Changeset 2338


Ignore:
Timestamp:
Sep 13, 2011, 8:20:16 AM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gvfs: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gvfs.master.bg.po

  r2318 r2338  
  88"Project-Id-Version: gvfs master\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2011-08-11 22:49+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2011-08-11 22:48+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2011-09-13 08:19+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2011-09-13 08:19+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  109109#, c-format
  110110msgid "Error in stream protocol: %s"
  111 msgstr "Грешка в поточния протокол: %s"
   111msgstr "Грешка в протокола на потока: %s"
  112112
  113113#: ../client/gdaemonfileinputstream.c:535
   
  147147msgstr "Грешка при свързване към гнездо: %s"
  148148
  149 #: ../common/gvfsdaemonprotocol.c:522
   149#: ../common/gvfsdaemonprotocol.c:518
  150150msgid "Invalid file info format"
  151151msgstr "Неправилно форматирана информация за файл"
  152152
  153 #: ../common/gvfsdaemonprotocol.c:540
   153#: ../common/gvfsdaemonprotocol.c:536
  154154msgid "Invalid attribute info list content"
  155155msgstr "Неправилно съдържание на списък с информация за атрибути"
   
  218218msgstr "Неправилни входни данни за GVfsIcon"
  219219
  220 #: ../daemon/daemon-main.c:76 ../daemon/daemon-main.c:231
   220#: ../daemon/daemon-main.c:82 ../daemon/daemon-main.c:237
  221221#, c-format
  222222msgid "Error connecting to D-Bus: %s"
   
  224224
  225225#. translators: This is the default daemon's application name,
  226 #. * the %s is the type of the backend, like "ftp"
  227 #: ../daemon/daemon-main.c:91
   226#. * the %s is the type of the backend, like "FTP"
   227#: ../daemon/daemon-main.c:97
  228228#, c-format
  229229msgid "%s Filesystem Service"
  230230msgstr "Услуга за файловата система по %s"
  231231
  232 #: ../daemon/daemon-main.c:110 ../programs/gvfs-copy.c:90
   232#: ../daemon/daemon-main.c:116 ../programs/gvfs-copy.c:90
  233233#: ../programs/gvfs-move.c:78
  234234#, c-format
   
  236236msgstr "Грешка: %s"
  237237
  238 #: ../daemon/daemon-main.c:156
   238#: ../daemon/daemon-main.c:162
  239239#, c-format
  240240msgid "Usage: %s --spawner dbus-id object_path"
  241241msgstr "Употреба: %s --spawner ид-dbus път_до_обект"
  242242
  243 #: ../daemon/daemon-main.c:180 ../daemon/daemon-main.c:198
   243#: ../daemon/daemon-main.c:186 ../daemon/daemon-main.c:204
  244244#, c-format
  245245msgid "Usage: %s key=value key=value ..."
  246246msgstr "Употреба: %s ключ=стойност ключ=стойност…"
  247247
  248 #: ../daemon/daemon-main.c:196
   248#: ../daemon/daemon-main.c:202
  249249#, c-format
  250250msgid "No mount type specified"
  251251msgstr "Не е указан вид при монтирането"
  252252
  253 #: ../daemon/daemon-main.c:266
   253#: ../daemon/daemon-main.c:272
  254254#, c-format
  255255msgid "mountpoint for %s already running"
  256256msgstr "точката на монтиране на %s вече работи"
  257257
  258 #: ../daemon/daemon-main.c:277
   258#: ../daemon/daemon-main.c:283
  259259msgid "error starting mount daemon"
  260260msgstr "грешка при стартирането на монтиращия демон"
  261261
  262 #: ../daemon/gvfsbackend.c:962 ../monitor/gdu/ggdumount.c:921
  263 msgid "Unmount Anyway"
  264 msgstr "Демонтиране въпреки всичко"
  265 
  266 #: ../daemon/gvfsbackend.c:963 ../daemon/gvfsbackendafc.c:385
  267 #: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1022 ../monitor/gdu/ggdumount.c:922
  268 msgid "Cancel"
  269 msgstr "Отмяна"
  270 
  271 #: ../daemon/gvfsbackend.c:965 ../monitor/gdu/ggdumount.c:923
   262#: ../daemon/gvfsafpconnection.c:1305 ../daemon/gvfsafpconnection.c:1332
   263msgid "Got EOS"
   264msgstr "Получен е край на поток"
   265
   266#: ../daemon/gvfsafpserver.c:127
   267msgid "Server doesn't support passwords longer than 256 characters"
   268msgstr "Сървърът не поддържа пароли с дължина над 256 знака"
   269
   270#: ../daemon/gvfsafpserver.c:155 ../daemon/gvfsafpserver.c:469
   271msgid "An invalid username was provided"
   272msgstr "Подадено е неправилно потребителско име"
   273
   274#: ../daemon/gvfsafpserver.c:334 ../daemon/gvfsafpserver.c:563
   275#, c-format
   276msgid "AFP server %s declined the submitted password"
   277msgstr "Сървърът за AFP %s не прие подадената парола"
   278
   279#: ../daemon/gvfsafpserver.c:365 ../daemon/gvfsafpserver.c:585
   280#, c-format
   281msgid "Login to AFP server %s failed"
   282msgstr "Неуспешна идентификация пред сървъра за AFP %s"
   283
   284#: ../daemon/gvfsafpserver.c:414
   285msgid "Server doesn't support passwords longer than 64 characters"
   286msgstr "Сървърът не поддържа пароли с дължина над 64 знака"
   287
   288#: ../daemon/gvfsafpserver.c:610 ../daemon/gvfsafpserver.c:639
   289#, c-format
   290msgid "AFP server %s doesn't support anonymous login"
   291msgstr "Сървърът за AFP %s не поддържа анонимни потребители"
   292
   293#: ../daemon/gvfsafpserver.c:645
   294#, c-format
   295msgid "Anonymous login to AFP server %s failed, got error code: %d"
   296msgstr ""
   297"Сървърът за AFP %s отхвърли идентификацията като анонимен потребител и "
   298"изпрати код за грешка: %d"
   299
   300#: ../daemon/gvfsafpserver.c:669
   301#, c-format
  272302msgid ""
  273 "Volume is busy\n"
  274 "One or more applications are keeping the volume busy."
  275 msgstr ""
  276 "Файловата система е заета\n"
  277 "Една или повече програми не са я освободили."
   303"Login to AFP server %s failed (no suitable authentication mechanism found)"
   304msgstr ""
   305"Неуспешна идентификация пред сървъра за AFP %s (липсва подходящ механизъм за "
   306"това)"
   307
   308#: ../daemon/gvfsafpserver.c:740
   309#, c-format
   310msgid "Failed to connect to server (%s)"
   311msgstr "Неуспешно свързване към сървър (%s)"
   312
   313#. Translators: the first %s is the username, the second the host name
   314#: ../daemon/gvfsafpserver.c:830
   315#, c-format
   316msgid "Enter password for afp as %s on %s"
   317msgstr "Въведете паролата за afp на %s към %s"
   318
   319#. translators: %s here is the hostname
   320#: ../daemon/gvfsafpserver.c:833
   321#, c-format
   322msgid "Enter password for afp on %s"
   323msgstr "Въведете паролата за afp към %s"
   324
   325#: ../daemon/gvfsafpserver.c:865 ../daemon/gvfsbackendftp.c:518
   326#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:985 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:995
   327#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:619
   328msgid "Password dialog cancelled"
   329msgstr "Диалоговият прозорец за парола е отменен"
  278330
  279331#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:212
   
  318370msgstr "Грешка при заключване: неправилен аргумент"
  319371
  320 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:289 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:310
   372#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:289 ../daemon/gvfsbackendafp.c:463
   373#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1049 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1203
   374#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1448 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1577
   375#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1704 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2210
   376#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2346 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2865
   377#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2965 ../daemon/gvfsbackendafp.c:3535
   378#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4089 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:310
  321379#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1834 ../daemon/gvfsftptask.c:400
  322380msgid "Permission denied"
   
  345403msgstr "Необработена грешка от устройство на libimobiledevice (%d)"
  346404
   405#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:385 ../daemon/gvfsbackend.c:963
   406#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1024 ../monitor/gdu/ggdumount.c:922
   407msgid "Cancel"
   408msgstr "Отмяна"
   409
  347410#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:385
  348411msgid "Try again"
   
  350413
  351414#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:403 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:550
  352 #: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:579 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1796
   415#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:579 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1797
  353416#: ../daemon/gvfsbackendhttp.c:302 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:861
  354417#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:877 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:896
   
  408471msgstr "Папката не може да бъде отворена"
  409472
  410 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:928 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:647
   473#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:928 ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:257
   474#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:390 ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:422
   475#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:467 ../daemon/gvfsbackendafp.c:780
   476#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2869 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:647
  411477#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:695 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:747
  412478#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:776 ../daemon/gvfsbackendcdda.c:987
  413 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:627 ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:392
   479#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:627 ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:398
  414480#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1067 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:602
  415481#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1094 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1161
   
  427493msgstr "Неправилен вид търсене"
  428494
  429 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:2299 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1087
  430 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1135 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1156
  431 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1832 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4633
  432 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1718 ../daemon/gvfsftptask.c:392
   495#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:2299 ../daemon/gvfsbackendafp.c:3809
   496#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1087 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1135
   497#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1156 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1832
   498#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4633 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1719
   499#: ../daemon/gvfsftptask.c:392
  433500msgid "Operation unsupported"
  434501msgstr "Действието не се поддържа"
  435502
  436 #. FIXME: this should really be "/ in %s", but can't change
  437 #. due to string freeze.
  438 #. Translators: This is the name of the root of an sftp share, like "/ on <hostname>"
  439 #: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:330 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2269
  440 #: ../daemon/gvfsftpdircache.c:431
  441 #, c-format
  442 msgid "/ on %s"
  443 msgstr "/ на %s"
  444 
   503#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:121 ../daemon/gvfsbackendafp.c:479
   504#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:600 ../daemon/gvfsbackendafp.c:681
   505#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:784 ../daemon/gvfsbackendafp.c:895
   506#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1073 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1227
   507#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1323 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1476
   508#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1605 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1716
   509#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2234 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2370
   510#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2509 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2746
   511#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2877 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2977
   512#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3551 ../daemon/gvfsbackendafp.c:4106
   513#, c-format
   514msgid "Got error code: %d from server"
   515msgstr "Сървърът изпрати код за грешка: %d"
   516
   517#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:285 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1089
   518#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1135
   519msgid "The file is not a mountable"
   520msgstr "Целевият файл не може да се монтира"
   521
   522#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:498
   523#, c-format
   524msgid "AFP shares for %s on %s"
   525msgstr "AFP като %s към %s"
   526
   527#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:501
   528#, c-format
   529msgid "AFP shares on %s"
   530msgstr "Споделени ресурси на Епъл на %s"
   531
   532#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:534 ../daemon/gvfsbackendafp.c:4294
  445533#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:539 ../daemon/gvfsbackendftp.c:667
  446534#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1745
   
  448536msgstr "Не е указано име на хост"
  449537
   538#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:602 ../daemon/gvfsbackendafp.c:4382
   539msgid "Apple Filing Protocol Service"
   540msgstr "Споделяне на файлове от Епъл"
   541
   542#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:471 ../daemon/gvfsbackendafp.c:518
   543#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2873 ../daemon/gvfsbackendafp.c:3276
   544msgid "File is a directory"
   545msgstr "Файлът е папка"
   546
   547#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:475
   548msgid "Too many files open"
   549msgstr "Твърде много отворени файлове"
   550
   551#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1053 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1589
   552#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2350 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2505
   553#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2969
   554msgid "Not enough space on volume"
   555msgstr "Няма достатъчно място"
   556
   557#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1057 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1207
   558msgid "Target file is open"
   559msgstr "Целевият файл е отворен"
   560
   561#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1061 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1464
   562#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1593 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1919
   563#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2116 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2257
   564#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2510 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2621
   565#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:752 ../daemon/gvfsbackendftp.c:933
   566#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1372 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1552
   567#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4285 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2082
   568msgid "Target file already exists"
   569msgstr "Целевият файл вече съществува"
   570
   571#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1065 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2358
   572msgid "Ancestor directory doesn't exist"
   573msgstr "Родителската папка не съществува"
   574
   575#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1069 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1223
   576#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1712 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2230
   577#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2366
   578msgid "Volume is read-only"
   579msgstr "Права само за четене"
   580
   581#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1211 ../daemon/gvfsbackendburn.c:425
   582#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2550 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1828
   583msgid "Directory not empty"
   584msgstr "Папката не е празна"
   585
   586#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1215
   587msgid "Target object is marked as DeleteInhibit"
   588msgstr "Целевият обект е с флаг да не се трие (DeleteInhibit)"
   589
   590#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1219 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1708
   591#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2226
   592msgid "Target object doesn't exist"
   593msgstr "Целевият обект не съществува"
   594
   595#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1319
   596msgid "ID not found"
   597msgstr "Идентификаторът не е открит"
   598
   599#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1452
   600msgid "Can't move directory into one of it's descendants"
   601msgstr "Папка не може да бъде преместена в своя подпапка"
   602
   603#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1456
   604msgid "Can't move sharepoint into a shared directory"
   605msgstr "Точката за споделяне не може да бъде преместена в споделена папка"
   606
   607#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1460
   608msgid "Can't move a shared directory into the Trash"
   609msgstr "Споделената папка не може да бъде преместена в кошчето"
   610
   611#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1468
   612msgid "Object being moved is marked as RenameInhibit"
   613msgstr "Местеният обект е с флаг „RenameInhibit“ (да не се преименува)"
   614
   615#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1472
   616msgid "Object being moved doesn't exist"
   617msgstr "Местеният обект не съществува"
   618
   619#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1581
   620msgid "Server doesn't support the FPCopyFile operation"
   621msgstr "Сървърът нe поддържа операцията „FPCopyFile“ (копиране на файлове)"
   622
   623#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1585
   624msgid "Couldn't open source file as Read/DenyWrite"
   625msgstr ""
   626"Изходният файл не може да бъде отворен с права само за четене без запис"
   627
   628#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1597
   629msgid "Source file and/or destination directory doesn't exist"
   630msgstr "Изходният файл и/или целевата папка не съществуват"
   631
   632#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1601
   633msgid "Source file is a directory"
   634msgstr "Изходният файлът е папка"
   635
   636#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1909 ../daemon/gvfsbackendburn.c:876
   637#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1544 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1779
   638msgid "Can't copy directory over directory"
   639msgstr "Папката не може да бъде копирана върху папка"
   640
   641#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1912 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2109
   642#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2201 ../daemon/gvfsbackendftp.c:773
   643#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2333 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3069
   644#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3408 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4276
   645msgid "File is directory"
   646msgstr "Файлът е папка"
   647
   648#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1928 ../daemon/gvfsbackendburn.c:892
   649#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1567 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1794
   650msgid "Can't recursively copy directory"
   651msgstr "Папката не може да бъде копирана рекурсивно"
   652
   653#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2106 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4271
   654#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2071
   655msgid "Can't move directory over directory"
   656msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
   657
   658#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2214 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2308
   659msgid "Can't rename volume"
   660msgstr "Файловата система не може да бъде преименувана"
   661
   662#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2218
   663msgid "Object with that name already exists"
   664msgstr "Вече съществува обект с такова име"
   665
   666#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2222
   667msgid "Target object is marked as RenameInhibit"
   668msgstr "Целевият обект е с флаг да не се преименува (RenameInhibit)"
   669
   670#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2354
   671msgid "Volume is flat and doesn't support directories"
   672msgstr "Системата не поддържа папки"
   673
   674#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2362
   675msgid "Target directory already exists"
   676msgstr "Целевата папка вече съществува"
   677
   678#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2501
   679msgid "File is not open for write access"
   680msgstr "Файлът не е отворен за достъп за писане"
   681
   682#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2742
   683msgid "File is not open for read access"
   684msgstr "Файлът не е отворен за достъп за четене"
   685
   686#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2973
   687msgid "Range lock conflict exists"
   688msgstr "Съществува конфликт при заключването по диапазон"
   689
   690#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3212
   691#, c-format
   692msgid "Couldn't create temporary file (%s)"
   693msgstr "Неуспешно създаване на временен файл (%s)"
   694
   695#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3283 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2330
   696#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3421 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1148
   697msgid "The file was externally modified"
   698msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
   699
   700#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3314 ../daemon/gvfsbackendftp.c:981
   701#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1335 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3274
   702msgid "backups not supported yet"
   703msgstr "резервни копия все още не се поддържат"
   704
   705#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3539
   706msgid "Directory doesn't exist"
   707msgstr "Папката не съществува"
   708
   709#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3543
   710msgid "Target object is not a directory"
   711msgstr "Целевият обект не е папка"
   712
   713#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3795 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1128
   714#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4643
   715msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
   716msgstr "Неправилен вид атрибут (трябва да е uint32)"
   717
   718#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4093
   719msgid "Command not supported"
   720msgstr "Командата не се поддържа"
   721
   722#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4097
   723msgid "User's password has expired"
   724msgstr "Паролата на потребителя е изтекла"
   725
   726#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4101
   727msgid "User's password needs to be changed"
   728msgstr "Паролата на потребителя трябва да се смени"
   729
   730#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4111
   731#, c-format
   732msgid "FPGetUserInfo failed (%s)"
   733msgstr ""
   734"Неуспешно получаване на информация за потребителя чрез „FPGetUserInfo“ (%s)"
   735
   736#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4250
   737#, c-format
   738msgid "AFP volume %s for %s on %s"
   739msgstr "AFP %s като %s към %s"
   740
   741#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4254
   742#, c-format
   743msgid "AFP volume %s on %s"
   744msgstr "AFP %s към %s"
   745
   746#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4272
   747#, c-format
   748msgid "Couldn't mount AFP volume %s on %s"
   749msgstr "Ресурсът %s не може да се монтира чрез AFP върху %s"
   750
   751#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4303
   752msgid "No volume specified"
   753msgstr "Не е указана файлова система"
   754
   755#. FIXME: this should really be "/ in %s", but can't change
   756#. due to string freeze.
   757#. Translators: This is the name of the root of an SFTP share, like "/ on <hostname>"
   758#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:330 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2269
   759#: ../daemon/gvfsftpdircache.c:431
   760#, c-format
   761msgid "/ on %s"
   762msgstr "/ на %s"
   763
  450764#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:785 ../daemon/gvfsbackendburn.c:680
  451 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:714 ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:439
   765#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:714 ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:445
  452766#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:351 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:649
  453767#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3881 ../daemon/gvfsftpdircache.c:157
   
  462776#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:376
  463777msgid "Unable to create temporary directory"
  464 msgstr "Неуспех при създаване на временна папка"
   778msgstr "Неуспешно създаване на временна папка"
  465779
  466780#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:405 ../daemon/gvfsbackendburn.c:416
   
  476790msgid "No such file or directory"
  477791msgstr "Липсва такъв файл или папка"
  478 
  479 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:425 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2549
  480 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1828
  481 msgid "Directory not empty"
  482 msgstr "Папката не е празна"
  483792
  484793#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:459 ../daemon/gvfsbackendburn.c:904
   
  527836msgstr "В целевия път липсва такъв файл или папка"
  528837
  529 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:876 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1542
  530 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1779
  531 msgid "Can't copy directory over directory"
  532 msgstr "Папката не може да бъде копирана върху папка"
  533 
  534838#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:885 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1787
  535839#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1818 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1830
   
  538842msgstr "Целевият файл съществува"
  539843
  540 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:892 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1565
  541 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1794
  542 msgid "Can't recursively copy directory"
  543 msgstr "Папката не може да бъде копирана рекурсивно"
  544 
  545844#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:950 ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:794
  546845#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2506 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2715
   
  549848msgstr "Не се поддържа"
  550849
   850#: ../daemon/gvfsbackend.c:962 ../monitor/gdu/ggdumount.c:921
   851msgid "Unmount Anyway"
   852msgstr "Демонтиране въпреки всичко"
   853
   854#: ../daemon/gvfsbackend.c:965 ../monitor/gdu/ggdumount.c:923
   855msgid ""
   856"Volume is busy\n"
   857"One or more applications are keeping the volume busy."
   858msgstr ""
   859"Файловата система е заета\n"
   860"Една или повече програми не са я освободили."
   861
  551862#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:332 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1510
  552863msgid "Cannot create gudev client"
   
  6971008msgstr "WebDAV на %s%s"
  6981009
  699 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:667 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1863
   1010#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:668 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1864
  7001011#: ../daemon/gvfsbackendhttp.c:248
  7011012#, c-format
   
  7031014msgstr "Грешка от HTTP: %s"
  7041015
  705 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:684
   1016#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:685
  7061017msgid "Could not parse response"
  7071018msgstr "Отговорът не може да бъде анализиран"
  7081019
  709 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:693
   1020#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:694
  7101021msgid "Empty response"
  7111022msgstr "Празен отговор"
  7121023
  713 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:701
   1024#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:702
  7141025msgid "Unexpected reply from server"
  7151026msgstr "Неочакван отговор от сървъра"
  7161027
  717 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1372 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1998
  718 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2085 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2192
   1028#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1373 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1999
   1029#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2086 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2193
  7191030msgid "Response invalid"
  7201031msgstr "Неправилен отговор"
  7211032
  722 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1515
   1033#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1516
  7231034msgid "WebDAV share"
  7241035msgstr "Споделен ресурс по WebDAV"
  7251036
  726 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1517
   1037#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1518
  7271038#, c-format
  7281039msgid "Enter password for %s"
  7291040msgstr "Въведете парола за %s"
  7301041
  731 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1520
   1042#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1521
  7321043msgid "Please enter proxy password"
  7331044msgstr "Въведете паролата за сървъра-посредник"
  7341045
  735 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1867 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1871
   1046#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1868 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1872
  7361047msgid "Not a WebDAV enabled share"
  7371048msgstr "Споделен ресурс без поддръжка на WebDAV"
  7381049
  739 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1952 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2040
  740 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2113 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2226
   1050#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1953 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2041
   1051#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2114 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2227
  7411052msgid "Could not create request"
  7421053msgstr "Заявката не може да бъде създадена"
  7431054
  744 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2200 ../daemon/gvfsbackendftp.c:773
  745 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2333 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3069
  746 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3408 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4276
  747 msgid "File is directory"
  748 msgstr "Файлът е папка"
  749 
  750 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2256 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2509
  751 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2620 ../daemon/gvfsbackendftp.c:752
  752 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:933 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1372
  753 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1550 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4285
  754 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2063
  755 msgid "Target file already exists"
  756 msgstr "Целевият файл вече съществува"
  757 
  758 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2329 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3421
  759 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1148
  760 msgid "The file was externally modified"
  761 msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
  762 
  763 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2360 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1184
  764 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2080
   1055#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2361 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1184
   1056#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2099
  7651057msgid "Backup file creation failed"
  7661058msgstr "Резервният файл не бе създаден"
  7671059
  7681060#. "separate": a link to dns-sd://local/
  769 #: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:486 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:371
   1061#: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:492 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:371
  7701062msgid "Local Network"
  7711063msgstr "Локална мрежа"
  7721064
  773 #: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:730 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:753
   1065#: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:736 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:753
  7741066msgid "Can't monitor file or directory."
  7751067msgstr "Папката или файлът не могат да бъдат наблюдавани"
  7761068
  7771069#. TODO: Names, etc
  778 #: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:748
   1070#: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:754
  7791071msgid "Dns-SD"
  7801072msgstr "DNS-SD"
  7811073
  782 #: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:749 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:688
   1074#: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:755 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:688
  7831075#: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:820 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:821
  7841076msgid "Network"
   
  7881080#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:488
  7891081#, c-format
  790 msgid "Enter password for ftp as %s on %s"
  791 msgstr "Въведете паролата за ftp на %s към %s"
   1082msgid "Enter password for FTP as %s on %s"
   1083msgstr "Въведете паролата за FTP на %s към %s"
  7921084
  7931085#. translators: %s here is the hostname
  7941086#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:491
  7951087#, c-format
  796 msgid "Enter password for ftp on %s"
  797 msgstr "Въведете паролата за ftp към %s"
  798 
  799 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:518 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:985
  800 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:619 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:995
  801 msgid "Password dialog cancelled"
  802 msgstr "Диалоговият прозорец за парола е отменен"
   1088msgid "Enter password for FTP on %s"
   1089msgstr "Въведете паролата за FTP към %s"
  8031090
  8041091#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:630
  8051092#, c-format
  806 msgid "ftp on %s"
  807 msgstr "ftp към %s"
   1093msgid "FTP on %s"
   1094msgstr "FTP към %s"
  8081095
  8091096#. Translators: the first %s is the username, the second the host name
  8101097#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:634
  8111098#, c-format
  812 msgid "ftp as %s on %s"
  813 msgstr "ftp като %s към %s"
   1099msgid "FTP as %s on %s"
   1100msgstr "FTP като %s към %s"
  8141101
  8151102#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:727
  8161103msgid "Insufficient permissions"
  8171104msgstr "Недостатъчни права"
  818 
  819 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:981 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1335
  820 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3274
  821 msgid "backups not supported yet"
  822 msgstr "резервни копия все още не се поддържат"
  823 
  824 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1128 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4643
  825 msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
  826 msgstr "Неправилен вид атрибут (трябва да е uint32)"
  8271105
  8281106#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:506
   
  9491227#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2160
  9501228msgid "Failed to get folder list"
  951 msgstr "Неуспех при получаването на съдържанието на папка"
   1229msgstr "Неуспешно получаване на съдържанието на папка"
  9521230
  9531231#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2226
  9541232msgid "Failed to get file list"
  955 msgstr "Неуспех при получаването на списъка на файловете"
   1233msgstr "Неуспешно получаване на списъка на файловете"
  9561234
  9571235#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2518
   
  9681246
  9691247#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2748 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3378
  970 msgid "Error renaming dir"
   1248msgid "Error renaming directory"
  9711249msgstr "Грешка при преименуване на папка"
  9721250
   
  10021280#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2988
  10031281msgid "Cannot get data of file to append to"
  1004 msgstr "Данните на файла, към който да се добавя, не могат да се получат"
   1282msgstr "Данните на файла, към който да се добавя, не могат да бъдат получени"
  10051283
  10061284#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3275
   
  10131291
  10141292#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3335
  1015 msgid "Not supported (src is dir, dst is dir)"
  1016 msgstr "Не се поддържа (изходът е папка, целта — също)"
   1293msgid ""
   1294"Not supported (the source is a directory, the destination is a directory too)"
   1295msgstr "Не се поддържа (изходният обект е папка, целта — също)"
  10171296
  10181297#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3343
  1019 msgid "Not supported (src is dir, dst is existing file)"
  1020 msgstr "Не се поддържа (изходът е папка, целта — съществуващ файл)"
   1298msgid ""
   1299"Not supported (the source is a directory, but the destination is an existing "
   1300"file)"
   1301msgstr "Не се поддържа (изходният обект е папка, целта — съществуващ файл)"
  10211302
  10221303#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3355
  1023 msgid "Not supported (src is file, dst is dir)"
  1024 msgstr "Не се поддържа (изходът е файл, целта — папка)"
   1304msgid ""
   1305"Not supported (the source is a file, but the destination is a directory)"
   1306msgstr "Не се поддържа (изходният обект е файл, целта — папка)"
  10251307
  10261308#: ../daemon/gvfsbackendhttp.c:244
   
  10361318#: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:247 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:894
  10371319msgid "Windows Network"
  1038 msgstr "Мрежа на Windows"
   1320msgstr "Мрежа на Уиндоус"
  10391321
  10401322#. Translators: this is the friendly name of the 'network://' backend that
   
  10681350msgstr "Устройството изисква обновяване на софтуера"
  10691351
  1070 #: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1855 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1954
   1352#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1855 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1973
  10711353#, c-format
  10721354msgid "Error deleting file: %s"
   
  10951377#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:502
  10961378msgid "Unable to spawn ssh program"
  1097 msgstr "Неуспех при пораждане на програма за ssh"
   1379msgstr "Неуспешно пораждане на програма за ssh"
  10981380
  10991381#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:518
  11001382#, c-format
  11011383msgid "Unable to spawn ssh program: %s"
  1102 msgstr "Неуспех при пораждане на програма за ssh: %s"
   1384msgstr "Неуспешно пораждане на програма за ssh: %s"
  11031385
  11041386#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:620 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:878
   
  11691451msgstr "Грешка в протокола"
  11701452
  1171 #. Translators: This is the name of an sftp share, like "sftp for <user>on <hostname>"
   1453#. Translators: This is the name of an SFTP share, like "SFTP for <user> on <hostname>"
  11721454#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1691
  11731455#, c-format
  1174 msgid "sftp for %s on %s"
  1175 msgstr "sftp като %s към %s"
  1176 
  1177 #. Translators: This is the name of an sftp share, like "sftp on <hostname>"
   1456msgid "SFTP for %s on %s"
   1457msgstr "SFTP като %s към %s"
   1458
   1459#. Translators: This is the name of an SFTP share, like "SFTP on <hostname>"
  11781460#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1694
  11791461#, c-format
  1180 msgid "sftp on %s"
  1181 msgstr "sftp към %s"
   1462msgid "SFTP on %s"
   1463msgstr "SFTP към %s"
  11821464
  11831465#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1735
   
  12261508#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3350
  12271509msgid "Unable to create temporary file"
  1228 msgstr "Неуспех при създаване на временен файл"
  1229 
  1230 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4271 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2052
  1231 msgid "Can't move directory over directory"
  1232 msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
   1510msgstr "Неуспешно създаване на временен файл"
   1511
   1512#. translators: %s is a server name
   1513#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:375
   1514#, c-format
   1515msgid "Password required for %s"
   1516msgstr "Необходима е парола за %s"
   1517
   1518#. translators: Name for the location that lists the smb shares
   1519#. availible on a server (%s is the name of the server)
   1520#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:902
   1521#, c-format
   1522msgid "Windows shares on %s"
   1523msgstr "Споделени ресурси на Уиндоус на %s"
   1524
   1525#. translators: We tried to mount a windows (samba) share, but failed
   1526#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1001
   1527msgid "Failed to retrieve share list from server"
   1528msgstr "Неуспешно получаване на споделените ресурси от сървъра"
   1529
   1530#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1157
   1531msgid "Not a regular file"
   1532msgstr "Не е обикновен файл"
   1533
   1534#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1489
   1535msgid "Windows Network Filesystem Service"
   1536msgstr "Услуга за мрежова файлова система на Уиндоус"
  12331537
  12341538#. translators: First %s is a share name, second is a server name
   
  12471551#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:624
  12481552msgid "Failed to mount Windows share"
  1249 msgstr "Неуспех при монтирането на споделен ресурс на Windows"
   1553msgstr "Неуспешно монтиране на споделен ресурс на Уиндоус"
  12501554
  12511555#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:788 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1284
   
  12561560#, c-format
  12571561msgid "Backup file creation failed: %s"
  1258 msgstr "Неуспех при създаване на резервен файл: %s"
  1259 
  1260 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1733
   1562msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл: %s"
   1563
   1564#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1734
  12611565msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
  12621566msgstr "Неправилен вид атрибут (трябва да е uint64)"
  12631567
  1264 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2028
   1568#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1922
   1569msgid "Can't rename file, filename already exists"
   1570msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува файл с такова име"
   1571
   1572#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2047
  12651573#, c-format
  12661574msgid "Error moving file: %s"
  12671575msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
  12681576
  1269 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2100
   1577#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2119
  12701578#, c-format
  12711579msgid "Error removing target file: %s"
  12721580msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
  12731581
  1274 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2124
   1582#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2143
  12751583msgid "Can't recursively move directory"
  12761584msgstr "Папка не може да бъде преместена рекурсивно върху папка"
  12771585
  1278 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2168
   1586#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2187
  12791587msgid "Windows Shares Filesystem Service"
  1280 msgstr "Услуга за файлови системи на споделени ресурси на Windows"
  1281 
  1282 #. translators: %s is a server name
  1283 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:375
  1284 #, c-format
  1285 msgid "Password required for %s"
  1286 msgstr "Необходима е парола за %s"
  1287 
  1288 #. translators: Name for the location that lists the smb shares
  1289 #. availible on a server (%s is the name of the server)
  1290 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:902
  1291 #, c-format
  1292 msgid "Windows shares on %s"
  1293 msgstr "Споделени ресурси на Windows на %s"
  1294 
  1295 #. translators: We tried to mount a windows (samba) share, but failed
  1296 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1001
  1297 msgid "Failed to retrieve share list from server"
  1298 msgstr "Неуспех при получаването на споделените ресурси от сървъра"
  1299 
  1300 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1089 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1135
  1301 msgid "The file is not a mountable"
  1302 msgstr "Целевият файл не може да се монтира"
  1303 
  1304 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1157
  1305 msgid "Not a regular file"
  1306 msgstr "Не е обикновен файл"
  1307 
  1308 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1489
  1309 msgid "Windows Network Filesystem Service"
  1310 msgstr "Услуга за мрежова файлова система на Windows"
   1588msgstr "Услуга за файлови системи на споделени ресурси на Уиндоус"
  13111589
  13121590#: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:370 ../daemon/gvfsbackendtrash.c:426
   
  13301608#: ../daemon/gvfsdaemonutils.c:104
  13311609#, c-format
  1332 msgid "Error sending fd: %s"
   1610msgid "Error sending file descriptor: %s"
  13331611msgstr "Грешка при изпращане на файловия дескриптор: %s"
  13341612
   
  14191697msgstr "Fuse да не се стартира"
  14201698
  1421 #: ../daemon/main.c:58
   1699#: ../daemon/main.c:62
  14221700msgid "GVFS Daemon"
  14231701msgstr "Демон на GVFS"
  14241702
  1425 #: ../daemon/main.c:61
   1703#: ../daemon/main.c:65
  14261704msgid "Main daemon for GVFS"
  14271705msgstr "Основен демон на GVFS"
   
  14291707#. Translators: the first %s is the application name,
  14301708#. the second %s is the error message
  1431 #: ../daemon/main.c:76 ../metadata/meta-daemon.c:718
   1709#: ../daemon/main.c:80 ../metadata/meta-daemon.c:718
  14321710#, c-format
  14331711msgid "%s: %s"
  14341712msgstr "%s: %s"
  14351713
  1436 #: ../daemon/main.c:78 ../metadata/meta-daemon.c:720
   1714#: ../daemon/main.c:82 ../metadata/meta-daemon.c:720
  14371715#: ../programs/gvfs-cat.c:163 ../programs/gvfs-cat.c:176
  14381716#: ../programs/gvfs-copy.c:123 ../programs/gvfs-info.c:371
  1439 #: ../programs/gvfs-ls.c:392 ../programs/gvfs-mkdir.c:60
  1440 #: ../programs/gvfs-move.c:111 ../programs/gvfs-open.c:140
  1441 #: ../programs/gvfs-open.c:153 ../programs/gvfs-save.c:165
  1442 #: ../programs/gvfs-set-attribute.c:128 ../programs/gvfs-tree.c:251
   1717#: ../programs/gvfs-ls.c:392 ../programs/gvfs-mime.c:87
   1718#: ../programs/gvfs-mime.c:98 ../programs/gvfs-mime.c:106
   1719#: ../programs/gvfs-mkdir.c:60 ../programs/gvfs-move.c:111
   1720#: ../programs/gvfs-open.c:141 ../programs/gvfs-open.c:154
   1721#: ../programs/gvfs-save.c:165 ../programs/gvfs-set-attribute.c:128
   1722#: ../programs/gvfs-tree.c:251
  14431723#, c-format
  14441724msgid "Try \"%s --help\" for more information."
   
  15221802msgid "Failed to eject medium; one or more volumes on the medium are busy."
  15231803msgstr ""
  1524 "Неуспех при изваждането на носител. Поне една от файловите системи на "
  1525 "носителя са заети."
  1526 
  1527 #: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1015
   1804"Неуспешно изваждане на носител. Поне една от файловите системи на носителя "
   1805"са заети."
   1806
   1807#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1017
  15281808msgid ""
  15291809"Start drive in degraded mode?\n"
   
  15361816"компонент се повреди."
  15371817
  1538 #: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1021
   1818#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1023
  15391819msgid "Start Anyway"
  15401820msgstr "Стартиране въпреки всичко"
   
  18682148msgid "Failed to eject media; one or more volumes on the media are busy."
  18692149msgstr ""
  1870 "Неуспех при изваждането на носител. Поне една от файловите системи на "
  1871 "носителя са заети."
   2150"Неуспешно изваждане на носител. Поне една от файловите системи на носителя "
   2151"са заети."
  18722152
  18732153#: ../monitor/hal/ghalmount.c:159 ../monitor/hal/ghalvolume.c:163
   
  19702250#: ../programs/gvfs-cat.c:161 ../programs/gvfs-copy.c:121
  19712251#: ../programs/gvfs-info.c:369 ../programs/gvfs-ls.c:390
  1972 #: ../programs/gvfs-mkdir.c:58 ../programs/gvfs-move.c:109
  1973 #: ../programs/gvfs-open.c:138 ../programs/gvfs-save.c:163
  1974 #: ../programs/gvfs-set-attribute.c:126 ../programs/gvfs-tree.c:249
   2252#: ../programs/gvfs-mime.c:84 ../programs/gvfs-mkdir.c:58
   2253#: ../programs/gvfs-move.c:109 ../programs/gvfs-open.c:139
   2254#: ../programs/gvfs-save.c:163 ../programs/gvfs-set-attribute.c:126
   2255#: ../programs/gvfs-tree.c:249
  19752256#, c-format
  19762257msgid "Error parsing commandline options: %s\n"
   
  19792260#. Translators: the %s is the program name. This error message
  19802261#. means the user is calling gvfs-cat without any argument.
  1981 #: ../programs/gvfs-cat.c:174 ../programs/gvfs-open.c:151
   2262#: ../programs/gvfs-cat.c:174 ../programs/gvfs-open.c:152
  19822263#, c-format
  19832264msgid "%s: missing locations"
   
  21732454msgstr "— изброяване на файловете на <местоположение>"
  21742455
   2456#: ../programs/gvfs-mime.c:36
   2457msgid "Query handler for mime-type"
   2458msgstr "Търсене на програма за обработка на вид по MIME"
   2459
   2460#: ../programs/gvfs-mime.c:37
   2461msgid "Set handler for mime-type"
   2462msgstr "Задаване на програма за обработка на вид по MIME"
   2463
   2464#: ../programs/gvfs-mime.c:76
   2465msgid "- get/set handler for <mimetype>"
   2466msgstr "— получаване на програмата за обработка на вид по MIME"
   2467
   2468#: ../programs/gvfs-mime.c:85
   2469msgid "Specify one of --query and --set"
   2470msgstr "Задайте една от опциите „--query“ или „--set“"
   2471
   2472#: ../programs/gvfs-mime.c:97
   2473#, c-format
   2474msgid "Must specify a single mime-type.\n"
   2475msgstr "Трябва да укажете един вид по MIME.\n"
   2476
   2477#: ../programs/gvfs-mime.c:105
   2478#, c-format
   2479msgid "Must specify the mime-type followed by the default handler.\n"
   2480msgstr ""
   2481"Трябва да укажете вид по MIME последван от стандартната програма за "
   2482"обработка.\n"
   2483
   2484#: ../programs/gvfs-mime.c:121
   2485#, c-format
   2486msgid "No default applications for '%s'\n"
   2487msgstr "Няма стандартни програми за „%s“\n"
   2488
   2489#: ../programs/gvfs-mime.c:127
   2490#, c-format
   2491msgid "Default application for '%s': %s\n"
   2492msgstr "Стандартна програма за „%s“: %s\n"
   2493
   2494#: ../programs/gvfs-mime.c:132
   2495#, c-format
   2496msgid "Registered applications:\n"
   2497msgstr "Регистрирани програми:\n"
   2498
   2499#: ../programs/gvfs-mime.c:152
   2500#, c-format
   2501msgid "Failed to load info for handler '%s'\n"
   2502msgstr "Информацията за програмата за обработка на „%s“ не може да се зареди\n"
   2503
   2504#: ../programs/gvfs-mime.c:158
   2505#, c-format
   2506msgid "Failed to set '%s' as the default handler for '%s': %s\n"
   2507msgstr ""
   2508"„%s“ не може да се зададе като стандартна програма за обработка на „%s“: %s\n"
   2509
  21752510#: ../programs/gvfs-mkdir.c:33
  21762511msgid "create parent directories"
   
  22802615msgstr "%s: %s: грешка при стартиране на приложение: %s\n"
  22812616
  2282 #: ../programs/gvfs-open.c:122
   2617#: ../programs/gvfs-open.c:123
  22832618msgid "FILES... - open FILES with registered application."
  22842619msgstr "ФАЙЛОВЕ… — отваряне на файлове с регистрираното за това приложение."
   
  22862621#. Translators: this message will appear after the usage string
  22872622#. and before the list of options.
  2288 #: ../programs/gvfs-open.c:126
   2623#: ../programs/gvfs-open.c:127
  22892624msgid ""
  22902625"Opens the file(s) with the default application registered to handle the type "
   
  24062741
  24072742#: ../programs/gvfs-tree.c:37
  2408 msgid "Follow symlinks, mounts and shortcuts like dirs"
  2409 msgstr ""
  2410 "Следване на символните връзки, монтираните обекти, файловете „.desktop“ все "
  2411 "едно са папки"
   2743msgid "Follow symbolic links, mounts and shortcuts like directories"
   2744msgstr ""
   2745"Следване на символните връзки, монтираните обекти и файловете за бърз достъп "
   2746"все едно са папки"
  24122747
  24132748#: ../programs/gvfs-tree.c:242
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.