Ignore:
Timestamp:
Mar 26, 2011, 6:40:38 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

empathy: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/empathy.master.bg.po

  r2274 r2287  
  11# Bulgarian translation of empathy po-file.
  2 # Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  33# Copyright (C) 2010 Damyan Ivanov
  44# Copyright (C) 2011 Krasimir Chonov
  55# This file is distributed under the same license as the empathy package.
  66# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
  7 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010.
   7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
  88# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
  99# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010, 2011.
   
  1414"Project-Id-Version: empathy master\n"
  1515"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2011-03-05 22:04+0200\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2011-03-05 22:03+0200\n"
   16"POT-Creation-Date: 2011-03-26 06:39+0200\n"
   17"PO-Revision-Date: 2011-03-26 06:39+0200\n"
  1818"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  470470#. Tweak the dialog
  471471#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
  472 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2242
   472#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2269
  473473msgid "Messaging and VoIP Accounts"
  474474msgstr "Регистрации за съобщения и телефония през Интернет"
   
  478478msgstr "Прехвърлянето на файл завърши, но файлът е повреден"
  479479
  480 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1116
   480#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1113
  481481msgid "File transfer not supported by remote contact"
  482482msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
  483483
  484 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1172
   484#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
  485485msgid "The selected file is not a regular file"
  486486msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
  487487
  488 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1181
   488#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1178
  489489msgid "The selected file is empty"
  490490msgstr "Избраният файл е празен"
   
  518518msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
  519519
  520 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:383
   520#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:382
  521521msgid "Unknown reason"
  522522msgstr "Неизвестна причина"
  523523
  524 #: ../libempathy/empathy-utils.c:305
   524#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
  525525msgid "Available"
  526526msgstr "На линия"
  527527
  528 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307
   528#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
  529529msgid "Busy"
  530530msgstr "Зает"
  531531
  532 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310
   532#: ../libempathy/empathy-utils.c:309
  533533msgid "Away"
  534534msgstr "Отсъстващ"
  535535
  536 #: ../libempathy/empathy-utils.c:312
   536#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
  537537msgid "Invisible"
  538538msgstr "Невидим"
  539539
  540 #: ../libempathy/empathy-utils.c:314
   540#: ../libempathy/empathy-utils.c:313
  541541msgid "Offline"
  542542msgstr "Извън мрежата"
  543543
  544 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316
  545 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1897
  546 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1898
  547 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1899
  548 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1900
   544#: ../libempathy/empathy-utils.c:315
   545#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1904
   546#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1905
   547#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1906
   548#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1907
  549549#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
  550550msgid "Unknown"
  551551msgstr "Неизвестно"
  552552
  553 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
   553#: ../libempathy/empathy-utils.c:354
  554554msgid "No reason specified"
  555555msgstr "Не е указана причина"
  556556
  557 #: ../libempathy/empathy-utils.c:357 ../libempathy/empathy-utils.c:413
   557#: ../libempathy/empathy-utils.c:356 ../libempathy/empathy-utils.c:412
  558558msgid "Status is set to offline"
  559559msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
  560560
  561 #: ../libempathy/empathy-utils.c:359 ../libempathy/empathy-utils.c:393
   561#: ../libempathy/empathy-utils.c:358 ../libempathy/empathy-utils.c:392
  562562msgid "Network error"
  563563msgstr "Мрежова грешка"
  564564
  565 #: ../libempathy/empathy-utils.c:361 ../libempathy/empathy-utils.c:395
   565#: ../libempathy/empathy-utils.c:360 ../libempathy/empathy-utils.c:394
  566566msgid "Authentication failed"
  567567msgstr "Неуспешно идентифициране"
  568568
  569 #: ../libempathy/empathy-utils.c:363 ../libempathy/empathy-utils.c:397
   569#: ../libempathy/empathy-utils.c:362 ../libempathy/empathy-utils.c:396
  570570msgid "Encryption error"
  571571msgstr "Грешка в шифрирането"
  572572
  573 #: ../libempathy/empathy-utils.c:365
   573#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
  574574msgid "Name in use"
  575575msgstr "Името е заето"
  576576
  577 #: ../libempathy/empathy-utils.c:367 ../libempathy/empathy-utils.c:399
   577#: ../libempathy/empathy-utils.c:366 ../libempathy/empathy-utils.c:398
  578578msgid "Certificate not provided"
  579579msgstr "Не е предоставен сертификат"
  580580
  581 #: ../libempathy/empathy-utils.c:369 ../libempathy/empathy-utils.c:401
   581#: ../libempathy/empathy-utils.c:368 ../libempathy/empathy-utils.c:400
  582582msgid "Certificate untrusted"
  583583msgstr "Сертификатът не е доверен"
  584584
  585 #: ../libempathy/empathy-utils.c:371 ../libempathy/empathy-utils.c:403
   585#: ../libempathy/empathy-utils.c:370 ../libempathy/empathy-utils.c:402
  586586msgid "Certificate expired"
  587587msgstr "Сертификатът е изтекъл"
  588588
  589 #: ../libempathy/empathy-utils.c:373 ../libempathy/empathy-utils.c:405
   589#: ../libempathy/empathy-utils.c:372 ../libempathy/empathy-utils.c:404
  590590msgid "Certificate not activated"
  591591msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
  592592
  593 #: ../libempathy/empathy-utils.c:375 ../libempathy/empathy-utils.c:407
   593#: ../libempathy/empathy-utils.c:374 ../libempathy/empathy-utils.c:406
  594594msgid "Certificate hostname mismatch"
  595595msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
  596596
  597 #: ../libempathy/empathy-utils.c:377 ../libempathy/empathy-utils.c:409
   597#: ../libempathy/empathy-utils.c:376 ../libempathy/empathy-utils.c:408
  598598msgid "Certificate fingerprint mismatch"
  599599msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
  600600
  601 #: ../libempathy/empathy-utils.c:379 ../libempathy/empathy-utils.c:411
   601#: ../libempathy/empathy-utils.c:378 ../libempathy/empathy-utils.c:410
  602602msgid "Certificate self-signed"
  603603msgstr "Сертификатът е самоподписан"
  604604
  605 #: ../libempathy/empathy-utils.c:381
   605#: ../libempathy/empathy-utils.c:380
  606606msgid "Certificate error"
  607607msgstr "Грешка в сертификата"
  608608
  609 #: ../libempathy/empathy-utils.c:415
   609#: ../libempathy/empathy-utils.c:414
  610610msgid "Encryption is not available"
  611611msgstr "Не е налично шифриране"
  612612
  613 #: ../libempathy/empathy-utils.c:417
   613#: ../libempathy/empathy-utils.c:416
  614614msgid "Certificate is invalid"
  615615msgstr "Сертификатът е неправилен"
  616616
  617 #: ../libempathy/empathy-utils.c:419
   617#: ../libempathy/empathy-utils.c:418
  618618msgid "Connection has been refused"
  619619msgstr "Връзката е отказана"
  620620
  621 #: ../libempathy/empathy-utils.c:421
   621#: ../libempathy/empathy-utils.c:420
  622622msgid "Connection can't be established"
  623623msgstr "Не може да се установи връзка"
  624624
  625 #: ../libempathy/empathy-utils.c:423
   625#: ../libempathy/empathy-utils.c:422
  626626msgid "Connection has been lost"
  627627msgstr "Връзката прекъсна"
  628628
  629 #: ../libempathy/empathy-utils.c:425
   629#: ../libempathy/empathy-utils.c:424
  630630msgid "This resource is already connected to the server"
  631631msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
  632632
  633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:427
   633#: ../libempathy/empathy-utils.c:426
  634634msgid ""
  635635"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
  636636msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
  637637
  638 #: ../libempathy/empathy-utils.c:430
   638#: ../libempathy/empathy-utils.c:429
  639639msgid "The account already exists on the server"
  640640msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
  641641
  642 #: ../libempathy/empathy-utils.c:432
   642#: ../libempathy/empathy-utils.c:431
  643643msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
  644644msgstr ""
  645645"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
  646646
  647 #: ../libempathy/empathy-utils.c:434
   647#: ../libempathy/empathy-utils.c:433
  648648msgid "Certificate has been revoked"
  649649msgstr "Сертификатът е анулиран"
  650650
  651 #: ../libempathy/empathy-utils.c:436
   651#: ../libempathy/empathy-utils.c:435
  652652msgid ""
  653653"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
  654654msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
  655655
  656 #: ../libempathy/empathy-utils.c:439
   656#: ../libempathy/empathy-utils.c:438
  657657msgid ""
  658658"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
   
  662662"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
  663663
  664 #: ../libempathy/empathy-utils.c:602
   664#: ../libempathy/empathy-utils.c:601
  665665#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
  666666msgid "People Nearby"
  667667msgstr "Хора наблизо"
  668668
  669 #: ../libempathy/empathy-utils.c:607
   669#: ../libempathy/empathy-utils.c:606
  670670msgid "Yahoo! Japan"
  671671msgstr "Yahoo! от Япония"
  672672
  673 #: ../libempathy/empathy-utils.c:636
   673#: ../libempathy/empathy-utils.c:635
  674674msgid "Google Talk"
  675675msgstr "Google Talk"
   
  678678# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
  679679# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
  680 #: ../libempathy/empathy-utils.c:637
   680#: ../libempathy/empathy-utils.c:636
  681681msgid "Facebook Chat"
  682682msgstr "Разговор във Фейсбук"
   
  728728msgstr "в бъдеще"
  729729
  730 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:501
   730#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:491
  731731msgid "All"
  732732msgstr "Всички"
  733733
  734 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
  735 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:647
   734#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
   735#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:643
  736736#: ../src/empathy-import-widget.c:321
  737737msgid "Account"
  738738msgstr "Регистрация"
  739739
  740 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:680
   740#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
  741741msgid "Password"
  742742msgstr "Парола"
  743743
  744 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
   744#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
  745745#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
  746746msgid "Server"
  747747msgstr "Сървър"
  748748
  749 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
   749#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
  750750#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
  751751msgid "Port"
  752752msgstr "Порт"
  753753
  754 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:754
  755 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:811
   754#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:757
   755#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:814
  756756#, c-format
  757757msgid "%s:"
  758758msgstr "%s:"
  759759
  760 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1163
   760#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1166
  761761#, c-format
  762762msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
  763763msgstr "Регистрацията %s е редактирана чрез „Моите уеб регистрации“."
  764764
  765 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1169
   765#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1172
  766766#, c-format
  767767msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
  768768msgstr "Регистрацията %s не може да се редактира в Empathy."
  769769
  770 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1189
   770#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
  771771msgid "Launch My Web Accounts"
  772772msgstr "Стартиране на „Моите уеб регистрации“"
  773773
  774 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1527
   774#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1530
  775775msgid "Username:"
  776776msgstr "Потребителско име:"
  777777
  778 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1894
   778#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1897
  779779msgid "A_pply"
  780780msgstr "_Прилагане"
  781781
  782 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1924
   782#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1927
  783783msgid "L_og in"
  784784msgstr "_Включване в мрежата"
  785785
  786786#. Account and Identifier
  787 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1990
  788 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:463
   787#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1993
   788#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
   789#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:520
  789790#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
  790 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1479
   791#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1481
  791792#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
  792793#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
   
  795796msgstr "Регистрация:"
  796797
  797 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2001
   798#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2004
  798799msgid "_Enabled"
  799800msgstr "_Включена"
  800801
  801 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2066
   802#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2069
  802803msgid "This account already exists on the server"
  803804msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
  804805
  805 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2069
   806#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2072
  806807msgid "Create a new account on the server"
  807808msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
  808809
  809 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2261
   810#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2264
  810811msgid "Ca_ncel"
  811812msgstr "_Отказ"
   
  816817#. * You should reverse the order of these arguments if the
  817818#. * server should come before the login id in your locale.
  818 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2558
   819#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2561
  819820#, c-format
  820821msgid "%1$s on %2$s"
   
  823824#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
  824825#. * string will be something like: "Jabber Account"
  825 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2584
   826#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2587
  826827#, c-format
  827828msgid "%s Account"
  828829msgstr "Регистрация в %s"
  829830
  830 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2588
   831#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2591
  831832msgid "New account"
  832833msgstr "Нова регистрация"
   
  12401241msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
  12411242
  1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:936
   1243#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:930
  12431244msgid "Select Your Avatar Image"
  12441245msgstr "Избор на изображение за аватар"
  12451246
  1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
   1247#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:933
  12471248msgid "No Image"
  12481249msgstr "Без изображение"
  12491250
  1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1001
   1251#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:995
  12511252msgid "Images"
  12521253msgstr "Изображения"
  12531254
  1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1005
   1255#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:999
  12551256msgid "All Files"
  12561257msgstr "Всички файлове"
   
  12601261msgstr "Натиснете за увеличаване"
  12611262
  1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:655
   1263#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:652
  12631264msgid "Failed to open private chat"
  12641265msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
  12651266
  1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:720
   1267#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:717
  12671268msgid "Topic not supported on this conversation"
  12681269msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
  12691270
  1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:726
   1271#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:723
  12711272msgid "You are not allowed to change the topic"
  12721273msgstr "Нямате право да смените темата"
  12731274
  1274 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:909
   1275#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:906
  12751276msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
  12761277msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
  12771278
  1278 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:912
   1279#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:909
  12791280msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
  12801281msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
  12811282
   1283#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:912
   1284msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
   1285msgstr ""
   1286"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
   1287
  12821288#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:915
  1283 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
  1284 msgstr ""
  1285 "/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
  1286 
  1287 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:918
  12881289msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
  12891290msgstr ""
  12901291"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
  12911292
  1292 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:923
   1293#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:920
  12931294msgid ""
  12941295"/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
   
  12981299"по подразбиране текущата"
  12991300
   1301#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:925
   1302msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
   1303msgstr ""
   1304"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
   1305
  13001306#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:928
  1301 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
  1302 msgstr ""
  1303 "/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
   1307msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
   1308msgstr ""
   1309"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
  13041310
  13051311#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:931
  1306 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
  1307 msgstr ""
  1308 "/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
  1309 
  1310 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:934
  13111312msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
  13121313msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
  13131314
   1315#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:934
   1316msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
   1317msgstr ""
   1318"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
   1319
  13141320#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:937
  1315 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
  1316 msgstr ""
  1317 "/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
  1318 
  1319 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:940
  13201321msgid ""
  13211322"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
   
  13271328"нова стая за разговор“"
  13281329
  1329 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:945
   1330#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:942
  13301331msgid ""
  13311332"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
   
  13351336"<команда>, се показва нейната употреба."
  13361337
  1337 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:955
   1338#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:952
  13381339#, c-format
  13391340msgid "Usage: %s"
  13401341msgstr "Употреба: %s"
  13411342
  1342 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:997
   1343#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:991
  13431344msgid "Unknown command"
  13441345msgstr "Неизвестна команда"
  13451346
  1346 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1123
   1347#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1117
  13471348msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
  13481349msgstr ""
  13491350"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
  13501351
  1351 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1263
   1352#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1254
  13521353msgid "offline"
  13531354msgstr "изключен"
  13541355
  1355 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1266
   1356#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1257
  13561357msgid "invalid contact"
  13571358msgstr "грешен контакт"
  13581359
  1359 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1269
   1360#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1260
  13601361msgid "permission denied"
  13611362msgstr "липсват права"
  13621363
  1363 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1272
   1364#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1263
  13641365msgid "too long message"
  13651366msgstr "прекалено дълго съобщение"
  13661367
  1367 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1275
   1368#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1266
  13681369msgid "not implemented"
  13691370msgstr "не е реализирано"
  13701371
  1371 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1279
   1372#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1270
  13721373msgid "unknown"
  13731374msgstr "неизвестна грешка"
  13741375
  1375 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1283
   1376#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1274
  13761377#, c-format
  13771378msgid "Error sending message '%s': %s"
  13781379msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
  13791380
  1380 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1344 ../src/empathy-chat-window.c:704
   1381#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1335 ../src/empathy-chat-window.c:717
  13811382msgid "Topic:"
  13821383msgstr "Тема:"
  13831384
  1384 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1356
   1385#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1347
  13851386#, c-format
  13861387msgid "Topic set to: %s"
  13871388msgstr "Темата вече е: „%s“"
  13881389
  1389 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1358
   1390#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1349
  13901391msgid "No topic defined"
  13911392msgstr "Не е зададена тема"
  13921393
  1393 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1857
   1394#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1848
  13941395msgid "(No Suggestions)"
  13951396msgstr "(няма предложения)"
  13961397
  13971398#. translators: %s is the selected word
  1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1925
   1399#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1916
  13991400#, c-format
  14001401msgid "Add '%s' to Dictionary"
   
  14031404#. translators: first %s is the selected word,
  14041405#. * second %s is the language name of the target dictionary
  1405 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1962
   1406#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1953
  14061407#, c-format
  14071408msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
  14081409msgstr "Добавяне на „%s“ към речника %s"
  14091410
  1410 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2021
   1411#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2010
  14111412msgid "Insert Smiley"
  14121413msgstr "Вмъкване на емотикон"
  14131414
  14141415#. send button
  1415 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2039
  1416 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1810
   1416#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2028
   1417#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1808
  14171418msgid "_Send"
  14181419msgstr "_Изпращане"
  14191420
  14201421#. Spelling suggestions
  1421 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2074
   1422#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2063
  14221423msgid "_Spelling Suggestions"
  14231424msgstr "_Предложения за правопис"
  14241425
  1425 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2163
   1426#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2152
  14261427msgid "Failed to retrieve recent logs"
  14271428msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
  14281429
  1429 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2274
   1430#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2263
  14301431#, c-format
  14311432msgid "%s has disconnected"
   
  14351436#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
  14361437#.
  1437 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2281
   1438#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2270
  14381439#, c-format
  14391440msgid "%1$s was kicked by %2$s"
  14401441msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
  14411442
  1442 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2284
   1443#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2273
  14431444#, c-format
  14441445msgid "%s was kicked"
   
  14481449#. * if the banned should come before the banner in your locale.
  14491450#.
  1450 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2292
   1451#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2281
  14511452#, c-format
  14521453msgid "%1$s was banned by %2$s"
  14531454msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
  14541455
  1455 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2295
   1456#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2284
  14561457#, c-format
  14571458msgid "%s was banned"
  14581459msgstr "%s бе поставен под възбрана"
  14591460
  1460 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2299
   1461#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2288
  14611462#, c-format
  14621463msgid "%s has left the room"
   
  14681469#. * please let us know. :-)
  14691470#.
  1470 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2308
   1471#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2297
  14711472#, c-format
  14721473msgid " (%s)"
  14731474msgstr " (%s)"
  14741475
  1475 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2333
   1476#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2322
  14761477#, c-format
  14771478msgid "%s has joined the room"
  14781479msgstr "%s влезе в стаята"
  14791480
  1480 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2358
   1481#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2347
  14811482#, c-format
  14821483msgid "%s is now known as %s"
  14831484msgstr "%s в момента е познат като %s"
  14841485
  1485 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2497
  1486 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1942
   1486#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2486
   1487#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1949
  14871488#: ../src/empathy-event-manager.c:1122
  14881489msgid "Disconnected"
   
  14901491
  14911492#. Add message
  1492 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3127
   1493#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3116
  14931494msgid "Would you like to store this password?"
  14941495msgstr "Искате ли паролата да се запомни?"
  14951496
  1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3133
   1497#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3122
  14971498msgid "Remember"
  14981499msgstr "Запомняне"
  14991500
  1500 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3143
   1501#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3132
  15011502msgid "Not now"
  15021503msgstr "Не сега"
  15031504
  1504 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3187
   1505#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3176
  15051506msgid "Retry"
  15061507msgstr "Нов опит"
  15071508
  1508 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3191
   1509#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3180
  15091510msgid "Wrong password; please try again:"
  15101511msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
  15111512
  15121513#. Add message
  1513 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3308
   1514#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3297
  15141515msgid "This room is protected by a password:"
  15151516msgstr "Стаята изисква парола:"
  15161517
  1517 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3335
   1518#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3324
  15181519msgid "Join"
  15191520msgstr "Присъединяване"
  15201521
  1521 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3505 ../src/empathy-event-manager.c:1144
   1522#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3494 ../src/empathy-event-manager.c:1144
  15221523msgid "Connected"
  15231524msgstr "Свързан"
  15241525
  1525 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3558
  1526 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:654
   1526#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3547
   1527#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:650
  15271528msgid "Conversation"
  15281529msgstr "Разговор"
   1530
   1531#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:422
   1532msgid "Unknown or invalid identifier"
   1533msgstr "Непознат или неправилен идентификатор"
   1534
   1535#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
   1536msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
   1537msgstr "Блокирането на контакт временно е недостъпно"
   1538
   1539#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
   1540msgid "Contact blocking unavailable"
   1541msgstr "Блокирането на контакт е недостъпно"
   1542
   1543#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
   1544msgid "Permission Denied"
   1545msgstr "Достъпът е отказан"
   1546
   1547#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:432
   1548msgid "Could not block contact"
   1549msgstr "Контактът не може да се блокира"
   1550
   1551#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:701
   1552msgid "Edit Blocked Contacts"
   1553msgstr "Редактиране на блокирани контакти"
  15291554
  15301555#. Copy Link Address menu item
   
  15461571msgstr "%d.%m.%Y, %A"
  15471572
  1548 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:265
   1573#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:299
  15491574#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
  15501575msgid "Edit Contact Information"
  15511576msgstr "Редактиране на данните за контакта"
  15521577
  1553 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:316
   1578#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:350
  15541579msgid "Personal Information"
  15551580msgstr "Лични данни"
  15561581
  1557 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:425
  1558 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:115
   1582#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:459
   1583#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
  15591584msgid "New Contact"
  15601585msgstr "Нов контакт"
   1586
   1587#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:533
   1588#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:199
   1589#, c-format
   1590msgid "Block %s?"
   1591msgstr "Блокиране на „%s“?"
   1592
   1593#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:538
   1594#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:247
   1595#, c-format
   1596msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
   1597msgstr "Сигурни ли сте, че искате да забраните на „%s“ да се свързва с вас?"
   1598
   1599#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:543
   1600#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:269
   1601msgid "_Block"
   1602msgstr "_Блокиране"
   1603
   1604#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:559
   1605#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:278
   1606msgid "_Report this contact as abusive"
   1607msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
   1608msgstr[0] "_Докладване на този контакт за злоупотреба"
   1609msgstr[1] "_Докладване на тези контакти за злоупотреба"
  15611610
  15621611#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
   
  15681617msgstr "Искане за записване"
  15691618
   1619#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
   1620msgid "_Block User"
   1621msgstr "_Блокиране"
   1622
  15701623#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
  15711624msgid "Ungrouped"
   
  15761629msgstr "Любими хора"
  15771630
  1578 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2012
  1579 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2309
   1631#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2001
   1632#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2336
  15801633#, c-format
  15811634msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
  15821635msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
  15831636
  1584 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2014
  1585 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2312
   1637#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2003
   1638#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
  15861639msgid "Removing group"
  15871640msgstr "Изтриване на група"
  15881641
  15891642#. Remove
  1590 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2063
  1591 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2140
  1592 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2367
  1593 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2514
   1643#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2052
   1644#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2129
   1645#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2394
   1646#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2588
  15941647#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
  15951648msgid "_Remove"
  15961649msgstr "_Изтриване"
  15971650
  1598 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2093
  1599 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2417
   1651#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2082
   1652#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2458
  16001653#, c-format
  16011654msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
  16021655msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
  16031656
  1604 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2095
  1605 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
   1657#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2084
   1658#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2479
  16061659msgid "Removing contact"
  16071660msgstr "Изтриване на контакт"
  16081661
  1609 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:204
   1662#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:219
  16101663#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
  16111664msgid "_Add Contact…"
  16121665msgstr "_Добавяне на контакт…"
  16131666
  1614 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:231
   1667#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:299
   1668msgid "_Block Contact"
   1669msgstr "_Блокиране на контакта"
   1670
   1671#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:328
  16151672#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:517
  1616 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
   1673#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
  16171674msgid "_Chat"
  16181675msgstr "_Разговор"
  16191676
  1620 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:262
   1677#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:359
  16211678#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:560
  16221679msgctxt "menu item"
   
  16241681msgstr "_Аудио разговор"
  16251682
  1626 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:293
   1683#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:390
  16271684#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:602
  16281685msgctxt "menu item"
   
  16301687msgstr "_Видео разговор"
  16311688
  1632 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:339
   1689#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:436
  16331690#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:645
  1634 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
   1691#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
  16351692msgid "_Previous Conversations"
  16361693msgstr "_Предишни разговори"
  16371694
  1638 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:361
   1695#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:458
  16391696#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:686
  16401697msgid "Send File"
  16411698msgstr "Изпращане на файл"
  16421699
  1643 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:384
   1700#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:481
  16441701#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
  16451702msgid "Share My Desktop"
  16461703msgstr "Споделяне на работното място"
  16471704
  1648 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:424
  1649 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1681
  1650 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:762
  1651 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1370
   1705#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:521
   1706#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1763
   1707#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:763
   1708#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
  16521709msgid "Favorite"
  16531710msgstr "Любимо"
  16541711
  1655 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:453
  1656 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:789
   1712#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:550
   1713#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:791
  16571714msgid "Infor_mation"
  16581715msgstr "_Данни за контакта"
  16591716
  1660 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:499
   1717#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:596
  16611718msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
  16621719msgid "_Edit"
  16631720msgstr "_Редактиране"
  16641721
  1665 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:553
  1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:970
  1667 #: ../src/empathy-chat-window.c:916
   1722#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:650
   1723#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:972
   1724#: ../src/empathy-chat-window.c:935
  16681725msgid "Inviting you to this room"
  16691726msgstr "Получена е покана за тази стая"
  16701727
  1671 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:584
  1672 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
   1728#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:681
   1729#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1019
  16731730msgid "_Invite to Chat Room"
  16741731msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
  16751732
  16761733#. Title
  1677 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:456
   1734#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:513
  16781735msgid "Search contacts"
  16791736msgstr "Търсене на контакти"
  16801737
  1681 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:486
   1738#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:543
  16821739msgid "Search: "
  16831740msgstr "Контакт:"
  16841741
  1685 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:537
   1742#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:601
  16861743msgid "_Add Contact"
  16871744msgstr "_Добавяне на контакт"
  16881745
  1689 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:555
   1746#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:619
  16901747msgid "No contacts found"
  16911748msgstr "Няма намерени контакти"
   
  16951752msgstr "Избор на контакт"
  16961753
  1697 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:276
   1754#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:295
  16981755#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
  16991756msgid "Full name:"
  17001757msgstr "Пълно име:"
  17011758
  1702 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:277
   1759#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:296
  17031760#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
  17041761msgid "Phone number:"
  17051762msgstr "Телефонен номер:"
  17061763
  1707 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:278
   1764#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:297
  17081765#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
  17091766msgid "E-mail address:"
  17101767msgstr "Адрес на е-поща:"
  17111768
  1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:279
   1769#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:298
  17131770#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
  17141771msgid "Website:"
  17151772msgstr "Уебсайт:"
  17161773
  1717 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:280
   1774#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:299
  17181775#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
  17191776msgid "Birthday:"
  17201777msgstr "Рожден ден:"
  17211778
  1722 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:724
  1723 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
   1779#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
   1780#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
  17241781msgid "Country ISO Code:"
  17251782msgstr "Код на държавата по ISO:"
  17261783
  1727 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:726
  1728 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
   1784#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
   1785#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
  17291786msgid "Country:"
  17301787msgstr "Държава:"
  17311788
  1732 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:728
  1733 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
   1789#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
   1790#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
  17341791msgid "State:"
  17351792msgstr "Щат:"
  17361793
  1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:730
  1738 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
   1794#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
   1795#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
  17391796msgid "City:"
  17401797msgstr "Град:"
  17411798
  1742 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:732
  1743 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
   1799#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
   1800#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
  17441801msgid "Area:"
  17451802msgstr "Област:"
  17461803
  1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:734
  1748 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
   1804#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:772
   1805#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
  17491806msgid "Postal Code:"
  17501807msgstr "Пощенски код:"
  17511808
  1752 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:736
  1753 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
   1809#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:774
   1810#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
  17541811msgid "Street:"
  17551812msgstr "Улица:"
  17561813
  1757 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:738
  1758 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
   1814#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:776
   1815#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:502
  17591816msgid "Building:"
  17601817msgstr "Сграда:"
  17611818
  1762 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:740
  1763 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
   1819#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:778
   1820#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:504
  17641821msgid "Floor:"
  17651822msgstr "Етаж:"
  17661823
  1767 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:742
  1768 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
   1824#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:780
   1825#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:506
  17691826msgid "Room:"
  17701827msgstr "Стая:"
  17711828
  1772 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:744
  1773 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
   1829#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:782
   1830#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:508
  17741831msgid "Text:"
  17751832msgstr "Текст:"
  17761833
  1777 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:746
  1778 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
   1834#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:784
   1835#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:510
  17791836msgid "Description:"
  17801837msgstr "Описание:"
  17811838
  1782 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:748
  1783 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
   1839#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:786
   1840#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
  17841841msgid "URI:"
  17851842msgstr "Адрес в Интернет:"
  17861843
  1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:750
  1788 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
   1844#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:788
   1845#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
  17891846msgid "Accuracy Level:"
  17901847msgstr "Ниво на точност:"
  17911848
  1792 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:752
  1793 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
   1849#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
   1850#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
  17941851msgid "Error:"
  17951852msgstr "Грешка:"
  17961853
  1797 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:754
  1798 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:517
   1854#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
   1855#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
  17991856msgid "Vertical Error (meters):"
  18001857msgstr "Вертикална грешка (метри):"
  18011858
  1802 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:756
  1803 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:519
   1859#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:794
   1860#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
  18041861msgid "Horizontal Error (meters):"
  18051862msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
  18061863
  1807 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:758
  1808 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:521
   1864#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:796
   1865#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
  18091866msgid "Speed:"
  18101867msgstr "Скорост:"
   
  18141871# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
  18151872# Пеленг става
  1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:760
  1817 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:523
   1873#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:798
   1874#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
  18181875msgid "Bearing:"
  18191876msgstr "Пеленг:"
  18201877
  1821 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
  1822 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:525
   1878#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:800
   1879#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
  18231880msgid "Climb Speed:"
  18241881msgstr "Скорост на изкачване:"
  18251882
  1826 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
  1827 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:527
   1883#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:802
   1884#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
  18281885msgid "Last Updated on:"
  18291886msgstr "Последно обновяване на:"
  18301887
  1831 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
  1832 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:529
   1888#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:804
   1889#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
  18331890msgid "Longitude:"
  18341891msgstr "Дължина:"
  18351892
  1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
  1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:531
   1893#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:806
   1894#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
  18381895msgid "Latitude:"
  18391896msgstr "Широчина:"
  18401897
  1841 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
  1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:533
   1898#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:808
   1899#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
  18431900msgid "Altitude:"
  18441901msgstr "Височина:"
  18451902
  1846 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:833
  1847 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:850
  1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:615
  1849 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:632
   1903#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:871
   1904#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:888
   1905#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:616
   1906#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:633
  18501907#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
  18511908msgid "Location"
   
  18531910
  18541911#. translators: format is "Location, $date"
  1855 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:852
  1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:634
   1912#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:890
   1913#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:635
  18571914#, c-format
  18581915msgid "%s, %s"
  18591916msgstr "%s, %s"
  18601917
  1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:904
  1862 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:683
   1918#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:942
   1919#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:684
  18631920msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
  18641921msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
  18651922
  1866 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:986
  1867 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:918
   1923#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1024
   1924#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:919
  18681925msgid "Save Avatar"
  18691926msgstr "Запазване на аватар"
  18701927
  1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1042
  1872 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:976
   1928#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1080
   1929#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:977
  18731930msgid "Unable to save avatar"
  18741931msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
   
  18801937#. Alias
  18811938#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
  1882 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1305
   1939#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1307
  18831940msgid "Alias:"
  18841941msgstr "Псевдоним:"
   
  19001957#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
  19011958#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
  1902 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1509
   1959#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1511
  19031960msgid "Identifier:"
  19041961msgstr "Идентификатор:"
   
  19391996
  19401997#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
  1941 #: ../src/empathy-main-window.c:1432
   1998#: ../src/empathy-main-window.c:1436
  19421999msgid "Group"
  19432000msgstr "Група"
   2001
   2002#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
   2003msgid "The following identity will be blocked:"
   2004msgid_plural "The following identities will be blocked:"
   2005msgstr[0] "Следният контакт ще бъде блокиран:"
   2006msgstr[1] "Следните контакти ще бъдат блокирани:"
   2007
   2008#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:259
   2009msgid "The following identity can not be blocked:"
   2010msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
   2011msgstr[0] "Следният контакт не може да бъде блокирана:"
   2012msgstr[1] "Следните контакти не могат да бъдат блокирани:"
  19442013
  19452014#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
   
  19682037msgstr "%s (%s)"
  19692038
  1970 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:837
   2039#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:839
  19712040msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
  19722041msgid "_Edit"
   
  19752044#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
  19762045#. * to form a meta-contact".
  1977 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
   2046#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:865
  19782047msgctxt "Link individual (contextual menu)"
  19792048msgid "_Link Contacts…"
  19802049msgstr "_Свързване на контакти…"
  19812050
  1982 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2425
   2051#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2301
   2052msgid "Delete and _Block"
   2053msgstr "Изтриване и _блокиране"
   2054
   2055#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2467
  19832056#, c-format
  19842057msgid ""
   
  19892062"които имат връзка с него, ще бъдат също изтрити."
  19902063
  1991 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1650
   2064#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
  19922065#, c-format
  19932066msgid "Linked contact containing %u contact"
   
  20722145msgstr "_Разделяне"
  20732146
  2074 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:664
   2147#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:660
  20752148msgid "Date"
  20762149msgstr "Дата"
   
  21202193
  21212194#. add video toggle
  2122 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:252
   2195#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:253
  21232196msgid "Send _Video"
  21242197msgstr "Изпращане на _видео"
  21252198
  21262199#. add chat button
  2127 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:260
   2200#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:261
  21282201msgid "C_all"
  21292202msgstr "_Разговор"
  21302203
  21312204#. Tweak the dialog
  2132 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:270
   2205#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:271
  21332206msgid "New Call"
  21342207msgstr "Нов разговор"
   
  21712244msgstr "Задаване на състояние"
  21722245
  2173 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:948
   2246#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:946
  21742247msgid "Set your presence and current status"
  21752248msgstr "Задайте присъствието и текущото си състояние"
  21762249
  21772250#. Custom messages
  2178 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1136
   2251#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1134
  21792252msgid "Custom messages…"
  21802253msgstr "Други съобщения…"
   
  22752348#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
  22762349msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
  2277 msgstr "Идентичността на сървъра за разговори не може да бъде проверена."
   2350msgstr ""
   2351"Идентичността предоставено от сървъра за разговори не може да бъде проверена."
  22782352
  22792353#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
   
  23362410msgstr "Връзката не е надеждна. Желаете ли да продължите въпреки това?"
  23372411
  2338 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
   2412#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
  23392413msgid "Remember this choice for future connections"
  23402414msgstr "Запомняне на избора за бъдещи връзки"
  23412415
  2342 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:312
   2416#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
  23432417msgid "Certificate Details"
  23442418msgstr "Информация за сертификата"
  23452419
  2346 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1707
   2420#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1705
  23472421msgid "Unable to open URI"
  23482422msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
  23492423
  2350 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1802
   2424#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1800
  23512425msgid "Select a file"
  23522426msgstr "Избор на файл"
  23532427
  2354 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1871
   2428#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
   2429msgid "Insufficient free space to save file"
   2430msgstr "Недостатъчно свободно място за запазване на файла"
   2431
   2432#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
   2433#, c-format
   2434msgid ""
   2435"%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
   2436"Please choose another location."
   2437msgstr ""
   2438"За запазването на файла са необхоими %s, но свободни са едва %s. Изберете "
   2439"друго местоположение."
   2440
   2441#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1924
  23552442#, c-format
  23562443msgid "Incoming file from %s"
   
  26502737
  26512738#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
  2652 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1268
   2739#: ../src/empathy-account-assistant.c:1271
  26532740msgid "An error occurred"
  26542741msgstr "Възникна грешка"
   
  27152802msgstr "Изберете регистрациите за внасяне:"
  27162803
  2717 #: ../src/empathy-account-assistant.c:810
   2804#: ../src/empathy-account-assistant.c:813
  27182805#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
  27192806#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
   
  27212808msgstr "Да"
  27222809
  2723 #: ../src/empathy-account-assistant.c:817
   2810#: ../src/empathy-account-assistant.c:820
  27242811msgid "No, that's all for now"
  27252812msgstr "Не, това е всичко засега"
  27262813
  2727 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1082
   2814#: ../src/empathy-account-assistant.c:1085
  27282815msgid ""
  27292816"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
   
  27382825"„Регистрации“."
  27392826
  2740 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1088
  2741 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1144
   2827#: ../src/empathy-account-assistant.c:1091
   2828#: ../src/empathy-account-assistant.c:1147
  27422829msgid "Edit->Accounts"
  27432830msgstr "Редактиране→Регистрации"
  27442831
  2745 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1104
  2746 msgid "I don't want to enable this feature for now"
  2747 msgstr "Не, засега тази възможност да не се включва"
  2748 
  2749 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1140
   2832#: ../src/empathy-account-assistant.c:1107
   2833msgid "I do _not want to enable this feature for now"
   2834msgstr "_Не, засега тази възможност да не се включва"
   2835
   2836#: ../src/empathy-account-assistant.c:1143
  27502837msgid ""
  27512838"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
   
  27592846"регистрации."
  27602847
  2761 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1146
   2848#: ../src/empathy-account-assistant.c:1149
  27622849msgid "telepathy-salut not installed"
  27632850msgstr "Пакетът telepathy-salut не е инсталиран"
  27642851
  2765 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
   2852#: ../src/empathy-account-assistant.c:1195
  27662853msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
  27672854msgstr "Помощник за съобщения и телефония през Интернет"
  27682855
  2769 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1226
   2856#: ../src/empathy-account-assistant.c:1229
  27702857msgid "Welcome to Empathy"
  27712858msgstr "Добре дошли в Empathy"
  27722859
  2773 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1235
   2860#: ../src/empathy-account-assistant.c:1238
  27742861msgid "Import your existing accounts"
  27752862msgstr "Внасяне на съществуващи регистрации"
  27762863
  2777 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1253
   2864#: ../src/empathy-account-assistant.c:1256
  27782865msgid "Please enter personal details"
  27792866msgstr "Въведете още информация"
   
  28462933
  28472934#. Menu items: to enabled/disable the account
  2848 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1571
   2935#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1593
  28492936msgid "_Enable"
  28502937msgstr "_Включване"
  28512938
  2852 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1572
   2939#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1594
  28532940msgid "_Disable"
  28542941msgstr "_Изключване"
  28552942
  2856 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2086
   2943#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2113
  28572944msgid ""
  28582945"You are about to close the window, which will discard\n"
   
  28902977msgstr "_Внасяне…"
  28912978
  2892 #: ../src/empathy-auth-client.c:243
   2979#: ../src/empathy-auth-client.c:250
  28932980msgid " - Empathy authentication client"
  28942981msgstr " — идентифициране с Empathy"
  28952982
  2896 #: ../src/empathy-auth-client.c:259
   2983#: ../src/empathy-auth-client.c:266
  28972984msgid "Empathy authentication client"
  28982985msgstr "Идентифициране с Empathy"
   
  29303017msgstr "Сила на звука"
  29313018
  2932 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1165
   3019#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1166
  29333020msgid "_Sidebar"
  29343021msgstr "_Странична лента"
  29353022
  2936 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1185
   3023#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1186
  29373024msgid "Audio input"
  29383025msgstr "Аудио вход"
  29393026
  2940 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1189
   3027#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1190
  29413028msgid "Video input"
  29423029msgstr "Видео вход"
  29433030
  2944 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1193
   3031#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1194
  29453032msgid "Dialpad"
  29463033msgstr "Циферблат"
  29473034
  2948 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1198
   3035#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1205
  29493036msgid "Details"
  29503037msgstr "Подробности"
   
  29523039#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
  29533040#. * is used in the window title
  2954 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1267
   3041#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1274
  29553042#, c-format
  29563043msgid "Call with %s"
   
  29593046#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
  29603047#. * title
  2961 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1346
   3048#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1353
  29623049msgid "Call"
  29633050msgstr "Разговор"
  29643051
  2965 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1500
   3052#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1507
  29663053msgid "The IP address as seen by the machine"
  29673054msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
  29683055
  2969 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1502
   3056#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1509
  29703057msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
  29713058msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
  29723059
  2973 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1504
   3060#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1511
  29743061msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
  29753062msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
  29763063
  2977 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1506
   3064#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1513
  29783065msgid "The IP address of a relay server"
  29793066msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
  29803067
  2981 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1508
   3068#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1515
  29823069msgid "The IP address of the multicast group"
  29833070msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
  29843071
  29853072#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
  2986 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2259
   3073#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2266
  29873074#, c-format
  29883075msgid "Connected — %d:%02dm"
  29893076msgstr "Връзка — %d:%02dm"
  29903077
  2991 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2320
   3078#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2327
  29923079msgid "Technical Details"
  29933080msgstr "Технически данни"
  29943081
  2995 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2358
   3082#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2365
  29963083#, c-format
  29973084msgid ""
   
  30023089"компютър"
  30033090
  3004 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2363
   3091#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2370
  30053092#, c-format
  30063093msgid ""
   
  30113098"компютър"
  30123099
  3013 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2369
   3100#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2376
  30143101#, c-format
  30153102msgid ""
   
  30203107"преки връзки."
  30213108
  3022 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2375
   3109#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2382
  30233110msgid "There was a failure on the network"
  30243111msgstr "Мрежова грешка"
  30253112
  3026 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2379
   3113#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2386
  30273114msgid ""
  30283115"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
   
  30313118"на компютъра ви"
  30323119
  3033 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2382
   3120#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2389
  30343121msgid ""
  30353122"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
   
  30383125"на компютъра ви"
  30393126
  3040 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2392
   3127#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2399
  30413128#, c-format
  30423129msgid ""
   
  30493136"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
  30503137
  3051 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2400
   3138#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2407
  30523139msgid "There was a failure in the call engine"
  30533140msgstr "Грешка в модула за разговори"
  30543141
  3055 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2403
   3142#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2410
  30563143msgid "The end of the stream was reached"
  30573144msgstr "Достигнат е краят на потока"
  30583145
  3059 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2443
   3146#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2450
  30603147msgid "Can't establish audio stream"
  30613148msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
  30623149
  3063 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2453
   3150#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2460
  30643151msgid "Can't establish video stream"
  30653152msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
   
  31573244msgstr "_Разговор"
  31583245
  3159 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:28
   3246#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:29
  31603247msgid "_View"
  31613248msgstr "_Преглед"
  31623249
  3163 #: ../src/empathy-chat-window.c:469 ../src/empathy-chat-window.c:489
   3250#: ../src/empathy-chat-window.c:474 ../src/empathy-chat-window.c:494
  31643251#, c-format
  31653252msgid "%s (%d unread)"
   
  31683255msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
  31693256
  3170 #: ../src/empathy-chat-window.c:481
   3257#: ../src/empathy-chat-window.c:486
  31713258#, c-format
  31723259msgid "%s (and %u other)"
   
  31753262msgstr[1] "%s (и %u други)"
  31763263
  3177 #: ../src/empathy-chat-window.c:497
   3264#: ../src/empathy-chat-window.c:502
  31783265#, c-format
  31793266msgid "%s (%d unread from others)"
   
  31823269msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
  31833270
  3184 #: ../src/empathy-chat-window.c:506
   3271#: ../src/empathy-chat-window.c:511
  31853272#, c-format
  31863273msgid "%s (%d unread from all)"
   
  31893276msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
  31903277
  3191 #: ../src/empathy-chat-window.c:708
   3278#: ../src/empathy-chat-window.c:721
  31923279msgid "Typing a message."
  31933280msgstr "Пише съобщение."
   
  32253312msgstr "Известяване за всички съобщения"
  32263313
  3227 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
   3314#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
  32283315msgid "_Contents"
  32293316msgstr "_Ръководство"
   
  32373324msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
  32383325
  3239 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
   3326#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
  32403327msgid "_Edit"
  32413328msgstr "Р_едактиране"
   
  32453332msgstr "_Любима стая за разговор"
  32463333
  3247 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:20
   3334#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
  32483335msgid "_Help"
  32493336msgstr "Помо_щ"
   
  33593446msgstr "Входящ файл от %s"
  33603447
  3361 #: ../src/empathy-event-manager.c:1013 ../src/empathy-main-window.c:367
   3448#: ../src/empathy-event-manager.c:1013 ../src/empathy-main-window.c:370
  33623449msgid "Password required"
  33633450msgstr "Парола"
   
  35153602msgstr "Източник"
  35163603
  3517 #: ../src/empathy-main-window.c:384
   3604#: ../src/empathy-main-window.c:387
  35183605msgid "Provide Password"
  35193606msgstr "Паролата ви"
  35203607
  3521 #: ../src/empathy-main-window.c:390
   3608#: ../src/empathy-main-window.c:393
  35223609msgid "Disconnect"
  35233610msgstr "Прекъсване"
  35243611
  3525 #: ../src/empathy-main-window.c:530
   3612#: ../src/empathy-main-window.c:533
  35263613msgid "No match found"
  35273614msgstr "Не е намерено съвпадение"
  35283615
  3529 #: ../src/empathy-main-window.c:685
   3616#: ../src/empathy-main-window.c:688
  35303617msgid "Reconnect"
  35313618msgstr "Ново свързване"
  35323619
  3533 #: ../src/empathy-main-window.c:691
   3620#: ../src/empathy-main-window.c:694
  35343621msgid "Edit Account"
  35353622msgstr "Редактиране на регистрация"
  35363623
  3537 #: ../src/empathy-main-window.c:697
   3624#: ../src/empathy-main-window.c:700
  35383625msgid "Close"
  35393626msgstr "Затваряне"
  35403627
  3541 #: ../src/empathy-main-window.c:1414
   3628#: ../src/empathy-main-window.c:1418
  35423629msgid "Contact"
  35433630msgstr "Контакт"
  35443631
  3545 #: ../src/empathy-main-window.c:1748
   3632#: ../src/empathy-main-window.c:1765
  35463633msgid "Contact List"
  35473634msgstr "Списък с контакти"
  35483635
  3549 #: ../src/empathy-main-window.c:1863
   3636#: ../src/empathy-main-window.c:1881
  35503637msgid "Show and edit accounts"
  35513638msgstr "Показване и редактиране на регистрации"
   
  35993686msgstr "_Регистрации"
  36003687
  3601 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
   3688#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
   3689msgid "_Blocked Contacts"
   3690msgstr "_Блокирани контакти"
   3691
   3692#: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
  36023693msgid "_Compact Size"
  36033694msgstr "_Стегнат режим"
  36043695
  3605 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
   3696#: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
  36063697msgid "_Debug"
  36073698msgstr "_Изчистване на грешки"
  36083699
  3609 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
   3700#: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
  36103701msgid "_File Transfers"
  36113702msgstr "_Прехвърляния на файлове"
  36123703
  3613 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
   3704#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
  36143705msgid "_Join…"
  36153706msgstr "_Присъединяване…"
  36163707
  3617 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
   3708#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
  36183709msgid "_New Conversation…"
  36193710msgstr "_Нов разговор…"
  36203711
  3621 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
   3712#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
  36223713msgid "_Offline Contacts"
  36233714msgstr "_Изключени контакти"
  36243715
  3625 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
   3716#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
  36263717msgid "_Personal Information"
  36273718msgstr "_Лични данни"
  36283719
  3629 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
   3720#: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
  36303721msgid "_Room"
  36313722msgstr "_Стая"
  36323723
  3633 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
   3724#: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
  36343725msgid "_Search for Contacts…"
  36353726msgstr "_Търсене на контакти…"
   
  38983989msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
  38993990
  3900 #: ../src/empathy-debug-window.c:1474
   3991#: ../src/empathy-debug-window.c:1476
  39013992msgid "Pause"
  39023993msgstr "Пауза"
  39033994
  3904 #: ../src/empathy-debug-window.c:1486
   3995#: ../src/empathy-debug-window.c:1488
  39053996msgid "Level "
  39063997msgstr "Ниво"
  39073998
  3908 #: ../src/empathy-debug-window.c:1506
   3999#: ../src/empathy-debug-window.c:1508
  39094000msgid "Debug"
  39104001msgstr "Подробност"
  39114002
  3912 #: ../src/empathy-debug-window.c:1512
   4003#: ../src/empathy-debug-window.c:1514
  39134004msgid "Info"
  39144005msgstr "Информация"
  39154006
  3916 #: ../src/empathy-debug-window.c:1518 ../src/empathy-debug-window.c:1567
   4007#: ../src/empathy-debug-window.c:1520 ../src/empathy-debug-window.c:1569
  39174008msgid "Message"
  39184009msgstr "Съобщение"
  39194010
  3920 #: ../src/empathy-debug-window.c:1524
   4011#: ../src/empathy-debug-window.c:1526
  39214012msgid "Warning"
  39224013msgstr "Предупреждение"
  39234014
  3924 #: ../src/empathy-debug-window.c:1530
   4015#: ../src/empathy-debug-window.c:1532
  39254016msgid "Critical"
  39264017msgstr "Критична"
  39274018
  3928 #: ../src/empathy-debug-window.c:1536
   4019#: ../src/empathy-debug-window.c:1538
  39294020msgid "Error"
  39304021msgstr "Грешка"
  39314022
  3932 #: ../src/empathy-debug-window.c:1555
   4023#: ../src/empathy-debug-window.c:1557
  39334024msgid "Time"
  39344025msgstr "Време"
  39354026
  3936 #: ../src/empathy-debug-window.c:1558
   4027#: ../src/empathy-debug-window.c:1560
  39374028msgid "Domain"
  39384029msgstr "Област"
  39394030
  3940 #: ../src/empathy-debug-window.c:1560
   4031#: ../src/empathy-debug-window.c:1562
  39414032msgid "Category"
  39424033msgstr "Категория"
  39434034
  3944 #: ../src/empathy-debug-window.c:1562
   4035#: ../src/empathy-debug-window.c:1564
  39454036msgid "Level"
  39464037msgstr "Ниво"
  39474038
  3948 #: ../src/empathy-debug-window.c:1599
   4039#: ../src/empathy-debug-window.c:1601
  39494040msgid ""
  39504041"The selected connection manager does not support the remote debugging "
   
  40264117msgid "Accept"
  40274118msgstr "Приемане"
   4119
   4120#: ../src/empathy-call-observer.c:130
   4121#, c-format
   4122msgid "Missed call from %s"
   4123msgstr "Пропуснато повикване от %s"
   4124
   4125#: ../src/empathy-call-observer.c:133
   4126#, c-format
   4127msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
   4128msgstr "%s току-що се опита да ви позвъни, но провеждахте друг разговор."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.