Changeset 324


Ignore:
Timestamp:
Nov 16, 2005, 5:39:34 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подаддени към CVS на GNOME. Микро-допълвания за 100%

Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-volume-manager.HEAD.bg.po

  r323 r324  
  1010"Project-Id-Version: gnome volume manager gnome 2.8\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-11-16 14:32+0100\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-11-16 16:57+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-11-16 17:40+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-11-16 17:40+0200\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:1
   
  251251#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:54
  252252msgid "User override mount command"
  253 msgstr ""
   253msgstr "Команда за монтиране от потребител"
  254254
  255255#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:55
  256256msgid "User override unmount command"
  257 msgstr ""
   257msgstr "Команда за демонтиране от потребител"
  258258
  259259#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:56
   
  555555#: ../gnome-volume-properties.glade.h:33
  556556msgid "PDAs"
  557 msgstr ""
   557msgstr "Цифрови помощници"
  558558
  559559#: ../gnome-volume-properties.glade.h:34
   
  721721#: ../src/manager.c:272 ../src/manager.c:279
  722722msgid "Camera Import"
  723 msgstr ""
   723msgstr "Внасяне от камера"
  724724
  725725#: ../src/manager.c:273 ../src/manager.c:280
   
  751751"There are photos on the card. Would you like to add these pictures to your "
  752752"album?"
  753 msgstr ""
  754 "На картата има снимки. Искате ли да ги добавите към Вашия фото албум?"
   753msgstr "На картата има снимки. Искате ли да ги добавите към Вашия фото албум?"
  755754
  756755#: ../src/manager.c:293
   
  824823"Забележка: За да работи управлението на носители ще ви трябва версия 2.6 на "
  825824"Linux ядрото."
  826 
  827 #~ msgid ""
  828 #~ "Action to take when an iPod Photo is encountered (syncronise music or "
  829 #~ "import photos)."
  830 #~ msgstr ""
  831 #~ "Действие при включването на iPod Photo (синхронизация на музиката или "
  832 #~ "изтегляне на снимките)"
  833 
  834 #~ msgid "Command to run when the user wishes to burn a Photo CD."
  835 #~ msgstr ""
  836 #~ "Команда, която да се стартира, когато потребителят иска да запише Photo "
  837 #~ "CD."
  838 
  839 #~ msgid "Photo CD burn command"
  840 #~ msgstr "Команда за запис на Photo CD"
  841 
  842 #~ msgid "Command for _Photo CDs:"
  843 #~ msgstr "Команда _за Photo CD-та"
  844 
  845 #~ msgid "Select program to burn photo CDs"
  846 #~ msgstr "Избор на програма за запис на Photo CD-та"
  847 
  848 #~ msgid "_Run Command"
  849 #~ msgstr "Ста_ртиране на команда"
  850 
  851 #~ msgid "_Sync Music"
  852 #~ msgstr "_Синхронизиране на музиката"
  853 
  854 #~ msgid "Burn _Photo CD/DVD"
  855 #~ msgstr "Запис _на Photo CD/DVD"
  856 
  857 #~ msgid "Run command from inserted media?"
  858 #~ msgstr "Стартиране на команда от поставения носител?"
  859 
  860 #~ msgid "Do you want to run the file \"%s?\""
  861 #~ msgstr "Искате ли да се изпълни файла „%s?“"
  862 
  863 #~ msgid "Import photos from camera?"
  864 #~ msgstr "Изтегляне на фотографите от фотоапарата?"
  865 
  866 #~ msgid "Import photos from device?"
  867 #~ msgstr "Изтегляне на фотографите от устройството?"
  868 
  869 #~ msgid "Import photos or music?"
  870 #~ msgstr "Изтегляне на фотографии или музика?"
  871 
  872 #~ msgid ""
  873 #~ "There are both photos and music on the plugged-in iPod. Would you like to "
  874 #~ "import the photos or would you prefer to sync your music?"
  875 #~ msgstr ""
  876 #~ "В този iPod има едновременно снимки и музика. Искате ли да изтеглите "
  877 #~ "снимките или предпочитате да синхронизирате вашата музика?"
  878 
  879 #~ msgid "Browse files or play tracks from disc?"
  880 #~ msgstr "Разглеждане на файлове или слушане на песни от диска?"
  881 
  882 #~ msgid "This CD contains both music and data. What would you like to do?"
  883 #~ msgstr "Този диск съдържа и музика и данни. Какво искате да направите?"
  884 
  885 #~ msgid "Burn audio, photo, or data CD?"
  886 #~ msgstr "Запис на диск с аудио, данни или снимки?"
 • desktop/nautilus-cd-burner.HEAD.bg.po

  r323 r324  
  1313"Project-Id-Version: nautilus-cd-burner gnome HEAD\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2005-11-16 14:47+0100\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2005-11-16 17:10+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2005-11-16 17:42+0200\n"
   16"PO-Revision-Date: 2005-11-16 17:42+0200\n"
  1717"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2020"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2121"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2323
  2424#: ../burn-extension.c:66
   
  327327"ld MiB needed)."
  328328msgstr ""
  329 "Избраното местоположение няма достатъчно свободно място, за да побере "
  330 "образа (необходими са %ld MiB)."
   329"Избраното местоположение няма достатъчно свободно място, за да побере образа "
   330"(необходими са %ld MiB)."
  331331
  332332#: ../make-iso.c:1366
   
  458458"%s"
  459459msgstr ""
  460 "Заменете диска в устройството с поддържан диск, с поне %d MiB свободно пространство.  "
  461 "Следните видове дискове са поддържани:\n"
   460"Заменете диска в устройството с поддържан диск, с поне %d MiB свободно "
   461"пространство.  Следните видове дискове са поддържани:\n"
  462462"%s"
  463463
   
  653653"long time, depending on data size and write speed."
  654654msgstr ""
  655 "Избраните файлове се записват на CD.  Тази операция може да отнеме "
  656 "много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
   655"Избраните файлове се записват на CD.  Тази операция може да отнеме много "
   656"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  657657
  658658#: ../nautilus-cd-burner.c:1268
   
  661661"long time, depending on data size and write speed."
  662662msgstr ""
  663 "Избраните файлове се записват на DVD.  Тази операция може да отнеме "
  664 "много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
   663"Избраните файлове се записват на DVD.  Тази операция може да отнеме много "
   664"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  665665
  666666#: ../nautilus-cd-burner.c:1271
   
  669669"take a long time, depending on data size and write speed."
  670670msgstr ""
  671 "Избраният образ на диск се записва на CD или DVD.  Тази операция може да отнеме "
  672 "много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
   671"Избраният образ на диск се записва на CD или DVD.  Тази операция може да "
   672"отнеме много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  673673
  674674#: ../nautilus-cd-burner.c:1272
   
  697697"long time, depending on data size and drive speed."
  698698msgstr ""
  699 "Избраният диск се копира на CD или DVD.  Тази операция може да отнеме "
  700 "много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
   699"Избраният диск се копира на CD или DVD.  Тази операция може да отнеме много "
   700"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  701701
  702702#: ../nautilus-cd-burner.c:1278
   
  705705"take a long time, depending on data size and drive speed."
  706706msgstr ""
  707 "Избраният диск се копира като файл образ на диск.  Тази операция може да отнеме "
  708 "много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
   707"Избраният диск се копира като файл образ на диск.  Тази операция може да "
   708"отнеме много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  709709
  710710#: ../nautilus-cd-burner.c:1279
   
  713713"time, depending on data size and drive speed."
  714714msgstr ""
  715 "Избраният диск се копира на CD.  Тази операция може да отнеме "
  716 "много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
   715"Избраният диск се копира на CD.  Тази операция може да отнеме много време в "
   716"зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  717717
  718718#: ../nautilus-cd-burner.c:1280
   
  721721"time, depending on data size and drive speed."
  722722msgstr ""
  723 "Избраният диск се копира на DVD.  Тази операция може да отнеме "
  724 "много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
   723"Избраният диск се копира на DVD.  Тази операция може да отнеме много време в "
   724"зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  725725
  726726#: ../nautilus-cd-burner.c:1527
   
  784784"file.  Do you want to continue and write it to the disc as a file?"
  785785msgstr ""
  786 "Изглежда дискът, когато бъде записан, ще съдържа един единствен CD образ."
  787 " Желаете ли да продължите и да го запишете на диска, като файл?"
   786"Изглежда дискът, когато бъде записан, ще съдържа един единствен CD образ. "
   787"Желаете ли да продължите и да го запишете на диска, като файл?"
  788788
  789789#: ../nautilus-cd-burner.c:1945
   
  939939"Дали да се ползва защитата срещу забавяне на потока от данни, която е "
  940940"вградена в някои устройства."
  941 
  942 #~ msgid "CD or DVD"
  943 #~ msgstr "CD или DVD"
 • fifth-toe/camorama.HEAD.bg.po

  r322 r324  
  88"Project-Id-Version: camorama.HEAD\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2005-11-16 02:09+0100\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2005-11-16 08:44+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2005-11-16 17:37+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2005-11-16 17:37+0200\n"
  1212"Last-Translator: Vladimir Gerdjikov <gerdjikov@gerdjikovs.net>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1515"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1616"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1818
  1919#: ../camorama.desktop.in.h:1
   
  364364#: ../data/camorama.schemas.in.h:25
  365365msgid "The unix file system path to the device that's assinged to your camera."
  366 msgstr "Системен път в Unix формат, присвоен на увеб камерата"
   366msgstr "Системен път в Unix формат, присвоен на уеб камерата"
  367367
  368368#: ../data/camorama.schemas.in.h:26
   
  602602"Не може да се осъществи връзка с видео устройство (%s).\n"
  603603"Проверете връзката."
  604 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.