Ignore:
Timestamp:
Aug 27, 2011, 9:44:14 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-settings-daemon: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-settings-daemon.master.bg.po

  r2314 r2328  
  1515"Project-Id-Version: gnome-settings-daemon master\n"
  1616"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  17 "POT-Creation-Date: 2011-06-09 07:27+0300\n"
  18 "PO-Revision-Date: 2011-06-09 07:27+0300\n"
   17"POT-Creation-Date: 2011-08-27 21:41+0300\n"
   18"PO-Revision-Date: 2011-08-27 21:40+0300\n"
  1919"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  2020"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  148148"Дали ориентацията на таблета е твърдо зададена или автоматично се променя."
  149149
  150 #. g-p-m is not a GSD plugin, yet
  151150#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gschema.xml.in.in.h:1
  152151#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:1
  153152#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.keyboard.gschema.xml.in.in.h:1
  154 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:2
   153#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:1
  155154#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:1
  156155#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:1
   
  167166#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:7
  168167#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.keyboard.gschema.xml.in.in.h:2
  169 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:3
  170 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:4
   168#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:8
   169#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:2
  171170#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:47
  172171#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation.gschema.xml.in.in.h:2
   
  181180#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gschema.xml.in.in.h:3
  182181#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:8
  183 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:4
  184 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:5
   182#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:9
   183#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:3
  185184#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:48
  186185#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation.gschema.xml.in.in.h:3
   
  195194#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gschema.xml.in.in.h:4
  196195#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:14
  197 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:5
  198 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:10
   196#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:19
   197#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:8
  199198#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:58
  200199#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation.gschema.xml.in.in.h:4
   
  273272#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:37
  274273msgid "Whether this plugin would be activated by gnome-settings-daemon or not."
  275 msgstr "Дали приставката да се стартира от gnome-settings-daemon или не."
  276 
  277 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:2
  278 msgid "If notifications are allowed to be shown"
  279 msgstr "Дали да се показват уведомявания"
  280 
  281 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:3
  282 msgid ""
  283 "If notifications should be shown at session start if a profile is invalid."
  284 msgstr ""
  285 "Дали при необходимост за ново калибриране по цвят да се уведомява за това в "
  286 "началото на сесия."
  287 
  288 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:6
   274msgstr "Да се стартира ли приставката от gnome-settings-daemon или не."
   275
   276#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:2
   277msgid ""
   278"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
   279"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
   280msgstr ""
   281"Да се базира ли уведомяването на оставащо време. Когато е лъжа, се ползва "
   282"процентът на заряда, което може да помогне, ако подсистемата ACPI на BIOS не "
   283"функционира правилно."
   284
   285#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:3
   286msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
   287msgstr ""
   288"Да се уведомява ли при увредена батерия, че тя може да е обявена за връщане."
   289
   290#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:4
   291msgid ""
   292"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
   293"this to false only if you know your battery is okay."
   294msgstr ""
   295"Да се уведомява ли при увредена батерия, че тя може да е обявена за връщане. "
   296"Задайте да е лъжа, само ако сте сигурни, че батерията ви е наред."
   297
   298#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:5
   299msgid "Percentage action is taken"
   300msgstr "Процент за предприемане на действие"
   301
   302#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:6
   303msgid "Percentage considered critical"
   304msgstr "Процент заряд считан за критично нисък"
   305
   306#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:7
   307msgid "Percentage considered low"
   308msgstr "Процент заряд считан за нисък"
   309
   310#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:10
   311msgid ""
   312"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
   313"when use-time-for-policy is false."
   314msgstr ""
   315"Процент заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Използва се, "
   316"само когато ключът „use-time-for-policy“ е лъжа."
   317
   318#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:11
   319msgid ""
   320"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when use-"
   321"time-for-policy is false."
   322msgstr ""
   323"Процент заряд на батерията, който се счита за нисък. Използва се, само "
   324"когато ключът „use-time-for-policy“ е лъжа."
   325
   326#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:12
   327msgid ""
   328"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
   329"valid when use-time-for-policy is false."
   330msgstr ""
   331"Процент заряд на батерията, при който се предприема действие. Използва се, "
   332"само когато ключът „use-time-for-policy“ е лъжа."
   333
   334#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:13
   335msgid ""
   336"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
   337"Only valid when use-time-for-policy is true."
   338msgstr ""
   339"Оставащо време за работа на батерии, при коeто се предприема действие. "
   340"Използва се, само когато ключът „use-time-for-policy“ е истина."
   341
   342#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:14
   343msgid ""
   344"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
   345"Only valid when use-time-for-policy is true."
   346msgstr ""
   347"Оставащо време за работа на батерии, което се счита за критично кратко. "
   348"Използва се, само когато ключът „use-time-for-policy“ (политика базирана на "
   349"време) е истина."
   350
   351#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:15
   352msgid ""
   353"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
   354"valid when use-time-for-policy is true."
   355msgstr ""
   356"Оставащо време за работа на батерии, при коeто се счита за кратко. Използва "
   357"се, само когато ключът „use-time-for-policy“ (политика базирана на време) е "
   358"истина."
   359
   360#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:16
   361msgid "The time remaining when action is taken"
   362msgstr "Оставащо време за предприемане на действие"
   363
   364#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:17
   365msgid "The time remaining when critical"
   366msgstr "Оставащо време считано за критично кратко"
   367
   368#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:18
   369msgid "The time remaining when low"
   370msgstr "Оставащо време считано за кратко"
   371
   372#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:20
   373msgid "Whether to use time-based notifications"
   374msgstr "Дали да се използват уведомявания по време"
   375
   376#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:4
  289377msgid "The duration a display profile is valid"
  290378msgstr "Продължителност на валидност на цветови профил на устройство"
  291379
  292 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:7
   380#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:5
  293381msgid "The duration a printer profile is valid"
  294382msgstr "Продължителност на валидност на цветови профил на принтер"
  295383
  296 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:8
   384#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:6
  297385msgid ""
  298386"This is the number of days after which the display color profile is "
   
  302390"трябва да се обнови"
  303391
  304 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:9
   392#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:7
  305393msgid ""
  306394"This is the number of days after which the printer color profile is "
   
  337425msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на калкулатора"
  338426
  339 # HERE
  340427#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:9
  341428msgid "Binding to launch the email client."
   
  564651
  565652#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:6
  566 msgid "Automatically update these types of updates"
  567 msgstr "Автоматично инсталиране на такива обновления."
   653msgid "Automatically install these types of updates"
   654msgstr "Автоматично инсталиране на такива обновления"
  568655
  569656#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:7
  570 msgid "Automatically update these types of updates."
   657msgid "Automatically install these types of updates."
  571658msgstr "Автоматично инсталиране на такива обновления."
  572659
   
  819906"then the file specified by this key will be used instead."
  820907msgstr ""
  821 "Приставката за управление на RandR ще търси настройките по подразбиране в "
   908"Приставката за управление на XRandR ще търси настройките по подразбиране в "
  822909"указания файл. Съдържанието е същото като на файла „~/.config/monitors.xml“, "
  823910"където се съхраняват потребителските настройки. Ако даден потребител няма "
   
  10851172
  10861173#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:538
  1087 #: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:809
   1174#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:828
  10881175msgid "Universal Access"
  10891176msgstr "Универсален достъп"
   
  11681255msgstr "Сигнал за лепкави клавиши"
  11691256
  1170 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.c:442
   1257#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.c:449
  11711258#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:4
  11721259msgid "Universal Access Preferences"
   
  12151302msgstr "Приставка за настройките на достъпността"
  12161303
  1217 #: ../plugins/automount/automount.gnome-settings-plugin.in.h:1
  1218 msgid "Automount"
  1219 msgstr "Автоматично монтиране"
  1220 
  1221 #: ../plugins/automount/automount.gnome-settings-plugin.in.h:2
  1222 msgid "Automounter plugin"
  1223 msgstr "Приставка за автоматично монтиране"
   1304#: ../plugins/automount/gnome-fallback-mount-helper.desktop.in.in.h:1
   1305msgid "Automount and autorun plugged devices"
   1306msgstr "Автоматично монтиране на устройствата и пускане на програмите от тях"
   1307
   1308#: ../plugins/automount/gnome-fallback-mount-helper.desktop.in.in.h:2
   1309msgid "Mount Helper"
   1310msgstr "Помощник за монтиране"
  12241311
  12251312#: ../plugins/automount/gsd-automount-manager.c:154
   
  12551342msgstr "„%p“ не може да се демонтира"
  12561343
  1257 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:700
   1344#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:702
  12581345msgid "You have just inserted an Audio CD."
  12591346msgstr "Поставихте аудио CD."
  12601347
  1261 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:702
   1348#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:704
  12621349msgid "You have just inserted an Audio DVD."
  12631350msgstr "Поставихте аудио DVD."
  12641351
  1265 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:704
   1352#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:706
  12661353msgid "You have just inserted a Video DVD."
  12671354msgstr "Поставихте видео DVD."
  12681355
  1269 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:706
   1356#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:708
  12701357msgid "You have just inserted a Video CD."
  12711358msgstr "Поставихте видео CD."
  12721359
  1273 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:708
   1360#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:710
  12741361msgid "You have just inserted a Super Video CD."
  12751362msgstr "Поставихте супер видео CD."
  12761363
  1277 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:710
   1364#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:712
  12781365msgid "You have just inserted a blank CD."
  12791366msgstr "Поставихте празно CD."
  12801367
  1281 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:712
   1368#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:714
  12821369msgid "You have just inserted a blank DVD."
  12831370msgstr "Поставихте празно DVD."
  12841371
  1285 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:714
   1372#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:716
  12861373msgid "You have just inserted a blank Blu-Ray disc."
  12871374msgstr "Поставихте празен диск Blu-Ray."
  12881375
  1289 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:716
   1376#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:718
  12901377msgid "You have just inserted a blank HD DVD."
  12911378msgstr "Поставихте празно HD DVD."
  12921379
  1293 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:718
   1380#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:720
  12941381msgid "You have just inserted a Photo CD."
  12951382msgstr "Поставихте CD за фотографии."
  12961383
  1297 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:720
   1384#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:722
  12981385msgid "You have just inserted a Picture CD."
  12991386msgstr "Поставихте CD за снимки."
  13001387
  1301 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:722
   1388#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:724
  13021389msgid "You have just inserted a medium with digital photos."
  13031390msgstr "Поставихте носител с цифрови снимки."
  13041391
  1305 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:724
   1392#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:726
  13061393msgid "You have just inserted a digital audio player."
  13071394msgstr "Поставихте цифров аудио плеър."
  13081395
  1309 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:726
   1396#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:728
  13101397msgid ""
  13111398"You have just inserted a medium with software intended to be automatically "
   
  13141401
  13151402#. fallback to generic greeting
  1316 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:729
   1403#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:731
  13171404msgid "You have just inserted a medium."
  13181405msgstr "Поставихте цифров носител."
  13191406
  1320 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:731
   1407#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:733
  13211408msgid "Choose what application to launch."
  13221409msgstr "Изберете програмата, която да се стартира."
  13231410
  1324 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:740
   1411#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:742
  13251412#, c-format
  13261413msgid ""
   
  13311418"другите носители от вида „%s“."
  13321419
  1333 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:767
   1420#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:769
  13341421msgid "_Always perform this action"
  13351422msgstr "_Винаги да се извършва това действие"
  13361423
  1337 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:783
   1424#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:785
  13381425msgid "_Eject"
  13391426msgstr "_Изваждане"
  13401427
  1341 #: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:788
   1428#: ../plugins/automount/gsd-autorun.c:790
  13421429msgid "_Unmount"
  13431430msgstr "_Демонтиране"
   
  13671454msgstr "Приставка за цветове"
  13681455
  1369 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:192
   1456#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:626
   1457msgid "Default"
   1458msgstr "Стандартно"
   1459
   1460#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1518
  13701461msgid "Recalibrate now"
  13711462msgstr "Калибриране на цвета"
  13721463
  1373 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:199
  1374 #: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:385
  1375 #: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:451
  1376 msgid "Ignore"
  1377 msgstr "Пренебрегване"
  1378 
  13791464#. TRANSLATORS: this is when the device has not been recalibrated in a while
  1380 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:241
   1465#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1560
  13811466msgid "Recalibration required"
  13821467msgstr "Необходимо е да калибрирате цветовете"
  13831468
  13841469#. TRANSLATORS: this is when the display has not been recalibrated in a while
  1385 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:253
   1470#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1572
  13861471#, c-format
  13871472msgid "The display '%s' should be recalibrated soon."
   
  13891474
  13901475#. TRANSLATORS: this is when the printer has not been recalibrated in a while
  1391 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:262
   1476#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1581
  13921477#, c-format
  13931478msgid "The printer '%s' should be recalibrated soon."
   
  13951480
  13961481#. TRANSLATORS: this is the application name
  1397 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:592
  1398 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:610
   1482#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1907
   1483#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1925
  13991484msgid "GNOME Settings Daemon Color Plugin"
  14001485msgstr "Приставка за цветове към сървъра за настройките на GNOME"
  14011486
  14021487#. TRANSLATORS: this is a sound description
  1403 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:594
   1488#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1909
  14041489msgid "Color calibration device added"
  14051490msgstr "Добавено е устройство за калибриране по цвят"
  14061491
  14071492#. TRANSLATORS: this is a sound description
  1408 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:612
   1493#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1927
  14091494msgid "Color calibration device removed"
  14101495msgstr "Махнато е устройство за калибриране по цвят"
   
  14171502msgid "Dummy plugin"
  14181503msgstr "Фиктивна приставка (за тестване)"
   1504
   1505#. TRANSLATORS: this is the notification application name
   1506#: ../plugins/power/power.gnome-settings-plugin.in.h:1
   1507#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1180
   1508#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1356
   1509#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1534
   1510#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1683
   1511msgid "Power"
   1512msgstr "Заряд"
   1513
   1514#: ../plugins/power/power.gnome-settings-plugin.in.h:2
   1515msgid "Power plugin"
   1516msgstr "Приставка за захранването"
   1517
   1518#: ../plugins/power/gpm-common.c:47
   1519msgid "Unknown time"
   1520msgstr "Неизвестно време"
   1521
   1522#: ../plugins/power/gpm-common.c:52
   1523#, c-format
   1524msgid "%i minute"
   1525msgid_plural "%i minutes"
   1526msgstr[0] "%i минута"
   1527msgstr[1] "%i минути"
   1528
   1529#: ../plugins/power/gpm-common.c:62
   1530#, c-format
   1531msgid "%i hour"
   1532msgid_plural "%i hours"
   1533msgstr[0] "%i час"
   1534msgstr[1] "%i часа"
   1535
   1536#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
   1537#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
   1538#: ../plugins/power/gpm-common.c:68
   1539#, c-format
   1540msgid "%i %s %i %s"
   1541msgstr "%i %s и %i %s"
   1542
   1543#: ../plugins/power/gpm-common.c:69
   1544msgid "hour"
   1545msgid_plural "hours"
   1546msgstr[0] "час"
   1547msgstr[1] "часа"
   1548
   1549#: ../plugins/power/gpm-common.c:70
   1550msgid "minute"
   1551msgid_plural "minutes"
   1552msgstr[0] "минута"
   1553msgstr[1] "минути"
   1554
   1555#. TRANSLATORS: The laptop battery is charged, and we know a time.
   1556#. * The parameter is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
   1557#: ../plugins/power/gpm-common.c:317
   1558#, c-format
   1559msgid "provides %s laptop runtime"
   1560msgstr "осигурява %s работа на компютъра"
   1561
   1562#. TRANSLATORS: the device is discharging, and we have a time remaining
   1563#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
   1564#. * the second is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
   1565#: ../plugins/power/gpm-common.c:328
   1566#, c-format
   1567msgid "%s %s remaining"
   1568msgstr "%s: остават %s работа"
   1569
   1570#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage
   1571#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
   1572#. * the second is the time, e.g. "7 hours 6 minutes"
   1573#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage.
   1574#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
   1575#. * the second is the time, e.g. "7 hours 6 minutes"
   1576#: ../plugins/power/gpm-common.c:349 ../plugins/power/gpm-common.c:366
   1577#, c-format
   1578msgid "%s %s until charged"
   1579msgstr "%s: остават %s до разреждане"
   1580
   1581#. TRANSLATORS: the device is charging, and we have a time to full and empty.
   1582#. * The parameter is a time string, e.g. "7 hours 6 minutes"
   1583#: ../plugins/power/gpm-common.c:356
   1584#, c-format
   1585msgid "provides %s battery runtime"
   1586msgstr "осигурява %s работа с батерии"
   1587
   1588#. TRANSLATORS: the type of data, e.g. Laptop battery
   1589#: ../plugins/power/gpm-common.c:447
   1590msgid "Product:"
   1591msgstr "Продукт:"
   1592
   1593#. TRANSLATORS: device is missing
   1594#. TRANSLATORS: device is charged
   1595#. TRANSLATORS: device is charging
   1596#. TRANSLATORS: device is discharging
   1597#: ../plugins/power/gpm-common.c:451 ../plugins/power/gpm-common.c:454
   1598#: ../plugins/power/gpm-common.c:457 ../plugins/power/gpm-common.c:460
   1599msgid "Status:"
   1600msgstr "Състояние:"
   1601
   1602#: ../plugins/power/gpm-common.c:451
   1603msgid "Missing"
   1604msgstr "Липсва"
   1605
   1606#. TRANSLATORS: battery state
   1607#: ../plugins/power/gpm-common.c:454 ../plugins/power/gpm-common.c:723
   1608msgid "Charged"
   1609msgstr "Заредени"
   1610
   1611#. TRANSLATORS: battery state
   1612#: ../plugins/power/gpm-common.c:457 ../plugins/power/gpm-common.c:711
   1613msgid "Charging"
   1614msgstr "Зареждане"
   1615
   1616#. TRANSLATORS: battery state
   1617#: ../plugins/power/gpm-common.c:460 ../plugins/power/gpm-common.c:715
   1618msgid "Discharging"
   1619msgstr "Разреждане"
   1620
   1621#. TRANSLATORS: percentage
   1622#: ../plugins/power/gpm-common.c:465
   1623msgid "Percentage charge:"
   1624msgstr "Процент заряд:"
   1625
   1626#. TRANSLATORS: manufacturer
   1627#: ../plugins/power/gpm-common.c:469
   1628msgid "Vendor:"
   1629msgstr "Производител:"
   1630
   1631#. TRANSLATORS: how the battery is made, e.g. Lithium Ion
   1632#: ../plugins/power/gpm-common.c:474
   1633msgid "Technology:"
   1634msgstr "Технология:"
   1635
   1636#. TRANSLATORS: serial number of the battery
   1637#: ../plugins/power/gpm-common.c:478
   1638msgid "Serial number:"
   1639msgstr "Сериен номер:"
   1640
   1641#. TRANSLATORS: model number of the battery
   1642#: ../plugins/power/gpm-common.c:482
   1643msgid "Model:"
   1644msgstr "Модел:"
   1645
   1646#. TRANSLATORS: time to fully charged
   1647#: ../plugins/power/gpm-common.c:487
   1648msgid "Charge time:"
   1649msgstr "Време за зареждане:"
   1650
   1651#. TRANSLATORS: time to empty
   1652#: ../plugins/power/gpm-common.c:493
   1653msgid "Discharge time:"
   1654msgstr "Време за разреждане:"
   1655
   1656#. TRANSLATORS: Excellent, Good, Fair and Poor are all related to battery Capacity
   1657#: ../plugins/power/gpm-common.c:500
   1658msgid "Excellent"
   1659msgstr "Отличен"
   1660
   1661#: ../plugins/power/gpm-common.c:502
   1662msgid "Good"
   1663msgstr "Добър"
   1664
   1665#: ../plugins/power/gpm-common.c:504
   1666msgid "Fair"
   1667msgstr "Среден"
   1668
   1669#: ../plugins/power/gpm-common.c:506
   1670msgid "Poor"
   1671msgstr "Лош"
   1672
   1673#: ../plugins/power/gpm-common.c:510
   1674msgid "Capacity:"
   1675msgstr "Капацитет:"
   1676
   1677#: ../plugins/power/gpm-common.c:516 ../plugins/power/gpm-common.c:541
   1678msgid "Current charge:"
   1679msgstr "Текущ заряд:"
   1680
   1681#: ../plugins/power/gpm-common.c:522
   1682msgid "Last full charge:"
   1683msgstr "Последно пълно зареждане:"
   1684
   1685#: ../plugins/power/gpm-common.c:528 ../plugins/power/gpm-common.c:546
   1686msgid "Design charge:"
   1687msgstr "Проектен заряд:"
   1688
   1689#: ../plugins/power/gpm-common.c:533
   1690msgid "Charge rate:"
   1691msgstr "Скорост на зареждане:"
   1692
   1693#. TRANSLATORS: system power cord
   1694#: ../plugins/power/gpm-common.c:565 ../plugins/power/gpm-common.c:757
   1695msgid "AC adapter"
   1696msgid_plural "AC adapters"
   1697msgstr[0] "Адаптер за ел. мрежа"
   1698msgstr[1] "Адаптери за ел. мрежа"
   1699
   1700#. TRANSLATORS: laptop primary battery
   1701#: ../plugins/power/gpm-common.c:569 ../plugins/power/gpm-common.c:793
   1702msgid "Laptop battery"
   1703msgid_plural "Laptop batteries"
   1704msgstr[0] "Батерия на преносим компютър"
   1705msgstr[1] "Батерии на преносим компютър"
   1706
   1707#. TRANSLATORS: battery-backed AC power source
   1708#: ../plugins/power/gpm-common.c:573 ../plugins/power/gpm-common.c:817
   1709msgid "UPS"
   1710msgid_plural "UPSs"
   1711msgstr[0] "Непрекъсваемо токозахранване"
   1712msgstr[1] "Непрекъсваеми токозахранвания"
   1713
   1714#. TRANSLATORS: a monitor is a device to measure voltage and current
   1715#: ../plugins/power/gpm-common.c:577 ../plugins/power/gpm-common.c:824
   1716msgid "Monitor"
   1717msgid_plural "Monitors"
   1718msgstr[0] "Монитор"
   1719msgstr[1] "Монитори"
   1720
   1721#. TRANSLATORS: wireless mice with internal batteries
   1722#: ../plugins/power/gpm-common.c:581 ../plugins/power/gpm-common.c:848
   1723#: ../plugins/mouse/mouse.gnome-settings-plugin.in.h:1
   1724msgid "Mouse"
   1725msgid_plural "Mice"
   1726msgstr[0] "Мишка"
   1727msgstr[1] "Мишки"
   1728
   1729#. TRANSLATORS: wireless keyboard with internal battery
   1730#: ../plugins/power/gpm-common.c:585 ../plugins/power/gpm-common.c:872
   1731#: ../plugins/keyboard/keyboard.gnome-settings-plugin.in.h:1
   1732msgid "Keyboard"
   1733msgid_plural "Keyboards"
   1734msgstr[0] "Клавиатура"
   1735msgstr[1] "Клавиатури"
   1736
   1737#. TRANSLATORS: portable device
   1738#: ../plugins/power/gpm-common.c:589 ../plugins/power/gpm-common.c:896
   1739msgid "PDA"
   1740msgid_plural "PDAs"
   1741msgstr[0] "Цифрово помощник"
   1742msgstr[1] "Цифрови помощници"
   1743
   1744#. TRANSLATORS: cell phone (mobile...)
   1745#: ../plugins/power/gpm-common.c:593 ../plugins/power/gpm-common.c:920
   1746msgid "Cell phone"
   1747msgid_plural "Cell phones"
   1748msgstr[0] "Мобилен телефон"
   1749msgstr[1] "Мобилни телефони"
   1750
   1751#. TRANSLATORS: media player, mp3 etc
   1752#: ../plugins/power/gpm-common.c:598 ../plugins/power/gpm-common.c:945
   1753msgid "Media player"
   1754msgid_plural "Media players"
   1755msgstr[0] "Музикално устройство"
   1756msgstr[1] "Музикално устройство"
   1757
   1758#. TRANSLATORS: tablet device
   1759#: ../plugins/power/gpm-common.c:602 ../plugins/power/gpm-common.c:969
   1760msgid "Tablet"
   1761msgid_plural "Tablets"
   1762msgstr[0] "Таблет"
   1763msgstr[1] "Таблети"
   1764
   1765#. TRANSLATORS: tablet device
   1766#: ../plugins/power/gpm-common.c:606 ../plugins/power/gpm-common.c:993
   1767msgid "Computer"
   1768msgid_plural "Computers"
   1769msgstr[0] "Компютър"
   1770msgstr[1] "Компютри"
   1771
   1772#. TRANSLATORS: battery technology
   1773#: ../plugins/power/gpm-common.c:670
   1774msgid "Lithium Ion"
   1775msgstr "Литиево-йонна"
   1776
   1777#. TRANSLATORS: battery technology
   1778#: ../plugins/power/gpm-common.c:674
   1779msgid "Lithium Polymer"
   1780msgstr "Литиево-полимерна"
   1781
   1782#. TRANSLATORS: battery technology
   1783#: ../plugins/power/gpm-common.c:678
   1784msgid "Lithium Iron Phosphate"
   1785msgstr "Литиево-желязно-фосфатна"
   1786
   1787#. TRANSLATORS: battery technology
   1788#: ../plugins/power/gpm-common.c:682
   1789msgid "Lead acid"
   1790msgstr "Оловна"
   1791
   1792#. TRANSLATORS: battery technology
   1793#: ../plugins/power/gpm-common.c:686
   1794msgid "Nickel Cadmium"
   1795msgstr "Никелово-кадмиева"
   1796
   1797#. TRANSLATORS: battery technology
   1798#: ../plugins/power/gpm-common.c:690
   1799msgid "Nickel metal hydride"
   1800msgstr "Никелово-метално-хидридна"
   1801
   1802#. TRANSLATORS: battery technology
   1803#: ../plugins/power/gpm-common.c:694
   1804msgid "Unknown technology"
   1805msgstr "Неизвестна технология"
   1806
   1807#. TRANSLATORS: battery state
   1808#: ../plugins/power/gpm-common.c:719
   1809msgid "Empty"
   1810msgstr "Разредена"
   1811
   1812#. TRANSLATORS: battery state
   1813#: ../plugins/power/gpm-common.c:727
   1814msgid "Waiting to charge"
   1815msgstr "Изчаква зареждане"
   1816
   1817#. TRANSLATORS: battery state
   1818#: ../plugins/power/gpm-common.c:731
   1819msgid "Waiting to discharge"
   1820msgstr "Изчаква разреждане"
   1821
   1822#. TRANSLATORS: device not present
   1823#: ../plugins/power/gpm-common.c:765
   1824msgid "Laptop battery not present"
   1825msgstr "Липсва батерия на преносимия компютър"
   1826
   1827#. TRANSLATORS: battery state
   1828#: ../plugins/power/gpm-common.c:769
   1829msgid "Laptop battery is charging"
   1830msgstr "Зареждане на батерията на преносимия компютър"
   1831
   1832#. TRANSLATORS: battery state
   1833#: ../plugins/power/gpm-common.c:773
   1834msgid "Laptop battery is discharging"
   1835msgstr "Разреждане на батерията на преносимия компютър"
   1836
   1837#. TRANSLATORS: battery state
   1838#: ../plugins/power/gpm-common.c:777
   1839msgid "Laptop battery is empty"
   1840msgstr "Батерията на преносимия компютър е разредена"
   1841
   1842#. TRANSLATORS: battery state
   1843#: ../plugins/power/gpm-common.c:781
   1844msgid "Laptop battery is charged"
   1845msgstr "Батерията на преносимия компютър е заредена"
   1846
   1847#. TRANSLATORS: battery state
   1848#: ../plugins/power/gpm-common.c:785
   1849msgid "Laptop battery is waiting to charge"
   1850msgstr "Батерията на преносимия компютър изчаква зареждане"
   1851
   1852#. TRANSLATORS: battery state
   1853#: ../plugins/power/gpm-common.c:789
   1854msgid "Laptop battery is waiting to discharge"
   1855msgstr "Батерията на преносимия компютър изчаква разреждане"
   1856
   1857#. TRANSLATORS: battery state
   1858#: ../plugins/power/gpm-common.c:801
   1859msgid "UPS is charging"
   1860msgstr "Непрекъсваемото токозахранване се зарежда"
   1861
   1862#. TRANSLATORS: battery state
   1863#: ../plugins/power/gpm-common.c:805
   1864msgid "UPS is discharging"
   1865msgstr "Непрекъсваемото токозахранване се разрежда"
   1866
   1867#. TRANSLATORS: battery state
   1868#: ../plugins/power/gpm-common.c:809
   1869msgid "UPS is empty"
   1870msgstr "Непрекъсваемото токозахранване е разредено"
   1871
   1872#. TRANSLATORS: battery state
   1873#: ../plugins/power/gpm-common.c:813
   1874msgid "UPS is charged"
   1875msgstr "Непрекъсваемото токозахранване е заредено"
   1876
   1877#. TRANSLATORS: battery state
   1878#: ../plugins/power/gpm-common.c:832
   1879msgid "Mouse is charging"
   1880msgstr "Мишката се зарежда"
   1881
   1882#. TRANSLATORS: battery state
   1883#: ../plugins/power/gpm-common.c:836
   1884msgid "Mouse is discharging"
   1885msgstr "Мишката се разрежда"
   1886
   1887#. TRANSLATORS: battery state
   1888#: ../plugins/power/gpm-common.c:840
   1889msgid "Mouse is empty"
   1890msgstr "Мишката е разредена"
   1891
   1892#. TRANSLATORS: battery state
   1893#: ../plugins/power/gpm-common.c:844
   1894msgid "Mouse is charged"
   1895msgstr "Мишката е заредена"
   1896
   1897#. TRANSLATORS: battery state
   1898#: ../plugins/power/gpm-common.c:856
   1899msgid "Keyboard is charging"
   1900msgstr "Клавиатурата се зарежда"
   1901
   1902#. TRANSLATORS: battery state
   1903#: ../plugins/power/gpm-common.c:860
   1904msgid "Keyboard is discharging"
   1905msgstr "Клавиатурата се разрежда"
   1906
   1907#. TRANSLATORS: battery state
   1908#: ../plugins/power/gpm-common.c:864
   1909msgid "Keyboard is empty"
   1910msgstr "Клавиатурата е разредена"
   1911
   1912#. TRANSLATORS: battery state
   1913#: ../plugins/power/gpm-common.c:868
   1914msgid "Keyboard is charged"
   1915msgstr "Клавиатурата е заредена"
   1916
   1917#. TRANSLATORS: battery state
   1918#: ../plugins/power/gpm-common.c:880
   1919msgid "PDA is charging"
   1920msgstr "Цифровият помощник се зарежда"
   1921
   1922#. TRANSLATORS: battery state
   1923#: ../plugins/power/gpm-common.c:884
   1924msgid "PDA is discharging"
   1925msgstr "Цифровият помощник се разрежда"
   1926
   1927#. TRANSLATORS: battery state
   1928#: ../plugins/power/gpm-common.c:888
   1929msgid "PDA is empty"
   1930msgstr "Цифровият помощник е разреден"
   1931
   1932#. TRANSLATORS: battery state
   1933#: ../plugins/power/gpm-common.c:892
   1934msgid "PDA is charged"
   1935msgstr "Цифровият помощник е зареден"
   1936
   1937#. TRANSLATORS: battery state
   1938#: ../plugins/power/gpm-common.c:904
   1939msgid "Cell phone is charging"
   1940msgstr "Мобилният телефон се зарежда"
   1941
   1942#. TRANSLATORS: battery state
   1943#: ../plugins/power/gpm-common.c:908
   1944msgid "Cell phone is discharging"
   1945msgstr "Мобилният телефон се разрежда"
   1946
   1947#. TRANSLATORS: battery state
   1948#: ../plugins/power/gpm-common.c:912
   1949msgid "Cell phone is empty"
   1950msgstr "Мобилният телефон е разреден"
   1951
   1952#. TRANSLATORS: battery state
   1953#: ../plugins/power/gpm-common.c:916
   1954msgid "Cell phone is charged"
   1955msgstr "Мобилният телефон е зареден"
   1956
   1957#. TRANSLATORS: battery state
   1958#: ../plugins/power/gpm-common.c:929
   1959msgid "Media player is charging"
   1960msgstr "Музикалното устройство се зарежда"
   1961
   1962#. TRANSLATORS: battery state
   1963#: ../plugins/power/gpm-common.c:933
   1964msgid "Media player is discharging"
   1965msgstr "Музикалното устройство се разрежда"
   1966
   1967#. TRANSLATORS: battery state
   1968#: ../plugins/power/gpm-common.c:937
   1969msgid "Media player is empty"
   1970msgstr "Музикалното устройство е разредено"
   1971
   1972#. TRANSLATORS: battery state
   1973#: ../plugins/power/gpm-common.c:941
   1974msgid "Media player is charged"
   1975msgstr "Музикалното устройство е заредено"
   1976
   1977#. TRANSLATORS: battery state
   1978#: ../plugins/power/gpm-common.c:953
   1979msgid "Tablet is charging"
   1980msgstr "Таблетът се зарежда"
   1981
   1982#. TRANSLATORS: battery state
   1983#: ../plugins/power/gpm-common.c:957
   1984msgid "Tablet is discharging"
   1985msgstr "Таблетът се разрежда"
   1986
   1987#. TRANSLATORS: battery state
   1988#: ../plugins/power/gpm-common.c:961
   1989msgid "Tablet is empty"
   1990msgstr "Таблетът е разреден"
   1991
   1992#. TRANSLATORS: battery state
   1993#: ../plugins/power/gpm-common.c:965
   1994msgid "Tablet is charged"
   1995msgstr "Таблетът е зареден"
   1996
   1997#. TRANSLATORS: battery state
   1998#: ../plugins/power/gpm-common.c:977
   1999msgid "Computer is charging"
   2000msgstr "Компютърът се зарежда"
   2001
   2002#. TRANSLATORS: battery state
   2003#: ../plugins/power/gpm-common.c:981
   2004msgid "Computer is discharging"
   2005msgstr "Компютърът се разрежда"
   2006
   2007#. TRANSLATORS: battery state
   2008#: ../plugins/power/gpm-common.c:985
   2009msgid "Computer is empty"
   2010msgstr "Компютърът е разреден"
   2011
   2012#. TRANSLATORS: battery state
   2013#: ../plugins/power/gpm-common.c:989
   2014msgid "Computer is charged"
   2015msgstr "Компютърът е зареден"
   2016
   2017#. TRANSLATORS: the battery may be recalled by it's vendor
   2018#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:924
   2019msgid "Battery may be recalled"
   2020msgstr "Батерията може да е обявена за връщане"
   2021
   2022#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:925
   2023#, c-format
   2024msgid ""
   2025"A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
   2026"risk."
   2027msgstr ""
   2028"Батерия на компютъра може да е обявена за връщане от %s, възможно е да сте "
   2029"изложени на риск."
   2030
   2031#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:928
   2032msgid "For more information visit the battery recall website."
   2033msgstr "За повече информация посетете сайта за връщане на батерии."
   2034
   2035#. TRANSLATORS: button text, visit the manufacturers recall website
   2036#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:939
   2037msgid "Visit recall website"
   2038msgstr "Посещаване на сайта за връщане на батерии"
   2039
   2040#. TRANSLATORS: button text, do not show this bubble again
   2041#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:943
   2042msgid "Do not show me this again"
   2043msgstr "Съобщението да не се показва повече"
   2044
   2045#. TRANSLATORS: UPS is now discharging
   2046#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1154
   2047msgid "UPS Discharging"
   2048msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
   2049
   2050#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
   2051#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1159
   2052#, c-format
   2053msgid "%s of UPS backup power remaining"
   2054msgstr "Остават %s работа от непрекъсваемо токозахранване"
   2055
   2056#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
   2057#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1271
   2058msgid "Battery low"
   2059msgstr "Зарядът на батерията е нисък"
   2060
   2061#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
   2062#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1274
   2063msgid "Laptop battery low"
   2064msgstr "Зарядът на батерията на компютъра е нисък"
   2065
   2066#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
   2067#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1280
   2068#, c-format
   2069msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.0f%%)"
   2070msgstr "Остават приблизително <b>%s</b> (%.0f%%)"
   2071
   2072#. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
   2073#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1284
   2074msgid "UPS low"
   2075msgstr "Зарядът на непрекъсваемото токозахранване е нисък"
   2076
   2077#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
   2078#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1288
   2079#, c-format
   2080msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
   2081msgstr ""
   2082"Оставят приблизително <b>%s</b> работа с непрекъсваемото токозахранване (%.0f"
   2083"%%)"
   2084
   2085#. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
   2086#. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
   2087#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1292
   2088#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1455
   2089msgid "Mouse battery low"
   2090msgstr "Зарядът на мишката е нисък"
   2091
   2092#. TRANSLATORS: tell user more details
   2093#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1295
   2094#, c-format
   2095msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
   2096msgstr "Зарядът на безжичната мишката е нисък (%.0f%%)"
   2097
   2098#. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
   2099#. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
   2100#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1299
   2101#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1463
   2102msgid "Keyboard battery low"
   2103msgstr "Зарядът на клавиатурата е нисък"
   2104
   2105#. TRANSLATORS: tell user more details
   2106#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1302
   2107#, c-format
   2108msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
   2109msgstr "Зарядът на безжичната клавиатура е нисък (%.0f%%)"
   2110
   2111#. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
   2112#. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
   2113#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1306
   2114#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1472
   2115msgid "PDA battery low"
   2116msgstr "Зарядът на цифровия помощник е нисък"
   2117
   2118#. TRANSLATORS: tell user more details
   2119#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1309
   2120#, c-format
   2121msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
   2122msgstr "Зарядът на цифровия помощник е нисък (%.0f%%)"
   2123
   2124#. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
   2125#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
   2126#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1313
   2127#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1482
   2128#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1493
   2129msgid "Cell phone battery low"
   2130msgstr "Зарядът на мобилния телефон е нисък"
   2131
   2132#. TRANSLATORS: tell user more details
   2133#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1316
   2134#, c-format
   2135msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
   2136msgstr "Зарядът на мобилния телефон е нисък (%.0f%%)"
   2137
   2138#. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
   2139#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1321
   2140msgid "Media player battery low"
   2141msgstr "Зарядът на плеъра е нисък"
   2142
   2143#. TRANSLATORS: tell user more details
   2144#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1324
   2145#, c-format
   2146msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
   2147msgstr "Зарядът на плеъра е нисък (%.0f%%)"
   2148
   2149#. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
   2150#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
   2151#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1328
   2152#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1502
   2153msgid "Tablet battery low"
   2154msgstr "Зарядът на таблета е нисък"
   2155
   2156#. TRANSLATORS: tell user more details
   2157#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1331
   2158#, c-format
   2159msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
   2160msgstr "Зарядът на таблета е нисък (%.0f%%)"
   2161
   2162#. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
   2163#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
   2164#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1335
   2165#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1511
   2166msgid "Attached computer battery low"
   2167msgstr "Ниско ниво на батерията на свързания компютър"
   2168
   2169#. TRANSLATORS: tell user more details
   2170#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1338
   2171#, c-format
   2172msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
   2173msgstr "Зарядът на свързания компютър е нисък (%.0f %%)"
   2174
   2175#. TRANSLATORS: this is the sound description
   2176#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1373
   2177msgid "Battery is low"
   2178msgstr "Ниско ниво на батерията"
   2179
   2180#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
   2181#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1414
   2182msgid "Battery critically low"
   2183msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
   2184
   2185#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
   2186#. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
   2187#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1417
   2188#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1601
   2189msgid "Laptop battery critically low"
   2190msgstr "Критично ниско ниво на батерията на преносимия компютър"
   2191
   2192#. TRANSLATORS: tell the use to insert the plug, as we're not going to do anything
   2193#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1426
   2194msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
   2195msgstr "Включете адаптера за електрическата мрежа, за да не загубите данни."
   2196
   2197#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
   2198#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1430
   2199#, c-format
   2200msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
   2201msgstr ""
   2202"Съвсем скоро този компютър ще бъде приспан, ако не го включите в "
   2203"електрическата мрежа."
   2204
   2205#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
   2206#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1434
   2207#, c-format
   2208msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
   2209msgstr ""
   2210"Съвсем скоро този компютър ще бъде дълбоко приспан, ако не го включите в "
   2211"електрическата мрежа."
   2212
   2213#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
   2214#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1438
   2215#, c-format
   2216msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
   2217msgstr ""
   2218"Съвсем скоро този компютър ще бъде изключен, ако не го включите в "
   2219"електрическата мрежа."
   2220
   2221#. TRANSLATORS: the UPS is very low
   2222#. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
   2223#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1445
   2224#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1637
   2225msgid "UPS critically low"
   2226msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
   2227
   2228#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
   2229#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1449
   2230#, c-format
   2231msgid ""
   2232"Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to "
   2233"your computer to avoid losing data."
   2234msgstr ""
   2235"Остава приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%.0f "
   2236"%%). Включете компютъра към електрическата мрежа, за да избегнете загуба на "
   2237"данни."
   2238
   2239#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2240#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1458
   2241#, c-format
   2242msgid ""
   2243"Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
   2244"functioning if not charged."
   2245msgstr ""
   2246"Безжичната мишка е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не я презаредите, ще "
   2247"се изключи."
   2248
   2249#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2250#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1466
   2251#, c-format
   2252msgid ""
   2253"Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
   2254"functioning if not charged."
   2255msgstr ""
   2256"Безжичната клавиатура е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не я презаредите, "
   2257"ще се изключи."
   2258
   2259#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2260#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1475
   2261#, c-format
   2262msgid ""
   2263"PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
   2264"not charged."
   2265msgstr ""
   2266"Цифровият помощник е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, "
   2267"ще се изключи."
   2268
   2269#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2270#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1485
   2271#, c-format
   2272msgid ""
   2273"Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
   2274"functioning if not charged."
   2275msgstr ""
   2276"Мобилният телефон е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, ще "
   2277"се изключи."
   2278
   2279#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2280#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1496
   2281#, c-format
   2282msgid ""
   2283"Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
   2284"functioning if not charged."
   2285msgstr ""
   2286"Музикалното устройство е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го "
   2287"презаредите, ще се изключи."
   2288
   2289#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2290#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1505
   2291#, c-format
   2292msgid ""
   2293"Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
   2294"if not charged."
   2295msgstr ""
   2296"Таблетът е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, ще се "
   2297"изключи."
   2298
   2299#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2300#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1514
   2301#, c-format
   2302msgid ""
   2303"Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
   2304"shutdown if not charged."
   2305msgstr ""
   2306"Свързаният компютър е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, "
   2307"ще се изключи."
   2308
   2309#. TRANSLATORS: this is the sound description
   2310#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1554
   2311#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1564
   2312#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1700
   2313msgid "Battery is critically low"
   2314msgstr "Зарядът на батерията е критично нисък"
   2315
   2316#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
   2317#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1609
   2318msgid ""
   2319"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
   2320"b> when the battery becomes completely empty."
   2321msgstr ""
   2322"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
   2323"когато батерията напълно се изчерпи."
   2324
   2325#. TRANSLATORS: computer will suspend
   2326#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1615
   2327msgid ""
   2328"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   2329"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
   2330"computer in a suspended state."
   2331msgstr ""
   2332"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан. "
   2333"<br><b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е "
   2334"необходим малък заряд на батерията."
   2335
   2336#. TRANSLATORS: computer will hibernate
   2337#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1622
   2338msgid ""
   2339"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   2340"hibernate."
   2341msgstr ""
   2342"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
   2343
   2344#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
   2345#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1627
   2346msgid ""
   2347"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   2348"shutdown."
   2349msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изключен."
   2350
   2351#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
   2352#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1645
   2353msgid ""
   2354"UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when "
   2355"the UPS becomes completely empty."
   2356msgstr ""
   2357"Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
   2358"бъде <b>изгасен</b>, когато непрекъсваемото токозахранване се разреди."
   2359
   2360#. TRANSLATORS: computer will hibernate
   2361#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1651
   2362msgid ""
   2363"UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
   2364msgstr ""
   2365"Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
   2366"бъде дълбоко приспан."
   2367
   2368#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
   2369#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1656
   2370msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
   2371msgstr ""
   2372"Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
   2373"бъде изключен."
   2374
   2375#. TRANSLATORS: this is the sound description
   2376#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2069
   2377msgid "Lid has been opened"
   2378msgstr "Екранът е отворен"
   2379
   2380#. TRANSLATORS: this is the sound description
   2381#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2094
   2382msgid "Lid has been closed"
   2383msgstr "Екранът е затворен"
   2384
   2385#. TRANSLATORS: this is the title of the power manager status icon
   2386#. * that is only shown in fallback mode
   2387#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:3204
   2388msgid "Power Manager"
   2389msgstr "Управление на захранването"
   2390
   2391#: ../plugins/power/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.policy.in.in.h:1
   2392msgid "Authentication is required to modify the laptop brightness"
   2393msgstr "За промяна на яркостта на екрана се изисква идентификация"
   2394
   2395#. SECURITY:
   2396#. - A normal active user on the local machine does not need permission
   2397#. to change the backlight brightness.
   2398#.
   2399#: ../plugins/power/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.policy.in.in.h:6
   2400msgid "Modify the laptop brightness"
   2401msgstr "Промяна на яркостта на екрана"
  14192402
  14202403#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:332
   
  14692452msgstr "Изчистване на кошчето"
  14702453
   2454#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:385
   2455#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:451
   2456msgid "Ignore"
   2457msgstr "Пренебрегване"
   2458
  14712459#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:66
  14722460msgid "Don't show any warnings again for this file system"
   
  15422530msgid "Keybindings plugin"
  15432531msgstr "Приставка за клавишни комбинации"
  1544 
  1545 #: ../plugins/keyboard/keyboard.gnome-settings-plugin.in.h:1
  1546 msgid "Keyboard"
  1547 msgstr "Клавиатура"
  15482532
  15492533#: ../plugins/keyboard/keyboard.gnome-settings-plugin.in.h:2
   
  15772561msgstr "_Подредби"
  15782562
  1579 #: ../plugins/keyboard/gsd-keyboard-xkb.c:250
  1580 msgid "Keyboard _Preferences"
  1581 msgstr "Настройки на _клавиатурата"
  1582 
   2563#: ../plugins/keyboard/gsd-keyboard-xkb.c:249
   2564msgid "Show _Keyboard Layout..."
   2565msgstr "Показване на _текущата подредба…"
   2566
   2567#. translators note:
   2568#. * This is the name of the gnome-control-center "region" panel
  15832569#: ../plugins/keyboard/gsd-keyboard-xkb.c:256
  1584 msgid "Show _Current Layout"
  1585 msgstr "Показване на _текущата подредба"
  1586 
  1587 #: ../plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:218
   2570msgid "Region and Language Settings"
   2571msgstr "Настройки на региона и езика"
   2572
   2573#: ../plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:232
  15882574msgid ""
  15892575"Could not get default terminal. Verify that your default terminal command is "
   
  15932579"терминала е зададена и дали тя съответства на правилна програма."
  15942580
  1595 #: ../plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:258
   2581#: ../plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:272
  15962582#, c-format
  15972583msgid ""
   
  16382624msgstr "Приставка за мултимедийни клавиши"
  16392625
  1640 #: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:805
   2626#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:824
  16412627msgid "Could not enable mouse accessibility features"
  16422628msgstr "Неуспех при включване на функциите за достъпност на мишката"
  16432629
  1644 #: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:807
   2630#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:826
  16452631msgid ""
  16462632"Mouse accessibility requires Mousetweaks to be installed on your system."
  16472633msgstr ""
  16482634"За достъпност на мишката на системата трябва да е инсталиран Mousetweaks."
  1649 
  1650 #: ../plugins/mouse/mouse.gnome-settings-plugin.in.h:1
  1651 msgid "Mouse"
  1652 msgstr "Мишка"
  16532635
  16542636#: ../plugins/mouse/mouse.gnome-settings-plugin.in.h:2
   
  18842866msgstr "XRandR"
  18852867
  1886 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:422
   2868#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:418
  18872869msgid "Could not switch the monitor configuration"
  18882870msgstr "Настройките на екрана не могат да бъдат сменени"
  18892871
  1890 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:446
   2872#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:442
  18912873msgid "Could not restore the display's configuration"
  18922874msgstr "Настройките на екрана не могат да бъдат възстановени"
  18932875
  1894 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:471
   2876#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:467
  18952877msgid "Could not restore the display's configuration from a backup"
  18962878msgstr "Настройките на екрана не могат да бъдат възстановени от резервно копие"
  18972879
  1898 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:492
   2880#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:488
  18992881#, c-format
  19002882msgid "The display will be reset to its previous configuration in %d second"
   
  19042886msgstr[1] "След %d секунди ще бъдат върнати старите настройки на екрана"
  19052887
  1906 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:541
   2888#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:537
  19072889msgid "Does the display look OK?"
  19082890msgstr "Наред ли е екрана?"
  19092891
  1910 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:548
   2892#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:544
  19112893msgid "_Restore Previous Configuration"
  19122894msgstr "_Възстановяване на предишните настройки"
  19132895
  1914 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:549
   2896#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:545
  19152897msgid "_Keep This Configuration"
  19162898msgstr "_Запазване на тези настройки"
  19172899
  1918 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:630
   2900#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:626
  19192901msgid "The selected configuration for displays could not be applied"
  19202902msgstr "Избраните настройки на екраните не могат да бъдат приложени"
  19212903
  1922 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1190
   2904#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1186
  19232905#, c-format
  19242906msgid "Could not refresh the screen information: %s"
  19252907msgstr "Информацията за екрана не може да бъде обновена: %s"
  19262908
  1927 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1194
   2909#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1190
  19282910msgid "Trying to switch the monitor configuration anyway."
  19292911msgstr "Опит за смяна на настройките на екрана въпреки това."
  19302912
  1931 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1750
   2913#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1741
  19322914msgid "Could not apply the stored configuration for monitors"
  19332915msgstr "Запазените настройките на екраните не можаха да бъдат приложени"
   
  20122994
  20132995#: ../plugins/datetime/org.gnome.settingsdaemon.datetimemechanism.policy.in.h:2
  2014 msgid "Privileges are required to configure time and date settings."
  2015 msgstr "За промяна на часа и датата се изискват специални права."
   2996msgid "To change time or date settings, you need to authenticate."
   2997msgstr "За промяна на датата и времето се изисква идентификация"
  20162998
  20172999#. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
  2018 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:194
   3000#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:197
  20193001msgid "Distribution upgrades available"
  20203002msgstr "Налични са обновления на дистрибуцията"
  20213003
  2022 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:196
  2023 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:319
  2024 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:376
  2025 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:431
  2026 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:562
  2027 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:649
   3004#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:199
   3005#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:322
   3006#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:379
   3007#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:434
   3008#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:565
   3009#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:652
  20283010#: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:244
  20293011#: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:269
   
  20343016
  20353017#. TRANSLATORS: provides more information about the upgrade
  2036 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:201
   3018#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:204
  20373019msgid "More information"
  20383020msgstr "Повече информация"
  20393021
  20403022#. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
  2041 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:304
  2042 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:361
   3023#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:307
   3024#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:364
  20433025msgid "Update"
  20443026msgid_plural "Updates"
   
  20473029
  20483030#. TRANSLATORS: message when there are security updates
  2049 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:307
   3031#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:310
  20503032msgid "An important software update is available"
  20513033msgid_plural "Important software updates are available"
   
  20543036
  20553037#. TRANSLATORS: button: open the update viewer to install updates
  2056 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:324
  2057 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:381
   3038#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:327
   3039#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:384
  20583040msgid "Install updates"
  20593041msgstr "Инсталиране на обновления"
  20603042
  20613043#. TRANSLATORS: message when there are non-security updates
  2062 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:364
   3044#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:367
  20633045msgid "A software update is available."
  20643046msgid_plural "Software updates are available."
   
  20673049
  20683050#. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
  2069 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:427
   3051#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:430
  20703052msgid ""
  20713053"Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
   
  20763058
  20773059#. TRANSLATORS: informs user will not install by default
  2078 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:429
   3060#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:432
  20793061msgid "Updates not installed"
  20803062msgstr "Обновления не се инсталират"
  20813063
  20823064#. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
  2083 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:436
   3065#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:439
  20843066msgid "Install the updates anyway"
  20853067msgstr "Обновленията да се инсталират"
  20863068
  2087 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:452
   3069#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:455
  20883070msgid "No restart is required."
  20893071msgstr "Не е необходимо да рестартирате системата."
  20903072
  2091 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:455
   3073#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:458
  20923074msgid "A restart is required."
  20933075msgstr "Необходимо е да рестартирате системата."
  20943076
  2095 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:458
   3077#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:461
  20963078msgid "You need to log out and log back in."
  20973079msgstr "Необходимо е да излезете и да влезете в системата."
  20983080
  2099 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:461
   3081#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:464
  21003082msgid "You need to restart the application."
  21013083msgstr "Необходимо е да рестартирате програмата."
  21023084
  2103 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:464
   3085#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:467
  21043086msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
  21053087msgstr ""
  21063088"Необходимо е да излезете и да влезете в системата, за да бъдете защитени."
  21073089
  2108 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:467
   3090#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:470
  21093091msgid "A restart is required to remain secure."
  21103092msgstr "Необходимо е да рестартирате системата, за да бъдете защитени."
  21113093
  21123094#. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
  2113 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:528
   3095#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:531
  21143096msgid "One package was skipped:"
  21153097msgid_plural "Some packages were skipped:"
   
  21183100
  21193101#. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
  2120 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:560
   3102#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:563
  21213103msgid "The system update has completed"
  21223104msgstr "Обновяването на системата завърши"
  21233105
  21243106#. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
  2125 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:568
   3107#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:571
  21263108msgid "Restart computer now"
  21273109msgstr "Рестартиране на компютъра"
  21283110
  21293111#. TRANSLATORS: the updates mechanism
  2130 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:639
   3112#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:642
  21313113msgid "Updates"
  21323114msgstr "Обновления"
   
  21343116#. TRANSLATORS: we failed to get the updates multiple times,
  21353117#. * and now we need to inform the user that something might be wrong
  2136 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:643
   3118#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:646
  21373119msgid "Unable to access software updates"
  21383120msgstr "Няма достъп до обновленията на софтуера"
  21393121
  21403122#. TRANSLATORS: try again, this time launching the update viewer
  2141 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:646
   3123#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:649
  21423124msgid "Try again"
  21433125msgstr "Пробвайте отново"
  21443126
  21453127#. TRANSLATORS: the reason why we've inhibited it
  2146 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:1082
   3128#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:1085
  21473129msgid "A transaction that cannot be interrupted is running"
  21483130msgstr "В момента тече транзакция, която не може да бъде прекъсната"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.