Ignore:
Timestamp:
Sep 25, 2011, 5:28:57 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-contacts, gtk+-properties, cogl, gnome-shell, aisleriot, gnome-documents, gnome-online-accounts, gdm, sushi: подадени в master; aisleriot, gnome-control-center: подадени в gnome-3-2

File:
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-3-2/aisleriot.gnome-3-2.bg.po

  r2349 r2350  
  1111msgid ""
  1212msgstr ""
  13 "Project-Id-Version: gnome-games master\n"
   13"Project-Id-Version: aisleriot gnome-3-2\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2011-09-18 09:12+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2011-09-18 09:12+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2011-09-25 16:56+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2011-09-25 16:56+0300\n"
  1717"Last-Translator:  Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2323"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2424
  25 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:1
  26 msgid "A flag to enable 3D mode"
  27 msgstr "Флаг за включване на тримерния режим"
  28 
  29 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:2
  30 msgid "A flag to enable board numbering"
  31 msgstr "Флаг за включване на номерирането на дъските"
  32 
  33 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:3
  34 msgid "A flag to enable fullscreen mode"
  35 msgstr "Флаг за включване на режим на цял екран"
  36 
  37 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:4
  38 msgid "A flag to enable maximized mode"
  39 msgstr "Флаг за включване на максимизирания режим"
  40 
  41 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:5
  42 msgid "A flag to enable move hints"
  43 msgstr "Флаг за включване на съветите за ходовете"
  44 
  45 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:6
  46 msgid "A flag to enable the move history browser"
  47 msgstr "Флаг за включване на браузъра за историята на помощта"
  48 
  49 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:7
  50 msgid "A flag to enable the toolbar"
  51 msgstr "Флаг за включване на лентата с инструменти"
  52 
  53 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:8
  54 msgid "A flag to smooth (anti-alias) the 3D display"
  55 msgstr "Флаг за заглаждане на тримерната сцена"
  56 
  57 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:9
   25#: ../data/freecell.desktop.in.in.h:1 ../src/sol.c:154 ../src/window.c:388
   26#: ../src/window.c:392
   27msgid "FreeCell Solitaire"
   28msgstr "Пасианс „Свободна клетка“"
   29
   30#: ../data/freecell.desktop.in.in.h:2
   31msgid "Play the popular FreeCell card game"
   32msgstr "Популярната игра „Свободна клетка“"
   33
   34#: ../data/sol.desktop.in.in.h:1
   35msgid "AisleRiot Solitaire"
   36msgstr "Пасианси"
   37
   38#: ../data/sol.desktop.in.in.h:2
   39msgid "Play many different solitaire games"
   40msgstr "Игра с голям набор от пасианси"
   41
   42#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:1
   43msgid "A list of recently played games."
   44msgstr "Списък със скоро играни игри."
   45
   46#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:2
  5847msgid ""
  59 "Can be 'human' (play against another human player), '' (use the first "
  60 "available chess engine) or the name of a specific engine to play against"
   48"A list of strings that come in the form of a quintuple: name, wins, total "
   49"games played, best time (in seconds) and worst time (also in seconds). "
   50"Unplayed games do not need to be represented."
  6151msgstr ""
  62 "Опонентът може да е „human“ (игра срещу друг човек), „“ (използване на "
  63 "първия достъпен алгоритъм на компютъра) или името на определен алгоритъм на "
  64 "компютъра"
  65 
  66 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:10
  67 msgid "Difficulty of the opponent chess engine"
  68 msgstr "Трудност на алгоритъма на опонента на шаха"
  69 
  70 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:11
  71 msgid "The directory to open the load game dialog in"
  72 msgstr "Папката, която да се отвори в прозореца за зареждане на игри"
  73 
  74 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:12
  75 msgid "The directory to open the save game dialog in"
  76 msgstr "Папката, която да се отвори в прозореца за запазване на игри"
  77 
  78 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:13
  79 msgid "The duration of a game in seconds (0 for no limit)"
  80 msgstr "Продължителност на играта в секунди (0 — без ограничение във времето)"
  81 
  82 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:14
  83 msgid "The format to display moves in"
  84 msgstr "Форматът, с който да се показват ходовете"
  85 
  86 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:15
  87 msgid "The height of the main window in pixels."
  88 msgstr "Височината на главния прозорец, в пиксели"
  89 
  90 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:16
  91 msgid "The height of the window"
  92 msgstr "Височината на прозореца"
  93 
  94 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:17
  95 msgid "The opponent player"
  96 msgstr "Опонент"
  97 
  98 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:18
  99 msgid "The piece theme to use"
  100 msgstr "Стил на фигурите"
  101 
  102 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:19
  103 msgid "The piece to promote pawns to"
  104 msgstr "Фигурата, в която пешките се произвеждат"
  105 
  106 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:20
   52"Списък от низове, който идва под формата на наредени петорки: име, победи, "
   53"общ брой играни игри, най-добро време (в секунди) и най-лошо време (отново в "
   54"секунди). Неиграните игри не е нужно да бъдат представяни."
   55
   56#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:3
   57msgid "Animations"
   58msgstr "Анимации"
   59
   60#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:4
   61msgid "Recently played games"
   62msgstr "Скоро играни игри"
   63
   64#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:5
   65msgid "Select the style of control"
   66msgstr "Избор на вид на управлението"
   67
   68#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:6
  10769msgid ""
  108 "The piece to promote to when a human player moves a pawn to the far rank"
   70"Select whether to drag the cards or to click on the source then the "
   71"destination."
  10972msgstr ""
  110 "Фигурата, в която пешките на играч-човек се произвеждат, когато достигнат "
  111 "противоположния край на дъската"
  112 
  113 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:21
  114 msgid "The side of the board that is in the foreground"
  115 msgstr "Страната на шахматното поле, която е на преден план"
  116 
  117 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:22
  118 msgid "The width of the main window in pixels."
  119 msgstr "Широчината на главния прозорец, в пиксели"
  120 
  121 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:23
  122 msgid "The width of the window"
  123 msgstr "Широчината на прозореца"
  124 
  125 #: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:24
  126 msgid "true if the human player is playing white"
  127 msgstr "Истина, ако играчът-човек играе с белите фигури"
  128 
  129 #. Claim draw menu item
  130 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:2
  131 msgid "Claim _Draw"
  132 msgstr "Деклариране на _реми"
  133 
  134 #. The New Game toolbar button
  135 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:4
  136 #: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:459
  137 msgid "New Game"
  138 msgstr "Нова игра"
  139 
  140 #. The tooltip for the Resign toolbar button
  141 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:6
  142 msgid "Resign"
  143 msgstr "Предаване"
  144 
  145 #. Tooltip on the show first move (i.e. game start) navigation button
  146 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:8
  147 msgid "Rewind to the game start"
  148 msgstr "Връщане към началото на играта"
  149 
  150 #. Tooltip on the show current move navigation button
  151 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:10
  152 msgid "Show the current move"
  153 msgstr "Показване на текущия ход"
  154 
  155 #. Tooltip on the show next move navigation button
  156 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:12
  157 msgid "Show the next move"
  158 msgstr "Показване на следващия ход"
  159 
  160 #. Tooltip on the show previous move navigation button
  161 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:14
  162 msgid "Show the previous move"
  163 msgstr "Показване на предишния ход"
  164 
  165 #. Tooltip for start new game toolbar button
  166 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:16 ../gnobots2/menu.c:71
  167 #: ../libgames-support/games-stock.c:50 ../mahjongg/mahjongg.c:1195
  168 msgid "Start a new game"
  169 msgstr "Започване на нова игра"
  170 
  171 #. The undo move toolbar button
  172 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:18
  173 msgid "Undo Move"
  174 msgstr "Отмяна на ход"
  175 
  176 #. Help contents menu item
  177 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:20 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:234
  178 #: ../libgames-support/games-stock.c:249
  179 msgid "_Contents"
  180 msgstr "_Ръководство"
  181 
  182 #. Game menu name
  183 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:22 ../glines/glines.c:1639
  184 #: ../gnect/src/main.c:1187 ../gnibbles/main.c:600 ../gnobots2/menu.c:66
  185 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:108 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:210
  186 #: ../gnomine/gnomine.c:758 ../gnotravex/gnotravex.c:1707
  187 #: ../gnotski/gnotski.c:409 ../gtali/gyahtzee.c:711 ../iagno/gnothello.c:763
  188 #: ../lightsoff/data/lightsoff.ui.h:2 ../mahjongg/mahjongg.c:1192
  189 #: ../swell-foop/data/swell-foop.ui.h:2
  190 msgid "_Game"
  191 msgstr "_Игра"
  192 
  193 #. Help menu item
  194 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:24 ../glines/glines.c:1641
  195 #: ../gnect/src/main.c:1190 ../gnibbles/main.c:603 ../gnobots2/menu.c:70
  196 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:110 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:233
  197 #: ../gnomine/gnomine.c:760 ../gnotravex/gnotravex.c:1711
  198 #: ../gnotski/gnotski.c:411 ../gtali/gyahtzee.c:713 ../iagno/gnothello.c:765
  199 #: ../lightsoff/data/lightsoff.ui.h:3 ../mahjongg/mahjongg.c:1194
  200 #: ../swell-foop/data/swell-foop.ui.h:3
  201 msgid "_Help"
  202 msgstr "Помо_щ"
  203 
  204 #. Save menu item
  205 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:26
  206 msgid "_Resign"
  207 msgstr "_Предаване"
  208 
  209 #. Settings menu item
  210 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:28 ../glines/glines.c:1640
  211 #: ../gnect/src/main.c:1189 ../gnibbles/main.c:602 ../gnobots2/menu.c:69
  212 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:109 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:224
  213 #: ../gnomine/gnomine.c:759 ../gnotravex/gnotravex.c:1709
  214 #: ../gtali/gyahtzee.c:712 ../iagno/gnothello.c:764
  215 #: ../mahjongg/mahjongg.c:1193
  216 msgid "_Settings"
  217 msgstr "_Настройки"
  218 
  219 #. Undo move menu item
  220 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:30 ../libgames-support/games-stock.c:261
  221 msgid "_Undo Move"
  222 msgstr "_Отмяна на ход"
  223 
  224 #. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of thirty minutes
  225 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:2
  226 msgid "30 minutes"
  227 msgstr "30 минути"
  228 
  229 #. Preferences Dialog: Check box for selecting if 3D view is available
  230 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:4
  231 msgid "3_D Chess View"
  232 msgstr "_Тримерен режим"
  233 
  234 #. Preferences Dialog: Label before board orientation combo box
  235 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:6
  236 msgid "Board Orientation:"
  237 msgstr "Ориентация на дъската:"
  238 
  239 #. Preferences dialog: Label to notify user that the settings are applied for the next game
  240 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:8
  241 msgid "Changes will take effect for the next game."
  242 msgstr "Промените влизат в сила следващата игра."
  243 
  244 #. Preferences Dialog: Combo box entry for custom game timer
  245 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:10
  246 msgid "Custom"
  247 msgstr "Друго време"
  248 
  249 #. Preferences Dialog: Label before promotion type combo box
  250 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:12
  251 msgid "Difficulty:"
  252 msgstr "Трудност:"
  253 
  254 #. Preferences Dialog: Combo box entry for fancy theme
  255 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:14
  256 msgid "Fancy"
  257 msgstr "Усложнен"
  258 
  259 #. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of five minutes
  260 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:16
  261 msgid "Five minutes"
  262 msgstr "5 минути"
  263 
  264 #. Preferences Dialog: Tab title for game preferences
  265 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:18 ../gnect/src/prefs.c:301
  266 #: ../gnibbles/preferences.c:237 ../gnobots2/properties.c:499
  267 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:596 ../iagno/properties.c:396
  268 msgid "Game"
  269 msgstr "Игра"
  270 
  271 #. New Game Dialog: Label before game timer settings
  272 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:20
  273 msgid "Game Duration:"
  274 msgstr "Продължителност на играта:"
  275 
  276 #. Preferences Dialog: Label before move format combo box
  277 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:22
  278 msgid "Move Format:"
  279 msgstr "Формат на ходовете"
  280 
  281 #. Preferences Dialog: Combo box entry for no game timer
  282 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:24
  283 msgid "No limit"
  284 msgstr "Без ограничение"
  285 
  286 #. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of one hour
  287 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:26
  288 msgid "One hour"
  289 msgstr "60 минути"
  290 
  291 #. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of one minute
  292 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:28
  293 msgid "One minute"
  294 msgstr "1 минута"
  295 
  296 #. Preferences Dialog: Label before opposing player combo box
  297 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:30
  298 msgid "Opposing Player:"
  299 msgstr "Опонент:"
  300 
  301 #. Preferences Dialog: Label before piece style combo box
  302 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:32
  303 msgid "Piece Style:"
  304 msgstr "Стил на фигурите:"
  305 
  306 #. Preferences Dialog: Label before player side (white/black) combo box
  307 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:34
  308 msgid "Play as:"
  309 msgstr "Игра с:"
  310 
  311 #. Title for preferences dialog
  312 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:36 ../glines/glines.c:195
  313 #: ../mahjongg/mahjongg.c:139
  314 msgid "Preferences"
  315 msgstr "Настройки"
  316 
  317 #. Preferences Dialog: Label before promotion type combo box
  318 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:38
  319 msgid "Promotion Type:"
  320 msgstr "Замяна на пешка с:"
  321 
  322 #. Preferences Dialog: Check box for selecting if history browser is visible
  323 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:40
  324 msgid "Show _History"
  325 msgstr "_История"
  326 
  327 #. Preferences Dialog: Check box for selecting if toolbar is visible
  328 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:42 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:254
  329 msgid "Show _Toolbar"
  330 msgstr "_Лента с инструменти"
  331 
  332 #. Preferences Dialog: Combo box entry for simple theme
  333 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:44
  334 msgid "Simple"
  335 msgstr "Опростен"
  336 
  337 #. Preferences Dialog: Title of appearance options tab
  338 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:46
  339 msgid "_Appearance"
  340 msgstr "_Изглед"
  341 
  342 #. Preferences Dialog: Check box for selecting if board numbering is visible
  343 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:48
  344 msgid "_Board Numbering"
  345 msgstr "_Номерация на дъската"
  346 
  347 #. Preferences Dialog: Check box for selecting if move hints are visible
  348 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:50
  349 msgid "_Move Hints"
  350 msgstr "_Съвети за ходовете"
  351 
  352 #. Preferences Dialog: Check box for selecting if the 3D view is smoothed (anti-aliased)
  353 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:52
  354 msgid "_Smooth Display"
  355 msgstr "_Заглаждане"
  356 
  357 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to long figurine notation (FAN)
  358 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:54
  359 msgctxt "chess-move-format"
  360 msgid "Figurine"
  361 msgstr "С фигури"
  362 
  363 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to human readable descriptions
  364 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:56
  365 msgctxt "chess-move-format"
  366 msgid "Human"
  367 msgstr "Човешки"
  368 
  369 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to long algebraic (LAN)
  370 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:58
  371 msgctxt "chess-move-format"
  372 msgid "Long Algebraic"
  373 msgstr "Дълъг алгебричен"
  374 
  375 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to standard algebraic (SAN)
  376 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:60
  377 msgctxt "chess-move-format"
  378 msgid "Standard Algebraic"
  379 msgstr "Стандартен алгебричен"
  380 
  381 #. Preferences Dialog: Combo box entry for human opponent
  382 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:62
  383 msgctxt "chess-opponent"
  384 msgid "Human"
  385 msgstr "Човек"
  386 
  387 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the promition type to a bishop
  388 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:64
  389 msgctxt "chess-piece"
  390 msgid "Bishop"
  391 msgstr "Офицер"
  392 
  393 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the promition type to a knight
  394 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:66
  395 msgctxt "chess-piece"
  396 msgid "Knight"
  397 msgstr "Кон"
  398 
  399 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the promition type to a queen
  400 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:68
  401 msgctxt "chess-piece"
  402 msgid "Queen"
   73"Избор дали да се влачат картите или да се натиска върху източника и след "
   74"това върху целта."
   75
   76#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:7
   77msgid "Sound"
   78msgstr "Звук"
   79
   80#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:8
   81msgid "Statistics of games played"
   82msgstr "Статистика за играните игри"
   83
   84#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:9
   85msgid "The game file to use"
   86msgstr "Използван файл с игра"
   87
   88#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:10
   89msgid "The name of the file with the graphics for the cards."
   90msgstr "Името на файла с графиките за картите."
   91
   92#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:11
   93msgid "The name of the scheme file containing the solitaire game to play."
   94msgstr "Името на файл на Scheme съдържащ пасиансите."
   95
   96#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:12
   97msgid "Theme file name"
   98msgstr "Име на файла с темата"
   99
   100#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:13
   101msgid "Whether or not to animate card moves."
   102msgstr "Дали движенията на картите да са анимирани."
   103
   104#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:14
   105msgid "Whether or not to play event sounds."
   106msgstr "Дали да се изпълняват звуци при събития."
   107
   108#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:15
   109msgid "Whether or not to show the status bar"
   110msgstr "Дали да бъде показана лентата за състоянието"
   111
   112#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:16
   113msgid "Whether or not to show the toolbar"
   114msgstr "Дали да бъде показана лентата с инструменти"
   115
   116#. Now construct the window contents
   117#: ../src/ar-game-chooser.c:187 ../src/window.c:2188
   118msgid "Select Game"
   119msgstr "Избор на игра"
   120
   121#: ../src/ar-game-chooser.c:201
   122msgid "_Select"
   123msgstr "_Избор"
   124
   125#. Translators: this is the name of a type of card slot
   126#: ../src/game.c:1356
   127msgctxt "slot type"
   128msgid "foundation"
   129msgstr "основа"
   130
   131#. Translators: this is the name of a type of card slot
   132#: ../src/game.c:1360
   133msgctxt "slot type"
   134msgid "reserve"
   135msgstr "запазени"
   136
   137#. Translators: this is the name of a type of card slot
   138#: ../src/game.c:1364
   139msgctxt "slot type"
   140msgid "stock"
   141msgstr "куп"
   142
   143#. Translators: this is the name of a type of card slot
   144#: ../src/game.c:1368
   145msgctxt "slot type"
   146msgid "tableau"
   147msgstr "маса"
   148
   149#. Translators: this is the name of a type of card slot
   150#: ../src/game.c:1372
   151msgctxt "slot type"
   152msgid "waste"
   153msgstr "боклук"
   154
   155#. Translators: %s is the name of the card; "foundation" is the name of a type of card slot
   156#: ../src/game.c:1404
   157#, c-format
   158msgctxt "slot hint"
   159msgid "%s on foundation"
   160msgstr "%s от основата"
   161
   162#. Translators: %s is the name of the card; "reserve" is the name of a type of card slot
   163#: ../src/game.c:1408
   164#, c-format
   165msgctxt "slot hint"
   166msgid "%s on reserve"
   167msgstr "%s от запазените"
   168
   169#. Translators: %s is the name of the card; "stock" is the name of a type of card slot
   170#: ../src/game.c:1412
   171#, c-format
   172msgctxt "slot hint"
   173msgid "%s on stock"
   174msgstr "%s от купа"
   175
   176#. Translators: %s is the name of the card; "tableau" is the name of a type of card slot
   177#: ../src/game.c:1416
   178#, c-format
   179msgctxt "slot hint"
   180msgid "%s on tableau"
   181msgstr "%s от масата"
   182
   183#. Translators: %s is the name of the card; "waste" is the name of a type of card slot
   184#: ../src/game.c:1420
   185#, c-format
   186msgctxt "slot hint"
   187msgid "%s on waste"
   188msgstr "%s от боклука"
   189
   190#: ../src/game.c:2100
   191msgid "This game does not have hint support yet."
   192msgstr "Играта все още не поддържа съвети."
   193
   194#. Both %s are card names
   195#. The first %s is a card name, the 2nd %s a sentence fragment.
   196#. * Yes, we know this is bad for i18n.
   197#.
   198#: ../src/game.c:2135 ../src/game.c:2161
   199#, c-format
   200msgid "Move %s onto %s."
   201msgstr "Преместване на %s върху %s."
   202
   203#: ../src/game.c:2182
   204#, c-format
   205msgid "You are searching for a %s."
   206msgstr "Търсене на %s."
   207
   208#: ../src/game.c:2186
   209msgid "This game is unable to provide a hint."
   210msgstr "Играта няма съвети."
   211
   212#. This is a generated file; DO NOT EDIT
   213#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   214#. If there is an established standard name for this game in your
   215#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   216#. freely, literally, or not at all, at your option.
   217#.
   218#: ../src/game-names.h:7
   219msgid "Accordion"
   220msgstr "Акордеон"
   221
   222#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   223#. If there is an established standard name for this game in your
   224#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   225#. freely, literally, or not at all, at your option.
   226#.
   227#: ../src/game-names.h:14
   228msgid "Agnes"
   229msgstr "Агнес"
   230
   231#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   232#. If there is an established standard name for this game in your
   233#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   234#. freely, literally, or not at all, at your option.
   235#.
   236#: ../src/game-names.h:21
   237msgid "Athena"
   238msgstr "Атина"
   239
   240#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   241#. If there is an established standard name for this game in your
   242#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   243#. freely, literally, or not at all, at your option.
   244#.
   245#: ../src/game-names.h:28
   246msgid "Auld Lang Syne"
   247msgstr "Доброто старо време"
   248
   249#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   250#. If there is an established standard name for this game in your
   251#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   252#. freely, literally, or not at all, at your option.
   253#.
   254#: ../src/game-names.h:35
   255msgid "Aunt Mary"
   256msgstr "Леля Мери"
   257
   258#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   259#. If there is an established standard name for this game in your
   260#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   261#. freely, literally, or not at all, at your option.
   262#.
   263#: ../src/game-names.h:42
   264msgid "Backbone"
   265msgstr "Гръбнак"
   266
   267#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   268#. If there is an established standard name for this game in your
   269#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   270#. freely, literally, or not at all, at your option.
   271#.
   272#: ../src/game-names.h:49
   273msgid "Bakers Dozen"
   274msgstr "Дузината на Бейкър"
   275
   276#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   277#. If there is an established standard name for this game in your
   278#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   279#. freely, literally, or not at all, at your option.
   280#.
   281#: ../src/game-names.h:56
   282msgid "Bakers Game"
   283msgstr "Играта на Бейкър"
   284
   285#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   286#. If there is an established standard name for this game in your
   287#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   288#. freely, literally, or not at all, at your option.
   289#.
   290#: ../src/game-names.h:63
   291msgid "Bear River"
   292msgstr "Меча река"
   293
   294#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   295#. If there is an established standard name for this game in your
   296#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   297#. freely, literally, or not at all, at your option.
   298#.
   299#: ../src/game-names.h:70
   300msgid "Beleaguered Castle"
   301msgstr "Обсаденият замък"
   302
   303#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   304#. If there is an established standard name for this game in your
   305#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   306#. freely, literally, or not at all, at your option.
   307#.
   308#: ../src/game-names.h:77
   309msgid "Block Ten"
   310msgstr "Блокирай 10"
   311
   312#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   313#. If there is an established standard name for this game in your
   314#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   315#. freely, literally, or not at all, at your option.
   316#.
   317#: ../src/game-names.h:84
   318msgid "Bristol"
   319msgstr "Бристол"
   320
   321#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   322#. If there is an established standard name for this game in your
   323#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   324#. freely, literally, or not at all, at your option.
   325#.
   326#: ../src/game-names.h:91
   327msgid "Camelot"
   328msgstr "Камелот"
   329
   330#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   331#. If there is an established standard name for this game in your
   332#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   333#. freely, literally, or not at all, at your option.
   334#.
   335#: ../src/game-names.h:98
   336msgid "Canfield"
   337msgstr "Кенфийлд"
   338
   339#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   340#. If there is an established standard name for this game in your
   341#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   342#. freely, literally, or not at all, at your option.
   343#.
   344#: ../src/game-names.h:105
   345msgid "Carpet"
   346msgstr "Килим"
   347
   348#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   349#. If there is an established standard name for this game in your
   350#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   351#. freely, literally, or not at all, at your option.
   352#.
   353#: ../src/game-names.h:112
   354msgid "Chessboard"
   355msgstr "Шахматна дъска"
   356
   357#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   358#. If there is an established standard name for this game in your
   359#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   360#. freely, literally, or not at all, at your option.
   361#.
   362#: ../src/game-names.h:119
   363msgid "Clock"
   364msgstr "Часовник"
   365
   366#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   367#. If there is an established standard name for this game in your
   368#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   369#. freely, literally, or not at all, at your option.
   370#.
   371#: ../src/game-names.h:126
   372msgid "Cover"
   373msgstr "Покривало"
   374
   375#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   376#. If there is an established standard name for this game in your
   377#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   378#. freely, literally, or not at all, at your option.
   379#.
   380#: ../src/game-names.h:133
   381msgid "Cruel"
   382msgstr "Жестоко"
   383
   384#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   385#. If there is an established standard name for this game in your
   386#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   387#. freely, literally, or not at all, at your option.
   388#.
   389#: ../src/game-names.h:140
   390msgid "Diamond Mine"
   391msgstr "Диамантена мина"
   392
   393#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   394#. If there is an established standard name for this game in your
   395#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   396#. freely, literally, or not at all, at your option.
   397#.
   398#: ../src/game-names.h:147
   399msgid "Doublets"
   400msgstr "Чифтове"
   401
   402#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   403#. If there is an established standard name for this game in your
   404#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   405#. freely, literally, or not at all, at your option.
   406#.
   407#: ../src/game-names.h:154
   408msgid "Eagle Wing"
   409msgstr "Орлово крило"
   410
   411#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   412#. If there is an established standard name for this game in your
   413#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   414#. freely, literally, or not at all, at your option.
   415#.
   416#: ../src/game-names.h:161
   417msgid "Easthaven"
   418msgstr "Ийстхевън"
   419
   420#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   421#. If there is an established standard name for this game in your
   422#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   423#. freely, literally, or not at all, at your option.
   424#.
   425#: ../src/game-names.h:168
   426msgid "Eight Off"
   427msgstr "8 вън"
   428
   429#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   430#. If there is an established standard name for this game in your
   431#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   432#. freely, literally, or not at all, at your option.
   433#.
   434#: ../src/game-names.h:175
   435msgid "Elevator"
   436msgstr "Асансьор"
   437
   438#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   439#. If there is an established standard name for this game in your
   440#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   441#. freely, literally, or not at all, at your option.
   442#.
   443#: ../src/game-names.h:182
   444msgid "Eliminator"
   445msgstr "Елиминатор"
   446
   447#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   448#. If there is an established standard name for this game in your
   449#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   450#. freely, literally, or not at all, at your option.
   451#.
   452#: ../src/game-names.h:189
   453msgid "Escalator"
   454msgstr "Ескалатор"
   455
   456#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   457#. If there is an established standard name for this game in your
   458#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   459#. freely, literally, or not at all, at your option.
   460#.
   461#: ../src/game-names.h:196
   462msgid "First Law"
   463msgstr "Първи закон"
   464
   465#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   466#. If there is an established standard name for this game in your
   467#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   468#. freely, literally, or not at all, at your option.
   469#.
   470#: ../src/game-names.h:203
   471msgid "Fortress"
   472msgstr "Укрепление"
   473
   474#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   475#. If there is an established standard name for this game in your
   476#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   477#. freely, literally, or not at all, at your option.
   478#.
   479#: ../src/game-names.h:210
   480msgid "Fortunes"
   481msgstr "Съдби"
   482
   483#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   484#. If there is an established standard name for this game in your
   485#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   486#. freely, literally, or not at all, at your option.
   487#.
   488#: ../src/game-names.h:217
   489msgid "Forty Thieves"
   490msgstr "Четиридесет крадци"
   491
   492#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   493#. If there is an established standard name for this game in your
   494#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   495#. freely, literally, or not at all, at your option.
   496#.
   497#: ../src/game-names.h:224
   498msgid "Fourteen"
   499msgstr "Четиринадесет"
   500
   501#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   502#. If there is an established standard name for this game in your
   503#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   504#. freely, literally, or not at all, at your option.
   505#.
   506#: ../src/game-names.h:231
   507msgid "Freecell"
   508msgstr "Свободна клетка"
   509
   510#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   511#. If there is an established standard name for this game in your
   512#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   513#. freely, literally, or not at all, at your option.
   514#.
   515#: ../src/game-names.h:238
   516msgid "Gaps"
   517msgstr "Празнини"
   518
   519#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   520#. If there is an established standard name for this game in your
   521#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   522#. freely, literally, or not at all, at your option.
   523#.
   524#: ../src/game-names.h:245
   525msgid "Gay Gordons"
   526msgstr "Гей Гордънс"
   527
   528#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   529#. If there is an established standard name for this game in your
   530#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   531#. freely, literally, or not at all, at your option.
   532#.
   533#: ../src/game-names.h:252
   534msgid "Giant"
   535msgstr "Гигант"
   536
   537#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   538#. If there is an established standard name for this game in your
   539#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   540#. freely, literally, or not at all, at your option.
   541#.
   542#: ../src/game-names.h:259
   543msgid "Glenwood"
   544msgstr "Гленуд"
   545
   546#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   547#. If there is an established standard name for this game in your
   548#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   549#. freely, literally, or not at all, at your option.
   550#.
   551#: ../src/game-names.h:266
   552msgid "Gold Mine"
   553msgstr "Златна мина"
   554
   555#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   556#. If there is an established standard name for this game in your
   557#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   558#. freely, literally, or not at all, at your option.
   559#.
   560#: ../src/game-names.h:273
   561msgid "Golf"
   562msgstr "Голф"
   563
   564#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   565#. If there is an established standard name for this game in your
   566#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   567#. freely, literally, or not at all, at your option.
   568#.
   569#: ../src/game-names.h:280
   570msgid "Gypsy"
   571msgstr "Циганин"
   572
   573#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   574#. If there is an established standard name for this game in your
   575#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   576#. freely, literally, or not at all, at your option.
   577#.
   578#: ../src/game-names.h:287
   579msgid "Helsinki"
   580msgstr "Хелзинки"
   581
   582#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   583#. If there is an established standard name for this game in your
   584#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   585#. freely, literally, or not at all, at your option.
   586#.
   587#: ../src/game-names.h:294
   588msgid "Hopscotch"
  403589msgstr "Дама"
  404590
  405 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the promition type to a rook
  406 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:70
  407 msgctxt "chess-piece"
  408 msgid "Rook"
  409 msgstr "Топ"
  410 
  411 #. Preferences Dialog: Combo box entry for playing as black
  412 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:72
  413 msgctxt "chess-player"
  414 msgid "Black"
  415 msgstr "Черни"
  416 
  417 #. Preferences Dialog: Combo box entry for playing as white
  418 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:74
  419 msgctxt "chess-player"
  420 msgid "White"
  421 msgstr "Бели"
  422 
  423 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation to the black side
  424 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:76
  425 msgctxt "chess-side"
  426 msgid "Black Side"
  427 msgstr "Страната на черните"
  428 
  429 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation to the side the current active player is on
  430 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:78
  431 msgctxt "chess-side"
  432 msgid "Current Player"
  433 msgstr "Текущия играч"
  434 
  435 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation face to face mode where opponents are looking at the same screen from opposite sides (e.g. with a tablet)
  436 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:80
  437 msgctxt "chess-side"
  438 msgid "Face to Face"
  439 msgstr "Един срещу друг"
  440 
  441 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation to the side the human player is on
  442 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:82
  443 msgctxt "chess-side"
  444 msgid "Human Side"
  445 msgstr "Страната на човека"
  446 
  447 #. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation to the white side
  448 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:84
  449 msgctxt "chess-side"
  450 msgid "White Side"
  451 msgstr "Страната на белите"
  452 
  453 #. Preferences Dialog: Combo box entry for easy game difficulty
  454 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:86 ../gtali/setup.c:347
  455 msgctxt "difficulty"
  456 msgid "Easy"
  457 msgstr "Лесна"
  458 
  459 #. Preferences Dialog: Combo box entry for hard game difficulty
  460 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:88 ../gtali/setup.c:349
  461 msgctxt "difficulty"
  462 msgid "Hard"
  463 msgstr "Трудна"
  464 
  465 #. Preferences Dialog: Combo box entry for normal game difficulty
  466 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:90
  467 msgctxt "difficulty"
  468 msgid "Normal"
  469 msgstr "Нормална"
  470 
  471 #. Title of the main window
  472 #: ../glchess/glchess.desktop.in.in.h:1 ../glchess/src/glchess.vala:221
  473 msgid "Chess"
  474 msgstr "Шах"
  475 
  476 #: ../glchess/glchess.desktop.in.in.h:2
  477 msgid "Play the classic two-player boardgame of chess"
  478 msgstr "Класическата игра на шах за двама"
  479 
  480 #. Title of the window when explicitly loaded a file. The first argument is the
  481 #. * base name of the file (e.g. test.pgn), the second argument is the directory
  482 #. * (e.g. /home/fred)
  483 #: ../glchess/src/glchess.vala:229
   591#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   592#. If there is an established standard name for this game in your
   593#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   594#. freely, literally, or not at all, at your option.
   595#.
   596#: ../src/game-names.h:301
   597msgid "Isabel"
   598msgstr "Изабел"
   599
   600#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   601#. If there is an established standard name for this game in your
   602#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   603#. freely, literally, or not at all, at your option.
   604#.
   605#: ../src/game-names.h:308
   606msgid "Jamestown"
   607msgstr "Джеймстаун"
   608
   609#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   610#. If there is an established standard name for this game in your
   611#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   612#. freely, literally, or not at all, at your option.
   613#.
   614#: ../src/game-names.h:315
   615msgid "Jumbo"
   616msgstr "Джъмбо"
   617
   618#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   619#. If there is an established standard name for this game in your
   620#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   621#. freely, literally, or not at all, at your option.
   622#.
   623#: ../src/game-names.h:322
   624msgid "Kansas"
   625msgstr "Канзас"
   626
   627#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   628#. If there is an established standard name for this game in your
   629#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   630#. freely, literally, or not at all, at your option.
   631#.
   632#: ../src/game-names.h:329
   633msgid "King Albert"
   634msgstr "Крал Албърт"
   635
   636#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   637#. If there is an established standard name for this game in your
   638#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   639#. freely, literally, or not at all, at your option.
   640#.
   641#: ../src/game-names.h:336
   642msgid "Kings Audience"
   643msgstr "Кралска публика"
   644
   645#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   646#. If there is an established standard name for this game in your
   647#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   648#. freely, literally, or not at all, at your option.
   649#.
   650#: ../src/game-names.h:343
   651msgid "Klondike"
   652msgstr "Клондайк"
   653
   654#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   655#. If there is an established standard name for this game in your
   656#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   657#. freely, literally, or not at all, at your option.
   658#.
   659#: ../src/game-names.h:350
   660msgid "Klondike Three Decks"
   661msgstr "Клондайк с три тестета"
   662
   663#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   664#. If there is an established standard name for this game in your
   665#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   666#. freely, literally, or not at all, at your option.
   667#.
   668#: ../src/game-names.h:357
   669msgid "Labyrinth"
   670msgstr "Лабиринт"
   671
   672#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   673#. If there is an established standard name for this game in your
   674#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   675#. freely, literally, or not at all, at your option.
   676#.
   677#: ../src/game-names.h:364
   678msgid "Lady Jane"
   679msgstr "Лейди Джейн"
   680
   681#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   682#. If there is an established standard name for this game in your
   683#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   684#. freely, literally, or not at all, at your option.
   685#.
   686#: ../src/game-names.h:371
   687msgid "Maze"
   688msgstr "Плетеница"
   689
   690#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   691#. If there is an established standard name for this game in your
   692#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   693#. freely, literally, or not at all, at your option.
   694#.
   695#: ../src/game-names.h:378
   696msgid "Monte Carlo"
   697msgstr "Монте Карло"
   698
   699#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   700#. If there is an established standard name for this game in your
   701#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   702#. freely, literally, or not at all, at your option.
   703#.
   704#: ../src/game-names.h:385
   705msgid "Napoleons Tomb"
   706msgstr "Гробницата на Наполеон"
   707
   708#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   709#. If there is an established standard name for this game in your
   710#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   711#. freely, literally, or not at all, at your option.
   712#.
   713#: ../src/game-names.h:392
   714msgid "Neighbor"
   715msgstr "Съсед"
   716
   717#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   718#. If there is an established standard name for this game in your
   719#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   720#. freely, literally, or not at all, at your option.
   721#.
   722#: ../src/game-names.h:399
   723msgid "Odessa"
   724msgstr "Одеса"
   725
   726#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   727#. If there is an established standard name for this game in your
   728#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   729#. freely, literally, or not at all, at your option.
   730#.
   731#: ../src/game-names.h:406
   732msgid "Osmosis"
   733msgstr "Осмоза"
   734
   735#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   736#. If there is an established standard name for this game in your
   737#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   738#. freely, literally, or not at all, at your option.
   739#.
   740#: ../src/game-names.h:413
   741msgid "Peek"
   742msgstr "Поглед"
   743
   744#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   745#. If there is an established standard name for this game in your
   746#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   747#. freely, literally, or not at all, at your option.
   748#.
   749#: ../src/game-names.h:420
   750msgid "Pileon"
   751msgstr "Пайлън"
   752
   753#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   754#. If there is an established standard name for this game in your
   755#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   756#. freely, literally, or not at all, at your option.
   757#.
   758#: ../src/game-names.h:427
   759msgid "Plait"
   760msgstr "Плитка"
   761
   762#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   763#. If there is an established standard name for this game in your
   764#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   765#. freely, literally, or not at all, at your option.
   766#.
   767#: ../src/game-names.h:434
   768msgid "Poker"
   769msgstr "Покер"
   770
   771#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   772#. If there is an established standard name for this game in your
   773#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   774#. freely, literally, or not at all, at your option.
   775#.
   776#: ../src/game-names.h:441
   777msgid "Quatorze"
   778msgstr "Четиринадесет (фр.)"
   779
   780#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   781#. If there is an established standard name for this game in your
   782#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   783#. freely, literally, or not at all, at your option.
   784#.
   785#: ../src/game-names.h:448
   786msgid "Royal East"
   787msgstr "Кралски изток"
   788
   789#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   790#. If there is an established standard name for this game in your
   791#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   792#. freely, literally, or not at all, at your option.
   793#.
   794#: ../src/game-names.h:455
   795msgid "Saratoga"
   796msgstr "Саратога"
   797
   798#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   799#. If there is an established standard name for this game in your
   800#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   801#. freely, literally, or not at all, at your option.
   802#.
   803#: ../src/game-names.h:462
   804msgid "Scorpion"
   805msgstr "Скорпион"
   806
   807#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   808#. If there is an established standard name for this game in your
   809#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   810#. freely, literally, or not at all, at your option.
   811#.
   812#: ../src/game-names.h:469
   813msgid "Scuffle"
   814msgstr "Схватка"
   815
   816#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   817#. If there is an established standard name for this game in your
   818#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   819#. freely, literally, or not at all, at your option.
   820#.
   821#: ../src/game-names.h:476
   822msgid "Seahaven"
   823msgstr "Сийхевън"
   824
   825#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   826#. If there is an established standard name for this game in your
   827#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   828#. freely, literally, or not at all, at your option.
   829#.
   830#: ../src/game-names.h:483
   831msgid "Sir Tommy"
   832msgstr "Сър Томи"
   833
   834#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   835#. If there is an established standard name for this game in your
   836#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   837#. freely, literally, or not at all, at your option.
   838#.
   839#: ../src/game-names.h:490
   840msgid "Sol"
   841msgstr "Слънце"
   842
   843#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   844#. If there is an established standard name for this game in your
   845#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   846#. freely, literally, or not at all, at your option.
   847#.
   848#: ../src/game-names.h:497
   849msgid "Spider"
   850msgstr "Паяк"
   851
   852#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   853#. If there is an established standard name for this game in your
   854#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   855#. freely, literally, or not at all, at your option.
   856#.
   857#: ../src/game-names.h:504
   858msgid "Spider Three Decks"
   859msgstr "Паяк с три тестета"
   860
   861#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   862#. If there is an established standard name for this game in your
   863#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   864#. freely, literally, or not at all, at your option.
   865#.
   866#: ../src/game-names.h:511
   867msgid "Spiderette"
   868msgstr "Паячка"
   869
   870#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   871#. If there is an established standard name for this game in your
   872#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   873#. freely, literally, or not at all, at your option.
   874#.
   875#: ../src/game-names.h:518
   876msgid "Straight Up"
   877msgstr "Право нагоре"
   878
   879#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   880#. If there is an established standard name for this game in your
   881#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   882#. freely, literally, or not at all, at your option.
   883#.
   884#: ../src/game-names.h:525
   885msgid "Streets And Alleys"
   886msgstr "Улици и алеи"
   887
   888#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   889#. If there is an established standard name for this game in your
   890#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   891#. freely, literally, or not at all, at your option.
   892#.
   893#: ../src/game-names.h:532
   894msgid "Template"
   895msgstr "Шаблон"
   896
   897#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   898#. If there is an established standard name for this game in your
   899#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   900#. freely, literally, or not at all, at your option.
   901#.
   902#: ../src/game-names.h:539
   903msgid "Ten Across"
   904msgstr "10 по дължина"
   905
   906#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   907#. If there is an established standard name for this game in your
   908#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   909#. freely, literally, or not at all, at your option.
   910#.
   911#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
   912#: ../src/game-names.h:546 ../games/terrace.scm.h:20
   913msgid "Terrace"
   914msgstr "Тераса"
   915
   916#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   917#. If there is an established standard name for this game in your
   918#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   919#. freely, literally, or not at all, at your option.
   920#.
   921#: ../src/game-names.h:553
   922msgid "Thieves"
   923msgstr "Крадци"
   924
   925#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   926#. If there is an established standard name for this game in your
   927#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   928#. freely, literally, or not at all, at your option.
   929#.
   930#: ../src/game-names.h:560
   931msgid "Thirteen"
   932msgstr "Тринадесет"
   933
   934#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   935#. If there is an established standard name for this game in your
   936#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   937#. freely, literally, or not at all, at your option.
   938#.
   939#: ../src/game-names.h:567
   940msgid "Thumb And Pouch"
   941msgstr "Палец и кесия"
   942
   943#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   944#. If there is an established standard name for this game in your
   945#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   946#. freely, literally, or not at all, at your option.
   947#.
   948#: ../src/game-names.h:574
   949msgid "Treize"
   950msgstr "Тринадесет (фр.)"
   951
   952#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   953#. If there is an established standard name for this game in your
   954#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   955#. freely, literally, or not at all, at your option.
   956#.
   957#: ../src/game-names.h:581
   958msgid "Triple Peaks"
   959msgstr "Тройни върхове"
   960
   961#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   962#. If there is an established standard name for this game in your
   963#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   964#. freely, literally, or not at all, at your option.
   965#.
   966#: ../src/game-names.h:588
   967msgid "Union Square"
   968msgstr "Площад „Единство“"
   969
   970#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   971#. If there is an established standard name for this game in your
   972#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   973#. freely, literally, or not at all, at your option.
   974#.
   975#: ../src/game-names.h:595
   976msgid "Valentine"
   977msgstr "Валентина"
   978
   979#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   980#. If there is an established standard name for this game in your
   981#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   982#. freely, literally, or not at all, at your option.
   983#.
   984#: ../src/game-names.h:602
   985msgid "Westhaven"
   986msgstr "Уестхевън"
   987
   988#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   989#. If there is an established standard name for this game in your
   990#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   991#. freely, literally, or not at all, at your option.
   992#.
   993#: ../src/game-names.h:609
   994msgid "Whitehead"
   995msgstr "Уайтхед"
   996
   997#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   998#. If there is an established standard name for this game in your
   999#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   1000#. freely, literally, or not at all, at your option.
   1001#.
   1002#: ../src/game-names.h:616
   1003msgid "Will O The Wisp"
   1004msgstr "Уил О Дъ Уисп"
   1005
   1006#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   1007#. If there is an established standard name for this game in your
   1008#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   1009#. freely, literally, or not at all, at your option.
   1010#.
   1011#: ../src/game-names.h:623
   1012msgid "Yield"
   1013msgstr "Печалба"
   1014
   1015#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   1016#. If there is an established standard name for this game in your
   1017#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   1018#. freely, literally, or not at all, at your option.
   1019#.
   1020#: ../src/game-names.h:630
   1021msgid "Yukon"
   1022msgstr "Юкон"
   1023
   1024#. Translators: this string is the name of a game of patience.
   1025#. If there is an established standard name for this game in your
   1026#. locale, use that; otherwise you can translate this string
   1027#. freely, literally, or not at all, at your option.
   1028#.
   1029#: ../src/game-names.h:637
   1030msgid "Zebra"
   1031msgstr "Зебра"
   1032
   1033#. String reserve
   1034#: ../src/sol.c:47
   1035msgid "Solitaire"
   1036msgstr "Пасианс"
   1037
   1038#: ../src/sol.c:48
   1039msgid "GNOME Solitaire"
   1040msgstr "Пасианс за GNOME"
   1041
   1042#: ../src/sol.c:49
   1043msgid "About Solitaire"
   1044msgstr "Относно пасианса"
   1045
   1046#: ../src/sol.c:105
   1047msgid "Select the game type to play"
   1048msgstr "Избор на вида игра"
   1049
   1050#: ../src/sol.c:105
   1051msgid "NAME"
   1052msgstr "ИМЕ"
   1053
   1054#: ../src/sol.c:154 ../src/window.c:393 ../src/window.c:1834
   1055msgid "AisleRiot"
   1056msgstr "Пасианси"
   1057
   1058#. Translators: this is the total number of won games
   1059#: ../src/stats-dialog.c:148
   1060msgid "Wins:"
   1061msgstr "Победи:"
   1062
   1063#. Translators: this is the number of games played
   1064#: ../src/stats-dialog.c:150
   1065msgid "Total:"
   1066msgstr "Общо:"
   1067
   1068#. Translators: this is the percentage of games won out of all games played
   1069#: ../src/stats-dialog.c:152
   1070msgid "Percentage:"
   1071msgstr "Процент:"
   1072
   1073#. Translators: this is the section title of a section which contains the n
   1074#. * number of games played, number of games won, and the ratio of these 2 numbers.
   1075#.
   1076#: ../src/stats-dialog.c:156
   1077msgid "Wins"
   1078msgstr "Победи"
   1079
   1080#. Translators: this is the best time of all wins
   1081#: ../src/stats-dialog.c:163
   1082msgid "Best:"
   1083msgstr "Най-добре:"
   1084
   1085#. Translators: this is the worst time of all wins
   1086#: ../src/stats-dialog.c:165
   1087msgid "Worst:"
   1088msgstr "Най-зле:"
   1089
   1090#. Translators: this is the section title of a section containing the
   1091#. * best and worst time taken to win a game.
   1092#.
   1093#: ../src/stats-dialog.c:169
   1094msgid "Time"
   1095msgstr "Време"
   1096
   1097#: ../src/stats-dialog.c:199
   1098msgid "Statistics"
   1099msgstr "Статистика"
   1100
   1101#. Translators: Translate this to "%Id" if you want to use localised digits,
   1102#. * and to "%d" otherwise. Do not translate it to anything else!
   1103#.
   1104#: ../src/stats-dialog.c:213 ../src/stats-dialog.c:219
  4841105#, c-format
  485 msgid "%1$s (%2$s) - Chess"
  486 msgstr "%1$s (%2$s) — шах"
  487 
  488 #. Move History Combo: Go to the start of the game
  489 #: ../glchess/src/glchess.vala:238
  490 msgid "Game Start"
  491 msgstr "Начало на играта"
  492 
  493 #. Note there are no move formats for pieces taking kings and this is not allowed in Chess rules
  494 #. Human Move String: Description of a white pawn moving from %1$s to %2s, e.g. 'c2 to c4'
  495 #: ../glchess/src/glchess.vala:450
   1106msgid "%d"
   1107msgstr "%d"
   1108
   1109#. Translators: Translate the "%d" in this string this to "%Id" if you
   1110#. * want to use localised digits, and to "%d" otherwise.
   1111#. * Do not translate the "%d" part to anything else!
   1112#. * You may translate the "%%" part to use any other percent character(s)
   1113#. * instead, or leave it as "%%". If you chose a character other than
   1114#. * "%" (U+0025 PERCENT SIGN) you do NOT need to escape it with another "%"!
   1115#.
   1116#: ../src/stats-dialog.c:230
  4961117#, c-format
  497 msgid "White pawn moves from %1$s to %2$s"
  498 msgstr "Бялата пешка се мести от %1$s на %2$s"
  499 
  500 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a pawn at %2$s
  501 #: ../glchess/src/glchess.vala:452
   1118msgid "%d%%"
   1119msgstr "%d %%"
   1120
   1121#. For translators: N/A means "Not Applicable", use whatever
   1122#. * abbreviation you have for a value that has no meaning.
   1123#: ../src/stats-dialog.c:236 ../src/stats-dialog.c:245
   1124#: ../src/stats-dialog.c:253
   1125msgid "N/A"
   1126msgstr "няма"
   1127
   1128#. Translators: this represents minutes:seconds.
   1129#: ../src/stats-dialog.c:240 ../src/stats-dialog.c:248
  5021130#, c-format
  503 msgid "White pawn at %1$s takes the black pawn at %2$s"
  504 msgstr "Бялата пешка на %1$s взима черната пешка на %2$s"
  505 
  506 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a rook at %2$s
  507 #: ../glchess/src/glchess.vala:454
   1131msgid "%d:%02d"
   1132msgstr "%d:%02d"
   1133
   1134#: ../src/util.c:86 ../src/util.c:90 ../src/lib/ar-help.c:146
  5081135#, c-format
  509 msgid "White pawn at %1$s takes the black rook at %2$s"
  510 msgstr "Бялата пешка на %1$s взима черния топ на %2$s"
  511 
  512 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a knight at %2$s
  513 #: ../glchess/src/glchess.vala:456
  514 #, c-format
  515 msgid "White pawn at %1$s takes the black knight at %2$s"
  516 msgstr "Бялата пешка на %1$s взима черния кон на %2$s"
  517 
  518 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a bishop at %2$s
  519 #: ../glchess/src/glchess.vala:458
  520 #, c-format
  521 msgid "White pawn at %1$s takes the black bishop at %2$s"
  522 msgstr "Бялата пешка на %1$s взима черния офицер на %2$s"
  523 
  524 #. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a queen at %2$s
  525 #: ../glchess/src/glchess.vala:460
  526 #, c-format
  527 msgid "White pawn at %1$s takes the black queen at %2$s"
  528 msgstr "Бялата пешка на %1$s взима черната царица на %2$s"
  529 
  530 #. Human Move String: Description of a white rook moving from %1$s to %2$s, e.g. 'a1 to a5'
  531 #: ../glchess/src/glchess.vala:462
  532 #, c-format
  533 msgid "White rook moves from %1$s to %2$s"
  534 msgstr "Белият топ се мести от %1$s на %2$s"
  535 
  536 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a pawn at %2$s
  537 #: ../glchess/src/glchess.vala:464
  538 #, c-format
  539 msgid "White rook at %1$s takes the black pawn at %2$s"
  540 msgstr "Белият топ на %1$s взима черната пешка на %2$s"
  541 
  542 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a rook at %2$s
  543 #: ../glchess/src/glchess.vala:466
  544 #, c-format
  545 msgid "White rook at %1$s takes the black rook at %2$s"
  546 msgstr "Белият топ на %1$s взима черният топ на %2$s"
  547 
  548 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a knight at %2$s
  549 #: ../glchess/src/glchess.vala:468
  550 #, c-format
  551 msgid "White rook at %1$s takes the black knight at %2$s"
  552 msgstr "Белият топ на %1$s взима черния кон на %2$s"
  553 
  554 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a bishop at %2$s
  555 #: ../glchess/src/glchess.vala:470
  556 #, c-format
  557 msgid "White rook at %1$s takes the black bishop at %2$s"
  558 msgstr "Белият топ на %1$s взима черния офицер на %2$s"
  559 
  560 #. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a queen at %2$s"
  561 #: ../glchess/src/glchess.vala:472
  562 #, c-format
  563 msgid "White rook at %1$s takes the black queen at %2$s"
  564 msgstr "Белият топ на %1$s взима черната царица на %2$s"
  565 
  566 #. Human Move String: Description of a white knight moving from %1$s to %2$s, e.g. 'b1 to c3'
  567 #: ../glchess/src/glchess.vala:474
  568 #, c-format
  569 msgid "White knight moves from %1$s to %2$s"
  570 msgstr "Белият кон се мести от %1$s на %2$s"
  571 
  572 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a pawn at %2$s
  573 #: ../glchess/src/glchess.vala:476
  574 #, c-format
  575 msgid "White knight at %1$s takes the black pawn at %2$s"
  576 msgstr "Белият кон на %1$s взима черната пешка на %2$s"
  577 
  578 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a rook at %2$s
  579 #: ../glchess/src/glchess.vala:478
  580 #, c-format
  581 msgid "White knight at %1$s takes the black rook at %2$s"
  582 msgstr "Белият кон на %1$s взима черния топ на %2$s"
  583 
  584 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a knight at %2$s
  585 #: ../glchess/src/glchess.vala:480
  586 #, c-format
  587 msgid "White knight at %1$s takes the black knight at %2$s"
  588 msgstr "Белият кон на %1$s взима черния кон на %2$s"
  589 
  590 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a bishop at %2$s
  591 #: ../glchess/src/glchess.vala:482
  592 #, c-format
  593 msgid "White knight at %1$s takes the black bishop at %2$s"
  594 msgstr "Белият кон на %1$s взима черния офицер на %2$s"
  595 
  596 #. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a queen at %2$s
  597 #: ../glchess/src/glchess.vala:484
  598 #, c-format
  599 msgid "White knight at %1$s takes the black queen at %2$s"
  600 msgstr "Белият кон на %1$s взима черната царица на %2$s"
  601 
  602 #. Human Move String: Description of a white bishop moving from %1$s to %2$s, e.g. 'f1 to b5'
  603 #: ../glchess/src/glchess.vala:486
  604 #, c-format
  605 msgid "White bishop moves from %1$s to %2$s"
  606 msgstr "Белият офицер се мести от %1$s на %2$s"
  607 
  608 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a pawn at %2$s
  609 #: ../glchess/src/glchess.vala:488
  610 #, c-format
  611 msgid "White bishop at %1$s takes the black pawn at %2$s"
  612 msgstr "Белият офицер на %1$s взима черната пешка на %2$s"
  613 
  614 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a rook at %2$s
  615 #: ../glchess/src/glchess.vala:490
  616 #, c-format
  617 msgid "White bishop at %1$s takes the black rook at %2$s"
  618 msgstr "Белият офицер на %1$s взима черния топ на %2$s"
  619 
  620 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a knight at %2$s
  621 #: ../glchess/src/glchess.vala:492
  622 #, c-format
  623 msgid "White bishop at %1$s takes the black knight at %2$s"
  624 msgstr "Белият офицер на %1$s взима черния кон на %2$s"
  625 
  626 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a bishop at %2$s
  627 #: ../glchess/src/glchess.vala:494
  628 #, c-format
  629 msgid "White bishop at %1$s takes the black bishop at %2$s"
  630 msgstr "Белият офицер на %1$s взима черния офицер на %2$s"
  631 
  632 #. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a queen at %2$s
  633 #: ../glchess/src/glchess.vala:496
  634 #, c-format
  635 msgid "White bishop at %1$s takes the black queen at %2$s"
  636 msgstr "Белият офицер на %1$s взима черната царица на %2$s"
  637 
  638 #. Human Move String: Description of a white queen moving from %1$s to %2$s, e.g. 'd1 to d4'
  639 #: ../glchess/src/glchess.vala:498
  640 #, c-format
  641 msgid "White queen moves from %1$s to %2$s"
  642 msgstr "Бялата царица се мести от %1$s на %2$s"
  643 
  644 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a pawn at %2$s
  645 #: ../glchess/src/glchess.vala:500
  646 #, c-format
  647 msgid "White queen at %1$s takes the black pawn at %2$s"
  648 msgstr "Бялата царица на %1$s взима черната пешка на %2$s"
  649 
  650 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a rook at %2$s
  651 #: ../glchess/src/glchess.vala:502
  652 #, c-format
  653 msgid "White queen at %1$s takes the black rook at %2$s"
  654 msgstr "Бялата царица на %1$s взима черния топ на %2$s"
  655 
  656 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a knight at %2$s
  657 #: ../glchess/src/glchess.vala:504
  658 #, c-format
  659 msgid "White queen at %1$s takes the black knight at %2$s"
  660 msgstr "Бялата царица на %1$s взима черния кон на %2$s"
  661 
  662 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a bishop at %2$s
  663 #: ../glchess/src/glchess.vala:506
  664 #, c-format
  665 msgid "White queen at %1$s takes the black bishop at %2$s"
  666 msgstr "Бялата царица на %1$s взима черния офицер на %2$s"
  667 
  668 #. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a queen at %2$s
  669 #: ../glchess/src/glchess.vala:508
  670 #, c-format
  671 msgid "White queen at %1$s takes the black queen at %2$s"
  672 msgstr "Бялата царица на %1$s взима черната царица на %2$s"
  673 
  674 #. Human Move String: Description of a white king moving from %1$s to %2$s, e.g. 'e1 to f1'
  675 #: ../glchess/src/glchess.vala:510
  676 #, c-format
  677 msgid "White king moves from %1$s to %2$s"
  678 msgstr "Белият цар се мести от %1$s на %2$s"
  679 
  680 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a pawn at %2$s
  681 #: ../glchess/src/glchess.vala:512
  682 #, c-format
  683 msgid "White king at %1$s takes the black pawn at %2$s"
  684 msgstr "Белият цар на %1$s взима черната пешка на %2$s"
  685 
  686 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a rook at %2$s
  687 #: ../glchess/src/glchess.vala:514
  688 #, c-format
  689 msgid "White king at %1$s takes the black rook at %2$s"
  690 msgstr "Белият цар на %1$s взима черния топ на %2$s"
  691 
  692 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a knight at %2$s
  693 #: ../glchess/src/glchess.vala:516
  694 #, c-format
  695 msgid "White king at %1$s takes the black knight at %2$s"
  696 msgstr "Белият цар на %1$s взима черния кон на %2$s"
  697 
  698 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a bishop at %2$s
  699 #: ../glchess/src/glchess.vala:518
  700 #, c-format
  701 msgid "White king at %1$s takes the black bishop at %2$s"
  702 msgstr "Белият цар на %1$s взима черния офицер на %2$s"
  703 
  704 #. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a queen at %2$s
  705 #: ../glchess/src/glchess.vala:520
  706 #, c-format
  707 msgid "White king at %1$s takes the black queen at %2$s"
  708 msgstr "Белият цар на %1$s взима черната царица на %2$s"
  709 
  710 #. Human Move String: Description of a black pawn moving from %1$s to %2$s, e.g. 'c8 to c6'
  711 #: ../glchess/src/glchess.vala:522
  712 #, c-format
  713 msgid "Black pawn moves from %1$s to %2$s"
  714 msgstr "Черната пешка се мести от %1$s на %2$s"
  715 
  716 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a pawn at %2$s
  717 #: ../glchess/src/glchess.vala:524
  718 #, c-format
  719 msgid "Black pawn at %1$s takes the white pawn at %2$s"
  720 msgstr "Черната пешка на %1$s взима бялата пешка на %2$s"
  721 
  722 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a rook at %2$s
  723 #: ../glchess/src/glchess.vala:526
  724 #, c-format
  725 msgid "Black pawn at %1$s takes the white rook at %2$s"
  726 msgstr "Черната пешка на %1$s взима белия топ на %2$s"
  727 
  728 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a knight at %2$s
  729 #: ../glchess/src/glchess.vala:528
  730 #, c-format
  731 msgid "Black pawn at %1$s takes the white knight at %2$s"
  732 msgstr "Черната пешка на %1$s взима белия кон на %2$s"
  733 
  734 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a bishop at %2$s
  735 #: ../glchess/src/glchess.vala:530
  736 #, c-format
  737 msgid "Black pawn at %1$s takes the white bishop at %2$s"
  738 msgstr "Черната пешка на %1$s взима белия офицер на %2$s"
  739 
  740 #. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a queen at %2$s
  741 #: ../glchess/src/glchess.vala:532
  742 #, c-format
  743 msgid "Black pawn at %1$s takes the white queen at %2$s"
  744 msgstr "Черната пешка на %1$s взима бялата царица на %2$s"
  745 
  746 #. Human Move String: Description of a black rook moving from %1$s to %2$s, e.g. 'a8 to a4'
  747 #: ../glchess/src/glchess.vala:534
  748 #, c-format
  749 msgid "Black rook moves from %1$s to %2$s"
  750 msgstr "Черния топ се мести от %1$s на %2$s"
  751 
  752 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a pawn at %2$s
  753 #: ../glchess/src/glchess.vala:536
  754 #, c-format
  755 msgid "Black rook at %1$s takes the white pawn at %2$s"
  756 msgstr "Черният топ на %1$s взима бялата пешка на %2$s"
  757 
  758 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a rook at %2$s
  759 #: ../glchess/src/glchess.vala:538
  760 #, c-format
  761 msgid "Black rook at %1$s takes the white rook at %2$s"
  762 msgstr "Черният топ на %1$s взима белия топ на %2$s"
  763 
  764 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a knight at %2$s
  765 #: ../glchess/src/glchess.vala:540
  766 #, c-format
  767 msgid "Black rook at %1$s takes the white knight at %2$s"
  768 msgstr "Черният топ на %1$s взима белия кон на %2$s"
  769 
  770 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a bishop at %2$s
  771 #: ../glchess/src/glchess.vala:542
  772 #, c-format
  773 msgid "Black rook at %1$s takes the white bishop at %2$s"
  774 msgstr "Черният топ на %1$s взима белия офицер на %2$s"
  775 
  776 #. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a queen at %2$s
  777 #: ../glchess/src/glchess.vala:544
  778 #, c-format
  779 msgid "Black rook at %1$s takes the white queen at %2$s"
  780 msgstr "Черният топ на %1$s взима бялата царица на %2$s"
  781 
  782 #. Human Move String: Description of a black knight moving from %1$s to %2$s, e.g. 'b8 to c6'
  783 #: ../glchess/src/glchess.vala:546
  784 #, c-format
  785 msgid "Black knight moves from %1$s to %2$s"
  786 msgstr "Черният кон се мести от %1$s на %2$s"
  787 
  788 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a pawn at %2$s
  789 #: ../glchess/src/glchess.vala:548
  790 #, c-format
  791 msgid "Black knight at %1$s takes the white pawn at %2$s"
  792 msgstr "Черният кон на %1$s взима бялата пешка на %2$s"
  793 
  794 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a rook at %2$s
  795 #: ../glchess/src/glchess.vala:550
  796 #, c-format
  797 msgid "Black knight at %1$s takes the white rook at %2$s"
  798 msgstr "Черният кон на %1$s взима белият топ на %2$s"
  799 
  800 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a knight at %2$s
  801 #: ../glchess/src/glchess.vala:552
  802 #, c-format
  803 msgid "Black knight at %1$s takes the white knight at %2$s"
  804 msgstr "Черният кон на %1$s взима белия кон на %2$s"
  805 
  806 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a bishop at %2$s
  807 #: ../glchess/src/glchess.vala:554
  808 #, c-format
  809 msgid "Black knight at %1$s takes the white bishop at %2$s"
  810 msgstr "Черният кон на %1$s взима белия офицер на %2$s"
  811 
  812 #. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a queen at %2$s
  813 #: ../glchess/src/glchess.vala:556
  814 #, c-format
  815 msgid "Black knight at %1$s takes the white queen at %2$s"
  816 msgstr "Черният кон на %1$s взима бялата царица на %2$s"
  817 
  818 #. Human Move String: Description of a black bishop moving from %1$s to %2$s, e.g. 'f8 to b3'
  819 #: ../glchess/src/glchess.vala:558
  820 #, c-format
  821 msgid "Black bishop moves from %1$s to %2$s"
  822 msgstr "Черният офицер се мести от %1$s на %2$s"
  823 
  824 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a pawn at %2$s
  825 #: ../glchess/src/glchess.vala:560
  826 #, c-format
  827 msgid "Black bishop at %1$s takes the white pawn at %2$s"
  828 msgstr "Черният офицер на %1$s взима бялата пешка на %2$s"
  829 
  830 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a rook at %2$s
  831 #: ../glchess/src/glchess.vala:562
  832 #, c-format
  833 msgid "Black bishop at %1$s takes the white rook at %2$s"
  834 msgstr "Черният офицер на %1$s взима белия топ на %2$s"
  835 
  836 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a knight at %2$s
  837 #: ../glchess/src/glchess.vala:564
  838 #, c-format
  839 msgid "Black bishop at %1$s takes the white knight at %2$s"
  840 msgstr "Черният офицер на %1$s взима белия кон на %2$s"
  841 
  842 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a bishop at %2$s
  843 #: ../glchess/src/glchess.vala:566
  844 #, c-format
  845 msgid "Black bishop at %1$s takes the white bishop at %2$s"
  846 msgstr "Черният офицер на %1$s взима белия офицер на %2$s"
  847 
  848 #. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a queen at %2$s
  849 #: ../glchess/src/glchess.vala:568
  850 #, c-format
  851 msgid "Black bishop at %1$s takes the white queen at %2$s"
  852 msgstr "Черният офицер на %1$s взима бялата царица на %2$s"
  853 
  854 #. Human Move String: Description of a black queen moving from %1$s to %2$s, e.g. 'd8 to d5'
  855 #: ../glchess/src/glchess.vala:570
  856 #, c-format
  857 msgid "Black queen moves from %1$s to %2$s"
  858 msgstr "Черната царица се мести от %1$s на %2$s"
  859 
  860 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a pawn at %2$s
  861 #: ../glchess/src/glchess.vala:572
  862 #, c-format
  863 msgid "Black queen at %1$s takes the white pawn at %2$s"
  864 msgstr "Черната царица на %1$s взима бялата пешка на %2$s"
  865 
  866 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a rook at %2$s
  867 #: ../glchess/src/glchess.vala:574
  868 #, c-format
  869 msgid "Black queen at %1$s takes the white rook at %2$s"
  870 msgstr "Черната царица на %1$s взима белия топ на %2$s"
  871 
  872 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a knight at %2$s
  873 #: ../glchess/src/glchess.vala:576
  874 #, c-format
  875 msgid "Black queen at %1$s takes the white knight at %2$s"
  876 msgstr "Черната царица на %1$s взима белия кон на %2$s"
  877 
  878 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a bishop at %2$s
  879 #: ../glchess/src/glchess.vala:578
  880 #, c-format
  881 msgid "Black queen at %1$s takes the white bishop at %2$s"
  882 msgstr "Черната царица на %1$s взима белия офицер на %2$s"
  883 
  884 #. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a queen at %2$s
  885 #: ../glchess/src/glchess.vala:580
  886 #, c-format
  887 msgid "Black queen at %1$s takes the white queen at %2$s"
  888 msgstr "Черната царица на %1$s взима бялата царица на %2$s"
  889 
  890 #. Human Move String: Description of a black king moving from %1$s to %2$s, e.g. 'e8 to f8'
  891 #: ../glchess/src/glchess.vala:582
  892 #, c-format
  893 msgid "Black king moves from %1$s to %2$s"
  894 msgstr "Черният цар се мести от %1$s на %2$s"
  895 
  896 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a pawn at %2$s
  897 #: ../glchess/src/glchess.vala:584
  898 #, c-format
  899 msgid "Black king at %1$s takes the white pawn at %2$s"
  900 msgstr "Черният цар на %1$s взима бялата пешка на %2$s"
  901 
  902 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a rook at %2$s
  903 #: ../glchess/src/glchess.vala:586
  904 #, c-format
  905 msgid "Black king at %1$s takes the white rook at %2$s"
  906 msgstr "Черният цар на %1$s взима белия топ на %2$s"
  907 
  908 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a knight at %2$s
  909 #: ../glchess/src/glchess.vala:588
  910 #, c-format
  911 msgid "Black king at %1$s takes the white knight at %2$s"
  912 msgstr "Черният цар на %1$s взима белия кон на %2$s"
  913 
  914 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a bishop at %2$s
  915 #: ../glchess/src/glchess.vala:590
  916 #, c-format
  917 msgid "Black king at %1$s takes the white bishop at %2$s"
  918 msgstr "Черният цар на %1$s взима белия офицер на %2$s"
  919 
  920 #. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a queen at %2$s"
  921 #: ../glchess/src/glchess.vala:592
  922 #, c-format
  923 msgid "Black king at %1$s takes the white queen at %2$s"
  924 msgstr "Черният цар на %1$s взима бялата царица на %2$s"
  925 
  926 #. Message display when the white player wins
  927 #: ../glchess/src/glchess.vala:712
  928 msgid "White wins"
  929 msgstr "Белите печелят"
  930 
  931 #. Message display when the black player wins
  932 #: ../glchess/src/glchess.vala:717
  933 msgid "Black wins"
  934 msgstr "Черните печелят"
  935 
  936 #. Message display when the game is drawn
  937 #: ../glchess/src/glchess.vala:722
  938 msgid "Game is drawn"
  939 msgstr "Играта завърши с равенство"
  940 
  941 #. Message displayed when the game ends due to a player being checkmated
  942 #: ../glchess/src/glchess.vala:734
  943 msgid "Opponent is in check and cannot move (checkmate)"
  944 msgstr "Противникът е в шах и няма ход (шах и мат)"
  945 
  946 #. Message displayed when the game terminates due to a stalemate
  947 #: ../glchess/src/glchess.vala:738
  948 msgid "Opponent cannot move (stalemate)"
  949 msgstr "Противникът няма ход (пат)"
  950 
  951 #. Message displayed when the game is drawn due to the fifty move rule
  952 #: ../glchess/src/glchess.vala:742
  953 msgid "No piece has been taken or pawn moved in the last fifty moves"
  954 msgstr "През последните 50 хода не е взета фигура и не е местена пешка"
  955 
  956 #. Message displayed when the game ends due to one player's clock stopping
  957 #: ../glchess/src/glchess.vala:746
  958 msgid "Opponent has run out of time"
  959 msgstr "Изтече времето на противника"
  960 
  961 #. Message displayed when the game is drawn due to the three-fold-repitition rule
  962 #: ../glchess/src/glchess.vala:750
  963 msgid "The same board state has occurred three times (three fold repetition)"
  964 msgstr "Три пъти се повтаря едно и също разположение на фигурите"
  965 
  966 #. Message displayed when the game is drawn due to the insufficient material rule
  967 #: ../glchess/src/glchess.vala:754
  968 msgid "Neither player can cause checkmate (insufficient material)"
  969 msgstr "Никой от играчите не може да постигне шах мат (недостатъчно фигури)"
  970 
  971 #. Message displayed when the game ends due to the black player resigning
  972 #: ../glchess/src/glchess.vala:760
  973 msgid "The black player has resigned"
  974 msgstr "Играчът с черните фигури се предаде"
  975 
  976 #. Message displayed when the game ends due to the white player resigning
  977 #: ../glchess/src/glchess.vala:765
  978 msgid "The white player has resigned"
  979 msgstr "Играчът с белите фигури се предаде"
  980 
  981 #. Message displayed when a game is abandoned
  982 #: ../glchess/src/glchess.vala:770
  983 msgid "The game has been abandoned"
  984 msgstr "Играта е изоставена"
  985 
  986 #. Message displayed when the game ends due to a player dying
  987 #: ../glchess/src/glchess.vala:775
  988 msgid "One of the players has died"
  989 msgstr "Един от играчите умря"
  990 
  991 #: ../glchess/src/glchess.vala:840
  992 msgid "Save this game before starting a new one?"
  993 msgstr "Запазване на тази игра преди започване на нова?"
  994 
  995 #: ../glchess/src/glchess.vala:842 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:422
  996 msgid "_Abandon game"
  997 msgstr "_Изоставяне на играта"
  998 
  999 #: ../glchess/src/glchess.vala:843 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:421
  1000 msgid "_Save game for later"
  1001 msgstr "_Запазване на играта"
  1002 
  1003 #. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom game timer set in seconds
  1004 #: ../glchess/src/glchess.vala:1234
  1005 msgid "second"
  1006 msgid_plural "seconds"
  1007 msgstr[0] "секунда"
  1008 msgstr[1] "секунди"
  1009 
  1010 #. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom game timer set in minutes
  1011 #: ../glchess/src/glchess.vala:1238
  1012 msgid "minute"
  1013 msgid_plural "minutes"
  1014 msgstr[0] "минута"
  1015 msgstr[1] "минути"
  1016 
  1017 #. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom game timer set in hours
  1018 #: ../glchess/src/glchess.vala:1242
  1019 msgid "hour"
  1020 msgid_plural "hours"
  1021 msgstr[0] "часа"
  1022 msgstr[1] "часове"
  1023 
  1024 #: ../glchess/src/glchess.vala:1362
   1136msgid "Could not show help for “%s”"
   1137msgstr "Помощта за „%s“ не може да бъде показана"
   1138
   1139#: ../src/window.c:207
   1140msgid "Congratulations, you have won!"
   1141msgstr "Поздравления, спечелихте!"
   1142
   1143#: ../src/window.c:211
   1144msgid "There are no more moves"
   1145msgstr "Няма повече ходове"
   1146
   1147#: ../src/window.c:344
   1148msgid "Main game:"
   1149msgstr "Основната игра:"
   1150
   1151#: ../src/window.c:352
   1152msgid "Card games:"
   1153msgstr "Игри с карти:"
   1154
   1155#: ../src/window.c:367
   1156msgid "Card themes:"
   1157msgstr "Теми на картите:"
   1158
   1159#: ../src/window.c:395
   1160msgid "About FreeCell Solitaire"
   1161msgstr "Относно пасианса „Свободна клетка“"
   1162
   1163#: ../src/window.c:396
   1164msgid "About AisleRiot"
   1165msgstr "Относно „Пасианси“"
   1166
   1167#: ../src/window.c:400
  10251168msgid ""
  1026 "The 2D/3D chess game for GNOME. \n"
  1027 "\n"
  1028 "glChess is a part of GNOME Games."
   1169"AisleRiot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
   1170"different games to be played."
  10291171msgstr ""
  1030 "2D/3D игра на шах за GNOME.\n"
  1031 "\n"
  1032 "„Шах“ е част от игрите на GNOME."
  1033 
  1034 #: ../glchess/src/glchess.vala:1367 ../glines/glines.c:1224
  1035 #: ../gnect/src/main.c:828 ../gnibbles/main.c:177 ../gnobots2/menu.c:263
  1036 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:1313 ../gnomine/gnomine.c:473
  1037 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1616 ../gnotski/gnotski.c:1497
  1038 #: ../gtali/gyahtzee.c:621 ../iagno/gnothello.c:226
  1039 #: ../lightsoff/src/About.js:19 ../mahjongg/mahjongg.c:903
  1040 #: ../swell-foop/src/About.js:19
  1041 msgid "GNOME Games web site"
  1042 msgstr "Уеб сайт на игрите на GNOME"
  1043 
  1044 #. Title of save game dialog
  1045 #: ../glchess/src/glchess.vala:1421
  1046 msgid "Save Chess Game"
  1047 msgstr "Запазване на играта шах"
  1048 
  1049 #. Save Game Dialog: Name of filter to show only PGN files
  1050 #. Load Game Dialog: Name of filter to show only PGN files
  1051 #: ../glchess/src/glchess.vala:1434 ../glchess/src/glchess.vala:1502
  1052 msgid "PGN files"
  1053 msgstr "Файлове PGN"
  1054 
  1055 #. Save Game Dialog: Name of filter to show all files
  1056 #. Load Game Dialog: Name of filter to show all files
  1057 #: ../glchess/src/glchess.vala:1441 ../glchess/src/glchess.vala:1509
  1058 msgid "All files"
  1059 msgstr "Всички файлове"
  1060 
  1061 #: ../glchess/src/glchess.vala:1465
  1062 #, c-format
  1063 msgid "Failed to save game: %s"
  1064 msgstr "Играта не може да бъде запазена: %s"
  1065 
  1066 #. Title of load game dialog
  1067 #: ../glchess/src/glchess.vala:1489
  1068 msgid "Load Chess Game"
  1069 msgstr "Зареждане на игра шах"
  1070 
  1071 #: ../glchess/src/glchess.vala:1531
  1072 #, c-format
  1073 msgid "Failed to open game: %s"
  1074 msgstr "Играта не може да се зареди: %s"
  1075 
  1076 #. Help string for command line --version flag
  1077 #: ../glchess/src/glchess.vala:1592
  1078 msgid "Show release version"
  1079 msgstr "Показване на версията"
  1080 
  1081 #. Arguments and description for --help text
  1082 #: ../glchess/src/glchess.vala:1607
  1083 msgid "[FILE] - Play Chess"
  1084 msgstr "[ФАЙЛ] — игра на шах"
  1085 
  1086 #. Text printed out when an unknown command-line argument provided
  1087 #: ../glchess/src/glchess.vala:1618
  1088 #, c-format
  1089 msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
  1090 msgstr ""
  1091 "Изпълнете „%s --help“, за да видите списък с всички опции на командния ред."
  1092 
  1093 #: ../glines/glines.c:87 ../gnomine/gnomine.c:101
  1094 msgctxt "board size"
  1095 msgid "Small"
  1096 msgstr "Малка"
  1097 
  1098 #: ../glines/glines.c:88 ../gnomine/gnomine.c:102
  1099 msgctxt "board size"
  1100 msgid "Medium"
  1101 msgstr "Средна"
  1102 
  1103 #: ../glines/glines.c:89 ../gnomine/gnomine.c:103
  1104 msgctxt "board size"
  1105 msgid "Large"
  1106 msgstr "Голяма"
  1107 
  1108 #: ../glines/glines.c:189
  1109 msgid "Could not load theme"
  1110 msgstr "Темата не може да се зареди"
  1111 
  1112 #: ../glines/glines.c:217
  1113 #, c-format
  1114 msgid ""
  1115 "Unable to locate file:\n"
  1116 "%s\n"
  1117 "\n"
  1118 "The default theme will be loaded instead."
  1119 msgstr ""
  1120 "Файлът %s\n"
  1121 "не може да бъде намерен.\n"
  1122 "\n"
  1123 "Вместо това ще бъде зареден стандартният набор плочки."
  1124 
  1125 #: ../glines/glines.c:224
  1126 #, c-format
  1127 msgid ""
  1128 "Unable to locate file:\n"
  1129 "%s\n"
  1130 "\n"
  1131 "Please check that Five or More is installed correctly."
  1132 msgstr ""
  1133 "Файлът %s\n"
  1134 "не може да бъде намерен.\n"
  1135 "\n"
  1136 "Проверете инсталацията на „Пет или повече“"
  1137 
  1138 #: ../glines/glines.c:448
  1139 msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
  1140 msgstr "Подреждане на пет топчета от един цвят в редица!"
  1141 
  1142 #: ../glines/glines.c:510
  1143 msgid "GNOME Five or More"
  1144 msgstr "Пет или повече"
  1145 
  1146 #: ../glines/glines.c:512
  1147 msgid "_Board size:"
  1148 msgstr "_Размер на дъската:"
  1149 
  1150 #: ../glines/glines.c:529 ../swell-foop/src/Score.js:110
  1151 msgid "Game Over!"
  1152 msgstr "Край на Играта!"
  1153 
  1154 #. Can't move there!
  1155 #: ../glines/glines.c:686
  1156 msgid "You can't move there!"
  1157 msgstr "Непозволен ход!"
  1158 
  1159 #: ../glines/glines.c:1210 ../glines/glines.c:1213 ../glines/glines.c:1751
  1160 #: ../glines/glines.c:1783 ../glines/glines.desktop.in.in.h:1
  1161 msgid "Five or More"
  1162 msgstr "Пет или повече"
  1163 
  1164 #: ../glines/glines.c:1215
  1165 msgid ""
  1166 "GNOME port of the once-popular Color Lines game.\n"
  1167 "\n"
  1168 "Five or More is a part of GNOME Games."
  1169 msgstr ""
  1170 "Версия за GNOME на популярната в миналото игра „Цветни линии“.\n"
  1171 "\n"
  1172 "Играта „Пет или повече“ е част от игрите на GNOME."
  1173 
  1174 #. this doesn't work for anyone
  1175 #: ../glines/glines.c:1221 ../gnect/src/main.c:831 ../gnibbles/main.c:174
  1176 #: ../gnobots2/menu.c:267 ../quadrapassel/tetris.cpp:1316
  1177 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:688 ../gnomine/gnomine.c:470
  1178 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1613 ../gnotski/gnotski.c:1494
  1179 #: ../gtali/gyahtzee.c:617 ../iagno/gnothello.c:224
  1180 #: ../lightsoff/src/About.js:20 ../mahjongg/mahjongg.c:900
  1181 #: ../swell-foop/src/About.js:20
   1172"Играта „Пасианси“ предоставя ядро за пасианси, което позволява множество "
   1173"игри с карти."
   1174
   1175#: ../src/window.c:409
  11821176msgid "translator-credits"
  11831177msgstr ""
   
  11911185"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  11921186
  1193 #: ../glines/glines.c:1396
  1194 msgid "Five or More Preferences"
  1195 msgstr "Настройки на „Пет или повече“"
  1196 
  1197 #: ../glines/glines.c:1415 ../gnect/src/prefs.c:333
  1198 #: ../gnobots2/properties.c:538 ../iagno/properties.c:508
  1199 #: ../lightsoff/data/settings.ui.h:1 ../swell-foop/data/settings.ui.h:1
  1200 msgid "Appearance"
  1201 msgstr "Изглед"
  1202 
  1203 #: ../glines/glines.c:1423
  1204 msgid "_Image:"
  1205 msgstr "_Изображение:"
  1206 
  1207 #: ../glines/glines.c:1434
  1208 msgid "B_ackground color:"
  1209 msgstr "Цвят на _фона:"
  1210 
  1211 #: ../glines/glines.c:1449
  1212 msgid "Board Size"
  1213 msgstr "Размер на дъската"
  1214 
  1215 #: ../glines/glines.c:1468
  1216 msgctxt "preferences"
  1217 msgid "General"
  1218 msgstr "Общи"
  1219 
  1220 #: ../glines/glines.c:1474
  1221 msgid "_Use fast moves"
  1222 msgstr "_Използване на бързи ходове"
  1223 
  1224 #: ../glines/glines.c:1811
  1225 msgid "Next:"
  1226 msgstr "Следващ:"
  1227 
  1228 #: ../glines/glines.c:1841 ../gnobots2/statusbar.c:67
  1229 #: ../quadrapassel/scoreframe.cpp:47 ../gnomine/gnomine.c:433
   1187#: ../src/window.c:413
   1188msgid "GNOME Games web site"
   1189msgstr "Уеб сайт на игрите на GNOME"
   1190
   1191#: ../src/window.c:1259
   1192#, c-format
   1193msgid "Play “%s”"
   1194msgstr "Започване на „%s“"
   1195
   1196#: ../src/window.c:1420
   1197#, c-format
   1198msgid "Display cards with “%s” card theme"
   1199msgstr "Показване на картите с тема „%s“"
   1200
   1201#. Translators: if you want to use localised digits for the game score,
   1202#. * then translate this string to "%I6d", else to "%6d".
   1203#. * Do not translate it to anything else!
   1204#.
   1205#: ../src/window.c:1487
   1206#, c-format
   1207msgctxt "score"
   1208msgid "%6d"
   1209msgstr "%6d"
   1210
   1211#: ../src/window.c:1725
   1212msgid "A scheme exception occurred"
   1213msgstr "Възникна изключение на Scheme"
   1214
   1215#: ../src/window.c:1728
   1216msgid "Please report this bug to the developers."
   1217msgstr "Моля, докладвайте тази грешка на разработчиците."
   1218
   1219#: ../src/window.c:1734
   1220msgid "_Don't report"
   1221msgstr "_Без докладване"
   1222
   1223#: ../src/window.c:1735
   1224msgid "_Report"
   1225msgstr "_Докладване"
   1226
   1227#: ../src/window.c:1832
   1228msgid "Freecell Solitaire"
   1229msgstr "Пасианс „Свободна клетка“"
   1230
   1231#. Menu actions
   1232#: ../src/window.c:1923
   1233msgid "_Game"
   1234msgstr "_Игра"
   1235
   1236#: ../src/window.c:1924
   1237msgid "_View"
   1238msgstr "Пре_глед"
   1239
   1240#: ../src/window.c:1925
   1241msgid "_Control"
   1242msgstr "_Управление"
   1243
   1244#: ../src/window.c:1927
   1245msgid "_Help"
   1246msgstr "Помо_щ"
   1247
   1248#: ../src/window.c:1932
   1249msgid "Start a new game"
   1250msgstr "Започване на нова игра"
   1251
   1252#: ../src/window.c:1935
   1253msgid "Restart the game"
   1254msgstr "Започване на тази игра отначало"
   1255
   1256#: ../src/window.c:1937
   1257msgid "_Select Game…"
   1258msgstr "_Избор на игра…"
   1259
   1260#: ../src/window.c:1939
   1261msgid "Play a different game"
   1262msgstr "Започване на друга игра"
   1263
   1264#: ../src/window.c:1941
   1265msgid "_Recently Played"
   1266msgstr "С_коро играна"
   1267
   1268#: ../src/window.c:1942
   1269msgid "S_tatistics"
   1270msgstr "_Статистика"
   1271
   1272#: ../src/window.c:1943
   1273msgid "Show gameplay statistics"
   1274msgstr "Показване на статистиката"
   1275
   1276#: ../src/window.c:1946
   1277msgid "Close this window"
   1278msgstr "Затваряне на този прозорец"
   1279
   1280#: ../src/window.c:1949
   1281msgid "Undo the last move"
   1282msgstr "Отмяна на последния ход"
   1283
   1284#: ../src/window.c:1952
   1285msgid "Redo the undone move"
   1286msgstr "Връщане на отменения ход"
   1287
   1288#: ../src/window.c:1955
   1289msgid "Deal next card or cards"
   1290msgstr "Раздаване на още карти"
   1291
   1292#: ../src/window.c:1958
   1293msgid "Get a hint for your next move"
   1294msgstr "Съвет за следващия ход"
   1295
   1296#: ../src/window.c:1961
   1297msgid "View help for Aisleriot"
   1298msgstr "Показване на помощта"
   1299
   1300#: ../src/window.c:1965
   1301msgid "View help for this game"
   1302msgstr "Показване на помощта за тази игра"
   1303
   1304#: ../src/window.c:1968
   1305msgid "About this game"
   1306msgstr "Относно тази игра"
   1307
   1308#: ../src/window.c:1970
   1309msgid "Install card themes…"
   1310msgstr "Инсталиране на теми за картите…"
   1311
   1312#: ../src/window.c:1971
   1313msgid "Install new card themes from the distribution packages repositories"
   1314msgstr ""
   1315"Инсталиране на нови теми на картите от хранилищата с пакети на дистрибуцията"
   1316
   1317#: ../src/window.c:1977
   1318msgid "_Card Style"
   1319msgstr "_Стил на картите"
   1320
   1321#: ../src/window.c:2011
   1322msgid "_Toolbar"
   1323msgstr "Лента с инс_трументи"
   1324
   1325#: ../src/window.c:2012
   1326msgid "Show or hide the toolbar"
   1327msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти"
   1328
   1329#: ../src/window.c:2016
   1330msgid "_Statusbar"
   1331msgstr "Лента за _състоянието"
   1332
   1333#: ../src/window.c:2017
   1334msgid "Show or hide statusbar"
   1335msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
   1336
   1337#: ../src/window.c:2021
   1338msgid "_Click to Move"
   1339msgstr "_Без задържане на бутона на мишката"
   1340
   1341#: ../src/window.c:2022
   1342msgid "Pick up and drop cards by clicking"
   1343msgstr "Захващане и пускане на карта само с еднократно натискане"
   1344
   1345#: ../src/window.c:2026
   1346msgid "_Sound"
   1347msgstr "_Звук"
   1348
   1349#: ../src/window.c:2027
   1350msgid "Whether or not to play event sounds"
   1351msgstr "Дали да се изпълняват звуци при събития"
   1352
   1353#: ../src/window.c:2207
  12301354msgid "Score:"
  12311355msgstr "Резултат:"
  12321356
  1233 #: ../glines/glines.desktop.in.in.h:2
  1234 msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
  1235 msgstr "Премахване на цветни топчета от дъската чрез образуване на линии"
  1236 
  1237 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:1
  1238 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:1
  1239 msgid "Background color"
  1240 msgstr "Цвят на фона"
  1241 
  1242 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:2
  1243 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:2
  1244 msgid "Background color. The hex specification of the background color."
  1245 msgstr "Цвят на фона. Задава се в шестнадесетичен код."
  1246 
  1247 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:3
  1248 msgid "Ball style"
  1249 msgstr "Стил на топчетата"
  1250 
  1251 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:4
  1252 msgid "Ball style. The filename of the images to use for the balls."
   1357#: ../src/window.c:2219
   1358msgid "Time:"
   1359msgstr "Време:"
   1360
   1361#: ../src/window.c:2507
   1362#, c-format
   1363msgid "Cannot start the game “%s”"
   1364msgstr "Не може да се започне игра „%s“"
   1365
   1366#: ../src/window.c:2520
   1367msgid "Aisleriot cannot find the last game you played."
  12531368msgstr ""
  1254 "Стил на топчетата. Име на файл с изображение, което ще се използва за "
  1255 "топчетата."
  1256 
  1257 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:5
  1258 msgid "Game field"
  1259 msgstr "Дъска за игра"
  1260 
  1261 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:6
  1262 msgid "Game field from last saved session."
  1263 msgstr "Дъската за игра от последната записана сесия."
  1264 
  1265 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:7
  1266 msgid "Game preview"
  1267 msgstr "Преглед на играта"
  1268 
  1269 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:8
  1270 msgid "Game preview from last saved session."
  1271 msgstr "Преглед на играта от последната записана сесия."
  1272 
  1273 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:9
  1274 msgid "Game score"
  1275 msgstr "Резултат от играта"
  1276 
  1277 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:10
  1278 msgid "Game score from last saved session."
  1279 msgstr "Резултат от последната записана сесия."
  1280 
  1281 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:11
  1282 msgid "Playing field size"
  1283 msgstr "Размер на дъската"
  1284 
  1285 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:12
   1369"Програмата „Пасианси“ не може да открие последната игра, която сте играли."
   1370
   1371#: ../src/window.c:2521
  12861372msgid ""
  1287 "Playing field size. 1=Small, 2=Medium, 3=Large. Any other value is invalid."
   1373"This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does "
   1374"not have the game you last played. The default game, Klondike, is being "
   1375"started instead."
  12881376msgstr ""
  1289 "Размер на дъската — „1“ (малка), „2“ (средна), „3“ (голяма). Всички други "
  1290 "стойности са невалидни."
  1291 
  1292 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:13
  1293 msgid "Time between moves"
  1294 msgstr "Време между ходовете"
  1295 
  1296 #: ../glines/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:14
  1297 msgid "Time between moves in milliseconds."
  1298 msgstr "Време между ходовете в милисекунди."
  1299 
  1300 #: ../gnect/data/gnect.desktop.in.in.h:1
  1301 msgid "Four-in-a-Row"
  1302 msgstr "Четири в линия"
  1303 
  1304 #: ../gnect/data/gnect.desktop.in.in.h:2
  1305 msgid "Make lines of the same color to win"
  1306 msgstr "За да спечелите, правете линии от един цвят"
  1307 
  1308 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:1
  1309 msgid "A number specifying the preferred theme."
  1310 msgstr "Число определящо предпочитаната тема."
  1311 
  1312 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:2
  1313 msgid "Animate"
  1314 msgstr "Анимация"
  1315 
  1316 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:3 ../gnect/src/prefs.c:372
  1317 msgid "Drop marble"
  1318 msgstr "Пускане на топче"
  1319 
  1320 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:4
  1321 msgid "Key press to drop a marble."
  1322 msgstr "Клавиш за пускане на топче."
  1323 
  1324 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:5
  1325 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:6
  1326 msgid "Key press to move left."
  1327 msgstr "Клавиш за движение наляво."
  1328 
  1329 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:6
  1330 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:7
  1331 msgid "Key press to move right."
  1332 msgstr "Клавиш за движение надясно."
  1333 
  1334 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:7
  1335 msgid "Level of Player One"
  1336 msgstr "Ниво на играч № 1"
  1337 
  1338 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:8
  1339 msgid "Level of Player Two"
  1340 msgstr "Ниво на играч № 2"
  1341 
  1342 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:9 ../gnect/src/prefs.c:370
  1343 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:16 ../gnibbles/preferences.c:427
  1344 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:13 ../quadrapassel/tetris.cpp:751
  1345 msgid "Move left"
  1346 msgstr "Движение наляво"
  1347 
  1348 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:10 ../gnect/src/prefs.c:371
  1349 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:17 ../gnibbles/preferences.c:428
  1350 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:14 ../quadrapassel/tetris.cpp:752
  1351 msgid "Move right"
  1352 msgstr "Движение надясно"
  1353 
  1354 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:11 ../gnobots2/properties.c:485
  1355 #: ../iagno/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:1
  1356 msgid "Sound"
  1357 msgstr "Звук"
  1358 
  1359 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:12
  1360 msgid "Theme ID"
  1361 msgstr "Тема"
  1362 
  1363 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:13
  1364 #: ../iagno/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:2
  1365 msgid "Whether or not to play event sounds."
  1366 msgstr "Дали да се изпълняват звуци при събития."
  1367 
  1368 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:14
  1369 msgid "Whether or not to use animation."
  1370 msgstr "Да се ползва ли анимация или не."
  1371 
  1372 #: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:15
  1373 msgid ""
  1374 "Zero is human; one through three correspond to the level of the computer "
  1375 "player."
  1376 msgstr "0 е за човек; 1÷3 отговарят на нивото на компютъра."
  1377 
  1378 #: ../gnect/src/gfx.c:248
  1379 #, c-format
  1380 msgid ""
  1381 "Unable to load image:\n"
  1382 "%s"
  1383 msgstr ""
  1384 "Не може да се зареди изображение:\n"
  1385 "%s"
  1386 
  1387 #: ../gnect/src/main.c:509
  1388 msgid "It's a draw!"
  1389 msgstr "Равенство!"
  1390 
  1391 #: ../gnect/src/main.c:518 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:402
  1392 msgid "You win!"
  1393 msgstr "Вие печелите!"
  1394 
  1395 #: ../gnect/src/main.c:520 ../gnect/src/main.c:539
  1396 msgid "It is your move."
  1397 msgstr "Вие сте на ход."
  1398 
  1399 #: ../gnect/src/main.c:523
  1400 msgid "I win!"
  1401 msgstr "Аз печеля!"
  1402 
  1403 #: ../gnect/src/main.c:525 ../gnect/src/main.c:627
  1404 msgid "Thinking..."
  1405 msgstr "Мисля…"
  1406 
  1407 #: ../gnect/src/main.c:536
  1408 #, c-format
  1409 msgid "%s wins!"
  1410 msgstr " %s победи!"
  1411 
  1412 #: ../gnect/src/main.c:543
  1413 #, c-format
  1414 msgid "Waiting for %s to move."
  1415 msgstr "Изчакване на хода на %s."
  1416 
  1417 #: ../gnect/src/main.c:644
  1418 #, c-format
  1419 msgid "Hint: Column %d"
  1420 msgstr "Съвет: Колона %d"
  1421 
  1422 #: ../gnect/src/main.c:672 ../gnect/src/main.c:676
  1423 msgid "You:"
  1424 msgstr "Вие:"
  1425 
  1426 #: ../gnect/src/main.c:673 ../gnect/src/main.c:675
  1427 msgid "Me:"
  1428 msgstr "Аз:"
  1429 
  1430 #: ../gnect/src/main.c:721
  1431 msgid "Scores"
  1432 msgstr "Резултати"
  1433 
  1434 #: ../gnect/src/main.c:774
  1435 msgid "Drawn:"
  1436 msgstr "Изтеглени:"
  1437 
  1438 #: ../gnect/src/main.c:827
  1439 msgid ""
  1440 "\"Four in a Row\" for GNOME, with a computer player driven by Giuliano "
  1441 "Bertoletti's Velena Engine.\n"
  1442 "\n"
  1443 "\"Four in a Row\" is a part of GNOME Games."
  1444 msgstr ""
  1445 "Компютърът в играта „Четири в линия“ се управлява от алгоритъма „Велена“ на "
  1446 "Джулиано Бертолети.\n"
  1447 "\n"
  1448 "Играта „Четири в линия“ е част от игрите на GNOME."
  1449 
  1450 #: ../gnect/src/main.c:1188 ../gnibbles/main.c:601 ../gnobots2/menu.c:67
  1451 #: ../gnotski/gnotski.c:410
  1452 msgid "_View"
  1453 msgstr "Пре_глед"
  1454 
  1455 #: ../gnect/src/prefs.c:116
  1456 #, c-format
  1457 msgid ""
  1458 "Player One:\n"
  1459 "%s"
  1460 msgstr ""
  1461 "Играч 1:\n"
  1462 "%s"
  1463 
  1464 #: ../gnect/src/prefs.c:120
  1465 #, c-format
  1466 msgid ""
  1467 "Player Two:\n"
  1468 "%s"
  1469 msgstr ""
  1470 "Играч 2:\n"
  1471 "%s"
  1472 
  1473 #: ../gnect/src/prefs.c:249 ../gtali/gyahtzee.c:998 ../gtali/yahtzee.c:69
  1474 #: ../iagno/properties.c:429 ../iagno/properties.c:470
  1475 msgid "Human"
  1476 msgstr "Човек"
  1477 
  1478 #: ../gnect/src/prefs.c:251 ../iagno/properties.c:438
  1479 #: ../iagno/properties.c:479
  1480 msgid "Level one"
  1481 msgstr "Първо ниво"
  1482 
  1483 #: ../gnect/src/prefs.c:253 ../iagno/properties.c:447
  1484 #: ../iagno/properties.c:488
  1485 msgid "Level two"
  1486 msgstr "Второ ниво"
  1487 
  1488 #: ../gnect/src/prefs.c:255 ../iagno/properties.c:456
  1489 #: ../iagno/properties.c:497
  1490 msgid "Level three"
  1491 msgstr "Трето ниво"
  1492 
  1493 #: ../gnect/src/prefs.c:279
  1494 msgid "Four-in-a-Row Preferences"
  1495 msgstr "Настройки на „Четири в линия“"
  1496 
  1497 #: ../gnect/src/prefs.c:342
  1498 msgid "_Theme:"
  1499 msgstr "_Тема:"
  1500 
  1501 #: ../gnect/src/prefs.c:357
  1502 msgid "Enable _animation"
  1503 msgstr "Включване на _анимациите"
  1504 
  1505 #: ../gnect/src/prefs.c:361 ../gnibbles/preferences.c:321
  1506 #: ../iagno/properties.c:417
  1507 msgid "E_nable sounds"
  1508 msgstr "_Включване на звуците"
  1509 
  1510 #. keyboard tab
  1511 #: ../gnect/src/prefs.c:366 ../gnibbles/preferences.c:417
  1512 #: ../gnobots2/properties.c:545 ../quadrapassel/tetris.cpp:743
  1513 msgid "Keyboard Controls"
  1514 msgstr "Управление с клавиатура"
  1515 
  1516 #: ../gnect/src/theme.c:43
  1517 msgid "Classic"
  1518 msgstr "Класическа"
  1519 
  1520 #: ../gnect/src/theme.c:47 ../gnect/src/theme.c:68 ../gnect/src/theme.c:75
  1521 #: ../gnect/src/theme.c:82 ../gnibbles/preferences.c:455
  1522 msgid "Red"
  1523 msgstr "Червена"
  1524 
  1525 #: ../gnect/src/theme.c:47 ../gnibbles/preferences.c:458
  1526 msgid "Yellow"
  1527 msgstr "Жълта"
  1528 
  1529 #: ../gnect/src/theme.c:50
  1530 msgid "High Contrast"
  1531 msgstr "Висококонтрастна"
  1532 
  1533 #: ../gnect/src/theme.c:54 ../gnect/src/theme.c:61
  1534 msgid "Circle"
  1535 msgstr "Кръг"
  1536 
  1537 #: ../gnect/src/theme.c:54 ../gnect/src/theme.c:61
  1538 msgid "Cross"
  1539 msgstr "Кръст"
  1540 
  1541 #: ../gnect/src/theme.c:57
  1542 msgid "High Contrast Inverse"
  1543 msgstr "Висококонтрастна (обърната)"
  1544 
  1545 #: ../gnect/src/theme.c:64
  1546 msgid "Cream Marbles"
  1547 msgstr "Кремови топчета"
  1548 
  1549 #: ../gnect/src/theme.c:68 ../gnect/src/theme.c:75 ../gnect/src/theme.c:82
  1550 #: ../gnect/src/theme.c:89 ../gnibbles/preferences.c:457
  1551 msgid "Blue"
  1552 msgstr "Синя"
  1553 
  1554 #: ../gnect/src/theme.c:71
  1555 msgid "Glass Marbles"
  1556 msgstr "Стъклени топчета"
  1557 
  1558 #: ../gnect/src/theme.c:78
  1559 msgid "Nightfall"
  1560 msgstr "Сумрачна"
  1561 
  1562 #: ../gnect/src/theme.c:85
  1563 msgid "Blocks"
  1564 msgstr "Плочки"
  1565 
  1566 #: ../gnect/src/theme.c:89
  1567 msgid "Orange"
  1568 msgstr "Оранжева"
  1569 
  1570 #: ../gnibbles/board.c:250
  1571 #, c-format
  1572 msgid ""
  1573 "Nibbles couldn't load level file:\n"
  1574 "%s\n"
  1575 "\n"
  1576 "Please check your Nibbles installation"
  1577 msgstr ""
  1578 "„Nibbles“ не може зареди файла за ниво:\n"
  1579 "%s\n"
  1580 "\n"
  1581 "Проверете инсталацията на „Nibbles“"
  1582 
  1583 #: ../gnibbles/board.c:269
  1584 #, c-format
  1585 msgid ""
  1586 "Level file appears to be damaged:\n"
  1587 "%s\n"
  1588 "\n"
  1589 "Please check your Nibbles installation"
  1590 msgstr ""
  1591 "Файлът за ниво е повреден:\n"
  1592 "%s\n"
  1593 "\n"
  1594 "Проверете инсталацията на „Nibbles“"
  1595 
  1596 #: ../gnibbles/gnibbles.c:90
  1597 #, c-format
  1598 msgid ""
  1599 "Nibbles couldn't find pixmap file:\n"
  1600 "%s\n"
  1601 "\n"
  1602 "Please check your Nibbles installation"
  1603 msgstr ""
  1604 "„Nibbles“ не може да намери графичния файл:\n"
  1605 "%s\n"
  1606 "\n"
  1607 "Проверете инсталацията на „Nibbles“"
  1608 
  1609 #: ../gnibbles/gnibbles.c:361
  1610 msgid "Nibbles Scores"
  1611 msgstr "Резултати от „Nibbles“"
  1612 
  1613 #: ../gnibbles/gnibbles.c:364
  1614 msgid "Speed:"
  1615 msgstr "Скорост:"
  1616 
  1617 #: ../gnibbles/gnibbles.c:369 ../gnobots2/game.c:179 ../gnomine/gnomine.c:224
  1618 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1090 ../gnotski/gnotski.c:803
  1619 #: ../gtali/gyahtzee.c:197 ../mahjongg/mahjongg.c:622
  1620 msgid "Congratulations!"
  1621 msgstr "Поздравления!"
  1622 
  1623 #: ../gnibbles/gnibbles.c:370 ../gnobots2/game.c:180 ../gnomine/gnomine.c:225
  1624 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1091 ../gnotski/gnotski.c:804
  1625 #: ../gtali/gyahtzee.c:198 ../mahjongg/mahjongg.c:623
  1626 msgid "Your score is the best!"
  1627 msgstr "Вашият резултат е най-добрият!"
  1628 
  1629 #: ../gnibbles/gnibbles.c:371 ../gnobots2/game.c:181 ../gnomine/gnomine.c:226
  1630 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1092 ../gnotski/gnotski.c:805
  1631 #: ../gtali/gyahtzee.c:199 ../mahjongg/mahjongg.c:624
  1632 msgid "Your score has made the top ten."
  1633 msgstr "Вашият резултат е в челната десетка!"
  1634 
  1635 #: ../gnibbles/gnibbles.desktop.in.in.h:1
  1636 msgid "Guide a worm around a maze"
  1637 msgstr "Управляване на червей през лабиринт"
  1638 
  1639 #: ../gnibbles/gnibbles.desktop.in.in.h:2 ../gnibbles/main.c:162
  1640 #: ../gnibbles/main.c:165 ../gnibbles/main.c:695 ../gnibbles/main.c:766
  1641 #: ../gnibbles/main.c:896
  1642 msgid "Nibbles"
  1643 msgstr "Nibbles"
  1644 
  1645 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:1
  1646 msgid "Color to use for worm"
  1647 msgstr "Цвят на червея"
  1648 
  1649 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:2
  1650 msgid "Color to use for worm."
  1651 msgstr "Цвят на червея."
  1652 
  1653 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:3
  1654 msgid "Enable fake bonuses"
  1655 msgstr "Разрешаване на фалшиви бонуси"
  1656 
  1657 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:4
  1658 msgid "Enable fake bonuses."
  1659 msgstr "Разрешаване на фалшиви бонуси."
  1660 
  1661 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:5
  1662 msgid "Enable sounds"
  1663 msgstr "Включване на звук"
  1664 
  1665 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:6
  1666 msgid "Enable sounds."
  1667 msgstr "Включване на звук."
  1668 
  1669 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:7
  1670 msgid "Game level to start on"
  1671 msgstr "Начално ниво"
  1672 
  1673 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:8
  1674 msgid "Game level to start on."
  1675 msgstr "Начално ниво."
  1676 
  1677 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:9
  1678 msgid "Game speed"
  1679 msgstr "Скорост на игра"
  1680 
  1681 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:10
  1682 msgid "Game speed (1=fast, 4=slow)."
  1683 msgstr "Скорост на игра — „1“ (бързо), „4“ (бавно)."
  1684 
  1685 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:11
  1686 msgid "Key to use for motion down."
  1687 msgstr "Клавиш за движение надолу."
  1688 
  1689 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:12
  1690 msgid "Key to use for motion left."
  1691 msgstr "Клавиш за движение наляво."
  1692 
  1693 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:13
  1694 msgid "Key to use for motion right."
  1695 msgstr "Клавиш за движение надясно."
  1696 
  1697 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:14
  1698 msgid "Key to use for motion up."
  1699 msgstr "Клавиш за движение нагоре."
  1700 
  1701 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:15 ../gnibbles/preferences.c:430
  1702 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:12 ../quadrapassel/tetris.cpp:753
  1703 msgid "Move down"
  1704 msgstr "Движение надолу"
  1705 
  1706 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:18 ../gnibbles/preferences.c:429
  1707 msgid "Move up"
  1708 msgstr "Движение нагоре"
  1709 
  1710 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:19
  1711 msgid "Number of AI players"
  1712 msgstr "Брой играчи с изкуствен интелект"
  1713 
  1714 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:20
  1715 msgid "Number of AI players."
  1716 msgstr "Брой играчи с изкуствен интелект."
  1717 
  1718 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:21
  1719 msgid "Number of human players"
  1720 msgstr "Брой играчи — хора"
  1721 
  1722 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:22
  1723 msgid "Number of human players."
  1724 msgstr "Брой играчи — хора."
  1725 
  1726 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:23
  1727 msgid "Play levels in random order"
  1728 msgstr "Случаен ред на нивата"
  1729 
  1730 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:24
  1731 msgid "Play levels in random order."
  1732 msgstr "Случаен ред на нивата."
  1733 
  1734 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:25
  1735 msgid "Size of game tiles"
  1736 msgstr "Размер на плочките"
  1737 
  1738 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:26
  1739 msgid "Size of game tiles."
  1740 msgstr "Размер на плочките."
  1741 
  1742 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:27
  1743 msgid "Use relative movement"
  1744 msgstr "Използване на относителни движения"
  1745 
  1746 #: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:28
  1747 msgid "Use relative movement (ie. left or right only)."
  1748 msgstr "Използване на относителни движения (напр. само ляво или дясно)"
  1749 
  1750 #: ../gnibbles/main.c:66
  1751 msgctxt "game speed"
  1752 msgid "Beginner"
  1753 msgstr "Много бавно"
  1754 
  1755 #: ../gnibbles/main.c:67
  1756 msgctxt "game speed"
  1757 msgid "Slow"
  1758 msgstr "Бавно"
  1759 
  1760 #: ../gnibbles/main.c:68
  1761 msgctxt "game speed"
  1762 msgid "Medium"
  1763 msgstr "Средно"
  1764 
  1765 #: ../gnibbles/main.c:69
  1766 msgctxt "game speed"
  1767 msgid "Fast"
  1768 msgstr "Бързо"
  1769 
  1770 #: ../gnibbles/main.c:70
  1771 msgctxt "game speed"
  1772 msgid "Beginner with Fakes"
  1773 msgstr "Много бавно с фалшиви"
  1774 
  1775 #: ../gnibbles/main.c:71
  1776 msgctxt "game speed"
  1777 msgid "Slow with Fakes"
  1778 msgstr "Бавно с фалшиви"
  1779 
  1780 #: ../gnibbles/main.c:72
  1781 msgctxt "game speed"
  1782 msgid "Medium with Fakes"
  1783 msgstr "Средно с фалшиви"
  1784 
  1785 #: ../gnibbles/main.c:73
  1786 msgctxt "game speed"
  1787 msgid "Fast with Fakes"
  1788 msgstr "Бързо с фалшиви"
  1789 
  1790 #: ../gnibbles/main.c:171
  1791 msgid ""
  1792 "A worm game for GNOME.\n"
  1793 "\n"
  1794 "Nibbles is a part of GNOME Games."
  1795 msgstr ""
  1796 "Игра с червеи за GNOME.\n"
  1797 "\n"
  1798 "„Gnibbles“ е част от игрите на GNOME."
  1799 
  1800 #: ../gnibbles/main.c:492
  1801 #, c-format
  1802 msgid "Game over! The game has been won by %s!"
  1803 msgstr "Играта завърши! %s спечели!"
  1804 
  1805 #. Translators: This string will be included in the intro screen, so don't make sure it fits!
  1806 #: ../gnibbles/main.c:768
  1807 msgid "A worm game for GNOME."
  1808 msgstr "Игра с червеи за GNOME."
  1809 
  1810 #: ../gnibbles/preferences.c:224
  1811 msgid "Nibbles Preferences"
  1812 msgstr "Настройки на „Gnibbles“"
  1813 
  1814 #: ../gnibbles/preferences.c:244
  1815 msgid "Speed"
  1816 msgstr "Скорост"
  1817 
  1818 #: ../gnibbles/preferences.c:254
  1819 msgid "Nibbles newbie"
  1820 msgstr "Новак"
  1821 
  1822 #: ../gnibbles/preferences.c:264
  1823 msgid "My second day"
  1824 msgstr "Вторият ми ден"
  1825 
  1826 #: ../gnibbles/preferences.c:274
  1827 msgid "Not too shabby"
  1828 msgstr "Не много зле"
  1829 
  1830 #: ../gnibbles/preferences.c:284
  1831 msgid "Finger-twitching good"
  1832 msgstr "Много бързи пръсти"
  1833 
  1834 #. Options
  1835 #: ../gnibbles/preferences.c:294 ../gnibbles/preferences.c:436
  1836 #: ../gnobots2/properties.c:461 ../iagno/properties.c:547
  1837 msgid "Options"
  1838 msgstr "Настройки"
  1839 
  1840 #: ../gnibbles/preferences.c:301
  1841 msgid "_Play levels in random order"
  1842 msgstr "_Случаен ред на нивата"
  1843 
  1844 #: ../gnibbles/preferences.c:311
  1845 msgid "_Enable fake bonuses"
  1846 msgstr "_Разрешаване на фалшиви бонуси"
  1847 
  1848 #. starting level
  1849 #: ../gnibbles/preferences.c:334 ../quadrapassel/tetris.cpp:643
  1850 msgid "_Starting level:"
  1851 msgstr "_Начално ниво:"
  1852 
  1853 #: ../gnibbles/preferences.c:362
  1854 msgid "Number of _human players:"
  1855 msgstr "Брой играчи — _хора"
  1856 
  1857 #: ../gnibbles/preferences.c:382
  1858 msgid "Number of _AI players:"
  1859 msgstr "Брой играчи с _изкуствен интелект:"
  1860 
  1861 #: ../gnibbles/preferences.c:408
  1862 msgid "Worm"
  1863 msgstr "Червей"
  1864 
  1865 #: ../gnibbles/preferences.c:442
  1866 msgid "_Use relative movement"
  1867 msgstr "_Използване на относителни движения"
  1868 
  1869 #: ../gnibbles/preferences.c:449
  1870 msgid "_Worm color:"
  1871 msgstr "_Цвят на червея:"
  1872 
  1873 #: ../gnibbles/preferences.c:456
  1874 msgid "Green"
  1875 msgstr "Зелено"
  1876 
  1877 #: ../gnibbles/preferences.c:459
  1878 msgid "Cyan"
  1879 msgstr "Циан"
  1880 
  1881 #: ../gnibbles/preferences.c:460
  1882 msgid "Purple"
  1883 msgstr "Пурпурно"
  1884 
  1885 #: ../gnibbles/preferences.c:461
  1886 msgid "Gray"
  1887 msgstr "Сиво"
  1888 
  1889 #: ../gnibbles/scoreboard.c:48
  1890 #, c-format
  1891 msgid "Worm %d:"
  1892 msgstr "Червей %d:"
  1893 
  1894 #: ../gnobots2/game.c:150 ../gtali/gyahtzee.c:215
  1895 msgid "Game over!"
  1896 msgstr "Край на играта!"
  1897 
  1898 #: ../gnobots2/game.c:152 ../gnomine/gnomine.c:200 ../gnotski/gnotski.c:778
  1899 msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
  1900 msgstr "За съжаление вашият резултат не е челната десетка."
   1377"Това обикновено се случва, когато пуснете по-стара версия на „Пасианси“, в "
   1378"която я няма играта, която последно сте играли. Вместо това ще бъде заредена "
   1379"стандартната игра — „Клондайк“."
   1380
   1381#: ../src/ar-stock.c:190
   1382msgid "_Contents"
   1383msgstr "_Ръководство"
   1384
   1385#: ../src/ar-stock.c:191
   1386msgid "_Fullscreen"
   1387msgstr "На цял _екран"
   1388
   1389#: ../src/ar-stock.c:192
   1390msgid "_Hint"
   1391msgstr "_Съвет"
   1392
   1393#. Translators: This "_New" is for the menu item 'Game->New', implies "New Game"
   1394#: ../src/ar-stock.c:194
   1395msgid "_New"
   1396msgstr "_Нова игра"
  19011397
  19021398#. Translators: This "_New Game" is for the game-over dialogue
  1903 #: ../gnobots2/game.c:154 ../gnome-sudoku/data/select_game.ui.h:1
  1904 #: ../gnomine/gnomine.c:202 ../gnotski/gnotski.c:780
  1905 #: ../libgames-support/games-stock.c:255
   1399#: ../src/ar-stock.c:196
  19061400msgid "_New Game"
  19071401msgstr "_Нова игра"
  19081402
  1909 #: ../gnobots2/game.c:167
  1910 msgid "Robots Scores"
  1911 msgstr "Резултати от „Роботи“"
  1912 
  1913 #: ../gnobots2/game.c:170 ../mahjongg/mahjongg.c:620
  1914 #: ../mahjongg/mahjongg.c:945
  1915 msgid "Map:"
  1916 msgstr "Подредба:"
  1917 
  1918 #: ../gnobots2/game.c:409 ../gnobots2/game.c:425
  1919 msgid ""
  1920 "Congratulations, You Have Defeated the Robots!! \n"
  1921 "But Can You do it Again?"
  1922 msgstr ""
  1923 "Поздравления, вие победихте „Роботи“!\n"
  1924 "Но можете ли да го направите пак?"
  1925 
  1926 #. This should never happen.
  1927 #: ../gnobots2/game.c:1201
  1928 msgid "There are no teleport locations left!!"
  1929 msgstr "Няма повече места за телепортиране!"
  1930 
  1931 #: ../gnobots2/game.c:1229
  1932 msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
  1933 msgstr "Вече няма безопасни места за телепортиране!"
  1934 
  1935 #: ../gnobots2/gnobots.c:85
  1936 msgid "Set game scenario"
  1937 msgstr "Установяване на сценария на играта"
  1938 
  1939 #: ../gnobots2/gnobots.c:85 ../gnobots2/gnobots.c:87
  1940 msgid "NAME"
  1941 msgstr "ИМЕ"
  1942 
  1943 #: ../gnobots2/gnobots.c:87
  1944 msgid "Set game configuration"
  1945 msgstr "Установяване на настройките на играта"
  1946 
  1947 #: ../gnobots2/gnobots.c:89 ../gnobots2/gnobots.c:91
  1948 msgid "Initial window position"
  1949 msgstr "Начална позиция на прозореца"
  1950 
  1951 #: ../gnobots2/gnobots.c:89 ../gnomine/gnomine.c:914 ../gnomine/gnomine.c:922
  1952 #: ../gnotravex/gnotravex.c:262 ../gnotski/gnotski.c:457
  1953 #: ../iagno/gnothello.c:139
  1954 msgid "X"
  1955 msgstr "X"
  1956 
  1957 #: ../gnobots2/gnobots.c:91 ../gnomine/gnomine.c:916 ../gnomine/gnomine.c:924
  1958 #: ../gnotravex/gnotravex.c:264 ../gnotski/gnotski.c:459
  1959 #: ../iagno/gnothello.c:141
  1960 msgid "Y"
  1961 msgstr "Y"
  1962 
  1963 #: ../gnobots2/gnobots.c:96
  1964 msgid "Classic robots"
  1965 msgstr "Класически роботи"
  1966 
  1967 #: ../gnobots2/gnobots.c:97
  1968 msgid "Classic robots with safe moves"
  1969 msgstr "Класически роботи със сигурни ходове"
  1970 
  1971 #: ../gnobots2/gnobots.c:98
  1972 msgid "Classic robots with super-safe moves"
  1973 msgstr "Класически роботи с изключително сигурни ходове"
  1974 
  1975 #: ../gnobots2/gnobots.c:99
  1976 msgid "Nightmare"
  1977 msgstr "Кошмарно трудни роботи"
  1978 
  1979 #: ../gnobots2/gnobots.c:100
  1980 msgid "Nightmare with safe moves"
  1981 msgstr "Кошмарно трудни роботи със сигурни ходове"
  1982 
  1983 #: ../gnobots2/gnobots.c:101
  1984 msgid "Nightmare with super-safe moves"
  1985 msgstr "Кошмарно трудни роботи с изключително сигурни ходове"
  1986 
  1987 #: ../gnobots2/gnobots.c:102
  1988 msgid "Robots2"
  1989 msgstr "Роботи-2"
  1990 
  1991 #: ../gnobots2/gnobots.c:103
  1992 msgid "Robots2 with safe moves"
  1993 msgstr "Роботи-2 със сигурни ходове"
  1994 
  1995 #: ../gnobots2/gnobots.c:104
  1996 msgid "Robots2 with super-safe moves"
  1997 msgstr "Роботи-2 с изключително сигурни ходове"
  1998 
  1999 #: ../gnobots2/gnobots.c:105
  2000 msgid "Robots2 easy"
  2001 msgstr "Лесни Роботи-2"
  2002 
  2003 #: ../gnobots2/gnobots.c:106
  2004 msgid "Robots2 easy with safe moves"
  2005 msgstr "Лесни Роботи-2 със сигурни ходове"
  2006 
  2007 #: ../gnobots2/gnobots.c:107
  2008 msgid "Robots2 easy with super-safe moves"
  2009 msgstr "Лесни Роботи-2 с изключително сигурни ходове"
  2010 
  2011 #: ../gnobots2/gnobots.c:108
  2012 msgid "Robots with safe teleport"
  2013 msgstr "Роботи със сигурен телепорт"
  2014 
  2015 #: ../gnobots2/gnobots.c:109
  2016 msgid "Robots with safe teleport with safe moves"
  2017 msgstr "Роботи със сигурен телепорт и сигурни ходове"
  2018 
  2019 #: ../gnobots2/gnobots.c:110
  2020 msgid "Robots with safe teleport with super-safe moves"
  2021 msgstr "Роботи със сигурен телепорт и изключително сигурни ходове"
  2022 
  2023 #: ../gnobots2/gnobots.c:237 ../gnobots2/gnobots.c:258
  2024 #: ../gnobots2/gnobots2.desktop.in.in.h:2 ../gnobots2/menu.c:256
  2025 #: ../gnobots2/menu.c:259
  2026 msgid "Robots"
  2027 msgstr "Роботи"
  2028 
  2029 #: ../gnobots2/gnobots.c:321
  2030 msgid "No game data could be found."
  2031 msgstr "Липсват данни за играта."
  2032 
  2033 #: ../gnobots2/gnobots.c:323
  2034 msgid ""
  2035 "The program Robots was unable to find any valid game configuration files. "
  2036 "Please check that the program is installed correctly."
  2037 msgstr ""
  2038 "Програмата „Роботи“ не може да открие валидни конфигурационни файлове. "
  2039 "Проверете дали програмата е инсталирана правилно."
  2040 
  2041 #: ../gnobots2/gnobots.c:339
  2042 msgid "Some graphics files are missing or corrupt."
  2043 msgstr "Някои графични файлове липсват или са повредени."
  2044 
  2045 #: ../gnobots2/gnobots.c:341
  2046 msgid ""
  2047 "The program Robots was unable to load all the necessary graphics files. "
  2048 "Please check that the program is installed correctly."
  2049 msgstr ""
  2050 "Програмата „Роботи“ не може да открие всички нужни графични файлове. "
  2051 "Проверете дали програмата е инсталирана правилно."
  2052 
  2053 #. ********************************************************************
  2054 #: ../gnobots2/gnobots2.desktop.in.in.h:1
  2055 msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
  2056 msgstr "Бягане от роботи, така че да се сблъскват едни с други"
  2057 
  2058 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:3
  2059 msgid "Enable game sounds"
  2060 msgstr "Включване на звуци"
  2061 
  2062 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:4
  2063 msgid "Enable game sounds. Play sounds for various events throughout the game."
  2064 msgstr ""
  2065 "Включване на звуците. Пускане на звуци за различни събития по време на "
  2066 "играта."
  2067 
  2068 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:5
  2069 msgid "Game type"
  2070 msgstr "Вид игра"
  2071 
  2072 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:6
  2073 msgid "Game type. The name of the game variation to use."
  2074 msgstr "Вид на играта. Името на варианта, който ще се използва."
  2075 
  2076 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:7 ../gnobots2/properties.c:560
  2077 msgid "Key to hold"
  2078 msgstr "Клавиш за задържане"
  2079 
  2080 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:8 ../gnobots2/properties.c:556
  2081 msgid "Key to move E"
  2082 msgstr "Клавиш за движение надясно"
  2083 
  2084 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:9 ../gnobots2/properties.c:553
  2085 msgid "Key to move N"
  2086 msgstr "Клавиш за движение нагоре"
  2087 
  2088 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:10 ../gnobots2/properties.c:554
  2089 msgid "Key to move NE"
  2090 msgstr "Клавиш за движение надясно и нагоре"
  2091 
  2092 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:11 ../gnobots2/properties.c:552
  2093 msgid "Key to move NW"
  2094 msgstr "Клавиш за движение наляво и нагоре"
  2095 
  2096 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:12 ../gnobots2/properties.c:558
  2097 msgid "Key to move S"
  2098 msgstr "Клавиш за движение надолу"
  2099 
  2100 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:13 ../gnobots2/properties.c:559
  2101 msgid "Key to move SE"
  2102 msgstr "Клавиш за движение надясно и надолу"
  2103 
  2104 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:14 ../gnobots2/properties.c:557
  2105 msgid "Key to move SW"
  2106 msgstr "Клавиш за движение наляво и надолу"
  2107 
  2108 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:15 ../gnobots2/properties.c:555
  2109 msgid "Key to move W"
  2110 msgstr "Клавиш за движение наляво"
  2111 
  2112 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:16 ../gnobots2/properties.c:561
  2113 msgid "Key to teleport"
  2114 msgstr "Клавиш за телепортиране"
  2115 
  2116 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:17 ../gnobots2/properties.c:562
  2117 msgid "Key to teleport randomly"
  2118 msgstr "Клавиш за произволно телепортиране"
  2119 
  2120 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:18 ../gnobots2/properties.c:563
  2121 msgid "Key to wait"
  2122 msgstr "Клавиш за изчакване"
  2123 
  2124 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:19
  2125 msgid "Robot image theme"
  2126 msgstr "Изглед на роботите"
  2127 
  2128 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:20
  2129 msgid "Robot image theme. The theme of the images to use for the robots."
  2130 msgstr ""
  2131 "Тема за роботите. Тема с изображения, които ще се използват за роботите."
  2132 
  2133 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:21
  2134 msgid "Show toolbar"
  2135 msgstr "Лента с инструменти"
  2136 
  2137 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:22
  2138 msgid "Show toolbar. A standard option for toolbars."
  2139 msgstr ""
  2140 "Показване на лентата с инструменти. Стандартна настройка за лентите с "
  2141 "инструменти."
  2142 
  2143 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:23
  2144 msgid ""
  2145 "The name of the key used to hold still. The name is a standard X key name."
  2146 msgstr ""
  2147 "Името на клавиша за стоене на едно място. Името е стандартно име за клавиш "
  2148 "на X."
  2149 
  2150 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:24
  2151 msgid ""
  2152 "The name of the key used to move east. The name is a standard X key name."
  2153 msgstr ""
  2154 "Името на клавиша за движение на изток. Името е стандартно име за клавиш на X."
  2155 
  2156 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:25
  2157 msgid ""
  2158 "The name of the key used to move north-east. The name is a standard X key "
  2159 "name."
  2160 msgstr ""
  2161 "Името на клавиша за движение на североизток. Името е стандартно име за "
  2162 "клавиш на X."
  2163 
  2164 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:26
  2165 msgid ""
  2166 "The name of the key used to move north-west. The name is a standard X key "
  2167 "name."
  2168 msgstr ""
  2169 "Името на клавиша за движение на северозапад. Името е стандартно име за "
  2170 "клавиш на X."
  2171 
  2172 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:27
  2173 msgid ""
  2174 "The name of the key used to move north. The name is a standard X key name."
  2175 msgstr ""
  2176 "Името на клавиша за движение на север. Името е стандартно име за клавиш на X."
  2177 
  2178 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:28
  2179 msgid ""
  2180 "The name of the key used to move south-east. The name is a standard X key "
  2181 "name."
  2182 msgstr ""
  2183 "Името на клавиша за движение на югоизток. Името е стандартно име за клавиш "
  2184 "на X."
  2185 
  2186 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:29
  2187 msgid ""
  2188 "The name of the key used to move south-west. The name is a standard X key "
  2189 "name."
  2190 msgstr ""
  2191 "Името на клавиша за движение на югозапад. Името е стандартно име за клавиш "
  2192 "на X."
  2193 
  2194 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:30
  2195 msgid ""
  2196 "The name of the key used to move south. The name is a standard X key name."
  2197 msgstr ""
  2198 "Името на клавиша за движение на юг. Името е стандартно име за клавиш на X."
  2199 
  2200 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:31
  2201 msgid ""
  2202 "The name of the key used to move west. The name is a standard X key name."
  2203 msgstr ""
  2204 "Името на клавиша за движение на запад. Името е стандартно име за клавиш на X."
  2205 
  2206 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:32
  2207 msgid ""
  2208 "The name of the key used to teleport randomly. The name is a standard X key "
  2209 "name."
  2210 msgstr ""
  2211 "Името на клавиша за произволно телепортиране. Името е стандартно име за "
  2212 "клавиш на X."
  2213 
  2214 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:33
  2215 msgid ""
  2216 "The name of the key used to teleport safely (if possible). The name is a "
  2217 "standard X key name."
  2218 msgstr ""
  2219 "Името на клавиша за безопасно телепортиране (ако е възможно). Името е "
  2220 "стандартно име за клавиш на X."
  2221 
  2222 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:34
  2223 msgid "The name of the key used to wait. The name is a standard X key name."
  2224 msgstr "Името на клавиша за изчакване. Името е стандартно име за клавиш на X."
  2225 
  2226 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:35
  2227 msgid "Use safe moves"
  2228 msgstr "Използване на сигурни ходове"
  2229 
  2230 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:36
  2231 msgid ""
  2232 "Use safe moves. The safe moves option will help you to avoid being killed "
  2233 "due to a mistake. If you try to make a move that would lead to your death "
  2234 "when there is a safe move available you will not be allowed to proceed."
  2235 msgstr ""
  2236 "Използване на сигурни ходове. Тази опция ще ви предпази от убиване поради "
  2237 "грешки. Ако опитате да направите небезопасен ход, при положение, че има "
  2238 "сигурен ход, няма да ви бъде позволено да го направите."
  2239 
  2240 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:37
  2241 msgid "Use super safe moves"
  2242 msgstr "Използване на изключително сигурни ходове"
  2243 
  2244 #: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:38
  2245 msgid ""
  2246 "Use super safe moves. The player is alerted when there is no safe move and "
  2247 "the only option is to teleport out."
  2248 msgstr ""
  2249 "Използване на изключително сигурни ходове. Играчът бива предупреден, ако "
  2250 "няма сигурни ходове и единствения изход е телепортиране."
  2251 
  2252 #: ../gnobots2/graphics.c:153 ../iagno/gnothello.c:403
  2253 #, c-format
  2254 msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
  2255 msgstr "Липсва графичен файл „%s“\n"
  2256 
  2257 #: ../gnobots2/menu.c:68 ../gnotravex/gnotravex.c:1708
  2258 msgid "_Move"
  2259 msgstr "Пре_местване"
  2260 
  2261 #: ../gnobots2/menu.c:75
  2262 msgid "_Teleport"
  2263 msgstr "_Телепортиране"
  2264 
  2265 #: ../gnobots2/menu.c:76
  2266 msgid "Teleport, safely if possible"
  2267 msgstr "Безопасно по възможност телепортиране"
  2268 
  2269 #: ../gnobots2/menu.c:77
  2270 msgid "_Random"
  2271 msgstr "_Произволно"
  2272 
  2273 #: ../gnobots2/menu.c:78
  2274 msgid "Teleport randomly"
  2275 msgstr "Произволно телепортиране"
  2276 
  2277 #: ../gnobots2/menu.c:79
  2278 msgid "_Wait"
  2279 msgstr "_Изчакване"
  2280 
  2281 #: ../gnobots2/menu.c:79
  2282 msgid "Wait for the robots"
  2283 msgstr "Изчакване за роботите"
  2284 
  2285 #: ../gnobots2/menu.c:90 ../mahjongg/mahjongg.c:1215
  2286 msgid "_Toolbar"
  2287 msgstr "Лента с инс_трументи"
  2288 
  2289 #: ../gnobots2/menu.c:90 ../mahjongg/mahjongg.c:1215
  2290 msgid "Show or hide the toolbar"
  2291 msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти"
  2292 
  2293 #: ../gnobots2/menu.c:264
  2294 msgid ""
  2295 "Based on classic BSD Robots.\n"
  2296 "\n"
  2297 "Robots is a part of GNOME Games."
  2298 msgstr ""
  2299 "Базирана на класическата BSD Robots.\n"
  2300 "\n"
  2301 "Играта „Роботи“ е част от игрите на GNOME."
  2302 
  2303 #: ../gnobots2/properties.c:320
  2304 msgid "classic robots"
  2305 msgstr "класически роботи"
  2306 
  2307 #: ../gnobots2/properties.c:321
  2308 msgid "robots2"
  2309 msgstr "роботи2"
  2310 
  2311 #: ../gnobots2/properties.c:322
  2312 msgid "robots2 easy"
  2313 msgstr "лесни роботи2"
  2314 
  2315 #: ../gnobots2/properties.c:323
  2316 msgid "robots with safe teleport"
  2317 msgstr "роботи със сигурен телепорт"
  2318 
  2319 #: ../gnobots2/properties.c:324
  2320 msgid "nightmare"
  2321 msgstr "кошмар"
  2322 
  2323 #: ../gnobots2/properties.c:365
  2324 msgid "robots"
  2325 msgstr "роботи"
  2326 
  2327 #: ../gnobots2/properties.c:366
  2328 msgid "cows"
  2329 msgstr "крави"
  2330 
  2331 #: ../gnobots2/properties.c:367
  2332 msgid "eggs"
  2333 msgstr "яйца"
  2334 
  2335 #: ../gnobots2/properties.c:368
  2336 msgid "gnomes"
  2337 msgstr "гномове"
  2338 
  2339 #: ../gnobots2/properties.c:369
  2340 msgid "mice"
  2341 msgstr "мишки"
  2342 
  2343 #: ../gnobots2/properties.c:370
  2344 msgid "ufo"
  2345 msgstr "нло"
  2346 
  2347 #: ../gnobots2/properties.c:371
  2348 msgid "boo"
  2349 msgstr "ууу"
  2350 
  2351 #: ../gnobots2/properties.c:425
  2352 msgid "Robots Preferences"
  2353 msgstr "Настройки на „Роботи“"
  2354 
  2355 #. --- Combo (yahtzee or kismet style ----
  2356 #: ../gnobots2/properties.c:445 ../gtali/setup.c:360
  2357 msgid "Game Type"
  2358 msgstr "Вид игра"
  2359 
  2360 #: ../gnobots2/properties.c:467
  2361 msgid "_Use safe moves"
  2362 msgstr "_Използване на сигурни ходове"
  2363 
  2364 #: ../gnobots2/properties.c:474
  2365 msgid "Prevent accidental moves that result in getting killed."
  2366 msgstr "Предпазване от инцидентни ходове, които водят до смърт."
  2367 
  2368 #: ../gnobots2/properties.c:476
  2369 msgid "U_se super safe moves"
  2370 msgstr "_Използване на изключително сигурни ходове"
  2371 
  2372 #: ../gnobots2/properties.c:483
  2373 msgid "Prevents all moves that result in getting killed."
  2374 msgstr "Предпазване от всички ходове водещи до смърт."
  2375 
  2376 #: ../gnobots2/properties.c:491 ../quadrapassel/tetris.cpp:669
  2377 msgid "_Enable sounds"
  2378 msgstr "_Включване на звуците"
  2379 
  2380 #: ../gnobots2/properties.c:497
  2381 msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
  2382 msgstr "Пускане на звуци за събития като спечелване на ниво или умиране."
  2383 
  2384 #: ../gnobots2/properties.c:507
  2385 msgid "Graphics Theme"
  2386 msgstr "Графична тема"
  2387 
  2388 #: ../gnobots2/properties.c:515
  2389 msgid "_Image theme:"
  2390 msgstr "_Тема на изображенията:"
  2391 
  2392 #: ../gnobots2/properties.c:526 ../mahjongg/mahjongg.c:728
  2393 msgid "_Background color:"
  2394 msgstr "_Цвят на фона:"
  2395 
  2396 #: ../gnobots2/properties.c:572
  2397 msgid "_Restore Defaults"
  2398 msgstr "_Връщане на стандартни настройки"
  2399 
  2400 #: ../gnobots2/properties.c:577
  2401 msgid "Keyboard"
  2402 msgstr "Клавиатура"
  2403 
  2404 #: ../gnobots2/statusbar.c:77
  2405 msgid "Safe Teleports:"
  2406 msgstr "Сигурни телепортирания:"
  2407 
  2408 #: ../gnobots2/statusbar.c:87 ../quadrapassel/scoreframe.cpp:68
  2409 msgid "Level:"
  2410 msgstr "Ниво:"
  2411 
  2412 #: ../gnobots2/statusbar.c:97
  2413 msgid "Remaining:"
  2414 msgstr "Остават:"
  2415 
  2416 #. ********************************************************************
  2417 #: ../quadrapassel/quadrapassel.desktop.in.in.h:1
  2418 msgid "Fit falling blocks together"
  2419 msgstr "Нареждане на падащи блокчета"
  2420 
  2421 #: ../quadrapassel/quadrapassel.desktop.in.in.h:2 ../quadrapassel/main.cpp:66
  2422 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:158 ../quadrapassel/tetris.cpp:1305
  2423 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:1308
  2424 msgid "Quadrapassel"
  2425 msgstr "Четрис"
  2426 
  2427 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:1 ../quadrapassel/tetris.cpp:754
  2428 msgid "Drop"
  2429 msgstr "Пускане"
  2430 
  2431 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:2
  2432 msgid "Image to use for drawing blocks"
  2433 msgstr "Изображение за блокчетата"
  2434 
  2435 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:3
  2436 msgid "Image to use for drawing blocks."
  2437 msgstr "Изображение за блокчетата."
  2438 
  2439 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:4
  2440 msgid "Key press to drop."
  2441 msgstr "Клавиш за пускане"
  2442 
  2443 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:5
  2444 msgid "Key press to move down."
  2445 msgstr "Клавиш за ход надолу"
  2446 
  2447 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:8
  2448 msgid "Key press to pause."
  2449 msgstr "Клавиш за пауза"
  2450 
  2451 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:9
  2452 msgid "Key press to rotate."
  2453 msgstr "Клавиш за въртене"
  2454 
  2455 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:10
  2456 msgid "Level to start with"
  2457 msgstr "Начално ниво"
  2458 
  2459 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:11
  2460 msgid "Level to start with."
  2461 msgstr "Начално ниво."
  2462 
  2463 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:15 ../quadrapassel/tetris.cpp:756
  2464 msgid "Pause"
  2465 msgstr "Пауза"
  2466 
  2467 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:16 ../quadrapassel/tetris.cpp:755
  2468 msgid "Rotate"
  2469 msgstr "Завъртане"
  2470 
  2471 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:17
  2472 msgid "The background color"
  2473 msgstr "Цвят на фона"
  2474 
  2475 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:18
  2476 msgid "The background color, in a format gdk_color_parse understands."
  2477 msgstr "Цвят за фона във формат за gdk_color_parse."
  2478 
  2479 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:19
  2480 msgid ""
  2481 "The density of blocks in rows filled at the start of the game. The value is "
  2482 "between 0 (for no blocks) and 10 (for a completely filled row)."
  2483 msgstr ""
  2484 "Плътността на блокчетата в редовете, запълнени в началото на играта. "
  2485 "Стойността е между 0 (без блокчета) и 10 (изцяло запълнен ред)."
  2486 
  2487 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:20
  2488 msgid "The density of filled rows"
  2489 msgstr "Плътност на запълнените редове"
  2490 
  2491 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:21
  2492 msgid "The name of the theme used for rendering the blocks and the background."
  2493 msgstr "Името на темата използвана за изрисуване на плочките и фона."
  2494 
  2495 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:22
  2496 msgid ""
  2497 "The number of rows that are filled with random blocks at the start of the "
  2498 "game."
  2499 msgstr "Брой редове, случайно запълнени с блокчета в началото на играта."
  2500 
  2501 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:23
  2502 msgid "The number of rows to fill"
  2503 msgstr "Брой редове за запълване"
  2504 
  2505 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:24
  2506 msgid "The theme used for rendering the blocks"
  2507 msgstr "Темата използвана за изрисуване на плочките"
  2508 
  2509 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:25
  2510 msgid ""
  2511 "This selects whether or not to draw the background image over the background "
  2512 "color."
  2513 msgstr "Това определя дали да се рисува изображението за фон над цвета за фон."
  2514 
  2515 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:26
  2516 msgid "Whether to give blocks random colors"
  2517 msgstr "Дали да се задават случайни цветове на блокчетата"
  2518 
  2519 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:27
  2520 msgid "Whether to give blocks random colors."
  2521 msgstr "Дали да се задават случайни цветове на блокчетата."
  2522 
  2523 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:28
  2524 msgid "Whether to preview the next block"
  2525 msgstr "Дали да се показва следващата фигура"
  2526 
  2527 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:29
  2528 msgid "Whether to preview the next block."
  2529 msgstr "Дали да се показва следващата фигура."
  2530 
  2531 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:30
  2532 msgid ""
  2533 "Whether to provide a graphical representation of where a block will land."
  2534 msgstr "Дали да се показва графично, къде ще попаднат плочките."
  2535 
  2536 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:31
  2537 msgid "Whether to provide a target"
  2538 msgstr "Дали да се показва цел"
  2539 
  2540 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:32
  2541 msgid "Whether to rotate counter clock wise"
  2542 msgstr "Дали да се върти обратно на часовниковата стрелка"
  2543 
  2544 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:33
  2545 msgid "Whether to rotate counter clock wise."
  2546 msgstr "Дали да се върти обратно на часовниковата стрелка."
  2547 
  2548 #: ../quadrapassel/quadrapassel.schemas.in.h:34
  2549 msgid "Whether to use the background image"
  2550 msgstr "Дали да се използва изображение за фон"
  2551 
  2552 #: ../quadrapassel/main.cpp:48
  2553 msgid "Set starting level (1 or greater)"
  2554 msgstr "Задаване на начално ниво (1 или повече)"
  2555 
  2556 #: ../quadrapassel/main.cpp:48
  2557 msgid "LEVEL"
  2558 msgstr "НИВО"
  2559 
  2560 #: ../quadrapassel/renderer.cpp:30
  2561 msgid "Plain"
  2562 msgstr "Обикновен"
  2563 
  2564 #: ../quadrapassel/renderer.cpp:31
  2565 msgid "Tango Flat"
  2566 msgstr "Tango без полусенки"
  2567 
  2568 #: ../quadrapassel/renderer.cpp:32
  2569 msgid "Tango Shaded"
  2570 msgstr "Tango с полусенки"
  2571 
  2572 #: ../quadrapassel/renderer.cpp:33
  2573 msgid "Clean"
  2574 msgstr "Изчистен"
  2575 
  2576 #: ../quadrapassel/scoreframe.cpp:57
  2577 msgid "Lines:"
  2578 msgstr "Редове:"
  2579 
  2580 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:576
  2581 msgid "Quadrapassel Preferences"
  2582 msgstr "Настройки на „Четрис“"
  2583 
  2584 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:599 ../swell-foop/data/settings.ui.h:5
  2585 msgid "Setup"
  2586 msgstr "Настройки"
  2587 
  2588 #. pre-filled rows
  2589 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:605
  2590 msgid "_Number of pre-filled rows:"
  2591 msgstr "_Брой редове запълнени в началото:"
  2592 
  2593 #. pre-filled rows density
  2594 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:624
  2595 msgid "_Density of blocks in a pre-filled row:"
  2596 msgstr "_Плътност на кубчетата в запълнените редове:"
  2597 
  2598 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:664 ../swell-foop/data/settings.ui.h:4
  2599 msgid "Operation"
  2600 msgstr "Действие"
  2601 
  2602 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:678
  2603 msgid "_Preview next block"
  2604 msgstr "_Показване на следващата фигура"
  2605 
  2606 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:687
  2607 msgid "_Use random block colors"
  2608 msgstr "_Използване на произволни цветове на фигурите"
  2609 
  2610 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:698
  2611 msgid "Choose difficult _blocks"
  2612 msgstr "_Трудни фигури"
  2613 
  2614 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:714
  2615 msgid "_Rotate blocks counterclockwise"
  2616 msgstr "В_ъртене на фигурите обратно на часовниковата стрелка"
  2617 
  2618 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:723
  2619 msgid "Show _where the block will land"
  2620 msgstr "Показване къде ще падне _плочката"
  2621 
  2622 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:731 ../quadrapassel/tetris.cpp:764
  2623 msgid "Theme"
  2624 msgstr "Тема"
  2625 
  2626 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:740
  2627 msgid "Controls"
  2628 msgstr "Клавиши"
  2629 
  2630 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:767
  2631 msgid "Block Style"
  2632 msgstr "Стил на плочките"
  2633 
  2634 #: ../quadrapassel/tetris.cpp:1310
  2635 msgid ""
  2636 "A classic game of fitting falling blocks together.\n"
  2637 "\n"
  2638 "Quadrapassel is a part of GNOME Games."
  2639 msgstr ""
  2640 "Класическа игра с взаимно напасване на падащи блокове.\n"
  2641 "\n"
  2642 "„Четрис“ е част от игрите на GNOME."
  2643 
  2644 #: ../quadrapassel/highscores.cpp:48
  2645 msgid "Quadrapassel Scores"
  2646 msgstr "Резултати на Четрис"
  2647 
  2648 #: ../quadrapassel/blockops.cpp:786
  2649 msgid "Paused"
  2650 msgstr "На пауза"
  2651 
  2652 #: ../quadrapassel/blockops.cpp:788
  2653 msgid "Game Over"
  2654 msgstr "Край на играта"
  2655 
  2656 #: ../gnome-sudoku/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:1
  2657 msgid "Sudoku"
  2658 msgstr "Судоку"
  2659 
  2660 #: ../gnome-sudoku/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:2
  2661 msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle"
  2662 msgstr "Пробвайте логическите си умения в тази игра с числа"
  2663 
  2664 #: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.schemas.in.h:1
  2665 msgid "Color of the grid border"
  2666 msgstr "Цвят на рамката"
  2667 
  2668 #: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.schemas.in.h:2
  2669 msgid "Height of application window in pixels"
  2670 msgstr "Височината на прозореца на програмата, в пиксели"
  2671 
  2672 #: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.schemas.in.h:3
  2673 msgid "Mark printed games as played"
  2674 msgstr "Отбелязване на отпечатаните игри като играни"
  2675 
  2676 #: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.schemas.in.h:4
  2677 msgid "Number of puzzles to print on a page"
  2678 msgstr "Брой отпечатани игри на страница"
  2679 
  2680 #: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.schemas.in.h:5
  2681 msgid "Print games that have been played"
  2682 msgstr "Отпечатване на играните игри"
  2683 
  2684 #: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.schemas.in.h:6
  2685 msgid "Show hint highlights"
  2686 msgstr "Показване на съвети с оцветяване"
  2687 
  2688 #: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.schemas.in.h:7
  2689 msgid "Show hints"
  2690 msgstr "Показване на съвети"
  2691 
  2692 #: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.schemas.in.h:8
  2693 msgid "Show the application toolbar"
  2694 msgstr "Показване на лентата с инструменти"
  2695 
  2696 #: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.schemas.in.h:9
  2697 msgid "The number of seconds between automatic saves"
  2698 msgstr "Брой секунди между автоматичните запазвания"
  2699 
  2700 #: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.schemas.in.h:10
  2701 msgid "Width of application window in pixels"
  2702 msgstr "Широчината на прозореца на програмата, в пиксели"
  2703 
  2704 #: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:1
  2705 msgid "Details"
  2706 msgstr "Подробности"
  2707 
  2708 #: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:2
  2709 msgid "Levels of difficulty to print"
  2710 msgstr "Нива на трудност за разпечатване"
  2711 
  2712 #: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:3
  2713 msgid "Print Games"
  2714 msgstr "Отпечатване на игри"
  2715 
  2716 #: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:4
  2717 msgid "Print Sudokus"
  2718 msgstr "Отпечатване на „Судоку“"
  2719 
  2720 #: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:5
  2721 msgid "_Easy"
  2722 msgstr "_Лесни"
  2723 
  2724 #: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:6
  2725 msgid "_Hard"
  2726 msgstr "_Трудни"
  2727 
  2728 #: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:7
  2729 msgid "_Include games you've already played in list of games to print"
  2730 msgstr ""
  2731 "_Включване на игрите, които вече сте играли, в списъка на игрите за "
  2732 "отпечатване"
  2733 
  2734 #: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:8
  2735 msgid "_Mark games as played once you've printed them."
  2736 msgstr "Игрите да се _считат за изиграни след отпечатване."
  2737 
  2738 # В „Судоку“ трябва да в мн.ч.
  2739 #: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:9
  2740 msgid "_Medium"
  2741 msgstr "_Средни"
  2742 
  2743 #: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:10
  2744 msgid "_Number of sudoku to print: "
  2745 msgstr "_Брой на отпечатаните игри: "
  2746 
  2747 #: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:11
  2748 msgid "_Sudokus per page: "
  2749 msgstr "Игри на страни_ца: "
  2750 
  2751 #: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:12
  2752 msgid "_Very Hard"
  2753 msgstr "_Много трудни"
  2754 
  2755 #: ../gnome-sudoku/data/select_game.ui.h:2
  2756 msgid "_Saved Games"
  2757 msgstr "_Запазени игри"
  2758 
  2759 #: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:1
  2760 msgid "Add a new tracker"
  2761 msgstr "Добавяне на проследяване"
  2762 
  2763 #: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:2 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:769
  2764 msgid "H_ide"
  2765 msgstr "_Скриване"
  2766 
  2767 #: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:3
  2768 msgid "Hide the tracked values"
  2769 msgstr "Скриване на проследяваните стойности"
  2770 
  2771 #: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:4
  2772 msgid "Make the tracked changes permanent"
  2773 msgstr "Проследените промени да станат постоянни"
  2774 
  2775 #: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:5
  2776 msgid "Remove the selected tracker"
  2777 msgstr "Премахване на проследяването."
  2778 
  2779 #: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:138
  2780 msgid "No Space"
  2781 msgstr "Няма свободно пространство"
  2782 
  2783 #: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:139
  2784 msgid "No space left on disk"
  2785 msgstr "Няма свободно пространство на диска"
  2786 
  2787 #: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:141 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:148
  2788 #, python-format
  2789 msgid "Unable to create data folder %(path)s."
  2790 msgstr "Папката за данни %(path)s не може да бъде създадена."
  2791 
  2792 #: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:142
  2793 msgid "There is no disk space left!"
  2794 msgstr "Няма свободно пространство на диска!"
  2795 
  2796 #: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:149 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:174
  2797 #: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:198 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:216
  2798 #, python-format
  2799 msgid "Error %(errno)s: %(error)s"
  2800 msgstr "Грешка %(errno)s: %(error)s"
  2801 
  2802 #: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:169 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:170
  2803 msgid "Unable to save game."
  2804 msgstr "Играта не може да бъде запазена."
  2805 
  2806 #: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:172 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:197
  2807 #: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:215
  2808 #, python-format
  2809 msgid "Unable to save file %(filename)s."
  2810 msgstr "Неуспешно запазването на файла %(filename)s."
  2811 
  2812 #: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:194 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:195
  2813 msgid "Unable to mark game as finished."
  2814 msgstr "„Судоку“ не може да отбележи играта като завършена."
  2815 
  2816 #: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:212 ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:213
  2817 msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
  2818 msgstr "„Судоку“ не може да отбележи играта като завършена."
  2819 
  2820 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:211
  2821 msgid "New game"
  2822 msgstr "Нова игра"
   1403#: ../src/ar-stock.c:197
   1404msgid "_Redo Move"
   1405msgstr "_Отмяна на връщането"
  28231406
  28241407#. Translators: this is the "Reset" scores button in a scores dialogue
  2825 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:212 ../libgames-support/games-stock.c:258
   1408#: ../src/ar-stock.c:199
  28261409msgid "_Reset"
  28271410msgstr "_Рестартиране"
  28281411
  2829 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:214
  2830 msgid "_Undo"
  2831 msgstr "_Отмяна на ход"
  2832 
  2833 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:215
  2834 msgid "Undo last action"
  2835 msgstr "Отмяна на последния ход"
  2836 
  2837 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:216
  2838 msgid "_Redo"
  2839 msgstr "_Повтаряне"
  2840 
  2841 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:217
  2842 msgid "Redo last action"
  2843 msgstr "Повтаряне на последния ход"
  2844 
  2845 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:218
  2846 msgid "Puzzle _Statistics..."
  2847 msgstr "_Статистика…"
  2848 
  2849 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:220
  2850 msgid "_Print..."
  2851 msgstr "_Отпечатване…"
  2852 
  2853 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:221
  2854 msgid "Print _Multiple Sudokus..."
  2855 msgstr "Отпечатване на _множество главоблъсканици…"
  2856 
  2857 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:226
  2858 msgid "_Tools"
  2859 msgstr "И_нструменти"
  2860 
  2861 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:227 ../libgames-support/games-stock.c:251
  2862 msgid "_Hint"
  2863 msgstr "_Съвет"
  2864 
  2865 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:228
  2866 msgid "Show a square that is easy to fill."
  2867 msgstr "Лесни за запълване квадратчета."
  2868 
  2869 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:229
  2870 msgid "Clear _Top Notes"
  2871 msgstr "Изчистване на _горните бележки"
  2872 
  2873 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:231
  2874 msgid "Clear _Bottom Notes"
  2875 msgstr "Изчистване на _долните бележки"
  2876 
  2877 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:240
  2878 msgid "Show _Possible Numbers"
  2879 msgstr "Показване на _възможните числа"
  2880 
  2881 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:242
  2882 msgid "Always show possible numbers in a square"
  2883 msgstr "Винаги показване на възможните числа в квадратчетата"
  2884 
  2885 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:246
  2886 msgid "Warn About _Unfillable Squares"
  2887 msgstr "Предупреждаване за _непопълними квадратчета"
  2888 
  2889 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:248
  2890 msgid "Warn about squares made unfillable by a move"
  2891 msgstr ""
  2892 "Предупреждаване за квадратчета, които поредният ход е направил непопълними"
  2893 
  2894 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:250
  2895 msgid "_Track Additions"
  2896 msgstr "_Проследяване на добавените"
  2897 
  2898 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:252
  2899 msgid "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them."
  2900 msgstr "Новодобавените да са с различен цвят за по-лесно проследяване."
  2901 
  2902 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:255
  2903 msgid "_Highlighter"
  2904 msgstr "_Осветяване"
  2905 
  2906 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:256
  2907 msgid "Highlight the current row, column and box"
  2908 msgstr "Осветяване на текущия ред, колона, кутия"
  2909 
  2910 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:377
  2911 #, python-format
  2912 msgid "You completed the puzzle in %d second"
  2913 msgid_plural "You completed the puzzle in %d seconds"
  2914 msgstr[0] "Завършихте главоблъсканицата за %d секунда."
  2915 msgstr[1] "Завършихте главоблъсканицата за %d секунди."
  2916 
  2917 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:382 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:390
  2918 #, python-format
  2919 msgid "%d minute"
  2920 msgid_plural "%d minutes"
  2921 msgstr[0] "%d минута"
  2922 msgstr[1] "%d минути"
  2923 
  2924 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:383 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:391
  2925 #, python-format
  2926 msgid "%d second"
  2927 msgid_plural "%d seconds"
  2928 msgstr[0] "%d секунда"
  2929 msgstr[1] "%d секунди"
  2930 
  2931 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:384
  2932 #, python-format
  2933 msgid "You completed the puzzle in %(minute)s and %(second)s"
  2934 msgstr "Завършихте главоблъсканицата за %(minute)s и %(second)s"
  2935 
  2936 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:389
  2937 #, python-format
  2938 msgid "%d hour"
  2939 msgid_plural "%d hours"
  2940 msgstr[0] "%d час"
  2941 msgstr[1] "%d часа"
  2942 
  2943 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:392
  2944 #, python-format
  2945 msgid "You completed the puzzle in %(hour)s, %(minute)s and %(second)s"
  2946 msgstr "Завършихте главоблъсканицата за %(hour)s, %(minute)s и %(second)s"
  2947 
  2948 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:394
  2949 #, python-format
  2950 msgid "You got %(n)s hint."
  2951 msgid_plural "You got %(n)s hints."
  2952 msgstr[0] "Получихте %(n)s съвет"
  2953 msgstr[1] "Получихте %(n)s съвета"
  2954 
  2955 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:397
  2956 #, python-format
  2957 msgid "You had %(n)s impossibility pointed out."
  2958 msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out."
  2959 msgstr[0] "Беше ви показано %(n)s невъзможен ход."
  2960 msgstr[1] "Бяха ви показани %(n)s невъзможни хода."
  2961 
  2962 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:420
  2963 msgid "Save this game before starting new one?"
  2964 msgstr "Запазване на тази игра преди започване на нова?"
  2965 
  2966 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:440
  2967 msgid "Save game before closing?"
  2968 msgstr "Запазване на играта преди затваряне?"
  2969 
  2970 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:638
  2971 msgid "Puzzle Information"
  2972 msgstr "Информация"
  2973 
  2974 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:639
  2975 msgid "There is no current puzzle."
  2976 msgstr "Няма текуща главоблъсканица."
  2977 
  2978 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:644
  2979 msgid "Calculated difficulty: "
  2980 msgstr "Изчислена трудност: "
  2981 
  2982 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:646 ../gnome-sudoku/src/lib/printing.py:182
  2983 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:121
  2984 msgid "Easy"
  2985 msgstr "Лесна"
  2986 
  2987 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:647 ../gnome-sudoku/src/lib/printing.py:183
  2988 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:122
  2989 msgid "Medium"
  2990 msgstr "Средна"
  2991 
  2992 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:648 ../gnome-sudoku/src/lib/printing.py:184
  2993 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:123
  2994 msgid "Hard"
  2995 msgstr "Трудна"
  2996 
  2997 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:649
  2998 msgid "Very Hard"
  2999 msgstr "Много трудна"
  3000 
  3001 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:654
  3002 msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: "
  3003 msgstr "Ходове, които могат да се решат чрез елиминиране:"
  3004 
  3005 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:657
  3006 msgid "Number of moves instantly fillable by filling: "
  3007 msgstr "Ходове, които могат да се решат чрез попълване: "
  3008 
  3009 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:660
  3010 msgid "Amount of trial-and-error required to solve: "
  3011 msgstr "Брой на необходимите проби и грешки за решаването:"
  3012 
  3013 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:663 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:664
  3014 msgid "Puzzle Statistics"
  3015 msgstr "Статистика на главоблъсканицата"
  3016 
  3017 #. FIXME: This should create a pop-up dialog
  3018 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:698
  3019 #, python-format
  3020 msgid "Unable to display help: %s"
  3021 msgstr "Помощта не може да бъде показана: %s"
  3022 
  3023 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:754
  3024 msgid "Untracked"
  3025 msgstr "Непроследено"
  3026 
  3027 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:763
  3028 msgid "_Remove"
  3029 msgstr "_Премахване"
  3030 
  3031 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:764
  3032 msgid "Delete selected tracker."
  3033 msgstr "Премахване на това проследяване."
  3034 
  3035 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:770
  3036 msgid "Hide current tracker entries."
  3037 msgstr "Скриване на данните на текущото проследяване."
  3038 
  3039 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:775
  3040 msgid "A_pply"
  3041 msgstr "_Прилагане"
  3042 
  3043 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:776
  3044 msgid "Apply all tracked values and remove the tracker."
  3045 msgstr "Изчистване на всички ходове свързани с това проследяване."
  3046 
  3047 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:814
  3048 #, python-format
  3049 msgid "Tracker %s"
  3050 msgstr "Проследяване %s"
  3051 
  3052 #: ../gnome-sudoku/src/lib/printing.py:185
  3053 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:124
  3054 msgid "Very hard"
  3055 msgstr "Много трудна"
  3056 
  3057 #. Then we're today
  3058 #. within the minute
  3059 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:160
  3060 #, python-format
  3061 msgid "Last played %(n)s second ago"
  3062 msgid_plural "Last played %(n)s seconds ago"
  3063 msgstr[0] "Последно играна преди %(n)s секунда"
  3064 msgstr[1] "Последно играна преди %(n)s секунди"
  3065 
  3066 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:164
  3067 #, python-format
  3068 msgid "Last played %(n)s minute ago"
  3069 msgid_plural "Last played %(n)s minutes ago"
  3070 msgstr[0] "Последно играна преди %(n)s минута"
  3071 msgstr[1] "Последно играна преди %(n)s минути"
  3072 
  3073 #. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
  3074 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:168
  3075 msgid "Last played at %I:%M %p"
  3076 msgstr "Последно играна в %H:%M"
  3077 
  3078 #. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
  3079 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:171
  3080 msgid "Last played yesterday at %I:%M %p"
  3081 msgstr "Последно играна вчера в %H:%M"
  3082 
  3083 #. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
  3084 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:174
  3085 msgid "Last played on %A at %I:%M %p"
  3086 msgstr "Последно играна %A в %H:%M"
  3087 
  3088 #. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
  3089 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:177
  3090 msgid "Last played on %B %e %Y"
  3091 msgstr "Последно играна на %e %B %Y"
  3092 
  3093 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:190
  3094 msgid "Easy puzzle"
  3095 msgstr "Лесна"
  3096 
  3097 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:191
  3098 msgid "Medium puzzle"
  3099 msgstr "Нормална"
  3100 
  3101 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:192
  3102 msgid "Hard puzzle"
  3103 msgstr "Трудна"
  3104 
  3105 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:193
  3106 msgid "Very hard puzzle"
  3107 msgstr "Много трудна"
  3108 
  3109 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:199
  3110 #, python-format
  3111 msgid "Played for %d hour"
  3112 msgid_plural "Played for %d hours"
  3113 msgstr[0] "Играна %d час"
  3114 msgstr[1] "Играна %d часа"
  3115 
  3116 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:202
  3117 #, python-format
  3118 msgid "Played for %d minute"
  3119 msgid_plural "Played for %d minutes"
  3120 msgstr[0] "Играна %d минута"
  3121 msgstr[1] "Играна %d минути"
  3122 
  3123 #: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:205
  3124 #, python-format
  3125 msgid "Played for %d second"
  3126 msgid_plural "Played for %d seconds"
  3127 msgstr[0] "Играна %d секунда"
  3128 msgstr[1] "Играна %d секунди"
  3129 
  3130 #: ../gnome-sudoku/src/lib/gtk_goodies/dialog_extras.py:162
  3131 msgid "Do you really want to do this?"
  3132 msgstr "Наистина ли искате да направите това?"
  3133 
  3134 #: ../gnome-sudoku/src/lib/gtk_goodies/dialog_extras.py:196
  3135 msgid "Don't ask me this again."
  3136 msgstr "Да не се пита повече."
  3137 
  3138 #: ../gnome-sudoku/src/lib/number_box.py:68
  3139 msgid "_Clear"
  3140 msgstr "_Изчистване"
  3141 
  3142 #: ../gnomine/gnomine.c:53 ../gnomine/gnomine.desktop.in.in.h:2
  3143 msgid "Mines"
  3144 msgstr "Мини"
  3145 
  3146 #: ../gnomine/gnomine.c:104
  3147 msgctxt "board size"
  3148 msgid "Custom"
  3149 msgstr "Друга"
  3150 
  3151 #: ../gnomine/gnomine.c:170
  3152 #, c-format
  3153 msgid "Flags: %d/%d"
  3154 msgstr "Флагчета: %d/%d"
  3155 
  3156 #: ../gnomine/gnomine.c:198
  3157 msgid "The Mines Have Been Cleared!"
  3158 msgstr "Всички мини са изчистени!"
  3159 
  3160 #: ../gnomine/gnomine.c:214
  3161 msgid "Mines Scores"
  3162 msgstr "Мини — резултати"
  3163 
  3164 #: ../gnomine/gnomine.c:217 ../gnotravex/gnotravex.c:1085
  3165 #: ../swell-foop/src/Score.js:57
  3166 msgid "Size:"
  3167 msgstr "Размер:"
  3168 
  3169 #: ../gnomine/gnomine.c:315
  3170 msgid "Click a square, any square"
  3171 msgstr "Натиснете произволно квадратче"
  3172 
  3173 #: ../gnomine/gnomine.c:317
  3174 msgid "Maybe they're all mines ..."
  3175 msgstr "Може би всички са мини…"
  3176 
  3177 #: ../gnomine/gnomine.c:430 ../mahjongg/mahjongg.c:859
  3178 msgid "Main game:"
  3179 msgstr "Основната игра:"
  3180 
  3181 #: ../gnomine/gnomine.c:436
  3182 msgid "Resizing and SVG support:"
  3183 msgstr "Оразмеряване и поддръжка на SVG:"
  3184 
  3185 #: ../gnomine/gnomine.c:443
  3186 msgid "Faces:"
  3187 msgstr "Тема:"
  3188 
  3189 #: ../gnomine/gnomine.c:446
  3190 msgid "Graphics:"
  3191 msgstr "Графика:"
  3192 
  3193 #: ../gnomine/gnomine.c:462
  3194 msgid ""
  3195 "The popular logic puzzle minesweeper. Clear mines from a board using hints "
  3196 "from squares you have already uncovered.\n"
  3197 "\n"
  3198 "Mines is a part of GNOME Games."
  3199 msgstr ""
  3200 "Популярната главоблъсканица с мини. Изчистете мините от дъската, като се "
  3201 "съобразявате с квадратите, които вече сте разкрили.\n"
  3202 "\n"
  3203 "Мините са част от игрите на GNOME."
  3204 
  3205 #: ../gnomine/gnomine.c:621
  3206 msgid "Field Size"
  3207 msgstr "Размер на дъската"
  3208 
  3209 #: ../gnomine/gnomine.c:644
  3210 msgid "Custom Size"
  3211 msgstr "Произволен размер"
  3212 
  3213 #: ../gnomine/gnomine.c:651
  3214 msgid "_Number of mines:"
  3215 msgstr "_Брой мини:"
  3216 
  3217 #: ../gnomine/gnomine.c:664
  3218 msgid "_Horizontal:"
  3219 msgstr "_Хоризонтално:"
  3220 
  3221 #: ../gnomine/gnomine.c:676
  3222 msgid "_Vertical:"
  3223 msgstr "В_ертикално:"
  3224 
  3225 #: ../gnomine/gnomine.c:693
  3226 msgid "Flags"
  3227 msgstr "Флагчета"
  3228 
  3229 #: ../gnomine/gnomine.c:696
  3230 msgid "_Use \"I'm not sure\" flags"
  3231 msgstr "Използване на _флагчета, когато не сте сигурни"
  3232 
  3233 #: ../gnomine/gnomine.c:707
  3234 msgid "Warnings"
  3235 msgstr "Предупреждения"
  3236 
  3237 #: ../gnomine/gnomine.c:710
  3238 msgid "_Use \"Too many flags\" warning"
  3239 msgstr "Използване на _предупреждения за прекалено много флагчета"
  3240 
  3241 #: ../gnomine/gnomine.c:721
  3242 msgid "Mines Preferences"
  3243 msgstr "Настройки на Мините"
  3244 
  3245 #: ../gnomine/gnomine.c:914
  3246 msgid "Width of grid"
  3247 msgstr "Широчина на решетката"
  3248 
  3249 #: ../gnomine/gnomine.c:915
  3250 msgid "Height of grid"
  3251 msgstr "Височина на решетката"
  3252 
  3253 #: ../gnomine/gnomine.c:917
  3254 msgid "Number of mines"
  3255 msgstr "Брой мини"
  3256 
  3257 #: ../gnomine/gnomine.c:918 ../gtali/gyahtzee.c:107 ../gtali/gyahtzee.c:109
  3258 #: ../gtali/gyahtzee.c:113 ../gtali/gyahtzee.c:115
  3259 msgid "NUMBER"
  3260 msgstr "БРОЙ"
  3261 
  3262 #: ../gnomine/gnomine.c:920 ../gnomine/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:8
  3263 msgid "Size of the board (0-2 = small-large, 3=custom)"
  3264 msgstr ""
  3265 "Размер на дъската „0“ (малка), „1“ (средна), „2“ (голяма), „3“ (произволна)"
  3266 
  3267 #: ../gnomine/gnomine.c:921 ../gnotravex/gnotravex.c:261
  3268 #: ../gnotski/gnotski.c:456 ../iagno/gnothello.c:138
  3269 msgid "X location of window"
  3270 msgstr "Позиция по X на прозореца"
  3271 
  3272 #: ../gnomine/gnomine.c:923 ../gnotravex/gnotravex.c:263
  3273 #: ../gnotski/gnotski.c:458 ../iagno/gnothello.c:140
  3274 msgid "Y location of window"
  3275 msgstr "Позиция по Y на прозореца"
  3276 
  3277 #: ../gnomine/gnomine.c:1060
  3278 msgid "Press to Resume"
  3279 msgstr "Натиснете, за да продължите"
  3280 
  3281 #: ../gnomine/gnomine.c:1095
  3282 msgid "Time: "
  3283 msgstr "Време: "
  3284 
  3285 #: ../gnomine/gnomine.desktop.in.in.h:1
  3286 msgid "Clear hidden mines from a minefield"
  3287 msgstr "Изчистване на скритите мини от дъската"
  3288 
  3289 #: ../gnomine/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:1
  3290 #: ../swell-foop/swell-foop.schemas.in.h:2
  3291 msgid "Board size"
  3292 msgstr "Размер на дъската"
  3293 
  3294 #: ../gnomine/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:2
  3295 msgid "Enable automatic placing of flags"
  3296 msgstr "Включване на автоматичното поставяне на флагчета"
  3297 
  3298 #: ../gnomine/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:3
  3299 msgid "Number of columns in a custom game"
  3300 msgstr "Брой колони в произволна игра"
  3301 
  3302 #: ../gnomine/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:4
  3303 msgid "Number of rows in a custom game"
  3304 msgstr "Брой редове в произволната игра"
  3305 
  3306 #: ../gnomine/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:5
  3307 msgid "Set to true to be able to mark squares as unknown."
  3308 msgstr ""
  3309 "Трябва да е „Истина“, за да е разрешено маркирането на квадратчета като "
  3310 "неизвестни."
  3311 
  3312 #: ../gnomine/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:6
  3313 msgid "Set to true to enable warning icons when too many flags are placed."
  3314 msgstr ""
  3315 "Трябва да е „Истина“, за да се включи предупреждение при слагането на "
  3316 "прекалено много флагчета."
  3317 
  3318 #: ../gnomine/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:7
  3319 msgid ""
  3320 "Set to true to have gnomine automatically flag squares as mined when enough "
  3321 "squares are revealed"
  3322 msgstr ""
  3323 "Трябва да е „Истина“, за да се поставят автоматично флагчета върху мините, "
  3324 "когато са отрити достатъчно квадратчета"
  3325 
  3326 #: ../gnomine/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:9
  3327 msgid "The number of mines in a custom game"
  3328 msgstr "Броят мини в произволна игра"
  3329 
  3330 #: ../gnomine/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:10
  3331 msgid "Use the unknown flag"
  3332 msgstr "Използване на флагчета за непознато"
  3333 
  3334 #: ../gnomine/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:11
  3335 msgid "Warning about too many flags"
  3336 msgstr "Предупреждения за прекалено много флагчета"
  3337 
  3338 #: ../gnomine/minefield.c:206
  3339 msgid ""
  3340 "Unable to find required images.\n"
  3341 "\n"
  3342 "Please check your gnome-games installation."
  3343 msgstr ""
  3344 "Нужните изображения не могат да бъдат открити.\n"
  3345 "\n"
  3346 "Проверете инсталацията на игрите на GNOME."
  3347 
  3348 #: ../gnomine/minefield.c:228
  3349 msgid ""
  3350 "Required images have been found, but refused to load.\n"
  3351 "\n"
  3352 "Please check your installation of gnome-games and its dependencies."
  3353 msgstr ""
  3354 "Нужните изображения бяха открити, но не могат да се заредят.\n"
  3355 "\n"
  3356 "Проверете инсталацията на игрите на GNOME и зависимостите."
  3357 
  3358 #: ../gnomine/minefield.c:237
  3359 msgid "Could not load images"
  3360 msgstr "Изображенията не могат да се заредят"
  3361 
  3362 #: ../gnotravex/gnotravex.c:45 ../gnotravex/gnotravex.desktop.in.in.h:2
  3363 msgid "Tetravex"
  3364 msgstr "Tetravex"
  3365 
  3366 #: ../gnotravex/gnotravex.c:115
  3367 msgid "2×2"
  3368 msgstr "2×2"
  3369 
  3370 #: ../gnotravex/gnotravex.c:116
  3371 msgid "3×3"
  3372 msgstr "3×3"
  3373 
  3374 #: ../gnotravex/gnotravex.c:117
  3375 msgid "4×4"
  3376 msgstr "4×4"
  3377 
  3378 #: ../gnotravex/gnotravex.c:118
  3379 msgid "5×5"
  3380 msgstr "5×5"
  3381 
  3382 #: ../gnotravex/gnotravex.c:119
  3383 msgid "6×6"
  3384 msgstr "6×6"
  3385 
  3386 #: ../gnotravex/gnotravex.c:198
  3387 msgid "_2×2"
  3388 msgstr "_2х2"
  3389 
  3390 #: ../gnotravex/gnotravex.c:198
  3391 msgid "Play on a 2×2 board"
  3392 msgstr "Игра на дъска 2х2"
  3393 
  3394 #: ../gnotravex/gnotravex.c:200
  3395 msgid "_3×3"
  3396 msgstr "_3×3"
  3397 
  3398 #: ../gnotravex/gnotravex.c:200
  3399 msgid "Play on a 3×3 board"
  3400 msgstr "Игра на дъска 3х3"
  3401 
  3402 #: ../gnotravex/gnotravex.c:202
  3403 msgid "_4×4"
  3404 msgstr "_4×4"
  3405 
  3406 #: ../gnotravex/gnotravex.c:202
  3407 msgid "Play on a 4×4 board"
  3408 msgstr "Игра на дъска 4х4"
  3409 
  3410 #: ../gnotravex/gnotravex.c:204
  3411 msgid "_5×5"
  3412 msgstr "_5×5"
  3413 
  3414 #: ../gnotravex/gnotravex.c:204
  3415 msgid "Play on a 5×5 board"
  3416 msgstr "Игра на дъска 5х5"
  3417 
  3418 #: ../gnotravex/gnotravex.c:206
  3419 msgid "_6×6"
  3420 msgstr "_6×6"
  3421 
  3422 #: ../gnotravex/gnotravex.c:206
  3423 msgid "Play on a 6×6 board"
  3424 msgstr "Игра на дъска 6х6"
  3425 
  3426 #: ../gnotravex/gnotravex.c:265
  3427 msgid "Size of board (2-6)"
  3428 msgstr "Размер на дъската (2÷6)"
  3429 
  3430 #: ../gnotravex/gnotravex.c:266
  3431 msgid "SIZE"
  3432 msgstr "РАЗМЕР"
  3433 
  3434 #. Translators: in-game numbers, replaceable with single-character local ideograms
  3435 #: ../gnotravex/gnotravex.c:460
  3436 msgctxt "number"
  3437 msgid "0"
  3438 msgstr "0"
  3439 
  3440 #: ../gnotravex/gnotravex.c:461
  3441 msgctxt "number"
  3442 msgid "1"
  3443 msgstr "1"
  3444 
  3445 #: ../gnotravex/gnotravex.c:462
  3446 msgctxt "number"
  3447 msgid "2"
  3448 msgstr "2"
  3449 
  3450 #: ../gnotravex/gnotravex.c:463
  3451 msgctxt "number"
  3452 msgid "3"
  3453 msgstr "3"
  3454 
  3455 #: ../gnotravex/gnotravex.c:464
  3456 msgctxt "number"
  3457 msgid "4"
  3458 msgstr "4"
  3459 
  3460 #: ../gnotravex/gnotravex.c:465
  3461 msgctxt "number"
  3462 msgid "5"
  3463 msgstr "5"
  3464 
  3465 #: ../gnotravex/gnotravex.c:466
  3466 msgctxt "number"
  3467 msgid "6"
  3468 msgstr "6"
  3469 
  3470 #: ../gnotravex/gnotravex.c:467
  3471 msgctxt "number"
  3472 msgid "7"
  3473 msgstr "7"
  3474 
  3475 #: ../gnotravex/gnotravex.c:468
  3476 msgctxt "number"
  3477 msgid "8"
  3478 msgstr "8"
  3479 
  3480 #: ../gnotravex/gnotravex.c:469
  3481 msgctxt "number"
  3482 msgid "9"
  3483 msgstr "9"
  3484 
  3485 #: ../gnotravex/gnotravex.c:913 ../mahjongg/mahjongg.c:927
  3486 msgid "Game paused"
  3487 msgstr "Играта е на пауза"
  3488 
  3489 #: ../gnotravex/gnotravex.c:975
  3490 #, c-format
  3491 msgid "Playing %d×%d board"
  3492 msgstr "Дъската е %d×%d"
  3493 
  3494 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1083
  3495 msgid "Tetravex Scores"
  3496 msgstr "Резултати от „Tetravex“"
  3497 
  3498 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1145
  3499 msgid "Puzzle solved! Well done!"
  3500 msgstr "Наредихте главоблъсканицата! Браво!"
  3501 
  3502 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1147
  3503 msgid "Puzzle solved!"
  3504 msgstr "Наредихте главоблъсканицата!"
  3505 
  3506 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1402 ../mahjongg/mahjongg.c:1393
  3507 msgid "Time:"
  3508 msgstr "Време:"
  3509 
  3510 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1603
  3511 msgid ""
  3512 "GNOME Tetravex is a simple puzzle where pieces must be positioned so that "
  3513 "the same numbers are touching each other.\n"
  3514 "\n"
  3515 "Tetravex is a part of GNOME Games."
  3516 msgstr ""
  3517 "„Tetravex“ е проста логическа игра, в която плочките трябва да са на места, "
  3518 "на които еднаквите числа да се допират.\n"
  3519 "\n"
  3520 "„Tetravex“ е част от игрите на GNOME."
  3521 
  3522 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1710
  3523 msgid "_Size"
  3524 msgstr "_Дъска"
  3525 
  3526 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1715
  3527 msgid "Sol_ve"
  3528 msgstr "_Решаване"
  3529 
  3530 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1715
  3531 msgid "Solve the game"
  3532 msgstr "Решаване на играта"
  3533 
  3534 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1719
  3535 msgid "_Up"
  3536 msgstr "На_горе"
  3537 
  3538 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1720
  3539 msgid "Move the pieces up"
  3540 msgstr "Преместване на пуловете нагоре"
  3541 
  3542 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1721
  3543 msgid "_Left"
  3544 msgstr "На_ляво"
  3545 
  3546 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1722
  3547 msgid "Move the pieces left"
  3548 msgstr "Преместване на пуловете наляво"
  3549 
  3550 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1723
  3551 msgid "_Right"
  3552 msgstr "На_дясно"
  3553 
  3554 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1724
  3555 msgid "Move the pieces right"
  3556 msgstr "Преместване на пуловете надясно"
  3557 
  3558 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1725
  3559 msgid "_Down"
  3560 msgstr "Над_олу"
  3561 
  3562 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1726
  3563 msgid "Move the pieces down"
  3564 msgstr "Преместване на пуловете надолу"
  3565 
  3566 #: ../gnotravex/gnotravex.c:1731
  3567 msgid "_Click to Move"
  3568 msgstr "_Без задържане на бутона на мишката"
  3569 
  3570 #: ../gnotravex/gnotravex.desktop.in.in.h:1
  3571 msgid "Complete the puzzle by matching numbered tiles"
  3572 msgstr ""
  3573 "Главоблъсканицата се решава като плочките се наредят и числата съвпаднат"
  3574 
  3575 #: ../gnotravex/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:1
  3576 msgid "Select the style of control"
  3577 msgstr "Избор на вид на управлението"
  3578 
  3579 #: ../gnotravex/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:2
  3580 msgid ""
  3581 "Select whether to drag the tiles or to click on the source then the "
  3582 "destination."
  3583 msgstr ""
  3584 "Избор дали да се влачат плочките или да се натиска върху източника и след "
  3585 "това върху целта."
  3586 
  3587 #: ../gnotravex/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:3
  3588 msgid "The size of the playing grid"
  3589 msgstr "Размер на дъската за игра"
  3590 
  3591 #: ../gnotravex/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:4
  3592 msgid "The value of this key is used to decide the size of the playing grid."
  3593 msgstr ""
  3594 "Стойността на този ключ се използва за задаване на размера на дъската за "
  3595 "игра."
  3596 
  3597 #: ../gnotski/gnotski.c:48 ../gnotski/gnotski.desktop.in.in.h:1
  3598 msgid "Klotski"
  3599 msgstr "Klotski"
  3600 
  3601 #: ../gnotski/gnotski.c:101
  3602 msgid "Only 18 steps"
  3603 msgstr "Само 18 стъпки"
  3604 
  3605 #. puzzle name
  3606 #: ../gnotski/gnotski.c:102 ../gnotski/gnotski.c:189
  3607 msgid "Daisy"
  3608 msgstr "Маргаритка"
  3609 
  3610 #. puzzle name
  3611 #: ../gnotski/gnotski.c:103 ../gnotski/gnotski.c:195
  3612 msgid "Violet"
  3613 msgstr "Виолетка"
  3614 
  3615 #. puzzle name
  3616 #: ../gnotski/gnotski.c:104 ../gnotski/gnotski.c:201
  3617 msgid "Poppy"
  3618 msgstr "Мак"
  3619 
  3620 #. puzzle name
  3621 #: ../gnotski/gnotski.c:105 ../gnotski/gnotski.c:207
  3622 msgid "Pansy"
  3623 msgstr "Теменуга"
  3624 
  3625 #. puzzle name
  3626 #: ../gnotski/gnotski.c:106 ../gnotski/gnotski.c:213
  3627 msgid "Snowdrop"
  3628 msgstr "Снежинка"
  3629 
  3630 #. puzzle name - sometimes called "Le'Ane Rouge"
  3631 #: ../gnotski/gnotski.c:107 ../gnotski/gnotski.c:219
  3632 msgid "Red Donkey"
  3633 msgstr "Червено магаре"
  3634 
  3635 #. puzzle name
  3636 #: ../gnotski/gnotski.c:108 ../gnotski/gnotski.c:225
  3637 msgid "Trail"
  3638 msgstr "Следа"
  3639 
  3640 #. puzzle name
  3641 #: ../gnotski/gnotski.c:109 ../gnotski/gnotski.c:231
  3642 msgid "Ambush"
  3643 msgstr "Засада"
  3644 
  3645 #. puzzle name
  3646 #: ../gnotski/gnotski.c:110 ../gnotski/gnotski.c:237
  3647 msgid "Agatka"
  3648 msgstr "Агатка"
  3649 
  3650 #. puzzle name
  3651 #: ../gnotski/gnotski.c:111 ../gnotski/gnotski.c:242
  3652 msgid "Success"
  3653 msgstr "Успех"
  3654 
  3655 #. puzzle name
  3656 #: ../gnotski/gnotski.c:112 ../gnotski/gnotski.c:247
  3657 msgid "Bone"
  3658 msgstr "Кокал"
  3659 
  3660 #. puzzle name
  3661 #: ../gnotski/gnotski.c:113 ../gnotski/gnotski.c:253
  3662 msgid "Fortune"
  3663 msgstr "Фортуна"
  3664 
  3665 #. puzzle name
  3666 #: ../gnotski/gnotski.c:114 ../gnotski/gnotski.c:261
  3667 msgid "Fool"
  3668 msgstr "Шут"
  3669 
  3670 #. puzzle name
  3671 #: ../gnotski/gnotski.c:115 ../gnotski/gnotski.c:267
  3672 msgid "Solomon"
  3673 msgstr "Соломон"
  3674 
  3675 #. puzzle name
  3676 #: ../gnotski/gnotski.c:116 ../gnotski/gnotski.c:274
  3677 msgid "Cleopatra"
  3678 msgstr "Клеопатра"
  3679 
  3680 #. puzzle name
  3681 #: ../gnotski/gnotski.c:117 ../gnotski/gnotski.c:279
  3682 msgid "Shark"
  3683 msgstr "Акула"
  3684 
  3685 #. puzzle name
  3686 #: ../gnotski/gnotski.c:118 ../gnotski/gnotski.c:287
  3687 msgid "Rome"
  3688 msgstr "Рим"
  3689 
  3690 #. puzzle name
  3691 #: ../gnotski/gnotski.c:119 ../gnotski/gnotski.c:294
  3692 msgid "Pennant Puzzle"
  3693 msgstr "Вимпел"
  3694 
  3695 #. puzzle name
  3696 #: ../gnotski/gnotski.c:120 ../gnotski/gnotski.c:300
  3697 msgid "Ithaca"
  3698 msgstr "Итака"
  3699 
  3700 #. puzzle name
  3701 #: ../gnotski/gnotski.c:121 ../gnotski/gnotski.c:321
  3702 msgid "Pelopones"
  3703 msgstr "Пелопонес"
  3704 
  3705 #. puzzle name
  3706 #: ../gnotski/gnotski.c:122 ../gnotski/gnotski.c:328
  3707 msgid "Transeuropa"
  3708 msgstr "Трансевропа"
  3709 
  3710 #. puzzle name
  3711 #: ../gnotski/gnotski.c:123 ../gnotski/gnotski.c:337
  3712 msgid "Lodzianka"
  3713 msgstr "Лодзианка"
  3714 
  3715 #. puzzle name
  3716 #: ../gnotski/gnotski.c:124 ../gnotski/gnotski.c:343
  3717 msgid "Polonaise"
  3718 msgstr "Полонеза"
  3719 
  3720 #. puzzle name
  3721 #: ../gnotski/gnotski.c:125 ../gnotski/gnotski.c:348
  3722 msgid "Baltic Sea"
  3723 msgstr "Балтийско море"
  3724 
  3725 #. puzzle name
  3726 #: ../gnotski/gnotski.c:126 ../gnotski/gnotski.c:353
  3727 msgid "American Pie"
  3728 msgstr "Американски пай"
  3729 
  3730 #. puzzle name
  3731 #: ../gnotski/gnotski.c:127 ../gnotski/gnotski.c:365
  3732 msgid "Traffic Jam"
  3733 msgstr "Задръстване"
  3734 
  3735 #. puzzle name
  3736 #: ../gnotski/gnotski.c:128 ../gnotski/gnotski.c:372
  3737 msgid "Sunshine"
  3738 msgstr "Слънце"
  3739 
  3740 #. puzzle name
  3741 #: ../gnotski/gnotski.c:183
  3742 msgid "Only 18 Steps"
  3743 msgstr "Само 18 стъпки"
  3744 
  3745 #. set of puzzles
  3746 #: ../gnotski/gnotski.c:413
  3747 msgid "HuaRong Trail"
  3748 msgstr "Следа към Хуаронг"
  3749 
  3750 #. set of puzzles
  3751 #: ../gnotski/gnotski.c:415
  3752 msgid "Challenge Pack"
  3753 msgstr "Пакет с предизвикателства"
  3754 
  3755 #. set of puzzles
  3756 #: ../gnotski/gnotski.c:417
  3757 msgid "Skill Pack"
  3758 msgstr "Пакет за умели"
  3759 
  3760 #: ../gnotski/gnotski.c:418
  3761 msgid "_Restart Puzzle"
  3762 msgstr "_Започване отначало"
  3763 
  3764 #: ../gnotski/gnotski.c:420
  3765 msgid "Next Puzzle"
  3766 msgstr "Следващата главоблъсканица"
  3767 
  3768 #: ../gnotski/gnotski.c:422
  3769 msgid "Previous Puzzle"
  3770 msgstr "Предишната главоблъсканица"
  3771 
  3772 #: ../gnotski/gnotski.c:630
  3773 msgid "Level completed."
  3774 msgstr "Нивото е завършено."
  3775 
  3776 #: ../gnotski/gnotski.c:776
  3777 msgid "The Puzzle Has Been Solved!"
  3778 msgstr "Наредихте главоблъсканицата!"
  3779 
  3780 #: ../gnotski/gnotski.c:793
  3781 msgid "Klotski Scores"
  3782 msgstr "Резултати от „Klotski“"
  3783 
  3784 #: ../gnotski/gnotski.c:796
  3785 msgid "Puzzle:"
  3786 msgstr "Главоблъсканица:"
  3787 
  3788 #: ../gnotski/gnotski.c:878
  3789 msgid ""
  3790 "The theme for this game failed to render.\n"
  3791 "\n"
  3792 "Please check that Klotski is installed correctly."
  3793 msgstr ""
  3794 "Темата за тази игра не може да бъде изрисувана.\n"
  3795 "\n"
  3796 "Проверете дали играта „Klotski“ е инсталирана правилно."
  3797 
  3798 #: ../gnotski/gnotski.c:1122
  3799 #, c-format
  3800 msgid ""
  3801 "Could not find the image:\n"
  3802 "%s\n"
  3803 "\n"
  3804 "Please check that Klotski is installed correctly."
  3805 msgstr ""
  3806 "Не може да се открие графичния файл:\n"
  3807 "%s\n"
  3808 "\n"
  3809 "Проверете дали играта „Klotski“ е инсталирана правилно."
  3810 
  3811 #: ../gnotski/gnotski.c:1161
  3812 #, c-format
  3813 msgid "Moves: %d"
  3814 msgstr "Ходове: %d"
  3815 
  3816 #: ../gnotski/gnotski.c:1486
  3817 msgid ""
  3818 "Sliding Block Puzzles\n"
  3819 "\n"
  3820 "Klotski is a part of GNOME Games."
  3821 msgstr ""
  3822 "Главоблъсканици с плъзгащи се блокове.\n"
  3823 "\n"
  3824 "„Klotski“ е част от игрите на GNOME."
  3825 
  3826 #: ../gnotski/gnotski.desktop.in.in.h:2
  3827 msgid "Slide blocks to solve the puzzle"
  3828 msgstr "Главоблъсканицата се решава чрез плъзгане на блоковете"
  3829 
  3830 #: ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:1
  3831 msgid "The number of the puzzle being played."
  3832 msgstr "Номерът на главоблъсканицата, която се играе в момента."
  3833 
  3834 #: ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:2
  3835 msgid "The puzzle in play"
  3836 msgstr "Текущата главоблъсканица"
  3837 
  3838 #: ../gtali/clist.c:158
  3839 msgid "Already used! Where do you want to put that?"
  3840 msgstr "Вече е използвано! Къде искате да го поставите?"
  3841 
  3842 #: ../gtali/clist.c:414 ../swell-foop/src/Score.js:16
  3843 #, c-format
  3844 msgid "Score: %d"
  3845 msgstr "Резултат: %d"
  3846 
  3847 #: ../gtali/clist.c:416
  3848 #, c-format
  3849 msgid "Field used"
  3850 msgstr "Използвано поле"
  3851 
  3852 #. Arrgh - lets all use the same tabs under emacs:
  3853 #. Local Variables:
  3854 #. tab-width: 8
  3855 #. c-basic-offset: 8
  3856 #. indent-tabs-mode: nil
  3857 #. End:
  3858 #.
  3859 #: ../gtali/gtali.desktop.in.in.h:1
  3860 msgid "Beat the odds in a poker-style dice game"
  3861 msgstr "Победи шанса в игра със зарове подобна на покер"
  3862 
  3863 #: ../gtali/gtali.desktop.in.in.h:2 ../gtali/gyahtzee.c:60
  3864 msgid "Tali"
  3865 msgstr "Генерал"
  3866 
  3867 #: ../gtali/gtali.schemas.in.h:1
  3868 msgid ""
  3869 "Choose whether or not to insert a delay between the computer's dice rolls so "
  3870 "the player can follow what it is doing."
  3871 msgstr ""
  3872 "Да се вмъкват ли закъснения между хвърлянията на компютъра, за да се вижда "
  3873 "какво прави той."
  3874 
  3875 #: ../gtali/gtali.schemas.in.h:2
  3876 msgid "Delay between rolls"
  3877 msgstr "Закъснения между хвърлянията"
  3878 
  3879 #: ../gtali/gtali.schemas.in.h:3
  3880 msgid "Display the computer's thoughts"
  3881 msgstr "Показване на мислите на компютъра"
  3882 
  3883 #: ../gtali/gtali.schemas.in.h:4
  3884 msgid ""
  3885 "If set to true, a dump of the AI's working will be done to standard output."
  3886 msgstr ""
  3887 "Ако се установи като „Истина“, всички мисли на компютъра ще бъдат извеждани "
  3888 "на стандартния изход."
  3889 
  3890 #: ../gtali/gtali.schemas.in.h:5
  3891 msgid "Regular"
  3892 msgstr "Обикновена"
  3893 
  3894 #: ../gtali/gtali.schemas.in.h:6
  3895 msgid "[Human,Wilber,Bill,Monica,Kenneth,Janet]"
  3896 msgstr "[Човек,Станислав,Любомир,Николина,Пламен,Зорница]"
  3897 
  3898 #: ../gtali/gyahtzee.c:103
  3899 msgid "Delay computer moves"
  3900 msgstr "Забавяне на ходовете на компютъра"
  3901 
  3902 #: ../gtali/gyahtzee.c:105
  3903 msgid "Display computer thoughts"
  3904 msgstr "Показване на мислите на компютъра"
  3905 
  3906 #: ../gtali/gyahtzee.c:107
  3907 msgid "Number of computer opponents"
  3908 msgstr "Брой компютърни противници"
  3909 
  3910 #: ../gtali/gyahtzee.c:109
  3911 msgid "Number of human opponents"
  3912 msgstr "Брой човешки противници"
  3913 
  3914 #: ../gtali/gyahtzee.c:111
  3915 msgid "Game choice: Regular or Colors"
  3916 msgstr "Избор на игра: обикновена или цветна"
  3917 
  3918 #: ../gtali/gyahtzee.c:111
  3919 msgid "STRING"
  3920 msgstr "НИЗ"
  3921 
  3922 #: ../gtali/gyahtzee.c:113
  3923 msgid "Number of computer-only games to play"
  3924 msgstr "Брой игри само с компютърни противници"
  3925 
  3926 #: ../gtali/gyahtzee.c:115
  3927 msgid "Number of trials for each roll for the computer"
  3928 msgstr "Брой опити за всяко хвърляне на компютъра"
  3929 
  3930 #: ../gtali/gyahtzee.c:120 ../gtali/setup.c:364
  3931 msgctxt "game type"
  3932 msgid "Regular"
  3933 msgstr "Обикновена"
  3934 
  3935 #: ../gtali/gyahtzee.c:121 ../gtali/setup.c:365
  3936 msgctxt "game type"
  3937 msgid "Colors"
  3938 msgstr "Цветна"
  3939 
  3940 #: ../gtali/gyahtzee.c:144
  3941 msgid "Roll all!"
  3942 msgstr "Хвърляне на всички!"
  3943 
  3944 #: ../gtali/gyahtzee.c:147 ../gtali/gyahtzee.c:825
  3945 msgid "Roll!"
  3946 msgstr "Хвърляне!"
  3947 
  3948 #: ../gtali/gyahtzee.c:181
  3949 msgid "The game is a draw!"
  3950 msgstr "Играта завърши с равенство!"
  3951 
  3952 #: ../gtali/gyahtzee.c:195 ../gtali/gyahtzee.c:632
  3953 msgid "Tali Scores"
  3954 msgstr "Резултати"
  3955 
  3956 #: ../gtali/gyahtzee.c:211
  3957 #, c-format
  3958 msgid "%s wins the game with %d point"
  3959 msgid_plural "%s wins the game with %d points"
  3960 msgstr[0] "%s печели играта с %d точка"
  3961 msgstr[1] "%s печели играта с %d точки"
  3962 
  3963 #: ../gtali/gyahtzee.c:259
  3964 #, c-format
  3965 msgid "Computer playing for %s"
  3966 msgstr "Компютърът играе вместо %s"
  3967 
  3968 #: ../gtali/gyahtzee.c:261
  3969 #, c-format
  3970 msgid "%s! -- You're up."
  3971 msgstr "%s! — Твой ред е."
  3972 
  3973 #: ../gtali/gyahtzee.c:450
  3974 msgid "Select dice to roll or choose a score slot."
  3975 msgstr ""
  3976 "Изберете зарове, които ще хвърляте отново или изберете комбинация за "
  3977 "резултат."
  3978 
  3979 #: ../gtali/gyahtzee.c:479
  3980 msgid "Roll"
  3981 msgstr "Хвърляне"
  3982 
  3983 #: ../gtali/gyahtzee.c:537
  3984 msgid "You are only allowed three rolls. Choose a score slot."
  3985 msgstr "Позволени са само три хвърляния! Посочете комбинация."
  3986 
  3987 #: ../gtali/gyahtzee.c:588
  3988 msgid "GNOME version (1998):"
  3989 msgstr "Версия за GNOME (1998)"
  3990 
  3991 #: ../gtali/gyahtzee.c:591
  3992 msgid "Console version (1992):"
  3993 msgstr "Версия за Curses (1992):"
  3994 
  3995 #: ../gtali/gyahtzee.c:594
  3996 msgid "Colors game and multi-level AI (2006):"
  3997 msgstr "Игра с цветове и интелект на много нива (2006):"
  3998 
  3999 #: ../gtali/gyahtzee.c:612
  4000 msgid ""
  4001 "A variation on poker with dice and less money.\n"
  4002 "\n"
  4003 "Tali is a part of GNOME Games."
  4004 msgstr ""
  4005 "Нещо като покер със зарове и с по-малко пари.\n"
  4006 "\n"
  4007 "Играта „Генерал“ е част от игрите на GNOME."
  4008 
  4009 #: ../gtali/setup.c:123
  4010 msgid "Current game will complete with original number of players."
  4011 msgstr "Текущата игра ще завърши с началния брой играчи."
  4012 
  4013 #: ../gtali/setup.c:266
  4014 msgid "Tali Preferences"
  4015 msgstr "Настройки на „Генерал“"
  4016 
  4017 #: ../gtali/setup.c:287
  4018 msgid "Human Players"
  4019 msgstr "Човешки играчи"
  4020 
  4021 #: ../gtali/setup.c:298
  4022 msgid "_Number of players:"
  4023 msgstr "_Брой играчи:"
  4024 
  4025 #: ../gtali/setup.c:312
  4026 msgid "Computer Opponents"
  4027 msgstr "Компютърни противници"
  4028 
  4029 #. --- Button ---
  4030 #: ../gtali/setup.c:320
  4031 msgid "_Delay between rolls"
  4032 msgstr "_Закъснения между хвърлянията"
  4033 
  4034 #: ../gtali/setup.c:330
  4035 msgid "N_umber of opponents:"
  4036 msgstr "Брой _противници:"
  4037 
  4038 #: ../gtali/setup.c:344
  4039 msgid "_Difficulty:"
  4040 msgstr "_Трудност:"
  4041 
  4042 #: ../gtali/setup.c:348
  4043 msgctxt "difficulty"
  4044 msgid "Medium"
  4045 msgstr "Средна"
  4046 
  4047 #. --- PLAYER NAMES FRAME ----
  4048 #: ../gtali/setup.c:373
  4049 msgid "Player Names"
  4050 msgstr "Имена на играчите"
  4051 
  4052 #: ../gtali/yahtzee.c:85 ../gtali/yahtzee.c:109 ../gtali/yahtzee.c:517
  4053 msgid "1s [total of 1s]"
  4054 msgstr "1-ци [общо 1-ци]"
  4055 
  4056 #: ../gtali/yahtzee.c:86 ../gtali/yahtzee.c:110 ../gtali/yahtzee.c:518
  4057 msgid "2s [total of 2s]"
  4058 msgstr "2-ки [общо 2-ки]"
  4059 
  4060 #: ../gtali/yahtzee.c:87 ../gtali/yahtzee.c:111 ../gtali/yahtzee.c:519
  4061 msgid "3s [total of 3s]"
  4062 msgstr "3-ки [общо 3-ки]"
  4063 
  4064 #: ../gtali/yahtzee.c:88 ../gtali/yahtzee.c:112 ../gtali/yahtzee.c:520
  4065 msgid "4s [total of 4s]"
  4066 msgstr "4-ки [общо 4-ки]"
  4067 
  4068 #: ../gtali/yahtzee.c:89 ../gtali/yahtzee.c:113 ../gtali/yahtzee.c:521
  4069 msgid "5s [total of 5s]"
  4070 msgstr "5-ци [общо 5-ци]"
  4071 
  4072 #: ../gtali/yahtzee.c:90 ../gtali/yahtzee.c:114 ../gtali/yahtzee.c:522
  4073 msgid "6s [total of 6s]"
  4074 msgstr "6-ци [общо 6-ци]"
  4075 
  4076 #. End of upper panel
  4077 #: ../gtali/yahtzee.c:92 ../gtali/yahtzee.c:117 ../gtali/yahtzee.c:523
  4078 msgid "3 of a Kind [total]"
  4079 msgstr "3 еднакви [сбор]"
  4080 
  4081 #: ../gtali/yahtzee.c:93 ../gtali/yahtzee.c:524
  4082 msgid "4 of a Kind [total]"
  4083 msgstr "4 еднакви [сбор]"
  4084 
  4085 #: ../gtali/yahtzee.c:94 ../gtali/yahtzee.c:525
  4086 msgid "Full House [25]"
  4087 msgstr "Фул [25]"
  4088 
  4089 #: ../gtali/yahtzee.c:95 ../gtali/yahtzee.c:526
  4090 msgid "Small Straight [30]"
  4091 msgstr "Малка кента [30]"
  4092 
  4093 #: ../gtali/yahtzee.c:96 ../gtali/yahtzee.c:121 ../gtali/yahtzee.c:527
  4094 msgid "Large Straight [40]"
  4095 msgstr "Голяма кента [40]"
  4096 
  4097 #: ../gtali/yahtzee.c:97
  4098 msgid "5 of a Kind [50]"
  4099 msgstr "5 еднакви [50]"
  4100 
  4101 #: ../gtali/yahtzee.c:98 ../gtali/yahtzee.c:124 ../gtali/yahtzee.c:529
  4102 msgid "Chance [total]"
  4103 msgstr "Шанс [сбор]"
  4104 
  4105 #. End of lower panel
  4106 #: ../gtali/yahtzee.c:100 ../gtali/yahtzee.c:126
  4107 msgid "Lower Total"
  4108 msgstr "Общо точки долу"
  4109 
  4110 #: ../gtali/yahtzee.c:101 ../gtali/yahtzee.c:127
  4111 msgid "Grand Total"
  4112 msgstr "Общо точки"
  4113 
  4114 #. Need to squish between upper and lower pannel
  4115 #: ../gtali/yahtzee.c:103 ../gtali/yahtzee.c:129
  4116 msgid "Upper total"
  4117 msgstr "Общо точки горе"
  4118 
  4119 #: ../gtali/yahtzee.c:104 ../gtali/yahtzee.c:130
  4120 msgid "Bonus if >62"
  4121 msgstr "Бонус при >62"
  4122 
  4123 #. End of upper panel
  4124 #: ../gtali/yahtzee.c:116 ../gtali/yahtzee.c:530
  4125 msgid "2 pair Same Color [total]"
  4126 msgstr "Чифт от един цвят [сбор]"
  4127 
  4128 #: ../gtali/yahtzee.c:118 ../gtali/yahtzee.c:531
  4129 msgid "Full House [15 + total]"
  4130 msgstr "Фул [15 + сбор]"
  4131 
  4132 #: ../gtali/yahtzee.c:119 ../gtali/yahtzee.c:532
  4133 msgid "Full House Same Color [20 + total]"
  4134 msgstr "Фул от един цвят [20 + сбор]"
  4135 
  4136 #: ../gtali/yahtzee.c:120 ../gtali/yahtzee.c:533
  4137 msgid "Flush (all same color) [35]"
  4138 msgstr "Флъш (всички от един цвят [35]"
  4139 
  4140 #: ../gtali/yahtzee.c:122 ../gtali/yahtzee.c:534
  4141 msgid "4 of a Kind [25 + total]"
  4142 msgstr "4 еднакви [25 + сбор]"
  4143 
  4144 #: ../gtali/yahtzee.c:123 ../gtali/yahtzee.c:535
  4145 msgid "5 of a Kind [50 + total]"
  4146 msgstr "5 еднакви [50 + сбор]"
  4147 
  4148 #: ../gtali/yahtzee.c:251
  4149 msgid "Choose a score slot."
  4150 msgstr "Изберете комбинация."
  4151 
  4152 #: ../gtali/yahtzee.c:528
  4153 msgid "5 of a Kind [total]"
  4154 msgstr "5 еднакви [сбор]"
  4155 
  4156 #: ../iagno/gnothello.c:48 ../iagno/iagno.desktop.in.in.h:2
  4157 msgid "Iagno"
  4158 msgstr "Iagno"
  4159 
  4160 #: ../iagno/gnothello.c:221
  4161 msgid ""
  4162 "A disk flipping game derived from Reversi.\n"
  4163 "\n"
  4164 "Iagno is a part of GNOME Games."
  4165 msgstr ""
  4166 "Игра с обръщане на пулове, при която се опитвате да завземете цялата дъска.\n"
  4167 "\n"
  4168 "„Iagno“ е част от игрите на GNOME."
  4169 
  4170 #: ../iagno/gnothello.c:283
  4171 msgid "Invalid move."
  4172 msgstr "Непозволен ход."
  4173 
  4174 #: ../iagno/gnothello.c:639 ../iagno/gnothello.c:641
  4175 #, c-format
  4176 msgid "%.2d"
  4177 msgstr "%.2d"
  4178 
  4179 #: ../iagno/gnothello.c:648
  4180 msgid "Dark's move"
  4181 msgstr "Ход на черните"
  4182 
  4183 #: ../iagno/gnothello.c:650
  4184 msgid "Light's move"
  4185 msgstr "Ход на белите"
  4186 
  4187 #: ../iagno/gnothello.c:872
  4188 msgid "Dark:"
  4189 msgstr "Черни:"
  4190 
  4191 #: ../iagno/gnothello.c:882
  4192 msgid "Light:"
  4193 msgstr "Бели:"
  4194 
  4195 #: ../iagno/gnothello.c:906
  4196 msgid "Welcome to Iagno!"
  4197 msgstr "Добре дошли в „Iagno“!"
  4198 
  4199 #: ../iagno/iagno.desktop.in.in.h:1
  4200 msgid "Dominate the board in a classic version of Reversi"
  4201 msgstr "Доминация на масата с класическа версия на „Reversi“"
  4202 
  4203 #: ../iagno/othello.c:699
  4204 msgid "Light player wins!"
  4205 msgstr "Белите спечелиха!"
  4206 
  4207 #: ../iagno/othello.c:701
  4208 msgid "Dark player wins!"
  4209 msgstr "Черните спечелиха!"
  4210 
  4211 #: ../iagno/othello.c:703
  4212 msgid "The game was a draw."
  4213 msgstr "Играта завърши с равенство."
  4214 
  4215 #: ../iagno/othello.c:715
  4216 msgid "Light must pass, Dark's move"
  4217 msgstr "Белите пропускат, на ход са черните"
  4218 
  4219 #: ../iagno/othello.c:720
  4220 msgid "Dark must pass, Light's move"
  4221 msgstr "Черните пропускат, на ход са белите"
  4222 
  4223 #: ../iagno/properties.c:380
  4224 msgid "Iagno Preferences"
  4225 msgstr "Настройки на „Iagno“"
  4226 
  4227 #: ../iagno/properties.c:409
  4228 msgid "_Use quick moves"
  4229 msgstr "_Използване на бързи ходове"
  4230 
  4231 #: ../iagno/properties.c:424
  4232 msgid "Dark"
  4233 msgstr "Черни"
  4234 
  4235 #: ../iagno/properties.c:465
  4236 msgid "Light"
  4237 msgstr "Бели"
  4238 
  4239 #: ../iagno/properties.c:514
  4240 msgid "Animation"
  4241 msgstr "Анимация"
  4242 
  4243 #: ../iagno/properties.c:518
  4244 msgid "None"
  4245 msgstr "Без"
  4246 
  4247 #: ../iagno/properties.c:527
  4248 msgid "Partial"
  4249 msgstr "Частична"
  4250 
  4251 #: ../iagno/properties.c:536
  4252 msgid "Complete"
  4253 msgstr "Пълна"
  4254 
  4255 #: ../iagno/properties.c:550
  4256 msgid "_Stagger flips"
  4257 msgstr "_Завъртане с ефект"
  4258 
  4259 #: ../iagno/properties.c:558
  4260 msgid "S_how grid"
  4261 msgstr "_Показване на решетката"
  4262 
  4263 #: ../iagno/properties.c:565
  4264 msgid "_Flip final results"
  4265 msgstr "_Обръщане на крайните резултати"
  4266 
  4267 #: ../iagno/properties.c:574 ../mahjongg/mahjongg.c:686
  4268 msgid "_Tile set:"
  4269 msgstr "_Вид пулове:"
  4270 
  4271 #: ../libgames-support/eggdesktopfile.c:169
  4272 #, c-format
  4273 msgid "File is not a valid .desktop file"
  4274 msgstr "Файлът не е във формат .desktop"
  4275 
  4276 #: ../libgames-support/eggdesktopfile.c:192
  4277 #, c-format
  4278 msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
  4279 msgstr "Непозната версия на файла: %s"
  4280 
  4281 #: ../libgames-support/eggdesktopfile.c:966
  4282 #, c-format
  4283 msgid "Starting %s"
  4284 msgstr "Стартиране на %s"
  4285 
  4286 #: ../libgames-support/eggdesktopfile.c:1108
  4287 #, c-format
  4288 msgid "Application does not accept documents on command line"
  4289 msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
  4290 
  4291 #: ../libgames-support/eggdesktopfile.c:1176
  4292 #, c-format
  4293 msgid "Unrecognized launch option: %d"
  4294 msgstr "Непозната опция при стартиране „%d“"
  4295 
  4296 #: ../libgames-support/eggdesktopfile.c:1381
  4297 #, c-format
  4298 msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
  4299 msgstr "В обекти от вида „Type=Link“ не може да се подават адреси на документи"
  4300 
  4301 #: ../libgames-support/eggdesktopfile.c:1402
  4302 #, c-format
  4303 msgid "Not a launchable item"
  4304 msgstr "Не е обект за стартиране"
  4305 
  4306 #: ../libgames-support/eggsmclient.c:226
  4307 msgid "Disable connection to session manager"
  4308 msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
  4309 
  4310 #: ../libgames-support/eggsmclient.c:229
  4311 msgid "Specify file containing saved configuration"
  4312 msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
  4313 
  4314 #: ../libgames-support/eggsmclient.c:229
  4315 msgid "FILE"
  4316 msgstr "ФАЙЛ"
  4317 
  4318 #: ../libgames-support/eggsmclient.c:232
  4319 msgid "Specify session management ID"
  4320 msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"
  4321 
  4322 #: ../libgames-support/eggsmclient.c:232
  4323 msgid "ID"
  4324 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
  4325 
  4326 #: ../libgames-support/eggsmclient.c:253
  4327 msgid "Session management options:"
  4328 msgstr "Настройки на управлението на сесии:"
  4329 
  4330 #: ../libgames-support/eggsmclient.c:254
  4331 msgid "Show session management options"
  4332 msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
  4333 
  4334 #: ../libgames-support/games-controls.c:297
  4335 msgid "Unknown Command"
  4336 msgstr "Непозната команда"
  4337 
  4338 #. %s.%s is the game name + the extension HTML or XHTML, e.g. Klondike.html"
  4339 #: ../libgames-support/games-help.c:109
  4340 #, c-format
  4341 msgid "Help file “%s.%s” not found"
  4342 msgstr "Файлът с помощта „%s.%s“ не е открит"
  4343 
  4344 #: ../libgames-support/games-help.c:147
  4345 #, c-format
  4346 msgid "Could not show help for “%s”"
  4347 msgstr "Помощта за „%s“ не може да бъде показана"
  4348 
  4349 #: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:135
  4350 msgid "Time"
  4351 msgstr "Време"
  4352 
  4353 #. Note that this assumes the default style is plain.
  4354 #: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:140
  4355 #: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:565
  4356 msgid "Score"
  4357 msgstr "Резултат"
  4358 
  4359 #. Translators: this is for a minutes, seconds time display.
  4360 #: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:298
  4361 #, c-format
  4362 msgid "%dm %ds"
  4363 msgstr "%dm:%ds"
  4364 
  4365 #: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:557
  4366 msgid "Name"
  4367 msgstr "Име"
  4368 
  4369 #: ../libgames-support/games-stock.c:43
  4370 msgid "View help for this game"
  4371 msgstr "Показване на помощта за тази игра"
  4372 
  4373 #: ../libgames-support/games-stock.c:44
  4374 msgid "End the current game"
  4375 msgstr "Край на текущата игра"
  4376 
  4377 #: ../libgames-support/games-stock.c:45
  4378 msgid "Toggle fullscreen mode"
  4379 msgstr "Режим на цял екран"
  4380 
  4381 #: ../libgames-support/games-stock.c:46
  4382 msgid "Get a hint for your next move"
  4383 msgstr "Съвет за следващия ход"
  4384 
  4385 #: ../libgames-support/games-stock.c:47
  4386 msgid "Leave fullscreen mode"
  4387 msgstr "Изход от цял екран"
  4388 
  4389 #: ../libgames-support/games-stock.c:48
  4390 msgid "Start a new multiplayer network game"
  4391 msgstr "Започване на нова игра в мрежа"
  4392 
  4393 #: ../libgames-support/games-stock.c:49
  4394 msgid "End the current network game and return to network server"
  4395 msgstr "Спиране на текущата игра и връщане към мрежови сървър"
  4396 
  4397 #: ../libgames-support/games-stock.c:51
  4398 msgid "Pause the game"
  4399 msgstr "Пауза"
  4400 
  4401 #: ../libgames-support/games-stock.c:52
  4402 msgid "Show a list of players in the network game"
  4403 msgstr "Показване на списък с играчите в мрежова игра"
  4404 
  4405 #: ../libgames-support/games-stock.c:53
  4406 msgid "Redo the undone move"
  4407 msgstr "Връщане на отменения ход"
  4408 
  4409 #: ../libgames-support/games-stock.c:54
  4410 msgid "Restart the game"
  4411 msgstr "Започване на тази игра отначало"
  4412 
  4413 #: ../libgames-support/games-stock.c:55
  4414 msgid "Resume the paused game"
  4415 msgstr "Продължаване на временно спряна игра"
  4416 
  4417 #: ../libgames-support/games-stock.c:56
  4418 msgid "View the scores"
  4419 msgstr "Преглед на резултатите"
  4420 
  4421 #: ../libgames-support/games-stock.c:57 ../mahjongg/mahjongg.c:1199
  4422 msgid "Undo the last move"
  4423 msgstr "Отмяна на последния ход"
  4424 
  4425 #: ../libgames-support/games-stock.c:58
  4426 msgid "About this game"
  4427 msgstr "Относно тази игра"
  4428 
  4429 #: ../libgames-support/games-stock.c:59
  4430 msgid "Close this window"
  4431 msgstr "Затваряне на този прозорец"
  4432 
  4433 #: ../libgames-support/games-stock.c:60
  4434 msgid "Configure the game"
  4435 msgstr "Настройване на играта"
  4436 
  4437 #: ../libgames-support/games-stock.c:61
  4438 msgid "Quit this game"
  4439 msgstr "Изход от тази игра"
  4440 
  4441 #: ../libgames-support/games-stock.c:250
  4442 msgid "_Fullscreen"
  4443 msgstr "На цял _екран"
  4444 
  4445 #. Translators: This "_New" is for the menu item 'Game->New', implies "New Game"
  4446 #: ../libgames-support/games-stock.c:253
  4447 msgid "_New"
  4448 msgstr "_Нова игра"
  4449 
  4450 #: ../libgames-support/games-stock.c:256
  4451 msgid "_Redo Move"
  4452 msgstr "_Отмяна на връщането"
  4453 
  44541412#. Translators: "_Restart" is the menu item 'Game->Restart', implies "Restart Game"
  4455 #: ../libgames-support/games-stock.c:260
   1413#: ../src/ar-stock.c:201
  44561414msgid "_Restart"
  44571415msgstr "_Отначало"
  44581416
  4459 #: ../libgames-support/games-stock.c:262
   1417#: ../src/ar-stock.c:202
   1418msgid "_Undo Move"
   1419msgstr "_Отмяна на ход"
   1420
   1421#: ../src/ar-stock.c:203
  44601422msgid "_Deal"
  44611423msgstr "Р_аздаване"
  44621424
  4463 #: ../libgames-support/games-stock.c:263
   1425#: ../src/ar-stock.c:204
  44641426msgid "_Leave Fullscreen"
  44651427msgstr "_Изход от цял екран"
  44661428
  4467 #: ../libgames-support/games-stock.c:264
  4468 msgid "Network _Game"
  4469 msgstr "Игра в _мрежа"
  4470 
  4471 #: ../libgames-support/games-stock.c:265
  4472 msgid "L_eave Game"
  4473 msgstr "_Напускане на играта"
  4474 
  4475 #: ../libgames-support/games-stock.c:266
  4476 msgid "Player _List"
  4477 msgstr "_Списък с играчи"
  4478 
  4479 #: ../libgames-support/games-stock.c:267
   1429#: ../src/ar-stock.c:205
  44801430msgid "_Pause"
  44811431msgstr "_Пауза"
  44821432
  4483 #: ../libgames-support/games-stock.c:268
  4484 msgid "Res_ume"
  4485 msgstr "Про_дължаване"
  4486 
  4487 #: ../libgames-support/games-stock.c:269
  4488 msgid "_Scores"
  4489 msgstr "_Резултати"
  4490 
  4491 #: ../libgames-support/games-stock.c:270
  4492 msgid "_End Game"
  4493 msgstr "_Край на играта"
  4494 
  44951433#. %s is replaced with the name of the game in gnome-games.
  4496 #: ../libgames-support/games-stock.c:320
   1434#: ../src/ar-stock.c:263
  44971435#, c-format
  44981436msgid ""
   
  45081446
  45091447# Смешно, колкото и да се мъча да стандартизирам низовете, все накой ще си напише някаква щуротия в лиценза.
  4510 #: ../libgames-support/games-stock.c:325
   1448#: ../src/ar-stock.c:268
  45111449#, c-format
  45121450msgid ""
   
  45201458"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
  45211459
  4522 #: ../libgames-support/games-stock.c:330
   1460#: ../src/ar-stock.c:273
  45231461#, c-format
  45241462msgid ""
   
  45311469"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  45321470
  4533 #: ../libgames-support/games-stock.c:334
   1471#: ../src/ar-stock.c:277
  45341472msgid ""
  45351473"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  45401478">."
  45411479
  4542 #: ../lightsoff/lightsoff.desktop.in.in.h:1 ../lightsoff/data/lightsoff.ui.h:1
  4543 #: ../lightsoff/data/settings.ui.h:2 ../lightsoff/src/About.js:11
  4544 #: ../lightsoff/src/About.js:15
  4545 msgid "Lights Off"
  4546 msgstr "Гаси лампи"
  4547 
  4548 #: ../lightsoff/lightsoff.desktop.in.in.h:2
  4549 msgid "Turn off all the lights"
  4550 msgstr "Изгасете всички лампи"
  4551 
  4552 #: ../lightsoff/lightsoff.schemas.in.h:1
   1480#. %s.%s is the game name + the extension HTML or XHTML, e.g. Klondike.html"
   1481#: ../src/lib/ar-help.c:108
   1482#, c-format
   1483msgid "Help file “%s.%s” not found"
   1484msgstr "Файлът с помощта „%s.%s“ не е открит"
   1485
   1486#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:1
   1487msgid "Whether the window is fullscreen"
   1488msgstr "Дали прозорецът заема целия екран"
   1489
   1490#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:2
   1491msgid "Whether the window is maximized"
   1492msgstr "Дали прозорецът е максимизиран"
   1493
   1494#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:3
   1495msgid "Window height"
   1496msgstr "Височина на прозореца"
   1497
   1498#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:4
   1499msgid "Window width"
   1500msgstr "Широчина на прозореца"
   1501
   1502#. Translators: this is the symbol that's on a Joker card
   1503#: ../src/lib/ar-card.c:181
   1504msgctxt "card symbol"
   1505msgid "JOKER"
   1506msgstr "ЖОКЕР"
   1507
   1508#. Translators: this is the symbol that's on an Ace card
   1509#: ../src/lib/ar-card.c:183 ../src/lib/ar-card.c:207
   1510msgctxt "card symbol"
   1511msgid "A"
   1512msgstr "A"
   1513
   1514#. Translators: this is the symbol that's on a 2 card
   1515#: ../src/lib/ar-card.c:185
   1516msgctxt "card symbol"
   1517msgid "2"
   1518msgstr "2"
   1519
   1520#. Translators: this is the symbol that's on a 3 card
   1521#: ../src/lib/ar-card.c:187
   1522msgctxt "card symbol"
   1523msgid "3"
   1524msgstr "3"
   1525
   1526#. Translators: this is the symbol that's on a 4 card
   1527#: ../src/lib/ar-card.c:189
   1528msgctxt "card symbol"
   1529msgid "4"
   1530msgstr "4"
   1531
   1532#. Translators: this is the symbol that's on a 5 card
   1533#: ../src/lib/ar-card.c:191
   1534msgctxt "card symbol"
   1535msgid "5"
   1536msgstr "5"
   1537
   1538#. Translators: this is the symbol that's on a 6 card
   1539#: ../src/lib/ar-card.c:193
   1540msgctxt "card symbol"
   1541msgid "6"
   1542msgstr "6"
   1543
   1544#. Translators: this is the symbol that's on a 7 card
   1545#: ../src/lib/ar-card.c:195
   1546msgctxt "card symbol"
   1547msgid "7"
   1548msgstr "7"
   1549
   1550#. Translators: this is the symbol that's on a 8 card
   1551#: ../src/lib/ar-card.c:197
   1552msgctxt "card symbol"
   1553msgid "8"
   1554msgstr "8"
   1555
   1556#. Translators: this is the symbol that's on a 9 card
   1557#: ../src/lib/ar-card.c:199
   1558msgctxt "card symbol"
   1559msgid "9"
   1560msgstr "9"
   1561
   1562#. Translators: this is the symbol that's on a Jack card
   1563#: ../src/lib/ar-card.c:201
   1564msgctxt "card symbol"
   1565msgid "J"
   1566msgstr "J"
   1567
   1568#. Translators: this is the symbol that's on a Queen card
   1569#: ../src/lib/ar-card.c:203
   1570msgctxt "card symbol"
   1571msgid "Q"
   1572msgstr "Q"
   1573
   1574#. Translators: this is the symbol that's on a King card
   1575#: ../src/lib/ar-card.c:205
   1576msgctxt "card symbol"
   1577msgid "K"
   1578msgstr "K"
   1579
   1580#. Translators: this is the symbol that's on a 1 card
   1581#: ../src/lib/ar-card.c:209
   1582msgctxt "card symbol"
   1583msgid "1"
   1584msgstr "1"
   1585
   1586#: ../src/lib/ar-card.c:243
   1587msgid "ace of clubs"
   1588msgstr "асо спатия"
   1589
   1590#: ../src/lib/ar-card.c:244
   1591msgid "two of clubs"
   1592msgstr "двойка спатия"
   1593
   1594#: ../src/lib/ar-card.c:245
   1595msgid "three of clubs"
   1596msgstr "тройка спатия"
   1597
   1598#: ../src/lib/ar-card.c:246
   1599msgid "four of clubs"
   1600msgstr "четворка спатия"
   1601
   1602#: ../src/lib/ar-card.c:247
   1603msgid "five of clubs"
   1604msgstr "петица спатия"
   1605
   1606#: ../src/lib/ar-card.c:248
   1607msgid "six of clubs"
   1608msgstr "шестица спатия"
   1609
   1610#: ../src/lib/ar-card.c:249
   1611msgid "seven of clubs"
   1612msgstr "седмица спатия"
   1613
   1614#: ../src/lib/ar-card.c:250
   1615msgid "eight of clubs"
   1616msgstr "осмица спатия"
   1617
   1618#: ../src/lib/ar-card.c:251
   1619msgid "nine of clubs"
   1620msgstr "деветка спатия"
   1621
   1622#: ../src/lib/ar-card.c:252
   1623msgid "ten of clubs"
   1624msgstr "десетка спатия"
   1625
   1626#: ../src/lib/ar-card.c:253
   1627msgid "jack of clubs"
   1628msgstr "вале спатия"
   1629
   1630#: ../src/lib/ar-card.c:254
   1631msgid "queen of clubs"
   1632msgstr "дама спатия"
   1633
   1634#: ../src/lib/ar-card.c:255
   1635msgid "king of clubs"
   1636msgstr "поп спатия"
   1637
   1638#: ../src/lib/ar-card.c:256
   1639msgid "ace of diamonds"
   1640msgstr "асо каро"
   1641
   1642#: ../src/lib/ar-card.c:257
   1643msgid "two of diamonds"
   1644msgstr "двойка каро"
   1645
   1646#: ../src/lib/ar-card.c:258
   1647msgid "three of diamonds"
   1648msgstr "тройка каро"
   1649
   1650#: ../src/lib/ar-card.c:259
   1651msgid "four of diamonds"
   1652msgstr "четворка каро"
   1653
   1654#: ../src/lib/ar-card.c:260
   1655msgid "five of diamonds"
   1656msgstr "петица каро"
   1657
   1658#: ../src/lib/ar-card.c:261
   1659msgid "six of diamonds"
   1660msgstr "шестица каро"
   1661
   1662#: ../src/lib/ar-card.c:262
   1663msgid "seven of diamonds"
   1664msgstr "седмица каро"
   1665
   1666#: ../src/lib/ar-card.c:263
   1667msgid "eight of diamonds"
   1668msgstr "осмица каро"
   1669
   1670#: ../src/lib/ar-card.c:264
   1671msgid "nine of diamonds"
   1672msgstr "деветка каро"
   1673
   1674#: ../src/lib/ar-card.c:265
   1675msgid "ten of diamonds"
   1676msgstr "десетка каро"
   1677
   1678#: ../src/lib/ar-card.c:266
   1679msgid "jack of diamonds"
   1680msgstr "вале каро"
   1681
   1682#: ../src/lib/ar-card.c:267
   1683msgid "queen of diamonds"
   1684msgstr "дама каро"
   1685
   1686#: ../src/lib/ar-card.c:268
   1687msgid "king of diamonds"
   1688msgstr "поп каро"
   1689
   1690#: ../src/lib/ar-card.c:269
   1691msgid "ace of hearts"
   1692msgstr "асо купа"
   1693
   1694#: ../src/lib/ar-card.c:270
   1695msgid "two of hearts"
   1696msgstr "двойка купа"
   1697
   1698#: ../src/lib/ar-card.c:271
   1699msgid "three of hearts"
   1700msgstr "тройка купа"
   1701
   1702#: ../src/lib/ar-card.c:272
   1703msgid "four of hearts"
   1704msgstr "четворка купа"
   1705
   1706#: ../src/lib/ar-card.c:273
   1707msgid "five of hearts"
   1708msgstr "петица купа"
   1709
   1710#: ../src/lib/ar-card.c:274
   1711msgid "six of hearts"
   1712msgstr "шестица купа"
   1713
   1714#: ../src/lib/ar-card.c:275
   1715msgid "seven of hearts"
   1716msgstr "седмица купа"
   1717
   1718#: ../src/lib/ar-card.c:276
   1719msgid "eight of hearts"
   1720msgstr "осмица купа"
   1721
   1722#: ../src/lib/ar-card.c:277
   1723msgid "nine of hearts"
   1724msgstr "деветка купа"
   1725
   1726#: ../src/lib/ar-card.c:278
   1727msgid "ten of hearts"
   1728msgstr "десетка купа"
   1729
   1730#: ../src/lib/ar-card.c:279
   1731msgid "jack of hearts"
   1732msgstr "вале купа"
   1733
   1734#: ../src/lib/ar-card.c:280
   1735msgid "queen of hearts"
   1736msgstr "дама купа"
   1737
   1738#: ../src/lib/ar-card.c:281
   1739msgid "king of hearts"
   1740msgstr "поп купа"
   1741
   1742#: ../src/lib/ar-card.c:282
   1743msgid "ace of spades"
   1744msgstr "асо пика"
   1745
   1746#: ../src/lib/ar-card.c:283
   1747msgid "two of spades"
   1748msgstr "двойка пика"
   1749
   1750#: ../src/lib/ar-card.c:284
   1751msgid "three of spades"
   1752msgstr "тройка пика"
   1753
   1754#: ../src/lib/ar-card.c:285
   1755msgid "four of spades"
   1756msgstr "четворка пика"
   1757
   1758#: ../src/lib/ar-card.c:286
   1759msgid "five of spades"
   1760msgstr "петица пика"
   1761
   1762#: ../src/lib/ar-card.c:287
   1763msgid "six of spades"
   1764msgstr "шестица пика"
   1765
   1766#: ../src/lib/ar-card.c:288
   1767msgid "seven of spades"
   1768msgstr "седмица пика"
   1769
   1770#: ../src/lib/ar-card.c:289
   1771msgid "eight of spades"
   1772msgstr "осмица пика"
   1773
   1774#: ../src/lib/ar-card.c:290
   1775msgid "nine of spades"
   1776msgstr "деветка пика"
   1777
   1778#: ../src/lib/ar-card.c:291
   1779msgid "ten of spades"
   1780msgstr "десетка пика"
   1781
   1782#: ../src/lib/ar-card.c:292
   1783msgid "jack of spades"
   1784msgstr "вале пика"
   1785
   1786#: ../src/lib/ar-card.c:293
   1787msgid "queen of spades"
   1788msgstr "дама пика"
   1789
   1790#: ../src/lib/ar-card.c:294
   1791msgid "king of spades"
   1792msgstr "поп пика"
   1793
   1794#: ../src/lib/ar-card.c:311
   1795msgid "face-down card"
   1796msgstr "неизвестната карта"
   1797
   1798#. A black joker.
   1799#: ../src/lib/ar-card.c:322 ../games/sol.scm.h:5
   1800msgid "black joker"
   1801msgstr "черен джокер"
   1802
   1803#. A red joker.
   1804#: ../src/lib/ar-card.c:325 ../games/sol.scm.h:16
   1805msgid "red joker"
   1806msgstr "червен джокер"
   1807
   1808#: ../src/smclient/eggdesktopfile.c:169
   1809#, c-format
   1810msgid "File is not a valid .desktop file"
   1811msgstr "Файлът не е във формат .desktop"
   1812
   1813#: ../src/smclient/eggdesktopfile.c:192
   1814#, c-format
   1815msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
   1816msgstr "Непозната версия на файла: %s"
   1817
   1818#: ../src/smclient/eggdesktopfile.c:966
   1819#, c-format
   1820msgid "Starting %s"
   1821msgstr "Стартиране на %s"
   1822
   1823#: ../src/smclient/eggdesktopfile.c:1108
   1824#, c-format
   1825msgid "Application does not accept documents on command line"
   1826msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
   1827
   1828#: ../src/smclient/eggdesktopfile.c:1176
   1829#, c-format
   1830msgid "Unrecognized launch option: %d"
   1831msgstr "Непозната опция при стартиране „%d“"
   1832
   1833#: ../src/smclient/eggdesktopfile.c:1381
   1834#, c-format
   1835msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
   1836msgstr "В обекти от вида „Type=Link“ не може да се подават адреси на документи"
   1837
   1838#: ../src/smclient/eggdesktopfile.c:1402
   1839#, c-format
   1840msgid "Not a launchable item"
   1841msgstr "Не е обект за стартиране"
   1842
   1843#: ../src/smclient/eggsmclient.c:226
   1844msgid "Disable connection to session manager"
   1845msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
   1846
   1847#: ../src/smclient/eggsmclient.c:229
   1848msgid "Specify file containing saved configuration"
   1849msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
   1850
   1851#: ../src/smclient/eggsmclient.c:229
   1852msgid "FILE"
   1853msgstr "ФАЙЛ"
   1854
   1855#: ../src/smclient/eggsmclient.c:232
   1856msgid "Specify session management ID"
   1857msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"
   1858
   1859#: ../src/smclient/eggsmclient.c:232
   1860msgid "ID"
   1861msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
   1862
   1863#: ../src/smclient/eggsmclient.c:253
   1864msgid "Session management options:"
   1865msgstr "Настройки на управлението на сесии:"
   1866
   1867#: ../src/smclient/eggsmclient.c:254
   1868msgid "Show session management options"
   1869msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
   1870
   1871#: ../games/agnes.scm.h:1 ../games/bear_river.scm.h:2
   1872#: ../games/canfield.scm.h:2 ../games/chessboard.scm.h:2
   1873#: ../games/eagle_wing.scm.h:2 ../games/glenwood.scm.h:2
   1874#: ../games/kansas.scm.h:2 ../games/lady_jane.scm.h:2 ../games/plait.scm.h:2
   1875#: ../games/royal_east.scm.h:2 ../games/terrace.scm.h:1
   1876msgid "Base Card: Ace"
   1877msgstr "Базова карта: Асо"
   1878
   1879#: ../games/agnes.scm.h:2 ../games/bear_river.scm.h:3
   1880#: ../games/canfield.scm.h:3 ../games/chessboard.scm.h:3
   1881#: ../games/eagle_wing.scm.h:3 ../games/glenwood.scm.h:3
   1882#: ../games/kansas.scm.h:3 ../games/lady_jane.scm.h:3 ../games/plait.scm.h:3
   1883#: ../games/royal_east.scm.h:3 ../games/terrace.scm.h:2
   1884msgid "Base Card: Jack"
   1885msgstr "Базова карта: Вале"
   1886
   1887#: ../games/agnes.scm.h:3 ../games/bear_river.scm.h:4
   1888#: ../games/canfield.scm.h:4 ../games/chessboard.scm.h:4
   1889#: ../games/eagle_wing.scm.h:4 ../games/glenwood.scm.h:4
   1890#: ../games/kansas.scm.h:4 ../games/lady_jane.scm.h:4 ../games/plait.scm.h:4
   1891#: ../games/royal_east.scm.h:4 ../games/terrace.scm.h:3
   1892msgid "Base Card: King"
   1893msgstr "Базова карта: Поп"
   1894
   1895#: ../games/agnes.scm.h:4 ../games/bear_river.scm.h:5
   1896#: ../games/canfield.scm.h:5 ../games/chessboard.scm.h:5
   1897#: ../games/eagle_wing.scm.h:5 ../games/glenwood.scm.h:5
   1898#: ../games/kansas.scm.h:5 ../games/lady_jane.scm.h:5 ../games/plait.scm.h:5
   1899#: ../games/royal_east.scm.h:5 ../games/terrace.scm.h:4
   1900msgid "Base Card: Queen"
   1901msgstr "Базова карта: Дама"
   1902
   1903#: ../games/agnes.scm.h:5 ../games/terrace.scm.h:5
   1904msgid "Base Card: ~a"
   1905msgstr "Базова карта: ~a"
   1906
   1907#: ../games/agnes.scm.h:6 ../games/easthaven.scm.h:1
   1908#: ../games/labyrinth.scm.h:1 ../games/monte_carlo.scm.h:1
   1909#: ../games/valentine.scm.h:1
   1910msgid "Deal more cards"
   1911msgstr "Раздаване на още карти"
   1912
   1913#: ../games/agnes.scm.h:7 ../games/auld_lang_syne.scm.h:2
   1914#: ../games/backbone.scm.h:3 ../games/block_ten.scm.h:1
   1915#: ../games/bristol.scm.h:2 ../games/camelot.scm.h:2 ../games/canfield.scm.h:9
   1916#: ../games/carpet.scm.h:2 ../games/cover.scm.h:1 ../games/doublets.scm.h:2
   1917#: ../games/eagle_wing.scm.h:11 ../games/easthaven.scm.h:4
   1918#: ../games/elevator.scm.h:2 ../games/escalator.scm.h:2
   1919#: ../games/first_law.scm.h:17 ../games/fortunes.scm.h:4
   1920#: ../games/forty_thieves.scm.h:3 ../games/glenwood.scm.h:11
   1921#: ../games/gypsy.scm.h:3 ../games/helsinki.scm.h:1 ../games/hopscotch.scm.h:3
   1922#: ../games/jamestown.scm.h:1 ../games/jumbo.scm.h:4 ../games/kansas.scm.h:8
   1923#: ../games/klondike.scm.h:7 ../games/labyrinth.scm.h:2
   1924#: ../games/lady_jane.scm.h:7 ../games/monte_carlo.scm.h:2
   1925#: ../games/neighbor.scm.h:1 ../games/plait.scm.h:11 ../games/quatorze.scm.h:1
   1926#: ../games/royal_east.scm.h:7 ../games/scuffle.scm.h:4
   1927#: ../games/sir_tommy.scm.h:3 ../games/straight_up.scm.h:5
   1928#: ../games/terrace.scm.h:18 ../games/thieves.scm.h:2
   1929#: ../games/thirteen.scm.h:3 ../games/thumb_and_pouch.scm.h:4
   1930#: ../games/treize.scm.h:2 ../games/triple_peaks.scm.h:4
   1931#: ../games/union_square.scm.h:2 ../games/westhaven.scm.h:2
   1932#: ../games/whitehead.scm.h:3 ../games/yield.scm.h:2 ../games/zebra.scm.h:4
   1933msgid "Stock left:"
   1934msgstr "Оставащи в пазара:"
   1935
   1936#: ../games/agnes.scm.h:8 ../games/lady_jane.scm.h:8
   1937msgid "Stock left: 0"
   1938msgstr "Оставащи в пазара: 0"
   1939
   1940#: ../games/agnes.scm.h:9 ../games/backbone.scm.h:4
   1941#: ../games/bakers_dozen.scm.h:1 ../games/beleaguered_castle.scm.h:1
   1942#: ../games/canfield.scm.h:10 ../games/jumbo.scm.h:5
   1943#: ../games/king_albert.scm.h:1 ../games/lady_jane.scm.h:9
   1944#: ../games/streets_and_alleys.scm.h:1
   1945msgid "Try rearranging the cards"
   1946msgstr "Опитайте да пренаредите картите"
   1947
   1948#: ../games/agnes.scm.h:10 ../games/bristol.scm.h:3
   1949#: ../games/lady_jane.scm.h:10 ../games/royal_east.scm.h:8
   1950#: ../games/thumb_and_pouch.scm.h:5
   1951msgid "an empty foundation pile"
   1952msgstr "празен куп"
   1953
   1954#: ../games/athena.scm.h:1 ../games/klondike.scm.h:8 ../games/osmosis.scm.h:5
   1955#: ../games/saratoga.scm.h:1
   1956msgid "Three card deals"
   1957msgstr "Обръщане по 1 карта"
   1958
   1959#: ../games/auld_lang_syne.scm.h:1 ../games/bristol.scm.h:1
   1960#: ../games/first_law.scm.h:1 ../games/fortunes.scm.h:2
   1961#: ../games/lady_jane.scm.h:6 ../games/scuffle.scm.h:1 ../games/spider.scm.h:1
   1962#: ../games/thumb_and_pouch.scm.h:1 ../games/zebra.scm.h:1
   1963msgid "Deal another round"
   1964msgstr "Ново раздаване"
   1965
   1966#: ../games/backbone.scm.h:1 ../games/camelot.scm.h:1
   1967#: ../games/canfield.scm.h:6 ../games/carpet.scm.h:1 ../games/glenwood.scm.h:6
   1968#: ../games/klondike.scm.h:2 ../games/osmosis.scm.h:1 ../games/plait.scm.h:6
   1969#: ../games/straight_up.scm.h:1 ../games/terrace.scm.h:8
   1970msgid "Deal a new card from the deck"
   1971msgstr "Раздаване на нова карта от тестето"
   1972
   1973#: ../games/backbone.scm.h:2 ../games/doublets.scm.h:1
   1974#: ../games/eagle_wing.scm.h:9 ../games/gaps.scm.h:7 ../games/glenwood.scm.h:9
   1975#: ../games/jumbo.scm.h:3 ../games/klondike.scm.h:5 ../games/plait.scm.h:10
   1976#: ../games/scuffle.scm.h:2 ../games/straight_up.scm.h:3
   1977#: ../games/terrace.scm.h:13 ../games/thumb_and_pouch.scm.h:3
   1978#: ../games/zebra.scm.h:3
   1979msgid "Redeals left:"
   1980msgstr "Оставащи раздавания:"
   1981
   1982#: ../games/backbone.scm.h:5 ../games/terrace.scm.h:23
   1983msgid "an empty slot on the foundation"
   1984msgstr "празно място в основата"
   1985
   1986#: ../games/backbone.scm.h:6 ../games/terrace.scm.h:24
   1987msgid "an empty slot on the tableau"
   1988msgstr "празно място на таблото"
   1989
   1990#: ../games/bakers_dozen.scm.h:2 ../games/chessboard.scm.h:8
   1991#: ../games/easthaven.scm.h:5 ../games/eight_off.scm.h:2
   1992#: ../games/fortress.scm.h:2 ../games/forty_thieves.scm.h:4
   1993#: ../games/gypsy.scm.h:4 ../games/jumbo.scm.h:6 ../games/kansas.scm.h:9
   1994#: ../games/king_albert.scm.h:2 ../games/seahaven.scm.h:2
   1995#: ../games/streets_and_alleys.scm.h:2 ../games/westhaven.scm.h:3
   1996#: ../games/whitehead.scm.h:4 ../games/yukon.scm.h:1
   1997msgid "an empty foundation"
   1998msgstr "празна основа"
   1999
   2000#: ../games/bear_river.scm.h:1 ../games/canfield.scm.h:1
   2001#: ../games/chessboard.scm.h:1 ../games/eagle_wing.scm.h:1
   2002#: ../games/glenwood.scm.h:1 ../games/kansas.scm.h:1 ../games/plait.scm.h:1
   2003msgid "Base Card: "
   2004msgstr "Базова карта: "
   2005
   2006#: ../games/bear_river.scm.h:6
   2007msgid "Move something onto an empty right-hand tableau slot"
   2008msgstr "Поставете нещо на празно място в дясната част на таблото"
   2009
   2010#: ../games/bear_river.scm.h:7
   2011msgid "an empty foundation slot"
   2012msgstr "празна основа"
   2013
   2014#: ../games/camelot.scm.h:3
   2015msgid "an empty bottom slot"
   2016msgstr "празно най-долно място "
   2017
   2018#: ../games/camelot.scm.h:4
   2019msgid "an empty corner slot"
   2020msgstr "празно ъглово място"
   2021
   2022#: ../games/camelot.scm.h:5
   2023msgid "an empty left slot"
   2024msgstr "празно ляво място"
   2025
   2026#: ../games/camelot.scm.h:6
   2027msgid "an empty right slot"
   2028msgstr "празно дясно място"
   2029
   2030#: ../games/camelot.scm.h:7 ../games/diamond_mine.scm.h:1
   2031#: ../games/klondike.scm.h:10 ../games/odessa.scm.h:1 ../games/osmosis.scm.h:6
   2032#: ../games/pileon.scm.h:1 ../games/scorpion.scm.h:2
   2033#: ../games/ten_across.scm.h:4 ../games/union_square.scm.h:3
   2034#: ../games/yukon.scm.h:2
   2035msgid "an empty slot"
   2036msgstr "празно място"
   2037
   2038#: ../games/camelot.scm.h:8
   2039msgid "an empty top slot"
   2040msgstr "празно горно място"
   2041
   2042#: ../games/camelot.scm.h:9 ../games/helsinki.scm.h:2
   2043#: ../games/neighbor.scm.h:2 ../games/thirteen.scm.h:4 ../games/treize.scm.h:3
   2044#: ../games/yield.scm.h:3
   2045msgid "itself"
   2046msgstr "себе си"
   2047
   2048#: ../games/canfield.scm.h:7 ../games/eagle_wing.scm.h:7
   2049#: ../games/glenwood.scm.h:8 ../games/plait.scm.h:7
   2050#: ../games/straight_up.scm.h:2 ../games/thumb_and_pouch.scm.h:2
   2051#: ../games/zebra.scm.h:2
   2052msgid "Move waste back to stock"
   2053msgstr "Преместване на боклука обратно на пазара"
   2054
   2055#: ../games/canfield.scm.h:8 ../games/eagle_wing.scm.h:10
   2056#: ../games/kansas.scm.h:7 ../games/straight_up.scm.h:4
   2057msgid "Reserve left:"
   2058msgstr "Остатъчен резерв:"
   2059
   2060#: ../games/canfield.scm.h:11 ../games/glenwood.scm.h:12
   2061msgid "empty slot on foundation"
   2062msgstr "празно място на основата"
   2063
   2064#: ../games/canfield.scm.h:12
   2065msgid "empty space on tableau"
   2066msgstr "празно място на таблото"
   2067
   2068#: ../games/chessboard.scm.h:6
   2069msgid "Move a card to the Foundation"
   2070msgstr "Преместване на карта на основата"
   2071
   2072#: ../games/chessboard.scm.h:7 ../games/fortress.scm.h:1
   2073msgid "Move something into the empty Tableau slot"
   2074msgstr "Поставете нещо на празно място на таблото"
   2075
   2076#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
   2077#: ../games/clock.scm.h:2
   2078msgid "Consistency is key"
   2079msgstr "Ключът е в постоянството"
   2080
   2081#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
   2082#: ../games/clock.scm.h:4
   2083msgid "Fishing wire makes bad dental floss"
   2084msgstr "Рибарската корда не заменя конеца за зъби"
   2085
   2086#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
   2087#: ../games/clock.scm.h:6
   2088msgid "Have you read the help file?"
   2089msgstr "Прочетохте ли помощния файл?"
   2090
   2091#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
   2092#: ../games/clock.scm.h:8
   2093msgid "I could sure use a backrub right about now..."
   2094msgstr "Търся някой да ми изтърка гърба…"
   2095
   2096#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
   2097#: ../games/clock.scm.h:10
   2098msgid "If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree"
   2099msgstr "Ако се изгубите сам в гората, прегърнете някое дърво"
   2100
   2101#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
   2102#: ../games/clock.scm.h:12
  45532103msgid ""
  4554 "If enabled, the default background color from the user's default GNOME theme "
  4555 "is used to draw the tiles."
   2104"Just because a crosswalk looks like a hopscotch board doesn't mean it is one"
   2105msgstr "Въпреки че пешеходната пътека прилича на Дама, не значи че е"
   2106
   2107#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
   2108#: ../games/clock.scm.h:14
   2109msgid "Look both ways before you cross the street"
   2110msgstr "Огледайте се на двете страни преди да пресечете улицата"
   2111
   2112#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
   2113#: ../games/clock.scm.h:16
   2114msgid "Monitors won't give you Vitamin D -- but sunlight will..."
   2115msgstr "Мониторът няма да ви осигури витамин D, но слънцето — да…"
   2116
   2117#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
   2118#: ../games/clock.scm.h:18
   2119msgid "Never blow in a dog's ear"
   2120msgstr "Никога не духайте в ухото на куче"
   2121
   2122#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
   2123#: ../games/clock.scm.h:20
   2124msgid "Odessa is a better game.  Really."
   2125msgstr "„Одеса“ е по-добра игра. Наистина."
   2126
   2127#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
   2128#: ../games/clock.scm.h:22
   2129msgid "Tourniquets are not recommended unless in the direst emergency"
   2130msgstr "Турникетите не се препоръчват освен в крайно спешни случаи"
   2131
   2132#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
   2133#: ../games/clock.scm.h:24
   2134msgid "When without a stapler, a staple and a ruler will work"
   2135msgstr "Ако нямате телбод, скоба и линия ще свършат работа"
   2136
   2137#: ../games/cruel.scm.h:1
   2138msgid "Cards remaining: ~a"
   2139msgstr "Оставащи карти: ~a"
   2140
   2141#: ../games/cruel.scm.h:2
   2142msgid "Redeal."
   2143msgstr "Ново раздаване"
   2144
   2145#: ../games/diamond_mine.scm.h:2
   2146msgid "the foundation pile"
   2147msgstr "празен куп"
   2148
   2149#: ../games/eagle_wing.scm.h:6 ../games/elevator.scm.h:1
   2150#: ../games/escalator.scm.h:1 ../games/royal_east.scm.h:6
   2151#: ../games/thirteen.scm.h:1 ../games/treize.scm.h:1
   2152#: ../games/triple_peaks.scm.h:1 ../games/union_square.scm.h:1
   2153#: ../games/westhaven.scm.h:1 ../games/yield.scm.h:1
   2154msgid "Deal a card"
   2155msgstr "Раздаване на карта"
   2156
   2157#: ../games/eagle_wing.scm.h:8
   2158msgid "Move ~a to an empty foundation"
   2159msgstr "Преместване на ~a към празна основа"
   2160
   2161#: ../games/eagle_wing.scm.h:12
   2162msgid "an empty slot on tableau"
   2163msgstr "празно място на таблото"
   2164
   2165#: ../games/easthaven.scm.h:2
   2166msgid "Move a King on to the empty tableau slot"
   2167msgstr "Преместете поп на празно място на таблото"
   2168
   2169#: ../games/easthaven.scm.h:3 ../games/klondike.scm.h:3
   2170msgid "No hint available right now"
   2171msgstr "В момента няма наличен съвет"
   2172
   2173#: ../games/eight_off.scm.h:1 ../games/seahaven.scm.h:1
   2174msgid "Move something on to an empty reserve"
   2175msgstr "Поставете нещо на празно резервно място"
   2176
   2177#: ../games/eight_off.scm.h:3 ../games/seahaven.scm.h:3
   2178msgid "an empty tableau"
   2179msgstr "празно табло"
   2180
   2181#: ../games/eliminator.scm.h:1
   2182msgid "Five Foundations"
   2183msgstr "Пет основи"
   2184
   2185#: ../games/eliminator.scm.h:2
   2186msgid "Four Foundations"
   2187msgstr "Четири основи"
   2188
   2189#: ../games/eliminator.scm.h:3
   2190msgid "No moves."
   2191msgstr "Няма възможен ход."
   2192
   2193#: ../games/eliminator.scm.h:4
   2194msgid "Play a card to foundation."
   2195msgstr "Преместване на карта на основата."
   2196
   2197#: ../games/eliminator.scm.h:5
   2198msgid "Six Foundations"
   2199msgstr "Шест основи"
   2200
   2201#: ../games/first_law.scm.h:2
   2202msgid "I'm not sure"
   2203msgstr "Не съм сигурен"
   2204
   2205#: ../games/first_law.scm.h:3
   2206msgid "Remove the aces"
   2207msgstr "Премахване на асата"
   2208
   2209#: ../games/first_law.scm.h:4
   2210msgid "Remove the eights"
   2211msgstr "Премахване на осмиците"
   2212
   2213#: ../games/first_law.scm.h:5
   2214msgid "Remove the fives"
   2215msgstr "Премахване на петиците"
   2216
   2217#: ../games/first_law.scm.h:6
   2218msgid "Remove the fours"
   2219msgstr "Премахване на четворките"
   2220
   2221#: ../games/first_law.scm.h:7
   2222msgid "Remove the jacks"
   2223msgstr "Премахване на валетата"
   2224
   2225#: ../games/first_law.scm.h:8
   2226msgid "Remove the kings"
   2227msgstr "Премахване на поповете"
   2228
   2229#: ../games/first_law.scm.h:9
   2230msgid "Remove the nines"
   2231msgstr "Премахване на деветките"
   2232
   2233#: ../games/first_law.scm.h:10
   2234msgid "Remove the queens"
   2235msgstr "Премахване на дамите"
   2236
   2237#: ../games/first_law.scm.h:11
   2238msgid "Remove the sevens"
   2239msgstr "Премахване на седмиците"
   2240
   2241#: ../games/first_law.scm.h:12
   2242msgid "Remove the sixes"
   2243msgstr "Премахване на шестиците"
   2244
   2245#: ../games/first_law.scm.h:13
   2246msgid "Remove the tens"
   2247msgstr "Премахване на десетките"
   2248
   2249#: ../games/first_law.scm.h:14
   2250msgid "Remove the threes"
   2251msgstr "Премахване на тройките"
   2252
   2253#: ../games/first_law.scm.h:15
   2254msgid "Remove the twos"
   2255msgstr "Премахване на двойките"
   2256
   2257#: ../games/first_law.scm.h:16
   2258msgid "Return cards to stock"
   2259msgstr "Връщане на карти на пазара"
   2260
   2261#: ../games/fortunes.scm.h:1 ../games/klondike.scm.h:1
   2262msgid "Consider moving something into an empty slot"
   2263msgstr "Пробвайте да преместите карта на празно място"
   2264
   2265#: ../games/fortunes.scm.h:3
   2266msgid "Move ~a off the board"
   2267msgstr "Преместване на ~a извън дъската"
   2268
   2269#: ../games/forty_thieves.scm.h:1
   2270msgid "Bug! make-hint called on false move."
  45562271msgstr ""
  4557 "Ако е истина, за плочките ще се използва стандартната цветова схема на GNOME."
  4558 
  4559 #: ../lightsoff/lightsoff.schemas.in.h:2
  4560 msgid "The current score"
  4561 msgstr "Текущият резултат"
  4562 
  4563 #: ../lightsoff/lightsoff.schemas.in.h:3
  4564 #: ../swell-foop/swell-foop.schemas.in.h:5
  4565 msgid "The theme to use"
  4566 msgstr "Използваната тема"
  4567 
  4568 #: ../lightsoff/lightsoff.schemas.in.h:4
  4569 #: ../swell-foop/swell-foop.schemas.in.h:6
  4570 msgid "The title of the tile theme to use."
  4571 msgstr "Името на темата на плочките, която ще се използва."
  4572 
  4573 #: ../lightsoff/lightsoff.schemas.in.h:5
  4574 msgid "The users's most recent score."
  4575 msgstr "Последният резултат на потребителя."
  4576 
  4577 #: ../lightsoff/lightsoff.schemas.in.h:6
  4578 msgid "Whether or not to use the GNOME theme colors"
  4579 msgstr "Дали да се използва цветовата схема на GNOME"
  4580 
  4581 #: ../lightsoff/data/settings.ui.h:3 ../swell-foop/data/settings.ui.h:7
  4582 msgid "Theme:"
  4583 msgstr "Тема:"
  4584 
  4585 #: ../lightsoff/data/settings.ui.h:4
  4586 msgid "Use colors from GNOME theme"
  4587 msgstr "Използване на цветовете от темата на GNOME"
  4588 
  4589 #: ../lightsoff/src/About.js:13
   2272"Грешка в програмата! Функцията „make-hint“ е изпълнена при невалиден ход."
   2273
   2274#: ../games/forty_thieves.scm.h:2
   2275msgid "Deal a card from stock"
   2276msgstr "Раздаване на карта от тестето"
   2277
   2278#: ../games/forty_thieves.scm.h:5
   2279msgid "an empty space"
   2280msgstr "празно място"
   2281
   2282#: ../games/freecell.scm.h:1
   2283msgid "No moves are possible. Undo or start again."
   2284msgstr "Няма възможни ходове. Отменете ход или започнете отначало."
   2285
   2286#: ../games/freecell.scm.h:2
   2287msgid "The game has no solution. Undo or start again."
   2288msgstr "Играта няма решение. Отменете ход или започнете отначало."
   2289
   2290#: ../games/freecell.scm.h:3
   2291msgid "an empty reserve"
   2292msgstr "празен резерв"
   2293
   2294#: ../games/freecell.scm.h:4
   2295msgid "an open tableau"
   2296msgstr "празно място за карти"
   2297
   2298#: ../games/freecell.scm.h:5 ../games/terrace.scm.h:26
   2299msgid "the foundation"
   2300msgstr "основата"
   2301
   2302#: ../games/gaps.scm.h:1
   2303msgid "Add to the sequence in row ~a."
   2304msgstr "Добавяне към последователността на ред ~a."
   2305
   2306#: ../games/gaps.scm.h:2
   2307msgid "Double click any card to redeal."
   2308msgstr "Натиснете два пъти, върху която и да е карта, за ново раздаване."
   2309
   2310#: ../games/gaps.scm.h:3
   2311msgid "No hint available."
   2312msgstr "Няма наличен съвет."
   2313
   2314#: ../games/gaps.scm.h:4
   2315msgid "Place a two in the leftmost slot of row ~a."
   2316msgstr "Поставяне на двойка в ляво от ред ~a."
   2317
   2318#: ../games/gaps.scm.h:5
   2319msgid "Place the ~a next to ~a."
   2320msgstr "Поставяне на ~a до ~a."
   2321
   2322#: ../games/gaps.scm.h:6
   2323msgid "Randomly Placed Gaps on Redeal"
   2324msgstr "При ново раздаване празнините да са на случайни места"
   2325
   2326#: ../games/giant.scm.h:1
   2327msgid "Alternating colors"
   2328msgstr "Редуващи се цветове"
   2329
   2330#: ../games/giant.scm.h:2
   2331msgid "Deal a row"
   2332msgstr "Раздаване на ред"
   2333
   2334#: ../games/giant.scm.h:3
   2335msgid "Deals left: ~a"
   2336msgstr "Оставащи раздавания: ~a"
   2337
   2338#: ../games/giant.scm.h:4
   2339msgid "Same suit"
   2340msgstr "Същия цвят"
   2341
   2342#: ../games/giant.scm.h:5
   2343msgid "Try dealing a row of cards"
   2344msgstr "Опитайте да раздадете ред карти"
   2345
   2346#: ../games/giant.scm.h:6
   2347msgid "Try moving a card to the reserve"
   2348msgstr "Опитайте да преместите карта на резервното място"
   2349
   2350#: ../games/giant.scm.h:7 ../games/spider.scm.h:7
   2351msgid "Try moving card piles around"
   2352msgstr "Опитайте да разместите куповете с карти"
   2353
   2354#: ../games/giant.scm.h:8
   2355msgid "an empty foundation place"
   2356msgstr "празен куп"
   2357
   2358#: ../games/giant.scm.h:9
   2359msgid "an empty tableau place"
   2360msgstr "празен куп на таблото"
   2361
   2362#: ../games/glenwood.scm.h:7
   2363msgid "Move a card from the reserve on to the empty tableau slot"
   2364msgstr "Преместване на карта от резервно на празно място от таблото"
   2365
   2366#: ../games/glenwood.scm.h:10
   2367msgid "Select a card from the reserve for first foundation pile"
   2368msgstr "Изберете карта от резервното място на първи куп"
   2369
   2370#: ../games/glenwood.scm.h:13
   2371msgid "on to the empty tableau slot"
   2372msgstr "на празно място от таблото"
   2373
   2374#: ../games/golf.scm.h:1 ../games/hopscotch.scm.h:1 ../games/jumbo.scm.h:1
   2375#: ../games/kansas.scm.h:6 ../games/sir_tommy.scm.h:1
   2376#: ../games/whitehead.scm.h:1
   2377msgid "Deal another card"
   2378msgstr "Раздаване на още една карта"
   2379
   2380#: ../games/golf.scm.h:2 ../games/osmosis.scm.h:4 ../games/spider.scm.h:6
   2381msgid "Stock left: ~a"
   2382msgstr "Оставащи на пазара: ~a"
   2383
   2384#: ../games/gypsy.scm.h:1
   2385msgid "Deal another hand"
   2386msgstr "Раздаване на още една ръка"
   2387
   2388#: ../games/gypsy.scm.h:2
   2389msgid "Move a card or build of cards on to the empty slot"
   2390msgstr "Преместване на една или няколко карти на празното място"
   2391
   2392#: ../games/hopscotch.scm.h:2
   2393msgid "Move card from waste"
   2394msgstr "Преместване на карта от боклука"
   2395
   2396#: ../games/jumbo.scm.h:2
   2397msgid "Move waste to stock"
   2398msgstr "Преместване на боклука на пазара"
   2399
   2400#: ../games/jumbo.scm.h:7 ../games/kansas.scm.h:10
   2401#: ../games/king_albert.scm.h:3 ../games/lady_jane.scm.h:11
   2402#: ../games/straight_up.scm.h:6
   2403msgid "an empty tableau slot"
   2404msgstr "празно място на таблото"
   2405
   2406#: ../games/kings_audience.scm.h:1
   2407msgid "Deal a new card"
   2408msgstr "Нова карта"
   2409
   2410#: ../games/kings_audience.scm.h:2
   2411msgid "Stock remaining: ~a"
   2412msgstr "Оставащи на пазара: ~a"
   2413
   2414#: ../games/klondike.scm.h:4
   2415msgid "No redeals"
   2416msgstr "Без ново раздаване"
   2417
   2418#: ../games/klondike.scm.h:6
   2419msgid "Single card deals"
   2420msgstr "Обръщане на 3 карти"
   2421
   2422#: ../games/klondike.scm.h:9
   2423msgid "Try moving cards down from the foundation"
   2424msgstr "Пробвайте да преместите картите от основата"
   2425
   2426#: ../games/lady_jane.scm.h:1 ../games/royal_east.scm.h:1
   2427msgid "Base Card:"
   2428msgstr "Базова карта:"
   2429
   2430#: ../games/maze.scm.h:1
  45902431msgid ""
  4591 "Turn off all the lights\n"
  4592 "\n"
  4593 "Lights Off is a part of GNOME Games."
   2432"Aim to place the suits in the order which fits the current layout most "
   2433"naturally."
  45942434msgstr ""
  4595 "Изключете всички светлини.\n"
  4596 "\n"
  4597 "„Гаси лампи“ е част от игрите на GNOME."
  4598 
  4599 #: ../lightsoff/src/About.js:14 ../swell-foop/src/About.js:14
  4600 msgid "Copyright  2009 Tim Horton"
  4601 msgstr "Авторски права: 2009 Tim Horton"
  4602 
  4603 #: ../mahjongg/drawing.c:299
  4604 msgid ""
  4605 "The selected theme failed to render.\n"
  4606 "\n"
  4607 "Please check that Mahjongg is installed correctly."
   2435"Стремете се да поставяте цветовете в такъв ред, който да съответства най-"
   2436"точно на сегашното положение."
   2437
   2438#: ../games/osmosis.scm.h:2
   2439msgid "Deal new cards from the deck"
   2440msgstr "Нова карта от тестето"
   2441
   2442#: ../games/osmosis.scm.h:3
   2443msgid "Redeals left: ~a"
   2444msgstr "Оставащи раздавания: ~a"
   2445
   2446#: ../games/pileon.scm.h:2 ../games/terrace.scm.h:25
   2447msgid "something"
   2448msgstr "нещо"
   2449
   2450#: ../games/plait.scm.h:8
   2451msgid "Move ~a from the stock to an empty edge or tableau slot"
   2452msgstr "Преместване на ~a от купа на празно място"
   2453
   2454#: ../games/plait.scm.h:9
   2455msgid "Move ~a to an empty field"
   2456msgstr "Преместване на ~a на празно поле"
   2457
   2458#: ../games/poker.scm.h:1
   2459msgid "Place cards on to the Tableau to form poker hands"
   2460msgstr "Поставяне на картите на масата, за да се образуват ръце на покер"
   2461
   2462#: ../games/poker.scm.h:2
   2463msgid "Shuffle mode"
   2464msgstr "Режим „Случаен ред“"
   2465
   2466#: ../games/royal_east.scm.h:9 ../games/thumb_and_pouch.scm.h:6
   2467#: ../games/westhaven.scm.h:4
   2468msgid "an empty tableau pile"
   2469msgstr "празен куп на таблото"
   2470
   2471#: ../games/scorpion.scm.h:1
   2472msgid "Deal the cards"
   2473msgstr "Раздаване на картите"
   2474
   2475#: ../games/scuffle.scm.h:3
   2476msgid "Reshuffle cards"
   2477msgstr "Разбъркване на картите"
   2478
   2479#: ../games/sir_tommy.scm.h:2
   2480msgid "Move waste on to a reserve slot"
   2481msgstr "Преместване на боклука на резервно място"
   2482
   2483#: ../games/sir_tommy.scm.h:4
   2484msgid "empty foundation"
   2485msgstr "празна основа"
   2486
   2487#: ../games/sol.scm.h:1
   2488msgid "Unknown color"
   2489msgstr "Непознат цвят"
   2490
   2491#: ../games/sol.scm.h:2
   2492msgid "Unknown suit"
   2493msgstr "Непозната боя"
   2494
   2495#: ../games/sol.scm.h:3
   2496msgid "Unknown value"
   2497msgstr "Непозната стойност"
   2498
   2499#: ../games/sol.scm.h:4
   2500msgid "ace"
   2501msgstr "асо"
   2502
   2503#: ../games/sol.scm.h:6
   2504msgid "clubs"
   2505msgstr "спатии"
   2506
   2507#: ../games/sol.scm.h:7
   2508msgid "diamonds"
   2509msgstr "кари"
   2510
   2511#: ../games/sol.scm.h:8
   2512msgid "eight"
   2513msgstr "осмица"
   2514
   2515#: ../games/sol.scm.h:9
   2516msgid "five"
   2517msgstr "петица"
   2518
   2519#: ../games/sol.scm.h:10
   2520msgid "four"
   2521msgstr "четворка"
   2522
   2523#: ../games/sol.scm.h:11
   2524msgid "hearts"
   2525msgstr "купи"
   2526
   2527#: ../games/sol.scm.h:12
   2528msgid "jack"
   2529msgstr "вале"
   2530
   2531#: ../games/sol.scm.h:13
   2532msgid "king"
   2533msgstr "поп"
   2534
   2535#: ../games/sol.scm.h:14
   2536msgid "nine"
   2537msgstr "деветка"
   2538
   2539#: ../games/sol.scm.h:15
   2540msgid "queen"
   2541msgstr "дама"
   2542
   2543#: ../games/sol.scm.h:17
   2544msgid "seven"
   2545msgstr "седмица"
   2546
   2547#: ../games/sol.scm.h:18
   2548msgid "six"
   2549msgstr "шестица"
   2550
   2551#: ../games/sol.scm.h:19
   2552msgid "spades"
   2553msgstr "пики"
   2554
   2555#: ../games/sol.scm.h:20
   2556msgid "ten"
   2557msgstr "десетка"
   2558
   2559#: ../games/sol.scm.h:21
   2560msgid "the ace of clubs"
   2561msgstr "асо спатия"
   2562
   2563#: ../games/sol.scm.h:22
   2564msgid "the ace of diamonds"
   2565msgstr "асо каро"
   2566
   2567#: ../games/sol.scm.h:23
   2568msgid "the ace of hearts"
   2569msgstr "асо купа"
   2570
   2571#: ../games/sol.scm.h:24
   2572msgid "the ace of spades"
   2573msgstr "асо пика"
   2574
   2575#: ../games/sol.scm.h:25
   2576msgid "the eight of clubs"
   2577msgstr "осмица спатия"
   2578
   2579#: ../games/sol.scm.h:26
   2580msgid "the eight of diamonds"
   2581msgstr "осмица каро"
   2582
   2583#: ../games/sol.scm.h:27
   2584msgid "the eight of hearts"
   2585msgstr "осмица купа"
   2586
   2587#: ../games/sol.scm.h:28
   2588msgid "the eight of spades"
   2589msgstr "осмица пика"
   2590
   2591#: ../games/sol.scm.h:29
   2592msgid "the five of clubs"
   2593msgstr "петица спатия"
   2594
   2595#: ../games/sol.scm.h:30
   2596msgid "the five of diamonds"
   2597msgstr "петица каро"
   2598
   2599#: ../games/sol.scm.h:31
   2600msgid "the five of hearts"
   2601msgstr "петица купа"
   2602
   2603#: ../games/sol.scm.h:32
   2604msgid "the five of spades"
   2605msgstr "петица пика"
   2606
   2607#: ../games/sol.scm.h:33
   2608msgid "the four of clubs"
   2609msgstr "четворка спатия"
   2610
   2611#: ../games/sol.scm.h:34
   2612msgid "the four of diamonds"
   2613msgstr "четворка каро"
   2614
   2615#: ../games/sol.scm.h:35
   2616msgid "the four of hearts"
   2617msgstr "четворка купа"
   2618
   2619#: ../games/sol.scm.h:36
   2620msgid "the four of spades"
   2621msgstr "четворка пика"
   2622
   2623#: ../games/sol.scm.h:37
   2624msgid "the jack of clubs"
   2625msgstr "вале спатия"
   2626
   2627#: ../games/sol.scm.h:38
   2628msgid "the jack of diamonds"
   2629msgstr "вале каро"
   2630
   2631#: ../games/sol.scm.h:39
   2632msgid "the jack of hearts"
   2633msgstr "вале купа"
   2634
   2635#: ../games/sol.scm.h:40
   2636msgid "the jack of spades"
   2637msgstr "вале пика"
   2638
   2639#: ../games/sol.scm.h:41
   2640msgid "the king of clubs"
   2641msgstr "поп спатия"
   2642
   2643#: ../games/sol.scm.h:42
   2644msgid "the king of diamonds"
   2645msgstr "поп каро"
   2646
   2647#: ../games/sol.scm.h:43
   2648msgid "the king of hearts"
   2649msgstr "поп купа"
   2650
   2651#: ../games/sol.scm.h:44
   2652msgid "the king of spades"
   2653msgstr "поп пика"
   2654
   2655#: ../games/sol.scm.h:45
   2656msgid "the nine of clubs"
   2657msgstr "деветка спатия"
   2658
   2659#: ../games/sol.scm.h:46
   2660msgid "the nine of diamonds"
   2661msgstr "деветка каро"
   2662
   2663#: ../games/sol.scm.h:47
   2664msgid "the nine of hearts"
   2665msgstr "деветка купа"
   2666
   2667#: ../games/sol.scm.h:48
   2668msgid "the nine of spades"
   2669msgstr "деветка пика"
   2670
   2671#: ../games/sol.scm.h:49
   2672msgid "the queen of clubs"
   2673msgstr "дама спатия"
   2674
   2675#: ../games/sol.scm.h:50
   2676msgid "the queen of diamonds"
   2677msgstr "дама каро"
   2678
   2679#: ../games/sol.scm.h:51
   2680msgid "the queen of hearts"
   2681msgstr "дама купа"
   2682
   2683#: ../games/sol.scm.h:52
   2684msgid "the queen of spades"
   2685msgstr "дама пика"
   2686
   2687#: ../games/sol.scm.h:53
   2688msgid "the seven of clubs"
   2689msgstr "седмица спатия"
   2690
   2691#: ../games/sol.scm.h:54
   2692msgid "the seven of diamonds"
   2693msgstr "седмица каро"
   2694
   2695#: ../games/sol.scm.h:55
   2696msgid "the seven of hearts"
   2697msgstr "седмица купа"
   2698
   2699#: ../games/sol.scm.h:56
   2700msgid "the seven of spades"
   2701msgstr "седмица пика"
   2702
   2703#: ../games/sol.scm.h:57
   2704msgid "the six of clubs"
   2705msgstr "шестица спатия"
   2706