Changeset 2573


Ignore:
Timestamp:
Apr 1, 2012, 6:40:44 PM (9 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

seahorse-plugins: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/seahorse-plugins.master.bg.po

  • Property gtp:aboutfix deleted
  • Property gtp:mailfix deleted
  • Property gtp:pluralfix deleted
  r2554 r2573  
  99"Project-Id-Version: seahorse-plugins master\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2011-09-17 20:18+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2011-09-17 20:18+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2012-04-01 18:37+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2012-04-01 18:37+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2020
  2121#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:1
   22msgid "Whether the GPG password cache is enabled"
   23msgstr "Дали запомнянето на паролите за GPG е включено"
   24
   25#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:2
   26msgid ""
   27"This option enables the GPG password cache in the seahorse-agent program. "
   28"The 'use-agent' setting in gpg.conf affects this setting."
   29msgstr ""
   30"Включване на запомнянето на паролите за GPG от услугата seahorse-agent. "
   31"Настройката „use-agent“ в gpg.conf взаимодейства с тази настройка."
   32
   33#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:3
   34msgid "Where to store cached passwords."
   35msgstr "Къде да се съхраняват запомнените паролите за GPG"
   36
   37#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:4
   38msgid ""
   39"If set to 'gnome' uses gnome-keyring to cache passwords. When set to "
   40"'internal' uses internal cache."
   41msgstr ""
   42"Ако е „gnome“ за запомнянето на паролите се използва gnome-keyring. Когато е "
   43"„internal“ се използва вътрешното запомняне."
   44
   45#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:5
   46msgid "Expire passwords in the cache"
   47msgstr "Принуждаване на запомнените пароли да изтекат"
   48
   49#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:6
   50msgid ""
   51"When set, seahorse-agent expires GPG passwords in its cache after a period "
   52"of time."
   53msgstr ""
   54"Когато е зададено, seahorse-agent забравя запомнените пароли за GPG след "
   55"известно време."
   56
   57#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:7
   58msgid "The time (in minutes) to cache GPG passwords"
   59msgstr "Време (в минути) за запомняне на паролите за GPG"
   60
   61#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:8
   62msgid ""
   63"This is the amount of time, specified in minutes, to cache GPG passwords in "
   64"seahorse-agent."
   65msgstr ""
   66"Това е времето в минути за запомняне на пароли за GPG в услугата seahorse-"
   67"agent."
   68
   69#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:9
   70msgid "Prompt before using GPG passwords in cache"
   71msgstr "Предупреждаване преди използване на запомнени пароли за GPG"
   72
   73#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:10
   74msgid ""
   75"Set to 'true' to have seahorse-agent prompt before giving out passwords it "
   76"has cached."
   77msgstr ""
   78"Стойност истина означава, че програмата seahorse-agent ще предупреждава "
   79"преди да дава паролите, които е запомнила."
   80
   81#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:11
   82msgid "Display cache reminder in the notification area"
   83msgstr ""
   84"Показване на напомняне за запомнянето на паролите в областта за уведомяване"
   85
   86#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:12
   87msgid ""
   88"Set to 'true' to enable display of the cache reminder in the notification "
   89"area of your panel."
   90msgstr ""
   91"Стойност истина включва напомнянето за запомнените пароли в областта за "
   92"уведомяване в панела."
   93
   94#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:13
   95msgid "Show clipboard state in panel"
   96msgstr "Показването на състоянието на буфера за обмен в панела"
   97
   98#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:14
   99msgid ""
   100"Reflect the contents of the clipboard (whether encrypted, signed, etc...) in "
   101"the panel applet icon."
   102msgstr ""
   103"Отразяване на съдържанието на буфера за обмен (дали е шифрирано, подписано и "
   104"т.н.….) в иконата на аплета в панела."
   105
   106#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:15
   107msgid "Display clipboard after encrypting"
   108msgstr "Показване на буфера за обмен след шифриране"
   109
   110#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:16
   111msgid ""
   112"After performing an encrypt or signing operation from the applet, display "
   113"the resulting text in a window."
   114msgstr ""
   115"След шифриране или подписване чрез аплета, резултатът от операцията да се "
   116"покаже в прозорец."
   117
   118#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:17
   119msgid "Display clipboard after decrypting"
   120msgstr "Показване на буфера за обмен след дешифриране"
   121
   122#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:18
   123msgid ""
   124"After performing an decrypt operation from the applet, display the resulting "
   125"text in a window."
   126msgstr ""
   127"След дешифриране чрез аплета, резултатът от операцията да се покаже в "
   128"прозорец."
   129
   130#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:19
   131msgid "Display clipboard after verifying"
   132msgstr "Показване на буфера за обмен след проверка"
   133
   134#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:20
   135msgid ""
   136"After performing a verify operation from the applet, display the resulting "
   137"text in a window."
   138msgstr ""
   139"След проверка чрез аплета, резултатът от операцията да се покаже в прозорец."
   140
   141#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:21
   142msgid "Whether to use ASCII Armor"
   143msgstr "Дали да се ползва само ASCII"
   144
   145#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:22
   146msgid ""
   147"If set to true, then files encrypted with seahorse will be ASCII armor "
   148"encoded."
   149msgstr ""
   150"Ако е истина, файловете шифрирани със Seahorse ще са представени изцяло в "
   151"рамките на ASCII"
   152
   153#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:23
   154msgid "ID of the default key"
   155msgstr "Идентификатор на стандартния ключ"
   156
   157#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:24
   158msgid ""
   159"This specifies the default key to use for certain operations, mainly signing."
   160msgstr "Указване на стандартния ключ за някои действия, най-вече подписване."
   161
   162#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:25
   163msgid "Whether to always encrypt to default key"
   164msgstr "Дали винаги да се шифрира със стандартния ключ"
   165
   166#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:26
   167msgid ""
   168"If set to true, then the default key will always be added to an encryption "
   169"recipients list."
   170msgstr ""
   171"Ако е истина, стандартният ключ винаги ще се добавя към списъка на "
   172"получатели на шифрирани съобщения."
   173
   174#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:27
   175msgid "Last key used to sign a message."
   176msgstr "Последен ключ използван за подписването на съобщение"
   177
   178#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:28
   179msgid "The ID of the last secret key used to sign a message."
   180msgstr "Идентификаторът на последния таен ключ, чрез който е подписвано."
   181
   182#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:29
   183msgid "The column to sort the recipients by"
   184msgstr "Колоната, по която да се подредят получателите"
   185
   186#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:30
   187msgid ""
   188"Specify the column to sort the recipients window by. Columns are: 'name' and "
   189"'id'. Put a '-' in front of the column name to sort in descending order."
   190msgstr ""
   191"Колоната, по която да се подреди прозореца с получателите. Колоните са "
   192"„name“, (име) и „id“ (идентификатор). Със знака „минус“ (-) пред името на "
   193"колоната обръщате подредбата."
   194
   195#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:31
   196msgid "PGP Key servers"
   197msgstr "Сървъри с ключове на PGP"
   198
   199#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:32
  22200msgid ""
  23201"A list of key server URIs to search for remote PGP keys. In later versions a "
   
  28206"отделя чрез знака за интервал."
  29207
  30 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:2
  31 msgid ""
  32 "After performing a verify operation from the applet, display the resulting "
  33 "text in a window."
  34 msgstr ""
  35 "След проверка чрез аплета, резултатът от операцията да се покаже в прозорец."
  36 
  37 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:3
  38 msgid ""
  39 "After performing an decrypt operation from the applet, display the resulting "
  40 "text in a window."
  41 msgstr ""
  42 "След дешифриране чрез аплета, резултатът от операцията да се покаже в "
  43 "прозорец."
  44 
  45 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:4
  46 msgid ""
  47 "After performing an encrypt or signing operation from the applet, display "
  48 "the resulting text in a window."
  49 msgstr ""
  50 "След шифриране или подписване чрез аплета, резултатът от операцията да се "
  51 "покаже в прозорец."
  52 
  53 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:5
  54 msgid "Display cache reminder in the notification area"
  55 msgstr ""
  56 "Показване на напомняне за запомнянето на паролите в областта за уведомяване"
  57 
  58 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:6
  59 msgid "Display clipboard after decrypting"
  60 msgstr "Показване на буфера за обмен след дешифриране"
  61 
  62 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:7
  63 msgid "Display clipboard after encrypting"
  64 msgstr "Показване на буфера за обмен след шифриране"
  65 
  66 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:8
  67 msgid "Display clipboard after verifying"
  68 msgstr "Показване на буфера за обмен след проверка"
  69 
  70 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:9
  71 msgid "Expire passwords in the cache"
  72 msgstr "Принуждаване на запомнените пароли да изтекат"
  73 
  74 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:10
  75 msgid "ID of the default key"
  76 msgstr "Идентификатор на стандартния ключ"
  77 
  78 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:11
  79 msgid ""
  80 "If set to 'gnome' uses gnome-keyring to cache passwords. When set to "
  81 "'internal' uses internal cache."
  82 msgstr ""
  83 "Ако е „gnome“ за запомнянето на паролите се използва gnome-keyring. Когато е "
  84 "„internal“ се използва вътрешното запомняне."
  85 
  86 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:12
  87 msgid ""
  88 "If set to true, then files encrypted with seahorse will be ASCII armor "
  89 "encoded."
  90 msgstr ""
  91 "Ако е истина, файловете шифрирани със Seahorse ще са представени изцяло в "
  92 "рамките на ASCII"
  93 
  94 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:13
  95 msgid ""
  96 "If set to true, then the default key will always be added to an encryption "
  97 "recipients list."
  98 msgstr ""
  99 "Ако е истина, стандартният ключ винаги ще се добавя към списъка на "
  100 "получатели на шифрирани съобщения."
  101 
  102 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:14
  103 msgid "Last key used to sign a message."
  104 msgstr "Последен ключ използван за подписването на съобщение"
  105 
  106 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:15
  107 msgid "PGP Key servers"
  108 msgstr "Сървъри с ключове на PGP"
  109 
  110 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:16
  111 msgid "Prompt before using GPG passwords in cache"
  112 msgstr "Предупреждаване преди използване на запомнени пароли за GPG"
  113 
  114 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:17
  115 msgid ""
  116 "Reflect the contents of the clipboard (whether encrypted, signed, etc...) in "
  117 "the panel applet icon."
  118 msgstr ""
  119 "Отразяване на съдържанието на буфера за обмен (дали е шифрирано, подписано и "
  120 "т.н.….) в иконата на аплета в панела."
  121 
  122 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:18
  123 msgid ""
  124 "Set to 'true' to enable display of the cache reminder in the notification "
  125 "area of your panel."
  126 msgstr ""
  127 "Стойност истина включва напомнянето за запомнените пароли в областта за "
  128 "уведомяване в панела."
  129 
  130 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:19
  131 msgid ""
  132 "Set to 'true' to have seahorse-agent prompt before giving out passwords it "
  133 "has cached."
  134 msgstr ""
  135 "Стойност истина означава, че програмата seahorse-agent ще предупреждава "
  136 "преди да дава паролите, които е запомнила."
  137 
  138 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:20
  139 msgid "Show clipboard state in panel"
  140 msgstr "Показването на състоянието на буфера за обмен в панела"
  141 
  142 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:21
  143 msgid ""
  144 "Specify the column to sort the recipients window by. Columns are: 'name' and "
  145 "'id'. Put a '-' in front of the column name to sort in descending order."
  146 msgstr ""
  147 "Колоната, по която да се подреди прозореца с получателите. Колоните са "
  148 "„name“, (име) и „id“ (идентификатор). Със знака „минус“ (-) пред името на "
  149 "колоната обръщате подредбата."
  150 
  151 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:22
  152 msgid "The ID of the last secret key used to sign a message."
  153 msgstr "Идентификаторът на последния таен ключ, чрез който е подписвано."
  154 
  155 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:23
  156 msgid "The column to sort the recipients by"
  157 msgstr "Колоната, по която да се подредят получателите"
  158 
  159 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:24
  160 msgid "The time (in minutes) to cache GPG passwords"
  161 msgstr "Време (в минути) за запомняне на паролите за GPG"
  162 
  163 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:25
  164 msgid ""
  165 "This is the amount of time, specified in minutes, to cache GPG passwords in "
  166 "seahorse-agent."
  167 msgstr ""
  168 "Това е времето в минути за запомняне на пароли за GPG в услугата seahorse-"
  169 "agent."
  170 
  171 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:26
  172 msgid ""
  173 "This option enables the GPG password cache in the seahorse-agent program. "
  174 "The 'use-agent' setting in gpg.conf affects this setting."
  175 msgstr ""
  176 "Включване на запомнянето на паролите за GPG от услугата seahorse-agent. "
  177 "Настройката „use-agent“ в gpg.conf взаимодейства с тази настройка."
  178 
  179 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:27
  180 msgid ""
  181 "This specifies the default key to use for certain operations, mainly signing."
  182 msgstr "Указване на стандартния ключ за някои действия, най-вече подписване."
  183 
  184 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:28
  185 msgid ""
  186 "When set, seahorse-agent expires GPG passwords in its cache after a period "
  187 "of time."
  188 msgstr ""
  189 "Когато е зададено, seahorse-agent забравя запомнените пароли за GPG след "
  190 "известно време."
  191 
  192 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:29
  193 msgid "Where to store cached passwords."
  194 msgstr "Къде да се съхраняват запомнените паролите за GPG"
  195 
  196 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:30
  197 msgid "Whether the GPG password cache is enabled"
  198 msgstr "Дали запомнянето на паролите за GPG е включено"
  199 
  200 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:31
  201 msgid "Whether to always encrypt to default key"
  202 msgstr "Дали винаги да се шифрира със стандартния ключ"
  203 
  204 #: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:32
  205 msgid "Whether to use ASCII Armor"
  206 msgstr "Дали да се ползва само ASCII"
  207 
  208208#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:1
   209msgid "Encrypt Multiple Files"
   210msgstr "Шифриране на множество файлове"
   211
   212#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:2
  209213msgid "<b>You have selected multiple files or folders</b>"
  210214msgstr "<b>Избрали сте множество файлове или папки</b>"
  211215
  212 #: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:2
  213 msgid ""
  214 "Because the files are located remotely, each file will be encrypted "
  215 "separately."
  216 msgstr ""
  217 "Понеже файловете са отдалечени, всеки от тях ще бъде шифриран поотделно."
  218 
  219216#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:3
  220 msgid "Encrypt Multiple Files"
  221 msgstr "Шифриране на множество файлове"
   217msgid "encrypted-package"
   218msgstr "шифриран-пакет"
  222219
  223220#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:4
   
  230227
  231228#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:6
   229msgid "Packaging:"
   230msgstr "Пакетиране:"
   231
   232#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:7
  232233msgid "Package Name:"
  233234msgstr "Име на пакета:"
  234235
  235 #: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:7
  236 msgid "Packaging:"
  237 msgstr "Пакетиране:"
  238 
  239236#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:8
  240 msgid "encrypted-package"
  241 msgstr "шифриран-пакет"
   237msgid ""
   238"Because the files are located remotely, each file will be encrypted "
   239"separately."
   240msgstr ""
   241"Понеже файловете са отдалечени, всеки от тях ще бъде шифриран поотделно."
  242242
  243243#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:583
   
  365365
  366366#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:1
   367#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.desktop.in.h:1
   368msgid "Encryption and Keyrings"
   369msgstr "Шифриране и ключодържатели"
   370
   371#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:2
  367372msgid "<b>Default Key</b>"
  368373msgstr "<b>Стандартен ключ</b>"
  369374
  370 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:2
   375#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:3
   376msgid "_Default key:"
   377msgstr "_Стандартен ключ:"
   378
   379#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:4
  371380msgid "<i>This key is used to sign messages when no other key is chosen</i>"
  372381msgstr ""
  373382"<i>Този ключ се използва за подписване на съобщения, когато не е избран друг "
  374383"ключ</i>"
  375 
  376 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:3
  377 #: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.desktop.in.h:2
  378 msgid "Encryption and Keyrings"
  379 msgstr "Шифриране и ключодържатели"
  380 
  381 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:4
  382 msgid "PGP Passphrases"
  383 msgstr "Пароли на PGP"
  384384
  385385#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:5
   
  388388
  389389#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:6
  390 msgid "_Default key:"
  391 msgstr "_Стандартен ключ:"
   390msgid "PGP Passphrases"
   391msgstr "Пароли на PGP"
  392392
  393393#: ../libseahorse/seahorse-progress.xml.h:1
   
  464464msgstr ""
  465465"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>\n"
  466 "Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
   466"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
  467467"\n"
  468468"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
  469 "Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  470 "Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
   469"Научете повече за нас на <a href=\"http://gnome.cult.bg\">http://gnome.cult."
   470"bg</a>\n"
   471"Докладвайте за грешки на <a href=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">http://gnome."
   472"cult.bg/bugs</a>"
  471473
  472474#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:294
   
  582584#.
  583585#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:1
   586msgid "Clipboard Encryption Preferences"
   587msgstr "Настройки на шифрирането на буфера за обмен"
   588
   589#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:2
   590msgid "_Show clipboard state in panel"
   591msgstr "_Показване на състоянието на буфера за обмен в панела"
   592
   593#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:3
  584594msgid "<b>Display clipboard contents after:</b>"
  585595msgstr "<b>Показването на съдържанието на буфера за обмен след:</b>"
  586 
  587 #: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:2
  588 msgid "Clipboard Encryption Preferences"
  589 msgstr "Настройки на шифрирането на буфера за обмен"
  590 
  591 #: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:3
  592 msgid "_Decrypting the clipboard"
  593 msgstr "_Дешифриране на буфера за обмен"
  594596
  595597#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:4
   
  598600
  599601#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:5
  600 msgid "_Show clipboard state in panel"
  601 msgstr "_Показване на състоянието на буфера за обмен в панела"
   602msgid "_Decrypting the clipboard"
   603msgstr "_Дешифриране на буфера за обмен"
  602604
  603605#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:6
   
  710712
  711713#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.schemas.in.h:1
   714msgid "Enable the seahorse gedit plugin"
   715msgstr "Включване на приставката за работа с gedit"
   716
   717#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.schemas.in.h:2
  712718msgid "Enable the seahorse encryption plugin for gedit."
  713719msgstr "Включване на приставката на Seahorse за gedit."
  714 
  715 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.schemas.in.h:2
  716 msgid "Enable the seahorse gedit plugin"
  717 msgstr "Включване на приставката за работа с gedit"
  718720
  719721#: ../plugins/gedit/seahorse-pgp.gedit-plugin.desktop.in.h:1
   
  749751msgstr "Настройки на шифрирането"
  750752
  751 #: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.desktop.in.h:1
   753#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.desktop.in.h:2
  752754msgid "Configure key servers and other encryption settings"
  753755msgstr "Настройване на сървърите с ключове и др."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.