Changeset 2307


Ignore:
Timestamp:
Apr 24, 2011, 7:17:34 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

anjuta: подадено в master и gnome-3-0

Location:
gnome
Files:
1 edited
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-3-0/anjuta.gnome-3-0.bg.po

  r2303 r2307  
  11# Bulgarian translation of anjuta po file.
  2 # Copyright (C) 2005, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the anjuta package.
  44# Atanas atan Pyuskyulev <atan@cacad.com>, 2005.
  55# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008, 2009, 2010.
   6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2011.
  67#
  78# FIXME: Има много дублирани ускорители и други дразнещи несъответствия,
   
  1213# Много работа има по различните приставки за VCS (CVS, Subversion,
  1314# Git).  В идеалния случай би трябвало да обсъдим термините в списъка.
   15#
   16# FIXME: трябва цялостен преглед на превода
  1417msgid ""
  1518msgstr ""
  16 "Project-Id-Version: anjuta master\n"
   19"Project-Id-Version: anjuta gnome-3-0\n"
  1720"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  18 "POT-Creation-Date: 2010-03-24 17:27+0200\n"
  19 "PO-Revision-Date: 2010-03-24 17:27+0200\n"
   21"POT-Creation-Date: 2011-04-24 07:14+0300\n"
   22"PO-Revision-Date: 2011-04-24 07:07+0300\n"
  2023"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  2124"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   25"Language: bg\n"
  2226"MIME-Version: 1.0\n"
  2327"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  3539# „Вградена“ е по-българско, но много хора го знаят „интегрирана“ (от
  3640# IDE) и изглежда се е наложило.
  37 #: ../anjuta.desktop.in.in.h:3 ../src/about.c:204
   41#: ../anjuta.desktop.in.in.h:3 ../src/about.c:207
  3842msgid "Integrated Development Environment"
  3943msgstr "Интегрирана среда за разработка"
  4044
  41 #: ../libanjuta/anjuta-c-module.c:203
   45#: ../libanjuta/anjuta-c-module.c:212
  4246#, c-format
  4347msgid "Unable to find plugin module %s"
  4448msgstr "Неуспех при намирането на модул за приставки %s"
  4549
  46 #: ../libanjuta/anjuta-c-module.c:213
   50#: ../libanjuta/anjuta-c-module.c:222
  4751#, c-format
  4852msgid "Unable to find plugin registration function %s in module %s"
  4953msgstr ""
  50 "Неуспех при намирането на функцията за регистрация на приставка %s в модула %"
  51 "s"
  52 
  53 #: ../libanjuta/anjuta-c-module.c:219
   54"Неуспех при намирането на функцията за регистрация на приставка %s в модула "
   55"%s"
   56
   57#: ../libanjuta/anjuta-c-module.c:228
  5458#, c-format
  5559msgid "Unknown error in module %s"
   
  199203msgstr "Тайско"
  200204
  201 #: ../libanjuta/anjuta-encodings.c:441 ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:193
  202 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3372
  203 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:129
  204 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:176
  205 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:191
  206 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3267
  207 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:104
  208 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:151
  209 #: ../plugins/dir-project/dir-project.c:802
   205#. Translator: Unknown refers to a character encoding like UTF8,
   206#. * ISO8859-1
   207#. Translator: Unknown here is a target type, if not unknown it can
   208#. * be a program or a shared library by example
   209#: ../libanjuta/anjuta-encodings.c:443 ../plugins/am-project/am-project.c:105
   210#: ../plugins/mk-project/mk-project.c:74
  210211msgid "Unknown"
  211212msgstr "Неизвестно"
  212213
  213 #: ../libanjuta/anjuta-launcher.c:1154 ../libanjuta/resources.c:267
   214# FIXME В бъдеще може и да се промени, но засега su, sudo, OpenSSH не са преведени
   215#.
   216#. * Translators: This regex should match the password prompts of
   217#. * at least the "su" and the "sudo" command line utility in your
   218#. * language and possible other things like "ssh".
   219#. * More information on the regular expression syntax can be
   220#. * found at http://library.gnome.org/devel/glib/unstable/glib-regex-syntax.html
   221#.
   222#: ../libanjuta/anjuta-launcher.c:675
   223msgid "[Pp]assword.*:"
   224msgstr "[Pp]assword.*:"
   225
   226#: ../libanjuta/anjuta-launcher.c:1165 ../libanjuta/resources.c:267
  214227#: ../libanjuta/resources.c:276 ../plugins/gdb/utilities.c:282
  215228#, c-format
   
  217230msgstr "Неуспех при изпълнението на команда: „%s“"
  218231
  219 #: ../libanjuta/anjuta-launcher.c:1155
   232#: ../libanjuta/anjuta-launcher.c:1166
  220233msgid "execvp failed"
  221234msgstr "Функцията „execvp“ е неуспешна"
  222235
  223 #: ../libanjuta/anjuta-plugin.c:326 ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2312
   236#: ../libanjuta/anjuta-plugin.c:331 ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2384
  224237msgid "Anjuta Shell"
  225238msgstr "Обвивка на Anjuta"
  226239
  227 #: ../libanjuta/anjuta-plugin.c:327
   240#: ../libanjuta/anjuta-plugin.c:332
  228241msgid "Anjuta shell that will contain the plugin"
  229242msgstr "Обвивката на Anjuta, която ще съдържа приставката"
  230243
  231 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:733
   244#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:737
  232245#, c-format
  233246msgid "Plugin '%s' does not want to be deactivated"
  234247msgstr "Приставката „%s“ не иска да бъде изключена"
  235248
  236 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:764
   249#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:768
  237250#, c-format
  238251msgid ""
   
  247260"%s"
  248261
  249 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:901
  250 #: ../plugins/symbol-db/symbol-db-prefs.c:463
   262#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:905
  251263msgid "Load"
  252264msgstr "Зареждане"
  253265
  254 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:923
  255 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1943
   266#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:928
   267#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2007
  256268msgid "Available Plugins"
  257269msgstr "Налични приставки"
  258270
  259 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1036 ../src/anjuta-app.c:773
   271#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1041 ../src/anjuta-app.c:940
  260272msgid "Preferred plugins"
  261273msgstr "Предпочитани приставки"
  262274
  263 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1150
   275#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1176
  264276msgid "Only show user activatable plugins"
  265277msgstr ""
  266278"Показване само на приставките, които могат да се включват от потребителя"
  267279
  268 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1197
   280#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1216
  269281msgid ""
  270282"These are the plugins selected by you when Anjuta prompted to choose one of "
   
  276288"приставка."
  277289
  278 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1223
   290#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1242
  279291msgid "Forget selected plugin"
  280292msgstr "Премахване на избраната приставка"
  281293
  282 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1357
  283 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1508 ../libanjuta/anjuta-profile.c:507
  284 #: ../plugins/debug-manager/queue.c:537
   294#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1376
   295#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1527 ../libanjuta/anjuta-profile.c:507
   296#: ../plugins/debug-manager/queue.c:529
  285297msgid "Select a plugin"
  286298msgstr "Избор на приставка"
  287299
  288 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1358
  289 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1509
  290 #: ../plugins/debug-manager/queue.c:538
   300#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1377
   301#: ../plugins/debug-manager/queue.c:530
  291302msgid "Please select a plugin to activate"
  292303msgstr "Изберете приставка, за да се включи"
  293304
  294 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1372
   305#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1391
  295306#, c-format
  296307msgid "No plugin is able to load other plugins in %s"
  297308msgstr "Липсва приставка, способна да зарежда други приставки написани на %s"
  298309
  299 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1962
   310#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1528
   311msgid "<b>Please select a plugin to activate</b>"
   312msgstr "<b>Изберете приставка, която да се включи</b>"
   313
   314#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2034
  300315msgid "Remember this selection"
  301316msgstr "Запомняне на избора"
  302317
  303 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2293
   318#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2365
  304319msgid "Profiles"
  305320msgstr "Профили"
  306321
  307 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2294
   322#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2366
  308323msgid "Current stack of profiles"
  309324msgstr "Текущи профили"
  310325
  311 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2299
   326#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2371
  312327msgid "Available plugins"
  313328msgstr "Налични приставки"
  314329
  315 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2300
   330#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2372
  316331msgid "Currently available plugins found in plugin paths"
  317332msgstr "Текущи приставки, открити в местоположенията за приставки"
  318333
  319 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2306
   334#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2378
  320335msgid "Activated plugins"
  321336msgstr "Включени приставки"
  322337
  323 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2307
   338#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2379
  324339msgid "Currently activated plugins"
  325340msgstr "Приставки, включени в момента"
  326341
  327 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2313
   342#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2385
  328343msgid "Anjuta shell for which the plugins are made"
  329344msgstr "Обвивка на Anjuta, за която са предназначени приставките"
  330345
  331 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2321
   346#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2393
  332347msgid "Anjuta Status"
  333348msgstr "Състояние на Anjuta"
  334349
  335 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2322
   350#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2394
  336351msgid "Anjuta status to use in loading and unloading of plugins"
  337352msgstr ""
   
  341356#. DEBUG_PRINT ("Icon: %s", icon_path);
  342357#. Avoid space in translated string
  343 #: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2482
   358#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2554
  344359msgid "Loaded:"
  345360msgstr "Заредена:"
   
  407422"%s"
  408423
  409 #: ../libanjuta/anjuta-preferences.c:1534
  410 msgid ""
  411 "Are you sure you want to reset the preferences to\n"
  412 "their default settings?"
  413 msgstr ""
  414 "Сигурни ли сте, че искате да върнете настройките по\n"
  415 "подразбиране?"
  416 
  417 #. Action name
  418 #. Stock icon, if any
  419 #: ../libanjuta/anjuta-preferences.c:1538 ../plugins/git/plugin.c:455
  420 msgid "_Reset"
  421 msgstr "_Връщане"
  422 
  423 #: ../libanjuta/anjuta-preferences-dialog.c:95
  424 #: ../plugins/gtodo/interface.c:229 ../plugins/gtodo/mcategory.c:36
   424#: ../libanjuta/anjuta-preferences-dialog.c:96
  425425msgid "Category"
  426426msgstr "Категория"
  427427
  428428#. FIXME: Make the general page first
  429 #: ../libanjuta/anjuta-preferences-dialog.c:138
  430 #: ../libanjuta/anjuta-preferences-dialog.c:141
  431 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-dialogs.ui.h:3 ../src/anjuta-app.c:760
  432 #: ../src/preferences.ui.h:11
   429#: ../libanjuta/anjuta-preferences-dialog.c:139
   430#: ../libanjuta/anjuta-preferences-dialog.c:142
   431#: ../plugins/code-analyzer/code-analyzer.ui.h:3
   432#: ../plugins/mk-project/mk-project.ui.h:3 ../src/anjuta-app.c:927
   433#: ../src/preferences.ui.h:8
  433434msgid "General"
  434435msgstr "Основни"
  435436
  436 #: ../libanjuta/anjuta-preferences-dialog.c:236
   437#: ../libanjuta/anjuta-preferences-dialog.c:241
  437438msgid "Anjuta Preferences"
  438439msgstr "Настройки на Anjuta"
   
  447448
  448449#: ../libanjuta/anjuta-save-prompt.c:189
  449 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:603
   450#: ../plugins/document-manager/plugin.c:640
   451#: ../plugins/snippets-manager/snippets-editor.ui.h:11
  450452msgid "Save"
  451453msgstr "Запазване"
   
  459461msgstr "О_тхвърляне на промените"
  460462
  461 #: ../libanjuta/anjuta-save-prompt.c:297
  462 #, c-format
  463 msgid ""
  464 "<b>There is %d item with unsaved changes. Save changes before closing?</b>"
   463#: ../libanjuta/anjuta-save-prompt.c:296
   464#, c-format
   465msgid "There is %d item with unsaved changes. Save changes before closing?"
  465466msgid_plural ""
  466 "<b>There are %d items with unsaved changes. Save changes before closing?</b>"
  467 msgstr[0] ""
  468 "<b>Има %d обект с незапазени промени. Да се запазят ли преди затваряне?</b>"
  469 msgstr[1] ""
  470 "<b>Има %d обекта с незапазени промени. Да се запазят ли преди затваряне?</b>"
  471 
  472 #: ../libanjuta/anjuta-save-prompt.c:304
   467"There are %d items with unsaved changes. Save changes before closing?"
   468msgstr[0] "Има %d обект с незапазени промени. Запазване преди затваряне?"
   469msgstr[1] "Има %d обекта с незапазени промени. Запазване преди затваряне?"
   470
   471#: ../libanjuta/anjuta-save-prompt.c:305
  473472msgid "There is an item with unsaved changes. Save changes before closing?"
  474473msgstr "Това е обект с незапазени промени. Запазване преди затваряне?"
  475474
  476 #. gtk_tree_view_column_set_sizing (column, GTK_TREE_VIEW_COLUMN_AUTOSIZE);
  477 #: ../libanjuta/anjuta-ui.c:845
   475#: ../libanjuta/anjuta-ui.c:1393
  478476msgid "Action"
  479477msgstr "Действие"
  480478
  481 #: ../libanjuta/anjuta-ui.c:863
   479#: ../libanjuta/anjuta-ui.c:1414
  482480msgid "Visible"
  483481msgstr "Видимо"
  484482
  485 #: ../libanjuta/anjuta-ui.c:876
   483#: ../libanjuta/anjuta-ui.c:1427
  486484msgid "Sensitive"
  487485msgstr "Чувствителен"
  488486
  489 #: ../libanjuta/anjuta-ui.c:885
   487#: ../libanjuta/anjuta-ui.c:1435
  490488msgid "Shortcut"
  491489msgstr "Бърз клавиш"
  492490
  493491#. Avoid space in translated string
  494 #: ../libanjuta/anjuta-utils.c:359
   492#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:357
  495493msgid "System:"
  496494msgstr "Система:"
  497495
  498 #: ../libanjuta/anjuta-utils.c:505
   496#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:503
  499497msgid ""
  500498"You do not seem to have PackageKit installed. PackageKit is required for "
   
  506504"дистрибуция, или ръчно инсталирайте липсващите зависимости."
  507505
  508 #: ../libanjuta/anjuta-utils.c:515
   506#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:512
  509507#, c-format
  510508msgid "Installation failed: %s"
  511 msgstr "Неспех при инсталацията: %s"
  512 
  513 #: ../libanjuta/anjuta-utils.c:575
   509msgstr "Неуспешна инсталация: %s"
   510
   511#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:580
  514512#, c-format
  515513msgid ""
   
  520518"Инсталирайте го."
  521519
  522 #: ../libanjuta/anjuta-utils.c:593
   520#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:598
  523521#, c-format
  524522msgid ""
   
  530528
  531529#. Try xterm
  532 #: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1086
   530#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1171
  533531msgid "Cannot find a terminal; using xterm, even if it may not work"
  534532msgstr ""
   
  536534"и да не проработи"
  537535
  538 #: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1122 ../libanjuta/anjuta-utils.c:1126
  539 #: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1154 ../libanjuta/anjuta-utils.c:1158
   536#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1207 ../libanjuta/anjuta-utils.c:1211
   537#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1239 ../libanjuta/anjuta-utils.c:1243
  540538#, c-format
  541539msgid "Cannot execute command: %s (using shell %s)\n"
  542540msgstr "Неуспех при изпълнение на команда: %s (използвана обвивка %s)\n"
  543541
  544 #: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1790
   542#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1892
  545543msgid ""
  546544"Unable to display help. Please make sure the Anjuta documentation package is "
   
  551549"anjuta.org."
  552550
  553 #: ../libanjuta/anjuta-utils.c:2229
   551#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:2330
  554552#, c-format
  555553msgid "Unable to load user interface file: %s"
   
  557555
  558556#: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:92
  559 #: ../plugins/file-manager/file-view.c:75
   557#: ../plugins/file-manager/file-view.c:75 ../plugins/git/git-status-pane.c:164
  560558msgid "Modified"
  561559msgstr "Променен"
  562560
  563561#: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:95
  564 #: ../plugins/file-manager/file-view.c:79
   562#: ../plugins/file-manager/file-view.c:79 ../plugins/git/git-status-pane.c:167
  565563msgid "Added"
  566564msgstr "Добавен"
  567565
  568566#: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:98
  569 #: ../plugins/file-manager/file-view.c:77
   567#: ../plugins/file-manager/file-view.c:77 ../plugins/git/git-status-pane.c:170
  570568msgid "Deleted"
  571569msgstr "Изтрит"
  572570
  573571#: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:101
  574 #: ../plugins/file-manager/file-view.c:81
   572#: ../plugins/file-manager/file-view.c:81 ../plugins/git/git-status-pane.c:173
  575573msgid "Conflicted"
  576574msgstr "Има конфликти"
  577575
  578576#: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:105
  579 #: ../plugins/file-manager/file-view.c:83
   577#: ../plugins/file-manager/file-view.c:83 ../plugins/git/git-status-pane.c:177
  580578msgid "Up-to-date"
  581579msgstr "Обновен"
  582580
  583581#: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:109
  584 #: ../plugins/file-manager/file-view.c:85
   582#: ../plugins/file-manager/file-view.c:85 ../plugins/git/git-status-pane.c:181
  585583msgid "Locked"
  586584msgstr "Заключен"
  587585
  588586#: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:112
  589 #: ../plugins/file-manager/file-view.c:87
   587#: ../plugins/file-manager/file-view.c:87 ../plugins/git/git-status-pane.c:184
  590588msgid "Missing"
  591589msgstr "Липсващ"
  592590
  593591#: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:115
  594 #: ../plugins/file-manager/file-view.c:89
   592#: ../plugins/file-manager/file-view.c:89 ../plugins/git/git-status-pane.c:187
  595593msgid "Unversioned"
  596594msgstr "Без версия"
  597595
  598596#: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:119
  599 #: ../plugins/file-manager/file-view.c:91
   597#: ../plugins/file-manager/file-view.c:91 ../plugins/git/git-status-pane.c:191
  600598msgid "Ignored"
  601599msgstr "Пренебрегнат"
  602600
  603 #: ../libanjuta/cell-renderer-captioned-image.c:218 ../src/preferences.ui.h:18
   601#: ../libanjuta/anjuta-column-text-view.c:40 ../plugins/git/git-pane.c:123
   602#, c-format
   603msgid "Column %i"
   604msgstr "Колона %i"
   605
   606#. Column label
   607#: ../libanjuta/anjuta-column-text-view.c:69
   608msgid "Column 1"
   609msgstr "Колона 1"
   610
   611#: ../libanjuta/anjuta-entry.c:241
   612msgid "Help text"
   613msgstr "Текст на помощта"
   614
   615#: ../libanjuta/anjuta-entry.c:242
   616msgid "Text to show the user what to enter into the entry"
   617msgstr "Текст какво да се попълни в полето, показван на потребителя"
   618
   619#: ../libanjuta/anjuta-file-drop-entry.c:206
   620msgid "Path that dropped files should be relative to"
   621msgstr "Относителен път за довлачените файлове"
   622
   623#: ../libanjuta/anjuta-file-list.c:101
   624msgid "Drop a file or enter a path here"
   625msgstr "Довлачете файл или въведете път"
   626
   627#: ../libanjuta/anjuta-file-list.c:274
   628msgid "Select Files"
   629msgstr "Избор на файл"
   630
   631#: ../libanjuta/anjuta-file-list.c:540
   632msgid "Path that all files in the list should be relative to"
   633msgstr "Път, към който всички файлове в списъка трябва да се относителни"
   634
   635#: ../libanjuta/anjuta-file-list.c:547
   636msgid "Show Add button"
   637msgstr "Показване на бутона „Добавяне“"
   638
   639#: ../libanjuta/anjuta-file-list.c:548
   640msgid "Display an Add button"
   641msgstr "Показване на бутона „Добавяне“"
   642
   643#: ../libanjuta/anjuta-cell-renderer-captioned-image.c:239
   644#: ../src/preferences.ui.h:13
  604645msgid "Text"
  605646msgstr "Текст"
  606647
  607 #: ../libanjuta/cell-renderer-captioned-image.c:219
   648#: ../libanjuta/anjuta-cell-renderer-captioned-image.c:240
  608649msgid "Text to render"
  609650msgstr "Текст за изобразяване"
  610651
  611 #: ../libanjuta/cell-renderer-captioned-image.c:225
   652#: ../libanjuta/anjuta-cell-renderer-captioned-image.c:246
  612653msgid "Pixbuf Object"
  613654msgstr "Обект на буфер с пиксели"
  614655
  615 #: ../libanjuta/cell-renderer-captioned-image.c:226
   656#: ../libanjuta/anjuta-cell-renderer-captioned-image.c:247
  616657msgid "The pixbuf to render."
  617658msgstr "Буферът с пиксели за изобразяване."
  618659
  619 #: ../libanjuta/resources.c:63 ../plugins/glade/plugin.c:3029
  620 #: ../plugins/glade/plugin.c:3064
   660#: ../libanjuta/resources.c:63
  621661#, c-format
  622662msgid "Widget not found: %s"
   
  627667msgid "Could not find application pixmap file: %s"
  628668msgstr "Неуспех при намирането на файл-изображение за приложението: %s"
   669
   670#: ../plugins/am-project/amp-group.c:541
   671msgid "Please specify group name"
   672msgstr "Задайте име на група"
   673
   674#: ../plugins/am-project/amp-group.c:555
   675msgid ""
   676"Group name can only contain alphanumeric or \"#$:%+,-.=@^_`~\" characters"
   677msgstr ""
   678"Името на групата трябва да съдържа само букви, цифри и следните знаци „\"#$:%"
   679"+,-.=@^_`~“."
   680
   681#: ../plugins/am-project/amp-group.c:585
   682#: ../plugins/dir-project/dir-project.c:656
   683#: ../plugins/dir-project/dir-project.c:769
   684#: ../plugins/am-project/am-project.c:1584
   685#: ../plugins/am-project/am-project.c:1614
   686#: ../plugins/am-project/am-project.c:1666
   687#: ../plugins/mk-project/mk-project.c:678
   688#: ../plugins/mk-project/mk-project.c:755
   689#: ../plugins/mk-project/mk-project.c:829
   690#, c-format
   691msgid "Project doesn't exist or invalid path"
   692msgstr "Проектът не съществува или пътят е невалиден"
   693
   694#: ../plugins/am-project/amp-target.c:266
   695msgid "Please specify target name"
   696msgstr "Задайте име на цел"
   697
   698#: ../plugins/am-project/amp-target.c:280
   699msgid ""
   700"Target name can only contain alphanumeric, '_', '-', '/' or '.' characters"
   701msgstr ""
   702"Името на целта трябва да съдържа само букви, цифри и следните знаци „_-/.“."
   703
   704#: ../plugins/am-project/amp-target.c:295
   705msgid "Shared library target name must be of the form 'libxxx.la'"
   706msgstr ""
   707"Името на цел за споделена библиотека трябва да съответства на формата "
   708"„libxxx.la“"
   709
   710#: ../plugins/am-project/amp-target.c:304
   711msgid "Static library target name must be of the form 'libxxx.a'"
   712msgstr ""
   713"Името на цел за статична библиотека трябва да съответства на формата „libxxx."
   714"a“"
  629715
  630716#: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.ui.h:1
   
  658744
  659745#: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.ui.h:8
  660 msgid "Highlight message locations in editor"
  661 msgstr "Осветяване на съобщенията в редактора"
   746msgid "Highlight build warnings and errors in editor"
   747msgstr "Оцветяване на предупрежденията и грешките в редактора"
  662748
  663749#: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.ui.h:9
   
  698784msgstr "Превод на съобщения"
  699785
   786#: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.ui.h:18
   787msgid "su -c"
   788msgstr "su -c"
   789
   790#: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.ui.h:19
   791msgid "sudo"
   792msgstr "sudo"
   793
  700794# Родът е различен в някои случаи, така че не става
  701795# Стандартен/Стандартна/Стандартно.  Grmbl. 
  702796#: ../plugins/build-basic-autotools/configuration-list.c:68
  703 #: ../plugins/class-gen/window.c:525
  704 #: ../plugins/search/search_preferences.c:523
   797#: ../plugins/class-gen/window.c:720
  705798#: ../plugins/terminal/anjuta-terminal-plugin.ui.h:1 ../src/preferences.ui.h:2
  706799msgid "Default"
   
  730823
  731824#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:157
  732 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:196
  733 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3362
  734 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:194
  735 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3261
   825#: ../plugins/am-project/am-project.c:126
  736826msgid "Program"
  737827msgstr "Програма"
   
  743833#. Only local program are supported
  744834#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:298
  745 #: ../plugins/run-program/execute.c:70
   835#: ../plugins/run-program/execute.c:71
  746836#, c-format
  747837msgid "Program '%s' is not a local file"
   
  749839
  750840#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:313
  751 #: ../plugins/run-program/execute.c:76
   841#: ../plugins/run-program/execute.c:77
  752842#, c-format
  753843msgid "Program '%s' does not exist"
   
  755845
  756846#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:321
  757 #: ../plugins/run-program/execute.c:80
   847#: ../plugins/run-program/execute.c:81
  758848#, c-format
  759849msgid "Program '%s' does not have execution permission"
   
  769859msgstr "Изпълнимият файл „%s“ не е обновен."
  770860
   861# FIXME няма превод
  771862# GNU make няма български превод, както и другите свободни реализации на
  772863# make.  Този низ се появява на английски в тези случаи.
   
  776867#. * version of make if necessary. If you update one string, move the first
  777868#. * string into the second slot and then replace the first string only.
  778 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:168
   869#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:171
  779870msgid "make(\\[\\d+\\])?:\\s+Entering\\s+directory\\s+`(.+)'"
  780871msgstr "make(\\[\\d+\\])?:\\s+Влизане_в\\s+папка\\s+„(.+)“"
  781872
  782 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:169
   873# FIXME няма превод
   874#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:172
  783875msgid "make(\\[\\d+\\])?:\\s+Entering\\s+directory\\s+'(.+)'"
  784876msgstr "make(\\[\\d+\\])?:\\s+Влизане_в\\s+папка\\s+„(.+)“"
  785877
   878# FIXME няма превод
  786879#. The translations should match that of 'make' program. Both strings uses
  787880#. * pearl regular expression
   
  789882#. * version of make if necessary. If you update one string, move the first
  790883#. * string into the second slot and then replace the first string only.
  791 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:177
   884#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:180
  792885msgid "make(\\[\\d+\\])?:\\s+Leaving\\s+directory\\s+`(.+)'"
  793886msgstr "make(\\[\\d+\\])?:\\s+Напускане на\\s+папка\\s+„(.+)“"
  794887
  795 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:178
   888# FIXME няма превод
   889#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:181
  796890msgid "make(\\[\\d+\\])?:\\s+Leaving\\s+directory\\s+'(.+)'"
  797891msgstr "make(\\[\\d+\\])?:\\s+Напускане на\\s+папка\\s+„(.+)“"
  798892
  799 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:846
   893#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:871
  800894#, c-format
  801895msgid "Entering: %s"
  802896msgstr "Влизане: %s"
  803897
  804 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:882
   898#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:907
  805899#, c-format
  806900msgid "Leaving: %s"
  807901msgstr "Напускане: %s"
  808902
  809 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:915
   903# FIXME няма превод
   904#. The translations should match that of 'gcc' program.
   905#. * The second string with -old should be used for an older
   906#. * version of 'gcc' if necessary. If you update one string,
   907#. * move the first one to translate the -old string and then
   908#. * replace the first string only.
   909#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:945
  810910#: ../plugins/tools/execute.c:330
  811911msgid "warning:"
  812912msgstr "предупреждение:"
  813913
  814 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:921
   914# FIXME няма превод
   915#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:946
   916msgid "warning:-old"
   917msgstr "предупреждение:-старо"
   918
   919# FIXME няма превод
   920#. The translations should match that of 'gcc' program.
   921#. * The second string with -old should be used for an older
   922#. * version of 'gcc' if necessary. If you update one string,
   923#. * move the first one to translate the -old string and then
   924#. * replace the first string only.
   925#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:957
  815926#: ../plugins/tools/execute.c:335
  816927msgid "error:"
  817928msgstr "грешка:"
  818929
  819 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1038
   930# FIXME няма превод
   931#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:958
   932msgid "error:-old"
   933msgstr "грешка:-старо"
   934
   935#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1075
  820936#, c-format
  821937msgid "Command exited with status %d"
   
  823939
  824940# SIGTERM
  825 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1048
  826 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1524
   941#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1085
   942#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1562
  827943#, c-format
  828944msgid "Command canceled by user"
   
  830946
  831947# SIGKILL
  832 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1053
   948#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1090
  833949#, c-format
  834950msgid "Command aborted by user"
  835951msgstr "Командата е отменена от потребителя"
  836952
  837 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1058
   953#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1095
  838954#, c-format
  839955msgid "Command terminated with signal %d"
  840956msgstr "Командата е прекъсната със сигнал %d"
  841957
  842 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1066
   958#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1103
  843959msgid "Command terminated for an unknown reason"
  844960msgstr "Командата е прекъсната поради неизвестна причина"
  845961
  846 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1084
   962#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1121
  847963#, c-format
  848964msgid "Total time taken: %lu secs\n"
  849965msgstr "Време за изпълнение: %lu секунди\n"
  850966
  851 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1091
   967#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1128
  852968msgid "Completed unsuccessfully\n"
  853969msgstr "Неуспешно завършване\n"
  854970
  855 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1099
   971#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1136
  856972#: ../plugins/tools/execute.c:516
  857973msgid "Completed successfully\n"
   
  860976#. Translators: the first number is the number of the build attemp,
  861977#. the string is the directory where the build takes place
  862 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1187
   978#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1218
  863979#, c-format
  864980msgid "Build %d: %s"
   
  866982
  867983#. Need to run make clean before
  868 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1518
   984#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1557
  869985msgid ""
  870986"Before using this new configuration, the default one needs to be removed. Do "
   
  874990"премахната. Искате ли да направите това?"
  875991
  876 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1822
   992#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1870
  877993#, c-format
  878994msgid "Cannot compile \"%s\": No compile rule defined for this file type."
   
  880996"Не може да се компилира „%s“: няма дефинирано правило за този тип файл."
  881997
  882 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1957
   998#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2005
  883999#, c-format
  8841000msgid "Cannot configure project: Missing configure script in %s."
  8851001msgstr "Не може да се конфигурира проекта: липсва скрипт „configure“ в %s."
  8861002
  887 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2438
  888 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2512
  889 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2522
  890 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2540
  891 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2550
  892 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2607
   1003#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2486
   1004#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2560
   1005#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2570
   1006#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2588
   1007#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2598
   1008#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2655
  8931009#, c-format
  8941010msgid "_Build"
  8951011msgstr "_Компилация"
  8961012
  897 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2442
   1013#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2490
  8981014msgid "_Build Project"
  8991015msgstr "_Компилиране на проект"
  9001016
  901 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2443
   1017#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2491
  9021018msgid "Build whole project"
  9031019msgstr "Компилиране на целия проект"
  9041020
  905 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2448
   1021#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2496
  9061022msgid "_Install Project"
  9071023msgstr "_Инсталиране на проект"
  9081024
  909 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2449
   1025#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2497
  9101026msgid "Install whole project"
  9111027msgstr "Инсталиране на целия проект"
  9121028
  913 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2454
   1029#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2502
  9141030msgid "_Clean Project"
  9151031msgstr "_Изчистване на проект"
  9161032
  917 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2455
   1033#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2503
  9181034msgid "Clean whole project"
  9191035msgstr "Изчистване на целия проект"
  9201036
  921 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2460
   1037#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2508
  9221038msgid "C_onfigure Project…"
  9231039msgstr "_Конфигуриране на проект…"
  9241040
  925 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2461
   1041#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2509
  9261042msgid "Configure project"
  9271043msgstr "Конфигуриране на проект"
  9281044
  929 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2466
   1045#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2514
  9301046msgid "Build _Tarball"
  9311047msgstr "Изграждане на _архив"
  9321048
  933 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2467
   1049#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2515
  9341050msgid "Build project tarball distribution"
  9351051msgstr "Изграждане на архив за разпространение"
  9361052
  937 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2472
   1053#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2520
  9381054msgid "_Build Module"
  9391055msgstr "Компилиране на _модул"
  9401056
  941 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2473
   1057#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2521
  9421058msgid "Build module associated with current file"
  9431059msgstr "Компилиране на модула, към който принадлежи текущия файл"
  9441060
  945 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2478
   1061#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2526
  9461062msgid "_Install Module"
  9471063msgstr "И_нсталиране на модул"
  9481064
  949 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2479
   1065#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2527
  9501066msgid "Install module associated with current file"
  9511067msgstr "Инсталиране на модула, към който принадлежи текущия файл"
  9521068
  953 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2484
   1069#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2532
  9541070msgid "_Clean Module"
  9551071msgstr "И_зчистване на модул"
  9561072
  957 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2485
   1073#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2533
  9581074msgid "Clean module associated with current file"
  9591075msgstr "Изчистване на модула, към който принадлежи текущия файл"
  9601076
  961 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2490
   1077#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2538
  9621078msgid "Co_mpile File"
  9631079msgstr "К_омпилиране на файл"
  9641080
  965 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2491
   1081#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2539
  9661082msgid "Compile current editor file"
  9671083msgstr "Компилиране на текущия файл"
  9681084
  969 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2496
   1085#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2544
  9701086msgid "Select Configuration"
  9711087msgstr "Избор на конфигурация"
  9721088
  973 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2497
   1089#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2545
  9741090msgid "Select current configuration"
  9751091msgstr "Избор на текущата конфигурация"
  9761092
  977 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2502
   1093#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2550
  9781094msgid "Remove Configuration"
  9791095msgstr "Премахване на файловете за конфигурация"
  9801096
  981 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2503
   1097#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2551
  9821098msgid ""
  9831099"Clean project (distclean) and remove configuration directory if possible"
   
  9891105# да се разработват с Anjuta.  „Изграждане“ сякаш не е разпространено
  9901106# сред нашите програмисти.
  991 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2516
  992 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2544
   1107#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2564
   1108#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2592
  9931109msgid "_Compile"
  9941110msgstr "Ком_пилиране"
  9951111
  996 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2517
  997 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2545
   1112#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2565
   1113#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2593
  9981114msgid "Compile file"
  9991115msgstr "Компилиране на файл"
  10001116
  1001 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2523
  1002 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2551
   1117#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2571
   1118#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2599
  10031119msgid "Build module"
  10041120msgstr "Компилиране на модул"
  10051121
  1006 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2528
  1007 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2556
  1008 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2614
   1122#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2576
   1123#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2604
   1124#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2662
  10091125#, c-format
  10101126msgid "_Install"
  10111127msgstr "_Инсталиране"
  10121128
  1013 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2529
  1014 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2557
   1129#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2577
   1130#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2605
  10151131msgid "Install module"
  10161132msgstr "Инсталиране на модул"
  10171133
  1018 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2534
  1019 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2562
  1020 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2621
   1134#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2582
   1135#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2610
   1136#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2669
  10211137#, c-format
  10221138msgid "_Clean"
  10231139msgstr "_Изчистване"
  10241140
  1025 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2535
  1026 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2563
   1141#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2583
   1142#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2611
  10271143msgid "Clean module"
  10281144msgstr "Изчистване на модул"
  10291145
  1030 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2568
   1146#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2616
  10311147msgid "_Cancel command"
  10321148msgstr "Коман_да за прекъсване"
  10331149
  1034 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2569
   1150#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2617
  10351151msgid "Cancel build command"
  10361152msgstr "Команда за прекъсване на компилацията"
  10371153
  1038 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2607
   1154#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2655
  10391155#, c-format
  10401156msgid "_Build (%s)"
  10411157msgstr "_Компилиране (%s)"
  10421158
  1043 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2614
   1159#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2662
  10441160#, c-format
  10451161msgid "_Install (%s)"
  10461162msgstr "_Инсталиране (%s)"
  10471163
  1048 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2621
   1164#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2669
  10491165#, c-format
  10501166msgid "_Clean (%s)"
  10511167msgstr "И_зчистване (%s)"
  10521168
  1053 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2629
   1169#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2677
  10541170#, c-format
  10551171msgid "Co_mpile (%s)"
  10561172msgstr "Ко_мпилиране на (%s)"
  10571173
  1058 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2629
   1174#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2677
  10591175#, c-format
  10601176msgid "Co_mpile"
  10611177msgstr "Ко_мпилиране"
  10621178
  1063 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3165
   1179#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3211
  10641180msgid "Build commands"
  10651181msgstr "Команди за компилиране"
   
  10671183#. Translators: This is a group of build
  10681184#. * commands which appears in pop up menus
  1069 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3174
   1185#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3220
  10701186msgid "Build popup commands"
  10711187msgstr "Команди за компилиране"
  10721188
  1073 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3556
  1074 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3564
   1189#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3609
   1190#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3617
  10751191msgid "Build Autotools"
  10761192msgstr "Конфигурация и компилация"
  10771193
  1078 #: ../plugins/build-basic-autotools/program.c:326
   1194#: ../plugins/build-basic-autotools/program.c:269
   1195#, c-format
   1196msgid ""
   1197"Error while setting up build environment:\n"
   1198" %s"
   1199msgstr ""
   1200"Грешка при настройване на средата за компилиране:\n"
   1201" %s"
   1202
   1203#: ../plugins/build-basic-autotools/program.c:342
  10791204msgid "Command aborted"
  10801205msgstr "Командата е отменена"
   
  11261251
  11271252#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:12
   1253msgid "Class Methods"
   1254msgstr "Методи на класа"
   1255
   1256#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:13
  11281257msgid "Class Name:"
  11291258msgstr "Име на клас:"
  11301259
  1131 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:13
   1260#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:14
  11321261msgid "Class Options:"
  11331262msgstr "Настройки на клас:"
  11341263
  1135 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:14
   1264#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:15
   1265msgid "Class Scope:"
   1266msgstr "Обхват на клас:"
   1267
   1268#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:16
   1269msgid "Constants/Variables"
   1270msgstr "Константи/променливи"
   1271
   1272#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:17
  11361273msgid "Create"
  11371274msgstr "Създаване"
  11381275
  1139 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:15
   1276#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:18
   1277msgid "GLib.Object"
   1278msgstr "GLib.Обект"
   1279
   1280#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:19
  11401281msgid "GObject Class\t"
  11411282msgstr "Клас на GObject\t"
  11421283
  1143 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:16
   1284#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:20
  11441285msgid "GObject Prefix and Type:"
  11451286msgstr "Представка и тип на GObject:"
  11461287
  1147 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:17
   1288#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:21
  11481289msgid "General Class Properties"
  11491290msgstr "Общи свойства на класа"
  11501291
  1151 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:18
  1152 #: ../plugins/file-wizard/file.c:103
  1153 #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:48
   1292#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:22
   1293#: ../plugins/file-wizard/file.c:104
   1294#: ../plugins/project-wizard/templates/minimal.wiz.in.h:15
   1295#: ../plugins/project-wizard/templates/terminal.wiz.in.h:15
   1296#: ../plugins/project-wizard/templates/cpp.wiz.in.h:15
   1297#: ../plugins/project-wizard/templates/gtk.wiz.in.h:17
   1298#: ../plugins/project-wizard/templates/anjuta-plugin.wiz.in.h:19
   1299#: ../plugins/project-wizard/templates/gtkmm.wiz.in.h:17
   1300#: ../plugins/project-wizard/templates/wxwin.wiz.in.h:15
   1301#: ../plugins/project-wizard/templates/xlib.wiz.in.h:17
   1302#: ../plugins/project-wizard/templates/xlib-dock.wiz.in.h:17
   1303#: ../plugins/project-wizard/templates/gcj.wiz.in.h:16
   1304#: ../plugins/project-wizard/templates/java.wiz.in.h:16
   1305#: ../plugins/project-wizard/templates/js.wiz.in.h:8
   1306#: ../plugins/project-wizard/templates/python.wiz.in.h:16
   1307#: ../plugins/project-wizard/templates/pygtk.wiz.in.h:12
   1308#: ../plugins/project-wizard/templates/sdl.wiz.in.h:12
   1309#: ../plugins/project-wizard/templates/library.wiz.in.h:16
   1310#: ../plugins/project-wizard/templates/vala-gtk.wiz.in.h:12
   1311#: ../plugins/project-wizard/templates/gtkapplication.wiz.in.h:18
  11541312msgid "General Public License (GPL)"
  11551313msgstr "General Public License (GPL)"
  11561314
  1157 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:19
   1315#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:23
  11581316msgid "Generic C++ Class"
  11591317msgstr "Обикновен клас на C++"
  11601318
  1161 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:20
   1319#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:24
  11621320msgid "Header File:"
  11631321msgstr "Заглавен файл:"
  11641322
  1165 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:21
   1323#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:25
   1324msgid "Imports"
   1325msgstr "Внесени"
   1326
   1327#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:26
   1328msgid "Initializer Arguments:"
   1329msgstr "Аргументи при инициализиране:"
   1330
   1331#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:27
  11661332msgid "Inline the declaration and implementation"
  11671333msgstr "Съвместно деклариране и реализация"
  11681334
  1169 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:22
  1170 #: ../plugins/file-wizard/file.c:104
  1171 #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:62
   1335#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:28
   1336msgid "JavaScript Class"
   1337msgstr "Клас на JavaScript"
   1338
   1339#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:29
   1340#: ../plugins/file-wizard/file.c:105
   1341#: ../plugins/project-wizard/templates/minimal.wiz.in.h:17
   1342#: ../plugins/project-wizard/templates/terminal.wiz.in.h:17
   1343#: ../plugins/project-wizard/templates/cpp.wiz.in.h:17
   1344#: ../plugins/project-wizard/templates/gtk.wiz.in.h:19
   1345#: ../plugins/project-wizard/templates/anjuta-plugin.wiz.in.h:25
   1346#: ../plugins/project-wizard/templates/gtkmm.wiz.in.h:18
   1347#: ../plugins/project-wizard/templates/wxwin.wiz.in.h:16
   1348#: ../plugins/project-wizard/templates/xlib.wiz.in.h:18
   1349#: ../plugins/project-wizard/templates/xlib-dock.wiz.in.h:18
   1350#: ../plugins/project-wizard/templates/gcj.wiz.in.h:18
   1351#: ../plugins/project-wizard/templates/java.wiz.in.h:18
   1352#: ../plugins/project-wizard/templates/js.wiz.in.h:10
   1353#: ../plugins/project-wizard/templates/python.wiz.in.h:18
   1354#: ../plugins/project-wizard/templates/pygtk.wiz.in.h:13
   1355#: ../plugins/project-wizard/templates/sdl.wiz.in.h:13
   1356#: ../plugins/project-wizard/templates/library.wiz.in.h:17
   1357#: ../plugins/project-wizard/templates/vala-gtk.wiz.in.h:14
   1358#: ../plugins/project-wizard/templates/gtkapplication.wiz.in.h:20
  11721359msgid "Lesser General Public License (LGPL)"
  11731360msgstr "Lesser General Public License (LGPL)"
  11741361
  1175 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:23
   1362#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:30
  11761363#: ../plugins/file-wizard/anjuta-file-wizard.ui.h:8
  11771364msgid "License:"
  11781365msgstr "Лиценз:"
  11791366
  1180 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:24
   1367#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:31
  11811368msgid "Member Functions/Variables"
  11821369msgstr "Функции/променливи"
  11831370
  1184 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:25
   1371#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:32
   1372msgid "Methods"
   1373msgstr "Методи"
   1374
   1375#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:33
  11851376msgid "No License"
  11861377msgstr "Без лиценз"
  11871378
  1188 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:26
  1189 #: ../plugins/glade/plugin.c:4433
   1379#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:34
  11901380msgid "Properties"
  11911381msgstr "Свойства"
  11921382
  1193 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:27
   1383#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:35
   1384msgid "Python Class"
   1385msgstr "Клас на Python"
   1386
   1387#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:36
  11941388msgid "Signals"
  11951389msgstr "Сигнали"
  11961390
  1197 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:28
   1391#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:37
  11981392msgid "Source File:"
  11991393msgstr "Файл с изходен код:"
  12001394
  12011395# Това е автор, дата, час.
  1202 #: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:29
   1396#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:38
  12031397msgid "Source/Header Headings:"
  12041398msgstr "Заглавни части на заглавен файл/изходен код:"
  12051399
  1206 #: ../plugins/class-gen/generator.c:132
   1400#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:39
   1401msgid "Vala Class"
   1402msgstr "Клас на Vala"
   1403
   1404#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:40
   1405#: ../plugins/mk-project/mk-project.ui.h:7
   1406msgid "Variables"
   1407msgstr "Променливи"
   1408
   1409#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.ui.h:41
   1410msgid "is Sub-Class"
   1411msgstr "е подклас:"
   1412
   1413#: ../plugins/class-gen/generator.c:133
  12071414#, c-format
  12081415msgid "Header or source file has not been created"
  12091416msgstr "Заглавният или изходният файл не бяха създадени"
  12101417
  1211 #: ../plugins/class-gen/generator.c:294
   1418#: ../plugins/class-gen/generator.c:295
  12121419msgid "Autogen template used for the header file"
  12131420msgstr "Шаблон на Autogen за заглавния файл"
  12141421
  1215 #: ../plugins/class-gen/generator.c:302
   1422#: ../plugins/class-gen/generator.c:303
  12161423msgid "Autogen template used for the implementation file"
  12171424msgstr "Шаблон на Autogen за файла с реализацията"
  12181425
  1219 #: ../plugins/class-gen/generator.c:310 ../plugins/class-gen/generator.c:318
   1426#: ../plugins/class-gen/generator.c:311 ../plugins/class-gen/generator.c:319
  12201427msgid "File to which the processed template will be written"
  12211428msgstr "Файл, където да се запише обработения шаблон"
  12221429
  1223 #: ../plugins/class-gen/generator.c:402
   1430#: ../plugins/class-gen/generator.c:403
  12241431#, c-format
  12251432msgid "Failed to write autogen definition file"
  12261433msgstr "Неуспех при запазването на файла с определения на autogen"
  12271434
  1228 #: ../plugins/class-gen/plugin.c:98 ../plugins/project-wizard/druid.c:1127
   1435#: ../plugins/class-gen/plugin.c:98 ../plugins/project-wizard/druid.c:1155
  12291436msgid ""
  12301437"Could not find autogen version 5; please install the autogen package. You "
   
  12341441"„autogen“, може да го изтеглите от http://autogen.sourceforge.net."
  12351442
  1236 #: ../plugins/class-gen/plugin.c:242 ../plugins/class-gen/plugin.c:410
   1443#: ../plugins/class-gen/plugin.c:253 ../plugins/class-gen/plugin.c:453
  12371444#, c-format
  12381445msgid "Failed to execute autogen: %s"
  12391446msgstr "Неуспех при изпълнение на autogen: %s"
  12401447
  1241 #: ../plugins/class-gen/window.c:94
   1448#: ../plugins/class-gen/window.c:112
  12421449msgid "Guess from type"
  12431450msgstr "Отгатване от типа"
  12441451
  1245 #: ../plugins/class-gen/window.c:499 ../plugins/class-gen/window.c:510
  1246 #: ../plugins/search/anjuta-search.ui.h:29
   1452#: ../plugins/class-gen/window.c:694 ../plugins/class-gen/window.c:705
   1453#: ../plugins/class-gen/window.c:779 ../plugins/class-gen/window.c:789
   1454#: ../plugins/class-gen/window.c:802
  12471455msgid "Scope"
  12481456msgstr "Сфера"
  12491457
  1250 #: ../plugins/class-gen/window.c:500
   1458#: ../plugins/class-gen/window.c:695
  12511459msgid "Implementation"
  12521460msgstr "Реализация"
  12531461
  1254 #: ../plugins/class-gen/window.c:501 ../plugins/class-gen/window.c:511
  1255 #: ../plugins/class-gen/window.c:533
  1256 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1914
  1257 #: ../plugins/debug-manager/debug_tree.c:126
   1462#: ../plugins/class-gen/window.c:696 ../plugins/class-gen/window.c:706
   1463#: ../plugins/class-gen/window.c:728 ../plugins/class-gen/window.c:780
   1464#: ../plugins/class-gen/window.c:790
   1465#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1952
   1466#: ../plugins/debug-manager/debug_tree.c:128
   1467#: ../plugins/snippets-manager/snippets-editor.c:38
  12581468msgid "Type"
  12591469msgstr "Тип"
  12601470
  1261 #: ../plugins/class-gen/window.c:502 ../plugins/class-gen/window.c:512
  1262 #: ../plugins/class-gen/window.c:520 ../plugins/class-gen/window.c:534
  1263 #: ../plugins/run-program/parameters.c:754
  1264 #: ../plugins/search/search_preferences.c:534
   1471#: ../plugins/class-gen/window.c:697 ../plugins/class-gen/window.c:707
   1472#: ../plugins/class-gen/window.c:715 ../plugins/class-gen/window.c:729
   1473#: ../plugins/class-gen/window.c:739 ../plugins/class-gen/window.c:747
   1474#: ../plugins/class-gen/window.c:755 ../plugins/class-gen/window.c:763
   1475#: ../plugins/class-gen/window.c:771 ../plugins/class-gen/window.c:781
   1476#: ../plugins/class-gen/window.c:791 ../plugins/class-gen/window.c:803
   1477#: ../plugins/project-manager/dialogs.c:438
   1478#: ../plugins/run-program/parameters.c:758
   1479#: ../plugins/snippets-manager/plugin.c:762
   1480#: ../plugins/snippets-manager/snippets-browser.c:530
   1481#: ../plugins/snippets-manager/snippets-editor.c:37
  12651482msgid "Name"
  12661483msgstr "Име"
  12671484
  1268 #: ../plugins/class-gen/window.c:503 ../plugins/class-gen/window.c:513
  1269 #: ../plugins/class-gen/window.c:535
  1270 #: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:679
   1485#: ../plugins/class-gen/window.c:698 ../plugins/class-gen/window.c:708
   1486#: ../plugins/class-gen/window.c:730 ../plugins/class-gen/window.c:740
   1487#: ../plugins/class-gen/window.c:756 ../plugins/class-gen/window.c:782
   1488#: ../plugins/class-gen/window.c:804
   1489#: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:712
  12711490msgid "Arguments"
  12721491msgstr "Аргументи"
  12731492
  1274 #: ../plugins/class-gen/window.c:521
   1493#: ../plugins/class-gen/window.c:716
  12751494msgid "Nick"
  12761495msgstr "Псевдоним"
  12771496
  1278 #: ../plugins/class-gen/window.c:522
   1497#: ../plugins/class-gen/window.c:717
  12791498msgid "Blurb"
  12801499msgstr "Кратко описание"
  12811500
  1282 #: ../plugins/class-gen/window.c:523
   1501#: ../plugins/class-gen/window.c:718
  12831502msgid "GType"
  12841503msgstr "GType"
  12851504
  1286 #: ../plugins/class-gen/window.c:524
   1505#: ../plugins/class-gen/window.c:719
  12871506msgid "ParamSpec"
  12881507msgstr "ParamSpec"
  12891508
  12901509#. Somehow redundant with marshaller, but required for default handler
  1291 #: ../plugins/class-gen/window.c:526 ../plugins/class-gen/window.c:536
   1510#: ../plugins/class-gen/window.c:721 ../plugins/class-gen/window.c:731
  12921511msgid "Flags"
  12931512msgstr "Флагове"
  12941513
  12951514# FIXME
  1296 #: ../plugins/class-gen/window.c:537
   1515#: ../plugins/class-gen/window.c:732
  12971516msgid "Marshaller"
  12981517msgstr "Marshaller"
  12991518
  1300 #: ../plugins/class-gen/window.c:818
   1519#: ../plugins/class-gen/window.c:748 ../plugins/class-gen/window.c:764
   1520#: ../plugins/class-gen/window.c:795 ../plugins/debug-manager/debug_tree.c:128
   1521#: ../plugins/debug-manager/registers.c:469
   1522#: ../plugins/project-manager/dialogs.c:445
   1523#: ../plugins/run-program/parameters.c:767 ../plugins/tools/editor.c:474
   1524msgid "Value"
   1525msgstr "Стойност"
   1526
   1527#: ../plugins/class-gen/window.c:772 ../plugins/cvs-plugin/cvs-callbacks.c:438
   1528#: ../plugins/am-project/am-project.c:189
   1529msgid "Module"
   1530msgstr "Модул"
   1531
   1532#. Automatic highlight menu
   1533#: ../plugins/class-gen/window.c:792 ../plugins/document-manager/plugin.c:1079
   1534msgid "Automatic"
   1535msgstr "Автоматично"
   1536
   1537#: ../plugins/class-gen/window.c:793
   1538msgid "Getter"
   1539msgstr "Функция за извличане на стойност"
   1540
   1541#: ../plugins/class-gen/window.c:794
   1542msgid "Setter"
   1543msgstr "Функция за задаване на стойност"
   1544
   1545#: ../plugins/class-gen/window.c:1208
  13011546msgid "XML description of the user interface"
  13021547msgstr "Описание на потребителския интерфейс в XML"
   
  13221567
  13231568#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.ui.h:5
  1324 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:22
  13251569#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:3
  13261570#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:1
   
  14381682
  14391683#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.ui.h:32
  1440 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:57 ../plugins/symbol-db/plugin.c:2120
  1441 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2189
   1684#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2161
  14421685msgid "Local"
  14431686msgstr "Локално"
  14441687
  14451688#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.ui.h:33
  1446 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:59
  14471689msgid "Log message:"
  14481690msgstr "Съобщение за дневник:"
   
  14581700#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.ui.h:36
  14591701#: ../plugins/file-wizard/anjuta-file-wizard.ui.h:11
  1460 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:65 ../plugins/glade/plugin.c:3085
  1461 #: ../plugins/search/anjuta-search.ui.h:25
   1702#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:36
  14621703#: ../plugins/sourceview/anjuta-editor-sourceview.ui.h:11
  14631704#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:23
   
  14661707
  14671708#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.ui.h:37
  1468 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:66
   1709#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:37
  14691710#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:24
  14701711msgid "Options:"
   
  15051746
  15061747#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.ui.h:46
  1507 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:86
   1748#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:52
  15081749#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:38
  15091750msgid "Revision:"
   
  15391780
  15401781#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.ui.h:53
  1541 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:123
  15421782#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:61
  15431783msgid "Whole project"
   
  15631803
  15641804#: ../plugins/cvs-plugin/cvs-callbacks.c:244
  1565 #: ../plugins/git/git-commit-dialog.c:79
  1566 #: ../plugins/git/git-create-tag-dialog.c:130
  1567 #: ../plugins/git/git-merge-dialog.c:91
  15681805#: ../plugins/subversion/subversion-commit-dialog.c:88
  15691806msgid "Are you sure that you want to pass an empty log message?"
   
  15751812msgid "CVSROOT"
  15761813msgstr "CVSROOT"
  1577 
  1578 #: ../plugins/cvs-plugin/cvs-callbacks.c:438
  1579 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1237
  1580 msgid "Module"
  1581 msgstr "Модул"
  15821814
  15831815#: ../plugins/cvs-plugin/cvs-callbacks.c:441
   
  16111843
  16121844#: ../plugins/cvs-plugin/cvs-execute.c:229
  1613 #: ../plugins/cvs-plugin/cvs-execute.c:233 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:467
  1614 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:474
   1845#: ../plugins/cvs-plugin/cvs-execute.c:233 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:474
   1846#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:481
  16151847msgid "CVS"
  16161848msgstr "CVS"
   
  16181850#. Action name
  16191851#. Stock icon, if any
  1620 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:44 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:119
   1852#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:46 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:121
  16211853msgid "_CVS"
  16221854msgstr "_CVS"
   
  16241856#. Action name
  16251857#. Stock icon, if any
  1626 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:52
   1858#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:54
  16271859msgid "_Add"
  16281860msgstr "_Добавяне"
   
  16301862#. Display label
  16311863#. short-cut
  1632 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:54
   1864#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:56
  16331865msgid "Add a new file/directory to the CVS tree"
  16341866msgstr "Добавяне на нов файл или папка към дървото на CVS"
   
  16361868#. Action name
  16371869#. Stock icon, if any
  1638 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:60
   1870#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:62
  16391871msgid "_Remove"
  16401872msgstr "Према_хване"
   
  16421874#. Display label
  16431875#. short-cut
  1644 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:62
   1876#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:64
  16451877msgid "Remove a file/directory from CVS tree"
  16461878msgstr "Премахване на файл или папка от дървото на CVS"
   
  16481880#. Action name
  16491881#. Stock icon, if any
  1650 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:68 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:127
   1882#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:70 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:129
  16511883msgid "_Commit"
  16521884msgstr "_Подаване"
   
  16541886#. Display label
  16551887#. short-cut
  1656 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:70 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:129
   1888#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:72 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:131
  16571889msgid "Commit your changes to the CVS tree"
  16581890msgstr "Подаване на промените в дървото на CVS"
   
  16601892#. Action name
  16611893#. Stock icon, if any
  1662 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:76 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:135
   1894#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:78 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:137
  16631895#: ../plugins/debug-manager/anjuta-debug-manager.ui.h:54
  16641896msgid "_Update"
   
  16671899#. Display label
  16681900#. short-cut
  1669 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:78 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:137
   1901#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:80 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:139
  16701902msgid "Syncronize your local copy with the CVS tree"
  16711903msgstr "Синхронизиране на локалното копие с хранилището на CVS"
   
  16731905#. Action name
  16741906#. Stock icon, if any
  1675 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:84 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:143
   1907#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:86 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:145
  16761908msgid "_Diff"
  16771909msgstr "_Разлики"
   
  16791911#. Display label
  16801912#. short-cut
  1681 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:86 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:145
   1913#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:88 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:147
  16821914msgid "Show differences between your local copy and the tree"
  16831915msgstr "Показване на разликите между локалното копие и хранилището"
   
  16851917#. Action name
  16861918#. Stock icon, if any
  1687 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:92 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:151
   1919#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:94 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:153
  16881920msgid "_Show Status"
  16891921msgstr "Показване на _състояние"
   
  16911923#. Display label
  16921924#. short-cut
  1693 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:94 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:153
   1925#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:96 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:155
  16941926msgid "Show the status of a file/directory"
  16951927msgstr "Показване състоянието на файл/папка"
   
  16971929#. Action name
  16981930#. Stock icon, if any
  1699 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:100 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:159
   1931#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:102 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:161
  17001932msgid "_Show Log"
  17011933msgstr "Показване на _дневник"
   
  17031935#. Display label
  17041936#. short-cut
  1705 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:102 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:161
   1937#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:104 ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:163
  17061938msgid "Show the log of a file/directory"
  17071939msgstr "Показване на дневника за файл/папка"
   
  17091941#. Action name
  17101942#. Stock icon, if any
  1711 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:108
   1943#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:110
  17121944msgid "_Import Tree"
  17131945msgstr "_Внасяне на дърво"
   
  17151947#. Display label
  17161948#. short-cut
  1717 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:110
   1949#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:112
  17181950msgid "Import a new source tree to CVS"
  17191951msgstr "Внасяне на ново дърво с изходен код в CVS"
  17201952
  1721 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:360
   1953#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:362
  17221954msgid "CVS operations"
  17231955msgstr "Операции на CVS"
  17241956
  1725 #: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:366
   1957#: ../plugins/cvs-plugin/plugin.c:368
  17261958msgid "CVS popup operations"
  17271959msgstr "Операции на CVS"
   1960
   1961#: ../plugins/code-analyzer/code-analyzer.ui.h:1
   1962msgid "CLang Paths"
   1963msgstr "Пътища на CLang"
   1964
   1965#: ../plugins/code-analyzer/code-analyzer.ui.h:2
   1966msgid "Enable CLang code analyzer"
   1967msgstr "Включване на анализатора на кода на CLang"
   1968
   1969#: ../plugins/code-analyzer/code-analyzer.ui.h:4
   1970msgid ""
   1971"The project needs to be reconfigured after enabling this option. Please run "
   1972"Build->Configure!"
   1973msgstr ""
   1974"След включването на настройката трябва да конфигурирате проекта наново като "
   1975"изберете от менюто Компилация->Конфигуриране"
   1976
   1977#: ../plugins/code-analyzer/code-analyzer.ui.h:5
   1978msgid "c++-analyzer:"
   1979msgstr "Анализатор на c++:"
   1980
   1981#: ../plugins/code-analyzer/code-analyzer.ui.h:6
   1982msgid "ccc-analyzer:"
   1983msgstr "Анализатор на ccc"
   1984
   1985#: ../plugins/code-analyzer/plugin.c:157
   1986msgid ""
   1987"Couldn't find clang analyzer, please check if it is installed and if the "
   1988"paths are configured correctly in the preferences"
   1989msgstr ""
   1990"Анализаторът на CLang не може да бъде открит. Проверете дали е инсталиран и "
   1991"дали пътищата са указани правилно в настройките"
   1992
   1993#: ../plugins/code-analyzer/plugin.c:226 ../plugins/code-analyzer/plugin.c:234
   1994msgid "CLang Analyzer"
   1995msgstr "Анализатор на CLang"
  17281996
  17291997# При конфигурация за дебъгване, компилата се оказва в поддиректория
   
  17642032
  17652033#: ../plugins/debug-manager/anjuta-debug-manager.ui.h:8
  1766 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1987
   2034#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:2025
  17672035msgid "Breakpoints"
  17682036msgstr "Точки на прекъсване"
   
  17932061
  17942062#: ../plugins/debug-manager/anjuta-debug-manager.ui.h:15
  1795 #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:34
  17962063msgid "Description:"
  17972064msgstr "Описание:"
   
  18302097
  18312098#: ../plugins/debug-manager/anjuta-debug-manager.ui.h:24
  1832 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:945
  1833 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1045
   2099#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1031
   2100#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1147
  18342101msgid "Kernel Signals"
  18352102msgstr "Сигнали на ядрото"
  18362103
  18372104#: ../plugins/debug-manager/anjuta-debug-manager.ui.h:25
  1838 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1914
   2105#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1952
  18392106msgid "Location"
  18402107msgstr "Място"
   
  19072174
  19082175#: ../plugins/debug-manager/anjuta-debug-manager.ui.h:42
  1909 #: ../plugins/project-wizard/property.c:309
  19102176msgid "Yes"
  19112177msgstr "Да"
   
  19562222msgstr "_Стойност:"
  19572223
  1958 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1680
   2224#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1718
  19592225msgid "Are you sure you want to delete all the breakpoints?"
  19602226msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете всички точки на прекъсване?"
   
  19622228#. Action name
  19632229#. Stock icon, if any
  1964 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1777
   2230#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1815
  19652231msgid "_Breakpoints"
  19662232msgstr "_Точки на прекъсване"
   
  19682234#. Action name
  19692235#. Stock icon, if any
  1970 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1785
   2236#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1823
  19712237msgid "Toggle Breakpoint"
  19722238msgstr "Включване/изключване на точка на прекъсване"
   
  19742240#. Display label
  19752241#. short-cut
  1976 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1787
   2242#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1825
  19772243msgid "Toggle breakpoint at the current location"
  19782244msgstr "Включване или изключване на точка на прекъсване за текущата позиция"
   
  19802246#. Action name
  19812247#. Stock icon, if any
  1982 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1793
   2248#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1831
  19832249msgid "Add Breakpoint…"
  19842250msgstr "Добавяне на точка на прекъсване…"
   
  19862252#. Display label
  19872253#. short-cut
  1988 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1795
   2254#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1833
  19892255msgid "Add a breakpoint"
  19902256msgstr "Добавяне на точка на прекъсване"
   
  19922258#. Action name
  19932259#. Stock icon, if any
  1994 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1801
   2260#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1839
  19952261msgid "Remove Breakpoint"
  19962262msgstr "Премахване на точка на прекъсване"
   
  19982264#. Display label
  19992265#. short-cut
  2000 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1803
   2266#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1841
  20012267msgid "Remove a breakpoint"
  20022268msgstr "Премахване на точка на прекъсване"
   
  20042270#. Action name
  20052271#. Stock icon, if any
  2006 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1809
   2272#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1847
  20072273msgid "Edit Breakpoint"
  20082274msgstr "Редактиране на точка на прекъсване"
   
  20102276#. Display label
  20112277#. short-cut
  2012 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1811
   2278#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1849
  20132279msgid "Edit breakpoint properties"
  20142280msgstr "Редактиране на свойствата на точка на прекъсване"
   
  20162282#. Action name
  20172283#. Stock icon, if any
  2018 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1817
  2019 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1888
   2284#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1855
   2285#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1926
  20202286msgid "Enable Breakpoint"
  20212287msgstr "Включване на точка на прекъсване"
   
  20232289#. Display label
  20242290#. short-cut
  2025 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1819
  2026 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1889
   2291#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1857
   2292#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1927
  20272293msgid "Enable a breakpoint"
  20282294msgstr "Включване на точка на прекъсване"
   
  20302296#. Action name
  20312297#. Stock icon, if any
  2032 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1825
   2298#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1863
  20332299msgid "Disable All Breakpoints"
  20342300msgstr "Изключване на всички точки на прекъсване"
   
  20362302#. Display label
  20372303#. short-cut
  2038 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1827
   2304#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1865
  20392305msgid "Deactivate all breakpoints"
  20402306msgstr "Изключване на всички точки на прекъсване"
   
  20422308#. Action name
  20432309#. Stock icon, if any
  2044 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1833
   2310#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1871
  20452311msgid "R_emove All Breakpoints"
  20462312msgstr "_Премахване на всички точки на прекъсване"
   
  20482314#. Display label
  20492315#. short-cut
  2050 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1835
   2316#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1873
  20512317msgid "Remove all breakpoints"
  20522318msgstr "Премахване на всички точки на прекъсване"
   
  20542320#. Action name
  20552321#. Stock icon, if any
  2056 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1844
   2322#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1882
  20572323msgid "Jump to Breakpoint"
  20582324msgstr "Скок до точка на прекъсване"
   
  20602326#. Display label
  20612327#. short-cut
  2062 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1846
   2328#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1884
  20632329msgid "Jump to breakpoint location"
  20642330msgstr "Скок то позиция на точка на прекъсване"
  20652331
  2066 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1883
   2332#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1921
  20672333msgid "Disable Breakpoint"
  20682334msgstr "Премахване на точка на прекъсване"
  20692335
  2070 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1884
   2336#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1922
  20712337msgid "Disable a breakpoint"
  20722338msgstr "Премахване на точка на прекъсване"
  20732339
  2074 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1914
   2340#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1952
  20752341#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:5
  20762342msgid "Enabled"
  20772343msgstr "Включена"
  20782344
  2079 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1914
  2080 #: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:667
   2345#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1952
   2346#: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:700
  20812347#: ../plugins/debug-manager/threads.c:481
  20822348msgid "Address"
  20832349msgstr "Адрес"
  20842350
  2085 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1915
   2351#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1953
  20862352msgid "Condition"
  20872353msgstr "Състояние"
  20882354
  2089 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1915
   2355#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1953
  20902356msgid "Pass count"
  20912357msgstr "Брой преминавания"
  20922358
  2093 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1915
   2359#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1953
  20942360msgid "State"
  20952361msgstr "Състояние"
  20962362
  2097 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1964
  2098 #: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:1970
   2363#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:2002
   2364#: ../plugins/debug-manager/breakpoints.c:2008
  20992365msgid "Breakpoint operations"
  21002366msgstr "Операции с точки на прекъсване"
  21012367
  21022368#. create goto menu_item.
  2103 #: ../plugins/debug-manager/data_view.c:386
  2104 #: ../plugins/debug-manager/sparse_view.c:491
   2369#: ../plugins/debug-manager/data_view.c:392
   2370#: ../plugins/debug-manager/sparse_view.c:501
  21052371msgid "_Go to address"
  21062372msgstr "_Отиване на адрес"
  21072373
  2108 #: ../plugins/debug-manager/debug_tree.c:126
  2109 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:974 ../plugins/tools/editor.c:468
   2374#: ../plugins/debug-manager/debug_tree.c:128 ../plugins/tools/editor.c:468
  21102375msgid "Variable"
  21112376msgstr "Променлива"
  2112 
  2113 #: ../plugins/debug-manager/debug_tree.c:126
  2114 #: ../plugins/debug-manager/registers.c:469
  2115 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:984
  2116 #: ../plugins/run-program/parameters.c:763 ../plugins/tools/editor.c:474
  2117 msgid "Value"
  2118 msgstr "Стойност"
  21192377
  21202378#: ../plugins/debug-manager/disassemble.c:851
   
  21322390
  21332391#. This is the list of local variables.
  2134 #: ../plugins/debug-manager/locals.c:107
   2392#: ../plugins/debug-manager/locals.c:102
  21352393msgid "Locals"
  21362394msgstr "Местни променливи"
  21372395
  2138 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:315
   2396#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:340
  21392397msgid "Debugger Log"
  21402398msgstr "Дневник на дебъгера"
  21412399
  2142 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:389 ../plugins/debug-manager/plugin.c:409
  2143 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:429 ../plugins/debug-manager/plugin.c:451
  2144 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:485 ../plugins/debug-manager/plugin.c:520
   2400#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:413 ../plugins/debug-manager/plugin.c:435
   2401#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:460 ../plugins/debug-manager/plugin.c:487
   2402#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:521 ../plugins/debug-manager/plugin.c:554
  21452403#: ../plugins/debug-manager/anjuta-debug-manager.plugin.in.h:2
  21462404msgid "Debugger"
  21472405msgstr "Дебъгер"
  21482406
  2149 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:389
   2407#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:413
  21502408msgid "Started"
  21512409msgstr "Стартиран"
  21522410
  2153 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:409
   2411#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:435
  21542412msgid "Loaded"
  21552413msgstr "Зареден"
  21562414
  2157 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:429
   2415#. Action name
   2416#. Stock icon, if any
   2417#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:456
   2418#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1159
   2419msgid "Pa_use Program"
   2420msgstr "_Временно прекъсване на програмата"
   2421
   2422#. Display label
   2423#. short-cut
   2424#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:457
   2425#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1161
   2426msgid "Pauses the execution of the program"
   2427msgstr "Временно прекъсване на изпълнението на програмата"
   2428
   2429#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:460
  21582430msgid "Running…"
  21592431msgstr "Изпълнява се…"
  21602432
  2161 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:451
   2433#. Action name
   2434#. Stock icon, if any
   2435#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:483
   2436#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1051
   2437msgid "Run/_Continue"
   2438msgstr "Стартиране/_продължаване"
   2439
   2440#. Display label
   2441#. short-cut
   2442#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:484
   2443#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1053
   2444msgid "Continue the execution of the program"
   2445msgstr "Продължаване изпълнението на програмата"
   2446
   2447#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:487
  21622448msgid "Stopped"
  21632449msgstr "Спрян"
  21642450
  2165 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:485
   2451#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:521
  21662452msgid "Unloaded"
  21672453msgstr "Не е зареден"
  21682454
  2169 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:529
   2455#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:563
  21702456#, c-format
  21712457msgid "Debugger terminated with error %d: %s\n"
  21722458msgstr "Програмата за изчистване на грешки прекъсна с грешка %d: %s\n"
  21732459
  2174 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:542
   2460#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:576
  21752461#, c-format
  21762462msgid "Program has received signal: %s\n"
   
  21792465#. Action name
  21802466#. Stock icon, if any
  2181 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:829
   2467#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:915
  21822468msgid "_Debug"
  21832469msgstr "_Дебъгер"
  21842470
  2185 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:837
   2471#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:923
  21862472msgid "_Start Debugger"
  21872473msgstr "_Стартиране на дебъгера"
  21882474
  2189 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:845
   2475#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:931
  21902476msgid "_Debug Program"
  21912477msgstr "Изчистване на _грешки в програмата"
  21922478
  2193 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:847
   2479#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:933
  21942480msgid "Start debugger and load the program"
  21952481msgstr "Стартиране на дебъгера и зареждане на програмата"
  21962482
  2197 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:853
   2483#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:939
  21982484msgid "_Debug Process…"
  21992485msgstr "_Изчистване на грешки в процес…"
  22002486
  2201 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:855
   2487#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:941
  22022488msgid "Start debugger and attach to a running program"
  22032489msgstr "Стартиране на дебъгера и прикрепяне към изпълняваща се програма"
  22042490
  2205 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:861
   2491#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:947
  22062492msgid "Debug _Remote Target…"
  22072493msgstr "Изчистване на грешки на _отдалечена цел…"
  22082494
  2209 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:863
   2495#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:949
  22102496msgid "Connect to a remote debugging target"
  22112497msgstr "Свързване към отдалечена цел"
  22122498
  2213 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:869
   2499#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:955
  22142500msgid "Stop Debugger"
  22152501msgstr "Спиране на дебъгера"
  22162502
  2217 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:871
   2503#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:957
  22182504msgid "Say goodbye to the debugger"
  22192505msgstr "Приключване с откриването на грешки"
  22202506
  2221 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:877
   2507#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:963
  22222508msgid "Add source paths…"
  22232509msgstr "Добавяне на папки с изходен код…"
  22242510
  2225 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:879
   2511#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:965
  22262512msgid "Add additional source paths"
  22272513msgstr "Добавяне на допълнителни папки с изходен код"
   
  22292515#. Action name
  22302516#. Stock icon, if any
  2231 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:889 ../plugins/debug-manager/plugin.c:997
   2517#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:975
   2518#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1099
  22322519msgid "Debugger Command…"
  22332520msgstr "Команда към дебъгера…"
   
  22352522#. Display label
  22362523#. short-cut
  2237 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:891 ../plugins/debug-manager/plugin.c:999
   2524#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:977
   2525#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1101
  22382526msgid "Custom debugger command"
  22392527msgstr "Специфична команда към дебъгера"
  22402528
  2241 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:897
  2242 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1005
   2529#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:983
   2530#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1107
  22432531msgid "_Info"
  22442532msgstr "_Информация"
  22452533
  2246 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:905
   2534#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:991
  22472535msgid "Info _Target Files"
  22482536msgstr "Информация за файловете-_цел"
  22492537
  2250 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:907
   2538#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:993
  22512539msgid "Display information on the files the debugger is active with"
  22522540msgstr "Показване информацията на активните файлове от дебъгера"
  22532541
  2254 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:913
   2542#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:999
  22552543msgid "Info _Program"
  22562544msgstr "Информация за _програмата"
  22572545
  2258 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:915
   2546#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1001
  22592547msgid "Display information on the execution status of the program"
  22602548msgstr "Показване информация за състоянието на изпълнение на програмата"
  22612549
  2262 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:921
   2550#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1007
  22632551msgid "Info _Kernel User Struct"
  22642552msgstr "Информация за структурата „user“ на _ядрото"
  22652553
  2266 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:923
   2554#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1009
  22672555msgid "Display the contents of kernel 'struct user' for current child"
  22682556msgstr ""
   
  22702558"процес"
  22712559
  2272 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:937
  2273 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1037
   2560#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1023
   2561#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1139
  22742562msgid "Shared Libraries"
  22752563msgstr "Споделени библиотеки"
  22762564
  2277 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:939
  2278 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1039
   2565#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1025
   2566#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1141
  22792567msgid "Show shared library mappings"
  22802568msgstr "Показване на използваните споделени библиотеки"
  22812569
  2282 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:947
  2283 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1047
   2570#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1033
   2571#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1149
  22842572msgid "Show kernel signals"
  22852573msgstr "Показване сигналите на ядрото"
  22862574
  2287 #. Action name
  2288 #. Stock icon, if any
  2289 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:957
  2290 msgid "Run/_Continue"
  2291 msgstr "Стартиране/_продължаване"
  2292 
  2293 #. Display label
  2294 #. short-cut
  2295 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:959
  2296 msgid "Continue the execution of the program"
  2297 msgstr "Продължаване изпълнението на програмата"
  2298 
  2299 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:965
   2575#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1039
   2576msgid "_Continue/Suspend"
   2577msgstr "_Спиране/продължаване"
   2578
   2579#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1041
   2580msgid "Continue or suspend the execution of the program"
   2581msgstr "Спиране или продължаване изпълнението на програмата"
   2582
   2583#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1059
  23002584msgid "Step _In"
  23012585msgstr "Стъпка _в"
  23022586
  2303 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:967
   2587#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1061
  23042588msgid "Single step into function"
  23052589msgstr "Единична стъпка във функцията"
  23062590
  2307 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:973
   2591#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1067
  23082592msgid "Step O_ver"
  23092593msgstr "Стъпка _през"
  23102594
  2311 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:975
   2595#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1069
  23122596msgid "Single step over function"
  23132597msgstr "Единична стъпка през функцията"
  23142598
  2315 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:981
   2599#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1075
  23162600msgid "Step _Out"
  23172601msgstr "Стъпка _извън"
  23182602
  2319 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:983
   2603#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1077
  23202604msgid "Single step out of function"
  23212605msgstr "Единична стъпка извън функцията"
  23222606
  2323 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:989
   2607#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1083
  23242608msgid "_Run to Cursor"
  23252609msgstr "И_зпълнение до курсора"
  23262610
  2327 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:991
   2611#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1085
  23282612msgid "Run to the cursor"
  23292613msgstr "Изпълнение до позицията на курсора"
  23302614
  2331 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1013
   2615#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1091
   2616msgid "_Run from Cursor"
   2617msgstr "И_зпълнение от курсора"
   2618
   2619#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1093
   2620msgid "Run from the cursor"
   2621msgstr "Изпълнение от позицията на курсора"
   2622
   2623#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1115
  23322624msgid "Info _Global Variables"
  23332625msgstr "Информация за _глобални променливи"
  23342626
  2335 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1015
   2627#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1117
  23362628msgid "Display all global and static variables of the program"
  23372629msgstr "Показване на всички глобални и статични променливи на програмата"
  23382630
  2339 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1021
   2631#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1123
  23402632msgid "Info _Current Frame"
  23412633msgstr "Информация за _текущата рамка от стека"
  23422634
  2343 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1023
   2635#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1125
  23442636msgid "Display information about the current frame of execution"
  23452637msgstr "Показване на информация за текущата рамка, която се изпълнява"
  23462638
  2347 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1029
   2639#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1131
  23482640msgid "Info Function _Arguments"
  23492641msgstr "Информация за _аргументите на функцията"
  23502642
  2351 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1031
   2643#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1133
  23522644msgid "Display function arguments of the current frame"
  23532645msgstr "Показване аргументите на функцията от текущата рамка от стека"
  23542646
  2355 #. Action name
  2356 #. Stock icon, if any
  2357 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1057
  2358 msgid "Pa_use Program"
  2359 msgstr "_Временно прекъсване на програмата"
  2360 
  2361 #. Display label
  2362 #. short-cut
  2363 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1059
  2364 msgid "Pauses the execution of the program"
  2365 msgstr "Временно прекъсване на изпълнението на програмата"
  2366 
  2367 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1099
  2368 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1105
  2369 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1111
  2370 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1117
   2647#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1201
   2648#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1207
   2649#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1213
   2650#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:1219
  23712651msgid "Debugger operations"
  23722652msgstr "Операции за откриване на грешки"
  23732653
  2374 #: ../plugins/debug-manager/queue.c:524
   2654#: ../plugins/debug-manager/queue.c:516
  23752655#, c-format
  23762656msgid "Unable to find a debugger plugin supporting a target with %s MIME type"
  23772657msgstr ""
  2378 "Неуспех при намирането на приставка за дебъгер, поддържаща цел с тип MIME „%"
  2379 "s“"
   2658"Неуспех при намирането на приставка за дебъгер, поддържаща цел с тип MIME "
   2659"„%s“"
  23802660
  23812661#: ../plugins/debug-manager/registers.c:462
   
  23962676msgstr "Споделен обект"
  23972677
  2398 #: ../plugins/debug-manager/sharedlib.c:173 ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:49
   2678#: ../plugins/debug-manager/sharedlib.c:173
  23992679msgid "From"
  24002680msgstr "От"
  24012681
  2402 #: ../plugins/debug-manager/sharedlib.c:180 ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:114
   2682#: ../plugins/debug-manager/sharedlib.c:180
  24032683msgid "To"
  24042684msgstr "До"
   
  24472727msgstr "Операции за сигнали"
  24482728
  2449 #: ../plugins/debug-manager/sparse_view.c:1200
   2729#: ../plugins/debug-manager/sparse_view.c:1132
  24502730msgid "Show Line Numbers"
  24512731msgstr "Показване номерата на редовете"
  24522732
  2453 #: ../plugins/debug-manager/sparse_view.c:1201
   2733#: ../plugins/debug-manager/sparse_view.c:1133
  24542734msgid "Whether to display line numbers"
  24552735msgstr "Дали да се изобразяват номерата на редовете"
  24562736
  2457 #: ../plugins/debug-manager/sparse_view.c:1208
   2737#: ../plugins/debug-manager/sparse_view.c:1140
  24582738msgid "Show Line Markers"
  24592739msgstr "Показване на обозначителни знаци в редовете"
  24602740
  2461 #: ../plugins/debug-manager/sparse_view.c:1209
   2741#: ../plugins/debug-manager/sparse_view.c:1141
  24622742msgid "Whether to display line marker pixbufs"
  24632743msgstr "Дали да се изобразяват икони до редовете"
   
  24652745#. Action name
  24662746#. Stock icon, if any
  2467 #: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:554
   2747#: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:579
  24682748msgid "Set current frame"
  24692749msgstr "Задаване на текуща рамка от стека"
  24702750
  2471 #: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:562
   2751#: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:587
  24722752#: ../plugins/debug-manager/threads.c:390
  24732753msgid "View Source"
  24742754msgstr "Преглед на изходен код"
  24752755
  2476 #: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:600
   2756#: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:595
   2757msgid "Get Stack trace"
   2758msgstr "Получаване на състоянието на стека"
   2759
   2760#: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:633
  24772761#: ../plugins/debug-manager/threads.c:426
  24782762msgid "Active"
  24792763msgstr "Активна"
  24802764
  2481 #: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:611
   2765#: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:644
  24822766msgid "Frame"
  24832767msgstr "Рамка"
  24842768
  24852769#. Register actions
  2486 #: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:631
  2487 #: ../plugins/debug-manager/threads.c:451 ../plugins/tools/tool.c:100
  2488 #: ../src/anjuta-app.c:485
   2770#: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:664
   2771#: ../plugins/debug-manager/threads.c:451 ../plugins/gdb/preferences.c:363
   2772#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2119 ../plugins/tools/tool.c:100
   2773#: ../src/anjuta-app.c:625
  24892774#: ../plugins/file-wizard/anjuta-file-wizard.plugin.in.h:2
  24902775msgid "File"
  24912776msgstr "Файл"
  24922777
  2493 #: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:642
   2778#: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:675
  24942779#: ../plugins/debug-manager/threads.c:460
  2495 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:943
   2780#: ../plugins/document-manager/plugin.c:997
  24962781msgid "Line"
  24972782msgstr "Ред"
  24982783
  2499 #: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:653
   2784#: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:686
  25002785#: ../plugins/debug-manager/threads.c:469
  25012786msgid "Function"
  25022787msgstr "Функция"
  25032788
  2504 #: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:703
   2789#: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:736
  25052790msgid "Stack"
  25062791msgstr "Стек"
  25072792
  2508 #: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:770
   2793#: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:803
  25092794msgid "Stack frame operations"
  25102795msgstr "Операции с рамки от стека"
  25112796
  2512 #: ../plugins/debug-manager/start.c:99
   2797#: ../plugins/debug-manager/start.c:97
  25132798msgid "PID"
  25142799msgstr "И-р на процес"
  25152800
  2516 #: ../plugins/debug-manager/start.c:99
   2801#: ../plugins/debug-manager/start.c:97
  25172802msgid "User"
  25182803msgstr "Потребител"
  25192804
  2520 #: ../plugins/debug-manager/start.c:99
   2805#: ../plugins/debug-manager/start.c:97
  25212806msgid "Time"
  25222807msgstr "Време"
  25232808
  2524 #: ../plugins/debug-manager/start.c:99
   2809#: ../plugins/debug-manager/start.c:97
  25252810msgid "Command"
  25262811msgstr "Команда"
  25272812
  2528 #: ../plugins/debug-manager/start.c:630
   2813#: ../plugins/debug-manager/start.c:629
  25292814#, c-format
  25302815msgid "Unable to execute: %s."
  25312816msgstr "Неуспех при изпълнение: %s."
  25322817
  2533 #: ../plugins/debug-manager/start.c:644
   2818#: ../plugins/debug-manager/start.c:643
  25342819#, c-format
  25352820msgid "Unable to open the file: %s\n"
  25362821msgstr "Неуспех при отварянето на файл: %s\n"
  25372822
  2538 #: ../plugins/debug-manager/start.c:968
   2823#: ../plugins/debug-manager/start.c:969
  25392824#, c-format
  25402825msgid "Unable to open %s. Debugger cannot start."
   
  25432828"се стартира."
  25442829
  2545 #: ../plugins/debug-manager/start.c:978
   2830#: ../plugins/debug-manager/start.c:979
  25462831#, c-format
  25472832msgid "Unable to detect MIME type of %s. Debugger cannot start."
   
  25502835"не може да се стартира."
  25512836
  2552 #: ../plugins/debug-manager/start.c:1339
   2837#: ../plugins/debug-manager/start.c:1340
  25532838msgid "Path"
  25542839msgstr "Път"
  25552840
  2556 #: ../plugins/debug-manager/start.c:1388 ../plugins/gdb/debugger.c:1738
   2841#: ../plugins/debug-manager/start.c:1389 ../plugins/gdb/debugger.c:1929
  25572842msgid ""
  25582843"The program is running.\n"
   
  25822867#. Action name
  25832868#. Stock icon, if any
  2584 #: ../plugins/debug-manager/watch.c:372
   2869#: ../plugins/debug-manager/watch.c:406
  25852870msgid "Ins_pect/Evaluate…"
  25862871msgstr "Изс_ледване/изчисляване…"
   
  25882873#. Display label
  25892874#. short-cut
  2590 #: ../plugins/debug-manager/watch.c:374
   2875#: ../plugins/debug-manager/watch.c:408
  25912876msgid "Inspect or evaluate an expression or variable"
  25922877msgstr "Изследване или изчисляване на израз или променлива"
  25932878
  2594 #: ../plugins/debug-manager/watch.c:380
   2879#: ../plugins/debug-manager/watch.c:414
  25952880msgid "Add Watch…"
  25962881msgstr "Добавяне на точка за набл_юдение…"
  25972882
  2598 #: ../plugins/debug-manager/watch.c:388
   2883#: ../plugins/debug-manager/watch.c:422
  25992884msgid "Remove Watch"
  26002885msgstr "Премахване на точка за наблюдение"
  26012886
  2602 #: ../plugins/debug-manager/watch.c:396
   2887#: ../plugins/debug-manager/watch.c:430
  26032888msgid "Update Watch"
  26042889msgstr "Обновяване на точка за наблюдение"
  26052890
  2606 #: ../plugins/debug-manager/watch.c:404
   2891#: ../plugins/debug-manager/watch.c:438
  26072892msgid "Change Value"
  26082893msgstr "Промяна на стойност"
  26092894
  2610 #: ../plugins/debug-manager/watch.c:412
   2895#: ../plugins/debug-manager/watch.c:446
  26112896msgid "Update all"
  26122897msgstr "Обновяване на всички"
  26132898
  2614 #: ../plugins/debug-manager/watch.c:420
   2899#: ../plugins/debug-manager/watch.c:454
  26152900msgid "Remove all"
  26162901msgstr "Премахване на всички"
   
  26182903#. Action name
  26192904#. Stock icon, if any
  2620 #: ../plugins/debug-manager/watch.c:431
   2905#: ../plugins/debug-manager/watch.c:465
  26212906msgid "Automatic update"
  26222907msgstr "Автоматично обновяване"
  26232908
  2624 #: ../plugins/debug-manager/watch.c:457 ../plugins/debug-manager/watch.c:463
   2909#: ../plugins/debug-manager/watch.c:491 ../plugins/debug-manager/watch.c:497
  26252910msgid "Watch operations"
  26262911msgstr "Операции с точки за наблюдение"
  26272912
  2628 #: ../plugins/debug-manager/watch.c:535
   2913#: ../plugins/debug-manager/watch.c:572
  26292914msgid "Watches"
  26302915msgstr "Точки за наблюдение"
  26312916
  2632 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:201
   2917#: ../plugins/devhelp/plugin.c:206
  26332918msgid "Search Help:"
  26342919msgstr "Търсене в ръководствата:"
  26352920
  2636 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:222 ../plugins/document-manager/plugin.c:239
  2637 #: ../plugins/message-view/plugin.c:76 ../plugins/symbol-db/plugin.c:312
   2921#: ../plugins/devhelp/plugin.c:227 ../plugins/document-manager/plugin.c:243
   2922#: ../plugins/message-view/plugin.c:77 ../plugins/symbol-db/plugin.c:322
  26382923msgid "_Go to"
  26392924msgstr "_Отиване до"
  26402925
  2641 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:231
   2926#: ../plugins/devhelp/plugin.c:236
  26422927msgid "_API Reference"
  26432928msgstr "_Документация за API"
  26442929
  2645 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:233
   2930#: ../plugins/devhelp/plugin.c:238
  26462931msgid "Browse API Pages"
  26472932msgstr "Прелистване на документация за API"
  26482933
  2649 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:243
   2934#: ../plugins/devhelp/plugin.c:248
  26502935msgid "_Context Help"
  26512936msgstr "Помощ за _контекста"
  26522937
  2653 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:245
   2938#: ../plugins/devhelp/plugin.c:250
  26542939msgid "Search help for the current word in the editor"
  26552940msgstr "Търсене в документацията за текущата дума в редактора"
  26562941
  2657 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:251
   2942#: ../plugins/devhelp/plugin.c:260
  26582943msgid "_Search Help"
  26592944msgstr "_Търсене в ръководствата"
  26602945
  2661 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:253
   2946#: ../plugins/devhelp/plugin.c:262
  26622947msgid "Search for a term in help"
  26632948msgstr "Търсене на термин в документацията"
  26642949
  2665 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:358
   2950#: ../plugins/devhelp/plugin.c:334
  26662951msgid "Help operations"
  26672952msgstr "Операции с документация"
  26682953
   2954# FIXME API -> програмни интерфейси
   2955#: ../plugins/devhelp/plugin.c:353 ../plugins/devhelp/plugin.c:470
   2956msgid "API Browser"
   2957msgstr "Разглеждане на програмните интерфейси"
   2958
  26692959# Това е списъка на всички ръководства във формата на Devhelp.
  2670 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:368
   2960#: ../plugins/devhelp/plugin.c:364
  26712961msgid "Contents"
  26722962msgstr "Съдържание"
  26732963
  2674 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:369 ../plugins/search/search-replace.c:1041
  2675 #: ../plugins/search/search-replace.c:1717
  2676 #: ../plugins/search/search-replace.c:1724
  2677 #: ../plugins/search/search-replace.c:1736
  2678 #: ../plugins/search/search-replace.c:2065 ../plugins/symbol-db/plugin.c:2124
  2679 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2206
   2964#: ../plugins/devhelp/plugin.c:370 ../plugins/symbol-db/plugin.c:2129
   2965#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2181
  26802966msgid "Search"
  26812967msgstr "Търсене"
  26822968
  2683 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:375 ../plugins/devhelp/plugin.c:495
  2684 #: ../src/anjuta-app.c:502
  2685 msgid "Help"
  2686 msgstr "Помощ"
  2687 
  2688 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:405 ../plugins/devhelp/plugin.c:500
  2689 msgid "Help display"
  2690 msgstr "Показване на помощ"
  2691 
  2692 # Бутон за зареждане на library.g.o.
  2693 #: ../plugins/devhelp/plugin.c:422
  2694 msgid "Online"
  2695 msgstr "В Интернет"
  2696 
  2697 #: ../plugins/document-manager/action-callbacks.c:277
   2969#: ../plugins/devhelp/plugin.c:388 ../plugins/devhelp/plugin.c:475
   2970msgid "API"
   2971msgstr "Програмни интерфейси"
   2972
   2973#: ../plugins/document-manager/action-callbacks.c:314
  26982974#, c-format
  26992975msgid ""
   
  27042980"Всички незапазени промени ще бъдат загубени."
  27052981
  2706 #: ../plugins/document-manager/action-callbacks.c:286
   2982#: ../plugins/document-manager/action-callbacks.c:323
  27072983msgid "_Reload"
  27082984msgstr "_Презареждане"
  27092985
  2710 #: ../plugins/document-manager/anjuta-bookmarks.c:311
   2986#: ../plugins/document-manager/anjuta-bookmarks.c:334
  27112987msgid "Add bookmark"
  27122988msgstr "Добавяне на отметка"
  27132989
  2714 #: ../plugins/document-manager/anjuta-bookmarks.c:317
   2990#: ../plugins/document-manager/anjuta-bookmarks.c:340
  27152991msgid "Remove bookmark"
  27162992msgstr "Премахване на отметка"
  27172993
  2718 #: ../plugins/document-manager/anjuta-bookmarks.c:331
  2719 #: ../plugins/document-manager/anjuta-bookmarks.c:393
  2720 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:418
   2994#: ../plugins/document-manager/anjuta-bookmarks.c:354
   2995#: ../plugins/document-manager/anjuta-bookmarks.c:414
   2996#: ../plugins/document-manager/plugin.c:449
  27212997msgid "Bookmarks"
  27222998msgstr "Отметки"
  27232999
  2724 #: ../plugins/document-manager/anjuta-bookmarks.c:339
   3000#: ../plugins/document-manager/anjuta-bookmarks.c:362
  27253001msgid "Rename"
  27263002msgstr "Преименуване"
  27273003
  2728 #: ../plugins/document-manager/anjuta-bookmarks.c:340
  2729 #: ../plugins/gtodo/callback.c:20 ../plugins/gtodo/callback.c:101
   3004#: ../plugins/document-manager/anjuta-bookmarks.c:363
   3005#: ../plugins/git/plugin.c:178
   3006#: ../plugins/snippets-manager/snippets-editor.ui.h:10
  27303007msgid "Remove"
  27313008msgstr "Премахване"
  27323009
  2733 #: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:399
   3010#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:454
  27343011msgid "Close file"
  27353012msgstr "Затваряне на файл"
  27363013
  2737 #: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:447
   3014#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:502
   3015#: ../plugins/project-manager/dialogs.c:576
  27383016msgid "Path:"
  27393017msgstr "Път:"
  27403018
  2741 #: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:564
   3019#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:622
  27423020#: ../plugins/file-loader/plugin.c:591 ../plugins/file-loader/plugin.c:894
  27433021#: ../plugins/file-loader/plugin.c:904 ../plugins/file-loader/plugin.c:917
   
  27453023msgstr "Отваряне на файл"
  27463024
  2747 #: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:583
  2748 #: ../plugins/message-view/message-view.c:94
   3025#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:641
   3026#: ../plugins/message-view/message-view.c:100
  27493027msgid "Save file as"
  27503028msgstr "Запазване на файл като"
  27513029
  2752 #: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:664
   3030#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:722
  27533031#, c-format
  27543032msgid ""
   
  27593037"Искате ли да го замените с този, който запазвате?"
  27603038
  2761 #: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:673
   3039#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:731
  27623040msgid "_Replace"
  27633041msgstr "_Замяна"
  27643042
  2765 #: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:1390
   3043#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:1449
  27663044msgid "[read-only]"
  27673045msgstr "[само за четене]"
   
  28003078
  28013079#: ../plugins/document-manager/anjuta-document-manager.ui.h:8
  2802 #: ../plugins/message-view/anjuta-message-manager-plugin.ui.h:13
   3080#: ../plugins/message-view/anjuta-message-manager-plugin.ui.h:10
  28033081msgid "Right"
  28043082msgstr "Вдясно"
   
  28253103
  28263104#: ../plugins/document-manager/anjuta-document-manager.ui.h:14
  2827 #: ../plugins/message-view/anjuta-message-manager-plugin.ui.h:17
   3105#: ../plugins/message-view/anjuta-message-manager-plugin.ui.h:13
  28283106msgid "Top"
  28293107msgstr "Горе"
  28303108
  2831 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:150
   3109#: ../plugins/document-manager/plugin.c:151
  28323110msgid "_Save"
  28333111msgstr "_Запазване"
  28343112
  2835 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:151
   3113#: ../plugins/document-manager/plugin.c:152
  28363114msgid "Save current file"
  28373115msgstr "Запазване на текущия файл"
  28383116
  2839 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:152
   3117#: ../plugins/document-manager/plugin.c:153
  28403118msgid "Save _As…"
  28413119msgstr "Запазване _като…"
  28423120
  2843 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:153
   3121#: ../plugins/document-manager/plugin.c:154
  28443122msgid "Save the current file with a different name"
  28453123msgstr "Запазване на текущия файл под друго име"
  28463124
  2847 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:155
   3125#: ../plugins/document-manager/plugin.c:156
  28483126msgid "Save A_ll"
  28493127msgstr "Запазване на в_сички"
  28503128
  2851 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:156
   3129#: ../plugins/document-manager/plugin.c:157
  28523130msgid "Save all currently open files, except new files"
  28533131msgstr "Запазване на всички отворени файлове, с изключение на новите"
  28543132
  2855 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:158
   3133#: ../plugins/document-manager/plugin.c:159
  28563134msgid "_Close File"
  28573135msgstr "_Затваряне на файл"
  28583136
  2859 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:159
   3137#: ../plugins/document-manager/plugin.c:160
  28603138msgid "Close current file"
  28613139msgstr "Затваряне на текущия файл"
  28623140
  2863 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:161
   3141#: ../plugins/document-manager/plugin.c:162
  28643142msgid "Close All"
  28653143msgstr "Затваряне на всички"
  28663144
  2867 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:162
   3145#: ../plugins/document-manager/plugin.c:163
  28683146msgid "Close all files"
  28693147msgstr "Затваряне на всички файлове"
  28703148
  2871 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:164
   3149#: ../plugins/document-manager/plugin.c:165
   3150msgid "Close Others"
   3151msgstr "Затваряне на другите"
   3152
   3153#: ../plugins/document-manager/plugin.c:166
   3154msgid "Close other documents"
   3155msgstr "Затваряне на другите документи"
   3156
   3157#: ../plugins/document-manager/plugin.c:168
  28723158msgid "Reload F_ile"
  28733159msgstr "Презареждане на ф_айл"
  28743160
  2875 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:165
   3161#: ../plugins/document-manager/plugin.c:169
  28763162msgid "Reload current file"
  28773163msgstr "Презареждане на текущия файл"
  28783164
  2879 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:167
   3165#: ../plugins/document-manager/plugin.c:171
  28803166msgid "Recent _Files"
  28813167msgstr "Последно отваряни _файлове"
  28823168
  2883 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:171
   3169#: ../plugins/document-manager/plugin.c:175
  28843170msgid "_Print…"
  28853171msgstr "От_печатване…"
  28863172
  2887 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:172
   3173#: ../plugins/document-manager/plugin.c:176
  28883174msgid "Print the current file"
  28893175msgstr "Печат на текущия файл"
  28903176
  2891 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:179
   3177#: ../plugins/document-manager/plugin.c:183
  28923178msgid "_Print Preview"
  28933179msgstr "П_реглед за печат"
  28943180
  2895 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:180
   3181#: ../plugins/document-manager/plugin.c:184
  28963182msgid "Preview the current file in print format"
  28973183msgstr "Преглед на текущия файл за печат"
  28983184
  2899 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:185
   3185#: ../plugins/document-manager/plugin.c:189
  29003186msgid "_Transform"
  29013187msgstr "_Преобразуване"
  29023188
  29033189#. menu title
  2904 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:186
   3190#: ../plugins/document-manager/plugin.c:190
  29053191msgid "_Make Selection Uppercase"
  29063192msgstr "_Задаване на избрания текст с главни букви"
  29073193
  2908 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:187
   3194#: ../plugins/document-manager/plugin.c:191
  29093195msgid "Make the selected text uppercase"
  29103196msgstr "Превръщане на избрания текст в главни букви"
  29113197
  2912 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:189
   3198#: ../plugins/document-manager/plugin.c:193
  29133199msgid "Make Selection Lowercase"
  29143200msgstr "Задаване на избрания текст с малки букви"
  29153201
  2916 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:190
   3202#: ../plugins/document-manager/plugin.c:194
  29173203msgid "Make the selected text lowercase"
  29183204msgstr "Превръщане на избрания текст в малки букви"
  29193205
  2920 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:192
   3206#: ../plugins/document-manager/plugin.c:196
  29213207msgid "Convert EOL to CRLF"
  29223208msgstr "Превръщане на EOL в CLRF"
  29233209
  2924 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:193
   3210#: ../plugins/document-manager/plugin.c:197
  29253211msgid "Convert End Of Line characters to DOS EOL (CRLF)"
  29263212msgstr "Превръщане на знаците за край на ред (EOL) във формат на ДОС (CLRF)"
  29273213
  2928 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:195
   3214#: ../plugins/document-manager/plugin.c:199
  29293215msgid "Convert EOL to LF"
  29303216msgstr "Превръщане на EOL в LF"
  29313217
  2932 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:196
   3218#: ../plugins/document-manager/plugin.c:200
  29333219msgid "Convert End Of Line characters to Unix EOL (LF)"
  29343220msgstr "Превръщане на знаците за край на ред (EOL) във формат на Юникс (LF)"
  29353221
  2936 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:198
   3222#: ../plugins/document-manager/plugin.c:202
  29373223msgid "Convert EOL to CR"
  29383224msgstr "Превръщане на EOL в CR"
  29393225
  2940 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:199
   3226#: ../plugins/document-manager/plugin.c:203
  29413227msgid "Convert End Of Line characters to Mac OS EOL (CR)"
  29423228msgstr "Превръщане на знаците за край на ред (EOL) във формат на Мак ОС (CR)"
  29433229
  2944 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:201
   3230#: ../plugins/document-manager/plugin.c:205
  29453231msgid "Convert EOL to Majority EOL"
  29463232msgstr "Превръщане на EOL според най-често срещания формат"
  29473233
  2948 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:202
   3234#: ../plugins/document-manager/plugin.c:206
  29493235msgid "Convert End Of Line characters to the most common EOL found in the file"
  29503236msgstr ""
   
  29523238"файла"
  29533239
  2954 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:207
   3240#: ../plugins/document-manager/plugin.c:211
  29553241msgid "_Select"
  29563242msgstr "_Избор"
  29573243
  2958 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:209
   3244#: ../plugins/document-manager/plugin.c:213
  29593245msgid "Select _All"
  29603246msgstr "Избиране на _всичко"
  29613247
  2962 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:210
   3248#: ../plugins/document-manager/plugin.c:214
  29633249msgid "Select all text in the editor"
  29643250msgstr "Избиране на целия текст в редактора"
  29653251
  2966 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:212
   3252#: ../plugins/document-manager/plugin.c:216
  29673253msgid "Select _Code Block"
  29683254msgstr "Избиране на блок с _код"
  29693255
  2970 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:213
   3256#: ../plugins/document-manager/plugin.c:217
  29713257msgid "Select the current code block"
  29723258msgstr "Избиране на текущия блок с код"
  29733259
  2974 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:218
   3260#: ../plugins/document-manager/plugin.c:222
  29753261msgid "Co_mment"
  29763262msgstr "_Коментар:"
   
  29783264#. Block comment: Uses line-comment (comment that affects only single line
  29793265#. such as '//' or '#') and comments a block of lines.
  2980 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:221
   3266#: ../plugins/document-manager/plugin.c:225
  29813267msgid "_Block Comment/Uncomment"
  29823268msgstr "Коментиране/раз-коментиране _ред по ред"
  29833269
  2984 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:222
   3270#: ../plugins/document-manager/plugin.c:226
  29853271msgid "Block comment the selected text"
  29863272msgstr "Коментиране на избрания текст ред по ред"
   
  29883274#. Box comment: Uses stream-comment to comment a block of lines, usually with
  29893275#. some decorations, to give an appearance of box.
  2990 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:226
   3276#: ../plugins/document-manager/plugin.c:230
  29913277msgid "Bo_x Comment/Uncomment"
  29923278msgstr "Коментиране/раз-коментиране на _блок"
  29933279
  2994 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:227
   3280#: ../plugins/document-manager/plugin.c:231
  29953281msgid "Box comment the selected text"
  29963282msgstr "Коментиране на избрания текст като блок"
   
  30003286#. arbitrary start position to arbitrary end position (can be in middle of
  30013287#. lines).
  3002 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:233
   3288#: ../plugins/document-manager/plugin.c:237
  30033289msgid "_Stream Comment/Uncomment"
  30043290msgstr "Коментиране/раз-коментиране на _последователност от знаци"
  30053291
  3006 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:234
   3292#: ../plugins/document-manager/plugin.c:238
  30073293msgid "Stream comment the selected text"
  30083294msgstr "Коментиране на избрания текст както е"
  30093295
  30103296#. menu title
  3011 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:240
   3297#: ../plugins/document-manager/plugin.c:244
  30123298msgid "_Line Number…"
  30133299msgstr "_Номер на ред…"
  30143300
  3015 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:241
   3301#: ../plugins/document-manager/plugin.c:245
  30163302msgid "Go to a particular line in the editor"
  30173303msgstr "Отиване до определен ред в редактора"
  30183304
  3019 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:243
   3305#: ../plugins/document-manager/plugin.c:247
  30203306msgid "Matching _Brace"
  30213307msgstr "Съвпадаща _скоба"
  30223308
  3023 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:244
   3309#: ../plugins/document-manager/plugin.c:248
  30243310msgid "Go to the matching brace in the editor"
  30253311msgstr "Отиване до съвпадаща скоба в редактора"
  30263312
  3027 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:246
   3313#: ../plugins/document-manager/plugin.c:250
  30283314msgid "_Start of Block"
  30293315msgstr "_Начало на блок"
  30303316
  3031 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:247
   3317#: ../plugins/document-manager/plugin.c:251
  30323318msgid "Go to the start of the current block"
  30333319msgstr "Отиване до началото на текущия блок"
  30343320
  3035 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:249
   3321#: ../plugins/document-manager/plugin.c:253
  30363322msgid "_End of Block"
  30373323msgstr "_Край на блок"
  30383324
  3039 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:250
   3325#: ../plugins/document-manager/plugin.c:254
  30403326msgid "Go to the end of the current block"
  30413327msgstr "Отиване до края на текущия блок"
  30423328
  30433329# FIXME: Ужасен превод.
  3044 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:252
   3330#: ../plugins/document-manager/plugin.c:256
  30453331msgid "Previous _History"
  30463332msgstr "Предишна _история"
  30473333
  3048 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:253
   3334#: ../plugins/document-manager/plugin.c:257
  30493335msgid "Go to previous history"
  30503336msgstr "Отиване на предишната история"
  30513337
  3052 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:255
   3338#: ../plugins/document-manager/plugin.c:259
  30533339msgid "Next Histor_y"
  30543340msgstr "Следваща истори_я"
  30553341
  3056 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:256
   3342#: ../plugins/document-manager/plugin.c:260
  30573343msgid "Go to next history"
  30583344msgstr "Отиване на следваща история"
  30593345
  3060 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:261 ../plugins/search/plugin.c:67
   3346#: ../plugins/document-manager/plugin.c:265
  30613347msgid "_Search"
  30623348msgstr "_Търсене"
  30633349
  3064 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:262
   3350#: ../plugins/document-manager/plugin.c:266
  30653351msgid "_Quick Search"
  30663352msgstr "_Бързо търсене"
  30673353
  3068 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:263
   3354#: ../plugins/document-manager/plugin.c:267
  30693355msgid "Quick editor embedded search"
  30703356msgstr "Вградено в редактора поле за бързо търсене"
  30713357
  3072 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:265
  3073 msgid "Quick _ReSearch"
  3074 msgstr "Бързо търсене _наново"
  3075 
  3076 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:266
  3077 msgid "Repeat quick search"
  3078 msgstr "Повтаряне на бързото търсене"
  3079 
  3080 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:271 ../plugins/gtodo/interface.c:168
  3081 #: ../src/anjuta-actions.h:30
  3082 #: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1882
   3358#: ../plugins/document-manager/plugin.c:269
   3359msgid "Find _Next"
   3360msgstr "Намиране на _следващ"
   3361
   3362#: ../plugins/document-manager/plugin.c:270
   3363msgid "Search for next appearance of term."
   3364msgstr "Търсене за следващата поява на текста."
   3365
   3366#: ../plugins/document-manager/plugin.c:272
   3367msgid "Find and R_eplace…"
   3368msgstr "Търсене и _заместване…"
   3369
   3370#: ../plugins/document-manager/plugin.c:273
   3371msgid "Search and replace"
   3372msgstr "Търсене и заместване"
   3373
   3374#: ../plugins/document-manager/plugin.c:275
   3375msgid "Find _Previous"
   3376msgstr "Намиране на _предишен"
   3377
   3378#: ../plugins/document-manager/plugin.c:277
   3379msgid "Repeat the last Find command"
   3380msgstr "Повтаряне на последната команда за търсене"
   3381
   3382#: ../plugins/document-manager/plugin.c:279
   3383msgid "Clear Highlight"
   3384msgstr "Изчистване на оцветяването"
   3385
   3386#: ../plugins/document-manager/plugin.c:280
   3387msgid "Clear all highlighted text"
   3388msgstr "Изчистване на оцветяването на текста"
   3389
   3390#: ../plugins/document-manager/plugin.c:286
   3391msgid "Case Sensitive"
   3392msgstr "Зачитане на главни/малки"
   3393
   3394#: ../plugins/document-manager/plugin.c:287
   3395msgid "Match case in search results."
   3396msgstr "При търсенето да се зачита регистърът на буквите."
   3397
   3398#: ../plugins/document-manager/plugin.c:290
   3399msgid "Highlight All"
   3400msgstr "Оцветяване на всички"
   3401
   3402#: ../plugins/document-manager/plugin.c:291
   3403msgid "Highlight all occurrences"
   3404msgstr "Оцветяване на всички появи"
   3405
   3406#: ../plugins/document-manager/plugin.c:294
   3407msgid "Regular Expression"
   3408msgstr "Регулярен израз"
   3409
   3410#: ../plugins/document-manager/plugin.c:295
   3411msgid "Search using regular expressions"
   3412msgstr "Търсене чрез регулярен израз"
   3413
   3414#: ../plugins/document-manager/plugin.c:301 ../src/anjuta-actions.h:30
   3415#: ../plugins/language-support-cpp-java/plugin.c:1197
   3416#: ../plugins/language-support-python/plugin.c:450
  30833417msgid "_Edit"
  30843418msgstr "_Редактиране"
  30853419
  30863420#. menu title
  3087 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:272
   3421#: ../plugins/document-manager/plugin.c:302
  30883422msgid "_Editor"
  30893423msgstr "_Редактор"
  30903424
  3091 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:279
   3425#: ../plugins/document-manager/plugin.c:309
  30923426msgid "_Add Editor View"
  30933427msgstr "_Добавяне на изглед на редактора"
  30943428
  3095 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:280
   3429#: ../plugins/document-manager/plugin.c:310
  30963430msgid "Add one more view of current document"
  30973431msgstr "Добавяне на един или повече изгледи на текущия документ"
  30983432
  3099 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:282
   3433#: ../plugins/document-manager/plugin.c:312
  31003434msgid "_Remove Editor View"
  31013435msgstr "_Премахване изгледа на редактора"
  31023436
  3103 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:283
   3437#: ../plugins/document-manager/plugin.c:313
  31043438msgid "Remove current view of the document"
  31053439msgstr "Премахване на текущия изглед на документа"
  31063440
  3107 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:285
   3441#: ../plugins/document-manager/plugin.c:315
  31083442msgid "U_ndo"
  31093443msgstr "_Отмяна"
  31103444
  3111 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:286 ../plugins/glade/plugin.c:4076
   3445#: ../plugins/document-manager/plugin.c:316
  31123446msgid "Undo the last action"
  31133447msgstr "Отмяна на последното действие"
  31143448
  3115 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:288
   3449#: ../plugins/document-manager/plugin.c:318
  31163450msgid "_Redo"
  31173451msgstr "_Повторение"
  31183452
  3119 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:289
   3453#: ../plugins/document-manager/plugin.c:319
  31203454msgid "Redo the last undone action"
  31213455msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
  31223456
  3123 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:291
   3457#: ../plugins/document-manager/plugin.c:321
  31243458msgid "C_ut"
  31253459msgstr "О_трязване"
  31263460
  3127 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:292
   3461#: ../plugins/document-manager/plugin.c:322
  31283462msgid "Cut the selected text from the editor to the clipboard"
  31293463msgstr "Отрязване на избрания текст от редактора в буфера за обмен"
   
  31313465#. Action name
  31323466#. Stock icon, if any
  3133 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:294 ../plugins/terminal/terminal.c:609
   3467#: ../plugins/document-manager/plugin.c:324 ../plugins/terminal/terminal.c:561
  31343468msgid "_Copy"
  31353469msgstr "_Копиране"
  31363470
  3137 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:295
   3471#: ../plugins/document-manager/plugin.c:325
  31383472msgid "Copy the selected text to the clipboard"
  31393473msgstr "Копиране на избрания текст в буфера за обмен"
  31403474
  3141 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:297 ../plugins/terminal/terminal.c:617
   3475#: ../plugins/document-manager/plugin.c:327 ../plugins/terminal/terminal.c:569
  31423476msgid "_Paste"
  31433477msgstr "_Поставяне"
  31443478
  3145 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:298
   3479#: ../plugins/document-manager/plugin.c:328
  31463480msgid "Paste the content of clipboard at the current position"
  31473481msgstr "Поставяне съдържанието на буфера за обмен на текущата позиция"
  31483482
  3149 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:306
   3483#: ../plugins/document-manager/plugin.c:336
  31503484msgid "_Clear"
  31513485msgstr "_Изчистване"
  31523486
  3153 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:307
   3487#: ../plugins/document-manager/plugin.c:337
  31543488msgid "Delete the selected text from the editor"
  31553489msgstr "Изтриване на избрания текст от редактора"
  31563490
  3157 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:310
   3491#: ../plugins/document-manager/plugin.c:340
  31583492msgid "_Auto-Complete"
  31593493msgstr "_Автоматично дописване"
  31603494
  3161 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:311
   3495#: ../plugins/document-manager/plugin.c:341
  31623496msgid "Auto-complete the current word"
  31633497msgstr "Автоматично дописване на текущата дума"
  31643498
  3165 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:316
   3499#: ../plugins/document-manager/plugin.c:347
  31663500msgid "_Line Number Margin"
  31673501msgstr "_Номера на редове"
  31683502
  3169 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:317
   3503#: ../plugins/document-manager/plugin.c:348
  31703504msgid "Show/Hide line numbers"
  31713505msgstr "Показване/скриване номерата на редовете"
  31723506
  3173 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:319
   3507#: ../plugins/document-manager/plugin.c:350
  31743508msgid "_Marker Margin"
  31753509msgstr "_Обозначителни знаци"
  31763510
  3177 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:320
   3511#: ../plugins/document-manager/plugin.c:351
  31783512msgid "Show/Hide marker margin"
  31793513msgstr "Показване/скриване на поле за обозначителни знаци"
  31803514
  3181 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:322
   3515#: ../plugins/document-manager/plugin.c:353
  31823516msgid "_Code Fold Margin"
  31833517msgstr "_Поле за пренасяне на код"
  31843518
  3185 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:323
   3519#: ../plugins/document-manager/plugin.c:354
  31863520msgid "Show/Hide code fold margin"
  31873521msgstr "Показване/скриване на поле за пренасяне на дълги редове"
  31883522
  3189 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:325
   3523#: ../plugins/document-manager/plugin.c:356
  31903524msgid "_Indentation Guides"
  31913525msgstr "Н_иво на отстъп"
  31923526
  3193 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:326
   3527#: ../plugins/document-manager/plugin.c:357
  31943528msgid "Show/Hide indentation guides"
  31953529msgstr "Показване/скриване на нивото на отстъп"
  31963530
  3197 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:328
   3531#: ../plugins/document-manager/plugin.c:359
  31983532msgid "_White Space"
  31993533msgstr "_Шпации и табулации"
  32003534
  3201 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:329
   3535#: ../plugins/document-manager/plugin.c:360
  32023536msgid "Show/Hide white spaces"
  32033537msgstr "Показване/скриване на шпации и табулации"
  32043538
  3205 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:331
   3539#: ../plugins/document-manager/plugin.c:362
  32063540msgid "_Line End Characters"
  32073541msgstr "Знаци за край на _ред"
  32083542
  3209 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:332
   3543#: ../plugins/document-manager/plugin.c:363
  32103544msgid "Show/Hide line end characters"
  32113545msgstr "Показване/скриване на знаците за край на ред"
  32123546
  3213 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:334
   3547#: ../plugins/document-manager/plugin.c:365
  32143548msgid "Line _Wrapping"
  32153549msgstr "Пренасяне на _дълги редове"
  32163550
  3217 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:335
   3551#: ../plugins/document-manager/plugin.c:366
  32183552msgid "Enable/disable line wrapping"
  32193553msgstr "Включване/изключване на автоматичното пренасяне на дълги редове"
  32203554
  3221 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:340
   3555#: ../plugins/document-manager/plugin.c:371
  32223556msgid "Zoom In"
  32233557msgstr "Увеличаване"
  32243558
  3225 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:341
   3559#: ../plugins/document-manager/plugin.c:372
  32263560msgid "Zoom in: Increase font size"
  32273561msgstr "Увеличаване: уголемяване размера на шрифта"
  32283562
  3229 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:343
   3563#: ../plugins/document-manager/plugin.c:374
  32303564msgid "Zoom Out"
  32313565msgstr "Намаляване"
  32323566
  3233 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:344
   3567#: ../plugins/document-manager/plugin.c:375
  32343568msgid "Zoom out: Decrease font size"
  32353569msgstr "Намаляване: намаляване размера на шрифта"
  32363570
  3237 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:349
   3571#: ../plugins/document-manager/plugin.c:380
  32383572msgid "_Highlight Mode"
  3239 msgstr "Начин за _осветяване"
   3573msgstr "Начин за _оцветяване"
  32403574
  32413575# FIXME: Отново ужасен превод.
  3242 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:353
   3576#: ../plugins/document-manager/plugin.c:384
  32433577msgid "_Close All Folds"
  32443578msgstr "_Затваряне на всички сгъвки"
  32453579
  3246 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:354
   3580#: ../plugins/document-manager/plugin.c:385
  32473581msgid "Close all code folds in the editor"
  32483582msgstr "Затваряне на всички сгъвания на кода в редактора"
  32493583
  3250 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:356
   3584#: ../plugins/document-manager/plugin.c:387
  32513585msgid "_Open All Folds"
  32523586msgstr "_Отваряне на всички сгъвки"
  32533587
  3254 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:357
   3588#: ../plugins/document-manager/plugin.c:388
  32553589msgid "Open all code folds in the editor"
  32563590msgstr "Отваряне на всички сгъвания на код в редактора"
  32573591
  3258 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:359
   3592#: ../plugins/document-manager/plugin.c:390
  32593593msgid "_Toggle Current Fold"
  32603594msgstr "_Задаване на текуща сгъвка"
  32613595
  3262 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:360
   3596#: ../plugins/document-manager/plugin.c:391
  32633597msgid "Toggle current code fold in the editor"
  32643598msgstr "Задаване на текущото сгъване на код в редактора"
  32653599
  3266 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:365
   3600#: ../plugins/document-manager/plugin.c:396
  32673601msgid "_Documents"
  32683602msgstr "Д_окументи"
  32693603
  3270 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:366
   3604#: ../plugins/document-manager/plugin.c:397
  32713605msgid "Previous Document"
  32723606msgstr "Предишен документ"
  32733607
  3274 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:367
   3608#: ../plugins/document-manager/plugin.c:398
  32753609msgid "Switch to previous document"
  32763610msgstr "Превключване на предишния документ"
  32773611
  3278 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:369
   3612#: ../plugins/document-manager/plugin.c:400
  32793613msgid "Next Document"
  32803614msgstr "Следващ документ"
  32813615
  3282 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:370
   3616#: ../plugins/document-manager/plugin.c:401
  32833617msgid "Switch to next document"
  32843618msgstr "Превключване на следващия документ"
  32853619
  3286 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:375
   3620#: ../plugins/document-manager/plugin.c:406
  32873621msgid "Bookmar_k"
  32883622msgstr "Отметк_и"
  32893623
  3290 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:376
  3291 msgid "_Add Bookmark"
  3292 msgstr "_Добавяне на отметка"
  3293 
  3294 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:377
  3295 msgid "Add a bookmark at the current line position"
  3296 msgstr "Добавяне на отметка за текущата позиция на реда"
  3297 
  3298 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:379
   3624#: ../plugins/document-manager/plugin.c:407
   3625msgid "_Toggle Bookmark"
   3626msgstr "_Превключване на отметка"
   3627
   3628#: ../plugins/document-manager/plugin.c:408
   3629msgid "Toggle bookmark at the current line position"
   3630msgstr "Добавяне/махане на отметка за текущата позиция на реда"
   3631
   3632#: ../plugins/document-manager/plugin.c:410
  32993633msgid "_Previous Bookmark"
  33003634msgstr "П_редишна отметка"
  33013635
  3302 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:380
   3636#: ../plugins/document-manager/plugin.c:411
  33033637msgid "Jump to the previous bookmark in the file"
  33043638msgstr "Скок до предишна отметка във файла"
  33053639
  3306 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:382
   3640#: ../plugins/document-manager/plugin.c:413
  33073641msgid "_Next Bookmark"
  33083642msgstr "_Следваща отметка"
  33093643
  3310 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:383
   3644#: ../plugins/document-manager/plugin.c:414
  33113645msgid "Jump to the next bookmark in the file"
  33123646msgstr "Скок до следващата отметка във файла"
  33133647
  3314 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:385
   3648#: ../plugins/document-manager/plugin.c:416
  33153649msgid "_Clear All Bookmarks"
  33163650msgstr "_Изчистване на всички отметки"
  33173651
  3318 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:386
   3652#: ../plugins/document-manager/plugin.c:417
  33193653msgid "Clear bookmarks"
  33203654msgstr "Изчистване на отметките"
  33213655
  3322 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:405
   3656#: ../plugins/document-manager/plugin.c:436
  33233657msgid "Editor file operations"
  33243658msgstr "Операции с файлове в редактора"
  33253659
  3326 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:406
   3660#: ../plugins/document-manager/plugin.c:437
  33273661msgid "Editor print operations"
  33283662msgstr "Операции за печат в редактора"
  33293663
  3330 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:407
   3664#: ../plugins/document-manager/plugin.c:438
  33313665msgid "Editor text transformation"
  33323666msgstr "Преобразуване на текст в редактора"
  33333667
  3334 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:408
   3668#: ../plugins/document-manager/plugin.c:439
  33353669msgid "Editor text selection"
  33363670msgstr "Избиране на текст в редактора"
  33373671
  33383672#. { actions_insert, G_N_ELEMENTS (actions_insert), "ActionGroupEditorInsert", N_("Editor text insertions") },
  3339 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:410
   3673#: ../plugins/document-manager/plugin.c:441
  33403674msgid "Editor code commenting"
  33413675msgstr "Коментиране на код в редактора"
  33423676
  3343 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:411
   3677#: ../plugins/document-manager/plugin.c:442
  33443678msgid "Editor navigations"
  33453679msgstr "Навигация в редактора"
  33463680
  3347 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:412
   3681#: ../plugins/document-manager/plugin.c:443
  33483682msgid "Editor edit operations"
  33493683msgstr "Операции за редактиране в редактора"
  33503684
  3351 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:413
   3685#: ../plugins/document-manager/plugin.c:444
  33523686msgid "Editor zoom operations"
  33533687msgstr "Операции за мащаб в редактора"
  33543688
  3355 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:414
   3689#: ../plugins/document-manager/plugin.c:445
  33563690msgid "Editor syntax highlighting styles"
  3357 msgstr "Стилове на осветяване на синтаксиса в редактора"
  3358 
  3359 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:415
   3691msgstr "Стилове на оцветяване на синтаксиса в редактора"
   3692
   3693#: ../plugins/document-manager/plugin.c:446
  33603694msgid "Editor text formating"
  33613695msgstr "Форматиране на текст в редактора"
  33623696
  3363 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:416
   3697#: ../plugins/document-manager/plugin.c:447
  33643698msgid "Simple searching"
  33653699msgstr "Обикновено търсене"
  33663700
  3367 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:417
  3368 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:1734
  3369 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:2151
  3370 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:2161
   3701#. DocmanPlugin* plugin = ANJUTA_PLUGIN_DOCMAN (ipref);
   3702#: ../plugins/document-manager/plugin.c:448
   3703#: ../plugins/document-manager/plugin.c:1795
   3704#: ../plugins/document-manager/plugin.c:2217
   3705#: ../plugins/document-manager/plugin.c:2226
  33713706msgid "Documents"
  33723707msgstr "Документи"
  33733708
  3374 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:422
   3709#: ../plugins/document-manager/plugin.c:453
  33753710msgid "Editor view settings"
  33763711msgstr "Настройки за преглед на редактора"
  33773712
  3378 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:607
   3713#: ../plugins/document-manager/plugin.c:455
   3714msgid "Toggle search options"
   3715msgstr "Включване/изключване на настройки по търсенето"
   3716
   3717#: ../plugins/document-manager/plugin.c:644
  33793718msgid "Reload"
  33803719msgstr "Презареждане"
  33813720
  3382 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:613
   3721#: ../plugins/document-manager/plugin.c:650
  33833722msgid "Go to"
  33843723msgstr "Отиване до"
  33853724
  33863725# От OOo -- в Abiword е различно и по-кофти.
  3387 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:928
   3726#: ../plugins/document-manager/plugin.c:982
  33883727msgid "OVR"
  33893728msgstr "ЗАМ"
  33903729
  3391 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:932
   3730#: ../plugins/document-manager/plugin.c:986
  33923731msgid "INS"
  33933732msgstr "ВМК"
  33943733
  3395 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:938
  3396 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:941
   3734#: ../plugins/document-manager/plugin.c:992
   3735#: ../plugins/document-manager/plugin.c:995
  33973736msgid "Zoom"
  33983737msgstr "Мащаб"
  33993738
  3400 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:944
   3739#: ../plugins/document-manager/plugin.c:998
  34013740msgid "Col"
  34023741msgstr "Колона"
  34033742
  3404 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:945
   3743#: ../plugins/document-manager/plugin.c:999
  34053744msgid "Mode"
  34063745msgstr "Режим"
  34073746
  3408 #. Automatic highlight menu
  3409 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:1025
  3410 msgid "Automatic"
  3411 msgstr "Автоматично"
  3412 
  34133747#. this may fail, too
  3414 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:1558
   3748#: ../plugins/document-manager/plugin.c:1637
  34153749#, c-format
  34163750msgid "Autosave failed for %s"
  34173751msgstr "Неуспех при автоматично запазване на %s"
  34183752
  3419 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:1572
   3753#: ../plugins/document-manager/plugin.c:1651
  34203754msgid "Autosave completed"
  34213755msgstr "Автоматично запазване завърши"
  34223756
  3423 #: ../plugins/document-manager/search-box.c:383
   3757#: ../plugins/document-manager/search-box.c:494
   3758#, c-format
   3759msgid "Search for \"%s\" reached the end and wrapped around."
   3760msgstr "Търсенето за „%s“ достигна края и продължи отначало."
   3761
   3762#: ../plugins/document-manager/search-box.c:500
   3763#, c-format
   3764msgid ""
   3765"Search for \"%s\" reached the end and wrapped around but no new match was "
   3766"found."
   3767msgstr ""
   3768"Търсенето за „%s“ достигна края и продължи отначало, но не бе открито друго "
   3769"съвпадение."
   3770
   3771#: ../plugins/document-manager/search-box.c:543
  34243772#, c-format
  34253773msgid "Search for \"%s\" reached the end and was continued at the top."
  34263774msgstr "Търсенето за „%s“ достигна края и продължи отначало."
  34273775
  3428 #: ../plugins/document-manager/search-box.c:389
   3776#: ../plugins/document-manager/search-box.c:549
  34293777#, c-format
  34303778msgid ""
   
  34353783"съвпадение."
  34363784
  3437 #: ../plugins/document-manager/search-box.c:446
  3438 #: ../plugins/search/anjuta-search.ui.h:18
  3439 msgid "Match case"
  3440 msgstr "Зачитане на малки/главни"
   3785#: ../plugins/document-manager/search-box.c:584
   3786#, c-format
   3787msgid "Search for \"%s\" reached top and was continued at the bottom."
   3788msgstr "Търсенето за „%s“ достигна началото и продължи от края."
   3789
   3790#: ../plugins/document-manager/search-box.c:590
   3791#, c-format
   3792msgid ""
   3793"Search for \"%s\" reached top and was continued at the bottom but no new "
   3794"match was found."
   3795msgstr ""
   3796"Търсенето за „%s“ достигна началото и продължи от края, но не бе открито "
   3797"друго съвпадение."
   3798
   3799#: ../plugins/document-manager/search-box.c:984
   3800msgid "Replace"
   3801msgstr "Заместване"
   3802
   3803#: ../plugins/document-manager/search-box.c:989
   3804msgid "Replace all"
   3805msgstr "Заместване на всички"
  34413806
  34423807#. we create a placeholder menuitem, to be used in case
   
  34673832
  34683833#: ../plugins/file-loader/anjuta-recent-chooser-menu.c:937
  3469 #: ../plugins/starter/starter.c:111
   3834#: ../plugins/starter/plugin.c:167
  34703835#, c-format
  34713836msgid "Open '%s'"
   
  35393904
  35403905#: ../plugins/file-loader/plugin.c:497 ../plugins/patch/patch-plugin.c:122
  3541 #: ../plugins/run-program/parameters.c:308
   3906#: ../plugins/run-program/parameters.c:312
  35423907msgid "All files"
  35433908msgstr "Всички файлове"
   
  35573922#: ../plugins/file-loader/plugin.c:526
  35583923msgid "Java source files"
  3559 msgstr "Файлове с изходен код на Джава"
   3924msgstr "Файлове с изходен код на Java"
  35603925
  35613926#: ../plugins/file-loader/plugin.c:532
   
  35733938#: ../plugins/file-loader/plugin.c:550
  35743939msgid "Python source files"
  3575 msgstr "Файлове с изходен код на Питон"
   3940msgstr "Файлове с изходен код на Python"
  35763941
  35773942#: ../plugins/file-loader/plugin.c:555
   
  36684033msgstr "Изберете приставка за отварянето на <b>%s</b>."
  36694034
  3670 #: ../plugins/file-loader/plugin.c:1441 ../plugins/project-import/plugin.c:205
  3671 msgid "Open With"
  3672 msgstr "Отваряне с"
   4035#: ../plugins/file-loader/plugin.c:1441
   4036msgid "<b>Open With</b>"
   4037msgstr "<b>Отваряне с</b>"
  36734038
  36744039#: ../plugins/file-manager/file-manager.ui.h:1
   
  36984063
  36994064#: ../plugins/file-manager/file-manager.ui.h:7
  3700 #: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2122 ../plugins/symbol-db/plugin.c:2201
  3701 #: ../plugins/symbol-db/anjuta-symbol-db.ui.h:6
   4065#: ../plugins/symbol-db/plugin.c:2173
   4066#: ../plugins/symbol-db/anjuta-symbol-db.ui.h:3
  37024067msgid "Global"
  37034068msgstr "Глобално"
   
  37074072msgstr "Основна папка ако няма отворен проект:"
  37084073
  3709 #: ../plugins/file-manager/file-model.c:120
   4074#: ../plugins/file-manager/file-model.c:120 ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:30
  37104075msgid "Loading..."
  37114076msgstr "Зареждане…"
   
  37154080msgstr "Файл"
  37164081
  3717 #: ../plugins/file-manager/file-view.c:656
   4082#: ../plugins/file-manager/file-view.c:652
  37184083msgid "Base URI"
  37194084msgstr "Основен адрес"
  37204085
  37214086# FIXME
  3722 #: ../plugins/file-manager/file-view.c:657
   4087#: ../plugins/file-manager/file-view.c:653
  37234088msgid "URI of the top-most path displayed"
  37244089msgstr "Основен адрес на пътя"
  37254090
  3726 #: ../plugins/file-manager/plugin.c:74
   4091#: ../plugins/file-manager/plugin.c:75
  37274092msgid "_Rename"
  37284093msgstr "_Преименуване"
  37294094
  3730 #: ../plugins/file-manager/plugin.c:74
   4095#: ../plugins/file-manager/plugin.c:75
  37314096msgid "Rename file or directory"
  37324097msgstr "Преименуване на файл или папка"
  37334098
  3734 #: ../plugins/file-manager/plugin.c:298
   4099#: ../plugins/file-manager/plugin.c:294
  37354100msgid "File manager popup actions"
  37364101msgstr "Действия на файловия мениджър"
  37374102
  3738 #: ../plugins/file-manager/plugin.c:331
   4103#: ../plugins/file-manager/plugin.c:327 ../plugins/git/plugin.c:162
  37394104msgid "Files"
  37404105msgstr "Файлове"
  37414106
  3742 #: ../plugins/file-manager/plugin.c:460 ../plugins/file-manager/plugin.c:469
   4107#: ../plugins/file-manager/plugin.c:457 ../plugins/file-manager/plugin.c:466
  37434108#: ../plugins/file-manager/file-manager.plugin.in.h:1
  37444109msgid "File Manager"
   
  37744139
  37754140#: ../plugins/file-wizard/anjuta-file-wizard.ui.h:9
  3776 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:64 ../plugins/macro/anjuta-macro.ui.h:6
   4141#: ../plugins/am-project/am-properties.c:48 ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:35
   4142#: ../plugins/project-manager/dialogs.c:581
  37774143#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:6
  37784144msgid "Name:"
   
  37804146
  37814147#: ../plugins/file-wizard/anjuta-file-wizard.ui.h:10
  3782 #: ../plugins/starter/starter.c:422
  37834148msgid "New File"
  37844149msgstr "Нов файл"
  37854150
  37864151#: ../plugins/file-wizard/anjuta-file-wizard.ui.h:12
  3787 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1527
  3788 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:353
   4152#: ../plugins/project-manager/dialogs.c:603
  37894153msgid "Type:"
  37904154msgstr "Тип:"
   
  38124176#: ../plugins/file-wizard/file.c:88
  38134177msgid "Java Source File"
  3814 msgstr "Файл с изходен код на Джава"
   4178msgstr "Файл с изходен код на Java"
  38154179
  38164180#: ../plugins/file-wizard/file.c:89
   
  38204184#: ../plugins/file-wizard/file.c:90
  38214185msgid "Python Source File"
  3822 msgstr "Файл с изходен код на Питон"
   4186msgstr "Файл с изходен код на Python"
  38234187
  38244188#: ../plugins/file-wizard/file.c:91
   
  38274191
  38284192#: ../plugins/file-wizard/file.c:92
   4193msgid "Vala Source File"
   4194msgstr "Файл с изходен код на Vala"
   4195
   4196#: ../plugins/file-wizard/file.c:93
  38294197msgid "Other"
  38304198msgstr "Друг"
  38314199
  3832 #: ../plugins/file-wizard/file.c:105
   4200#: ../plugins/file-wizard/file.c:106
  38334201msgid "BSD Public License"
  38344202msgstr "BSD Public License"
   
  38384206msgstr "Неуспех при изграждането на потребителски интерфейс за нов файл"
  38394207
  3840 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-config.c:98 ../plugins/gbf-am/gbf-am-config.c:132
  3841 msgid "Invalid GbfAmConfigValue type"
  3842 msgstr "Невалиден тип GbfAmConfigValue"
  3843 
  3844 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-dialogs.ui.h:1
  3845 msgid "Add _Package"
  3846 msgstr "Добавяне на _пакет"
  3847 
  3848 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-dialogs.ui.h:2
  3849 msgid "Add _module"
  3850 msgstr "Добавяне на _модул"
  3851 
  3852 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-dialogs.ui.h:4
  3853 msgid "Packages"
  3854 msgstr "Пакети"
  3855 
  3856 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-dialogs.ui.h:5
  3857 msgid "Select Package to add:"
  3858 msgstr "Избор на пакет за добавяне:"
  3859 
  3860 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-dialogs.ui.h:6
  3861 msgid "Select package"
  3862 msgstr "Избор на пакет"
  3863 
  3864 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-dialogs.ui.h:7
  3865 msgid "Variables"
  3866 msgstr "Променливи"
  3867 
  3868 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:199
  3869 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3352
  3870 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:197
  3871 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3253
   4208#: ../plugins/dir-project/dir-project.c:133
   4209#: ../plugins/dir-project/dir-project.c:156
   4210#, c-format
   4211msgid "Missing name"
   4212msgstr "Липсва име"
   4213
   4214#: ../plugins/dir-project/dir-project.c:780
   4215#: ../plugins/am-project/am-project.c:89 ../plugins/mk-project/mk-project.c:66
   4216msgid "Group"
   4217msgstr "Група"
   4218
   4219#: ../plugins/dir-project/dir-project.c:783
   4220#: ../plugins/am-project/am-project.c:96 ../plugins/mk-project/mk-project.c:70
   4221msgid "Source"
   4222msgstr "Изходен код"
   4223
   4224#: ../plugins/dir-project/dir-project.c:899
   4225#: ../plugins/dir-project/dir-project.c:909
   4226#: ../plugins/mk-project/mk-project.c:977
   4227#: ../plugins/mk-project/mk-project.c:987
   4228#, c-format
   4229msgid "Project doesn't allow to set properties"
   4230msgstr "Проектът не позволява задаването на свойства"
   4231
   4232#: ../plugins/am-project/am-project.c:112
   4233msgid "Shared Library"
   4234msgstr "Споделена библиотека"
   4235
   4236#: ../plugins/am-project/am-project.c:119
  38724237msgid "Static Library"
  38734238msgstr "Статична библиотека"
  38744239
  3875 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:202
  3876 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3354
  3877 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:200
  3878 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3255
  3879 msgid "Shared Library"
  3880 msgstr "Споделена библиотека"
  3881 
  3882 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:205
  3883 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3358
  3884 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:203
  3885 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3257
   4240#: ../plugins/am-project/am-project.c:133
   4241msgid "Python Module"
   4242msgstr "Модул на Python"
   4243
   4244#: ../plugins/am-project/am-project.c:140
   4245msgid "Java Module"
   4246msgstr "Модул на Java"
   4247
   4248#: ../plugins/am-project/am-project.c:147
   4249msgid "Lisp Module"
   4250msgstr "Модул на Lisp"
   4251
   4252#: ../plugins/am-project/am-project.c:154
   4253msgid "Header Files"
   4254msgstr "Заглавни файлове"
   4255
   4256#: ../plugins/am-project/am-project.c:161
  38864257msgid "Man Documentation"
  38874258msgstr "Страници на ръководства (man)"
  38884259
  3889 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:208
  3890 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3360
  3891 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:206
  3892 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3259
   4260#: ../plugins/am-project/am-project.c:168
   4261msgid "Info Documentation"
   4262msgstr "Документация във формат Info"
   4263
   4264#: ../plugins/am-project/am-project.c:175
  38934265msgid "Miscellaneous Data"
  38944266msgstr "Разни данни"
  38954267
  3896 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:211
  3897 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3364
  3898 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:209
  3899 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3263
   4268#: ../plugins/am-project/am-project.c:182
  39004269msgid "Script"
  39014270msgstr "Скрипт"
  39024271
  3903 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:214
  3904 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3366
  3905 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:212
  3906 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3265
  3907 msgid "Info Documentation"
  3908 msgstr "Документация във формат Info"
  3909 
  3910 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:217
  3911 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:215
  3912 msgid "Lisp Module"
  3913 msgstr "Модул на Лисп"
  3914 
  3915 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:220
  3916 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3356
  3917 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:218
  3918 msgid "Header Files"
  3919 msgstr "Заглавни файлове"
  3920 
  3921 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:223
  3922 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3368
  3923 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:221
  3924 msgid "Java Module"
  3925 msgstr "Модул на Джава"
  3926 
  3927 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:226
  3928 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3370
  3929 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:224
  3930 msgid "Python Module"
  3931 msgstr "Модул на Питон"
  3932 
  3933 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:229
  3934 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:227
  3935 msgid "Generic rule"
  3936 msgstr "Обикновено правило"
  3937 
  3938 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:232
  3939 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:230
  3940 msgid "Extra target"
  3941 msgstr "Допълнителна цел"
  3942 
  3943 # Не е „конфигурационен файл“ в общия смисъл на думата.
  3944 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:235
  3945 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:233
  3946 msgid "Configure file"
  3947 msgstr "Файл, генериран от „configure“"
  3948 
  3949 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:238
  3950 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:236
  3951 msgid "Interface file"
  3952 msgstr "Файл за графичен интерфейс"
  3953 
  3954 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:241
  3955 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:239
  3956 msgid "GLib mkenums"
  3957 msgstr "Файл, генериран от glib-mkenums"
  3958 
  3959 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:244
  3960 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:242
  3961 msgid "GLib genmarshal"
  3962 msgstr "Файл, генериран от glib-genmarshal"
  3963 
  3964 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:247
  3965 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:245
  3966 msgid "Intl rule"
  3967 msgstr "Правило на „intltool“"
  3968 
  3969 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2559
  3970 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2637
  3971 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2846
  3972 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3055
  3973 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3205
  3974 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2506
  3975 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2584
  3976 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2812
  3977 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2998
  3978 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3146
  3979 msgid "Group doesn't exist"
  3980 msgstr "Групата не съществува"
  3981 
  3982 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2579
  3983 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2682
  3984 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3098
  3985 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3320
  3986 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3541
  3987 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2526
  3988 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2629
  3989 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3041
  3990 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3221
  3991 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3407
  3992 msgid "Target doesn't exist"
  3993 msgstr "Целта не съществува"
  3994 
  3995 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2613
  3996 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2657
  3997 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2700
  3998 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3016
  3999 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3076
  4000 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3280
  4001 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3341
  4002 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3649
  4003 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3710
  4004 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2560
  4005 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2604
  4006 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2647
  4007 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2959
  4008 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3019
  4009 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3182
  4010 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3242
  4011 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3474
  4012 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3535
  4013 msgid "Unable to update project"
  4014 msgstr "Неуспех при обновяването на проекта"
  4015 
  4016 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2743
  4017 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2692
  4018 msgid "Invalid or remote path (only local paths supported)"
  4019 msgstr "Невалиден или отдалечен път (поддържат се само локални)"
  4020 
  4021 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2751
  4022 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2713
  4023 #: ../plugins/dir-project/dir-project.c:693
  4024 #: ../plugins/dir-project/dir-project.c:765
  4025 #, c-format
  4026 msgid "Project doesn't exist or invalid path"
  4027 msgstr "Проектът не съществува или пътят е невалиден"
  4028 
  4029 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2762
  4030 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2727
  4031 msgid "Malformed project"
  4032 msgstr "Невалиден проект"
  4033 
  4034 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2959
  4035 msgid "Please specify group name"
  4036 msgstr "Задайте име на група"
  4037 
  4038 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2973
  4039 msgid "Group name can only contain alphanumeric, '_', '-' or '.' characters"
  4040 msgstr ""
  4041 "Името на групата може да съдържа само знаци за букви, цифри, „_“, „-“ или „.“"
  4042 
  4043 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2982
  4044 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2925
  4045 msgid "Parent group doesn't exist"
  4046 msgstr "Родителската група не съществува"
  4047 
  4048 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:2993
  4049 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2936
  4050 msgid "Group already exists"
  4051 msgstr "Групата вече съществува"
  4052 
  4053 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3003
  4054 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3030
  4055 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2946
  4056 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2973
  4057 msgid "Group couldn't be created"
  4058 msgstr "Неуспех при създаването на групата"
  4059 
  4060 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3063
  4061 msgid "Group couldn't be removed"
  4062 msgstr "Неуспех при премахването на групата"
  4063 
  4064 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3213
  4065 msgid "Please specify target name"
  4066 msgstr "Задайте име на цел"
  4067 
  4068 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3227
  4069 msgid "Target name can only contain alphanumeric, '_', '-' or '.' characters"
  4070 msgstr ""
  4071 "Името на целта може да съдържа само знаци за букви, цифри, „_“, „-“ или „.“"
  4072 
  4073 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3236
  4074 msgid "Shared library target name must be of the form 'libxxx.la'"
  4075 msgstr ""
  4076 "Името на цел за споделена библиотека трябва да съответства на формата "
  4077 "„libxxx.la“"
  4078 
  4079 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3245
  4080 msgid "Static library target name must be of the form 'libxxx.a'"
  4081 msgstr ""
  4082 "Името на цел за статична библиотека трябва да съответства на формата „libxxx."
  4083 "a“"
  4084 
  4085 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3257
  4086 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3159
  4087 msgid "Target already exists"
  4088 msgstr "Целта вече съществува"
  4089 
  4090 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3267
  4091 msgid "General failure in target creation"
  4092 msgstr "Обща грешка при създаването на целта"
  4093 
  4094 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3295
  4095 msgid "Newly created target could not be identified"
  4096 msgstr "Неуспех при идентифицирането на новосъздадената цел"
  4097 
  4098 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3328
  4099 msgid "Target couldn't be removed"
  4100 msgstr "Неуспех при премахването на целта"
  4101 
  4102 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3428
  4103 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3687
  4104 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3317
  4105 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3512
  4106 msgid "Source doesn't exist"
  4107 msgstr "Изходният код не съществува"
  4108 
  4109 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3532
   4272#: ../plugins/am-project/am-project.c:196
   4273msgid "Package"
   4274msgstr "Пакет"
   4275
   4276#: ../plugins/am-project/am-project.c:1600
   4277#, c-format
   4278msgid "Unable to parse project file"
   4279msgstr "Неуспех при анализирането на файла на проекта"
   4280
   4281#: ../plugins/am-project/am-properties.c:51
   4282msgid "Project name, it can contain spaces by example 'GNU Autoconf'"
   4283msgstr "Име на проекта, може да съдържа празни знаци, напр. „GNU Autoconf“"
   4284
   4285#: ../plugins/am-project/am-properties.c:56
   4286#: ../plugins/project-wizard/templates/minimal.wiz.in.h:26
   4287#: ../plugins/project-wizard/templates/terminal.wiz.in.h:26
   4288#: ../plugins/project-wizard/templates/cpp.wiz.in.h:26
   4289#: ../plugins/project-wizard/templates/gtk.wiz.in.h:31
   4290#: ../plugins/project-wizard/templates/anjuta-plugin.wiz.in.h:46
   4291#: ../plugins/project-wizard/templates/gtkmm.wiz.in.h:29
   4292#: ../plugins/project-wizard/templates/wxwin.wiz.in.h:25
   4293#: ../plugins/project-wizard/templates/xlib.wiz.in.h:27
   4294#: ../plugins/project-wizard/templates/xlib-dock.wiz.in.h:27
   4295#: ../plugins/project-wizard/templates/gcj.wiz.in.h:28
   4296#: ../plugins/project-wizard/templates/java.wiz.in.h:29
   4297#: ../plugins/project-wizard/templates/js.wiz.in.h:17
   4298#: ../plugins/project-wizard/templates/python.wiz.in.h:27
   4299#: ../plugins/project-wizard/templates/pygtk.wiz.in.h:26
   4300#: ../plugins/project-wizard/templates/sdl.wiz.in.h:33
   4301#: ../plugins/project-wizard/templates/library.wiz.in.h:31
   4302#: ../plugins/project-wizard/templates/vala-gtk.wiz.in.h:26
   4303#: ../plugins/project-wizard/templates/gtkapplication.wiz.in.h:31
   4304msgid "Version:"
   4305msgstr "Версия:"
   4306
   4307#: ../plugins/am-project/am-properties.c:59
  41104308msgid ""
  4111 "Source file name can only contain alphanumeric, '_', '-' or '.' characters"
  4112 msgstr ""
  4113 "Файлът с изходен код може да съдържа само знаци за букви, цифри, „_“, „-“ "
  4114 "или „.“"
  4115 
  4116 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3612
  4117 msgid "Source file is already in given target"
  4118 msgstr "Файлът с изходен код вече е дефиниран за дадената цел"
  4119 
  4120 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3630
  4121 msgid "General failure in adding source file"
  4122 msgstr "Обща грешка при добавяне на файл с изходен код"
  4123 
  4124 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3664
  4125 msgid "Newly added source file could not be identified"
  4126 msgstr "Неуспех при идентифицирането на току що добавения файл с изходен код"
  4127 
  4128 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3695
  4129 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3520
  4130 msgid "Source couldn't be removed"
  4131 msgstr "Неуспех при премахването на файл с изходен код"
  4132 
  4133 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:4111
  4134 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:4112
  4135 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3830
  4136 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3831
  4137 msgid "Project directory"
  4138 msgstr "Папка на проекта"
  4139 
  4140 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:344
  4141 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:396
  4142 msgid "Enter new module"
  4143 msgstr "Въведете нов модул"
  4144 
  4145 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:437
  4146 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:933
  4147 msgid "Module/Packages"
  4148 msgstr "Модул/пакети"
  4149 
  4150 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:444
  4151 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:942
  4152 msgid "Version"
  4153 msgstr "Версия"
  4154 
  4155 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:530
  4156 #, c-format
   4309"Project version, typically a few numbers separated by dot by example '1.0.0'"
   4310msgstr "Версия на проекта, най-често числа разделени с точка, напр. „1.0.0“"
   4311
   4312#: ../plugins/am-project/am-properties.c:64
   4313msgid "Bug report URL:"
   4314msgstr "Адрес за доклади за грешки:"
   4315
   4316#: ../plugins/am-project/am-properties.c:67
  41574317msgid ""
  4158 "Are you sure you want to remove module \"%s\" and all its associated "
  4159 "packages?"
  4160 msgstr ""
  4161 "Сигурни ли сте, че искате да премахнете модула „%s“ и всички свързани с него "
  4162 "пакети?"
  4163 
  4164 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:532
  4165 #, c-format
  4166 msgid "Are you sure you want to remove package \"%s\"?"
  4167 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да премахнете пакета „%s“?"
  4168 
  4169 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:590
  4170 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:672
  4171 msgid "Enter new variable"
  4172 msgstr "Въведете нова променлива"
  4173 
  4174 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:703
  4175 #, c-format
  4176 msgid "Are you sure you want to remove variable \"%s\"?"
  4177 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да премахнете променливата „%s“?"
  4178 
  4179 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:857
  4180 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:180
  4181 msgid "Project:"
  4182 msgstr "Проект:"
  4183 
  4184 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:860
   4318"An email address or a link to a web page where the user can report bug. It "
   4319"is optional."
   4320msgstr ""
   4321"Адрес на е-поща или Интернет адрес на страница, където потребителите да "
   4322"могат да докладват за грешки. Незадължетелна стойност."
   4323
   4324#: ../plugins/am-project/am-properties.c:72
  41854325msgid "Package name:"
  41864326msgstr "Име на пакет:"
  41874327
  4188 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:863
  4189 #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:109
  4190 msgid "Version:"
  4191 msgstr "Версия:"
  4192 
  4193 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:866
  4194 msgid "URI:"
   4328#: ../plugins/am-project/am-properties.c:75
   4329msgid ""
   4330"Package name, it can contains only alphanumerics and underscore characters."
   4331"It is generated from the project name if not provided."
   4332msgstr ""
   4333"Име на пакет. Може да съдържа само буквеноцифрови знаци и подчертаване. Ако "
   4334"не е указан, се генерира от името на проекта."
   4335
   4336#: ../plugins/am-project/am-properties.c:81 ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:64
   4337msgid "URL:"
  41954338msgstr "Адрес:"
  41964339
  4197 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1232
  4198 msgid "Use"
  4199 msgstr "Използване"
  4200 
  4201 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1324
  4202 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:247
  4203 msgid "Group name:"
  4204 msgstr "Име на група:"
  4205 
  4206 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1327
  4207 msgid "Advanced"
  4208 msgstr "За напреднали"
  4209 
  4210 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1332
  4211 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1422
   4340#: ../plugins/am-project/am-properties.c:84
   4341msgid "An link to the project web page if provided."
   4342msgstr "Връзка към уеб страницата на проекта, ако е указана."
   4343
   4344#: ../plugins/am-project/am-properties.c:97
   4345#: ../plugins/am-project/am-properties.c:208
   4346#: ../plugins/am-project/am-properties.c:368
   4347#: ../plugins/am-project/am-properties.c:520
   4348msgid "Linker flags:"
   4349msgstr "Флагове за свързващата програма:"
   4350
   4351#: ../plugins/am-project/am-properties.c:100
   4352msgid "Common additional linker flags for all targets in this group."
   4353msgstr ""
   4354"Общи допълнителни флагове за свързващата програма за всички цели в групата."
   4355
   4356# Препроцесорът е един за C/C++/Objective-C.
   4357#: ../plugins/am-project/am-properties.c:105
   4358#: ../plugins/am-project/am-properties.c:232
   4359#: ../plugins/am-project/am-properties.c:384
   4360#: ../plugins/am-project/am-properties.c:536
   4361msgid "C preprocessor flags:"
   4362msgstr "Флагове за препроцесора:"
   4363
   4364#: ../plugins/am-project/am-properties.c:108
   4365msgid "Common additional C preprocessor flags for all targets in this group."
   4366msgstr "Общи допълнителни флагове за препроцесора за всички цели в групата."
   4367
   4368#: ../plugins/am-project/am-properties.c:113
   4369#: ../plugins/am-project/am-properties.c:240
   4370#: ../plugins/am-project/am-properties.c:392
   4371#: ../plugins/am-project/am-properties.c:544
  42124372msgid "C compiler flags:"
  42134373msgstr "Флагове за компилатора на C:"
  42144374
  4215 # Препроцесорът е един за C/C++/Objective-C.
  4216 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1334
  4217 msgid "C preprocessor flags:"
  4218 msgstr "Флагове за препроцесора:"
  4219 
  4220 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1336
   4375#: ../plugins/am-project/am-properties.c:116
   4376msgid "Common additional C compiler flags for all targets in this group."
   4377msgstr ""
   4378"Общи допълнителни флагове за компилатора на C за всички цели в групата."
   4379
   4380#: ../plugins/am-project/am-properties.c:121
   4381#: ../plugins/am-project/am-properties.c:248
   4382#: ../plugins/am-project/am-properties.c:400
   4383#: ../plugins/am-project/am-properties.c:552
  42214384msgid "C++ compiler flags:"
  42224385msgstr "Флагове за компилатора на C++:"
  42234386
  4224 # FIXME: JIT е установен термин, не съм сигурен за AOT.
  4225 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1338
  4226 msgid "gcj compiler flags (ahead-of-time):"
  4227 msgstr "Флагове за компилатора на Джава (AOT):"
  4228 
  4229 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1340
  4230 msgid "Java compiler flags (just-in-time):"
  4231 msgstr "Флагове за компилатора на Джава (JIT):"
  4232 
  4233 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1342
  4234 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1430
   4387#: ../plugins/am-project/am-properties.c:124
   4388msgid "Common additional C++ compiler flags for all targets in this group."
   4389msgstr ""
   4390"Общи допълнителни флагове за компилатора на C++ за всички цели в групата."
   4391
   4392#: ../plugins/am-project/am-properties.c:129
   4393#: ../plugins/am-project/am-properties.c:256
   4394#: ../plugins/am-project/am-properties.c:408
   4395#: ../plugins/am-project/am-properties.c:560
   4396msgid "Java compiler flags:"
   4397msgstr "Флагове за компилатора на Java:"
   4398
   4399#: ../plugins/am-project/am-properties.c:132
   4400msgid "Common additional Java compiler flags for all targets in this group."
   4401msgstr ""
   4402"Общи допълнителни флагове за компилатора на Java за всички цели в групата."
   4403
   4404#: ../plugins/am-project/am-properties.c:137
   4405#: ../plugins/am-project/am-properties.c:264
   4406#: ../plugins/am-project/am-properties.c:416
   4407#: ../plugins/am-project/am-properties.c:568
   4408msgid "Vala compiler flags:"
   4409msgstr "Флагове за компилатора на Vala:"
   4410
   4411#: ../plugins/am-project/am-properties.c:140
   4412msgid "Common additional Vala compiler flags for all targets in this group."
   4413msgstr ""
   4414"Общи допълнителни флагове за компилатора на Vala за всички цели в групата."
   4415
   4416#: ../plugins/am-project/am-properties.c:145
   4417#: ../plugins/am-project/am-properties.c:272
   4418#: ../plugins/am-project/am-properties.c:424
   4419#: ../plugins/am-project/am-properties.c:576
  42354420msgid "Fortran compiler flags:"
  4236 msgstr "Флагове за компилатора на Фортран:"
  4237 
  4238 # Това е променливата на Automake INCLUDES, която вече не бива да се
  4239 # използва.
  4240 # FIXME: Да видя как да го докладвам с подходящи промени в msgid.
  4241 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1345
  4242 msgid "Includes (deprecated):"
  4243 msgstr "Флагове на препроцесора (извън употреба):"
  4244 
  4245 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1356
  4246 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:261
  4247 msgid "Install directories:"
   4421msgstr "Флагове за компилатора на Fortran:"
   4422
   4423#: ../plugins/am-project/am-properties.c:148
   4424msgid "Common additional Fortran compiler flags for all targets in this group."
   4425msgstr ""
   4426"Общи допълнителни флагове за компилатора на Fortran за всички цели в групата."
   4427
   4428#: ../plugins/am-project/am-properties.c:153
   4429#: ../plugins/am-project/am-properties.c:280
   4430#: ../plugins/am-project/am-properties.c:432
   4431#: ../plugins/am-project/am-properties.c:584
   4432msgid "Objective C compiler flags:"
   4433msgstr "Флагове за компилатора на Objective C:"
   4434
   4435#: ../plugins/am-project/am-properties.c:156
   4436msgid ""
   4437"Common additional Objective C compiler flags for all targets in this group."
   4438msgstr ""
   4439"Общи допълнителни флагове за компилатора на Objective C за всички цели в "
   4440"групата."
   4441
   4442#: ../plugins/am-project/am-properties.c:161
   4443#: ../plugins/am-project/am-properties.c:288
   4444#: ../plugins/am-project/am-properties.c:440
   4445#: ../plugins/am-project/am-properties.c:592
   4446msgid "Lex/Flex flags:"
   4447msgstr "Флагове за Lex/Flex:"
   4448
   4449#: ../plugins/am-project/am-properties.c:164
   4450msgid ""
   4451"Common additional Lex or Flex lexical analyser generator flags for all "
   4452"targets in this group."
   4453msgstr ""
   4454"Общи допълнителни флагове за синтактичния анализатор Lex/Flex за всички цели "
   4455"в групата."
   4456
   4457#: ../plugins/am-project/am-properties.c:169
   4458#: ../plugins/am-project/am-properties.c:296
   4459#: ../plugins/am-project/am-properties.c:448
   4460#: ../plugins/am-project/am-properties.c:600
   4461msgid "Yacc/Bison flags:"
   4462msgstr "Флагове за Yacc/Bison:"
   4463
   4464#: ../plugins/am-project/am-properties.c:172
   4465msgid ""
   4466"Common additional Yacc or Bison parser generator flags for all targets in "
   4467"this group."
   4468msgstr ""
   4469"Общи допълнителни флагове за генератора на анализатори Yacc/Bison за всички "
   4470"цели в групата."
   4471
   4472#: ../plugins/am-project/am-properties.c:177
   4473msgid "Installation directories:"
  42484474msgstr "Папки за инсталиране:"
  42494475
  4250 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1424
  4251 msgid "C preprocessor flags"
  4252 msgstr "Флагове на препроцесора"
  4253 
  4254 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1426
  4255 msgid "C++ compiler flags"
  4256 msgstr "Флагове за компилатора на C"
  4257 
  4258 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1428
  4259 msgid "gcj compiler flags (ahead-of-time)"
  4260 msgstr "Флагове за компилатора на Джава (AOT)"
  4261 
  4262 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1434
  4263 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:413
  4264 msgid "Linker flags:"
  4265 msgstr "Флагове за свързващата програма:"
  4266 
  4267 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1440
  4268 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:419
   4476#: ../plugins/am-project/am-properties.c:180
   4477msgid "List of custom installation directories used by targets in this group."
   4478msgstr "Списък с допълнителни папки за инсталиране за цели в групата."
   4479
   4480#: ../plugins/am-project/am-properties.c:192
   4481#: ../plugins/am-project/am-properties.c:352
   4482#: ../plugins/am-project/am-properties.c:504
   4483#: ../plugins/am-project/am-properties.c:687
   4484#: ../plugins/am-project/am-properties.c:751
   4485msgid "Do not install:"
   4486msgstr "Да не се инсталират:"
   4487
   4488#: ../plugins/am-project/am-properties.c:195
   4489#: ../plugins/am-project/am-properties.c:355
   4490#: ../plugins/am-project/am-properties.c:507
   4491#: ../plugins/am-project/am-properties.c:690
   4492#: ../plugins/am-project/am-properties.c:754
   4493msgid "Build but do not install the target."
   4494msgstr "Компилиране на целта без инсталиране."
   4495
   4496#: ../plugins/am-project/am-properties.c:200
   4497#: ../plugins/am-project/am-properties.c:360
   4498#: ../plugins/am-project/am-properties.c:512
   4499#: ../plugins/am-project/am-properties.c:695
   4500#: ../plugins/am-project/am-properties.c:759
   4501msgid "Installation directory:"
   4502msgstr "Инсталационна папка:"
   4503
   4504#: ../plugins/am-project/am-properties.c:203
   4505#: ../plugins/am-project/am-properties.c:363
   4506#: ../plugins/am-project/am-properties.c:515
   4507#: ../plugins/am-project/am-properties.c:698
   4508#: ../plugins/am-project/am-properties.c:762
   4509msgid ""
   4510"It has to be a standard directory or a custom one defined in group "
   4511"properties."
   4512msgstr ""
   4513"Трябва да е стандартна папка или избрана от вас в настройките на групата."
   4514
   4515#: ../plugins/am-project/am-properties.c:211
   4516#: ../plugins/am-project/am-properties.c:371
   4517#: ../plugins/am-project/am-properties.c:523
   4518msgid "Additional linker flags for this target."
   4519msgstr "Допълнителни флагове на свързващата програма за тази цел."
   4520
   4521#: ../plugins/am-project/am-properties.c:216
   4522msgid "Additional libraries:"
   4523msgstr "Допълнителни библиотеки:"
   4524
   4525#: ../plugins/am-project/am-properties.c:219
   4526#: ../plugins/am-project/am-properties.c:379
   4527#: ../plugins/am-project/am-properties.c:531
   4528msgid "Additional libraries for this target."
   4529msgstr "Допълнителни библиотеки за тази цел."
   4530
   4531#: ../plugins/am-project/am-properties.c:224
   4532msgid "Additional objects:"
   4533msgstr "Допълнителни обекти:"
   4534
   4535#: ../plugins/am-project/am-properties.c:227
   4536msgid "Additional object files for this target."
   4537msgstr "Допълнителни обектни файлове за тази цел."
   4538
   4539#: ../plugins/am-project/am-properties.c:235
   4540#: ../plugins/am-project/am-properties.c:387
   4541#: ../plugins/am-project/am-properties.c:539
   4542msgid "Additional C preprocessor flags for this target."
   4543msgstr "Допълнителни флагове на препроцесора на C за тази цел."
   4544
   4545#: ../plugins/am-project/am-properties.c:243
   4546#: ../plugins/am-project/am-properties.c:395
   4547#: ../plugins/am-project/am-properties.c:547
   4548msgid "Additional C compiler flags for this target."
   4549msgstr "Допълнителни флагове на компилатора на C за тази цел."
   4550
   4551#: ../plugins/am-project/am-properties.c:251
   4552#: ../plugins/am-project/am-properties.c:403
   4553#: ../plugins/am-project/am-properties.c:555
   4554msgid "Additional C++ compiler flags for this target."
   4555msgstr "Допълнителни флагове на компилатора на C++ за тази цел."
   4556
   4557#: ../plugins/am-project/am-properties.c:259
   4558#: ../plugins/am-project/am-properties.c:411
   4559#: ../plugins/am-project/am-properties.c:563
   4560msgid "Additional Java compiler flags for this target."
   4561msgstr "Допълнителни флагове на компилатора на Java за тази цел."
   4562
   4563#: ../plugins/am-project/am-properties.c:267
   4564#: ../plugins/am-project/am-properties.c:419
   4565#: ../plugins/am-project/am-properties.c:571
   4566msgid "Additional Vala compiler flags for this target."
   4567msgstr "Допълнителни флагове на компилатора на Vala за тази цел."
   4568
   4569#: ../plugins/am-project/am-properties.c:275
   4570#: ../plugins/am-project/am-properties.c:427
   4571#: ../plugins/am-project/am-properties.c:579
   4572msgid "Additional Fortran compiler flags for this target."
   4573msgstr "Допълнителни флагове на компилатора на Fortran за тази цел."
   4574
   4575#: ../plugins/am-project/am-properties.c:283
   4576#: ../plugins/am-project/am-properties.c:435
   4577#: ../plugins/am-project/am-properties.c:587
   4578msgid "Additional Objective C compiler flags for this target."
   4579msgstr "Допълнителни флагове на компилатора на Objective C за тази цел."
   4580
   4581#: ../plugins/am-project/am-properties.c:291
   4582#: ../plugins/am-project/am-properties.c:443
   4583#: ../plugins/am-project/am-properties.c:595
   4584msgid ""
   4585"Additional Lex or Flex lexical analyser generator flags for this target."
   4586msgstr "Допълнителни флагове на синтактичния анализатор Lex/Flex за тази цел."
   4587
   4588#: ../plugins/am-project/am-properties.c:299
   4589#: ../plugins/am-project/am-properties.c:451
   4590#: ../plugins/am-project/am-properties.c:603
   4591msgid "Additional Yacc or Bison parser generator flags for this target."
   4592msgstr ""
   4593"Допълнителни флагове на генератора на анализатори Yacc/Bison за тази цел."
   4594
   4595#: ../plugins/am-project/am-properties.c:304
   4596#: ../plugins/am-project/am-properties.c:456
   4597#: ../plugins/am-project/am-properties.c:608
   4598#: ../plugins/am-project/am-properties.c:656
   4599#: ../plugins/am-project/am-properties.c:703
   4600#: ../plugins/am-project/am-properties.c:767
   4601msgid "Additional dependencies:"
   4602msgstr "Допълнителни зависимости:"
   4603
   4604#: ../plugins/am-project/am-properties.c:307
   4605#: ../plugins/am-project/am-properties.c:459
   4606#: ../plugins/am-project/am-properties.c:611
   4607#: ../plugins/am-project/am-properties.c:659
   4608#: ../plugins/am-project/am-properties.c:706
   4609#: ../plugins/am-project/am-properties.c:770
   4610msgid "Additional dependencies for this target."
   4611msgstr "Допълнителни зависимости за тази цел."
   4612
   4613#: ../plugins/am-project/am-properties.c:312
   4614#: ../plugins/am-project/am-properties.c:464
   4615#: ../plugins/am-project/am-properties.c:616
   4616#: ../plugins/am-project/am-properties.c:711
   4617#: ../plugins/am-project/am-properties.c:775
   4618msgid "Include in distribution:"
   4619msgstr "Включване в разпространяваното:"
   4620
   4621#: ../plugins/am-project/am-properties.c:315
   4622#: ../plugins/am-project/am-properties.c:467
   4623#: ../plugins/am-project/am-properties.c:619
   4624#: ../plugins/am-project/am-properties.c:714
   4625#: ../plugins/am-project/am-properties.c:778
   4626msgid "Include this target in the distributed package."
   4627msgstr "Включване на тази цел в разпространявания пакет."
   4628
   4629#: ../plugins/am-project/am-properties.c:320
   4630#: ../plugins/am-project/am-properties.c:472
   4631#: ../plugins/am-project/am-properties.c:624
   4632#: ../plugins/am-project/am-properties.c:719
   4633#: ../plugins/am-project/am-properties.c:783
   4634msgid "Build for check only:"
   4635msgstr "Компилиране само за тестове:"
   4636
   4637#: ../plugins/am-project/am-properties.c:323
   4638#: ../plugins/am-project/am-properties.c:475
   4639#: ../plugins/am-project/am-properties.c:627
   4640#: ../plugins/am-project/am-properties.c:722
   4641#: ../plugins/am-project/am-properties.c:786
   4642msgid "Build this target only when running automatic tests."
   4643msgstr "Компилиране на целта само при изпълнението на автоматични тестове."
   4644
   4645#: ../plugins/am-project/am-properties.c:328
   4646#: ../plugins/am-project/am-properties.c:480
   4647#: ../plugins/am-project/am-properties.c:632
   4648#: ../plugins/am-project/am-properties.c:664
   4649#: ../plugins/am-project/am-properties.c:727
   4650#: ../plugins/am-project/am-properties.c:791
   4651msgid "Do not use prefix:"
   4652msgstr "Без представка:"
   4653
   4654#: ../plugins/am-project/am-properties.c:331
   4655#: ../plugins/am-project/am-properties.c:483
   4656#: ../plugins/am-project/am-properties.c:635
   4657#: ../plugins/am-project/am-properties.c:667
   4658#: ../plugins/am-project/am-properties.c:730
   4659#: ../plugins/am-project/am-properties.c:794
   4660msgid ""
   4661"Do not rename the target with an optional prefix, used to avoid overwritting "
   4662"system program. "
   4663msgstr ""
   4664"Без преименуване на целта с представката. Използва се, за да се избегне "
   4665"презаписването на системните програми."
   4666
   4667#: ../plugins/am-project/am-properties.c:336
   4668#: ../plugins/am-project/am-properties.c:488
   4669#: ../plugins/am-project/am-properties.c:640
   4670#: ../plugins/am-project/am-properties.c:735
   4671#: ../plugins/am-project/am-properties.c:799
   4672msgid "Keep target path:"
   4673msgstr "Запазване на целевия път:"
   4674
   4675#: ../plugins/am-project/am-properties.c:339
   4676#: ../plugins/am-project/am-properties.c:491
   4677#: ../plugins/am-project/am-properties.c:643
   4678#: ../plugins/am-project/am-properties.c:738
   4679#: ../plugins/am-project/am-properties.c:802
   4680msgid ""
   4681"Keep relative target path for installing it. By example if you have a "
   4682"program subdir/app installed in bin directory it will be installed in bin/"
   4683"subdir/app not in bin/app."
   4684msgstr ""
   4685"Използване на относителни пътища при инсталиране. Например: ако имате "
   4686"програма в „subdir/app“ и я инсталирате в папката „bin“, тя ще се копира в "
   4687"„bin/subdir/app„, а не в „bin/app“."
   4688
   4689#: ../plugins/am-project/am-properties.c:376
   4690#: ../plugins/am-project/am-properties.c:528
  42694691msgid "Libraries:"
  42704692msgstr "Библиотеки:"
  42714693
  4272 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1446
  4273 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:425
  4274 msgid "Dependencies:"
  4275 msgstr "Зависимости:"
  4276 
  4277 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1449
  4278 msgid "Advanced options"
  4279 msgstr "Опции за напреднали"
  4280 
  4281 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1524
  4282 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:350
  4283 msgid "Target name:"
  4284 msgstr "Име на цел:"
  4285 
  4286 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1533
  4287 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:359
  4288 msgid "Group:"
  4289 msgstr "Група:"
  4290 
  4291 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1551
  4292 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1567
  4293 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1574
  4294 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:377
  4295 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:394
  4296 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:401
  4297 msgid "Install directory:"
  4298 msgstr "Инсталационна директория:"
  4299 
  4300 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:1586
  4301 msgid "Advanced…"
  4302 msgstr "За напреднали…"
  4303 
  4304 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-config.c:102
  4305 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-config.c:136
  4306 msgid "Invalid GbfMkfileConfigValue type"
  4307 msgstr "Невалиден тип GbfMkfileConfigValue"
  4308 
  4309 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:2699
  4310 msgid "Project doesn't exist"
  4311 msgstr "Проектът не съществува"
  4312 
  4313 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3006
  4314 msgid "Group coudn't be removed"
  4315 msgstr "Неуспех при премахването на групата"
  4316 
  4317 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3169
  4318 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3196
  4319 msgid "Target couldn't be created"
  4320 msgstr "Неуспех при създаването на целта"
  4321 
  4322 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3229
  4323 msgid "Target coudn't be removed"
  4324 msgstr "Неуспех при премахването на целта"
  4325 
  4326 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3427
  4327 msgid "Source file must be inside the project directory"
  4328 msgstr "Файлът с изходен код трябва да е в папката на проекта"
  4329 
  4330 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3439
  4331 msgid "Source is already in target"
  4332 msgstr "Файлът с изходен код вече е дефиниран за целта"
  4333 
  4334 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3456
  4335 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3488
  4336 msgid "Source couldn't be added"
  4337 msgstr "Неуспех при добавянето на файл с изходен код"
  4338 
  4339 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-properties.c:250
  4340 msgid "Includes:"
  4341 msgstr "Флагове за препроцесора:"
   4694#: ../plugins/am-project/am-properties.c:672
   4695msgid "Manual section:"
   4696msgstr "Ръчен избор:"
   4697
   4698#: ../plugins/am-project/am-properties.c:675
   4699msgid ""
   4700"Section where are installed the man pages. Valid section names are the "
   4701"digits ‘0’ through ‘9’, and the letters ‘l’ and ‘n’. "
   4702msgstr ""
   4703"Раздел, в който да се инсталират страниците на ръководството. Възможните "
   4704"стойности са цифрите от „0“ до „9“ и буквите „l“ и „n“. "
   4705
   4706#: ../plugins/gdb/anjuta-gdb.ui.h:1
   4707msgid "Available pretty printers"
   4708msgstr "Налични файлове за красиво извеждане"
  43424709
  43434710#. The %s argument is a program name, anjuta by example
  4344 #: ../plugins/gdb/debugger.c:712
   4711#: ../plugins/gdb/debugger.c:729
  43454712#, c-format
  43464713msgid "Loading Executable: %s\n"
   
  43484715
  43494716#. The %s argument is a file name
  4350 #: ../plugins/gdb/debugger.c:743
   4717#: ../plugins/gdb/debugger.c:760
  43514718#, c-format
  43524719msgid "Loading Core: %s\n"
  43534720msgstr "Зареждане на файла „core“: %s\n"
  43544721
  4355 #: ../plugins/gdb/debugger.c:828
   4722#: ../plugins/gdb/debugger.c:985
  43564723#, c-format
  43574724msgid ""
   
  43644731"Уверете се, че сте инсталирали Anjuta правилно."
  43654732
  4366 #: ../plugins/gdb/debugger.c:973
   4733#: ../plugins/gdb/debugger.c:1130
  43674734msgid "Getting ready to start debugging session…\n"
  43684735msgstr "Подготовка за стартиране на сесия на дебъгера…\n"
  43694736
  4370 #: ../plugins/gdb/debugger.c:979
   4737#: ../plugins/gdb/debugger.c:1136
  43714738msgid "Loading Executable: "
  43724739msgstr "Зареждане на изпълним файл: "
  43734740
  4374 #: ../plugins/gdb/debugger.c:988
   4741#: ../plugins/gdb/debugger.c:1145
  43754742msgid "No executable specified.\n"
  43764743msgstr "Няма зададен изпълним файл.\n"
  43774744
  4378 #: ../plugins/gdb/debugger.c:991
   4745#: ../plugins/gdb/debugger.c:1148
  43794746msgid "Open an executable or attach to a process to start debugging.\n"
  43804747msgstr ""
   
  43824749"грешки.\n"
  43834750
  4384 #: ../plugins/gdb/debugger.c:1000
   4751#: ../plugins/gdb/debugger.c:1157
  43854752msgid "There was an error whilst launching the debugger.\n"
  43864753msgstr ""
  43874754"Възникна грешка при стартиране на програмата за изчистване на грешки.\n"
  43884755
  4389 #: ../plugins/gdb/debugger.c:1004
   4756#: ../plugins/gdb/debugger.c:1161
  43904757msgid "Make sure 'gdb' is installed on the system.\n"
  43914758msgstr "Уверете се, че „gdb“ е инсталиран на системата.\n"
  43924759
  4393 #: ../plugins/gdb/debugger.c:1294
   4760#: ../plugins/gdb/debugger.c:1482
  43944761msgid "Program exited normally\n"
  43954762msgstr "Програмата завърши нормално\n"
  43964763
  4397 #: ../plugins/gdb/debugger.c:1305
   4764#: ../plugins/gdb/debugger.c:1493
  43984765#, c-format
  43994766msgid "Program exited with error code %s\n"
   
  44014768
  44024769#. The program has reached one breakpoint and will stop
  4403 #: ../plugins/gdb/debugger.c:1320
   4770#: ../plugins/gdb/debugger.c:1508
  44044771#, c-format
  44054772msgid "Breakpoint number %s hit\n"
  44064773msgstr "Достигната точка на прекъсване %s\n"
  44074774
  4408 #: ../plugins/gdb/debugger.c:1329
   4775#: ../plugins/gdb/debugger.c:1517
  44094776msgid "Function finished\n"
  44104777msgstr "Функцията завърши\n"
  44114778
  4412 #: ../plugins/gdb/debugger.c:1335
   4779#: ../plugins/gdb/debugger.c:1523
  44134780msgid "Stepping finished\n"
  44144781msgstr "Изпълнението на стъпки завърши\n"
  44154782
  4416 #: ../plugins/gdb/debugger.c:1341
   4783#: ../plugins/gdb/debugger.c:1529
  44174784msgid "Location reached\n"
  44184785msgstr "Мястото е достигнато\n"
  44194786
  4420 #: ../plugins/gdb/debugger.c:1735
   4787#: ../plugins/gdb/debugger.c:1926
  44214788msgid ""
  44224789"The program is attached.\n"
   
  44284795#. The %s argument is an error message returned by gdb.
  44294796#. * It is something like, "No such file or directory"
  4430 #: ../plugins/gdb/debugger.c:1896
   4797#: ../plugins/gdb/debugger.c:2087
  44314798#, c-format
  44324799msgid ""
   
  44374804"Искате ли да опитате отново?"
  44384805
  4439 #: ../plugins/gdb/debugger.c:1914
   4806#: ../plugins/gdb/debugger.c:2105
  44404807msgid "Debugger connected\n"
  44414808msgstr "Дебъгерът е свързан\n"
  44424809
  4443 #: ../plugins/gdb/debugger.c:1988
   4810#: ../plugins/gdb/debugger.c:2179
  44444811msgid "Program attached\n"
  44454812msgstr "Програмата е прикрепена\n"
  44464813
  4447 #: ../plugins/gdb/debugger.c:2009
   4814#: ../plugins/gdb/debugger.c:2200
  44484815#, c-format
  44494816msgid "Attaching to process: %d…\n"
  44504817msgstr "Прикрепяне към процес: %d…\n"
  44514818
  4452 #: ../plugins/gdb/debugger.c:2035
   4819#: ../plugins/gdb/debugger.c:2226
  44534820msgid ""
  44544821"A process is already running.\n"
   
  44584825"Желаете ли да го прекъснете и да се прикрепите към нов процес?"
  44594826
  4460 #: ../plugins/gdb/debugger.c:2052
   4827#: ../plugins/gdb/debugger.c:2243
  44614828msgid "Anjuta is unable to attach to itself."
  44624829msgstr "Anjuta не може да се прикрепи към собствения си процес."
  44634830
  4464 #: ../plugins/gdb/debugger.c:2102
   4831#: ../plugins/gdb/debugger.c:2293
  44654832msgid "Program terminated\n"
  44664833msgstr "Програмата прекъсна\n"
  44674834
  4468 #: ../plugins/gdb/debugger.c:2117
   4835#: ../plugins/gdb/debugger.c:2308
  44694836msgid "Program detached\n"
  44704837msgstr "Прикрепянето към програмата приключи\n"
  44714838
  4472 #: ../plugins/gdb/debugger.c:2137
   4839#: ../plugins/gdb/debugger.c:2328
  44734840#, c-format
  44744841msgid "Detaching the process…\n"
  44754842msgstr "Преустановяване на прикрепянето към процеса…\n"
  44764843
  4477 #: ../plugins/gdb/debugger.c:2158
   4844#: ../plugins/gdb/debugger.c:2351
  44784845msgid "Interrupting the process\n"
  44794846msgstr "Прекъсване на процеса\n"
  44804847
  4481 #: ../plugins/gdb/debugger.c:3949
   4848#: ../plugins/gdb/debugger.c:3996
   4849msgid "more children"
   4850msgstr "още наследници"
   4851
   4852#: ../plugins/gdb/debugger.c:4249
  44824853#, c-format
  44834854msgid "Sending signal %s to the process: %d"
  44844855msgstr "Изпращане сигнал %s към процеса: %d"
  44854856
  4486 #: ../plugins/gdb/debugger.c:3975
   4857#: ../plugins/gdb/debugger.c:4275
  44874858msgid "Error whilst signaling the process."
  44884859msgstr "Възникна грешка при изпращането на сигнал до процеса."
  44894860
  4490 #: ../plugins/gdb/plugin.c:112
   4861#: ../plugins/gdb/plugin.c:118
  44914862#, c-format
  44924863msgid ""
   
  44964867"без терминал."
  44974868
  4498 #: ../plugins/gdb/plugin.c:198
   4869#: ../plugins/gdb/plugin.c:202
  44994870msgid "Cannot start terminal for debugging."
  45004871msgstr "Не може да се стартира терминал за откриване на грешки."
  45014872
   4873#. Translators: pretty printer file is a script containing functions allowing gdb
   4874#. * to display variable content in a simpler way, typically removing
   4875#. * implementation details.
   4876#. * The register function is an additional function in the script. It defines
   4877#. * which function is used for each type of variables.
   4878#: ../plugins/gdb/preferences.c:128
   4879#, c-format
   4880msgid ""
   4881"The register function hasn't been found automatically in the following "
   4882"pretty printer files:\n"
   4883"%s\n"
   4884"You need to fill yourself the register function columns before enabling the "
   4885"rows. Most of the time the register function name contains the word "
   4886"\"register\"."
   4887msgstr ""
   4888"Регистриращата функция не е открита в следните файлове за красиво "
   4889"извеждане:\n"
   4890"%s\n"
   4891"Трябва сами да попълните колоните на регистриращата функция, преди да "
   4892"включите редовете. Най-често името на регистриращата функция съдържа думата "
   4893"„register“."
   4894
   4895#: ../plugins/gdb/preferences.c:223
   4896msgid "Select a pretty printer file"
   4897msgstr "Избор на файл за красиво извеждане"
   4898
   4899#: ../plugins/gdb/preferences.c:358
   4900msgid "Activate"
   4901msgstr "Задействане"
   4902
   4903#. Translators: The "Register Function" column contains the name of a
   4904#. * function used to register pretty printers in gdb.
   4905#: ../plugins/gdb/preferences.c:372
   4906msgid "Register Function"
   4907msgstr "Регистрираща функция"
   4908
   4909#: ../plugins/gdb/preferences.c:396 ../plugins/gdb/preferences.c:404
   4910msgid "Gdb Debugger"
   4911msgstr "Дебъгер gdb"
   4912
  45024913#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:1
  4503 msgid "Add File"
  4504 msgstr "Добавяне на файл"
   4914msgid "Add Files:"
   4915msgstr "Добавяне на файлове:"
  45054916
  45064917#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:2
  4507 msgid "Add Remote Branch"
  4508 msgstr "Добавяне на отдалечен клон"
  4509 
  4510 #. A signed off by line is something git adds to the end of a commit message that indicates that a patch passes your scrutiny as you commit it to your git tree.
  4511 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:4
  4512 msgid "Add signed-off-by line"
   4918msgid "Add signed off by line"
  45134919msgstr "Добавяне на ред „Подписано от“"
  45144920
  4515 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:5
   4921#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:3
  45164922msgid "Amend the previous commit"
  45174923msgstr "Поправка на предишното локално подаване"
  45184924
  4519 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:6
  4520 msgid "Annotate this tag"
   4925#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:4
   4926msgid "Annotate this tag:"
  45214927msgstr "Анотации за този етикет"
  45224928
  4523 #. Normally when you fetch new objets from a remote branch you are tracking, git overwrites the data from the last fetch. With this option, data will be appended to the previous information, preserving it if the user should need it.
  4524 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:8
   4929#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:5
  45254930msgid "Append fetch data"
  45264931msgstr "Прибавяне на изтеглени данни"
  45274932
  4528 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:9
  4529 msgid "Apply Stash"
  4530 msgstr "Прилагане на stash"
  4531 
  4532 #. Action name
  4533 #. Stock icon, if any
  4534 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:10 ../plugins/git/plugin.c:239
  4535 msgid "Apply mailbox files"
  4536 msgstr "Прилагане на файлове във формат mbox"
  4537 
  4538 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:11
  4539 msgid "Apply the selected stash"
  4540 msgstr "Прилагане на избрания stash"
  4541 
  4542 #. "Author" means search for commits whose author matches the given grep expression. "Grep" searches through commit logs and patches.
  4543 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:13
  4544 msgid "Author/Grep"
  4545 msgstr "Автор/grep"
  4546 
  4547 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:14
  4548 #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:25
  4549 msgid "Author:"
  4550 msgstr "Автор:"
  4551 
  4552 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:15
  4553 msgid "Bad revision:"
  4554 msgstr "Лоша ревизия:"
  4555 
  4556 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:16
   4933#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:6
   4934msgid "Append signed-of- by line"
   4935msgstr "Добавяне на ред „Подписано от“"
   4936
   4937#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:7
   4938#: ../plugins/subversion/subversion-log-dialog.c:132
   4939msgid "Author"
   4940msgstr "Автор"
   4941
   4942#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:8
  45574943msgid "Branch name:"
  45584944msgstr "Име на клон:"
  45594945
  4560 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:17
  4561 msgid "Branch to switch to:"
  4562 msgstr "Превключване на клон:"
  4563 
  4564 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:18
   4946#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:9
  45654947msgid "Branch:"
  45664948msgstr "Клон:"
  45674949
  4568 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:19
   4950#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:10 ../plugins/git/plugin.c:770
  45694951msgid "Branches"
  45704952msgstr "Клонове"
  45714953
  4572 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:20
   4954#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:11
  45734955msgid "Branches must be fully merged"
  45744956msgstr "Клоновете трябва да е обединени изцяло"
  45754957
  4576 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:21
  4577 msgid "Branches to delete:"
  4578 msgstr "Клонове за изтриване:"
  4579 
  4580 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:23
   4958#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:12
   4959msgid "Branches:"
   4960msgstr "Клонове:"
   4961
   4962#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:13
  45814963#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:4
  45824964msgid "Changes:"
  45834965msgstr "Промени:"
  45844966
  4585 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:24
  4586 msgid "Check Out Files"
  4587 msgstr "Изтегляне на файлове"
  4588 
  4589 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:25
  4590 msgid "Check out all local changes"
  4591 msgstr "Изтегляне на всички локални промени"
  4592 
  4593 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:26
   4967#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:14
  45944968msgid "Check out the branch after it is created"
  45954969msgstr "Изтегляне на клона след създаването му"
  45964970
  4597 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:27
  4598 msgid "Cherry Pick"
  4599 msgstr "Селективно подбиране"
  4600 
  4601 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:28
  4602 msgid "Clear all stashes"
  4603 msgstr "Изчистване на всички заделени чрез stash промени"
  4604 
  4605 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:29
  4606 msgid "Column 1"
  4607 msgstr "Колона 1"
  4608 
  4609 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:30
  4610 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:7
  4611 msgid "Commit Changes"
  4612 msgstr "Локално подаване на промените"
  4613 
  4614 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:31
   4971#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:15
  46154972msgid "Commit on fast-forward merges"
  46164973msgstr "Подаване при бързи (fast-forward) обединявания"
  46174974
  4618 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:32
  4619 msgid "Commit to Cherry Pick:"
  4620 msgstr "Локално подаване за подбиране:"
  4621 
  4622 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:33
   4975#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:16
   4976msgid "Commit to cherry pick:"
   4977msgstr "Подаване с подбиране:"
   4978
   4979#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:17
  46234980msgid "Commit to revert:"
  4624 msgstr "Локално подаване за отмяна:"
  4625 
  4626 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:34
  4627 msgid "Create Branch"
  4628 msgstr "Създаване на клон"
  4629 
  4630 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:35
  4631 msgid "Create Tag"
  4632 msgstr "Създаване на етикет"
  4633 
  4634 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:36
  4635 msgid "Create patch series"
  4636 msgstr "Създаване на последователни кръпки"
  4637 
  4638 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:37 ../plugins/git/git-log-dialog.c:189
   4981msgstr "Подаване за отмяна:"
   4982
   4983#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:18
  46394984#: ../plugins/subversion/subversion-log-dialog.c:141
  46404985msgid "Date"
  46414986msgstr "Дата"
  46424987
  4643 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:38
  4644 msgid "Delete Branch"
  4645 msgstr "Изтриване на клон"
  4646 
  4647 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:39
  4648 msgid "Delete Remote Branch"
  4649 msgstr "Изтриване на отдалечен клон"
  4650 
  4651 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:40
  4652 msgid "Delete Tags"
  4653 msgstr "Изтриване на етикети"
  4654 
  4655 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:41
   4988#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:19
  46564989msgid "Do not commit"
  46574990msgstr "Без подаване"
  46584991
  4659 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:42
   4992#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:20
  46604993msgid "Do not follow tags"
  46614994msgstr "Без следване на етикети"
  46624995
  4663 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:43
  4664 msgid "Drop the selected stash"
  4665 msgstr "Отмяна на текущия stash"
  4666 
  4667 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:44
   4996#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:21
   4997msgid "Drop or enter revision here"
   4998msgstr "Поставете или копирайте номер на версия"
   4999
   5000#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:22
   5001msgid "Drop or type a revision here"
   5002msgstr "Поставете или въведете номер на версия"
   5003
   5004#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:23
  46685005msgid "E-mail:"
  46695006msgstr "Е-поща:"
  46705007
  4671 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:45
   5008#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:24
  46725009msgid "Fetch remote branches after creation"
  46735010msgstr "Изтегляне на отдалечените клонове след създаването им"
  46745011
  4675 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:46
  4676 msgid "Filters"
  4677 msgstr "Филтри"
  4678 
  4679 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:47
   5012#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:25
  46805013msgid "Folder to create patches in:"
  46815014msgstr "Папка за създаване на кръпки:"
  46825015
  4683 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:48
   5016#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:26
  46845017#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:19
  46855018msgid "Force"
  46865019msgstr "Принудително"
  46875020
  4688 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:50
  4689 msgid "From:"
  4690 msgstr "От:"
  4691 
  4692 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:51
   5021#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:27
  46935022msgid "Generate patches relative to:"
  46945023msgstr "Генериране на кръпки относно:"
  46955024
  4696 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:52
  4697 msgid "Good revision:"
  4698 msgstr "Добра ревизия:"
  4699 
  4700 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:53
  4701 msgid "Grep:"
  4702 msgstr "Grep:"
  4703 
  4704 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:54
   5025#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:28
   5026msgid "Graph"
   5027msgstr "Графика"
   5028
   5029#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:29
  47055030msgid "Hard"
  47065031msgstr "Твърд"
  47075032
  4708 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:55
  4709 msgid "Head"
  4710 msgstr "Глава на клона"
  4711 
  4712 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:56
  4713 msgid "Ignore Files"
  4714 msgstr "Пренебрегване на файлове"
  4715 
  4716 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:58
   5033#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:31
  47175034#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:21
  47185035msgid "Log Message:"
  47195036msgstr "Съобщение за дневник:"
  47205037
  4721 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:60
  4722 msgid "Mailbox file containing patches:"
  4723 msgstr "Пощенска кутия съдържаща кръпки:"
  4724 
  4725 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:61
  4726 msgid "Merge"
  4727 msgstr "Обединяване"
  4728 
  4729 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:62
   5038#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:32
   5039msgid "Mailbox files to apply:"
   5040msgstr "Пощенска кутия с кръпки за подаване:"
   5041
   5042#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:33
  47305043msgid "Mixed"
  47315044msgstr "Смесен"
  47325045
  4733 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:63
   5046#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:34
  47345047msgid "Mode:"
  47355048msgstr "Режим:"
  47365049
  4737 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:67
  4738 msgid "Previous commit"
  4739 msgstr "Предишно подаване"
  4740 
  4741 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:68
  4742 msgid "Pull"
  4743 msgstr "Изтегляне (pull)"
  4744 
  4745 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:69
  4746 msgid "Push"
  4747 msgstr "Отдалечено подаване (push)"
  4748 
  4749 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:70
   5050#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:38
   5051msgid "Previous commit; Drop or enter a different revision here"
   5052msgstr "Предишно подаване. Поставете или въведете номер на друга версия"
   5053
   5054#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:39
  47505055msgid "Push all branches and tags"
  47515056msgstr "Отдалечено подаване на всички клонове и етикети"
  47525057
  4753 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:71
   5058#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:40
  47545059msgid "Push all tags"
  47555060msgstr "Отдалечено подаване на всички етикети"
  47565061
  4757 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:72
   5062#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:41 ../plugins/git/plugin.c:262
  47585063msgid "Rebase"
  47595064msgstr "Базиране наново (rebase)"
  47605065
  4761 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:73
  4762 msgid "Remote"
  4763 msgstr "Отдалечен клон"
  4764 
  4765 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:74
  4766 msgid "Remote branch to rebase from:"
  4767 msgstr "Отдалечен клон, който да се ползва за основа (rebase):"
  4768 
  4769 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:75
  4770 msgid "Remote to delete:"
  4771 msgstr "Отдалечен клон за изтриване:"
  4772 
  4773 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:76
  4774 msgid "Remove File"
  4775 msgstr "Премахване на файл"
  4776 
  4777 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:77
  4778 msgid "Repository origin"
  4779 msgstr "Произход на хранилището"
  4780 
  4781 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:78
   5066#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:42
   5067msgid "Remote Repositories:"
   5068msgstr "Отдалечени хранилища:"
   5069
   5070#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:43
   5071msgid "Remote name:"
   5072msgstr "Отдалечено име:"
   5073
   5074#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:44
   5075msgid "Remove Files:"
   5076msgstr "Отдалечени файлове:"
   5077
   5078#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:45
   5079msgid "Repository Status:"
   5080msgstr "Състояние на хранилище:"
   5081
   5082#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:46
   5083msgid "Repository head; Drop or type a different revision here"
   5084msgstr "Глава на хранилището. Поставете или въведете номер на друга версия"
   5085
   5086#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:47
   5087msgid "Repository origin; Drop or type a different revision here"
   5088msgstr "Произход на хранилището. Поставете или въведете номер на друга версия"
   5089
   5090#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:48
  47825091msgid "Repository to pull from:"
  47835092msgstr "Отдалечено хранилище за обновяване:"
  47845093
  4785 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:79
   5094#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:49
  47865095msgid "Repository to push to:"
  47875096msgstr "Отдалечено хранилище за подаване:"
  47885097
  4789 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:80
  4790 msgid "Reset Tree"
  4791 msgstr "Отмяна в дървото"
  4792 
  4793 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:81
  4794 msgid "Reset to:"
  4795 msgstr "Връщане към:"
  4796 
  4797 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:82
  4798 msgid "Restore index"
  4799 msgstr "Възстановяване на индекса"
  4800 
  4801 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:83
  4802 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:35
  4803 msgid "Retrieving status…"
  4804 msgstr "Извличане на състояние…"
  4805 
  4806 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:84
  4807 msgid "Revert Commit"
  4808 msgstr "Отмяна на локално подаване"
  4809 
  4810 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:85
  4811 msgid "Revision/Tag:"
  4812 msgstr "Ревизия/етикет:"
  4813 
  4814 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:87
  4815 msgid "Select Files to Check Out:"
  4816 msgstr "Избор на файлове за изтегляне:"
  4817 
  4818 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:88
  4819 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:42
  4820 msgid "Select Files to Commit:"
  4821 msgstr "Избор на файлове за локално подаване:"
  4822 
  4823 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:89
  4824 msgid "Select Files to Ignore:"
  4825 msgstr "Избор на файлове за пренебрегване:"
  4826 
  4827 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:90
  4828 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:43
  4829 msgid "Select Files to Mark as Resolved:"
  4830 msgstr "Избор на файлове за отбелязване с разрешени конфликти:"
  4831 
  4832 # Хмм…
  4833 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:91
  4834 msgid "Select Files to Unstage:"
  4835 msgstr "Избор на файлове за отмяна (unstage):"
  4836 
  4837 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:92
  4838 msgid "Select Mailbox File"
  4839 msgstr "Избор на файл във формат mbox"
  4840 
  4841 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:93
  4842 msgid "Select a Folder"
  4843 msgstr "Избор на папка"
  4844 
  4845 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:94
  4846 msgid "Select file to add:"
  4847 msgstr "Избор на файл за добавяне:"
  4848 
  4849 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:95
  4850 msgid "Select file to remove:"
  4851 msgstr "Избор на файл за премахване:"
  4852 
  4853 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:96
  4854 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:44
  4855 msgid "Set Conflicts as Resolved"
  4856 msgstr "Задаване на конфликтите като разрешени"
  4857 
  4858 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:97
   5098#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:50
   5099#: ../plugins/subversion/subversion-log-dialog.c:151
   5100msgid "Revision"
   5101msgstr "Ревизия"
   5102
   5103#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:51
   5104msgid "Revision to merge with:"
   5105msgstr "Ревизия, с която да се слива:"
   5106
   5107#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:53
   5108#: ../plugins/subversion/subversion-log-dialog.c:160
   5109msgid "Short Log"
   5110msgstr "Кратък дневник"
   5111
   5112#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:54
  48595113msgid "Show source revision in log message"
  48605114msgstr "Показване на ревизията в съобщението за дневника"
  48615115
  4862 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:98
  4863 msgid "Show the contents of the selected stash in an editor"
  4864 msgstr "Показване на съдържанието на избрания stash в редактор"
  4865 
  4866 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:99
   5116#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:55
  48675117msgid "Sign this tag"
  48685118msgstr "Подписване на този етикет"
  48695119
  4870 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:100
   5120#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:56
  48715121msgid "Soft"
  48725122msgstr "Мек"
  48735123
  4874 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:101
   5124#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:57
  48755125msgid "Squash"
  48765126msgstr "Свиване"
  4877 
  4878 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:102 ../plugins/git/plugin.c:811
  4879 msgid "Stash"
  4880 msgstr "Stash"
  48815127
  48825128# FIXME: (Git) За много от специфичните термини на Git няма установен
   
  48865132# заменки, които ще предизвикват чуденки и на практика ще направят
  48875133# приставката неизползваема.
  4888 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:103
  4889 msgid "Stash Message (Optional)"
  4890 msgstr "Съобщение за stash (по избор)"
  4891 
  4892 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:104
  4893 msgid "Stash Uncommitted Changes"
  4894 msgstr "Скатаване на неподадените промени чрез stash"
  4895 
  4896 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:105
   5134#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:58
   5135msgid "Stash Message (Optional):"
   5136msgstr "Незадължително съобщение за скатаване (stash)"
   5137
   5138#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:59
  48975139msgid "Stash indexed changes"
  48985140msgstr "Скатаване (stash) на индексираните промени"
  48995141
  4900 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:106
  4901 msgid "Stash the working tree's uncommitted changes"
  4902 msgstr "Скатаване (stash) на неподадените промени в работното копие"
  4903 
  4904 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:107
  4905 msgid "Stash to Apply"
  4906 msgstr "Stash за прилагане"
  4907 
  4908 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:108
  4909 msgid "Switch to Another Branch"
  4910 msgstr "Преминаване на друг клон"
  4911 
  4912 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:109
   5142#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:60
   5143msgid "Stashed Changes:"
   5144msgstr "Скатани (stash) промени:"
   5145
   5146#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:61
  49135147msgid "Tag name:"
  49145148msgstr "Име на етикет:"
  49155149
  4916 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:110
  4917 msgid "Tag/Commit"
  4918 msgstr "Създаване на етикет/подаване"
  4919 
  4920 #. Action name
  4921 #. Stock icon, if any
  4922 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:111 ../plugins/git/plugin.c:391
  4923 msgid "Tags"
  4924 msgstr "Етикети"
  4925 
  4926 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:112
  4927 msgid "Tags to delete:"
  4928 msgstr "Етикети за изтриване:"
  4929 
  4930 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:113
   5150#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:62
   5151msgid "Tags:"
   5152msgstr "Етикети:"
   5153
   5154#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:63
  49315155msgid "This commit concludes a failed merge (use -i)"
  49325156msgstr "Това подаване съдържа пропаднало обединяване (използване на -i)"
  49335157
  4934 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:115
  4935 msgid "To:"
  4936 msgstr "До:"
  4937 
  4938 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:116
  4939 msgid "URL"
  4940 msgstr "Адрес"
  4941 
  4942 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:117
  4943 msgid "URL:"
  4944 msgstr "Адрес:"
  4945 
  4946 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:118
  4947 msgid "Unstage Files"
  4948 msgstr "Отмяна на файлове"
  4949 
  4950 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:119
  4951 msgid "Use a custom log message"
  4952 msgstr "Използване на нестандартно съобщение за дневник"
  4953 
  4954 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:120
   5158#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:65
   5159msgid "Use a custom log message:"
   5160msgstr "Използване на друго съобщение за подаване:"
   5161
   5162#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:66
  49555163msgid "Use custom author information:"
  4956 msgstr "Използване на нестандартна информация за автора"
  4957 
  4958 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:121
  4959 msgid "View log"
  4960 msgstr "Преглед на дневника"
  4961 
  4962 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:122
   5164msgstr "Използване на друга информация за автора:"
   5165
   5166#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:67
  49635167#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:59
  49645168msgid "View the Log for File/Folder:"
  49655169msgstr "Преглед на дневника за файл/папка:"
  49665170
   5171#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:68
   5172msgid ""
   5173"Whole project; Drop a file here or type a path to view a file or folder log"
   5174msgstr ""
   5175"Целия проект. Поставете файл или въведете път, за да разгледате съобщенията "
   5176"за подаване на файл или папка"
   5177
   5178#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:69
   5179msgid "Whole project; Drop a file here to view a file or folder log"
   5180msgstr ""
   5181"Целия проект. Поставете файл, за да разгледате съобщенията за подаване на "
   5182"файл или папка"
   5183
  49675184# WTF?
  4968 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:124
   5185#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:70
  49695186msgid "page 1"
  49705187msgstr "стр 1"
  49715188
  4972 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:125
   5189#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:71
  49735190msgid "page 2"
  49745191msgstr "стр 2"
  49755192
  4976 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:126
  4977 msgid "page 3"
  4978 msgstr "стр 3"
  4979 
  4980 #: ../plugins/git/git-add-dialog.c:36
  4981 msgid "Git: File staged for add."
  4982 msgstr "Git: Файлът е определен за добавяне."
  4983 
  4984 #: ../plugins/git/git-add-dialog.c:62 ../plugins/git/git-remove-dialog.c:63
  4985 msgid "Please select a file."
  4986 msgstr "Изберете файл."
  4987 
  4988 #: ../plugins/git/git-add-remote-dialog.c:41
  4989 #, c-format
  4990 msgid "Git: Added remote branch \"%s\"."
  4991 msgstr "Git: Добавен е отдалечен клон „%s“."
  4992 
  4993 #: ../plugins/git/git-add-remote-dialog.c:81
  4994 #: ../plugins/git/git-create-branch-dialog.c:117
  4995 msgid "Please enter a branch name."
  4996 msgstr "Въведете име на клон."
  4997 
  4998 #: ../plugins/git/git-add-remote-dialog.c:91
  4999 msgid "Please enter a URL."
  5000 msgstr "Въведете адрес."
  5001 
  5002 #: ../plugins/git/git-add-remote-dialog.c:111
  5003 #: ../plugins/git/git-fetch-dialog.c:54
  5004 msgid "Git: Fetching…"
  5005 msgstr "Git: Изтегляне…"
  5006 
  5007 #: ../plugins/git/git-apply-mailbox-dialog.c:45
  5008 msgid "Please select a mailbox file."
  5009 msgstr "Изберете файл във формат mbox."
  5010 
  5011 #: ../plugins/git/git-bisect-dialog.c:54
  5012 #: ../plugins/git/git-cherry-pick-dialog.c:52
  5013 #: ../plugins/git/git-create-branch-dialog.c:99
  5014 #: ../plugins/git/git-create-tag-dialog.c:102
  5015 #: ../plugins/git/git-reset-dialog.c:57 ../plugins/git/git-revert-dialog.c:46
   5193#: ../plugins/git/git-add-files-pane.c:157
   5194msgid "Add Files"
   5195msgstr "Добавяне на файлове"
   5196
   5197#: ../plugins/git/git-add-remote-pane.c:52
   5198msgid "Please enter a remote name."
   5199msgstr "Въведете име на отдалечено хранилище."
   5200
   5201#: ../plugins/git/git-add-remote-pane.c:55
   5202msgid "Please enter a URL"
   5203msgstr "Въведете адрес"
   5204
   5205#: ../plugins/git/git-add-remote-pane.c:179
   5206msgid "Add Remote"
   5207msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
   5208
   5209#: ../plugins/git/git-apply-mailbox-pane.c:157
   5210msgid "Apply Mailbox Files"
   5211msgstr "Прилагане на файлове във формат mbox"
   5212
   5213#: ../plugins/git/git-apply-stash-pane.c:54
   5214#: ../plugins/git/git-diff-stash-pane.c:67
   5215#: ../plugins/git/git-drop-stash-pane.c:48
   5216msgid "No stash selected."
   5217msgstr "Не е избрана скатана група."
   5218
   5219#: ../plugins/git/git-checkout-pane.c:147
   5220msgid "Check Out Files"
   5221msgstr "Изтегляне на файлове"
   5222
   5223#: ../plugins/git/git-commit-pane.c:124
   5224#: ../plugins/git/git-create-tag-pane.c:79 ../plugins/git/git-merge-pane.c:70
   5225msgid "Please enter a log message."
   5226msgstr "Въведете име съобщение за подаване."
   5227
   5228#: ../plugins/git/git-commit-pane.c:145
   5229msgid "Please enter the commit author's name"
   5230msgstr "Въведете име на автора на това подаване."
   5231
   5232#: ../plugins/git/git-commit-pane.c:149
   5233msgid "Please enter the commit author's e-mail address."
   5234msgstr "Въведете адрес на е-поща на автора на това подаване."
   5235
   5236#: ../plugins/git/git-commit-pane.c:293 ../plugins/git/plugin.c:146
   5237msgid "Commit"
   5238msgstr "Подаване"
   5239
   5240#: ../plugins/git/git-cherry-pick-pane.c:53 ../plugins/git/git-merge-pane.c:56
  50165241#: ../plugins/subversion/subversion-copy-dialog.c:207
  50175242#: ../plugins/subversion/subversion-switch-dialog.c:122
   
  50195244msgstr "Въведете ревизия."
  50205245
  5021 #: ../plugins/git/git-cat-file-menu.c:36
  5022 msgid "Git: File retrieved."
  5023 msgstr "Git: Файлът е изтеглен."
  5024 
  5025 #: ../plugins/git/git-checkout-files-dialog.c:36
  5026 msgid "Git: Files checked out."
  5027 msgstr "Git: Файловете са изтеглени."
  5028 
  5029 #: ../plugins/git/git-commit-dialog.c:36
  5030 msgid "Git: Commit complete."
  5031 msgstr "Git: Подаването завърши."
  5032 
  5033 #: ../plugins/git/git-commit-dialog.c:105
  5034 msgid "Please enter the commit author's name."
  5035 msgstr "Въведете име на автора на това подаване."
  5036 
  5037 #: ../plugins/git/git-commit-dialog.c:115
  5038 msgid "Please enter the commit author's e-mail address."
  5039 msgstr "Въведете адрес на е-поща на автора на това подаване."
  5040 
  5041 #: ../plugins/git/git-create-branch-dialog.c:41
  5042 #, c-format
  5043 msgid "Git: Created branch \"%s\"."
  5044 msgstr "Git: Създаден е клон „%s“."
  5045 
  5046 #: ../plugins/git/git-create-tag-dialog.c:41
  5047 #, c-format
  5048 msgid "Git: Created tag \"%s\"."
  5049 msgstr "Git: Създаден е етикет „%s“."
  5050 
  5051 #: ../plugins/git/git-create-tag-dialog.c:111
   5246#: ../plugins/git/git-cherry-pick-pane.c:173
   5247msgid "Cherry Pick"
   5248msgstr "Селективно подбиране"
   5249
   5250#. Translators: default file name for git diff's output
   5251#: ../plugins/git/git-diff-pane.c:33
   5252msgid "Uncommitted Changes.diff"
   5253msgstr "НеподадениПромени.diff"
   5254
   5255#. Translators: file name for an existing commits diff, %s is an SHASUM of a commit
   5256#: ../plugins/git/git-diff-pane.c:71
   5257#, c-format
   5258msgid "Commit %s.diff"
   5259msgstr "Подаване№%s.diff"
   5260
   5261#: ../plugins/git/git-diff-pane.c:104
   5262msgid "No revision selected"
   5263msgstr "Няма избрана версия"
   5264
   5265#: ../plugins/git/git-reset-pane.c:167
   5266msgid "Reset"
   5267msgstr "Връщане"
   5268
   5269#: ../plugins/git/git-revert-pane.c:48
   5270msgid "Please enter a commit."
   5271msgstr "Въведете подаване."
   5272
   5273#: ../plugins/git/git-revert-pane.c:162
   5274msgid "Revert"
   5275msgstr "Отмяна"
   5276
   5277#: ../plugins/git/git-create-branch-pane.c:51
   5278msgid "Please enter a branch name."
   5279msgstr "Въведете име на клон."
   5280
   5281#: ../plugins/git/git-create-tag-pane.c:63
  50525282msgid "Please enter a tag name."
  50535283msgstr "Въведете име на етикет."
  50545284
  5055 #: ../plugins/git/git-delete-branch-dialog.c:37
  5056 msgid "Git: Deleted selected branches."
  5057 msgstr "Git: Избраните клонове са изтрити."
  5058 
  5059 #: ../plugins/git/git-delete-branch-dialog.c:106
  5060 msgid "Please select branches to delete"
  5061 msgstr "Изберете клонове за изтриване"
  5062 
  5063 #: ../plugins/git/git-delete-tag-dialog.c:37
  5064 msgid "Git: Deleted selected tags."
  5065 msgstr "Git: Избраните етикети са изтрити."
  5066 
  5067 #: ../plugins/git/git-fetch-dialog.c:40
  5068 msgid "Git: Fetch complete."
  5069 msgstr "Git: Изтеглянето завърши."
  5070 
  5071 #: ../plugins/git/git-log-dialog.c:152
  5072 msgid "Graph"
  5073 msgstr "Графика"
  5074 
  5075 #: ../plugins/git/git-log-dialog.c:167
  5076 msgid "Short log"
  5077 msgstr "Кратък дневник"
  5078 
  5079 #: ../plugins/git/git-log-dialog.c:178
  5080 #: ../plugins/subversion/subversion-log-dialog.c:132
  5081 msgid "Author"
  5082 msgstr "Автор"
  5083 
  5084 #: ../plugins/git/git-log-dialog.c:317
  5085 msgid "Git: Retrieving log…"
  5086 msgstr "Git: Извличане на дневник…"
  5087 
  5088 #: ../plugins/git/git-log-dialog.c:360
   5285#: ../plugins/git/git-create-tag-pane.c:218
   5286msgid "Create Tag"
   5287msgstr "Създаване на етикет"
   5288
   5289#: ../plugins/git/git-delete-remote-pane.c:49
   5290msgid "No remote selected."
   5291msgstr "Няма избрано отдалечено хранилище."
   5292
   5293#: ../plugins/git/git-delete-tags-pane.c:49
   5294msgid "No tags selected."
   5295msgstr "Няма избрани етикети."
   5296
   5297#: ../plugins/git/git-diff-stash-pane.c:40
   5298#, c-format
   5299msgid "Stash %i.diff"
   5300msgstr "Скътано№%i.diff"
   5301
   5302#: ../plugins/git/git-log-pane.c:560
   5303#, c-format
   5304msgid "<b>Branch:</b> %s"
   5305msgstr "<b>Клон:</b> %s"
   5306
   5307#: ../plugins/git/git-log-pane.c:565
   5308#, c-format
   5309msgid "<b>Tag:</b> %s"
   5310msgstr "<b>Етикет:</b> %s"
   5311
   5312#: ../plugins/git/git-log-pane.c:570
   5313#, c-format
   5314msgid "<b>Remote:</b> %s"
   5315msgstr "<b>Отдалечен клон:</b> %s"
   5316
   5317#: ../plugins/git/git-merge-pane.c:210 ../plugins/git/plugin.c:97
   5318msgid "Merge"
   5319msgstr "Обединяване"
   5320
   5321#: ../plugins/git/git-pane.c:77 ../plugins/git/git-pane.c:82
   5322#: ../plugins/git/plugin.c:700 ../plugins/git/git.plugin.in.h:1
   5323msgid "Git"
   5324msgstr "Git"
   5325
   5326#: ../plugins/git/git-pane.c:204
   5327msgid "Git Error"
   5328msgstr "Грешка на Git"
   5329
   5330#: ../plugins/git/git-pane.c:210
   5331msgid "Git Warning"
   5332msgstr "Предупреждение на Git"
   5333
   5334#: ../plugins/git/git-patch-series-pane.c:167
   5335msgid "Generate Patch Series"
   5336msgstr "Създаване на серия от кръпки"
   5337
   5338#: ../plugins/git/git-pull-pane.c:66 ../plugins/git/git-push-pane.c:94
   5339msgid "Please enter a URL."
   5340msgstr "Въведете адрес."
   5341
   5342#: ../plugins/git/git-pull-pane.c:235 ../plugins/git/plugin.c:246
   5343msgid "Pull"
   5344msgstr "Изтегляне (pull)"
   5345
   5346#: ../plugins/git/git-push-pane.c:434 ../plugins/git/plugin.c:238
   5347msgid "Push"
   5348msgstr "Отдалечено подаване (push)"
   5349
   5350#: ../plugins/git/git-rebase-pane.c:61
   5351msgid "No remote selected"
   5352msgstr "Няма избрано отдалечено хранилище"
   5353
   5354#: ../plugins/git/git-remove-files-pane.c:157
   5355msgid "Remove Files"
   5356msgstr "Премахване на файлове"
   5357
   5358#: ../plugins/git/git-repository-selector.c:66
   5359msgid "Remote"
   5360msgstr "Отдалечен клон"
   5361
   5362#: ../plugins/git/git-repository-selector.c:81
   5363msgid "URL"
   5364msgstr "Адрес"
   5365
   5366#: ../plugins/git/git-repository-selector.c:100
   5367msgid "<b>Selected Remote:</b>"
   5368msgstr "<b>Отдалечен клон:</b>"
   5369
   5370#: ../plugins/git/git-repository-selector.c:199
   5371msgid ""
   5372"No remote selected; using origin by default.\n"
   5373"To push to a different remote, select one from the Remotes list above."
   5374msgstr ""
   5375"Не е избран отдалечен клон. Използва се произхода.\n"
   5376"За да подадете към различен отдалечен клон, го изберете в списъка отгоре."
   5377
   5378#: ../plugins/git/git-resolve-conflicts-pane.c:50
   5379msgid "No conflicted files selected."
   5380msgstr "Не са избрани файлове с конфликти."
   5381
   5382#: ../plugins/git/git-stash-changes-pane.c:158
   5383msgid "Stash Uncommitted Changes"
   5384msgstr "Скатаване на неподадените промени чрез stash"
   5385
   5386#: ../plugins/git/git-status-pane.c:368
   5387msgid "Changes to be committed"
   5388msgstr "Промени за подаване"
   5389
   5390#: ../plugins/git/git-status-pane.c:377
   5391msgid "Changed but not updated"
   5392msgstr "Променено, но необновено"
   5393
   5394# FIXME index, staging -> ?
   5395#: ../plugins/git/git-unstage-pane.c:51
   5396msgid "No staged files selected."
   5397msgstr "Не са избрани файлове от индекса."
   5398
   5399#: ../plugins/git/plugin.c:65
   5400msgid "Branch tools"
   5401msgstr "Инструменти за работа с клонове"
   5402
   5403#: ../plugins/git/plugin.c:73 ../plugins/git/plugin.c:74
   5404msgid "Create a branch"
   5405msgstr "Създаване на клон"
   5406
   5407#: ../plugins/git/plugin.c:81 ../plugins/git/plugin.c:82
   5408msgid "Delete selected branches"
   5409msgstr "Изтриване на избраните клонове"
   5410
   5411#: ../plugins/git/plugin.c:89 ../plugins/git/plugin.c:90
   5412msgid "Switch to the selected branch"
   5413msgstr "Преминаване към избрания клон клон"
   5414
   5415#: ../plugins/git/plugin.c:98
   5416msgid "Merge a revision into the current branch"
   5417msgstr "Сливане на тази ревизия в текущия клон"
   5418
   5419#: ../plugins/git/plugin.c:109
   5420msgid "Tag tools"
   5421msgstr "Инструменти за работа с етикети"
   5422
   5423#: ../plugins/git/plugin.c:117 ../plugins/git/plugin.c:118
   5424msgid "Create a tag"
   5425msgstr "Създаване на етикет"
   5426
   5427#: ../plugins/git/plugin.c:125 ../plugins/git/plugin.c:126
   5428msgid "Delete selected tags"
   5429msgstr "Изтриване на избраните етикети"
   5430
   5431#: ../plugins/git/plugin.c:138
   5432msgid "Changes"
   5433msgstr "Промени"
   5434
   5435#: ../plugins/git/plugin.c:147
   5436msgid "Commit changes"
   5437msgstr "Подаване на промените"
   5438
   5439#: ../plugins/git/plugin.c:154
   5440msgid "Diff uncommitted changes"
   5441msgstr "Разлики на неподадените промени"
   5442
   5443#: ../plugins/git/plugin.c:155
   5444msgid "Show a diff of uncommitted changes in an editor"
   5445msgstr "Показване на неподадените промени в редактор"
   5446
   5447#: ../plugins/git/plugin.c:170
   5448#: ../plugins/snippets-manager/snippets-editor.ui.h:3
   5449msgid "Add"
   5450msgstr "Добавяне"
   5451
   5452#: ../plugins/git/plugin.c:171
   5453msgid "Add files to the index"
   5454msgstr "Добавяне към файлове към индекса"
   5455
   5456#: ../plugins/git/plugin.c:179
   5457msgid "Remove files from the repository"
   5458msgstr "Премахване на файлове от хранилището"
   5459
   5460#: ../plugins/git/plugin.c:186
   5461msgid "Check out"
   5462msgstr "Изтегляне на файлове"
   5463
   5464#: ../plugins/git/plugin.c:187
   5465msgid "Revert changes in unstaged files"
   5466msgstr "Отмяна на промените извън индекса"
   5467
   5468#: ../plugins/git/plugin.c:194
   5469msgid "Unstage"
   5470msgstr "Отмяна на индексирането"
   5471
   5472#: ../plugins/git/plugin.c:195
   5473msgid "Remove staged files from the index"
   5474msgstr "Премахване на файлове от индекса за подаване"
   5475
   5476#: ../plugins/git/plugin.c:202
   5477msgid "Resolve conflicts"
   5478msgstr "Разрешаване на конфликти"
   5479
   5480#: ../plugins/git/plugin.c:203
   5481msgid "Mark selected conflicted files as resolved"
   5482msgstr "Задаване на избраните файловете с конфликти като разрешени"
   5483
   5484#: ../plugins/git/plugin.c:214
   5485msgid "Remote repository tools"
   5486msgstr "Инструменти за работа с отдалечени хранилища"
   5487
   5488#: ../plugins/git/plugin.c:222
   5489msgid "Add a remote"
   5490msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
   5491
   5492#: ../plugins/git/plugin.c:223
   5493msgid "Add a remote repository"
   5494msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
   5495
   5496#: ../plugins/git/plugin.c:230
   5497msgid "Delete selected remote"
   5498msgstr "Изтриване на избраните отдалечени хранилища"
   5499
   5500#: ../plugins/git/plugin.c:231
   5501msgid "Delete a remote"
   5502msgstr "Изтриване на отдалечено хранилище"
   5503
   5504#: ../plugins/git/plugin.c:239
   5505msgid "Push changes to a remote repository"
   5506msgstr "Подаване на промените към отдалечено хранилище"
   5507
   5508#: ../plugins/git/plugin.c:247
   5509msgid "Pull changes from a remote repository"
   5510msgstr "Изтегляне на промените от отдалечено хранилище"
   5511
   5512#: ../plugins/git/plugin.c:254
   5513msgid "Fetch"
   5514msgstr "Изтегляне (fetch)"
   5515
   5516#: ../plugins/git/plugin.c:255
   5517msgid "Fetch changes from remote repositories"
   5518msgstr "Изтегляне на промените от отдалечени хранилища"
   5519
   5520# FIXME rebase?
   5521#: ../plugins/git/plugin.c:270
   5522msgid "Rebase against selected remote"
   5523msgstr "Преосновавене (rebase) по избрания отдалечен клон"
   5524
   5525#: ../plugins/git/plugin.c:271
   5526msgid "Start a rebase operation relative to the selected remote repository"
   5527msgstr ""
   5528"Започване на преосновавене (rebase) по избрания клон от отдалечено хранилище"
   5529
   5530#: ../plugins/git/plugin.c:278 ../plugins/git/plugin.c:446
   5531msgid "Continue"
   5532msgstr "Продължаване"
   5533
   5534#: ../plugins/git/plugin.c:279
   5535msgid "Continue a rebase with resolved conflicts"
   5536msgstr "_Продължаване на преосноваване с разрешени конфликти…"
   5537
   5538#: ../plugins/git/plugin.c:286 ../plugins/git/plugin.c:454
   5539msgid "Skip"
   5540msgstr "Прескачане"
   5541
   5542#: ../plugins/git/plugin.c:287
   5543msgid "Skip the current revision"
   5544msgstr "Прескачане на текущата ревизия"
   5545
   5546#: ../plugins/git/plugin.c:294 ../plugins/git/plugin.c:462
   5547msgid "Abort"
   5548msgstr "Отмяна"
   5549
   5550#: ../plugins/git/plugin.c:295
   5551msgid "Abort the rebase and return the repository to its previous state"
   5552msgstr ""
   5553"Преустановяване на преосноваването (rebase) и връщане на хранилището към "
   5554"оригиналното му състояние"
   5555
   5556#: ../plugins/git/plugin.c:306
   5557msgid "Stash tools"
   5558msgstr "Инструменти за скатаване (stash)"
   5559
   5560#: ../plugins/git/plugin.c:314
   5561msgid "Stash uncommitted changes"
   5562msgstr "Скатаване (stash) на неподадените промени"