Changeset 2351


Ignore:
Timestamp:
Sep 25, 2011, 6:02:14 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

empathy: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/empathy.master.bg.po

  r2345 r2351  
  1414"Project-Id-Version: empathy master\n"
  1515"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2011-09-18 10:59+0300\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2011-09-18 10:59+0300\n"
   16"POT-Creation-Date: 2011-09-25 18:00+0300\n"
   17"PO-Revision-Date: 2011-09-25 18:00+0300\n"
  1818"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  523523#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2324
  524524msgid "Messaging and VoIP Accounts"
  525 msgstr "Регистрации за съобщения и телефония през Интернет"
   525msgstr "Съобщения и телефония"
  526526
  527527#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
   
  585585msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
  586586
  587 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:302
   587#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:312
  588588msgid "Unknown reason"
  589589msgstr "Неизвестна причина"
  590590
  591 #: ../libempathy/empathy-utils.c:222
   591#: ../libempathy/empathy-utils.c:232
  592592msgid "Available"
  593593msgstr "На линия"
  594594
  595 #: ../libempathy/empathy-utils.c:224
   595#: ../libempathy/empathy-utils.c:234
  596596msgid "Busy"
  597597msgstr "Зает"
  598598
  599 #: ../libempathy/empathy-utils.c:227
   599#: ../libempathy/empathy-utils.c:237
  600600msgid "Away"
  601601msgstr "Отсъстващ"
  602602
  603 #: ../libempathy/empathy-utils.c:229
   603#: ../libempathy/empathy-utils.c:239
  604604msgid "Invisible"
  605605msgstr "Невидим"
  606606
  607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:231
   607#: ../libempathy/empathy-utils.c:241
  608608msgid "Offline"
  609609msgstr "Извън мрежата"
  610610
  611611#. translators: presence type is unknown
  612 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234
   612#: ../libempathy/empathy-utils.c:244
  613613msgctxt "presence"
  614614msgid "Unknown"
  615615msgstr "Неизвестно"
  616616
  617 #: ../libempathy/empathy-utils.c:274
   617#: ../libempathy/empathy-utils.c:284
  618618msgid "No reason specified"
  619619msgstr "Не е указана причина"
  620620
  621 #: ../libempathy/empathy-utils.c:276 ../libempathy/empathy-utils.c:332
   621#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:342
  622622msgid "Status is set to offline"
  623623msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
  624624
  625 #: ../libempathy/empathy-utils.c:278 ../libempathy/empathy-utils.c:312
   625#: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:322
  626626#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
  627627msgid "Network error"
  628628msgstr "Мрежова грешка"
  629629
  630 #: ../libempathy/empathy-utils.c:280 ../libempathy/empathy-utils.c:314
   630#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:324
  631631msgid "Authentication failed"
  632632msgstr "Неуспешно идентифициране"
  633633
  634 #: ../libempathy/empathy-utils.c:282 ../libempathy/empathy-utils.c:316
   634#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:326
  635635msgid "Encryption error"
  636636msgstr "Грешка в шифрирането"
  637637
  638 #: ../libempathy/empathy-utils.c:284
   638#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
  639639msgid "Name in use"
  640640msgstr "Името е заето"
  641641
  642 #: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:318
   642#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
  643643msgid "Certificate not provided"
  644644msgstr "Не е предоставен сертификат"
  645645
  646 #: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:320
   646#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
  647647msgid "Certificate untrusted"
  648648msgstr "Сертификатът не е доверен"
  649649
  650 #: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:322
   650#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
  651651msgid "Certificate expired"
  652652msgstr "Сертификатът е изтекъл"
  653653
  654 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:324
   654#: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
  655655msgid "Certificate not activated"
  656656msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
  657657
  658 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294 ../libempathy/empathy-utils.c:326
   658#: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:336
  659659msgid "Certificate hostname mismatch"
  660660msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
  661661
  662 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
   662#: ../libempathy/empathy-utils.c:306 ../libempathy/empathy-utils.c:338
  663663msgid "Certificate fingerprint mismatch"
  664664msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
  665665
  666 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
   666#: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
  667667msgid "Certificate self-signed"
  668668msgstr "Сертификатът е самоподписан"
  669669
  670 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300
   670#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
  671671msgid "Certificate error"
  672672msgstr "Грешка в сертификата"
  673673
  674 #: ../libempathy/empathy-utils.c:334
   674#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
  675675msgid "Encryption is not available"
  676676msgstr "Не е налично шифриране"
  677677
  678 #: ../libempathy/empathy-utils.c:336
   678#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
  679679msgid "Certificate is invalid"
  680680msgstr "Сертификатът е неправилен"
  681681
  682 #: ../libempathy/empathy-utils.c:338
   682#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
  683683msgid "Connection has been refused"
  684684msgstr "Връзката е отказана"
  685685
  686 #: ../libempathy/empathy-utils.c:340
   686#: ../libempathy/empathy-utils.c:350
  687687msgid "Connection can't be established"
  688688msgstr "Не може да се установи връзка"
  689689
  690 #: ../libempathy/empathy-utils.c:342
   690#: ../libempathy/empathy-utils.c:352
  691691msgid "Connection has been lost"
  692692msgstr "Връзката прекъсна"
  693693
  694 #: ../libempathy/empathy-utils.c:344
   694#: ../libempathy/empathy-utils.c:354
  695695msgid "This resource is already connected to the server"
  696696msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
  697697
  698 #: ../libempathy/empathy-utils.c:346
   698#: ../libempathy/empathy-utils.c:356
  699699msgid ""
  700700"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
  701701msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
  702702
  703 #: ../libempathy/empathy-utils.c:349
   703#: ../libempathy/empathy-utils.c:359
  704704msgid "The account already exists on the server"
  705705msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
  706706
  707 #: ../libempathy/empathy-utils.c:351
   707#: ../libempathy/empathy-utils.c:361
  708708msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
  709709msgstr ""
  710710"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
  711711
  712 #: ../libempathy/empathy-utils.c:353
   712#: ../libempathy/empathy-utils.c:363
  713713msgid "Certificate has been revoked"
  714714msgstr "Сертификатът е анулиран"
  715715
  716 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
   716#: ../libempathy/empathy-utils.c:365
  717717msgid ""
  718718"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
  719719msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
  720720
  721 #: ../libempathy/empathy-utils.c:358
   721#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
  722722msgid ""
  723723"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
   
  727727"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
  728728
  729 #: ../libempathy/empathy-utils.c:519
   729#: ../libempathy/empathy-utils.c:529
  730730#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
  731731msgid "People Nearby"
  732732msgstr "Хора наблизо"
  733733
  734 #: ../libempathy/empathy-utils.c:524
   734#: ../libempathy/empathy-utils.c:534
  735735msgid "Yahoo! Japan"
  736736msgstr "Yahoo! от Япония"
  737737
  738 #: ../libempathy/empathy-utils.c:553
   738#: ../libempathy/empathy-utils.c:563
  739739msgid "Google Talk"
  740740msgstr "Google Talk"
   
  743743# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
  744744# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
  745 #: ../libempathy/empathy-utils.c:554
   745#: ../libempathy/empathy-utils.c:564
  746746msgid "Facebook Chat"
  747747msgstr "Разговор във Фейсбук"
   
  13691369msgstr "С този протокол не могат да се провеждат разговори за спешни случаи"
  13701370
  1371 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:702
   1371#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:704
  13721372msgid "Failed to open private chat"
  13731373msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
  13741374
  1375 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:763
   1375#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:765
  13761376msgid "Topic not supported on this conversation"
  13771377msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
  13781378
  1379 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:769
   1379#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:771
  13801380msgid "You are not allowed to change the topic"
  13811381msgstr "Нямате право да смените темата"
  13821382
  1383 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:973
   1383#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:975
  13841384#, c-format
  13851385msgid "“%s” is not a valid contact ID"
  13861386msgstr "„%s“ не е правилно име на контакт"
  13871387
  1388 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1058
   1388#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
  13891389msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
  13901390msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
  13911391
  1392 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
   1392#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
  13931393msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
  13941394msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
  13951395
  1396 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
   1396#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1066
  13971397msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
  13981398msgstr ""
  13991399"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
  14001400
  1401 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
   1401#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1069
  14021402msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
  14031403msgstr ""
  14041404"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
  14051405
  1406 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
   1406#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1073
  14071407msgid ""
  14081408"/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
   
  14121412"по подразбиране текущата"
  14131413
  1414 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
   1414#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
  14151415msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
  14161416msgstr ""
  14171417"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
  14181418
  1419 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
   1419#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
  14201420msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
  14211421msgstr ""
  14221422"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
  14231423
  1424 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
   1424#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
  14251425msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
  14261426msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
  14271427
  1428 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
   1428#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1086
  14291429msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
  14301430msgstr ""
  14311431"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
  14321432
  1433 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
   1433#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
  14341434msgid ""
  14351435"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
   
  14411441"нова стая за разговор“"
  14421442
  1443 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
   1443#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1094
  14441444msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
  14451445msgstr "/whois <контакт>: показва информация за контакта"
  14461446
  1447 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
   1447#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1097
  14481448msgid ""
  14491449"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
   
  14531453"<команда>, се показва нейната употреба."
  14541454
  1455 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1112
   1455#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1114
  14561456#, c-format
  14571457msgid "Usage: %s"
  14581458msgstr "Употреба: %s"
  14591459
  1460 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1157
   1460#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1159
  14611461msgid "Unknown command"
  14621462msgstr "Неизвестна команда"
  14631463
  1464 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1283
   1464#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1285
  14651465msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
  14661466msgstr ""
   
  14691469#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
  14701470#. * account to send the message.
  1471 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1453
   1471#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1455
  14721472msgid "insufficient balance to send message"
  14731473msgstr "недостатъчен кредит за изпращане на съобщението"
  14741474
  1475 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1455
   1475#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1457
  14761476msgid "not capable"
  14771477msgstr "липсва такава възможност"
  14781478
  1479 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1462
   1479#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1464
  14801480msgid "offline"
  14811481msgstr "изключен"
  14821482
  1483 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1465
   1483#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1467
  14841484msgid "invalid contact"
  14851485msgstr "грешен контакт"
  14861486
  1487 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1468
   1487#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1470
  14881488msgid "permission denied"
  14891489msgstr "липсват права"
  14901490
  1491 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1471
   1491#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1473
  14921492msgid "too long message"
  14931493msgstr "прекалено дълго съобщение"
  14941494
  1495 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1474
   1495#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1476
  14961496msgid "not implemented"
  14971497msgstr "не е реализирано"
  14981498
  1499 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1478
   1499#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1480
  15001500msgid "unknown"
  15011501msgstr "неизвестна грешка"
  15021502
  1503 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1484
   1503#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1486
  15041504#, c-format
  15051505msgid "Error sending message '%s': %s"
  15061506msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
  15071507
  1508 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1488
   1508#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1490
  15091509#, c-format
  15101510msgid "Error sending message: %s"
  15111511msgstr "Грешка при изпращането на съобщението: %s"
  15121512
  1513 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1549 ../src/empathy-chat-window.c:761
   1513#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551 ../src/empathy-chat-window.c:761
  15141514msgid "Topic:"
  15151515msgstr "Тема:"
  15161516
  1517 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
   1517#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1563
  15181518#, c-format
  15191519msgid "Topic set to: %s"
  15201520msgstr "Темата вече е: „%s“"
  15211521
  1522 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1563
   1522#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
  15231523msgid "No topic defined"
  15241524msgstr "Не е зададена тема"
  15251525
  1526 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2072
   1526#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2074
  15271527msgid "(No Suggestions)"
  15281528msgstr "(няма предложения)"
  15291529
  15301530#. translators: %s is the selected word
  1531 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2140
   1531#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2142
  15321532#, c-format
  15331533msgid "Add '%s' to Dictionary"
   
  15361536#. translators: first %s is the selected word,
  15371537#. * second %s is the language name of the target dictionary
  1538 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2177
   1538#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2179
  15391539#, c-format
  15401540msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
  15411541msgstr "Добавяне на „%s“ към речника %s"
  15421542
  1543 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2247
   1543#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2249
  15441544msgid "Insert Smiley"
  15451545msgstr "Вмъкване на емотикон"
  15461546
  15471547#. send button
  1548 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2265
   1548#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2267
  15491549#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1839
  15501550msgid "_Send"
   
  15521552
  15531553#. Spelling suggestions
  1554 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2319
   1554#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2321
  15551555msgid "_Spelling Suggestions"
  15561556msgstr "_Предложения за правопис"
  15571557
  1558 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2408
   1558#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2410
  15591559msgid "Failed to retrieve recent logs"
  15601560msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
  15611561
  1562 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2545
   1562#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2547
  15631563#, c-format
  15641564msgid "%s has disconnected"
   
  15681568#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
  15691569#.
  1570 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2552
   1570#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2554
  15711571#, c-format
  15721572msgid "%1$s was kicked by %2$s"
  15731573msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
  15741574
  1575 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2555
   1575#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2557
  15761576#, c-format
  15771577msgid "%s was kicked"
   
  15811581#. * if the banned should come before the banner in your locale.
  15821582#.
  1583 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2563
   1583#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2565
  15841584#, c-format
  15851585msgid "%1$s was banned by %2$s"
  15861586msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
  15871587
  1588 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2566
   1588#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2568
  15891589#, c-format
  15901590msgid "%s was banned"
  15911591msgstr "%s бе поставен под възбрана"
  15921592
  1593 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2570
   1593#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2572
  15941594#, c-format
  15951595msgid "%s has left the room"
   
  16011601#. * please let us know. :-)
  16021602#.
  1603 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2579
   1603#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2581
  16041604#, c-format
  16051605msgid " (%s)"
  16061606msgstr " (%s)"
  16071607
  1608 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2604
   1608#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2606
  16091609#, c-format
  16101610msgid "%s has joined the room"
  16111611msgstr "%s влезе в стаята"
  16121612
  1613 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2629
   1613#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2631
  16141614#, c-format
  16151615msgid "%s is now known as %s"
   
  16191619#. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
  16201620#. * we get the new handler.
  1621 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2768
   1621#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2784
  16221622#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1894
  1623 #: ../src/empathy-event-manager.c:1240 ../src/empathy-call-window.c:1391
  1624 #: ../src/empathy-call-window.c:1441 ../src/empathy-call-window.c:2479
   1623#: ../src/empathy-event-manager.c:1240 ../src/empathy-call-window.c:1432
   1624#: ../src/empathy-call-window.c:1482 ../src/empathy-call-window.c:2527
  16251625msgid "Disconnected"
  16261626msgstr "Изключен"
  16271627
  16281628#. Add message
  1629 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3415
   1629#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3428
  16301630msgid "Would you like to store this password?"
  16311631msgstr "Искате ли паролата да се запомни?"
  16321632
  1633 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3421
   1633#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3434
  16341634msgid "Remember"
  16351635msgstr "Запомняне"
  16361636
  1637 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3431
   1637#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3444
  16381638msgid "Not now"
  16391639msgstr "Не сега"
  16401640
  1641 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3475
   1641#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3488
  16421642msgid "Retry"
  16431643msgstr "Нов опит"
  16441644
  1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3479
   1645#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3492
  16461646msgid "Wrong password; please try again:"
  16471647msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
  16481648
  16491649#. Add message
  1650 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3609
   1650#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3622
  16511651msgid "This room is protected by a password:"
  16521652msgstr "Стаята изисква парола:"
  16531653
  1654 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3636
   1654#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3649
  16551655msgid "Join"
  16561656msgstr "Присъединяване"
  16571657
  1658 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3838 ../src/empathy-event-manager.c:1261
   1658#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3851 ../src/empathy-event-manager.c:1261
  16591659msgid "Connected"
  16601660msgstr "Свързан"
  16611661
  1662 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3893
   1662#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3906
  16631663msgid "Conversation"
  16641664msgstr "Разговор"
   
  16661666#. Translators: this string is a something like
  16671667#. * "Escher Cat (SMS)"
  1668 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3898
   1668#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3911
  16691669#, c-format
  16701670msgid "%s (SMS)"
   
  18841884
  18851885#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:654
  1886 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1283
   1886#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1284
  18871887#: ../src/empathy-chat-window.c:1011
  18881888msgid "Inviting you to this room"
   
  18901890
  18911891#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:685
  1892 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1329
   1892#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1330
  18931893msgid "_Invite to Chat Room"
  18941894msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
   
  22642264msgstr "_SMS"
  22652265
  2266 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1141
   2266#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1142
  22672267msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
  22682268msgid "_Edit"
   
  22712271#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
  22722272#. * to form a meta-contact".
  2273 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1167
   2273#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1168
  22742274msgctxt "Link individual (contextual menu)"
  22752275msgid "_Link Contacts…"
   
  24462446
  24472447#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1829
  2448 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3425
   2448#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3444
  24492449msgid "Anytime"
  24502450msgstr "По всяко време"
  24512451
  24522452#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
  2453 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2353
   2453#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2372
  24542454msgid "Anyone"
  24552455msgstr "Всеки"
  24562456
  2457 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2666
   2457#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2685
  24582458msgid "Who"
  24592459msgstr "Кой"
  24602460
  2461 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2870
   2461#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2889
  24622462msgid "When"
  24632463msgstr "Кога"
  24642464
  2465 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2986
   2465#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3005
  24662466msgid "Anything"
  24672467msgstr "Всичко"
  24682468
  2469 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2988
   2469#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3007
  24702470msgid "Text chats"
  24712471msgstr "Текстови разговори"
  24722472
  2473 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2990
   2473#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3009
  24742474#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
  24752475msgid "Calls"
  24762476msgstr "Разговори"
  24772477
  2478 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2995
   2478#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3014
  24792479msgid "Incoming calls"
  24802480msgstr "Входящи повиквания"
  24812481
  2482 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2996
   2482#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3015
  24832483msgid "Outgoing calls"
  24842484msgstr "Изходящи повиквания"
  24852485
  2486 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2997
   2486#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3016
  24872487msgid "Missed calls"
  24882488msgstr "Пропуснати повиквания"
  24892489
  2490 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3019
   2490#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
  24912491msgid "What"
  24922492msgstr "Какво"
  24932493
  2494 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3728
   2494#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3747
  24952495msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
  24962496msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете хронологията?"
  24972497
  2498 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3732
   2498#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3751
  24992499msgid "Clear All"
  25002500msgstr "Изчистване"
  25012501
  2502 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3739
   2502#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3758
  25032503msgid "Delete from:"
  25042504msgstr "Изтриване от:"
   
  32493249#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
  32503250#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:754
  3251 #: ../src/empathy-call-window.c:1175
   3251#: ../src/empathy-call-window.c:1216
  32523252msgid "Connecting…"
  32533253msgstr "Свързване…"
   
  34093409#. * is used in the window title
  34103410#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1220
  3411 #: ../src/empathy-call-window.c:1782
   3411#: ../src/empathy-call-window.c:1825
  34123412#, c-format
  34133413msgid "Call with %s"
   
  34153415
  34163416#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1453
  3417 #: ../src/empathy-call-window.c:2026
   3417#: ../src/empathy-call-window.c:2069
  34183418msgid "The IP address as seen by the machine"
  34193419msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
  34203420
  34213421#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1455
  3422 #: ../src/empathy-call-window.c:2028
   3422#: ../src/empathy-call-window.c:2071
  34233423msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
  34243424msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
  34253425
  34263426#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1457
  3427 #: ../src/empathy-call-window.c:2030
   3427#: ../src/empathy-call-window.c:2073
  34283428msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
  34293429msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
  34303430
  34313431#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1459
  3432 #: ../src/empathy-call-window.c:2032
   3432#: ../src/empathy-call-window.c:2075
  34333433msgid "The IP address of a relay server"
  34343434msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
  34353435
  34363436#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1461
  3437 #: ../src/empathy-call-window.c:2034
   3437#: ../src/empathy-call-window.c:2077
  34383438msgid "The IP address of the multicast group"
  34393439msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
   
  34663466
  34673467#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2205
  3468 #: ../src/empathy-call-window.c:2798
   3468#: ../src/empathy-call-window.c:2846
  34693469msgid "Technical Details"
  34703470msgstr "Технически данни"
  34713471
  34723472#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
  3473 #: ../src/empathy-call-window.c:2836
   3473#: ../src/empathy-call-window.c:2884
  34743474#, c-format
  34753475msgid ""
   
  34813481
  34823482#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
  3483 #: ../src/empathy-call-window.c:2841
   3483#: ../src/empathy-call-window.c:2889
  34843484#, c-format
  34853485msgid ""
   
  34913491
  34923492#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
  3493 #: ../src/empathy-call-window.c:2847
   3493#: ../src/empathy-call-window.c:2895
  34943494#, c-format
  34953495msgid ""
   
  35013501
  35023502#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2260
  3503 #: ../src/empathy-call-window.c:2853
   3503#: ../src/empathy-call-window.c:2901
  35043504msgid "There was a failure on the network"
  35053505msgstr "Мрежова грешка"
  35063506
  35073507#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2264
  3508 #: ../src/empathy-call-window.c:2857
   3508#: ../src/empathy-call-window.c:2905
  35093509msgid ""
  35103510"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
   
  35143514
  35153515#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2267
  3516 #: ../src/empathy-call-window.c:2860
   3516#: ../src/empathy-call-window.c:2908
  35173517msgid ""
  35183518"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
   
  35223522
  35233523#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2277
  3524 #: ../src/empathy-call-window.c:2872
   3524#: ../src/empathy-call-window.c:2920
  35253525#, c-format
  35263526msgid ""
   
  35343534
  35353535#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2285
  3536 #: ../src/empathy-call-window.c:2881
   3536#: ../src/empathy-call-window.c:2929
  35373537msgid "There was a failure in the call engine"
  35383538msgstr "Грешка в модула за разговори"
  35393539
  35403540#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2288
  3541 #: ../src/empathy-call-window.c:2884
   3541#: ../src/empathy-call-window.c:2932
  35423542msgid "The end of the stream was reached"
  35433543msgstr "Достигнат е краят на потока"
  35443544
  35453545#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2328
  3546 #: ../src/empathy-call-window.c:2924
   3546#: ../src/empathy-call-window.c:2972
  35473547msgid "Can't establish audio stream"
  35483548msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
  35493549
  35503550#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2338
  3551 #: ../src/empathy-call-window.c:2934
   3551#: ../src/empathy-call-window.c:2982
  35523552msgid "Can't establish video stream"
  35533553msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
   
  36403640#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
  36413641#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
  3642 #: ../src/empathy-call-window.c:2431 ../src/empathy-call-window.c:2432
  3643 #: ../src/empathy-call-window.c:2433 ../src/empathy-call-window.c:2434
   3642#: ../src/empathy-call-window.c:2476 ../src/empathy-call-window.c:2477
   3643#: ../src/empathy-call-window.c:2478 ../src/empathy-call-window.c:2479
  36443644msgid "Unknown"
  36453645msgstr "Неизвестно"
   
  38103810msgstr "Входящ видео разговор"
  38113811
  3812 #: ../src/empathy-event-manager.c:521 ../src/empathy-call-window.c:1408
   3812#: ../src/empathy-event-manager.c:521 ../src/empathy-call-window.c:1449
  38133813msgid "Incoming call"
  38143814msgstr "Входящ разговор"
   
  38253825
  38263826#: ../src/empathy-event-manager.c:529 ../src/empathy-event-manager.c:730
  3827 #: ../src/empathy-event-manager.c:763 ../src/empathy-call-window.c:1414
   3827#: ../src/empathy-event-manager.c:763 ../src/empathy-call-window.c:1455
  38283828#, c-format
  38293829msgid "Incoming call from %s"
   
  38433843
  38443844#: ../src/empathy-event-manager.c:730 ../src/empathy-event-manager.c:763
  3845 #: ../src/empathy-call-window.c:1414
   3845#: ../src/empathy-call-window.c:1455
  38463846#, c-format
  38473847msgid "Incoming video call from %s"
   
  46784678
  46794679#: ../src/empathy-notifications-approver.c:217
  4680 #: ../src/empathy-call-window.c:1418
   4680#: ../src/empathy-call-window.c:1459
  46814681msgid "Reject"
  46824682msgstr "Отхвърляне"
   
  46844684#: ../src/empathy-notifications-approver.c:222
  46854685#: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
  4686 #: ../src/empathy-call-window.c:1419
   4686#: ../src/empathy-call-window.c:1460
  46874687msgid "Answer"
  46884688msgstr "Отговор"
   
  47164716#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
  47174717#. * as possible.
  4718 #: ../src/empathy-call-window.c:1047 ../src/empathy-call-window.c:1070
   4718#: ../src/empathy-call-window.c:1088 ../src/empathy-call-window.c:1111
  47194719msgid "i"
  47204720msgstr "инф."
  47214721
  4722 #: ../src/empathy-call-window.c:2727
   4722#: ../src/empathy-call-window.c:2775
  47234723msgid "On hold"
  47244724msgstr "Задържане"
  47254725
  4726 #: ../src/empathy-call-window.c:2730
   4726#: ../src/empathy-call-window.c:2778
  47274727msgid "Mute"
  47284728msgstr "Без звук"
  47294729
  4730 #: ../src/empathy-call-window.c:2732
   4730#: ../src/empathy-call-window.c:2780
  47314731msgid "Duration"
  47324732msgstr "Времетраене"
  47334733
  47344734#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
  4735 #: ../src/empathy-call-window.c:2735
   4735#: ../src/empathy-call-window.c:2783
  47364736#, c-format
  47374737msgid "%s — %d:%02dm"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.