Changeset 2257


Ignore:
Timestamp:
Feb 1, 2011, 12:52:10 PM (11 years ago)
Author:
ivalkov
Message:

gnome-control-center: Частично обновен превод от Йордан Миладинов

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-control-center.master.bg.po

  r2114 r2257  
  11# Bulgarian translation of gnome-control-center po-file.
  22# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
   3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  44# Copyright (C) 2009 Krasimir "Bfaf" Chonov <mk2616@abv.bg>.
  55# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
   
  1010# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2007, 2008.
  1111# Krasimir "Bfaf" Chonov <mk2616@abv.bg>, 2009.
   12# Jordan Miladinov <jordanmiladinov@gmail.com>, 2011
  1213#
  1314#
   
  1617"Project-Id-Version: gnome-control-center master\n"
  1718"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  18 "POT-Creation-Date: 2010-08-28 10:14+0300\n"
  19 "PO-Revision-Date: 2010-08-28 10:14+0300\n"
  20 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
   19"POT-Creation-Date: 2011-02-01 12:42+0200\n"
   20"PO-Revision-Date: 2011-02-01 12:51+0200\n"
   21"Last-Translator:  Jordan Miladinov <jordanmiladinov@gmail.com>\n"
  2122"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  22 "Language: bg\n"
  2323"MIME-Version: 1.0\n"
  2424"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2525"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   26"Language: bg\n"
  2627"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2728
   
  4344"appropriate network proxy configuration."
  4445msgstr ""
  45 "Задайте да е текущото ви местоположение. Използва се за определянето на "
  46 "подходящ сървър-посредник."
   46"Въведете местоположението си. Това би позволило на системата да определи "
   47"подходящ прокси сървър."
  4748
  4849#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:5
   
  5152"link will not appear."
  5253msgstr ""
  53 "Адрес, от който могат да се изтеглят допълнителни фонове за работното място. "
  54 "Ако този ключ е празен низ, връзката няма да се показва."
   54"URL, през който могат да се теглят допълнителни фонове за Вашия десктоп. Ако "
   55"въведете празен низ, този линк няма да се показва."
  5556
  5657#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:6
   
  5960"will not appear."
  6061msgstr ""
  61 "Адрес, от който могат да се изтеглят допълнителни теми за работното място. "
  62 "Ако този ключ е празен низ, връзката няма да се показва."
   62"URL, през който могат да се теглят допълнителни теми за Вашия десктоп. Ако "
   63"въведете празен низ, този линк няма да се показва."
  6364
  6465#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:134
   
  6869#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:135
  6970msgid "GConf key to which this property editor is attached"
  70 msgstr "Ключ на GConf, за който е прикачен съответния редактор"
   71msgstr "GConf ключ, към който е закачен съответният редактор"
  7172
  7273#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:141
   
  7778msgid "Issue this callback when the value associated with key gets changed"
  7879msgstr ""
  79 "Изпълнение на това обратно извикване, когато стойността свързана с този "
  80 "клавиш е променена"
   80"Изпълняване на това обратно извикване, когато стойността на свързания с него "
   81"ключ бъде променена"
  8182
  8283#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:147
   
  160161"Please select a different picture instead."
  161162msgstr ""
  162 "Няма програма, с която да се отвори файла „%s“.\n"
  163 "Може би той е изображение, което още не се поддържа.\n"
   163"Няма програма, с която би могъл да се отвори файлът „%s“.\n"
   164"Може би това е изображение, което още не се поддържа.\n"
  164165"\n"
  165 "Изберете друго изображение вместо него."
   166"Моля, изберете друго изображение вместо него."
  166167
  167168#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:1536
   
  173174msgstr "_Избиране"
  174175
  175 #: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:1
  176 msgid "Date And Time"
  177 msgstr ""
  178 
   176#: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:1
   177msgid "Background"
   178msgstr "Фон"
   179
   180#: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:2
   181#, fuzzy
   182msgid "Change the background"
   183msgstr "Запазване на _фона"
   184
   185#. Translators: those are keywords for the background control-center panel
   186#: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:4
   187#, fuzzy
   188msgid "Wallpaper;Screen;Desktop;"
   189msgstr "Добавяне на фон"
   190
   191#: ../panels/background/background.ui.h:1
   192msgid "Center"
   193msgstr "в центъра на екрана"
   194
   195#. This refers to a slideshow background
   196#: ../panels/background/background.ui.h:3
   197msgid "Changes throughout the day"
   198msgstr "Промени през деня"
   199
   200#: ../panels/background/background.ui.h:4
   201#, fuzzy
   202msgid "Fill"
   203msgstr "П_ълни"
   204
   205#: ../panels/background/background.ui.h:5
   206msgid "Scale"
   207msgstr "увеличаване в екрана"
   208
   209#: ../panels/background/background.ui.h:6
   210msgid "Span"
   211msgstr "Пренасяне"
   212
   213#: ../panels/background/background.ui.h:7
   214msgid "Tile"
   215msgstr "на плочки"
   216
   217#: ../panels/background/background.ui.h:8
   218#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:92
   219msgid "Zoom"
   220msgstr "дисплеят да е вътре"
   221
   222#: ../panels/background/bg-colors-source.c:44
   223#, fuzzy
   224msgid "Horizontal Gradient"
   225msgstr "хоризонтална преливка"
   226
   227#: ../panels/background/bg-colors-source.c:45
   228#, fuzzy
   229msgid "Vertical Gradient"
   230msgstr "вертикална преливка"
   231
   232#: ../panels/background/bg-colors-source.c:46
   233#, fuzzy
   234msgid "Solid Color"
   235msgstr "плътен цвят"
   236
   237#: ../panels/background/cc-background-panel.c:747
   238#, fuzzy
   239msgid "Wallpapers"
   240msgstr "Добавяне на фон"
   241
   242#: ../panels/background/cc-background-panel.c:755
   243msgid "Pictures Folder"
   244msgstr "Папка с изображения"
   245
   246#: ../panels/background/cc-background-panel.c:763
   247msgid "Colors & Gradients"
   248msgstr "Цветове и преливки"
   249
   250#: ../panels/background/cc-background-panel.c:772
   251msgid "Flickr"
   252msgstr ""
   253
   254#: ../panels/background/cc-background-panel.c:833
   255#, fuzzy
   256msgid "Current background"
   257msgstr "Адрес за допълнителни фонове"
   258
   259#: ../panels/background/gnome-wp-info.c:59
   260msgid "No Desktop Background"
   261msgstr "Без фон на работния плот"
   262
   263#: ../panels/background/gnome-wp-item.c:277
   264msgid "multiple sizes"
   265msgstr "различни размери"
   266
   267#. translators: 100 × 100px
   268#. * Note that this is not an "x", but U+00D7 MULTIPLICATION SIGN
   269#: ../panels/background/gnome-wp-item.c:285
   270#, fuzzy, c-format
   271msgid "%d × %d"
   272msgstr "%d × %d"
   273
   274#: ../panels/common/gdm-languages.c:709
   275msgid "Unspecified"
   276msgstr "неспецифицирано"
   277
   278#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:1
   279msgid "16"
   280msgstr ""
   281
   282#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:2
   283msgid "2010"
   284msgstr ""
   285
   286#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:3
   287msgid "22"
   288msgstr ""
   289
   290#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:4
   291msgid "24-Hour Time"
   292msgstr ""
   293
   294#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:5
   295msgid "45"
   296msgstr ""
   297
   298#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:6
   299msgid ":"
   300msgstr ":"
   301
   302#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:7
   303msgid "AM"
   304msgstr ""
   305
   306#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:8
   307#, fuzzy
   308msgid "April"
   309msgstr "април"
   310
   311#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:9
   312msgid "August"
   313msgstr "август"
   314
   315#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:10
   316#, fuzzy
   317msgid "City:"
   318msgstr "_Град:"
   319
   320#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:11
   321msgid "December"
   322msgstr "декември"
   323
   324#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:12
   325msgid "February"
   326msgstr "февруари"
   327
   328#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:13
   329msgid "January"
   330msgstr "януари"
   331
   332#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:14
   333msgid "July"
   334msgstr "юли"
   335
   336#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:15
   337msgid "June"
   338msgstr "юни"
   339
   340#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:16
   341#, fuzzy
   342msgid "March"
   343msgstr "март"
   344
   345#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:17
   346msgid "May"
   347msgstr "май"
   348
   349#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:18
   350#, fuzzy
   351msgid "Network Time"
   352msgstr "Мрежови сървъри"
   353
   354#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:19
   355msgid "November"
   356msgstr "ноември"
   357
   358#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:20
   359#, fuzzy
   360msgid "October"
   361msgstr "октомври"
   362
   363#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:21
   364#, fuzzy
   365msgid "Region:"
   366msgstr "Версия:"
   367
   368#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:22
   369msgid "September"
   370msgstr "септември"
   371
   372#. Translators: those are keywords for the date and time control-center panel
  179373#: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:2
   374msgid "Clock;Timezone;Location;"
   375msgstr "Часовник;Часови пояс;Местоположение;"
   376
   377#: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:3
   378msgid "Date and Time"
   379msgstr "Дата и час"
   380
   381#: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:4
  180382msgid "Date and Time preferences panel"
  181 msgstr ""
  182 
  183 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-panel.desktop.in.in.h:1
  184 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:17
  185 msgid "Preferred Applications"
  186 msgstr "Предпочитани програми"
  187 
  188 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-panel.desktop.in.in.h:2
  189 msgid "Select your default applications"
  190 msgstr "Избиране на стандартните програми"
  191 
  192 #: ../panels/default-applications/gnome-at-session.desktop.in.in.h:1
  193 msgid "Start the preferred visual assistive technology"
  194 msgstr "Стартиране на предпочитаната технология за визуална помощ"
  195 
  196 #: ../panels/default-applications/gnome-at-session.desktop.in.in.h:2
  197 msgid "Visual Assistance"
  198 msgstr "Визуална помощ"
  199 
  200 #: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:99
  201 #: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:363
  202 #: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:384
  203 #, c-format
  204 msgid "Error saving configuration: %s"
  205 msgstr "Грешка при запазването на настройките: %s"
  206 
  207 #: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:692
  208 msgid "Custom"
  209 msgstr "Потребителски"
  210 
  211 #: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:723
  212 msgid "Could not load the main interface"
  213 msgstr "Неуспех при зареждането на основния интерфейс"
  214 
  215 #: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:725
  216 msgid "Please make sure that the applet is properly installed"
  217 msgstr "Проверете дали аплетът е инсталиран правилно"
  218 
  219 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:1
  220 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:1
  221 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:1
  222 msgid "Accessibility"
  223 msgstr "Достъпност"
  224 
  225 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:3
  226 #, no-c-format
  227 msgid "All %s occurrences will be replaced with actual link"
  228 msgstr "Всички появи на „%s“ ще бъдат заменени с действащи хипервръзки."
  229 
  230 #.
  231 #. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
  232 #.
  233 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:4
  234 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:1
  235 msgid "C_ommand:"
  236 msgstr "_Команда:"
  237 
  238 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:5
  239 msgid "Co_mmand:"
  240 msgstr "Ко_манда:"
  241 
  242 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:6
  243 msgid "E_xecute flag:"
  244 msgstr "_Флаг за изпълнение:"
  245 
  246 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:7
  247 msgid "Image Viewer"
  248 msgstr "Преглед на изображения"
  249 
  250 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:8
  251 msgid "Instant Messenger"
  252 msgstr "Бързи съобщения"
  253 
  254 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:9
  255 msgid "Internet"
  256 msgstr "Интернет"
  257 
  258 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:10
  259 msgid "Mail Reader"
  260 msgstr "Програма за е-поща"
  261 
  262 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:11
  263 msgid "Mobility"
  264 msgstr "Двигателна помощ"
  265 
  266 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:12
  267 msgid "Multimedia"
  268 msgstr "Мултимедия"
  269 
  270 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:13
  271 msgid "Multimedia Player"
  272 msgstr "Програма за мултимедия"
  273 
  274 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:14
  275 msgid "Open link in new _tab"
  276 msgstr "Отваряне на връзката в нов по_дпрозорец"
  277 
  278 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:15
  279 msgid "Open link in new _window"
  280 msgstr "Отваряне на връзката в _нов прозорец"
  281 
  282 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:16
  283 msgid "Open link with web browser _default"
  284 msgstr "Отваряне на връзката, както е _обичайно за браузъра"
  285 
  286 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:18
  287 msgid "Run at st_art"
  288 msgstr "Стартиране в _началото на сесията"
  289 
  290 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:19
  291 msgid "Run in t_erminal"
  292 msgstr "Стартиране в т_ерминал"
  293 
  294 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:20
  295 msgid "System"
  296 msgstr "Система"
  297 
  298 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:21
  299 msgid "Terminal Emulator"
  300 msgstr "Терминален емулатор"
  301 
  302 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:22
  303 msgid "Text Editor"
  304 msgstr "Текстов редактор"
  305 
  306 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:23
  307 msgid "Video Player"
  308 msgstr "Гледане на филми"
  309 
  310 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:24
  311 msgid "Visual"
  312 msgstr "Визуална помощ"
  313 
  314 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:25
  315 msgid "Web Browser"
  316 msgstr "Интернет браузър"
  317 
  318 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:26
  319 msgid "_Run at start"
  320 msgstr "Стартиране в _началото на сесията"
  321 
  322 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:1
  323 msgid "Balsa"
  324 msgstr "Balsa"
  325 
  326 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:2
  327 msgid "Banshee Music Player"
  328 msgstr "Програма за музика Banshee"
  329 
  330 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:3
  331 msgid "Claws Mail"
  332 msgstr "Claws — програма за е-поща"
  333 
  334 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:4
  335 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:31
  336 msgid "Dasher"
  337 msgstr "Dasher"
  338 
  339 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:5
  340 msgid "Debian Sensible Browser"
  341 msgstr "sensible-browser на Дебиан"
  342 
  343 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:6
  344 msgid "Debian Terminal Emulator"
  345 msgstr "Терминален емулатор на Дебиан"
  346 
  347 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:7
  348 msgid "ETerm"
  349 msgstr "ETerm"
  350 
  351 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:8
  352 msgid "Encompass"
  353 msgstr "Encompass"
  354 
  355 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:9
  356 msgid "Epiphany Web Browser"
  357 msgstr "Интернет браузър Epiphany"
  358 
  359 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:10
  360 msgid "Evolution Mail Reader"
  361 msgstr "Evolution — програма за е-поща"
  362 
  363 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:11
  364 msgid "Firebird"
  365 msgstr "Firebird"
  366 
  367 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:12
  368 msgid "Firefox"
  369 msgstr "Firefox"
  370 
  371 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:13
  372 msgid "GNOME Magnifier without Screen Reader"
  373 msgstr "Лупа на GNOME без екранен четец"
  374 
  375 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:14
  376 msgid "GNOME OnScreen Keyboard"
  377 msgstr "Екранна клавиатура на GNOME"
  378 
  379 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:15
  380 msgid "GNOME Terminal"
  381 msgstr "Терминал на GNOME"
  382 
  383 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:16
  384 msgid "Galeon"
  385 msgstr "Galeon"
  386 
  387 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:17
  388 msgid "Gnopernicus"
  389 msgstr "Gnopernicus"
  390 
  391 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:18
  392 msgid "Gnopernicus with Magnifier"
  393 msgstr "Gnopernicus с лупа"
  394 
  395 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:19
  396 msgid "Iceape"
  397 msgstr "Iceape"
  398 
  399 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:20
  400 msgid "Iceape Mail"
  401 msgstr "Програма за е-поща Iceape Mail"
  402 
  403 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:21
  404 msgid "Icedove"
  405 msgstr "Icedove"
  406 
  407 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:22
  408 msgid "Iceweasel"
  409 msgstr "Iceweasel"
  410 
  411 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:23
  412 msgid "KDE Magnifier without Screen Reader"
  413 msgstr "Лупа на KDE без екранен четец"
  414 
  415 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:24
  416 msgid "KMail"
  417 msgstr "KMail — програма за е-поща"
  418 
  419 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:25
  420 msgid "Konqueror"
  421 msgstr "Konqueror"
  422 
  423 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:26
  424 msgid "Konsole"
  425 msgstr "Konsole"
  426 
  427 # Това е име на програма.
  428 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:27
  429 msgid "Linux Screen Reader"
  430 msgstr "Linux Screen Reader"
  431 
  432 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:28
  433 msgid "Linux Screen Reader with Magnifier"
  434 msgstr "Linux Screen Reader с лупа"
  435 
  436 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:29
  437 msgid "Listen"
  438 msgstr "Listen"
  439 
  440 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:30
  441 msgid "Midori"
  442 msgstr "Midori"
  443 
  444 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:31
  445 msgid "Mozilla"
  446 msgstr "Mozilla"
  447 
  448 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:32
  449 msgid "Mozilla 1.6"
  450 msgstr "Mozilla 1.6"
  451 
  452 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:33
  453 msgid "Mozilla Mail"
  454 msgstr "Mozilla — програма за е-поща"
  455 
  456 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:34
  457 msgid "Mozilla Thunderbird"
  458 msgstr "Mozilla Thunderbird"
  459 
  460 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:35
  461 msgid "Muine Music Player"
  462 msgstr "Програма за музика Muine"
  463 
  464 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:36
  465 msgid "Mutt"
  466 msgstr "Mutt"
  467 
  468 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:37
  469 msgid "NXterm"
  470 msgstr "NXterm"
  471 
  472 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:38
  473 msgid "Netscape Communicator"
  474 msgstr "Netscape Communicator"
  475 
  476 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:39
  477 msgid "Opera"
  478 msgstr "Opera"
  479 
  480 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:40
  481 msgid "Orca"
  482 msgstr "Orca"
  483 
  484 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:41
  485 msgid "Orca with Magnifier"
  486 msgstr "Orca с лупа"
  487 
  488 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:42
  489 msgid "RXVT"
  490 msgstr "RXVT"
  491 
  492 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:43
  493 msgid "Rhythmbox Music Player"
  494 msgstr "Програма за музика Rhythbox"
  495 
  496 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:44
  497 msgid "SeaMonkey"
  498 msgstr "SeaMonkey"
  499 
  500 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:45
  501 msgid "SeaMonkey Mail"
  502 msgstr "Програма за е-поща на SeaMonkey"
  503 
  504 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:46
  505 msgid "Standard XTerminal"
  506 msgstr "Стандартен XTerminal"
  507 
  508 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:47
  509 msgid "Sylpheed"
  510 msgstr "Sylpheed"
  511 
  512 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:48
  513 msgid "Sylpheed-Claws"
  514 msgstr "Sylpheed-Claws"
  515 
  516 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:49
  517 msgid "Terminator"
  518 msgstr "Terminator"
  519 
  520 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:50
  521 msgid "Thunderbird"
  522 msgstr "Thunderbird"
  523 
  524 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:51
  525 msgid "Totem Movie Player"
  526 msgstr "Програмата за филми Totem"
  527 
  528 #: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:52
  529 msgid "aterm"
  530 msgstr "aterm"
   383msgstr "Настройки на дата и час"
  531384
  532385#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:1
  533 msgid "Include _panel"
  534 msgstr "_Включване на панела"
  535 
  536 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:2
  537 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:320
   386#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:321
  538387msgid "Left"
  539388msgstr "наляво"
  540389
  541 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:3
  542 msgid "Make Default"
  543 msgstr "Да е стандартно"
  544 
  545 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:4
  546 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:523
   390#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:2
   391#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:484
  547392msgid "Monitor"
  548393msgstr "Екран"
  549394
  550 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:5
  551 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:319
  552 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:358
  553 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:60
   395#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:3
   396#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:320
   397#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:359
   398#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:58
  554399msgid "Normal"
  555400msgstr "нормално"
  556401
  557 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:6
  558 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:61
  559 msgid "Off"
  560 msgstr "Изключен"
  561 
  562 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:7
  563 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:62
  564 msgid "On"
  565 msgstr "Включен"
  566 
  567 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:8
  568 msgid "Panel icon"
  569 msgstr "Икона в панела"
  570 
  571 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:9
   402#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:4
   403#, fuzzy
   404msgid "Note: may limit resolution options"
   405msgstr ""
   406"<i>Бележка: може да ограничи възможностите на разделителната способност</i>"
   407
   408#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:5
  572409msgid "R_otation:"
  573410msgstr "_Завъртане:"
  574411
  575 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:10
  576 msgid "Re_fresh rate:"
  577 msgstr "_Опресняване:"
  578 
  579 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:11
  580 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:321
   412#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:6
   413#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:322
  581414msgid "Right"
  582415msgstr "надясно"
  583416
  584 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:12
  585 msgid "Sa_me image in all monitors"
  586 msgstr "_Еднакво изображение на всички екрани"
  587 
  588 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:13
   417#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:7
  589418msgid "Upside-down"
  590419msgstr "обърнато"
  591420
  592 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:14
  593 msgid "_Detect monitors"
  594 msgstr "_Засичане на екрани"
  595 
  596 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:15
   421#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:8
   422#, fuzzy
   423msgid "_Detect Displays"
   424msgstr "Засичане на екрани"
   425
   426#. Note that mirror is a verb in this string
   427#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:10
   428msgid "_Mirror displays"
   429msgstr "Отразявай екраните"
   430
   431#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:11
  597432msgid "_Resolution:"
  598433msgstr "_Разделителна способност:"
  599434
  600 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:16
  601 msgid "_Show monitors in panel"
  602 msgstr "_Показване на екраните в панела"
  603 
  604435#: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:1
  605 msgid "Change resolution and position of monitors"
   436#, fuzzy
   437msgid "Change resolution and position of monitors and projectors"
  606438msgstr "Промяна на разделителната способност и положението на екраните"
  607439
  608440#: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:2
  609 msgid "Monitors"
  610 msgstr "Екрани"
  611 
  612 #: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:44
  613 #, c-format
  614 msgid ""
  615 "Usage: %s SOURCE_FILE DEST_NAME\n"
  616 "\n"
  617 "This program installs a RANDR profile for multi-monitor setups into\n"
  618 "a systemwide location.  The resulting profile will get used when\n"
  619 "the RANDR plug-in gets run in gnome-settings-daemon.\n"
  620 "\n"
  621 "SOURCE_FILE - a full pathname, typically /home/username/.config/monitors."
  622 "xml\n"
  623 "\n"
  624 "DEST_NAME - relative name for the installed file.  This will get put in\n"
  625 "            the systemwide directory for RANDR configurations,\n"
  626 "            so the result will typically be %s/DEST_NAME\n"
  627 msgstr ""
  628 "Употреба: %s ИЗХОДЕН_ФАЙЛ ЦЕЛЕВИ_ФАЙЛ\n"
  629 "\n"
  630 "Програмата инсталира профил на многоекранен профил на RANDR в\n"
  631 "системните папки.  Така профилът ще се ползва в момента, когато\n"
  632 "приставката за RANDR се изпълни от gnome-settings-daemon.\n"
  633 "\n"
  634 "ИЗХОДЕН_ФАЙЛ — пълен път, вероятно „/home/username/.config/monitors.xml“\n"
  635 "\n"
  636 "ЦЕЛЕВИ_ФАЙЛ  — относителен път за инсталирания файл.  Той ще бъде копиран\n"
  637 "               в системната папка за настройки на RANDR, с други думи в\n"
  638 "               „%s/DEST_NAME“\n"
  639 
  640 #. Translators: only able to install RANDR profiles as root
  641 #: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:151
  642 msgid "This program can only be used by the root user"
  643 msgstr "Програмата може да се ползва само от системен администратор"
  644 
  645 #: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:168
  646 msgid "The source filename must be absolute"
  647 msgstr "Името на файла трябва да е абсолютно"
  648 
  649 #. Translators: first %s is a filename; second %s is an error message
  650 #: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:179
  651 #, c-format
  652 msgid "Could not open %s: %s\n"
  653 msgstr "Следният файл не може да бъде отворен — „%s“: %s\n"
  654 
  655 #. Translators: first %s is a filename; second %s is an error message
  656 #: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:188
  657 #, c-format
  658 msgid "Could not get information for %s: %s\n"
  659 msgstr "Неуспех при получаването на информацията за „%s“: %s\n"
  660 
  661 #: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:195
  662 #, c-format
  663 msgid "%s must be a regular file\n"
  664 msgstr "Файлът „%s“ трябва да е обикновен\n"
  665 
  666 #: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:204
  667 msgid "This program must only be run through pkexec(1)"
  668 msgstr "Тази програма трябва да се стартира само чрез pkexec(1)"
  669 
  670 #: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:209
  671 msgid "PKEXEC_UID must be set to an integer value"
  672 msgstr "PKEXEC_UID трябва да е цяло число"
  673 
  674 #. Translators: we are complaining that a file must be really owned by the user who called this program
  675 #: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:215
  676 #, c-format
  677 msgid "%s must be owned by you\n"
  678 msgstr "Вие трябва да сте собственика на „%s“\n"
  679 
  680 #. Translators: here we are saying that a plain filename must look like "filename", not like "some_dir/filename"
  681 #: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:223
  682 #, c-format
  683 msgid "%s must not have any directory components\n"
  684 msgstr "Не трябва да има никакви папки в пътя до файла „%s“\n"
  685 
  686 #: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:231
  687 #, c-format
  688 msgid "%s must be a directory\n"
  689 msgstr "„%s“ трябва да е папка\n"
  690 
  691 #. Translators: the first %s/%s is a directory/filename; the last %s is an error message
  692 #: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:242
  693 #, c-format
  694 msgid "Could not open %s/%s: %s\n"
  695 msgstr "Следният файл е недостъпен — „%s/%s“: %s\n"
  696 
  697 #: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:262
  698 #, c-format
  699 msgid "Could not rename %s to %s: %s\n"
  700 msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“: %s\n"
  701 
  702 #: ../panels/display/org.gnome.randr.policy.in.h:1
  703 msgid ""
  704 "Authentication is required to install multi-monitor settings for all users"
  705 msgstr ""
  706 "Необходима е идентификация, за да се инсталират многоекранните настройки за "
  707 "всички потребители"
  708 
  709 #: ../panels/display/org.gnome.randr.policy.in.h:2
  710 msgid "Install multi-monitor settings for the whole system"
  711 msgstr "Инсталиране на многоекранни настройки за всички потребители"
  712 
  713 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:322
   441#, fuzzy
   442msgid "Displays"
   443msgstr "Показване"
   444
   445#. Translators: those are keywords for the display control-center panel
   446#: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:4
   447msgid "Panel;Projector;xrandr;Screen;Resolution;Refresh;"
   448msgstr ""
   449
   450#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:323
  714451msgid "Upside Down"
  715452msgstr "обърнато"
  716 
  717 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:364
  718 #, c-format
  719 msgid "%d Hz"
  720 msgstr "%d Hz"
  721453
  722454#. Translators:  this is the feature where what you see on your laptop's
   
  725457#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
  726458#.
  727 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:512
  728 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1658
  729 msgid "Mirror Screens"
  730 msgstr "Еднакво изображение на екраните"
  731 
  732 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:514
  733 #, c-format
  734 msgid "Monitor: %s"
  735 msgstr "Екран: %s"
  736 
  737 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:592
   459#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:460
   460#, fuzzy
   461msgid "Mirror Displays"
   462msgstr "Показване"
   463
   464#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:593
   465#, fuzzy, c-format
   466msgid "%d x %d (%s)"
   467msgstr "%d × %d"
   468
   469#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:595
  738470#, c-format
  739471msgid "%d x %d"
  740472msgstr "%d × %d"
  741473
  742 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1514
   474#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1505
   475msgid "Drag to change primary display."
   476msgstr "Променете главния екран с влачене."
   477
   478#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1563
  743479msgid ""
  744480"Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
   
  748484"положението му."
  749485
  750 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2079
   486#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1953
   487msgid "%a %R"
   488msgstr ""
   489
   490#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1955
   491msgid "%a %l:%M %p"
   492msgstr "%a %k:%M"
   493
   494#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2240
  751495msgid "Could not save the monitor configuration"
  752496msgstr "Неуспех при запазването на настройките на екрана"
  753497
  754 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2102
   498#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2263
  755499msgid "Could not get session bus while applying display configuration"
  756500msgstr ""
   
  758502"настройките на екрана"
  759503
  760 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2147
   504#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2308
  761505msgid "Could not detect displays"
  762506msgstr "Неуспех при засичането на екрани"
  763507
  764 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2322
  765 msgid "The monitor configuration has been saved"
  766 msgstr "Настройките на екрана са запазвани"
  767 
  768 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2324
  769 msgid "This configuration will be used the next time someone logs in."
  770 msgstr "Настройките ще се приложат при следващото влизане на потребител."
  771 
  772 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2358
  773 msgid "Could not set the default configuration for monitors"
  774 msgstr "Неуспех при задаването на стандартните на настройки на екраните"
  775 
  776 #: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2416
   508#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2516
  777509msgid "Could not get screen information"
  778510msgstr "Неуспех при получаването на информацията за екрана"
  779511
  780 #: ../panels/keybindings/00-multimedia-key.xml.in.h:1
  781 msgid "Sound"
  782 msgstr "Звук"
  783 
  784 #: ../panels/keybindings/01-desktop-key.xml.in.h:1
  785 msgid "Desktop"
  786 msgstr "Работен плот"
  787 
  788 #: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:21
   512#. translators: This is the type of architecture, for example:
   513#. * "64-bit" or "32-bit"
   514#: ../panels/info/cc-info-panel.c:247
   515#, c-format
   516msgid "%d-bit"
   517msgstr ""
   518
   519#: ../panels/info/cc-info-panel.c:261
   520#, c-format
   521msgid "%u byte"
   522msgid_plural "%u bytes"
   523msgstr[0] ""
   524msgstr[1] ""
   525
   526#: ../panels/info/cc-info-panel.c:269
   527#, c-format
   528msgid "%.1f KB"
   529msgstr ""
   530
   531#: ../panels/info/cc-info-panel.c:274
   532#, c-format
   533msgid "%.1f MB"
   534msgstr ""
   535
   536#: ../panels/info/cc-info-panel.c:279
   537#, c-format
   538msgid "%.1f GB"
   539msgstr ""
   540
   541#: ../panels/info/cc-info-panel.c:284
   542#, c-format
   543msgid "%.1f TB"
   544msgstr ""
   545
   546#: ../panels/info/cc-info-panel.c:289
   547#, c-format
   548msgid "%.1f PB"
   549msgstr ""
   550
   551#: ../panels/info/cc-info-panel.c:294
   552#, c-format
   553msgid "%.1f EB"
   554msgstr ""
   555
   556#: ../panels/info/cc-info-panel.c:404
   557#, fuzzy
   558msgid "Unknown model"
   559msgstr "Неизвестен"
   560
   561#: ../panels/info/cc-info-panel.c:466
   562#, c-format
   563msgid "Version %s"
   564msgstr ""
   565
   566#: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:1
   567#, fuzzy
   568msgid "System Info"
   569msgstr "Система"
   570
   571#: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:2
   572msgid "System Information"
   573msgstr "Системна информация"
   574
   575#. Translators: those are keywords for the System Information panel
   576#: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:4
   577msgid "device;system;information;memory;processor;version;"
   578msgstr "устройство;система;информация;памет;процесор;версия;"
   579
   580#: ../panels/info/info.ui.h:1
   581#, fuzzy
   582msgid "Device name:"
   583msgstr "Устройство"
   584
   585#: ../panels/info/info.ui.h:2
   586msgid "Disk:"
   587msgstr ""
   588
   589#: ../panels/info/info.ui.h:3
   590msgid "Memory:"
   591msgstr ""
   592
   593#: ../panels/info/info.ui.h:4
   594#, fuzzy
   595msgid "More Info"
   596msgstr "Система"
   597
   598#: ../panels/info/info.ui.h:5
   599#, fuzzy
   600msgid "OS type:"
   601msgstr "Стил:"
   602
   603#: ../panels/info/info.ui.h:6
   604#, fuzzy
   605msgid "Processor:"
   606msgstr "Проф_есия:"
   607
   608#: ../panels/info/info.ui.h:7
   609#, fuzzy
   610msgid "Update Available"
   611msgstr "Недостъпен"
   612
   613#: ../panels/keyboard/00-multimedia-key.xml.in.h:1
   614msgid "Sound and Media"
   615msgstr ""
   616
   617#: ../panels/keyboard/01-desktop-key.xml.in.h:1
   618msgid "Launchers and Actions"
   619msgstr ""
   620
   621#: ../panels/keyboard/eggcellrendererkeys.c:21
  789622msgid "New shortcut..."
  790623msgstr "Нова клавишна комбинация…"
  791624
  792 #: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:163
  793 #: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:164
   625#: ../panels/keyboard/eggcellrendererkeys.c:164
   626#: ../panels/keyboard/eggcellrendererkeys.c:165
  794627msgid "Accelerator key"
  795628msgstr "Клавиш на ускорение"
  796629
  797 #: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:173
  798 #: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:174
   630#: ../panels/keyboard/eggcellrendererkeys.c:174
   631#: ../panels/keyboard/eggcellrendererkeys.c:175
  799632msgid "Accelerator modifiers"
  800633msgstr "Модификатори за ускорение"
  801634
  802 #: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:182
  803 #: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:183
   635#: ../panels/keyboard/eggcellrendererkeys.c:183
   636#: ../panels/keyboard/eggcellrendererkeys.c:184
  804637msgid "Accelerator keycode"
  805638msgstr "Клавиш на ускорение"
  806639
  807 #: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:193
   640#: ../panels/keyboard/eggcellrendererkeys.c:194
  808641msgid "Accel Mode"
  809642msgstr "Ускорен режим"
  810643
  811 #: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:194
   644#: ../panels/keyboard/eggcellrendererkeys.c:195
  812645msgid "The type of accelerator."
  813646msgstr "Вид на ускорителя."
  814647
  815 #: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:242
  816 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:100
  817 #: ../typing-break/drwright.c:498
   648#. translators:
   649#. * The device has been disabled
   650#: ../panels/keyboard/eggcellrendererkeys.c:243
   651#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1229
   652#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:1091
   653#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:177
   654#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:178
  818655msgid "Disabled"
  819 msgstr "Без"
  820 
  821 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:181
   656msgstr "изключен"
   657
   658#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:1
   659#, fuzzy
   660msgid "Change keyboard settings"
   661msgstr "Клавишни комбинации"
   662
   663#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:2
   664#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:9
   665msgid "Keyboard"
   666msgstr "Клавиатура"
   667
   668#. Translators: those are keywords for the keyboard control-center panel
   669#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:4
   670msgid "Shortcut;Repeat;Blink;"
   671msgstr ""
   672
   673#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:736
   674#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1001
   675#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1633
   676#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1637
   677msgid "Custom Shortcuts"
   678msgstr "Потребителски клавишни комбинации"
   679
   680#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:848
  822681msgid "<Unknown Action>"
  823682msgstr "<Неизвестно действие>"
  824683
  825 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:931
  826 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1562
  827 msgid "Custom Shortcuts"
  828 msgstr "Потребителски клавишни комбинации"
  829 
  830 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1073
   684#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1255
  831685msgid "Error saving the new shortcut"
  832686msgstr "Грешка при запазването на новата клавишна комбинация"
  833687
  834 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1152
   688#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1365
  835689#, c-format
  836690msgid ""
   
  839693"Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time."
  840694msgstr ""
  841 "„%s“ не може да се ползва за клавишна комбинация, защото ще стане невъзможно "
  842 "да бъде въвеждан самостоятелно.\n"
   695"„%s“ не може да ползва като клавишна комбинация, защото би билоневъзможно да "
   696"се въвежда самостоятелно.\n"
  843697"Комбинирайте го с някой от клавишите „Control“, „Alt“ или „Shift“."
  844698
  845 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1182
   699#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1395
  846700#, c-format
  847701msgid ""
   
  852706"„%s“"
  853707
  854 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1188
   708#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1401
  855709#, c-format
  856710msgid ""
   
  860714"изключена."
  861715
  862 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1196
   716#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1409
  863717msgid "_Reassign"
  864718msgstr "_Прехвърляне"
  865719
  866 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1316
   720#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1529
  867721#, c-format
  868722msgid "Error unsetting accelerator in configuration database: %s"
   
  871725"%s"
  872726
  873 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1517
   727#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1587
  874728msgid "Too many custom shortcuts"
  875729msgstr "Прекалено много клавишни комбинации"
  876730
  877 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1849
   731#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1866
   732#, fuzzy
   733msgid "Section"
   734msgstr "Действие"
   735
   736#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1910
  878737msgid "Action"
  879738msgstr "Действие"
  880739
  881 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1871
   740#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1932
  882741msgid "Shortcut"
  883742msgstr "Клавишна комбинация"
  884743
  885 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:2
   744#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:1
   745msgid "C_ommand:"
   746msgstr "_Команда:"
   747
   748#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:2
   749msgid "Cursor Blinking"
   750msgstr "Мигащ курсор"
   751
   752#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:3
   753msgid "Cursor _blinks in text fields"
   754msgstr "_Мигащ курсор в текстовите полета"
   755
   756#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:4
   757#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:1
   758#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:28
   759msgid "Cursor blinks speed"
   760msgstr "Скорост на мигане на курсора"
   761
   762#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:5
  886763msgid "Custom Shortcut"
  887764msgstr "Потребителска клавишна комбинация"
  888765
  889 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:3
  890 #: ../panels/keybindings/gnome-keybindings-panel.desktop.in.in.h:2
  891 msgid "Keyboard Shortcuts"
  892 msgstr "Клавишни комбинации"
  893 
  894 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:4
   766#. fast acceleration
   767#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:6
   768#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:8
   769msgid "Fast"
   770msgstr "Бърза"
   771
   772#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:7
   773#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:9
   774msgid "General"
   775msgstr "Общи"
   776
   777#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:8
   778msgid "Key presses _repeat when key is held down"
   779msgstr "_Натискането на бутона се повтаря, ако той бъде задържан"
   780
   781#. long delay
   782#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:10
   783#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:15
   784#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:51
   785msgid "Long"
   786msgstr "Дълго"
   787
   788#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:11
   789msgid "Repeat Keys"
   790msgstr "Повторни клавиши"
   791
   792#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:12
   793msgid "Repeat keys speed"
   794msgstr "Скорост на повтаряне на клавишите"
   795
   796#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:13
   797msgid "S_peed:"
   798msgstr "С_корост:"
   799
   800#. short delay
   801#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:14
   802#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:24
   803#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:71
   804msgid "Short"
   805msgstr "Късо"
   806
   807#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:15
   808#, fuzzy
   809msgid "Shortcuts"
   810msgstr "Клавишна комбинация"
   811
   812#. slow acceleration
   813#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:16
   814#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:26
   815msgid "Slow"
   816msgstr "Бавна"
   817
   818#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:17
   819#, fuzzy
  895820msgid ""
  896 "To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new key "
  897 "combination, or press backspace to clear."
   821"To edit a shortcut, click the row and hold down the new keys or press "
   822"Backspace to clear."
  898823msgstr ""
  899824"За да редактирате клавишната комбинация, натиснете върху съответния ред и "
  900825"въведете новата комбинация, или натиснете backspace за изчистване."
  901826
  902 #: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:5
   827#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:18
   828msgid "_Delay:"
   829msgstr "З_акъснение:"
   830
   831#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:19
  903832msgid "_Name:"
  904833msgstr "_Име:"
  905834
  906 #: ../panels/keybindings/gnome-keybindings-panel.desktop.in.in.h:1
  907 msgid "Assign shortcut keys to commands"
  908 msgstr "Поставяне на клавишни комбинации за команди"
  909 
  910 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:1
  911 msgid "Beep when _accessibility features are turned on or off"
  912 msgstr "Звук при _включване/изключване на функции чрез клавиатурата"
  913 
  914 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:2
  915 msgid "Beep when a _modifier key is pressed"
  916 msgstr "Звук при натискане на _модификатор"
  917 
  918 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:3
  919 msgid "Beep when a _toggle key is pressed"
  920 msgstr "Звук при натискане на клавиш за превкл_ючване"
  921 
  922 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:4
  923 msgid "Beep when a key is pr_essed"
  924 msgstr "Звук при натискане на _клавиш"
  925 
  926 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:5
  927 msgid "Beep when a key is reje_cted"
  928 msgstr "Звук при _отхвърляне на клавиша"
  929 
  930 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:6
  931 msgid "Beep when key is _accepted"
  932 msgstr "Звук при п_риемане на клавиша"
  933 
  934 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:7
  935 msgid "Beep when key is _rejected"
  936 msgstr "Звук при от_хвърляне на клавиша"
  937 
  938 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:8
  939 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:4
  940 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:17
  941 msgid "Bounce Keys"
  942 msgstr "Подскачащи клавиши"
  943 
  944 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:9
  945 msgid "Flash _window titlebar"
  946 msgstr "Проблясване на _заглавната лента на прозореца"
  947 
  948 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:10
  949 msgid "Flash entire _screen"
  950 msgstr "Проблясване на _целия екран"
  951 
  952 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:11
  953 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:14
  954 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:15
  955 msgid "General"
  956 msgstr "Общи"
  957 
  958 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:12
  959 msgid "Keyboard Accessibility Audio Feedback"
  960 msgstr "Звукови уведомления за достъпност на клавиатурата"
  961 
  962 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:13
  963 msgid "Show _visual feedback for the alert sound"
  964 msgstr "_Визуално подсказване при системни звуци"
  965 
  966 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:14
  967 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:39
  968 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:76
  969 msgid "Slow Keys"
  970 msgstr "Бавни клавиши"
  971 
  972 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:15
  973 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:40
  974 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:80
  975 msgid "Sticky Keys"
  976 msgstr "Лепкави клавиши"
  977 
  978 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:16
  979 msgid "Visual cues for sounds"
  980 msgstr "Визуални подсказки за звуци"
  981 
  982 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:2
  983 msgid "All_ow postponing of breaks"
  984 msgstr "_Разрешаване на отлагането на почивките"
  985 
  986 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:3
  987 msgid "Audio _Feedback..."
  988 msgstr "Звукови _уведомления…"
  989 
  990 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:5
  991 msgid "Check if breaks are allowed to be postponed"
  992 msgstr "Проверяване дали е разрешено да се отлагат почивките"
  993 
  994 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:6
  995 msgid "Cursor Blinking"
  996 msgstr "Мигащ курсор"
  997 
  998 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:7
  999 msgid "Cursor _blinks in text fields"
  1000 msgstr "_Мигащ курсор в текстовите полета"
  1001 
  1002 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:8
  1003 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:4
  1004 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:29
  1005 msgid "Cursor blinks speed"
  1006 msgstr "Скорост на мигане на курсора"
  1007 
  1008 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:9
  1009 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:5
  1010 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:30
  1011 msgid "D_elay:"
  1012 msgstr "_Закъснение:"
  1013 
  1014 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:10
  1015 msgid "Disa_ble sticky keys if two keys are pressed together"
  1016 msgstr "_Изключване при натискането на два клавиша едновременно"
  1017 
  1018 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:11
  1019 msgid "Duration of the break when typing is disallowed"
  1020 msgstr "Продължителност на почивката, през която писането е забранено"
  1021 
  1022 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:12
  1023 msgid "Duration of work before forcing a break"
  1024 msgstr "Периодът на работа, преди да се пусне почивка"
  1025 
  1026 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:13
  1027 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:14
  1028 msgid "Fast"
  1029 msgstr "Бърза"
  1030 
  1031 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:15
  1032 msgid "Key presses _repeat when key is held down"
  1033 msgstr "_Натискането на бутона се повтаря, ако той бъде задържан"
  1034 
  1035 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:16
  1036 msgid "Keyboard Preferences"
  1037 msgstr "Настройки на клавиатурата"
  1038 
  1039 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:17
  1040 msgid "Keyboard _model:"
  1041 msgstr "_Модел на клавиатурата:"
  1042 
  1043 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:18
   835#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:20
   836msgid "_Speed:"
   837msgstr "_Скорост:"
   838
   839#: ../panels/media/cc-media-panel.c:322
   840msgid "Ask what to do"
   841msgstr "Попитайте какво да направите"
   842
   843#: ../panels/media/cc-media-panel.c:326 ../panels/power/power.ui.h:8
   844#, fuzzy
   845msgid "Do nothing"
   846msgstr "Заглаждане"
   847
   848#: ../panels/media/cc-media-panel.c:330
   849#, fuzzy
   850msgid "Open folder"
   851msgstr "Отворете папка"
   852
   853#: ../panels/media/cc-media-panel.c:441
   854#, fuzzy
   855msgid "Select an application for audio CDs"
   856msgstr "Избиране на стандартните програми"
   857
   858#: ../panels/media/cc-media-panel.c:442
   859#, fuzzy
   860msgid "Select an application for video DVDs"
   861msgstr "Избиране на стандартните програми"
   862
   863#: ../panels/media/cc-media-panel.c:443
   864msgid "Select an application to run when a music player is connected"
   865msgstr ""
   866
   867#: ../panels/media/cc-media-panel.c:444
   868msgid "Select an application to run when a camera is connected"
   869msgstr ""
   870
   871#: ../panels/media/cc-media-panel.c:445
   872#, fuzzy
   873msgid "Select an application for software CDs"
   874msgstr "Избиране на стандартните програми"
   875
   876#. translators: these strings are duplicates of shared-mime-info
   877#. * strings, just here to fix capitalization of the English originals.
   878#. * If the shared-mime-info translation works for your language,
   879#. * simply leave these untranslated.
   880#.
   881#: ../panels/media/cc-media-panel.c:457
   882msgid "audio DVD"
   883msgstr ""
   884
   885#: ../panels/media/cc-media-panel.c:458
   886msgid "blank Blu-ray disc"
   887msgstr ""
   888
   889#: ../panels/media/cc-media-panel.c:459
   890msgid "blank CD disc"
   891msgstr ""
   892
   893#: ../panels/media/cc-media-panel.c:460
   894msgid "blank DVD disc"
   895msgstr ""
   896
   897#: ../panels/media/cc-media-panel.c:461
   898msgid "blank HD DVD disc"
   899msgstr ""
   900
   901#: ../panels/media/cc-media-panel.c:462
   902msgid "Blu-ray video disc"
   903msgstr ""
   904
   905#: ../panels/media/cc-media-panel.c:463
   906msgid "e-book reader"
   907msgstr ""
   908
   909#: ../panels/media/cc-media-panel.c:464
   910#, fuzzy
   911msgid "HD DVD video disc"
   912msgstr "_DVD видео:"
   913
   914#: ../panels/media/cc-media-panel.c:465
   915#, fuzzy
   916msgid "Picture CD"
   917msgstr "Папка с изображения"
   918
   919#: ../panels/media/cc-media-panel.c:466
   920msgid "Super Video CD"
   921msgstr ""
   922
   923#: ../panels/media/cc-media-panel.c:467
   924#, fuzzy
   925msgid "Video CD"
   926msgstr "Мишка"
   927
   928#: ../panels/media/gnome-media-properties.ui.h:1
   929#, fuzzy
   930msgid "Acti_on:"
   931msgstr "Действие"
   932
   933#: ../panels/media/gnome-media-properties.ui.h:2
   934msgid "CD _audio:"
   935msgstr "CD _аудио:"
   936
   937#: ../panels/media/gnome-media-properties.ui.h:3
   938msgid "Media and Autorun"
   939msgstr "Медия и стартиране"
   940
   941#: ../panels/media/gnome-media-properties.ui.h:4
   942msgid "Select how media should be handled"
   943msgstr "Изберете как да се управлява медията"
   944
   945#: ../panels/media/gnome-media-properties.ui.h:5
   946msgid "Select how other media should be handled"
   947msgstr "Изберете как да се управляват други типове медия"
   948
   949#: ../panels/media/gnome-media-properties.ui.h:6
   950msgid "_DVD video:"
   951msgstr "_DVD видео:"
   952
   953#: ../panels/media/gnome-media-properties.ui.h:7
   954#, fuzzy
   955msgid "_Music player:"
   956msgstr "_Музикален плеър"
   957
   958#: ../panels/media/gnome-media-properties.ui.h:8
   959msgid "_Never prompt or start programs on media insertion"
   960msgstr "_Не стартирай програми при зареждане на медия"
   961
   962#: ../panels/media/gnome-media-properties.ui.h:9
   963msgid "_Other Media..."
   964msgstr "Друга медия"
   965
   966#: ../panels/media/gnome-media-properties.ui.h:10
   967#, fuzzy
   968msgid "_Photos:"
   969msgstr "Снимки:"
   970
   971#: ../panels/media/gnome-media-properties.ui.h:11
   972msgid "_Software:"
   973msgstr "Софтуер:"
   974
   975#: ../panels/media/gnome-media-properties.ui.h:12
   976#, fuzzy
   977msgid "_Type:"
   978msgstr "Вид:"
   979
   980#: ../panels/media/gnome-media-panel.desktop.in.in.h:1
   981msgid "Configure media and autorun preferences"
   982msgstr "Настройки за медия и стартиране"
   983
   984#: ../panels/media/gnome-media-panel.desktop.in.in.h:2
   985msgid "Removable Media"
   986msgstr "Подвижна медия"
   987
   988#. Translators: those are keywords for the media control-center panel
   989#: ../panels/media/gnome-media-panel.desktop.in.in.h:4
   990msgid "cd;dvd;usb;audio;video;disc;"
   991msgstr ""
   992
   993#. Translators: The printer is low on toner
   994#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:210
   995#, fuzzy
   996msgid "Low on toner"
   997msgstr "Посочване на показалеца"
   998
   999#. Translators: The printer has no toner left
   1000#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:212
   1001msgid "Out of toner"
   1002msgstr ""
   1003
   1004#. Translators: "Developer" is a chemical for photo development,
   1005#. * http://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_developer
   1006#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:215
   1007msgid "Low on developer"
   1008msgstr ""
   1009
   1010#. Translators: "Developer" is a chemical for photo development,
   1011#. * http://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_developer
   1012#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:218
   1013msgid "Out of developer"
   1014msgstr ""
   1015
   1016#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
   1017#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:220
   1018msgid "Low on a marker supply"
   1019msgstr ""
   1020
   1021#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
   1022#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:222
   1023msgid "Out of a marker supply"
   1024msgstr ""
   1025
   1026#. Translators: One or more covers on the printer are open
   1027#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:224
   1028#, fuzzy
   1029msgid "Open cover"
   1030msgstr "Отворете папка"
   1031
   1032#. Translators: One or more doors on the printer are open
   1033#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:226
   1034#, fuzzy
   1035msgid "Open door"
   1036msgstr "Отворете папка"
   1037
   1038#. Translators: At least one input tray is low on media
   1039#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:228
   1040msgid "Low on paper"
   1041msgstr ""
   1042
   1043#. Translators: At least one input tray is empty
   1044#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:230
   1045msgid "Out of paper"
   1046msgstr ""
   1047
   1048#. Translators: The printer is offline
   1049#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:232
   1050#, fuzzy
   1051msgid "Offline"
   1052msgstr "Изключен"
   1053
   1054#. Translators: Someone has paused the Printer
   1055#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:234
   1056msgid "Paused"
   1057msgstr ""
   1058
   1059#. Translators: The printer marker supply waste receptacle is almost full
   1060#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:236
   1061msgid "Waste receptacle almost full"
   1062msgstr ""
   1063
   1064#. Translators: The printer marker supply waste receptacle is full
   1065#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:238
   1066msgid "Waste receptacle full"
   1067msgstr ""
   1068
   1069#. Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
   1070#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:240
   1071msgid "The optical photo conductor is near end of life"
   1072msgstr ""
   1073
   1074#. Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
   1075#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:242
   1076msgid "The optical photo conductor is no longer functioning"
   1077msgstr ""
   1078
   1079#. Translators: Printer's state (can start new job without waiting)
   1080#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:331
   1081msgid "Idle"
   1082msgstr ""
   1083
   1084#. Translators: Printer's state (jobs are processing)
   1085#. Translators: Job's state (job is currently printing)
   1086#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:335
   1087#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:728
   1088#, fuzzy
   1089msgid "Processing"
   1090msgstr "Проф_есия:"
   1091
   1092#. Translators: Printer's state (no jobs can be processed)
   1093#. Translators: Job's state (job has been stopped)
   1094#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:339
   1095#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:732
   1096#, fuzzy
   1097msgid "Stopped"
   1098msgstr "Стоп"
   1099
   1100#. Translators: Job's state (job is waiting to be printed)
   1101#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:720
   1102#, fuzzy
   1103msgid "Pending"
   1104msgstr "Виждане"
   1105
   1106#. Translators: Job's state (job is held for printing)
   1107#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:724
   1108#, fuzzy
   1109msgid "Held"
   1110msgstr "Помощ"
   1111
   1112#. Translators: Job's state (job has been canceled)
   1113#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:736
   1114#, fuzzy
   1115msgid "Canceled"
   1116msgstr "Отказ"
   1117
   1118#. Translators: Job's state (job has aborted due to error)
   1119#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:740
   1120#, fuzzy
   1121msgid "Aborted"
   1122msgstr "За мен"
   1123
   1124#. Translators: Job's state (job has completed successfully)
   1125#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:744
   1126#, fuzzy
   1127msgid "Completed"
   1128msgstr "Свързан"
   1129
   1130#. Translators: Name of column showing titles of print jobs
   1131#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:839
   1132#, fuzzy
   1133msgid "Job Title"
   1134msgstr "_Титла:"
   1135
   1136#. Translators: Name of column showing statuses of print jobs
   1137#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:847
   1138msgid "Job State"
   1139msgstr ""
   1140
   1141#. Translators: Name of column showing names of creators of print jobs
   1142#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:853
   1143#, fuzzy
   1144msgid "User"
   1145msgstr "Потр_ебителско име:"
   1146
   1147#. Translators: Name of column showing times of creation of print jobs
   1148#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:859
   1149#, fuzzy
   1150msgid "Time"
   1151msgstr "на плочки"
   1152
   1153#. Translators: Program cannot connect to DBus' system bus
   1154#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1049
   1155#, fuzzy, c-format
   1156msgid "Could not connect to system bus: %s"
   1157msgstr "Неуспех при преименуване от „%s“ на „%s“: %s\n"
   1158
   1159#. Translators: Name of job which makes printer to print test page
   1160#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1659
   1161#, fuzzy
   1162msgid "Test page"
   1163msgstr "Тестиране на високоговорители"
   1164
   1165#. Translators: Name of job which makes printer to clean its heads
   1166#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1667
   1167msgid "Clean print heads"
   1168msgstr ""
   1169
   1170#. Translators: An error has occured during execution of a CUPS maintenance command
   1171#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1672
   1172msgid "An error has occured during a maintenance command."
   1173msgstr ""
   1174
   1175#. Translators: The XML file containing user interface can not be loaded
   1176#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1711
   1177#, fuzzy, c-format
   1178msgid "Could not load ui: %s"
   1179msgstr "Следният файл не може да бъде отворен — „%s“: %s\n"
   1180
   1181#: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:1
   1182#, fuzzy
   1183msgid "Change printer settings"
   1184msgstr "Клавишни комбинации"
   1185
   1186#. Translators: those are keywords for the printing control-center panel
   1187#: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:3
   1188msgid "Printer;Queue;Print;Paper;Ink;Toner;"
   1189msgstr ""
   1190
   1191#: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:4
   1192msgid "Printers"
   1193msgstr ""
   1194
   1195#: ../panels/printers/printers.ui.h:1
   1196msgid "\t"
   1197msgstr ""
   1198
   1199#: ../panels/printers/printers.ui.h:2
   1200msgid "---"
   1201msgstr ""
   1202
   1203#. Translators: This button executes command which cleans print heads of the printer.
   1204#: ../panels/printers/printers.ui.h:4
   1205msgid "Clean Print Heads"
   1206msgstr ""
   1207
   1208# На едното място е в женски род — подредба, на другото май е мъжки.
   1209# Затова вместо „стандартно“ ползвам „По подразбиране“.
   1210#. Translators: This checkbox is checked when the default printer is selected.
   1211#: ../panels/printers/printers.ui.h:6
   1212#: ../panels/region/gnome-region-panel-xkbot.c:229
   1213#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:589
   1214msgid "Default"
   1215msgstr "По подразбиране"
   1216
   1217#. Translators: Description of the printer.
   1218#: ../panels/printers/printers.ui.h:8
   1219#, fuzzy
   1220msgid "Description:"
   1221msgstr "_Описание:"
   1222
   1223#. Translators: This button pauses printer.
   1224#: ../panels/printers/printers.ui.h:10
   1225#, fuzzy
   1226msgid "Disable Printer"
   1227msgstr "Изключете картината"
   1228
   1229#. Translators: Location of the printer (e.g. Lab, 1st floor,...).
   1230#: ../panels/printers/printers.ui.h:12
   1231msgid "Location:"
   1232msgstr "Местоположение:"
   1233
   1234#. Translators: This button executes command which prints test page.
   1235#: ../panels/printers/printers.ui.h:14
   1236msgid "Print Test Page"
   1237msgstr ""
   1238
   1239#. Translators: A widget showing list of print jobs for selected printer.
   1240#: ../panels/printers/printers.ui.h:16
   1241msgid "Printer Jobs"
   1242msgstr ""
   1243
   1244#. Translators: This shows queue of print jobs.
   1245#: ../panels/printers/printers.ui.h:18
   1246msgid "Queue"
   1247msgstr ""
   1248
   1249#. Translators: Users which are allowed to print on this printer.
   1250#: ../panels/printers/printers.ui.h:20
   1251msgid "Share with these users:"
   1252msgstr ""
   1253
   1254#: ../panels/printers/printers.ui.h:21
   1255msgid "Show / hide printer's jobs"
   1256msgstr ""
   1257
   1258#. Translators: Status of the printer.
   1259#: ../panels/printers/printers.ui.h:23
   1260#, fuzzy
   1261msgid "Status:"
   1262msgstr "Стартиране на %s"
   1263
   1264#. Translators: By supply we mean ink, toner, staples, water, ...
   1265#: ../panels/printers/printers.ui.h:25
   1266msgid "Supply:"
   1267msgstr ""
   1268
   1269#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:1
   1270#, fuzzy
   1271msgid "Install languages..."
   1272msgstr "_Инсталиране…"
   1273
   1274#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:2
   1275#, fuzzy
   1276msgid "Language"
   1277msgstr "Език:"
   1278
   1279#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:3
  10441280msgid "Layouts"
  10451281msgstr "Подредби"
  10461282
  1047 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:19
   1283#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:4
  10481284msgid "List of keyboard layouts selected for usage"
  10491285msgstr "Списък с избраните за ползване подредби"
  10501286
  1051 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:20
  1052 msgid ""
  1053 "Lock screen after a certain duration to help prevent repetitive keyboard use "
  1054 "injuries"
  1055 msgstr ""
  1056 "Заключване на екрана след определено време, за предотвратяването на травми "
  1057 "при прекалено дълго писане на клавиатурата."
  1058 
  1059 #. long delay
  1060 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:21
  1061 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:19
  1062 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:53
  1063 msgid "Long"
  1064 msgstr "Дълго"
  1065 
  1066 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:22
  1067 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:56
  1068 msgid "Mouse Keys"
  1069 msgstr "Клавиши за мишка"
  1070 
  1071 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:23
  1072 msgid "Move _Down"
  1073 msgstr "Преместване на_горе"
  1074 
  1075 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:24
  1076 msgid "Move _Up"
  1077 msgstr "Преместване на_долу"
  1078 
  1079 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:25
  1080 msgid "Move the selected keyboard layout down in the list"
  1081 msgstr "Преместване на избраната подредба надолу в списъка"
  1082 
  1083 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:26
  1084 msgid "Move the selected keyboard layout up in the list"
  1085 msgstr "Преместване на избраната подредба нагоре в списъка"
  1086 
  1087 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:27
   1287#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:5
  10881288msgid "New windows u_se active window's layout"
  10891289msgstr "Новите прозорци унаследяват подредбата на прозореца на _фокус"
  10901290
  1091 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:28
  1092 msgid "Print a diagram of the selected keyboard layout"
  1093 msgstr "Отпечатване на диаграма на избраната подредба"
  1094 
  1095 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:29
  1096 msgid "Remove the selected keyboard layout from the list"
  1097 msgstr "Изваждане на избраната подредба от списъка"
  1098 
  1099 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:30
  1100 msgid "Repeat Keys"
  1101 msgstr "Повторни клавиши"
  1102 
  1103 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:31
  1104 msgid "Repeat keys speed"
  1105 msgstr "Скорост на повтаряне на клавишите"
  1106 
  1107 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:32
   1291#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:6
   1292#: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:4
   1293msgid "Region and Language"
   1294msgstr "Регион и език"
   1295
   1296#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:7
  11081297msgid ""
  11091298"Replace the current keyboard layout settings with the\n"
   
  11131302"със стандартните"
  11141303
  1115 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:34
   1304#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:9
  11161305msgid "Reset to De_faults"
  11171306msgstr "_Стандартни настройки"
  11181307
  1119 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:35
  1120 msgid "S_peed:"
  1121 msgstr "С_корост:"
  1122 
  1123 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:36
  1124 msgid "Select a keyboard layout to be added to the list"
  1125 msgstr "Избиране на подредба, която да се добави към списъка"
  1126 
  1127 #. short delay
  1128 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:37
  1129 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:27
  1130 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:73
  1131 msgid "Short"
  1132 msgstr "Късо"
  1133 
  1134 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:38
  1135 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:30
  1136 msgid "Slow"
  1137 msgstr "Бавна"
  1138 
  1139 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:41
  1140 msgid "Typing Break"
  1141 msgstr "Почивки при писане"
  1142 
  1143 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:42
   1308#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:10
   1309msgid "Select a display language"
   1310msgstr ""
   1311
   1312#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:11
  11441313msgid "View and edit keyboard layout options"
  11451314msgstr "Разглеждане и редактиране на настройките на подредбата"
  11461315
  1147 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:43
  1148 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:37
   1316#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:12
   1317msgid "_Options..."
   1318msgstr "Настро_йки…"
   1319
   1320#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:13
   1321msgid "_Separate layout for each window"
   1322msgstr "_Отделна подредба за всеки прозорец"
   1323
   1324#: ../panels/region/gnome-region-panel-layout-chooser.ui.h:1
   1325msgid "By _country"
   1326msgstr "По _страна"
   1327
   1328#: ../panels/region/gnome-region-panel-layout-chooser.ui.h:2
   1329msgid "By _language"
   1330msgstr "По _език"
   1331
   1332#: ../panels/region/gnome-region-panel-layout-chooser.ui.h:3
   1333msgid "Choose a Layout"
   1334msgstr "Избиране на клавиатурна подредба"
   1335
   1336#: ../panels/region/gnome-region-panel-layout-chooser.ui.h:4
   1337msgid "Preview:"
   1338msgstr "Предварителен преглед:"
   1339
   1340#: ../panels/region/gnome-region-panel-layout-chooser.ui.h:5
   1341msgid "_Country:"
   1342msgstr "_Страна:"
   1343
   1344#: ../panels/region/gnome-region-panel-layout-chooser.ui.h:6
   1345msgid "_Language:"
   1346msgstr "_Език:"
   1347
   1348#: ../panels/region/gnome-region-panel-layout-chooser.ui.h:7
   1349msgid "_Variants:"
   1350msgstr "_Варианти:"
   1351
   1352#: ../panels/region/gnome-region-panel-options-dialog.ui.h:1
   1353msgid "Keyboard Layout Options"
   1354msgstr "Настройки на подредбата"
   1355
   1356#: ../panels/region/gnome-region-panel-xkblt.c:220
   1357msgid "Layout"
   1358msgstr "Подредба"
   1359
   1360#: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:1
   1361msgid "Change your region and language settings"
   1362msgstr "Променете своите регионални и езикови настройки"
   1363
   1364#. Translators: those are keywords for the region control-center panel
   1365#: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:3
   1366#, fuzzy
   1367msgid "Language;Layout;Keyboard;"
   1368msgstr "_Език:"
   1369
   1370#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:2
   1371msgid "Disable _touchpad while typing"
   1372msgstr "_Изключване на сензорния панел при писане"
   1373
   1374#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:3
   1375msgid "Double-Click Timeout"
   1376msgstr "Пауза между две натискания"
   1377
   1378#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:4
   1379msgid "Drag and Drop"
   1380msgstr "Влачене и пускане"
   1381
   1382#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:5
   1383msgid "Enable _mouse clicks with touchpad"
   1384msgstr "_Натискане на мишката чрез потупване на панела"
   1385
   1386#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:6
   1387msgid "Enable h_orizontal scrolling"
   1388msgstr "Включване на _хоризонтално придвижване"
   1389
   1390#. high sensitivity
   1391#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:11
   1392#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:39
   1393msgid "High"
   1394msgstr "Висока"
   1395
   1396#. large threshold
   1397#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:13
   1398#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:48
   1399msgid "Large"
   1400msgstr "Голям"
   1401
   1402#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:14
   1403msgid "Locate Pointer"
   1404msgstr "Посочване на показалеца"
   1405
   1406#. low sensitivity
   1407#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:17
   1408#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:52
   1409msgid "Low"
   1410msgstr "Ниска"
   1411
   1412#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:18
   1413msgid "Mouse"
   1414msgstr "Мишка"
   1415
   1416#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:19
   1417msgid "Mouse Orientation"
   1418msgstr "Ориентация на мишката"
   1419
   1420#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:20
   1421msgid "Mouse Preferences"
   1422msgstr "Настройки на мишката"
   1423
   1424#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:21
   1425msgid "Pointer Speed"
   1426msgstr "Скорост на показалеца"
   1427
   1428#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:22
   1429msgid "Scrolling"
   1430msgstr "Придвижване"
   1431
   1432#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:23
   1433msgid "Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed"
   1434msgstr "П_оказване на позицията на курсора при натискане на клавиша „Control“"
   1435
   1436#. small threshold
   1437#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:28
   1438#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:75
   1439msgid "Small"
   1440msgstr "Малък"
   1441
   1442#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:29
   1443msgid "Thr_eshold:"
   1444msgstr "П_раг:"
   1445
   1446#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:30
   1447#, fuzzy
   1448msgid "To test your settings, try to double-click on the face."
   1449msgstr ""
   1450"За да тествате настройките за двойно натискане, пробвайте с мишката върху "
   1451"крушката"
   1452
   1453#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:31
   1454msgid "Touchpad"
   1455msgstr "Сензорен панел"
   1456
   1457#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:32
   1458msgid "Two-_finger scrolling"
   1459msgstr "Придвижване с _два пръста"
   1460
   1461#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:33
  11491462msgid "_Acceleration:"
  11501463msgstr "_Ускорение:"
  11511464
  1152 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:44
  1153 msgid "_Accessibility features can be toggled with keyboard shortcuts"
  1154 msgstr "В_ключване/изключване на достъпността чрез клавишни комбинации"
  1155 
  1156 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:45
  1157 msgid "_Add..."
  1158 msgstr "_Добавяне…"
  1159 
  1160 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:46
  1161 msgid "_Break interval lasts:"
  1162 msgstr "Продължителност на по_чивката:"
  1163 
  1164 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:47
   1465#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:34
   1466msgid "_Disabled"
   1467msgstr "_Изключен"
   1468
   1469#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:35
   1470msgid "_Edge scrolling"
   1471msgstr "_Чрез ръба на панела"
   1472
   1473#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:36
   1474msgid "_Left-handed"
   1475msgstr "За _лява ръка"
   1476
   1477#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:37
   1478msgid "_Right-handed"
   1479msgstr "За _дясна ръка"
   1480
  11651481#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:38
  1166 msgid "_Delay:"
  1167 msgstr "З_акъснение:"
  1168 
  1169 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:48
  1170 msgid "_Ignore fast duplicate keypresses"
  1171 msgstr "И_гнориране на бързо натискане на еднакви клавиши"
  1172 
  1173 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:49
  1174 msgid "_Lock screen to enforce typing break"
  1175 msgstr "За_ключване на екрана за почивка при писане"
  1176 
  1177 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:50
  1178 msgid "_Only accept long keypresses"
  1179 msgstr "_Приемане само на задържани клавиши"
  1180 
  1181 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:51
  1182 msgid "_Options..."
  1183 msgstr "Настро_йки…"
  1184 
  1185 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:52
  1186 msgid "_Pointer can be controlled using the keypad"
  1187 msgstr "П_оказалецът може да се движи чрез клавиатурата"
  1188 
  1189 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:53
  1190 msgid "_Separate layout for each window"
  1191 msgstr "_Отделна подредба за всеки прозорец"
  1192 
  1193 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:54
  1194 msgid "_Simulate simultaneous keypresses"
  1195 msgstr "Симу_лиране на едновременно натискане"
  1196 
  1197 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:55
  1198 msgid "_Speed:"
  1199 msgstr "_Скорост:"
  1200 
  1201 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:56
  1202 msgid "_Type to test settings:"
   1482msgid "_Sensitivity:"
   1483msgstr "_Чувствителност"
   1484
   1485#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:39
   1486msgid "_Timeout:"
   1487msgstr "П_ауза:"
   1488
   1489#: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:1
   1490#, fuzzy
   1491msgid "Mouse and Touchpad"
   1492msgstr "Сензорен панел"
   1493
   1494#: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:2
   1495#, fuzzy
   1496msgid "Set your mouse and touchpad preferences"
   1497msgstr "Настройки на вашата мишка"
   1498
   1499#. Translators: those are keywords for the mouse and touchpad control-center panel
   1500#: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:4
   1501msgid "Trackpad;Pointer;Click;Tap;Double;Button;Trackball;"
   1502msgstr "Тракпад;Курсор;Клик;Почукване;Два пъти;Бутон;Тракбол"
   1503
   1504#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1062
   1505#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1084
   1506#, c-format
   1507msgid "%i Mb/s"
   1508msgstr ""
   1509
   1510#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1064
   1511#, c-format
   1512msgid "%i Gb/s"
   1513msgstr ""
   1514
   1515#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1082
   1516#, c-format
   1517msgid "%i kb/s"
   1518msgstr ""
   1519
   1520#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1739
   1521#, fuzzy
   1522msgid "Network proxy"
   1523msgstr "Мрежов сървър-посредник"
   1524
   1525#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1748
   1526#, fuzzy
   1527msgid "Set the system proxy settings"
  12031528msgstr "Пи_шете, за да изпробвате настройките:"
  12041529
  1205 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:57
  1206 msgid "_Work interval lasts:"
  1207 msgstr "Продължителност на ра_ботата:"
  1208 
  1209 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:58
  1210 msgid "minutes"
  1211 msgstr "минути"
  1212 
  1213 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:1
  1214 msgid "By _country"
  1215 msgstr "По _страна"
  1216 
  1217 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:2
  1218 msgid "By _language"
  1219 msgstr "По _език"
  1220 
  1221 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:3
  1222 msgid "Choose a Layout"
  1223 msgstr "Избиране на клавиатурна подредба"
  1224 
  1225 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:4
  1226 msgid "Preview:"
  1227 msgstr "Предварителен преглед:"
  1228 
  1229 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:5
  1230 msgid "_Country:"
  1231 msgstr "_Страна:"
  1232 
  1233 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:6
  1234 msgid "_Language:"
  1235 msgstr "_Език:"
  1236 
  1237 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:7
  1238 msgid "_Variants:"
  1239 msgstr "_Варианти:"
  1240 
  1241 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-model-chooser.ui.h:1
  1242 msgid "Choose a Keyboard Model"
  1243 msgstr "Избиране на модел клавиатура"
  1244 
  1245 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-model-chooser.ui.h:2
  1246 msgid "_Models:"
  1247 msgstr "_Модели:"
  1248 
  1249 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-model-chooser.ui.h:3
  1250 msgid "_Vendors:"
  1251 msgstr "_Производители:"
  1252 
  1253 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-options-dialog.ui.h:1
  1254 msgid "Keyboard Layout Options"
  1255 msgstr "Настройки на подредбата"
  1256 
  1257 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkb.c:81
   1530#. TRANSLATORS: device type
   1531#. TRANSLATORS: AP type
   1532#: ../panels/network/panel-common.c:65 ../panels/network/panel-common.c:138
  12581533msgid "Unknown"
  12591534msgstr "Неизвестен"
  12601535
  1261 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkblt.c:241
  1262 msgid "Layout"
  1263 msgstr "Подредба"
  1264 
  1265 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbmc.c:166
  1266 msgid "Vendors"
  1267 msgstr "Производители"
  1268 
  1269 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbmc.c:232
  1270 msgid "Models"
   1536#. TRANSLATORS: device type
   1537#: ../panels/network/panel-common.c:69
   1538#, fuzzy
   1539msgid "Wired"
   1540msgstr "Firebird"
   1541
   1542#. TRANSLATORS: device type
   1543#: ../panels/network/panel-common.c:73
   1544msgid "Wireless"
   1545msgstr "Безжично устройство"
   1546
   1547#. TRANSLATORS: device type
   1548#: ../panels/network/panel-common.c:78
   1549msgid "Mobile broadband"
   1550msgstr "Мобилно broadband устройство"
   1551
   1552#. TRANSLATORS: device type
   1553#: ../panels/network/panel-common.c:82
   1554msgid "Bluetooth"
   1555msgstr ""
   1556
   1557#. TRANSLATORS: device type
   1558#: ../panels/network/panel-common.c:86
   1559#, fuzzy
   1560msgid "Mesh"
  12711561msgstr "Модели"
  12721562
  1273 # На едното място е в женски род — подредба, на другото май е мъжки.
  1274 # Затова вместо „стандартно“ ползвам „По подразбиране“.
  1275 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbot.c:233
  1276 #: ../panels/network/gnome-network-properties.c:582
  1277 msgid "Default"
  1278 msgstr "По подразбиране"
  1279 
  1280 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:1
  1281 msgid "Keyboard"
  1282 msgstr "Клавиатура"
  1283 
  1284 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:2
  1285 msgid "Set your keyboard preferences"
  1286 msgstr "Настройки на клавиатурата"
  1287 
  1288 #: ../panels/mouse/capplet-stock-icons.c:66
  1289 #, c-format
  1290 msgid "Unable to load stock icon '%s'\n"
  1291 msgstr "Стандартната икона „%s“ не може да бъде заредена\n"
  1292 
  1293 #. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
  1294 #. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
  1295 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:90
  1296 msgid "gesture|Move left"
  1297 msgstr "Движение наляво"
  1298 
  1299 #. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
  1300 #. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
  1301 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:95
  1302 msgid "gesture|Move right"
  1303 msgstr "Движение надясно"
  1304 
  1305 #. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
  1306 #. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
  1307 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:100
  1308 msgid "gesture|Move up"
  1309 msgstr "Движение нагоре"
  1310 
  1311 #. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
  1312 #. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
  1313 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:105
  1314 msgid "gesture|Move down"
  1315 msgstr "Движение надолу"
  1316 
  1317 #. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
  1318 #. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
  1319 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:110
  1320 msgid "gesture|Disabled"
  1321 msgstr "Без"
  1322 
  1323 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:2
  1324 msgid "Choose type of click _beforehand"
  1325 msgstr "Предварителен из_бор на вида натискане"
  1326 
  1327 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:3
  1328 msgid "Choose type of click with mo_use gestures"
  1329 msgstr "Избор на вида чрез дви_жение на мишката"
  1330 
  1331 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:6
  1332 msgid "D_ouble click:"
  1333 msgstr "_Двойно натискане:"
  1334 
  1335 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:7
  1336 msgid "D_rag click:"
  1337 msgstr "_Изтегляне:"
  1338 
  1339 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:8
  1340 msgid "Disable _touchpad while typing"
  1341 msgstr "_Изключване на сензорния панел при писане"
  1342 
  1343 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:9
  1344 msgid "Double-Click Timeout"
  1345 msgstr "Пауза между две натискания"
  1346 
  1347 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:10
  1348 msgid "Drag and Drop"
  1349 msgstr "Влачене и пускане"
  1350 
  1351 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:11
  1352 msgid "Dwell Click"
  1353 msgstr "Натискане без бутон"
  1354 
  1355 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:12
  1356 msgid "Enable _mouse clicks with touchpad"
  1357 msgstr "_Натискане на мишката чрез потупване на панела"
  1358 
  1359 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:13
  1360 msgid "Enable h_orizontal scrolling"
  1361 msgstr "Включване на _хоризонтално придвижване"
  1362 
  1363 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:16
  1364 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:40
  1365 msgid "High"
  1366 msgstr "Висока"
  1367 
  1368 #. large threshold
  1369 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:17
  1370 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:50
  1371 msgid "Large"
  1372 msgstr "Голям"
  1373 
  1374 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:18
  1375 msgid "Locate Pointer"
  1376 msgstr "Посочване на показалеца"
  1377 
  1378 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:20
  1379 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:54
  1380 msgid "Low"
  1381 msgstr "Ниска"
  1382 
  1383 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:21
  1384 msgid "Mouse Orientation"
  1385 msgstr "Ориентация на мишката"
  1386 
  1387 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:22
  1388 msgid "Mouse Preferences"
   1563#. TRANSLATORS: AP type
   1564#: ../panels/network/panel-common.c:142
   1565msgid "Ad-hoc"
   1566msgstr "Ад хок"
   1567
   1568#. TRANSLATORS: AP type
   1569#: ../panels/network/panel-common.c:146
   1570msgid "Infrastructure"
   1571msgstr "Инфраструктура"
   1572
   1573#. TRANSLATORS: device status
   1574#: ../panels/network/panel-common.c:164
   1575msgid "Status unknown"
   1576msgstr "Незнаен статус"
   1577
   1578#. TRANSLATORS: device status
   1579#: ../panels/network/panel-common.c:168
   1580msgid "Unmanaged"
   1581msgstr "Неуправляван"
   1582
   1583#. TRANSLATORS: device status
   1584#: ../panels/network/panel-common.c:172
   1585msgid "Unavailable"
   1586msgstr "Недостъпен"
   1587
   1588#. TRANSLATORS: device status
   1589#: ../panels/network/panel-common.c:176
   1590msgid "Disconnected"
   1591msgstr "Несвързан"
   1592
   1593#. TRANSLATORS: device status
   1594#: ../panels/network/panel-common.c:180
   1595msgid "Preparing connection"
   1596msgstr "Подготовка за връзка"
   1597
   1598#. TRANSLATORS: device status
   1599#: ../panels/network/panel-common.c:184
   1600msgid "Configuring connection"
   1601msgstr "Конфигуриране на връзка"
   1602
   1603#. TRANSLATORS: device status
   1604#: ../panels/network/panel-common.c:188
   1605#, fuzzy
   1606msgid "Authenticating"
   1607msgstr "Автентикация"
   1608
   1609#. TRANSLATORS: device status
   1610#: ../panels/network/panel-common.c:192
   1611msgid "Getting network address"
   1612msgstr "Получаване на мрежов адрес"
   1613
   1614#. TRANSLATORS: device status
   1615#: ../panels/network/panel-common.c:196
   1616msgid "Connected"
   1617msgstr "Свързан"
   1618
   1619#. TRANSLATORS: device status
   1620#: ../panels/network/panel-common.c:200
   1621msgid "Failed to connect"
   1622msgstr "Неуспех при опит за връзка"
   1623
   1624#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:1
   1625#, fuzzy
   1626msgid "Network"
   1627msgstr "Мрежов сървър-посредник"
   1628
   1629#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:2
   1630#, fuzzy
   1631msgid "Network settings"
   1632msgstr "Мрежови сървъри"
   1633
   1634#. Translators: those are keywords for the network control-center panel
   1635#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:4
   1636msgid "Network;Wireless;IP;LAN;"
   1637msgstr ""
   1638
   1639#: ../panels/network/network.ui.h:1
   1640#, fuzzy
   1641msgid "Airplane Mode"
   1642msgstr "Ускорен режим"
   1643
   1644#: ../panels/network/network.ui.h:2
   1645#, fuzzy
   1646msgid "Automatic"
   1647msgstr "Автоматичен логин:"
   1648
   1649#: ../panels/network/network.ui.h:3
   1650#, fuzzy
   1651msgid "Configuration URL:"
   1652msgstr "Адрес за автоматична _настройка:"
   1653
   1654#: ../panels/network/network.ui.h:4
   1655msgid "DNS:"
   1656msgstr ""
   1657
   1658#: ../panels/network/network.ui.h:5
   1659#, fuzzy
   1660msgid "Default Route:"
   1661msgstr "Стандартен показалец"
   1662
   1663#: ../panels/network/network.ui.h:6
   1664#, fuzzy
   1665msgid "FTP Proxy:"
   1666msgstr "_FTP сървър-посредник:"
   1667
   1668#: ../panels/network/network.ui.h:7
   1669msgid "Gateway:"
   1670msgstr ""
   1671
   1672#: ../panels/network/network.ui.h:8
   1673#, fuzzy
   1674msgid "Group Name:"
   1675msgstr "_Groupwise:"
   1676
   1677#: ../panels/network/network.ui.h:9
   1678#, fuzzy
   1679msgid "Group Password:"
   1680msgstr "_Парола:"
   1681
   1682#: ../panels/network/network.ui.h:10
   1683#, fuzzy
   1684msgid "HTTP Proxy:"
   1685msgstr "HTTP сървър-_посредник"
   1686
   1687#: ../panels/network/network.ui.h:11
   1688#, fuzzy
   1689msgid "Hardware Address:"
   1690msgstr "Адр_ес:"
   1691
   1692#: ../panels/network/network.ui.h:12
   1693msgid "IMEI:"
   1694msgstr ""
   1695
   1696#: ../panels/network/network.ui.h:13
   1697#, fuzzy
   1698msgid "IP Address:"
   1699msgstr "Адр_ес:"
   1700
   1701#: ../panels/network/network.ui.h:14
   1702#, fuzzy
   1703msgid "IPv4 Address:"
   1704msgstr "Адр_ес:"
   1705
   1706#: ../panels/network/network.ui.h:15
   1707#, fuzzy
   1708msgid "IPv6 Address:"
   1709msgstr "IPv6 адрес:"
   1710
   1711#: ../panels/network/network.ui.h:16
   1712#, fuzzy
   1713msgid "Manual"
   1714msgstr "януари"
   1715
   1716#: ../panels/network/network.ui.h:17
   1717msgid "Method:"
   1718msgstr "Метод:"
   1719
   1720#: ../panels/network/network.ui.h:18
   1721#, fuzzy
   1722msgid "Network Name:"
   1723msgstr "Име на мрежата:"
   1724
   1725#: ../panels/network/network.ui.h:19 ../panels/universal-access/uap.ui.h:57
   1726msgid "None"
   1727msgstr "нищо не прави"
   1728
   1729#: ../panels/network/network.ui.h:20
   1730#, fuzzy
   1731msgid "Provider:"
   1732msgstr "Провайдър:"
   1733
   1734#: ../panels/network/network.ui.h:21
   1735#, fuzzy
   1736msgid "Secure HTTP Proxy:"
   1737msgstr "_HTTPS сървър-посредник:"
   1738
   1739#: ../panels/network/network.ui.h:22
   1740msgid "Security:"
   1741msgstr "Сигурност:"
   1742
   1743#: ../panels/network/network.ui.h:23
   1744#, fuzzy
   1745msgid "Socks Host:"
   1746msgstr "_Хост за Socks:"
   1747
   1748#: ../panels/network/network.ui.h:24
   1749#, fuzzy
   1750msgid "Speed:"
   1751msgstr "С_корост:"
   1752
   1753#: ../panels/network/network.ui.h:25
   1754msgid "Subnet Mask:"
   1755msgstr "Subnet маска:"
   1756
   1757#: ../panels/network/network.ui.h:26
   1758#: ../panels/user-accounts/um-lockbutton.c:356
   1759msgid "Unlock"
   1760msgstr "Отключване"
   1761
   1762#: ../panels/network/network.ui.h:27
   1763#, fuzzy
   1764msgid "Username:"
   1765msgstr "Потр_ебителско име:"
   1766
   1767#: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:1
   1768#, fuzzy
   1769msgid "Power"
   1770msgstr "Показалци"
   1771
   1772#: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:2
   1773msgid "Power management settings"
   1774msgstr "Настройки на захранването"
   1775
   1776#. Translators: those are keywords for the power control-center panel
   1777#: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:4
   1778msgid "Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;"
   1779msgstr ""
   1780
   1781#: ../panels/power/cc-power-panel.c:151
   1782#, fuzzy
   1783msgid "Unknown time"
   1784msgstr "Неизвестен"
   1785
   1786#: ../panels/power/cc-power-panel.c:157
   1787#, fuzzy, c-format
   1788msgid "%i minute"
   1789msgid_plural "%i minutes"
   1790msgstr[0] "минути"
   1791msgstr[1] "минути"
   1792
   1793#: ../panels/power/cc-power-panel.c:169
   1794#, c-format
   1795msgid "%i hour"
   1796msgid_plural "%i hours"
   1797msgstr[0] ""
   1798msgstr[1] ""
   1799
   1800#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
   1801#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
   1802#: ../panels/power/cc-power-panel.c:177
   1803#, fuzzy, c-format
   1804msgid "%i %s %i %s"
   1805msgstr "%d %s на %d %s"
   1806
   1807#: ../panels/power/cc-power-panel.c:178
   1808#, fuzzy
   1809msgid "hour"
   1810msgid_plural "hours"
   1811msgstr[0] "Късо"
   1812msgstr[1] "Късо"
   1813
   1814#: ../panels/power/cc-power-panel.c:179
   1815#, fuzzy
   1816msgid "minute"
   1817msgid_plural "minutes"
   1818msgstr[0] "минути"
   1819msgstr[1] "минути"
   1820
   1821#: ../panels/power/cc-power-panel.c:251
   1822msgid "Battery charging"
   1823msgstr "Зареждане на батерия"
   1824
   1825#: ../panels/power/cc-power-panel.c:254
   1826msgid "Battery discharging"
   1827msgstr "Разреждане на батерия"
   1828
   1829#: ../panels/power/cc-power-panel.c:265
   1830msgid "UPS charging"
   1831msgstr "Зареждане на UPS"
   1832
   1833#: ../panels/power/cc-power-panel.c:268
   1834msgid "UPS discharging"
   1835msgstr "Разреждане на UPS"
   1836
   1837#. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
   1838#: ../panels/power/cc-power-panel.c:286
   1839#, c-format
   1840msgid "%s until charged (%.0lf%%)"
   1841msgstr "%s до пълно зареждане (%.0lf%%)"
   1842
   1843#. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
   1844#: ../panels/power/cc-power-panel.c:292
   1845#, c-format
   1846msgid "%s until empty (%.0lf%%)"
   1847msgstr "%s до пълно разреждане (%.0lf%%)"
   1848
   1849#. TRANSLATORS: %1 is a percentage value. Note: this string is only
   1850#. * used when we don't have a time value
   1851#: ../panels/power/cc-power-panel.c:300
   1852#, c-format
   1853msgid "%.0lf%% charged"
   1854msgstr "%.0lf%% зареден/а"
   1855
   1856#: ../panels/power/power.ui.h:1 ../panels/screen/screen.ui.h:1
   1857#, fuzzy
   1858msgid "1 hour"
   1859msgstr "Късо"
   1860
   1861#: ../panels/power/power.ui.h:2 ../panels/screen/screen.ui.h:3
   1862#, fuzzy
   1863msgid "10 minutes"
   1864msgstr "минути"
   1865
   1866#: ../panels/power/power.ui.h:3 ../panels/screen/screen.ui.h:6
   1867#, fuzzy
   1868msgid "30 minutes"
   1869msgstr "минути"
   1870
   1871#: ../panels/power/power.ui.h:4 ../panels/screen/screen.ui.h:7
   1872#, fuzzy
   1873msgid "5 minutes"
   1874msgstr "минути"
   1875
   1876#: ../panels/power/power.ui.h:5
   1877msgid "AC power and inactive for:"
   1878msgstr ""
   1879
   1880#: ../panels/power/power.ui.h:6
   1881msgid "Ask me"
   1882msgstr ""
   1883
   1884#: ../panels/power/power.ui.h:7
   1885msgid "Battery power and inactive for:"
   1886msgstr ""
   1887
   1888#: ../panels/power/power.ui.h:9
   1889msgid "Hibernate"
   1890msgstr ""
   1891
   1892#: ../panels/power/power.ui.h:10
   1893msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
   1894msgstr ""
   1895
   1896#: ../panels/power/power.ui.h:11
   1897msgid "Put the computer to sleep when on:"
   1898msgstr ""
   1899
   1900#: ../panels/power/power.ui.h:12
   1901msgid "Shutdown"
   1902msgstr ""
   1903
   1904#: ../panels/power/power.ui.h:13
   1905#, fuzzy
   1906msgid "Suspend"
   1907msgstr "Звук"
   1908
   1909#: ../panels/power/power.ui.h:14
   1910msgid "When power is critically low:"
   1911msgstr ""
   1912
   1913#: ../panels/power/power.ui.h:15
   1914msgid "When the power button is pressed:"
   1915msgstr ""
   1916
   1917#: ../panels/power/power.ui.h:16
   1918msgid "When the sleep button is pressed:"
   1919msgstr ""
   1920
   1921#. Translators: those are keywords for the brightness and lock control-center panel
   1922#: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:2
   1923msgid "Brightness;Lock;Dim;Blank;Monitor;"
   1924msgstr ""
   1925
   1926# Това е име на програма.
   1927#: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:3
   1928#, fuzzy
   1929msgid "Screen"
   1930msgstr "Linux Screen Reader"
   1931
   1932#: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:4
   1933msgid "Screen brightness and lock settings"
   1934msgstr "Настройки на яркостта и заключването"
   1935
   1936#: ../panels/screen/screen.ui.h:2
   1937#, fuzzy
   1938msgid "1 minute"
   1939msgstr "минути"
   1940
   1941#: ../panels/screen/screen.ui.h:4
   1942#, fuzzy
   1943msgid "2 minutes"
   1944msgstr "минути"
   1945
   1946#: ../panels/screen/screen.ui.h:5
   1947#, fuzzy
   1948msgid "3 minutes"
   1949msgstr "минути"
   1950
   1951#: ../panels/screen/screen.ui.h:8
   1952msgid "Brightness"
   1953msgstr ""
   1954
   1955#: ../panels/screen/screen.ui.h:9
   1956msgid "Dim screen to save power"
   1957msgstr ""
   1958
   1959#. To translators: This asks whether you want to lock the screen (through the screensaver) when you're detected to be physically in your home (your house, etc.)
   1960#: ../panels/screen/screen.ui.h:11
   1961msgid "Don't lock when at home"
   1962msgstr ""
   1963
   1964#: ../panels/screen/screen.ui.h:12
   1965#, fuzzy
   1966msgid "Locations..."
   1967msgstr "Ново местоположение…"
   1968
   1969#: ../panels/screen/screen.ui.h:13 ../panels/user-accounts/um-lockbutton.c:347
   1970msgid "Lock"
   1971msgstr "Заключване"
   1972
   1973#: ../panels/screen/screen.ui.h:14
   1974msgid "Lock screen after:"
   1975msgstr ""
   1976
   1977#: ../panels/screen/screen.ui.h:15
   1978msgid "Screen turns off"
   1979msgstr ""
   1980
   1981#: ../panels/screen/screen.ui.h:16
   1982#, fuzzy
   1983msgid "Turn off after:"
   1984msgstr "Включване и изключване:"
   1985
   1986#: ../panels/sound/applet-main.c:49
   1987msgid "Enable debugging code"
   1988msgstr "Включване на кода за изчистване на грешки"
   1989
   1990#: ../panels/sound/applet-main.c:50
   1991#, fuzzy
   1992msgid "Version of this application"
   1993msgstr "Отваряне със стандартната програма"
   1994
   1995#: ../panels/sound/applet-main.c:62
   1996msgid " — GNOME Volume Control Applet"
   1997msgstr ""
   1998
   1999#: ../panels/sound/gvc-applet.c:276 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1923
   2000#, fuzzy
   2001msgid "Output"
   2002msgstr "Mutt"
   2003
   2004#: ../panels/sound/gvc-applet.c:278
   2005msgid "Sound Output Volume"
   2006msgstr "Гръмкост на изходящия звук"
   2007
   2008#: ../panels/sound/gvc-applet.c:282 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1840
   2009msgid "Input"
   2010msgstr "Вход"
   2011
   2012#: ../panels/sound/gvc-applet.c:284
   2013msgid "Microphone Volume"
   2014msgstr "Чувствителност на микрофона"
   2015
   2016#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:111
   2017#, fuzzy
   2018msgctxt "balance"
   2019msgid "Left"
   2020msgstr "наляво"
   2021
   2022#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:112
   2023#, fuzzy
   2024msgctxt "balance"
   2025msgid "Right"
   2026msgstr "надясно"
   2027
   2028#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:115
   2029#, fuzzy
   2030msgctxt "balance"
   2031msgid "Rear"
   2032msgstr "Търсене"
   2033
   2034#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:116
   2035#, fuzzy
   2036msgctxt "balance"
   2037msgid "Front"
   2038msgstr "Шрифтове"
   2039
   2040#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:119
   2041#, fuzzy
   2042msgctxt "balance"
   2043msgid "Minimum"
   2044msgstr "минимизира"
   2045
   2046#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:120
   2047#, fuzzy
   2048msgctxt "balance"
   2049msgid "Maximum"
   2050msgstr "максимизира"
   2051
   2052#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:295
   2053msgid "_Balance:"
   2054msgstr "_Баланс:"
   2055
   2056#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:298
   2057msgid "_Fade:"
   2058msgstr ""
   2059
   2060#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:301
   2061msgid "_Subwoofer:"
   2062msgstr "_Суб уфер:"
   2063
   2064#: ../panels/sound/gvc-channel-bar.c:602 ../panels/sound/gvc-channel-bar.c:611
   2065msgctxt "volume"
   2066msgid "100%"
   2067msgstr "100%"
   2068
   2069#: ../panels/sound/gvc-channel-bar.c:606
   2070msgctxt "volume"
   2071msgid "Unamplified"
   2072msgstr "Неусилван"
   2073
   2074#: ../panels/sound/gvc-channel-bar.c:900
   2075#, fuzzy
   2076msgid "Mute"
   2077msgstr "Без звук"
   2078
   2079#: ../panels/sound/gvc-combo-box.c:167 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1631
   2080#, fuzzy
   2081msgid "_Profile:"
   2082msgstr "_Профил:"
   2083
   2084#. translators:
   2085#. * The number of sound outputs on a particular device
   2086#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:1098
   2087#, c-format
   2088msgid "%u Output"
   2089msgid_plural "%u Outputs"
   2090msgstr[0] ""
   2091msgstr[1] ""
   2092
   2093#. translators:
   2094#. * The number of sound inputs on a particular device
   2095#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:1108
   2096#, c-format
   2097msgid "%u Input"
   2098msgid_plural "%u Inputs"
   2099msgstr[0] ""
   2100msgstr[1] ""
   2101
   2102#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:1406
   2103#, fuzzy
   2104msgid "System Sounds"
   2105msgstr "Звукова система"
   2106
   2107#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:317
   2108#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:618
   2109#, fuzzy
   2110msgid "Co_nnector:"
   2111msgstr "_Страна:"
   2112
   2113#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:531
   2114msgid "Peak detect"
   2115msgstr "Засичане на връхната точка"
   2116
   2117#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1507
   2118#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1719
   2119#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:599
   2120#, fuzzy
   2121msgid "Name"
   2122msgstr "Име:"
   2123
   2124#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1525
   2125msgid "Device"
   2126msgstr "Устройство"
   2127
   2128#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1573
   2129#, c-format
   2130msgid "Speaker Testing for %s"
   2131msgstr "Тестиране на високоговорител за %s"
   2132
   2133#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1632
   2134msgid "Test Speakers"
   2135msgstr "Тестиране на високоговорители"
   2136
   2137#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1763
   2138msgid "_Output volume: "
   2139msgstr "Изходна гръмкост: "
   2140
   2141#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1777
   2142msgid "Sound Effects"
   2143msgstr "Звукови ефекти"
   2144
   2145#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1784
   2146msgid "_Alert volume: "
   2147msgstr "Гръмкост на звука при предупреждения и сигнали"
   2148
   2149#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1797
   2150msgid "Hardware"
   2151msgstr "Хардуер"
   2152
   2153#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1802
   2154msgid "C_hoose a device to configure:"
   2155msgstr "Изберете устройство за конфигуриране:"
   2156
   2157#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1829
   2158#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1952
   2159msgid "Settings for the selected device:"
   2160msgstr "Настройки на избраното устройство:"
   2161
   2162#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1847
   2163#, fuzzy
   2164msgid "_Input volume: "
   2165msgstr "_Кутии за въвеждане:"
   2166
   2167#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1870
   2168#, fuzzy
   2169msgid "Input level:"
   2170msgstr "_Кутии за въвеждане:"
   2171
   2172#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1896
   2173msgid "C_hoose a device for sound input:"
   2174msgstr "Изберете устройство за звуков вход:"
   2175
   2176#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1928
   2177msgid "C_hoose a device for sound output:"
   2178msgstr "Изберете устройство за звуков изход:"
   2179
   2180#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1963
   2181#, fuzzy
   2182msgid "Applications"
   2183msgstr "_Шрифт за програмите:"
   2184
   2185#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1967
   2186msgid "No application is currently playing or recording audio."
   2187msgstr "В момента няма програми, които прослушват или записват аудио."
   2188
   2189#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:221
   2190msgid "Stop"
   2191msgstr "Стоп"
   2192
   2193#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:221
   2194#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:333
   2195#, fuzzy
   2196msgid "Test"
   2197msgstr "Тест"
   2198
   2199#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:229
   2200msgid "Subwoofer"
   2201msgstr "Суб уфер"
   2202
   2203#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:236
   2204#, c-format
   2205msgid "Failed to start Sound Preferences: %s"
   2206msgstr "Неуспех при стартиране на звуковите настройки: %s"
   2207
   2208#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:262
   2209#, fuzzy
   2210msgid "_Mute"
   2211msgstr "Без звук"
   2212
   2213#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:271
   2214#, fuzzy
   2215msgid "_Sound Preferences"
   2216msgstr "Настройки на звука"
   2217
   2218#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:455
   2219#, fuzzy
   2220msgid "Muted"
   2221msgstr "Без звук"
   2222
   2223#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:189
   2224msgid "Built-in"
   2225msgstr "Вграден"
   2226
   2227#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:459
   2228#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:471
   2229#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:483
   2230#, fuzzy
   2231msgid "Sound Preferences"
  13892232msgstr "Настройки на мишката"
  13902233
  1391 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:23
  1392 msgid "Pointer Speed"
  1393 msgstr "Скорост на показалеца"
  1394 
  1395 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:24
  1396 msgid "Scrolling"
  1397 msgstr "Придвижване"
  1398 
  1399 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:25
  1400 msgid "Seco_ndary click:"
  1401 msgstr "Пов_торно натискане:"
  1402 
  1403 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:26
  1404 msgid "Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed"
  1405 msgstr "П_оказване на позицията на курсора при натискане на клавиша „Control“"
  1406 
  1407 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:28
  1408 msgid "Show click type _window"
  1409 msgstr "П_оказване на вида в прозорец"
  1410 
  1411 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:29
  1412 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:75
  1413 msgid "Simulated Secondary Click"
  1414 msgstr "Симулирано повторно натискане"
  1415 
  1416 #. small threshold
  1417 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:31
  1418 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:78
  1419 msgid "Small"
  1420 msgstr "Малък"
  1421 
  1422 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:32
  1423 msgid "Thr_eshold:"
  1424 msgstr "П_раг:"
  1425 
  1426 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:33
  1427 msgid ""
  1428 "To test your double-click settings, try to double-click on the light bulb."
  1429 msgstr ""
  1430 "За да тествате настройките за двойно натискане, пробвайте с мишката върху "
  1431 "крушката"
  1432 
  1433 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:34
  1434 msgid "Touchpad"
  1435 msgstr "Сензорен панел"
  1436 
  1437 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:35
  1438 msgid "Two-_finger scrolling"
  1439 msgstr "Придвижване с _два пръста"
  1440 
  1441 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:36
  1442 msgid "You can also use the Dwell Click panel applet to choose the click type."
  1443 msgstr ""
  1444 "За да изберете вида натискане, може да използвате и аплета „Натискане без "
  1445 "бутон“"
  1446 
  1447 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:39
  1448 msgid "_Disabled"
  1449 msgstr "_Изключен"
  1450 
  1451 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:40
  1452 msgid "_Edge scrolling"
  1453 msgstr "_Чрез ръба на панела"
  1454 
  1455 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:41
  1456 msgid "_Initiate click when stopping pointer movement"
  1457 msgstr "_Емулиране на натискане при спиране движението на показалеца"
  1458 
  1459 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:42
  1460 msgid "_Left-handed"
  1461 msgstr "За _лява ръка"
  1462 
  1463 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:43
  1464 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:98
  1465 msgid "_Motion threshold:"
  1466 msgstr "П_раг на движение:"
  1467 
  1468 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:44
  1469 msgid "_Right-handed"
  1470 msgstr "За _дясна ръка"
  1471 
  1472 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:45
  1473 msgid "_Sensitivity:"
  1474 msgstr "_Чувствителност"
  1475 
  1476 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:46
  1477 msgid "_Single click:"
  1478 msgstr "Едно_кратно натискане:"
  1479 
  1480 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:47
  1481 msgid "_Timeout:"
  1482 msgstr "П_ауза:"
  1483 
  1484 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:48
  1485 msgid "_Trigger secondary click by holding down the primary button"
  1486 msgstr "_Второ натискане при задържане на основния бутон"
  1487 
  1488 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:1
  1489 msgid "Mouse"
  1490 msgstr "Мишка"
  1491 
  1492 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:2
  1493 msgid "Set your mouse preferences"
  1494 msgstr "Настройки на вашата мишка"
  1495 
  1496 #: ../panels/network/gnome-network-properties.c:700
  1497 #: ../panels/network/gnome-network-properties.c:851
  1498 msgid "New Location..."
  1499 msgstr "Ново местоположение…"
  1500 
  1501 #: ../panels/network/gnome-network-properties.c:817
  1502 msgid "Location already exists"
  1503 msgstr "Местоположението вече съществува"
  1504 
  1505 #: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:1
  1506 msgid "Network Proxy"
  1507 msgstr "Мрежов сървър-посредник"
  1508 
  1509 #: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:2
  1510 msgid "Set your network proxy preferences"
  1511 msgstr "Настройки на мрежовия сървър-посредник"
  1512 
  1513 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:1
  1514 msgid "<b>Di_rect internet connection</b>"
  1515 msgstr "<b>Дирек_тна връзка към Интернет</b>"
  1516 
  1517 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:2
  1518 msgid "<b>_Automatic proxy configuration</b>"
  1519 msgstr "<b>_Автоматична настройка на сървъра-посредник</b>"
  1520 
  1521 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:3
  1522 msgid "<b>_Manual proxy configuration</b>"
  1523 msgstr "<b>_Ръчна настройка на сървъра-посредник</b>"
  1524 
  1525 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:4
  1526 msgid "<b>_Use authentication</b>"
  1527 msgstr "<b>_Използване на идентификация</b>"
  1528 
  1529 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:5
  1530 msgid "Autoconfiguration _URL:"
  1531 msgstr "Адрес за автоматична _настройка:"
  1532 
  1533 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:6
  1534 msgid "C_reate"
  1535 msgstr "_Създаване"
  1536 
  1537 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:7
  1538 msgid "Create New Location"
  1539 msgstr "Създаване на ново местоположение"
  1540 
  1541 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:8
  1542 msgid "HTTP Proxy Details"
  1543 msgstr "Настройка на HTTP сървър-посредник"
  1544 
  1545 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:9
  1546 msgid "H_TTP proxy:"
  1547 msgstr "HTTP сървър-_посредник"
  1548 
  1549 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:10
  1550 msgid "Ignore Host List"
  1551 msgstr "Списък на хостовете за игнориране"
  1552 
  1553 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:11
  1554 msgid "Ignored Hosts"
  1555 msgstr "Игнорирани хостове"
  1556 
  1557 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:12
  1558 msgid "Location:"
  1559 msgstr "Местоположение:"
  1560 
  1561 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:13
  1562 msgid "Network Proxy Preferences"
  1563 msgstr "Настройки на мрежовия сървър-посредник"
  1564 
  1565 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:14
  1566 msgid "Port:"
  1567 msgstr "Порт:"
  1568 
  1569 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:15
  1570 msgid "Proxy Configuration"
  1571 msgstr "Настройка на сървър-посредник"
  1572 
  1573 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:16
  1574 msgid "S_ocks host:"
  1575 msgstr "_Хост за Socks:"
  1576 
  1577 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:17
  1578 msgid "The location already exists."
  1579 msgstr "Местоположението вече съществува."
  1580 
  1581 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:18
  1582 msgid "U_sername:"
  1583 msgstr "Потр_ебителско име:"
  1584 
  1585 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:19
  1586 msgid "_Delete Location"
  1587 msgstr "_Изтриване на местоположение"
  1588 
  1589 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:20
  1590 msgid "_Details"
  1591 msgstr "_Подробности"
  1592 
  1593 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:21
  1594 msgid "_FTP proxy:"
  1595 msgstr "_FTP сървър-посредник:"
  1596 
  1597 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:22
  1598 msgid "_Location name:"
  1599 msgstr "И_ме на местоположение:"
  1600 
  1601 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:23
  1602 msgid "_Password:"
  1603 msgstr "_Парола:"
  1604 
  1605 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:24
  1606 msgid "_Secure HTTP proxy:"
  1607 msgstr "_HTTPS сървър-посредник:"
  1608 
  1609 #: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:25
  1610 msgid "_Use the same proxy for all protocols"
  1611 msgstr "_Използване на същия посредник за всички протоколи"
  1612 
  1613 #: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:1
   2234#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:462
   2235#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:473
   2236#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:485
   2237msgid "Testing event sound"
   2238msgstr ""
   2239
   2240#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:590
   2241msgid "From theme"
   2242msgstr "От тема"
   2243
   2244#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:778
   2245#, fuzzy
   2246msgid "C_hoose an alert sound:"
   2247msgstr "Избиране на клавиатурна подредба"
   2248
   2249#: ../panels/sound/sound-theme-file-utils.c:292
   2250msgid "Custom"
   2251msgstr "Потребителски"
   2252
   2253#: ../panels/sound/data/gnome-sound-applet.desktop.in.h:1
   2254msgid "Show desktop volume control"
   2255msgstr "Да се показват на десктопа контролер на гръмкостта"
   2256
   2257#: ../panels/sound/data/gnome-sound-applet.desktop.in.h:2
   2258#, fuzzy
   2259msgid "Volume Control"
   2260msgstr "Контрол на потребителския интерфейс"
   2261
   2262#. Translators: those are keywords for the sound control-center panel
   2263#: ../panels/sound/data/gnome-sound-panel.desktop.in.in.h:2
   2264msgid "Card;Microphone;Volume;Fade;Balance;Bluetooth;Headset;"
   2265msgstr "Карта;Микрофон;Гръмкост;Избледняване;Баланс;Bluetooth;Слушалки;"
   2266
   2267#: ../panels/sound/data/gnome-sound-panel.desktop.in.in.h:3
   2268msgid "Change sound volume and sound events"
   2269msgstr "Променете гръмкостта и/или звукови настройки"
   2270
   2271#: ../panels/sound/data/gnome-sound-panel.desktop.in.in.h:4
   2272msgid "Sound"
   2273msgstr "Звук"
   2274
   2275#. Translators: This is the name of an audio file that sounds like the bark of a dog.
   2276#. You might want to translate it into the equivalent words of your language.
   2277#: ../panels/sound/data/sounds/gnome-sounds-default.xml.in.in.h:3
   2278msgid "Bark"
   2279msgstr "Кучи лай"
   2280
   2281#. Translators: This is the name of an audio file that sounds like a water drip.
   2282#. You might want to translate it into the equivalent words of your language.
   2283#: ../panels/sound/data/sounds/gnome-sounds-default.xml.in.in.h:6
   2284msgid "Drip"
   2285msgstr "Капки"
   2286
   2287#. Translators: This is the name of an audio file that sounds like tapping glass.
   2288#. You might want to translate it into the equivalent words of your language.
   2289#: ../panels/sound/data/sounds/gnome-sounds-default.xml.in.in.h:9
   2290msgid "Glass"
   2291msgstr "Почукване по стъкло"
   2292
   2293#. Translators: This is the name of an audio file that sounds sort of like a submarine sonar ping.
   2294#. You might want to translate it into the equivalent words of your language.
   2295#: ../panels/sound/data/sounds/gnome-sounds-default.xml.in.in.h:12
   2296#, fuzzy
   2297msgid "Sonar"
   2298msgstr "Сонар"
   2299
   2300#. Translators: those are keywords for the universal access control-center panel
   2301#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:2
   2302msgid "Keyboard;Mouse;a11y;Accessibility;"
   2303msgstr ""
   2304
   2305#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:3
  16142306msgid "Universal Access"
  1615 msgstr ""
  1616 
  1617 #: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:2
   2307msgstr "Всеобщ достъп"
   2308
   2309#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:4
  16182310#, fuzzy
  16192311msgid "Universal Access Preferences"
   
  16372329#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:7
  16382330msgid "<span size=\"x-large\">High/Inverse</span>"
  1639 msgstr ""
   2331msgstr "<span size=\"x-large\">Високо/инверсно</span>"
  16402332
  16412333#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:8
  16422334msgid "<span size=\"x-large\">High</span>"
  1643 msgstr ""
   2335msgstr "<span size=\"x-large\">Високо</span>"
  16442336
  16452337#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:9
  16462338msgid "<span size=\"x-large\">Low</span>"
  1647 msgstr ""
   2339msgstr "<span size=\"x-large\">Ниско</span>"
  16482340
  16492341#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:10
  16502342msgid "<span size=\"x-large\">Normal</span>"
  1651 msgstr ""
   2343msgstr "<span size=\"x-large\">Нормално</span>"
  16522344
  16532345#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:11
  16542346msgid "Acceptance delay:"
  1655 msgstr ""
   2347msgstr "Забавяне на приемането:"
  16562348
  16572349#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:12
  1658 #, fuzzy
  1659 msgid "Accessibility features can be turned on or off with keyboard shortcuts"
  1660 msgstr "В_ключване/изключване на достъпността чрез клавишни комбинации"
  1661 
  1662 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:13
  16632350#, fuzzy
  16642351msgid "Beep when Caps and Num Lock are used"
  16652352msgstr "Звук при натискане на _клавиш"
  16662353
  1667 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:14
   2354#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:13
  16682355#, fuzzy
  16692356msgid "Beep when a key is"
  16702357msgstr "Звук при натискане на _клавиш"
  16712358
  1672 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:15
   2359#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:14
  16732360#, fuzzy
  16742361msgid "Beep when a key is rejected"
  16752362msgstr "Звук при _отхвърляне на клавиша"
  16762363
  1677 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:16
   2364#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:15
  16782365#, fuzzy
  16792366msgid "Beep when a modifer key is pressed"
  16802367msgstr "Звук при натискане на _модификатор"
  16812368
   2369#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:16
   2370msgid "Bounce Keys"
   2371msgstr "Подскачащи клавиши"
   2372
   2373#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:17
   2374msgid "Caribou"
   2375msgstr "Карибу"
   2376
  16822377#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:18
  1683 msgid "Caribou"
  1684 msgstr ""
   2378#, fuzzy
   2379msgid "Change contrast:"
   2380msgstr "Комплект промени"
  16852381
  16862382#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:19
  1687 #, fuzzy
  1688 msgid "Change constrast:"
  1689 msgstr "Комплект промени"
   2383msgid "Closed Captioning"
   2384msgstr ""
  16902385
  16912386#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:20
  1692 msgid "Closed Captioning"
  1693 msgstr ""
  1694 
  1695 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:21
  16962387msgid "Contrast:"
  16972388msgstr "Контраст:"
  16982389
   2390#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:21
   2391#, fuzzy
   2392msgid "Control the pointer using the keypad"
   2393msgstr "Управление на показалеца чрез клавиатурата."
   2394
  16992395#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:22
  1700 msgid "Control the pointer using the keypad."
  1701 msgstr "Управление на показалеца чрез клавиатурата."
  1702 
  1703 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:23
  17042396msgid "Control the pointer using the video camera."
  17052397msgstr "Управление на показалеца чрез видеокамера."
  17062398
  1707 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:24
   2399#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:23
  17082400msgid "Ctrl+Alt+-"
  17092401msgstr "Ctrl+Alt+-"
  17102402
  1711 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:25
   2403#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:24
  17122404msgid "Ctrl+Alt+0"
  17132405msgstr "Ctrl+Alt+0"
  17142406
  1715 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:26
   2407#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:25
  17162408msgid "Ctrl+Alt+4"
  17172409msgstr "Ctrl+Alt+4"
  17182410
  1719 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:27
   2411#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:26
  17202412msgid "Ctrl+Alt+8"
  17212413msgstr "Ctrl+Alt+8"
  17222414
  1723 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:28
   2415#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:27
  17242416msgid "Ctrl+Alt+="
  17252417msgstr "Ctrl+Alt+="
  17262418
   2419#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:29
   2420msgid "D_elay:"
   2421msgstr "_Закъснение:"
   2422
   2423#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:30
   2424msgid "Dasher"
   2425msgstr "Dasher"
   2426
   2427#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:31
   2428msgid "Decrease size:"
   2429msgstr "Намаляване на размер:"
   2430
  17272431#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:32
  1728 msgid "Decrease size:"
  1729 msgstr ""
  1730 
  1731 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:33
  17322432msgid "Disable if two keys are pressed together"
  17332433msgstr "Изключване при натискането на два клавиша едновременно"
  17342434
  1735 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:34
   2435#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:33
  17362436msgid "Display"
  17372437msgstr "Показване"
  17382438
   2439#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:34
   2440#, fuzzy
   2441msgid "Display a textual description of speech and sounds"
   2442msgstr "Показване на текстово описание на речта и звуците."
   2443
  17392444#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:35
  1740 msgid "Display a textual description of speech and sounds."
  1741 msgstr "Показване на текстово описание на речта и звуците."
  1742 
  1743 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:36
  17442445msgid "Flash the entire screen"
  17452446msgstr "Проблясване на целия екран"
  17462447
  1747 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:37
   2448#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:36
  17482449msgid "Flash the window title"
  17492450msgstr "Проблясване на заглавната лента на прозореца"
  17502451
  1751 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:38
   2452#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:37
  17522453msgid "GOK"
  17532454msgstr "GOK"
  17542455
  1755 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:39
   2456#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:38
  17562457#, fuzzy
  17572458msgid "Hearing"
  17582459msgstr "<b>Изписване на шрифтовете</b>"
  17592460
   2461#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:40
   2462msgid "High/Inverse"
   2463msgstr "Високо/инверсно"
   2464
  17602465#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:41
  1761 msgid "High/Inverse"
  1762 msgstr ""
  1763 
  1764 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:42
  17652466#, fuzzy
  17662467msgid "HighContrast"
  17672468msgstr "Контакт"
  17682469
   2470#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:42
   2471msgid "HighContrastInverse"
   2472msgstr ""
   2473
  17692474#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:43
  1770 msgid "HighContrastInverse"
  1771 msgstr ""
  1772 
  1773 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:44
  17742475#, fuzzy
  17752476msgid "Hover Click"
  17762477msgstr "Натискане без бутон"
  17772478
  1778 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:45
  1779 msgid "I need assistance with:"
  1780 msgstr ""
  1781 
  1782 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:46
   2479#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:44
  17832480#, fuzzy
  17842481msgid "Ignores fast duplicate keypresses"
  17852482msgstr "И_гнориране на бързо натискане на еднакви клавиши"
  17862483
  1787 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:47
   2484#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:45
  17882485msgid "Increase size:"
  1789 msgstr ""
  1790 
  1791 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:48
   2486msgstr "Увеличаване на размер:"
   2487
   2488#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:46
  17922489#, fuzzy
  17932490msgid "Keyboard Settings..."
  17942491msgstr "Клавишни комбинации"
  17952492
  1796 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:51
   2493#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:49
  17972494#, fuzzy
  17982495msgid "Larger"
  17992496msgstr "Голям"
  18002497
  1801 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:55
   2498#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:53
  18022499#, fuzzy
  18032500msgid "LowContrast"
  18042501msgstr "Контакт"
  18052502
  1806 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:57
   2503#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:54
   2504msgid "Mouse Keys"
   2505msgstr "Клавиши за мишка"
   2506
   2507#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:55
  18072508#, fuzzy
  18082509msgid "Mouse Settings..."
  18092510msgstr "Ориентация на мишката"
  18102511
  1811 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:58
   2512#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:56
  18122513msgid "Nomon"
  18132514msgstr ""
  18142515
  18152516#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:59
  1816 msgid "None"
  1817 msgstr "нищо не прави"
  1818 
  1819 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:63
   2517msgid "Off"
   2518msgstr "Изключен"
   2519
   2520#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:60
   2521msgid "On"
   2522msgstr "Включен"
   2523
   2524#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:61
  18202525#, fuzzy
  18212526msgid "On screen keyboard"
  18222527msgstr "Екранна клавиатура на GNOME"
  18232528
  1824 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:64
   2529#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:62
  18252530msgid "OnBoard"
  18262531msgstr ""
  18272532
  1828 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:65
   2533#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:63
  18292534#, fuzzy
  18302535msgid "Options..."
  18312536msgstr "Настро_йки…"
  18322537
   2538#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:64
   2539msgid "Pointing and Clicking"
   2540msgstr "Посочване и кликане"
   2541
   2542#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:65
   2543msgid "Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted"
   2544msgstr "Въвеждане на закъснение между натискането на клавиш и отчинането му"
   2545
   2546# Това е име на програма.
  18332547#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:66
  1834 msgid "Pointing and Clicking"
  1835 msgstr ""
  1836 
  1837 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:67
  1838 msgid "Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted."
  1839 msgstr ""
  1840 
  1841 # Това е име на програма.
  1842 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:68
  18432548#, fuzzy
  18442549msgid "Screen Reader"
  18452550msgstr "Linux Screen Reader"
  18462551
   2552#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:67
   2553msgid "Seeing"
   2554msgstr "Виждане"
   2555
   2556#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:68
   2557msgid "Shift+Ctrl+Alt+-"
   2558msgstr ""
   2559
  18472560#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:69
  1848 msgid "Seeing"
  1849 msgstr ""
  1850 
  1851 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:70
  1852 msgid "Shift+Ctrl+Alt+-"
  1853 msgstr ""
  1854 
  1855 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:71
  18562561msgid "Shift+Ctrl+Alt+="
  18572562msgstr ""
  18582563
  1859 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:74
  1860 msgid "Show Universal Access status"
   2564#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:72
   2565msgid "Simulated Secondary Click"
   2566msgstr "Симулирано повторно натискане"
   2567
   2568#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:73
   2569msgid "Slow Keys"
   2570msgstr "Бавни клавиши"
   2571
   2572#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:76
   2573msgid "Sound Settings..."
   2574msgstr "Звукови настройки..."
   2575
   2576#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:77
   2577msgid "Sticky Keys"
   2578msgstr "Лепкави клавиши"
   2579
   2580#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:78
   2581msgid "Test flash"
  18612582msgstr ""
  18622583
  18632584#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:79
  1864 msgid "Sound Settings..."
  1865 msgstr ""
   2585msgid "Text size:"
   2586msgstr "Размер на текста:"
   2587
   2588#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:80
   2589msgid "Treats a sequence of modifier keys as a key combination"
   2590msgstr "Третира последователностите от клавиши–модификатори като комбинации"
  18662591
  18672592#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:81
  1868 msgid "Test flash"
  1869 msgstr ""
   2593#, fuzzy
   2594msgid "Trigger a click when the pointer hovers"
   2595msgstr "_Емулиране на натискане при спиране движението на показалеца"
  18702596
  18712597#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:82
  1872 msgid "Test:"
  1873 msgstr ""
   2598#, fuzzy
   2599msgid "Trigger a secondary click by holding down the primary button"
   2600msgstr "_Второ натискане при задържане на основния бутон"
  18742601
  18752602#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:83
  1876 msgid "Text size:"
  1877 msgstr ""
   2603#, fuzzy
   2604msgid "Turn on accessibility features from the keyboard"
   2605msgstr "Звук при _включване/изключване на функции чрез клавиатурата"
  18782606
  18792607#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:84
  1880 msgid "Treats a sequence of modifier keys as a key combination."
  1881 msgstr ""
   2608msgid "Turn on or off:"
   2609msgstr "Включване и изключване:"
  18822610
  18832611#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:85
  1884 #, fuzzy
  1885 msgid "Trigger a click when the pointer hovers."
  1886 msgstr "_Емулиране на натискане при спиране движението на показалеца"
  1887 
  1888 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:86
  1889 #, fuzzy
  1890 msgid "Trigger a secondary click by holding down the primary button."
  1891 msgstr "_Второ натискане при задържане на основния бутон"
  1892 
  1893 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:87
  1894 msgid "Turn on or off:"
  1895 msgstr ""
  1896 
  1897 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:88
  18982612#, fuzzy
  18992613msgid "Type here to test settings"
  19002614msgstr "Пи_шете, за да изпробвате настройките:"
  19012615
  1902 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:89
   2616#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:86
  19032617#, fuzzy
  19042618msgid "Typing"
  19052619msgstr "Почивки при писане"
  19062620
  1907 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:90
   2621#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:87
  19082622#, fuzzy
  19092623msgid "Typing Assistant"
  19102624msgstr "_Асистент:"
  19112625
  1912 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:91
  1913 msgid "Use a visual indication when an alert sound occurs."
  1914 msgstr ""
  1915 
  1916 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:92
   2626#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:88
   2627msgid "Use a visual indication when an alert sound occurs"
   2628msgstr "Използвайте визуална индикация при звуково предупреждение или сигнал"
   2629
   2630#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:89
  19172631msgid "Use an alternative form of text input"
  1918 msgstr ""
  1919 
  1920 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:93
   2632msgstr "Използвайте алтернативен начин за въвеждане на текст"
   2633
   2634#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:90
  19212635#, fuzzy
  19222636msgid "Video Mouse"
  19232637msgstr "Мишка"
  19242638
  1925 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:94
   2639#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:91
  19262640#, fuzzy
  19272641msgid "Visual Alerts"
  19282642msgstr "Визуална помощ"
  19292643
  1930 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:95
  1931 msgid "Zoom"
  1932 msgstr "дисплеят да е вътре"
  1933 
  1934 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:96
   2644#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:93
  19352645#, fuzzy
  19362646msgid "Zoom in:"
  19372647msgstr "дисплеят да е вътре"
  19382648
  1939 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:97
   2649#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:94
  19402650#, fuzzy
  19412651msgid "Zoom out:"
  19422652msgstr "дисплеят да е вътре"
  19432653
  1944 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:99
   2654#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:95
   2655msgid "_Motion threshold:"
   2656msgstr "П_раг на движение:"
   2657
   2658#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:96
  19452659msgid "accepted"
  1946 msgstr ""
  1947 
  1948 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:100
   2660msgstr "прието"
   2661
   2662#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:97
  19492663msgid "pressed"
  1950 msgstr ""
  1951 
  1952 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:101
   2664msgstr "натиснато"
   2665
   2666#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:98
  19532667msgid "rejected"
  1954 msgstr ""
  1955 
  1956 #: ../shell/gnome-control-center.desktop.in.in.h:1
   2668msgstr "отхвърлено"
   2669
   2670#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:426
   2671#, fuzzy
   2672msgid "Authentication failed"
   2673msgstr "Идентификацията е успешна!"
   2674
   2675#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:506
   2676#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:375
   2677#, fuzzy, c-format
   2678msgid "The new password is too short"
   2679msgstr "Паролата е твърде кратка."
   2680
   2681#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:512
   2682#, fuzzy, c-format
   2683msgid "The new password is too simple"
   2684msgstr "Паролата е твърде проста."
   2685
   2686#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:518
   2687#, fuzzy, c-format
   2688msgid "The old and new passwords are too similar"
   2689msgstr "Старата и новата Ви пароли са сходни."
   2690
   2691#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:521
   2692#, c-format
   2693msgid "The new password has already been used recently."
   2694msgstr "Тази парола е използвана скоро."
   2695
   2696#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:524
   2697#, fuzzy, c-format
   2698msgid "The new password must contain numeric or special characters"
   2699msgstr "Новата парола трябва да съдържа цифри или специални знаци."
   2700
   2701#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:528
   2702#, fuzzy, c-format
   2703msgid "The old and new passwords are the same"
   2704msgstr "Старата и новата пароли са еднакви."
   2705
   2706#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:532
   2707#, fuzzy, c-format
   2708msgid "Your password has been changed since you initially authenticated!"
   2709msgstr ""
   2710"Паролата Ви е била променяна от последния път, когато сте я използвали тук."
   2711
   2712#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:536
   2713#, fuzzy, c-format
   2714msgid "The new password does not contain enough different characters"
   2715msgstr "Новата парола трябва да съдържа цифри или специални знаци."
   2716
   2717#: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:540
   2718#, fuzzy, c-format
   2719msgid "Unknown error"
   2720msgstr "Неизвестна грешка"
   2721
   2722#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:78
   2723#, fuzzy
   2724msgid "Failed to create user"
   2725msgstr "Неуспех при създаването на нов потребител."
   2726
   2727#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:185
   2728#, c-format
   2729msgid "A user with the username '%s' already exists"
   2730msgstr "Вече съществува потребител с име „%s“."
   2731
   2732#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:189
   2733#, fuzzy, c-format
   2734msgid "The username is too long"
   2735msgstr "Паролата е твърде дълга."
   2736
   2737#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:192
   2738msgid "The username cannot start with a '-'"
   2739msgstr "Потребителското име не може да започва с тире."
   2740
   2741#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:195
   2742msgid ""
   2743"The username must consist of:\n"
   2744" ➣ letters from the English alphabet\n"
   2745" ➣ digits\n"
   2746" ➣ any of the characters '.', '-' and '_'"
   2747msgstr ""
   2748"Потребителското име трябва да съдържа:\n"
   2749" ➣ букви от английската азбука\n"
   2750" ➣ цифри\n"
   2751" ➣ точка, тире или подчертавка"
   2752
   2753#: ../panels/user-accounts/um-account-type.c:35
   2754#, fuzzy
   2755msgctxt "Account type"
   2756msgid "Standard"
   2757msgstr "стандартен"
   2758
   2759#: ../panels/user-accounts/um-account-type.c:37
   2760#, fuzzy
   2761msgctxt "Account type"
   2762msgid "Administrator"
   2763msgstr "администратор"
   2764
   2765#: ../panels/user-accounts/um-account-type.c:39
   2766msgctxt "Account type"
   2767msgid "Supervised"
   2768msgstr "контролиран"
   2769
   2770#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:107
   2771msgid ""
   2772"You are not allowed to access the device. Contact your system administrator."
   2773msgstr ""
   2774"Нямате право на достъп до това устройство. Обърнете се към системния си "
   2775"администратор."
   2776
   2777#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:109
   2778msgid "The device is already in use."
   2779msgstr "Устройството вече се ползва."
   2780
   2781#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:111
   2782#, fuzzy
   2783msgid "An internal error occurred."
   2784msgstr "Възникна вътрешна грешка."
   2785
   2786#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:181
   2787#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:182
   2788#, fuzzy
   2789msgid "Enabled"
   2790msgstr "включен"
   2791
   2792#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:224
   2793msgid "Delete registered fingerprints?"
   2794msgstr "Изтриване на въведените отпечатъци?"
   2795
   2796#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:228
   2797msgid "_Delete Fingerprints"
   2798msgstr "_Изтриване на отпечатъците"
   2799
   2800#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:235
   2801msgid ""
   2802"Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is "
   2803"disabled?"
   2804msgstr ""
   2805"Наистина ли искате да изтриете въведените отпечатъци и да изключите "
   2806"функционалността да се идентифицирате с тях?"
   2807
   2808#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:363
   2809msgid "Done!"
   2810msgstr "Готово!"
   2811
   2812#. translators:
   2813#. * The variable is the name of the device, for example:
   2814#. * "Could you not access "Digital Persona U.are.U 4000/4000B" device
   2815#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:409
   2816#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:431
   2817#, c-format
   2818msgid "Could not access '%s' device"
   2819msgstr "Устройството „%s“ е недостъпно"
   2820
   2821#. translators:
   2822#. * The variable is the name of the device, for example:
   2823#. * "Could you not access "Digital Persona U.are.U 4000/4000B" device
   2824#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:480
   2825#, c-format
   2826msgid "Could not start finger capture on '%s' device"
   2827msgstr "Устройството „%s“ не може да започне скенирането на отпечатък"
   2828
   2829#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:549
   2830msgid "Could not access any fingerprint readers"
   2831msgstr "Няма достъпни устройства за разпознаване на пръстови отпечатъци"
   2832
   2833#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:550
   2834msgid "Please contact your system administrator for help."
   2835msgstr "Обърнете се към системния си администратор за помощ."
   2836
   2837#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:587
   2838#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:1
   2839msgid "Enable Fingerprint Login"
   2840msgstr "Включване на влизането с пръстов отпечатък"
   2841
   2842#. translators:
   2843#. * The variable is the name of the device, for example:
   2844#. * "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the
   2845#. * 'Digital Persona U.are.U 4000/4000B' device."
   2846#.
   2847#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:621
   2848#, c-format
   2849msgid ""
   2850"To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, "
   2851"using the '%s' device."
   2852msgstr ""
   2853"За да използвате функционалността да се идентифицирате с пръстови "
   2854"отпечатъци, трябва първо да въведете такива чрез устройството „%s“."
   2855
   2856#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:629
   2857#, c-format
   2858msgid ""
   2859"Enrolling fingerprints for\n"
   2860"<b><big>%s</big></b>"
   2861msgstr ""
   2862"Записване на пръстови отпечатъци за \n"
   2863"<b><big>%s</big></b>"
   2864
   2865#: ../panels/user-accounts/um-language-dialog.c:180
   2866#, fuzzy
   2867msgid "Other..."
   2868msgstr "Други..."
   2869
   2870#: ../panels/user-accounts/um-lockbutton.c:365
   2871msgid "Locked"
   2872msgstr "Заключено"
   2873
   2874#: ../panels/user-accounts/um-lockbutton.c:374
   2875msgid ""
   2876"Dialog is unlocked.\n"
   2877"Click to prevent further changes"
   2878msgstr ""
   2879"Диалогът е отключен.\n"
   2880"Натиснете, за да предотвратите бъдещи промени."
   2881
   2882#: ../panels/user-accounts/um-lockbutton.c:383
   2883msgid ""
   2884"Dialog is locked.\n"
   2885"Click to make changes"
   2886msgstr ""
   2887"Диалогът е заключен.\n"
   2888"Натиснете, за да позволите правенето на промени."
   2889
   2890#: ../panels/user-accounts/um-lockbutton.c:392
   2891#, fuzzy
   2892msgid ""
   2893"System policy prevents changes.\n"
   2894"Contact your system administrator"
   2895msgstr ""
   2896"Системните правила не позволяват промени.\n"
   2897"Обърнете се към системния си администратор за помощ."
   2898
   2899#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:179
   2900msgid "More choices..."
   2901msgstr "Още..."
   2902
   2903#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:285
   2904msgid "Please choose another password."
   2905msgstr "Моля, изберете друга парола."
   2906
   2907#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:294
   2908#, fuzzy
   2909msgid "Please type your current password again."
   2910msgstr "Моля, въведете своята парола отново."
   2911
   2912#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:300
   2913#, fuzzy
   2914msgid "Password could not be changed"
   2915msgstr "Паролата не може да бъде променяна."
   2916
   2917#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:372
   2918#, fuzzy
   2919msgid "You need to enter a new password"
   2920msgstr "Налага се да въведете нова парола."
   2921
   2922#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:381
   2923msgid "You need to confirm the password"
   2924msgstr "Налага се да потвърдите паролата си."
   2925
   2926#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:384
   2927#, fuzzy
   2928msgid "The passwords do not match"
   2929msgstr "Паролите не съвпадат."
   2930
   2931#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:390
   2932msgid "You need to enter your current password"
   2933msgstr "Трябва да въведете текущата си парола."
   2934
   2935#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:393
   2936#, fuzzy
   2937msgid "The current password is not correct"
   2938msgstr "Текущата парола е неправилна."
   2939
   2940#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:466
   2941#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:683
   2942msgctxt "Password strength"
   2943msgid "Too short"
   2944msgstr "Твърде къса"
   2945
   2946#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:469
   2947#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:684
   2948msgctxt "Password strength"
   2949msgid "Weak"
   2950msgstr "Слаба"
   2951
   2952#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:471
   2953#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:685
   2954#, fuzzy
   2955msgctxt "Password strength"
   2956msgid "Fair"
   2957msgstr "Сносна"
   2958
   2959#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:473
   2960#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:686
   2961msgctxt "Password strength"
   2962msgid "Good"
   2963msgstr "Добра"
   2964
   2965#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:475
   2966#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:687
   2967#, fuzzy
   2968msgctxt "Password strength"
   2969msgid "Strong"
   2970msgstr "Силна"
   2971
   2972#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:514
   2973msgid "Passwords do not match"
   2974msgstr "Паролите не съвпадат."
   2975
   2976#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:540
   2977#, fuzzy
   2978msgid "Wrong password"
   2979msgstr "Неправилна парола."
   2980
   2981#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:97
   2982#: ../panels/user-accounts/data/language-chooser.ui.h:2
   2983#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:8
   2984#, fuzzy
   2985msgid "Select"
   2986msgstr "Избиране"
   2987
   2988#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:216
   2989#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:2
   2990msgid "Browse for more pictures"
   2991msgstr "Разглеждане за нови изображения"
   2992
   2993#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:429
   2994#, fuzzy
   2995msgid "Disable image"
   2996msgstr "Изключете картината"
   2997
   2998#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:447
   2999msgid "Take a photo..."
   3000msgstr "Снимайте..."
   3001
   3002#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:465
   3003msgid "Browse for more pictures..."
   3004msgstr "Разглеждане са нови изображения..."
   3005
   3006#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:690
   3007#, c-format
   3008msgid "Used by %s"
   3009msgstr "Използва се от „%s“."
   3010
   3011#: ../panels/user-accounts/um-user-manager.c:430
   3012#, fuzzy, c-format
   3013msgid "A user with name '%s' already exists."
   3014msgstr "Потребител „%s“ вече съществува."
   3015
   3016#: ../panels/user-accounts/um-user-manager.c:525
   3017msgid "This user does not exist."
   3018msgstr "Не съществува такъв потребител."
   3019
   3020#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:359
   3021msgid "Failed to delete user"
   3022msgstr "Неуспех при изтриването на потребител"
   3023
   3024#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:419
   3025msgid "You cannot delete your own account."
   3026msgstr "Невъзможно е да изтриете собствения си акаунт."
   3027
   3028#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:428
   3029#, c-format
   3030msgid "%s is still logged in"
   3031msgstr "„%s“ все още е логнат."
   3032
   3033#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:432
   3034msgid ""
   3035"Deleting a user while they are logged in can leave the system in an "
   3036"inconsistent state."
   3037msgstr ""
   3038"Изтриването на логнат потребител е опасно и може да навреди на стабилността "
   3039"на системата."
   3040
   3041#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:441
   3042#, c-format
   3043msgid "Do you want to keep %s's files?"
   3044msgstr "Желаете ли да запазите файловете на „%s“?"
   3045
   3046#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:445
   3047msgid ""
   3048"It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files "
   3049"around when deleting a user account."
   3050msgstr ""
   3051"Възможно е да запазите домашната папка, пощенската кореспонденция, както и "
   3052"временните файлове, когато изтривате съответен потребителски акаунт."
   3053
   3054#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:448
   3055#, fuzzy
   3056msgid "_Delete Files"
   3057msgstr "_Изтриване на файловете"
   3058
   3059#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:449
   3060#, fuzzy
   3061msgid "_Keep Files"
   3062msgstr "Запазване на файловете"
   3063
   3064#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:450
   3065msgid "_Cancel"
   3066msgstr "_Отказ"
   3067
   3068#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:474
   3069msgctxt "Password mode"
   3070msgid "Account disabled"
   3071msgstr "Акаунтът е изключен"
   3072
   3073#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:483
   3074msgctxt "Password mode"
   3075msgid "To be set at next login"
   3076msgstr "Задаване при вход в системата"
   3077
   3078#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:486
   3079#, fuzzy
   3080msgctxt "Password mode"
   3081msgid "None"
   3082msgstr "Никаква"
   3083
   3084#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:808
   3085msgid "Failed to contact the accounts service"
   3086msgstr "Неуспех при опит за контакт с Account Service."
   3087
   3088#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:810
   3089#, fuzzy
   3090msgid "Please make sure that the AccountService is installed and enabled."
   3091msgstr "Моля, проверете дали AcountService е инсталиран и включен."
   3092
   3093#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:843
   3094msgid ""
   3095"To make changes,\n"
   3096"click the * icon first"
   3097msgstr ""
   3098"За да правите промени,\n"
   3099"натиснете иконата с * ."
   3100
   3101#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:881
   3102#, fuzzy
   3103msgid "Create a user"
   3104msgstr "Създаване на потребител"
   3105
   3106#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:892
   3107#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1191
   3108msgid ""
   3109"To create a user,\n"
   3110"click the * icon first"
   3111msgstr ""
   3112"За да създадете потребител,\n"
   3113"натиснете иконата с * ."
   3114
   3115#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:901
   3116msgid "Delete the selected user"
   3117msgstr "Изтрийте избрания потребител"
   3118
   3119#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:913
   3120#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1196
   3121msgid ""
   3122"To delete the selected user,\n"
   3123"click the * icon first"
   3124msgstr ""
   3125"За да изтриете избрания потребител,\n"
   3126"натиснете иконата с * ."
   3127
   3128#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1091
   3129#, fuzzy
   3130msgid "My Account"
   3131msgstr "Моят акаунт"
   3132
   3133#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1101
   3134msgid "Other Accounts"
   3135msgstr "Други акаунти"
   3136
   3137#: ../panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in.h:1
   3138msgid "Add or remove users"
   3139msgstr "Добавяне или премахване на потребители"
   3140
   3141#. Translators: those are keywords for the user accounts control-center panel
   3142#: ../panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in.h:3
   3143msgid "Login;Name;Fingerprint;Avatar;Logo;Face;Password;"
   3144msgstr "Вход;Име;Отпечатък;Аватар;Лого;Лице;Парола;"
   3145
   3146#: ../panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in.h:4
   3147#, fuzzy
   3148msgid "User Accounts"
   3149msgstr "Потребителски акаунти"
   3150
   3151#: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:1
   3152#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:3
   3153#, fuzzy
   3154msgid "Administrator"
   3155msgstr "администратор"
   3156
   3157#: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:2
   3158#, fuzzy
   3159msgid "Cr_eate"
   3160msgstr "_Създаване"
   3161
   3162#: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:3
   3163#, fuzzy
   3164msgid "Create new account"
   3165msgstr "Създаване на нов акаунт"
   3166
   3167#: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:4
   3168#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:11
   3169#, fuzzy
   3170msgid "Standard"
   3171msgstr "стандартен"
   3172
   3173#: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:5
   3174#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:12
   3175#, fuzzy
   3176msgid "Supervised"
   3177msgstr "контролиран"
   3178
   3179#: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:6
   3180#, fuzzy
   3181msgid "_Account Type:"
   3182msgstr "Тип на _акаунта:"
   3183
   3184#: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:7
   3185#, fuzzy
   3186msgid "_Full name:"
   3187msgstr "Пълно име:"
   3188
   3189#: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:8
   3190#, fuzzy
   3191msgid "_Username:"
   3192msgstr "Потр_ебителско име:"
   3193
   3194#: ../panels/user-accounts/data/language-chooser.ui.h:1
   3195#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:3
   3196msgid "Cancel"
   3197msgstr "Отказ"
   3198
   3199#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:1
   3200msgid ""
   3201"<a href=\"http://wolfram.org/writing/howto/password.html\">How to choose a "
   3202"strong password</a>"
   3203msgstr ""
   3204"<a href=\"http://wolfram.org/writing/howto/password.html\">Как се избира "
   3205"силна парола</a>"
   3206
   3207#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:2
   3208msgid ""
   3209"<small>This hint may be displayed at the login screen.  It will be visible "
   3210"to all users of this system.  Do <b>not</b> include the password here.</"
   3211"small>"
   3212msgstr ""
   3213"<small>Тази подсказка ще се показва на входния екран и ще бъде видима и за "
   3214"всички останали потребители. Ето защо тя не бива да съдържа паролата Ви.</"
   3215"small>"
   3216
   3217#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:3
   3218#, fuzzy
   3219msgid "C_onfirm password:"
   3220msgstr "П_отвърждаване:"
   3221
   3222#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:4
   3223#, fuzzy
   3224msgid "Ch_ange"
   3225msgstr "Промян_а"
   3226
   3227#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:5
   3228#, fuzzy
   3229msgid "Changing password for:"
   3230msgstr "Промяна на паролата на:"
   3231
   3232#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:6
   3233#, fuzzy
   3234msgid "Choose a generated password"
   3235msgstr "Изберете генерирана парола"
   3236
   3237#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:7
   3238msgid "Choose password at next login"
   3239msgstr "Избиране на парола при следващия логин"
   3240
   3241#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:8
   3242msgid "Current _password:"
   3243msgstr "Текуща _парола:"
   3244
   3245#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:9
   3246msgid "Disable this account"
   3247msgstr "Изключване на този акаунт"
   3248
   3249#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:10
   3250msgid "Enable this account"
   3251msgstr "Включване на този акаунт"
   3252
   3253#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:11
   3254#, fuzzy
   3255msgid "Fair"
   3256msgstr "Сносна"
   3257
   3258#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:12
   3259msgid "Log in without a password"
   3260msgstr "Логин без парола"
   3261
   3262#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:13
   3263#, fuzzy
   3264msgid "Set a password now"
   3265msgstr "Въведете парола сега"
   3266
   3267#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:14
   3268#, fuzzy
   3269msgid "_Action:"
   3270msgstr "Действие"
   3271
   3272#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:15
   3273#, fuzzy
   3274msgid "_Hint:"
   3275msgstr "Подсказка:"
   3276
   3277#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:16
   3278msgid "_New password:"
   3279msgstr "_Нова парола:"
   3280
   3281#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:17
   3282#, fuzzy
   3283msgid "_Show password"
   3284msgstr "_Показване на паролата:"
   3285
   3286#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:1
   3287#, fuzzy
   3288msgid "Browse"
   3289msgstr "Разглеждане"
   3290
   3291#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:4
   3292msgid "Changing photo for:"
   3293msgstr "Промяна на снимката на:"
   3294
   3295#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:5
   3296msgid ""
   3297"Choose a picture that will be shown at the login screen for this account."
   3298msgstr "Изберете картина, която да идентифицира този акаунт на входния екран."
   3299
   3300#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:6
   3301#, fuzzy
   3302msgid "Gallery"
   3303msgstr "Галерия"
   3304
   3305#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:7
   3306msgid "Photograph"
   3307msgstr "Фотография"
   3308
   3309#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:9
   3310#, fuzzy
   3311msgid "Take a photograph"
   3312msgstr "Заснемане на фотография"
   3313
   3314#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:1
   3315msgid "Account Information"
   3316msgstr "Информация за акаунт"
   3317
   3318#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:2
   3319msgid "Account type:"
   3320msgstr "Тип на акаунта:"
   3321
   3322#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:4
   3323msgid "Automatic Login:"
   3324msgstr "Автоматичен логин:"
   3325
   3326#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:5
   3327#, fuzzy
   3328msgid "Fingerprint Login:"
   3329msgstr "Логин с пръстов отпечатък:"
   3330
   3331#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:6
   3332#, fuzzy
   3333msgid "Language:"
   3334msgstr "Език:"
   3335
   3336#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:7
   3337#, fuzzy
   3338msgid "Login Options"
   3339msgstr "Настро_йки…"
   3340
   3341#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:8
   3342#, fuzzy
   3343msgid "Open"
   3344msgstr "Отваряне"
   3345
   3346#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:9
   3347#, fuzzy
   3348msgid "Password:"
   3349msgstr "Парола:"
   3350
   3351#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:10
   3352#, fuzzy
   3353msgid "Restrictions:"
   3354msgstr "Ограничения:"
   3355
   3356#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:2
   3357msgid "Left index finger"
   3358msgstr "Ляв показалец"
   3359
   3360#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:3
   3361msgid "Left little finger"
   3362msgstr "Ляво кутре"
   3363
   3364#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:4
   3365msgid "Left middle finger"
   3366msgstr "Ляв среден пръст"
   3367
   3368#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:5
   3369msgid "Left ring finger"
   3370msgstr "Ляв безименен пръст"
   3371
   3372#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:6
   3373msgid "Left thumb"
   3374msgstr "Ляв палец"
   3375
   3376#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:7
   3377msgid "Other finger: "
   3378msgstr "Друг пръст:"
   3379
   3380#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:8
   3381msgid "Right index finger"
   3382msgstr "Десен показалец"
   3383
   3384#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:9
   3385msgid "Right little finger"
   3386msgstr "Дясно кутре"
   3387
   3388#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:10
   3389msgid "Right middle finger"
   3390msgstr "Десен среден пръст"
   3391
   3392#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:11
   3393msgid "Right ring finger"
   3394msgstr "Десен безименен пръстен"
   3395
   3396#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:12
   3397msgid "Right thumb"
   3398msgstr "Десен палец"
   3399
   3400#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:13
   3401msgid ""
   3402"Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in "
   3403"using your fingerprint reader."
   3404msgstr ""
   3405"Пръстовият Ви отпечатък е запазен успешно. Оттук нататък би трябвало да "
   3406"имате възможността да се идентифицирате чрез четеца на отпечатъци."
   3407
   3408#: ../shell/control-center.c:47
   3409msgid "Show the overview"
   3410msgstr "Преглед"
   3411
   3412#: ../shell/control-center.c:48
   3413msgid "Panel to display"
   3414msgstr "Панел за показване"
   3415
   3416#: ../shell/control-center.c:65
   3417#, fuzzy
   3418msgid "- System Settings"
   3419msgstr "- Системни настройки"
   3420
   3421#: ../shell/control-center.c:72
   3422#, c-format
   3423msgid ""
   3424"%s\n"
   3425"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
   3426msgstr ""
   3427"%s\n"
   3428"Използвайте '%s --help', за да видите пълен списък с валидните опции от "
   3429"командния ред.\n"
   3430
   3431#: ../shell/gnome-control-center.desktop.in.in.h:1 ../shell/shell.ui.h:1
   3432msgid "System Settings"
   3433msgstr "Системни настройки"
   3434
  19573435#: ../shell/gnomecc.directory.in.h:1
  19583436msgid "Control Center"
  19593437msgstr "Контролен център"
  19603438
  1961 #: ../shell/gnome-control-center.desktop.in.in.h:2
  1962 msgid "The GNOME configuration tool"
  1963 msgstr "Инструмент за настройки на GNOME"
  1964 
  1965 #: ../typing-break/drw-break-window.c:194
  1966 msgid "_Postpone Break"
  1967 msgstr "_Отлагане на почивката"
  1968 
  1969 #: ../typing-break/drw-break-window.c:250
  1970 msgid "Take a break!"
  1971 msgstr "Време е за почивка"
  1972 
  1973 #: ../typing-break/drwright.c:136
  1974 msgid "_Take a Break"
  1975 msgstr "_Взимане на почивка"
  1976 
  1977 #: ../typing-break/drwright.c:507
  1978 #, c-format
  1979 msgid "Take a break now (next in %dm)"
  1980 msgstr "Взимане на почивка сега (следващата е след %d мин.)"
  1981 
  1982 #: ../typing-break/drwright.c:509
  1983 #, c-format
  1984 msgid "%d minute until the next break"
  1985 msgid_plural "%d minutes until the next break"
  1986 msgstr[0] "%d минута до следващата почивка"
  1987 msgstr[1] "%d минути до следващата почивка"
  1988 
  1989 #: ../typing-break/drwright.c:515
  1990 #, c-format
  1991 msgid "Take a break now (next in less than one minute)"
  1992 msgstr "Взимане на почивка сега (следващата е след по-малко от минута)"
  1993 
  1994 #: ../typing-break/drwright.c:517
  1995 #, c-format
  1996 msgid "Less than one minute until the next break"
  1997 msgstr "По-малко от минута до следващата почивка"
  1998 
  1999 #: ../typing-break/drwright.c:614
  2000 #, c-format
  2001 msgid ""
  2002 "Unable to bring up the typing break properties dialog with the following "
  2003 "error: %s"
  2004 msgstr ""
  2005 "Прозорецът с настройките за почивките при писане не може да се покаже поради "
  2006 "следната грешка: %s"
  2007 
  2008 #: ../typing-break/drwright.c:631
  2009 msgid "Written by Richard Hult <richard@imendio.com>"
  2010 msgstr "Написано от Richard Hult <richard@imendio.com>"
  2011 
  2012 #: ../typing-break/drwright.c:632
  2013 msgid "Eye candy added by Anders Carlsson"
  2014 msgstr "Шаренийките са добавени от Anders Carlsson"
  2015 
  2016 #: ../typing-break/drwright.c:641
  2017 msgid "A computer break reminder."
  2018 msgstr "Напомняне за почивки."
  2019 
  2020 #: ../typing-break/drwright.c:643
  2021 msgid "translator-credits"
  2022 msgstr ""
  2023 "Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
  2024 "Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
  2025 "Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
  2026 "Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
  2027 "Янко Канети <yaneti@declera.com>\n"
  2028 "Борислав Александров <B.Aleksandrov@cnsys.bg>\n"
  2029 "Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
  2030 "\n"
  2031 "Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
  2032 "Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  2033 "Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  2034 
  2035 #: ../typing-break/main.c:63
  2036 msgid "Enable debugging code"
  2037 msgstr "Включване на кода за изчистване на грешки"
  2038 
  2039 #: ../typing-break/main.c:65
  2040 msgid "Don't check whether the notification area exists"
  2041 msgstr "Да не се проверява дали областта за уведомяване съществува"
  2042 
  2043 #: ../typing-break/main.c:91
  2044 msgid "Typing Monitor"
  2045 msgstr "Наблюдение на писането"
  2046 
  2047 #: ../typing-break/main.c:108
  2048 msgid ""
  2049 "The typing monitor uses the notification area to display information. You "
  2050 "don't seem to have a notification area on your panel. You can add it by "
  2051 "right-clicking on your panel and choosing 'Add to panel', selecting "
  2052 "'Notification area' and clicking 'Add'."
  2053 msgstr ""
  2054 "Наблюдението на писането използва областта за уведомяване, за да показва "
  2055 "информация. Изглежда не сте включили тази област във вашия панел. Може да я "
  2056 "добавите като щракнете с десния бутон на мишката върху панела и изберете "
  2057 "„Добавяне към панела“ → „Полезни“ → „Област за уведомяване“."
  2058 
  2059 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:1
  2060 msgid "If set to true, then OpenType fonts will be thumbnailed."
  2061 msgstr ""
  2062 "Ако е истина, шрифтовете във формат OpenType ще се показват с "
  2063 "миниизображение."
  2064 
  2065 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:2
  2066 msgid "If set to true, then PCF fonts will be thumbnailed."
  2067 msgstr ""
  2068 "Ако е истина, шрифтовете във формат PCF ще се показват с миниизображение."
  2069 
  2070 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:3
  2071 msgid "If set to true, then TrueType fonts will be thumbnailed."
  2072 msgstr ""
  2073 "Ако е истина, шрифтовете във формат TrueType ще се показват с "
  2074 "миниизображение."
  2075 
  2076 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:4
  2077 msgid "If set to true, then Type1 fonts will be thumbnailed."
  2078 msgstr ""
  2079 "Ако е истина, шрифтовете във формат Type1 ще се показват с миниизображение."
  2080 
  2081 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:5
  2082 msgid ""
  2083 "Set this key to the command used to create thumbnails for OpenType fonts."
  2084 msgstr ""
  2085 "Команда за създаването на миниизображения за шрифтове във формат OpenType."
  2086 
  2087 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:6
  2088 msgid "Set this key to the command used to create thumbnails for PCF fonts."
  2089 msgstr "Команда за създаването на миниизображения за шрифтове във формат PCF."
  2090 
  2091 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:7
  2092 msgid ""
  2093 "Set this key to the command used to create thumbnails for TrueType fonts."
  2094 msgstr ""
  2095 "Команда за създаването на миниизображения за шрифтове във формат TrueType."
  2096 
  2097 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:8
  2098 msgid "Set this key to the command used to create thumbnails for Type1 fonts."
  2099 msgstr ""
  2100 "Команда за създаването на миниизображения за шрифтове във формат Type1."
  2101 
  2102 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:9
  2103 msgid "Thumbnail command for OpenType fonts"
  2104 msgstr "Команда за миниизображения за шрифтове OpenType."
  2105 
  2106 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:10
  2107 msgid "Thumbnail command for PCF fonts"
  2108 msgstr "Команда за миниизображения за шрифтове PCF."
  2109 
  2110 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:11
  2111 msgid "Thumbnail command for TrueType fonts"
  2112 msgstr "Команда за миниизображения за шрифтове TrueType."
  2113 
  2114 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:12
  2115 msgid "Thumbnail command for Type1 fonts"
  2116 msgstr "Команда за миниизображения за шрифтове Type1."
  2117 
  2118 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:13
  2119 msgid "Whether to thumbnail OpenType fonts"
  2120 msgstr "Да има ли миниизображения за шрифтове OpenType"
  2121 
  2122 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:14
  2123 msgid "Whether to thumbnail PCF fonts"
  2124 msgstr "Да има ли миниизображения за шрифтове PCF"
  2125 
  2126 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:15
  2127 msgid "Whether to thumbnail TrueType fonts"
  2128 msgstr "Да има ли миниизображения за шрифтове TrueType"
  2129 
  2130 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:16
  2131 msgid "Whether to thumbnail Type1 fonts"
  2132 msgstr "Да има ли миниизображения за шрифтове Type1"
  2133 
  2134 #: ../font-viewer/font-view.c:297
  2135 msgid "Name:"
  2136 msgstr "Име:"
  2137 
  2138 #: ../font-viewer/font-view.c:300
  2139 msgid "Style:"
  2140 msgstr "Стил:"
  2141 
  2142 #: ../font-viewer/font-view.c:313
  2143 msgid "Type:"
  2144 msgstr "Вид:"
  2145 
  2146 #: ../font-viewer/font-view.c:317
  2147 msgid "Size:"
  2148 msgstr "Размер:"
  2149 
  2150 #: ../font-viewer/font-view.c:361 ../font-viewer/font-view.c:374
  2151 msgid "Version:"
  2152 msgstr "Версия:"
  2153 
  2154 #: ../font-viewer/font-view.c:365 ../font-viewer/font-view.c:376
  2155 msgid "Copyright:"
  2156 msgstr "Авторски права:"
  2157 
  2158 #: ../font-viewer/font-view.c:369
  2159 msgid "Description:"
  2160 msgstr "Описание:"
  2161 
  2162 #: ../font-viewer/font-view.c:453
  2163 msgid "Installed"
  2164 msgstr "Инсталиран"
  2165 
  2166 #: ../font-viewer/font-view.c:456
  2167 msgid "Install Failed"
  2168 msgstr "Неуспешно инсталиране"
  2169 
  2170 #: ../font-viewer/font-view.c:526
  2171 #, c-format
  2172 msgid "usage: %s fontfile\n"
  2173 msgstr "употреба: %s шрифтов_файл\n"
  2174 
  2175 #: ../font-viewer/font-view.c:597
  2176 msgid "I_nstall Font"
  2177 msgstr "Инстали_ране на шрифт"
  2178 
  2179 #: ../font-viewer/gnome-font-viewer.desktop.in.in.h:1
  2180 msgid "Font Viewer"
  2181 msgstr "Преглед на шрифтове"
  2182 
  2183 #: ../font-viewer/gnome-font-viewer.desktop.in.in.h:2
  2184 msgid "Preview fonts"
  2185 msgstr "Предварителен преглед на шрифтове"
  2186 
  2187 #: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:245
  2188 msgid "Text to thumbnail (default: Aa)"
  2189 msgstr "Текст в миниизображението (стандартно е „Aa“)"
  2190 
  2191 #: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:245
  2192 msgid "TEXT"
  2193 msgstr "ТЕКСТ"
  2194 
  2195 #: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:247
  2196 msgid "Font size (default: 64)"
  2197 msgstr "Размер на шрифта (стандартно е 64)"
  2198 
  2199 #: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:247
  2200 msgid "SIZE"
  2201 msgstr "РАЗМЕР"
  2202 
  2203 #: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:249
  2204 msgid "FONT-FILE OUTPUT-FILE"
  2205 msgstr "ШРИФТОВ_ФАЙЛ ИЗХОДЕН_ФАЙЛ"
  2206 
  2207 #: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:268
  2208 #, c-format
  2209 msgid "Error parsing arguments: %s\n"
  2210 msgstr "Грешка при анализа на аргументите: %s\n"
  2211 
  2212 #: ../examples/gnome-example-panel.desktop.in.in.h:1
  2213 msgid "Example Panel"
  2214 msgstr ""
  2215 
  2216 #: ../examples/gnome-example-panel.desktop.in.in.h:2
  2217 msgid "Example preferences panel"
  2218 msgstr ""
  2219 
  2220 #: ../shell/shell.ui.h:1
  2221 msgid "System Settings"
  2222 msgstr ""
  2223 
  22243439#: ../shell/shell.ui.h:2
  22253440msgid "_All Settings"
  2226 msgstr ""
  2227 
  2228 #~ msgid "Image/label border"
  2229 #~ msgstr "Рамка на изображение/етикет"
  2230 
  2231 #~ msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
  2232 #~ msgstr "Широчината на рамката около етикет"
  2233 
  2234 #~ msgid "Alert Type"
  2235 #~ msgstr "Вид предупреждение"
  2236 
  2237 #~ msgid "The type of alert"
  2238 #~ msgstr "Вид на предупреждението"
  2239 
  2240 #~ msgid "Alert Buttons"
  2241 #~ msgstr "Бутони при предупреждение"
  2242 
  2243 #~ msgid "The buttons shown in the alert dialog"
  2244 #~ msgstr "Бутоните, които се показват при предупреждение"
  2245 
  2246 #~ msgid "Show more _details"
  2247 #~ msgstr "Показване на пове_че информация"
  2248 
  2249 #~ msgid "Place your left thumb on %s"
  2250 #~ msgstr "Поставете левия си палец върху %s"
  2251 
  2252 #~ msgid "Swipe your left thumb on %s"
  2253 #~ msgstr "Преминете с левия си палец върху %s"
  2254 
  2255 #~ msgid "Place your left index finger on %s"
  2256 #~ msgstr "Поставете левия си показалец върху %s"
  2257 
  2258 #~ msgid "Swipe your left index finger on %s"
  2259 #~ msgstr "Преминете с левия си показалец върху %s"
  2260 
  2261 #~ msgid "Place your left middle finger on %s"
  2262 #~ msgstr "Поставете левия си среден пръст върху %s"
  2263 
  2264 #~ msgid "Swipe your left middle finger on %s"
  2265 #~ msgstr "Преминете с левия си среден пръст върху %s"
  2266 
  2267 #~ msgid "Place your left ring finger on %s"
  2268 #~ msgstr "Поставете левия си безименен пръст върху %s"
  2269 
  2270 #~ msgid "Swipe your left ring finger on %s"
  2271 #~ msgstr "Преминете с левия си безименен пръст върху %s"
  2272 
  2273 #~ msgid "Place your left little finger on %s"
  2274 #~ msgstr "Поставете лявото си кутре върху %s"
  2275 
  2276 #~ msgid "Swipe your left little finger on %s"
  2277 #~ msgstr "Преминете с лявото си кутре върху %s"
  2278 
  2279 #~ msgid "Place your right thumb on %s"
  2280 #~ msgstr "Поставете десния си палец върху %s"
  2281 
  2282 #~ msgid "Swipe your right thumb on %s"
  2283 #~ msgstr "Преминете с десния си палец върху %s"
  2284 
  2285 #~ msgid "Place your right index finger on %s"
  2286 #~ msgstr "Поставете десния си показалец върху %s"
  2287 
  2288 #~ msgid "Swipe your right index finger on %s"
  2289 #~ msgstr "Преминете с десния си показалец върху %s"
  2290 
  2291 #~ msgid "Place your right middle finger on %s"
  2292 #~ msgstr "Поставете десния си среден пръст върху %s"
  2293 
  2294 #~ msgid "Swipe your right middle finger on %s"
  2295 #~ msgstr "Преминете с десния си среден пръст върху %s"
  2296 
  2297 #~ msgid "Place your right ring finger on %s"
  2298 #~ msgstr "Поставете десния си безимен пръст върху %s"
  2299 
  2300 #~ msgid "Swipe your right ring finger on %s"
  2301 #~ msgstr "Преминете с десния си безимен пръст върху %s"
  2302 
  2303 #~ msgid "Place your right little finger on %s"
  2304 #~ msgstr "Поставете дясното си кутре върху %s"
  2305 
  2306 #~ msgid "Swipe your right little finger on %s"
  2307 #~ msgstr "Преминете с дясното си кутре върху %s"
  2308 
  2309 #~ msgid "Place your finger on the reader again"
  2310 #~ msgstr "Поставете пръста си отново върху четеца"
  2311 
  2312 #~ msgid "Swipe your finger again"
  2313 #~ msgstr "Преминете с пръста си отново върху четеца"
  2314 
  2315 #~ msgid "Swipe was too short, try again"
  2316 #~ msgstr "Преминахте твърде бързо, опитайте отново"
  2317 
  2318 #~ msgid "Your finger was not centered, try swiping your finger again"
  2319 #~ msgstr "Пръстът ви не беше поставен правилно, преминете с него отново"
  2320 
  2321 #~ msgid "Remove your finger, and try swiping your finger again"
  2322 #~ msgstr "Махнете пръста си и пробвайте да преминете с него отново"
  2323 
  2324 #~ msgid "Select Image"
  2325 #~ msgstr "Избор на изображение"
  2326 
  2327 #~ msgid "No Image"
  2328 #~ msgstr "Няма изображение"
  2329 
  2330 #~ msgid "Images"
  2331 #~ msgstr "Изображения"
  2332 
  2333 #~ msgid "All Files"
  2334 #~ msgstr "Всички файлове"
  2335 
  2336 #~ msgid ""
  2337 #~ "There was an error while trying to get the addressbook information\n"
  2338 #~ "Evolution Data Server can't handle the protocol"
  2339 #~ msgstr ""
  2340 #~ "Възникна грешка при опита за получаване на информация за адресника\n"
  2341 #~ "Evolution Data Server не може да обработи протокола"
  2342 
  2343 #~ msgid "Unable to open address book"
  2344 #~ msgstr "Адресникът не може да се отвори."
  2345 
  2346 #~ msgid "About %s"
  2347 #~ msgstr "Относно %s"
  2348 
  2349 #~ msgid "A_IM/iChat:"
  2350 #~ msgstr "_AIM/iChat:"
  2351 
  2352 #~ msgid "A_ddress:"
  2353 #~ msgstr "Адр_ес:"
  2354 
  2355 #~ msgid "About Me"
  2356 #~ msgstr "За мен"
  2357 
  2358 #~ msgid "Address"
  2359 #~ msgstr "Адрес"
  2360 
  2361 #~ msgid "C_ity:"
  2362 #~ msgstr "_Град:"
  2363 
  2364 #~ msgid "C_ompany:"
  2365 #~ msgstr "_Фирма:"
  2366 
  2367 #~ msgid "Cale_ndar:"
  2368 #~ msgstr "_Календар:"
  2369 
  2370 #~ msgid "Change Passwo_rd..."
  2371 #~ msgstr "Смяна на па_ролата…"
  2372 
  2373 #~ msgid "Ci_ty:"
  2374 #~ msgstr "Гра_д:"
  2375 
  2376 #~ msgid "Co_untry:"
  2377 #~ msgstr "_Страна:"
  2378 
  2379 #~ msgid "Cou_ntry:"
  2380 #~ msgstr "С_трана:"
  2381 
  2382 #~ msgid "Disable _Fingerprint Login..."
  2383 #~ msgstr "Изключване на влизането с _отпечатък…"
  2384 
  2385 #~ msgid "Email"
  2386 #~ msgstr "Електронна поща"
  2387 
  2388 #~ msgid "Enable _Fingerprint Login..."
  2389 #~ msgstr "Включване на влизането с _отпечатък…"
  2390 
  2391 #~ msgid "Full Name"
  2392 #~ msgstr "Пълно име"
  2393 
  2394 #~ msgid "Hom_e:"
  2395 #~ msgstr "Д_омашен:"
  2396 
  2397 #~ msgid "Home"
  2398 #~ msgstr "Домашна папка"
  2399 
  2400 #~ msgid "IC_Q:"
  2401 #~ msgstr "IC_Q:"
  2402 
  2403 #~ msgid "Instant Messaging"
  2404 #~ msgstr "Бързи съобщения"
  2405 
  2406 #~ msgid "Job"
  2407 #~ msgstr "Работа"
  2408 
  2409 #~ msgid "M_SN:"
  2410 #~ msgstr "_MSN:"
  2411 
  2412 #~ msgid "P.O. _box:"
  2413 #~ msgstr "По_щ. кут.:"
  2414 
  2415 #~ msgid "P._O. box:"
  2416 #~ msgstr "П_ощ. кут.:"
  2417 
  2418 #~ msgid "Personal Info"
  2419 #~ msgstr "Лична информация"
  2420 
  2421 #~ msgid "Select your photo"
  2422 #~ msgstr "Изберете снимката си"
  2423 
  2424 #~ msgid "State/Pro_vince:"
  2425 #~ msgstr "Щат/провин_ция:"
  2426 
  2427 #~ msgid "Telephone"
  2428 #~ msgstr "Телефон"
  2429 
  2430 #~ msgid "User name:"
  2431 #~ msgstr "Потребителско име:"
  2432 
  2433 #~ msgid "Web"
  2434 #~ msgstr "Интернет"
  2435 
  2436 #~ msgid "Web _log:"
  2437 #~ msgstr "_Блог:"
  2438 
  2439 #~ msgid "Wor_k:"
  2440 #~ msgstr "С_лужебен:"
  2441 
  2442 #~ msgid "Work"
  2443 #~ msgstr "Служебен"
  2444 
  2445 #~ msgid "Work _fax:"
  2446 #~ msgstr "Служебен _факс:"
  2447 
  2448 #~ msgid "ZIP/_Postal code:"
  2449 #~ msgstr "Пощенски к_од:"
  2450 
  2451 #~ msgid "_Address:"
  2452 #~ msgstr "_Адрес:"
  2453 
  2454 #~ msgid "_Department:"
  2455 #~ msgstr "_Отдел:"
  2456 
  2457 #~ msgid "_GroupWise:"
  2458 #~ msgstr "_Groupwise:"
  2459 
  2460 #~ msgid "_Home page:"
  2461 #~ msgstr "_Лична страница:"
  2462 
  2463 #~ msgid "_Home:"
  2464 #~ msgstr "_Домашна:"
  2465 
  2466 #~ msgid "_Manager:"
  2467 #~ msgstr "Р_ъководител:"
  2468 
  2469 #~ msgid "_Mobile:"
  2470 #~ msgstr "_Мобилен телефон:"
  2471 
  2472 #~ msgid "_Profession:"
  2473 #~ msgstr "Проф_есия:"
  2474 
  2475 #~ msgid "_State/Province:"
  2476 #~ msgstr "Щат/прови_нция:"
  2477 
  2478 #~ msgid "_Title:"
  2479 #~ msgstr "_Титла:"
  2480 
  2481 #~ msgid "_Work:"
  2482 #~ msgstr "_Служебна:"
  2483 
  2484 #~ msgid "_XMPP:"
  2485 #~ msgstr "_XMPP:"
  2486 
  2487 #~ msgid "_Yahoo:"
  2488 #~ msgstr "_Yahoo:"
  2489 
  2490 #~ msgid "_ZIP/Postal code:"
  2491 #~ msgstr "Пощенски _код:"
  2492 
  2493 #~ msgid "Set your personal information"
  2494 #~ msgstr "Настройване на личната ви информация"
  2495 
  2496 #~ msgid ""
  2497 #~ "You are not allowed to access the device. Contact your system "
  2498 #~ "administrator."
  2499 #~ msgstr ""
  2500 #~ "Нямате право на достъп до това устройство. Обърнете се към системния си "
  2501 #~ "администратор."
  2502 
  2503 #~ msgid "The device is already in use."
  2504 #~ msgstr "Устройството вече се ползва."
  2505 
  2506 #~ msgid "An internal error occured"
  2507 #~ msgstr "Получи се вътрешна грешка"
  2508 
  2509 #~ msgid "Delete registered fingerprints?"
  2510 #~ msgstr "Изтриване на въведените отпечатъци?"
  2511 
  2512 #~ msgid "_Delete Fingerprints"
  2513 #~ msgstr "_Изтриване на отпечатъците"
  2514 
  2515 #~ msgid ""
  2516 #~ "Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login "
  2517 #~ "is disabled?"
  2518 #~ msgstr ""
  2519 #~ "Искате ли да изтриете въведените си отпечатъци и да изключите влизането с "
  2520 #~ "тях?"
  2521 
  2522 #~ msgid "Done!"
  2523 #~ msgstr "Готово!"
  2524 
  2525 #~ msgid "Could not access '%s' device"
  2526 #~ msgstr "Устройство „%s“ е недостъпно"
  2527 
  2528 #~ msgid "Could not start finger capture on '%s' device"
  2529 #~ msgstr ""
  2530 #~ "Устройство „%s“ не може да започне сканирането на пръстовия отпечатък"
  2531 
  2532 #~ msgid "Could not access any fingerprint readers"
  2533 #~ msgstr "Не може да бъде достъпен никакъв четец на пръстови отпечатъци"
  2534 
  2535 #~ msgid "Please contact your system administrator for help."
  2536 #~ msgstr "Обърнете се към системния си администратор за помощ."
  2537 
  2538 #~ msgid "Enable Fingerprint Login"
  2539 #~ msgstr "Включване на влизането с пръстов отпечатък"
  2540 
  2541 #~ msgid ""
  2542 #~ "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, "
  2543 #~ "using the '%s' device."
  2544 #~ msgstr ""
  2545 #~ "За да включите влизането с пръстови отпечатъци, трябва да запазите "
  2546 #~ "отпечатък чрез устройството „%s“."
  2547 
  2548 #~ msgid "Swipe finger on reader"
  2549 #~ msgstr "Преминете с пръст върху четеца"
  2550 
  2551 #~ msgid "Place finger on reader"
  2552 #~ msgstr "Поставете пръста си върху четеца"
  2553 
  2554 #~ msgid "Left index finger"
  2555 #~ msgstr "Ляв показалец"
  2556 
  2557 #~ msgid "Left little finger"
  2558 #~ msgstr "Ляво кутре"
  2559 
  2560 #~ msgid "Left middle finger"
  2561 #~ msgstr "Ляв среден пръст"
  2562 
  2563 #~ msgid "Left ring finger"
  2564 #~ msgstr "Ляв безименен пръст"
  2565 
  2566 #~ msgid "Left thumb"
  2567 #~ msgstr "Ляв палец"
  2568 
  2569 #~ msgid "Other finger: "
  2570 #~ msgstr "Друг пръст:"
  2571 
  2572 #~ msgid "Right index finger"
  2573 #~ msgstr "Десен показалец"
  2574 
  2575 #~ msgid "Right little finger"
  2576 #~ msgstr "Дясно кутре"
  2577 
  2578 #~ msgid "Right middle finger"
  2579 #~ msgstr "Десен среден пръст"
  2580 
  2581 #~ msgid "Right ring finger"
  2582 #~ msgstr "Десен безименен пръстен"
  2583 
  2584 #~ msgid "Right thumb"
  2585 #~ msgstr "Десен палец"
  2586 
  2587 #~ msgid "Select finger"
  2588 #~ msgstr "Избор на пръст"
  2589 
  2590 #~ msgid ""
  2591 #~ "Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in "
  2592 #~ "using your fingerprint reader."
  2593 #~ msgstr ""
  2594 #~ "Пръстовият ви отпечатък е запазен успешно. Вече трябва да можете да "
  2595 #~ "влезете като ползвате четеца на отпечатъци."
  2596 
  2597 #~ msgid "Child exited unexpectedly"
  2598 #~ msgstr "Дъщерният процес спря неочаквано"
  2599 
  2600 #~ msgid "Could not shutdown backend_stdin IO channel: %s"
  2601 #~ msgstr ""
  2602 #~ "В/И-ят канал за стандартен вход на ядрото не може да бъде затворен: %s"
  2603 
  2604 #~ msgid "Could not shutdown backend_stdout IO channel: %s"
  2605 #~ msgstr ""
  2606 #~ "В/И-ят канал за стандартен изход на ядрото не може да бъде затворен: %s"
  2607 
  2608 #~ msgid "Authenticated!"
  2609 #~ msgstr "Идентификацията е успешна!"
  2610 
  2611 #~ msgid ""
  2612 #~ "Your password has been changed since you initially authenticated! Please "
  2613 #~ "re-authenticate."
  2614 #~ msgstr ""
  2615 #~ "Паролата ви е променена откакто се идентифицирахте. Идентифицирайте се "
  2616 #~ "наново."
  2617 
  2618 #~ msgid "That password was incorrect."
  2619 #~ msgstr "Паролата не е вярна."
  2620 
  2621 #~ msgid "Your password has been changed."
  2622 #~ msgstr "Паролата беше променена."
  2623 
  2624 #~ msgid "System error: %s."
  2625 #~ msgstr "Системна грешка: %s."
  2626 
  2627 #~ msgid "The password is too short."
  2628 #~ msgstr "Паролата е твърде кратка."
  2629 
  2630 #~ msgid "The password is too simple."
  2631 #~ msgstr "Паролата е твърде проста."
  2632 
  2633 #~ msgid "The old and new passwords are too similar."
  2634 #~ msgstr "Старата и новата парола си приличат твърде много."
  2635 
  2636 #~ msgid "The new password must contain numeric or special character(s)."
  2637 #~ msgstr "Новата парола трябва да съдържа цифри или специални знаци."
  2638 
  2639 #~ msgid "The old and new passwords are the same."
  2640 #~ msgstr "Старата и новата парола са еднакви."
  2641 
  2642 #~ msgid "The new password has already been used recently."
  2643 #~ msgstr "Новата парола е ползвана прекалено скоро в миналото."
  2644 
  2645 #~ msgid "Unable to launch %s: %s"
  2646 #~ msgstr "Неуспех при стартирането на %s: %s"
  2647 
  2648 #~ msgid "Unable to launch backend"
  2649 #~ msgstr "Не може да се пусне основната програма"
  2650 
  2651 #~ msgid "A system error has occurred"
  2652 #~ msgstr "Получи се грешка в системата"
  2653 
  2654 #~ msgid "Checking password..."
  2655 #~ msgstr "Проверяване на паролата…"
  2656 
  2657 #~ msgid "Click <b>Change password</b> to change your password."
  2658 #~ msgstr ""
  2659 #~ "Натиснете бутона <b>Смяна на паролата</b>, за да смените паролата си."
  2660 
  2661 #~ msgid "Please type your password in the <b>New password</b> field."
  2662 #~ msgstr "Въведете паролата си в полето <b>Нова парола</b>."
  2663 
  2664 #~ msgid ""
  2665 #~ "Please type your password again in the <b>Retype new password</b> field."
  2666 #~ msgstr "Въведете отново паролата си в полето <b>Въведете новата парола</b>."
  2667 
  2668 #~ msgid "The two passwords are not equal."
  2669 #~ msgstr "Двете пароли не съвпадат."
  2670 
  2671 #~ msgid "Change pa_ssword"
  2672 #~ msgstr "Смяна на _паролата"
  2673 
  2674 #~ msgid "Change password"
  2675 #~ msgstr "Смяна на паролата"
  2676 
  2677 #~ msgid "Change your password"
  2678 #~ msgstr "Смяна на паролата ви"
  2679 
  2680 #~ msgid "Current _password:"
  2681 #~ msgstr "_Текуща парола:"
  2682 
  2683 #~ msgid ""
  2684 #~ "To change your password, enter your current password in the field below "
  2685 #~ "and click <b>Authenticate</b>.\n"
  2686 #~ "After you have authenticated, enter your new password, retype it for "
  2687 #~ "verification and click <b>Change password</b>."
  2688 #~ msgstr ""
  2689 #~ "За да смените паролата си, въведете текущата си парола в полето отдолу и "
  2690 #~ "натиснете <b>Идентификация</b>.\n"
  2691 #~ "След това въведете новата си парола, напишете я пак за потвърждение и "
  2692 #~ "натиснете <b>Смяна на паролата</b>."
  2693 
  2694 #~ msgid "_Authenticate"
  2695 #~ msgstr "_Идентификация"
  2696 
  2697 #~ msgid "_New password:"
  2698 #~ msgstr "_Нова парола:"
  2699 
  2700 #~ msgid "_Retype new password:"
  2701 #~ msgstr "Напишете _отново новата парола:"
  2702 
  2703 #~ msgid "Accessible Lo_gin"
  2704 #~ msgstr "_Вход с помощ"
  2705 
  2706 #~ msgid "Assistive Technologies"
  2707 #~ msgstr "Помощни технологии"
  2708 
  2709 #~ msgid "Assistive Technologies Preferences"
  2710 #~ msgstr "Настройки на помощните технологии"
  2711 
  2712 #~ msgid ""
  2713 #~ "Changes to enable assistive technologies will not take effect until your "
  2714 #~ "next log in."
  2715 #~ msgstr ""
  2716 #~ "Промените за включването на помощните технологии ще се усетят чак при "
  2717 #~ "следващото влизане в системата."
  2718 
  2719 #~ msgid "Close and _Log Out"
  2720 #~ msgstr "Затваряне и _излизане"
  2721 
  2722 #~ msgid "Jump to Preferred Applications dialog"
  2723 #~ msgstr "Преминаване към прозореца за предпочитани програми"
  2724 
  2725 #~ msgid "Jump to the Accessible Login dialog"
  2726 #~ msgstr "Преминаване към прозореца за достъпен вход"
  2727 
  2728 #~ msgid "Jump to the Keyboard Accessibility dialog"
  2729 #~ msgstr "Преминаване към прозореца за достъпност на клавиатурата"
  2730 
  2731 #~ msgid "Jump to the Mouse Accessibility dialog"
  2732 #~ msgstr "Преминаване към прозореца за достъпност на мишката"
  2733 
  2734 #~ msgid "Preferences"
  2735 #~ msgstr "Настройки"
  2736 
  2737 #~ msgid "_Enable assistive technologies"
  2738 #~ msgstr "_Включване на помощните технологии"
  2739 
  2740 #~ msgid "_Keyboard Accessibility"
  2741 #~ msgstr "_Достъпност на клавиатурата"
  2742 
  2743 #~ msgid "_Mouse Accessibility"
  2744 #~ msgstr "Достъпност на _мишката"
  2745 
  2746 #~ msgid "_Preferred Applications"
  2747 #~ msgstr "П_редпочитани програми"
  2748 
  2749 #~ msgid "Choose which accessibility features to enable when you log in"
  2750 #~ msgstr "Изберете кои помощни технологии да се включат при влизане"
  2751 
  2752 #~ msgid "Add Wallpaper"
  2753 #~ msgstr "Добавяне на фон"
  2754 
  2755 #~ msgid "All files"
  2756 #~ msgstr "Всички файлове"
  2757 
  2758 #~ msgid "Font may be too large"
  2759 #~ msgstr "Шрифтът вероятно е прекалено голям"
  2760 
  2761 #~ msgid ""
  2762 #~ "The font selected is %d point large, and may make it difficult to "
  2763 #~ "effectively use the computer.  It is recommended that you select a size "
  2764 #~ "smaller than %d."
  2765 #~ msgid_plural ""
  2766 #~ "The font selected is %d points large, and may make it difficult to "
  2767 #~ "effectively use the computer. It is recommended that you select a size "
  2768 #~ "smaller than %d."
  2769 #~ msgstr[0] ""
  2770 #~ "Избраният шрифт е голям %d точка, което може да затрудни ефективната "
  2771 #~ "работа на този компютър. Препоръчително е да изберете размер по-малък от "
  2772 #~ "%d."
  2773 #~ msgstr[1] ""
  2774 #~ "Избраният шрифт е голям %d точки, което може да затрудни ефективната "
  2775 #~ "работа на този компютър. Препоръчително е да изберете размер по-малък от "
  2776 #~ "%d."
  2777 
  2778 #~ msgid ""
  2779 #~ "The font selected is %d point large, and may make it difficult to "
  2780 #~ "effectively use the computer.  It is recommended that you select a "
  2781 #~ "smaller sized font."
  2782 #~ msgid_plural ""
  2783 #~ "The font selected is %d points large, and may make it difficult to "
  2784 #~ "effectively use the computer. It is recommended that you select a smaller "
  2785 #~ "sized font."
  2786 #~ msgstr[0] ""
  2787 #~ "Избраният шрифт е голям %d точка, което може да затрудни ефективната "
  2788 #~ "работа на този компютър. Препоръчително е да изберете по-малък шрифт."
  2789 #~ msgstr[1] ""
  2790 #~ "Избраният шрифт е голям %d точки, което може да затрудни ефективната "
  2791 #~ "работа на този компютър. Препоръчително е да изберете по-малък шрифт."
  2792 
  2793 #~ msgid "Use previous font"
  2794 #~ msgstr "Използване на предишния шрифт"
  2795 
  2796 #~ msgid "Use selected font"
  2797 #~ msgstr "Използване на избрания шрифт"
  2798 
  2799 #~ msgid "Could not load user interface file: %s"
  2800 #~ msgstr "Неуспех при зареждането на файл за потребителския интерфейс: %s"
  2801 
  2802 #~ msgid "Specify the filename of a theme to install"
  2803 #~ msgstr ""
  2804 #~ "Посочете името на файл с тема, който да\n"
  2805 #~ "                                       се инсталира"
  2806 
  2807 #~ msgid "filename"
  2808 #~ msgstr "име_на_файла"
  2809 
  2810 #~ msgid ""
  2811 #~ "Specify the name of the page to show (theme|background|fonts|interface)"
  2812 #~ msgstr ""
  2813 #~ "Указване на страницата, която да се\n"
  2814 #~ "                                       покаже — „theme“ (тема), "
  2815 #~ "„background“\n"
  2816 #~ "                                       (фон), „fonts“ (шрифтове), "
  2817 #~ "„interface“\n"
  2818 #~ "                                       (интерфейс)"
  2819 
  2820 #~ msgid "page"
  2821 #~ msgstr "страница"
  2822 
  2823 #~ msgid "[WALLPAPER...]"
  2824 #~ msgstr "[ФОН…]"
  2825 
  2826 #~ msgid "Default Pointer"
  2827 #~ msgstr "Стандартен показалец"
  2828 
  2829 #~ msgid "Install"
  2830 #~ msgstr "Инсталиране"
  2831 
  2832 #~ msgid ""
  2833 #~ "This theme will not look as intended because the required GTK+ theme "
  2834 #~ "engine '%s' is not installed."
  2835 #~ msgstr ""
  2836 #~ "Тази тема ще изглежда по различен от оригиналния начин, защото "
  2837 #~ "необходимото ѝ графично ядро на GTK+ — „%s“ не е инсталирано."
  2838 
  2839 #~ msgid "Apply Background"
  2840 #~ msgstr "Прилагане на фон"
  2841 
  2842 #~ msgid "Apply Font"
  2843 #~ msgstr "Прилагане на шрифт"
  2844 
  2845 #~ msgid "Revert Font"
  2846 #~ msgstr "Отхвърляне на шрифта"
  2847 
  2848 #~ msgid ""
  2849 #~ "The current theme suggests a background and a font. Also, the last "
  2850 #~ "applied font suggestion can be reverted."
  2851 #~ msgstr ""
  2852 #~ "Текущата тема предлага фон и шрифт. Последното предложение за шрифт може "
  2853 #~ "да бъде отхвърлено."
  2854 
  2855 #~ msgid ""
  2856 #~ "The current theme suggests a background. Also, the last applied font "
  2857 #~ "suggestion can be reverted."
  2858 #~ msgstr ""
  2859 #~ "Текущата тема предлага фон. Последното предложение за шрифт може да бъде "
  2860 #~ "отхвърлено."
  2861 
  2862 #~ msgid "The current theme suggests a background and a font."
  2863 #~ msgstr "Текущата тема предлага фон и шрифт."
  2864 
  2865 #~ msgid ""
  2866 #~ "The current theme suggests a font. Also, the last applied font suggestion "
  2867 #~ "can be reverted."
  2868 #~ msgstr ""
  2869 #~ "Текущата тема предлага шрифт. Последното предложение за шрифт може да "
  2870 #~ "бъде отхвърлено."
  2871 
  2872 #~ msgid "The current theme suggests a background."
  2873 #~ msgstr "Текущата тема предлага фон."
  2874 
  2875 #~ msgid "The last applied font suggestion can be reverted."
  2876 #~ msgstr "Последното предложение за шрифт може да бъде отхвърлено."
  2877 
  2878 #~ msgid "The current theme suggests a font."
  2879 #~ msgstr "Текущата тема предлага шрифт."
  2880 
  2881 #~ msgid "Background"
  2882 #~ msgstr "Фон"
  2883 
  2884 #~ msgid "Best _shapes"
  2885 #~ msgstr "Най-добри _форми"
  2886 
  2887 #~ msgid "Best co_ntrast"
  2888 #~ msgstr "Най-добър _контраст"
  2889 
  2890 #~ msgid "C_olors:"
  2891 #~ msgstr "_Цветове:"
  2892 
  2893 #~ msgid "C_ustomize..."
  2894 #~ msgstr "_Потребителски настройки…"
  2895 
  2896 #~ msgid "Center"
  2897 #~ msgstr "в центъра на екрана"
  2898 
  2899 #~ msgid "Changing your cursor theme takes effect the next time you log in."
  2900 #~ msgstr ""
  2901 #~ "Промяната на темата на показалеца се прилага при следващото влизане в "
  2902 #~ "системата."
  2903 
  2904 #~ msgid "Colors"
  2905 #~ msgstr "Цветове"
  2906 
  2907 #~ msgid "Controls"
  2908 #~ msgstr "Бутони и декорации"
  2909 
  2910 #~ msgid "Customize Theme"
  2911 #~ msgstr "Промяна на темата"
  2912 
  2913 #~ msgid "D_etails..."
  2914 #~ msgstr "Под_робности…"
  2915 
  2916 #~ msgid "Des_ktop font:"
  2917 #~ msgstr "Шрифт за _работния плот:"
  2918 
  2919 #~ msgid "Font Rendering Details"
  2920 #~ msgstr "Информация за изписването на шрифтовете"
  2921 
  2922 #~ msgid "Fonts"
  2923 #~ msgstr "Шрифтове"
  2924 
  2925 #~ msgid "Get more backgrounds online"
  2926 #~ msgstr "Допълнителни фонове от Интернет"
  2927 
  2928 #~ msgid "Get more themes online"
  2929 #~ msgstr "Допълнителни теми от Интернет"
  2930 
  2931 #~ msgid "Gra_yscale"
  2932 #~ msgstr "С_тепени на сивото"
  2933 
  2934 #~ msgid "Hinting"
  2935 #~ msgstr "Шрифтови подсказки"
  2936 
  2937 #~ msgid "Horizontal gradient"
  2938 #~ msgstr "хоризонтална преливка"
  2939 
  2940 #~ msgid "Icons"
  2941 #~ msgstr "Икони"
  2942 
  2943 #~ msgid "Icons only"
  2944 #~ msgstr "само икони"
  2945 
  2946 #~ msgid "N_one"
  2947 #~ msgstr "Б_ез"
  2948 
  2949 #~ msgid "Open a dialog to specify the color"
  2950 #~ msgstr "Отваряне на прозорец, за да се определи цвета"
  2951 
  2952 #~ msgid "Pointer"
  2953 #~ msgstr "Показалци"
  2954 
  2955 #~ msgid "R_esolution:"
  2956 #~ msgstr "_Разделителна способност:"
  2957 
  2958 #~ msgid "Save Theme As..."
  2959 #~ msgstr "Запазване на темата като…"
  2960 
  2961 #~ msgid "Save _As..."
  2962 #~ msgstr "Запазване _като…"
  2963 
  2964 #~ msgid "Save _background image"
  2965 #~ msgstr "Запазване на _фона"
  2966 
  2967 #~ msgid "Scale"
  2968 #~ msgstr "увеличаване в екрана"
  2969 
  2970 #~ msgid "Smoothing"
  2971 #~ msgstr "Заглаждане"
  2972 
  2973 #~ msgid "Solid color"
  2974 #~ msgstr "плътен цвят"
  2975 
  2976 #~ msgid "Span"
  2977 #~ msgstr "Пренасяне"
  2978 
  2979 #~ msgid "Stretch"
  2980 #~ msgstr "разтегляне по екрана"
  2981 
  2982 #~ msgid "Sub_pixel (LCDs)"
  2983 #~ msgstr "_Подпикселно (за LCD)"
  2984 
  2985 #~ msgid "Sub_pixel smoothing (LCDs)"
  2986 #~ msgstr "Подпикселно за_глаждане (за LCD)"
  2987 
  2988 #~ msgid "Subpixel Order"
  2989 #~ msgstr "Подпикселна подредба"
  2990 
  2991 #~ msgid "Text"
  2992 #~ msgstr "Текст"
  2993 
  2994 #~ msgid "Text below items"
  2995 #~ msgstr "текст под иконите"
  2996 
  2997 #~ msgid "Text beside items"
  2998 #~ msgstr "текст до иконите"
  2999 
  3000 #~ msgid "Text only"
  3001 #~ msgstr "само текст"
  3002 
  3003 #~ msgid "The current controls theme does not support color schemes."
  3004 #~ msgstr "Текущата тема за графични обекти не поддържа цветови схеми."
  3005 
  3006 #~ msgid "Theme"
  3007 #~ msgstr "Тема"
  3008 
  3009 #~ msgid "Tile"
  3010 #~ msgstr "на плочки"
  3011 
  3012 #~ msgid "VB_GR"
  3013 #~ msgstr "VB_GR"
  3014 
  3015 #~ msgid "Vertical gradient"
  3016 #~ msgstr "вертикална преливка"
  3017 
  3018 #~ msgid "Window Border"
  3019 #~ msgstr "Рамки на прозорците"
  3020 
  3021 #~ msgid "_Application font:"
  3022 #~ msgstr "_Шрифт за програмите:"
  3023 
  3024 #~ msgid "_BGR"
  3025 #~ msgstr "_BGR"
  3026 
  3027 #~ msgid "_Description:"
  3028 #~ msgstr "_Описание:"
  3029 
  3030 #~ msgid "_Document font:"
  3031 #~ msgstr "Шрифт за _документите:"
  3032 
  3033 #~ msgid "_Fixed width font:"
  3034 #~ msgstr "Р_авноширок шрифт:"
  3035 
  3036 #~ msgid "_Full"
  3037 #~ msgstr "П_ълни"
  3038 
  3039 #~ msgid "_Input boxes:"
  3040 #~ msgstr "_Кутии за въвеждане:"
  3041 
  3042 #~ msgid "_Install..."
  3043 #~ msgstr "_Инсталиране…"
  3044 
  3045 #~ msgid "_Medium"
  3046 #~ msgstr "_Средни"
  3047 
  3048 #~ msgid "_Monochrome"
  3049 #~ msgstr "_Черно-бяло"
  3050 
  3051 #~ msgid "_None"
  3052 #~ msgstr "_Без"
  3053 
  3054 #~ msgid "_RGB"
  3055 #~ msgstr "_RGB"
  3056 
  3057 #~ msgid "_Reset to Defaults"
  3058 #~ msgstr "_Стандартни настройки"
  3059 
  3060 #~ msgid "_Selected items:"
  3061 #~ msgstr "_Избрани записи:"
  3062 
  3063 #~ msgid "_Size:"
  3064 #~ msgstr "_Размер:"
  3065 
  3066 #~ msgid "_Slight"
  3067 #~ msgstr "_Леки"
  3068 
  3069 #~ msgid "_Style:"
  3070 #~ msgstr "_Стил:"
  3071 
  3072 #~ msgid "_Tooltips:"
  3073 #~ msgstr "_Съвети:"
  3074 
  3075 #~ msgid "_VRGB"
  3076 #~ msgstr "_VRGB"
  3077 
  3078 #~ msgid "_Window title font:"
  3079 #~ msgstr "Шрифт за _заглавието на прозорците"
  3080 
  3081 #~ msgid "_Windows:"
  3082 #~ msgstr "П_розорци:"
  3083 
  3084 #~ msgid "dots per inch"
  3085 #~ msgstr "точки на инч"
  3086 
  3087 #~ msgid "Appearance"
  3088 #~ msgstr "Външен вид"
  3089 
  3090 #~ msgid "Customize the look of the desktop"
  3091 #~ msgstr "Настройване на външния вид на работния плот"
  3092 
  3093 #~ msgid "Installs themes packages for various parts of the desktop"
  3094 #~ msgstr ""
  3095 #~ "Инсталиране на пакети с теми за различни компоненти на работния плот"
  3096 
  3097 #~ msgid "Theme Installer"
  3098 #~ msgstr "Инсталатор на теми"
  3099 
  3100 #~ msgid "Gnome Theme Package"
  3101 #~ msgstr "Пакет с тема за GNOME"
  3102 
  3103 #~ msgid "No Desktop Background"
  3104 #~ msgstr "Без фон на работния плот"
  3105 
  3106 #~ msgid "Slide Show"
  3107 #~ msgstr "Прожекция"
  3108 
  3109 #~ msgid "Image"
  3110 #~ msgstr "Изображение"
  3111 
  3112 #~ msgid "multiple sizes"
  3113 #~ msgstr "различни размери"
  3114 
  3115 #~ msgid "%d %s by %d %s"
  3116 #~ msgstr "%d %s на %d %s"
  3117 
  3118 #~ msgid "pixel"
  3119 #~ msgid_plural "pixels"
  3120 #~ msgstr[0] "пиксел"
  3121 #~ msgstr[1] "пиксела"
  3122 
  3123 #~ msgid ""
  3124 #~ "<b>%s</b>\n"
  3125 #~ "%s, %s\n"
  3126 #~ "Folder: %s"
  3127 #~ msgstr ""
  3128 #~ "<b>%s</b>\n"
  3129 #~ "%s, %s\n"
  3130 #~ "Папка: %s"
  3131 
  3132 #~ msgid ""
  3133 #~ "<b>%s</b>\n"
  3134 #~ "%s\n"
  3135 #~ "Folder: %s"
  3136 #~ msgstr ""
  3137 #~ "<b>%s</b>\n"
  3138 #~ "%s\n"
  3139 #~ "Папка: %s"
  3140 
  3141 #~ msgid "Image missing"
  3142 #~ msgstr "Изображението липсва"
  3143 
  3144 #~ msgid "Cannot install theme"
  3145 #~ msgstr "Неуспех при инсталирането на темата"
  3146 
  3147 #~ msgid "The %s utility is not installed."
  3148 #~ msgstr "Инструментът %s не е инсталиран."
  3149 
  3150 #~ msgid "There was a problem while extracting the theme."
  3151 #~ msgstr "Възникна проблем при разархивирането на темата."
  3152 
  3153 #~ msgid "There was an error installing the selected file"
  3154 #~ msgstr "Възникна грешка при инсталирането на избрания файл"
  3155 
  3156 #~ msgid "\"%s\" does not appear to be a valid theme."
  3157 #~ msgstr "Изглежда „%s“ не е валидна тема."
  3158 
  3159 #~ msgid ""
  3160 #~ "\"%s\" does not appear to be a valid theme. It may be a theme engine "
  3161 #~ "which you need to compile."
  3162 #~ msgstr ""
  3163 #~ "Изглежда „%s“ не е валидна тема. Може да е графично ядро, което трябва да "
  3164 #~ "компилирате."
  3165 
  3166 #~ msgid "Installation for theme \"%s\" failed."
  3167 #~ msgstr "Инсталацията на темата „%s“ е неуспешна."
  3168 
  3169 #~ msgid "The theme \"%s\" has been installed."
  3170 #~ msgstr "Темата „%s“ беше инсталирана."
  3171 
  3172 #~ msgid "Would you like to apply it now, or keep your current theme?"
  3173 #~ msgstr "Искате ли да я приложите сега или ще задържите текущата тема?"
  3174 
  3175 #~ msgid "Keep Current Theme"
  3176 #~ msgstr "Запазване на текущата тема"
  3177 
  3178 #~ msgid "Apply New Theme"
  3179 #~ msgstr "Прилагане на нова тема"
  3180 
  3181 #~ msgid "GNOME Theme %s correctly installed"
  3182 #~ msgstr "Темата за GNOME %s е инсталирана правилно"
  3183 
  3184 #~ msgid "Failed to create temporary directory"
  3185 #~ msgstr "Неуспех при създаването на временна папка"
  3186 
  3187 #~ msgid "New themes have been successfully installed."
  3188 #~ msgstr "Новите теми  бяха инсталирани успешно."
  3189 
  3190 #~ msgid "No theme file location specified to install"
  3191 #~ msgstr "Не е избран файл с тема, който да се инсталира"
  3192 
  3193 #~ msgid ""
  3194 #~ "Insufficient permissions to install the theme in:\n"
  3195 #~ "%s"
  3196 #~ msgstr ""
  3197 #~ "Няма права за достъп, за да се инсталира темата в:\n"
  3198 #~ "%s"
  3199 
  3200 #~ msgid "Select Theme"
  3201 #~ msgstr "Избор на тема"
  3202 
  3203 #~ msgid "Theme Packages"
  3204 #~ msgstr "Пакети с теми"
  3205 
  3206 #~ msgid "Theme name must be present"
  3207 #~ msgstr "Трябва да въведете име"
  3208 
  3209 #~ msgid "The theme already exists. Would you like to replace it?"
  3210 #~ msgstr "Темата вече съществува. Искате ли да я замените?"
  3211 
  3212 #~ msgid "_Overwrite"
  3213 #~ msgstr "_Презаписване"
  3214 
  3215 #~ msgid "Would you like to delete this theme?"
  3216 #~ msgstr "Искате ли да изтриете тази тема?"
  3217 
  3218 #~ msgid "Theme cannot be deleted"
  3219 #~ msgstr "Темата не може да бъде изтрита."
  3220 
  3221 #~ msgid "Could not install theme engine"
  3222 #~ msgstr "Неуспех при инсталирането графичното ядро на темата"
  3223 
  3224 #~ msgid ""
  3225 #~ "Unable to start the settings manager 'gnome-settings-daemon'.\n"
  3226 #~ "Without the GNOME settings manager running, some preferences may not take "
  3227 #~ "effect. This could indicate a problem with DBus, or a non-GNOME (e.g. "
  3228 #~ "KDE) settings manager may already be active and conflicting with the "
  3229 #~ "GNOME settings manager."
  3230 #~ msgstr ""
  3231 #~ "„gnome-settings-daemon“ не може да бъде стартиран.\n"
  3232 #~ "Без него някои настройки няма да имат ефект. Това може да означава "
  3233 #~ "проблем с DBus или че вече има работещ мениджър на настройки, който не е "
  3234 #~ "на GNOME (напр. на KDE), и между двата се получава конфликт."
  3235 
  3236 #~ msgid "There was an error displaying help: %s"
  3237 #~ msgstr "Има грешка при показването на помощта за: %s"
  3238 
  3239 #~ msgid "Copying file: %u of %u"
  3240 #~ msgstr "Копиране на файл: %u от %u"
  3241 
  3242 #~ msgid "Copying '%s'"
  3243 #~ msgstr "Копиране на „%s“"
  3244 
  3245 #~ msgid "Copying files"
  3246 #~ msgstr "Копиране на файлове"
  3247 
  3248 #~ msgid "Parent Window"
  3249 #~ msgstr "Родителски прозорец"
  3250 
  3251 #~ msgid "Parent window of the dialog"
  3252 #~ msgstr "Родителски прозорец на диалога"
  3253 
  3254 #~ msgid "From URI"
  3255 #~ msgstr "От адрес"
  3256 
  3257 #~ msgid "URI currently transferring from"
  3258 #~ msgstr "Адрес, от който текущо се прехвърля"
  3259 
  3260 #~ msgid "To URI"
  3261 #~ msgstr "Към адрес"
  3262 
  3263 #~ msgid "URI currently transferring to"
  3264 #~ msgstr "Адрес, към който текущо се прехвърля"
  3265 
  3266 #~ msgid "Fraction completed"
  3267 #~ msgstr "Завършена част"
  3268 
  3269 #~ msgid "Fraction of transfer currently completed"
  3270 #~ msgstr "Завършената част от текущия трансфер"
  3271 
  3272 #~ msgid "Current URI index"
  3273 #~ msgstr "Текущ индекс на адрес"
  3274 
  3275 #~ msgid "Current URI index - starts from 1"
  3276 #~ msgstr "Текущ индекс на адрес — стартира от 1"
  3277 
  3278 #~ msgid "Total URIs"
  3279 #~ msgstr "Общо адреси"
  3280 
  3281 #~ msgid "Total number of URIs"
  3282 #~ msgstr "Общ брой на адресите"
  3283 
  3284 #~ msgid "File '%s' already exists. Do you want to overwrite it?"
  3285 #~ msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
  3286 
  3287 #~ msgid "_Skip"
  3288 #~ msgstr "Пр_опускане"
  3289 
  3290 #~ msgid "Overwrite _All"
  3291 #~ msgstr "_Презаписване на всички"
  3292 
  3293 #~ msgid "Default Pointer - Current"
  3294 #~ msgstr "Стандартен показалец — текущ"
  3295 
  3296 #~ msgid "White Pointer"
  3297 #~ msgstr "Бял показалец"
  3298 
  3299 #~ msgid "White Pointer - Current"
  3300 #~ msgstr "Бял показалец — текущ"
  3301 
  3302 #~ msgid "Large Pointer"
  3303 #~ msgstr "Голям показалец"
  3304 
  3305 #~ msgid "Large Pointer - Current"
  3306 #~ msgstr "Голям показалец — текущ"
  3307 
  3308 #~ msgid "Large White Pointer - Current"
  3309 #~ msgstr "Голям бял показалец — текущ"
  3310 
  3311 #~ msgid "Large White Pointer"
  3312 #~ msgstr "Голям бял показалец"
  3313 
  3314 #~ msgid ""
  3315 #~ "This theme will not look as intended because the required GTK+ theme '%s' "
  3316 #~ "is not installed."
  3317 #~ msgstr ""
  3318 #~ "Тази тема ще изглежда по различен от оригиналния начин, защото "
  3319 #~ "необходимата ѝ тема на GTK+ — „%s“ не е инсталирана."
  3320 
  3321 #~ msgid ""
  3322 #~ "This theme will not look as intended because the required window manager "
  3323 #~ "theme '%s' is not installed."
  3324 #~ msgstr ""
  3325 #~ "Тази тема ще изглежда по различен от оригиналния начин, защото "
  3326 #~ "необходимата ѝ тема на мениджъра на прозорци — „%s“ не е инсталирана."
  3327 
  3328 #~ msgid ""
  3329 #~ "This theme will not look as intended because the required icon theme '%s' "
  3330 #~ "is not installed."
  3331 #~ msgstr ""
  3332 #~ "Тази тема ще изглежда по различен от оригиналния начин, защото "
  3333 #~ "необходимата ѝ тема с икони — „%s“ не е инсталирана."
  3334 
  3335 #~ msgid ""
  3336 #~ "Specify the name of the page to show (internet|multimedia|system|a11y)"
  3337 #~ msgstr ""
  3338 #~ "Указване на страницата, която да се\n"
  3339 #~ "                                       покаже — „internet“ (Интернет),\n"
  3340 #~ "                                       „multimedia“ (мултимедия), "
  3341 #~ "„system“\n"
  3342 #~ "                                       (система), „a11y“ (достъпност)"
  3343 
  3344 #~ msgid "- GNOME Default Applications"
  3345 #~ msgstr "— стандартни програми на GNOME"
  3346 
  3347 #~ msgid "Monitor Preferences"
  3348 #~ msgstr "Настройки на екрана"
  3349 
  3350 #~ msgid ""
  3351 #~ "Just apply settings and quit (compatibility only; now handled by daemon)"
  3352 #~ msgstr "Използване само на настройките и излизане"
  3353 
  3354 #~ msgid "Start the page with the typing break settings showing"
  3355 #~ msgstr ""
  3356 #~ "Показване на подпрозореца „Почивки при\n"
  3357 #~ "                                    писане“"
  3358 
  3359 #~ msgid "Start the page with the accessibility settings showing"
  3360 #~ msgstr "Показване на подпрозореца „Достъпност“"
  3361 
  3362 #~ msgid "- GNOME Keyboard Preferences"
  3363 #~ msgstr "— Настройки на клавиатурата"
  3364 
  3365 #~ msgid "_Show..."
  3366 #~ msgstr "_Показване…"
  3367 
  3368 #~ msgid "Specify the name of the page to show (general|accessibility)"
  3369 #~ msgstr ""
  3370 #~ "Указване на страницата, която да се\n"
  3371 #~ "                                       покаже — „general“ (общи),\n"
  3372 #~ "                                       „accessibility“ (достъпност)"
  3373 
  3374 #~ msgid "- GNOME Mouse Preferences"
  3375 #~ msgstr "— Настройки за мишката"
  3376 
  3377 #~ msgid "Cannot start the preferences application for your window manager"
  3378 #~ msgstr ""
  3379 #~ "Неуспех при стартирането на програмата за настройки на мениджъра на "
  3380 #~ "прозорци"
  3381 
  3382 #~ msgid "_Alt"
  3383 #~ msgstr "_Alt"
  3384 
  3385 #~ msgid "H_yper"
  3386 #~ msgstr "_Hyper"
  3387 
  3388 #~ msgid "S_uper (or \"Windows logo\")"
  3389 #~ msgstr "_Super (или „Логото на Windows“)"
  3390 
  3391 #~ msgid "_Meta"
  3392 #~ msgstr "_Мета"
  3393 
  3394 #~ msgid "Movement Key"
  3395 #~ msgstr "Клавиш за движение"
  3396 
  3397 #~ msgid "Titlebar Action"
  3398 #~ msgstr "Действие на заглавната лента"
  3399 
  3400 #~ msgid "To move a window, press-and-hold this key then grab the window:"
  3401 #~ msgstr ""
  3402 #~ "Кой клавиш в комбинация с хващане на прозореца води до преместването му."
  3403 
  3404 #~ msgid "Window Preferences"
  3405 #~ msgstr "Предпочитания за прозорец"
  3406 
  3407 #~ msgid "Window Selection"
  3408 #~ msgstr "Избор на прозорец"
  3409 
  3410 #~ msgid "_Double-click titlebar to perform this action:"
  3411 #~ msgstr "_Двукратното натискане върху лентата със заглавието:"
  3412 
  3413 #~ msgid "_Interval before raising:"
  3414 #~ msgstr "_Интервал преди вдигане:"
  3415 
  3416 #~ msgid "_Raise selected windows after an interval"
  3417 #~ msgstr "Пов_дигане на избрания прозорец след определен интервал"
  3418 
  3419 #~ msgid "_Select windows when the mouse moves over them"
  3420 #~ msgstr "_Избиране на прозорците, когато показалецът преминава над тях"
  3421 
  3422 #~ msgid "seconds"
  3423 #~ msgstr "секунди"
  3424 
  3425 #~ msgid "Set your window properties"
  3426 #~ msgstr "Задаване на настройки за прозореца ви"
  3427 
  3428 #~ msgid "Windows"
  3429 #~ msgstr "Прозорци"
  3430 
  3431 #~ msgid "Window manager \"%s\" has not registered a configuration tool\n"
  3432 #~ msgstr ""
  3433 #~ "Мениджърът на прозорци „%s“ не е регистрирал инструмент за настройки\n"
  3434 
  3435 #~ msgid "Maximize"
  3436 #~ msgstr "максимизира"
  3437 
  3438 #~ msgid "Maximize Vertically"
  3439 #~ msgstr "максимизира вертикално"
  3440 
  3441 #~ msgid "Maximize Horizontally"
  3442 #~ msgstr "максимизира хоризонтално"
  3443 
  3444 #~ msgid "Minimize"
  3445 #~ msgstr "минимизира"
  3446 
  3447 #~ msgid "Roll up"
  3448 #~ msgstr "навива"
  3449 
  3450 #~ msgid "key not found [%s]\n"
  3451 #~ msgstr "ключът не е намерен [%s]\n"
  3452 
  3453 #~ msgid "Hide on start (useful to preload the shell)"
  3454 #~ msgstr "Скриване при стартиране (полезно за презареждане на конзолата)"
  3455 
  3456 #~ msgid "Filter"
  3457 #~ msgstr "Филтър"
  3458 
  3459 #~ msgid "Groups"
  3460 #~ msgstr "Групи"
  3461 
  3462 #~ msgid "Common Tasks"
  3463 #~ msgstr "Обичайни задачи"
  3464 
  3465 #~ msgid "Close the control-center when a task is activated"
  3466 #~ msgstr "Затваряне на контролния център при задействането на задача"
  3467 
  3468 #~ msgid "Exit shell on add or remove action performed"
  3469 #~ msgstr "Изход от обвивката при действие за добавяне или премахване"
  3470 
  3471 #~ msgid "Exit shell on help action performed"
  3472 #~ msgstr "Изход от обвивката при действие за помощта"
  3473 
  3474 #~ msgid "Exit shell on start action performed"
  3475 #~ msgstr "Изход от обвивката при действие за стартиране"
  3476 
  3477 #~ msgid "Exit shell on upgrade or uninstall action performed"
  3478 #~ msgstr "Изход от обвивката при действие за обновяване или деинсталиране"
  3479 
  3480 #~ msgid ""
  3481 #~ "Indicates whether to close the shell when a help action is performed."
  3482 #~ msgstr "Указва дали обвивката да се затвори при действие за помощта."
  3483 
  3484 #~ msgid ""
  3485 #~ "Indicates whether to close the shell when a start action is performed."
  3486 #~ msgstr "Указва дали обвивката да се затвори при действие за стартиране."
  3487 
  3488 #~ msgid ""
  3489 #~ "Indicates whether to close the shell when an add or remove action is "
  3490 #~ "performed."
  3491 #~ msgstr ""
  3492 #~ "Указва дали обвивката да се затвори при действие за добавяне или "
  3493 #~ "премахване."
  3494 
  3495 #~ msgid ""
  3496 #~ "Indicates whether to close the shell when an upgrade or uninstall action "
  3497 #~ "is performed."
  3498 #~ msgstr ""
  3499 #~ "Указва дали обвивката да се затвори при действие за обновяване или "
  3500 #~ "деинсталиране."
  3501 
  3502 #~ msgid "Task names and associated .desktop files"
  3503 #~ msgstr "Имена на задачи и свързаните с тях файлове, формат .desktop"
  3504 
  3505 #~ msgid ""
  3506 #~ "The task name to be displayed in the control-center followed by a \";\" "
  3507 #~ "separator then the filename of an associated .desktop file to launch for "
  3508 #~ "that task."
  3509 #~ msgstr ""
  3510 #~ "Името на задачата, което се показва в контролния център, последвано от "
  3511 #~ "знака „;“ и името на файла, който е във формат .desktop и се използва за "
  3512 #~ "стартирането на задачата."
  3513 
  3514 #~ msgid ""
  3515 #~ "[Change Theme;gtk-theme-selector.desktop,Set Preferred Applications;"
  3516 #~ "default-applications.desktop,Add Printer;gnome-cups-manager.desktop]"
  3517 #~ msgstr ""
  3518 #~ "[Смяна на темата;gtk-theme-selector.desktop,Предпочитани програми;default-"
  3519 #~ "applications.desktop,Добавяне на принтер;gnome-cups-manager.desktop]"
  3520 
  3521 #~ msgid ""
  3522 #~ "if true, the control-center will close when a \"Common Task\" is "
  3523 #~ "activated."
  3524 #~ msgstr ""
  3525 #~ "ако е включено, контролният център ще се затвори при изпълнението на "
  3526 #~ "„Обичайна задача“."
  3527 
  3528 #~ msgid "Your filter \"%s\" does not match any items."
  3529 #~ msgstr "Филтърът ви „%s“ не напасва с никой запис."
  3530 
  3531 #~ msgid "No matches found."
  3532 #~ msgstr "Няма съвпадения."
  3533 
  3534 #~ msgid "Other"
  3535 #~ msgstr "Други"
  3536 
  3537 #~ msgid "Start %s"
  3538 #~ msgstr "Стартиране на %s"
  3539 
  3540 #~ msgid "Help"
  3541 #~ msgstr "Помощ"
  3542 
  3543 #~ msgid "Upgrade"
  3544 #~ msgstr "Обновяване"
  3545 
  3546 #~ msgid "Uninstall"
  3547 #~ msgstr "Премахване"
  3548 
  3549 #~ msgid "Remove from Favorites"
  3550 #~ msgstr "Премахване от любимите"
  3551 
  3552 #~ msgid "Add to Favorites"
  3553 #~ msgstr "Добавяне към любимите"
  3554 
  3555 #~ msgid "Remove from Startup Programs"
  3556 #~ msgstr "Да не се стартира в началото"
  3557 
  3558 #~ msgid "Add to Startup Programs"
  3559 #~ msgstr "Да се стартира в началото"
  3560 
  3561 #~ msgid "New Spreadsheet"
  3562 #~ msgstr "Нова електронна таблица"
  3563 
  3564 #~ msgid "New Document"
  3565 #~ msgstr "Нов документ"
  3566 
  3567 #~ msgctxt "Home folder"
  3568 #~ msgid "Home"
  3569 #~ msgstr "Домашна папка"
  3570 
  3571 #~ msgid "Documents"
  3572 #~ msgstr "Документи"
  3573 
  3574 #~ msgid "File System"
  3575 #~ msgstr "Файлова система"
  3576 
  3577 #~ msgid "Network Servers"
  3578 #~ msgstr "Мрежови сървъри"
  3579 
  3580 #~ msgid "Search"
  3581 #~ msgstr "Търсене"
  3582 
  3583 #~ msgid "<b>Open</b>"
  3584 #~ msgstr "<b>Отваряне</b>"
  3585 
  3586 #~ msgid "Rename..."
  3587 #~ msgstr "Преименуване…"
  3588 
  3589 #~ msgid "Send To..."
  3590 #~ msgstr "Изпращане до…"
  3591 
  3592 #~ msgid "Move to Trash"
  3593 #~ msgstr "Преместване в кошчето"
  3594 
  3595 #~ msgid "Delete"
  3596 #~ msgstr "Изтриване"
  3597 
  3598 #~ msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
  3599 #~ msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете „%s“?"
  3600 
  3601 #~ msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
  3602 #~ msgstr "Ако изтриете обект, той бива безвъзвратно загубен."
  3603 
  3604 #~ msgid "Open with \"%s\""
  3605 #~ msgstr "Отваряне с „%s“"
  3606 
  3607 #~ msgid "Open with Default Application"
  3608 #~ msgstr "Отваряне със стандартната програма"
  3609 
  3610 #~ msgid "Open in File Manager"
  3611 #~ msgstr "Отваряне във файловия мениджър"
  3612 
  3613 #~ msgid "Remove from recent menu"
  3614 #~ msgstr "Премахване от менюто на скоро ползваните"
  3615 
  3616 #~ msgid "Purge all the recent items"
  3617 #~ msgstr "Изчистване на всички скоро ползвани обекти"
  3618 
  3619 #~ msgid "?"
  3620 #~ msgstr "?"
  3621 
  3622 #~ msgid "%l:%M %p"
  3623 #~ msgstr "%k:%M"
  3624 
  3625 #~ msgid "Today %l:%M %p"
  3626 #~ msgstr "Днес %k:%M"
  3627 
  3628 #~ msgid "Yesterday %l:%M %p"
  3629 #~ msgstr "Вчера %k:%M"
  3630 
  3631 #~ msgid "%a %l:%M %p"
  3632 #~ msgstr "%a %k:%M"
  3633 
  3634 #~ msgid "%b %d %l:%M %p"
  3635 #~ msgstr "%d %b %k:%M"
  3636 
  3637 #~ msgid "%b %d %Y"
  3638 #~ msgstr "%d %b %Y"
  3639 
  3640 #~ msgid "Find Now"
  3641 #~ msgstr "Намиране сега"
  3642 
  3643 #~ msgid "<b>Open %s</b>"
  3644 #~ msgstr "<b>Отваряне на „%s“</b>"
  3645 
  3646 #~ msgid "Remove from System Items"
  3647 #~ msgstr "Премахване от системните елементи"
   3441msgstr "Всички настройки"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.