Ignore:
Timestamp:
Nov 14, 2005, 2:15:29 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадено.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/vino.HEAD.bg.po

  r301 r312  
  1010"Project-Id-Version: vino\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-11-11 21:42+0100\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-11-14 14:18+0200\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2005-11-12 00:26+0200\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../capplet/vino-preferences.c:807
   
  7878#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:10
  7979msgid "Users can view your desktop using this command:"
  80 msgstr "Потребителите могат да наблюдават вашето работно място, като ползват тази команда:"
   80msgstr ""
   81"Потребителите могат да наблюдават вашето работно място, като ползват тази "
   82"команда:"
  8183
  8284#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:11
  8385msgid "When a user tries to view or control your desktop:"
  84 msgstr "При опит на потребител да наблюдава или контролира вашето работно място:"
   86msgstr ""
   87"При опит на потребител да наблюдава или контролира вашето работно място:"
  8588
  8689#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:12
   
  147150"desktop."
  148151msgstr ""
  149 "Потребител на компютъра \"%s\" се опитва отдалечено да наблюдава или контролира "
  150 "вашето работно място."
   152"Потребител на компютъра „%s“ се опитва отдалечено да наблюдава или "
   153"контролира вашето работно място."
  151154
  152155#: ../server/vino-prompt.glade.h:1
  153156msgid "<big><b>Another user is trying to view your desktop.</b></big>"
  154 msgstr "<big><b>Друг потребител иска да наблюдава вашето работно място.</b></big>"
   157msgstr ""
   158"<big><b>Друг потребител иска да наблюдава вашето работно място.</b></big>"
  155159
  156160#: ../server/vino-prompt.glade.h:2
   
  159163"desktop."
  160164msgstr ""
  161 "Потребител на друг компютър се опитва отдалечено да наблюдава или контролира вашето работно място."
   165"Потребител на друг компютър се опитва отдалечено да наблюдава или контролира "
   166"вашето работно място."
  162167
  163168#: ../server/vino-prompt.glade.h:3
   
  238243#: ../server/vino-server.schemas.in.h:2
  239244msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
  240 msgstr "Е-поща, на която трябва да се прати URL-то на отдалеченото работно място"
   245msgstr ""
   246"Е-поща, на която трябва да се прати URL-то на отдалеченото работно място"
  241247
  242248#: ../server/vino-server.schemas.in.h:3
   
  292298"Изброява методите за идентификация, с който отдалечените потребители могат "
  293299"да получат достъп до работното място. Има два възможни метода за "
  294 "идентификация: \"vnc\" - изисква парола от отдалечения потребител (паролата "
  295 "е определена от ключа vnc_password) преди да позволи връзката, а \"none\" "
   300"идентификация: „vnc“ - изисква парола от отдалечения потребител (паролата е "
   301"определена от ключа vnc_password) преди да позволи връзката, а „none“ "
  296302"позволява на всеки потребител да се свърже."
  297303
   
  302308#: ../server/vino-server.schemas.in.h:10
  303309msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
  304 msgstr "Нужна е парола за идентификация \"vnc\""
   310msgstr "Нужна е парола за идентификация „vnc“"
  305311
  306312#: ../server/vino-server.schemas.in.h:11
   
  319325msgstr ""
  320326"Паролата, за която отдалечения потребител ще бъде попитан, ако се използва "
  321 "метода за идентификация \"vnc\". Паролата определена от ключа е кодирана по "
   327"метода за идентификация „vnc“. Паролата определена от ключа е кодирана по "
  322328"base64."
  323329
   
  360366#: ../session/vino-session.c:231
  361367msgid "Failed to activate remote desktop server: tried too many times\n"
  362 msgstr "Грешка при активирането на сървъра за отдалечено работно място: прекалено много опити\n"
   368msgstr ""
   369"Грешка при активирането на сървъра за отдалечено работно място: прекалено "
   370"много опити\n"
  363371
  364372#: ../session/vino-session.c:295
   
  369377msgid "Not starting remote desktop server"
  370378msgstr "Не се стартира сървъра за отдалечено работно място"
  371 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.