Ignore:
Timestamp:
Nov 14, 2005, 2:52:47 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадено и пренесено към gnome-2-12.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/epiphany-extensions.gnome-2-12.bg.po

  r231 r314  
  1010"Project-Id-Version: epiphany-extensions\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-10-01 13:40+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-11-14 14:53+0200\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2005-10-01 13:45+0300\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   
  186186
  187187#: ../extensions/certificates/certificates.xml.in.in.h:1
   188#: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:173
  188189msgid "Certificates"
  189 msgstr "_Сертификати"
   190msgstr "Сертификати"
  190191
  191192#: ../extensions/certificates/certificates.xml.in.in.h:2
   
  193194msgstr "Преглед и управление на сертификатите на страницата"
  194195
   196#: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:203
   197msgid "Security Devices"
   198msgstr "Устройства за сигурност"
   199
  195200#. stock icon
  196 #: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:275
   201#: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:321
  197202msgid "Manage _Certificates"
  198203msgstr "Управление на _сертификати"
  199204
  200205#. shortcut key
  201 #: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:277
   206#: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:323
  202207msgid "Manage your certificates"
  203208msgstr "Управление на сертификатите"
  204209
  205210#. stock icon
  206 #: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:284
   211#: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:327
   212msgid "Manage Security _Devices"
   213msgstr "Управление на устройства за сигурност"
   214
   215#. shortcut key
   216#: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:329
   217msgid "Manage your security devices"
   218msgstr "Управление на Вашите устройства за сигурност"
   219
   220#. stock icon
   221#: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:336
  207222msgid "Server _Certificate"
  208223msgstr "Сървърен _сертификат"
  209224
  210225#. shortcut key
  211 #: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:286
   226#: ../extensions/certificates/ephy-certificates-extension.c:338
  212227msgid "Display the web server's certificate"
  213228msgstr "Показване на сертификата на уеб сървъра"
   
  314329"%s"
  315330msgstr ""
  316 "HTML грешка %s на ред %s:\n"
   331"Грешка в HTML в „%s“ на ред %s:\n"
  317332"%s"
  318333
   
  327342#, c-format
  328343msgid "HTML Validation of %s complete"
  329 msgstr "Валидирането на HTML на %s завършено"
   344msgstr "Проверката на HTML на „%s“ завърши"
  330345
  331346#: ../extensions/error-viewer/sgml-validator.c:227
   
  335350"%s"
  336351msgstr ""
  337 "HTML грешка в %s:\n"
   352"Грешка в HTML в %s:\n"
  338353"%s"
  339354
   
  344359"xhtml+xml\" instead."
  345360msgstr ""
  346 "Документното определение е „XHTML“, но съдържанието е „text/html“. "
  347 "Използвайте „application/xhtml+xml“ вместо това."
   361"Зададеният вид на документ е „XHTML“, но задеденият вид на съдържанието е "
   362"„text/html“. Използвайте „application/xhtml+xml“ вместо това."
  348363
  349364#: ../extensions/error-viewer/sgml-validator.c:243
   
  353368"%s"
  354369msgstr ""
  355 "HTML предупреждение в %s:\n"
   370"Предупреждение за HTML в %s:\n"
  356371"%s"
  357372
   
  418433msgid ""
  419434"Loads /favicon.ico as favicon if the site doesn't use the standard method"
  420 msgstr "Зареждане на /favicon.ico като любима икона, ако сайтът не използва стандартния метод"
   435msgstr ""
   436"Зареждане на /favicon.ico като любима икона, ако сайтът не използва "
   437"стандартния метод"
  421438
  422439#: ../extensions/gestures/gestures.xml.in.in.h:1
   
  448465#: ../extensions/greasemonkey/greasemonkey.xml.in.in.h:2
  449466msgid "Run user scripts to modify web pages' behavior"
  450 msgstr "Използване на потребителски скриптове за промяна на поведението на уеб страниците"
   467msgstr ""
   468"Използване на потребителски скриптове за промяна на поведението на уеб "
   469"страниците"
  451470
  452471#. How to describe this? It makes Epiphany "Just Work"
   
  697716#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:20
  698717msgid "MIME type:"
  699 msgstr "Тип MIME:"
   718msgstr "Вид на файла:"
  700719
  701720#: ../extensions/page-info/page-info.glade.h:21
   
  840859#, c-format
  841860msgid "Render the page using the \"%s\" style"
  842 msgstr "Генериране на страницата чрез стила „%s“"
   861msgstr "Изобразяване на страницата чрез стила „%s“"
  843862
  844863#: ../extensions/select-stylesheet/ephy-css-menu.c:309
   
  958977msgid "Tab States"
  959978msgstr "Състояния на страниците"
  960 
  961 #~ msgid "Save Medium As..."
  962 #~ msgstr "Запазване на носителя като..."
  963 
  964 #~ msgid "Search string"
  965 #~ msgstr "Низ за търсене"
  966 
  967 #~ msgid "The name of the string to be found"
  968 #~ msgstr "Низът, който да бъде намерен"
  969 
  970 #~ msgid "Case sensitive"
  971 #~ msgstr "Малки и големи букви имат значение"
  972 
  973 #~ msgid "TRUE for a case sensitive search"
  974 #~ msgstr "TRUE за търсене при имащи значение малки и големи букви"
  975 
  976 #~ msgid "Highlight color"
  977 #~ msgstr "Цвят за осветяване"
  978 
  979 #~ msgid "Color of highlight for all matches"
  980 #~ msgstr "Цвят за оцветяване на всички попадения"
  981 
  982 #~ msgid "Current color"
  983 #~ msgstr "Текущ цвят"
  984 
  985 #~ msgid "Color of highlight for the current match"
  986 #~ msgstr "Цвят за оцветяване на текущото попадение"
  987 
  988 #~ msgid "F_ind:"
  989 #~ msgstr "_Търсене:"
  990 
  991 #~ msgid "_Previous"
  992 #~ msgstr "_Предишно"
  993 
  994 #~ msgid "_Next"
  995 #~ msgstr "_Следващо"
  996 
  997 #~ msgid "C_ase Sensitive"
  998 #~ msgstr "М_алки и големи букви имат значение"
  999 
  1000 #~ msgid "Find"
  1001 #~ msgstr "Търсене"
  1002 
  1003 #~ msgid "Replace the find dialog with a find toolbar"
  1004 #~ msgstr "Заменяне на прозореца за търсене с лента за търсене"
  1005 
  1006 #~ msgid "Certificate Manager"
  1007 #~ msgstr "Мениджър на сертификатите"
  1008 
  1009 #~ msgid "Popup _Windows"
  1010 #~ msgstr "Изскачащи прозорци"
  1011 
  1012 #~ msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
  1013 #~ msgstr "Показване или скриване на незаявени изскачащи прозорци от този сайт"
  1014 
  1015 #~ msgid "%d popup window blocked"
  1016 #~ msgid_plural "%d popup windows blocked"
  1017 #~ msgstr[0] "%d изскачащ прозорец блокиран"
  1018 #~ msgstr[1] "%d изскачащи прозорци блокирани"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.