Ignore:
Timestamp:
Sep 15, 2011, 8:20:29 AM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-contacts, empathy, gnome-shell: подадени в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/empathy.master.bg.po

  r2330 r2340  
  1313msgstr ""
  1414"Project-Id-Version: empathy master\n"
  15 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
  16 "POT-Creation-Date: 2011-08-30 09:49+0000\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2011-09-02 19:20+0200\n"
   15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
   16"POT-Creation-Date: 2011-09-15 08:17+0300\n"
   17"PO-Revision-Date: 2011-09-15 08:17+0300\n"
  1818"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   20"Language: bg\n"
  2021"MIME-Version: 1.0\n"
  2122"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2223"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  23 "Language: bg\n"
  2424"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2525
  2626#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
  2727msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
  28 msgstr "Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни съобщения"
   28msgstr ""
   29"Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни "
   30"съобщения"
  2931
  3032#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
   
  5355
  5456#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
  55 #| msgid "Camera On"
  5657msgid "Camera device"
  5758msgstr "Уеб камера"
  5859
  5960#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
  60 #| msgid "Camera On"
  6161msgid "Camera position"
  6262msgstr "Позиция на камерата"
  6363
  6464#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
  65 msgid "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group chat."
  66 msgstr "Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
   65msgid ""
   66"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
   67"chat."
   68msgstr ""
   69"Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на "
   70"псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
  6771
  6872#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
   
  7175
  7276#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
  73 #| msgid "Chat window theme"
  7477msgid "Chat window theme variant"
  7578msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
  7679
  7780#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
  78 msgid "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
  79 msgstr "Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
   81msgid ""
   82"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
   83msgstr ""
   84"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
   85"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
  8086
  8187#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
   
  112118
  113119#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
  114 msgid "Display incoming events in the status area. If false, present them to the user immediately."
  115 msgstr "Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако е лъжа, събитията се представят незабавно на потребителя."
   120msgid ""
   121"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
   122"user immediately."
   123msgstr ""
   124"Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако е лъжа, "
   125"събитията се представят незабавно на потребителя."
  116126
  117127#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
   
  129139#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
  130140msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
  131 msgstr "Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне местоположението"
   141msgstr ""
   142"Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
   143"местоположението"
  132144
  133145#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
   
  193205#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
  194206msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
  195 msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
   207msgstr ""
   208"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
  196209
  197210#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
   
  238251msgid "Position the camera preview should be during a call."
  239252msgstr ""
   253"Позиционирането на изображението от камерата да става по време на разговор."
  240254
  241255#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
  242 #, fuzzy
  243 #| msgid "Show offline contacts"
  244256msgid "Show Balance in contact list"
  245 msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
   257msgstr "Показване на кредита в списъка с контакти"
  246258
  247259#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
   
  283295#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
  284296msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
  285 msgstr "Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за разговори."
   297msgstr ""
   298"Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за "
   299"разговори."
  286300
  287301#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
   
  290304
  291305#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
  292 #| msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
  293 msgid "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
   306msgid ""
   307"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
  294308msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
  295309
   
  308322#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
  309323msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
  310 msgstr "Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
   324msgstr ""
   325"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
  311326
  312327#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
   
  316331#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
  317332msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
  318 msgstr "Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на местоположението."
   333msgstr ""
   334"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
   335"местоположението."
  319336
  320337#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
   
  331348
  332349#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
  333 msgid "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
  334 msgstr "Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при бездействие на потребителя."
   350msgid ""
   351"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
   352msgstr ""
   353"Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при "
   354"бездействие на потребителя."
  335355
  336356#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
  337 msgid "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
  338 msgstr "Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава личните данни."
   357msgid ""
   358"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
   359msgstr ""
   360"Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
   361"личните данни."
  339362
  340363#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
  341 msgid "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
  342 msgstr "Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за разговори."
   364msgid ""
   365"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
   366msgstr ""
   367"Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
   368"разговори."
  343369
  344370#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
  345 msgid "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
  346 msgstr "Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се включат."
   371msgid ""
   372"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
   373msgstr ""
   374"Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
   375"включат."
  347376
  348377#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
  349 msgid "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/reconnect."
  350 msgstr "Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им прекъсване и възстановяване."
   378msgid ""
   379"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
   380"reconnect."
   381msgstr ""
   382"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
   383"прекъсване и възстановяване."
  351384
  352385#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
  353 msgid "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
  354 msgstr "Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните езици."
   386msgid ""
   387"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
   388msgstr ""
   389"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
   390"езици."
  355391
  356392#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
   
  360396#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
  361397msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
  362 msgstr "Дали да се използва филтъра за премахване на шумове в Pulseaudio."
   398msgstr "Дали да се използва филтърът за премахване на шумове в Pulseaudio."
  363399
  364400#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
   
  367403
  368404#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
  369 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
   405msgid ""
   406"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
  370407msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
  371408
   
  400437#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
  401438msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
  402 msgstr "Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
   439msgstr ""
   440"Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
   441"прозорци."
  403442
  404443#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
  405444msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
  406 msgstr "Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
   445msgstr ""
   446"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
  407447
  408448#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
  409 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if the chat is already opened, but not focused."
  410 msgstr "Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
   449msgid ""
   450"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
   451"the chat is already opened, but not focused."
   452msgstr ""
   453"Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
   454"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
  411455
  412456#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
  413457msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
  414 msgstr "Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
   458msgstr ""
   459"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
  415460
  416461#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
  417 #, fuzzy
  418 #| msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
  419462msgid "Whether to show account balances in the contact list."
  420 msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
   463msgstr ""
   464"Дали да се показва оставащият кредит на регистрацията в списъка за контакти."
  421465
  422466#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
  423 msgid "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
  424 msgstr "Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за разговори."
   467msgid ""
   468"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
   469msgstr ""
   470"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
   471"разговори."
  425472
  426473#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
  427474msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
  428 msgstr "Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
   475msgstr ""
   476"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
  429477
  430478#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
  431479msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
  432 msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
   480msgstr ""
   481"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
  433482
  434483#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
   
  445494
  446495#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
  447 msgid "Whether to show the message dialog about closing the main window with the 'x' button in the title bar."
  448 msgstr "Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
   496msgid ""
   497"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
   498"'x' button in the title bar."
   499msgstr ""
   500"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
   501"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
  449502
  450503#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
   
  453506
  454507#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
  455 msgid "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort the contact list by state."
  456 msgstr "Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. Стандартната стойност е „name“ — подредба по име. Стойност „state“ означава подреждане по състояние."
   508msgid ""
   509"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
   510"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
   511"the contact list by state."
   512msgstr ""
   513"Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. "
   514"Стандартната стойност е „name“ — подредба по име. Стойност „state“ означава "
   515"подреждане по състояние."
  457516
  458517#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
   
  482541msgstr "Избраният файл е празен"
  483542
  484 #: ../libempathy/empathy-message.c:415
  485 #: ../src/empathy-call-observer.c:131
   543#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:131
  486544#, c-format
  487545msgid "Missed call from %s"
   
  491549#: ../libempathy/empathy-message.c:419
  492550#, c-format
  493 #| msgid "Call with %s"
  494551msgid "Called %s"
  495552msgstr "%s ви потърси"
   
  497554#: ../libempathy/empathy-message.c:422
  498555#, c-format
  499 #| msgid "Missed call from %s"
  500556msgid "Call from %s"
  501557msgstr "Повикване от %s"
   
  529585msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
  530586
  531 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
  532 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302
   587#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:302
  533588msgid "Unknown reason"
  534589msgstr "Неизвестна причина"
   
  556611#. translators: presence type is unknown
  557612#: ../libempathy/empathy-utils.c:234
  558 #| msgid "Unknown"
  559613msgctxt "presence"
  560614msgid "Unknown"
   
  565619msgstr "Не е указана причина"
  566620
  567 #: ../libempathy/empathy-utils.c:276
  568 #: ../libempathy/empathy-utils.c:332
   621#: ../libempathy/empathy-utils.c:276 ../libempathy/empathy-utils.c:332
  569622msgid "Status is set to offline"
  570623msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
  571624
  572 #: ../libempathy/empathy-utils.c:278
  573 #: ../libempathy/empathy-utils.c:312
   625#: ../libempathy/empathy-utils.c:278 ../libempathy/empathy-utils.c:312
  574626#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
  575627msgid "Network error"
  576628msgstr "Мрежова грешка"
  577629
  578 #: ../libempathy/empathy-utils.c:280
  579 #: ../libempathy/empathy-utils.c:314
   630#: ../libempathy/empathy-utils.c:280 ../libempathy/empathy-utils.c:314
  580631msgid "Authentication failed"
  581632msgstr "Неуспешно идентифициране"
  582633
  583 #: ../libempathy/empathy-utils.c:282
  584 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316
   634#: ../libempathy/empathy-utils.c:282 ../libempathy/empathy-utils.c:316
  585635msgid "Encryption error"
  586636msgstr "Грешка в шифрирането"
   
  590640msgstr "Името е заето"
  591641
  592 #: ../libempathy/empathy-utils.c:286
  593 #: ../libempathy/empathy-utils.c:318
   642#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:318
  594643msgid "Certificate not provided"
  595644msgstr "Не е предоставен сертификат"
  596645
  597 #: ../libempathy/empathy-utils.c:288
  598 #: ../libempathy/empathy-utils.c:320
   646#: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:320
  599647msgid "Certificate untrusted"
  600648msgstr "Сертификатът не е доверен"
  601649
  602 #: ../libempathy/empathy-utils.c:290
  603 #: ../libempathy/empathy-utils.c:322
   650#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:322
  604651msgid "Certificate expired"
  605652msgstr "Сертификатът е изтекъл"
  606653
  607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292
  608 #: ../libempathy/empathy-utils.c:324
   654#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:324
  609655msgid "Certificate not activated"
  610656msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
  611657
  612 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
  613 #: ../libempathy/empathy-utils.c:326
   658#: ../libempathy/empathy-utils.c:294 ../libempathy/empathy-utils.c:326
  614659msgid "Certificate hostname mismatch"
  615660msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
  616661
  617 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296
  618 #: ../libempathy/empathy-utils.c:328
   662#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
  619663msgid "Certificate fingerprint mismatch"
  620664msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
  621665
  622 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298
  623 #: ../libempathy/empathy-utils.c:330
   666#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
  624667msgid "Certificate self-signed"
  625668msgstr "Сертификатът е самоподписан"
   
  654697
  655698#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
  656 msgid "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
   699msgid ""
   700"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
  657701msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
  658702
   
  663707#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
  664708msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
  665 msgstr "В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
   709msgstr ""
   710"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
  666711
  667712#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
   
  670715
  671716#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
  672 msgid "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
   717msgid ""
   718"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
  673719msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
  674720
  675721#: ../libempathy/empathy-utils.c:358
  676 msgid "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
  677 msgstr "Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
   722msgid ""
   723"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
   724"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
   725msgstr ""
   726"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
   727"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
  678728
  679729#: ../libempathy/empathy-utils.c:519
   
  743793msgstr "в бъдеще"
  744794
  745 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:539
  746 #| msgid "_Accounts"
   795#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:540
  747796msgid "All accounts"
  748797msgstr "Всички регистрации"
  749798
  750 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:693
   799#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:694
  751800#: ../src/empathy-import-widget.c:321
  752801msgid "Account"
  753802msgstr "Регистрация"
  754803
  755 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:694
   804#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:695
  756805msgid "Password"
  757806msgstr "Парола"
  758807
  759 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:695
   808#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:696
  760809#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
  761810msgid "Server"
  762811msgstr "Сървър"
  763812
  764 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:696
   813#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:697
  765814#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
  766815msgid "Port"
  767816msgstr "Порт"
  768817
  769 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:768
  770 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:825
   818#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:769
   819#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:826
  771820#, c-format
  772821msgid "%s:"
  773822msgstr "%s:"
  774823
  775 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1166
  776 #, c-format
  777 msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
  778 msgstr "Регистрацията %s е редактирана чрез „Моите уеб регистрации“."
  779 
  780 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1172
   824#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
   825msgid "My Web Accounts"
   826msgstr "Моите уеб регистрации"
   827
   828#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1208
   829#, c-format
   830msgid "The account %s is edited via %s."
   831msgstr "Регистрацията %s се редактира чрез %s."
   832
   833#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1214
  781834#, c-format
  782835msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
  783836msgstr "Регистрацията %s не може да се редактира в Empathy."
  784837
  785 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
   838#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1233
  786839msgid "Launch My Web Accounts"
  787840msgstr "Стартиране на „Моите уеб регистрации“"
  788841
  789 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1532
   842#. general handler
   843#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1241
   844#, c-format
   845msgid "Edit %s"
   846msgstr "Редактиране на %s"
   847
   848#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1591
  790849#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
  791850msgid "Username:"
  792851msgstr "Потребителско име:"
  793852
  794 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1850
   853#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1909
  795854msgid "A_pply"
  796855msgstr "_Прилагане"
  797856
  798 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1880
   857#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1939
  799858msgid "L_og in"
  800859msgstr "_Включване в мрежата"
  801860
  802 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1954
   861#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2013
  803862msgid "This account already exists on the server"
  804863msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
  805864
  806 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1957
   865#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2016
  807866msgid "Create a new account on the server"
  808867msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
  809868
  810 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2149
   869#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2208
  811870msgid "Ca_ncel"
  812871msgstr "_Отказ"
   
  817876#. * You should reverse the order of these arguments if the
  818877#. * server should come before the login id in your locale.
  819 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2427
   878#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2486
  820879#, c-format
  821880msgid "%1$s on %2$s"
   
  824883#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
  825884#. * string will be something like: "Jabber Account"
  826 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2453
   885#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2512
  827886#, c-format
  828887msgid "%s Account"
  829888msgstr "Регистрация в %s"
  830889
  831 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2457
   890#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2516
  832891msgid "New account"
  833892msgstr "Нова регистрация"
   
  9891048
  9901049#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
  991 msgid "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a password."
  992 msgstr "Повечето IRC сървъри нямат нужда от парола, така че ако не сте сигурни, не въвеждайте парола."
   1050msgid ""
   1051"Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
   1052"password."
   1053msgstr ""
   1054"Повечето IRC сървъри нямат нужда от парола, така че ако не сте сигурни, не "
   1055"въвеждайте парола."
  9931056
  9941057#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
   
  10611124"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
  10621125"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
  1063 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a Facebook username if you don't have one."
  1064 msgstr ""
  1065 "Това е потребителското ви име, а не това, с което обикновено влизате във Facebook.\n"
  1066 "Ако страницата http://www.facebook.com/<b>Ivancho</b> е ваша, въведете <b>Ivancho</b>.\n"
  1067 "Ако нямате такова име във Фейсбук, създайте си чрез <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">тази страница</a>."
   1126"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
   1127"Facebook username if you don't have one."
   1128msgstr ""
   1129"Това е потребителското ви име, а не това, с което обикновено влизате във "
   1130"Facebook.\n"
   1131"Ако страницата http://www.facebook.com/<b>Ivancho</b> е ваша, въведете "
   1132"<b>Ivancho</b>.\n"
   1133"Ако нямате такова име във Фейсбук, създайте си чрез <a href=\"http://www."
   1134"facebook.com/username/\">тази страница</a>."
  10681135
  10691136#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
   
  12061273#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
  12071274msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
  1208 msgstr "Използване на тази регистрация за прове_ждане на разговори с наземни и мобилни мрежи"
   1275msgstr ""
   1276"Използване на тази регистрация за прове_ждане на разговори с наземни и "
   1277"мобилни мрежи"
  12091278
  12101279#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
   
  12221291#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
  12231292msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
  1224 msgstr "_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи за разговори"
   1293msgstr ""
   1294"_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи за "
   1295"разговори"
  12251296
  12261297#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
   
  12501321
  12511322#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:818
  1252 #| msgid "Couldn't convert image"
  12531323msgid "Couldn't save picture to file"
  12541324msgstr "Изображението не може да бъде запазено"
   
  12601330#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:938
  12611331msgid "Take a picture..."
  1262 msgstr "Заснемане..."
   1332msgstr "Заснемане"
  12631333
  12641334#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:941
   
  12801350#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
  12811351#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
  1282 #| msgid "There was an error while creating the account."
  12831352msgid "There was an error starting the call"
  12841353msgstr "Възникна грешка при започването на разговор."
   
  12891358
  12901359#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
  1291 #| msgid "The selected contact is offline."
  12921360msgid "The specified contact is offline"
  12931361msgstr "Избраният контакт е извън линия"
  12941362
  12951363#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
  1296 #| msgid "The selected contact is offline."
  12971364msgid "The specified contact is not valid"
  1298 msgstr "Избраният контакт е невалиден"
   1365msgstr "Избраният контакт е неправилен"
  12991366
  13001367#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
  1301 #| msgid "Topic not supported on this conversation"
  13021368msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
  13031369msgstr "С този протокол не могат да се провеждат разговори за спешни случаи"
   
  13171383#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:973
  13181384#, c-format
  1319 #| msgid "invalid contact"
  13201385msgid "“%s” is not a valid contact ID"
  1321 msgstr "„%s“ не е валидно име на контакт"
  1322 
  1323 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1030
   1386msgstr "„%s“ не е правилно име на контакт"
   1387
   1388#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1058
  13241389msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
  13251390msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
  13261391
  1327 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1033
   1392#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
  13281393msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
  13291394msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
  13301395
  1331 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1036
   1396#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
  13321397msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
  1333 msgstr "/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
  1334 
  1335 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1039
   1398msgstr ""
   1399"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
   1400
   1401#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
  13361402msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
  1337 msgstr "/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
  1338 
  1339 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1043
  1340 msgid "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the current one"
  1341 msgstr "/part [<идентификатор на стая за разговор>] [<причина>]: напускане на стая, по подразбиране текущата"
  1342 
  1343 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1047
   1403msgstr ""
   1404"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
   1405
   1406#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
   1407msgid ""
   1408"/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
   1409"current one"
   1410msgstr ""
   1411"/part [<идентификатор на стая за разговор>] [<причина>]: напускане на стая, "
   1412"по подразбиране текущата"
   1413
   1414#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
  13441415msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
  1345 msgstr "/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
  1346 
  1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1050
   1416msgstr ""
   1417"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
   1418
   1419#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
  13481420msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
  1349 msgstr "/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
  1350 
  1351 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1053
   1421msgstr ""
   1422"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
   1423
   1424#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
  13521425msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
  13531426msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
  13541427
  1355 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1056
   1428#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
  13561429msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
  1357 msgstr "/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
  1358 
  1359 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1059
  1360 msgid "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to join a new chat room\""
  1361 msgstr "/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в нова стая за разговор“"
  1362 
  1363 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
   1430msgstr ""
   1431"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
   1432
   1433#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
   1434msgid ""
   1435"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
   1436"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
   1437"join a new chat room\""
   1438msgstr ""
   1439"/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се "
   1440"при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в "
   1441"нова стая за разговор“"
   1442
   1443#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
  13641444msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
  13651445msgstr "/whois <контакт>: показва информация за контакта"
  13661446
  1367 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
  1368 msgid "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, show its usage."
  1369 msgstr "/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава <команда>, се показва нейната употреба."
  1370 
  1371 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
   1447#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
   1448msgid ""
   1449"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
   1450"show its usage."
   1451msgstr ""
   1452"/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава "
   1453"<команда>, се показва нейната употреба."
   1454
   1455#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1112
  13721456#, c-format
  13731457msgid "Usage: %s"
  13741458msgstr "Употреба: %s"
  13751459
  1376 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
   1460#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1157
  13771461msgid "Unknown command"
  13781462msgstr "Неизвестна команда"
  13791463
  1380 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1242
   1464#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1283
  13811465msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
  1382 msgstr "Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
   1466msgstr ""
   1467"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
  13831468
  13841469#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
  13851470#. * account to send the message.
  1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1412
  1387 #, fuzzy
  1388 #| msgid "Insufficient free space to save file"
   1471#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1453
  13891472msgid "insufficient balance to send message"
  1390 msgstr "Недостатъчно свободно място за запазване на файла"
  1391 
  1392 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1414
   1473msgstr "недостатъчен кредит за изпращане на съобщението"
   1474
   1475#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1455
  13931476msgid "not capable"
  1394 msgstr ""
  1395 
  1396 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1421
   1477msgstr "липсва такава възможност"
   1478
   1479#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1462
  13971480msgid "offline"
  13981481msgstr "изключен"
  13991482
  1400 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1424
   1483#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1465
  14011484msgid "invalid contact"
  14021485msgstr "грешен контакт"
  14031486
  1404 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1427
   1487#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1468
  14051488msgid "permission denied"
  14061489msgstr "липсват права"
  14071490
  1408 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1430
   1491#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1471
  14091492msgid "too long message"
  14101493msgstr "прекалено дълго съобщение"
  14111494
  1412 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1433
   1495#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1474
  14131496msgid "not implemented"
  14141497msgstr "не е реализирано"
  14151498
  1416 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1437
   1499#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1478
  14171500msgid "unknown"
  14181501msgstr "неизвестна грешка"
  14191502
  1420 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1443
   1503#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1484
  14211504#, c-format
  14221505msgid "Error sending message '%s': %s"
  14231506msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
  14241507
  1425 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1447
  1426 #, c-format
  1427 #| msgid "Error sending message '%s': %s"
   1508#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1488
   1509#, c-format
  14281510msgid "Error sending message: %s"
  14291511msgstr "Грешка при изпращането на съобщението: %s"
  14301512
  1431 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1508
  1432 #: ../src/empathy-chat-window.c:761
   1513#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1549 ../src/empathy-chat-window.c:761
  14331514msgid "Topic:"
  14341515msgstr "Тема:"
  14351516
  1436 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1520
   1517#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
  14371518#, c-format
  14381519msgid "Topic set to: %s"
  14391520msgstr "Темата вече е: „%s“"
  14401521
  1441 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1522
   1522#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1563
  14421523msgid "No topic defined"
  14431524msgstr "Не е зададена тема"
  14441525
  1445 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2031
   1526#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2072
  14461527msgid "(No Suggestions)"
  14471528msgstr "(няма предложения)"
  14481529
  14491530#. translators: %s is the selected word
  1450 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2099
   1531#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2140
  14511532#, c-format
  14521533msgid "Add '%s' to Dictionary"
   
  14551536#. translators: first %s is the selected word,
  14561537#. * second %s is the language name of the target dictionary
  1457 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2136
   1538#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2177
  14581539#, c-format
  14591540msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
  14601541msgstr "Добавяне на „%s“ към речника %s"
  14611542
  1462 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2206
   1543#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2247
  14631544msgid "Insert Smiley"
  14641545msgstr "Вмъкване на емотикон"
  14651546
  14661547#. send button
  1467 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2224
   1548#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2265
  14681549#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1839
  14691550msgid "_Send"
   
  14711552
  14721553#. Spelling suggestions
  1473 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2278
   1554#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2319
  14741555msgid "_Spelling Suggestions"
  14751556msgstr "_Предложения за правопис"
  14761557
  1477 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2367
   1558#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2408
  14781559msgid "Failed to retrieve recent logs"
  14791560msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
  14801561
  1481 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2504
   1562#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2545
  14821563#, c-format
  14831564msgid "%s has disconnected"
   
  14871568#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
  14881569#.
  1489 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2511
   1570#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2552
  14901571#, c-format
  14911572msgid "%1$s was kicked by %2$s"
  14921573msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
  14931574
  1494 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2514
   1575#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2555
  14951576#, c-format
  14961577msgid "%s was kicked"
   
  15001581#. * if the banned should come before the banner in your locale.
  15011582#.
  1502 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2522
   1583#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2563
  15031584#, c-format
  15041585msgid "%1$s was banned by %2$s"
  15051586msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
  15061587
  1507 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2525
   1588#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2566
  15081589#, c-format
  15091590msgid "%s was banned"
  15101591msgstr "%s бе поставен под възбрана"
  15111592
  1512 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2529
   1593#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2570
  15131594#, c-format
  15141595msgid "%s has left the room"
   
  15201601#. * please let us know. :-)
  15211602#.
  1522 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2538
   1603#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2579
  15231604#, c-format
  15241605msgid " (%s)"
  15251606msgstr " (%s)"
  15261607
  1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2563
   1608#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2604
  15281609#, c-format
  15291610msgid "%s has joined the room"
  15301611msgstr "%s влезе в стаята"
  15311612
  1532 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2588
   1613#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2629
  15331614#, c-format
  15341615msgid "%s is now known as %s"
  15351616msgstr "%s в момента е познат като %s"
  15361617
  1537 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2727
   1618#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2768
  15381619#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1894
  1539 #: ../src/empathy-event-manager.c:1240
  1540 #: ../src/empathy-call-window.c:2335
   1620#: ../src/empathy-event-manager.c:1240 ../src/empathy-call-window.c:2355
  15411621msgid "Disconnected"
  15421622msgstr "Изключен"
  15431623
  15441624#. Add message
  1545 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3374
   1625#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3415
  15461626msgid "Would you like to store this password?"
  15471627msgstr "Искате ли паролата да се запомни?"
  15481628
  1549 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3380
   1629#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3421
  15501630msgid "Remember"
  15511631msgstr "Запомняне"
  15521632
  1553 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3390
   1633#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3431
  15541634msgid "Not now"
  15551635msgstr "Не сега"
  15561636
  1557 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3434
   1637#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3475
  15581638msgid "Retry"
  15591639msgstr "Нов опит"
  15601640
  1561 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3438
   1641#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3479
  15621642msgid "Wrong password; please try again:"
  15631643msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
  15641644
  15651645#. Add message
  1566 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3568
   1646#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3609
  15671647msgid "This room is protected by a password:"
  15681648msgstr "Стаята изисква парола:"
  15691649
  1570 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3595
   1650#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3636
  15711651msgid "Join"
  15721652msgstr "Присъединяване"
  15731653
  1574 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3797
  1575 #: ../src/empathy-event-manager.c:1261
   1654#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3838 ../src/empathy-event-manager.c:1261
  15761655msgid "Connected"
  15771656msgstr "Свързан"
  15781657
  1579 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
   1658#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3893
  15801659msgid "Conversation"
  15811660msgstr "Разговор"
   
  15831662#. Translators: this string is a something like
  15841663#. * "Escher Cat (SMS)"
  1585 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3857
  1586 #, c-format
  1587 #| msgid "%s (%s)"
   1664#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3898
   1665#, c-format
  15881666msgid "%s (SMS)"
  15891667msgstr "%s (SMS)"
   
  16171695#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:512
  16181696#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
  1619 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
   1697#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1489
  16201698#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
  16211699#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
   
  16251703
  16261704#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
  1627 #| msgid "_Blocked Contacts"
  16281705msgid "Blocked Contacts"
  16291706msgstr "Блокирани контакти"
   
  16331710#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
  16341711#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
  1635 #| msgid "_Remove"
  16361712msgid "Remove"
  16371713msgstr "Изтриване"
   
  17891865#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1886
  17901866#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1065
  1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1373
   1867#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
  17921868msgid "Favorite"
  17931869msgstr "Любимо"
   
  18371913#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:635
  18381914msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
  1839 msgstr "Позволете ми да виждам когато сте на линия. Благодаря!"
   1915msgstr ""
   1916"Позволете ми да виждам когато сте на линия. Благодаря!\n"
   1917"Please let me see when you're online. Thanks!"
  18401918
  18411919#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
   
  18731951#.
  18741952#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:346
  1875 #| msgid "_Last Name:"
  18761953msgid "Last seen:"
  18771954msgstr "Последно видян:"
  18781955
  18791956#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:348
  1880 #| msgid "Connected"
  18811957msgid "Connected from:"
  18821958msgstr "Свързан от:"
   
  18861962#.
  18871963#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:353
  1888 #| msgid "Quit message:"
  18891964msgid "Away message:"
  18901965msgstr "Съобщение при напускане:"
  18911966
  18921967#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
  1893 #| msgid "Ca_ncel"
  18941968msgid "Channels:"
  18951969msgstr "Канали:"
   
  20232097#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:607
  20242098#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:622
  2025 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
   2099#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
  20262100msgid "Location"
  20272101msgstr "Местоположение"
   
  20752149#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
  20762150#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
  2077 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1515
   2151#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1517
  20782152msgid "Identifier:"
  20792153msgstr "Идентификатор:"
   
  20972171
  20982172#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:345
  2099 msgid "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can select more than one group or no groups."
  2100 msgstr "Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или повече групи."
   2173msgid ""
   2174"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
   2175"select more than one group or no groups."
   2176msgstr ""
   2177"Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или "
   2178"повече групи."
  21012179
  21022180#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:364
   
  21652243
  21662244#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:378
  2167 #| msgid "File"
  21682245msgid "Mobile"
  21692246msgstr "Мобилен"
   
  22012278#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2510
  22022279#, c-format
  2203 msgid "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will remove all the contacts which make up this linked contact."
  2204 msgstr "Наистина ли искате да изтриете събирателния контакт „%s“? Всички контакти, които имат връзка с него, ще бъдат също изтрити."
  2205 
  2206 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1662
   2280msgid ""
   2281"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
   2282"remove all the contacts which make up this linked contact."
   2283msgstr ""
   2284"Наистина ли искате да изтриете събирателния контакт „%s“? Всички контакти, "
   2285"които имат връзка с него, ще бъдат също изтрити."
   2286
   2287#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1656
  22072288#, c-format
  22082289msgid "Linked contact containing %u contact"
   
  22572338
  22582339#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
  2259 msgid "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
   2340msgid ""
   2341"Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
  22602342msgstr "Раздробяване на събирателния контакт на съдържаните в него контакти."
  22612343
   
  22742356
  22752357#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
  2276 msgid "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely split the linked contacts into separate contacts."
  2277 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да раздробите този събирателен контакт? Действието ще раздели отделните контакти, които го съставляват."
   2358msgid ""
   2359"Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
   2360"split the linked contacts into separate contacts."
   2361msgstr ""
   2362"Сигурни ли сте, че искате да раздробите този събирателен контакт? Действието "
   2363"ще раздели отделните контакти, които го съставляват."
  22782364
  22792365#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
   
  22822368msgstr "_Разделяне"
  22832369
  2284 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:633
   2370#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:634
  22852371msgid "History"
  22862372msgstr "История"
  22872373
  2288 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:685
   2374#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:689
  22892375msgid "Show"
  22902376msgstr "Показване"
  22912377
  2292 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:707
   2378#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:711
  22932379msgid "Search"
  22942380msgstr "Търсене"
  22952381
  2296 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1155
  2297 #, c-format
  2298 #| msgid "Call with %s"
   2382#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
   2383#, c-format
  22992384msgid "Chat in %s"
  23002385msgstr "Разговор в %s"
  23012386
  2302 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1157
  2303 #, c-format
  2304 #| msgid "Call with %s"
   2387#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
   2388#, c-format
  23052389msgid "Chat with %s"
  23062390msgstr "Разговор с %s"
  23072391
  2308 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1207
  2309 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1354
  2310 #| msgid "%A %B %d %Y"
   2392#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
   2393#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1358
  23112394msgctxt "A date with the time"
  23122395msgid "%A, %e %B %Y %X"
  2313 msgstr "%A, %e %B %Y %X"
   2396msgstr "%e %B %Y, %A, %X"
  23142397
  23152398#. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
  2316 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1296
   2399#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1300
  23172400#, c-format
  23182401msgid "<i>* %s %s</i>"
   
  23212404#. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
  23222405#. * The string in bold is the sender's name
  2323 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1302
   2406#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1306
  23242407#, c-format
  23252408msgid "<b>%s:</b> %s"
  23262409msgstr "<b>%s:</b> %s"
  23272410
  2328 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1373
  2329 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1375
   2411#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
   2412#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
  23302413#: ../src/empathy-ft-manager.c:1026
  23312414msgid "%"
  23322415msgstr "%"
  23332416
  2334 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1382
   2417#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
  23352418#, c-format
  23362419msgid "Call took %s, ended at %s"
  23372420msgstr "Разговорът продължи %s, приключи в %s"
  23382421
  2339 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1714
   2422#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
  23402423msgid "Today"
  23412424msgstr "Днес"
  23422425
  2343 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
  2344 #| msgid "Western"
   2426#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
  23452427msgid "Yesterday"
  23462428msgstr "Вчера"
  23472429
  2348 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1734
  2349 #| msgid "%A %B %d %Y"
  2350 msgctxt "A date such as '23 May 2010', %e is the day, %B the month and %Y the year"
   2430#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1738
   2431msgctxt ""
   2432"A date such as '23 May 2010', %e is the day, %B the month and %Y the year"
  23512433msgid "%e %B %Y"
  23522434msgstr "%e %B %Y"
  23532435
  2354 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1815
  2355 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3396
   2436#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1819
   2437#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3415
  23562438msgid "Anytime"
  23572439msgstr "По всяко време"
  23582440
  2359 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1895
  2360 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2325
  2361 #| msgid "None"
   2441#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1906
   2442#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2343
  23622443msgid "Anyone"
  23632444msgstr "Всеки"
  23642445
  2365 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2637
   2446#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2656
  23662447msgid "Who"
  23672448msgstr "Кой"
  23682449
  2369 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2841
   2450#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2860
  23702451msgid "When"
  23712452msgstr "Кога"
  23722453
  2373 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2957
   2454#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2976
  23742455msgid "Anything"
  23752456msgstr "Всичко"
  23762457
  2377 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2959
  2378 #| msgid "Set status"
   2458#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2978
  23792459msgid "Text chats"
  23802460msgstr "Текстови разговори"
  23812461
  2382 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2961
   2462#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2980
  23832463#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
  2384 #| msgid "Call"
  23852464msgid "Calls"
  23862465msgstr "Разговори"
  23872466
  2388 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2966
  2389 #| msgid "Incoming call"
   2467#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2985
  23902468msgid "Incoming calls"
  23912469msgstr "Входящи повиквания"
  23922470
  2393 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2967
  2394 #| msgid "Outgoing voice call"
   2471#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2986
  23952472msgid "Outgoing calls"
  23962473msgstr "Изходящи повиквания"
  23972474
  2398 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2968
  2399 #| msgid "Missed call from %s"
   2475#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2987
  24002476msgid "Missed calls"
  24012477msgstr "Пропуснати повиквания"
  24022478
  2403 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2990
  2404 #| msgid "Chat"
   2479#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3009
  24052480msgid "What"
  24062481msgstr "Какво"
  24072482
  2408 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3699
  2409 #| msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
   2483#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3718
  24102484msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
  24112485msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете хронологията?"
  24122486
  2413 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3703
  2414 #| msgid "C_lear"
   2487#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3722
  24152488msgid "Clear All"
  24162489msgstr "Изчистване"
  24172490
  2418 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3710
   2491#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3729
  24192492msgid "Delete from:"
  24202493msgstr "Изтриване от:"
   
  24222495#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
  24232496msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
  2424 msgstr "<span size=\"x-large\">Зареждане...</span>"
   2497msgstr "<span size=\"x-large\">Зареждане</span>"
  24252498
  24262499#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
   
  24312504#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
  24322505msgid "Delete All History..."
  2433 msgstr "Изтриване на историята..."
   2506msgstr "Изтриване на историята"
  24342507
  24352508#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
   
  24442517
  24452518#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
  2446 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
  2447 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
   2519#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
  24482520#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:20
  24492521msgid "_Edit"
   
  24512523
  24522524#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
  2453 #| msgid "File"
  24542525msgid "_File"
  24552526msgstr "_Файл"
   
  25482619
  25492620#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
  2550 #| msgid "Match case"
  25512621msgid "Mat_ch case"
  25522622msgstr "Зачита_не на главни/малки"
   
  25572627
  25582628#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
  2559 #| msgid "_Next Tab"
  25602629msgid "_Next"
  25612630msgstr "_Следващ"
  25622631
  25632632#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
  2564 #| msgid "_Previous Tab"
  25652633msgid "_Previous"
  25662634msgstr "_Предишен"
   
  26102678msgstr "Редактиране на други съобщения"
  26112679
  2612 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1030
  2613 #, c-format
  2614 #| msgid "Message received"
   2680#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1036
   2681#, c-format
  26152682msgid "Message edited at %s"
  26162683msgstr "Редактирано в %s"
  26172684
  2618 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1720
  2619 #| msgid "N_ormal Size"
   2685#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1726
  26202686msgid "Normal"
  26212687msgstr "Нормално"
   
  26392705#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
  26402706msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
  2641 msgstr "Идентичността предоставено от сървъра за разговори не може да бъде проверена."
   2707msgstr ""
   2708"Идентичността предоставено от сървъра за разговори не може да бъде проверена."
  26422709
  26432710#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
   
  26662733
  26672734#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
  2668 msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
   2735msgid ""
   2736"The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
  26692737msgstr "Сертификатът е отменен от издалия го упълномощен удостоверител."
  26702738
   
  27212789#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1911
  27222790#, c-format
  2723 msgid "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. Please choose another location."
  2724 msgstr "За запазването на файла са необхоими %s, но свободни са едва %s. Изберете друго местоположение."
   2791msgid ""
   2792"%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
   2793"Please choose another location."
   2794msgstr ""
   2795"За запазването на файла са необхоими %s, но свободни са едва %s. Изберете "
   2796"друго местоположение."
  27252797
  27262798#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
   
  29122984msgstr "Бързо съобщение (Empathy)"
  29132985
  2914 #: ../src/empathy.c:400
   2986#: ../src/empathy.c:431
  29152987msgid "Don't connect on startup"
  29162988msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
  29172989
  2918 #: ../src/empathy.c:404
   2990#: ../src/empathy.c:435
  29192991msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
  29202992msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
  29212993
  2922 #: ../src/empathy.c:419
   2994#: ../src/empathy.c:450
  29232995msgid "- Empathy IM Client"
  29242996msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
  29252997
  2926 #: ../src/empathy.c:606
   2998#: ../src/empathy.c:637
  29272999msgid "Error contacting the Account Manager"
  29283000msgstr "Грешка при свързване с управлението на регистрации"
  29293001
  2930 #: ../src/empathy.c:608
  2931 #, c-format
  2932 msgid ""
  2933 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. The error was:\n"
   3002#: ../src/empathy.c:639
   3003#, c-format
   3004msgid ""
   3005"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
   3006"The error was:\n"
  29343007"\n"
  29353008"%s"
   
  29413014
  29423015#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
  2943 msgid "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
  2944 msgstr "Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по ваше решение) по-късна версия."
   3016msgid ""
   3017"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
   3018"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
   3019"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
   3020"version."
   3021msgstr ""
   3022"Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
   3023"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
   3024"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
   3025"ваше решение) по-късна версия."
  29453026
  29463027#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
  2947 msgid "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
  2948 msgstr "Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
   3028msgid ""
   3029"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
   3030"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
   3031"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
   3032"details."
   3033msgstr ""
   3034"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
   3035"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
   3036"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
  29493037
  29503038#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
  2951 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
  2952 msgstr "Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
   3039msgid ""
   3040"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   3041"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
   3042"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
   3043msgstr ""
   3044"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
   3045"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
   3046"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  29533047
  29543048#: ../src/empathy-about-dialog.c:107
   
  29913085
  29923086#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
  2993 msgid "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit this assistant and add accounts later from the Edit menu."
  2994 msgstr "Може да се върнете назад и да опитате да въведете данните за регистрацията наново или да излезете от този помощник и да добавите регистрациите по-късно от менюто „Редактиране“."
   3087msgid ""
   3088"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
   3089"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
   3090msgstr ""
   3091"Може да се върнете назад и да опитате да въведете данните за регистрацията "
   3092"наново или да излезете от този помощник и да добавите регистрациите по-късно "
   3093"от менюто „Редактиране“."
  29953094
  29963095#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
   
  30243123
  30253124#: ../src/empathy-account-assistant.c:612
  3026 msgid "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video calls."
  3027 msgstr "Чрез Empathy може да разговаряте с хора от локалната ви мрежа, приятели и колеги ползващи Google Talk, AIM, Windows Live и много други програми за разговор. С микрофон или уеб-камера може да провеждате и аудио/видео разговори."
   3125msgid ""
   3126"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
   3127"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
   3128"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
   3129"calls."
   3130msgstr ""
   3131"Чрез Empathy може да разговаряте с хора от локалната ви мрежа, приятели и "
   3132"колеги ползващи Google Talk, AIM, Windows Live и много други програми за "
   3133"разговор. С микрофон или уеб-камера може да провеждате и аудио/видео "
   3134"разговори."
  30283135
  30293136#: ../src/empathy-account-assistant.c:629
  30303137msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
  3031 msgstr "Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
   3138msgstr ""
   3139"Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
  30323140
  30333141#: ../src/empathy-account-assistant.c:652
   
  30623170
  30633171#: ../src/empathy-account-assistant.c:1085
  3064 msgid "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the same network as you. If you want to use this feature, please check that the details below are correct. You can easily change these details later or disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
  3065 msgstr "Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази възможност, проверете дали настройките отдолу са верни. Можете да ги промените по-късно, както и да изключите изцяло тази възможност от прозореца „Регистрации“."
   3172msgid ""
   3173"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
   3174"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
   3175"details below are correct. You can easily change these details later or "
   3176"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
   3177msgstr ""
   3178"Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата "
   3179"мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази "
   3180"възможност, проверете дали настройките отдолу са верни. Можете да ги "
   3181"промените по-късно, както и да изключите изцяло тази възможност от прозореца "
   3182"„Регистрации“."
  30663183
  30673184#: ../src/empathy-account-assistant.c:1091
   
  30753192
  30763193#: ../src/empathy-account-assistant.c:1143
  3077 msgid "You won't be able to chat with people connected to your local network, as telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from the Accounts dialog"
  3078 msgstr "Няма да може да разговаряте с хората свързани към локалната ви мрежа, защото пакетът telepathy-salut не е инсталиран. За да включите тази възможност, инсталирайте пакета и създайте регистрация „Хора наблизо“ в прозореца за регистрации."
   3194msgid ""
   3195"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
   3196"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
   3197"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
   3198"the Accounts dialog"
   3199msgstr ""
   3200"Няма да може да разговаряте с хората свързани към локалната ви мрежа, защото "
   3201"пакетът telepathy-salut не е инсталиран. За да включите тази възможност, "
   3202"инсталирайте пакета и създайте регистрация „Хора наблизо“ в прозореца за "
   3203"регистрации."
  30793204
  30803205#: ../src/empathy-account-assistant.c:1149
   
  31133238#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
  31143239#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:754
  3115 #: ../src/empathy-call-window.c:1159
   3240#: ../src/empathy-call-window.c:1164
  31163241msgid "Connecting…"
  31173242msgstr "Свързване…"
   
  31833308
  31843309#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
  3185 #| msgid "_Add…"
  31863310msgid "Add…"
  31873311msgstr "Добавяне…"
   
  32003324
  32013325#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
  3202 msgid "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol you want to use."
  3203 msgstr "За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа нейния протокол."
   3326msgid ""
   3327"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
   3328"you want to use."
   3329msgstr ""
   3330"За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа "
   3331"нейния протокол."
  32043332
  32053333#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
   
  32233351msgstr "Хора наблизо"
  32243352
  3225 #: ../src/empathy-av.c:118
  3226 #: ../src/empathy-call.c:127
   3353#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:127
  32273354msgid "- Empathy Audio/Video Client"
  32283355msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
  32293356
  3230 #: ../src/empathy-av.c:134
  3231 #: ../src/empathy-call.c:152
   3357#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:152
  32323358msgid "Empathy Audio/Video Client"
  32333359msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
   
  32723398#. * is used in the window title
  32733399#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1220
  3274 #: ../src/empathy-call-window.c:1667
   3400#: ../src/empathy-call-window.c:1672
  32753401#, c-format
  32763402msgid "Call with %s"
   
  32783404
  32793405#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1453
  3280 #: ../src/empathy-call-window.c:1911
   3406#: ../src/empathy-call-window.c:1916
  32813407msgid "The IP address as seen by the machine"
  32823408msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
  32833409
  32843410#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1455
  3285 #: ../src/empathy-call-window.c:1913
   3411#: ../src/empathy-call-window.c:1918
  32863412msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
  32873413msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
  32883414
  32893415#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1457
  3290 #: ../src/empathy-call-window.c:1915
   3416#: ../src/empathy-call-window.c:1920
  32913417msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
  32923418msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
  32933419
  32943420#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1459
  3295 #: ../src/empathy-call-window.c:1917
   3421#: ../src/empathy-call-window.c:1922
  32963422msgid "The IP address of a relay server"
  32973423msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
  32983424
  32993425#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1461
  3300 #: ../src/empathy-call-window.c:1919
   3426#: ../src/empathy-call-window.c:1924
  33013427msgid "The IP address of the multicast group"
  33023428msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
  33033429
  33043430#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
  3305 #| msgid "Unknown"
  33063431msgctxt "encoding video codec"
  33073432msgid "Unknown"
   
  33093434
  33103435#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
  3311 #| msgid "Unknown"
  33123436msgctxt "encoding audio codec"
  33133437msgid "Unknown"
   
  33153439
  33163440#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1849
  3317 #| msgid "Unknown"
  33183441msgctxt "decoding video codec"
  33193442msgid "Unknown"
   
  33213444
  33223445#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1852
  3323 #| msgid "Unknown"
  33243446msgctxt "decoding audio codec"
  33253447msgid "Unknown"
   
  33333455
  33343456#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2205
  3335 #: ../src/empathy-call-window.c:2654
   3457#: ../src/empathy-call-window.c:2674
  33363458msgid "Technical Details"
  33373459msgstr "Технически данни"
  33383460
  33393461#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
  3340 #: ../src/empathy-call-window.c:2692
  3341 #, c-format
  3342 msgid "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your computer"
  3343 msgstr "Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия компютър"
   3462#: ../src/empathy-call-window.c:2712
   3463#, c-format
   3464msgid ""
   3465"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
   3466"computer"
   3467msgstr ""
   3468"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
   3469"компютър"
  33443470
  33453471#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
  3346 #: ../src/empathy-call-window.c:2697
  3347 #, c-format
  3348 msgid "%s's software does not understand any of the video formats supported by your computer"
  3349 msgstr "Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия компютър"
   3472#: ../src/empathy-call-window.c:2717
   3473#, c-format
   3474msgid ""
   3475"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
   3476"computer"
   3477msgstr ""
   3478"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
   3479"компютър"
  33503480
  33513481#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
  3352 #: ../src/empathy-call-window.c:2703
  3353 #, c-format
  3354 msgid "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that does not allow direct connections."
  3355 msgstr "Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа преки връзки."
   3482#: ../src/empathy-call-window.c:2723
   3483#, c-format
   3484msgid ""
   3485"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
   3486"does not allow direct connections."
   3487msgstr ""
   3488"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
   3489"преки връзки."
  33563490
  33573491#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2260
  3358 #: ../src/empathy-call-window.c:2709
   3492#: ../src/empathy-call-window.c:2729
  33593493msgid "There was a failure on the network"
  33603494msgstr "Мрежова грешка"
  33613495
  33623496#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2264
  3363 #: ../src/empathy-call-window.c:2713
  3364 msgid "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
  3365 msgstr "Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани на компютъра ви"
   3497#: ../src/empathy-call-window.c:2733
   3498msgid ""
   3499"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
   3500msgstr ""
   3501"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
   3502"на компютъра ви"
  33663503
  33673504#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2267
  3368 #: ../src/empathy-call-window.c:2716
  3369 msgid "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
  3370 msgstr "Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани на компютъра ви"
   3505#: ../src/empathy-call-window.c:2736
   3506msgid ""
   3507"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
   3508msgstr ""
   3509"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
   3510"на компютъра ви"
  33713511
  33723512#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2277
  3373 #: ../src/empathy-call-window.c:2728
  3374 #, c-format
  3375 msgid "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in the Help menu."
  3376 msgstr "Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
   3513#: ../src/empathy-call-window.c:2748
   3514#, c-format
   3515msgid ""
   3516"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
   3517"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
   3518"the Help menu."
   3519msgstr ""
   3520"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
   3521"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
   3522"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
  33773523
  33783524#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2285
  3379 #: ../src/empathy-call-window.c:2737
   3525#: ../src/empathy-call-window.c:2757
  33803526msgid "There was a failure in the call engine"
  33813527msgstr "Грешка в модула за разговори"
  33823528
  33833529#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2288
  3384 #: ../src/empathy-call-window.c:2740
   3530#: ../src/empathy-call-window.c:2760
  33853531msgid "The end of the stream was reached"
  33863532msgstr "Достигнат е краят на потока"
  33873533
  33883534#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2328
  3389 #: ../src/empathy-call-window.c:2780
   3535#: ../src/empathy-call-window.c:2800
  33903536msgid "Can't establish audio stream"
  33913537msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
  33923538
  33933539#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2338
  3394 #: ../src/empathy-call-window.c:2790
   3540#: ../src/empathy-call-window.c:2810
  33953541msgid "Can't establish video stream"
  33963542msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
  33973543
  3398 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
  3399 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
   3544#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1 ../src/empathy-preferences.ui.h:2
  34003545#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
  34013546msgid "Audio"
   
  34083553
  34093554#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
  3410 #| msgid "_Disable"
  34113555msgid "Disable camera"
  34123556msgstr "Спиране на камерата"
   
  34383582#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
  34393583msgid "Maximise me"
  3440 msgstr "Уголеми"
   3584msgstr "Уголемяване"
  34413585
  34423586#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
  34433587msgid "Minimise me"
  3444 msgstr "Смали"
   3588msgstr "Смаляване"
  34453589
  34463590#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
   
  34553599
  34563600#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
  3457 #| msgid "Send _Video"
  34583601msgid "Send Video"
  34593602msgstr "Изпращане на видео"
  34603603
  34613604#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
  3462 #| msgid "Dialpad"
  34633605msgid "Show dialpad"
  34643606msgstr "Циферблат"
   
  34823624
  34833625#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
  3484 #| msgid "Toggle audio transmission"
  34853626msgid "Toggle video transmission"
  34863627msgstr "Превключване на пращането на видео"
   
  34883629#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
  34893630#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
  3490 #: ../src/empathy-call-window.c:2287
  3491 #: ../src/empathy-call-window.c:2288
  3492 #: ../src/empathy-call-window.c:2289
  3493 #: ../src/empathy-call-window.c:2290
   3631#: ../src/empathy-call-window.c:2307 ../src/empathy-call-window.c:2308
   3632#: ../src/empathy-call-window.c:2309 ../src/empathy-call-window.c:2310
  34943633msgid "Unknown"
  34953634msgstr "Неизвестно"
  34963635
  34973636#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
  3498 #| msgctxt "menu item"
  3499 #| msgid "_Video Call"
  35003637msgid "Video call"
  35013638msgstr "Видео разговор"
   
  35073644
  35083645#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
  3509 #| msgid "Camera On"
  35103646msgid "_Camera"
  35113647msgstr "_Камера"
  35123648
  3513 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
  3514 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
   3649#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
  35153650#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:18
  35163651msgid "_Contents"
   
  35223657msgstr "_Изчистване на грешки"
  35233658
  3524 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
  3525 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
   3659#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29 ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
  35263660#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:22
  35273661msgid "_Help"
   
  35423676msgstr "_Преглед"
  35433677
  3544 #: ../src/empathy-chat-window.c:481
  3545 #: ../src/empathy-chat-window.c:501
   3678#: ../src/empathy-chat-window.c:481 ../src/empathy-chat-window.c:501
  35463679#, c-format
  35473680msgid "%s (%d unread)"
   
  35773710#: ../src/empathy-chat-window.c:743
  35783711#, c-format
  3579 #| msgid "Typing a message."
  35803712msgid "Sending %d message"
  35813713msgid_plural "Sending %d messages"
   
  36353767msgstr "_Предишен подпрозорец"
  36363768
  3637 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
  3638 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
   3769#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
  36393770msgid "_Show Contact List"
  36403771msgstr "_Показване на списъка с контакти"
   
  36823813msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
  36833814
  3684 #: ../src/empathy-event-manager.c:529
  3685 #: ../src/empathy-event-manager.c:730
   3815#: ../src/empathy-event-manager.c:529 ../src/empathy-event-manager.c:730
  36863816#: ../src/empathy-event-manager.c:763
  36873817#, c-format
   
  36933823msgstr "От_казване"
  36943824
  3695 #: ../src/empathy-event-manager.c:562
  3696 #: ../src/empathy-event-manager.c:570
   3825#: ../src/empathy-event-manager.c:562 ../src/empathy-event-manager.c:570
  36973826msgid "_Answer"
  36983827msgstr "_Отговаряне"
   
  37023831msgstr "_Отговор с видео"
  37033832
  3704 #: ../src/empathy-event-manager.c:730
  3705 #: ../src/empathy-event-manager.c:763
   3833#: ../src/empathy-event-manager.c:730 ../src/empathy-event-manager.c:763
  37063834#, c-format
  37073835msgid "Incoming video call from %s"
   
  37463874msgstr "Входящ файл от %s"
  37473875
  3748 #: ../src/empathy-event-manager.c:1134
  3749 #: ../src/empathy-main-window.c:375
   3876#: ../src/empathy-event-manager.c:1134 ../src/empathy-main-window.c:375
  37503877msgid "Password required"
  37513878msgstr "Парола"
   
  38423969msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
  38433970
  3844 #: ../src/empathy-ft-manager.c:616
  3845 #: ../src/empathy-ft-manager.c:780
   3971#: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:780
  38463972msgid "Waiting for the other participant's response"
  38473973msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
  38483974
  3849 #: ../src/empathy-ft-manager.c:642
  3850 #: ../src/empathy-ft-manager.c:680
   3975#: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
  38513976#, c-format
  38523977msgid "Checking integrity of \"%s\""
  38533978msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
  38543979
  3855 #: ../src/empathy-ft-manager.c:645
  3856 #: ../src/empathy-ft-manager.c:683
   3980#: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
  38573981#, c-format
  38583982msgid "Hashing \"%s\""
   
  38733997#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
  38743998msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
  3875 msgstr "Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове от списъка"
   3999msgstr ""
   4000"Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове "
   4001"от списъка"
  38764002
  38774003#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
  3878 msgid "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports importing accounts from Pidgin."
  3879 msgstr "Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне само от Pidgin."
   4004msgid ""
   4005"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
   4006"importing accounts from Pidgin."
   4007msgstr ""
   4008"Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне "
   4009"само от Pidgin."
  38804010
  38814011#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
   
  39254055#, c-format
  39264056msgid "Top up %s (%s)..."
  3927 msgstr ""
   4057msgstr "Захранване на %s (%s)…"
  39284058
  39294059#: ../src/empathy-main-window.c:975
  39304060msgid "Top up account credit"
  3931 msgstr ""
   4061msgstr "Захранване на кредита"
  39324062
  39334063#. top up button
  39344064#: ../src/empathy-main-window.c:1046
  39354065msgid "Top Up..."
  3936 msgstr ""
   4066msgstr "Захранване…"
  39374067
  39384068#: ../src/empathy-main-window.c:1789
   
  39504080#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:2
  39514081msgid "Credit Balance"
  3952 msgstr ""
   4082msgstr "Кредит"
  39534083
  39544084#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:3
   
  39684098msgstr "_Нормален размер"
  39694099
  3970 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:7
  3971 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
   4100#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
  39724101msgid "New _Call…"
  39734102msgstr "Нов _разговор…"
   
  40784207
  40794208#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
  4080 msgid "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
  4081 msgstr "Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече стаи от списъка."
   4209msgid ""
   4210"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
   4211msgstr ""
   4212"Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
   4213"стаи от списъка."
  40824214
  40834215#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
  4084 msgid "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on the current account's server"
  4085 msgstr "Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата регистрация, оставете полето празно."
   4216msgid ""
   4217"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
   4218"the current account's server"
   4219msgstr ""
   4220"Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата "
   4221"регистрация, оставете полето празно."
  40864222
  40874223#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
   
  41314267#. translators: Contact name for the chat theme preview
  41324268#: ../src/empathy-preferences.c:734
  4133 #| msgid "Client:"
  41344269msgid "Juliet"
  41354270msgstr "Жулиета"
   
  41374272#. translators: Contact name for the chat theme preview
  41384273#: ../src/empathy-preferences.c:741
  4139 #| msgid "Room"
  41404274msgid "Romeo"
  41414275msgstr "Ромео"
   
  41644298#: ../src/empathy-preferences.c:759
  41654299msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
  4166 msgstr "Да й отвърна ли или да слушам?"
   4300msgstr "Да ѝ отвърна ли или да слушам?"
  41674301
  41684302#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
  41694303#: ../src/empathy-preferences.c:762
  4170 #| msgid "%s has disconnected"
  41714304msgid "Juliet has disconnected"
  41724305msgstr "Жулиета прекъсна връзката"
   
  42014334
  42024335#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
   4336msgid ""
   4337"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
   4338"person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
   4339"hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
   4340"off and restarting the call."
   4341msgstr ""
   4342"Премахването на ехото може да изчисти гласа ви за отсрещната страна, но при "
   4343"някои компютри създава проблеми. Ако някой от събеседниците се оплаче, че "
   4344"чува странни шумове или прекъсвания по време на разговора, изключете "
   4345"премахването на ехото и проведете наново разговор."
   4346
   4347#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
  42034348msgid "Enable notifications when a contact comes online"
  42044349msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
  42054350
  4206 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
   4351#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
  42074352msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
  42084353msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
  42094354
  4210 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
   4355#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
  42114356msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
  42124357msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
  42134358
  4214 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
   4359#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
  42154360msgid "Enable spell checking for languages:"
  42164361msgstr "Езици с проверка на правописа:"
  42174362
  4218 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
   4363#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
  42194364msgid "General"
  42204365msgstr "Общи"
  42214366
  4222 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
  4223 msgid "Input level"
  4224 msgstr "Ниво на звука"
  4225 
  42264367#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
  4227 msgid "Input volume"
  4228 msgstr "Сила на звука"
  4229 
  4230 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
   4368msgid "Input level:"
   4369msgstr "Ниво на входящия звук:"
   4370
   4371#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
   4372msgid "Input volume:"
   4373msgstr "Сила на входящия звук:"
   4374
   4375#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
  42314376msgid "Location sources:"
  42324377msgstr "Датчик за местоположение:"
  42334378
  4234 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
   4379#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
  42354380msgid "Log conversations"
  42364381msgstr "Архив на разговорите"
  42374382
  4238 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
   4383#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
  42394384msgid "Notifications"
  42404385msgstr "Известяване"
  42414386
  4242 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
   4387#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
  42434388msgid "Play sound for events"
  42444389msgstr "Звуци при събития"
  42454390
  4246 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
   4391#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
  42474392msgid "Privacy"
  42484393msgstr "Лични данни"
  42494394
  4250 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
  4251 msgid "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 decimal place."
  4252 msgstr "Намалената точност на местоположението означава, че няма да се публикуват по-точни данни от град, щат, държава. Координатите от GPS ще са точни до едно място зад десетичната запетая."
  4253 
  42544395#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
   4396msgid ""
   4397"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
   4398"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
   4399"decimal place."
   4400msgstr ""
   4401"Намалената точност на местоположението означава, че няма да се публикуват по-"
   4402"точни данни от град, щат, държава. Координатите от GPS ще са точни до едно "
   4403"място зад десетичната запетая."
   4404
   4405#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
  42554406msgid "Show _smileys as images"
  42564407msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
  42574408
  4258 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
   4409#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
  42594410msgid "Show contact _list in rooms"
  42604411msgstr "_Показване на контактите в стаите"
  42614412
  4262 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
   4413#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
  42634414msgid "Sounds"
  42644415msgstr "Звуци"
  42654416
  4266 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
   4417#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
  42674418msgid "Spell Checking"
  42684419msgstr "Проверка на правописа"
  42694420
  4270 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
  4271 msgid "The list of languages reflects only the languages for which you have a dictionary installed."
   4421#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
   4422msgid ""
   4423"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
   4424"dictionary installed."
  42724425msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
  42734426
  4274 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
   4427#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
  42754428msgid "Themes"
  42764429msgstr "Графични теми"
   
  42804433# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
  42814434# Пеленг става
  4282 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
  4283 #| msgid "Bearing:"
   4435#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
  42844436msgid "Variant:"
  42854437msgstr "Пеленг:"
  42864438
  4287 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
   4439#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
  42884440msgid "_Automatically connect on startup"
  42894441msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
  42904442
  4291 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
   4443#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
  42924444msgid "_Cellphone"
  42934445msgstr "_Мобилен телефон"
  42944446
  4295 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
   4447#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
  42964448msgid "_Enable bubble notifications"
  42974449msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
  42984450
  4299 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
   4451#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
  43004452msgid "_Enable sound notifications"
  43014453msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
  43024454
  4303 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
   4455#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
  43044456msgid "_GPS"
  43054457msgstr "_GPS"
  43064458
  4307 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
   4459#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
  43084460msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
  43094461msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
  43104462
  4311 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
   4463#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
  43124464msgid "_Open new chats in separate windows"
  43134465msgstr "_Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
  43144466
  4315 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
   4467#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
  43164468msgid "_Publish location to my contacts"
  43174469msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
  43184470
  43194471#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
  4320 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
   4472#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
  43214473msgid "_Reduce location accuracy"
  43224474msgstr "_Ниска точност на местоположението"
   
  44064558msgstr "Информация"
  44074559
  4408 #: ../src/empathy-debug-window.c:1561
  4409 #: ../src/empathy-debug-window.c:1610
   4560#: ../src/empathy-debug-window.c:1561 ../src/empathy-debug-window.c:1610
  44104561msgid "Message"
  44114562msgstr "Съобщение"
   
  44404591
  44414592#: ../src/empathy-debug-window.c:1642
  4442 msgid "The selected connection manager does not support the remote debugging extension."
  4443 msgstr "Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за отдалечено изчистване на грешки."
  4444 
   4593msgid ""
   4594"The selected connection manager does not support the remote debugging "
   4595"extension."
   4596msgstr ""
   4597"Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за "
   4598"отдалечено изчистване на грешки."
   4599
   4600#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:179
  44454601#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:205
  4446 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:231
  44474602msgid "Invite Participant"
  44484603msgstr "Поканване на участник"
  44494604
  4450 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:206
   4605#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:180
  44514606msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
  44524607msgstr "Избор на контакт, за поканване в разговора:"
  44534608
  4454 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:227
   4609#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
  44554610msgid "Invite"
  44564611msgstr "Покана"
   
  44584613#: ../src/empathy-accounts.c:183
  44594614msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
  4460 msgstr "Без показването на прозорци. Извършване на дейност (напр. внасяне) и спиране"
   4615msgstr ""
   4616"Без показването на прозорци. Извършване на дейност (напр. внасяне) и спиране"
  44614617
  44624618#: ../src/empathy-accounts.c:187
  4463 msgid "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
  4464 msgstr "Да не се показват прозорци, освен ако всичките регистрации са за „Хора наблизо“"
   4619msgid ""
   4620"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
   4621msgstr ""
   4622"Да не се показват прозорци, освен ако всичките регистрации са за „Хора "
   4623"наблизо“"
  44654624
  44664625#: ../src/empathy-accounts.c:191
  44674626msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
  4468 msgstr "Първоначално избиране на дадена регистрация (напр. gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
   4627msgstr ""
   4628"Първоначално избиране на дадена регистрация (напр. gabble/jabber/"
   4629"foo_40example_2eorg0)"
  44694630
  44704631#: ../src/empathy-accounts.c:193
   
  44854646
  44864647#: ../src/empathy-debugger.c:75
  4487 #| msgid "Empathy Debugger"
  44884648msgid "- Empathy Debugger"
  4489 msgstr "- Изчистване на грешки към Empathy"
   4649msgstr "— изчистване на грешки към Empathy"
  44904650
  44914651#: ../src/empathy-debugger.c:114
   
  45244684msgstr "Приемане"
  45254685
   4686#. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
   4687#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
   4688#. * brings the password popup.
  45264689#: ../src/empathy-notifications-approver.c:260
  4527 #, fuzzy
  4528 #| msgid "Preview"
  45294690msgid "Provide"
  4530 msgstr "Преглед"
   4691msgstr "Въвеждане"
  45314692
  45324693#: ../src/empathy-call-observer.c:134
   
  45374698#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
  45384699#. * as possible.
  4539 #: ../src/empathy-call-window.c:1031
  4540 #: ../src/empathy-call-window.c:1054
   4700#: ../src/empathy-call-window.c:1036 ../src/empathy-call-window.c:1059
  45414701msgid "i"
  4542 msgstr "Аз"
  4543 
  4544 #: ../src/empathy-call-window.c:2583
   4702msgstr "инф."
   4703
   4704#: ../src/empathy-call-window.c:2603
  45454705msgid "On hold"
  45464706msgstr "Задържане"
  45474707
  4548 #: ../src/empathy-call-window.c:2586
   4708#: ../src/empathy-call-window.c:2606
  45494709msgid "Mute"
  45504710msgstr "Без звук"
  45514711
  4552 #: ../src/empathy-call-window.c:2588
  4553 #| msgid "Location"
   4712#: ../src/empathy-call-window.c:2608
  45544713msgid "Duration"
  45554714msgstr "Времетраене"
  45564715
  45574716#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
  4558 #: ../src/empathy-call-window.c:2591
  4559 #, c-format
  4560 #| msgid "Connected — %d:%02dm"
   4717#: ../src/empathy-call-window.c:2611
   4718#, c-format
  45614719msgid "%s — %d:%02dm"
  45624720msgstr "%s — %d:%02dм"
  45634721
  45644722#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
  4565 #| msgid "Match case"
  45664723msgid "_Match case"
  45674724msgstr "Зачита_не на главни/малки"
  4568 
  4569 #~ msgid "All"
  4570 #~ msgstr "Всички"
  4571 
  4572 #~ msgid "_Enabled"
  4573 #~ msgstr "_Включена"
  4574 
  4575 #~ msgid "Date"
  4576 #~ msgstr "Дата"
  4577 
  4578 #~ msgid "Conversations"
  4579 #~ msgstr "Разговори"
  4580 
  4581 #~ msgid "Find Next"
  4582 #~ msgstr "Търсене напред"
  4583 
  4584 #~ msgid "Find Previous"
  4585 #~ msgstr "Търсене назад"
  4586 
  4587 #~ msgid "Previous Conversations"
  4588 #~ msgstr "Предишни разговори"
  4589 
  4590 #~ msgid "_For:"
  4591 #~ msgstr "_За:"
  4592 
  4593 #~ msgid "Enter Custom Message"
  4594 #~ msgstr "Въвеждане на друго съобщение"
  4595 
  4596 #~ msgid "Save _New Status Message"
  4597 #~ msgstr "_Ново съобщение за състояние"
  4598 
  4599 #~ msgid "Saved Status Messages"
  4600 #~ msgstr "Запазени съобщения за състояние"
  4601 
  4602 #~ msgid "Show and edit accounts"
  4603 #~ msgstr "Показване и редактиране на регистрации"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.