Changeset 2289


Ignore:
Timestamp:
Mar 26, 2011, 7:40:42 PM (11 years ago)
Author:
bfaf
Message:

Преведох ги до колкото можах

Location:
gnome/master
Files:
1 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/file-roller.master.bg.po

  r2108 r2289  
  55# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
  66# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005, 2006.
  7 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
  87# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
   8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
   9# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
  910#
  1011msgid ""
  1112msgstr ""
  1213"Project-Id-Version: file-roller master\n"
  13 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2010-08-24 15:55+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2010-08-24 15:55+0300\n"
  16 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
   14"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=file-"
   15"roller&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
   16"POT-Creation-Date: 2011-03-17 12:29+0000\n"
   17"PO-Revision-Date: 2011-03-25 21:51+0200\n"
   18"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1719"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  18 "Language: bg\n"
  1920"MIME-Version: 1.0\n"
  2021"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2122"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   23"Language: bg\n"
  2224"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2325
   
  3234msgstr "Непозната версия на файла: %s"
  3335
  34 #: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:960
   36#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:970
  3537#, c-format
  3638msgid "Starting %s"
  3739msgstr "Стартиране на %s"
  3840
  39 #: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1102
   41#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1112
  4042#, c-format
  4143msgid "Application does not accept documents on command line"
  4244msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
  4345
  44 #: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1170
   46#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1180
  4547#, c-format
  4648msgid "Unrecognized launch option: %d"
  4749msgstr "Непозната опция при стартиране: %d"
  4850
  49 #: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1375
   51#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1385
  5052#, c-format
  5153msgid "Can't pass documents to this desktop element"
  5254msgstr "Към този обект на работния плот не може да се подават документи"
  5355
  54 #: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1394
   56#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1406
  5557#, c-format
  5658msgid "Not a launchable item"
  5759msgstr "Не е обект за стартиране"
  5860
  59 #: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:225
   61#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:226
  6062msgid "Disable connection to session manager"
  6163msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
  6264
  63 #: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:228
   65#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:229
  6466msgid "Specify file containing saved configuration"
  6567msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
  6668
  67 #: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:228
   69#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:229
  6870msgid "FILE"
  6971msgstr "ФАЙЛ"
  7072
  71 #: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:231
   73#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:232
  7274msgid "Specify session management ID"
  7375msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"
  7476
  75 #: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:231
   77#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:232
  7678msgid "ID"
  7779msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
  7880
  79 #: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:252
   81#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:253
  8082msgid "Session management options:"
  8183msgstr "Опции на управлението на сесии:"
  8284
  83 #: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:253
   85#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:254
  8486msgid "Show session management options"
  8587msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
  8688
  87 #: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1974
  88 #: ../src/fr-window.c:5393
   89#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1996
   90#: ../src/fr-window.c:5452
  8991msgid "Archive Manager"
  9092msgstr "Работа с архиви"
   
  9496msgstr "Създаване и промяна на архив"
  9597
   98#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:1
   99#| msgid "Compression ratio:"
   100msgid "Compression level"
   101msgstr "Ниво на компресия"
   102
   103#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:2
   104msgid ""
   105"Compression level used when adding files to an archive. Possible values: "
   106"very-fast, fast, normal, maximum."
   107msgstr ""
   108"Ниво на компресия когато се добавят файлове към архив. Допустими стойности: "
   109"very-fast, fast, normal, maximum."
   110
   111#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:3
   112msgid "Default volume size"
   113msgstr "Стандартен размер на тома"
   114
   115#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:4
   116msgid "Display path"
   117msgstr "Показване на пътя"
   118
   119#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:5
   120msgid "Display size"
   121msgstr "Показване на размера"
   122
   123#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:6
   124msgid "Display the path column in the main window."
   125msgstr "Показване на колоната „Път“ в главния прозорец."
   126
   127#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:7
   128msgid "Display the size column in the main window."
   129msgstr "Показване на колоната „Размер“ в главния прозорец."
   130
   131#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:8
   132msgid "Display the time column in the main window."
   133msgstr "Показване на колоната „Време“ в главния прозорец."
   134
   135#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:9
   136msgid "Display the type column in the main window."
   137msgstr "Показване на колоната „Тип“ в главния прозорец."
   138
   139#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:10
   140msgid "Display time"
   141msgstr "Показване на време"
   142
   143#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:11
   144msgid "Display type"
   145msgstr "Показване на типа"
   146
   147#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:12
   148#| msgid "Do not e_xtract older files"
   149msgid "Do not overwrite newer files"
   150msgstr "Без презаписване на по-новите файлове"
   151
   152#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:13
   153#| msgid "_Edit"
   154msgid "Editors"
   155msgstr "Редактори"
   156
   157#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:14
   158msgid "Encrypt the archive header"
   159msgstr "Шифроване заглавната част на архива"
   160
   161#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:15
   162msgid "How to sort files"
   163msgstr "Как да се сортират файловете"
   164
   165#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:16
   166msgid ""
   167"If true will display icons depending on the file type (slower), otherwise "
   168"will use always the same icon for all files (faster)."
   169msgstr ""
   170"Ако е включено, ще се показват икони в зависимост от пита на файла (по-"
   171"бавно), иначе ще се използва денаква икона за всички файлове (по-бързо)."
   172
   173#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:17
   174msgid "List Mode"
   175msgstr "Режим „Списък“"
   176
   177#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:18
   178msgid ""
   179"List of applications entered in the 'Open File' dialog and not associated "
   180"with the file type."
   181msgstr ""
   182"Списък с програмите въведени в прозореца „Отваряне на файл“ без асоцииране "
   183"по типа на файла."
   184
   185#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:19
   186msgid "Max history length"
   187msgstr "Максимална продължителност на историята"
   188
   189#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:20
   190msgid "Max number of items in the 'Open Recents' submenu."
   191msgstr "Максимален брой записи в менюто „Скоро отваряни файлове“."
   192
   193#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:21
   194msgid "Name column width"
   195msgstr "Широчина на колоната „Име“"
   196
   197#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:22
   198#| msgid "Over_write existing files"
   199msgid "Overwrite existing files"
   200msgstr "Пре_записване на съществуващи файлове"
   201
   202#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:23
   203#| msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
   204msgid "Recreate the folders stored in the archive"
   205msgstr "Пресъздаване на папките"
   206
   207#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:24
   208msgid "Sort type"
   209msgstr "Тип на сортиране"
   210
   211#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:25
   212msgid "The default size for volumes."
   213msgstr "Стандартен размер за томове."
   214
   215#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:26
   216msgid "The default width of the name column the file list."
   217msgstr "Стандартна широчина на колоната „Име“ в списъка с файлове."
   218
   219#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:27
   220msgid ""
   221"Use 'all-files' to view all the files in the archive in a single list, use "
   222"'as-folder' to navigate the archive as a folder."
   223msgstr ""
   224"Използвайте „Показване на всички файлове“, за да видите файловете в списък, "
   225"използвате „Изглед като папка“ за разглеждане като папка."
   226
   227#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
   228msgid "Use mime icons"
   229msgstr "Използване на MIME икони"
   230
   231#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:29
   232#, fuzzy
   233#| msgid "View the statusbar"
   234msgid "View statusbar"
   235msgstr "Показване на лентата за състоянието"
   236
   237#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:30 ../src/ui.h:235
   238msgid "View the folders pane"
   239msgstr "Показване на панела с папки"
   240
   241#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:31
   242#, fuzzy
   243#| msgid "View the main toolbar"
   244msgid "View toolbar"
   245msgstr "Показване на главната лента с инструменти"
   246
   247#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:32
   248msgid ""
   249"What criteria must be used to arrange files. Possible values: name, size, "
   250"type, time, path."
   251msgstr ""
   252"Критерии за подреждане на файловете. Допустими стойности: name, size, type, "
   253"time, path."
   254
   255#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:33
   256#| msgid "Close the folders pane"
   257msgid "Whether to display the folders pane."
   258msgstr "Показване на панела с папки"
   259
   260#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:34
   261msgid "Whether to display the statusbar."
   262msgstr "Показване на лента за състоянието."
   263
   264#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:35
   265msgid "Whether to display the toolbar."
   266msgstr "Показване на лентата с инструменти."
   267
   268#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:36
   269msgid ""
   270"Whether to encrypt the archive header. If the header is encrypted the "
   271"password will be required to list the archive content as well."
   272msgstr ""
   273"Шифроване заглавната част на архива. Ще се изисква парола за преглед на "
   274"съдържанието на архива."
   275
   276#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:37
   277msgid ""
   278"Whether to sort in ascending or descending direction. Possible values: "
   279"ascending, descending."
   280msgstr ""
   281"Подреждане във възходящ или низходящ ред. Допустими стойности: ascending, "
   282"descending."
   283
  96284#: ../data/ui/add-options.ui.h:1
  97285msgid "Load Options"
  98286msgstr "Настройки на зареждането"
  99287
  100 #: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:1 ../src/fr-stock.c:42
   288#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:1 ../src/fr-stock.c:41
  101289msgid "C_reate"
  102290msgstr "_Създаване"
   
  130318
  131319#. Translators: after the colon there is a folder name.
  132 #: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:10 ../src/fr-window.c:5815
   320#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:10 ../src/fr-window.c:5879
  133321msgid "_Location:"
  134322msgstr "_Местоположение:"
   
  167355msgstr "(напр.: *.txt; *.doc)"
  168356
  169 #: ../data/ui/open-with.ui.h:1
  170 msgid "A_vailable application:"
  171 msgstr "На_лични програми:"
  172 
  173 #: ../data/ui/open-with.ui.h:2
  174 msgid "Open Files"
  175 msgstr "Отваряне на файлове"
  176 
  177 #: ../data/ui/open-with.ui.h:3
  178 msgid "R_ecent applications:"
  179 msgstr "Посл_едно ползвани програми:"
  180 
  181 #: ../data/ui/open-with.ui.h:4
  182 msgid "_Application:"
  183 msgstr "_Програма:"
  184 
  185357#: ../data/ui/password.ui.h:1
  186358msgid ""
   
  202374
  203375#. secondary text
  204 #: ../data/ui/update.ui.h:2 ../src/dlg-update.c:177 ../src/dlg-update.c:205
   376#: ../data/ui/update.ui.h:2 ../src/dlg-update.c:175 ../src/dlg-update.c:203
  205377#, c-format
  206378msgid ""
   
  221393msgstr "_Обновяване"
  222394
  223 #: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:313
   395#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:314
  224396msgid "Extract Here"
  225397msgstr "Разархивиране тук"
  226398
  227399#. Translators: the current position is the current folder
  228 #: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:315
   400#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:316
  229401msgid "Extract the selected archive to the current position"
  230402msgstr "Разархивиране на избрания архив в текущата папка"
  231403
  232 #: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:332
   404#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:333
  233405msgid "Extract To..."
  234406msgstr "Разархивиране в…"
  235407
  236 #: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:333
   408#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:334
  237409msgid "Extract the selected archive"
  238410msgstr "Разархивиране на избрания архив"
  239411
  240 #: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:352
   412#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:353
  241413msgid "Compress..."
  242414msgstr "Компресиране…"
  243415
  244 #: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:353
   416#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:354
  245417msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
  246418msgstr "Създаване на компресиран архив с избраните обекти"
  247419
  248 #: ../src/actions.c:158 ../src/actions.c:197 ../src/actions.c:233
  249 #: ../src/dlg-batch-add.c:168 ../src/dlg-batch-add.c:184
  250 #: ../src/dlg-batch-add.c:213 ../src/dlg-batch-add.c:258
  251 #: ../src/dlg-batch-add.c:304 ../src/fr-window.c:2925
   420#: ../src/actions.c:156 ../src/actions.c:195 ../src/actions.c:231
   421#: ../src/dlg-batch-add.c:169 ../src/dlg-batch-add.c:185
   422#: ../src/dlg-batch-add.c:214 ../src/dlg-batch-add.c:259
   423#: ../src/dlg-batch-add.c:305 ../src/fr-window.c:2985
  252424msgid "Could not create the archive"
  253425msgstr "Архивът не може да бъде създаден"
  254426
  255 #: ../src/actions.c:160 ../src/dlg-batch-add.c:170 ../src/dlg-batch-add.c:306
   427#: ../src/actions.c:158 ../src/dlg-batch-add.c:171 ../src/dlg-batch-add.c:307
  256428msgid "You have to specify an archive name."
  257429msgstr "Трябва да въведете име на архива."
  258430
  259 #: ../src/actions.c:199
   431#: ../src/actions.c:197
  260432msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
  261433msgstr "Нямате права да създавате архиви в тази папка"
  262434
  263 #: ../src/actions.c:235 ../src/dlg-package-installer.c:254
  264 #: ../src/dlg-package-installer.c:263 ../src/dlg-package-installer.c:291
  265 #: ../src/fr-archive.c:1146 ../src/fr-window.c:6034 ../src/fr-window.c:6210
   435#: ../src/actions.c:233 ../src/dlg-package-installer.c:266
   436#: ../src/dlg-package-installer.c:275 ../src/dlg-package-installer.c:303
   437#: ../src/fr-archive.c:1178 ../src/fr-window.c:6094 ../src/fr-window.c:6270
  266438msgid "Archive type not supported."
  267439msgstr "Този вид архиви не се поддържа."
  268440
  269 #: ../src/actions.c:249
   441#: ../src/actions.c:247
  270442msgid "Could not delete the old archive."
  271443msgstr "Старият архив не може да бъде изтрит."
  272444
  273 #: ../src/actions.c:383 ../src/fr-window.c:5873
   445#: ../src/actions.c:381 ../src/fr-window.c:5937
  274446msgid "Open"
  275447msgstr "Отваряне"
  276448
  277 #: ../src/actions.c:394 ../src/dlg-new.c:321 ../src/fr-window.c:5224
   449#: ../src/actions.c:392 ../src/dlg-new.c:312 ../src/fr-window.c:5277
  278450msgid "All archives"
  279451msgstr "Всички архиви"
  280452
  281 #: ../src/actions.c:401 ../src/dlg-new.c:328
   453#: ../src/actions.c:399 ../src/dlg-new.c:319
  282454msgid "All files"
  283455msgstr "Всички файлове"
  284456
  285 #: ../src/actions.c:780 ../src/fr-window.c:7056
   457#: ../src/actions.c:793 ../src/fr-window.c:7120
  286458msgid "Last Output"
  287459msgstr "Последен изход"
  288460
  289 #: ../src/actions.c:844
  290 msgid ""
  291 "File Roller is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
  292 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
  293 "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
  294 "any later version."
  295 msgstr ""
  296 "Тази програма (File Roller) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате "
  297 "и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), "
  298 "както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза "
  299 "или (по ваше решение) по-късна версия."
  300 
  301 #: ../src/actions.c:848
  302 msgid ""
  303 "File Roller is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
  304 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
  305 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
  306 "more details."
  307 msgstr ""
  308 "Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
  309 "НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
  310 "ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
  311 
  312 #: ../src/actions.c:852
  313 msgid ""
  314 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
  315 "File Roller; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
  316 "Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA"
  317 msgstr ""
  318 "Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
  319 "заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
  320 "Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  321 
  322 #: ../src/actions.c:862
   461#: ../src/actions.c:853
  323462msgid "Copyright © 2001–2010 Free Software Foundation, Inc."
  324463msgstr "Авторски права © 2001-2010 Фондация за свободен софтуер"
  325464
  326 #: ../src/actions.c:863
   465#: ../src/actions.c:854
  327466msgid "An archive manager for GNOME."
  328467msgstr "Мениджър на архивите за GNOME."
  329468
  330 #: ../src/actions.c:866
   469#: ../src/actions.c:857
  331470msgid "translator-credits"
  332471msgstr ""
   
  339478"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  340479
  341 #: ../src/dlg-add-files.c:94 ../src/dlg-add-folder.c:129
   480#: ../src/dlg-add-files.c:99 ../src/dlg-add-folder.c:129
  342481msgid "Could not add the files to the archive"
  343482msgstr "Файловете на могат да бъдат добавени към архива"
  344483
  345 #: ../src/dlg-add-files.c:95 ../src/dlg-add-folder.c:130
   484#: ../src/dlg-add-files.c:100 ../src/dlg-add-folder.c:130
  346485#, c-format
  347486msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
  348487msgstr "Нямате права за четене на файловете в папката „%s“"
  349488
  350 #: ../src/dlg-add-files.c:142 ../src/ui.h:49
   489#: ../src/dlg-add-files.c:148 ../src/ui.h:48
  351490msgid "Add Files"
  352491msgstr "Добавяне на файлове"
   
  354493#. Translators: add a file to the archive only if the disk version is
  355494#. * newer than the archive version.
  356 #: ../src/dlg-add-files.c:158 ../src/dlg-add-folder.c:231
   495#: ../src/dlg-add-files.c:164 ../src/dlg-add-folder.c:230
  357496msgid "Add only if _newer"
  358497msgstr "Добавяне, ако са по-_нови"
  359498
  360 #: ../src/dlg-add-folder.c:217
   499#: ../src/dlg-add-folder.c:216
  361500msgid "Add a Folder"
  362501msgstr "Добавяне на папка"
  363502
  364 #: ../src/dlg-add-folder.c:232
   503#: ../src/dlg-add-folder.c:231
  365504msgid "_Include subfolders"
  366505msgstr "_Включително подпапки"
  367506
  368 #: ../src/dlg-add-folder.c:233
   507#: ../src/dlg-add-folder.c:232
  369508msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
  370509msgstr "С _изключение на папките, които са символни връзки"
  371510
  372 #: ../src/dlg-add-folder.c:236 ../src/dlg-add-folder.c:242
  373 #: ../src/dlg-add-folder.c:248
   511#: ../src/dlg-add-folder.c:235 ../src/dlg-add-folder.c:241
   512#: ../src/dlg-add-folder.c:247
  374513msgid "example: *.o; *.bak"
  375514msgstr "(пример: *.txt; *.doc)"
  376515
  377 #: ../src/dlg-add-folder.c:237
   516#: ../src/dlg-add-folder.c:236
  378517msgid "Include _files:"
  379518msgstr "_Включително файлове:"
  380519
  381 #: ../src/dlg-add-folder.c:243
   520#: ../src/dlg-add-folder.c:242
  382521msgid "E_xclude files:"
  383522msgstr "С _изключение на файлове:"
  384523
  385 #: ../src/dlg-add-folder.c:249
   524#: ../src/dlg-add-folder.c:248
  386525msgid "_Exclude folders:"
  387526msgstr "С изключение на _папки:"
  388527
  389 #: ../src/dlg-add-folder.c:253
   528#: ../src/dlg-add-folder.c:252
  390529msgid "_Load Options"
  391530msgstr "_Настройки за зареждане"
  392531
  393 #: ../src/dlg-add-folder.c:254
   532#: ../src/dlg-add-folder.c:253
  394533msgid "Sa_ve Options"
  395534msgstr "Настройки за _запазване"
  396535
  397 #: ../src/dlg-add-folder.c:255
   536#: ../src/dlg-add-folder.c:254
  398537msgid "_Reset Options"
  399538msgstr "_Ползване на стандартните настройки"
  400539
  401 #: ../src/dlg-add-folder.c:883
   540#: ../src/dlg-add-folder.c:882
  402541msgid "Save Options"
  403542msgstr "Настройки за запазване"
  404543
  405 #: ../src/dlg-add-folder.c:884
   544#: ../src/dlg-add-folder.c:883
  406545msgid "Options Name:"
  407546msgstr "Име на настройката:"
  408547
  409 #: ../src/dlg-ask-password.c:123
   548#: ../src/dlg-ask-password.c:122
  410549#, c-format
  411550msgid "Enter the password for the archive '%s'."
   
  413552
  414553#. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
  415 #: ../src/dlg-batch-add.c:185 ../src/fr-window.c:7377
   554#: ../src/dlg-batch-add.c:186 ../src/fr-window.c:7435
  416555#, c-format
  417556msgid ""
   
  424563"%s"
  425564
  426 #: ../src/dlg-batch-add.c:188 ../src/fr-window.c:7367 ../src/fr-window.c:7372
  427 #: ../src/fr-window.c:7377 ../src/fr-window.c:7413 ../src/fr-window.c:7415
   565#: ../src/dlg-batch-add.c:189 ../src/fr-window.c:7425 ../src/fr-window.c:7430
   566#: ../src/fr-window.c:7435 ../src/fr-window.c:7471 ../src/fr-window.c:7473
  428567msgid "Please use a different name."
  429568msgstr "Използвайте друго име."
  430569
  431 #: ../src/dlg-batch-add.c:215
   570#: ../src/dlg-batch-add.c:216
  432571msgid ""
  433572"You don't have the right permissions to create an archive in the destination "
   
  436575"Нямате необходимите привилегии, за да създадете архив в целевата папка."
  437576
  438 #: ../src/dlg-batch-add.c:231 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6631
   577#: ../src/dlg-batch-add.c:232 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6691
  439578#, c-format
  440579msgid ""
   
  447586"Искате ли да я създадете?"
  448587
  449 #: ../src/dlg-batch-add.c:240 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6640
   588#: ../src/dlg-batch-add.c:241 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6700
  450589msgid "Create _Folder"
  451590msgstr "Създаване на _папка"
  452591
  453 #: ../src/dlg-batch-add.c:259 ../src/dlg-extract.c:131 ../src/fr-window.c:6660
   592#: ../src/dlg-batch-add.c:260 ../src/dlg-extract.c:131 ../src/fr-window.c:6717
  454593#, c-format
  455594msgid "Could not create the destination folder: %s."
  456595msgstr "Папката не може да бъде създадена: %s"
  457596
  458 #: ../src/dlg-batch-add.c:276
   597#: ../src/dlg-batch-add.c:277
  459598msgid "Archive not created"
  460599msgstr "Архивът не е създаден"
  461600
  462 #: ../src/dlg-batch-add.c:324
   601#: ../src/dlg-batch-add.c:325
  463602msgid "The archive is already present.  Do you want to overwrite it?"
  464603msgstr "Архивът вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
  465604
  466 #: ../src/dlg-batch-add.c:327
   605#: ../src/dlg-batch-add.c:328
  467606msgid "_Overwrite"
  468607msgstr "_Презаписване"
  469608
  470609#: ../src/dlg-extract.c:130 ../src/dlg-extract.c:148 ../src/dlg-extract.c:175
  471 #: ../src/fr-window.c:4150 ../src/fr-window.c:6659 ../src/fr-window.c:6676
   610#: ../src/fr-window.c:4210 ../src/fr-window.c:6721 ../src/fr-window.c:6740
   611#: ../src/fr-window.c:6745
  472612msgid "Extraction not performed"
  473613msgstr "Разархивирането не е изпълнено."
  474614
  475 #: ../src/dlg-extract.c:176 ../src/fr-window.c:4313 ../src/fr-window.c:4393
   615#: ../src/dlg-extract.c:176 ../src/fr-window.c:4373 ../src/fr-window.c:4453
  476616#, c-format
  477617msgid ""
   
  479619msgstr "Нямате необходимите права да разархивирате архиви в папката „%s“"
  480620
  481 #: ../src/dlg-extract.c:331 ../src/dlg-extract.c:429 ../src/ui.h:124
   621#: ../src/dlg-extract.c:331 ../src/dlg-extract.c:429 ../src/ui.h:123
  482622msgid "Extract"
  483623msgstr "Разархивиране"
   
  499639msgstr "По-стари _файлове да не се разархивират"
  500640
  501 #: ../src/dlg-new.c:445
   641#: ../src/dlg-new.c:440
  502642msgctxt "File"
  503643msgid "New"
  504644msgstr "Нов"
  505645
  506 #: ../src/dlg-new.c:458
   646#: ../src/dlg-new.c:453
  507647msgctxt "File"
  508648msgid "Save"
  509649msgstr "Запазване"
  510650
  511 #: ../src/dlg-package-installer.c:96 ../src/dlg-package-installer.c:205
   651#: ../src/dlg-package-installer.c:107 ../src/dlg-package-installer.c:217
  512652msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
  513653msgstr "Вътрешна грешка при търсенето на програми:"
  514654
  515 #: ../src/dlg-package-installer.c:273
   655#: ../src/dlg-package-installer.c:285
  516656#, c-format
  517657msgid ""
   
  522662"Искате ли да потърсите команда за отварянето им?"
  523663
  524 #: ../src/dlg-package-installer.c:278
   664#: ../src/dlg-package-installer.c:290
  525665msgid "Could not open this file type"
  526666msgstr "Този вид файлове не могат да се отварят"
  527667
  528 #: ../src/dlg-package-installer.c:281
   668#: ../src/dlg-package-installer.c:293
  529669msgid "_Search Command"
  530670msgstr "_Команда за търсене"
  531671
  532672#. Translators: after the colon there is a folder name.
  533 #: ../src/dlg-prop.c:107
   673#: ../src/dlg-prop.c:106
  534674msgid "Location:"
  535675msgstr "Местоположение:"
  536676
  537 #: ../src/dlg-prop.c:119
   677#: ../src/dlg-prop.c:118
  538678msgctxt "File"
  539679msgid "Name:"
  540680msgstr "Име:"
  541681
  542 #: ../src/dlg-prop.c:125
   682#: ../src/dlg-prop.c:124
  543683#, c-format
  544684msgid "%s Properties"
  545685msgstr "Свойства на %s"
  546686
  547 #: ../src/dlg-prop.c:134
   687#: ../src/dlg-prop.c:133
  548688msgid "Modified on:"
  549689msgstr "Променен на:"
  550690
  551 #: ../src/dlg-prop.c:144
   691#: ../src/dlg-prop.c:143
  552692msgid "Archive size:"
  553693msgstr "Размер на архива:"
  554694
  555 #: ../src/dlg-prop.c:155
   695#: ../src/dlg-prop.c:154
  556696msgid "Content size:"
  557697msgstr "Размер на съдържанието:"
  558698
  559 #: ../src/dlg-prop.c:175
   699#: ../src/dlg-prop.c:174
  560700msgid "Compression ratio:"
  561701msgstr "Ниво на компресия:"
  562702
  563 #: ../src/dlg-prop.c:190
   703#: ../src/dlg-prop.c:189
  564704msgid "Number of files:"
  565705msgstr "Брой файлове:"
  566706
  567 #: ../src/dlg-update.c:165
   707#: ../src/dlg-update.c:163
  568708#, c-format
  569709msgid "Update the file \"%s\" in the archive \"%s\"?"
  570710msgstr "Да се обнови ли файлът „%s“ в архива „%s“?"
  571711
  572 #: ../src/dlg-update.c:194
   712#: ../src/dlg-update.c:192
  573713#, c-format
  574714msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
   
  615755msgstr "Непознат формат на файл"
  616756
  617 #: ../src/fr-archive.c:1126
   757#: ../src/fr-archive.c:1158
  618758msgid "File not found."
  619759msgstr "Файлът не е намерен."
  620760
  621 #: ../src/fr-archive.c:1229
   761#: ../src/fr-archive.c:1261
  622762#, c-format
  623763msgid "The file doesn't exist"
  624764msgstr "Файлът не съществува"
  625765
  626 #: ../src/fr-archive.c:2415
   766#: ../src/fr-archive.c:2427
  627767msgid "You don't have the right permissions."
  628768msgstr "Нямате необходимите права."
  629769
  630 #: ../src/fr-archive.c:2415
   770#: ../src/fr-archive.c:2427
  631771msgid "This archive type cannot be modified"
  632772msgstr "Този архив не може да бъде променен"
  633773
  634 #: ../src/fr-archive.c:2427
   774#: ../src/fr-archive.c:2439
  635775msgid "You can't add an archive to itself."
  636776msgstr "Не можете да добавяте архив към него самия."
  637777
  638778#. Translators: after the colon there is a filename.
  639 #: ../src/fr-command-7z.c:296 ../src/fr-command-rar.c:434
  640 #: ../src/fr-command-tar.c:308
   779#: ../src/fr-command-7z.c:295 ../src/fr-command-rar.c:433
   780#: ../src/fr-command-tar.c:307
  641781msgid "Adding file: "
  642782msgstr "Добавяне на файл: "
  643783
  644784#. Translators: after the colon there is a filename.
  645 #: ../src/fr-command-7z.c:412 ../src/fr-command-rar.c:561
  646 #: ../src/fr-command-tar.c:427
   785#: ../src/fr-command-7z.c:416 ../src/fr-command-rar.c:560
   786#: ../src/fr-command-tar.c:426
  647787msgid "Extracting file: "
  648788msgstr "Разархивиране на файл: "
  649789
  650790#. Translators: after the colon there is a filename.
  651 #: ../src/fr-command-rar.c:512 ../src/fr-command-tar.c:373
   791#: ../src/fr-command-rar.c:511 ../src/fr-command-tar.c:372
  652792msgid "Removing file: "
  653793msgstr "Премахване на файл: "
  654794
  655 #: ../src/fr-command-rar.c:689
   795#: ../src/fr-command-rar.c:688
  656796#, c-format
  657797msgid "Could not find the volume: %s"
  658798msgstr "Томът не може да бъде открит: %s"
  659799
  660 #: ../src/fr-command-tar.c:382 ../src/fr-window.c:2310
   800#: ../src/fr-command-tar.c:381 ../src/fr-window.c:2332
  661801msgid "Deleting files from archive"
  662802msgstr "Изтриване на файлове в архива"
  663803
  664 #: ../src/fr-command-tar.c:486
   804#: ../src/fr-command-tar.c:485
  665805msgid "Recompressing archive"
  666806msgstr "Компресиране наново на архива"
  667807
  668 #: ../src/fr-command-tar.c:737
   808#: ../src/fr-command-tar.c:736
  669809msgid "Decompressing archive"
  670810msgstr "Разархивиране на компресирания файл"
  671811
  672 #: ../src/fr-stock.c:43 ../src/fr-stock.c:44
   812#: ../src/fr-init.c:58
   813msgid "7-Zip (.7z)"
   814msgstr "7-Zip (.7z)"
   815
   816#: ../src/fr-init.c:59
   817msgid "Tar compressed with 7z (.tar.7z)"
   818msgstr "Tar, компресиран със 7z (.tar.bz)"
   819
   820#: ../src/fr-init.c:60
   821msgid "Ace (.ace)"
   822msgstr "Ace (.ace)"
   823
   824#: ../src/fr-init.c:62
   825msgid "Ar (.ar)"
   826msgstr "Ar (.ar)"
   827
   828#: ../src/fr-init.c:63
   829msgid "Arj (.arj)"
   830msgstr "Arj (.arj)"
   831
   832#: ../src/fr-init.c:65
   833msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
   834msgstr "Tar, компресиран с bzip2 (.tar.bz2)"
   835
   836#: ../src/fr-init.c:67
   837msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
   838msgstr "Tar, компресиран с bzip (.tar.bz)"
   839
   840#: ../src/fr-init.c:68
   841msgid "Cabinet (.cab)"
   842msgstr "Cabinet (.cab)"
   843
   844#: ../src/fr-init.c:69
   845msgid "Rar Archived Comic Book (.cbr)"
   846msgstr "Комикс, компресиран с rar (.cbr)"
   847
   848#: ../src/fr-init.c:70
   849msgid "Zip Archived Comic Book (.cbz)"
   850msgstr "Комикс, компресиран с zip (.cbz)"
   851
   852#: ../src/fr-init.c:73
   853msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
   854msgstr "Tar, компресиран с gzip (.tar.gz)"
   855
   856#: ../src/fr-init.c:76
   857msgid "Ear (.ear)"
   858msgstr "Ear (.ear)"
   859
   860#: ../src/fr-init.c:77
   861msgid "Self-extracting zip (.exe)"
   862msgstr "Саморазархивиращ се zip (.exe)"
   863
   864#: ../src/fr-init.c:79
   865msgid "Jar (.jar)"
   866msgstr "Jar (.jar)"
   867
   868#: ../src/fr-init.c:80
   869msgid "Lha (.lzh)"
   870msgstr "Lha (.lzh)"
   871
   872#: ../src/fr-init.c:81
   873msgid "Lrzip (.lrz)"
   874msgstr "Lrzip (.lrz)"
   875
   876#: ../src/fr-init.c:82
   877msgid "Tar compressed with lrzip (.tar.lrz)"
   878msgstr "Tar, компресиран с lrzip (.tar.lrz)"
   879
   880#: ../src/fr-init.c:84
   881msgid "Tar compressed with lzip (.tar.lz)"
   882msgstr "Tar, компресиран с lzip (.tar.lz)"
   883
   884#: ../src/fr-init.c:86
   885msgid "Tar compressed with lzma (.tar.lzma)"
   886msgstr "Tar, компресиран с lzma (.tar.lzma)"
   887
   888#: ../src/fr-init.c:88
   889msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
   890msgstr "Tar, компресиран с lzop (.tar.lzo)"
   891
   892#: ../src/fr-init.c:89
   893msgid "Windows Imaging Format (.wim)"
   894msgstr "Формат за образ на Windows (.wim)"
   895
   896#: ../src/fr-init.c:90
   897msgid "Rar (.rar)"
   898msgstr "Rar (.rar)"
   899
   900#: ../src/fr-init.c:93
   901msgid "Tar uncompressed (.tar)"
   902msgstr "Tar, некомпресиран (.tar)"
   903
   904#: ../src/fr-init.c:94
   905msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
   906msgstr "Tar, компресиран с compress (.tar.Z)"
   907
   908#: ../src/fr-init.c:96
   909msgid "War (.war)"
   910msgstr "War (.war)"
   911
   912#: ../src/fr-init.c:97
   913msgid "Xz (.xz)"
   914msgstr "Xz (.xz)"
   915
   916#: ../src/fr-init.c:98
   917msgid "Tar compressed with xz (.tar.xz)"
   918msgstr "Tar, компресиран с xz (.tar.xz)"
   919
   920#: ../src/fr-init.c:99
   921msgid "Zoo (.zoo)"
   922msgstr "Zoo (.zoo)"
   923
   924#: ../src/fr-init.c:100
   925msgid "Zip (.zip)"
   926msgstr "Zip (.zip)"
   927
   928#: ../src/fr-stock.c:42 ../src/fr-stock.c:43
  673929msgid "_Add"
  674930msgstr "_Добавяне"
  675931
  676 #: ../src/fr-stock.c:45
   932#: ../src/fr-stock.c:44
  677933msgid "_Extract"
  678934msgstr "_Разархивиране"
  679935
  680 #: ../src/fr-window.c:1509
   936#: ../src/fr-window.c:1532
  681937#, c-format
  682938msgid "%d object (%s)"
   
  685941msgstr[1] "%d обекта (%s)"
  686942
  687 #: ../src/fr-window.c:1514
   943#: ../src/fr-window.c:1537
  688944#, c-format
  689945msgid "%d object selected (%s)"
   
  692948msgstr[1] "%d избрани обекта (%s)"
  693949
  694 #: ../src/fr-window.c:1584
   950#: ../src/fr-window.c:1607
  695951msgid "Folder"
  696952msgstr "Папка"
  697953
  698 #: ../src/fr-window.c:1982
   954#: ../src/fr-window.c:2004
  699955msgid "[read only]"
  700956msgstr "[само за четене]"
  701957
  702 #: ../src/fr-window.c:2233
   958#: ../src/fr-window.c:2255
  703959#, c-format
  704960msgid "Could not display the folder \"%s\""
  705961msgstr "Папката „%s“ не може да бъде показана"
  706962
  707 #: ../src/fr-window.c:2301 ../src/fr-window.c:2331
   963#: ../src/fr-window.c:2323 ../src/fr-window.c:2353
  708964msgid "Creating archive"
  709965msgstr "Създаване на архив"
  710966
  711 #: ../src/fr-window.c:2304
   967#: ../src/fr-window.c:2326
  712968msgid "Loading archive"
  713969msgstr "Зареждане на архив"
  714970
  715 #: ../src/fr-window.c:2307
   971#: ../src/fr-window.c:2329
  716972msgid "Reading archive"
  717973msgstr "Четене на архив"
  718974
  719 #: ../src/fr-window.c:2313
   975#: ../src/fr-window.c:2335
  720976msgid "Testing archive"
  721977msgstr "Тестване на архива"
  722978
  723 #: ../src/fr-window.c:2316
   979#: ../src/fr-window.c:2338
  724980msgid "Getting the file list"
  725981msgstr "Извличане на списъка с файлове"
  726982
  727 #: ../src/fr-window.c:2319 ../src/fr-window.c:2328
   983#: ../src/fr-window.c:2341 ../src/fr-window.c:2350
  728984msgid "Copying the file list"
  729985msgstr "Копиране на списъка с файлове"
  730986
  731 #: ../src/fr-window.c:2322
   987#: ../src/fr-window.c:2344
  732988msgid "Adding files to archive"
  733989msgstr "Добавяне на файлове към архива"
  734990
  735 #: ../src/fr-window.c:2325
   991#: ../src/fr-window.c:2347
  736992msgid "Extracting files from archive"
  737993msgstr "Разархивиране на файловете от архива"
  738994
  739 #: ../src/fr-window.c:2334
   995#: ../src/fr-window.c:2356
  740996msgid "Saving archive"
  741997msgstr "Запазване на архив"
  742998
  743 #: ../src/fr-window.c:2491
   999#: ../src/fr-window.c:2524
  7441000msgid "_Open the Archive"
  7451001msgstr "_Отваряне на архив"
  7461002
  747 #: ../src/fr-window.c:2492
   1003#: ../src/fr-window.c:2525
  7481004msgid "_Show the Files"
  7491005msgstr "_Показване на файловете"
  7501006
  751 #: ../src/fr-window.c:2538
   1007#: ../src/fr-window.c:2570
  7521008msgid "Archive:"
  7531009msgstr "Архив:"
  7541010
  755 #: ../src/fr-window.c:2700
   1011#: ../src/fr-window.c:2741
  7561012msgid "Extraction completed successfully"
  7571013msgstr "Разархивирането завърши успешно"
  7581014
  759 #: ../src/fr-window.c:2723
   1015#: ../src/fr-window.c:2764
  7601016msgid "Archive created successfully"
  7611017msgstr "Архивът е създаден успешно"
  7621018
  763 #: ../src/fr-window.c:2771
   1019#: ../src/fr-window.c:2812
  7641020msgid "please wait..."
  7651021msgstr "изчакайте…"
  7661022
  767 #: ../src/fr-window.c:2930
   1023#: ../src/fr-window.c:2897 ../src/fr-window.c:3032
   1024msgid "Command exited abnormally."
   1025msgstr "Командата спря неочаквано."
   1026
   1027#: ../src/fr-window.c:2990
  7681028msgid "An error occurred while extracting files."
  7691029msgstr "Възникна грешка при разархивиране на файловете."
  7701030
  771 #: ../src/fr-window.c:2936
   1031#: ../src/fr-window.c:2996
  7721032#, c-format
  7731033msgid "Could not open \"%s\""
  7741034msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  7751035
  776 #: ../src/fr-window.c:2941
   1036#: ../src/fr-window.c:3001
  7771037msgid "An error occurred while loading the archive."
  7781038msgstr "Възникна грешка при зареждане на архива."
  7791039
  780 #: ../src/fr-window.c:2945
   1040#: ../src/fr-window.c:3005
  7811041msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
  7821042msgstr "Възникна грешка при изтриване на файлове от архива."
  7831043
  784 #: ../src/fr-window.c:2951
   1044#: ../src/fr-window.c:3011
  7851045msgid "An error occurred while adding files to the archive."
  7861046msgstr "Възникна грешка при добавяне на файлове към архива."
  7871047
  788 #: ../src/fr-window.c:2955
   1048#: ../src/fr-window.c:3015
  7891049msgid "An error occurred while testing archive."
  7901050msgstr "Възникна грешка при тестването на архива"
  7911051
  792 #: ../src/fr-window.c:2959
   1052#: ../src/fr-window.c:3019
  7931053msgid "An error occurred while saving the archive."
  7941054msgstr "Възникна грешка при запазване на архива."
  7951055
  796 #: ../src/fr-window.c:2963
   1056#: ../src/fr-window.c:3023
  7971057msgid "An error occurred."
  7981058msgstr "Възникна грешка."
  7991059
  800 #: ../src/fr-window.c:2969
   1060#: ../src/fr-window.c:3029
  8011061msgid "Command not found."
  8021062msgstr "Командата не е намерена."
  8031063
  804 #: ../src/fr-window.c:2972
  805 msgid "Command exited abnormally."
  806 msgstr "Командата спря неочаквано."
  807 
  808 #: ../src/fr-window.c:3171
   1064#: ../src/fr-window.c:3231
  8091065msgid "Test Result"
  8101066msgstr "Резултати от теста"
  8111067
  812 #: ../src/fr-window.c:3993 ../src/fr-window.c:7964 ../src/fr-window.c:7991
  813 #: ../src/fr-window.c:8246
   1068#: ../src/fr-window.c:4053 ../src/fr-window.c:8022 ../src/fr-window.c:8056
   1069#: ../src/fr-window.c:8306
  8141070msgid "Could not perform the operation"
  8151071msgstr "Операцията не може да бъде извършена"
  8161072
  817 #: ../src/fr-window.c:4019
   1073#: ../src/fr-window.c:4079
  8181074msgid ""
  8191075"Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
   
  8231079"нов архив?"
  8241080
  825 #: ../src/fr-window.c:4049
   1081#: ../src/fr-window.c:4109
  8261082msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
  8271083msgstr "Искате ли да създадете нов архив с тези файлове?"
  8281084
  829 #: ../src/fr-window.c:4052
   1085#: ../src/fr-window.c:4112
  8301086msgid "Create _Archive"
  8311087msgstr "Създаване на _архив"
  8321088
  833 #: ../src/fr-window.c:4642 ../src/fr-window.c:5721
   1089#: ../src/fr-window.c:4702 ../src/fr-window.c:5783
  8341090msgid "Folders"
  8351091msgstr "Папки"
  8361092
  837 #: ../src/fr-window.c:4680
   1093#: ../src/fr-window.c:4740
  8381094msgctxt "File"
  8391095msgid "Size"
  8401096msgstr "Размер"
  8411097
  842 #: ../src/fr-window.c:4681
   1098#: ../src/fr-window.c:4741
  8431099msgctxt "File"
  8441100msgid "Type"
  8451101msgstr "Вид"
  8461102
  847 #: ../src/fr-window.c:4682
   1103#: ../src/fr-window.c:4742
  8481104msgctxt "File"
  8491105msgid "Date Modified"
  8501106msgstr "Дата на промяна"
  8511107
  852 #: ../src/fr-window.c:4683
   1108#: ../src/fr-window.c:4743
  8531109msgctxt "File"
  8541110msgid "Location"
  8551111msgstr "Местоположение"
  8561112
  857 #: ../src/fr-window.c:4692
   1113#: ../src/fr-window.c:4752
  8581114msgctxt "File"
  8591115msgid "Name"
  8601116msgstr "Име"
  8611117
  862 #: ../src/fr-window.c:5642
   1118#: ../src/fr-window.c:5704
  8631119msgid "Find:"
  8641120msgstr "Търсене:"
  8651121
  866 #: ../src/fr-window.c:5729
   1122#: ../src/fr-window.c:5791
  8671123msgid "Close the folders pane"
  8681124msgstr "Затваряне на панела с папки"
  8691125
  870 #: ../src/fr-window.c:5870 ../src/fr-window.c:5873 ../src/ui.h:142
  871 #: ../src/ui.h:146
   1126#: ../src/fr-window.c:5934 ../src/fr-window.c:5937 ../src/ui.h:141
   1127#: ../src/ui.h:145
  8721128msgid "Open archive"
  8731129msgstr "Отваряне на архив"
  8741130
  875 #: ../src/fr-window.c:5871
   1131#: ../src/fr-window.c:5935
  8761132msgid "Open a recently used archive"
  8771133msgstr "Отваряне на скоро използван архив"
  8781134
  879 #: ../src/fr-window.c:6202
   1135#: ../src/fr-window.c:6262
  8801136#, c-format
  8811137msgid "Could not save the archive \"%s\""
   
  8831139
  8841140#. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
  885 #: ../src/fr-window.c:7367
   1141#: ../src/fr-window.c:7425
  8861142msgid "The new name is void."
  8871143msgstr "Новото име е празно."
  8881144
  8891145#. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
  890 #: ../src/fr-window.c:7372
   1146#: ../src/fr-window.c:7430
  8911147msgid "The new name is equal to the old one."
  8921148msgstr "Новото име е същото като старото."
  8931149
  894 #: ../src/fr-window.c:7413
   1150#: ../src/fr-window.c:7471
  8951151#, c-format
  8961152msgid ""
   
  9031159"%s"
  9041160
  905 #: ../src/fr-window.c:7415
   1161#: ../src/fr-window.c:7473
  9061162#, c-format
  9071163msgid ""
   
  9141170"%s"
  9151171
  916 #: ../src/fr-window.c:7485
   1172#: ../src/fr-window.c:7543
  9171173msgid "Rename"
  9181174msgstr "Преименуване"
  9191175
  920 #: ../src/fr-window.c:7486
   1176#: ../src/fr-window.c:7544
  9211177msgid "New folder name"
  9221178msgstr "Ново име на папка"
  9231179
  924 #: ../src/fr-window.c:7486
   1180#: ../src/fr-window.c:7544
  9251181msgid "New file name"
  9261182msgstr "Ново име на файл"
  9271183
  928 #: ../src/fr-window.c:7490
   1184#: ../src/fr-window.c:7548
  9291185msgid "_Rename"
  9301186msgstr "П_реименуване"
  9311187
  932 #: ../src/fr-window.c:7507 ../src/fr-window.c:7527
   1188#: ../src/fr-window.c:7565 ../src/fr-window.c:7585
  9331189msgid "Could not rename the folder"
  9341190msgstr "Папката не може да бъде преименувана"
  9351191
  936 #: ../src/fr-window.c:7507 ../src/fr-window.c:7527
   1192#: ../src/fr-window.c:7565 ../src/fr-window.c:7585
  9371193msgid "Could not rename the file"
  9381194msgstr "Файлът не може да бъде преименуван"
  9391195
  940 #: ../src/fr-window.c:7925
   1196#: ../src/fr-window.c:7983
  9411197msgid "Paste Selection"
  9421198msgstr "Поставяне на избраното"
  9431199
  944 #: ../src/fr-window.c:7926
   1200#: ../src/fr-window.c:7984
  9451201msgid "Destination folder"
  9461202msgstr "Папка, в която да се разархивира"
  9471203
  948 #: ../src/fr-window.c:8516
   1204#: ../src/fr-window.c:8585
  9491205msgid "Add files to an archive"
  9501206msgstr "Добавяне на файловете към архив"
  9511207
  952 #: ../src/fr-window.c:8560
   1208#: ../src/fr-window.c:8629
  9531209msgid "Extract archive"
  9541210msgstr "Разархивиране на архив"
   
  9571213#. * in the Properties dialog.  See the man page of strftime for an
  9581214#. * explanation of the values.
  959 #: ../src/glib-utils.c:536
   1215#: ../src/glib-utils.c:560
  9601216msgid "%d %B %Y, %H:%M"
  9611217msgstr "%d %B %Y, %H:%M"
  9621218
  9631219#. Expander
  964 #: ../src/gtk-utils.c:442
   1220#: ../src/gtk-utils.c:416
  9651221msgid "Command _Line Output"
  9661222msgstr "_Изход на командния ред"
  9671223
  968 #: ../src/gtk-utils.c:779
   1224#: ../src/gtk-utils.c:753
  9691225msgid "Could not display help"
  9701226msgstr "Неуспех при показването на ръководството"
  9711227
  972 #: ../src/main.c:83
  973 msgid "7-Zip (.7z)"
  974 msgstr "7-Zip (.7z)"
  975 
  976 #: ../src/main.c:84
  977 msgid "Tar compressed with 7z (.tar.7z)"
  978 msgstr "Tar, компресиран със 7z (.tar.bz)"
  979 
  980 #: ../src/main.c:85
  981 msgid "Ace (.ace)"
  982 msgstr "Ace (.ace)"
  983 
  984 #: ../src/main.c:87
  985 msgid "Ar (.ar)"
  986 msgstr "Ar (.ar)"
  987 
  988 #: ../src/main.c:88
  989 msgid "Arj (.arj)"
  990 msgstr "Arj (.arj)"
  991 
  992 #: ../src/main.c:90
  993 msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
  994 msgstr "Tar, компресиран с bzip2 (.tar.bz2)"
  995 
  996 #: ../src/main.c:92
  997 msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
  998 msgstr "Tar, компресиран с bzip (.tar.bz)"
  999 
  1000 #: ../src/main.c:93
  1001 msgid "Cabinet (.cab)"
  1002 msgstr "Cabinet (.cab)"
  1003 
  1004 #: ../src/main.c:94
  1005 msgid "Rar Archived Comic Book (.cbr)"
  1006 msgstr "Комикс, компресиран с rar (.cbr)"
  1007 
  1008 #: ../src/main.c:95
  1009 msgid "Zip Archived Comic Book (.cbz)"
  1010 msgstr "Комикс, компресиран с zip (.cbz)"
  1011 
  1012 #: ../src/main.c:98
  1013 msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
  1014 msgstr "Tar, компресиран с gzip (.tar.gz)"
  1015 
  1016 #: ../src/main.c:101
  1017 msgid "Ear (.ear)"
  1018 msgstr "Ear (.ear)"
  1019 
  1020 #: ../src/main.c:102
  1021 msgid "Self-extracting zip (.exe)"
  1022 msgstr "Саморазархивиращ се zip (.exe)"
  1023 
  1024 #: ../src/main.c:104
  1025 msgid "Jar (.jar)"
  1026 msgstr "Jar (.jar)"
  1027 
  1028 #: ../src/main.c:105
  1029 msgid "Lha (.lzh)"
  1030 msgstr "Lha (.lzh)"
  1031 
  1032 #: ../src/main.c:106
  1033 msgid "Lrzip (.lrz)"
  1034 msgstr "Lrzip (.lrz)"
  1035 
  1036 #: ../src/main.c:107
  1037 msgid "Tar compressed with lrzip (.tar.lrz)"
  1038 msgstr "Tar, компресиран с lrzip (.tar.lrz)"
  1039 
  1040 #: ../src/main.c:109
  1041 msgid "Tar compressed with lzip (.tar.lz)"
  1042 msgstr "Tar, компресиран с lzip (.tar.lz)"
  1043 
  1044 #: ../src/main.c:111
  1045 msgid "Tar compressed with lzma (.tar.lzma)"
  1046 msgstr "Tar, компресиран с lzma (.tar.lzma)"
  1047 
  1048 #: ../src/main.c:113
  1049 msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
  1050 msgstr "Tar, компресиран с lzop (.tar.lzo)"
  1051 
  1052 #: ../src/main.c:114
  1053 msgid "Rar (.rar)"
  1054 msgstr "Rar (.rar)"
  1055 
  1056 #: ../src/main.c:117
  1057 msgid "Tar uncompressed (.tar)"
  1058 msgstr "Tar, некомпресиран (.tar)"
  1059 
  1060 #: ../src/main.c:118
  1061 msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
  1062 msgstr "Tar, компресиран с compress (.tar.Z)"
  1063 
  1064 #: ../src/main.c:120
  1065 msgid "War (.war)"
  1066 msgstr "War (.war)"
  1067 
  1068 #: ../src/main.c:121
  1069 msgid "Xz (.xz)"
  1070 msgstr "Xz (.xz)"
  1071 
  1072 #: ../src/main.c:122
  1073 msgid "Tar compressed with xz (.tar.xz)"
  1074 msgstr "Tar, компресиран с xz (.tar.xz)"
  1075 
  1076 #: ../src/main.c:123
  1077 msgid "Zoo (.zoo)"
  1078 msgstr "Zoo (.zoo)"
  1079 
  1080 #: ../src/main.c:124
  1081 msgid "Zip (.zip)"
  1082 msgstr "Zip (.zip)"
  1083 
  1084 #: ../src/main.c:192
   1228#: ../src/main.c:51
  10851229msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
  10861230msgstr ""
   
  10881232"                                    спиране на програмата"
  10891233
  1090 #: ../src/main.c:193
   1234#: ../src/main.c:52
  10911235msgid "ARCHIVE"
  10921236msgstr "АРХИВ"
  10931237
  1094 #: ../src/main.c:196
   1238#: ../src/main.c:55
  10951239msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
  10961240msgstr ""
   
  10981242"                                    на архива, и спиране на програмата"
  10991243
  1100 #: ../src/main.c:200
   1244#: ../src/main.c:59
  11011245msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
  11021246msgstr ""
   
  11041248"                                    папка и спиране на програмата"
  11051249
  1106 #: ../src/main.c:201 ../src/main.c:213
   1250#: ../src/main.c:60 ../src/main.c:72
  11071251msgid "FOLDER"
  11081252msgstr "ПАПКА"
  11091253
  1110 #: ../src/main.c:204
   1254#: ../src/main.c:63
  11111255msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
  11121256msgstr ""
   
  11141258"                                    целевата папка, и спиране на програмата"
  11151259
  1116 #: ../src/main.c:208
   1260#: ../src/main.c:67
  11171261msgid ""
  11181262"Extract the contents of the archives in the archive folder and quit the "
   
  11221266"                                    папка и спиране на програмата"
  11231267
  1124 #: ../src/main.c:212
   1268#: ../src/main.c:71
  11251269msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
  11261270msgstr ""
   
  11281272"                                    и „--extract“"
  11291273
  1130 #: ../src/main.c:216
   1274#: ../src/main.c:75
  11311275msgid "Create destination folder without asking confirmation"
  11321276msgstr ""
   
  11341278"                                    се иска потвърждение"
  11351279
  1136 #: ../src/main.c:298
   1280#: ../src/main.c:296 ../src/server.c:444
  11371281msgid "- Create and modify an archive"
  11381282msgstr "— създаване и промяна на архив"
  11391283
  1140 #: ../src/main.c:314
   1284#: ../src/main.c:312 ../src/server.c:457
  11411285msgid "File Roller"
  11421286msgstr "File Roller"
  11431287
  1144 #: ../src/ui.h:32
   1288#: ../src/ui.h:31
  11451289msgid "_Archive"
  11461290msgstr "_Архив"
  11471291
  1148 #: ../src/ui.h:33
   1292#: ../src/ui.h:32
  11491293msgid "_Edit"
  11501294msgstr "_Редактиране"
  11511295
  1152 #: ../src/ui.h:34
   1296#: ../src/ui.h:33
  11531297msgid "_View"
  11541298msgstr "_Изглед"
  11551299
  1156 #: ../src/ui.h:35
   1300#: ../src/ui.h:34
  11571301msgid "_Help"
  11581302msgstr "Помо_щ"
  11591303
  1160 #: ../src/ui.h:36
   1304#: ../src/ui.h:35
  11611305msgid "_Arrange Files"
  11621306msgstr "По_дреждане на файлове"
  11631307
  11641308#. Translators: this is the label for the "open recent file" sub-menu.
  1165 #: ../src/ui.h:38
   1309#: ../src/ui.h:37
  11661310msgid "Open _Recent"
  11671311msgstr "_Скоро отваряни файлове"
  11681312
  1169 #: ../src/ui.h:42
   1313#: ../src/ui.h:41
  11701314msgid "Information about the program"
  11711315msgstr "Информация за програмата"
  11721316
  1173 #: ../src/ui.h:45
   1317#: ../src/ui.h:44
  11741318msgid "_Add Files..."
  11751319msgstr "_Добавяне на файлове…"
  11761320
  1177 #: ../src/ui.h:46 ../src/ui.h:50
   1321#: ../src/ui.h:45 ../src/ui.h:49
  11781322msgid "Add files to the archive"
  11791323msgstr "Добавяне на файлове към архив"
  11801324
  1181 #: ../src/ui.h:53
   1325#: ../src/ui.h:52
  11821326msgid "Add a _Folder..."
  11831327msgstr "Добавяне на п_апка…"
  11841328
  1185 #: ../src/ui.h:54 ../src/ui.h:58
   1329#: ../src/ui.h:53 ../src/ui.h:57
  11861330msgid "Add a folder to the archive"
  11871331msgstr "Добавяне на папка към архива"
  11881332
  1189 #: ../src/ui.h:57
   1333#: ../src/ui.h:56
  11901334msgid "Add Folder"
  11911335msgstr "Добавяне на папка"
  11921336
  1193 #: ../src/ui.h:62
   1337#: ../src/ui.h:61
  11941338msgid "Close the current archive"
  11951339msgstr "Затваряне на текущия архив"
  11961340
  1197 #: ../src/ui.h:65
   1341#: ../src/ui.h:64
  11981342msgid "Contents"
  11991343msgstr "Ръководство"
  12001344
  1201 #: ../src/ui.h:66
   1345#: ../src/ui.h:65
  12021346msgid "Display the File Roller Manual"
  12031347msgstr "Показване на ръководството на File Roller"
  12041348
  1205 #: ../src/ui.h:71 ../src/ui.h:92
   1349#: ../src/ui.h:70 ../src/ui.h:91
  12061350msgid "Copy the selection"
  12071351msgstr "Копиране на избраното"
  12081352
  1209 #: ../src/ui.h:75 ../src/ui.h:96
   1353#: ../src/ui.h:74 ../src/ui.h:95
  12101354msgid "Cut the selection"
  12111355msgstr "Отрязване на избраното"
  12121356
  1213 #: ../src/ui.h:79 ../src/ui.h:100
   1357#: ../src/ui.h:78 ../src/ui.h:99
  12141358msgid "Paste the clipboard"
  12151359msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
  12161360
  1217 #: ../src/ui.h:82 ../src/ui.h:103
   1361#: ../src/ui.h:81 ../src/ui.h:102
  12181362msgid "_Rename..."
  12191363msgstr "Пр_еименуване…"
  12201364
  1221 #: ../src/ui.h:83 ../src/ui.h:104
   1365#: ../src/ui.h:82 ../src/ui.h:103
  12221366msgid "Rename the selection"
  12231367msgstr "Преименуване на избраното"
  12241368
  1225 #: ../src/ui.h:87 ../src/ui.h:108
   1369#: ../src/ui.h:86 ../src/ui.h:107
  12261370msgid "Delete the selection from the archive"
  12271371msgstr "Изтриване на избраното от архива"
  12281372
  1229 #: ../src/ui.h:112
   1373#: ../src/ui.h:111
  12301374msgid "Dese_lect All"
  12311375msgstr "_Отмяна на избора на всичко"
  12321376
  1233 #: ../src/ui.h:113
   1377#: ../src/ui.h:112
  12341378msgid "Deselect all files"
  12351379msgstr "Отмяна на избора на всички файлове"
  12361380
  1237 #: ../src/ui.h:116 ../src/ui.h:120
   1381#: ../src/ui.h:115 ../src/ui.h:119
  12381382msgid "_Extract..."
  12391383msgstr "_Разархивиране…"
  12401384
  1241 #: ../src/ui.h:117 ../src/ui.h:121 ../src/ui.h:125
   1385#: ../src/ui.h:116 ../src/ui.h:120 ../src/ui.h:124
  12421386msgid "Extract files from the archive"
  12431387msgstr "Разархивиране на файлове от архива"
  12441388
  1245 #: ../src/ui.h:128
   1389#: ../src/ui.h:127
  12461390msgid "Find..."
  12471391msgstr "Търсене…"
  12481392
  1249 #: ../src/ui.h:133
   1393#: ../src/ui.h:132
  12501394msgid "_Last Output"
  12511395msgstr "Последен из_ход"
  12521396
  1253 #: ../src/ui.h:134
   1397#: ../src/ui.h:133
  12541398msgid "View the output produced by the last executed command"
  12551399msgstr "Разглеждане на изхода от последната изпълнена команда"
  12561400
   1401#: ../src/ui.h:136
   1402#| msgctxt "File"
   1403#| msgid "New..."
   1404msgid "New..."
   1405msgstr "Нов..."
   1406
  12571407#: ../src/ui.h:137
  1258 msgctxt "File"
  1259 msgid "New..."
  1260 msgstr "Нов…"
  1261 
  1262 #: ../src/ui.h:138
  12631408msgid "Create a new archive"
  12641409msgstr "Създаване на нов архив"
  12651410
  1266 #: ../src/ui.h:141
  1267 msgctxt "File"
   1411#: ../src/ui.h:140
   1412#| msgctxt "File"
   1413#| msgid "Open..."
  12681414msgid "Open..."
  1269 msgstr "Отваряне"
  1270 
  1271 #: ../src/ui.h:149
   1415msgstr "Отваряне..."
   1416
   1417#: ../src/ui.h:148
  12721418msgid "_Open With..."
  12731419msgstr "Отваряне _с…"
  12741420
  1275 #: ../src/ui.h:150
   1421#: ../src/ui.h:149
  12761422msgid "Open selected files with an application"
  12771423msgstr "Отваряне на избрани файлове със зададена програма"
  12781424
  1279 #: ../src/ui.h:153
   1425#: ../src/ui.h:152
  12801426msgid "Pass_word..."
  12811427msgstr "Паро_ла…"
  12821428
  1283 #: ../src/ui.h:154
   1429#: ../src/ui.h:153
  12841430msgid "Specify a password for this archive"
  12851431msgstr "Определете парола за този архив"
  12861432
  1287 #: ../src/ui.h:158
   1433#: ../src/ui.h:157
  12881434msgid "Show archive properties"
  12891435msgstr "Показване свойствата на архива"
  12901436
  1291 #: ../src/ui.h:162
   1437#: ../src/ui.h:161
  12921438msgid "Reload current archive"
  12931439msgstr "Презареждане на текущия архив"
  12941440
   1441#: ../src/ui.h:164
   1442#| msgctxt "File"
   1443#| msgid "Save As..."
   1444msgid "Save As..."
   1445msgstr "Запазване като..."
   1446
  12951447#: ../src/ui.h:165
  1296 msgctxt "File"
  1297 msgid "Save As..."
  1298 msgstr "Запазване като…"
  1299 
  1300 #: ../src/ui.h:166
  13011448msgid "Save the current archive with a different name"
  13021449msgstr "Запазване на текущия архив с друго име"
  13031450
  1304 #: ../src/ui.h:170
   1451#: ../src/ui.h:169
  13051452msgid "Select all files"
  13061453msgstr "Избиране на всички файлове"
  13071454
  1308 #: ../src/ui.h:174
   1455#: ../src/ui.h:173
  13091456msgid "Stop current operation"
  13101457msgstr "Спиране на текущата операция"
  13111458
  1312 #: ../src/ui.h:177
   1459#: ../src/ui.h:176
  13131460msgid "_Test Integrity"
  13141461msgstr "_Изпробване на архива"
  13151462
  1316 #: ../src/ui.h:178
   1463#: ../src/ui.h:177
  13171464msgid "Test whether the archive contains errors"
  13181465msgstr "Тестване дали архивът съдържа грешки"
  13191466
  1320 #: ../src/ui.h:182 ../src/ui.h:186
   1467#: ../src/ui.h:181 ../src/ui.h:185
  13211468msgid "Open the selected file"
  13221469msgstr "Отваряне на избрания файл"
  13231470
  1324 #: ../src/ui.h:190 ../src/ui.h:194
   1471#: ../src/ui.h:189 ../src/ui.h:193
  13251472msgid "Open the selected folder"
  13261473msgstr "Отваряне на избраната папка"
  13271474
  1328 #: ../src/ui.h:199
   1475#: ../src/ui.h:198
  13291476msgid "Go to the previous visited location"
  13301477msgstr "Отиване в предишното посетено място"
  13311478
  1332 #: ../src/ui.h:203
   1479#: ../src/ui.h:202
  13331480msgid "Go to the next visited location"
  13341481msgstr "Отиване в следващото посетено място"
  13351482
  1336 #: ../src/ui.h:207
   1483#: ../src/ui.h:206
  13371484msgid "Go up one level"
  13381485msgstr "Отиване едно ниво нагоре"
  13391486
  13401487#. Translators: the home location is the home folder.
  1341 #: ../src/ui.h:212
   1488#: ../src/ui.h:211
  13421489msgid "Go to the home location"
  13431490msgstr "Отиване в личните файлове"
  13441491
  1345 #: ../src/ui.h:220
   1492#: ../src/ui.h:219
  13461493msgid "_Toolbar"
  13471494msgstr "_Лента с инструменти"
  13481495
  1349 #: ../src/ui.h:221
   1496#: ../src/ui.h:220
  13501497msgid "View the main toolbar"
  13511498msgstr "Показване на главната лента с инструменти"
  13521499
  1353 #: ../src/ui.h:225
   1500#: ../src/ui.h:224
  13541501msgid "Stat_usbar"
  13551502msgstr "Лента за с_ъстоянието"
  13561503
  1357 #: ../src/ui.h:226
   1504#: ../src/ui.h:225
  13581505msgid "View the statusbar"
  13591506msgstr "Показване на лентата за състоянието"
  13601507
  1361 #: ../src/ui.h:230
   1508#: ../src/ui.h:229
  13621509msgid "_Reversed Order"
  13631510msgstr "_Обратен ред"
  13641511
  1365 #: ../src/ui.h:231
   1512#: ../src/ui.h:230
  13661513msgid "Reverse the list order"
  13671514msgstr "Обръщане на подредбата на списъка"
  13681515
  1369 #: ../src/ui.h:235
   1516#: ../src/ui.h:234
  13701517msgid "_Folders"
  13711518msgstr "П_апки"
  13721519
  1373 #: ../src/ui.h:236
  1374 msgid "View the folders pane"
  1375 msgstr "Показване на панела с папки"
  1376 
  1377 #: ../src/ui.h:245
   1520#: ../src/ui.h:244
  13781521msgid "View All _Files"
  13791522msgstr "По_казване на всички файлове"
  13801523
  1381 #: ../src/ui.h:248
   1524#: ../src/ui.h:247
  13821525msgid "View as a F_older"
  13831526msgstr "И_зглед като папка"
  13841527
  1385 #: ../src/ui.h:256
   1528#: ../src/ui.h:255
  13861529msgid "by _Name"
  13871530msgstr "по _име"
  13881531
  1389 #: ../src/ui.h:257
   1532#: ../src/ui.h:256
  13901533msgid "Sort file list by name"
  13911534msgstr "Подреждане файловете по име"
  13921535
  1393 #: ../src/ui.h:259
   1536#: ../src/ui.h:258
  13941537msgid "by _Size"
  13951538msgstr "по _размер"
  13961539
  1397 #: ../src/ui.h:260
   1540#: ../src/ui.h:259
  13981541msgid "Sort file list by file size"
  13991542msgstr "Подреждане на файловете по размер"
  14001543
  1401 #: ../src/ui.h:262
   1544#: ../src/ui.h:261
  14021545msgid "by T_ype"
  14031546msgstr "по _вид"
  14041547
  1405 #: ../src/ui.h:263
   1548#: ../src/ui.h:262
  14061549msgid "Sort file list by type"
  14071550msgstr "Подреждане на файловете по вид"
  14081551
  1409 #: ../src/ui.h:265
   1552#: ../src/ui.h:264
  14101553msgid "by _Date Modified"
  14111554msgstr "по _дата на промяна"
  14121555
  1413 #: ../src/ui.h:266
   1556#: ../src/ui.h:265
  14141557msgid "Sort file list by modification time"
  14151558msgstr "Подреждане на файловете по датата на промяна"
  14161559
  14171560#. Translators: this is the "sort by file location" menu item
  1418 #: ../src/ui.h:269
   1561#: ../src/ui.h:268
  14191562msgid "by _Location"
  14201563msgstr "по _местоположение"
  14211564
  14221565#. Translators: location is the file location
  1423 #: ../src/ui.h:271
   1566#: ../src/ui.h:270
  14241567msgid "Sort file list by location"
  14251568msgstr "Подреждане на файловете по местоположение"
   1569
   1570#~ msgid "A_vailable application:"
   1571#~ msgstr "На_лични програми:"
   1572
   1573#~ msgid "Open Files"
   1574#~ msgstr "Отваряне на файлове"
   1575
   1576#~ msgid "R_ecent applications:"
   1577#~ msgstr "Посл_едно ползвани програми:"
   1578
   1579#~ msgid "_Application:"
   1580#~ msgstr "_Програма:"
   1581
   1582#~ msgid ""
   1583#~ "File Roller is free software; you can redistribute it and/or modify it "
   1584#~ "under the terms of the GNU General Public License as published by the "
   1585#~ "Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
   1586#~ "option) any later version."
   1587#~ msgstr ""
   1588#~ "Тази програма (File Roller) е свободен софтуер. Можете да я "
   1589#~ "разпространявате и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз "
   1590#~ "на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — "
   1591#~ "версия 2 на лиценза или (по ваше решение) по-късна версия."
   1592
   1593#~ msgid ""
   1594#~ "File Roller is distributed in the hope that it will be useful, but "
   1595#~ "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of "
   1596#~ "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General "
   1597#~ "Public License for more details."
   1598#~ msgstr ""
   1599#~ "Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
   1600#~ "НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО "
   1601#~ "И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
   1602
   1603#~ msgid ""
   1604#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
   1605#~ "with File Roller; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
   1606#~ "Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA"
   1607#~ msgstr ""
   1608#~ "Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
   1609#~ "заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
   1610#~ "Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 • gnome/master/gnome-utils.master.bg.po

  r1950 r2289  
  77# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
  88# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2006.
  9 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009.
   9# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011.
   10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
  1011#
  11 #
  1212msgid ""
  1313msgstr ""
  1414"Project-Id-Version: gnome-utils master\n"
  15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2010-01-26 06:50+0200\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2010-01-26 06:50+0200\n"
  18 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
   15"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
   16"utils&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
   17"POT-Creation-Date: 2011-03-17 22:02+0000\n"
   18"PO-Revision-Date: 2011-03-26 06:24+0200\n"
   19"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1920"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  2021"MIME-Version: 1.0\n"
   
  3233msgstr "Анализатор на ползването на диска"
  3334
  34 #: ../baobab/data/baobab-dialog-scan-props.ui.h:1
   35#: ../baobab/data/baobab-preferences-dialog.ui.h:1
  3536msgid "Disk Usage Analyzer Preferences"
  3637msgstr "Настройки на анализатора на дисково пространство"
  3738
  38 #: ../baobab/data/baobab-dialog-scan-props.ui.h:2
   39#: ../baobab/data/baobab-preferences-dialog.ui.h:2
  3940msgid "Select _devices to include in filesystem scan:"
  4041msgstr ""
  4142"Избор на _устройствата, които да се включат в претърсването на системата:"
  4243
  43 #: ../baobab/data/baobab-dialog-scan-props.ui.h:3
   44#: ../baobab/data/baobab-preferences-dialog.ui.h:3
  4445msgid "_Monitor changes to your home folder"
  4546msgstr "_Наблюдаване на промените в домашната ви папка"
   47
   48#: ../baobab/data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:1
   49msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
   50msgstr "Списък с адреси на дялове, които да се пропускат при търсене."
   51
   52#: ../baobab/data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:2
   53msgid "Active Chart"
   54msgstr "Активна класация"
   55
   56#: ../baobab/data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:3
   57msgid "Excluded partitions URIs"
   58msgstr "Адреси на пропускани дялове"
   59
   60#: ../baobab/data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:4
   61msgid "Monitor Home"
   62msgstr ""
   63
   64#: ../baobab/data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:5
   65#| msgid "Status Bar is Visible"
   66msgid "Statusbar is Visible"
   67msgstr "Лентата за състоянието е видима"
   68
   69#: ../baobab/data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:6
   70msgid "Toolbar is Visible"
   71msgstr "Лентата за инструменти е видима"
   72
   73#: ../baobab/data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:7
   74msgid "Whether any change to the home directory should be monitored."
   75msgstr "Дали промените в домашната папка да се наблюдават."
   76
   77#: ../baobab/data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:8
   78msgid "Whether the status bar at the bottom of main window should be visible."
   79msgstr ""
   80"Дали лентата за състоянието в долната част на основния прозорец на "
   81"програмата да е видима"
   82
   83#: ../baobab/data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:9
   84msgid "Whether the toolbar should be visible in main window."
   85msgstr ""
   86"Дали лентата за инструментите в основния прозорец на програмата да е видима"
   87
   88#: ../baobab/data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:10
   89#| msgid "Whether the sidebar should be visible"
   90msgid "Which type of chart should be displayed."
   91msgstr "Кой тип знак да се показва."
  4692
  4793#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:1
   
  119165#. Help menu
  120166#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:20
  121 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1234 ../logview/logview-window.c:866
   167#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1329 ../logview/logview-window.c:844
  122168msgid "_Contents"
  123169msgstr "_Ръководство"
  124170
  125171#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:21
  126 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1181 ../logview/logview-window.c:837
   172#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1276 ../logview/logview-window.c:815
  127173msgid "_Edit"
  128174msgstr "_Редактиране"
   
  134180#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:23
  135181#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:3
  136 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1184 ../logview/logview-window.c:840
   182#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1279 ../logview/logview-window.c:818
  137183msgid "_Help"
  138184msgstr "Помо_щ"
   
  143189
  144190#: ../baobab/data/baobab-main-window.ui.h:25
  145 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1182 ../logview/logview-window.c:838
   191#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1277 ../logview/logview-window.c:816
  146192msgid "_View"
  147193msgstr "_Изглед"
  148194
  149 #: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:1
  150 msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
  151 msgstr "Списък с адреси на дялове, които да се пропускат при търсене."
  152 
  153 #: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:2
  154 msgid "Enable monitoring of home directory"
  155 msgstr "Включване на наблюдението на домашната папка"
  156 
  157 #: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:3
  158 msgid "Excluded partitions URIs"
  159 msgstr "Адреси на пропускани дялове"
  160 
  161 #: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:4
  162 msgid "Status Bar is Visible"
  163 msgstr "Лентата за състоянието е видима"
  164 
  165 #: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:5
  166 msgid "Subfolders tooltips visible"
  167 msgstr "Видими подсказки за подпапките"
  168 
  169 #: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:6
  170 msgid "Toolbar is Visible"
  171 msgstr "Лентата за инструменти е видима"
  172 
  173 #: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:7
  174 msgid "Whether any change to the home directory should be monitored."
  175 msgstr "Дали промените в домашната папка да се наблюдават."
  176 
  177 #: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:8
  178 msgid "Whether the status bar at the bottom of main window should be visible."
  179 msgstr ""
  180 "Дали лентата за състоянието в долната част на основния прозорец на "
  181 "програмата да е видима"
  182 
  183 #: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:9
  184 msgid "Whether the subfolder tooltips of the selected folder are drawn."
  185 msgstr "Дали се показват подсказки за подпапките на избраните папки."
  186 
  187 #: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:10
  188 msgid "Whether the toolbar should be visible in main window."
  189 msgstr ""
  190 "Дали лентата за инструментите в основния прозорец на програмата да е видима"
  191 
  192 #: ../baobab/src/baobab.c:139 ../baobab/src/baobab.c:326
   195#: ../baobab/src/baobab.c:136 ../baobab/src/baobab.c:388
  193196msgid "Scanning..."
  194197msgstr "Търсене…"
  195198
   199#: ../baobab/src/baobab.c:182
   200msgid "Total filesystem capacity:"
   201msgstr "Общ обем на файловата система:"
   202
   203#: ../baobab/src/baobab.c:183
   204msgid "used:"
   205msgstr "използвани:"
   206
   207#: ../baobab/src/baobab.c:184
   208msgid "available:"
   209msgstr "налични:"
   210
  196211#. set statusbar, percentage and allocated/normal size
  197 #: ../baobab/src/baobab.c:209 ../baobab/src/baobab.c:268
  198 #: ../baobab/src/callbacks.c:264
   212#: ../baobab/src/baobab.c:273 ../baobab/src/baobab.c:330
   213#: ../baobab/src/callbacks.c:265
  199214msgid "Calculating percentage bars..."
  200215msgstr "Изчисляване на процентните стълбове…"
  201216
  202 #: ../baobab/src/baobab.c:220 ../baobab/src/baobab.c:1169
  203 #: ../baobab/src/callbacks.c:268
   217#: ../baobab/src/baobab.c:284 ../baobab/src/baobab.c:1325
   218#: ../baobab/src/callbacks.c:269
  204219msgid "Ready"
  205220msgstr "Готово"
  206221
  207 #: ../baobab/src/baobab.c:362
   222#: ../baobab/src/baobab.c:421
  208223msgid "Total filesystem capacity"
  209224msgstr "Общ обем на файловата система"
  210225
  211 #: ../baobab/src/baobab.c:384
   226#: ../baobab/src/baobab.c:443
  212227msgid "Total filesystem usage"
  213228msgstr "Общо използване на файловата система"
  214229
  215 #: ../baobab/src/baobab.c:425
   230#: ../baobab/src/baobab.c:484
  216231msgid "contains hardlinks for:"
  217232msgstr "съдържа твърди връзки към:"
  218233
  219 #: ../baobab/src/baobab.c:434
   234#: ../baobab/src/baobab.c:493
  220235#, c-format
  221236msgid "%5d item"
   
  224239msgstr[1] "%5d обекта"
  225240
  226 #: ../baobab/src/baobab.c:785
   241#: ../baobab/src/baobab.c:620
  227242msgid "Could not initialize monitoring"
  228243msgstr "Неуспех при инициализирането на наблюдението"
  229244
  230 #: ../baobab/src/baobab.c:786
   245#: ../baobab/src/baobab.c:621
  231246msgid "Changes to your home folder will not be monitored."
  232247msgstr "Промените в домашната ви папка няма да се наблюдават."
  233248
  234 #: ../baobab/src/baobab.c:893
   249#: ../baobab/src/baobab.c:945
  235250msgid "Move to parent folder"
  236251msgstr "Преместване в родителската папка"
  237252
  238 #: ../baobab/src/baobab.c:897
   253#: ../baobab/src/baobab.c:949
  239254msgid "Zoom in"
  240255msgstr "Увеличаване"
  241256
  242 #: ../baobab/src/baobab.c:901
   257#: ../baobab/src/baobab.c:953
  243258msgid "Zoom out"
  244259msgstr "Намаляване"
  245260
  246 #: ../baobab/src/baobab.c:905
   261#: ../baobab/src/baobab.c:957
  247262msgid "Save screenshot"
  248263msgstr "Запазване на снимка на екрана"
  249264
  250 #: ../baobab/src/baobab.c:991
   265#: ../baobab/src/baobab.c:1143
  251266msgid "View as Rings Chart"
  252267msgstr "Пръстеновидна графика"
  253268
  254 #: ../baobab/src/baobab.c:993
   269#: ../baobab/src/baobab.c:1145
  255270msgid "View as Treemap Chart"
  256271msgstr "Дървовидна графика"
  257272
  258 #: ../baobab/src/baobab.c:1092
   273#: ../baobab/src/baobab.c:1250
  259274msgid "Show version"
  260275msgstr "Показване на версията"
  261276
  262 #: ../baobab/src/baobab.c:1093
   277#: ../baobab/src/baobab.c:1251
  263278msgid "[DIRECTORY]"
  264279msgstr "[ПАПКА]"
  265280
  266 #: ../baobab/src/baobab.c:1123
   281#: ../baobab/src/baobab.c:1281
  267282msgid "Too many arguments. Only one directory can be specified."
  268283msgstr "Прекалено много аргументи. Можете да задавате само по една папка."
  269284
  270 #: ../baobab/src/baobab.c:1141
   285#: ../baobab/src/baobab.c:1298
  271286msgid "Could not detect any mount point."
  272287msgstr "Не може да се открие точка на монтиране."
  273288
  274 #: ../baobab/src/baobab.c:1144
   289#: ../baobab/src/baobab.c:1300
  275290msgid "Without mount points disk usage cannot be analyzed."
  276291msgstr ""
   
  278293"монтиране"
  279294
  280 #: ../baobab/src/baobab-chart.c:206
   295#: ../baobab/src/baobab-chart.c:205
  281296msgid "Maximum depth"
  282297msgstr "Максимална дълбочина"
  283298
  284 #: ../baobab/src/baobab-chart.c:207
   299#: ../baobab/src/baobab-chart.c:206
  285300msgid "The maximum depth drawn in the chart from the root"
  286301msgstr "Максималната дълбочина от началната папка, която се показва"
  287302
  288 #: ../baobab/src/baobab-chart.c:216
   303#: ../baobab/src/baobab-chart.c:215
  289304msgid "Chart model"
  290305msgstr "Модел на графиката"
  291306
  292 #: ../baobab/src/baobab-chart.c:217
   307#: ../baobab/src/baobab-chart.c:216
  293308msgid "Set the model of the chart"
  294309msgstr "Задаване на модела на графиката"
  295310
  296 #: ../baobab/src/baobab-chart.c:224
   311#: ../baobab/src/baobab-chart.c:223
  297312msgid "Chart root node"
  298313msgstr "Начална папка за графиката"
  299314
  300 #: ../baobab/src/baobab-chart.c:225
   315#: ../baobab/src/baobab-chart.c:224
  301316msgid "Set the root node from the model"
  302317msgstr "Задаване на началната папка от модела"
  303318
  304 #: ../baobab/src/baobab-chart.c:1695
   319#: ../baobab/src/baobab-chart.c:1690
  305320msgid "Cannot create pixbuf image!"
  306321msgstr "Не може да се създаде изображение в буфер за пиксели!"
  307322
  308323#. Popup the File chooser dialog
  309 #: ../baobab/src/baobab-chart.c:1705
   324#: ../baobab/src/baobab-chart.c:1700
  310325msgid "Save Snapshot"
  311326msgstr "Запазване на снимка на екрана"
  312327
  313 #: ../baobab/src/baobab-chart.c:1734
   328#: ../baobab/src/baobab-chart.c:1727
  314329msgid "_Image type:"
  315330msgstr "_Вид на изображението:"
  316331
  317 #: ../baobab/src/baobab-prefs.c:181
   332#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:172
  318333msgid "Scan"
  319334msgstr "Търсене"
  320335
  321 #: ../baobab/src/baobab-prefs.c:188
   336#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:179
  322337msgid "Device"
  323338msgstr "Устройство"
  324339
  325 #: ../baobab/src/baobab-prefs.c:196
   340#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:187
  326341msgid "Mount Point"
  327342msgstr "Точка на монтиране"
  328343
  329 #: ../baobab/src/baobab-prefs.c:204
   344#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:195
  330345msgid "Filesystem Type"
  331346msgstr "Вид на файлова система:"
  332347
  333 #: ../baobab/src/baobab-prefs.c:212
   348#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:203
  334349msgid "Total Size"
  335350msgstr "Общ размер"
  336351
  337 #: ../baobab/src/baobab-prefs.c:221
   352#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:212
  338353msgid "Available"
  339354msgstr "Налични"
   
  382397msgstr "Въведете име и опитайте отново"
  383398
  384 #: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:443
   399#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:441
  385400msgid "_Location (URI):"
  386401msgstr "_Адрес:"
  387402
  388 #: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:465
   403#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:463
  389404msgid "_Server:"
  390405msgstr "_Сървър:"
  391406
  392 #: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:484
   407#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:482
  393408msgid "Optional information:"
  394409msgstr "Допълнителна информация"
  395410
  396 #: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:496
   411#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:494
  397412msgid "_Share:"
  398413msgstr "_Споделено устройство:"
  399414
  400 #: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:517
   415#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:515
  401416#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-source.ui.h:7
  402417msgid "_Port:"
  403418msgstr "_Порт:"
  404419
  405 #: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:537
   420#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:535
  406421msgid "_Folder:"
  407422msgstr "П_апка"
  408423
  409 #: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:557
   424#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:555
  410425msgid "_User Name:"
  411426msgstr "_Име на потребител:"
  412427
  413 #: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:578
   428#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:576
  414429msgid "_Domain Name:"
  415430msgstr "Име на _домейн:"
  416431
  417 #: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:645
   432#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:643
  418433msgid "Connect to Server"
  419434msgstr "Свързване към сървър"
  420435
  421 #: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:662
   436#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:659
  422437msgid "Service _type:"
  423438msgstr "Вид _услуга:"
  424439
  425 #: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:781
   440#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:778
  426441msgid "_Scan"
  427442msgstr "_Търсене"
  428443
  429 #: ../baobab/src/baobab-treeview.c:86
   444#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:82
  430445msgid "Rescan your home folder?"
  431446msgstr "Търсене наново в домашната папка?"
  432447
  433 #: ../baobab/src/baobab-treeview.c:87
   448#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:83
  434449msgid ""
  435450"The content of your home folder has changed. Select rescan to update the "
   
  439454"отново, за да се обновят данните за използването на диска."
  440455
  441 #: ../baobab/src/baobab-treeview.c:88
   456#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:84
  442457msgid "_Rescan"
  443458msgstr "_Ново търсене"
  444459
  445 #: ../baobab/src/baobab-treeview.c:222 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2406
   460#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:222 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2389
  446461msgid "Folder"
  447462msgstr "Папка"
   
  451466msgstr "Употреба"
  452467
  453 #: ../baobab/src/baobab-treeview.c:258 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2419
   468#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:258 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2402
  454469msgid "Size"
  455470msgstr "Размер"
   
  459474msgstr "Ръководство"
  460475
  461 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:110
   476#: ../baobab/src/baobab-utils.c:72
  462477msgid "Select Folder"
  463478msgstr "Избор на папка"
  464479
  465480#. add extra widget
  466 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:122
   481#: ../baobab/src/baobab-utils.c:84
  467482msgid "_Show hidden folders"
  468483msgstr "_Показване на скритите папки"
  469484
  470 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:301
   485#: ../baobab/src/baobab-utils.c:263
  471486msgid "Cannot check an excluded folder!"
  472487msgstr "Пропусната папка няма да бъде проверена!"
  473488
  474 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:325
   489#: ../baobab/src/baobab-utils.c:287
  475490#, c-format
  476491msgid "\"%s\" is not a valid folder"
  477492msgstr "„%s“ не е валидна папка"
  478493
  479 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:328
   494#: ../baobab/src/baobab-utils.c:290
  480495msgid "Could not analyze disk usage."
  481496msgstr "Неуспех при анализирането на използването на диска."
  482497
  483 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:369
   498#: ../baobab/src/baobab-utils.c:326
  484499msgid "_Open Folder"
  485500msgstr "_Отваряне на папка"
  486501
  487 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:375
  488 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1203
   502#: ../baobab/src/baobab-utils.c:332
   503#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1173
  489504msgid "Mo_ve to Trash"
  490505msgstr "П_реместване в кошчето"
  491506
  492 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:401
  493 msgid "Total filesystem capacity:"
  494 msgstr "Общ обем на файловата система:"
  495 
  496 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:402
  497 msgid "used:"
  498 msgstr "използвани:"
  499 
  500 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:403
  501 msgid "available:"
  502 msgstr "налични:"
  503 
  504 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:447
   507#: ../baobab/src/baobab-utils.c:362
  505508#, c-format
  506509msgid "Could not open folder \"%s\""
  507510msgstr "Папката „%s“ не може да бъде отворена."
  508511
  509 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:450
   512#: ../baobab/src/baobab-utils.c:365
  510513msgid "There is no installed viewer capable of displaying the folder."
  511514msgstr "Не е инсталирана програма, която може да изобрази този документ."
  512515
  513 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:519
   516#: ../baobab/src/baobab-utils.c:433
  514517#, c-format
  515518msgid "Could not move \"%s\" to the Trash"
  516519msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
  517520
  518 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:527
   521#: ../baobab/src/baobab-utils.c:441
  519522msgid "Could not move file to the Trash"
  520523msgstr "Файлът не може да бъде преместен в кошчето."
  521524
  522 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:529
   525#: ../baobab/src/baobab-utils.c:443
  523526#, c-format
  524527msgid "Details: %s"
  525528msgstr "Подробности: %s"
  526529
  527 #: ../baobab/src/baobab-utils.c:576
   530#: ../baobab/src/baobab-utils.c:479
  528531msgid "There was an error displaying help."
  529532msgstr "Грешка при показването на помощта."
  530533
  531 #: ../baobab/src/callbacks.c:78 ../logview/logview-about.h:49
   534#: ../baobab/src/callbacks.c:76 ../logview/logview-about.h:49
  532535msgid ""
  533536"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
   
  541544"ваше решение) по-късна версия."
  542545
  543 #: ../baobab/src/callbacks.c:83 ../logview/logview-about.h:53
   546#: ../baobab/src/callbacks.c:81 ../logview/logview-about.h:53
  544547msgid ""
  545548"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
   
  552555"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
  553556
  554 #: ../baobab/src/callbacks.c:88 ../logview/logview-about.h:57
   557#: ../baobab/src/callbacks.c:86 ../logview/logview-about.h:57
  555558msgid ""
  556559"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  585588"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  586589
  587 #: ../baobab/src/callbacks.c:207 ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:504
  588 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:843
   590#: ../baobab/src/callbacks.c:208 ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:488
   591#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:811
  589592msgid "The document does not exist."
  590593msgstr "Документът не съществува."
  591594
  592 #: ../baobab/src/callbacks.c:318
   595#: ../baobab/src/callbacks.c:289
  593596msgid "The folder does not exist."
  594597msgstr "Папката не съществува."
   
  611614
  612615#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:2
  613 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1236 ../logview/logview-window.c:868
   616#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1331 ../logview/logview-window.c:846
  614617msgid "_About"
  615618msgstr "_Относно"
   
  620623
  621624#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:5
  622 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1210
   625#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1305
  623626msgid "_Preferences"
  624627msgstr "_Настройки"
   
  637640
  638641#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.in.h:2
  639 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:78
  640 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:385
  641 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:608
  642 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1953
   642#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:62
   643#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:233
   644#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:601
   645#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1889
  643646msgid "Dictionary"
  644647msgstr "Речник"
  645648
  646 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:1
  647 msgid "Dictionary server (Deprecated)"
  648 msgstr "Речников сървър (да не се използва)"
  649 
  650 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:2
  651 msgid "Port used to connect to server (Deprecated)"
  652 msgstr "Порт за свързване към сървър (да не се използва)"
  653 
  654 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:3
  655 msgid ""
  656 "Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
  657 "dictionary server supports this option. The default is TRUE. This key is "
  658 "deprecated and no longer in use."
  659 msgstr ""
  660 "Задаване дали да се използва интелигентно търсене. Тази настройка зависи от "
  661 "това дали речниковият сървър поддържа тази опция. Стандартно е истина. Този "
  662 "ключ е остарял и вече не се използва."
  663 
  664 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:4
   649#: ../gnome-dictionary/data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:1
  665650msgid "The default database to use"
  666651msgstr "Стандартната база от данни, която да се използва"
  667652
  668 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:5
  669 msgid "The default height of the application window"
  670 msgstr "Стандартната височина на главния прозорец"
  671 
  672 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:6
   653#: ../gnome-dictionary/data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:2
  673654msgid "The default search strategy to use"
  674655msgstr "Стандартната стратегия за търсене, която да се използва"
  675656
  676 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:7
  677 msgid "The default width of the application window"
  678 msgstr "Стандартната широчина на главния прозорец"
  679 
  680 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:8
  681 msgid ""
  682 "The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
  683 "http://www.dict.org for details on other servers. This key is deprecated and "
  684 "no longer in use."
  685 msgstr ""
  686 "Речников сървър, към който да се свързва. Стандартният сървър е dict.org. "
  687 "Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други сървъри. "
  688 "Този ключ е вече остарял и не се използва."
  689 
  690 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:9
   657#: ../gnome-dictionary/data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:3
  691658msgid "The font to be used when printing"
  692659msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане"
  693660
  694 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:10
   661#: ../gnome-dictionary/data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:4
  695662msgid "The font to be used when printing a definition."
  696663msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане на определение"
  697664
  698 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:11
   665#: ../gnome-dictionary/data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:5
  699666msgid ""
  700667"The name of the default individual database or meta-database to use on a "
   
  706673"източника на речници, трябва да бъдат прегледани."
  707674
  708 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:12
   675#: ../gnome-dictionary/data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:6
  709676msgid ""
  710677"The name of the default search strategy to use on a dictionary source, if "
   
  714681"Стандартно е „exact“ — точно и пълно съвпадение на думите."
  715682
  716 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:13
   683#: ../gnome-dictionary/data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:7
  717684msgid "The name of the dictionary source used"
  718685msgstr "Името на използвания източник на речници"
  719686
  720 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:14
   687#: ../gnome-dictionary/data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:8
  721688msgid ""
  722689"The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words."
   
  724691"Името на източника на речници, който да се използва за получаване на "
  725692"определенията на думи"
  726 
  727 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:15
  728 msgid "The page of the sidebar to show"
  729 msgstr "Страницата на страничната лента, която да се показва"
  730 
  731 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:16
  732 msgid ""
  733 "The port number to connect to. The default port is 2628. This key is "
  734 "deprecated and no longer in use."
  735 msgstr ""
  736 "Номер на порт, към който да се свързва. Стандартният порт е 2628. Този ключ "
  737 "е остарял и вече не се използва."
  738 
  739 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:17
  740 msgid "The width of the sidebar"
  741 msgstr "Широчината на страничната лента"
  742 
  743 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:18
  744 msgid ""
  745 "This key defines the width of the sidebar and it's used to remember the "
  746 "setting across sessions."
  747 msgstr ""
  748 "Този ключ указва широчината на страничната лента и се използва за "
  749 "предаването ѝ между сесиите."
  750 
  751 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:19
  752 msgid ""
  753 "This key defines the window height and it's used to remember the size of the "
  754 "dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
  755 "window use a height based on the font size."
  756 msgstr ""
  757 "Този ключ съдържа височината на прозореца на речника и се използва за "
  758 "предаването ѝ между сесиите. За да използвате стандартната височина — "
  759 "задайте стойност „-1“."
  760 
  761 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:20
  762 msgid ""
  763 "This key defines the window width and it's used to remember the size of the "
  764 "dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
  765 "window use a width based on the font size."
  766 msgstr ""
  767 "Този ключ съдържа широчината на прозореца на речника и се използва за "
  768 "предаването ѝ между сесиите. За да използвате широчина според шрифта — "
  769 "задайте стойност „-1“."
  770 
  771 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:21
  772 msgid ""
  773 "This key defines whether the sidebar should be visible and it's used to "
  774 "remember the state of the sidebar across sessions. Setting it to TRUE will "
  775 "make the sidebar always be displayed."
  776 msgstr ""
  777 "Този ключ съдържа настройката на състоянието дали страничната лента да е "
  778 "видима и се използва за предаването ѝ между сесиите. За да се показва винаги "
  779 "— задайте стойност истина."
  780 
  781 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:22
  782 msgid ""
  783 "This key defines whether the statusbar should be visible and it's used to "
  784 "remember the state of the statusbar across sessions. Setting it to TRUE will "
  785 "make the statusbar always be displayed."
  786 msgstr ""
  787 "Този ключ съдържа настройката на състоянието дали лентата за състояние да е "
  788 "видима и се използва за предаването ѝ между сесиите. За да се показва винаги "
  789 "— задайте стойност истина."
  790 
  791 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:23
  792 msgid ""
  793 "This key defines whether the window should be maximized and it's used to "
  794 "remember the state of the dictionary window across sessions. Setting it to "
  795 "TRUE will make the window always appear as maximized."
  796 msgstr ""
  797 "Този ключ съдържа настройката на състоянието дали прозорецът на речника да е "
  798 "максимизиран и се използва за предаването ѝ между сесиите. За да стартира "
  799 "речникът винаги като максимизиран — задайте стойност истина."
  800 
  801 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:24
  802 msgid ""
  803 "This key defines which page of the sidebar should be displayed and it's used "
  804 "to remember the setting across sessions.. It can be \"speller\" or "
  805 "\"databases\"."
  806 msgstr ""
  807 "Този ключ съдържа настройката коя страница да се показва в страничната лента "
  808 "и се използва за предаването ѝ между сесиите. Може да е „speller“ (проверка "
  809 "на правописа) или „databases“ (бази от данни)."
  810 
  811 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:25
  812 msgid "Use smart lookup (Deprecated)"
  813 msgstr "Използване на интелигентно търсене (да не се използва)"
  814 
  815 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:26
  816 msgid "Whether the application window should be maximized"
  817 msgstr "Дали прозорецът на програмата да е максимизиран"
  818 
  819 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:27
  820 msgid "Whether the sidebar should be visible"
  821 msgstr "Дали страничната лента да е видима"
  822 
  823 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:28
  824 msgid "Whether the statusbar should be visible"
  825 msgstr "Дали лентата за състоянието да е видима"
  826693
  827694#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.ui.h:1
   
  1027894msgstr "Дали контекстът ще ползва само локални речници или не"
  1028895
  1029 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-database-chooser.c:382
   896#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-database-chooser.c:378
  1030897msgid "Reload the list of available databases"
  1031898msgstr "Презареждане на списъка с наличните бази от данни"
  1032899
  1033 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-database-chooser.c:394
   900#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-database-chooser.c:390
  1034901msgid "Clear the list of available databases"
  1035902msgstr "Изчистване на списъка с наличните бази от данни"
  1036903
  1037 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-database-chooser.c:841
  1038 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:779
  1039 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-strategy-chooser.c:789
   904#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-database-chooser.c:837
   905#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:778
   906#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-strategy-chooser.c:785
  1040907msgid "Error while matching"
  1041908msgstr "Грешка при напасване"
  1042909
  1043 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1134
  1044 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1228
  1045 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1262
  1046 #: ../logview/logview-window.c:513
   910#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1120
   911#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1214
   912#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1248
   913#: ../logview/logview-window.c:486
  1047914msgid "Not found"
  1048915msgstr "Не са намерени съвпадения"
  1049916
  1050 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1323
   917#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1309
  1051918msgid "F_ind:"
  1052919msgstr "_Търсене:"
  1053920
  1054 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1336
   921#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1322
  1055922msgid "_Previous"
  1056923msgstr "_Предишно"
  1057924
  1058 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1344
   925#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1330
  1059926msgid "_Next"
  1060927msgstr "_Следващо"
  1061928
  1062 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2519
   929#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2505
  1063930msgid "Error while looking up definition"
  1064931msgstr "Грешка при търсене на определение"
  1065932
  1066 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2561
  1067 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:737
   933#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2547
   934#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:736
  1068935msgid "Another search is in progress"
  1069936msgstr "В момента тече друго търсене."
  1070937
  1071 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2562
  1072 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:738
   938#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2548
   939#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:737
  1073940msgid "Please wait until the current search ends."
  1074941msgstr "Изчакайте докато завърши текущото търсене."
  1075942
  1076 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2601
   943#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2587
  1077944msgid "Error while retrieving the definition"
  1078945msgstr "Грешка при извличане на информацията"
   
  1087954
  1088955#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:246
  1089 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2382
   956#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2365
  1090957msgid "Name"
  1091958msgstr "Име"
   
  1104971
  1105972#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:274
  1106 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:384
   973#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:383
  1107974msgid "Database"
  1108975msgstr "База от данни"
   
  1113980
  1114981#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:288
  1115 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:391
   982#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:390
  1116983msgid "Strategy"
  1117984msgstr "Стратегия"
   
  1130997
  1131998#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:317
  1132 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:377
   999#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:376
  11331000msgid "Context"
  11341001msgstr "Контекст"
   
  11751042msgstr "Източникът на речници „%s“ използва невалиден транспорт „%s“"
  11761043
  1177 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-chooser.c:299
   1044#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-chooser.c:295
  11781045msgid "Reload the list of available sources"
  11791046msgstr "Презареждане на списъка с наличните източници"
   
  11951062msgstr "Открити източници на речници"
  11961063
  1197 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:354
   1064#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:353
  11981065msgid "Clear the list of similar words"
  11991066msgstr "Изчистване на списъка с подобни думи"
  12001067
  1201 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:378
   1068#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:377
  12021069msgid "The GdictContext object used to get the word definition"
  12031070msgstr ""
   
  12051072"дума"
  12061073
  1207 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:385
   1074#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:384
  12081075msgid "The database used to query the GdictContext"
  12091076msgstr "Базата от данни, която да се използва при запитвания до GdictContext"
  12101077
  1211 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:392
   1078#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:391
  12121079msgid "The strategy used to query the GdictContext"
  12131080msgstr "Стратегията за запитване до GdictContext"
  12141081
  1215 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-strategy-chooser.c:365
   1082#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-strategy-chooser.c:361
  12161083msgid "Reload the list of available strategies"
  12171084msgstr "Презареждане на списъка с наличните стратегии"
  12181085
  1219 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-strategy-chooser.c:377
   1086#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-strategy-chooser.c:373
  12201087msgid "Clear the list of available strategies"
  12211088msgstr "Изчистване на списъка с наличните стратегии"
   
  12471114msgstr "Търсене за думи в речници"
  12481115
  1249 #. Translators: the first is the word found, the second is the
  1250 #. * database name and the last is the definition's text; please
  1251 #. * keep the new lines.
  1252 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:217
  1253 #, c-format
  1254 msgid ""
  1255 "Definition for '%s'\n"
  1256 "  From '%s':\n"
  1257 "\n"
  1258 "%s\n"
  1259 msgstr ""
  1260 "Определение за „%s“\n"
  1261 "  От „%s“:\n"
  1262 "\n"
  1263 "%s\n"
  1264 
  1265 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:231
  1266 #, c-format
  1267 msgid "Error: %s\n"
  1268 msgstr "Грешка: %s\n"
  1269 
  1270 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:257
  1271 #, c-format
  1272 msgid "See gnome-dictionary --help for usage\n"
  1273 msgstr "За помощ по употребата, вижте gnome-dictionary --help\n"
  1274 
  1275 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:270
  1276 msgid "Unable to find a suitable dictionary source"
  1277 msgstr "Неуспех при откриване на подходящ източник на речници"
  1278 
  1279 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:304
  1280 #, c-format
  1281 msgid ""
  1282 "Error while looking up the definition of \"%s\":\n"
  1283 "%s"
  1284 msgstr ""
  1285 "Грешка при търсенето на определението на „%s“:\n"
  1286 "%s"
  1287 
  1288 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:337
  1289 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:351
   1116#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:62
   1117#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:91
  12901118msgid "Words to look up"
  12911119msgstr "Думи за търсене"
  12921120
  1293 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:337
  1294 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:339
  1295 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:351
  1296 msgid "word"
  1297 msgstr "дума"
  1298 
  1299 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:339
   1121#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:62
   1122#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:68
   1123msgid "WORD"
   1124msgstr "Дума"
   1125
   1126#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:68
  13001127msgid "Words to match"
  13011128msgstr "Думи за напасване"
  13021129
  1303 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:341
   1130#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:74
  13041131msgid "Dictionary source to use"
  13051132msgstr "Източник на речници, който да се използва"
  13061133
  1307 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:341
  1308 msgid "source"
  1309 msgstr "източник"
  1310 
  1311 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:343
  1312 msgid "Show available dictionary sources"
  1313 msgstr "Показване на наличните източници на речници"
  1314 
  1315 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:345
  1316 msgid "Print result to the console"
  1317 msgstr "Изписване на резултата в конзолата"
  1318 
  1319 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:347
   1134#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:74
   1135#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:80
   1136#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:86
   1137msgid "NAME"
   1138msgstr "ИМЕ"
   1139
   1140#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:80
  13201141msgid "Database to use"
  13211142msgstr "Базата от данни, която да се използва"
  13221143
  1323 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:347
  1324 msgid "db"
  1325 msgstr "бд"
  1326 
  1327 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:349
   1144#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:86
  13281145msgid "Strategy to use"
  13291146msgstr "Стратегия за ползване"
  13301147
  1331 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:349
  1332 msgid "strat"
  1333 msgstr "страт."
   1148#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:91
   1149msgid "WORDS"
   1150msgstr "ДУМИ"
  13341151
  13351152#. create the new option context
  1336 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:367
   1153#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:143
  13371154msgid " - Look up words in dictionaries"
  13381155msgstr " — търсене на думи в речници"
  13391156
  1340 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:205
  1341 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:837
   1157#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:206
   1158#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:957
  13421159msgid "Save a Copy"
  13431160msgstr "Запазване на копие"
  13441161
  1345 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:215
  1346 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:847
   1162#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:216
   1163#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:967
  13471164msgid "Untitled document"
  13481165msgstr "Неозаглавен документ"
  13491166
  1350 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:236
  1351 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:868
   1167#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:237
   1168#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:988
  13521169#, c-format
  13531170msgid "Error while writing to '%s'"
  13541171msgstr "Грешка при запис към „%s“."
  13551172
  1356 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:361
   1173#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:362
  13571174msgid "Clear the definitions found"
  13581175msgstr "Изчистване на откритите определения"
  13591176
  1360 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:363
   1177#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:364
  13611178msgid "Clear definition"
  13621179msgstr "Изчистване на определението"
  13631180
  1364 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:364
   1181#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:365
  13651182msgid "Clear the text of the definition"
  13661183msgstr "Изчистване на текста на определението"
  13671184
  1368 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:371
   1185#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:372
  13691186msgid "Print the definitions found"
  13701187msgstr "Печат на откритите определения"
  13711188
  1372 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:373
   1189#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:374
  13731190msgid "Print definition"
  13741191msgstr "Печат на определението"
  13751192
  1376 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:374
   1193#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:375
  13771194msgid "Print the text of the definition"
  13781195msgstr "Печат на текста на определението"
  13791196
  1380 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:381
   1197#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:382
  13811198msgid "Save the definitions found"
  13821199msgstr "Запазване на откритите определения"
  13831200
  1384 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:383
   1201#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:384
  13851202msgid "Save definition"
  13861203msgstr "Запазване на определение"
  13871204
  1388 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:384
   1205#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:385
  13891206msgid "Save the text of the definition to a file"
  13901207msgstr "Запазване на текста от определението във файл"
   
  14101227msgstr "Дума в речника"
  14111228
  1412 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:724
  1413 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1001
   1229#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:716
   1230#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1093
  14141231msgid "Dictionary Preferences"
  14151232msgstr "Настройки на речника"
  14161233
  1417 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:750
  1418 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:504
  1419 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:494
  1420 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1145
   1234#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:742
   1235#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:496
   1236#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:479
   1237#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1240
  14211238#, c-format
  14221239msgid "There was an error while displaying help"
  14231240msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
  14241241
  1425 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:902
  1426 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:517
   1242#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:896
   1243#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:516
  14271244#, c-format
  14281245msgid "No dictionary source available with name '%s'"
  14291246msgstr "Липсва източник на речници с име „%s“"
  14301247
  1431 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:906
  1432 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:521
   1248#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:900
   1249#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:520
  14331250msgid "Unable to find dictionary source"
  14341251msgstr "Неуспех при откриване на източник на речници"
  14351252
  1436 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:922
  1437 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:537
   1253#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:916
   1254#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:536
  14381255#, c-format
  14391256msgid "No context available for source '%s'"
  14401257msgstr "Липсва контекст за източника „%s“"
  14411258
  1442 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:926
  1443 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:541
   1259#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:920
   1260#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:540
  14441261msgid "Unable to create a context"
  14451262msgstr "Неуспех при създаването на контекст"
  14461263
  1447 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1191
  1448 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2084
   1264#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1172
  14491265msgid "Unable to connect to GConf"
  14501266msgstr "Неуспех при свързването с GConf."
  14511267
  1452 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1204
  1453 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2097
   1268#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1185
  14541269msgid "Unable to get notification for preferences"
  14551270msgstr "Неуспех при получаването на уведомяване за настройките"
  14561271
  1457 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1218
  1458 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2110
   1272#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1199
  14591273msgid "Unable to get notification for the document font"
  14601274msgstr "Неуспех при получаване на уведомяване за шрифта на документа"
  14611275
  1462 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-common.c:79
  1463 #, c-format
  1464 msgid "Unable to rename file '%s' to '%s': %s"
  1465 msgstr "Неуспех при преименуване на файла „%s“ към „%s“: %s"
  1466 
  1467 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-common.c:103
  1468 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-common.c:126
  1469 #, c-format
  1470 msgid "Unable to create the data directory '%s': %s"
  1471 msgstr "Неуспех при създаване на папката с данни „%s“: %s"
  1472 
  1473 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:244
   1276#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:241
   1277#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:430
  14741278msgid "Edit Dictionary Source"
  14751279msgstr "Редактиране на източника на речници"
  14761280
  1477 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:308
   1281#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:305
  14781282msgid "Add Dictionary Source"
  14791283msgstr "Добавяне на източник на речници"
  14801284
  1481 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:354
   1285#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:350
  14821286#, c-format
  14831287msgid "Remove \"%s\"?"
  14841288msgstr "Премахване на „%s“?"
  14851289
  1486 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:356
   1290#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:352
  14871291msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
  14881292msgstr "Това ще премахне източника на речници за постоянно от списъка."
  14891293
  1490 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:386
   1294#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:382
  14911295#, c-format
  14921296msgid "Unable to remove source '%s'"
  14931297msgstr "Неуспех при премахване на източника „%s“."
  14941298
  1495 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:667
   1299#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:643
  14961300msgid "Add a new dictionary source"
  14971301msgstr "Добавяне на нов източник на речници"
  14981302
  1499 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:673
   1303#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:649
  15001304msgid "Remove the currently selected dictionary source"
  15011305msgstr "Премахване на текущо избрания източник на речници"
  15021306
  1503 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:686
   1307#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:655
   1308#| msgid "Remove the currently selected dictionary source"
   1309msgid "Edit the currently selected dictionary source"
   1310msgstr "Редактиране на текущо избрания източник на речници"
   1311
   1312#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:663
  15041313msgid "Set the font used for printing the definitions"
  15051314msgstr "Настройване на шрифта за печат на определенията"
  15061315
  1507 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:249
  1508 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:313
   1316#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:241
   1317#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:305
  15091318#, c-format
  15101319msgid "Unable to display the preview: %s"
  15111320msgstr "Прегледът не може да се покаже: %s"
  15121321
  1513 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:356
  1514 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:449
   1322#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:341
   1323#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:434
  15151324msgid "Unable to create a source file"
  15161325msgstr "Неуспех при създаване на файл за източника"
  15171326
  1518 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:374
  1519 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:467
   1327#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:359
   1328#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:452
  15201329msgid "Unable to save source file"
  15211330msgstr "Неуспех при запазване на файла за източника"
  15221331
  1523 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:316
   1332#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:311
  15241333#, c-format
  15251334msgid "Searching for '%s'..."
  15261335msgstr "Търсене за %s…"
  15271336
  1528 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:348
  1529 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:407
   1337#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:343
   1338#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:400
  15301339msgid "No definitions found"
  15311340msgstr "Не са намерени определения"
  15321341
  1533 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:350
   1342#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:345
  15341343#, c-format
  15351344msgid "A definition found"
   
  15381347msgstr[1] "Открити са %d определения"
  15391348
  1540 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:606
   1349#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:599
  15411350#, c-format
  15421351msgid "%s - Dictionary"
  15431352msgstr "%s — речник"
  15441353
  1545 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1180 ../logview/logview-window.c:836
   1354#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1275 ../logview/logview-window.c:814
  15461355msgid "_File"
  15471356msgstr "_Файл"
  15481357
  1549 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1183
   1358#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1278
  15501359msgid "_Go"
  15511360msgstr "_Отиване"
  15521361
  15531362#. File menu
  1554 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1187
   1363#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1282
  15551364msgid "_New"
  15561365msgstr "_Нов"
  15571366
  1558 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1188
   1367#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1283
  15591368msgid "New look up"
  15601369msgstr "Ново търсене"
  15611370
  1562 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1189
   1371#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1284
  15631372msgid "_Save a Copy..."
  15641373msgstr "Запазване на _копие…"
  15651374
  1566 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1191
   1375#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1286
  15671376msgid "P_review..."
  15681377msgstr "П_реглед…"
  15691378
  1570 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1192
   1379#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1287
  15711380msgid "Preview this document"
  15721381msgstr "Преглед на този документ"
  15731382
  1574 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1193
   1383#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1288
  15751384msgid "_Print..."
  15761385msgstr "_Печат…"
  15771386
  1578 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1194
   1387#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1289
  15791388msgid "Print this document"
  15801389msgstr "Разпечатване на този документ"
  15811390
  1582 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1201 ../logview/logview-window.c:851
   1391#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1296 ../logview/logview-window.c:829
  15831392msgid "Select _All"
  15841393msgstr "_Избор на всичко"
  15851394
  1586 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1204
   1395#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1299
  15871396msgid "Find a word or phrase in the document"
  15881397msgstr "Откриване на дума или фраза в документа"
  15891398
  1590 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1206
   1399#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1301
  15911400msgid "Find Ne_xt"
  15921401msgstr "_Следващо"
  15931402
  1594 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1208
   1403#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1303
  15951404msgid "Find Pre_vious"
  15961405msgstr "_Предишно"
  15971406
  15981407#. Go menu
  1599 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1214
   1408#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1309
  16001409msgid "_Previous Definition"
  16011410msgstr "_Предишно определение"
  16021411
  1603 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1215
   1412#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1310
  16041413msgid "Go to the previous definition"
  16051414msgstr "Предишно определение"
  16061415
  1607 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1216
   1416#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1311
  16081417msgid "_Next Definition"
  16091418msgstr "_Следващо определение"
  16101419
  1611 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1217
   1420#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1312
  16121421msgid "Go to the next definition"
  16131422msgstr "Следващо определение"
  16141423
  1615 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1218
   1424#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1313
  16161425msgid "_First Definition"
  16171426msgstr "П_ърво определение"
  16181427
  1619 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1219
   1428#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1314
  16201429msgid "Go to the first definition"
  16211430msgstr "Първо определение"
  16221431
  1623 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1220
   1432#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1315
  16241433msgid "_Last Definition"
  16251434msgstr "П_оследно определение"
  16261435
  1627 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1221
   1436#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1316
  16281437msgid "Go to the last definition"
  16291438msgstr "Последно определение"
  16301439
  16311440#. View menu
  1632 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1224
   1441#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1319
  16331442msgid "Similar _Words"
  16341443msgstr "_Подобни думи"
  16351444
  1636 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1226
   1445#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1321
  16371446msgid "Dictionary Sources"
  16381447msgstr "Източници на речници"
  16391448
  1640 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1228
   1449#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1323
  16411450msgid "Available _Databases"
  16421451msgstr "Налични _речници"
  16431452
  1644 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1230
   1453#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1325
  16451454msgid "Available St_rategies"
  16461455msgstr "Налични _стратегии"
  16471456
  16481457#. View menu
  1649 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1247
   1458#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1342
  16501459msgid "_Sidebar"
  16511460msgstr "_Странична лента"
  16521461
  1653 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1249
   1462#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1344
  16541463msgid "S_tatusbar"
  16551464msgstr "_Лента за състоянието"
  16561465
  1657 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1370
   1466#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1409
  16581467#, c-format
  16591468msgid "Dictionary source `%s' selected"
  16601469msgstr "Избран е източникът на речници „%s“"
  16611470
  1662 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1391
   1471#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1430
  16631472#, c-format
  16641473msgid "Strategy `%s' selected"
  16651474msgstr "Избрана е стратегията „%s“"
  16661475
  1667 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1411
   1476#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1450
  16681477#, c-format
  16691478msgid "Database `%s' selected"
  16701479msgstr "Избрана е базата от данни „%s“"
  16711480
  1672 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1431
   1481#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1470
  16731482#, c-format
  16741483msgid "Word `%s' selected"
   
  16761485
  16771486#. speller
  1678 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1453
   1487#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1495
  16791488msgid "Double-click on the word to look up"
  16801489msgstr "Натиснете двукратно върху думата, която търсите"
  16811490
  16821491#. strat-chooser
  1683 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1459
   1492#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1501
  16841493msgid "Double-click on the matching strategy to use"
  16851494msgstr "Натиснете двукратно върху стратегията, която да се използва"
  16861495
  16871496#. source-chooser
  1688 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1464
   1497#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1506
  16891498msgid "Double-click on the source to use"
  16901499msgstr "Натиснете двукратно върху източника, който да се използва"
  16911500
  16921501#. db-chooser
  1693 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1473
   1502#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1515
  16941503msgid "Double-click on the database to use"
  16951504msgstr "Натиснете двукратно върху базата от данни, която да се използва"
  16961505
  1697 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1761
   1506#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1695
  16981507msgid "Look _up:"
  16991508msgstr "_Търсене:"
  17001509
  1701 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1835
   1510#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1770
  17021511msgid "Similar words"
  17031512msgstr "Подобни думи"
  17041513
  1705 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1848
   1514#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1783
  17061515msgid "Available dictionaries"
  17071516msgstr "Налични речници"
  17081517
  1709 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1861
   1518#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1801
  17101519msgid "Available strategies"
  17111520msgstr "Налични стратегии"
  17121521
  1713 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1872
   1522#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1817
  17141523msgid "Dictionary sources"
  17151524msgstr "Източници на речници"
  17161525
  1717 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:133
   1526#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:134
  17181527msgid "Error loading the help page"
  17191528msgstr "Грешка при зареждането на помощта"
  17201529
  1721 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:245
   1530#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:246
  17221531msgid "None"
  17231532msgstr "Никакъв"
  17241533
  1725 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:246
   1534#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:247
  17261535msgid "Drop shadow"
  17271536msgstr "Със сянка"
  17281537
  1729 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:247
   1538#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:248
  17301539msgid "Border"
  17311540msgstr "С рамка"
  17321541
  17331542#. * Include pointer *
  1734 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:351
   1543#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:352
  17351544msgid "Include _pointer"
  17361545msgstr "Включване на _показалеца"
  17371546
  17381547#. * Include window border *
  1739 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:360
   1548#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:361
  17401549msgid "Include the window _border"
  17411550msgstr "Включване на _рамката на прозореца в снимката"
  17421551
  1743 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:375
   1552#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:376
  17441553msgid "Apply _effect:"
  17451554msgstr "Прилагане на _ефект:"
  17461555
  1747 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:437
   1556#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:438
  17481557msgid "Grab the whole _desktop"
  17491558msgstr "Снимка на _целия работен плот"
  17501559
  1751 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:449
   1560#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:450
  17521561msgid "Grab the current _window"
  17531562msgstr "Снимка на _текущия прозорец"
  17541563
  1755 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:461
   1564#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:462
  17561565msgid "Select _area to grab"
  17571566msgstr "Избор на _област за заснемане"
   
  17601569#. * delay of <spin button> seconds".
  17611570#.
  1762 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:478
   1571#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:479
  17631572msgid "Grab _after a delay of"
  17641573msgstr "Снимка _след"
   
  17671576#. * delay of <spin button> seconds".
  17681577#.
  1769 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:498
  1770 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1291
   1578#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:499
   1579#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1360
  17711580msgid "seconds"
  17721581msgstr "секунди"
  17731582
  1774 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:514
  1775 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:524
   1583#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:517
   1584#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:525
  17761585#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
  17771586msgid "Take Screenshot"
  17781587msgstr "Снимка на екрана"
  17791588
  1780 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:525
   1589#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:526
  17811590msgid "Effects"
  17821591msgstr "Ефекти"
   
  17861595msgstr "_Снимка на екрана"
  17871596
  1788 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:657
   1597#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:651
  17891598msgid "Error while saving screenshot"
  17901599msgstr "Грешка при запазването на снимката"
  17911600
  1792 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:661
   1601#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:654
  17931602#, c-format
  17941603msgid ""
   
  18011610" Въведете друго местоположение и пробвайте пак."
  18021611
  1803 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:793
   1612#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:786
  18041613msgid "Screenshot taken"
  18051614msgstr "Направена е снимка"
  18061615
  1807 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:847
   1616#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:903
  18081617msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
  18091618msgstr "Неуспех при създаването на снимка на текущия прозорец"
  18101619
  1811 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:897
   1620#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:986
  18121621#, c-format
  18131622msgid "Screenshot-%s.png"
   
  18171626#. * made up with the screenshot if a specific window is
  18181627#. * taken
  1819 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:904
   1628#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:993
  18201629#, c-format
  18211630msgid "Screenshot-%s-%d.png"
   
  18241633#. translators: this is the name of the file that gets made up
  18251634#. * with the screenshot if the entire screen is taken
  1826 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:914
  1827 #: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:356
  1828 #: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:196
   1635#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1003
   1636#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:331
   1637#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:206
  18291638msgid "Screenshot.png"
  18301639msgstr "Снимка.png"
   
  18331642#. * made up with the screenshot if the entire screen is
  18341643#. * taken
  1835 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:921
   1644#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1010
  18361645#, c-format
  18371646msgid "Screenshot-%d.png"
  18381647msgstr "Снимка-%d.png"
  18391648
  1840 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1287
   1649#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1356
  18411650msgid "Grab a window instead of the entire screen"
  18421651msgstr "Снимка на прозорец, а не на целия екран"
  18431652
  1844 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1288
   1653#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1357
  18451654msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
  18461655msgstr "Снимка на област, а не на целия екран"
  18471656
  1848 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1289
   1657#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1358
  18491658msgid "Include the window border with the screenshot"
  18501659msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката"
  18511660
  1852 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1290
   1661#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1359
  18531662msgid "Remove the window border from the screenshot"
  18541663msgstr "Изключване на рамката на прозореца от снимката"
  18551664
  1856 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1291
   1665#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1360
  18571666msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
  18581667msgstr "Правене на снимка след определено време (в секунди)"
  18591668
  1860 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1292
   1669#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1361
  18611670msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
  18621671msgstr "Какъв ефект да се добави към снимката (сянка, рамка или никакъв)"
  18631672
  1864 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1292
   1673#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1361
  18651674msgid "effect"
  18661675msgstr "ефект"
  18671676
  1868 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1293
   1677#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1362
  18691678msgid "Interactively set options"
  18701679msgstr "Интерактивно задаване на настройки"
  18711680
  1872 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1304
   1681#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1373
  18731682msgid "Take a picture of the screen"
  18741683msgstr "Снимане на екрана"
  18751684
  1876 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1322
   1685#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1391
  18771686#, c-format
  18781687msgid ""
   
  19081717msgstr "_Име:"
  19091718
  1910 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:1
   1719#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
  19111720msgid "Border Effect"
  19121721msgstr "Ефект на рамката"
  19131722
  1914 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:2
   1723#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
  19151724msgid ""
  19161725"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
   
  19201729"„shadow“ (сянка), „none“ (нищо), и „border“ (рамка)."
  19211730
  1922 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:3
   1731#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
  19231732msgid ""
  19241733"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
   
  19281737"изоставен и вече не се ползва."
  19291738
  1930 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:4
   1739#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
  19311740msgid "Include Border"
  19321741msgstr "Включване на рамка"
  19331742
  1934 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:5
   1743#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
   1744#| msgid "Include Pointer"
   1745msgid "Include ICC Profile"
   1746msgstr "Включване на ICC цветови профил"
   1747
   1748#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
  19351749msgid "Include Pointer"
  19361750msgstr "Включване на показалеца"
  19371751
  1938 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:6
   1752#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
   1753#| msgid "Include the pointer in the screenshot"
   1754msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
   1755msgstr "Включване на ICC цветовия профил на целта в снимката"
   1756
   1757#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
  19391758msgid "Include the pointer in the screenshot"
  19401759msgstr "Включване на показалеца в снимката"
  19411760
  1942 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:7
   1761#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
  19431762msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
  19441763msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката на екрана"
  19451764
  1946 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:8
   1765#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
  19471766msgid "Screenshot delay"
  19481767msgstr "Забавяне преди заснемане на екрана"
  19491768
  1950 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:9
   1769#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
  19511770msgid "Screenshot directory"
  19521771msgstr "Папка за снимките на екрана"
  19531772
  1954 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:10
   1773#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
  19551774msgid "The directory the last screenshot was saved in."
  19561775msgstr "Папката, в която последно са записвани снимките на екрана."
  19571776
  1958 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:11
   1777#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
  19591778msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
  19601779msgstr "Изчакване в секунди преди заснемането."
  19611780
  1962 #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:12
   1781#: ../gnome-screenshot/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
  19631782msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
  19641783msgstr "Снимка на прозорец (този ключ е изоставен и не се ползва)"
  19651784
  1966 #: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:239
   1785#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:215
  19671786msgid ""
  19681787"UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
   
  19721791"снимки на екрана. Проверете инсталацията на gnome-utils"
  19731792
  1974 #: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:260
   1793#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:236
  19751794msgid "Select a folder"
  19761795msgstr "Избор на папка"
  19771796
  1978 #: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:57
   1797#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:65
  19791798#, c-format
  19801799msgid ""
   
  19851804"%s"
  19861805
  1987 #: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:95
   1806#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:104
  19881807msgid ""
  19891808"The child save process unexpectedly exited.  We are unable to write the "
   
  19931812"бъде записана на диска."
  19941813
  1995 #: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:223
   1814#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:246
  19961815msgid "Unknown error saving screenshot to disk"
  19971816msgstr ""
   
  19991818
  20001819#. TODO: maybe we should also look at WM_NAME and WM_CLASS?
  2001 #: ../gnome-screenshot/screenshot-utils.c:828
   1820#: ../gnome-screenshot/screenshot-utils.c:873
  20021821msgid "Untitled Window"
  20031822msgstr "Прозорец без име"
  20041823
  2005 #: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:74
   1824#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:72
  20061825msgid "File already exists"
  20071826msgstr "Файлът вече съществува"
  20081827
  2009 #: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:77
   1828#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:75
  20101829#, c-format
  20111830msgid "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
  20121831msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
  20131832
  2014 #: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:84
  2015 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1722
   1833#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:82
   1834#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1680
  20161835msgid "_Replace"
  20171836msgstr "_Замяна"
  20181837
  2019 #: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:122
   1838#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:120
  20201839msgid "Saving file..."
  20211840msgstr "Запазване на файл…"
  20221841
  2023 #: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:294
   1842#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:290
  20241843msgid "Can't access source file"
  20251844msgstr "Неуспешен достъп до файла за източника"
   
  23612180msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен."
  23622181
  2363 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:345
   2182#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:341
  23642183#, c-format
  23652184msgid "Are you sure you want to open %d document?"
   
  23682187msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документа?"
  23692188
  2370 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:350
  2371 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:547
   2189#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:346
   2190#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:531
  23722191#, c-format
  23732192msgid "This will open %d separate window."
   
  23762195msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозореца."
  23772196
  2378 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:390
   2197#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:382
  23792198#, c-format
  23802199msgid "Could not open document \"%s\"."
  23812200msgstr "Документът „%s“ не може да бъде отворен."
  23822201
  2383 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:419
   2202#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:407
  23842203#, c-format
  23852204msgid "Could not open folder \"%s\"."
  23862205msgstr "Папката „%s“ не може да бъде отворена."
  23872206
  2388 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:427
   2207#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:415
  23892208msgid "The nautilus file manager is not running."
  23902209msgstr "Файловият мениджър Nautilus на е стартиран."
  23912210
  2392 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:519
   2211#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:503
  23932212msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
  23942213msgstr "Няма инсталирана програма, която може да изобрази този документ."
  23952214
  2396 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:542
   2215#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:526
  23972216#, c-format
  23982217msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
   
  24012220msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папки?"
  24022221
  2403 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:695
   2222#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:675
  24042223#, c-format
  24052224msgid "Could not move \"%s\" to trash."
  24062225msgstr "Документът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
  24072226
  2408 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:726
   2227#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:702
  24092228#, c-format
  24102229msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
  24112230msgstr "Искате ли да изтриете за постоянно „%s“?"
  24122231
  2413 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:729
   2232#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:705
  24142233#, c-format
  24152234msgid "Trash is unavailable.  Could not move \"%s\" to the trash."
  24162235msgstr "Кошчето е недостъпно. „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
  24172236
  2418 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:768
   2237#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:740
  24192238#, c-format
  24202239msgid "Could not delete \"%s\"."
  24212240msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно."
  24222241
  2423 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:879
   2242#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:847
  24242243#, c-format
  24252244msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
  24262245msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно: %s"
  24272246
  2428 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:891
   2247#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:859
  24292248#, c-format
  24302249msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
   
  24322251
  24332252#. Popup menu item: Open
  2434 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1019
  2435 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1049
   2253#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:987
   2254#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1017
  24362255msgid "_Open"
  24372256msgstr "О_тваряне"
  24382257
  24392258#. Popup menu item: Open with (default)
  2440 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1074
   2259#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1042
  24412260#, c-format
  24422261msgid "_Open with %s"
  24432262msgstr "_Отваряне с %s"
  24442263
  2445 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1108
   2264#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1077
  24462265#, c-format
  24472266msgid "Open with %s"
   
  24492268
  24502269#. Popup menu item: Open With
  2451 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1140
   2270#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1110
  24522271msgid "Open Wit_h"
  24532272msgstr "Отваряне _с"
  24542273
  2455 #. Popup menu item: Open Folder
  2456 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1185
  2457 msgid "Open _Folder"
  2458 msgstr "Отваряне на _папка"
  2459 
  2460 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1225
   2274#. Popup menu item: Open Containing Folder
   2275#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1155
   2276#| msgid "Open _Folder"
   2277msgid "Open Containing _Folder"
   2278msgstr "Отваряне на _папката"
   2279
   2280#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1195
  24612281msgid "_Save Results As..."
  24622282msgstr "Запазване на _резултата като…"
  24632283
  2464 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1607
   2284#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1577
  24652285msgid "Save Search Results As..."
  24662286msgstr "Запазване на резултата като…"
  24672287
  2468 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1638
   2288#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1608
  24692289msgid "Could not save document."
  24702290msgstr "Документът не може да бъде запазен."
  24712291
  2472 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1639
   2292#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1609
  24732293msgid "You did not select a document name."
  24742294msgstr "Не сте избрали име на документа."
  24752295
  2476 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1669
   2296#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1635
  24772297#, c-format
  24782298msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
  24792299msgstr "Документът „%s“ не може да бъде запазен в „%s“."
  24802300
  2481 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1703
   2301#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1665
  24822302#, c-format
  24832303msgid "The document \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
  24842304msgstr "Документът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
  24852305
  2486 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1707
   2306#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1669
  24872307msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
  24882308msgstr "Ако презапишете съществуващ файл, ще загубите старото му съдържание."
  24892309
  2490 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1772
   2310#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1730
  24912311msgid "The document name you selected is a folder."
  24922312msgstr "Името на документа, което сте избрали, е на папка."
  24932313
  2494 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1810
   2314#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1768
  24952315msgid "You may not have write permissions to the document."
  24962316msgstr "Може да нямате права за писане в този документ."
   
  27402560msgstr "Неуспешно преобразуване на набора символи за „%s“"
  27412561
  2742 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:510
   2562#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:506
  27432563msgid "Searching..."
  27442564msgstr "Търсене…"
  27452565
  2746 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:510 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1016
  2747 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2988
   2566#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:506 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1012
   2567#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2972
  27482568msgid "Search for Files"
  27492569msgstr "Търсене за файлове"
  27502570
  2751 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:962 ../gsearchtool/gsearchtool.c:991
   2571#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:958 ../gsearchtool/gsearchtool.c:987
  27522572msgid "No files found"
  27532573msgstr "Не са намерени файлове"
  27542574
  2755 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:984
   2575#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:980
  27562576msgid "(stopped)"
  27572577msgstr "(спрян)"
  27582578
  2759 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:990
   2579#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:986
  27602580msgid "No Files Found"
  27612581msgstr "Не са намерени файлове"
  27622582
  2763 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:995
   2583#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:991
  27642584#, c-format
  27652585msgid "%'d File Found"
   
  27682588msgstr[1] "Намерени са %'d файла"
  27692589
  2770 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:999 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1037
   2590#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:995 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1033
  27712591#, c-format
  27722592msgid "%'d file found"
   
  27752595msgstr[1] "Намерени са %'d файла"
  27762596
  2777 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1128
   2597#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1124
  27782598msgid "Entry changed called for a non entry option!"
  27792599msgstr "Промененото условие изисква условие, което не присъства!"
  27802600
  2781 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1288
   2601#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1284
  27822602msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
  27832603msgstr "Задаване на текст за „Името съдържа“"
  27842604
  2785 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1289
   2605#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1285
  27862606msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
  27872607msgstr "Задаване на текст за „Гледане в папка“"
  27882608
  2789 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1290
   2609#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1286
  27902610msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
  27912611msgstr "Подреждане на файловете по: име, папка, размер, вид, или дата"
  27922612
  2793 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1291
   2613#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1287
  27942614msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
  27952615msgstr "Задаване на намаляващ ред на сортирането, по подразбиране е възходящ"
  27962616
  2797 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1292
   2617#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1288
  27982618msgid "Automatically start a search"
  27992619msgstr "Автоматично стартиране на търсенето"
  28002620
  2801 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1298
   2621#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1294
  28022622#, c-format
  28032623msgid "Select the \"%s\" search option"
  28042624msgstr "Избиране на „%s“ като условие за търсене"
  28052625
  2806 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1301
   2626#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1297
  28072627#, c-format
  28082628msgid "Select and set the \"%s\" search option"
  28092629msgstr "Избиране и задаване условието за търсене „%s“"
  28102630
  2811 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1408
   2631#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1404
  28122632msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
  28132633msgstr "Грешно условие, зададено в командата за подреждане"
  28142634
  2815 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1702
   2635#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1698
  28162636msgid ""
  28172637"\n"
   
  28212641"… Твърде много грешки за показване …"
  28222642
  2823 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1716
   2643#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1712
  28242644msgid ""
  28252645"The search results may be invalid.  There were errors while performing this "
   
  28292649"на това търсене."
  28302650
  2831 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1728 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1772
   2651#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1721 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1762
  28322652msgid "Show more _details"
  28332653msgstr "Показване на повече _подробности"
  28342654
  2835 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1758
   2655#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1751
  28362656msgid ""
  28372657"The search results may be out of date or invalid.  Do you want to disable "
   
  28412661"спрете възможността за бързо търсене?"
  28422662
  2843 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1783
   2663#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1773
  28442664msgid "Disable _Quick Search"
  28452665msgstr "Спиране на _бързото търсене"
  28462666
  2847 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1810
   2667#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1800
  28482668#, c-format
  28492669msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
   
  28512671"Неуспех при задаването на идентификатор на група на дъщерен процес %d: %s.\n"
  28522672
  2853 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1835
   2673#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1825
  28542674msgid "Error parsing the search command."
  28552675msgstr "Грешка при изпълнението на командата за търсене"
  28562676
  2857 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1868
   2677#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1854
  28582678msgid "Error running the search command."
  28592679msgstr "Грешка при изпълнение на командата за търсене."
  28602680
  2861 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1988
   2681#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1970
  28622682#, c-format
  28632683msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
   
  28662686#. Translators:  Below is a string displaying the search options name
  28672687#. and unit value.  For example, "\"Date modified less than\" in days".
  2868 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1993
   2688#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1975
  28692689#, c-format
  28702690msgid "\"%s\" in %s"
  28712691msgstr "„%s“ в %s"
  28722692
  2873 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1995
   2693#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1977
  28742694#, c-format
  28752695msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
  28762696msgstr "Задаване на стойност в %s за условието за търсене „%s“."
  28772697
  2878 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2053
   2698#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2035
  28792699#, c-format
  28802700msgid "Remove \"%s\""
  28812701msgstr "Премахване на „%s“"
  28822702
  2883 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2054
   2703#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2036
  28842704#, c-format
  28852705msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
  28862706msgstr "Натиснете, за да премахнете условието за търсене „%s“."
  28872707
  2888 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2147
   2708#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2129
  28892709msgid "A_vailable options:"
  28902710msgstr "Възмо_жни условия:"
  28912711
  2892 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2176
   2712#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2158
  28932713msgid "Available options"
  28942714msgstr "Налични условия"
  28952715
  2896 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2177
   2716#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2159
  28972717msgid "Select a search option from the drop-down list."
  28982718msgstr "Избор на условие за търсене от падащото меню."
  28992719
  2900 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2189
   2720#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2171
  29012721msgid "Add search option"
  29022722msgstr "Добавяне на условие за търсене"
  29032723
  2904 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2190
   2724#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2172
  29052725msgid "Click to add the selected available search option."
  29062726msgstr "Натискане за избиране на избраното налично условие за търсене."
  29072727
  2908 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2279
   2728#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2261
  29092729msgid "S_earch results:"
  29102730msgstr "_Резултати от търсенето:"
  29112731
  2912 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2322
   2732#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2305
  29132733msgid "List View"
  29142734msgstr "Списъчен изглед"
  29152735
  2916 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2431
   2736#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2414
  29172737msgid "Type"
  29182738msgstr "Вид"
  29192739
  2920 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2443
   2740#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2426
  29212741msgid "Date Modified"
  29222742msgstr "Дата на промяна"
  29232743
  2924 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2759
   2744#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2742
  29252745msgid "_Name contains:"
  29262746msgstr "_Името съдържа:"
  29272747
  2928 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2773 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2774
   2748#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2756 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2757
  29292749msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
  29302750msgstr "Въведете цяло или непълно име с или без шаблонни знаци."
  29312751
  2932 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2774
   2752#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2757
  29332753msgid "Name contains"
  29342754msgstr "Името съдържа"
  29352755
  2936 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2780
   2756#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2763
  29372757msgid "_Look in folder:"
  29382758msgstr "Т_ърсене в папка:"
  29392759
  2940 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2786
   2760#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2769
  29412761msgid "Browse"
  29422762msgstr "Разглеждане"
  29432763
  2944 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2795
   2764#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2778
  29452765msgid "Look in folder"
  29462766msgstr "Търсене в папка"
  29472767
  2948 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2795
   2768#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2778
  29492769msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
  29502770msgstr ""
  29512771"Избор на папката или устройството, от което желаете да започне търсенето."
  29522772
  2953 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2813
   2773#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2796
  29542774msgid "Select more _options"
  29552775msgstr "Допълнителни _условия"
  29562776
  2957 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2822
   2777#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2805
  29582778msgid "Select more options"
  29592779msgstr "Допълнителни условия"
  29602780
  2961 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2822
   2781#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2805
  29622782msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
  29632783msgstr "Разширяване или свиване на списъка с наличните условия."
  29642784
  2965 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2846
   2785#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2829
  29662786msgid "Click to display the help manual."
  29672787msgstr "Натиснете, за да видите ръководството"
  29682788
  2969 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2854
   2789#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2837
  29702790msgid "Click to close \"Search for Files\"."
  29712791msgstr "Натиснете, за да затворите „Търсене на файлове“."
  29722792
  2973 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2880
   2793#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2863
  29742794msgid "Click to perform a search."
  29752795msgstr "Натиснете, за да проведете търсенето."
  29762796
  2977 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2881
   2797#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2864
  29782798msgid "Click to stop a search."
  29792799msgstr "Натиснете, за да спрете търсенето."
  29802800
  2981 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2973
   2801#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2957
  29822802msgid "- the GNOME Search Tool"
  29832803msgstr "— инструментът на GNOME за търсене"
  29842804
  2985 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2982
   2805#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2966
  29862806#, c-format
  29872807msgid "Failed to parse command line arguments: %s\n"
   
  30602880msgstr "Преглед или наблюдение системните дневници"
  30612881
  3062 #: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:1
   2882#: ../logview/data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:1
  30632883msgid "Height of the main window in pixels"
  30642884msgstr "Височината на основния прозорец в пиксели"
  30652885
  3066 #: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:2
   2886#: ../logview/data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:2
   2887msgid "List of saved filters"
   2888msgstr "Списък на запазените филтри"
   2889
   2890#: ../logview/data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:3
   2891msgid "List of saved regexp filters"
   2892msgstr ""
   2893
   2894#: ../logview/data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:4
  30672895msgid "Log file to open up on startup"
  30682896msgstr "Дневник, който да се отвори в началото"
  30692897
  3070 #: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:3
   2898#: ../logview/data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:5
  30712899msgid "Log files to open up on startup"
  30722900msgstr "Дневници, които да се отворят при стартиране"
  30732901
  3074 #: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:4
   2902#: ../logview/data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:6
  30752903msgid "Size of the font used to display the log"
  30762904msgstr "Размерът на шрифта за показване на дневници"
  30772905
  3078 #: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:5
   2906#: ../logview/data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:7
  30792907msgid ""
  30802908"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
   
  30852913"syslog.conf."
  30862914
  3087 #: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:6
   2915#: ../logview/data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:8
  30882916msgid "Specifies the height of the log viewer main window in pixels."
  30892917msgstr "Определя височината на прозореца за преглед на дневници в пиксели."
  30902918
  3091 #: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:7
   2919#: ../logview/data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:9
  30922920msgid ""
  30932921"Specifies the log file displayed at startup. The default is either /var/adm/"
   
  30972925"var/adm/ или /var/log/messages, в зависимост от операционната система."
  30982926
  3099 #: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:8
   2927#: ../logview/data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:10
  31002928msgid ""
  31012929"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
   
  31052933"дървовиден изглед. Стандартно се взема този на терминала gnome-terminal."
  31062934
  3107 #: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:9
   2935#: ../logview/data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:11
  31082936msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
  31092937msgstr ""
   
  31112939"преглед на дневници."
  31122940
  3113 #: ../logview/data/gnome-system-log.schemas.in.h:10
   2941#: ../logview/data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:12
  31142942msgid "Width of the main window in pixels"
  31152943msgstr "Широчината на основния прозорец в пиксели"
   
  31392967msgstr "_Регулярен израз:"
  31402968
  3141 #: ../logview/logview-app.c:375
   2969#: ../logview/logview-app.c:373
  31422970#, c-format
  31432971msgid "Impossible to open the file %s"
   
  31652993msgstr "Укажете или цвят, или цвят на фона!"
  31662994
  3167 #: ../logview/logview-filter-manager.c:293
   2995#: ../logview/logview-filter-manager.c:292
  31682996msgid "Edit filter"
  31692997msgstr "Редактиране на филтър"
  31702998
  3171 #: ../logview/logview-filter-manager.c:293
   2999#: ../logview/logview-filter-manager.c:292
  31723000msgid "Add new filter"
  31733001msgstr "Добавяне на нов филтър"
  31743002
  3175 #: ../logview/logview-filter-manager.c:503
   3003#: ../logview/logview-filter-manager.c:502
  31763004msgid "Filters"
  31773005msgstr "Филтри"
   
  32233051msgstr "Зареждане…"
  32243052
  3225 #: ../logview/logview-main.c:62
   3053#: ../logview/logview-main.c:61
  32263054msgid "Show the application's version"
  32273055msgstr "Показване на версията на програмата"
  32283056
  3229 #: ../logview/logview-main.c:64
   3057#: ../logview/logview-main.c:63
  32303058msgid "[LOGFILE...]"
  32313059msgstr "[ДНЕВНИК…]"
  32323060
  3233 #: ../logview/logview-main.c:68
   3061#: ../logview/logview-main.c:67
  32343062msgid " - Browse and monitor logs"
  32353063msgstr " — преглед и следене на дневниците"
  32363064
  3237 #: ../logview/logview-main.c:103
   3065#: ../logview/logview-main.c:102
  32383066msgid "Log Viewer"
  32393067msgstr "Преглед на системните дневници"
  32403068
  3241 #: ../logview/logview-window.c:38 ../logview/logview-window.c:788
   3069#: ../logview/logview-window.c:38 ../logview/logview-window.c:760
  32423070msgid "System Log Viewer"
  32433071msgstr "Преглед на системните дневници"
  32443072
  3245 #: ../logview/logview-window.c:210
   3073#: ../logview/logview-window.c:211
  32463074#, c-format
  32473075msgid "last update: %s"
  32483076msgstr "последно актуализиране: %s"
  32493077
  3250 #: ../logview/logview-window.c:213
   3078#: ../logview/logview-window.c:214
  32513079#, c-format
  32523080msgid "%d lines (%s) - %s"
  32533081msgstr "%d реда (%s) — %s"
  32543082
  3255 #: ../logview/logview-window.c:343
   3083#: ../logview/logview-window.c:318
  32563084msgid "Open Log"
  32573085msgstr "Отваряне на дневник"
  32583086
  3259 #: ../logview/logview-window.c:382
   3087#: ../logview/logview-window.c:357
  32603088#, c-format
  32613089msgid "There was an error displaying help: %s"
  32623090msgstr "Грешка при показването на помощта: %s"
  32633091
  3264 #: ../logview/logview-window.c:498
   3092#: ../logview/logview-window.c:471
  32653093msgid "Wrapped"
  32663094msgstr "Пренесени редове"
  32673095
  3268 #: ../logview/logview-window.c:793
   3096#: ../logview/logview-window.c:765
  32693097msgid "A system log viewer for GNOME."
  32703098msgstr "Програма на GNOME за преглед на системните дневници."
  32713099
  3272 #: ../logview/logview-window.c:839
   3100#: ../logview/logview-window.c:817
  32733101msgid "_Filters"
  32743102msgstr "_Филтри"
  32753103
  3276 #: ../logview/logview-window.c:842
   3104#: ../logview/logview-window.c:820
  32773105msgid "_Open..."
  32783106msgstr "_Отваряне…"
  32793107
  3280 #: ../logview/logview-window.c:842
   3108#: ../logview/logview-window.c:820
  32813109msgid "Open a log from file"
  32823110msgstr "Отваряне на дневник"
  32833111
  3284 #: ../logview/logview-window.c:844
   3112#: ../logview/logview-window.c:822
  32853113msgid "_Close"
  32863114msgstr "_Затваряне"
  32873115
  3288 #: ../logview/logview-window.c:844
   3116#: ../logview/logview-window.c:822
  32893117msgid "Close this log"
  32903118msgstr "Затваряне на този диалогов прозорец"
  32913119
  3292 #: ../logview/logview-window.c:846
   3120#: ../logview/logview-window.c:824
  32933121msgid "_Quit"
  32943122msgstr "_Спиране на програмата"
  32953123
  3296 #: ../logview/logview-window.c:846
   3124#: ../logview/logview-window.c:824
  32973125msgid "Quit the log viewer"
  32983126msgstr "Спиране на програмата за преглед на дневници"
  32993127
  3300 #: ../logview/logview-window.c:849
   3128#: ../logview/logview-window.c:827
  33013129msgid "_Copy"
  33023130msgstr "_Копиране"
  33033131
  3304 #: ../logview/logview-window.c:849
   3132#: ../logview/logview-window.c:827
  33053133msgid "Copy the selection"
  33063134msgstr "Копиране на избраното"
  33073135
  3308 #: ../logview/logview-window.c:851
   3136#: ../logview/logview-window.c:829
  33093137msgid "Select the entire log"
  33103138msgstr "Избор на целия дневник"
  33113139
  3312 #: ../logview/logview-window.c:853
   3140#: ../logview/logview-window.c:831
  33133141msgid "_Find..."
  33143142msgstr "_Търсене…"
  33153143
  3316 #: ../logview/logview-window.c:853
   3144#: ../logview/logview-window.c:831
  33173145msgid "Find a word or phrase in the log"
  33183146msgstr "Търсене на дума или фраза в дневника"
  33193147
  3320 #: ../logview/logview-window.c:856
   3148#: ../logview/logview-window.c:834
  33213149msgid "Bigger text size"
  33223150msgstr "По-голям размер на текста"
  33233151
  3324 #: ../logview/logview-window.c:858
   3152#: ../logview/logview-window.c:836
  33253153msgid "Smaller text size"
  33263154msgstr "По-малък размер на текста"
  33273155
  3328 #: ../logview/logview-window.c:860
   3156#: ../logview/logview-window.c:838
  33293157msgid "Normal text size"
  33303158msgstr "Нормален размер на текста"
  33313159
  3332 #: ../logview/logview-window.c:863
   3160#: ../logview/logview-window.c:841
  33333161msgid "Manage Filters"
  33343162msgstr "Управление на филтри"
  33353163
  3336 #: ../logview/logview-window.c:863
   3164#: ../logview/logview-window.c:841
  33373165msgid "Manage filters"
  33383166msgstr "Управление на филтри"
  33393167
  3340 #: ../logview/logview-window.c:866
   3168#: ../logview/logview-window.c:844
  33413169msgid "Open the help contents for the log viewer"
  33423170msgstr "Отваряне на съдържанието на помощта за разглеждането на дневници"
  33433171
  3344 #: ../logview/logview-window.c:868
   3172#: ../logview/logview-window.c:846
  33453173msgid "Show the about dialog for the log viewer"
  33463174msgstr ""
   
  33483176"дневници"
  33493177
  3350 #: ../logview/logview-window.c:873
   3178#: ../logview/logview-window.c:851
  33513179msgid "_Statusbar"
  33523180msgstr "Лента за _състоянието"
  33533181
  3354 #: ../logview/logview-window.c:873
   3182#: ../logview/logview-window.c:851
  33553183msgid "Show Status Bar"
  33563184msgstr "Показване на лентата за състоянието"
  33573185
  3358 #: ../logview/logview-window.c:875
   3186#: ../logview/logview-window.c:853
  33593187msgid "Side _Pane"
  33603188msgstr "Странична _лента"
  33613189
  3362 #: ../logview/logview-window.c:875
   3190#: ../logview/logview-window.c:853
  33633191msgid "Show Side Pane"
  33643192msgstr "Показване на страничната лента"
  33653193
  3366 #: ../logview/logview-window.c:877
   3194#: ../logview/logview-window.c:855
  33673195msgid "Show matches only"
  33683196msgstr "Показване само на съвпадащите редове"
  33693197
  3370 #: ../logview/logview-window.c:877
   3198#: ../logview/logview-window.c:855
  33713199msgid "Only show lines that match one of the given filters"
  33723200msgstr "Да се показват само редовете, които съвпадат с един от дадените филтри"
  33733201
  3374 #: ../logview/logview-window.c:1014
   3202#: ../logview/logview-window.c:857
   3203msgid "_Auto Scroll"
   3204msgstr "_Автоматично превъртане"
   3205
   3206#: ../logview/logview-window.c:857
   3207msgid "Automatically scroll down when new lines appear"
   3208msgstr "Автоматично превъртане, когато се появи нов ред"
   3209
   3210#: ../logview/logview-window.c:971
  33753211#, c-format
  33763212msgid "Can't read from \"%s\""
  33773213msgstr "Не може да се чете от „%s“"
  33783214
  3379 #: ../logview/logview-window.c:1436
   3215#: ../logview/logview-window.c:1393
  33803216msgid "Version: "
  33813217msgstr "Версия: "
  33823218
  3383 #: ../logview/logview-window.c:1543
   3219#: ../logview/logview-window.c:1500
  33843220msgid "Could not open the following files:"
  33853221msgstr "Следните файлове не могат да бъдат отворени:"
   3222
   3223#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:267
   3224msgid "Text to thumbnail (default: Aa)"
   3225msgstr ""
   3226
   3227#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:267
   3228msgid "TEXT"
   3229msgstr "ТЕКСТ"
   3230
   3231#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:269
   3232msgid "Font size (default: 64)"
   3233msgstr "Размер (стандартен: 64)"
   3234
   3235#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:269
   3236msgid "SIZE"
   3237msgstr "РАЗМЕР"
   3238
   3239#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:271
   3240msgid "FONT-FILE OUTPUT-FILE"
   3241msgstr "ФАЙЛ-С-ШРИФТ ИЗХОДЯЩ-ФАЙЛ"
   3242
   3243#: ../font-viewer/font-view.c:289
   3244#| msgid "_Name:"
   3245msgid "Name:"
   3246msgstr "Име:"
   3247
   3248#: ../font-viewer/font-view.c:292
   3249msgid "Style:"
   3250msgstr "Стил:"
   3251
   3252#: ../font-viewer/font-view.c:304
   3253#| msgid "Type"
   3254msgid "Type:"
   3255msgstr "Вид:"
   3256
   3257#: ../font-viewer/font-view.c:308
   3258#| msgid "Size"
   3259msgid "Size:"
   3260msgstr "Размер:"
   3261
   3262#: ../font-viewer/font-view.c:352 ../font-viewer/font-view.c:365
   3263#| msgid "Version: "
   3264msgid "Version:"
   3265msgstr "Версия:"
   3266
   3267#: ../font-viewer/font-view.c:356 ../font-viewer/font-view.c:367
   3268msgid "Copyright:"
   3269msgstr "Авторски права:"
   3270
   3271#: ../font-viewer/font-view.c:360
   3272#| msgid "_Description:"
   3273msgid "Description:"
   3274msgstr "Описание:"
   3275
   3276#: ../font-viewer/font-view.c:428
   3277msgid "Installed"
   3278msgstr "Инсталиран"
   3279
   3280#: ../font-viewer/font-view.c:430
   3281msgid "Install Failed"
   3282msgstr "Неуспешно инсталиране"
   3283
   3284#: ../font-viewer/font-view.c:502
   3285#, c-format
   3286msgid "Usage: %s fontfile\n"
   3287msgstr "Употреба: %s fontfile\n"
   3288
   3289#: ../font-viewer/font-view.c:572
   3290msgid "I_nstall Font"
   3291msgstr "Инсталир_ане на шрифт"
   3292
   3293#: ../font-viewer/gnome-font-viewer.desktop.in.in.h:1
   3294#| msgid "Log Viewer"
   3295msgid "Font Viewer"
   3296msgstr "Преглед на шрифт"
   3297
   3298#: ../font-viewer/gnome-font-viewer.desktop.in.in.h:2
   3299#| msgid "Preview this document"
   3300msgid "Preview fonts"
   3301msgstr "Преглед на шрифтовете"
   3302
   3303#~ msgid "Enable monitoring of home directory"
   3304#~ msgstr "Включване на наблюдението на домашната папка"
   3305
   3306#~ msgid "Subfolders tooltips visible"
   3307#~ msgstr "Видими подсказки за подпапките"
   3308
   3309#~ msgid "Whether the subfolder tooltips of the selected folder are drawn."
   3310#~ msgstr "Дали се показват подсказки за подпапките на избраните папки."
   3311
   3312#~ msgid "Dictionary server (Deprecated)"
   3313#~ msgstr "Речников сървър (да не се използва)"
   3314
   3315#~ msgid "Port used to connect to server (Deprecated)"
   3316#~ msgstr "Порт за свързване към сървър (да не се използва)"
   3317
   3318#~ msgid ""
   3319#~ "Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
   3320#~ "dictionary server supports this option. The default is TRUE. This key is "
   3321#~ "deprecated and no longer in use."
   3322#~ msgstr ""
   3323#~ "Задаване дали да се използва интелигентно търсене. Тази настройка зависи "
   3324#~ "от това дали речниковият сървър поддържа тази опция. Стандартно е истина. "
   3325#~ "Този ключ е остарял и вече не се използва."
   3326
   3327#~ msgid "The default height of the application window"
   3328#~ msgstr "Стандартната височина на главния прозорец"
   3329
   3330#~ msgid "The default width of the application window"
   3331#~ msgstr "Стандартната широчина на главния прозорец"
   3332
   3333#~ msgid ""
   3334#~ "The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
   3335#~ "http://www.dict.org for details on other servers. This key is deprecated "
   3336#~ "and no longer in use."
   3337#~ msgstr ""
   3338#~ "Речников сървър, към който да се свързва. Стандартният сървър е dict.org. "
   3339#~ "Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други "
   3340#~ "сървъри. Този ключ е вече остарял и не се използва."
   3341
   3342#~ msgid "The page of the sidebar to show"
   3343#~ msgstr "Страницата на страничната лента, която да се показва"
   3344
   3345#~ msgid ""
   3346#~ "The port number to connect to. The default port is 2628. This key is "
   3347#~ "deprecated and no longer in use."
   3348#~ msgstr ""
   3349#~ "Номер на порт, към който да се свързва. Стандартният порт е 2628. Този "
   3350#~ "ключ е остарял и вече не се използва."
   3351
   3352#~ msgid "The width of the sidebar"
   3353#~ msgstr "Широчината на страничната лента"
   3354
   3355#~ msgid ""
   3356#~ "This key defines the width of the sidebar and it's used to remember the "
   3357#~ "setting across sessions."
   3358#~ msgstr ""
   3359#~ "Този ключ указва широчината на страничната лента и се използва за "
   3360#~ "предаването ѝ между сесиите."
   3361
   3362#~ msgid ""
   3363#~ "This key defines the window height and it's used to remember the size of "
   3364#~ "the dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the "
   3365#~ "dictionary window use a height based on the font size."
   3366#~ msgstr ""
   3367#~ "Този ключ съдържа височината на прозореца на речника и се използва за "
   3368#~ "предаването ѝ между сесиите. За да използвате стандартната височина — "
   3369#~ "задайте стойност „-1“."
   3370
   3371#~ msgid ""
   3372#~ "This key defines the window width and it's used to remember the size of "
   3373#~ "the dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the "
   3374#~ "dictionary window use a width based on the font size."
   3375#~ msgstr ""
   3376#~ "Този ключ съдържа широчината на прозореца на речника и се използва за "
   3377#~ "предаването ѝ между сесиите. За да използвате широчина според шрифта — "
   3378#~ "задайте стойност „-1“."
   3379
   3380#~ msgid ""
   3381#~ "This key defines whether the sidebar should be visible and it's used to "
   3382#~ "remember the state of the sidebar across sessions. Setting it to TRUE "
   3383#~ "will make the sidebar always be displayed."
   3384#~ msgstr ""
   3385#~ "Този ключ съдържа настройката на състоянието дали страничната лента да е "
   3386#~ "видима и се използва за предаването ѝ между сесиите. За да се показва "
   3387#~ "винаги — задайте стойност истина."
   3388
   3389#~ msgid ""
   3390#~ "This key defines whether the statusbar should be visible and it's used to "
   3391#~ "remember the state of the statusbar across sessions. Setting it to TRUE "
   3392#~ "will make the statusbar always be displayed."
   3393#~ msgstr ""
   3394#~ "Този ключ съдържа настройката на състоянието дали лентата за състояние да "
   3395#~ "е видима и се използва за предаването ѝ между сесиите. За да се показва "
   3396#~ "винаги — задайте стойност истина."
   3397
   3398#~ msgid ""
   3399#~ "This key defines whether the window should be maximized and it's used to "
   3400#~ "remember the state of the dictionary window across sessions. Setting it "
   3401#~ "to TRUE will make the window always appear as maximized."
   3402#~ msgstr ""
   3403#~ "Този ключ съдържа настройката на състоянието дали прозорецът на речника "
   3404#~ "да е максимизиран и се използва за предаването ѝ между сесиите. За да "
   3405#~ "стартира речникът винаги като максимизиран — задайте стойност истина."
   3406
   3407#~ msgid ""
   3408#~ "This key defines which page of the sidebar should be displayed and it's "
   3409#~ "used to remember the setting across sessions.. It can be \"speller\" or "
   3410#~ "\"databases\"."
   3411#~ msgstr ""
   3412#~ "Този ключ съдържа настройката коя страница да се показва в страничната "
   3413#~ "лента и се използва за предаването ѝ между сесиите. Може да е "
   3414#~ "„speller“ (проверка на правописа) или „databases“ (бази от данни)."
   3415
   3416#~ msgid "Use smart lookup (Deprecated)"
   3417#~ msgstr "Използване на интелигентно търсене (да не се използва)"
   3418
   3419#~ msgid "Whether the application window should be maximized"
   3420#~ msgstr "Дали прозорецът на програмата да е максимизиран"
   3421
   3422#~ msgid "Whether the statusbar should be visible"
   3423#~ msgstr "Дали лентата за състоянието да е видима"
   3424
   3425#~ msgid ""
   3426#~ "Definition for '%s'\n"
   3427#~ "  From '%s':\n"
   3428#~ "\n"
   3429#~ "%s\n"
   3430#~ msgstr ""
   3431#~ "Определение за „%s“\n"
   3432#~ "  От „%s“:\n"
   3433#~ "\n"
   3434#~ "%s\n"
   3435
   3436#~ msgid "Error: %s\n"
   3437#~ msgstr "Грешка: %s\n"
   3438
   3439#~ msgid "See gnome-dictionary --help for usage\n"
   3440#~ msgstr "За помощ по употребата, вижте gnome-dictionary --help\n"
   3441
   3442#~ msgid "Unable to find a suitable dictionary source"
   3443#~ msgstr "Неуспех при откриване на подходящ източник на речници"
   3444
   3445#~ msgid ""
   3446#~ "Error while looking up the definition of \"%s\":\n"
   3447#~ "%s"
   3448#~ msgstr ""
   3449#~ "Грешка при търсенето на определението на „%s“:\n"
   3450#~ "%s"
   3451
   3452#~ msgid "word"
   3453#~ msgstr "дума"
   3454
   3455#~ msgid "source"
   3456#~ msgstr "източник"
   3457
   3458#~ msgid "Show available dictionary sources"
   3459#~ msgstr "Показване на наличните източници на речници"
   3460
   3461#~ msgid "Print result to the console"
   3462#~ msgstr "Изписване на резултата в конзолата"
   3463
   3464#~ msgid "db"
   3465#~ msgstr "бд"
   3466
   3467#~ msgid "strat"
   3468#~ msgstr "страт."
   3469
   3470#~ msgid "Unable to rename file '%s' to '%s': %s"
   3471#~ msgstr "Неуспех при преименуване на файла „%s“ към „%s“: %s"
   3472
   3473#~ msgid "Unable to create the data directory '%s': %s"
   3474#~ msgstr "Неуспех при създаване на папката с данни „%s“: %s"
 • gnome/master/mousetweaks.master.bg.po

  r2108 r2289  
  11# Bulgarian translation of mousetweaks po-file.
  22# Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2008, 2009, 2010.
   3# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2008, 2009, 2010, 2011.
   4# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
  45#
  56msgid ""
  67msgstr ""
  78"Project-Id-Version: mousetweaks master\n"
  8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  9 "POT-Creation-Date: 2010-08-24 15:15+0300\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2010-08-24 15:15+0300\n"
  11 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
   9"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
   10"product=mousetweaks&component=general\n"
   11"POT-Creation-Date: 2011-03-09 17:58+0000\n"
   12"PO-Revision-Date: 2011-03-26 18:52+0200\n"
   13"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1214"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  13 "Language: bg\n"
  1415"MIME-Version: 1.0\n"
  1516"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1617"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   18"Language: bg\n"
  1719"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1820
   
  2931msgstr "Прозорец за вида натискане"
  3032
  31 #: ../data/dwell-click-applet.ui.h:4 ../data/mousetweaks.ui.h:1
   33#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:4 ../data/mousetweaks.ui.h:2
  3234msgid "Double Click"
  3335msgstr "Двойно натискане"
  3436
  35 #: ../data/dwell-click-applet.ui.h:5 ../data/mousetweaks.ui.h:2
   37#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:5
  3638msgid "Drag Click"
  3739msgstr "Натискане с провлачване"
  3840
  39 #: ../data/dwell-click-applet.ui.h:6 ../data/mousetweaks.schemas.in.h:12
  40 #: ../src/mt-main.c:807
   41#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:6 ../src/mt-main.c:594
  4142msgid "Enable dwell click"
  4243msgstr "Включване на натискане чрез задържане"
  4344
  44 #: ../data/dwell-click-applet.ui.h:7 ../data/mousetweaks.ui.h:4
   45#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:7
  4546msgid "Right Click"
  4647msgstr "Натискане с десен бутон"
  4748
  48 #: ../data/dwell-click-applet.ui.h:8 ../data/mousetweaks.ui.h:8
   49#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:8 ../data/mousetweaks.ui.h:11
  4950msgid "Single Click"
  5051msgstr "Единично натискане"
  5152
  5253#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:1
  53 msgid "A_lt"
  54 msgstr "A_lt"
  55 
  56 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:2
  5754msgid ""
  5855"Area to lock the pointer on the panel.\n"
   
  6259"Част от Mousetweaks"
  6360
  64 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:4
   61#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:3
  6562msgid "C_trl"
  6663msgstr "_Ctrl"
  6764
   65#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:4
   66msgid "Capture and Release Controls"
   67msgstr "Контроли за прихващане и отпускане"
   68
  6869#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:5
  69 msgid "Capture Pointer"
  70 msgstr "Прихващане на показалеца"
   70msgid "Keyboard modifier:"
   71msgstr "Клавишен модификатор:"
  7172
  7273#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:6
  73 msgid "Ct_rl"
  74 msgstr "C_trl"
  75 
  76 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:7
  77 msgid "Modifier:"
  78 msgstr "Модификатор:"
  79 
  80 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:8
  81 msgid "Mouse _button:"
  82 msgstr "_Бутон на мишката:"
  83 
  84 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:9
  85 msgid "Mouse b_utton:"
  86 msgstr "Бутон на _мишката:"
  87 
  88 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:10
  8974msgid "Pointer Capture Preferences"
  9075msgstr "Настройки на прихващането на показалеца"
  9176
  92 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:11
  93 msgid "Release Pointer"
  94 msgstr "Освобождаване на показалеца"
  95 
  96 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:12
  97 msgid "S_hift"
  98 msgstr "_Shift"
  99 
  100 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:13
   77#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:7
  10178msgid "Selecting Button 0 will capture the pointer immediately"
  10279msgstr "Избирането на бутон 0 ще прихващане незабавно показалеца"
  10380
  104 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:14
  105 msgid "Sh_ift"
  106 msgstr "S_hift"
  107 
  108 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:15
   81#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:8
  10982msgid "Size of the Capture Area"
  11083msgstr "Размер на зоната за прихващане"
  11184
  112 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:16
   85#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:9
  11386msgid "_Alt"
  11487msgstr "_Alt"
  11588
  116 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:17
   89#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:10
   90#| msgid "Mouse _button:"
   91msgid "_Mouse button:"
   92msgstr "_Бутон на мишката:"
   93
   94#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:11
   95#| msgid "S_hift"
   96msgid "_Shift"
   97msgstr "_Shift"
   98
   99#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:12
  117100msgid "_Width:"
  118101msgstr "_Широчина:"
  119102
  120 #: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:18
   103#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:13
  121104msgid "pixels"
  122105msgstr "пиксела"
  123106
  124 #: ../data/mousetweaks.ui.h:3
  125 msgid "Dwell Click Type"
  126 msgstr "Вид натискане чрез задържане"
  127 
  128 #: ../data/mousetweaks.ui.h:5
  129 msgid "Show Icons and Text"
  130 msgstr "Показване на икони и текст"
  131 
   107#: ../data/mousetweaks.ui.h:1
   108#| msgid "Button style"
   109msgid "Button Style"
   110msgstr "Стил на бутоните"
   111
   112#. 'Drag' like in a Drag and Drop operation
   113#: ../data/mousetweaks.ui.h:4
   114msgid "Drag"
   115msgstr "Провлачване"
   116
   117#. Buttons are arranged from left to right in the layout
  132118#: ../data/mousetweaks.ui.h:6
  133 msgid "Show Icons only"
   119msgid "Horizontal"
   120msgstr "Хоризонтално"
   121
   122#: ../data/mousetweaks.ui.h:7
   123#| msgid "Double Click"
   124msgid "Hover Click"
   125msgstr "Натискане чрез престой"
   126
   127#: ../data/mousetweaks.ui.h:8
   128#| msgid "Show Icons only"
   129msgid "Icons only"
  134130msgstr "Показване само на икони"
  135131
  136 #: ../data/mousetweaks.ui.h:7
  137 msgid "Show Text only"
   132#: ../data/mousetweaks.ui.h:9
   133msgid "Orientation"
   134msgstr "Ориентация"
   135
   136#: ../data/mousetweaks.ui.h:10
   137#| msgid "Secondary click time"
   138msgid "Secondary Click"
   139msgstr "Двойно натискане"
   140
   141#: ../data/mousetweaks.ui.h:12
   142msgid "Text and Icons"
   143msgstr "Текст и икони"
   144
   145#: ../data/mousetweaks.ui.h:13
   146#| msgid "Show Text only"
   147msgid "Text only"
  138148msgstr "Показване само на текст"
  139149
  140 #: ../data/DwellClick_Factory.server.in.in.h:1 ../src/dwell-click-applet.c:619
  141 msgid "Dwell Click"
  142 msgstr "Натискане чрез задържане"
  143 
  144 #: ../data/DwellClick_Factory.server.in.in.h:2
  145 msgid "Select dwelling click type"
  146 msgstr "Избор на вид натискане чрез задържане"
  147 
  148 #: ../data/PointerCapture_Factory.server.in.in.h:1
   150#. Buttons are arranged from top to bottom in the layout
   151#: ../data/mousetweaks.ui.h:15
   152msgid "Vertical"
   153msgstr "Вертикална"
   154
   155#: ../data/org.gnome.applets.DwellClickApplet.panel-applet.in.in.h:1
   156msgid "Control your desktop without using mouse buttons"
   157msgstr "Управление на вашия плот без бутоните на мишка"
   158
   159#: ../data/org.gnome.applets.DwellClickApplet.panel-applet.in.in.h:2
   160#: ../src/dwell-click-applet.c:584
   161#| msgid "Dwell Click Type"
   162msgid "Dwell Click Applet"
   163msgstr "Аплет за натискане чрез задържане"
   164
   165#: ../data/org.gnome.applets.PointerCaptureApplet.panel-applet.in.in.h:1
  149166msgid "Area to lock the pointer"
  150167msgstr "Област за заключване на показалеца"
  151168
  152 #: ../data/PointerCapture_Factory.server.in.in.h:2
  153 #: ../src/pointer-capture-applet.c:530
  154 msgid "Pointer Capture"
  155 msgstr "Прихващане на показалеца"
  156 
  157 #: ../data/DwellClick.xml.h:1 ../data/PointerCapture.xml.h:1
   169#: ../data/org.gnome.applets.PointerCaptureApplet.panel-applet.in.in.h:2
   170#: ../src/pointer-capture-applet.c:439
   171#| msgid "Pointer Capture"
   172msgid "Pointer Capture Applet"
   173msgstr "Аплет за прихващане на показалеца"
   174
   175#: ../data/org.gnome.mousetweaks.gschema.xml.in.h:1
   176#, fuzzy
   177#| msgid "Show a click-type window"
   178msgid "Button style of the click-type window."
   179msgstr "Показване на прозорец за вида натискане"
   180
   181#: ../data/org.gnome.mousetweaks.gschema.xml.in.h:2 ../src/mt-main.c:608
   182#, fuzzy
   183#| msgid "Click-type window X position"
   184msgid "Click-type window geometry"
   185msgstr "Хоризонтална позиция на прозореца"
   186
   187#: ../data/org.gnome.mousetweaks.gschema.xml.in.h:3
   188#, fuzzy
   189#| msgid "Click-type window X position"
   190msgid "Click-type window orientation"
   191msgstr "Хоризонтална позиция на прозореца"
   192
   193#: ../data/org.gnome.mousetweaks.gschema.xml.in.h:4
   194#, fuzzy
   195#| msgid "Click-type window X position"
   196msgid "Click-type window style"
   197msgstr "Хоризонтална позиция на прозореца"
   198
   199#: ../data/org.gnome.mousetweaks.gschema.xml.in.h:5
   200#, fuzzy
   201#| msgid "Show a click-type window"
   202msgid "Orientation of the click-type window."
   203msgstr "Показване на прозорец за вида натискане"
   204
   205#: ../data/org.gnome.mousetweaks.gschema.xml.in.h:6
   206msgid ""
   207"Size and position of the click-type window. The format is a standard X "
   208"Window System geometry string."
   209msgstr ""
   210
   211#: ../data/org.gnome.pointer-capture.gschema.xml.in.h:1
   212msgid "\"Alt\" keyboard modifier"
   213msgstr "Клавиш „Alt“"
   214
   215#: ../data/org.gnome.pointer-capture.gschema.xml.in.h:2
   216msgid "\"Control\" keyboard modifier"
   217msgstr "Клавиш „Control“"
   218
   219#: ../data/org.gnome.pointer-capture.gschema.xml.in.h:3
   220msgid "\"Shift\" keyboard modifier"
   221msgstr "Клавиш „Shift“"
   222
   223#: ../data/org.gnome.pointer-capture.gschema.xml.in.h:4
   224#| msgid "Mouse _button:"
   225msgid "Mouse button"
   226msgstr "Бутон на мишката"
   227
   228#: ../data/org.gnome.pointer-capture.gschema.xml.in.h:5
   229#| msgid "Mouse button used to capture the pointer"
   230msgid "Mouse button used to capture or release the pointer."
   231msgstr "Бутон на мишката за прихващане или освобождаване на показалеца."
   232
   233#: ../data/org.gnome.pointer-capture.gschema.xml.in.h:6
   234msgid "Size of capture area"
   235msgstr "Размер на зоната за прихващане"
   236
   237#: ../data/org.gnome.pointer-capture.gschema.xml.in.h:7
   238msgid "Width of the capture area in pixels."
   239msgstr "Широчина на зоната за прихващане в пиксели."
   240
   241#: ../src/mt-main.c:596
   242msgid "Enable simulated secondary click"
   243msgstr "Включване на симулирано натискане с десен бутон"
   244
   245#: ../src/mt-main.c:598
   246msgid "Time to wait before a dwell click"
   247msgstr "Време за изчакване за натискане чрез задържане"
   248
   249#: ../src/mt-main.c:600
   250msgid "Time to wait before a simulated secondary click"
   251msgstr "Време за изчакване за симулирано натискане с десен бутон"
   252
   253#: ../src/mt-main.c:602
   254msgid "Set the active dwell mode"
   255msgstr "Задаване на режима за натискане чрез задържане"
   256
   257#: ../src/mt-main.c:604
   258msgid "Show a click-type window"
   259msgstr "Показване на прозорец за вида натискане"
   260
   261#: ../src/mt-main.c:606
   262msgid "Ignore small pointer movements"
   263msgstr "Пренебрегване на малките движения на показалеца"
   264
   265#: ../src/mt-main.c:610
   266msgid "Shut down mousetweaks"
   267msgstr "Спиране на програмата"
   268
   269#: ../src/mt-main.c:612
   270msgid "Start mousetweaks as a daemon"
   271msgstr "Стартиране на демона за допълнителните настройки на мишката"
   272
   273#: ../src/mt-main.c:614
   274msgid "Start mousetweaks in login mode"
   275msgstr "Стартиране на mousetweaks още при екрана за вход"
   276
   277#. parse
   278#: ../src/mt-main.c:632
   279msgid "- GNOME mouse accessibility daemon"
   280msgstr "— демон за достъпността на мишката на GNOME"
   281
   282#: ../src/mt-common.c:74
   283msgid "Failed to Display Help"
   284msgstr "Неуспех при показването на помощта"
   285
   286#: ../src/pointer-capture-applet.c:79
   287msgid "Capture area"
   288msgstr "Област на прихващане"
   289
   290#: ../src/pointer-capture-applet.c:80
   291msgid "Temporarily lock the mouse pointer"
   292msgstr "Временно заключване на показалеца на мишката"
   293
   294#: ../src/pointer-capture-applet.c:175 ../src/dwell-click-applet.c:80
   295msgid "_Preferences"
   296msgstr "_Настройки"
   297
   298#: ../src/pointer-capture-applet.c:177 ../src/dwell-click-applet.c:82
   299msgid "_Help"
   300msgstr "Помо_щ"
   301
   302#: ../src/pointer-capture-applet.c:179 ../src/dwell-click-applet.c:84
  158303msgid "_About"
  159304msgstr "_Относно"
  160305
  161 #: ../data/DwellClick.xml.h:2 ../data/PointerCapture.xml.h:2
  162 msgid "_Help"
  163 msgstr "Помо_щ"
  164 
  165 #: ../data/DwellClick.xml.h:3 ../data/PointerCapture.xml.h:3
  166 msgid "_Preferences"
  167 msgstr "_Настройки"
  168 
  169 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:1
  170 msgid "Animate cursor"
  171 msgstr "Анимиран показалец"
  172 
  173 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:2
  174 msgid "Button style"
  175 msgstr "Стил на бутоните"
  176 
  177 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:3
  178 msgid ""
  179 "Button style in click type window (\"0\" = Text, \"1\" = Icon, \"2\" = Both)"
  180 msgstr ""
  181 "Стил на бутоните в прозореца за натискане. Възможни стойности: „0“ (текст), "
  182 "„1“ (икона), „2“ (двете)"
  183 
  184 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:4
  185 msgid ""
  186 "Direction to perform a double click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = "
  187 "Up, \"3\" = Down)"
  188 msgstr ""
  189 "Посока за извършване на двойно натискане. Възможни стойности: „0“ (наляво), "
  190 "„1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
  191 
  192 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:5
  193 msgid ""
  194 "Direction to perform a drag click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = Up, "
  195 "\"3\" = Down)"
  196 msgstr ""
  197 "Посока за извършване на натискане с провлачване. Възможни стойности: "
  198 "„0“ (наляво), „1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
  199 
  200 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:6
  201 msgid ""
  202 "Direction to perform a secondary click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = "
  203 "Up, \"3\" = Down)"
  204 msgstr ""
  205 "Посока за извършване на натискане с десен бутон. Възможни стойности: "
  206 "„0“ (наляво), „1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
  207 
  208 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:7
  209 msgid ""
  210 "Direction to perform a single click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = "
  211 "Up, \"3\" = Down)"
  212 msgstr ""
  213 "Посока за извършване на единично натискане. Възможни стойности: "
  214 "„0“ (наляво), „1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
  215 
  216 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:8
  217 msgid "Distance in pixels before movement will be recognized"
  218 msgstr "Разстояние в пиксели преди разпознаването на движение"
  219 
  220 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:9
  221 msgid "Dwell click mode"
  222 msgstr "Режим на натискане чрез задържане"
  223 
  224 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:10
  225 msgid "Dwell click mode (\"0\" = Window mode, \"1\" = Gesture mode)"
  226 msgstr ""
  227 "Режим на натискане чрез задържане. Възможни стойности: „0“ (режим на "
  228 "жестове), „1“ (прозоречен режим)"
  229 
  230 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:11
  231 msgid "Dwell click time"
  232 msgstr "Време за натискане чрез задържане"
  233 
  234 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:13
  235 msgid "Enable secondary click"
  236 msgstr "Включване на натискане с десен бутон"
  237 
  238 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:14 ../src/mt-main.c:809
  239 msgid "Enable simulated secondary click"
  240 msgstr "Включване на симулирано натискане с десен бутон"
  241 
  242 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:15
  243 msgid "Gesture double click"
  244 msgstr "Жест за двойно натискане"
  245 
  246 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:16
  247 msgid "Gesture drag click"
  248 msgstr "Жест за натискане с провлачване"
  249 
  250 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:17
  251 msgid "Gesture secondary click"
  252 msgstr "Жест за натискане с десен бутон"
  253 
  254 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:18
  255 msgid "Gesture single click"
  256 msgstr "Жест за единично натискане"
  257 
  258 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:19
  259 msgid "Movement threshold"
  260 msgstr "Праг за движение"
  261 
  262 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:20
  263 msgid "Secondary click time"
  264 msgstr "Време за натискане с десен бутон"
  265 
  266 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:21
  267 msgid "Show click type window"
  268 msgstr "Показване на прозорец за вида натискане"
  269 
  270 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:22
  271 msgid "Show elapsed time as cursor overlay."
  272 msgstr "Показване на миналото време върху курсора."
  273 
  274 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:23
  275 msgid "Time in seconds before a click is triggered"
  276 msgstr "Време в секунди преди задействането на натискане"
  277 
  278 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:24
  279 msgid "Time in seconds before a secondary click is triggered"
  280 msgstr "Време в секунди преди задействането на натискане с десен бутон"
  281 
  282 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:1
  283 msgid "Capture pointer only if Alt is pressed"
  284 msgstr "Прихващане на показалеца само при натиснат Alt"
  285 
  286 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:2
  287 msgid "Capture pointer only if Ctrl is pressed"
  288 msgstr "Прихващане на показалеца само при натиснат Ctrl"
  289 
  290 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:3
  291 msgid "Capture pointer only if Shift is pressed"
  292 msgstr "Прихващане на показалеца само при натиснат Shift"
  293 
  294 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:4
  295 msgid "Mouse button used to capture the pointer"
  296 msgstr "Бутон на мишката за прихващане на показалеца"
  297 
  298 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:5
  299 msgid "Mouse button used to release the pointer"
  300 msgstr "Бутон на мишката за освобождаване на показалеца"
  301 
  302 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:6
  303 msgid "Release pointer only if Alt is pressed"
  304 msgstr "Освобождаване на показалеца само при натиснат Alt"
  305 
  306 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:7
  307 msgid "Release pointer only if Ctrl is pressed"
  308 msgstr "Освобождаване на показалеца само при натиснат Ctrl"
  309 
  310 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:8
  311 msgid "Release pointer only if Shift is pressed"
  312 msgstr "Освобождаване на показалеца само при натиснат Shift"
  313 
  314 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:9
  315 msgid "Size of capture area"
  316 msgstr "Размер на зоната за прихващане"
  317 
  318 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:10
  319 msgid ""
  320 "This mouse button must be pressed to release the pointer from the capture "
  321 "area. Valid values are \"1\" for left button, \"2\" for middle button, and "
  322 "\"3\" for right button."
  323 msgstr ""
  324 "За освобождаване на показалеца от зоната за прихващане трябва да се натисне "
  325 "следния бутон. Възможни стойности са: „1“ (ляв бутон), „2“ (среден бутон), "
  326 "and „3“ (десен бутон)."
  327 
  328 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:11
  329 msgid ""
  330 "This mouse button must be pressed while the pointer is over the capture area "
  331 "in order to capture the pointer. Valid values are \"0\" if no button is "
  332 "needed, \"1\" for left button, \"2\" for middle button, and \"3\" for right "
  333 "button."
  334 msgstr ""
  335 "За прихващането на показалеца, когато е над зоната за прихващане, трябва да "
  336 "се натисне следния бутон. Възможни стойности са: „1“ (ляв бутон), "
  337 "„2“ (среден бутон), and „3“ (десен бутон)."
  338 
  339 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:12
  340 msgid ""
  341 "Whether the Alt key must be pressed for the pointer to be captured while "
  342 "it's over the capture area. If this option is set as true, and a mouse "
  343 "button is set in the \"capture_button\" key, then the Alt key must be "
  344 "pressed while the mouse button is pressed."
  345 msgstr ""
  346 "Дали клавишът Alt трябва да бъде натиснат за прихващането на показалеца, "
  347 "когато е над зоната за прихващане. Ако стойността е „истина“, а в ключа "
  348 "„capture_button“ е зададен бутон на мишката, клавишът Alt трябва да бъде "
  349 "натиснат заедно с бутона на мишката."
  350 
  351 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:13
  352 msgid ""
  353 "Whether the Alt key must be pressed with the mouse button set in "
  354 "\"release_button\" for the pointer to be released from the capture area."
  355 msgstr ""
  356 "Дали клавишът Alt трябва да бъде натиснат за освобождаването на показалеца "
  357 "от зоната за прихващане, когато в ключа „release_button“ е зададен бутон на "
  358 "мишката."
  359 
  360 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:14
  361 msgid ""
  362 "Whether the Ctrl key must be pressed for the pointer to be captured while "
  363 "it's over the capture area. If this option is set as true, and a mouse "
  364 "button is set in the \"capture_button\" key, then the Ctrl key must be "
  365 "pressed while the mouse button is pressed."
  366 msgstr ""
  367 "Дали клавишът Ctrl трябва да бъде натиснат за прихващането на показалеца, "
  368 "когато е над зоната за прихващане. Ако стойността е „истина“, а в ключа "
  369 "„capture_button“ е зададен бутон на мишката, клавишът Ctrl трябва да бъде "
  370 "натиснат заедно с бутона на мишката."
  371 
  372 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:15
  373 msgid ""
  374 "Whether the Ctrl key must be pressed with the mouse button set in "
  375 "\"release_button\" for the pointer to be released from the capture area."
  376 msgstr ""
  377 "Дали клавишът Ctrl трябва да бъде натиснат за освобождаването на показалеца "
  378 "от зоната за прихващане, когато в ключа „release_button“ е зададен бутон на "
  379 "мишката."
  380 
  381 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:16
  382 msgid ""
  383 "Whether the Shift key must be pressed for the pointer to be captured while "
  384 "it's over the capture area. If this option is set as true, and a mouse "
  385 "button is set in the \"capture_button\" key, then the Shift key must be "
  386 "pressed while the mouse button is pressed."
  387 msgstr ""
  388 "Дали клавишът Shift трябва да бъде натиснат за прихващането на показалеца, "
  389 "когато е над зоната за прихващане. Ако стойността е „истина“, а в ключа "
  390 "„capture_button“ е зададен бутон на мишката, клавишът Shift трябва да бъде "
  391 "натиснат заедно с бутона на мишката."
  392 
  393 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:17
  394 msgid ""
  395 "Whether the Shift key must be pressed with the mouse button set in "
  396 "\"release_button\" for the pointer to be released from the capture area."
  397 msgstr ""
  398 "Дали клавишът Shift трябва да бъде натиснат за освобождаването на показалеца "
  399 "от зоната за прихващане, когато в ключа „release_button“ е зададен бутон на "
  400 "мишката."
  401 
  402 #: ../data/pointer-capture-applet.schemas.in.h:18
  403 msgid "Width of the capture area in pixels."
  404 msgstr "Широчина на зоната за прихващане в пиксели."
  405 
  406 #: ../src/mt-main.c:811
  407 msgid "Time to wait before a dwell click"
  408 msgstr "Време за изчакване за натискане чрез задържане"
  409 
  410 #: ../src/mt-main.c:813
  411 msgid "Time to wait before a simulated secondary click"
  412 msgstr "Време за изчакване за симулирано натискане с десен бутон"
  413 
  414 #: ../src/mt-main.c:815
  415 msgid "Set the active dwell mode"
  416 msgstr "Задаване на режима за натискане чрез задържане"
  417 
  418 #: ../src/mt-main.c:817
  419 msgid "Show a click-type window"
  420 msgstr "Показване на прозорец за вида натискане"
  421 
  422 #: ../src/mt-main.c:819
  423 msgid "Click-type window X position"
  424 msgstr "Хоризонтална позиция на прозореца"
  425 
  426 #: ../src/mt-main.c:821
  427 msgid "Click-type window Y position"
  428 msgstr "Вертикална позиция на прозореца"
  429 
  430 #: ../src/mt-main.c:823
  431 msgid "Ignore small pointer movements"
  432 msgstr "Пренебрегване на малките движения на показалеца"
  433 
  434 #: ../src/mt-main.c:825
  435 msgid "Shut down mousetweaks"
  436 msgstr "Спиране на програмата"
  437 
  438 #: ../src/mt-main.c:827
  439 msgid "Disable cursor animations"
  440 msgstr "Изключване на анимациите на курсора"
  441 
  442 #: ../src/mt-main.c:829
  443 msgid "Start mousetweaks as a daemon"
  444 msgstr "Стартиране на демона за допълнителните настройки на мишката"
  445 
  446 #: ../src/mt-main.c:831
  447 msgid "Start mousetweaks in login mode"
  448 msgstr "Стартиране на mousetweaks още при екрана за вход"
  449 
  450 #. parse
  451 #: ../src/mt-main.c:851
  452 msgid "- GNOME mouse accessibility daemon"
  453 msgstr "— демон за достъпността на мишката на GNOME"
  454 
  455 #: ../src/mt-common.c:31
  456 msgid "Failed to Display Help"
  457 msgstr "Неуспех при показването на помощта"
  458 
  459 #: ../src/mt-common.c:70
  460 msgid "Enable and Log Out"
  461 msgstr "Включване и излизане от системата"
  462 
  463 #: ../src/pointer-capture-applet.c:68
  464 msgid "Capture area"
  465 msgstr "Област на прихващане"
  466 
  467 #: ../src/pointer-capture-applet.c:69
  468 msgid "Temporarily lock the mouse pointer"
  469 msgstr "Временно заключване на показалеца на мишката"
  470 
  471 #: ../src/pointer-capture-applet.c:596
   306#: ../src/pointer-capture-applet.c:490
  472307msgid "Locked"
  473308msgstr "Заключено"
  474309
  475 #: ../src/dwell-click-applet.c:475
  476 msgid "Failed to Launch Mouse Preferences"
  477 msgstr "Неуспех при стартирането на настройките на мишката"
   310#: ../src/dwell-click-applet.c:450
   311msgid "Failed to Open the Universal Access Panel"
   312msgstr ""
   313
   314#~ msgid "A_lt"
   315#~ msgstr "A_lt"
   316
   317#~ msgid "Capture Pointer"
   318#~ msgstr "Прихващане на показалеца"
   319
   320#~ msgid "Ct_rl"
   321#~ msgstr "C_trl"
   322
   323#~ msgid "Modifier:"
   324#~ msgstr "Модификатор:"
   325
   326#~ msgid "Mouse b_utton:"
   327#~ msgstr "Бутон на _мишката:"
   328
   329#~ msgid "Release Pointer"
   330#~ msgstr "Освобождаване на показалеца"
   331
   332#~ msgid "Sh_ift"
   333#~ msgstr "S_hift"
   334
   335#~ msgid "Show Icons and Text"
   336#~ msgstr "Показване на икони и текст"
   337
   338#~ msgid "Dwell Click"
   339#~ msgstr "Натискане чрез задържане"
   340
   341#~ msgid "Select dwelling click type"
   342#~ msgstr "Избор на вид натискане чрез задържане"
   343
   344#~ msgid "Animate cursor"
   345#~ msgstr "Анимиран показалец"
   346
   347#~ msgid ""
   348#~ "Button style in click type window (\"0\" = Text, \"1\" = Icon, \"2\" = "
   349#~ "Both)"
   350#~ msgstr ""
   351#~ "Стил на бутоните в прозореца за натискане. Възможни стойности: "
   352#~ "„0“ (текст), „1“ (икона), „2“ (двете)"
   353
   354#~ msgid ""
   355#~ "Direction to perform a double click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = "
   356#~ "Up, \"3\" = Down)"
   357#~ msgstr ""
   358#~ "Посока за извършване на двойно натискане. Възможни стойности: "
   359#~ "„0“ (наляво), „1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
   360
   361#~ msgid ""
   362#~ "Direction to perform a drag click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = "
   363#~ "Up, \"3\" = Down)"
   364#~ msgstr ""
   365#~ "Посока за извършване на натискане с провлачване. Възможни стойности: "
   366#~ "„0“ (наляво), „1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
   367
   368#~ msgid ""
   369#~ "Direction to perform a secondary click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, "
   370#~ "\"2\" = Up, \"3\" = Down)"
   371#~ msgstr ""
   372#~ "Посока за извършване на натискане с десен бутон. Възможни стойности: "
   373#~ "„0“ (наляво), „1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
   374
   375#~ msgid ""
   376#~ "Direction to perform a single click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = "
   377#~ "Up, \"3\" = Down)"
   378#~ msgstr ""
   379#~ "Посока за извършване на единично натискане. Възможни стойности: "
   380#~ "„0“ (наляво), „1“ (нагоре), „2“ (надясно), „3“ (надолу)"
   381
   382#~ msgid "Distance in pixels before movement will be recognized"
   383#~ msgstr "Разстояние в пиксели преди разпознаването на движение"
   384
   385#~ msgid "Dwell click mode"
   386#~ msgstr "Режим на натискане чрез задържане"
   387
   388#~ msgid "Dwell click mode (\"0\" = Window mode, \"1\" = Gesture mode)"
   389#~ msgstr ""
   390#~ "Режим на натискане чрез задържане. Възможни стойности: „0“ (режим на "
   391#~ "жестове), „1“ (прозоречен режим)"
   392
   393#~ msgid "Dwell click time"
   394#~ msgstr "Време за натискане чрез задържане"
   395
   396#~ msgid "Enable secondary click"
   397#~ msgstr "Включване на натискане с десен бутон"
   398
   399#~ msgid "Gesture double click"
   400#~ msgstr "Жест за двойно натискане"
   401
   402#~ msgid "Gesture drag click"
   403#~ msgstr "Жест за натискане с провлачване"
   404
   405#~ msgid "Gesture secondary click"
   406#~ msgstr "Жест за натискане с десен бутон"
   407
   408#~ msgid "Gesture single click"
   409#~ msgstr "Жест за единично натискане"
   410
   411#~ msgid "Movement threshold"
   412#~ msgstr "Праг за движение"
   413
   414#~ msgid "Show click type window"
   415#~ msgstr "Показване на прозорец за вида натискане"
   416
   417#~ msgid "Show elapsed time as cursor overlay."
   418#~ msgstr "Показване на миналото време върху курсора."
   419
   420#~ msgid "Time in seconds before a click is triggered"
   421#~ msgstr "Време в секунди преди задействането на натискане"
   422
   423#~ msgid "Time in seconds before a secondary click is triggered"
   424#~ msgstr "Време в секунди преди задействането на натискане с десен бутон"
   425
   426#~ msgid "Capture pointer only if Alt is pressed"
   427#~ msgstr "Прихващане на показалеца само при натиснат Alt"
   428
   429#~ msgid "Capture pointer only if Ctrl is pressed"
   430#~ msgstr "Прихващане на показалеца само при натиснат Ctrl"
   431
   432#~ msgid "Capture pointer only if Shift is pressed"
   433#~ msgstr "Прихващане на показалеца само при натиснат Shift"
   434
   435#~ msgid "Mouse button used to release the pointer"
   436#~ msgstr "Бутон на мишката за освобождаване на показалеца"
   437
   438#~ msgid "Release pointer only if Alt is pressed"
   439#~ msgstr "Освобождаване на показалеца само при натиснат Alt"
   440
   441#~ msgid "Release pointer only if Ctrl is pressed"
   442#~ msgstr "Освобождаване на показалеца само при натиснат Ctrl"
   443
   444#~ msgid "Release pointer only if Shift is pressed"
   445#~ msgstr "Освобождаване на показалеца само при натиснат Shift"
   446
   447#~ msgid ""
   448#~ "This mouse button must be pressed to release the pointer from the capture "
   449#~ "area. Valid values are \"1\" for left button, \"2\" for middle button, "
   450#~ "and \"3\" for right button."
   451#~ msgstr ""
   452#~ "За освобождаване на показалеца от зоната за прихващане трябва да се "
   453#~ "натисне следния бутон. Възможни стойности са: „1“ (ляв бутон), "
   454#~ "„2“ (среден бутон), and „3“ (десен бутон)."
   455
   456#~ msgid ""
   457#~ "This mouse button must be pressed while the pointer is over the capture "
   458#~ "area in order to capture the pointer. Valid values are \"0\" if no button "
   459#~ "is needed, \"1\" for left button, \"2\" for middle button, and \"3\" for "
   460#~ "right button."
   461#~ msgstr ""
   462#~ "За прихващането на показалеца, когато е над зоната за прихващане, трябва "
   463#~ "да се натисне следния бутон. Възможни стойности са: „1“ (ляв бутон), "
   464#~ "„2“ (среден бутон), and „3“ (десен бутон)."
   465
   466#~ msgid ""
   467#~ "Whether the Alt key must be pressed for the pointer to be captured while "
   468#~ "it's over the capture area. If this option is set as true, and a mouse "
   469#~ "button is set in the \"capture_button\" key, then the Alt key must be "
   470#~ "pressed while the mouse button is pressed."
   471#~ msgstr ""
   472#~ "Дали клавишът Alt трябва да бъде натиснат за прихващането на показалеца, "
   473#~ "когато е над зоната за прихващане. Ако стойността е „истина“, а в ключа "
   474#~ "„capture_button“ е зададен бутон на мишката, клавишът Alt трябва да бъде "
   475#~ "натиснат заедно с бутона на мишката."
   476
   477#~ msgid ""
   478#~ "Whether the Alt key must be pressed with the mouse button set in "
   479#~ "\"release_button\" for the pointer to be released from the capture area."
   480#~ msgstr ""
   481#~ "Дали клавишът Alt трябва да бъде натиснат за освобождаването на "
   482#~ "показалеца от зоната за прихващане, когато в ключа „release_button“ е "
   483#~ "зададен бутон на мишката."
   484
   485#~ msgid ""
   486#~ "Whether the Ctrl key must be pressed for the pointer to be captured while "
   487#~ "it's over the capture area. If this option is set as true, and a mouse "
   488#~ "button is set in the \"capture_button\" key, then the Ctrl key must be "
   489#~ "pressed while the mouse button is pressed."
   490#~ msgstr ""
   491#~ "Дали клавишът Ctrl трябва да бъде натиснат за прихващането на показалеца, "
   492#~ "когато е над зоната за прихващане. Ако стойността е „истина“, а в ключа "
   493#~ "„capture_button“ е зададен бутон на мишката, клавишът Ctrl трябва да бъде "
   494#~ "натиснат заедно с бутона на мишката."
   495
   496#~ msgid ""
   497#~ "Whether the Ctrl key must be pressed with the mouse button set in "
   498#~ "\"release_button\" for the pointer to be released from the capture area."
   499#~ msgstr ""
   500#~ "Дали клавишът Ctrl трябва да бъде натиснат за освобождаването на "
   501#~ "показалеца от зоната за прихващане, когато в ключа „release_button“ е "
   502#~ "зададен бутон на мишката."
   503
   504#~ msgid ""
   505#~ "Whether the Shift key must be pressed for the pointer to be captured "
   506#~ "while it's over the capture area. If this option is set as true, and a "
   507#~ "mouse button is set in the \"capture_button\" key, then the Shift key "
   508#~ "must be pressed while the mouse button is pressed."
   509#~ msgstr ""
   510#~ "Дали клавишът Shift трябва да бъде натиснат за прихващането на "
   511#~ "показалеца, когато е над зоната за прихващане. Ако стойността е „истина“, "
   512#~ "а в ключа „capture_button“ е зададен бутон на мишката, клавишът Shift "
   513#~ "трябва да бъде натиснат заедно с бутона на мишката."
   514
   515#~ msgid ""
   516#~ "Whether the Shift key must be pressed with the mouse button set in "
   517#~ "\"release_button\" for the pointer to be released from the capture area."
   518#~ msgstr ""
   519#~ "Дали клавишът Shift трябва да бъде натиснат за освобождаването на "
   520#~ "показалеца от зоната за прихващане, когато в ключа „release_button“ е "
   521#~ "зададен бутон на мишката."
   522
   523#~ msgid "Click-type window Y position"
   524#~ msgstr "Вертикална позиция на прозореца"
   525
   526#~ msgid "Disable cursor animations"
   527#~ msgstr "Изключване на анимациите на курсора"
   528
   529#~ msgid "Enable and Log Out"
   530#~ msgstr "Включване и излизане от системата"
   531
   532#~ msgid "Failed to Launch Mouse Preferences"
   533#~ msgstr "Неуспех при стартирането на настройките на мишката"
 • gnome/master/orca.master.bg.po

  r2239 r2289  
  22# Copyright (C) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the orca package.
  4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
  5 # Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
   4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
   5# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010, 2011.
   6# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
  67#
  78msgid ""
  89msgstr ""
  910"Project-Id-Version: orca master\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2011-01-15 08:11+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2011-01-15 07:52+0200\n"
  13 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
   11"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
   12"product=orca&component=i18n\n"
   13"POT-Creation-Date: 2011-01-17 20:54+0000\n"
   14"PO-Revision-Date: 2011-03-26 19:21+0200\n"
   15"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1416"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  15 "Language: bg\n"
  1617"MIME-Version: 1.0\n"
  1718"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1819"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   20"Language: bg\n"
  1921"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2022
  2123#: ../orca.desktop.in.h:1 ../src/orca/app_gui_prefs.py:216
  2224#: ../src/orca/keybindings.py:157 ../src/orca/orca_gui_main.py:141
  23 #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2555 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2660
   25#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2554 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2659
  2426#: ../src/orca/orca-splash.ui.h:1
  2527msgid "Orca"
   
  4042msgstr "Екранен четец и лупа"
  4143
  42 #: ../src/orca/app_gui_prefs.py:135
   44#: ../src/orca/app_gui_prefs.py:136
  4345#, python-format
  4446msgid "Orca Preferences for %s"
   
  4850#. an associated key binding.
  4951#.
  50 #: ../src/orca/app_gui_prefs.py:221 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2666
   52#: ../src/orca/app_gui_prefs.py:221 ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2665
  5153msgid "Unbound"
  5254msgstr "Без клавишна комбинация"
   
  16851687msgstr "дясна стрелка без тяло"
  16861688
  1687 #. Translators: this command will move the mouse pointer
  1688 #. to the current item without clicking on it.
  1689 #.
  1690 #: ../src/orca/default.py:154
  1691 msgid "Routes the pointer to the current item."
  1692 msgstr "Позициониране на курсора към текущия елемент."
  1693 
  1694 #. Translators: the 'flat review' feature of Orca
  1695 #. allows the blind user to explore the text in a
  1696 #. window in a 2D fashion.  That is, Orca treats all
  1697 #. the text from all objects in a window (e.g.,
  1698 #. buttons, labels, etc.) as a sequence of words in a
  1699 #. sequence of lines.  The flat review feature allows
  1700 #. the user to explore this text by the {previous,next}
  1701 #. {line,word,character}.  A left click means to generate
  1702 #. a left mouse button click on the current item.
  1703 #.
  1704 #: ../src/orca/default.py:169
  1705 msgid "Performs left click on current flat review item."
  1706 msgstr "Ляво натискане върху елемента в плоския изглед."
  1707 
  1708 #. Translators: the 'flat review' feature of Orca
  1709 #. allows the blind user to explore the text in a
  1710 #. window in a 2D fashion.  That is, Orca treats all
  1711 #. the text from all objects in a window (e.g.,
  1712 #. buttons, labels, etc.) as a sequence of words in a
  1713 #. sequence of lines.  The flat review feature allows
  1714 #. the user to explore this text by the {previous,next}
  1715 #. {line,word,character}.  A right click means to generate
  1716 #. a right mouse button click on the current item.
  1717 #.
  1718 #: ../src/orca/default.py:184
  1719 msgid "Performs right click on current flat review item."
  1720 msgstr "Дясно натискане върху елемента в плоския изглед."
  1721 
  1722 #. Translators: the Orca "SayAll" command allows the
  1723 #. user to press a key and have the entire document in
  1724 #. a window be automatically spoken to the user.  If
  1725 #. the user presses any key during a SayAll operation,
  1726 #. the speech will be interrupted and the cursor will
  1727 #. be positioned at the point where the speech was
  1728 #. interrupted.
  1729 #.
  1730 #: ../src/orca/default.py:197 ../src/orca/scripts/apps/acroread/script.py:114
  1731 #: ../src/orca/scripts/apps/evolution/script.py:161
  1732 #: ../src/orca/scripts/toolkits/Gecko/script.py:549
  1733 msgid "Speaks entire document."
  1734 msgstr "Произнасяне на целия документ."
  1735 
  1736 #. Translators: the "Where am I" feature of Orca allows
  1737 #. a user to press a key and then have information
  1738 #. about their current context spoken and brailled to
  1739 #. them.  For example, the information may include the
  1740 #. name of the current pushbutton with focus as well as
  1741 #. its mnemonic.
  1742 #.
  1743 #: ../src/orca/default.py:209
  1744 msgid "Performs the basic where am I operation."
  1745 msgstr "Извършване на основната операция „Къде съм?“."
  1746 
  1747 #. Translators: the "Where am I" feature of Orca allows
  1748 #. a user to press a key and then have information
  1749 #. about their current context spoken and brailled to
  1750 #. them.  For example, the information may include the
  1751 #. name of the current pushbutton with focus as well as
  1752 #. its mnemonic.
  1753 #.
  1754 #: ../src/orca/default.py:221
  1755 msgid "Performs the detailed where am I operation."
  1756 msgstr "Извършване на разширената операция „Къде съм?“."
  1757 
  1758 #. Translators: This command will cause the window's
  1759 #. title to be spoken.
  1760 #.
  1761 #: ../src/orca/default.py:234
  1762 msgid "Speaks the title bar."
  1763 msgstr "Произнасяне на лентата за заглавието."
  1764 
  1765 #. Translators: This command will cause the window's
  1766 #. status bar contents to be spoken.
  1767 #.
  1768 #: ../src/orca/default.py:247
  1769 msgid "Speaks the status bar."
  1770 msgstr "Произнасяне на лентата за състоянието."
  1771 
  1772 #. Translators: the Orca "Find" dialog allows a user to
  1773 #. search for text in a window and then move focus to
  1774 #. that text.  For example, they may want to find the
  1775 #. "OK" button.
  1776 #.
  1777 #: ../src/orca/default.py:257
  1778 msgid "Opens the Orca Find dialog."
  1779 msgstr "Отваряне на диалоговата кутия на Orca за търсене."
  1780 
  1781 #. Translators: the Orca "Find" dialog allows a user to
  1782 #. search for text in a window and then move focus to
  1783 #. that text.  For example, they may want to find the
  1784 #. "OK" button.  This string is used for finding the
  1785 #. next occurence of a string.
  1786 #.
  1787 #: ../src/orca/default.py:268
  1788 msgid "Searches for the next instance of a string."
  1789 msgstr "Търсене на следващата поява на низ."
  1790 
  1791 #. Translators: the Orca "Find" dialog allows a user to
  1792 #. search for text in a window and then move focus to
  1793 #. that text.  For example, they may want to find the
  1794 #. "OK" button.  This string is used for finding the
  1795 #. previous occurence of a string.
  1796 #.
  1797 #: ../src/orca/default.py:279
  1798 msgid "Searches for the previous instance of a string."
  1799 msgstr "Търсене на предишната поява на низ."
  1800 
  1801 #. Translators: this is a debug message that Orca users
  1802 #. will not normally see. It describes a debug routine that
  1803 #. paints rectangles around the interesting (e.g., text)
  1804 #. zones in the active window for the application that
  1805 #. currently has focus.
  1806 #.
  1807 #: ../src/orca/default.py:290
  1808 msgid "Paints and prints the visible zones in the active window."
  1809 msgstr "Оцветяване и отпечатване на видимите зони в активния прозорец."
  1810 
  1811 #. Translators: the 'flat review' feature of Orca
  1812 #. allows the blind user to explore the text in a
  1813 #. window in a 2D fashion.  That is, Orca treats all
  1814 #. the text from all objects in a window (e.g.,
  1815 #. buttons, labels, etc.) as a sequence of words in a
  1816 #. sequence of lines.  The flat review feature allows
  1817 #. the user to explore this text by the {previous,next}
  1818 #. {line,word,character}.
  1819 #.
  1820 #: ../src/orca/default.py:304
  1821 msgid "Enters and exits flat review mode."
  1822 msgstr "Влизане и излизане от режим на плосък изглед."
  1823 
  1824 #. Translators: the 'flat review' feature of Orca
  1825 #. allows the blind user to explore the text in a
  1826 #. window in a 2D fashion.  That is, Orca treats all
  1827 #. the text from all objects in a window (e.g.,
  1828 #. buttons, labels, etc.) as a sequence of words in a
  1829 #. sequence of lines.  The flat review feature allows
  1830 #. the user to explore this text by the {previous,next}
  1831 #. {line,word,character}.
  1832 #.
  1833 #: ../src/orca/default.py:318
  1834 msgid "Moves flat review to the beginning of the previous line."
  1835 msgstr "Преместване на плоския изглед в началото на предишния ред."
  1836 
  1837 #. Translators: the 'flat review' feature of Orca
  1838 #. allows the blind user to explore the text in a
  1839 #. window in a 2D fashion.  That is, Orca treats all
  1840 #. the text from all objects in a window (e.g.,
  1841 #. buttons, labels, etc.) as a sequence of words in a
  1842 #. sequence of lines.  The flat review feature allows
  1843 #. the user to explore this text by the {previous,next}
  1844 #. {line,word,character}.  The home position is the
  1845 #. beginning of the content in the window.
  1846 #.
  1847 #: ../src/orca/default.py:333
  1848 msgid "Moves flat review to the home position."
  1849 msgstr "Преместване на плоския изглед в началото."
  1850 
  1851 #. Translators: the 'flat review' feature of Orca
  1852 #. allows the blind user to explore the text in a
  1853 #. window in a 2D fashion.  That is, Orca treats all
  1854 #. the text from all objects in a window (e.g.,
  1855 #. buttons, labels, etc.) as a sequence of words in a
  1856 #. sequence of lines.  The flat review feature allows
  1857 #. the user to explore this text by the {previous,next}
  1858 #. {line,word,character}.  This particular command will
  1859 #. cause Orca to speak the current line.
  1860 #.
  1861 #: ../src/orca/default.py:348
  1862 msgid "Speaks the current flat review line."
  1863 msgstr "Произнасяне на текущия ред в плоския изглед."
  1864 
  1865 #. Translators: the 'flat review' feature of Orca
  1866 #. allows the blind user to explore the text in a
  1867 #. window in a 2D fashion.  That is, Orca treats all
  1868 #. the text from all objects in a window (e.g.,
  1869 #. buttons, labels, etc.) as a sequence of words in a
  1870 #. sequence of lines.  The flat review feature allows
  1871 #. the user to explore this text by the {previous,next}
  1872 #. {line,word,character}. This particular command will
  1873 #. cause Orca to spell the current line.
  1874 #.
  1875 #: ../src/orca/default.py:363
  1876 msgid "Spells the current flat review line."
  1877 msgstr "Произнасяне по букви на текущия ред в плоския изглед."
  1878 
  1879 #. Translators: the 'flat review' feature of Orca
  1880 #. allows the blind user to explore the text in a
  1881 #. window in a 2D fashion.  That is, Orca treats all
  1882 #. the text from all objects in a window (e.g.,
  1883 #. buttons, labels, etc.) as a sequence of words in a
  1884 #. sequence of lines.  The flat review feature allows
  1885 #. the user to explore this text by the {previous,next}
  1886 #. {line,word,character}. This particular command will
  1887 #. cause Orca to "phonetically spell" the current line,
  1888 #. saying "Alpha" for "a", "Bravo" for "b" and so on.
  1889 #.
  1890 #: ../src/orca/default.py:379
  1891 msgid "Phonetically spells the current flat review line."
  1892 msgstr "Фонетично произнасяне по букви на текущия ред в плоския изглед."
  1893 
  1894 #. Translators: the 'flat review' feature of Orca
  1895 #. allows the blind user to explore the text in a
  1896 #. window in a 2D fashion.  That is, Orca treats all
  1897 #. the text from all objects in a window (e.g.,
  1898 #. buttons, labels, etc.) as a sequence of words in a
  1899 #. sequence of lines.  The flat review feature allows
  1900 #. the user to explore this text by the {previous,next}
  1901 #. {line,word,character}.
  1902 #.
  1903 #: ../src/orca/default.py:393
  1904 msgid "Moves flat review to the beginning of the next line."
  1905 msgstr "Преместване на плоския изглед в началото на следващия ред."
  1906 
  1907 #. Translators: the 'flat review' feature of Orca
  1908 #. allows the blind user to explore the text in a
  1909 #. window in a 2D fashion.  That is, Orca treats all
  1910 #. the text from all objects in a window (e.g.,
  1911 #. buttons, labels, etc.) as a sequence of words in a
  1912 #. sequence of lines.  The flat review feature allows
  1913 #. the user to explore this text by the {previous,next}
  1914 #. {line,word,character}.  The end position is the last
  1915 #. bit of information in the window.
  1916 #.
  1917 #: ../src/orca/default.py:408
  1918 msgid "Moves flat review to the end position."
  1919 msgstr "Преместване на плоския изглед в края."
  1920 
  1921 #. Translators: the 'flat review' feature of Orca
  1922 #. allows the blind user to explore the text in a
  1923 #. window in a 2D fashion.  That is, Orca treats all
  1924 #. the text from all objects in a window (e.g.,
  1925 #. buttons, labels, etc.) as a sequence of words in a
  1926 #. sequence of lines.  The flat review feature allows
  1927 #. the user to explore this text by the {previous,next}
  1928 #. {line,word,character}.  Previous will go backwards
  1929 #. in the window until you reach the top (i.e., it will
  1930 #. wrap across lines if necessary).
  1931 #.
  1932 #: ../src/orca/default.py:424
  1933 msgid "Moves flat review to the previous item or word."
  1934 msgstr "Преместване на плоския изглед към предишния елемент или дума."
  1935 
  1936 #. Translators: the 'flat review' feature of Orca
  1937 #. allows the blind user to explore the text in a
  1938 #. window in a 2D fashion.  That is, Orca treats all
  1939 #. the text from all objects in a window (e.g.,
  1940 #. buttons, labels, etc.) as a sequence of words in a
  1941 #. sequence of lines.  The flat review feature allows
  1942 #. the user to explore this text by the {previous,next}
  1943 #. {line,word,character}.  Above in this case means
  1944 #. geographically above, as if you drew a vertical line
  1945 #. in the window.
  1946 #.