Changeset 2587


Ignore:
Timestamp:
Apr 28, 2012, 8:46:55 AM (9 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

glib: подаден в glib-2-32

File:
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-3-4/glib.glib-2-32.bg.po

  r2586 r2587  
  88msgid ""
  99msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: glib master\n"
   10"Project-Id-Version: glib glib-2-32\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2012-04-24 07:28+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2012-04-24 07:28+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2012-04-28 07:55+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2012-04-28 07:55+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2020"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2121
  22 #: ../gio/gbufferedinputstream.c:427 ../gio/gbufferedinputstream.c:508
   22#: ../gio/gbufferedinputstream.c:411 ../gio/gbufferedinputstream.c:492
  2323#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:317
  2424#: ../gio/ginputstream.c:556 ../gio/ginputstream.c:680
  2525#: ../gio/goutputstream.c:203 ../gio/goutputstream.c:753
  26 #: ../gio/gpollableinputstream.c:207 ../gio/gpollableoutputstream.c:208
  2726#, c-format
  2827msgid "Too large count value passed to %s"
  2928msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
  3029
  31 #: ../gio/gbufferedinputstream.c:909 ../gio/gbufferedoutputstream.c:581
  32 #: ../gio/gdataoutputstream.c:568
  33 msgid "Seek not supported on base stream"
  34 msgstr "Търсенето не се поддържа от основния поток"
  35 
  36 #: ../gio/gbufferedinputstream.c:955
  37 msgid "Cannot truncate GBufferedInputStream"
  38 msgstr "GBufferedInputStream не може да се съкрати"
  39 
  40 #: ../gio/gbufferedinputstream.c:1000 ../gio/ginputstream.c:888
   30#: ../gio/gbufferedinputstream.c:882 ../gio/ginputstream.c:888
  4131#: ../gio/giostream.c:292 ../gio/goutputstream.c:1228
  4232msgid "Stream is already closed"
  4333msgstr "Потокът вече е затворен"
  44 
  45 #: ../gio/gbufferedoutputstream.c:618 ../gio/gdataoutputstream.c:598
  46 msgid "Truncate not supported on base stream"
  47 msgstr "Основният поток не може да се съкращава"
  4834
  4935#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1836
   
  273259"тази операционна система)"
  274260
  275 #: ../gio/gdbusaddress.c:1557 ../gio/gdbusconnection.c:6706
   261#: ../gio/gdbusaddress.c:1557 ../gio/gdbusconnection.c:6705
  276262#, c-format
  277263msgid ""
   
  282268"DBUS_STARTER_BUS_TYPE — непозната стойност „%s“"
  283269
  284 #: ../gio/gdbusaddress.c:1566 ../gio/gdbusconnection.c:6715
   270#: ../gio/gdbusaddress.c:1566 ../gio/gdbusconnection.c:6714
  285271msgid ""
  286272"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
   
  295281msgstr "Непознат вид шина %d"
  296282
  297 #: ../gio/gdbusauth.c:298
   283#: ../gio/gdbusauth.c:287
  298284msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
  299285msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за четене на ред"
  300286
  301 #: ../gio/gdbusauth.c:342
   287#: ../gio/gdbusauth.c:331
  302288msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
  303289msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за (безопасно) четене на ред"
  304290
  305 #: ../gio/gdbusauth.c:513
   291#: ../gio/gdbusauth.c:502
  306292#, c-format
  307293msgid ""
   
  311297"%s)"
  312298
  313 #: ../gio/gdbusauth.c:1174
   299#: ../gio/gdbusauth.c:1158
  314300msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
  315301msgstr "Прекъсване чрез GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
   
  405391msgstr "Неподдържани флагове при създаване на изходяща връзка"
  406392
  407 #: ../gio/gdbusconnection.c:4016 ../gio/gdbusconnection.c:4332
   393#: ../gio/gdbusconnection.c:4015 ../gio/gdbusconnection.c:4331
  408394#, c-format
  409395msgid ""
   
  411397msgstr "Обектът в %s няма интерфейс „org.freedesktop.DBus.Properties“"
  412398
  413 #: ../gio/gdbusconnection.c:4087
   399#: ../gio/gdbusconnection.c:4086
  414400#, c-format
  415401msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
   
  417403"Грешка при промяна на свойството „%s“: Очакван е вид „%s“, а е получен „%s“"
  418404
  419 #: ../gio/gdbusconnection.c:4182
   405#: ../gio/gdbusconnection.c:4181
  420406#, c-format
  421407msgid "No such property `%s'"
  422408msgstr "Липсва свойство „%s“"
  423409
  424 #: ../gio/gdbusconnection.c:4194
   410#: ../gio/gdbusconnection.c:4193
  425411#, c-format
  426412msgid "Property `%s' is not readable"
  427413msgstr "Свойството „%s“ не поддържа четене"
  428414
  429 #: ../gio/gdbusconnection.c:4205
   415#: ../gio/gdbusconnection.c:4204
  430416#, c-format
  431417msgid "Property `%s' is not writable"
  432418msgstr "Свойството „%s“ не поддържа запис"
  433419
  434 #: ../gio/gdbusconnection.c:4275 ../gio/gdbusconnection.c:6149
   420#: ../gio/gdbusconnection.c:4274 ../gio/gdbusconnection.c:6148
  435421#, c-format
  436422msgid "No such interface `%s'"
  437423msgstr "Липсва интерфейс „%s“"
  438424
  439 #: ../gio/gdbusconnection.c:4459
   425#: ../gio/gdbusconnection.c:4458
  440426msgid "No such interface"
  441427msgstr "Липсва такъв интерфейс"
  442428
  443 #: ../gio/gdbusconnection.c:4677 ../gio/gdbusconnection.c:6655
   429#: ../gio/gdbusconnection.c:4676 ../gio/gdbusconnection.c:6654
  444430#, c-format
  445431msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
  446432msgstr "Липсва интерфейс „%s“ към обекта в %s"
  447433
  448 #: ../gio/gdbusconnection.c:4732
   434#: ../gio/gdbusconnection.c:4731
  449435#, c-format
  450436msgid "No such method `%s'"
  451437msgstr "Липсва метод „%s“"
  452438
  453 #: ../gio/gdbusconnection.c:4763
   439#: ../gio/gdbusconnection.c:4762
  454440#, c-format
  455441msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
  456442msgstr "Видът на съобщението („%s“) не съвпада с очаквания („%s“)"
  457443
  458 #: ../gio/gdbusconnection.c:4983
   444#: ../gio/gdbusconnection.c:4982
  459445#, c-format
  460446msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
  461447msgstr "Вече е наличен обект за интерфейса %s в %s"
  462448
  463 #: ../gio/gdbusconnection.c:5181
   449#: ../gio/gdbusconnection.c:5180
  464450#, c-format
  465451msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
  466452msgstr "Методът „%s“ върна тип „%s“, а се очаква „%s“"
  467453
  468 #: ../gio/gdbusconnection.c:6260
   454#: ../gio/gdbusconnection.c:6259
  469455#, c-format
  470456msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
  471457msgstr "Не съществува метод „%s“ на интерфейса „%s“ със сигнатура „%s“"
  472458
  473 #: ../gio/gdbusconnection.c:6379
   459#: ../gio/gdbusconnection.c:6378
  474460#, c-format
  475461msgid "A subtree is already exported for %s"
   
  935921msgstr "Наблюдение на отдалечен обект."
  936922
  937 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:578 ../gio/gwin32appinfo.c:221
   923#: ../gio/gdesktopappinfo.c:575 ../gio/gwin32appinfo.c:221
  938924msgid "Unnamed"
  939925msgstr "Без име"
  940926
  941 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:991
   927#: ../gio/gdesktopappinfo.c:988
  942928msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
  943929msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
  944930
  945 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1279
   931#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1276
  946932msgid "Unable to find terminal required for application"
  947933msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
  948934
  949 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1566
   935#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1564
  950936#, c-format
  951937msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
  952938msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
  953939
  954 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1570
   940#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1568
  955941#, c-format
  956942msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
  957943msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
  958944
  959 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1810 ../gio/gdesktopappinfo.c:1834
   945#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1808 ../gio/gdesktopappinfo.c:1832
  960946msgid "Application information lacks an identifier"
  961947msgstr "В информацията за програма липсва идентификатор"
  962948
  963 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:2058
   949#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2056
  964950#, c-format
  965951msgid "Can't create user desktop file %s"
  966952msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
  967953
  968 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:2174
   954#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2172
  969955#, c-format
  970956msgid "Custom definition for %s"
   
  18831869msgstr "Грешка при изтриване на стар файл: %s"
  18841870
  1885 #: ../gio/gmemoryinputstream.c:454 ../gio/gmemoryoutputstream.c:706
   1871#: ../gio/gmemoryinputstream.c:492 ../gio/gmemoryoutputstream.c:750
  18861872msgid "Invalid GSeekType supplied"
  18871873msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
  18881874
  1889 #: ../gio/gmemoryinputstream.c:464
   1875#: ../gio/gmemoryinputstream.c:502
  18901876msgid "Invalid seek request"
  18911877msgstr "Неправилна заявка за търсене"
  18921878
  1893 #: ../gio/gmemoryinputstream.c:488
   1879#: ../gio/gmemoryinputstream.c:526
  18941880msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
  18951881msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
  18961882
  1897 #: ../gio/gmemoryoutputstream.c:502
   1883#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:496
  18981884msgid "Memory output stream not resizable"
  18991885msgstr "Изходящият поток в паметта не може да бъде преоразмерен"
  19001886
  1901 #: ../gio/gmemoryoutputstream.c:518
   1887#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:512
  19021888msgid "Failed to resize memory output stream"
  19031889msgstr "Неуспешно преоразмеряване на изходящия поток в паметта"
  19041890
  1905 #: ../gio/gmemoryoutputstream.c:606
   1891#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:600
  19061892msgid ""
  19071893"Amount of memory required to process the write is larger than available "
   
  19111897"наличното адресно пространство."
  19121898
  1913 #: ../gio/gmemoryoutputstream.c:716
   1899#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:760
  19141900msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
  19151901msgstr "Заявеното търсене е преди началото на потока"
  19161902
  1917 #: ../gio/gmemoryoutputstream.c:725
   1903#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:769
  19181904msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
  19191905msgstr "Заявеното търсене е след края на потока"
   
  20051991msgstr "Изходният поток вече е затворен"
  20061992
  2007 #: ../gio/gresolver.c:940
   1993#: ../gio/gresolver.c:764
  20081994#, c-format
  20091995msgid "Error resolving '%s': %s"
  20101996msgstr "Грешка при откриване по адрес на „%s“: %s"
  20111997
  2012 #: ../gio/gresolver.c:990
   1998#: ../gio/gresolver.c:814
  20131999#, c-format
  20142000msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
  20152001msgstr "Грешка при обратно откриване по адрес на „%s“: %s"
  20162002
  2017 #: ../gio/gresolver.c:1149 ../gio/gresolver.c:1323
  2018 #, c-format
  2019 msgid "No DNS record of the requested type for '%s'"
  2020 msgstr "Няма запис в DNS от указания вид за „%s“"
  2021 
  2022 #: ../gio/gresolver.c:1154 ../gio/gresolver.c:1328
   2003#: ../gio/gresolver.c:849 ../gio/gresolver.c:928
   2004#, c-format
   2005msgid "No service record for '%s'"
   2006msgstr "Няма запис за услугата „%s“"
   2007
   2008#: ../gio/gresolver.c:854 ../gio/gresolver.c:933
  20232009#, c-format
  20242010msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
  20252011msgstr "Временно е невъзможно „%s“ да бъде открит по адрес"
  20262012
  2027 #: ../gio/gresolver.c:1159 ../gio/gresolver.c:1333
   2013#: ../gio/gresolver.c:859 ../gio/gresolver.c:938
  20282014#, c-format
  20292015msgid "Error resolving '%s'"
   
  27652751msgstr "Грешка при забраняване на SO_PASSCRED: %s"
  27662752
  2767 #: ../gio/gunixinputstream.c:382 ../gio/gunixinputstream.c:403
   2753#: ../gio/gunixinputstream.c:392 ../gio/gunixinputstream.c:413
   2754#: ../gio/gunixinputstream.c:493
  27682755#, c-format
  27692756msgid "Error reading from file descriptor: %s"
  27702757msgstr "Грешка при четене от файловия дескриптор: %s"
  27712758
  2772 #: ../gio/gunixinputstream.c:438 ../gio/gunixinputstream.c:510
  2773 #: ../gio/gunixoutputstream.c:422 ../gio/gunixoutputstream.c:463
   2759#: ../gio/gunixinputstream.c:448 ../gio/gunixinputstream.c:643
   2760#: ../gio/gunixoutputstream.c:434 ../gio/gunixoutputstream.c:598
  27742761#, c-format
  27752762msgid "Error closing file descriptor: %s"
   
  27802767msgstr "Коренова папка на файловата система"
  27812768
  2782 #: ../gio/gunixoutputstream.c:366 ../gio/gunixoutputstream.c:387
   2769#: ../gio/gunixoutputstream.c:378 ../gio/gunixoutputstream.c:399
   2770#: ../gio/gunixoutputstream.c:479
  27832771#, c-format
  27842772msgid "Error writing to file descriptor: %s"
   
  28532841msgid "Invalid compressed data"
  28542842msgstr "Неправилни, компресирани данни"
  2855 
  2856 #: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:18
  2857 msgid "Address to listen on"
  2858 msgstr "Адрес, на който да се слуша"
  2859 
  2860 #: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:19
  2861 msgid "Ignored, for compat with GTestDbus"
  2862 msgstr "Стойността няма значение, просто осигурява съвместимост с GTestDbus"
  2863 
  2864 #: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:20
  2865 msgid "Print address"
  2866 msgstr "Извеждане на адреса"
  2867 
  2868 #: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:21
  2869 msgid "Print address in shell mode"
  2870 msgstr "Извеждане на адреса в режим за обвивката"
  2871 
  2872 #: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:30
  2873 msgid "Run a dbus service"
  2874 msgstr "Стартиране на сесийна шина dbus"
  2875 
  2876 #: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:44
  2877 #, c-format
  2878 msgid "Wrong args\n"
  2879 msgstr "Неправилни аргументи\n"
  28802843
  28812844#: ../glib/gbookmarkfile.c:760
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.