Changeset 2256


Ignore:
Timestamp:
Jan 28, 2011, 7:31:19 PM (11 years ago)
Author:
ivalkov
Message:

gome-disk-utility: Обновен превод – поправки. Добре е да се подаде преди новата версия. Промените са умишлени – главни/малки букви, нови редове, смята/махане на думи. Редакции на редакциите да се правят внимателно.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-disk-utility.master.bg.po

  r2234 r2256  
  11# Bulgarian translation of gnome-disk-utility po-file
  2 # Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package.
  4 # Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2009, 2010.
   4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2009, 2010, 2011.
  55# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2009, 2010.
  66#
   
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1111"POT-Creation-Date: 2011-01-12 07:44+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2011-01-12 07:44+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2011-01-28 19:25+0200\n"
  1313"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  263263#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:159
  264264msgid "Number of spindle start/stop cycles"
  265 msgstr "Брой цикли пускане/спиране на оста"
   265msgstr "Брой цикли на пускане/спиране на оста"
  266266
  267267#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   
  355355#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:224
  356356msgid "Power Cycle Count"
  357 msgstr "Брой на циклите на пускане"
   357msgstr "Брой цикли на пускане"
  358358
  359359#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:225
   
  382382msgid "Number of errors that could not be recovered using hardware ECC"
  383383msgstr ""
  384 "Брой грешки, които не могат да бъдат отстранени чрез хардуерен код за "
   384"Брой грешки, които не могат да бъдат отстранени чрез апаратен код за "
  385385"корекция на грешки (ECC)"
  386386
   
  396396"Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
  397397msgstr ""
  398 "Брой пъти, когато записващата глава се намира извън нормалния си работна "
  399 "област"
   398"Брой пъти, когато записващата глава се е намирала извън нормалната си "
   399"работна област"
  400400
  401401#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   
  829829#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:790
  830830msgid "Normalized:"
  831 msgstr "Нормализирано:"
   831msgstr "Нормализирана:"
  832832
  833833#. Translators: This is shown in the tree view for the worst value of an attribute (0-254)
  834834#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:792
  835835msgid "Worst:"
  836 msgstr "Най-лошо:"
   836msgstr "Най-лоша:"
  837837
  838838#. Translators: This is shown in the tree view for the threshold of an attribute (0-254)
   
  844844#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:796
  845845msgid "Value:"
  846 msgstr "Стойност:"
   846msgstr "Текуща:"
  847847
  848848#. Translators: This is used in the attribute treview when normalized/worst/treshold
   
  857857#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1640
  858858msgid "N/A"
  859 msgstr "Не е налична"
   859msgstr "не е налична"
  860860
  861861#. Translators: Shown in the treeview for a failing attribute
   
  873873#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:955
  874874msgid "Warning"
  875 msgstr "Предупреждение"
   875msgstr "предупреждение"
  876876
  877877#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that is good
  878878#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:950
  879879msgid "Good"
  880 msgstr "В добро състояние"
   880msgstr "добро състояние"
  881881
  882882#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1021
   
  931931#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1290
  932932msgid "Updated:"
  933 msgstr "Обновен:"
   933msgstr "Последно обновяване:"
  934934
  935935#. Translators: Tooltip for the 'Updated' item in the status table
   
  10371037#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1389
  10381038msgid "_Cancel Self-test"
  1039 msgstr "_Отказване на самодиагностика"
   1039msgstr "_Отказване на самодиагностиката"
  10401040
  10411041#. Translators: Button details
   
  12261226#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1300 ../src/gdu/gdu-util.c:1110
  12271227msgid "Unknown"
  1228 msgstr "Неизвестно"
   1228msgstr "неизвестно"
  12291229
  12301230#. Translators: Shown in the "Self-assessment" item in the status table
   
  12321232#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1992
  12331233msgid "Passed"
  1234 msgstr "Преминат"
   1234msgstr "преминава успешно теста"
  12351235
  12361236#. Translators: Shown in the "Self-assessment" item in
   
  12451245#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2010
  12461246msgid "None"
  1247 msgstr "Без"
   1247msgstr "без"
  12481248
  12491249#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2015
   
  12571257#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2061
  12581258msgid "Completed OK"
  1259 msgstr "Завършен УСПЕШНО"
   1259msgstr "завършена УСПЕШНО"
  12601260
  12611261#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  12621262#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2065
  12631263msgid "Cancelled"
  1264 msgstr "Отменен"
   1264msgstr "отменена"
  12651265
  12661266#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  12671267#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2069
  12681268msgid "Cancelled (with hard or soft reset)"
  1269 msgstr "Отменен (с апаратно или програмно зануляване)"
   1269msgstr "отменена (с апаратно или програмно зануляване)"
  12701270
  12711271#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  12721272#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2073
  12731273msgid "Not completed (a fatal error might have occurred)"
  1274 msgstr "Не е приключил (възможно е да е възникнала сериозна грешка)"
   1274msgstr "не е приключила (възможно е да е възникнала сериозна грешка)"
  12751275
  12761276#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  12771277#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2077
  12781278msgid "FAILED (Electrical)"
  1279 msgstr "НЕУСПЕШЕН (електрически)"
   1279msgstr "НЕУСПЕШНА (електрически)"
  12801280
  12811281#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  12821282#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2082
  12831283msgid "FAILED (Servo)"
  1284 msgstr "НЕУСПЕШЕН (сервомеханизъм)"
   1284msgstr "НЕУСПЕШНА (сервомеханизъм)"
  12851285
  12861286#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  12871287#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2087
  12881288msgid "FAILED (Read)"
  1289 msgstr "НЕУСПЕШЕН (четене)"
   1289msgstr "НЕУСПЕШНА (четене)"
  12901290
  12911291#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  12921292#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2092
  12931293msgid "FAILED (Suspected of having handled damage)"
  1294 msgstr "НЕУСПЕШЕН (предполага, се че е настъпила повреда)"
   1294msgstr "НЕУСПЕШНА (предполага, се че е настъпила повреда)"
  12951295
  12961296#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
   
  13041304msgstr "Това действие се отнася за том „%s“ (%s)"
  13051305
   1306# Думата „drive“ умишлено не е преведена (като устройство). В някои
   1307# случаи се получава тавтология – може да се съдържа в първия аргумент %s.
  13061308#: ../src/gdu-gtk/gdu-confirmation-dialog.c:175
  13071309#, c-format
  13081310msgid "This operation concerns the drive \"%s\" (%s)"
  1309 msgstr "Това действие се отнася за устройство „%s“ (%s)"
   1311msgstr "Това действие се отнася за „%s“ (%s)"
  13101312
  13111313#: ../src/gdu-gtk/gdu-confirmation-dialog.c:179
   
  15861588msgid "To create a %s %s array on %d disks, press \"Create\""
  15871589msgstr ""
  1588 "За да създадете %2s масив с размер %1s от %d устройства, натиснете "
   1590"За да създадете %2$s масив с размер %1$s от %3$d устройства, натиснете "
  15891591"„Създаване“"
  15901592
   
  15991601#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:134
  16001602msgid "Partition Size"
  1601 msgstr "Таблица с дялове"
   1603msgstr "Размер на дяла"
  16021604
  16031605#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:135
   
  16981700#, c-format
  16991701msgid ""
  1700 "The disk will be partitioned and a %s partition will be created. Afterwards "
  1701 "%s will be available."
   1702"The disk will be partitioned and a %s partition will be created. Afterwards %"
   1703"s will be available."
  17021704msgstr ""
  17031705"Дискът ще бъде разделен и ще се създаде дял с размер %s. След тази операция "
   
  19091911#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:1313
  19101912msgid "Cancels the currently running benchmark"
  1911 msgstr "Отменя извършващият се за производителност"
   1913msgstr "Отменя извършващият се тест за производителност"
  19121914
  19131915#. Translators: title of the dialog - first %s is the name of the volume
   
  19501952msgstr "Незаделени"
  19511953
   1954# Умишлено има нов ред. Целта е прозорецът да се събира на
   1955# екрана. Тествано с разделителна способност 1280x1024.
  19521956#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:412
  19531957#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:450
  19541958#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:935
  19551959msgid "SMART Status:"
  1956 msgstr "Състояние на самодиагностиката (S.M.A.R.T.):"
   1960msgstr ""
   1961"Състояние от\n"
   1962"самодиагностиката (S.M.A.R.T.):"
  19571963
  19581964#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:416
   
  19861992#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:329
  19871993msgid "Not Supported"
  1988 msgstr "Не се поддържа"
   1994msgstr "не се поддържа"
  19891995
  19901996#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:370
   
  22172223#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:562
  22182224msgid "Compatible with Linux (ext2)"
  2219 msgstr "Съвместима със системи използващи Линукс (ext2)"
   2225msgstr "Съвместима със системи използващи GNU/Линукс (ext2)"
  22202226
  22212227#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:564
  22222228msgid "Compatible with Linux (ext4)"
  2223 msgstr "Съвместима със системи използващи Линукс (ext4)"
   2229msgstr "Съвместима със системи използващи GNU/Линукс (ext4)"
  22242230
  22252231#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:566
  22262232msgid "Encrypted, compatible with Linux (FAT)"
  2227 msgstr "Шифрирана, съвместима със системи използващи Линукс (FAT)"
   2233msgstr "Шифрирана, съвместима със системи използващи GNU/Линукс (FAT)"
  22282234
  22292235#. Translators: 'name' means 'filesystem label' here.
   
  24602466#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1289
  24612467msgid "Empty"
  2462 msgstr "Без"
   2468msgstr "без"
  24632469
  24642470#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1297
   
  24662472msgstr "Разширен дял"
  24672473
   2474# Умишлено има нов ред. Целта е прозорецът да се събира на
   2475# екрана. Тествано с разделителна способност 1280x1024.
  24682476#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1556 ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:291
  24692477#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:254
  24702478msgid "Master Boot Record"
  2471 msgstr "Главен запис за начално зареждане (MBR)"
   2479msgstr ""
   2480"главен запис за\n"
   2481"начално зареждане (MBR)"
  24722482
  24732483#. Translators: This string is used for conveying the partition table format
   
  24772487#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:256
  24782488msgid "GUID Partition Table"
  2479 msgstr "Таблица с дялове (GUID)"
   2489msgstr "таблица с дялове (GUID)"
  24802490
  24812491#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1566
  24822492msgid "Don't partition"
  2483 msgstr "Без разделяне"
   2493msgstr "без разделяне"
  24842494
  24852495#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1571 ../src/gdu/gdu-util.c:495
   
  24872497#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:252
  24882498msgid "Apple Partition Map"
  2489 msgstr "Карта на дяловете на Apple"
   2499msgstr "карта на дяловете на Apple"
  24902500
  24912501#: ../src/gdu-gtk/gdu-partition-dialog.c:100
   
  25572567#, c-format
  25582568msgid "Less than a minute ago"
  2559 msgstr "Преди по-малко от минута"
   2569msgstr "преди по-малко от минута"
  25602570
  25612571#: ../src/gdu-gtk/gdu-time-label.c:75
   
  25632573msgid "%d minute ago"
  25642574msgid_plural "%d minutes ago"
  2565 msgstr[0] "Преди %d минута"
  2566 msgstr[1] "Преди %d минути"
   2575msgstr[0] "преди %d минута"
   2576msgstr[1] "преди %d минути"
  25672577
  25682578#: ../src/gdu-gtk/gdu-time-label.c:82
   
  25702580msgid "%d hour ago"
  25712581msgid_plural "%d hours ago"
  2572 msgstr[0] "Преди %d час"
  2573 msgstr[1] "Преди %d часа"
   2582msgstr[0] "преди %d час"
   2583msgstr[1] "преди %d часа"
  25742584
  25752585#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:483
   
  25952605#, c-format
  25962606msgid "No Media Detected"
  2597 msgstr "Не е открит носител"
   2607msgstr "не е открит носител"
  25982608
  25992609#. Translators: shown in the grid for an extended MS-DOS partition
   
  27232733#, c-format
  27242734msgid "%s %s Drive"
  2725 msgstr "Устройство в %2s (%1s)"
   2735msgstr "Устройство в %2$s (%1$s)"
  27262736
  27272737#. Translators: This string is used to describe a hard disk.
   
  27852795#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:265
  27862796msgid "Not Partitioned"
  2787 msgstr "Неразделен"
   2797msgstr "без разделяне"
  27882798
  27892799#. TODO: include type e.g. SATA Port Multiplier, SAS Expander etc
   
  28742884#, c-format
  28752885msgid "%s %s Array"
  2876 msgstr "%2s масив с размер %1s"
   2886msgstr "%2$s масив с размер %1$s"
  28772887
  28782888#. Translators: %s is a RAID level, e.g. 'RAID-5'
   
  32723282#: ../src/gdu/gdu-util.c:323 ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2191
  32733283msgid "Swap Space"
  3274 msgstr "Виртуална памет"
   3284msgstr "виртуална памет"
  32753285
  32763286#. Translators: filesystem type for swap space
   
  34223432#: ../src/gdu/gdu-util.c:435
  34233433msgid "Linux Basic Data Partition"
  3424 msgstr "Дял за основни данни за Линукс"
   3434msgstr "дял за основни данни за GNU/Линукс"
  34253435
  34263436#. Same as MS BDP
  34273437#: ../src/gdu/gdu-util.c:436
  34283438msgid "Linux RAID Partition"
  3429 msgstr "RAID дял за Линукс"
   3439msgstr "дял за RAID за GNU/Линукс"
  34303440
  34313441#: ../src/gdu/gdu-util.c:437
  34323442msgid "Linux Swap Partition"
  3433 msgstr "Дял за виртуална памет за Линукс"
   3443msgstr "дял за виртуална памет за GNU/Линукс"
  34343444
  34353445#: ../src/gdu/gdu-util.c:438
  34363446msgid "Linux LVM Partition"
  3437 msgstr "LVM дял за Линукс"
   3447msgstr "дял за LVM за GNU/Линукс"
  34383448
  34393449#: ../src/gdu/gdu-util.c:439
  34403450msgid "Linux Reserved Partition"
  3441 msgstr "Запазен дял за Линукс"
   3451msgstr "запазен дял за GNU/Линукс"
  34423452
  34433453#. Not associated with any OS
  34443454#: ../src/gdu/gdu-util.c:441
  34453455msgid "MBR Partition Scheme"
  3446 msgstr "Таблица с дялове MBR"
   3456msgstr "таблица с дялове (MBR)"
  34473457
  34483458#: ../src/gdu/gdu-util.c:442
  34493459msgid "EFI System Partition"
  3450 msgstr "Системен дял EFI"
   3460msgstr "системен дял EFI"
  34513461
  34523462#: ../src/gdu/gdu-util.c:443
  34533463msgid "BIOS Boot Partition"
  3454 msgstr "Дял за начално зареждане от BIOS"
   3464msgstr "дял за начално зареждане от BIOS"
  34553465
  34563466#. Microsoft
  34573467#: ../src/gdu/gdu-util.c:445
  34583468msgid "Microsoft Reserved Partition"
  3459 msgstr "Запазен дял на Майкрософт"
   3469msgstr "запазен дял на Microsoft"
  34603470
  34613471#: ../src/gdu/gdu-util.c:446
  34623472msgid "Microsoft Basic Data Partition"
  3463 msgstr "Дял за основни данни на Майкрософт"
   3473msgstr "дял за основни данни на Microsoft"
  34643474
  34653475#. Same as Linux BDP
  34663476#: ../src/gdu/gdu-util.c:447
  34673477msgid "Microsoft LDM Metadata Partition"
  3468 msgstr "LDM дял за мета данни на Майкрософт"
   3478msgstr "дял за LDM мета данни на Microsoft"
  34693479
  34703480#: ../src/gdu/gdu-util.c:448
  34713481msgid "Microsoft LDM Data Partition"
  3472 msgstr "LDM дял за данни на Майкрософт"
   3482msgstr "дял за LDM данни на Microsoft"
  34733483
  34743484#: ../src/gdu/gdu-util.c:449
  34753485msgid "Microsoft Windows Recovery Environment"
  3476 msgstr "Среда за възстановяване на Microsoft Windows"
   3486msgstr "среда за възстановяване на Microsoft Windows"
  34773487
  34783488#. HP-UX
  34793489#: ../src/gdu/gdu-util.c:451
  34803490msgid "HP-UX Data Partition"
  3481 msgstr "Дял за данни на HP-UX"
   3491msgstr "дял за данни на HP-UX"
  34823492
  34833493#: ../src/gdu/gdu-util.c:452
  34843494msgid "HP-UX Service Partition"
  3485 msgstr "Служебен дял на HP-UX"
   3495msgstr "служебен дял на HP-UX"
  34863496
  34873497#. FreeBSD
  34883498#: ../src/gdu/gdu-util.c:454
  34893499msgid "FreeBSD Boot Partition"
  3490 msgstr "Дял за начално зареждане на FreeBSD"
   3500msgstr "дял за начално зареждане на FreeBSD"
  34913501
  34923502#: ../src/gdu/gdu-util.c:455
  34933503msgid "FreeBSD Data Partition"
  3494 msgstr "Дял за данни на FreeBSD"
   3504msgstr "дял за данни на FreeBSD"
  34953505
  34963506#: ../src/gdu/gdu-util.c:456
  34973507msgid "FreeBSD Swap Partition"
  3498 msgstr "Дял за виртуална памет на FreeBSD"
   3508msgstr "дял за виртуална памет на FreeBSD"
  34993509
  35003510#: ../src/gdu/gdu-util.c:457
  35013511msgid "FreeBSD UFS Partition"
  3502 msgstr "UFS дял на FreeBSD"
   3512msgstr "дял UFS на FreeBSD"
  35033513
  35043514#: ../src/gdu/gdu-util.c:458
  35053515msgid "FreeBSD Vinum Partition"
  3506 msgstr "Дял за виртуални дискове на FreeBSD (Vinum)"
   3516msgstr "дял за виртуални дискове на FreeBSD (Vinum)"
  35073517
  35083518#: ../src/gdu/gdu-util.c:459
  35093519msgid "FreeBSD ZFS Partition"
  3510 msgstr "ZFS дял на FreeBSD"
   3520msgstr "дял ZFS на FreeBSD"
  35113521
  35123522#. Solaris
  35133523#: ../src/gdu/gdu-util.c:461
  35143524msgid "Solaris Boot Partition"
  3515 msgstr "Дял за начално зареждане на Solaris"
   3525msgstr "дял за начално зареждане на Solaris (boot)"
  35163526
  35173527#: ../src/gdu/gdu-util.c:462
  35183528msgid "Solaris Root Partition"
  3519 msgstr "Основен дял на Solaris"
   3529msgstr "основен дял на Solaris (root)"
  35203530
  35213531#: ../src/gdu/gdu-util.c:463
  35223532msgid "Solaris Swap Partition"
  3523 msgstr "Дял за виртуална памет на Solaris"
   3533msgstr "дял за виртуална памет на Solaris (swap)"
  35243534
  35253535#: ../src/gdu/gdu-util.c:464
  35263536msgid "Solaris Backup Partition"
  3527 msgstr "Дял за резервни копия на Solaris"
   3537msgstr "дял за резервни копия на Solaris"
  35283538
  35293539#: ../src/gdu/gdu-util.c:465
  35303540msgid "Solaris /usr Partition"
  3531 msgstr "Дял „/usr“ на Solaris"
   3541msgstr "дял „/usr“ на Solaris"
  35323542
  35333543#. Same as Apple ZFS
  35343544#: ../src/gdu/gdu-util.c:466
  35353545msgid "Solaris /var Partition"
  3536 msgstr "Дял „/var“ на Solaris"
   3546msgstr "дял „/var“ на Solaris"
  35373547
  35383548#: ../src/gdu/gdu-util.c:467
  35393549msgid "Solaris /home Partition"
  3540 msgstr "Дял „/home“ на Solaris"
   3550msgstr "дял „/home“ на Solaris"
  35413551
  35423552#: ../src/gdu/gdu-util.c:468
  35433553msgid "Solaris Alternate Sector Partition"
  3544 msgstr "Дял със заместващи сектори на Solaris"
   3554msgstr "дял със заместващи сектори на Solaris"
  35453555
  35463556#: ../src/gdu/gdu-util.c:469
  35473557msgid "Solaris Reserved Partition"
  3548 msgstr "Запазен дял на Solaris"
   3558msgstr "запазен дял на Solaris"
  35493559
  35503560#: ../src/gdu/gdu-util.c:470
  35513561msgid "Solaris Reserved Partition (2)"
  3552 msgstr "Запазен дял на Solaris (2)"
   3562msgstr "запазен дял на Solaris (2)"
  35533563
  35543564#: ../src/gdu/gdu-util.c:471
  35553565msgid "Solaris Reserved Partition (3)"
  3556 msgstr "Запазен дял на Solaris (3)"
   3566msgstr "запазен дял на Solaris (3)"
  35573567
  35583568#: ../src/gdu/gdu-util.c:472
  35593569msgid "Solaris Reserved Partition (4)"
  3560 msgstr "Запазен дял на Solaris (4)"
   3570msgstr "запазен дял на Solaris (4)"
  35613571
  35623572#: ../src/gdu/gdu-util.c:473
  35633573msgid "Solaris Reserved Partition (5)"
  3564 msgstr "Запазен дял на Solaris (5)"
   3574msgstr "запазен дял на Solaris (5)"
  35653575
  35663576#. Mac OS X
  35673577#: ../src/gdu/gdu-util.c:475 ../src/gdu/gdu-util.c:494
  35683578msgid "Apple HFS/HFS+ Partition"
  3569 msgstr "HFS/HFS+ дял на Apple"
   3579msgstr "дял HFS/HFS+ на Apple"
  35703580
  35713581#. see http://developer.apple.com/documentation/mac/Devices/Devices-126.html
   
  35733583#: ../src/gdu/gdu-util.c:476 ../src/gdu/gdu-util.c:493
  35743584msgid "Apple UFS Partition"
  3575 msgstr "UFS дял на Apple"
   3585msgstr "дял UFS на Apple"
  35763586
  35773587#: ../src/gdu/gdu-util.c:477
  35783588msgid "Apple ZFS Partition"
  3579 msgstr "ZFS дял на Apple"
   3589msgstr "дял ZFS на Apple"
  35803590
  35813591#. Same as Solaris /usr
  35823592#: ../src/gdu/gdu-util.c:478
  35833593msgid "Apple RAID Partition"
  3584 msgstr "RAID дял на Apple"
   3594msgstr "дял за RAID на Apple"
  35853595
  35863596#: ../src/gdu/gdu-util.c:479
  35873597msgid "Apple RAID Partition (Offline)"
  3588 msgstr "RAID дял на Apple (изключен)"
   3598msgstr "дял за RAID на Apple (изключен)"
  35893599
  35903600#: ../src/gdu/gdu-util.c:480
  35913601msgid "Apple Boot Partition"
  3592 msgstr "Дял за начално зареждане на Apple"
   3602msgstr "дял за начално зареждане на Apple"
  35933603
  35943604#: ../src/gdu/gdu-util.c:481
  35953605msgid "Apple Label Partition"
  3596 msgstr "Етикетен дял на Apple"
   3606msgstr "етикетен дял на Apple"
  35973607
  35983608#: ../src/gdu/gdu-util.c:482
  35993609msgid "Apple TV Recovery Partition"
  3600 msgstr "Дял за възстановяване на Apple TV"
   3610msgstr "дял за възстановяване на Apple TV"
  36013611
  36023612#. NetBSD
  36033613#: ../src/gdu/gdu-util.c:484
  36043614msgid "NetBSD Swap Partition"
  3605 msgstr "Дял за виртуална памет на NetBSD"
   3615msgstr "дял за виртуална памет на NetBSD"
  36063616
  36073617#: ../src/gdu/gdu-util.c:485
  36083618msgid "NetBSD FFS Partition"
  3609 msgstr "FFS дял на NetBSD"
   3619msgstr "дял FFS на NetBSD"
  36103620
  36113621#: ../src/gdu/gdu-util.c:486
  36123622msgid "NetBSD LFS Partition"
  3613 msgstr "LFS дял на NetBSD"
   3623msgstr "дял LFS на NetBSD"
  36143624
  36153625#: ../src/gdu/gdu-util.c:487
  36163626msgid "NetBSD RAID Partition"
  3617 msgstr "RAID дял на NetBSD"
   3627msgstr "дял за RAID на NetBSD"
  36183628
  36193629#: ../src/gdu/gdu-util.c:488
  36203630msgid "NetBSD Concatenated Partition"
  3621 msgstr "Слят дял на NetBSD"
   3631msgstr "слят дял на NetBSD"
  36223632
  36233633#: ../src/gdu/gdu-util.c:489
  36243634msgid "NetBSD Encrypted Partition"
  3625 msgstr "Шифриран дял на NetBSD"
   3635msgstr "шифриран дял на NetBSD"
  36263636
  36273637#: ../src/gdu/gdu-util.c:496
  36283638msgid "Unused Partition"
  3629 msgstr "Свободен дял"
   3639msgstr "свободен дял"
  36303640
  36313641#: ../src/gdu/gdu-util.c:497
  36323642msgid "Empty Partition"
  3633 msgstr "Празен дял"
   3643msgstr "празен дял"
  36343644
  36353645#: ../src/gdu/gdu-util.c:498
  36363646msgid "Driver Partition"
  3637 msgstr "Дял за Macintosh (Driver)"
   3647msgstr "дял за Macintosh (Driver)"
  36383648
  36393649#: ../src/gdu/gdu-util.c:499
  36403650msgid "Driver 4.3 Partition"
  3641 msgstr "Дял за Macintosh (Driver 4.3)"
   3651msgstr "дял за Macintosh (Driver 4.3)"
  36423652
  36433653#: ../src/gdu/gdu-util.c:500
  36443654msgid "ProDOS file system"
  3645 msgstr "Файлова система ProDOS"
   3655msgstr "файлова система ProDOS"
  36463656
  36473657#: ../src/gdu/gdu-util.c:501
  36483658msgid "FAT 12"
  3649 msgstr "FAT 12"
   3659msgstr "дял FAT 12"
  36503660
  36513661#: ../src/gdu/gdu-util.c:502
  36523662msgid "FAT 16"
  3653 msgstr "FAT 16"
   3663msgstr "дял FAT 16"
  36543664
  36553665#: ../src/gdu/gdu-util.c:503
  36563666msgid "FAT 32"
  3657 msgstr "FAT 32"
   3667msgstr "дял FAT 32"
  36583668
  36593669#: ../src/gdu/gdu-util.c:504
  36603670msgid "FAT 16 (Windows)"
  3661 msgstr "FAT 16 (Windows)"
   3671msgstr "дял FAT 16 (Windows)"
  36623672
  36633673#: ../src/gdu/gdu-util.c:505
  36643674msgid "FAT 32 (Windows)"
  3665 msgstr "FAT 32 (Windows)"
   3675msgstr "дял FAT 32 (Windows)"
  36663676
  36673677#. see http://www.win.tue.nl/~aeb/partitions/partition_types-1.html
  36683678#: ../src/gdu/gdu-util.c:508
  36693679msgid "Empty (0x00)"
  3670 msgstr "Празен дял (0x00)"
   3680msgstr "празен дял (0x00)"
  36713681
  36723682#: ../src/gdu/gdu-util.c:509
  36733683msgid "FAT12 (0x01)"
  3674 msgstr "FAT12 (0x01)"
   3684msgstr "дял FAT12 (0x01)"
  36753685
  36763686#: ../src/gdu/gdu-util.c:510
  36773687msgid "FAT16 <32M (0x04)"
  3678 msgstr "FAT16 <32M (0x04)"
   3688msgstr "дял FAT16 <32M (0x04)"
  36793689
  36803690#: ../src/gdu/gdu-util.c:511
  36813691msgid "Extended (0x05)"
  3682 msgstr "Разширен дял (0x05)"
   3692msgstr "разширен дял (0x05)"
  36833693
  36843694#: ../src/gdu/gdu-util.c:512
  36853695msgid "FAT16 (0x06)"
  3686 msgstr "FAT16 (0x06)"
   3696msgstr "дял FAT16 (0x06)"
  36873697
  36883698#: ../src/gdu/gdu-util.c:513
  36893699msgid "HPFS/NTFS (0x07)"
  3690 msgstr "HPFS/NTFS (0x07)"
   3700msgstr "дял HPFS/NTFS (0x07)"
  36913701
  36923702#: ../src/gdu/gdu-util.c:514
  36933703msgid "W95 FAT32 (0x0b)"
  3694 msgstr "W95 FAT32 (0x0b)"
   3704msgstr "дял W95 FAT32 (0x0b)"
  36953705
  36963706#: ../src/gdu/gdu-util.c:515
  36973707msgid "W95 FAT32 (LBA) (0x0c)"
  3698 msgstr "W95 FAT32 (LBA) (0x0c)"
   3708msgstr "дял W95 FAT32 (LBA) (0x0c)"
  36993709
  37003710#: ../src/gdu/gdu-util.c:516
  37013711msgid "W95 FAT16 (LBA) (0x0e)"
  3702 msgstr "W95 FAT16 (LBA) (0x0e)"
   3712msgstr "дял W95 FAT16 (LBA) (0x0e)"
  37033713
  37043714#: ../src/gdu/gdu-util.c:517
  37053715msgid "W95 Ext d (LBA) (0x0f)"
  3706 msgstr "Разширен дял за W95 (LBA) (0x0f)"
   3716msgstr "разширен дял за W95 (LBA) (0x0f)"
  37073717
  37083718#: ../src/gdu/gdu-util.c:518
  37093719msgid "OPUS (0x10)"
  3710 msgstr "OPUS (0x10)"
   3720msgstr "дял OPUS (0x10)"
  37113721
  37123722#: ../src/gdu/gdu-util.c:519
  37133723msgid "Hidden FAT12 (0x11)"
  3714 msgstr "Скрит дял FAT12 (0x11)"
   3724msgstr "скрит дял FAT12 (0x11)"
  37153725
  37163726#: ../src/gdu/gdu-util.c:520
  37173727msgid "Compaq diagnostics (0x12)"
  3718 msgstr "Дял за диагностика на Compaq (0x12)"
   3728msgstr "дял за диагностика на Compaq (0x12)"
  37193729
  37203730#: ../src/gdu/gdu-util.c:521
  37213731msgid "Hidden FAT16 <32M (0x14)"
  3722 msgstr "Скрит дял FAT16 <32M (0x14)"
   3732msgstr "скрит дял FAT16 <32M (0x14)"
  37233733
  37243734#: ../src/gdu/gdu-util.c:522
  37253735msgid "Hidden FAT16 (0x16)"
  3726 msgstr "Скрит дял FAT16 (0x16)"
   3736msgstr "скрит дял FAT16 (0x16)"
  37273737
  37283738#: ../src/gdu/gdu-util.c:523
  37293739msgid "Hidden HPFS/NTFS (0x17)"
  3730 msgstr "Скрит дял HPFS/NTFS (0x17)"
   3740msgstr "скрит дял HPFS/NTFS (0x17)"
  37313741
  37323742#: ../src/gdu/gdu-util.c:524
  37333743msgid "Hidden W95 FAT32 (0x1b)"
  3734 msgstr "Скрит дял W95 FAT32 (0x1b)"
   3744msgstr "скрит дял W95 FAT32 (0x1b)"
  37353745
  37363746#: ../src/gdu/gdu-util.c:525
  37373747msgid "Hidden W95 FAT32 (LBA) (0x1c)"
  3738 msgstr "Скрит дял W95 FAT32 (LBA) (0x1c)"
   3748msgstr "скрит дял W95 FAT32 (LBA) (0x1c)"
  37393749
  37403750#: ../src/gdu/gdu-util.c:526
  37413751msgid "Hidden W95 FAT16 (LBA) (0x1e)"
  3742 msgstr "Скрит дял W95 FAT16 (LBA) (0x1e)"
   3752msgstr "скрит дял W95 FAT16 (LBA) (0x1e)"
  37433753
  37443754#: ../src/gdu/gdu-util.c:527
  37453755msgid "PartitionMagic (0x3c)"
  3746 msgstr "PartitionMagic (0x3c)"
   3756msgstr "дял на PartitionMagic (0x3c)"
  37473757
  37483758#: ../src/gdu/gdu-util.c:528
  37493759msgid "Minix (0x81)"
  3750 msgstr "Minix (0x81)"
   3760msgstr "дял на Minix (0x81)"
  37513761
  37523762#. cf. http://en.wikipedia.org/wiki/MINIX_file_system
  37533763#: ../src/gdu/gdu-util.c:529
  37543764msgid "Linux swap (0x82)"
  3755 msgstr "Дял за виртуална памет за Линукс (0x82)"
   3765msgstr "дял за виртуална памет за GNU/Линукс (0x82)"
  37563766
  37573767#: ../src/gdu/gdu-util.c:530
  37583768msgid "Linux (0x83)"
  3759 msgstr "Дял за Линукс (0x83)"
   3769msgstr "дял за GNU/Линукс (0x83)"
  37603770
  37613771#: ../src/gdu/gdu-util.c:531
  37623772msgid "Hibernation (0x84)"
  3763 msgstr "Дял за дълбоко приспиване (0x84)"
   3773msgstr "дял за дълбоко приспиване (0x84)"
  37643774
  37653775#: ../src/gdu/gdu-util.c:532
  37663776msgid "Linux Extended (0x85)"
  3767 msgstr "Разширен дял за Линукс (0x85)"
   3777msgstr "разширен дял за GNU/Линукс (0x85)"
  37683778
  37693779#: ../src/gdu/gdu-util.c:533
  37703780msgid "Linux LVM (0x8e)"
  3771 msgstr "LVM дял за Линукс (0x8e)"
   3781msgstr "дял за LVM за GNU/Линукс (0x8e)"
  37723782
  37733783#: ../src/gdu/gdu-util.c:534
  37743784msgid "Hibernation (0xa0)"
  3775 msgstr "Дял за дълбоко приспиване (0xa0)"
   3785msgstr "дял за дълбоко приспиване (0xa0)"
  37763786
  37773787#: ../src/gdu/gdu-util.c:535
  37783788msgid "FreeBSD (0xa5)"
  3779 msgstr "FreeBSD (0xa5)"
   3789msgstr "дял за FreeBSD (0xa5)"
  37803790
  37813791#: ../src/gdu/gdu-util.c:536
  37823792msgid "OpenBSD (0xa6)"
  3783 msgstr "OpenBSD (0xa6)"
   3793msgstr "дял за OpenBSD (0xa6)"
  37843794
  37853795#: ../src/gdu/gdu-util.c:537
  37863796msgid "Mac OS X (0xa8)"
  3787 msgstr "Mac OS X (0xa8)"
   3797msgstr "дял за Mac OS X (0xa8)"
  37883798
  37893799#: ../src/gdu/gdu-util.c:538
  37903800msgid "Mac OS X (0xaf)"
  3791 msgstr "Mac OS X (0xaf)"
   3801msgstr "дял за Mac OS X (0xaf)"
  37923802
  37933803#: ../src/gdu/gdu-util.c:539
  37943804msgid "Solaris boot (0xbe)"
  3795 msgstr "Дял за начално зареждане на Solaris (0xbe)"
   3805msgstr "дял за начално зареждане на Solaris (0xbe)"
  37963806
  37973807#: ../src/gdu/gdu-util.c:540
  37983808msgid "Solaris (0xbf)"
  3799 msgstr "Solaris (0xbf)"
   3809msgstr "дял за Solaris (0xbf)"
  38003810
  38013811#: ../src/gdu/gdu-util.c:541
  38023812msgid "BeOS BFS (0xeb)"
  3803 msgstr "BeOS BFS (0xeb)"
   3813msgstr "дял за BeOS BFS (0xeb)"
  38043814
  38053815#: ../src/gdu/gdu-util.c:542
  38063816msgid "SkyOS SkyFS (0xec)"
  3807 msgstr "SkyOS SkyFS (0xec)"
   3817msgstr "дял за SkyOS SkyFS (0xec)"
  38083818
  38093819#: ../src/gdu/gdu-util.c:543
  38103820msgid "EFI GPT (0xee)"
  3811 msgstr "EFI GPT (0xee)"
   3821msgstr "дял EFI GPT (0xee)"
  38123822
  38133823#: ../src/gdu/gdu-util.c:544
  38143824msgid "EFI (FAT-12/16/32 (0xef)"
  3815 msgstr "EFI (FAT-12/16/32) (0xef)"
   3825msgstr "дял EFI (FAT-12/16/32) (0xef)"
  38163826
  38173827#: ../src/gdu/gdu-util.c:545
  38183828msgid "Linux RAID autodetect (0xfd)"
  3819 msgstr "RAID дял с автоматично разпознаване за Линукс (0xfd)"
   3829msgstr "дял за RAID с автоматично разпознаване за GNU/Линукс (0xfd)"
  38203830
  38213831#. Translators: Shown for unknown partition types.
   
  38403850"UNIX file permissions support. This file system does not use a journal."
  38413851msgstr ""
  3842 "Тази файлова система е съвместима само със системи използващи Линукс и "
  3843 "предлага поддръжка за файлови права по класическия начин за Юникс. Тази "
  3844 "файлова система не поддържа журнали."
   3852"Тази файлова система е съвместима само дистрибуции на GNU/Линукс и предлага "
   3853"поддръжка за файлови права по класическия начин за Юникс. Тази файлова "
   3854"система не поддържа журнали."
  38453855
  38463856#: ../src/gdu/gdu-util.c:592
   
  38493859"UNIX file permissions support."
  38503860msgstr ""
  3851 "Тази файлова система е съвместима само със системи използващи Линукс и "
   3861"Тази файлова система е съвместима само с дистрибуции на  GNU/Линукс и "
  38523862"предлага поддръжка за файлови права по класическия начин за Юникс."
  38533863
   
  38713881"Изчистена файлова система с поддръжка на файлови права по класическия начин "
  38723882"за Юникс, изискваща малко ресурси. Като цяло не е съвместима с други "
  3873 "операционни различни от Линукс и Миникс."
   3883"операционни системи различни от GNU/Линукс и Миникс."
  38743884
  38753885#: ../src/gdu/gdu-util.c:607
   
  38883898msgstr ""
  38893899"Този метод (MBR) е съвместим с почти всяко устройство или операционна "
  3890 "система, но има множество ограничения по отношение на обема на диска и броят "
   3900"система, но има множество ограничения по отношение на обема на диска и броя "
  38913901"на дяловете."
  38923902
   
  38973907msgstr ""
  38983908"Този метод е остарял и несъвместим с повечето операционни системи с "
  3899 "изключение на системи разработени от Apple и системи използващи Линукс. Не "
   3909"изключение на системи разработени от Apple и дистрибуции на GNU/Линукс. Не "
  39003910"се препоръчва да се използва с преносими носители."
  39013911
   
  39153925"Целият диск се отбелязва като свободен. Изберете този метод, само ако искате "
  39163926"да избегнете разделяне на целия диск (например за да използвате целия диск "
  3917 "или при флопита / Zip устройства)."
   3927"или при флопи / Zip устройства)."
  39183928
  39193929#: ../src/gdu/gdu-util.c:888
   
  39813991msgctxt "connection name"
  39823992msgid "Unknown"
  3983 msgstr "Неизвестен интерфейс"
   3993msgstr "неизвестена"
  39843994
  39853995#. Translators: Connection with speed information.
   
  39954005msgctxt "RAID level"
  39964006msgid "Stripe (RAID-0)"
  3997 msgstr "По отсеци (RAID-0)"
   4007msgstr "по отсеци (RAID-0)"
  39984008
  39994009#: ../src/gdu/gdu-util.c:971
   
  40054015msgctxt "RAID level"
  40064016msgid "Mirror (RAID-1)"
  4007 msgstr "Огледало (RAID-1)"
   4017msgstr "огледало (RAID-1)"
  40084018
  40094019#: ../src/gdu/gdu-util.c:976
   
  40154025msgctxt "RAID level"
  40164026msgid "Parity Disk (RAID-4)"
  4017 msgstr "С диск за проверка по четност (RAID-4)"
   4027msgstr "с диск за проверка по четност (RAID-4)"
  40184028
  40194029#: ../src/gdu/gdu-util.c:981
   
  40354045msgctxt "RAID level"
  40364046msgid "Dual Distributed Parity (RAID-6)"
  4037 msgstr "Двойно разпределена проверка по четност (RAID-6)"
   4047msgstr "двойно разпределена проверка по четност (RAID-6)"
  40384048
  40394049#: ../src/gdu/gdu-util.c:991
   
  40454055msgctxt "RAID level"
  40464056msgid "Stripe of Mirrors (RAID-10)"
  4047 msgstr "Отсеци с огледало (RAID-10)"
   4057msgstr "отсеци с огледало (RAID-10)"
  40484058
  40494059#: ../src/gdu/gdu-util.c:996
   
  40554065msgctxt "RAID level"
  40564066msgid "Concatenated (Linear)"
  4057 msgstr "Слети (линейно)"
   4067msgstr "слети (линейно)"
  40584068
  40594069#: ../src/gdu/gdu-util.c:1001
  40604070msgctxt "RAID level"
  40614071msgid "Linear"
  4062 msgstr "Линейно"
   4072msgstr "линейно"
  40634073
  40644074#: ../src/gdu/gdu-util.c:1015
   
  41234133msgstr "Непознато ниво на RAID — %s."
  41244134
   4135# Някои думи умишлено не са преведени. Целта е прозорецът да се събира
   4136# на екрана. Тествано с разделителна способност 1280x1024.
  41254137#. Translators: Overall description of the GOOD status
  41264138#: ../src/gdu/gdu-util.c:1077
  41274139msgid "Disk is healthy"
  4128 msgstr "Дискът е в добро състояние"
   4140msgstr "в добро състояние"
  41294141
  41304142#. Translators: Overall description of the BAD_ATTRIBUTE_IN_THE_PAST status
   
  41334145msgstr "Някога дискът е бил използван извън конструктивните параметри"
  41344146
   4147# Някои думи умишлено не са преведени. Целта е прозорецът да се събира
   4148# на екрана. Тествано с разделителна способност 1280x1024. 
  41354149#. Translators: Overall description of the BAD_SECTOR status
  41364150#: ../src/gdu/gdu-util.c:1085
  41374151msgid "Disk has a few bad sectors"
  4138 msgstr "Дискът има малък брой лоши сектори"
   4152msgstr "малък брой лоши сектори"
  41394153
  41404154#. Translators: Overall description of the BAD_ATTRIBUTE_NOW status
   
  43644378#, c-format
  43654379msgid "%s LVM2 Physical Volume"
  4366 msgstr "Физически том LVM2 (%s)"
   4380msgstr "Физически том за LVM2 (%s)"
  43674381
  43684382#. Translators: Used if no specific RAID level could be determined
   
  44474461#, c-format
  44484462msgid "Whole-disk volume on %s"
  4449 msgstr "Том заемащ целия %s"
   4463msgstr "Том заемащ цялото устройство %s"
  44504464
  44514465#. Translators: The VPD name for a whole-disk volume.
   
  45284542#, c-format
  45294543msgid "Port %d of %s"
  4530 msgstr "Порт № %d на %s"
   4544msgstr "%2$s; Порт № %1$d"
  45314545
  45324546#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:261
  45334547msgctxt "Write Cache"
  45344548msgid "Enabled"
  4535 msgstr "Включена"
   4549msgstr "включена"
  45364550
  45374551#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:263
  45384552msgctxt "Write Cache"
  45394553msgid "Disabled"
  4540 msgstr "Изключена"
   4554msgstr "изключена"
  45414555
  45424556#. Translators: This is for the rotation rate of a hard
   
  46324646#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:915
  46334647msgid "Write Cache:"
  4634 msgstr "Временна памет за писане:"
   4648msgstr ""
   4649"Временна памет\n"
   4650"за писане:"
  46354651
  46364652#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:919
   
  46474663#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:927
  46484664msgid "Connection:"
  4649 msgstr "Връзка:"
   4665msgstr "Тип на връзката:"
  46504666
  46514667#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:931
   
  46924708#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:995
  46934709msgid "Power down the drive so it can be removed"
  4694 msgstr "Спиране на захранването на устройството за да може да бъде премахнато"
   4710msgstr ""
   4711"Спиране на захранването на устройството\n"
   4712"за да може да бъде премахнато"
  46954713
  46964714#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:1005
   
  47094727#: ../src/palimpsest/gdu-section-hub.c:137
  47104728msgid "Parallel ATA"
  4711 msgstr "Паралелна ATA"
   4729msgstr "ATA (паралелен обмен на данни)"
  47124730
  47134731#: ../src/palimpsest/gdu-section-hub.c:139
  47144732msgid "Serial ATA"
  4715 msgstr "Серийна ATA"
   4733msgstr "ATA (сериен обмен на данни)"
  47164734
  47174735#: ../src/palimpsest/gdu-section-hub.c:143
   
  51435161#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:1922
  51445162msgid "Partition Type:"
  5145 msgstr "Таблица с дялове:"
   5163msgstr "Вид на дяла:"
  51465164
  51475165#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:1928
   
  51825200#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2026
  51835201msgid "Bootable"
  5184 msgstr "С възможност за стартиране"
   5202msgstr "с възможност за стартиране"
  51855203
  51865204#. Translators: This is for the 'required' GPT partition flag
   
  52115229#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2115
  52125230msgid "Filesystem"
  5213 msgstr "Файлова система"
   5231msgstr "файлова система"
  52145232
  52155233#. Translators: this the mount point hyperlink tooltip for a
   
  52315249#, c-format
  52325250msgid "Mounted at %s"
  5233 msgstr "Монтирано в %s"
   5251msgstr "монтирано в %s"
  52345252
  52355253#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2170
  52365254msgid "Not Mounted"
  5237 msgstr "Не е монтирано"
   5255msgstr "не е монтирано"
  52385256
  52395257#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2180
   
  52515269#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2204
  52525270msgid "Container for Logical Partitions"
  5253 msgstr "Контейнер за логически дялове"
   5271msgstr "контейнер за логически дялове"
  52545272
  52555273#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2321
   
  53115329#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2448
  53125330msgid "D_elete Partition"
  5313 msgstr "_Изтриване на дял"
   5331msgstr "_Изтриване на дяла"
  53145332
  53155333#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2449
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.