Timestamp:
Oct 1, 2005, 1:46:12 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Премествам файла, понеже активен е този клон. Разработчикът е забравил да уведоми gnome-i18n и затова статистиката всъщност е сбъркана.

File:
1 moved

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.