Changeset 2343


Ignore:
Timestamp:
Sep 17, 2011, 10:15:43 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+-properties, gtk+, seahorse, seahorse-plugins, nautilus: подадени в master

Location:
gnome/master
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gtk+-properties.master.bg.po

  r2318 r2343  
  1313"Project-Id-Version: gtk+-properties master\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2011-08-11 22:11+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2011-08-11 22:11+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2011-09-17 22:14+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2011-09-17 22:13+0300\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  157157msgstr "Идентификатор на устройство"
  158158
  159 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:275
   159#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:278
  160160msgid "Program name"
  161161msgstr "Име на програмата"
  162162
  163 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:276
   163#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:279
  164164msgid ""
  165165"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
   
  169169"g_get_application_name()"
  170170
  171 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:290
   171#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:293
  172172msgid "Program version"
  173173msgstr "Версия на програмата"
  174174
  175 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:291
   175#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:294
  176176msgid "The version of the program"
  177177msgstr "Версията на програмата"
  178178
  179 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:305
   179#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:308
  180180msgid "Copyright string"
  181181msgstr "Авторски права"
  182182
  183 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:306
   183#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:309
  184184msgid "Copyright information for the program"
  185185msgstr "Информация за авторските права върху програмата"
  186186
  187 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:323
   187#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:326
  188188msgid "Comments string"
  189189msgstr "Коментар"
  190190
  191 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:324
   191#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:327
  192192msgid "Comments about the program"
  193193msgstr "Коментари за програмата"
  194194
  195 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:374
   195#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:377
  196196msgid "License Type"
  197197msgstr "Вид лиценз"
  198198
  199 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:375
   199#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:378
  200200msgid "The license type of the program"
  201201msgstr "Видът на лиценза на програмата"
  202202
  203 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:391
   203#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:394
  204204msgid "Website URL"
  205205msgstr "Адрес на уеб сайт"
  206206
  207 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:392
   207#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:395
  208208msgid "The URL for the link to the website of the program"
  209209msgstr "Адрес на уеб сайта на програмата"
  210210
  211 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:406
   211#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:409
  212212msgid "Website label"
  213213msgstr "Етикет на страница в Интернет"
  214214
  215 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:407
   215#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:410
  216216msgid "The label for the link to the website of the program"
  217217msgstr "Етикетът за връзката към уеб сайта на програмата"
  218218
  219 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:423
   219#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:426
  220220msgid "Authors"
  221221msgstr "Автори"
  222222
  223 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:424
   223#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:427
  224224msgid "List of authors of the program"
  225225msgstr "Списък на авторите на програмата"
  226226
  227 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:440
   227#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:443
  228228msgid "Documenters"
  229229msgstr "Документатори"
  230230
  231 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:441
   231#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:444
  232232msgid "List of people documenting the program"
  233233msgstr "Списък на хората, които са написали документацията на програмата"
  234234
  235 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:457
   235#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:460
  236236msgid "Artists"
  237237msgstr "Дизайнери"
  238238
  239 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:458
   239#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:461
  240240msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
  241241msgstr ""
   
  243243"програмата"
  244244
  245 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:475
   245#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:478
  246246msgid "Translator credits"
  247247msgstr "Преводачи"
  248248
  249 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:476
   249#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:479
  250250msgid ""
  251251"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
  252252msgstr "Списък с преводачи. Низът трябва да е отбелязан за превод"
  253253
  254 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:491
   254#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:494
  255255msgid "Logo"
  256256msgstr "Лого"
  257257
  258 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:492
   258#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:495
  259259msgid ""
  260260"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
  261261"gtk_window_get_default_icon_list()"
  262262msgstr ""
  263 "Лого за диалоговата кутия „Относно“. Ако не е зададено, стандартно се "
   263"Лого за диалоговия прозорец „Относно“. Ако не е зададено, стандартно се "
  264264"използва gtk_window_get_default_icon_list()"
  265265
  266 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:507
   266#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:510
  267267msgid "Logo Icon Name"
  268268msgstr "Име на иконата за логото"
  269269
  270 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:508
   270#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:511
  271271msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
  272272msgstr ""
  273 "Именувана икона, която да се използва като лого за диалоговата кутия "
   273"Именувана икона, която да се използва като лого за диалоговия прозорец "
  274274"„Относно“."
  275275
  276 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:521
   276#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:524
  277277msgid "Wrap license"
  278278msgstr "Пренасяне по ред на лиценза"
  279279
  280 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:522
   280#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:525
  281281msgid "Whether to wrap the license text."
  282282msgstr "Дали текстът на лиценза ще се пренася."
   
  307307msgstr "Уникално име за действието."
  308308
  309 #: ../gtk/gtkaction.c:241 ../gtk/gtkbutton.c:228 ../gtk/gtkexpander.c:290
  310 #: ../gtk/gtkframe.c:171 ../gtk/gtklabel.c:744 ../gtk/gtkmenuitem.c:383
  311 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:232 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1592
   309#: ../gtk/gtkaction.c:241 ../gtk/gtkbutton.c:227 ../gtk/gtkexpander.c:290
   310#: ../gtk/gtkframe.c:171 ../gtk/gtklabel.c:729 ../gtk/gtkmenuitem.c:383
   311#: ../gtk/gtktoolbutton.c:231 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1592
  312312msgid "Label"
  313313msgstr "Етикет"
   
  543543msgstr "Хоризонтално подравняване"
  544544
  545 #: ../gtk/gtkalignment.c:138 ../gtk/gtkbutton.c:279
   545#: ../gtk/gtkalignment.c:138 ../gtk/gtkbutton.c:278
  546546msgid ""
  547547"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
   
  555555msgstr "Вертикално подравняване"
  556556
  557 #: ../gtk/gtkalignment.c:148 ../gtk/gtkbutton.c:298
   557#: ../gtk/gtkalignment.c:148 ../gtk/gtkbutton.c:297
  558558msgid ""
  559559"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
   
  621621msgstr "Отстъпът, който да се вмъкне отдясно на графичния обект."
  622622
  623 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:555
   623#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:616
  624624msgid "Include an 'Other...' item"
  625625msgstr "Включване на елемент „Друго…“"
  626626
  627 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:556
   627#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:617
  628628msgid ""
  629629"Whether the combobox should include an item that triggers a "
   
  632632"Дали падащото меню да съдържа елемент, който стартира GtkAppChooserDialog"
  633633
  634 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:568 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:722
   634#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:633
   635msgid "Show default item"
   636msgstr "Показване на стандартен елемент"
   637
   638#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:634
   639msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
   640msgstr "Дали графичният обект да показва стандартната програма отгоре"
   641
   642#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:647 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:725
  635643msgid "Heading"
  636644msgstr "Заглавие"
  637645
  638 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:569 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:723
   646#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:648 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:726
  639647msgid "The text to show at the top of the dialog"
  640648msgstr "Текстът в заглавната лента на прозореца"
  641649
  642 #: ../gtk/gtkappchooser.c:61
   650#: ../gtk/gtkappchooser.c:75
  643651msgid "Content type"
  644652msgstr "Вид съдържание"
  645653
  646 #: ../gtk/gtkappchooser.c:62
   654#: ../gtk/gtkappchooser.c:76
  647655msgid "The content type used by the open with object"
  648656msgstr "Видът съдържание, съответстващ на отварянето на обекта"
  649657
  650 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:708
   658#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:711
  651659msgid "GFile"
  652660msgstr "GFile"
  653661
  654 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:709
   662#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:712
  655663msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
  656664msgstr "Структурата GFile, която се използва от прозореца за избор на програма"
  657665
  658 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1016
   666#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1029
  659667msgid "Show default app"
  660668msgstr "Стандартна програма"
  661669
  662 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1017
   670#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1030
  663671msgid "Whether the widget should show the default application"
  664672msgstr "Дали графичният обект да показва стандартната програма"
  665673
  666 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1030
   674#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1044
  667675msgid "Show recommended apps"
  668676msgstr "Показване на препоръчаните програми"
  669677
  670 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1031
   678#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1045
  671679msgid "Whether the widget should show recommended applications"
  672680msgstr "Дали графичният обект да показва препоръчаните програми"
  673681
  674 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1044
   682#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1059
  675683msgid "Show fallback apps"
  676684msgstr "Показване на резервните програми"
  677685
  678 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1045
   686#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1060
  679687msgid "Whether the widget should show fallback applications"
  680688msgstr "Дали графичният обект да показва резервните програми за отваряне"
  681689
  682 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1057
   690#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1072
  683691msgid "Show other apps"
  684692msgstr "Други програми"
  685693
  686 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1058
   694#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1073
  687695msgid "Whether the widget should show other applications"
  688696msgstr "Дали графичният обект за показва другите програми"
  689697
  690 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1071
   698#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1086
  691699msgid "Show all apps"
  692700msgstr "Показване на всички програми"
  693701
  694 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1072
   702#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1087
  695703msgid "Whether the widget should show all applications"
  696704msgstr "Дали графичният елемент да показва всички програми"
  697705
  698 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1085
   706#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1101
  699707msgid "Widget's default text"
  700708msgstr "Текст без програми"
  701709
  702 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1086
   710#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1102
  703711msgid "The default text appearing when there are no applications"
  704712msgstr "Стандартният текст, който се появява, когато няма програми"
   
  720728msgstr "Поява на сянка около стрелката"
  721729
  722 #: ../gtk/gtkarrow.c:129 ../gtk/gtkcombobox.c:986 ../gtk/gtkmenu.c:798
   730#: ../gtk/gtkarrow.c:129 ../gtk/gtkcombobox.c:991 ../gtk/gtkmenu.c:798
  723731#: ../gtk/gtkmenuitem.c:446
  724732msgid "Arrow Scaling"
   
  885893
  886894#: ../gtk/gtkbox.c:241 ../gtk/gtkcellareabox.c:317 ../gtk/gtkexpander.c:314
  887 #: ../gtk/gtkiconview.c:643 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:283
   895#: ../gtk/gtkiconview.c:645 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:283
  888896msgid "Spacing"
  889897msgstr "Разредка"
   
  893901msgstr "Разстоянието между дъщерни елементи"
  894902
  895 #: ../gtk/gtkbox.c:251 ../gtk/gtktable.c:227 ../gtk/gtktoolbar.c:563
   903#: ../gtk/gtkbox.c:251 ../gtk/gtktable.c:227 ../gtk/gtktoolbar.c:564
  896904#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1645
  897905msgid "Homogeneous"
   
  902910msgstr "Дали дъщерните елементи да имат еднакъв размер"
  903911
  904 #: ../gtk/gtkbox.c:272 ../gtk/gtkcellareabox.c:337 ../gtk/gtktoolbar.c:555
   912#: ../gtk/gtkbox.c:272 ../gtk/gtkcellareabox.c:337 ../gtk/gtktoolbar.c:556
  905913#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1652 ../gtk/gtktoolpalette.c:1070
  906914#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:339
   
  963971msgstr "Областта за превод, която се ползва от gettext"
  964972
  965 #: ../gtk/gtkbutton.c:229
   973#: ../gtk/gtkbutton.c:228
  966974msgid ""
  967975"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
   
  970978"Текстът на елемента етикет вътре в бутона, ако той съдържа елемент етикет"
  971979
  972 #: ../gtk/gtkbutton.c:236 ../gtk/gtkexpander.c:298 ../gtk/gtklabel.c:765
  973 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:398 ../gtk/gtktoolbutton.c:239
   980#: ../gtk/gtkbutton.c:235 ../gtk/gtkexpander.c:298 ../gtk/gtklabel.c:750
   981#: ../gtk/gtkmenuitem.c:398 ../gtk/gtktoolbutton.c:238
  974982msgid "Use underline"
  975983msgstr "Използване на „_“"
  976984
  977 #: ../gtk/gtkbutton.c:237 ../gtk/gtkexpander.c:299 ../gtk/gtklabel.c:766
   985#: ../gtk/gtkbutton.c:236 ../gtk/gtkexpander.c:299 ../gtk/gtklabel.c:751
  978986#: ../gtk/gtkmenuitem.c:399
  979987msgid ""
   
  984992"клавишната комбинация"
  985993
  986 #: ../gtk/gtkbutton.c:244 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:175
   994#: ../gtk/gtkbutton.c:243 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:175
  987995msgid "Use stock"
  988996msgstr "Използване на стандартен"
  989997
  990 #: ../gtk/gtkbutton.c:245
   998#: ../gtk/gtkbutton.c:244
  991999msgid ""
  9921000"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
   
  9951003"показваният"
  9961004
  997 #: ../gtk/gtkbutton.c:252 ../gtk/gtkcombobox.c:792
   1005#: ../gtk/gtkbutton.c:251 ../gtk/gtkcombobox.c:797
  9981006#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:426
  9991007msgid "Focus on click"
  10001008msgstr "Фокусиране при натискане"
  10011009
  1002 #: ../gtk/gtkbutton.c:253 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:427
   1010#: ../gtk/gtkbutton.c:252 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:427
  10031011msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
  10041012msgstr "Дали бутонът се фокусира при натискането му с мишката"
  10051013
  1006 #: ../gtk/gtkbutton.c:260
   1014#: ../gtk/gtkbutton.c:259
  10071015msgid "Border relief"
  10081016msgstr "Релеф на рамката"
  10091017
  1010 #: ../gtk/gtkbutton.c:261
   1018#: ../gtk/gtkbutton.c:260
  10111019msgid "The border relief style"
  10121020msgstr "Стилът на релефа на рамката"
  10131021
  1014 #: ../gtk/gtkbutton.c:278
   1022#: ../gtk/gtkbutton.c:277
  10151023msgid "Horizontal alignment for child"
  10161024msgstr "Хоризонтално подравняване за дъщерен обект"
  10171025
  1018 #: ../gtk/gtkbutton.c:297
   1026#: ../gtk/gtkbutton.c:296
  10191027msgid "Vertical alignment for child"
  10201028msgstr "Вертикално подравняване за дъщерен обект"
  10211029
  1022 #: ../gtk/gtkbutton.c:314 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:160
   1030#: ../gtk/gtkbutton.c:313 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:160
  10231031msgid "Image widget"
  10241032msgstr "Графичен обект за изображение"
  10251033
  1026 #: ../gtk/gtkbutton.c:315
   1034#: ../gtk/gtkbutton.c:314
  10271035msgid "Child widget to appear next to the button text"
  10281036msgstr "Дъщерен обект, който да се появи до текста на бутона"
  10291037
  1030 #: ../gtk/gtkbutton.c:329
   1038#: ../gtk/gtkbutton.c:328
  10311039msgid "Image position"
  10321040msgstr "Позиция на изображението"
  10331041
  1034 #: ../gtk/gtkbutton.c:330
   1042#: ../gtk/gtkbutton.c:329
  10351043msgid "The position of the image relative to the text"
  10361044msgstr "Позиция на изображението спрямо текста"
  10371045
  1038 #: ../gtk/gtkbutton.c:450
   1046#: ../gtk/gtkbutton.c:449
  10391047msgid "Default Spacing"
  10401048msgstr "Стандартна разредка"
  10411049
  1042 #: ../gtk/gtkbutton.c:451
   1050#: ../gtk/gtkbutton.c:450
  10431051msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
  10441052msgstr "Допълнително пространство за добавяне на бутоните GTK_CAN_DEFAULT "
  10451053
  1046 #: ../gtk/gtkbutton.c:465
   1054#: ../gtk/gtkbutton.c:464
  10471055msgid "Default Outside Spacing"
  10481056msgstr "Стандартна външна разредка"
  10491057
  1050 #: ../gtk/gtkbutton.c:466
   1058#: ../gtk/gtkbutton.c:465
  10511059msgid ""
  10521060"Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
   
  10561064"винаги се показва извън рамката"
  10571065
  1058 #: ../gtk/gtkbutton.c:471
   1066#: ../gtk/gtkbutton.c:470
  10591067msgid "Child X Displacement"
  10601068msgstr "Отместване по X на обект"
  10611069
  1062 #: ../gtk/gtkbutton.c:472
   1070#: ../gtk/gtkbutton.c:471
  10631071msgid ""
  10641072"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
   
  10671075"натиснат"
  10681076
  1069 #: ../gtk/gtkbutton.c:479
   1077#: ../gtk/gtkbutton.c:478
  10701078msgid "Child Y Displacement"
  10711079msgstr "Отместване по Y на обект"
  10721080
  1073 #: ../gtk/gtkbutton.c:480
   1081#: ../gtk/gtkbutton.c:479
  10741082msgid ""
  10751083"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
   
  10781086"натиснат"
  10791087
  1080 #: ../gtk/gtkbutton.c:496
   1088#: ../gtk/gtkbutton.c:495
  10811089msgid "Displace focus"
  10821090msgstr "Изместване на фокус"
  10831091
  1084 #: ../gtk/gtkbutton.c:497
   1092#: ../gtk/gtkbutton.c:496
  10851093msgid ""
  10861094"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
   
  10901098"влияние и върху правоъгълника на фокусиране"
  10911099
  1092 #: ../gtk/gtkbutton.c:510 ../gtk/gtkentry.c:794 ../gtk/gtkentry.c:1869
   1100#: ../gtk/gtkbutton.c:509 ../gtk/gtkentry.c:794 ../gtk/gtkentry.c:1870
  10931101msgid "Inner Border"
  10941102msgstr "Вътрешна рамка"
  10951103
  1096 #: ../gtk/gtkbutton.c:511
   1104#: ../gtk/gtkbutton.c:510
  10971105msgid "Border between button edges and child."
  10981106msgstr "Рамка между бутона и дъщерния елемент."
  10991107
  1100 #: ../gtk/gtkbutton.c:524
   1108#: ../gtk/gtkbutton.c:523
  11011109msgid "Image spacing"
  11021110msgstr "Разредка между изображенията"
  11031111
  1104 #: ../gtk/gtkbutton.c:525
   1112#: ../gtk/gtkbutton.c:524
  11051113msgid "Spacing in pixels between the image and label"
  11061114msgstr "Разстояние в пиксели, между изображението и етикета"
   
  14781486msgstr "Колона в модела на източника на данни, от която да се взимат низове"
  14791487
  1480 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:171 ../gtk/gtkcombobox.c:859
   1488#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:171 ../gtk/gtkcombobox.c:864
  14811489msgid "Has Entry"
  14821490msgstr "Съдържание"
   
  15551563#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:254
  15561564#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:352 ../gtk/gtkentry.c:837
  1557 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:229 ../gtk/gtkprogressbar.c:176
   1565#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:228 ../gtk/gtkprogressbar.c:176
  15581566#: ../gtk/gtktextbuffer.c:221
  15591567msgid "Text"
   
  16631671msgstr "Маркиран текст за показване"
  16641672
  1665 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:270 ../gtk/gtklabel.c:751
   1673#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:270 ../gtk/gtklabel.c:736
  16661674msgid "Attributes"
  16671675msgstr "Атрибути"
   
  17451753
  17461754#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:357 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:365
   1755#: ../gtk/gtkfontchooser.c:67 ../gtk/gtkfontchooser.c:80
  17471756#: ../gtk/gtktexttag.c:294 ../gtk/gtktexttag.c:302
  17481757msgid "Font"
  17491758msgstr "Шрифт"
  17501759
  1751 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:358 ../gtk/gtktexttag.c:295
   1760#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:358 ../gtk/gtkfontchooser.c:68
   1761#: ../gtk/gtktexttag.c:295
  17521762msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
  17531763msgstr "Описание на шрифт като низ, напр. „Sans Italic 12“"
  17541764
  1755 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:366 ../gtk/gtktexttag.c:303
   1765#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:366 ../gtk/gtkfontchooser.c:81
   1766#: ../gtk/gtktexttag.c:303
  17561767msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
  17571768msgstr "Описание на шрифт като структура „PangoFontDescription“"
   
  18471858"вероятно не се нуждаете от него"
  18481859
  1849 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:499 ../gtk/gtklabel.c:876
   1860#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:499 ../gtk/gtklabel.c:861
  18501861#: ../gtk/gtkprogressbar.c:220
  18511862msgid "Ellipsize"
   
  18611872
  18621873#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:519 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:454
  1863 #: ../gtk/gtklabel.c:897
   1874#: ../gtk/gtklabel.c:882
  18641875msgid "Width In Characters"
  18651876msgstr "Широчина в знаци"
  18661877
  1867 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:520 ../gtk/gtklabel.c:898
   1878#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:520 ../gtk/gtklabel.c:883
  18681879msgid "The desired width of the label, in characters"
  18691880msgstr "Желаната широчина на етикета в знаци"
  18701881
  1871 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:544 ../gtk/gtklabel.c:958
   1882#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:544 ../gtk/gtklabel.c:943
  18721883msgid "Maximum Width In Characters"
  18731884msgstr "Максимална широчина в знаци"
   
  18891900"разполага с достатъчно място да се покаже целият низ."
  18901901
  1891 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:583 ../gtk/gtkcombobox.c:681
   1902#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:583 ../gtk/gtkcombobox.c:686
  18921903msgid "Wrap width"
  18931904msgstr "Широчина за пренасяне"
   
  20882099msgstr "Моделът на изглед с клетки"
  20892100
  2090 #: ../gtk/gtkcellview.c:246 ../gtk/gtkcombobox.c:945
  2091 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:448 ../gtk/gtkiconview.c:768
   2101#: ../gtk/gtkcellview.c:246 ../gtk/gtkcombobox.c:950
   2102#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:448 ../gtk/gtkiconview.c:770
  20922103#: ../gtk/gtktreemenu.c:329 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:427
  20932104msgid "Cell Area"
  20942105msgstr "Зона за клетки"
  20952106
  2096 #: ../gtk/gtkcellview.c:247 ../gtk/gtkcombobox.c:946
  2097 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:449 ../gtk/gtkiconview.c:769
   2107#: ../gtk/gtkcellview.c:247 ../gtk/gtkcombobox.c:951
   2108#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:449 ../gtk/gtkiconview.c:771
  20982109#: ../gtk/gtktreemenu.c:330 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:428
  20992110msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
   
  21662177
  21672178#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:185 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:440
  2168 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:151 ../gtk/gtkprintjob.c:141
   2179#: ../gtk/gtkfontbutton.c:435 ../gtk/gtkprintjob.c:141
  21692180#: ../gtk/gtkstatusicon.c:438 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:331
  21702181msgid "Title"
   
  21752186msgstr "Заглавието на прозореца за избор на цвят"
  21762187
  2177 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:200 ../gtk/gtkcolorsel.c:336
   2188#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:200 ../gtk/gtkcolorsel.c:335
  21782189msgid "Current Color"
  21792190msgstr "Текущ цвят"
   
  21832194msgstr "Избраният цвят"
  21842195
  2185 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:215 ../gtk/gtkcolorsel.c:343
   2196#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:215 ../gtk/gtkcolorsel.c:342
  21862197msgid "Current Alpha"
  21872198msgstr "Текущата алфа"
   
  22012212msgstr "Избраният цвят в RGBA"
  22022213
  2203 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:322
   2214#: ../gtk/gtkcolorsel.c:321
  22042215msgid "Has Opacity Control"
  22052216msgstr "С контрол на непрозрачност"
  22062217
  2207 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:323
   2218#: ../gtk/gtkcolorsel.c:322
  22082219msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
  22092220msgstr "Дали избраният цвят да има настройка на прозрачност"
  22102221
  2211 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:329
   2222#: ../gtk/gtkcolorsel.c:328
  22122223msgid "Has palette"
  22132224msgstr "С палитра"
  22142225
  2215 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:330
   2226#: ../gtk/gtkcolorsel.c:329
  22162227msgid "Whether a palette should be used"
  22172228msgstr "Дали ще бъде използвана палитра"
  22182229
  2219 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:337
   2230#: ../gtk/gtkcolorsel.c:336
  22202231msgid "The current color"
  22212232msgstr "Текущият цвят"
  22222233
  2223 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:344
   2234#: ../gtk/gtkcolorsel.c:343
  22242235msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
  22252236msgstr ""
   
  22272238"непрозрачност)"
  22282239
  2229 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:358
   2240#: ../gtk/gtkcolorsel.c:357
  22302241msgid "Current RGBA"
  22312242msgstr "Текущият цвят в RGBA"
  22322243
  2233 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:359
   2244#: ../gtk/gtkcolorsel.c:358
  22342245msgid "The current RGBA color"
  22352246msgstr "Текущият цвят в RGBA"
   
  22672278msgstr "Бутонът за помощ на диалога."
  22682279
  2269 #: ../gtk/gtkcombobox.c:664
   2280#: ../gtk/gtkcombobox.c:669
  22702281msgid "ComboBox model"
  22712282msgstr "Модел на падащото меню"
  22722283
  2273 #: ../gtk/gtkcombobox.c:665
   2284#: ../gtk/gtkcombobox.c:670
  22742285msgid "The model for the combo box"
  22752286msgstr "Моделът на падащото меню"
  22762287
  2277 #: ../gtk/gtkcombobox.c:682
   2288#: ../gtk/gtkcombobox.c:687
  22782289msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
  22792290msgstr "Широчината за пренасяне при позициониране на елементи в мрежа"
  22802291
  2281 #: ../gtk/gtkcombobox.c:704 ../gtk/gtktreemenu.c:383
   2292#: ../gtk/gtkcombobox.c:709 ../gtk/gtktreemenu.c:383
  22822293msgid "Row span column"
  22832294msgstr "Колона за редовете"
  22842295
  2285 #: ../gtk/gtkcombobox.c:705 ../gtk/gtktreemenu.c:384
   2296#: ../gtk/gtkcombobox.c:710 ../gtk/gtktreemenu.c:384
  22862297msgid "TreeModel column containing the row span values"
  22872298msgstr ""
  22882299"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на редовете"
  22892300
  2290 #: ../gtk/gtkcombobox.c:726 ../gtk/gtktreemenu.c:404
   2301#: ../gtk/gtkcombobox.c:731 ../gtk/gtktreemenu.c:404
  22912302msgid "Column span column"
  22922303msgstr "Колона за колоните"
  22932304
  2294 #: ../gtk/gtkcombobox.c:727 ../gtk/gtktreemenu.c:405
   2305#: ../gtk/gtkcombobox.c:732 ../gtk/gtktreemenu.c:405
  22952306msgid "TreeModel column containing the column span values"
  22962307msgstr ""
  22972308"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на колоните"
  22982309
  2299 #: ../gtk/gtkcombobox.c:748
   2310#: ../gtk/gtkcombobox.c:753
  23002311msgid "Active item"
  23012312msgstr "Активен елемент"
  23022313
  2303 #: ../gtk/gtkcombobox.c:749
   2314#: ../gtk/gtkcombobox.c:754
  23042315msgid "The item which is currently active"
  23052316msgstr "Елементът, който в момента е активен"
  23062317
  2307 #: ../gtk/gtkcombobox.c:768 ../gtk/gtkuimanager.c:479
   2318#: ../gtk/gtkcombobox.c:773 ../gtk/gtkuimanager.c:479
  23082319msgid "Add tearoffs to menus"
  23092320msgstr "Откъсване на менютата"
  23102321
  2311 #: ../gtk/gtkcombobox.c:769
   2322#: ../gtk/gtkcombobox.c:774
  23122323msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
  23132324msgstr "Дали менютата да могат да се откъсват"
  23142325
  2315 #: ../gtk/gtkcombobox.c:784 ../gtk/gtkentry.c:786
   2326#: ../gtk/gtkcombobox.c:789 ../gtk/gtkentry.c:786
  23162327msgid "Has Frame"
  23172328msgstr "С рамка"
  23182329
  2319 #: ../gtk/gtkcombobox.c:785
   2330#: ../gtk/gtkcombobox.c:790
  23202331msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
  23212332msgstr "Дали падащото меню да изчертава рамка около дъщерните си елементи"
  23222333
  2323 #: ../gtk/gtkcombobox.c:793
   2334#: ../gtk/gtkcombobox.c:798
  23242335msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
  23252336msgstr "Дали падащото меню поема фокуса, когато се щракне с мишката"
  23262337
  2327 #: ../gtk/gtkcombobox.c:808 ../gtk/gtkmenu.c:643
   2338#: ../gtk/gtkcombobox.c:813 ../gtk/gtkmenu.c:643
  23282339msgid "Tearoff Title"
  23292340msgstr "Заглавие за откъснато"
  23302341
  2331 #: ../gtk/gtkcombobox.c:809
   2342#: ../gtk/gtkcombobox.c:814
  23322343msgid ""
  23332344"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
   
  23372348"изскачащ прозорец е отделен"
  23382349
  2339 #: ../gtk/gtkcombobox.c:826
   2350#: ../gtk/gtkcombobox.c:831
  23402351msgid "Popup shown"
  23412352msgstr "Изскачащият прозорец е показан"
  23422353
  2343 #: ../gtk/gtkcombobox.c:827
   2354#: ../gtk/gtkcombobox.c:832
  23442355msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
  23452356msgstr "Дали се показва падащата част на падащото меню"
  23462357
  2347 #: ../gtk/gtkcombobox.c:843
   2358#: ../gtk/gtkcombobox.c:848
  23482359msgid "Button Sensitivity"
  23492360msgstr "Чувствителност на бутона"
  23502361
  2351 #: ../gtk/gtkcombobox.c:844
   2362#: ../gtk/gtkcombobox.c:849
  23522363msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
  23532364msgstr "Дали падащият елемент е чувствителен, когато моделът му е празен"
  23542365
  2355 #: ../gtk/gtkcombobox.c:860
   2366#: ../gtk/gtkcombobox.c:865
  23562367msgid "Whether combo box has an entry"
  23572368msgstr "Дали падащото меню има поле за въвеждане"
  23582369
  2359 #: ../gtk/gtkcombobox.c:875
   2370#: ../gtk/gtkcombobox.c:880
  23602371msgid "Entry Text Column"
  23612372msgstr "Колона за текст"
  23622373
  2363 #: ../gtk/gtkcombobox.c:876
   2374#: ../gtk/gtkcombobox.c:881
  23642375msgid ""
  23652376"The column in the combo box's model to associate with strings from the entry "
   
  23692380"когато менюто е създадено с настройка #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
  23702381
  2371 #: ../gtk/gtkcombobox.c:893
   2382#: ../gtk/gtkcombobox.c:898
  23722383msgid "ID Column"
  23732384msgstr "Колона за идентификатор"
  23742385
  2375 #: ../gtk/gtkcombobox.c:894
   2386#: ../gtk/gtkcombobox.c:899
  23762387msgid ""
  23772388"The column in the combo box's model that provides string IDs for the values "
   
  23812392"стойностите в модела"
  23822393
  2383 #: ../gtk/gtkcombobox.c:909
   2394#: ../gtk/gtkcombobox.c:914
  23842395msgid "Active id"
  23852396msgstr "Активен идентификатор"
  23862397
  2387 #: ../gtk/gtkcombobox.c:910
   2398#: ../gtk/gtkcombobox.c:915
  23882399msgid "The value of the id column for the active row"
  23892400msgstr "Стойността на колоната за идентификатор за активния ред"
  23902401
  2391 #: ../gtk/gtkcombobox.c:925
   2402#: ../gtk/gtkcombobox.c:930
  23922403msgid "Popup Fixed Width"
  23932404msgstr "Фиксирана широчина на изскачащ прозорец"
  23942405
  2395 #: ../gtk/gtkcombobox.c:926
   2406#: ../gtk/gtkcombobox.c:931
  23962407msgid ""
  23972408"Whether the popup's width should be a fixed width matching the allocated "
   
  24012412"заделената широчина на падащото меню "
  24022413
  2403 #: ../gtk/gtkcombobox.c:952
   2414#: ../gtk/gtkcombobox.c:957
  24042415msgid "Appears as list"
  24052416msgstr "Като списък"
  24062417
  2407 #: ../gtk/gtkcombobox.c:953
   2418#: ../gtk/gtkcombobox.c:958
  24082419msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
  24092420msgstr "Дали падащите елементи да изглеждат като списъци, а не като менюта"
  24102421
  2411 #: ../gtk/gtkcombobox.c:969
   2422#: ../gtk/gtkcombobox.c:974
  24122423msgid "Arrow Size"
  24132424msgstr "Размер на стрелката"
  24142425
  2415 #: ../gtk/gtkcombobox.c:970
   2426#: ../gtk/gtkcombobox.c:975
  24162427msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
  24172428msgstr "Минималният размер на стрелката в падащото меню"
  24182429
  2419 #: ../gtk/gtkcombobox.c:987
   2430#: ../gtk/gtkcombobox.c:992
  24202431msgid "The amount of space used by the arrow"
  24212432msgstr "Пространството заемано от стрелката"
  24222433
  2423 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1002 ../gtk/gtkentry.c:886 ../gtk/gtkhandlebox.c:218
  2424 #: ../gtk/gtkmenubar.c:218 ../gtk/gtkstatusbar.c:182 ../gtk/gtktoolbar.c:613
   2434#: ../gtk/gtkcombobox.c:1007 ../gtk/gtkentry.c:886 ../gtk/gtkhandlebox.c:218
   2435#: ../gtk/gtkmenubar.c:218 ../gtk/gtkstatusbar.c:182 ../gtk/gtktoolbar.c:614
  24252436#: ../gtk/gtkviewport.c:155
  24262437msgid "Shadow type"
  24272438msgstr "Вид сянка"
  24282439
  2429 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1003
   2440#: ../gtk/gtkcombobox.c:1008
  24302441msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
  24312442msgstr "Вид на сянката около падащото меню"
   
  25162527msgstr "Обектът за буфер, който всъщност съдържа въведения текст"
  25172528
  2518 #: ../gtk/gtkentry.c:741 ../gtk/gtklabel.c:839
   2529#: ../gtk/gtkentry.c:741 ../gtk/gtklabel.c:824
  25192530msgid "Cursor Position"
  25202531msgstr "Позиция на показалеца"
  25212532
  2522 #: ../gtk/gtkentry.c:742 ../gtk/gtklabel.c:840
   2533#: ../gtk/gtkentry.c:742 ../gtk/gtklabel.c:825
  25232534msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
  25242535msgstr "Текущата позиция на вмъкващия показалец в знаци"
  25252536
  2526 #: ../gtk/gtkentry.c:751 ../gtk/gtklabel.c:849
   2537#: ../gtk/gtkentry.c:751 ../gtk/gtklabel.c:834
  25272538msgid "Selection Bound"
  25282539msgstr "Свързана към избора"
  25292540
  2530 #: ../gtk/gtkentry.c:752 ../gtk/gtklabel.c:850
   2541#: ../gtk/gtkentry.c:752 ../gtk/gtklabel.c:835
  25312542msgid ""
  25322543"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
   
  25572568msgstr "Рамка между текст и рамка. Има превес над стила на вътрешната рамка"
  25582569
  2559 #: ../gtk/gtkentry.c:802 ../gtk/gtkentry.c:1398
   2570#: ../gtk/gtkentry.c:802 ../gtk/gtkentry.c:1399
  25602571msgid "Invisible character"
  25612572msgstr "Заместващ знак"
  25622573
  2563 #: ../gtk/gtkentry.c:803 ../gtk/gtkentry.c:1399
   2574#: ../gtk/gtkentry.c:803 ../gtk/gtkentry.c:1400
  25642575msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
  25652576msgstr ""
   
  26732684"изпълнение на gtk_entry_progress_pulse()"
  26742685
  2675 #: ../gtk/gtkentry.c:1002
   2686#: ../gtk/gtkentry.c:1003
  26762687msgid "Placeholder text"
  26772688msgstr "Заменящ текст"
  26782689
  2679 #: ../gtk/gtkentry.c:1003
   2690#: ../gtk/gtkentry.c:1004
  26802691msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
  26812692msgstr "Показване на текст в елемента докато е празен и не е на фокус"
  26822693
  2683 #: ../gtk/gtkentry.c:1017
   2694#: ../gtk/gtkentry.c:1018
  26842695msgid "Primary pixbuf"
  26852696msgstr "Основен буфер с пиксели"
  26862697
  2687 #: ../gtk/gtkentry.c:1018
   2698#: ../gtk/gtkentry.c:1019
  26882699msgid "Primary pixbuf for the entry"
  26892700msgstr "Основен буфер с пиксели за елемента"
  26902701
  2691 #: ../gtk/gtkentry.c:1032
   2702#: ../gtk/gtkentry.c:1033
  26922703msgid "Secondary pixbuf"
  26932704msgstr "Допълнителен буфер с пиксели"
  26942705
  2695 #: ../gtk/gtkentry.c:1033
   2706#: ../gtk/gtkentry.c:1034
  26962707msgid "Secondary pixbuf for the entry"
  26972708msgstr "Допълнителен буфер с пиксели за елемента"
  26982709
  2699 #: ../gtk/gtkentry.c:1047
   2710#: ../gtk/gtkentry.c:1048
  27002711msgid "Primary stock ID"
  27012712msgstr "Основен номенклатурен идентификатор"
  27022713
  2703 #: ../gtk/gtkentry.c:1048
   2714#: ../gtk/gtkentry.c:1049
  27042715msgid "Stock ID for primary icon"
  27052716msgstr "Номенклатурен идентификатор на основната икона"
  27062717
  2707 #: ../gtk/gtkentry.c:1062
   2718#: ../gtk/gtkentry.c:1063
  27082719msgid "Secondary stock ID"
  27092720msgstr "Допълнителен номенклатурен идентификатор"
  27102721
  2711 #: ../gtk/gtkentry.c:1063
   2722#: ../gtk/gtkentry.c:1064
  27122723msgid "Stock ID for secondary icon"
  27132724msgstr "Номенклатурен идентификатор на допълнителната икона"
  27142725
  2715 #: ../gtk/gtkentry.c:1077
   2726#: ../gtk/gtkentry.c:1078
  27162727msgid "Primary icon name"
  27172728msgstr "Име на основната икона"
  27182729
  2719 #: ../gtk/gtkentry.c:1078
   2730#: ../gtk/gtkentry.c:1079
  27202731msgid "Icon name for primary icon"
  27212732msgstr "Име на основната икона"
  27222733
  2723 #: ../gtk/gtkentry.c:1092
   2734#: ../gtk/gtkentry.c:1093
  27242735msgid "Secondary icon name"
  27252736msgstr "Име на допълнителната икона"
  27262737
  2727 #: ../gtk/gtkentry.c:1093
   2738#: ../gtk/gtkentry.c:1094
  27282739msgid "Icon name for secondary icon"
  27292740msgstr "Име на допълнителната икона"
  27302741
  2731 #: ../gtk/gtkentry.c:1107
   2742#: ../gtk/gtkentry.c:1108
  27322743msgid "Primary GIcon"
  27332744msgstr "Основен GIcon"
  27342745
  2735 #: ../gtk/gtkentry.c:1108
   2746#: ../gtk/gtkentry.c:1109
  27362747msgid "GIcon for primary icon"
  27372748msgstr "GIcon на основната икона"
  27382749
  2739 #: ../gtk/gtkentry.c:1122
   2750#: ../gtk/gtkentry.c:1123
  27402751msgid "Secondary GIcon"
  27412752msgstr "Допълнителен GIcon"
  27422753
  2743 #: ../gtk/gtkentry.c:1123
   2754#: ../gtk/gtkentry.c:1124
  27442755msgid "GIcon for secondary icon"
  27452756msgstr "GIcon на допълнителната икона"
  27462757
  2747 #: ../gtk/gtkentry.c:1137
   2758#: ../gtk/gtkentry.c:1138
  27482759msgid "Primary storage type"
  27492760msgstr "Основен вид представяне"
  27502761
  2751 #: ../gtk/gtkentry.c:1138
   2762#: ../gtk/gtkentry.c:1139
  27522763msgid "The representation being used for primary icon"
  27532764msgstr "Представянето на основната икона"
  27542765
  2755 #: ../gtk/gtkentry.c:1153
   2766#: ../gtk/gtkentry.c:1154
  27562767msgid "Secondary storage type"
  27572768msgstr "Допълнителен вид представяне"
  27582769
  2759 #: ../gtk/gtkentry.c:1154
   2770#: ../gtk/gtkentry.c:1155
  27602771msgid "The representation being used for secondary icon"
  27612772msgstr "Представянето на допълнителната икона"
  27622773
  2763 #: ../gtk/gtkentry.c:1175
   2774#: ../gtk/gtkentry.c:1176
  27642775msgid "Primary icon activatable"
  27652776msgstr "Активируема основна икона"
  27662777
  2767 #: ../gtk/gtkentry.c:1176
   2778#: ../gtk/gtkentry.c:1177
  27682779msgid "Whether the primary icon is activatable"
  27692780msgstr "Дали основната икона е активируема"
  27702781
  2771 #: ../gtk/gtkentry.c:1196
   2782#: ../gtk/gtkentry.c:1197
  27722783msgid "Secondary icon activatable"
  27732784msgstr "Активируема допълнителна икона"
  27742785
  2775 #: ../gtk/gtkentry.c:1197
   2786#: ../gtk/gtkentry.c:1198
  27762787msgid "Whether the secondary icon is activatable"
  27772788msgstr "Дали допълнителната икона е активируема"
  27782789
  2779 #: ../gtk/gtkentry.c:1219
   2790#: ../gtk/gtkentry.c:1220
  27802791msgid "Primary icon sensitive"
  27812792msgstr "Чувствителна основна икона"
  27822793
  2783 #: ../gtk/gtkentry.c:1220
   2794#: ../gtk/gtkentry.c:1221
  27842795msgid "Whether the primary icon is sensitive"
  27852796msgstr "Дали основната икона е чувствителна"
  27862797
  2787 #: ../gtk/gtkentry.c:1241
   2798#: ../gtk/gtkentry.c:1242
  27882799msgid "Secondary icon sensitive"
  27892800msgstr "Чувствителна допълнителна икона"
  27902801
  2791 #: ../gtk/gtkentry.c:1242
   2802#: ../gtk/gtkentry.c:1243
  27922803msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
  27932804msgstr "Дали допълнителната икона е чувствителна"
  27942805
  2795 #: ../gtk/gtkentry.c:1258
   2806#: ../gtk/gtkentry.c:1259
  27962807msgid "Primary icon tooltip text"
  27972808msgstr "Подсказка за основната икона"
  27982809
  2799 #: ../gtk/gtkentry.c:1259 ../gtk/gtkentry.c:1295
   2810#: ../gtk/gtkentry.c:1260 ../gtk/gtkentry.c:1296
  28002811msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
  28012812msgstr "Съдържание на подсказката за основната икона"
  28022813
  2803 #: ../gtk/gtkentry.c:1275
   2814#: ../gtk/gtkentry.c:1276
  28042815msgid "Secondary icon tooltip text"
  28052816msgstr "Подсказка за допълнителната икона"
  28062817
  2807 #: ../gtk/gtkentry.c:1276 ../gtk/gtkentry.c:1314
   2818#: ../gtk/gtkentry.c:1277 ../gtk/gtkentry.c:1315
  28082819msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
  28092820msgstr "Съдържание на подсказката за допълнителната икона"
  28102821
  2811 #: ../gtk/gtkentry.c:1294
   2822#: ../gtk/gtkentry.c:1295
  28122823msgid "Primary icon tooltip markup"
  28132824msgstr "Текст с маркиране за подсказката на основната икона"
  28142825
  2815 #: ../gtk/gtkentry.c:1313
   2826#: ../gtk/gtkentry.c:1314
  28162827msgid "Secondary icon tooltip markup"
  28172828msgstr "Текст с маркиране за подсказката на допълнителната икона"
  28182829
  2819 #: ../gtk/gtkentry.c:1333 ../gtk/gtktextview.c:794
   2830#: ../gtk/gtkentry.c:1334 ../gtk/gtktextview.c:794
  28202831msgid "IM module"
  28212832msgstr "Модул за вход"
  28222833
  2823 #: ../gtk/gtkentry.c:1334 ../gtk/gtktextview.c:795
   2834#: ../gtk/gtkentry.c:1335 ../gtk/gtktextview.c:795
  28242835msgid "Which IM module should be used"
  28252836msgstr "Кой модул за вход да се ползва"
  28262837
  2827 #: ../gtk/gtkentry.c:1348
   2838#: ../gtk/gtkentry.c:1349
  28282839msgid "Completion"
  28292840msgstr "Дописване"
  28302841
  2831 #: ../gtk/gtkentry.c:1349
   2842#: ../gtk/gtkentry.c:1350
  28322843msgid "The auxiliary completion object"
  28332844msgstr "Помощният обект за дописването"
  28342845
  2835 #: ../gtk/gtkentry.c:1363
   2846#: ../gtk/gtkentry.c:1364
  28362847msgid "Icon Prelight"
  28372848msgstr "Осветяване на иконата"
  28382849
  2839 #: ../gtk/gtkentry.c:1364
   2850#: ../gtk/gtkentry.c:1365
  28402851msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
  28412852msgstr "Дали активируемите икони да се осветяват при посочване"
  28422853
  2843 #: ../gtk/gtkentry.c:1377
   2854#: ../gtk/gtkentry.c:1378
  28442855msgid "Progress Border"
  28452856msgstr "Рамка на лентата за прогрес"
  28462857
  2847 #: ../gtk/gtkentry.c:1378
   2858#: ../gtk/gtkentry.c:1379
  28482859msgid "Border around the progress bar"
  28492860msgstr "Рамка около лентата за прогрес"
  28502861
  2851 #: ../gtk/gtkentry.c:1870
   2862#: ../gtk/gtkentry.c:1871
  28522863msgid "Border between text and frame."
  28532864msgstr "Разстояние между текста и рамката."
   
  28692880msgstr "Минимална дължина на низа за търсене, за да се търсят съвпадения"
  28702881
  2871 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:344 ../gtk/gtkiconview.c:564
   2882#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:344 ../gtk/gtkiconview.c:566
  28722883msgid "Text column"
  28732884msgstr "Текстова колона"
   
  29562967msgstr "Текст на етикета на разширителя"
  29572968
  2958 #: ../gtk/gtkexpander.c:306 ../gtk/gtklabel.c:758
   2969#: ../gtk/gtkexpander.c:306 ../gtk/gtklabel.c:743
  29592970msgid "Use markup"
  29602971msgstr "Използване на маркиране"
  29612972
  2962 #: ../gtk/gtkexpander.c:307 ../gtk/gtklabel.c:759
   2973#: ../gtk/gtkexpander.c:307 ../gtk/gtklabel.c:744
  29632974msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
  29642975msgstr "Текстът на етикета включва XML. Виж pango_parse_markup()"
   
  29682979msgstr "Разстояние, което да е между етикета и дъщерния елемент"
  29692980
  2970 #: ../gtk/gtkexpander.c:324 ../gtk/gtkframe.c:206 ../gtk/gtktoolbutton.c:246
   2981#: ../gtk/gtkexpander.c:324 ../gtk/gtkframe.c:206 ../gtk/gtktoolbutton.c:245
  29712982#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1599
  29722983msgid "Label widget"
   
  29973008
  29983009#: ../gtk/gtkexpander.c:355 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1627
  2999 #: ../gtk/gtktreeview.c:1187
   3010#: ../gtk/gtktreeview.c:1186
  30003011msgid "Expander Size"
  30013012msgstr "Големина на разширителя"
  30023013
  30033014#: ../gtk/gtkexpander.c:356 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1628
  3004 #: ../gtk/gtktreeview.c:1188
   3015#: ../gtk/gtktreeview.c:1187
  30053016msgid "Size of the expander arrow"
  30063017msgstr "Големина на стрелката на разширителя"
   
  30123023#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:409
  30133024msgid "Dialog"
  3014 msgstr "Диалогова кутия"
   3025msgstr "Диалогов прозорец"
  30153026
  30163027#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:410
  30173028msgid "The file chooser dialog to use."
  3018 msgstr "Коя диалогова кутия да се ползва за избор на файл."
   3029msgstr "Кой диалогов прозорец да се ползва за избор на файл."
  30193030
  30203031#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:441
  30213032msgid "The title of the file chooser dialog."
  3022 msgstr "Заглавието на диалоговата кутия за избор на шрифт"
   3033msgstr "Заглавието на диалоговия прозорец за избор на шрифт"
  30233034
  30243035#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:455
   
  31463157msgstr "Позиция на дъщерен елемент по вертикала"
  31473158
  3148 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:152
  3149 msgid "The title of the font selection dialog"
  3150 msgstr "Заглавието на прозореца за избор на шрифт"
  3151 
  3152 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:167 ../gtk/gtkfontsel.c:238
   3159#: ../gtk/gtkfontbutton.c:436
   3160msgid "The title of the font chooser dialog"
   3161msgstr "Заглавието на диалоговия прозорец за избор на шрифт"
   3162
   3163#: ../gtk/gtkfontbutton.c:451 ../gtk/gtkfontsel.c:244
  31533164msgid "Font name"
  31543165msgstr "Име на шрифт"
  31553166
  3156 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:168
   3167#: ../gtk/gtkfontbutton.c:452
  31573168msgid "The name of the selected font"
  31583169msgstr "Името на избрания шрифт"
  31593170
  3160 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:169
   3171#: ../gtk/gtkfontbutton.c:453
  31613172msgid "Sans 12"
  31623173msgstr "Sans 12"
  31633174
  3164 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:184
   3175#: ../gtk/gtkfontbutton.c:468
  31653176msgid "Use font in label"
  31663177msgstr "Използване на шрифт в етикета"
  31673178
  3168 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:185
   3179#: ../gtk/gtkfontbutton.c:469
  31693180msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
  31703181msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания шрифт"
  31713182
  3172 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:200
   3183#: ../gtk/gtkfontbutton.c:484
  31733184msgid "Use size in label"
  31743185msgstr "Използване на размер в етикета"
  31753186
  3176 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:201
   3187#: ../gtk/gtkfontbutton.c:485
  31773188msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
  31783189msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания размер"
  31793190
  3180 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:217
   3191#: ../gtk/gtkfontbutton.c:501
  31813192msgid "Show style"
  31823193msgstr "Показване на стил"
  31833194
  3184 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:218
   3195#: ../gtk/gtkfontbutton.c:502
  31853196msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
  31863197msgstr "Дали избраният стил на шрифта да се изпише в етикета"
  31873198
  3188 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:233
   3199#: ../gtk/gtkfontbutton.c:517
  31893200msgid "Show size"
  31903201msgstr "Показване на размер"
  31913202
  3192 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:234
   3203#: ../gtk/gtkfontbutton.c:518
  31933204msgid "Whether selected font size is shown in the label"
  31943205msgstr "Дали избраният размер на шрифта да се изпише в етикета"
  31953206
  3196 #: ../gtk/gtkfontsel.c:239
   3207#: ../gtk/gtkfontchooser.c:93 ../gtk/gtkfontsel.c:251
   3208msgid "Preview text"
   3209msgstr "Текст за прегледа"
   3210
   3211#: ../gtk/gtkfontchooser.c:94 ../gtk/gtkfontsel.c:252
   3212msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
   3213msgstr "Текстът за показване в мострата на шрифта"
   3214
   3215#: ../gtk/gtkfontchooser.c:106
   3216msgid "Show preview text entry"
   3217msgstr "Преглед на текста"
   3218
   3219#: ../gtk/gtkfontchooser.c:107
   3220msgid "Whether the preview text entry is shown or not"
   3221msgstr "Дали елементът за преглед на текста е включен или не"
   3222
   3223#: ../gtk/gtkfontsel.c:245
  31973224msgid "The string that represents this font"
  31983225msgstr "Низът, който представя този шрифт"
  3199 
  3200 #: ../gtk/gtkfontsel.c:245
  3201 msgid "Preview text"
  3202 msgstr "Текст за прегледа"
  3203 
  3204 #: ../gtk/gtkfontsel.c:246
  3205 msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
  3206 msgstr "Текстът за показване в мострата на шрифта"
  32073226
  32083227#: ../gtk/gtkframe.c:172
   
  32383257msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновения етикет за рамка"
  32393258
  3240 #: ../gtk/gtkgrid.c:1298 ../gtk/gtktable.c:209
   3259#: ../gtk/gtkgrid.c:1350 ../gtk/gtktable.c:209
  32413260msgid "Row spacing"
  32423261msgstr "Разредката между редове"
  32433262
  3244 #: ../gtk/gtkgrid.c:1299 ../gtk/gtktable.c:210
   3263#: ../gtk/gtkgrid.c:1351 ../gtk/gtktable.c:210
  32453264msgid "The amount of space between two consecutive rows"
  32463265msgstr "Интервалът между два съседни реда"
  32473266
  3248 #: ../gtk/gtkgrid.c:1305 ../gtk/gtktable.c:218
   3267#: ../gtk/gtkgrid.c:1357 ../gtk/gtktable.c:218
  32493268msgid "Column spacing"
  32503269msgstr "Разредката между колони"
  32513270
  3252 #: ../gtk/gtkgrid.c:1306 ../gtk/gtktable.c:219
   3271#: ../gtk/gtkgrid.c:1358 ../gtk/gtktable.c:219
  32533272msgid "The amount of space between two consecutive columns"
  32543273msgstr "Разстоянието между две съседни колони"
  32553274
  3256 #: ../gtk/gtkgrid.c:1312
   3275#: ../gtk/gtkgrid.c:1364
  32573276msgid "Row Homogeneous"
  32583277msgstr "Еднаква височина"
  32593278
  3260 #: ../gtk/gtkgrid.c:1313
   3279#: ../gtk/gtkgrid.c:1365
  32613280msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
  32623281msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви височина"
  32633282
  3264 #: ../gtk/gtkgrid.c:1319
   3283#: ../gtk/gtkgrid.c:1371
  32653284msgid "Column Homogeneous"
  32663285msgstr "Еднакво широки"
  32673286
  3268 #: ../gtk/gtkgrid.c:1320
   3287#: ../gtk/gtkgrid.c:1372
  32693288msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
  32703289msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви широчина"
  32713290
  3272 #: ../gtk/gtkgrid.c:1326 ../gtk/gtktable.c:235
   3291#: ../gtk/gtkgrid.c:1378 ../gtk/gtktable.c:235
  32733292msgid "Left attachment"
  32743293msgstr "Ляво прикачване"
  32753294
  3276 #: ../gtk/gtkgrid.c:1327 ../gtk/gtkmenu.c:761 ../gtk/gtktable.c:236
   3295#: ../gtk/gtkgrid.c:1379 ../gtk/gtkmenu.c:761 ../gtk/gtktable.c:236
  32773296msgid "The column number to attach the left side of the child to"
  32783297msgstr ""
  32793298"Номер на колоната, към който да се прикрепи лявата страна на дъщерния елемент"
  32803299
  3281 #: ../gtk/gtkgrid.c:1333 ../gtk/gtktable.c:249
   3300#: ../gtk/gtkgrid.c:1385 ../gtk/gtktable.c:249
  32823301msgid "Top attachment"
  32833302msgstr "Горно прикачване"
  32843303
  3285 #: ../gtk/gtkgrid.c:1334
   3304#: ../gtk/gtkgrid.c:1386
  32863305msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
  32873306msgstr ""
  32883307"Номер на реда, към който да се прикачи горната страна на дъщерния елемент"
  32893308
  3290 #: ../gtk/gtkgrid.c:1340 ../gtk/gtklayout.c:660 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:274
   3309#: ../gtk/gtkgrid.c:1392 ../gtk/gtklayout.c:660 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:274
  32913310msgid "Width"
  32923311msgstr "Широчина"
  32933312
  3294 #: ../gtk/gtkgrid.c:1341
   3313#: ../gtk/gtkgrid.c:1393
  32953314msgid "The number of columns that a child spans"
  32963315msgstr "Брой колони заети от елемента"
  32973316
  3298 #: ../gtk/gtkgrid.c:1347 ../gtk/gtklayout.c:669
   3317#: ../gtk/gtkgrid.c:1399 ../gtk/gtklayout.c:669
  32993318msgid "Height"
  33003319msgstr "Височина"
  33013320
  3302 #: ../gtk/gtkgrid.c:1348
   3321#: ../gtk/gtkgrid.c:1400
  33033322msgid "The number of rows that a child spans"
  33043323msgstr "Брой редове заети от елемента"
   
  33513370"отделено."
  33523371
  3353 #: ../gtk/gtkiconview.c:527 ../gtk/gtktreeselection.c:131
   3372#: ../gtk/gtkiconview.c:529 ../gtk/gtktreeselection.c:131
  33543373msgid "Selection mode"
  33553374msgstr "Начин на избор"
  33563375
  3357 #: ../gtk/gtkiconview.c:528
   3376#: ../gtk/gtkiconview.c:530
  33583377msgid "The selection mode"
  33593378msgstr "Начинът за избор"
  33603379
  3361 #: ../gtk/gtkiconview.c:546
   3380#: ../gtk/gtkiconview.c:548
  33623381msgid "Pixbuf column"
  33633382msgstr "Колона на буферите"
  33643383
  3365 #: ../gtk/gtkiconview.c:547
   3384#: ../gtk/gtkiconview.c:549
  33663385msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
  33673386msgstr "Колона в модела, от която се вземат буферите с пиксели за иконите"
  33683387
  3369 #: ../gtk/gtkiconview.c:565
   3388#: ../gtk/gtkiconview.c:567
  33703389msgid "Model column used to retrieve the text from"
  33713390msgstr "Колона в модела, от която се взема текста"
  33723391
  3373 #: ../gtk/gtkiconview.c:584
   3392#: ../gtk/gtkiconview.c:586
  33743393msgid "Markup column"
  33753394msgstr "Колона с маркиране"
  33763395
  3377 #: ../gtk/gtkiconview.c:585
   3396#: ../gtk/gtkiconview.c:587
  33783397msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
  33793398msgstr ""
  33803399"Колона в модела, от която се взема текста, ако се ползва маркиране на Pango"
  33813400
  3382 #: ../gtk/gtkiconview.c:592
   3401#: ../gtk/gtkiconview.c:594
  33833402msgid "Icon View Model"
  33843403msgstr "Изглед с икони"
  33853404
  3386 #: ../gtk/gtkiconview.c:593
   3405#: ../gtk/gtkiconview.c:595
  33873406msgid "The model for the icon view"
  33883407msgstr "Моделът на изглед с икони"
  33893408
  3390 #: ../gtk/gtkiconview.c:609
   3409#: ../gtk/gtkiconview.c:611
  33913410msgid "Number of columns"
  33923411msgstr "Брой колони"
  33933412
  3394 #: ../gtk/gtkiconview.c:610
   3413#: ../gtk/gtkiconview.c:612
  33953414msgid "Number of columns to display"
  33963415msgstr "Брой колони, които да се покажат"
  33973416
  3398 #: ../gtk/gtkiconview.c:627
   3417#: ../gtk/gtkiconview.c:629
  33993418msgid "Width for each item"
  34003419msgstr "Широчина на всеки елемент"
  34013420
  3402 #: ../gtk/gtkiconview.c:628
   3421#: ../gtk/gtkiconview.c:630
  34033422msgid "The width used for each item"
  34043423msgstr "Широчината, която се ползва за всеки елемент"
  34053424
  3406 #: ../gtk/gtkiconview.c:644
   3425#: ../gtk/gtkiconview.c:646
  34073426msgid "Space which is inserted between cells of an item"
  34083427msgstr "Пространството, което се вмъква между клетките на елемент"
  34093428
  3410 #: ../gtk/gtkiconview.c:659
   3429#: ../gtk/gtkiconview.c:661
  34113430msgid "Row Spacing"
  34123431msgstr "Разредка на редовете"
  34133432
  3414 #: ../gtk/gtkiconview.c:660
   3433#: ../gtk/gtkiconview.c:662
  34153434msgid "Space which is inserted between grid rows"
  34163435msgstr "Пространството, което се вмъква между редовете в мрежата"
  34173436
  3418 #: ../gtk/gtkiconview.c:675
   3437#: ../gtk/gtkiconview.c:677
  34193438msgid "Column Spacing"
  34203439msgstr "Разредка на колоните"
  34213440
  3422 #: ../gtk/gtkiconview.c:676
   3441#: ../gtk/gtkiconview.c:678
  34233442msgid "Space which is inserted between grid columns"
  34243443msgstr "Пространството, което се вмъква между колоните в мрежата"
  34253444
  3426 #: ../gtk/gtkiconview.c:691
   3445#: ../gtk/gtkiconview.c:693
  34273446msgid "Margin"
  34283447msgstr "Поле"
  34293448
  3430 #: ../gtk/gtkiconview.c:692
   3449#: ../gtk/gtkiconview.c:694
  34313450msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
  34323451msgstr "Пространството, което се вмъква по ръбовете на изгледа с икони"
  34333452
  3434 #: ../gtk/gtkiconview.c:707
   3453#: ../gtk/gtkiconview.c:709
  34353454msgid "Item Orientation"
  34363455msgstr "Ориентация на елемента"
  34373456
  3438 #: ../gtk/gtkiconview.c:708
   3457#: ../gtk/gtkiconview.c:710
  34393458msgid ""
  34403459"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
  34413460msgstr "Как се разполагат относително един спрямо друг текстът и иконата"
  34423461
  3443 #: ../gtk/gtkiconview.c:724 ../gtk/gtktreeview.c:1022
   3462#: ../gtk/gtkiconview.c:726 ../gtk/gtktreeview.c:1021
  34443463#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:374
  34453464msgid "Reorderable"
  34463465msgstr "Преподредим"
  34473466
  3448 #: ../gtk/gtkiconview.c:725 ../gtk/gtktreeview.c:1023
   3467#: ../gtk/gtkiconview.c:727 ../gtk/gtktreeview.c:1022
  34493468msgid "View is reorderable"
  34503469msgstr "Изгледът може да се преподрежда"
  34513470
  3452 #: ../gtk/gtkiconview.c:732 ../gtk/gtktreeview.c:1173
   3471#: ../gtk/gtkiconview.c:734 ../gtk/gtktreeview.c:1172
  34533472msgid "Tooltip Column"
  34543473msgstr "Колона с подсказки"
  34553474
  3456 #: ../gtk/gtkiconview.c:733
   3475#: ../gtk/gtkiconview.c:735
  34573476msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
  34583477msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат подсказките за елементите"
  34593478
  3460 #: ../gtk/gtkiconview.c:750
   3479#: ../gtk/gtkiconview.c:752
  34613480msgid "Item Padding"
  34623481msgstr "Отстъп до икона"
  34633482
  3464 #: ../gtk/gtkiconview.c:751
   3483#: ../gtk/gtkiconview.c:753
  34653484msgid "Padding around icon view items"
  34663485msgstr "Отстъп около обектите в изгледа като икони"
  34673486
  3468 #: ../gtk/gtkiconview.c:782
   3487#: ../gtk/gtkiconview.c:784
  34693488msgid "Selection Box Color"
  34703489msgstr "Цвят на прозореца за избор"
  34713490
  3472 #: ../gtk/gtkiconview.c:783
   3491#: ../gtk/gtkiconview.c:785
  34733492msgid "Color of the selection box"
  34743493msgstr "Цветът на прозореца за избор"
  34753494
  3476 #: ../gtk/gtkiconview.c:789
   3495#: ../gtk/gtkiconview.c:791
  34773496msgid "Selection Box Alpha"
  34783497msgstr "Алфа каналът на прозореца за избор"
  34793498
  3480 #: ../gtk/gtkiconview.c:790
   3499#: ../gtk/gtkiconview.c:792
  34813500msgid "Opacity of the selection box"
  34823501msgstr "Непрозрачността на прозореца за избор"
   
  35123531msgstr "Набор икони за показване"
  35133532
  3514 #: ../gtk/gtkimage.c:270 ../gtk/gtkscalebutton.c:228 ../gtk/gtktoolbar.c:530
   3533#: ../gtk/gtkimage.c:270 ../gtk/gtkscalebutton.c:228 ../gtk/gtktoolbar.c:531
  35153534#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1008
  35163535msgid "Icon size"
   
  35743593"Групата клавишни комбинации, които да се ползват за номенклатурните действия"
  35753594
  3576 #: ../gtk/gtkinfobar.c:372 ../gtk/gtkmessagedialog.c:204
   3595#: ../gtk/gtkinfobar.c:372 ../gtk/gtkmessagedialog.c:203
  35773596msgid "Message Type"
  35783597msgstr "Вид съобщение"
  35793598
  3580 #: ../gtk/gtkinfobar.c:373 ../gtk/gtkmessagedialog.c:205
   3599#: ../gtk/gtkinfobar.c:373 ../gtk/gtkmessagedialog.c:204
  35813600msgid "The type of message"
  35823601msgstr "Видът на съобщението"
   
  35943613msgstr "Широчина на рамката около пространството за действие"
  35953614
  3596 #: ../gtk/gtkinvisible.c:103 ../gtk/gtkmountoperation.c:173
   3615#: ../gtk/gtkinvisible.c:103 ../gtk/gtkmountoperation.c:172
  35973616#: ../gtk/gtkstatusicon.c:302 ../gtk/gtkstylecontext.c:432
  35983617#: ../gtk/gtkwindow.c:765
   
  36043623msgstr "Екранът, където ще бъде показан този прозорец"
  36053624
  3606 #: ../gtk/gtklabel.c:745
   3625#: ../gtk/gtklabel.c:730
  36073626msgid "The text of the label"
  36083627msgstr "Текстът на етикета"
  36093628
  3610 #: ../gtk/gtklabel.c:752
   3629#: ../gtk/gtklabel.c:737
  36113630msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
  36123631msgstr "Списък от стилови атрибути, които да се приложат към текста на етикета"
  36133632
  3614 #: ../gtk/gtklabel.c:773 ../gtk/gtktexttag.c:386 ../gtk/gtktextview.c:703
   3633#: ../gtk/gtklabel.c:758 ../gtk/gtktexttag.c:386 ../gtk/gtktextview.c:703
  36153634msgid "Justification"
  36163635msgstr "Подравняване"
  36173636
  3618 #: ../gtk/gtklabel.c:774
   3637#: ../gtk/gtklabel.c:759
  36193638msgid ""
  36203639"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
   
  36263645"xalign"
  36273646
  3628 #: ../gtk/gtklabel.c:782
   3647#: ../gtk/gtklabel.c:767
  36293648msgid "Pattern"
  36303649msgstr "Шаблон"
  36313650
  3632 #: ../gtk/gtklabel.c:783
   3651#: ../gtk/gtklabel.c:768
  36333652msgid ""
  36343653"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
   
  36383657"се подчертаят"
  36393658
  3640 #: ../gtk/gtklabel.c:790
   3659#: ../gtk/gtklabel.c:775
  36413660msgid "Line wrap"
  36423661msgstr "Пренасяне по редове"
  36433662
  3644 #: ../gtk/gtklabel.c:791
   3663#: ../gtk/gtklabel.c:776
  36453664msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
  36463665msgstr "Ако е зададено, текстът се пренася на нов ред, ако е твърде дълъг"
  36473666
  3648 #: ../gtk/gtklabel.c:806
   3667#: ../gtk/gtklabel.c:791
  36493668msgid "Line wrap mode"
  36503669msgstr "Режим на пренасяне по редове"
  36513670
  3652 #: ../gtk/gtklabel.c:807
   3671#: ../gtk/gtklabel.c:792
  36533672msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
  36543673msgstr "Ако има пренасяне, как се осъществява"
  36553674
  3656 #: ../gtk/gtklabel.c:814
   3675#: ../gtk/gtklabel.c:799
  36573676msgid "Selectable"
  36583677msgstr "Избираем"
  36593678
  3660 #: ../gtk/gtklabel.c:815
   3679#: ../gtk/gtklabel.c:800
  36613680msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
  36623681msgstr "Дали текстът на етикета може да бъде избран с мишката"
  36633682
  3664 #: ../gtk/gtklabel.c:821
   3683#: ../gtk/gtklabel.c:806
  36653684msgid "Mnemonic key"
  36663685msgstr "Мнемоничен клавиш"
  36673686
  3668 #: ../gtk/gtklabel.c:822
   3687#: ../gtk/gtklabel.c:807
  36693688msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
  36703689msgstr "Клавишна комбинация за този етикет"
  36713690
  3672 #: ../gtk/gtklabel.c:830
   3691#: ../gtk/gtklabel.c:815
  36733692msgid "Mnemonic widget"
  36743693msgstr "Мнемоничен графичен обект"
  36753694
  3676 #: ../gtk/gtklabel.c:831
   3695#: ../gtk/gtklabel.c:816
  36773696msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
  36783697msgstr "Елементът за активиране, когато бързият клавиш на етикет е натиснат"
  36793698
  3680 #: ../gtk/gtklabel.c:877
   3699#: ../gtk/gtklabel.c:862
  36813700msgid ""
  36823701"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
   
  36863705"разполага с достатъчно място да се покаже целият низ."
  36873706
  3688 #: ../gtk/gtklabel.c:918
   3707#: ../gtk/gtklabel.c:903
  36893708msgid "Single Line Mode"
  36903709msgstr "На един ред"
  36913710
  3692 #: ../gtk/gtklabel.c:919
   3711#: ../gtk/gtklabel.c:904
  36933712msgid "Whether the label is in single line mode"
  36943713msgstr "Дали текстът на етикета да бъде само на един ред"
  36953714
  3696 #: ../gtk/gtklabel.c:936
   3715#: ../gtk/gtklabel.c:921
  36973716msgid "Angle"
  36983717msgstr "Ъгъл"
  36993718
  3700 #: ../gtk/gtklabel.c:937
   3719#: ../gtk/gtklabel.c:922
  37013720msgid "Angle at which the label is rotated"
  37023721msgstr "Ъгъл, на който е завъртян етикета"
  37033722
  3704 #: ../gtk/gtklabel.c:959
   3723#: ../gtk/gtklabel.c:944
  37053724msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
  37063725msgstr "Желаната максимална широчина на етикета в знаци"
  37073726
  3708 #: ../gtk/gtklabel.c:977
   3727#: ../gtk/gtklabel.c:962
  37093728msgid "Track visited links"
  37103729msgstr "Следене за посетени връзки"
  37113730
  3712 #: ../gtk/gtklabel.c:978
   3731#: ../gtk/gtklabel.c:963
  37133732msgid "Whether visited links should be tracked"
  37143733msgstr "Дали да се проследява посещаването на връзки"
   
  37223741msgstr "Височината на подредбата"
  37233742
  3724 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:173
   3743#: ../gtk/gtklinkbutton.c:175
  37253744msgid "URI"
  37263745msgstr "Адрес"
  37273746
  3728 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:174
   3747#: ../gtk/gtklinkbutton.c:176
  37293748msgid "The URI bound to this button"
  37303749msgstr "Адресът прикачен към бутона"
  37313750
  3732 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:188
   3751#: ../gtk/gtklinkbutton.c:190
  37333752msgid "Visited"
  37343753msgstr "Посетена"
  37353754
  3736 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:189
   3755#: ../gtk/gtklinkbutton.c:191
  37373756msgid "Whether this link has been visited."
  37383757msgstr "Дали адресът вече е посетен."
   
  38093828msgstr "Стил на вдаване около лентата с менюта"
  38103829
  3811 #: ../gtk/gtkmenubar.c:226 ../gtk/gtktoolbar.c:580
   3830#: ../gtk/gtkmenubar.c:226 ../gtk/gtktoolbar.c:581
  38123831msgid "Internal padding"
  38133832msgstr "Вътрешно пространство"
   
  40134032msgstr "Минималната желана широчина на елемента от менюто в знаци"
  40144033
  4015 #: ../gtk/gtkmenushell.c:421
   4034#: ../gtk/gtkmenushell.c:447
  40164035msgid "Take Focus"
  40174036msgstr "Вземане на фокус"
  40184037
  4019 #: ../gtk/gtkmenushell.c:422
   4038#: ../gtk/gtkmenushell.c:448
  40204039msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
  40214040msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието взема клавиатурния фокус"
  40224041
  4023 #: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:293
   4042#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:292
  40244043msgid "Menu"
  40254044msgstr "Меню"
  40264045
  4027 #: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:294
   4046#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:293
  40284047msgid "The dropdown menu"
  40294048msgstr "Падащото меню"
  40304049
  4031 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:187
   4050#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:186
  40324051msgid "Image/label border"
  40334052msgstr "Рамка на изображение/етикет"
  40344053
  4035 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:188
   4054#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:187
  40364055msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
  40374056msgstr ""
  40384057"Широчина за рамката около етикета и изображението в диалога за съобщения"
  40394058
  4040 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:212
   4059#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:211
  40414060msgid "Message Buttons"
  40424061msgstr "Бутони на съобщение"
  40434062
  4044 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:213
   4063#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:212
  40454064msgid "The buttons shown in the message dialog"
  40464065msgstr "Бутоните показани в диалога за съобщение"
  40474066
  4048 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:230
   4067#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:229
  40494068msgid "The primary text of the message dialog"
  40504069msgstr "Основният текст в диалога за съобщение"
  40514070
  4052 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:245
   4071#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:244
  40534072msgid "Use Markup"
  40544073msgstr "Използване на маркиране"
  40554074
  4056 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:246
   4075#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:245
  40574076msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
  40584077msgstr "Основният текст на етикета включва маркиране на Pango."
  40594078
  4060 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:260
   4079#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:259
  40614080msgid "Secondary Text"
  40624081msgstr "Допълнителен текст"
  40634082
  4064 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:261
   4083#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:260
  40654084msgid "The secondary text of the message dialog"
  40664085msgstr "Допълнителният текст в диалога за съобщение"
  40674086
  4068 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:276
   4087#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:275
  40694088msgid "Use Markup in secondary"
  40704089msgstr "Използване на маркиране в допълнителния текст"
  40714090
  4072 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:277
   4091#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:276
  40734092msgid "The secondary text includes Pango markup."
  40744093msgstr "Допълнителният текст на етикета включва маркиране на Pango."
  40754094
  4076 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:291
   4095#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:290
  40774096msgid "Image"
  40784097msgstr "Изображение"
  40794098
  4080 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:292
   4099#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:291
  40814100msgid "The image"
  40824101msgstr "Изображението"
  40834102
  4084 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:308
   4103#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:307
  40854104msgid "Message area"
  40864105msgstr "Област за съобщения"
  40874106
  4088 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:309
   4107#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:308
  40894108msgid "GtkVBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
  40904109msgstr ""
  4091 "Елемент GtkVBok, съдържащ главния и допълнителния етикет на диалоговата кутия"
   4110"Елемент GtkVBok, съдържащ главния и допълнителния етикет на диалоговия "
   4111"прозорец"
  40924112
  40934113#: ../gtk/gtkmisc.c:115
   
  41214141"графичния обект в пиксели"
  41224142
  4123 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:157
   4143#: ../gtk/gtkmountoperation.c:156
  41244144msgid "Parent"
  41254145msgstr "Родител"
  41264146
  4127 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:158
   4147#: ../gtk/gtkmountoperation.c:157
  41284148msgid "The parent window"
  41294149msgstr "Родителски прозорец"
  41304150
  4131 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:165
   4151#: ../gtk/gtkmountoperation.c:164
  41324152msgid "Is Showing"
  41334153msgstr "Показва"
  41344154
  4135 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:166
   4155#: ../gtk/gtkmountoperation.c:165
  41364156msgid "Are we showing a dialog"
  4137 msgstr "Показва ли се диалогова кутия"
  4138 
  4139 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:174
   4157msgstr "Показва ли се диалогов прозорец"
   4158
   4159#: ../gtk/gtkmountoperation.c:173
  41404160msgid "The screen where this window will be displayed."
  41414161msgstr "Екранът, където ще бъде показан този прозорец."
   
  46444664#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1242
  46454665msgid "Show Dialog"
  4646 msgstr "Показване на диалогова кутия"
   4666msgstr "Показване на диалогов прозорец"
  46474667
  46484668#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1243
   
  66556675msgstr "Дали частта за превключване на бутона е видима"
  66566676
  6657 #: ../gtk/gtktoolbar.c:501 ../gtk/gtktoolpalette.c:1038
   6677#: ../gtk/gtktoolbar.c:502 ../gtk/gtktoolpalette.c:1038
  66586678msgid "Toolbar Style"
  66596679msgstr "Стил на лентата с инструменти"
  66606680
  6661 #: ../gtk/gtktoolbar.c:502
   6681#: ../gtk/gtktoolbar.c:503
  66626682msgid "How to draw the toolbar"
  66636683msgstr "Как да се изчертава лентата с инструменти"
  66646684
  6665 #: ../gtk/gtktoolbar.c:509
   6685#: ../gtk/gtktoolbar.c:510
  66666686msgid "Show Arrow"
  66676687msgstr "Показване на стрелка"
  66686688
  6669 #: ../gtk/gtktoolbar.c:510
   6689#: ../gtk/gtktoolbar.c:511
  66706690msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
  66716691msgstr "Дали да се показва стрелка, ако лентата с инструменти е много голяма"
  66726692
  6673 #: ../gtk/gtktoolbar.c:531
   6693#: ../gtk/gtktoolbar.c:532
  66746694msgid "Size of icons in this toolbar"
  66756695msgstr "Размерът на иконите в тази лента с инструменти"
  66766696
  6677 #: ../gtk/gtktoolbar.c:546 ../gtk/gtktoolpalette.c:1024
   6697#: ../gtk/gtktoolbar.c:547 ../gtk/gtktoolpalette.c:1024
  66786698msgid "Icon size set"
  66796699msgstr "Размер на икона"
  66806700
  6681 #: ../gtk/gtktoolbar.c:547 ../gtk/gtktoolpalette.c:1025
   6701#: ../gtk/gtktoolbar.c:548 ../gtk/gtktoolpalette.c:1025
  66826702msgid "Whether the icon-size property has been set"
  66836703msgstr "Дали е зададена настройката за размер на икона"
  66846704
  6685 #: ../gtk/gtktoolbar.c:556
   6705#: ../gtk/gtktoolbar.c:557
  66866706msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
  66876707msgstr ""
  66886708"Дали елементът да получава допълнително пространство, когато лентата расте"
  66896709
  6690 #: ../gtk/gtktoolbar.c:564 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
   6710#: ../gtk/gtktoolbar.c:565 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
  66916711msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
  66926712msgstr "Дали елементът да е със същия размер като аналогичните елементи"
  66936713
  6694 #: ../gtk/gtktoolbar.c:571
   6714#: ../gtk/gtktoolbar.c:572
  66956715msgid "Spacer size"
  66966716msgstr "Размер на разделителя"
  66976717
  6698 #: ../gtk/gtktoolbar.c:572
   6718#: ../gtk/gtktoolbar.c:573
  66996719msgid "Size of spacers"
  67006720msgstr "Размер на разделителите"
  67016721
  6702 #: ../gtk/gtktoolbar.c:581
   6722#: ../gtk/gtktoolbar.c:582
  67036723msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
  67046724msgstr "Размерът на рамката между сянката на лентата с инструменти и бутоните"
  67056725
  6706 #: ../gtk/gtktoolbar.c:589
   6726#: ../gtk/gtktoolbar.c:590
  67076727msgid "Maximum child expand"
  67086728msgstr "Максимално разширяване на дъщерен елемент"
  67096729
  6710 #: ../gtk/gtktoolbar.c:590
   6730#: ../gtk/gtktoolbar.c:591
  67116731msgid "Maximum amount of space an expandable item will be given"
  67126732msgstr "Максималното място, което ще бъде отделено на разширим елемент"
  67136733
  6714 #: ../gtk/gtktoolbar.c:598
   6734#: ../gtk/gtktoolbar.c:599
  67156735msgid "Space style"
  67166736msgstr "Стил на разделители"
  67176737
  6718 #: ../gtk/gtktoolbar.c:599
   6738#: ../gtk/gtktoolbar.c:600
  67196739msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
  67206740msgstr "Дали разделителите са вертикални линии или са празни пространства"
  67216741
  6722 #: ../gtk/gtktoolbar.c:606
   6742#: ../gtk/gtktoolbar.c:607
  67236743msgid "Button relief"
  67246744msgstr "Вдаване на бутон"
  67256745
  6726 #: ../gtk/gtktoolbar.c:607
   6746#: ../gtk/gtktoolbar.c:608
  67276747msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
  67286748msgstr "Вид на вдаването на бутоните"
  67296749
  6730 #: ../gtk/gtktoolbar.c:614
   6750#: ../gtk/gtktoolbar.c:615
  67316751msgid "Style of bevel around the toolbar"
  67326752msgstr "Стилът на вдаването на лентата с инструменти"
  67336753
  6734 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:233
   6754#: ../gtk/gtktoolbutton.c:232
  67356755msgid "Text to show in the item."
  67366756msgstr "Текст, който да е показан в елемента"
  67376757
  6738 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:240
   6758#: ../gtk/gtktoolbutton.c:239
  67396759msgid ""
  67406760"If set, an underline in the label property indicates that the next character "
   
  67446764"клавишна комбинация в прелялото меню"
  67456765
  6746 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:247
   6766#: ../gtk/gtktoolbutton.c:246
  67476767msgid "Widget to use as the item label"
  67486768msgstr "Графичен обект, който да се ползва като етикет"
  67496769
  6750 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:253
   6770#: ../gtk/gtktoolbutton.c:252
  67516771msgid "Stock Id"
  67526772msgstr "Номенклатурен идентификатор"
  67536773
  6754 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:254
   6774#: ../gtk/gtktoolbutton.c:253
  67556775msgid "The stock icon displayed on the item"
  67566776msgstr "Стандартната икона в елемента"
  67576777
  6758 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:270
   6778#: ../gtk/gtktoolbutton.c:269
  67596779msgid "Icon name"
  67606780msgstr "Име на икона"
  67616781
  6762 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:271
   6782#: ../gtk/gtktoolbutton.c:270
  67636783msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
  67646784msgstr "Име на вградената икона в елемента"
  67656785
  6766 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:277
   6786#: ../gtk/gtktoolbutton.c:276
  67676787msgid "Icon widget"
  67686788msgstr "Графичен обект за икони"
  67696789
  6770 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:278
   6790#: ../gtk/gtktoolbutton.c:277
  67716791msgid "Icon widget to display in the item"
  67726792msgstr "Графичен обект за икона, който да се показва в елемента"
  67736793
  6774 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:291
   6794#: ../gtk/gtktoolbutton.c:290
  67756795msgid "Icon spacing"
  67766796msgstr "Разредка на икона"
  67776797
  6778 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:292
   6798#: ../gtk/gtktoolbutton.c:291
  67796799msgid "Spacing in pixels between the icon and label"
  67806800msgstr "Разстояние между иконата и етикета в пиксели"
   
  69446964msgstr "Широчината за пренасяне при позициониране на елементи в мрежа"
  69456965
  6946 #: ../gtk/gtktreemodelsort.c:419
   6966#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:491
  69476967msgid "TreeModelSort Model"
  69486968msgstr "Подредба в дървовиден модел"
  69496969
  6950 #: ../gtk/gtktreemodelsort.c:420
   6970#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:492
  69516971msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
  69526972msgstr "Режимът за подредба на дървовиден режим"
  69536973
  6954 #: ../gtk/gtktreeview.c:985
   6974#: ../gtk/gtktreeview.c:984
  69556975msgid "TreeView Model"
  69566976msgstr "Дървовиден режим"
  69576977
  6958 #: ../gtk/gtktreeview.c:986
   6978#: ../gtk/gtktreeview.c:985
  69596979msgid "The model for the tree view"
  69606980msgstr "Режим на дървовиден изглед"
  69616981
  6962 #: ../gtk/gtktreeview.c:998
   6982#: ../gtk/gtktreeview.c:997
  69636983msgid "Headers Visible"
  69646984msgstr "Видими заглавия"
  69656985
  6966 #: ../gtk/gtktreeview.c:999
   6986#: ../gtk/gtktreeview.c:998
  69676987msgid "Show the column header buttons"
  69686988msgstr "Показване на бутоните в заглавието на колоните"
  69696989
  6970 #: ../gtk/gtktreeview.c:1006
   6990#: ../gtk/gtktreeview.c:1005
  69716991msgid "Headers Clickable"
  69726992msgstr "Заглавията могат да се натискат"
  69736993
  6974 #: ../gtk/gtktreeview.c:1007
   6994#: ../gtk/gtktreeview.c:1006
  69756995msgid "Column headers respond to click events"
  69766996msgstr "Заглавията на колоните могат да се натискат"
  69776997
  6978 #: ../gtk/gtktreeview.c:1014
   6998#: ../gtk/gtktreeview.c:1013
  69796999msgid "Expander Column"
  69807000msgstr "Разширяваща се колона"
  69817001
  6982 #: ../gtk/gtktreeview.c:1015
   7002#: ../gtk/gtktreeview.c:1014
  69837003msgid "Set the column for the expander column"
  69847004msgstr "Задаване на колона за разширение"
  69857005
  6986 #: ../gtk/gtktreeview.c:1030
   7006#: ../gtk/gtktreeview.c:1029
  69877007msgid "Rules Hint"
  69887008msgstr "Подсказки за правила"
  69897009
  6990 #: ../gtk/gtktreeview.c:1031
   7010#: ../gtk/gtktreeview.c:1030
  69917011msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
  69927012msgstr ""
  69937013"Задаване на подсказки за темата да изчертава редовете в редуващи се цветове"
  69947014
  6995 #: ../gtk/gtktreeview.c:1038
   7015#: ../gtk/gtktreeview.c:1037
  69967016msgid "Enable Search"
  69977017msgstr "Разрешаване на търсене"
  69987018
  6999 #: ../gtk/gtktreeview.c:1039
   7019#: ../gtk/gtktreeview.c:1038
  70007020msgid "View allows user to search through columns interactively"
  70017021msgstr ""
  70027022"Изгледът позволява на потребителите да претърсват колоните интерактивно"
  70037023
  7004 #: ../gtk/gtktreeview.c:1046
   7024#: ../gtk/gtktreeview.c:1045
  70057025msgid "Search Column"
  70067026msgstr "Колона за търсене"
  70077027
  7008 #: ../gtk/gtktreeview.c:1047
   7028#: ../gtk/gtktreeview.c:1046
  70097029msgid "Model column to search through during interactive search"
  70107030msgstr "Колона от модела, в която се търси интерактивно"
  70117031
  7012 #: ../gtk/gtktreeview.c:1067
   7032#: ../gtk/gtktreeview.c:1066
  70137033msgid "Fixed Height Mode"
  70147034msgstr "Режим „еднаква височина“"
  70157035
  7016 #: ../gtk/gtktreeview.c:1068
   7036#: ../gtk/gtktreeview.c:1067
  70177037msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
  70187038msgstr ""
   
  70207040"височина"
  70217041
  7022 #: ../gtk/gtktreeview.c:1088
   7042#: ../gtk/gtktreeview.c:1087
  70237043msgid "Hover Selection"
  70247044msgstr "Следящ избор"
  70257045
  7026 #: ../gtk/gtktreeview.c:1089
   7046#: ../gtk/gtktreeview.c:1088
  70277047msgid "Whether the selection should follow the pointer"
  70287048msgstr "Дали изборът да следва показалеца"
  70297049
  7030 #: ../gtk/gtktreeview.c:1108
   7050#: ../gtk/gtktreeview.c:1107
  70317051msgid "Hover Expand"
  70327052msgstr "Следване на разширяването"
  70337053
  7034 #: ../gtk/gtktreeview.c:1109
   7054#: ../gtk/gtktreeview.c:1108
  70357055msgid ""
  70367056"Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
   
  70397059"тях"
  70407060
  7041 #: ../gtk/gtktreeview.c:1123
   7061#: ../gtk/gtktreeview.c:1122
  70427062msgid "Show Expanders"
  70437063msgstr "Показване на разширители"
  70447064
  7045 #: ../gtk/gtktreeview.c:1124
   7065#: ../gtk/gtktreeview.c:1123
  70467066msgid "View has expanders"
  70477067msgstr "Изгледът има разширители"
  70487068
  7049 #: ../gtk/gtktreeview.c:1138
   7069#: ../gtk/gtktreeview.c:1137
  70507070msgid "Level Indentation"
  70517071msgstr "Отстъп на ниво"
  70527072
  7053 #: ../gtk/gtktreeview.c:1139
   7073#: ../gtk/gtktreeview.c:1138
  70547074msgid "Extra indentation for each level"
  70557075msgstr "Допълнителен отстъп за всяко ниво"
  70567076
  7057 #: ../gtk/gtktreeview.c:1148
   7077#: ../gtk/gtktreeview.c:1147
  70587078msgid "Rubber Banding"
  70597079msgstr "Свързване"
  70607080
  7061 #: ../gtk/gtktreeview.c:1149
   7081#: ../gtk/gtktreeview.c:1148
  70627082msgid ""
  70637083"Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
   
  70657085"Дали е позволен избор на множество елементи с провлачване на показалеца"
  70667086
  7067 #: ../gtk/gtktreeview.c:1156
   7087#: ../gtk/gtktreeview.c:1155
  70687088msgid "Enable Grid Lines"
  70697089msgstr "Включване на мрежата от линии"
  70707090
  7071 #: ../gtk/gtktreeview.c:1157
   7091#: ../gtk/gtktreeview.c:1156
  70727092msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
  70737093msgstr "Дали мрежата от линии да се показва в дървовидния изглед"
  70747094
  7075 #: ../gtk/gtktreeview.c:1165
   7095#: ../gtk/gtktreeview.c:1164
  70767096msgid "Enable Tree Lines"
  70777097msgstr "Включване на линиите на дървото"
  70787098
  7079 #: ../gtk/gtktreeview.c:1166
   7099#: ../gtk/gtktreeview.c:1165
  70807100msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
  70817101msgstr "Дали линиите на дървото да се показват в дървовидния изглед"
  70827102
  7083 #: ../gtk/gtktreeview.c:1174
   7103#: ../gtk/gtktreeview.c:1173
  70847104msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
  70857105msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат подсказките за редовете"
  70867106
  7087 #: ../gtk/gtktreeview.c:1196
   7107#: ../gtk/gtktreeview.c:1195
  70887108msgid "Vertical Separator Width"
  70897109msgstr "Широчина на вертикален разделител"
  70907110
  7091 #: ../gtk/gtktreeview.c:1197
   7111#: ../gtk/gtktreeview.c:1196
  70927112msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number"
  70937113msgstr "Вертикално разстояние между клетки. Трябва да е четно число"
  70947114
  7095 #: ../gtk/gtktreeview.c:1205
   7115#: ../gtk/gtktreeview.c:1204
  70967116msgid "Horizontal Separator Width"
  70977117msgstr "Широчина на хоризонтален разделител"
  70987118
  7099 #: ../gtk/gtktreeview.c:1206
   7119#: ../gtk/gtktreeview.c:1205
  71007120msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number"
  71017121msgstr "Хоризонтално разстояние между клетки. Трябва да е четно число"
  71027122
  7103 #: ../gtk/gtktreeview.c:1214
   7123#: ../gtk/gtktreeview.c:1213
  71047124msgid "Allow Rules"
  71057125msgstr "Позволяване на правила"
  71067126
  7107 #: ../gtk/gtktreeview.c:1215
   7127#: ../gtk/gtktreeview.c:1214
  71087128msgid "Allow drawing of alternating color rows"
  71097129msgstr "Редуващи се цветове на редове"
  71107130
  7111 #: ../gtk/gtktreeview.c:1221
   7131#: ../gtk/gtktreeview.c:1220
  71127132msgid "Indent Expanders"
  71137133msgstr "Отместване на разширителите"
  71147134
  7115 #: ../gtk/gtktreeview.c:1222
   7135#: ../gtk/gtktreeview.c:1221
  71167136msgid "Make the expanders indented"
  71177137msgstr "Отместване на разширителите"
  71187138
  7119 #: ../gtk/gtktreeview.c:1228
   7139#: ../gtk/gtktreeview.c:1227
  71207140msgid "Even Row Color"
  71217141msgstr "Цвят за четен ред"
  71227142
  7123 #: ../gtk/gtktreeview.c:1229
   7143#: ../gtk/gtktreeview.c:1228
  71247144msgid "Color to use for even rows"
  71257145msgstr "Цветът, който да се използва за четни редове"
  71267146
  7127 #: ../gtk/gtktreeview.c:1235
   7147#: ../gtk/gtktreeview.c:1234
  71287148msgid "Odd Row Color"
  71297149msgstr "Цвят за нечетен ред"
  71307150
  7131 #: ../gtk/gtktreeview.c:1236
   7151#: ../gtk/gtktreeview.c:1235
  71327152msgid "Color to use for odd rows"
  71337153msgstr "Цветът, който да се използва за нечетни редове"
  71347154
  7135 #: ../gtk/gtktreeview.c:1242
   7155#: ../gtk/gtktreeview.c:1241
  71367156msgid "Grid line width"
  71377157msgstr "Широчина на линиите в мрежата"
  71387158
  7139 #: ../gtk/gtktreeview.c:1243
   7159#: ../gtk/gtktreeview.c:1242
  71407160msgid "Width, in pixels, of the tree view grid lines"
  71417161msgstr "Широчина, в пиксели, на линиите в мрежата в дървовидния изглед"
  71427162
  7143 #: ../gtk/gtktreeview.c:1249
   7163#: ../gtk/gtktreeview.c:1248
  71447164msgid "Tree line width"
  71457165msgstr "Широчина на линиите за дървото"
  71467166
  7147 #: ../gtk/gtktreeview.c:1250
   7167#: ../gtk/gtktreeview.c:1249
  71487168msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
  71497169msgstr "Широчина, в пиксели, на линиите за дървото в дървовидния изглед"
  71507170
  7151 #: ../gtk/gtktreeview.c:1256
   7171#: ../gtk/gtktreeview.c:1255
  71527172msgid "Grid line pattern"
  71537173msgstr "Пунктир за линията за мрежата"
  71547174
  7155 #: ../gtk/gtktreeview.c:1257
   7175#: ../gtk/gtktreeview.c:1256
  71567176msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
  71577177msgstr ""
  71587178"Пунктир използван за изчертаване на линиите на мрежата в дървовидния изглед"
  71597179
  7160 #: ../gtk/gtktreeview.c:1263
   7180#: ../gtk/gtktreeview.c:1262
  71617181msgid "Tree line pattern"
  71627182msgstr "Пунктир за линията на дървото"
  71637183
  7164 #: ../gtk/gtktreeview.c:1264
   7184#: ../gtk/gtktreeview.c:1263
  71657185msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
  71667186msgstr ""
 • gnome/master/gtk+.master.bg.po

  r2318 r2343  
  1212"Project-Id-Version: gtk+ master\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2011-08-11 21:01+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2011-08-11 21:01+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2011-09-17 22:09+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2011-09-17 22:08+0300\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  490490#. * contains the URL of the license.
  491491#.
  492 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:103
   492#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:106
  493493#, c-format
  494494msgid ""
   
  499499"посетете <a href=\"%s\">%s</a>"
  500500
  501 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:345
   501#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:348
  502502msgid "License"
  503503msgstr "Лиценз"
  504504
  505 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:346
   505#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:349
  506506msgid "The license of the program"
  507507msgstr "Лицензът на програмата"
  508508
  509509#. Add the credits button
  510 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:738
   510#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:741
  511511msgid "C_redits"
  512512msgstr "_Заслуги"
  513513
  514514#. Add the license button
  515 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:751
   515#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:754
  516516msgid "_License"
  517517msgstr "_Лиценз"
  518518
  519 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:956
   519#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:959
  520520msgid "Could not show link"
  521521msgstr "Връзката не може да бъде показана"
  522522
  523 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:993
   523#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:996
  524524msgid "Homepage"
  525525msgstr "Домашна страница"
  526526
  527 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1047
   527#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1050
  528528#, c-format
  529529msgid "About %s"
  530530msgstr "Относно %s"
  531531
  532 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2371
   532#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2376
  533533msgid "Created by"
  534534msgstr "Създадено от"
  535535
  536 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2374
   536#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2379
  537537msgid "Documented by"
  538538msgstr "Документирано от"
  539539
  540 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2384
   540#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2389
  541541msgid "Translated by"
  542542msgstr "Преведено от"
  543543
  544 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2389
   544#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2394
  545545msgid "Artwork by"
  546546msgstr "Дизайн"
   
  581581#. * this.
  582582#.
  583 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:789
   583#: ../gtk/gtkaccellabel.c:805
  584584msgctxt "keyboard label"
  585585msgid "Super"
   
  591591#. * this.
  592592#.
  593 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:802
   593#: ../gtk/gtkaccellabel.c:818
  594594msgctxt "keyboard label"
  595595msgid "Hyper"
   
  601601#. * this.
  602602#.
  603 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:816
   603#: ../gtk/gtkaccellabel.c:832
  604604msgctxt "keyboard label"
  605605msgid "Meta"
  606606msgstr "Meta"
  607607
  608 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:832
   608#: ../gtk/gtkaccellabel.c:848
  609609msgctxt "keyboard label"
  610610msgid "Space"
  611611msgstr "Space"
  612612
  613 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:835
   613#: ../gtk/gtkaccellabel.c:851
  614614msgctxt "keyboard label"
  615615msgid "Backslash"
  616616msgstr "\\"
  617617
  618 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:268
   618#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:292
  619619msgid "Other application..."
  620620msgstr "Друга програма…"
  621621
  622 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:130
   622#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:133
  623623msgid "Failed to look for applications online"
  624624msgstr "Неуспешно търсене на програма по Интернет"
  625625
  626 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:171
   626#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:174
  627627msgid "Find applications online"
  628628msgstr "Търсене на програма по Интернет"
  629629
  630 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:221
   630#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:230
  631631msgid "Could not run application"
  632632msgstr "Програмата не може да бъде изпълнена"
  633633
  634 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:234
   634#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:243
  635635#, c-format
  636636msgid "Could not find '%s'"
  637637msgstr "Програмата „%s“ не може да бъде открита"
  638638
  639 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:237
   639#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:246
  640640msgid "Could not find application"
  641641msgstr "Програмата не може да бъде открита"
  642642
  643643#. Translators: %s is a filename
  644 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:355
   644#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:366
  645645#, c-format
  646646msgid "Select an application to open \"%s\""
  647647msgstr "Изберете програма за отварянето на „%s“"
  648648
  649 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:356 ../gtk/gtkappchooserwidget.c:643
   649#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:367 ../gtk/gtkappchooserwidget.c:656
  650650#, c-format
  651651msgid "No applications available to open \"%s\""
   
  653653
  654654#. Translators: %s is a file type description
  655 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:362
   655#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:373
  656656#, c-format
  657657msgid "Select an application for \"%s\" files"
  658658msgstr "Изберете програма, с която да отваряте файловете от вида „%s“"
  659659
  660 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:364
   660#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:375
  661661#, c-format
  662662msgid "No applications available to open \"%s\" files"
  663663msgstr "Липсват програми за отварянето на файлове от вида „%s“"
  664664
  665 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:380
   665#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:391
  666666msgid ""
  667667"Click \"Show other applications\", for more options, or \"Find applications "
   
  671671"на програма по Интернет“, за да инсталирате нова програма"
  672672
  673 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:450
   673#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:461
  674674msgid "Forget association"
  675675msgstr "Програмата да не се използва"
  676676
  677 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:515
   677#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:527
  678678msgid "Show other applications"
  679679msgstr "Показване на други програми"
  680680
  681 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:533
   681#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:543 ../gtk/gtkcolorseldialog.c:199
   682#: ../gtk/gtkfontchooserdialog.c:176
  682683msgid "_Select"
  683684msgstr "_Избор"
  684685
  685 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:592
   686#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:605
  686687msgid "Default Application"
  687688msgstr "Стандартна програма"
  688689
  689 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:730
   690#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:743
  690691msgid "Recommended Applications"
  691692msgstr "Препоръчани програми"
  692693
  693 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:745
   694#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:758
  694695msgid "Related Applications"
  695696msgstr "Свързани програми"
  696697
  697 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:759
   698#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:772
  698699msgid "Other Applications"
  699700msgstr "Други програми"
   
  846847msgstr "Избор на цвят"
  847848
  848 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:416
   849#: ../gtk/gtkcolorsel.c:415
  849850msgid ""
  850851"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
   
  854855"чрез вътрешния триъгълник."
  855856
  856 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:442
   857#: ../gtk/gtkcolorsel.c:441
  857858msgid ""
  858859"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
   
  862863"изберете."
  863864
  864 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:452
   865#: ../gtk/gtkcolorsel.c:451
  865866msgid "_Hue:"
  866867msgstr "Н_юанс:"
  867868
  868 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:453
   869#: ../gtk/gtkcolorsel.c:452
  869870msgid "Position on the color wheel."
  870871msgstr "Позиция върху цветното колело."
  871872
   873#: ../gtk/gtkcolorsel.c:454
   874msgid "S_aturation:"
   875msgstr "_Наситеност:"
   876
  872877#: ../gtk/gtkcolorsel.c:455
  873 msgid "_Saturation:"
  874 msgstr "_Наситеност:"
  875 
  876 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:456
  877878msgid "Intensity of the color."
  878879msgstr "Наситеност на цвета."
  879880
  880 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:457
   881#: ../gtk/gtkcolorsel.c:456
  881882msgid "_Value:"
  882883msgstr "С_тойност:"
  883884
  884 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:458
   885#: ../gtk/gtkcolorsel.c:457
  885886msgid "Brightness of the color."
  886887msgstr "Яркост на цвета."
  887888
  888 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:459
   889#: ../gtk/gtkcolorsel.c:458
  889890msgid "_Red:"
  890891msgstr "_Червено:"
  891892
  892 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:460
   893#: ../gtk/gtkcolorsel.c:459
  893894msgid "Amount of red light in the color."
  894895msgstr "Количеството червена светлина в цвета."
  895896
  896 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:461
   897#: ../gtk/gtkcolorsel.c:460
  897898msgid "_Green:"
  898899msgstr "_Зелено:"
  899900
  900 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:462
   901#: ../gtk/gtkcolorsel.c:461
  901902msgid "Amount of green light in the color."
  902903msgstr "Количеството зелена светлина в цвета."
  903904
  904 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:463
   905#: ../gtk/gtkcolorsel.c:462
  905906msgid "_Blue:"
  906907msgstr "_Синьо:"
  907908
  908 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:464
   909#: ../gtk/gtkcolorsel.c:463
  909910msgid "Amount of blue light in the color."
  910911msgstr "Количеството синя светлина в цвета."
  911912
  912 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:467
   913#: ../gtk/gtkcolorsel.c:466
  913914msgid "Op_acity:"
  914915msgstr "Н_епрозрачност:"
  915916
  916 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:475 ../gtk/gtkcolorsel.c:485
   917#: ../gtk/gtkcolorsel.c:474 ../gtk/gtkcolorsel.c:484
  917918msgid "Transparency of the color."
  918919msgstr "Прозрачност на цвета."
  919920
  920 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:492
   921#: ../gtk/gtkcolorsel.c:491
  921922msgid "Color _name:"
  922923msgstr "Име на _цвят:"
  923924
  924 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:507
   925#: ../gtk/gtkcolorsel.c:506
  925926msgid ""
  926927"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
   
  930931"посочите името му."
  931932
  932 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:539
   933#: ../gtk/gtkcolorsel.c:538
  933934msgid "_Palette:"
  934935msgstr "_Палитра:"
  935936
  936 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:569
   937#: ../gtk/gtkcolorsel.c:568
  937938msgid "Color Wheel"
  938939msgstr "Цветова палитра"
  939940
  940 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1042
   941#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1041
  941942msgid ""
  942943"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
   
  948949"като го издърпате върху цвета за избор."
  949950
  950 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1048
   951#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1047
  951952msgid ""
  952953"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
   
  956957"запазите за бъдеща употреба."
  957958
  958 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1054
   959#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1053
  959960msgid ""
  960961"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
   
  962963msgstr "Предишно избраният цвят за сравнение с текущия."
  963964
  964 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1058
   965#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1057
  965966msgid "The color you've chosen."
  966967msgstr "Цветът, който сте избрали."
  967968
  968 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1460
   969#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1459
  969970msgid "_Save color here"
  970971msgstr "_Запазване на цвета тук"
  971972
  972 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1665
   973#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1664
  973974msgid ""
  974975"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
   
  994995
  995996#. And show the custom paper dialog
  996 #: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:372 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3325
   997#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:372 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3324
  997998msgid "Manage Custom Sizes"
  998999msgstr "Управление на другите размери"
  9991000
  1000 #: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:533 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:783
   1001#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:533 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:780
  10011002msgid "inch"
  10021003msgstr "инч"
  10031004
  1004 #: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:535 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:781
   1005#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:535 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:778
  10051006msgid "mm"
  10061007msgstr "mm"
   
  10471048msgstr "Бели полета"
  10481049
  1049 #: ../gtk/gtkentry.c:8956 ../gtk/gtktextview.c:8277
   1050#: ../gtk/gtkentry.c:8957 ../gtk/gtktextview.c:8277
  10501051msgid "Input _Methods"
  10511052msgstr "_Методи за вход"
  10521053
  1053 #: ../gtk/gtkentry.c:8970 ../gtk/gtktextview.c:8291
   1054#: ../gtk/gtkentry.c:8971 ../gtk/gtktextview.c:8291
  10541055msgid "_Insert Unicode Control Character"
  10551056msgstr "_Вмъкване на контролен знак за Уникод"
  10561057
  1057 #: ../gtk/gtkentry.c:10441
   1058#: ../gtk/gtkentry.c:10448
  10581059msgid "Caps Lock and Num Lock are on"
  10591060msgstr "Клавишите „Caps Lock“ и „Num Lock“ са натиснати"
  10601061
  1061 #: ../gtk/gtkentry.c:10443
   1062#: ../gtk/gtkentry.c:10450
  10621063msgid "Num Lock is on"
  10631064msgstr "Клавишът „Num Lock“ е натиснат"
  10641065
  1065 #: ../gtk/gtkentry.c:10445
   1066#: ../gtk/gtkentry.c:10452
  10661067msgid "Caps Lock is on"
  10671068msgstr "Клавишът „Caps Lock“ е натиснат"
   
  11121113msgstr "Избор на файл"
  11131114
  1114 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:106 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1812
   1115#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:106 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1817
  11151116msgid "Desktop"
  11161117msgstr "Работен плот"
   
  11201121msgstr "(без)"
  11211122
  1122 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2046
   1123#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2047
  11231124msgid "Other..."
  11241125msgstr "Друго място…"
  11251126
  1126 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:148
   1127#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:153
  11271128msgid "Type name of new folder"
  11281129msgstr "Напишете името на новата папка"
  11291130
  1130 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:963
   1131#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:968
  11311132msgid "Could not retrieve information about the file"
  11321133msgstr "Информацията за файла не може да бъде получена"
  11331134
  1134 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:974
   1135#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:979
  11351136msgid "Could not add a bookmark"
  11361137msgstr "Не може да бъде добавена отметка"
  11371138
  1138 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:985
   1139#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:990
  11391140msgid "Could not remove bookmark"
  11401141msgstr "Не може да бъде премахната отметка"
  11411142
  1142 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:996
   1143#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1001
  11431144msgid "The folder could not be created"
  11441145msgstr "Папката не може да бъде създадена"
  11451146
  1146 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1009
   1147#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1014
  11471148msgid ""
  11481149"The folder could not be created, as a file with the same name already "
   
  11521153"име. Опитайте с друго име на папката или преименувайте файла."
  11531154
  1154 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1023
   1155#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1028
  11551156msgid "You need to choose a valid filename."
  11561157msgstr "Изберете коректно име на файл."
  11571158
  1158 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1026
   1159#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1031
  11591160#, c-format
  11601161msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder"
  11611162msgstr "В „%s“ не може да се създаде файл, защото това не е папка"
  11621163
  1163 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1038
   1164#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1043
  11641165msgid ""
  11651166"You may only select folders.  The item that you selected is not a folder; "
   
  11681169"Можете да избирате само папки, а сте избрали нещо друго. Изберете папка."
  11691170
  1170 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1048
   1171#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1053
  11711172msgid "Invalid file name"
  11721173msgstr "Неправилно име на файл"
  11731174
  1174 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1058
   1175#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1063
  11751176msgid "The folder contents could not be displayed"
  11761177msgstr "Съдържанието на папката не може да бъде показано"
   
  11801181#. * to translate.
  11811182#.
  1182 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1584
   1183#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1589
  11831184#, c-format
  11841185msgid "%1$s on %2$s"
  11851186msgstr "%1$s на %2$s"
  11861187
  1187 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1733
   1188#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1738
  11881189msgid "Search"
  11891190msgstr "Търсене"
  11901191
  1191 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1757 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4835
   1192#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1762 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4991
  11921193msgid "Recently Used"
  11931194msgstr "Скоро отваряни"
  11941195
  1195 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2356
   1196#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2361
  11961197msgid "Select which types of files are shown"
  11971198msgstr "Избор на видовете файлове, които се показват"
  11981199
  1199 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2715
   1200#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2720
  12001201#, c-format
  12011202msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
  12021203msgstr "Добавяне на папката „%s“ към отметките"
  12031204
  1204 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2759
   1205#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2764
  12051206#, c-format
  12061207msgid "Add the current folder to the bookmarks"
  12071208msgstr "Добавяне на текущата папка към отметките"
  12081209
  1209 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2761
   1210#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2766
  12101211#, c-format
  12111212msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
  12121213msgstr "Добавяне на избраните папки към отметките"
  12131214
  1214 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2799
   1215#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2804
  12151216#, c-format
  12161217msgid "Remove the bookmark '%s'"
  12171218msgstr "Премахване на отметката „%s“"
  12181219
  1219 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2801
   1220#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2806
  12201221#, c-format
  12211222msgid "Bookmark '%s' cannot be removed"
  12221223msgstr "Отметката „%s“ не може да бъде премахната"
  12231224
  1224 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2808 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3693
   1225#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2813 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3698
  12251226msgid "Remove the selected bookmark"
  12261227msgstr "Премахване на избраната отметка"
  12271228
  1228 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3372
   1229#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3377
  12291230msgid "Remove"
  12301231msgstr "Премахване"
  12311232
  1232 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3381
   1233#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3386
  12331234msgid "Rename..."
  12341235msgstr "Преименуване…"
  12351236
  12361237#. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
  1237 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3545
   1238#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3550
  12381239msgid "Places"
  12391240msgstr "Места"
  12401241
  12411242#. Column header for the file chooser's shortcuts pane
  1242 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3602
   1243#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3607
  12431244msgid "_Places"
  12441245msgstr "_Места"
  12451246
  1246 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3681
   1247#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3686
  12471248msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
  12481249msgstr "Добавяне на избраната папка към отметките"
  12491250
  1250 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3828
   1251#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3946
  12511252msgid "Could not select file"
  12521253msgstr "Не може да бъде избран файл"
  12531254
  1254 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4001
   1255#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4171
   1256msgid "_Visit this file"
   1257msgstr "_Отваряне на файла"
   1258
   1259#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4174
   1260msgid "_Copy file's location"
   1261msgstr "Копиране на _местоположението на файла"
   1262
   1263#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4177
  12551264msgid "_Add to Bookmarks"
  12561265msgstr "_Добавяне към отметките"
  12571266
  1258 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4014
   1267#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4184
  12591268msgid "Show _Hidden Files"
  12601269msgstr "Показване на _скритите файлове"
  12611270
  1262 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4021
   1271#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4187
  12631272msgid "Show _Size Column"
  12641273msgstr "Показване на колоната за _размера"
  12651274
  1266 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4248
   1275#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4412
  12671276msgid "Files"
  12681277msgstr "Файлове"
  12691278
  1270 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4299
   1279#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4463
  12711280msgid "Name"
  12721281msgstr "Име"
  12731282
  1274 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4322
   1283#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4486
  12751284msgid "Size"
  12761285msgstr "Размер"
  12771286
  1278 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4336
   1287#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4500
  12791288msgid "Modified"
  12801289msgstr "Променян на"
  12811290
  12821291#. Label
  1283 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4431 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:799
   1292#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4595 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:799
  12841293msgid "_Name:"
  12851294msgstr "_Име:"
  12861295
  1287 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4673
   1296#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4829
  12881297msgid "Type a file name"
  12891298msgstr "Въведете име на файл"
  12901299
  1291 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4720 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4731
   1300#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4876 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4887
  12921301msgid "Please select a folder below"
  12931302msgstr "Избор на подпапка"
  12941303
  1295 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4726
   1304#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4882
  12961305msgid "Please type a file name"
  12971306msgstr "Въведете име на файл"
  12981307
  12991308#. Create Folder
  1300 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4797
   1309#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4953
  13011310msgid "Create Fo_lder"
  13021311msgstr "Създаване на _папка"
  13031312
  1304 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4845
   1313#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5001
  13051314msgid "Search:"
  13061315msgstr "Търсене:"
  13071316
  1308 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4896
   1317#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5052
  13091318msgid "_Location:"
  13101319msgstr "_Местоположение:"
  13111320
  1312 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5349
   1321#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5503
  13131322msgid "Save in _folder:"
  13141323msgstr "Запазване в п_апка:"
  13151324
  1316 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5351
   1325#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5505
  13171326msgid "Create in _folder:"
  13181327msgstr "Създаване в _папка:"
  13191328
  1320 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6445
   1329#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6599
  13211330#, c-format
  13221331msgid "Could not read the contents of %s"
  13231332msgstr "Не може да се прочете съдържанието на %s"
  13241333
  1325 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6449
   1334#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6603
  13261335msgid "Could not read the contents of the folder"
  13271336msgstr "Съдържанието на папката не може да се прочете"
  13281337
  1329 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6542 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6610
  1330 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6762
   1338#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6696 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6764
   1339#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6916
  13311340msgid "Unknown"
  13321341msgstr "Неизвестно"
  13331342
  1334 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6557
   1343#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6711
  13351344msgid "%H:%M"
  13361345msgstr "%H:%M"
  13371346
  1338 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6559
   1347#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6713
  13391348msgid "Yesterday at %H:%M"
  13401349msgstr "Вчера в %H:%M"
  13411350
  1342 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7234
   1351#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7388
  13431352msgid "Cannot change to folder because it is not local"
  13441353msgstr "Не може да е тази папка, защото тя не е локална"
  13451354
  1346 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7834 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7855
   1355#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7988 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8009
  13471356#, c-format
  13481357msgid "Shortcut %s already exists"
  13491358msgstr "Клавишната комбинация „%s“ вече съществува"
  13501359
  1351 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7945
   1360#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8099
  13521361#, c-format
  13531362msgid "Shortcut %s does not exist"
  13541363msgstr "Клавишната комбинация „%s“ не съществува"
  13551364
  1356 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8191 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:550
   1365#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8345 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:550
  13571366#, c-format
  13581367msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
  13591368msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Искате ли да го замените?"
  13601369
  1361 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8194 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:554
   1370#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8348 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:554
  13621371#, c-format
  13631372msgid ""
   
  13671376"съдържание."
  13681377
  1369 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8199 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:561
   1378#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8353 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:561
  13701379msgid "_Replace"
  13711380msgstr "_Замяна"
  13721381
  1373 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9005
   1382#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9160
  13741383msgid "Could not start the search process"
  13751384msgstr "Търсещият процес не беше стартиран"
  13761385
  1377 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9006
   1386#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9161
  13781387msgid ""
  13791388"The program was not able to create a connection to the indexer daemon.  "
   
  13831392"той работи."
  13841393
  1385 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9020
   1394#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9175
  13861395msgid "Could not send the search request"
  13871396msgstr "Заявката за търсене не беше изпратена"
  13881397
  1389 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9646
   1398#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9776
  13901399#, c-format
  13911400msgid "Could not mount %s"
   
  13951404#. * chooser's text entry, when the user enters an invalid path.
  13961405#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:702 ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1174
  1397 #: ../gtk/gtkfilesystem.c:721
   1406#: ../gtk/gtkfilesystem.c:726
  13981407#, c-format
  13991408msgid "Invalid path"
   
  14601469msgstr "Файлова система"
  14611470
  1462 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:153 ../gtk/gtkfontbutton.c:277
   1471#: ../gtk/gtkfontbutton.c:355
   1472msgid "Sans 12"
   1473msgstr "Sans 12"
   1474
   1475#: ../gtk/gtkfontbutton.c:437 ../gtk/gtkfontbutton.c:564
  14631476msgid "Pick a Font"
  14641477msgstr "Избор на шрифт"
  14651478
  1466 #. Initialize fields
  1467 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:271
  1468 msgid "Sans 12"
  1469 msgstr "Sans 12"
  1470 
  1471 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:796
   1479#: ../gtk/gtkfontbutton.c:1126
  14721480msgid "Font"
  14731481msgstr "Шрифт"
  14741482
   1483#: ../gtk/gtkfontchooserdialog.c:185 ../gtk/gtkfontsel.c:1738
   1484msgid "Font Selection"
   1485msgstr "Избор на шрифт"
   1486
   1487#: ../gtk/gtkfontchooserwidget.c:118
   1488msgid "No fonts matched your search. You can revise your search and try again."
   1489msgstr "Няма такъв шрифт. Променете критериите за търсене и пробвайте отново."
   1490
   1491#: ../gtk/gtkfontchooserwidget.c:642
   1492msgid "Search font name"
   1493msgstr "Търсене по име на шрифт"
   1494
   1495#: ../gtk/gtkfontchooserwidget.c:911
   1496msgid "Font Family"
   1497msgstr "Фамилия на шрифта"
   1498
  14751499#. This is the default text shown in the preview entry, though the user
  14761500#. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
  1477 #: ../gtk/gtkfontsel.c:119
   1501#: ../gtk/gtkfontsel.c:125
  14781502msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
  14791503msgstr "абвгде АБВГДЕ abcde ABCDE"
  14801504
  1481 #: ../gtk/gtkfontsel.c:388
   1505#: ../gtk/gtkfontsel.c:394
  14821506msgid "_Family:"
  14831507msgstr "_Фамилия:"
  14841508
  1485 #: ../gtk/gtkfontsel.c:395
   1509#: ../gtk/gtkfontsel.c:401
  14861510msgid "_Style:"
  14871511msgstr "_Стил:"
  14881512
  1489 #: ../gtk/gtkfontsel.c:402
   1513#: ../gtk/gtkfontsel.c:408
  14901514msgid "Si_ze:"
  14911515msgstr "Раз_мер:"
  14921516
  14931517#. create the text entry widget
  1494 #: ../gtk/gtkfontsel.c:579
   1518#: ../gtk/gtkfontsel.c:585
  14951519msgid "_Preview:"
  14961520msgstr "_Преглед:"
  1497 
  1498 #: ../gtk/gtkfontsel.c:1705
  1499 msgid "Font Selection"
  1500 msgstr "Избор на шрифт"
  15011521
  15021522#: ../gtk/gtkicontheme.c:1605
   
  15301550
  15311551#. Open Link
  1532 #: ../gtk/gtklabel.c:6308
   1552#: ../gtk/gtklabel.c:6294
  15331553msgid "_Open Link"
  15341554msgstr "_Отваряне на връзка"
  15351555
  15361556#. Copy Link Address
  1537 #: ../gtk/gtklabel.c:6320
   1557#: ../gtk/gtklabel.c:6306
  15381558msgid "Copy _Link Address"
  15391559msgstr "Копиране на _адреса на връзка"
  15401560
  1541 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:484
   1561#: ../gtk/gtklinkbutton.c:494
  15421562msgid "Copy URL"
  15431563msgstr "Копиране на адрес"
  15441564
  1545 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:647
   1565#: ../gtk/gtklinkbutton.c:657
  15461566msgid "Invalid URI"
  15471567msgstr "Грешен адрес"
   
  16301650msgstr "Показване на опциите за GTK+"
  16311651
  1632 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:489
   1652#: ../gtk/gtkmountoperation.c:486
  16331653msgid "Co_nnect"
  16341654msgstr "_Свързване"
  16351655
  1636 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:559
   1656#: ../gtk/gtkmountoperation.c:556
  16371657msgid "Connect _anonymously"
  16381658msgstr "_Анонимно свързване"
  16391659
  1640 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:568
   1660#: ../gtk/gtkmountoperation.c:565
  16411661msgid "Connect as u_ser:"
  16421662msgstr "Свързване като п_отребител:"
  16431663
  1644 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:602
   1664#: ../gtk/gtkmountoperation.c:599
  16451665msgid "_Username:"
  16461666msgstr "_Потребител:"
  16471667
  1648 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:607
   1668#: ../gtk/gtkmountoperation.c:604
  16491669msgid "_Domain:"
  16501670msgstr "_Домейн:"
  16511671
  1652 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:613
   1672#: ../gtk/gtkmountoperation.c:610
  16531673msgid "_Password:"
  16541674msgstr "Па_рола:"
  16551675
  1656 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:631
   1676#: ../gtk/gtkmountoperation.c:628
  16571677msgid "Forget password _immediately"
  16581678msgstr "_Незабавно забравяне на паролата"
  16591679
  1660 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:641
   1680#: ../gtk/gtkmountoperation.c:638
  16611681msgid "Remember password until you _logout"
  16621682msgstr "Запомняне на паролите до _изход от системата"
  16631683
  1664 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:651
   1684#: ../gtk/gtkmountoperation.c:648
  16651685msgid "Remember _forever"
  16661686msgstr "_Запомняне завинаги"
  16671687
  1668 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:880
   1688#: ../gtk/gtkmountoperation.c:877
  16691689#, c-format
  16701690msgid "Unknown Application (PID %d)"
  16711691msgstr "Непозната програма (ид. пр. %d)"
  16721692
  1673 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:1063
   1693#: ../gtk/gtkmountoperation.c:1060
  16741694msgid "Unable to end process"
  16751695msgstr "Неуспех при приключването на процес"
  16761696
  1677 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:1100
   1697#: ../gtk/gtkmountoperation.c:1097
  16781698msgid "_End Process"
  16791699msgstr "_Приключване на процес"
   
  17111731msgstr "Процесът с ид. пр. %d не може да бъде приключен: %s"
  17121732
  1713 #: ../gtk/gtknotebook.c:4904 ../gtk/gtknotebook.c:7589
   1733#: ../gtk/gtknotebook.c:4902 ../gtk/gtknotebook.c:7587
  17141734#, c-format
  17151735msgid "Page %u"
   
  17301750msgstr "Неправилен файл за настройка на страница"
  17311751
  1732 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:172
   1752#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:169
  17331753msgid "Any Printer"
  17341754msgstr "Произволен принтер"
  17351755
  1736 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:172
   1756#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:169
  17371757msgid "For portable documents"
  17381758msgstr "За преносими документи"
  17391759
  1740 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:802
   1760#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:798
  17411761#, c-format
  17421762msgid ""
   
  17531773" Отдолу: %s %s"
  17541774
  1755 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:851 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3376
   1775#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:847 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3375
  17561776msgid "Manage Custom Sizes..."
  17571777msgstr "Управление на другите размери…"
  17581778
  1759 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:902
   1779#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:898
  17601780msgid "_Format for:"
  17611781msgstr "_Формат за:"
  17621782
  1763 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:925 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3556
   1783#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:919 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3523
  17641784msgid "_Paper size:"
  17651785msgstr "_Размер на листите:"
  17661786
  1767 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:958
   1787#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:948
  17681788msgid "_Orientation:"
  17691789msgstr "_Ориентация:"
  17701790
  1771 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1023 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3620
   1791#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1008 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3578
  17721792msgid "Page Setup"
  17731793msgstr "Настройки на листите"
  17741794
  1775 #: ../gtk/gtkpathbar.c:156
   1795#: ../gtk/gtkpathbar.c:158
  17761796msgid "Up Path"
  17771797msgstr "Нагоре"
  17781798
  1779 #: ../gtk/gtkpathbar.c:158
   1799#: ../gtk/gtkpathbar.c:160
  17801800msgid "Down Path"
  17811801msgstr "Надолу"
  17821802
  1783 #: ../gtk/gtkpathbar.c:1516
   1803#: ../gtk/gtkpathbar.c:1616
  17841804msgid "File System Root"
  17851805msgstr "Корен на файловата система"
   
  17971817msgstr "Избор на папка"
  17981818
  1799 #: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:812
   1819#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:807
  18001820msgid "_Save in folder:"
  18011821msgstr "Запазване в п_апка:"
   
  19441964msgstr "Неуспешно получаване на информацията за принтера"
  19451965
  1946 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1942
   1966#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1962
  19471967msgid "Getting printer information..."
  19481968msgstr "Получаване на информацията за принтера…"
  19491969
  1950 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2216
   1970#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2236
  19511971msgid "Printer"
  19521972msgstr "Принтер"
  19531973
  19541974#. Translators: this is the header for the location column in the print dialog
  1955 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2226
   1975#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2246
  19561976msgid "Location"
  19571977msgstr "Местоположение"
  19581978
  19591979#. Translators: this is the header for the printer status column in the print dialog
  1960 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2237
   1980#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2257
  19611981msgid "Status"
  19621982msgstr "Състояние"
  19631983
  1964 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2263
   1984#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2283
  19651985msgid "Range"
  19661986msgstr "Обхват"
  19671987
  1968 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2267
   1988#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2287
  19691989msgid "_All Pages"
  19701990msgstr "_Всички страници"
  19711991
  1972 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2274
   1992#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2292
  19731993msgid "C_urrent Page"
  19741994msgstr "_Текущата страница"
  19751995
  1976 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2284
   1996#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2300
  19771997msgid "Se_lection"
  19781998msgstr "_Избор"
  19791999
  1980 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2293
   2000#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2306
  19812001msgid "Pag_es:"
  19822002msgstr "_Страници:"
  19832003
  1984 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2294
   2004#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2307
  19852005msgid ""
  19862006"Specify one or more page ranges,\n"
   
  19902010"напр. 1-3,7,11,22-28"
  19912011
  1992 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2304
   2012#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2315
  19932013msgid "Pages"
  19942014msgstr "Страници:"
  19952015
  1996 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2317
   2016#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2326
  19972017msgid "Copies"
  19982018msgstr "Разпечатки"
  19992019
  20002020#. FIXME chpe: too much space between Copies and spinbutton, put those 2 in a hbox and make it span 2 columns
  2001 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2322
   2021#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2331
  20022022msgid "Copie_s:"
  20032023msgstr "Раз_печатки:"
  20042024
  2005 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2341
   2025#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2346
  20062026msgid "C_ollate"
  20072027msgstr "По_следователно подреждане"
  20082028
  2009 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2349
   2029#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2352
  20102030msgid "_Reverse"
  20112031msgstr "_Обратен ред"
  20122032
  2013 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2369
   2033#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2368
  20142034msgid "General"
  20152035msgstr "Общи"
   
  20212041#. * multiple pages on a sheet when printing
  20222042#.
  2023 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3109
   2043#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3108
  20242044#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3586
  20252045msgid "Left to right, top to bottom"
  20262046msgstr "Отляво надясно, отгоре надолу"
  20272047
  2028 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3109
   2048#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3108
  20292049#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3586
  20302050msgid "Left to right, bottom to top"
  20312051msgstr "Отляво надясно, отдолу нагоре"
  20322052
  2033 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3110
   2053#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3109
  20342054#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3587
  20352055msgid "Right to left, top to bottom"
  20362056msgstr "Отдясно наляво, отгоре надолу"
  20372057
  2038 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3110
   2058#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3109
  20392059#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3587
  20402060msgid "Right to left, bottom to top"
  20412061msgstr "Отдясно наляво, отдолу нагоре"
  20422062
  2043 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3111
   2063#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3110
  20442064#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3588
  20452065msgid "Top to bottom, left to right"
  20462066msgstr "Отгоре надолу, отляво надясно"
  20472067
  2048 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3111
   2068#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3110
  20492069#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3588
  20502070msgid "Top to bottom, right to left"
  20512071msgstr "Отгоре надолу, отдясно наляво"
  20522072
  2053 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3112
   2073#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3111
  20542074#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3589
  20552075msgid "Bottom to top, left to right"
  20562076msgstr "Отгоре надолу, отляво надясно"
  20572077
  2058 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3112
   2078#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3111
  20592079#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3589
  20602080msgid "Bottom to top, right to left"
   
  20642084#. * dialog that controls in what order multiple pages are arranged
  20652085#.
  2066 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3116 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3129
   2086#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3115 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3128
  20672087#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3623
  20682088msgid "Page Ordering"
  20692089msgstr "Ред на страниците"
  20702090
  2071 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3145
   2091#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3144
  20722092msgid "Left to right"
  20732093msgstr "Отляво надясно"
  20742094
  2075 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3146
   2095#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3145
  20762096msgid "Right to left"
  20772097msgstr "Отдясно наляво"
  20782098
  2079 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3158
   2099#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3157
  20802100msgid "Top to bottom"
  20812101msgstr "Отгоре надолу"
  20822102
  2083 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3159
   2103#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3158
  20842104msgid "Bottom to top"
  20852105msgstr "Отдолу нагоре"
  20862106
  2087 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3399
   2107#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3398
  20882108msgid "Layout"
  20892109msgstr "Наместване"
  20902110
  2091 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3403
   2111#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3402
  20922112msgid "T_wo-sided:"
  20932113msgstr "_Двустранен печат:"
  20942114
  2095 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3419
   2115#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3414
  20962116msgid "Pages per _side:"
  20972117msgstr "Страници на _страна:"
  20982118
  2099 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3437
   2119#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3428
  21002120msgid "Page or_dering:"
  21012121msgstr "_Подредба на страниците:"
  21022122
  2103 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3454
   2123#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3441
  21042124msgid "_Only print:"
  21052125msgstr "_Обхват на печата:"
  21062126
  21072127#. In enum order
  2108 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3470
   2128#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3453
  21092129msgid "All sheets"
  21102130msgstr "Всички страници"
  21112131
  2112 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3471
   2132#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3454
  21132133msgid "Even sheets"
  21142134msgstr "Четните страници"
  21152135
  2116 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3472
   2136#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3455
  21172137msgid "Odd sheets"
  21182138msgstr "Нечетните страници"
  21192139
  2120 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3475
   2140#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3458
  21212141msgid "Sc_ale:"
  21222142msgstr "_Мащабиране:"
  21232143
  2124 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3503
   2144#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3482
  21252145msgid "Paper"
  21262146msgstr "Хартия"
  21272147
  2128 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3507
   2148#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3486
  21292149msgid "Paper _type:"
  21302150msgstr "_Вид хартия:"
  21312151
  2132 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3523
   2152#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3498
  21332153msgid "Paper _source:"
  21342154msgstr "_Източник на листите:"
  21352155
  2136 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3539
   2156#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3510
  21372157msgid "Output t_ray:"
  21382158msgstr "_Изходна касета:"
  21392159
  2140 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3581
   2160#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3543
  21412161msgid "Or_ientation:"
  21422162msgstr "_Ориентация:"
  21432163
  21442164#. In enum order
  2145 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3597
   2165#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3555
  21462166msgid "Portrait"
  21472167msgstr "Вертикална"
  21482168
  2149 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3598
   2169#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3556
  21502170msgid "Landscape"
  21512171msgstr "Хоризонтална"
  21522172
  2153 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3599
   2173#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3557
  21542174msgid "Reverse portrait"
  21552175msgstr "Хоризонтална, обърната"
  21562176
  2157 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3600
   2177#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3558
  21582178msgid "Reverse landscape"
  21592179msgstr "Вертикална, обърната"
  21602180
  2161 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3645
   2181#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3603
  21622182msgid "Job Details"
  21632183msgstr "Информация а задачата"
  21642184
  2165 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3651
   2185#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3607
  21662186msgid "Pri_ority:"
  21672187msgstr "П_риоритет:"
  21682188
  2169 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3667
   2189#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3619
  21702190msgid "_Billing info:"
  21712191msgstr "Информация за _осчетоводяване:"
  21722192
  2173 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3686
   2193#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3634
  21742194msgid "Print Document"
  21752195msgstr "Отпечатване на документ"
   
  21782198#. * in the print dialog
  21792199#.
  2180 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3695
   2200#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3641
  21812201msgid "_Now"
  21822202msgstr "_Сега"
  21832203
  2184 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3706
   2204#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3650
  21852205msgid "A_t:"
  21862206msgstr "_Точно в:"
   
  21902210#. * supported.
  21912211#.
  2192 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3712
   2212#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3656
  21932213msgid ""
  21942214"Specify the time of print,\n"
   
  21982218"9:30, 17:50, 14:15:20, 11:46:30, 4"
  21992219
  2200 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3722
   2220#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3664
  22012221msgid "Time of print"
  22022222msgstr "Време на отпечатване"
  22032223
  2204 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3738
   2224#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3678
  22052225msgid "On _hold"
  22062226msgstr "_На пауза"
  22072227
  2208 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3739
   2228#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3679
  22092229msgid "Hold the job until it is explicitly released"
  22102230msgstr "Задържане на печата до изричното му стартиране"
  22112231
  2212 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3759
   2232#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3697
  22132233msgid "Add Cover Page"
  22142234msgstr "Със заглавна страница"
   
  22172237#. * dialog that controls the front cover page.
  22182238#.
  2219 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3768
   2239#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3704
  22202240msgid "Be_fore:"
  22212241msgstr "_Преди:"
   
  22242244#. * dialog that controls the back cover page.
  22252245#.
  2226 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3787
   2246#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3719
  22272247msgid "_After:"
  22282248msgstr "_След:"
   
  22312251#. * job-specific options in the print dialog
  22322252#.
  2233 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3806
   2253#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3734
  22342254msgid "Job"
  22352255msgstr "Задача"
  22362256
  2237 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3872
   2257#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3800
  22382258msgid "Advanced"
  22392259msgstr "Допълнителни"
  22402260
  22412261#. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
  2242 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3910
   2262#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3838
  22432263msgid "Image Quality"
  22442264msgstr "Качество на изображенията"
  22452265
  22462266#. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
  2247 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3914
   2267#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3842
  22482268msgid "Color"
  22492269msgstr "Цвят"
   
  22512271#. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
  22522272#. It's a typographical term, as in "Binding and finishing"
  2253 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3919
   2273#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3847
  22542274msgid "Finishing"
  22552275msgstr "Гланц"
  22562276
  2257 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3929
   2277#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3857
  22582278msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
  22592279msgstr "Някои от настройките в прозореца взаимно си противоречат"
  22602280
  2261 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3952
   2281#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3880
  22622282msgid "Print"
  22632283msgstr "Печат"
  22642284
  2265 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:485
   2285#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:484
  22662286msgid "Select which type of documents are shown"
  22672287msgstr "Избор на видовете документи, които се показват"
  22682288
  2269 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1142 ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1179
   2289#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1141 ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1178
  22702290#, c-format
  22712291msgid "No item for URI '%s' found"
  22722292msgstr "Не е открит елемент за адреса „%s“"
  22732293
  2274 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1306
   2294#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1305
  22752295msgid "Untitled filter"
  22762296msgstr "Неозаглавен филтър"
  22772297
  2278 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1659
   2298#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1658
  22792299msgid "Could not remove item"
  22802300msgstr "Елементът не може да бъде премахнат"
  22812301
  2282 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1703
   2302#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1702
  22832303msgid "Could not clear list"
  22842304msgstr "Списъкът не може да бъде изчистен"
  22852305
  2286 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1787
   2306#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1786
  22872307msgid "Copy _Location"
  22882308msgstr "Копиране на _местоположение"
  22892309
  2290 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1800
   2310#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1799
  22912311msgid "_Remove From List"
  22922312msgstr "_Премахване от списък"
  22932313
  2294 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1809
   2314#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1808
  22952315msgid "_Clear List"
  22962316msgstr "_Изчистване на списък"
  22972317
  2298 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1823
   2318#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1822
  22992319msgid "Show _Private Resources"
  23002320msgstr "Показване на _частните ресурси"
   
  45474567msgid "Print to Test Printer"
  45484568msgstr "Печат към тестов принтер"
  4549 
  4550 #: ../tests/testfilechooser.c:207
  4551 #, c-format
  4552 msgid "Could not get information for file '%s': %s"
  4553 msgstr "Информацията за файла „%s“ не може да бъде получена: %s"
  4554 
  4555 #: ../tests/testfilechooser.c:222
  4556 #, c-format
  4557 msgid "Failed to open file '%s': %s"
  4558 msgstr "Неуспех при отваряне на файла „%s“: %s"
  4559 
  4560 #: ../tests/testfilechooser.c:267
  4561 #, c-format
  4562 msgid ""
  4563 "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
  4564 msgstr ""
  4565 "Неуспех при зареждане на изображението „%s“: неизвестна причина, вероятно "
  4566 "повреден файл"
 • gnome/master/nautilus.master.bg.po

  r2316 r2343  
  1414"Project-Id-Version: nautilus master\n"
  1515"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2011-08-10 23:34+0300\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2011-08-10 23:34+0300\n"
   16"POT-Creation-Date: 2011-09-17 22:02+0300\n"
   17"PO-Revision-Date: 2011-09-17 22:02+0300\n"
  1818"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  106106#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:120
  107107#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:68
  108 #: ../src/nautilus-pathbar.c:1202 ../src/nautilus-places-sidebar.c:651
   108#: ../src/nautilus-pathbar.c:1202 ../src/nautilus-places-sidebar.c:658
  109109#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1336
  110110msgid "Home"
   
  134134#. name, stock id
  135135#. label, accelerator
  136 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:444 ../src/nautilus-view.c:6985
   136#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:444 ../src/nautilus-view.c:7002
  137137msgid "Select _All"
  138138msgstr "Избиране на _всички"
   
  156156
  157157#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
  158 #: ../src/nautilus-list-view.c:1720
   158#: ../src/nautilus-list-view.c:1695
  159159msgid "Name"
  160160msgstr "Име"
   
  214214
  215215#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
  216 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4529
   216#: ../src/nautilus-properties-window.c:4534
  217217msgid "Permissions"
  218218msgstr "Права"
   
  248248#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
  249249#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:342
  250 #: ../src/nautilus-query-editor.c:113
   250#: ../src/nautilus-query-editor.c:112
  251251msgid "Location"
  252252msgstr "Местоположение"
   
  272272msgstr "Местоположение на файла преди да бъде преместен в кошчето"
  273273
  274 #: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:432
   274#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:435
  275275#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:151
  276276msgid "on the desktop"
   
  395395#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253
  396396#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284
  397 #: ../src/nautilus-properties-window.c:3126
   397#: ../src/nautilus-properties-window.c:3131
  398398msgid "Size:"
  399399msgstr "Размер:"
   
  401401#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
  402402#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
  403 #: ../src/nautilus-properties-window.c:3108
   403#: ../src/nautilus-properties-window.c:3113
  404404msgid "Type:"
  405405msgstr "Вид:"
   
  517517#.
  518518#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:375
  519 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6274 ../src/nautilus-view-dnd.c:123
   519#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6275 ../src/nautilus-view-dnd.c:123
  520520#, c-format
  521521msgid "Link to %s"
   
  687687#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1340
  688688#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2190
  689 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2684 ../src/nautilus-trash-bar.c:204
   689#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2691 ../src/nautilus-trash-bar.c:204
  690690msgid "Empty _Trash"
  691691msgstr "Изчистване на _кошчето"
   
  728728#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1573
  729729#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1650
  730 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2430
   730#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2431
  731731msgid "Error while deleting."
  732732msgstr "Грешка при изтриването."
   
  741741
  742742#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1507
  743 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2489
  744 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3476
   743#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2490
   744#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3477
  745745msgid ""
  746746"There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
   
  748748
  749749#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1516
  750 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3485
   750#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3486
  751751msgid "_Skip files"
  752752msgstr "_Пропускане на файлове"
   
  760760
  761761#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1540
  762 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2528
  763 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3521
   762#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2529
   763#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3522
  764764msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
  765765msgstr "Грешка при прочитането на папката „%B“."
   
  824824msgstr "Кошчето _да не се изчиства"
  825825
  826 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2303
   826#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2304
  827827#, c-format
  828828msgid "Unable to mount %s"
  829829msgstr "%s не може да се демонтира"
  830830
  831 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2377
   831#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2378
  832832#, c-format
  833833msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
   
  836836msgstr[1] "Подготовка за копиране на %'d файла (%S)"
  837837
  838 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2383
   838#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2384
  839839#, c-format
  840840msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
   
  843843msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла (%S)"
  844844
  845 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2389
   845#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2390
  846846#, c-format
  847847msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
   
  850850msgstr[1] "Подготовка за изтриване на %'d файла (%S)"
  851851
  852 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2395
   852#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2396
  853853#, c-format
  854854msgid "Preparing to trash %'d file"
   
  857857msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла в кошчето"
  858858
  859 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2426
  860 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3342
  861 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3468
  862 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3513
   859#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2427
   860#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3343
   861#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3469
   862#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3514
  863863msgid "Error while copying."
  864864msgstr "Грешка при копирането."
  865865
  866 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2428
  867 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3466
  868 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3511
   866#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2429
   867#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3467
   868#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3512
  869869msgid "Error while moving."
  870870msgstr "Грешка при преместването."
  871871
  872 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2432
   872#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2433
  873873msgid "Error while moving files to trash."
  874874msgstr "Грешка при преместването на файлове в кошчето."
  875875
  876 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2486
   876#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2487
  877877msgid ""
  878878"Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
   
  882882"да ги видите."
  883883
  884 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2525
   884#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2526
  885885msgid ""
  886886"The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
   
  889889"Папката „%B“ не може да бъде обработена, понеже нямате права да я прочетете."
  890890
  891 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2602
   891#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2603
  892892msgid ""
  893893"The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
   
  896896"Файлът „%B“ не може да бъде обработен, понеже нямате права да го прочетете."
  897897
  898 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2605
   898#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2606
  899899msgid "There was an error getting information about \"%B\"."
  900900msgstr "Грешка при получаването на информацията за „%B“."
  901901
  902 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2705
  903 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2747
  904 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2780
  905 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2810
   902#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2706
   903#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2748
   904#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2781
   905#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2811
  906906msgid "Error while copying to \"%B\"."
  907907msgstr "Грешка при копирането в „%B“."
  908908
  909 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2709
   909#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2710
  910910msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
  911911msgstr "Нямате права за достъп до целевата папка."
  912912
  913 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2711
   913#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2712
  914914msgid "There was an error getting information about the destination."
  915915msgstr "Грешка при получаването на информация за целевото местоположение."
  916916
  917 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2748
   917#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2749
  918918msgid "The destination is not a folder."
  919919msgstr "Целевото местоположение не е папка."
  920920
  921 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2781
   921#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2782
  922922msgid ""
  923923"There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
   
  927927"файлове, за да освободите място."
  928928
  929 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2783
   929#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2784
  930930#, c-format
  931931msgid "There is %S available, but %S is required."
  932932msgstr "Налично място — %S, необходимо място — %S."
  933933
  934 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2811
   934#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2812
  935935msgid "The destination is read-only."
  936936msgstr "Целевото местоположение е само за четене."
  937937
  938 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2870
   938#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2871
  939939msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
  940940msgstr "Преместване на „%B“ в „%B“."
  941941
  942 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2871
   942#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2872
  943943msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
  944944msgstr "Копиране на „%B“ в „%B“."
  945945
  946 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2878
   946#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2879
  947947msgid "Duplicating \"%B\""
  948948msgstr "Дубликат на „%B“"
  949949
  950 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2886
   950#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2887
  951951msgid "Moving %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
  952952msgid_plural "Moving %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
   
  954954msgstr[1] "Преместване на %'d файла (от „%B“) в „%B“"
  955955
  956 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2890
   956#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2891
  957957msgid "Copying %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
  958958msgid_plural "Copying %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
   
  960960msgstr[1] "Копиране на %'d файла (от „%B“) в „%B“"
  961961
  962 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2898
   962#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2899
  963963msgid "Duplicating %'d file (in \"%B\")"
  964964msgid_plural "Duplicating %'d files (in \"%B\")"
   
  966966msgstr[1] "Дубликат на %'d файла (от „%B“) в „%B“"
  967967
  968 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2908
   968#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2909
  969969msgid "Moving %'d file to \"%B\""
  970970msgid_plural "Moving %'d files to \"%B\""
   
  972972msgstr[1] "Преместване на %'d файла в „%B“"
  973973
  974 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2912
   974#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2913
  975975msgid "Copying %'d file to \"%B\""
  976976msgid_plural "Copying %'d files to \"%B\""
   
  978978msgstr[1] "Копиране на %'d файла в „%B“"
  979979
  980 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2918
   980#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2919
  981981#, c-format
  982982msgid "Duplicating %'d file"
   
  986986
  987987#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
  988 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2938
   988#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2939
  989989#, c-format
  990990msgid "%S of %S"
   
  996996#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
  997997#.
  998 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2949
   998#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2950
  999999msgid "%S of %S — %T left (%S/sec)"
  10001000msgid_plural "%S of %S — %T left (%S/sec)"
   
  10021002msgstr[1] "Остават %3$T, завършени %1$S от %2$S (%4$S/сек.)"
  10031003
  1004 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3346
   1004#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3347
  10051005msgid ""
  10061006"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
   
  10101010"целевото местоположение."
  10111011
  1012 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3349
   1012#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3350
  10131013msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
  10141014msgstr "Грешка при отваряне на папката „%B“."
  10151015
  1016 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3473
   1016#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3474
  10171017msgid ""
  10181018"Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
   
  10221022"четене."
  10231023
  1024 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3518
   1024#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3519
  10251025msgid ""
  10261026"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
   
  10281028msgstr "Папката „%B“ не може да бъде копирана, понеже нямате права за четене."
  10291029
  1030 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3563
  1031 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4249
  1032 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4843
   1030#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3564
   1031#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4250
   1032#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4844
  10331033msgid "Error while moving \"%B\"."
  10341034msgstr "Грешка при преместването на „%B“."
  10351035
  1036 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3564
   1036#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3565
  10371037msgid "Could not remove the source folder."
  10381038msgstr "Изходната папка не може да бъде изтрита."
  10391039
  1040 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3649
  1041 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3690
  1042 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4251
  1043 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4322
   1040#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3650
   1041#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3691
   1042#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4252
   1043#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4323
  10441044msgid "Error while copying \"%B\"."
  10451045msgstr "Грешка при копирането на „%B“."
  10461046
  1047 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3650
   1047#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3651
  10481048#, c-format
  10491049msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
  10501050msgstr "Файловете не могат да бъдат изтрити от вече съществуващата папка „%F“."
  10511051
  1052 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3691
   1052#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3692
  10531053#, c-format
  10541054msgid "Could not remove the already existing file %F."
   
  10561056
  10571057#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
  1058 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4009
  1059 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4694
   1058#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4010
   1059#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4695
  10601060msgid "You cannot move a folder into itself."
  10611061msgstr "Не може да преместите папката в самата нея."
  10621062
  1063 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4010
  1064 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4695
   1063#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4011
   1064#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4696
  10651065msgid "You cannot copy a folder into itself."
  10661066msgstr "Не може да копирате папката в самата нея."
  10671067
  1068 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4011
  1069 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4696
   1068#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4012
   1069#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4697
  10701070msgid "The destination folder is inside the source folder."
  10711071msgstr "Целевата папка е вътре в изходната папка."
  10721072
  10731073#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
  1074 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4042
   1074#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4043
  10751075msgid "You cannot move a file over itself."
  10761076msgstr "Не може да преместите файла върху самия него."
  10771077
  1078 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4043
   1078#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4044
  10791079msgid "You cannot copy a file over itself."
  10801080msgstr "Не може да копирате файла върху самия него."
  10811081
  1082 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4044
   1082#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4045
  10831083msgid "The source file would be overwritten by the destination."
  10841084msgstr "Изходният файл ще бъде презаписан от целевото местоположение."
  10851085
  1086 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4253
   1086#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4254
  10871087#, c-format
  10881088msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
  10891089msgstr "Съществуващ вече файл със същото име в %F не може да бъде изтрит."
  10901090
  1091 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4323
   1091#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4324
  10921092#, c-format
  10931093msgid "There was an error copying the file into %F."
  10941094msgstr "Грешка при копирането на файла в %F."
  10951095
  1096 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4553
  1097 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4587
   1096#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4554
   1097#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4588
  10981098msgid "Copying Files"
  10991099msgstr "Копиране на файлове"
  11001100
  1101 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4604
   1101#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4605
  11021102msgid "Preparing to Move to \"%B\""
  11031103msgstr "Подготовка за преместване в „%B“"
  11041104
  1105 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4608
   1105#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4609
  11061106#, c-format
  11071107msgid "Preparing to move %'d file"
   
  11101110msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла"
  11111111
  1112 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4844
   1112#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4845
  11131113#, c-format
  11141114msgid "There was an error moving the file into %F."
  11151115msgstr "Грешка при преместването на файла в %F."
  11161116
  1117 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5104
   1117#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5105
  11181118msgid "Moving Files"
  11191119msgstr "Преместване на файлове"
  11201120
  1121 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5121
   1121#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5122
  11221122msgid "Creating links in \"%B\""
  11231123msgstr "Създаване на връзки в „%B“"
  11241124
  1125 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5125
   1125#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5126
  11261126#, c-format
  11271127msgid "Making link to %'d file"
   
  11301130msgstr[1] "Създаване на връзка към %'d файла"
  11311131
  1132 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5254
   1132#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5255
  11331133msgid "Error while creating link to %B."
  11341134msgstr "Грешка при създаване на връзка към „%B“."
  11351135
  1136 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5256
   1136#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5257
  11371137msgid "Symbolic links only supported for local files"
  11381138msgstr "Символни връзки се поддържат само за локални файлове"
  11391139
  1140 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5259
   1140#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5260
  11411141msgid "The target doesn't support symbolic links."
  11421142msgstr "Целевото местоположение не поддържа символни връзки."
  11431143
  1144 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5262
   1144#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5263
  11451145#, c-format
  11461146msgid "There was an error creating the symlink in %F."
  11471147msgstr "Грешка при създаването на символна връзка в „%F“."
  11481148
  1149 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5551
   1149#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5552
  11501150msgid "Setting permissions"
  11511151msgstr "Задаване на права"
  11521152
  11531153#. localizers: the initial name of a new folder
  1154 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5803
   1154#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5804
  11551155msgid "Untitled Folder"
  11561156msgstr "Папка без име"
  11571157
  11581158#. localizers: the initial name of a new template document
  1159 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5809
   1159#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5810
  11601160#, c-format
  11611161msgid "Untitled %s"
   
  11631163
  11641164#. localizers: the initial name of a new empty document
  1165 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5815
   1165#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5816
  11661166msgid "Untitled Document"
  11671167msgstr "Документ без име"
  11681168
  1169 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5971
   1169#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5972
  11701170msgid "Error while creating directory %B."
  11711171msgstr "Грешка при създаване на папката „%B“."
  11721172
  1173 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5973
   1173#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5974
  11741174msgid "Error while creating file %B."
  11751175msgstr "Грешка при създаване на файла „%B“."
  11761176
  1177 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5975
   1177#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5976
  11781178#, c-format
  11791179msgid "There was an error creating the directory in %F."
  11801180msgstr "Грешка при създаване на папката в „%F“."
  11811181
  1182 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6231
   1182#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6232
  11831183msgid "Emptying Trash"
  11841184msgstr "Изчистване на кошчето"
  11851185
  1186 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6278
  1187 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6319
  1188 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6354
  1189 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6389
   1186#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6279
   1187#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6320
   1188#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6355
   1189#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6390
  11901190msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
  11911191msgstr "Стартерът не може да бъде отбелязан като доверен (изпълним)"
   
  12631263#. * space padding instead of zero padding.
  12641264#.
  1265 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4360
   1265#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4361
  12661266msgid "today at 00:00:00 PM"
  12671267msgstr "днес в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  12681268
  1269 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4361
  1270 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:471
   1269#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4362
   1270#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:470
  12711271msgid "today at %-I:%M:%S %p"
  12721272msgstr "днес в %H ч. %M мин. %S сек."
  12731273
  1274 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4363
   1274#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4364
  12751275msgid "today at 00:00 PM"
  12761276msgstr "днес в 00 ч. 00 мин."
  12771277
  1278 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4364
   1278#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4365
  12791279msgid "today at %-I:%M %p"
  12801280msgstr "днес в %H ч. %M мин."
  12811281
  1282 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4366
   1282#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4367
  12831283msgid "today, 00:00 PM"
  12841284msgstr "днес, 00 ч. 00 мин."
  12851285
  1286 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4367
   1286#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4368
  12871287msgid "today, %-I:%M %p"
  12881288msgstr "днес, %H ч. %M мин."
  12891289
  1290 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4369
  12911290#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4370
   1291#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4371
  12921292msgid "today"
  12931293msgstr "днес"
   
  12961296#. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
  12971297#.
  1298 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4379
   1298#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4380
  12991299msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
  13001300msgstr "вчера в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  13011301
  1302 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4380
   1302#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4381
  13031303msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
  13041304msgstr "вчера в %H ч. %M мин. %S сек."
  13051305
  1306 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4382
   1306#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4383
  13071307msgid "yesterday at 00:00 PM"
  13081308msgstr "вчера в 00 ч. 00 мин."
  13091309
  1310 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4383
   1310#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4384
  13111311msgid "yesterday at %-I:%M %p"
  13121312msgstr "вчера в %H ч. %M мин."
  13131313
  1314 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4385
   1314#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4386
  13151315msgid "yesterday, 00:00 PM"
  13161316msgstr "вчера, 00 ч. 00 мин."
  13171317
  1318 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4386
   1318#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4387
  13191319msgid "yesterday, %-I:%M %p"
  13201320msgstr "вчера, %H ч. %M мин."
  13211321
  1322 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4388
  13231322#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4389
   1323#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4390
  13241324msgid "yesterday"
  13251325msgstr "вчера"
   
  13301330#. * the day/month name with the most letters.
  13311331#.
  1332 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4400
   1332#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4401
  13331333msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
  13341334msgstr "Понеделник, 00 септември 0000 в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  13351335
  1336 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4401
   1336#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4402
  13371337msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  13381338msgstr "%d %B %Y, %A в %H ч. %M мин. %S сек."
  13391339
  1340 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4403
   1340#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4404
  13411341msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
  13421342msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  13431343
  1344 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4404
   1344#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4405
  13451345msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  13461346msgstr "%d %b %y, %a в %H ч. %M мин. %S сек."
  13471347
  1348 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4406
   1348#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4407
  13491349msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  13501350msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00 ч. 00 мин."
  13511351
  1352 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4407
   1352#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4408
  13531353msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
  13541354msgstr "%d %b %y, %a в %H ч. %M мин."
  13551355
  1356 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4409
   1356#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4410
  13571357msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  13581358msgstr "00 окт. 0000 в 00 ч. 00 мин."
  13591359
  1360 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4410
   1360#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4411
  13611361msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
  13621362msgstr "%d %b %y в %H ч. %M мин."
  13631363
  1364 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4412
   1364#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4413
  13651365msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
  13661366msgstr "00 окт. 0000, 00 ч. 00 мин."
  13671367
  1368 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4413
   1368#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4414
  13691369msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
  13701370msgstr "%d %b %y, %H ч. %M мин."
  13711371
  1372 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4415
   1372#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4416
  13731373msgid "00/00/00, 00:00 PM"
  13741374msgstr "00.00.0000, 00 00"
  13751375
  1376 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4416
   1376#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4417
  13771377msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
  13781378msgstr "%d.%m.%Y, %H %M"
  13791379
  1380 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4418
   1380#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4419
  13811381msgid "00/00/00"
  13821382msgstr "00.00.0000"
  13831383
  1384 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4419
   1384#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4420
  13851385msgid "%m/%d/%y"
  13861386msgstr "%d.%m.%Y"
  13871387
  1388 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5062
   1388#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5063
  13891389#, c-format
  13901390msgid "Not allowed to set permissions"
  13911391msgstr "Нямате права да задавате такива"
  13921392
  1393 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5347
   1393#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5348
  13941394#, c-format
  13951395msgid "Not allowed to set owner"
  13961396msgstr "Нямате права да зададете собственик"
  13971397
  1398 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5365
   1398#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5366
  13991399#, c-format
  14001400msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
  14011401msgstr "Указаният собственик „%s“ не съществува."
  14021402
  1403 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5614
   1403#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5615
  14041404#, c-format
  14051405msgid "Not allowed to set group"
  14061406msgstr "Нямате права да зададете група"
  14071407
  1408 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5632
   1408#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5633
  14091409#, c-format
  14101410msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
  14111411msgstr "Указаната група „%s“ не съществува."
  14121412
  1413 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5776 ../src/nautilus-view.c:2832
   1413#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5777 ../src/nautilus-view.c:2834
  14141414#, c-format
  14151415msgid "%'u item"
   
  14181418msgstr[1] "%'u обекта"
  14191419
  1420 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5777
   1420#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5778
  14211421#, c-format
  14221422msgid "%'u folder"
   
  14251425msgstr[1] "%'u папки"
  14261426
  1427 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5778
   1427#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5779
  14281428#, c-format
  14291429msgid "%'u file"
   
  14331433
  14341434#. This means no contents at all were readable
  1435 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6160
  1436 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6176
   1435#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6161
   1436#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6177
  14371437msgid "? items"
  14381438msgstr "? обекта"
  14391439
  14401440#. This means no contents at all were readable
  1441 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6166
   1441#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6167
  14421442msgid "? bytes"
  14431443msgstr "? байта"
  14441444
  1445 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6181
   1445#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6182
  14461446msgid "unknown type"
  14471447msgstr "неизвестен вид"
  14481448
  1449 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6184
   1449#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6185
  14501450msgid "unknown MIME type"
  14511451msgstr "неизвестен вид"
   
  14541454#. * for which we have no more appropriate default.
  14551455#.
  1456 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6198
   1456#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6199
  14571457#: ../src/nautilus-properties-window.c:1137
  14581458msgid "unknown"
  14591459msgstr "неизвестно"
  14601460
  1461 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6248
   1461#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6249
  14621462msgid "program"
  14631463msgstr "програма"
  14641464
  1465 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6268
   1465#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6269
  14661466msgid "link"
  14671467msgstr "връзка"
  14681468
  1469 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6290
   1469#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6291
  14701470msgid "link (broken)"
  14711471msgstr "връзка (повредена)"
  14721472
  1473 #: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2671
   1473#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2658
  14741474msgid "The selection rectangle"
  14751475msgstr "Правоъгълник за избиране"
   
  15751575#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:186
  15761576#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:218
  1577 #: ../src/nautilus-window-menus.c:1115
   1577#: ../src/nautilus-window-menus.c:1145
  15781578msgid "Search"
  15791579msgstr "Търсене"
   
  15851585
  15861586#: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:174
  1587 #: ../src/nautilus-query-editor.c:1002
   1587#: ../src/nautilus-query-editor.c:1001
  15881588msgid "Edit"
  15891589msgstr "Редактиране"
   
  20952095#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:79
  20962096msgid ""
  2097 "Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files "
  2098 "icon. If set to \"always\" then always plays the sound, even if the file is "
  2099 "on a remote server. If set to \"local-only\" then only plays previews on "
  2100 "local file systems. If set to \"never\" then it never previews sound."
  2101 msgstr ""
  2102 "Компромис за скоростта при преглед на звукови файлове, когато мишката е "
  2103 "върху иконата им. Ако е зададено „always“, аудиото се пуска, дори и да е на "
  2104 "отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, аудиото се пуска само, ако е "
  2105 "локален файл. Ако е зададено „never“, аудиото никога не се пуска."
  2106 
  2107 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:80
  2108 msgid ""
  21092097"Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
  21102098"file's icon. If set to \"always\" then always show previews, even if the "
   
  21182106"файлове. Ако е зададено „never“, иконата никога не се променя."
  21192107
  2120 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:81
   2108#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:80
  21212109msgid ""
  21222110"Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
   
  21312119"файлове. Ако е зададено „never“, иконата никога не се променя."
  21322120
  2133 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:82
   2121#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:81
  21342122msgid ""
  21352123"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
   
  21432131"е зададено „never“, обектите никога не броят."
  21442132
  2145 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:83
   2133#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:82
  21462134msgid "Text Ellipsis Limit"
  21472135msgstr "Ограничение за съкращаване на текста"
  21482136
  2149 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:84
   2137#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:83
  21502138msgid "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view."
  21512139msgstr "Стандартният размер на икона за мини изображение в изгледа като икони."
  21522140
  2153 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:85
   2141#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:84
  21542142msgid ""
  21552143"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
   
  21602148"на промяна)."
  21612149
  2162 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:86
   2150#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:85
  21632151msgid "The default width of the side pane in new windows."
  21642152msgstr "Стандартната широчина на страничния панел в новите прозорци."
  21652153
  2166 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:87
   2154#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:86
  21672155msgid "The font _description used for the icons on the desktop."
  21682156msgstr "_Описанието на шрифта използван за иконите на работния плот."
  21692157
  2170 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:88
   2158#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:87
  21712159msgid ""
  21722160"The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
   
  21762164"локала), „iso“ (по ISO) и „informal“ (неофициален)."
  21772165
  2178 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:89
   2166#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:88
  21792167msgid "The geometry string for a navigation window."
  21802168msgstr "Низът с размерите на прозорците за навигация."
  21812169
  2182 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:90
   2170#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:89
  21832171msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
  21842172msgstr "Изгледът на страничния панел, който да се показва в новите прозорци."
  21852173
  2186 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:91
   2174#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:90
  21872175msgid ""
  21882176"This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
   
  21922180"компютъра на работния плот."
  21932181
  2194 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:92
   2182#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:91
  21952183msgid ""
  21962184"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
   
  22002188"файлове на работния плот."
  22012189
  2202 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:93
   2190#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:92
  22032191msgid ""
  22042192"This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
   
  22082196"мрежовите сървъри върху работния плот."
  22092197
  2210 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:94
   2198#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:93
  22112199msgid ""
  22122200"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
   
  22162204"върху работния плот."
  22172205
  2218 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:95
   2206#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:94
  22192207msgid "Trash icon visible on desktop"
  22202208msgstr "Иконата на кошчето е видима върху работния плот"
  22212209
  2222 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:96
   2210#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:95
  22232211msgid "Type of click used to launch/open files"
  22242212msgstr "Вид натискане за стартиране/отваряне на файлове"
  22252213
  2226 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:97
   2214#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:96
  22272215msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
  22282216msgstr ""
   
  22302218"Nautilus"
  22312219
   2220#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:97
   2221msgid "What to do with executable text files when activated"
   2222msgstr ""
   2223"Какво да се прави с изпълнимите текстови файлове, когато бъдат задействани"
   2224
  22322225#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:98
  2233 msgid "What to do with executable text files when activated"
  2234 msgstr ""
  2235 "Какво да се прави с изпълнимите текстови файлове, когато бъдат задействани"
  2236 
  2237 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:99
  22382226msgid ""
  22392227"What to do with executable text files when they are activated (single or "
   
  22472235"„display“, за да ги покажете като текстови файлове."
  22482236
  2249 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:100
   2237#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:99
  22502238msgid ""
  22512239"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
   
  22582246"„compact_view“ (сбит изглед)."
  22592247
  2260 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:101
   2248#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:100
  22612249msgid "When to show number of items in a folder"
  22622250msgstr "Кога да се показва броят на обектите в папка"
  22632251
  2264 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:102
   2252#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:101
  22652253msgid "When to show preview text in icons"
  22662254msgstr "Кога да се показва преглед на текст в иконите на файловете"
  22672255
  2268 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:103
   2256#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:102
  22692257msgid "When to show thumbnails of image files"
  22702258msgstr "Кога да се показват мини изображения"
  22712259
  2272 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:104
   2260#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:103
  22732261msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
  22742262msgstr ""
   
  22762264"браузър."
  22772265
  2278 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:105
   2266#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:104
  22792267msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
  22802268msgstr "Дали прозорецът за навигация да бъде максимизиран по подразбиране."
  22812269
  2282 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:106
   2270#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:105
  22832271msgid "Whether the navigation window should be maximized."
  22842272msgstr "Дали прозорецът за навигация да бъде максимизиран."
  22852273
  2286 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:107
   2274#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:106
  22872275msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
  22882276msgstr ""
   
  22902278"изчистено"
  22912279
  2292 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:108
   2280#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:107
  22932281msgid "Whether to enable immediate deletion"
  22942282msgstr "Дали да се позволява незабавно изтриване"
  22952283
  2296 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:109
  2297 msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
  2298 msgstr "Дали да се пускат звукови файлове, когато са посочени с мишката"
  2299 
  2300 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:110
   2284#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:108
  23012285msgid "Whether to show hidden files"
  23022286msgstr "Дали да се показват скритите файлове"
  23032287
  2304 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:111
   2288#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:109
  23052289msgid ""
  23062290"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime "
   
  23112295"случая."
  23122296
  2313 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:112
   2297#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:110
  23142298msgid "Width of the side pane"
  23152299msgstr "Широчина на страничния панел"
   
  24342418msgstr "Програмата за автоматично стартиране не може да бъде открита"
  24352419
  2436 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:167
   2420#: ../src/nautilus-autorun-software.c:171
  24372421msgid "<big><b>Error autorunning software</b></big>"
  24382422msgstr "<big><b>Грешка при автоматичното стартиране на програма</b></big>"
  24392423
  2440 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:193
   2424#: ../src/nautilus-autorun-software.c:197
  24412425msgid ""
  24422426"<big><b>This medium contains software intended to be automatically started. "
   
  24462430"ли стартирането ѝ?</b></big>"
  24472431
  2448 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:195
   2432#: ../src/nautilus-autorun-software.c:199
  24492433#, c-format
  24502434msgid ""
   
  24592443"Ако се съмнявате, натиснете „Отказ“."
  24602444
  2461 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:229 ../src/nautilus-mime-actions.c:718
   2445#: ../src/nautilus-autorun-software.c:233 ../src/nautilus-mime-actions.c:718
  24622446msgid "_Run"
  24632447msgstr "Изп_ълняване"
  24642448
  24652449#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:157
  2466 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:204
  2467 #: ../src/nautilus-window-menus.c:442
   2450#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:203
   2451#: ../src/nautilus-window-menus.c:456
  24682452#, c-format
  24692453msgid ""
   
  25692553
  25702554#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:701
  2571 #: ../src/nautilus-properties-window.c:5165 ../src/nautilus-view.c:1537
   2555#: ../src/nautilus-properties-window.c:5178 ../src/nautilus-view.c:1539
  25722556msgid "There was an error displaying help."
  25732557msgstr "Грешка при показването на помощта."
   
  26082592
  26092593#. fourth row: folder entry
  2610 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1019 ../src/nautilus-view.c:1727
   2594#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1019 ../src/nautilus-view.c:1729
  26112595msgid "_Folder:"
  26122596msgstr "П_апка:"
   
  26612645#. name, stock id
  26622646#. label, accelerator
  2663 #: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:719 ../src/nautilus-view.c:6961
  2664 #: ../src/nautilus-view.c:8492
   2647#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:719 ../src/nautilus-view.c:6978
   2648#: ../src/nautilus-view.c:8509
  26652649msgid "E_mpty Trash"
  26662650msgstr "Из_чистване на кошчето"
   
  26862670#. tooltip
  26872671#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:740 ../src/nautilus-trash-bar.c:207
  2688 #: ../src/nautilus-view.c:6962
   2672#: ../src/nautilus-view.c:6979
  26892673msgid "Delete all items in the Trash"
  26902674msgstr "Изтриване на всички обекти от кошчето"
   
  27002684#. hardcode "Desktop"
  27012685#: ../src/nautilus-desktop-window.c:83 ../src/nautilus-desktop-window.c:281
  2702 #: ../src/nautilus-pathbar.c:1200 ../src/nautilus-places-sidebar.c:668
   2686#: ../src/nautilus-pathbar.c:1200 ../src/nautilus-places-sidebar.c:675
  27032687msgid "Desktop"
  27042688msgstr "Работен плот"
   
  28112795#. * the user has in a directory.
  28122796#.
  2813 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:288
  2814 #: ../src/nautilus-properties-window.c:3943
  2815 #: ../src/nautilus-properties-window.c:3954
   2797#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:287
   2798#: ../src/nautilus-properties-window.c:3948
   2799#: ../src/nautilus-properties-window.c:3959
  28162800msgid "None"
  28172801msgstr "Няма"
   
  29372921
  29382922#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
  2939 msgid "<b>Sound Files</b>"
  2940 msgstr "<b>Аудио файлове</b>"
  2941 
  2942 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
  29432923msgid "<b>Text Files</b>"
  29442924msgstr "<b>Текстови файлове</b>"
  29452925
  2946 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
   2926#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
  29472927msgid "<b>Trash</b>"
  29482928msgstr "<b>Кошче</b>"
  29492929
  2950 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
   2930#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
  29512931msgid "<b>Tree View Defaults</b>"
  29522932msgstr "<b>Настройки за изгледа като дърво</b>"
  29532933
  2954 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
   2934#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
  29552935msgid "A_ll columns have the same width"
  29562936msgstr "_Еднаква широчина за всички колони"
  29572937
  2958 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
   2938#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
  29592939msgid "Always"
  29602940msgstr "Винаги"
  29612941
  2962 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
   2942#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
  29632943msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
  29642944msgstr "_Питане преди изчистване на кошчето или при изтриването на файлове"
  29652945
  2966 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
   2946#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
  29672947msgid "Behavior"
  29682948msgstr "Поведение"
  29692949
  2970 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
   2950#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
  29712951msgid "By Access Date"
  29722952msgstr "по време на достъп"
  29732953
  2974 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
   2954#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
  29752955msgid "By Modification Date"
  29762956msgstr "по време на промяна"
  29772957
  2978 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
   2958#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
  29792959msgid "By Name"
  29802960msgstr "по име"
  29812961
  2982 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
   2962#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
  29832963msgid "By Size"
  29842964msgstr "по размер"
  29852965
  2986 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
   2966#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
  29872967msgid "By Trashed Date"
  29882968msgstr "по време на преместване в кошчето"
  29892969
  2990 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
   2970#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
  29912971msgid "By Type"
  29922972msgstr "по вид"
  29932973
  2994 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
   2974#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
  29952975msgid ""
  29962976"Choose the order of information to appear beneath icon names. More "
   
  30002980"Повече информация се появява при увеличаване на мащаба."
  30012981
  3002 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
   2982#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
  30032983msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
  30042984msgstr ""
   
  30072987#. translators: this is used in the view selection dropdown
  30082988#. * of navigation windows and in the preferences dialog
  3009 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:52
  3010 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2763
   2989#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
   2990#: ../src/nautilus-icon-view.c:2765
  30112991msgid "Compact View"
  30122992msgstr "Сбит изглед"
  30132993
  3014 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:53
   2994#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:52
  30152995msgid "Count _number of items:"
  30162996msgstr "Показване на _броя на обектите в папките:"
  30172997
  3018 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:54
   2998#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:53
  30192999msgid "D_efault zoom level:"
  30203000msgstr "Стан_дартен мащаб:"
  30213001
  3022 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:55
   3002#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:54
  30233003msgid "Default _zoom level:"
  30243004msgstr "Стандартен _мащаб:"
  30253005
  3026 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:56
   3006#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:55
  30273007msgid "Display"
  30283008msgstr "Показване"
  30293009
  3030 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
   3010#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:56
  30313011msgid "File Management Preferences"
  30323012msgstr "Настройки на управлението на файловете"
  30333013
  3034 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
   3014#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
  30353015msgid "I_nclude a Delete command that bypasses Trash"
  30363016msgstr "Включване на команда „Изтриване“, _заобикаляща кошчето"
   
  30383018#. translators: this is used in the view selection dropdown
  30393019#. * of navigation windows and in the preferences dialog
  3040 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
  3041 #: ../src/nautilus-icon-view-container.c:582 ../src/nautilus-icon-view.c:2749
   3020#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
   3021#: ../src/nautilus-icon-view-container.c:582 ../src/nautilus-icon-view.c:2751
  30423022msgid "Icon View"
  30433023msgstr "Изглед като икони"
  30443024
  3045 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
   3025#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
  30463026msgid "List Columns"
  30473027msgstr "Колони в списъка"
   
  30493029#. translators: this is used in the view selection dropdown
  30503030#. * of navigation windows and in the preferences dialog
  3051 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
  3052 #: ../src/nautilus-list-view.c:1778 ../src/nautilus-list-view.c:3412
   3031#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
   3032#: ../src/nautilus-list-view.c:1753 ../src/nautilus-list-view.c:3391
  30533033msgid "List View"
  30543034msgstr "Изглед като списък"
  30553035
  3056 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:62
   3036#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
  30573037msgid "Local Files Only"
  30583038msgstr "Само за локални файлове"
  30593039
  3060 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:63
   3040#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:62
  30613041msgid "Never"
  30623042msgstr "Никога"
  30633043
  3064 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:64
   3044#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:63
  30653045msgid "Open each _folder in its own window"
  30663046msgstr "Отваряне на всяка папка в _собствен прозорец"
  30673047
  3068 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:65
   3048#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:64
  30693049msgid "Preview"
  30703050msgstr "Преглед"
  30713051
  3072 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:66
  3073 msgid "Preview _sound files:"
  3074 msgstr "Преглед на _звукови файлове:"
  3075 
  3076 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:67
   3052#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:65
  30773053msgid "Show _only folders"
  30783054msgstr "По_казване само на папки"
  30793055
  3080 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:68
   3056#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:66
  30813057msgid "Show _thumbnails:"
  30823058msgstr "Показване на _мини изображенията:"
  30833059
  3084 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:69
   3060#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:67
  30853061msgid "Show hidden and _backup files"
  30863062msgstr "Показване на _скритите файлове и резервните копия"
  30873063
  3088 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:70
   3064#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:68
  30893065msgid "Show te_xt in icons:"
  30903066msgstr "Показване на _текст в иконите:"
  30913067
  3092 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:71
   3068#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:69
  30933069msgid "Sort _folders before files"
  30943070msgstr "Папките да пред_хождат файловете в списъка"
  30953071
  3096 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:72
   3072#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:70
  30973073msgid "View _new folders using:"
  30983074msgstr "_Отваряне на прозорци за папки с:"
  30993075
  3100 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:73
   3076#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:71
  31013077msgid "Views"
  31023078msgstr "Изгледи"
  31033079
  3104 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:74
   3080#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:72
  31053081msgid "_Arrange items:"
  31063082msgstr "Под_реждане на обектите:"
  31073083
  3108 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:75
   3084#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:73
  31093085msgid "_Ask each time"
  31103086msgstr "Д_а се пита всеки път"
  31113087
  3112 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:76
   3088#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:74
  31133089msgid "_Default zoom level:"
  31143090msgstr "Стандартен ма_щаб:"
  31153091
  3116 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:77
   3092#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:75
  31173093msgid "_Double click to open items"
  31183094msgstr "_Двойно натискане за отваряне на обекти"
  31193095
  3120 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:78
   3096#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:76
  31213097msgid "_Format:"
  31223098msgstr "_Формат:"
  31233099
  3124 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:79
   3100#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:77
  31253101msgid "_Only for files smaller than:"
  31263102msgstr "Само за _файлове по-малки от:"
  31273103
  3128 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:80
   3104#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:78
  31293105msgid "_Run executable text files when they are opened"
  31303106msgstr "Да се _стартират"
  31313107
  3132 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:81
   3108#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:79
  31333109msgid "_Single click to open items"
  31343110msgstr "_Единично натискане за отваряне на обекти"
  31353111
  3136 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:82
   3112#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:80
  31373113msgid "_Text beside icons"
  31383114msgstr "_Текстът да е отстрани на иконите"
  31393115
  3140 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:83
   3116#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:81
  31413117msgid "_View executable text files when they are opened"
  31423118msgstr "Да се _изобразяват"
   
  32803256
  32813257#. translators: this is used in the view menu
  3282 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2751
   3258#: ../src/nautilus-icon-view.c:2753
  32833259msgid "_Icons"
  32843260msgstr "_Икони"
  32853261
  3286 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2752
   3262#: ../src/nautilus-icon-view.c:2754
  32873263msgid "The icon view encountered an error."
  32883264msgstr "Получи се грешка в изгледа като икони."
  32893265
  3290 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2753
   3266#: ../src/nautilus-icon-view.c:2755
  32913267msgid "The icon view encountered an error while starting up."
  32923268msgstr "Получи се грешка при стартиране на изгледа като икони."
  32933269
  3294 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2754
   3270#: ../src/nautilus-icon-view.c:2756
  32953271msgid "Display this location with the icon view."
  32963272msgstr "Показване на това местоположение чрез изглед като икони."
  32973273
  32983274#. translators: this is used in the view menu
  3299 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2765
   3275#: ../src/nautilus-icon-view.c:2767
  33003276msgid "_Compact"
  33013277msgstr "_Сбит"
  33023278
  3303 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2766
   3279#: ../src/nautilus-icon-view.c:2768
  33043280msgid "The compact view encountered an error."
  33053281msgstr "Грешка в сбития изглед."
  33063282
  3307 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2767
   3283#: ../src/nautilus-icon-view.c:2769
  33083284msgid "The compact view encountered an error while starting up."
  33093285msgstr "Имаше грешка в сбития изглед при отварянето му."
  33103286
  3311 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2768
   3287#: ../src/nautilus-icon-view.c:2770
  33123288msgid "Display this location with the compact view."
  33133289msgstr "Отваряне на това местоположение в сбития изглед."
   
  34133389
  34143390#: ../src/nautilus-list-model.c:395 ../src/nautilus-tree-sidebar-model.c:1252
  3415 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1224
  3416 #: ../src/nautilus-window-slot.c:202
   3391#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1228
   3392#: ../src/nautilus-window-slot.c:200
  34173393msgid "Loading..."
  34183394msgstr "Зареждане…"
  34193395
  3420 #: ../src/nautilus-list-view.c:2596
   3396#: ../src/nautilus-list-view.c:2571
  34213397#, c-format
  34223398msgid "%s Visible Columns"
  34233399msgstr "%s видими колони"
  34243400
  3425 #: ../src/nautilus-list-view.c:2616
   3401#: ../src/nautilus-list-view.c:2591
  34263402msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
  34273403msgstr "Изберете реда, по който информацията да се показва в тази папка:"
   
  34293405#. name, stock id
  34303406#. label, accelerator
  3431 #: ../src/nautilus-list-view.c:2670
   3407#: ../src/nautilus-list-view.c:2645
  34323408msgid "Visible _Columns..."
  34333409msgstr "Видими _колони…"
  34343410
  34353411#. tooltip
  3436 #: ../src/nautilus-list-view.c:2671
   3412#: ../src/nautilus-list-view.c:2646
  34373413msgid "Select the columns visible in this folder"
  34383414msgstr "Избиране на колоните видими в тази папка"
  34393415
  34403416#. translators: this is used in the view menu
  3441 #: ../src/nautilus-list-view.c:3414
   3417#: ../src/nautilus-list-view.c:3393
  34423418msgid "_List"
  34433419msgstr "_Списък"
  34443420
  3445 #: ../src/nautilus-list-view.c:3415
   3421#: ../src/nautilus-list-view.c:3394
  34463422msgid "The list view encountered an error."
  34473423msgstr "Получи се грешка в изгледа като списък."
  34483424
  3449 #: ../src/nautilus-list-view.c:3416
   3425#: ../src/nautilus-list-view.c:3395
  34503426msgid "The list view encountered an error while starting up."
  34513427msgstr "Получи се грешка при стартирането на изгледа като списък."
  34523428
  3453 #: ../src/nautilus-list-view.c:3417
   3429#: ../src/nautilus-list-view.c:3396
  34543430msgid "Display this location with the list view."
  34553431msgstr "Показване на местоположението в изгледа като списък."
  34563432
  3457 #: ../src/nautilus-location-bar.c:56 ../src/nautilus-properties-window.c:3135
   3433#: ../src/nautilus-location-bar.c:56 ../src/nautilus-properties-window.c:3140
  34583434msgid "Location:"
  34593435msgstr "Адрес:"
   
  35003476#. label, accelerator
  35013477#: ../src/nautilus-mime-actions.c:646 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1245
  3502 #: ../src/nautilus-view.c:7013 ../src/nautilus-view.c:7123
  3503 #: ../src/nautilus-view.c:8146 ../src/nautilus-view.c:8424
   3478#: ../src/nautilus-view.c:7030 ../src/nautilus-view.c:7140
   3479#: ../src/nautilus-view.c:8163 ../src/nautilus-view.c:8441
  35043480msgid "Mo_ve to Trash"
  35053481msgstr "Преместване в ко_шчето"
   
  35233499msgstr "По_казване"
  35243500
  3525 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:1042 ../src/nautilus-mime-actions.c:1784
  3526 #: ../src/nautilus-view.c:1037
   3501#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1042 ../src/nautilus-mime-actions.c:1785
   3502#: ../src/nautilus-view.c:1039
  35273503msgid "Are you sure you want to open all files?"
  35283504msgstr "Сигурни ли сте, че искате да отворите всички файлове?"
   
  35363512
  35373513#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1117
  3538 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1746
  35393514#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1752
  3540 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1769
  3541 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1780
   3515#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1758
   3516#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1775
  35423517#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1786
  3543 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1812
   3518#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1792
   3519#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1818
  35443520#, c-format
  35453521msgid "Could not display \"%s\"."
   
  35973573msgstr "_Отбелязване като доверен"
  35983574
  3599 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:1785
   3575#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1786
  36003576#, c-format
  36013577msgid "This will open %d separate application."
   
  36043580msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни програми."
  36053581
  3606 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:1862 ../src/nautilus-mime-actions.c:2136
  3607 #: ../src/nautilus-view.c:6115
   3582#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1863 ../src/nautilus-mime-actions.c:2137
   3583#: ../src/nautilus-view.c:6132
  36083584msgid "Unable to mount location"
  36093585msgstr "Неуспех при монтирането на местоположение"
  36103586
  3611 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:2215 ../src/nautilus-view.c:6276
   3587#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2216 ../src/nautilus-view.c:6293
  36123588msgid "Unable to start location"
  36133589msgstr "Неуспех при стартирането на местоположение"
  36143590
  3615 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:2299
   3591#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2300
  36163592#, c-format
  36173593msgid "Opening \"%s\"."
  36183594msgstr "Отваряне на „%s“."
  36193595
  3620 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:2302
   3596#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2303
  36213597#, c-format
  36223598msgid "Opening %d item."
   
  36293605msgstr "Затваряне на подпрозореца"
  36303606
  3631 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:307
   3607#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:314
  36323608msgid "Devices"
  36333609msgstr "Устройства"
  36343610
  3635 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:315
   3611#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:322
  36363612msgid "Bookmarks"
  36373613msgstr "Отметки"
  36383614
  3639 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:516 ../src/nautilus-places-sidebar.c:541
   3615#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:523 ../src/nautilus-places-sidebar.c:548
  36403616#, c-format
  36413617msgid "Mount and open %s"
  36423618msgstr "Монтиране и отваряне на %s"
  36433619
  3644 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:642
   3620#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:649
  36453621msgid "Computer"
  36463622msgstr "Този компютър"
  36473623
  36483624#. tooltip
  3649 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:653 ../src/nautilus-window-menus.c:966
   3625#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:660 ../src/nautilus-window-menus.c:996
  36503626msgid "Open your personal folder"
  36513627msgstr "Отваряне на вашата лична папка"
  36523628
  3653 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:670
   3629#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:677
  36543630msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
  36553631msgstr "Отваряне на работния ви плот като папка"
  36563632
  3657 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:768 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1340
   3633#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:775 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1340
  36583634msgid "File System"
  36593635msgstr "Файлова система"
  36603636
  3661 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:770
   3637#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:777
  36623638msgid "Open the contents of the File System"
  36633639msgstr "Отваряне на съдържанието на файловата система"
  36643640
  3665 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:780 ../src/nautilus-trash-bar.c:191
   3641#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:787 ../src/nautilus-trash-bar.c:191
  36663642msgid "Trash"
  36673643msgstr "Кошче"
  36683644
  3669 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:782
   3645#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:789
  36703646msgid "Open the trash"
  36713647msgstr "Отваряне на кошчето"
  36723648
  3673 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:790
   3649#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:797
  36743650msgid "Network"
  36753651msgstr "Локална мрежа"
  36763652
  3677 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:822
   3653#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:829
  36783654msgid "Browse Network"
  36793655msgstr "Разглеждане на мрежата"
  36803656
  3681 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:824
   3657#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:831
  36823658msgid "Browse the contents of the network"
  36833659msgstr "Разглеждане на мрежата"
   
  36863662#. name, stock id
  36873663#. label, accelerator
  3688 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1674 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2668
  3689 #: ../src/nautilus-view.c:7051 ../src/nautilus-view.c:7075
  3690 #: ../src/nautilus-view.c:7147 ../src/nautilus-view.c:7782
  3691 #: ../src/nautilus-view.c:7786 ../src/nautilus-view.c:7869
  3692 #: ../src/nautilus-view.c:7873 ../src/nautilus-view.c:7973
  3693 #: ../src/nautilus-view.c:7977
   3664#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1681 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2675
   3665#: ../src/nautilus-view.c:7068 ../src/nautilus-view.c:7092
   3666#: ../src/nautilus-view.c:7164 ../src/nautilus-view.c:7799
   3667#: ../src/nautilus-view.c:7803 ../src/nautilus-view.c:7886
   3668#: ../src/nautilus-view.c:7890 ../src/nautilus-view.c:7990
   3669#: ../src/nautilus-view.c:7994
  36943670msgid "_Start"
  36953671msgstr "_Стартиране"
   
  36973673#. name, stock id
  36983674#. label, accelerator
  3699 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1675 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2675
  3700 #: ../src/nautilus-view.c:7055 ../src/nautilus-view.c:7079
  3701 #: ../src/nautilus-view.c:7151 ../src/nautilus-view.c:7811
  3702 #: ../src/nautilus-view.c:7898 ../src/nautilus-view.c:8002
  3703 #: ../src/nautilus-window-menus.c:921
   3675#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1682 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2682
   3676#: ../src/nautilus-view.c:7072 ../src/nautilus-view.c:7096
   3677#: ../src/nautilus-view.c:7168 ../src/nautilus-view.c:7828
   3678#: ../src/nautilus-view.c:7915 ../src/nautilus-view.c:8019
   3679#: ../src/nautilus-window-menus.c:935
  37043680msgid "_Stop"
  37053681msgstr "Сп_иране"
  37063682
  37073683#. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
  3708 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1680
   3684#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1687
  37093685msgid "_Power On"
  37103686msgstr "_Включване"
  37113687
  3712 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1681 ../src/nautilus-view.c:7815
  3713 #: ../src/nautilus-view.c:7902 ../src/nautilus-view.c:8006
   3688#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1688 ../src/nautilus-view.c:7832
   3689#: ../src/nautilus-view.c:7919 ../src/nautilus-view.c:8023
  37143690msgid "_Safely Remove Drive"
  37153691msgstr "_Безопасно махане на устройство"
  37163692
  3717 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1684
   3693#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1691
  37183694msgid "_Connect Drive"
  37193695msgstr "_Свързване на устройството"
  37203696
  3721 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1685
   3697#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1692
  37223698msgid "_Disconnect Drive"
  37233699msgstr "_Изключване на устройството"
  37243700
  3725 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1688
   3701#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1695
  37263702msgid "_Start Multi-disk Device"
  37273703msgstr "_Стартиране на многодисковото устройство"
  37283704
  3729 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1689
   3705#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1696
  37303706msgid "_Stop Multi-disk Device"
  37313707msgstr "_Спиране на многодисковото устройство"
  37323708
  37333709#. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
  3734 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1693 ../src/nautilus-view.c:7885
  3735 #: ../src/nautilus-view.c:7989
   3710#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1700 ../src/nautilus-view.c:7902
   3711#: ../src/nautilus-view.c:8006
  37363712msgid "_Unlock Drive"
  37373713msgstr "_Отключване на устройството"
  37383714
  3739 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1694 ../src/nautilus-view.c:7827
  3740 #: ../src/nautilus-view.c:7914 ../src/nautilus-view.c:8018
   3715#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1701 ../src/nautilus-view.c:7844
   3716#: ../src/nautilus-view.c:7931 ../src/nautilus-view.c:8035
  37413717msgid "_Lock Drive"
  37423718msgstr "_Заключване на устройство"
  37433719
  3744 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1767 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2339
   3720#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1774 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2346
  37453721#, c-format
  37463722msgid "Unable to start %s"
  37473723msgstr "%s не може да се стартира"
  37483724
  3749 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2093 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2122
  3750 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2151
   3725#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2100 ../src/nautilus