broken)"
  16861481msgstr "връзка (повредена)"
  16871482
  1688 #: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2710
   1483#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2691
  16891484msgid "The selection rectangle"
  16901485msgstr "Правоъгълник за избиране"
  16911486
  1692 #: ../libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:860
  1693 msgid "Switch to Manual Layout?"
  1694 msgstr "Да се премине ли към ръчна подредба?"
  1695 
  1696 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:697
  1697 #, c-format
  1698 msgid "The Link \"%s\" is Broken."
  1699 msgstr "Връзката „%s“ е развалена."
  1700 
  1701 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:699
  1702 #, c-format
  1703 msgid "The Link \"%s\" is Broken. Move it to Trash?"
  1704 msgstr "Връзката „%s“ е развалена. Искате ли да я преместите в кошчето?"
  1705 
  1706 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:705
  1707 msgid "This link cannot be used, because it has no target."
  1708 msgstr "Връзката не може да бъде използвана, защото не съдържа цел."
  1709 
  1710 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:707
  1711 #, c-format
  1712 msgid "This link cannot be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
  1713 msgstr ""
  1714 "Връзката не може да бъде използвана, защото нейната цел „%s“ не съществува."
  1715 
  1716 #. name, stock id
  1717 #. label, accelerator
  1718 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:717
  1719 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7113
  1720 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7236
  1721 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8336
  1722 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8661
  1723 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1238
  1724 msgid "Mo_ve to Trash"
  1725 msgstr "Преместване в ко_шчето"
  1726 
  1727 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:777
  1728 #, c-format
  1729 msgid "Do you want to run \"%s\", or display its contents?"
  1730 msgstr "Искате ли да стартирате „%s“ или да изобразите неговото съдържание?"
  1731 
  1732 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:779
  1733 #, c-format
  1734 msgid "\"%s\" is an executable text file."
  1735 msgstr "„%s“ е изпълним текстов файл."
  1736 
  1737 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:785
  1738 msgid "Run in _Terminal"
  1739 msgstr "Изпълняване в тер_минал"
  1740 
  1741 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:786
  1742 msgid "_Display"
  1743 msgstr "По_казване"
  1744 
  1745 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:789
  1746 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:229
  1747 msgid "_Run"
  1748 msgstr "Изп_ълняване"
  1749 
  1750 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1113
  1751 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1862
  1752 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:624
  1753 msgid "Are you sure you want to open all files?"
  1754 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да отворите всички файлове?"
  1755 
  1756 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1115
  1757 #, c-format
  1758 msgid "This will open %d separate tab."
  1759 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
  1760 msgstr[0] "Това ще отвори %d отделен подпрозорец."
  1761 msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни подпрозорци."
  1762 
  1763 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1118
  1764 #: ../src/nautilus-location-bar.c:149
  1765 #, c-format
  1766 msgid "This will open %d separate window."
  1767 msgid_plural "This will open %d separate windows."
  1768 msgstr[0] "Това ще отвори %d отделен прозорец."
  1769 msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозорци."
  1770 
  1771 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1189
  1772 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1915
  1773 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1921
  1774 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1938
  1775 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1949
  1776 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1955
  1777 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1981
  1778 #, c-format
  1779 msgid "Could not display \"%s\"."
  1780 msgstr "„%s“ не може да бъде показан."
  1781 
  1782 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1275
  1783 msgid "The file is of an unknown type"
  1784 msgstr "Файлът е от непознат вид."
  1785 
  1786 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1279
  1787 #, c-format
  1788 msgid "There is no application installed for %s files"
  1789 msgstr "Не е инсталирана програма за файлове %s"
  1790 
  1791 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1294
  1792 msgid "_Select Application"
  1793 msgstr "_Избор на програма"
  1794 
  1795 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1330
  1796 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
  1797 msgstr "Имаше вътрешна грешка при опита за търсене на програми:"
  1798 
  1799 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1332
  1800 msgid "Unable to search for application"
  1801 msgstr "Неуспех при търсенето на програма"
  1802 
  1803 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1453
  1804 #, c-format
  1805 msgid ""
  1806 "There is no application installed for %s files.\n"
  1807 "Do you want to search for an application to open this file?"
  1808 msgstr ""
  1809 "Не е инсталирана програма за файлове %s.\n"
  1810 "Искате ли да потърсите такава?"
  1811 
  1812 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1609
  1813 msgid "Untrusted application launcher"
  1814 msgstr "Недоверен стартер на програма"
  1815 
  1816 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1612
  1817 #, c-format
  1818 msgid ""
  1819 "The application launcher \"%s\" has not been marked as trusted. If you do "
  1820 "not know the source of this file, launching it may be unsafe."
  1821 msgstr ""
  1822 "Стартерът „%s“ не е отбелязан като доверен. Ако произходът на файла ви е "
  1823 "непознат, стартирането му може да е опасно."
  1824 
  1825 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1627
  1826 msgid "_Launch Anyway"
  1827 msgstr "_Стартиране въпреки всичко"
  1828 
  1829 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1630
  1830 msgid "Mark as _Trusted"
  1831 msgstr "_Отбелязване като доверен"
  1832 
  1833 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1863
  1834 #, c-format
  1835 msgid "This will open %d separate application."
  1836 msgid_plural "This will open %d separate applications."
  1837 msgstr[0] "Това ще отвори %d отделна програма."
  1838 msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни програми."
  1839 
  1840 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1941
  1841 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2215
  1842 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6133
  1843 msgid "Unable to mount location"
  1844 msgstr "Неуспех при монтирането на местоположение"
  1845 
  1846 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2294
  1847 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6307
  1848 msgid "Unable to start location"
  1849 msgstr "Неуспех при стартирането на местоположение"
  1850 
  1851 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2382
  1852 #, c-format
  1853 msgid "Opening \"%s\"."
  1854 msgstr "Отваряне на „%s“."
  1855 
  1856 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2385
  1857 #, c-format
  1858 msgid "Opening %d item."
  1859 msgid_plural "Opening %d items."
  1860 msgstr[0] "Отваряне на %d обект"
  1861 msgstr[1] "Отваряне на %d обекта"
  1862 
  1863 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:165
  1864 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:277
  1865 #, c-format
  1866 msgid "Could not set application as the default: %s"
  1867 msgstr "Програмата не може да си зададе като стандартната: %s"
  1868 
  1869 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:166
  1870 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:278
  1871 msgid "Could not set as default application"
  1872 msgstr "„%s“ не може да си зададе като стандартната"
  1873 
  1874 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:255
  1875 msgid "Default"
  1876 msgstr "Стандартна"
  1877 
  1878 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:265
  1879 msgid "Icon"
  1880 msgstr "Икона"
  1881 
  1882 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:326
  1883 msgid "Could not remove application"
  1884 msgstr "Програмата не може да се премахне"
  1885 
  1886 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:538
  1887 msgid "No applications selected"
  1888 msgstr "Не е избрана програма"
  1889 
  1890 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:566
   1487#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:83
   1488#, c-format
   1489msgid "Error while adding \"%s\": %s"
   1490msgstr "Грешка при добавянето на „%s“: %s"
   1491
   1492#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:85
   1493msgid "Could not add application"
   1494msgstr "Програмата не може да бъде добавена"
   1495
   1496#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:113
   1497msgid "Could not forget association"
   1498msgstr "Програмата трябва да е в списъка"
   1499
   1500#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:137
   1501msgid "Forget association"
   1502msgstr "Програмата да не се използва"
   1503
   1504#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:175
   1505#, c-format
   1506msgid "Error while setting \"%s\" as default application: %s"
   1507msgstr "„%s“ не може да си зададе като стандартната: %s"
   1508
   1509#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:177
   1510msgid "Could not set as default"
   1511msgstr "Не може да си зададе като стандартната програма"
   1512
   1513#. the %s here is a file extension
   1514#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:279
   1515#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:297
  18911516#, c-format
  18921517msgid "%s document"
  18931518msgstr "документ %s"
  18941519
  1895 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:573
  1896 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:997
  1897 msgid "Unknown"
  1898 msgstr "Непознат"
  1899 
  1900 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:606
   1520#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:284
   1521#, c-format
   1522msgid "Open all files of type \"%s\" with"
   1523msgstr "Отваряне на всички файлове от вида „%s“ с:"
   1524
   1525#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:304
  19011526#, c-format
  19021527msgid "Select an application to open %s and other files of type \"%s\""
   
  19041529"Изберете програма, с която да отворите %s и всички други файлове от вида „%s“"
  19051530
  1906 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:674
  1907 #, c-format
  1908 msgid "Open all files of type \"%s\" with:"
  1909 msgstr "Отваряне на всички файлове от вида „%s“ с:"
  1910 
  1911 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:148
  1912 msgid "Could not run application"
  1913 msgstr "Програмата не може да бъде стартирана"
  1914 
  1915 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:160
  1916 #, c-format
  1917 msgid "Could not find '%s'"
  1918 msgstr "„%s“ не може да се открие"
  1919 
  1920 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:163
  1921 msgid "Could not find application"
  1922 msgstr "Програмата не може да бъде открита"
  1923 
  1924 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:238
  1925 #, c-format
  1926 msgid "Could not add application to the application database: %s"
  1927 msgstr "Програмата не може да бъде добавена към базата от данни с програми: %s"
  1928 
  1929 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:239
  1930 msgid "Could not add application"
  1931 msgstr "Програмата не може да бъде добавена"
  1932 
  1933 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:421
  1934 msgid "Select an Application"
  1935 msgstr "Избор на програма"
  1936 
  1937 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:780
  1938 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4833
  1939 msgid "Open With"
  1940 msgstr "Отваряне с"
  1941 
  1942 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:816
  1943 msgid "Select an application to view its description."
  1944 msgstr "Изберете програма, за да видите описанието ѝ."
  1945 
  1946 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:841
  1947 msgid "_Use a custom command"
  1948 msgstr "_Използване на потребителска команда"
  1949 
  1950 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:858
  1951 msgid "_Browse..."
  1952 msgstr "_Избор…"
  1953 
  1954 #. name, stock id
  1955 #. label, accelerator
  1956 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:894
  1957 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7029
  1958 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8530
  1959 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1159
  1960 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2467
  1961 msgid "_Open"
  1962 msgstr "_Отваряне"
  1963 
  1964 #. first %s is a filename and second %s is a file extension
  1965 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:974
  1966 #, c-format
  1967 msgid "Open %s and other %s document with:"
  1968 msgstr "Отваряне на %s и другите файлове с разширение „%s“ с:"
  1969 
  1970 #. the %s here is a file name
  1971 #. %s is a filename
  1972 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:978
  1973 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1009
  1974 #, c-format
  1975 msgid "Open %s with:"
  1976 msgstr "Отваряне на %s с"
  1977 
  1978 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:979
  1979 #, c-format
  1980 msgid "_Remember this application for %s documents"
  1981 msgstr "_Запомняне на програмата за файловете с разширение „%s“"
  1982 
  1983 #. Only in add mode - the %s here is a file extension
  1984 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:988
  1985 #, c-format
  1986 msgid "Open all %s documents with:"
  1987 msgstr "Отваряне на всички файлове с разширение „%s“ с:"
  1988 
  1989 #. First %s is a filename, second is a description
  1990 #. * of the type, eg "plain text document"
  1991 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1005
  1992 #, c-format
  1993 msgid "Open %s and other \"%s\" files with:"
  1994 msgstr "Отваряне на %s и другите файлове от вида „%s“ с:"
  1995 
  1996 #. %s is a file type description
  1997 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1011
  1998 #, c-format
  1999 msgid "_Remember this application for \"%s\" files"
  2000 msgstr "_Запомняне на програмата за файловете от вида „%s“"
  2001 
  2002 #. Only in add mode
  2003 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1020
  2004 #, c-format
  2005 msgid "Open all \"%s\" files with:"
  2006 msgstr "Отваряне на всички файлове от вида „%s“ с:"
  2007 
  2008 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1031
  2009 msgid "_Add"
  2010 msgstr "_Добавяне"
  2011 
  2012 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1032
  2013 msgid "Add Application"
  2014 msgstr "Добавяне на програма"
  2015 
  2016 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:79
  2017 msgid "Open Failed, would you like to choose another application?"
  2018 msgstr "Отварянето е неуспешно. Искате ли да изберете друга програма?"
  2019 
  2020 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:80
  2021 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:111
  2022 #, c-format
  2023 msgid ""
  2024 "\"%s\" cannot open \"%s\" because \"%s\" cannot access files at \"%s\" "
  2025 "locations."
  2026 msgstr ""
  2027 "„%s“ не може да отвори „%s“, защото „%s“ няма достъп до файлове на адреси от "
  2028 "вида „%s“."
  2029 
  2030 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:85
  2031 msgid "Open Failed, would you like to choose another action?"
  2032 msgstr "Отварянето е неуспешно. Искате ли да изберете друго действие?"
  2033 
  2034 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:86
  2035 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:118
  2036 #, c-format
  2037 msgid ""
  2038 "The default action cannot open \"%s\" because it cannot access files at \"%s"
  2039 "\" locations."
  2040 msgstr ""
  2041 "Стандартното действие не може да отвори „%s“, защото няма достъп до файлове "
  2042 "с адреси от вида „%s“."
  2043 
  2044 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:114
  2045 msgid ""
  2046 "No other applications are available to view this file. If you copy this file "
  2047 "onto your computer, you may be able to open it."
  2048 msgstr ""
  2049 "Няма други налични програми за преглед на този файл. Ако го копирате на "
  2050 "вашия компютър, може и да го отворите."
  2051 
  2052 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:120
  2053 msgid ""
  2054 "No other actions are available to view this file. If you copy this file onto "
  2055 "your computer, you may be able to open it."
  2056 msgstr ""
  2057 "Няма други налични действия за преглед на този файл. Ако го копирате на "
  2058 "вашия компютър, може и да го отворите."
  2059 
  2060 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:371
   1531#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:366
   1532msgid "Show other applications"
   1533msgstr "Показване на други програми"
   1534
   1535#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:395
   1536msgid "Set as default"
   1537msgstr "Задаване да е стандартно"
   1538
   1539#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:311
  20611540msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
  20621541msgstr "Не можете да изпълнявате команди от отдалечено местоположение."
  20631542
  2064 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:373
   1543#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:313
  20651544msgid "This is disabled due to security considerations."
  20661545msgstr "Това е изключено поради съображения за сигурност."
  20671546
  2068 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:384
  2069 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:452
   1547#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:324
   1548#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:392
  20701549msgid "There was an error launching the application."
  20711550msgstr "Имаше грешка при стартирането на програмата."
  20721551
  2073 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:409
  2074 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:420
   1552#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:349
   1553#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:360
  20751554msgid "This drop target only supports local files."
  20761555msgstr ""
   
  20781557"файлове."
  20791558
  2080 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:410
   1559#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:350
  20811560msgid ""
  20821561"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
   
  20851564"пуснете."
  20861565
  2087 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:421
   1566#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:361
  20881567msgid ""
  20891568"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
   
  20931572"пуснете. Локалните файлове, които сте пуснали в целта, вече са отворени."
  20941573
  2095 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:450
   1574#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:390
  20961575msgid "Details: "
  20971576msgstr "Подробности: "
  20981577
  2099 #: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:223
   1578#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:225
  21001579msgid "File Operations"
  21011580msgstr "Файлови операции"
  21021581
  2103 #: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:304
   1582#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:308
  21041583#, c-format
  21051584msgid "%'d file operation active"
   
  21081587msgstr[1] "%'d една файлови операции в момента"
  21091588
  2110 #: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:495
  2111 #: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:513
   1589#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:512
   1590#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:530
  21121591msgid "Preparing"
  21131592msgstr "Подготовка"
   
  21451624msgid "Redo the edit"
  21461625msgstr "Повторение на редактирането"
  2147 
  2148 #: ../libnautilus-private/org.gnome.media-handling.gschema.xml.in.h:1
  2149 msgid ""
  2150 "If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
  2151 "visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
  2152 msgstr ""
  2153 "Ако е истина, Nautilus автоматично ще монтира носители на информация (напр. "
  2154 "видими от потребителя дискове и заменяеми носители) при стартиране или "
  2155 "поставянето им в съответното устройство."
  2156 
  2157 #: ../libnautilus-private/org.gnome.media-handling.gschema.xml.in.h:2
  2158 msgid ""
  2159 "If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is "
  2160 "automounted. This only applies to media where no known x-content/* type was "
  2161 "detected; for media where a known x-content type is detected, the user "
  2162 "configurable action will be taken instead."
  2163 msgstr ""
  2164 "Ако е истина, Nautilus автоматично ще отваря основната папка на носител на "
  2165 "информация при автоматичното му монтиране. Това се отнася за носители, за "
  2166 "които не е установен вид на „x-content/*“. Ако той бъде установен, ще се "
  2167 "изпълни настроеното от потребителя действие."
  2168 
  2169 #: ../libnautilus-private/org.gnome.media-handling.gschema.xml.in.h:3
  2170 msgid ""
  2171 "If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
  2172 "programs when a medium is inserted."
  2173 msgstr ""
  2174 "Ако е истина, Nautilus няма да пита за действие и няма да стартира програми "
  2175 "при поставянето на носители на информация."
  2176 
  2177 #: ../libnautilus-private/org.gnome.media-handling.gschema.xml.in.h:4
  2178 msgid ""
  2179 "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Do Nothing\" in "
  2180 "the preference capplet. No prompt will be shown nor will any matching "
  2181 "application be started on insertion of media matching these types."
  2182 msgstr ""
  2183 "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, за които "
  2184 "потребителят е избрал в контролния център, че при поставянето им в компютъра "
  2185 "не се прави нищо. За тях няма да се показва уведомление и няма да се "
  2186 "стартира някаква програма."
  2187 
  2188 #: ../libnautilus-private/org.gnome.media-handling.gschema.xml.in.h:5
  2189 msgid ""
  2190 "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Open Folder\" in "
  2191 "the preferences capplet. A folder window will be opened on insertion of "
  2192 "media matching these types."
  2193 msgstr ""
  2194 "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, за които "
  2195 "потребителят е избрал в контролния център, че при поставянето им в компютъра "
  2196 "се отваря прозорец с папка. За тях ще се отвори папка, която показва "
  2197 "съдържанието им."
  2198 
  2199 #: ../libnautilus-private/org.gnome.media-handling.gschema.xml.in.h:6
  2200 msgid ""
  2201 "List of x-content/* types for which the user have chosen to start an "
  2202 "application in the preference capplet. The preferred application for the "
  2203 "given type will be started on insertion on media matching these types."
  2204 msgstr ""
  2205 "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, за които "
  2206 "потребителят е избрал в контролния център, че при поставянето им в компютъра "
  2207 "се стартира програма. За тях ще се стартира програмата отговаряща на "
  2208 "съдържанието им."
  2209 
  2210 #: ../libnautilus-private/org.gnome.media-handling.gschema.xml.in.h:7
  2211 msgid "List of x-content/* types set to \"Do Nothing\""
  2212 msgstr ""
  2213 "Списък с видовете „x-content/*“, при чието поставяне да не се прави нищо"
  2214 
  2215 #: ../libnautilus-private/org.gnome.media-handling.gschema.xml.in.h:8
  2216 msgid "List of x-content/* types set to \"Open Folder\""
  2217 msgstr ""
  2218 "Списък с видовете „x-content/*“, при чието поставяне да се отваря прозорец с "
  2219 "папка"
  2220 
  2221 #: ../libnautilus-private/org.gnome.media-handling.gschema.xml.in.h:9
  2222 msgid ""
  2223 "List of x-content/* types where the preferred application will be launched"
  2224 msgstr ""
  2225 "Списък с видовете „x-content/*“, при чието поставяне да се стартира "
  2226 "предпочитана програма"
  2227 
  2228 #: ../libnautilus-private/org.gnome.media-handling.gschema.xml.in.h:10
  2229 msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted"
  2230 msgstr ""
  2231 "Да не се пита за действие и да не се стартират програми при поставянето на "
  2232 "носители на информация"
  2233 
  2234 #: ../libnautilus-private/org.gnome.media-handling.gschema.xml.in.h:11
  2235 msgid "Whether to automatically mount media"
  2236 msgstr "Дали носителите на информация да се монтират автоматично"
  2237 
  2238 #: ../libnautilus-private/org.gnome.media-handling.gschema.xml.in.h:12
  2239 msgid "Whether to automatically open a folder for automounted media"
  2240 msgstr ""
  2241 "Дали автоматично да се отваря папка в автоматично монтираните носители на "
  2242 "информация"
  22431626
  22441627#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:1
   
  23191702
  23201703#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:8
  2321 msgid ""
  2322 "Color for the default folder background. Only used if background_set is true."
  2323 msgstr ""
  2324 "Файлово име за стандартния фон на папките. Използва се, само ако "
  2325 "background_set е истина."
   1704msgid "Bulk rename utility"
   1705msgstr "Преименуване на множество обекти"
  23261706
  23271707#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:9
   
  23301710
  23311711#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:10
  2332 msgid "Custom Background"
  2333 msgstr "Фон, избран от потребителя"
  2334 
  2335 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:11
  2336 msgid "Custom Side Pane Background Set"
  2337 msgstr "Фон на страничния панел, избран от потребителя"
  2338 
  2339 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:12
  23401712msgid "Date Format"
  23411713msgstr "Формат на датата"
  23421714
  2343 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:13
  2344 msgid "Default Background Color"
  2345 msgstr "Стандартен фонов цвят"
  2346 
  2347 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:14
  2348 msgid "Default Background Filename"
  2349 msgstr "Име на файла на стандартния фон"
  2350 
  2351 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:15
  2352 msgid "Default Side Pane Background Color"
  2353 msgstr "Стандартен фонов цвят на страничния панел"
  2354 
  2355 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:16
  2356 msgid "Default Side Pane Background Filename"
  2357 msgstr "Името на файла за стандартния фон на страничния панел"
  2358 
  2359 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:17
   1715#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:11
  23601716msgid "Default Thumbnail Icon Size"
  23611717msgstr "Стандартна големина на мини изображенията"
  23621718
  2363 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:18
   1719#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:12
  23641720msgid "Default column order in the list view"
  23651721msgstr "Стандартен ред на колоните в изгледа като списък"
  23661722
  2367 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:19
   1723#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:13
  23681724msgid "Default column order in the list view."
  23691725msgstr "Стандартен ред на колоните в изгледа като списък"
  23701726
  2371 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:20
   1727#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:14
  23721728msgid "Default compact view zoom level"
  23731729msgstr "Стандартно увеличение за сбития изглед"
  23741730
  2375 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:21
   1731#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:15
  23761732msgid "Default folder viewer"
  23771733msgstr "Стандартен режим за преглед на папки"
  23781734
  2379 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:22
   1735#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:16
  23801736msgid "Default icon zoom level"
  23811737msgstr "Стандартен мащаб на иконите"
  23821738
  2383 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:23
   1739#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:17
  23841740msgid "Default list of columns visible in the list view"
  23851741msgstr "Стандартен списък с видими колони в изгледа като списък"
  23861742
  2387 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:24
   1743#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:18
  23881744msgid "Default list of columns visible in the list view."
  23891745msgstr "Стандартен списък с видими колони в изгледа като списък"
  23901746
  2391 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:25
   1747#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:19
  23921748msgid "Default list zoom level"
  23931749msgstr "Стандартен мащаб на изгледа като списък"
  23941750
  2395 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:26
   1751#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:20
  23961752msgid "Default sort order"
  23971753msgstr "Стандартно подреждане"
  23981754
  2399 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:27
   1755#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:21
  24001756msgid "Default zoom level used by the compact view."
  24011757msgstr "Стандартен мащаб използван от сбития изглед."
  24021758
  2403 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:28
   1759#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:22
  24041760msgid "Default zoom level used by the icon view."
  24051761msgstr "Стандартен мащаб използван от изгледа като икони."
  24061762
  2407 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:29
   1763#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:23
  24081764msgid "Default zoom level used by the list view."
  24091765msgstr "Стандартен мащаб използван от изгледа като списък."
  24101766
  2411 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:30
   1767#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:24
  24121768msgid "Desktop computer icon name"
  24131769msgstr "Име на иконата за периферните устройства"
  24141770
  2415 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:31
   1771#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:25
  24161772msgid "Desktop font"
  24171773msgstr "Шрифт на работния плот"
  24181774
  2419 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:32
   1775#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:26
  24201776msgid "Desktop home icon name"
  24211777msgstr "Име на иконата за домашната папка"
  24221778
  2423 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:33
   1779#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:27
  24241780msgid "Desktop trash icon name"
  24251781msgstr "Име на иконата за кошчето"
  24261782
  2427 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:34
   1783#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:28
  24281784msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
  24291785msgstr ""
   
  24311787"браузъри"
  24321788
  2433 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:35
  2434 msgid ""
  2435 "Filename for the default side pane background. Only used if "
  2436 "side_pane_background_set is true."
  2437 msgstr ""
  2438 "Файлово име за стандартния фон на страничния панел. Използва се, само ако "
  2439 "фонът за страничния панел е включен."
  2440 
  2441 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:36
   1789#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:29
   1790msgid "Fade the background on change"
   1791msgstr "Избледняване на фона при промяна"
   1792
   1793#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:30
  24421794msgid ""
  24431795"For users with mice that have \"Forward\" and \"Back\" buttons, this key "
   
  24481800"определя дали Nautilus ще извършва действия при натискането им."
  24491801
  2450 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:37
   1802#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:31
  24511803msgid ""
  24521804"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
   
  24581810"стойности са между 6 и 14."
  24591811
  2460 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:38
   1812#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:32
  24611813msgid ""
  24621814"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
   
  24681820"стойности са между 6 и 14."
  24691821
  2470 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:39
   1822#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:33
  24711823msgid "Home icon visible on desktop"
  24721824msgstr "Икона за домашната папка върху работния плот"
  24731825
  2474 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:40
   1826#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:34
  24751827msgid ""
  24761828"If set to \"after-current-tab\", then new tabs are inserted after the "
   
  24821834"добавят към края на редицата от подпрозорци."
  24831835
  2484 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:41
   1836#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:35
  24851837msgid ""
  24861838"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
   
  24901842"случай ще показва едновременно папки и файлове."
  24911843
  2492 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:42
   1844#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:36
  24931845msgid ""
  24941846"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
  24951847msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видима адресна лента."
  24961848
  2497 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:43
   1849#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:37
  24981850msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
  24991851msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видим страничен панел."
  25001852
  2501 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:44
   1853#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:38
  25021854msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
  25031855msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видима лента за състоянието."
  25041856
  2505 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:45
   1857#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:39
  25061858msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
  25071859msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видима лента с инструменти."
  25081860
  2509 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:46
   1861#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:40
  25101862msgid ""
  25111863"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
   
  25151867"текстово поле за въвеждане на адрес вместо лента за пътя."
  25161868
  2517 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:47
   1869#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:41
  25181870msgid ""
  25191871"If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in "
   
  25231875"сложните файлови опции в прозореца за настройките на файлове."
  25241876
  2525 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:48
   1877#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:42
  25261878msgid ""
  25271879"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
   
  25311883"икони и изгледа като списък."
  25321884
  2533 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
   1885#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:43
  25341886msgid ""
  25351887"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
   
  25391891"файлове или да изчистите кошчето."
  25401892
  2541 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:50
  2542 msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
  2543 msgstr "Ако е истина, Nautilus ще изобразява иконите върху работния плот."
  2544 
  2545 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:51
  2546 msgid ""
  2547 "If set to true, then Nautilus will exit when all windows are destroyed. This "
  2548 "is the default setting. If set to false, it can be started without any "
  2549 "window, so nautilus can serve as a daemon to monitor media automount, or "
  2550 "similar tasks."
  2551 msgstr ""
  2552 "Ако е истина, Nautilus ще прекрати работа при затварянето на всички "
  2553 "прозорци. Това е стандартната настройка. Ако е лъжа, Nautilus може да бъде "
  2554 "стартиран като демон — без прозорци и да следи за автоматичното монтиране на "
  2555 "носители и други подобни задачи."
  2556 
  2557 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:52
   1893#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:44
  25581894msgid ""
  25591895"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
   
  25651901"бъдете внимателни!"
  25661902
  2567 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:53
   1903#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:45
   1904msgid ""
   1905"If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop "
   1906"background."
   1907msgstr ""
   1908"Ако е истина, Nautilus ще използва избледняване при промяната на фона на "
   1909"работния плот."
   1910
   1911#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:46
  25681912msgid ""
  25691913"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
   
  25731917"работен плот. В противен случай за това ще се използва папката ~/Desktop."
  25741918
  2575 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:54
   1919#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:47
  25761920msgid ""
  25771921"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
   
  25831927"поведение."
  25841928
  2585 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:55
   1929#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:48
  25861930msgid ""
  25871931"If set to true, then hidden files are shown by default in the file manager. "
   
  25931937"файла за скритото в папката (.hidden), или завършват с тилда (~)."
  25941938
  2595 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:56
   1939#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
   1940msgid ""
   1941"If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as "
   1942"a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register "
   1943"themselves in this key by setting the key to a space-separated string of "
   1944"their executable name and any command line options. If the executable name "
   1945"is not set to a full path, it will be searched for in the search path."
   1946msgstr ""
   1947"Ако ключът е зададен, Nautilus ще изброи адресите на избраните файлове в "
   1948"низ, който ще използва за командата за преименуване на множество обекти. "
   1949"Приложенията за този вид преименуване могат да се регистрират чрез "
   1950"задаването на този ключ да е името на командата заедно с принадлежащите ѝ "
   1951"опции, разделени с интервали. Ако името на командата не е абсолютен път, тя "
   1952"се търси в пътя за изпълнение."
   1953
   1954#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:50
  25961955msgid ""
  25971956"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
   
  26011960"мрежовите сървъри."
  26021961
  2603 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:57
   1962#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:51
  26041963msgid ""
  26051964"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
   
  26091968"местоположението „Този компютър“."
  26101969
  2611 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:58
   1970#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:52
  26121971msgid ""
  26131972"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
   
  26171976"папка."
  26181977
  2619 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:59
   1978#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:53
  26201979msgid ""
  26211980"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
   
  26251984"кошчето."
  26261985
  2627 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:60
   1986#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:54
  26281987msgid ""
  26291988"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
   
  26331992"монтираните файлови системи."
  26341993
  2635 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:61
   1994#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:55
  26361995msgid ""
  26371996"If this preference is set, all columns in the compact view have the same "
   
  26412000"широчината на всяка може да се задава поотделно."
  26422001
  2643 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:62
   2002#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:56
  26442003msgid ""
  26452004"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
   
  26532012"бъдат подредени в низходящ."
  26542013
  2655 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:63
   2014#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:57
  26562015msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
  26572016msgstr ""
  26582017"Ако е истина, стандартно иконите ще са подредени стегнато в новите прозорци."
  26592018
  2660 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:64
   2019#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:58
  26612020msgid ""
  26622021"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
   
  26652024"тях."
  26662025
  2667 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:65
   2026#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:59
  26682027msgid ""
  26692028"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
   
  26752034"отнеме много време и да използва много памет."
  26762035
  2677 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:66
   2036#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:60
  26782037msgid "List of possible captions on icons"
  26792038msgstr "Списък с възможни надписи под иконите"
  26802039
  2681 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:67
   2040#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:61
  26822041msgid "Maximum image size for thumbnailing"
  26832042msgstr "Максимална големина на мини изображение за преглед"
  26842043
  2685 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:68
   2044#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:62
  26862045msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
  26872046msgstr "Бутон на мишката за действието „Назад“ на файловия мениджър"
  26882047
  2689 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:69
   2048#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:63
  26902049msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
  26912050msgstr "Бутон на мишката за действието „Напред“ на файловия мениджър"
  26922051
  2693 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:70
  2694 msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
  2695 msgstr "Nautilus да изобразява работния плот"
  2696 
  2697 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:71
   2052#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:64
  26982053msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
  26992054msgstr "Nautilus да ползва домашната папка на потребителя за работен плот"
  27002055
  2701 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:72
  2702 msgid "Nautilus will exit when last window destroyed."
  2703 msgstr "Nautilus ще преустанови работа при затварянето на последния прозорец."
  2704 
  2705 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:73
   2056#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:65
  27062057msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
  27072058msgstr "Икона за мрежовите сървъри върху работния плот"
  27082059
  2709 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:74
   2060#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:66
  27102061msgid "Network servers icon name"
  27112062msgstr "Име на иконата за мрежовите сървъри"
  27122063
  2713 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:75
   2064#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:67
  27142065msgid "Only show folders in the tree side pane"
  27152066msgstr "Показване само на папките в страничния панел с дървото"
  27162067
  2717 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:76
   2068#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:68
  27182069msgid ""
  27192070"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
   
  27232074"„double“ за отваряне с двойно натискане с мишката."
  27242075
  2725 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:77
   2076#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:69
  27262077msgid "Put labels beside icons"
  27272078msgstr "Поставяне на етикети до иконите"
  27282079
  2729 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:78
   2080#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:70
  27302081msgid "Reverse sort order in new windows"
  27312082msgstr "Обръщане на реда за подреждане в новите прозорци"
  27322083
  2733 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:79
   2084#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:71
  27342085msgid "Show advanced permissions in the file property dialog"
  27352086msgstr "Показване на допълнителните права в прозореца за права на файл"
  27362087
  2737 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:80
   2088#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:72
  27382089msgid "Show folders first in windows"
  27392090msgstr "Първо показване на папките в прозорците"
  27402091
  2741 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:81
   2092#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:73
  27422093msgid "Show location bar in new windows"
  27432094msgstr "Показване на страничната лента в новите прозорци"
  27442095
  2745 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:82
   2096#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:74
  27462097msgid "Show mounted volumes on the desktop"
  27472098msgstr "Показване на монтираните файлови системи на работния плот"
  27482099
  2749 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:83
   2100#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:75
  27502101msgid "Show side pane in new windows"
  27512102msgstr "Показване на страничния панел в новите прозорци"
  27522103
  2753 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:84
   2104#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:76
  27542105msgid "Show status bar in new windows"
  27552106msgstr "Показване на лентата за състояние в новите прозорци"
  27562107
  2757 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:85
   2108#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:77
  27582109msgid "Show the package installer for unknown mime types"
  27592110msgstr "Показване на инсталатора на пакети при непознат вид mime"
  27602111
  2761 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:86
   2112#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:78
  27622113msgid "Show toolbar in new windows"
  27632114msgstr "Показване на лентата за състояние в новите прозорци"
  27642115
  2765 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:87
   2116#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:79
  27662117msgid "Side pane view"
  27672118msgstr "Изглед на страничния панел"
  27682119
  2769 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:88
   2120#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:80
  27702121msgid ""
  27712122"Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files "
   
  27792130"локален файл. Ако е зададено „never“, аудиото никога не се пуска."
  27802131
  2781 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:89
   2132#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:81
  27822133msgid ""
  27832134"Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
   
  27922143"файлове. Ако е зададено „never“, иконата никога не се променя."
  27932144
  2794 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:90
   2145#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:82
  27952146msgid ""
  27962147"Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
   
  28052156"файлове. Ако е зададено „never“, иконата никога не се променя."
  28062157
  2807 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:91
   2158#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:83
  28082159msgid ""
  28092160"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
   
  28172168"е зададено „never“, обектите никога не броят."
  28182169
  2819 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:92
   2170#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:84
  28202171msgid "Text Ellipsis Limit"
  28212172msgstr "Ограничение за съкращаване на текста"
  28222173
  2823 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:93
   2174#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:85
  28242175msgid "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view."
  28252176msgstr "Стандартният размер на икона за мини изображение в изгледа като икони."
  28262177
  2827 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:94
   2178#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:86
  28282179msgid ""
  28292180"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
   
  28342185"на промяна)."
  28352186
  2836 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:95
   2187#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:87
  28372188msgid "The default width of the side pane in new windows."
  28382189msgstr "Стандартната широчина на страничния панел в новите прозорци."
  28392190
  2840 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:96
   2191#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:88
  28412192msgid "The font _description used for the icons on the desktop."
  28422193msgstr "_Описанието на шрифта използван за иконите на работния плот."
  28432194
  2844 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:97
   2195#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:89
  28452196msgid ""
  28462197"The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
   
  28502201"локала), „iso“ (по ISO) и „informal“ (неофициален)."
  28512202
  2852 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:98
   2203#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:90
  28532204msgid "The geometry string for a navigation window."
  28542205msgstr "Низът с размерите на прозорците за навигация."
  28552206
  2856 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:99
   2207#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:91
  28572208msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
  28582209msgstr "Изгледът на страничния панел, който да се показва в новите прозорци."
  28592210
  2860 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:100
   2211#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:92
  28612212msgid ""
  28622213"This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
   
  28662217"компютъра на работния плот."
  28672218
  2868 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:101
   2219#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:93
  28692220msgid ""
  28702221"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
   
  28742225"файлове на работния плот."
  28752226
  2876 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:102
   2227#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:94
  28772228msgid ""
  28782229"This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
   
  28822233"мрежовите сървъри върху работния плот."
  28832234
  2884 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:103
   2235#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:95
  28852236msgid ""
  28862237"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
   
  28902241"върху работния плот."
  28912242
  2892 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:104
   2243#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:96
  28932244msgid "Trash icon visible on desktop"
  28942245msgstr "Иконата на кошчето е видима върху работния плот"
  28952246
  2896 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:105
   2247#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:97
  28972248msgid "Type of click used to launch/open files"
  28982249msgstr "Вид натискане за стартиране/отваряне на файлове"
  28992250
  2900 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:106
  2901 msgid ""
  2902 "Uri of the default folder background. Only used if background_set is true."
  2903 msgstr ""
  2904 "Адрес на стандартния фон на папките. Използва се, само ако „background_set“ "
  2905 "е истина."
  2906 
  2907 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:107
  2908 msgid ""
  2909 "Uri of the default side pane background. Only used if "
  2910 "side_pane_background_set is true."
  2911 msgstr ""
  2912 "Адрес на стандартния фон на страничния панел. Използва се, само ако "
  2913 "„side_pane_background_set“ е истина."
  2914 
  2915 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:108
   2251#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:98
  29162252msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
  29172253msgstr ""
   
  29192255"Nautilus"
  29202256
  2921 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:109
   2257#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:99
  29222258msgid "Use tighter layout in new windows"
  29232259msgstr "Използване на стегнат изглед в новите прозорци"
  29242260
  2925 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:110
   2261#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:100
  29262262msgid "What to do with executable text files when activated"
  29272263msgstr ""
  29282264"Какво да се прави с изпълнимите текстови файлове, когато бъдат задействани"
  29292265
  2930 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:111
   2266#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:101
  29312267msgid ""
  29322268"What to do with executable text files when they are activated (single or "
   
  29402276"„display“, за да ги покажете като текстови файлове."
  29412277
  2942 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:112
   2278#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:102
  29432279msgid ""
  29442280"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
   
  29512287"„compact_view“ (сбит изглед)."
  29522288
  2953 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:113
   2289#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:103
  29542290msgid "When to show number of items in a folder"
  29552291msgstr "Кога да се показва броят на обектите в папка"
  29562292
  2957 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:114
   2293#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:104
  29582294msgid "When to show preview text in icons"
  29592295msgstr "Кога да се показва преглед на текст в иконите на файловете"
  29602296
  2961 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:115
   2297#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:105
  29622298msgid "When to show thumbnails of image files"
  29632299msgstr "Кога да се показват мини изображения"
  29642300
  2965 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:116
   2301#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:106
  29662302msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
  29672303msgstr ""
   
  29692305"браузър."
  29702306
  2971 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:117
  2972 msgid "Whether a custom default folder background has been set."
  2973 msgstr "Дали е избран стандартен фон за папките."
  2974 
  2975 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:118
  2976 msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
  2977 msgstr "Дали е избран стандартен фон за страничния панел."
  2978 
  2979 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:119
   2307#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:107
  29802308msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
  29812309msgstr "Дали прозорецът за навигация да бъде максимизиран по подразбиране."
  29822310
  2983 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:120
   2311#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:108
  29842312msgid "Whether the navigation window should be maximized."
  29852313msgstr "Дали прозорецът за навигация да бъде максимизиран."
  29862314
  2987 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:121
   2315#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:109
  29882316msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
  29892317msgstr ""
   
  29912319"изчистено"
  29922320
  2993 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:122
   2321#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:110
  29942322msgid "Whether to enable immediate deletion"
  29952323msgstr "Дали да се позволява незабавно изтриване"
  29962324
  2997 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:123
   2325#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:111
  29982326msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
  29992327msgstr "Дали да се пускат звукови файлове, когато са посочени с мишката"
  30002328
  3001 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:124
   2329#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:112
  30022330msgid "Whether to show hidden files"
  30032331msgstr "Дали да се показват скритите файлове"
  30042332
  3005 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:125
   2333#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:113
  30062334msgid ""
  30072335"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime "
   
  30122340"случая."
  30132341
  3014 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:126
   2342#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:114
  30152343msgid "Width of the side pane"
  30162344msgstr "Широчина на страничния панел"
   
  30202348msgstr "Питане за автоматично стартиране"
  30212349
  3022 #: ../data/nautilus-browser.desktop.in.in.h:1
  3023 msgid "Browse the file system with the file manager"
  3024 msgstr "Разглеждане на файловата система с файловия мениджър"
  3025 
  3026 #: ../data/nautilus-browser.desktop.in.in.h:2
  3027 msgid "File Browser"
  3028 msgstr "Файлов браузър"
  3029 
  3030 #. tooltip
  3031 #: ../data/nautilus-computer.desktop.in.in.h:1
  3032 #: ../src/nautilus-window-menus.c:838
  3033 msgid ""
  3034 "Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
  3035 msgstr ""
  3036 "Преглед на всички локални и отдалечени дискове и папки достъпни от този "
  3037 "компютър."
  3038 
  3039 #: ../data/nautilus-computer.desktop.in.in.h:2
  3040 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:634
  3041 msgid "Computer"
  3042 msgstr "Този компютър"
  3043 
  3044 #: ../data/nautilus-file-management-properties.desktop.in.in.h:1
  3045 msgid "Change the behaviour and appearance of file manager windows"
  3046 msgstr "Промяна на поведението и изгледа на прозорците на файловия мениджър"
  3047 
  3048 #: ../data/nautilus-file-management-properties.desktop.in.in.h:2
  3049 msgid "File Management"
  3050 msgstr "Управление на файлове"
  3051 
  3052 #: ../data/nautilus-home.desktop.in.in.h:1
  3053 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1326
  3054 msgid "Home Folder"
  3055 msgstr "Домашна папка"
  3056 
  3057 #. tooltip
  3058 #: ../data/nautilus-home.desktop.in.in.h:2
  3059 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:650 ../src/nautilus-window-menus.c:834
  3060 msgid "Open your personal folder"
  3061 msgstr "Отваряне на вашата лична папка"
  3062 
  30632350#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
  30642351msgid "File Manager"
  30652352msgstr "Управление на файлове"
  30662353
  3067 #: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:647
  3068 msgid "Background"
  3069 msgstr "Фон"
  3070 
  3071 #. name, stock id
  3072 #. label, accelerator
  3073 #: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:720
  3074 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7061
  3075 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8730
   2354#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:2
   2355msgid "Manage files on your computer and network locations"
   2356msgstr "Управление на файлове на компютъра и по мрежата"
   2357
   2358#: ../src/nautilus-application.c:157
   2359#, c-format
   2360msgid "Nautilus could not create the required folder \"%s\"."
   2361msgstr "Nautilus не може да създаде нужната папка „%s“."
   2362
   2363#: ../src/nautilus-application.c:159
   2364msgid ""
   2365"Before running Nautilus, please create the following folder, or set "
   2366"permissions such that Nautilus can create it."
   2367msgstr ""
   2368"Преди да стартирате Nautilus, създайте тази папка или задайте права, при "
   2369"които Nautilus да може да я създаде."
   2370
   2371#: ../src/nautilus-application.c:162
   2372#, c-format
   2373msgid "Nautilus could not create the following required folders: %s."
   2374msgstr "Nautilus не може да създаде следните нужни папки: %s."
   2375
   2376#: ../src/nautilus-application.c:164
   2377msgid ""
   2378"Before running Nautilus, please create these folders, or set permissions "
   2379"such that Nautilus can create them."
   2380msgstr ""
   2381"Преди да изпълните Nautilus, създайте тези папки или задайте права, при "
   2382"които Nautilus да може да ги създаде."
   2383
   2384#: ../src/nautilus-application.c:443
   2385msgid ""
   2386"Nautilus 3.0 deprecated this directory and tried migrating this "
   2387"configuration to ~/.config/nautilus"
   2388msgstr ""
   2389"Nautilus 3.0 вече не използва тази папка и се опита да мигрира настройките "
   2390"към „~/.config/nautilus“"
   2391
   2392#: ../src/nautilus-application.c:1309
   2393msgid "Perform a quick set of self-check tests."
   2394msgstr "Изпълняване на бърз набор от тестове."
   2395
   2396#: ../src/nautilus-application.c:1312
   2397msgid "Show the version of the program."
   2398msgstr "Показване на версията на програмата."
   2399
   2400#: ../src/nautilus-application.c:1314
   2401msgid "Create the initial window with the given geometry."
   2402msgstr ""
   2403"Създаване на начален прозорец със\n"
   2404"                                    зададената геометрия."
   2405
   2406#: ../src/nautilus-application.c:1314
   2407msgid "GEOMETRY"
   2408msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
   2409
   2410#: ../src/nautilus-application.c:1316
   2411msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
   2412msgstr ""
   2413"Създаване на прозорец само за изрично\n"
   2414"                                    указани адреси."
   2415
   2416#: ../src/nautilus-application.c:1318
   2417msgid ""
   2418"Do not manage the desktop (ignore the preference set in the preferences "
   2419"dialog)."
   2420msgstr ""
   2421"Без управление на работния плот (игнорира\n"
   2422"                                    стойността от прозореца за настройки)"
   2423
   2424#: ../src/nautilus-application.c:1320
   2425msgid "Open a browser window."
   2426msgstr "Отваряне на прозорец подобен на браузър."
   2427
   2428#: ../src/nautilus-application.c:1322
   2429msgid "Quit Nautilus."
   2430msgstr "Спиране на Nautilus."
   2431
   2432#: ../src/nautilus-application.c:1323
   2433msgid "[URI...]"
   2434msgstr "[АДРЕС…]"
   2435
   2436#: ../src/nautilus-application.c:1334
   2437msgid ""
   2438"\n"
   2439"\n"
   2440"Browse the file system with the file manager"
   2441msgstr ""
   2442"\n"
   2443"\n"
   2444"Разглеждане на файловата система с файловия мениджър"
   2445
   2446#: ../src/nautilus-application.c:1359
   2447msgid "--check cannot be used with other options."
   2448msgstr "„--check“ не може да се комбинира с други опции."
   2449
   2450#: ../src/nautilus-application.c:1365
   2451msgid "--quit cannot be used with URIs."
   2452msgstr "„--quit“ не може да си използва с адреси."
   2453
   2454#: ../src/nautilus-application.c:1372
   2455msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
   2456msgstr "„--geometry“ не може да се използва с повече от един адрес."
   2457
   2458#: ../src/nautilus-autorun-software.c:143
   2459#: ../src/nautilus-autorun-software.c:146
   2460#, c-format
   2461msgid "Error starting autorun program: %s"
   2462msgstr "Грешка при автоматичното стартиране на програма: %s"
   2463
   2464#: ../src/nautilus-autorun-software.c:149
   2465#, c-format
   2466msgid "Cannot find the autorun program"
   2467msgstr "Програмата за автоматично стартиране не може да бъде открита"
   2468
   2469#: ../src/nautilus-autorun-software.c:167
   2470msgid "<big><b>Error autorunning software</b></big>"
   2471msgstr "<big><b>Грешка при автоматичното стартиране на програма</b></big>"
   2472
   2473#: ../src/nautilus-autorun-software.c:193
   2474msgid ""
   2475"<big><b>This medium contains software intended to be automatically started. "
   2476"Would you like to run it?</b></big>"
   2477msgstr ""
   2478"<big><b>Този носител съдържа програма за автоматично стартиране. Позволявате "
   2479"ли стартирането ѝ?</b></big>"
   2480
   2481#: ../src/nautilus-autorun-software.c:195
   2482#, c-format
   2483msgid ""
   2484"The software will run directly from the medium \"%s\". You should never run "
   2485"software that you don't trust.\n"
   2486"\n"
   2487"If in doubt, press Cancel."
   2488msgstr ""
   2489"Програмата ще се стартира директно от носителя „%s“. Никога на стартирайте "
   2490"програми, на които нямате доверие.\n"
   2491"\n"
   2492"Ако се съмнявате, натиснете „Отказ“."
   2493
   2494#: ../src/nautilus-autorun-software.c:229 ../src/nautilus-mime-actions.c:719
   2495msgid "_Run"
   2496msgstr "Изп_ълняване"
   2497
   2498#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:158
   2499#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:208
   2500#: ../src/nautilus-window-menus.c:574
   2501#, c-format
   2502msgid ""
   2503"There was an error displaying help: \n"
   2504"%s"
   2505msgstr ""
   2506"Грешка при показване на помощта: \n"
   2507"%s"
   2508
   2509#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:192
   2510msgid "No bookmarks defined"
   2511msgstr "Не е зададена отметка"
   2512
   2513#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:1
   2514msgid "<b>_Bookmarks</b>"
   2515msgstr "<b>_Отметки</b>"
   2516
   2517#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:2
   2518msgid "<b>_Location</b>"
   2519msgstr "<b>_Местоположение</b>"
   2520
   2521#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:3
   2522msgid "<b>_Name</b>"
   2523msgstr "<b>_Име</b>"
   2524
   2525#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:4