Changeset 707


Ignore:
Timestamp:
Jul 6, 2006, 2:45:17 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-themes, ekiga: обновяване до 100%.

Location:
desktop
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/ekiga.HEAD.bg.po

  r576 r707  
  1111"Project-Id-Version: ekiga HEAD\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-03-03 18:05+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-03-03 18:07+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-07-06 14:41+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-07-06 14:41+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6464msgstr "Автоматично махане на ехото"
  6565
  66 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:742
   66#: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:753
  6767msgid ""
  6868"Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
   
  8181
  8282#: ../ekiga.schemas.in.in.h:11
  83 msgid "Change the control panel section"
  84 msgstr "Промяна на секцията за контролния панел"
   83msgid "Calls history"
   84msgstr "История на обажданията"
  8585
  8686#: ../ekiga.schemas.in.in.h:12
  87 msgid "Change the view mode of the UI"
  88 msgstr "Промяна на изгледа на интерфейса"
   87msgid "Change the main window panel section"
   88msgstr "Промяна на секцията за панела на основния празарец"
  8989
  9090#: ../ekiga.schemas.in.in.h:13
  91 msgid "Change the view mode of the UI (softphone, videophone, full view)"
  92 msgstr "Промяна на изгледа на интерфейса (телефон, видеофон, всичко)"
  93 
  94 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
  9591msgid "Clear inactive calls"
  9692msgstr "Изчистване на неактивните обаждания"
  9793
  98 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:15
   94#: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
  9995msgid ""
  10096"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
   
  108104"някои версии на Netmeeting"
  109105
  110 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:16
   106#: ../ekiga.schemas.in.in.h:15
  111107msgid "Country code"
  112108msgstr "Код на страната"
  113109
  114 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:17
   110#: ../ekiga.schemas.in.in.h:16
  115111msgid "DTMF sending"
  116112msgstr "Изпращане на DTMF"
  117113
  118 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:18
   114#: ../ekiga.schemas.in.in.h:17
  119115msgid "Display a popup window when receiving a call"
  120116msgstr "Показване на прозорец при получаване на обаждане"
  121117
  122 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
   118#: ../ekiga.schemas.in.in.h:18
  123119msgid "Enable 'Fast Start'"
  124120msgstr "Включване на „Бързо набиране“"
  125121
  126 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
   122#: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
  127123msgid "Enable H.245 tunneling"
  128124msgstr "Включване на тунелиране по H.245"
  129125
  130 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:21
   126#: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
  131127msgid "Enable IP checking"
  132128msgstr "Включване на проверка на адрес (IP)"
  133129
  134 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:22
   130#: ../ekiga.schemas.in.in.h:21
  135131msgid "Enable bilinear filtering on displayed video"
  136132msgstr "Включване на билинейно филтриране за показваното видео"
  137133
  138 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:23
   134#: ../ekiga.schemas.in.in.h:22
  139135msgid "Enable early H.245"
  140136msgstr "Включване на ранен H.245"
  141137
  142 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:24
   138#: ../ekiga.schemas.in.in.h:23
  143139msgid "Enable echo cancelation"
  144140msgstr "Включване на премахването на ехото"
  145141
  146 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:25
   142#: ../ekiga.schemas.in.in.h:24
  147143msgid ""
  148144"Enable or disable bilinear interpolation when rendering video images (this "
   
  152148"(настройката няма значение в режим на цял екран)"
  153149
  154 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:26
   150#: ../ekiga.schemas.in.in.h:25
  155151msgid "Enable silence detection"
  156152msgstr "Включване на откриването на тишина"
  157153
  158 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:27
   154#: ../ekiga.schemas.in.in.h:26
  159155msgid "Enable video support"
  160156msgstr "Включване на поддръжката на видео"
  161157
  162 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
   158#: ../ekiga.schemas.in.in.h:27
  163159msgid ""
  164160"Enter a valid URL to connect to a web application that outputs the public IP "
   
  168164"показва публичния адрес (IP) на Вашия хост"
  169165
  170 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:29
   166#: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
  171167msgid ""
  172168"Enter the number of seconds after which Ekiga should try refreshing the NAT "
   
  176172"правилата за NAT при използване на STUN"
  177173
  178 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:30
   174#: ../ekiga.schemas.in.in.h:29
  179175msgid ""
  180176"Enter the public IP of your NAT/PAT router if you want to use IP translation"
   
  183179"да има преобразуване на адреси по IP"
  184180
  185 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:31 ../src/gui/preferences.cpp:637
   181#: ../ekiga.schemas.in.in.h:30 ../src/gui/preferences.cpp:648
  186182msgid "Enter your first name"
  187183msgstr "Въведете собственото си име"
  188184
  189 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:32
   185#: ../ekiga.schemas.in.in.h:31
  190186msgid "Enter your last name"
  191187msgstr "Въведете фамилията си"
  192188
  193 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:33
   189#: ../ekiga.schemas.in.in.h:32
  194190msgid "First name"
  195191msgstr "Собствено име"
  196192
  197 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
   193#: ../ekiga.schemas.in.in.h:33
  198194msgid "Forward calls to host"
  199195msgstr "Прехвърляне на обаждания към хост"
  200196
  201 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:35
   197#: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
  202198msgid "Forward calls to the given host if busy"
  203199msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при заето"
  204200
  205 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:36
   201#: ../ekiga.schemas.in.in.h:35
  206202msgid "Forward calls to the given host if no answer"
  207203msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при липса на отговор"
  208204
  209 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:37
   205#: ../ekiga.schemas.in.in.h:36
  210206msgid "Gateway/proxy host"
  211207msgstr "Адрес на шлюз/посредник"
  212208
  213209# FIXME
  214 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:38 ../src/gui/preferences.cpp:687
   210#: ../ekiga.schemas.in.in.h:37 ../src/gui/preferences.cpp:698
  215211msgid ""
  216212"If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area is "
   
  220216"стартира скрита"
  221217
   218#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38
   219msgid ""
   220"If enabled, a popup window will be displayed when receiving an incoming call"
   221msgstr ""
   222"Ако е включено, изскачащ прозорец ще Ви уведомява за входящите обаждания"
   223
  222224#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39
  223 msgid ""
  224 "If enabled, a popup window will be displayed when receiving an incoming call"
  225 msgstr ""
  226 "Ако е включено, изскачащ прозорец ще Ви уведомява за входящите обаждания"
  227 
  228 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:40
  229225msgid ""
  230226"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  234230"определен в полето долу"
  235231
  236 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:41
   232#: ../ekiga.schemas.in.in.h:40
  237233msgid ""
  238234"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  244240"определен в полето долу"
  245241
  246 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
   242#: ../ekiga.schemas.in.in.h:41
  247243msgid ""
  248244"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  252248"към хоста, който е определен в полето долу"
  253249
  254 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:43
   250#: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
  255251msgid "If enabled, allows video during calls"
  256252msgstr "Ако е включено, видеото е позволено по време на обаждане"
  257253
  258 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:44 ../src/gui/preferences.cpp:740
   254#: ../ekiga.schemas.in.in.h:43 ../src/gui/preferences.cpp:751
  259255msgid ""
  260256"If enabled, calls for which no audio and video has been received in the last "
   
  264260"звук или картина, ще се изчистват автоматично"
  265261
  266 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
   262#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44
  267263msgid "If enabled, use echo cancelation"
  268264msgstr "Ако е включено, ехото се маха автоматично"
  269265
  270 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
   266#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
  271267msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
  272268msgstr "Ако е включено, тишината се открива с кодерите, които поддържат това"
  273269
  274 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
   270#: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
  275271msgid "Incoming call mode"
  276272msgstr "Режим на входящи обаждания"
  277273
  278 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
   274#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
  279275msgid "Kind of network selected in the druid"
  280276msgstr "Вид мрежа избрана в помощника"
  281277
  282 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
   278#: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
  283279msgid "Last name"
  284280msgstr "Последно име"
  285281
  286 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:50
   282#: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
  287283msgid "Listen port"
  288284msgstr "Порт, на който да се слуша"
  289285
  290 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:51
   286#: ../ekiga.schemas.in.in.h:50
  291287msgid "Local video window size"
  292288msgstr "Големина на локалния видео прозорец"
  293289
  294 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:52
   290#: ../ekiga.schemas.in.in.h:51
  295291msgid "Maximum jitter buffer"
  296292msgstr "Максимален защитен буфер"
  297293
  298 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:53
   294#: ../ekiga.schemas.in.in.h:52
  299295msgid "Maximum video bandwidth"
  300296msgstr "Максимална широчина на лентата за видео"
  301297
  302 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:54
   298#: ../ekiga.schemas.in.in.h:53
  303299msgid "Minimum jitter buffer"
  304300msgstr "Минимален защитен буфер"
  305301
  306 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:55
   302#: ../ekiga.schemas.in.in.h:54
  307303msgid "Minimum transmitted video quality"
  308304msgstr "Минимално качество на предаване на видео"
  309305
  310 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
  311 msgid "Missed calls history"
  312 msgstr "История на пропуснатите повиквания"
  313 
  314 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
   306#: ../ekiga.schemas.in.in.h:55
  315307msgid "NAT Binding Timeout"
  316308msgstr "Максимално време за свързване към NAT"
  317309
  318 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
   310#: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
  319311msgid "No answer timeout"
  320312msgstr "Време, след което се счита, че е нямало отговор"
  321313
  322 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
   314#: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
  323315msgid "Number of frames for G.711"
  324316msgstr "Брой кадри за G.711"
  325317
  326 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:60
   318#: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
  327319msgid "Number of frames for GSM"
  328320msgstr "Брой кадри за GSM"
  329321
  330 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
   322#: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
  331323msgid "Number of frames transmitted in each packet for the G.711 codec"
  332324msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет на кодера за G.711"
  333325
  334 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
   326#: ../ekiga.schemas.in.in.h:60
  335327msgid "Number of frames transmitted in each packet for the GSM codec"
  336328msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет на кодера за GSM"
  337329
  338 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:63
   330#: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
  339331msgid "Outbound Proxy"
  340332msgstr "Изходящ посредник"
  341333
  342 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:64
   334#: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
  343335msgid "Output device type"
  344336msgstr "Вид на изходното устройство"
  345337
  346 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:65 ../src/gui/preferences.cpp:695
   338#: ../ekiga.schemas.in.in.h:63 ../src/gui/preferences.cpp:706
  347339msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
  348340msgstr ""
  349341"Прозорците с видео картината да са над всички останали по време на обаждания"
  350342
  351 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:66
  352 msgid "Placed calls history"
  353 msgstr "История на направените обаждания"
  354 
  355 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:67 ../src/gui/preferences.cpp:1861
   343#: ../ekiga.schemas.in.in.h:64 ../src/gui/preferences.cpp:1893
  356344msgid "Play busy tone"
  357345msgstr "Пускане на сигнал за заето"
  358346
  359 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:68 ../src/gui/preferences.cpp:1852
   347#: ../ekiga.schemas.in.in.h:65 ../src/gui/preferences.cpp:1884
  360348msgid "Play ring tone"
  361349msgstr "Пускане на сигнал за звънене"
  362350
  363 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:69 ../src/gui/preferences.cpp:1843
   351#: ../ekiga.schemas.in.in.h:66 ../src/gui/preferences.cpp:1875
  364352msgid "Play sound on incoming calls"
  365353msgstr "Пускане на звук при входящо обаждане"
  366354
  367 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:70
   355#: ../ekiga.schemas.in.in.h:67
  368356msgid "Play sound on new message"
  369357msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
  370358
  371 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:71
   359#: ../ekiga.schemas.in.in.h:68
  372360msgid "Play sound on new voice mail"
  373361msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
  374362
  375 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:72
   363#: ../ekiga.schemas.in.in.h:69
  376364msgid "Position of the local video window"
  377365msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
  378366
  379 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
   367#: ../ekiga.schemas.in.in.h:70
  380368msgid "Position on the screen of the PC-To-Phone window"
  381369msgstr "Позицията на екрана на прозореца за „компютър към телефон“"
  382370
  383 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:74
   371#: ../ekiga.schemas.in.in.h:71
  384372msgid "Position on the screen of the address book window"
  385373msgstr "Позицията на екрана на прозореца с указателя"
  386374
  387 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
  388 msgid "Position on the screen of the calls history window"
  389 msgstr "Позицията на екрана на прозореца с историята на обажданията"
  390 
  391 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:76
   375#: ../ekiga.schemas.in.in.h:72
   376msgid "Position on the screen of the audio settings window"
   377msgstr "Позицията на екрана на прозореца за звуковите настройки"
   378
   379#: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
  392380msgid "Position on the screen of the chat window"
  393381msgstr "Позицията на екрана на прозореца за съобщения"
  394382
  395 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
   383#: ../ekiga.schemas.in.in.h:74
  396384msgid "Position on the screen of the druid window"
  397385msgstr "Позиция на екрана за прозореца с помощника за настройките"
  398386
  399 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
   387#: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
  400388msgid "Position on the screen of the log window"
  401389msgstr "Позицията на екрана на прозореца с журнала"
  402390
  403 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:79
   391#: ../ekiga.schemas.in.in.h:76
  404392msgid "Position on the screen of the main window"
  405393msgstr "Позицията на екрана на главния прозорец"
  406394
  407 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:80
   395#: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
  408396msgid "Position on the screen of the preferences window"
  409397msgstr "Позицията на екрана на прозореца за настройките"
  410398
  411 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
   399#: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
   400msgid "Position on the screen of the video settings window"
   401msgstr "Позицията на екрана за видео настройките"
   402
   403#: ../ekiga.schemas.in.in.h:79
  412404msgid "Public IP of the NAT/PAT router"
  413405msgstr "Публичен адрес по IP на маршрутизатора за NAT/PAT"
  414406
  415 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
  416 msgid "Received calls history"
  417 msgstr "История на получените обаждания"
  418 
  419 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
   407#: ../ekiga.schemas.in.in.h:80
  420408msgid "Registration timeout"
  421409msgstr "Време, след което се счита, че регистрирането е неуспешно"
  422410
  423 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
   411#: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
  424412msgid "Remote video window position"
  425413msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
  426414
  427 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:85
   415#: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
  428416msgid "Remote video window size"
  429417msgstr "Размер на прозореца за отдалечената видео картина"
  430418
  431 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:86
   419#: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
  432420msgid "Revision of the schema file"
  433421msgstr "Версия на файла със схема"
  434422
  435 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:87
   423#: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
  436424msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events."
  437425msgstr "Избор на алтернативно изходно звуково устройство за звуковите ефекти."
  438426
  439 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:88 ../src/gui/preferences.cpp:1088
   427#: ../ekiga.schemas.in.in.h:85 ../src/gui/preferences.cpp:1103
  440428msgid "Select the audio input device to use"
  441429msgstr "Избор на входното звуково устройство"
  442430
  443 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:89 ../src/gui/preferences.cpp:1081
   431#: ../ekiga.schemas.in.in.h:86 ../src/gui/preferences.cpp:1096
  444432msgid "Select the audio output device to use"
  445433msgstr "Избор на изходното звуково устройство"
  446434
  447 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:90 ../src/gui/preferences.cpp:952
   435#: ../ekiga.schemas.in.in.h:87 ../src/gui/preferences.cpp:966
  448436msgid ""
  449437"Select the desired method for NAT traversal (STUN is strongly suggested)"
  450438msgstr "Предпочитан метод за преминаване през NAT (силно се препоръчва STUN)"
  451439
  452 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:91 ../src/gui/preferences.cpp:1165
   440#: ../ekiga.schemas.in.in.h:88 ../src/gui/preferences.cpp:1179
  453441msgid ""
  454442"Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
  455443msgstr "Избор на формата за видео камерите (не важи за повечето камери с USB)"
  456444
  457 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
   445#: ../ekiga.schemas.in.in.h:89
  458446msgid ""
  459447"Select the transmitted video size: Small (QCIF 176x144) or Large (CIF "
   
  463451"голям (CIF 352x288)"
  464452
  465 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:93 ../src/gui/preferences.cpp:1155
   453#: ../ekiga.schemas.in.in.h:90 ../src/gui/preferences.cpp:1169
  466454msgid ""
  467455"Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
   
  471459"грешка при използването на това устройство, ще се появи тестова картина."
  472460
  473 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
   461#: ../ekiga.schemas.in.in.h:91
  474462msgid "Size of the PC-To-Phone window"
  475463msgstr "Размер на прозореца за „компютър към телефон“"
  476464
  477 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
   465#: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
  478466msgid "Size of the address book window"
  479467msgstr "Размер на прозореца за указателя"
  480468
  481 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
  482 msgid "Size of the calls history window"
  483 msgstr "Размер на прозореца за историята на обажданията"
  484 
  485 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
   469#: ../ekiga.schemas.in.in.h:93
   470msgid "Size of the audio settings window"
   471msgstr "Размер на прозореца за звуковите настройки"
   472
   473#: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
  486474msgid "Size of the chat window"
  487475msgstr "Размер на прозореца за съобщения"
  488476
  489 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
   477#: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
  490478msgid "Size of the druid window"
  491479msgstr "Размер на прозореца за помощника за настройките"
  492480
  493 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
   481#: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
  494482msgid "Size of the log window"
  495483msgstr "Размер на прозореца за дневниците"
  496484
  497 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
   485#: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
  498486msgid "Size of the preferences window"
  499487msgstr "Размер на прозореца с настройките"
  500488
  501 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:101
   489#: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
   490msgid "Size of the video settings window"
   491msgstr "Размер на прозореца за видео настройките"
   492
   493#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
  502494msgid "Start hidden"
  503495msgstr "Стартиране скрито"
  504496
  505 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:102 ../src/gui/main.cpp:1084
  506 #: ../src/gui/main.cpp:1568 ../src/gui/main.cpp:1593
   497#: ../ekiga.schemas.in.in.h:100 ../src/gui/main.cpp:1001
   498#: ../src/gui/main.cpp:1736 ../src/gui/main.cpp:1761
  507499msgid "Switch to fullscreen"
  508500msgstr "Превключване към пълен екран"
  509501
  510 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:103
   502#: ../ekiga.schemas.in.in.h:101
  511503msgid "TCP port range"
  512504msgstr "Диапазон на портове по TCP"
  513505
  514 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:104
   506#: ../ekiga.schemas.in.in.h:102
  515507msgid "The Audio Codecs List"
  516508msgstr "Списък със звуковите декодери"
  517509
  518 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:105
   510#: ../ekiga.schemas.in.in.h:103
  519511msgid ""
  520512"The Automatic Echo Cancellation level: Off, Low, Medium, High, Automatic "
   
  527519"компенсация модулира силата на звука за постигане на най-добро качество."
  528520
  529 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:106 ../src/gui/preferences.cpp:979
   521#: ../ekiga.schemas.in.in.h:104 ../src/gui/preferences.cpp:993
  530522msgid ""
  531523"The Gateway host is the host to use to do H.323 calls through a gateway that "
   
  534526"Шлюзът е хостът, който ще се използва за препредаване на обаждания с H.323"
  535527
  536 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:107
   528#: ../ekiga.schemas.in.in.h:105
  537529msgid "The NAT method"
  538530msgstr "Методът на NAT"
  539531
  540 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:108 ../src/gui/preferences.cpp:1030
   532#: ../ekiga.schemas.in.in.h:106 ../src/gui/preferences.cpp:1045
  541533msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
  542534msgstr "Изходящият посредник за SIP за изходящите обаждания"
  543535
  544 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
   536#: ../ekiga.schemas.in.in.h:107
  545537msgid "The STUN Server"
  546538msgstr "Сървър за STUN"
  547539
  548 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
   540#: ../ekiga.schemas.in.in.h:108
  549541msgid ""
  550542"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technic that permits to "
   
  554546"позволява преминаването през някои видове шлюзове за NAT."
  555547
  556 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:111
   548#: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
  557549msgid "The accounts list"
  558550msgstr "Списък с регистрациите"
  559551
  560 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:112
   552#: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
  561553msgid ""
  562554"The audio plugin that will be used to detect the devices and manage them"
   
  565557"аудио устройствата"
  566558
  567 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:113
   559#: ../ekiga.schemas.in.in.h:111
  568560msgid "The busy tone sound"
  569561msgstr "Звукът за заето"
  570562
  571 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:114
   563#: ../ekiga.schemas.in.in.h:112
  572564msgid ""
  573565"The chosen sound will be played at the end of calls or calling somebody who "
   
  577569"се свързвате с някой, който е зает."
  578570
  579 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:115
   571#: ../ekiga.schemas.in.in.h:113
  580572msgid "The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled"
  581573msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска при входящи обаждания"
  582574
  583 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:116
   575#: ../ekiga.schemas.in.in.h:114
  584576msgid ""
  585577"The chosen sound will be played when a new instant message is received, if "
   
  587579msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой"
  588580
  589 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:117
   581#: ../ekiga.schemas.in.in.h:115
  590582msgid ""
  591583"The chosen sound will be played when a new voice mail is received, if enabled"
   
  593585"Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой."
  594586
  595 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:118
   587#: ../ekiga.schemas.in.in.h:116
  596588msgid "The chosen sound will be played when calling somebody, if enabled"
  597589msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой"
  598590
  599 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:119
   591#: ../ekiga.schemas.in.in.h:117
  600592msgid "The default video view"
  601593msgstr "Стандартният видео изглед"
  602594
  603 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:120
   595#: ../ekiga.schemas.in.in.h:118
  604596msgid ""
  605597"The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both incrusted, 3: Both with "
   
  610602"локалното видео изображение е в отделен прозорец; 4: и двата)"
  611603
  612 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:121
   604#: ../ekiga.schemas.in.in.h:119
  613605msgid "The dial tone sound"
  614606msgstr "Звукът при набиране"
  615607
  616 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:122
  617 msgid "The history of the last 100 missed calls"
  618 msgstr "История на последните 100 пропуснати обаждания"
  619 
  620 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:123
  621 msgid "The history of the last 100 placed calls"
  622 msgstr "История на последните 100 набрани номера"
  623 
  624 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
  625 msgid "The history of the last 100 received calls"
  626 msgstr "История на последните 100 приети обаждания"
  627 
  628 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:125 ../src/gui/preferences.cpp:982
  629 #: ../src/gui/preferences.cpp:1033
   608#: ../ekiga.schemas.in.in.h:120
   609msgid "The history of the 100 last calls"
   610msgstr "История на последните 100 обаждания"
   611
   612#: ../ekiga.schemas.in.in.h:121 ../src/gui/preferences.cpp:996
   613#: ../src/gui/preferences.cpp:1048
  630614msgid "The host where calls should be forwarded if call forwarding is enabled"
  631615msgstr ""
   
  633617"прехвърлянето е включено"
  634618
  635 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:126
   619#: ../ekiga.schemas.in.in.h:122
  636620msgid ""
  637621"The image to transmit if \"Picture\" is selected as video plugin or if the "
   
  642626"ще се използва стандартното лого на Ekiga."
  643627
  644 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:127
   628#: ../ekiga.schemas.in.in.h:123
  645629msgid "The incoming call sound"
  646630msgstr "Звукът за входящо обаждане"
  647631
  648 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
   632#: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
  649633msgid "The list of accounts to which Ekiga should register"
  650634msgstr "Списък на регистрациите, към които Ekiga трябва да се включи"
  651635
  652 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:129
   636#: ../ekiga.schemas.in.in.h:125
  653637msgid "The local zoom value"
  654638msgstr "Мащаб на локалната картина"
  655639
  656 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
   640#: ../ekiga.schemas.in.in.h:126
  657641msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
  658642msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)"
  659643
  660 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:131
   644#: ../ekiga.schemas.in.in.h:127
  661645msgid ""
  662646"The maximum video bandwidth in kbytes/s. The video quality and the number of "
   
  669653"ползваната лента до указаната стойност, без да се преминава под минимума"
  670654
  671 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
   655#: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
  672656msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
  673657msgstr "Минималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)"
  674658
  675 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:134
   659#: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
  676660#, no-c-format
  677661msgid ""
   
  684668"мрежа за най-добро качество. 1% е най-лошо качество."
  685669
  686 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:135
   670#: ../ekiga.schemas.in.in.h:131
  687671msgid "The network interface"
  688672msgstr "Мрежови интерфейс"
  689673
  690 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:136 ../src/gui/preferences.cpp:943
   674#: ../ekiga.schemas.in.in.h:132 ../src/gui/preferences.cpp:957
  691675msgid "The network interface to listen on"
  692676msgstr "Мрежовият интерфейс, на който да се слуша"
  693677
  694 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:137
   678#: ../ekiga.schemas.in.in.h:133
  695679msgid "The new instant message sound"
  696680msgstr "Звукът за ново съобщение"
  697681
  698 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:138
   682#: ../ekiga.schemas.in.in.h:134
  699683msgid "The new voice mail sound"
  700684msgstr "Звукът за нова гласова поща"
  701685
  702 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:139
   686#: ../ekiga.schemas.in.in.h:135
  703687msgid ""
  704688"The output device type is the type of device connected to your Quicknet "
   
  709693"телефонни слушалки."
  710694
  711 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
   695#: ../ekiga.schemas.in.in.h:136
  712696msgid ""
  713697"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
   
  717701"новата настройка да влезе в сила."
  718702
  719 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:141
   703#: ../ekiga.schemas.in.in.h:137
  720704msgid ""
  721705"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
   
  725709"новата настройка да влезе в сила."
  726710
  727 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
   711#: ../ekiga.schemas.in.in.h:138
  728712msgid "The position of the local video window"
  729713msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
  730714
  731 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:143
   715#: ../ekiga.schemas.in.in.h:139
  732716msgid "The position of the remote video window"
  733717msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
  734718
  735 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:144
   719#: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
  736720msgid ""
  737721"The prefix that will be used to save pictures of the conversation. That "
   
  741725"бъде следвана от поредния номер на снимката."
  742726
  743 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:145
   727#: ../ekiga.schemas.in.in.h:141
  744728msgid ""
  745729"The range of TCP ports that Ekiga will use for the H.323 H.245 channel. "
   
  753737"участника в обаждането използват тунелиране на H.245."
  754738
  755 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:146
   739#: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
  756740msgid ""
  757741"The range of UDP ports that Ekiga will use for RTP (audio and video "
   
  763747"да влезе в сила."
  764748
  765 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:147
   749#: ../ekiga.schemas.in.in.h:143
  766750msgid ""
  767751"The range of UDP ports that Ekiga will use for SIP signaling and when "
   
  773757"за да може новата настройка да влезе в сила."
  774758
  775 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:148
   759#: ../ekiga.schemas.in.in.h:144
  776760msgid "The remote zoom value"
  777761msgstr "Мащаб на отдалечената картина"
  778762
  779 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:149
   763#: ../ekiga.schemas.in.in.h:145
  780764msgid "The save prefix"
  781765msgstr "Представката при запазване"
  782766
  783 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:150
   767#: ../ekiga.schemas.in.in.h:146
  784768msgid "The size of the local video window"
  785769msgstr "Размерът на прозореца за локалния видео сигнал"
  786770
  787 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:151
   771#: ../ekiga.schemas.in.in.h:147
  788772msgid "The size of the remote video window"
  789773msgstr "Размерът на прозореца за отдалечената видео картина"
  790774
  791 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:152
   775#: ../ekiga.schemas.in.in.h:148
  792776msgid ""
  793777"The sound that will be played at the end of calls or when calling somebody "
   
  797781"когато се обаждате на някой и Ви дава заето"
  798782
  799 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:153
   783#: ../ekiga.schemas.in.in.h:149
  800784msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
  801785msgstr "Ако е включено е звукът, който ще се пуска при входящи обаждания"
  802786
  803 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:154
   787#: ../ekiga.schemas.in.in.h:150
  804788msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
  805789msgstr ""
  806790"Ако е включено е звукът, който ще се пуска, когато се обаждате на някой"
  807791
  808 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:155
   792#: ../ekiga.schemas.in.in.h:151
  809793msgid ""
  810794"The sound that will be played when there is a new instant message, if enabled"
  811795msgstr "Ако е включено е звукът, който ще се пуска, при ново съобщение"
  812796
  813 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:156
   797#: ../ekiga.schemas.in.in.h:152
  814798msgid ""
  815799"The sound that will be played when there is a new voice mail, if enabled"
  816800msgstr "Ако е включено е звукът, който ще се пуска при нова гласова поща"
  817801
  818 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:157
   802#: ../ekiga.schemas.in.in.h:153
  819803msgid ""
  820804"The time after which Ekiga will renew its registration with the registrar"
  821805msgstr "Времето, след което Ekiga ще поднови регистрацията"
  822806
  823 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:158
   807#: ../ekiga.schemas.in.in.h:154
  824808msgid "The two-letter country code of your country (e.g.: BE, UK, FR, DE, ...)"
  825809msgstr "Двубуквеният код на Вашата страна (например: BG, UK, FR, DE, ...)"
  826810
  827 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:159 ../src/gui/preferences.cpp:1159
   811#: ../ekiga.schemas.in.in.h:155 ../src/gui/preferences.cpp:1173
  828812msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
  829813msgstr ""
   
  831815"или друг източник)"
  832816
  833 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:160 ../src/gui/preferences.cpp:1143
   817#: ../ekiga.schemas.in.in.h:156 ../src/gui/preferences.cpp:1157
  834818msgid ""
  835819"The video plugin that will be used to detect the devices and manage them"
  836820msgstr "Видео приставка за откриване и управление на устройствата"
  837821
  838 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:161
   822#: ../ekiga.schemas.in.in.h:157
  839823msgid ""
  840824"The way to react to incoming calls: 0 displays a popup, 1 automatically "
   
  846830"отказване и „3“ - прехвърля към зададения адрес-УРЛ"
  847831
  848 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:162
   832#: ../ekiga.schemas.in.in.h:158
  849833msgid "The zoom value"
  850834msgstr "Мащаб на увеличение"
  851835
  852 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:163
   836#: ../ekiga.schemas.in.in.h:159
  853837msgid ""
  854838"The zoom value to apply to images displayed in the local video window (can "
   
  858842"стойности: 0.50, 1.00 или 2.00)"
  859843
  860 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:164
   844#: ../ekiga.schemas.in.in.h:160
  861845msgid ""
  862846"The zoom value to apply to images displayed in the main GUI (can be 0.50, "
   
  866850"0.50, 1.00 или 2.00)"
  867851
  868 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:165
   852#: ../ekiga.schemas.in.in.h:161
  869853msgid ""
  870854"The zoom value to apply to images displayed in the remote video window (can "
   
  874858"стойности: 0.50, 1.00 или 2.00)"
  875859
  876 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:166 ../src/gui/preferences.cpp:994
   860#: ../ekiga.schemas.in.in.h:162 ../src/gui/preferences.cpp:1008
  877861msgid ""
  878862"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
   
  888872"да забие някои версии на Netmeeting."
  889873
  890 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:167 ../src/gui/preferences.cpp:996
   874#: ../ekiga.schemas.in.in.h:163 ../src/gui/preferences.cpp:1010
  891875msgid "This enables H.245 early in the setup"
  892876msgstr "Това включва ранния H.245 при осъществяване на връзка"
  893877
  894 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:168
   878#: ../ekiga.schemas.in.in.h:164
  895879msgid ""
  896880"This enables IP checking from ekiga.com. The returned IP is only used when "
   
  900884"използва, само когато NAT е включен."
  901885
  902 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:169
  903 msgid ""
  904 "This permits to set the mode for DTMFs sending. The value can be \"RFC2833"
  905 "\" (0) only"
  906 msgstr ""
  907 "Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Единствената "
  908 "валидна стойност е „RFC2833“ (0)"
  909 
  910 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:170
   886#: ../ekiga.schemas.in.in.h:165
   887msgid ""
   888"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"INFO"
   889"\" (0), \"RFC2833\" (1)"
   890msgstr ""
   891"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
   892"стойности са „INFO“ (0) и „RFC2833“ (0)"
   893
   894#: ../ekiga.schemas.in.in.h:166
  911895msgid ""
  912896"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"String"
   
  919903"няма да можете да пращате текстови съобщения"
  920904
  921 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:171
   905#: ../ekiga.schemas.in.in.h:167
  922906msgid "UDP port range"
  923907msgstr "Диапазон на портове по UDP"
  924908
  925 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:172
   909#: ../ekiga.schemas.in.in.h:168
  926910msgid "User directory"
  927911msgstr "Регистър с потребители"
  928912
  929 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:173
   913#: ../ekiga.schemas.in.in.h:169
  930914msgid "Version"
  931915msgstr "Версия"
  932916
  933 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:174
   917#: ../ekiga.schemas.in.in.h:170
  934918msgid "Video channel"
  935919msgstr "Видео канал"
  936920
  937 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:175
   921#: ../ekiga.schemas.in.in.h:171
  938922msgid "Video format"
  939923msgstr "Видео формат"
  940924
  941 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:176
   925#: ../ekiga.schemas.in.in.h:172
  942926msgid "Video image"
  943927msgstr "Видео образ"
  944928
  945 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:177
   929#: ../ekiga.schemas.in.in.h:173
  946930msgid "Video input device"
  947931msgstr "Входно видео устройство"
  948932
  949 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:178
   933#: ../ekiga.schemas.in.in.h:174
  950934msgid "Video plugin"
  951935msgstr "Видео приставка"
  952936
  953 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:179
   937#: ../ekiga.schemas.in.in.h:175
  954938msgid "Video preview"
  955939msgstr "Преглед на видеото"
  956940
  957 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:180
   941#: ../ekiga.schemas.in.in.h:176
  958942msgid "Video size"
  959943msgstr "Размер на видео картината"
   
  1009993"Може би някои от настройките Ви няма да бъдат запазени."
  1010994
  1011 #: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-avahi.cpp:284
   995#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-avahi.cpp:285
  1012996msgid "Contacts Near Me"
  1013997msgstr "Контакти, които са близо до мен"
  1014998
  1015 #: ../lib/gui/gmdialog.c:457
   999#. Init the address book
   1000#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-eds.cpp:304 ../src/endpoints/ekiga.cpp:440
   1001msgid "On This Computer"
   1002msgstr "На този компютър"
   1003
   1004#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-eds.cpp:308 ../src/endpoints/ekiga.cpp:440
   1005#: ../src/gui/addressbook.cpp:3033
   1006msgid "Personal"
   1007msgstr "Личен"
   1008
   1009#: ../lib/gui/gmdialog.c:466
  10161010msgid "Do not show this dialog again"
  10171011msgstr "Прозорецът да не се показва отново"
  10181012
  1019 #: ../src/clients/ils.cpp:104 ../src/gui/tools.cpp:173
   1013#: ../src/clients/ils.cpp:105 ../src/gui/tools.cpp:174
  10201014msgid "Invalid parameters"
  10211015msgstr "Невалидни параметри"
  10221016
  1023 #: ../src/clients/ils.cpp:104
   1017#: ../src/clients/ils.cpp:105
  10241018msgid ""
  10251019"Please provide your first name and e-mail in the Personal Data section in "
   
  10291023"се регистрирате в регистъра за потребители"
  10301024
  1031 #: ../src/clients/ils.cpp:143
   1025#: ../src/clients/ils.cpp:145
  10321026msgid "Invalid users directory"
  10331027msgstr "Невалиден регистър с потребители"
  10341028
  1035 #: ../src/clients/ils.cpp:143
   1029#: ../src/clients/ils.cpp:145
  10361030msgid "Operation impossible since there is no users directory specified."
  10371031msgstr "Действието е невъзможно, тъй като няма избран регистър с потребители."
  10381032
  1039 #: ../src/clients/ils.cpp:232
   1033#: ../src/clients/ils.cpp:238
  10401034msgid "Failed to parse XML file"
  10411035msgstr "Неуспех при анализа на файл с XML"
  10421036
  1043 #: ../src/clients/ils.cpp:232
   1037#: ../src/clients/ils.cpp:238
  10441038msgid ""
  10451039"There was an error while parsing the XML file. Please make sure that it is "
   
  10491043"системата Ви."
  10501044
  1051 #: ../src/clients/ils.cpp:243
   1045#: ../src/clients/ils.cpp:249
  10521046msgid "Bad information"
  10531047msgstr "Грешна информация"
  10541048
  1055 #: ../src/clients/ils.cpp:243
   1049#: ../src/clients/ils.cpp:249
  10561050#, c-format
  10571051msgid "Bad LDAP information from XML file: %s."
  10581052msgstr "Грешна информация за LDAP от файла с XML: %s."
  10591053
  1060 #: ../src/clients/ils.cpp:251
   1054#: ../src/clients/ils.cpp:257
  10611055#, c-format
  10621056msgid "ILS registration failed: unable to connect to %s"
  10631057msgstr "Грешка при регистрация по ILS: свързването към %s е невъзможно"
  10641058
  1065 #: ../src/clients/ils.cpp:264
   1059#: ../src/clients/ils.cpp:270
  10661060msgid "ILS registration failed: unable to set time limit on operations"
  10671061msgstr ""
   
  10691063"действията"
  10701064
  1071 #: ../src/clients/ils.cpp:276
   1065#: ../src/clients/ils.cpp:282
  10721066#, c-format
  10731067msgid "ILS registration failed: failed to bind to %s"
  10741068msgstr "Грешка при регистрация по ILS: неуспех при свързването към %s"
  10751069
  1076 #: ../src/clients/ils.cpp:304
   1070#: ../src/clients/ils.cpp:310
  10771071#, c-format
  10781072msgid "Updated information on %s"
  10791073msgstr "Данните за %s са обновени"
  10801074
  1081 #: ../src/clients/ils.cpp:308 ../src/endpoints/accountshandler.cpp:331
  1082 #: ../src/endpoints/sip.cpp:212
   1075#: ../src/clients/ils.cpp:314 ../src/endpoints/accountshandler.cpp:332
   1076#: ../src/endpoints/sip.cpp:227
  10831077#, c-format
  10841078msgid "Unregistered from %s"
  10851079msgstr "Прекъсване на регистрацията към %s"
  10861080
  1087 #: ../src/clients/stun.cpp:103
   1081#: ../src/clients/stun.cpp:104
  10881082#, c-format
  10891083msgid "STUN server set to %s"
  10901084msgstr "Задаване на сървъра за STUN да е %s"
  10911085
  1092 #: ../src/clients/stun.cpp:112
   1086#: ../src/clients/stun.cpp:113
  10931087msgid "Removed STUN server"
  10941088msgstr "Премахнат сървър за STUN"
  10951089
  1096 #: ../src/clients/stun.cpp:141
   1090#: ../src/clients/stun.cpp:142
  10971091#, c-format
  10981092msgid ""
   
  11131107"стена."
  11141108
  1115 #: ../src/clients/stun.cpp:147
   1109#: ../src/clients/stun.cpp:148
  11161110#, c-format
  11171111msgid ""
   
  11261120"локална защитна стена, която да блокира портовете, използвани от Ekiga."
  11271121
  1128 #: ../src/clients/stun.cpp:152
   1122#: ../src/clients/stun.cpp:153
  11291123msgid ""
  11301124"Ekiga detected Symmetric NAT. The most appropriate method, if your router "
   
  11451139"пренасочване."
  11461140
  1147 #: ../src/clients/stun.cpp:156
   1141#: ../src/clients/stun.cpp:157
  11481142#, c-format
  11491143msgid ""
   
  11571151"STUN."
  11581152
  1159 #: ../src/clients/stun.cpp:161
   1153#: ../src/clients/stun.cpp:162
  11601154#, c-format
  11611155msgid ""
   
  12711265msgstr "Грешка при получаване на сървъра на Ekiga от услугата за активиране.\n"
  12721266
  1273 #: ../src/devices/audio.cpp:282
   1267#: ../src/devices/audio.cpp:285
  12741268msgid "Opening device for playing"
  12751269msgstr "Отваряне на устройство за възпроизвеждане"
  12761270
  1277 #: ../src/devices/audio.cpp:284
   1271#: ../src/devices/audio.cpp:287
  12781272msgid "Opening device for recording"
  12791273msgstr "Отваряне на устройство за запис"
  12801274
  1281 #: ../src/devices/audio.cpp:295 ../src/devices/audio.cpp:297
  1282 #: ../src/devices/videoinput.cpp:704
   1275#: ../src/devices/audio.cpp:298 ../src/devices/audio.cpp:300
   1276#: ../src/devices/videoinput.cpp:703
  12831277msgid "Failed to open the device"
  12841278msgstr "Грешка при отваряне устройството"
  12851279
  1286 #: ../src/devices/audio.cpp:295
   1280#: ../src/devices/audio.cpp:298
  12871281#, c-format
  12881282msgid ""
   
  12941288"заето."
  12951289
  1296 #: ../src/devices/audio.cpp:297
   1290#: ../src/devices/audio.cpp:300
  12971291#, c-format
  12981292msgid ""
   
  13031297"звуковите настройки, правата за достъп и дали устройството не е заето."
  13041298
  1305 #: ../src/devices/audio.cpp:313 ../src/devices/audio.cpp:382
   1299#: ../src/devices/audio.cpp:320 ../src/devices/audio.cpp:389
  13061300msgid "Cannot use the audio device"
  13071301msgstr "Звуковото устройство не може да се използва"
  13081302
  1309 #: ../src/devices/audio.cpp:313
   1303#: ../src/devices/audio.cpp:320
  13101304#, c-format
  13111305msgid ""
   
  13161310"данни от него е невъзможно. Проверете звуковите настройки на системата си."
  13171311
  1318 #: ../src/devices/audio.cpp:322
   1312#: ../src/devices/audio.cpp:329
  13191313msgid "Recording your voice"
  13201314msgstr "Записване на гласа Ви"
  13211315
  1322 #: ../src/devices/audio.cpp:361
   1316#: ../src/devices/audio.cpp:368
  13231317msgid "Recording and playing back"
  13241318msgstr "Записване и изпълнение"
  13251319
  1326 #: ../src/devices/audio.cpp:382
   1320#: ../src/devices/audio.cpp:389
  13271321#, c-format
  13281322msgid ""
   
  13331327"се записва с него. Проверете звуковите настройки."
  13341328
  1335 #: ../src/devices/audio.cpp:478 ../src/devices/audio.cpp:479
  1336 #: ../src/devices/videoinput.cpp:310 ../src/devices/videoinput.cpp:581
  1337 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:297 ../src/endpoints/ekiga.cpp:299
  1338 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:301 ../src/endpoints/pcss.cpp:216
  1339 #: ../src/gui/druid.cpp:1784 ../src/gui/druid.cpp:1798
  1340 #: ../src/gui/druid.cpp:1858
   1329#: ../src/devices/audio.cpp:485 ../src/devices/audio.cpp:486
   1330#: ../src/devices/videoinput.cpp:310 ../src/devices/videoinput.cpp:580
   1331#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:298 ../src/endpoints/ekiga.cpp:300
   1332#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:302 ../src/endpoints/pcss.cpp:239
   1333#: ../src/gui/druid.cpp:1840 ../src/gui/druid.cpp:1854
   1334#: ../src/gui/druid.cpp:1914
  13411335msgid "No device found"
  13421336msgstr "Не беше открито устройство"
  13431337
  1344 #: ../src/devices/audio.cpp:497
   1338#: ../src/devices/audio.cpp:504
  13451339#, c-format
  13461340msgid ""
   
  13911385"файловете и дали е зареден правилният драйвер."
  13921386
  1393 #: ../src/devices/videoinput.cpp:372 ../src/devices/videoinput.cpp:682
   1387#: ../src/devices/videoinput.cpp:372 ../src/devices/videoinput.cpp:681
  13941388msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
  13951389msgstr "Видео драйверът Ви не поддържа избрания видео формат."
   
  14231417msgstr "Видео устройството е отворено с видео приставката „Изображение“"
  14241418
  1425 #: ../src/devices/videoinput.cpp:582
   1419#: ../src/devices/videoinput.cpp:581
  14261420msgid "Picture"
  14271421msgstr "Изображение"
  14281422
  1429 #: ../src/devices/videoinput.cpp:594
   1423#: ../src/devices/videoinput.cpp:593
  14301424#, c-format
  14311425msgid ""
   
  14361430"грешката на авторите на видео драйвера."
  14371431
  1438 #: ../src/devices/videoinput.cpp:656
   1432#: ../src/devices/videoinput.cpp:655
  14391433#, c-format
  14401434msgid "Test %d done"
  14411435msgstr "Тест %d завършен"
  14421436
  1443 #: ../src/devices/videoinput.cpp:658
   1437#: ../src/devices/videoinput.cpp:657
  14441438#, c-format
  14451439msgid "Test %d failed"
  14461440msgstr "Тест %d неуспешен"
  14471441
  1448 #: ../src/devices/videoinput.cpp:677
   1442#: ../src/devices/videoinput.cpp:676
  14491443#, c-format
  14501444msgid "Error while opening %s."
  14511445msgstr "Грешка при отваряне на %s."
  14521446
  1453 #: ../src/devices/videoinput.cpp:686
   1447#: ../src/devices/videoinput.cpp:685
  14541448msgid "Could not open the chosen channel with the chosen video format."
  14551449msgstr "Не може да се отвори избрания канал с избрания видео формат"
  14561450
  1457 #: ../src/devices/videoinput.cpp:690
   1451#: ../src/devices/videoinput.cpp:689
  14581452msgid "Your driver doesn't support any of the color formats tried by Ekiga"
  14591453msgstr ""
  14601454"Драйверът Ви не поддържа нито един от цветовите формати пробвани от Ekiga"
  14611455
  1462 #: ../src/devices/videoinput.cpp:694
   1456#: ../src/devices/videoinput.cpp:693
  14631457msgid "Error with the frame rate."
  14641458msgstr "Грешка с кадрите в секунда"
  14651459
  1466 #: ../src/devices/videoinput.cpp:698
   1460#: ../src/devices/videoinput.cpp:697
  14671461msgid "Error with the frame size."
  14681462msgstr "Грешка при големината на прозореца."
  14691463
  14701464#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:186
  1471 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:269
   1465#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:270
  14721466msgid "Registering"
  14731467msgstr "Регистриране"
  14741468
  1475 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:199
   1469#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:200
  14761470#, c-format
  14771471msgid "Registration of %s to %s failed"
  14781472msgstr "Неуспешно регистриране на %s към %s"
  14791473
  1480 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:210
  1481 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:322 ../src/endpoints/sip.cpp:298
  1482 #: ../src/endpoints/sip.cpp:310
   1474#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:211
   1475#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:323 ../src/endpoints/sip.cpp:308
   1476#: ../src/endpoints/sip.cpp:320
  14831477msgid "Registration failed"
  14841478msgstr "Неуспешно регистриране"
  14851479
  1486 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:224
  1487 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:337
   1480#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:225
   1481#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:338
  14881482msgid "Unregistering"
  14891483msgstr "Прекъсване на регистрацията"
  14901484
  1491 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:293
   1485#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:294
  14921486msgid "Gatekeeper registration failed: duplicate alias"
  14931487msgstr "Грешка при регистриране към сървър-портиер: дублиране на псевдоним"
  14941488
  1495 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:297
   1489#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:298
  14961490msgid "Gatekeeper registration failed: bad username/password"
  14971491msgstr ""
  14981492"Регистрацията към сървър-портиер е неуспешна: грешно потребителско име/парола"
  14991493
  1500 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:300
   1494#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:301
  15011495msgid "Gatekeeper registration failed: transport error"
  15021496msgstr "Грешка при регистриране към сървър-портиер: грешка в транспорта"
  15031497
  1504 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:303
  1505 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:308
   1498#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:304
   1499#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:309
  15061500msgid "Gatekeeper registration failed"
  15071501msgstr "Грешка при регистриране към сървър-портиер"
  15081502
  1509 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:311 ../src/endpoints/sip.cpp:201
   1503#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:312 ../src/endpoints/sip.cpp:216
  15101504#, c-format
  15111505msgid "Registered to %s"
  15121506msgstr "Регистриран към %s"
  15131507
  1514 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:321 ../src/endpoints/sip.cpp:207
   1508#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:322 ../src/endpoints/sip.cpp:222
  15151509msgid "Registered"
  15161510msgstr "Регистриран"
  15171511
  1518 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:351 ../src/endpoints/sip.cpp:218
   1512#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:352 ../src/endpoints/sip.cpp:233
  15191513msgid "Unregistered"
  15201514msgstr "Нерегистриран"
  15211515
  1522 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:128
  1523 msgid "Answering incoming call"
  1524 msgstr "Отговаряне на входящо обаждане"
  1525 
  1526 #. Init the address book
  1527 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:446
  1528 msgid "On This Computer"
  1529 msgstr "На този компютър"
  1530 
  1531 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:446
  1532 msgid "Personal"
  1533 msgstr "Личен"
  1534 
  1535 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:475
   1516#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:127
   1517msgid "Answering call..."
   1518msgstr "Отговаряне на обаждане..."
   1519
   1520#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:152
   1521msgid "Disconnecting..."
   1522msgstr "Прекъсване..."
   1523
   1524#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:160
   1525msgid "Hanging up..."
   1526msgstr "Затваряне..."
   1527
   1528#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:165
   1529msgid "Rejecting call..."
   1530msgstr "Отказване на обаждане..."
   1531
   1532#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:170
   1533msgid "Clearing call..."
   1534msgstr "Изчистване на обаждане..."
   1535
   1536#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:470
  15361537#, c-format
  15371538msgid "Started Ekiga %d.%d.%d for user %s"
  15381539msgstr "Заредена е Ekiga %d.%d.%d за потребител %s"
  15391540
  1540 #: ../src/endpoints/manager.cpp:664
   1541#: ../src/endpoints/manager.cpp:661
  15411542#, c-format
  15421543msgid "Forwarding call to %s"
   
  15441545
  15451546#. Update the log and status bar
  1546 #: ../src/endpoints/manager.cpp:818
   1547#: ../src/endpoints/manager.cpp:819
  15471548#, c-format
  15481549msgid "Call from %s"
  15491550msgstr "Обаждане от %s"
  15501551
  1551 #: ../src/endpoints/manager.cpp:832
   1552#: ../src/endpoints/manager.cpp:833
  15521553msgid "Rejecting incoming call"
  15531554msgstr "Отказване на входящо обаждане"
  15541555
  1555 #: ../src/endpoints/manager.cpp:834
   1556#: ../src/endpoints/manager.cpp:835
  15561557#, c-format
  15571558msgid "Rejecting incoming call from %s"
  15581559msgstr "Отказване на входящо обаждане от %s"
  15591560
  1560 #: ../src/endpoints/manager.cpp:840
   1561#: ../src/endpoints/manager.cpp:841
  15611562msgid "Forwarding incoming call"
  15621563msgstr "Прехвърляне на входящо обаждане"
  15631564
  1564 #: ../src/endpoints/manager.cpp:842
   1565#: ../src/endpoints/manager.cpp:843
  15651566#, c-format
  15661567msgid "Forwarding incoming call from %s to %s"
  15671568msgstr "Прехвърляне на входящо обаждане от %s към %s"
  15681569
  1569 #: ../src/endpoints/manager.cpp:848
   1570#: ../src/endpoints/manager.cpp:849
  15701571msgid "Auto-Answering incoming call"
  15711572msgstr "Автоматично отговаряне на входящо обаждане"
  15721573
  1573 #: ../src/endpoints/manager.cpp:849
   1574#: ../src/endpoints/manager.cpp:850
  15741575#, c-format
  15751576msgid "Auto-Answering incoming call from %s"
  15761577msgstr "Автоматично отговаряне на входящо обаждане от %s"
  15771578
  1578 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1003
   1579#: ../src/endpoints/manager.cpp:999
  15791580#, c-format
  15801581msgid "Connected with %s using %s"
  15811582msgstr "Свързан с %s чрез %s"
  15821583
  1583 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1005
   1584#: ../src/endpoints/manager.cpp:1001
  15841585#, c-format
  15851586msgid "Connected with %s"
  15861587msgstr "Свързан с %s"
  15871588
  1588 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1107 ../src/gui/main.cpp:4031
   1589#: ../src/endpoints/manager.cpp:1101 ../src/gui/main.cpp:1565
  15891590msgid "Standby"
  15901591msgstr "Изчакване"
  15911592
  1592 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1166
   1593#: ../src/endpoints/manager.cpp:1167
  15931594msgid "Local user cleared the call"
  15941595msgstr "Локалният потребител изчисти обаждането"
  15951596
  1596 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1169 ../src/endpoints/manager.cpp:1172
   1597#: ../src/endpoints/manager.cpp:1170 ../src/endpoints/manager.cpp:1173
  15971598msgid "Local user rejected the call"
  15981599msgstr "Локалният потребител отказа обаждането"
  15991600
  1600 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1175
   1601#: ../src/endpoints/manager.cpp:1176
  16011602msgid "Remote user cleared the call"
  16021603msgstr "Отдалеченият потребител изчисти обаждането"
  16031604
  1604 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1178
   1605#: ../src/endpoints/manager.cpp:1179
  16051606msgid "Remote user rejected the call"
  16061607msgstr "Отдалеченият потребител отказа обаждането"
  16071608
  1608 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1181
   1609#: ../src/endpoints/manager.cpp:1182
  16091610msgid "Call not answered in the required time"
  16101611msgstr "Не е отговорено навреме на обаждането"
  16111612
  1612 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1184
   1613#: ../src/endpoints/manager.cpp:1185
  16131614msgid "Remote user has stopped calling"
  16141615msgstr "Отдалеченият потребител спря обаждането"
  16151616
  1616 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1187
   1617#: ../src/endpoints/manager.cpp:1188
  16171618msgid "Abnormal call termination"
  16181619msgstr "Необичайно прекъсване на обаждане"
  16191620
  1620 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1190
   1621#: ../src/endpoints/manager.cpp:1191
  16211622msgid "Could not connect to remote host"
  16221623msgstr "Неуспех при свързване с отдалечен хост"
  16231624
  1624 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1193
   1625#: ../src/endpoints/manager.cpp:1194
  16251626msgid "The Gatekeeper cleared the call"
  16261627msgstr "Сървърът-портиер изчисти обаждането"
  16271628
  1628 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1196 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:568
  1629 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:573
   1629#: ../src/endpoints/manager.cpp:1197 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:535
   1630#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:536
  16301631msgid "User not found"
  16311632msgstr "Потребителят не е намерен"
  16321633
  1633 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1199
   1634#: ../src/endpoints/manager.cpp:1200
  16341635msgid "Insufficient bandwidth"
  16351636msgstr "Недостатъчна скорост на връзката"
  16361637
  1637 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1202
   1638#: ../src/endpoints/manager.cpp:1203
  16381639msgid "No common codec"
  16391640msgstr "Няма подходящ кодер"
  16401641
  1641 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1205
   1642#: ../src/endpoints/manager.cpp:1206
  16421643msgid "Call forwarded"
  16431644msgstr "Обаждането е прехвърлено"
  16441645
  1645 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1208
   1646#: ../src/endpoints/manager.cpp:1209
  16461647msgid "Security check failed"
  16471648msgstr "Грешка при проверката на сигурността"
  16481649
  1649 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1211
   1650#: ../src/endpoints/manager.cpp:1212
  16501651msgid "Local user is busy"
  16511652msgstr "Локалният потребител е зает"
  16521653
  1653 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1214 ../src/endpoints/manager.cpp:1220
   1654#: ../src/endpoints/manager.cpp:1215 ../src/endpoints/manager.cpp:1221
  16541655msgid "Congested link to remote party"
  16551656msgstr "Задръстена линия към отсрещната страна"
  16561657
  1657 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1217
   1658#: ../src/endpoints/manager.cpp:1218
  16581659msgid "Remote user is busy"
  16591660msgstr "Отдалеченият потребител е зает"
  16601661
  1661 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1223 ../src/endpoints/manager.cpp:1226
   1662#: ../src/endpoints/manager.cpp:1224
   1663msgid "Remote host is offline"
   1664msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
   1665
   1666#: ../src/endpoints/manager.cpp:1229
  16621667msgid "Remote user is unreachable"
  16631668msgstr "Отдалеченият потребител не е достъпен"
  16641669
  1665 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1229
  1666 msgid "Remote host is offline"
  1667 msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
  1668 
  1669 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1232
  1670 msgid "Remote user is offline"
  1671 msgstr "Отдалеченият потребител не е в мрежата"
  1672 
  1673 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1236
   1670#: ../src/endpoints/manager.cpp:1233
  16741671msgid "Call completed"
  16751672msgstr "Обаждането завърши"
  16761673
  1677 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1588
   1674#: ../src/endpoints/manager.cpp:1604
  16781675msgid "Error while starting the listener for the H.323 protocol"
  16791676msgstr "Портовете, на които да се слуша за H.323, не могат да се отворят"
  16801677
  1681 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1588
   1678#: ../src/endpoints/manager.cpp:1604
  16821679msgid ""
  16831680"You will not be able to receive incoming H.323 calls. Please check that no "
   
  16871684"програма не е заела порта използван от Ekiga."
  16881685
  1689 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1602
   1686#: ../src/endpoints/manager.cpp:1621
  16901687msgid "Error while starting the listener for the SIP protocol"
  16911688msgstr "Портовете, на които да се слуша за SIP, не могат да се отворят"
  16921689
  1693 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1602
   1690#: ../src/endpoints/manager.cpp:1621
  16941691msgid ""
  16951692"You will not be able to receive incoming SIP calls. Please check that no "
   
  16991696"програма не е заела порта използван от Ekiga."
  17001697
  1701 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1768
   1698#: ../src/endpoints/manager.cpp:1868
  17021699#, c-format
  17031700msgid "Opened codec %s for transmission"
  17041701msgstr "Отваряне на кодера %s за предаване"
  17051702
  1706 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1779
   1703#: ../src/endpoints/manager.cpp:1879
  17071704#, c-format
  17081705msgid "Closed codec %s which was opened for transmission"
  17091706msgstr "Затваряне на кодера %s, който беше отворен за предаване"
  17101707
  1711 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1793
   1708#: ../src/endpoints/manager.cpp:1893
  17121709#, c-format
  17131710msgid "Opened codec %s for reception"
  17141711msgstr "Отваряне на кодера %s за приемане"
  17151712
  1716 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1804
   1713#: ../src/endpoints/manager.cpp:1904
  17171714#, c-format
  17181715msgid "Closed codec %s which was opened for reception"
  17191716msgstr "Затваряне на кодера %s, който беше отворен за приемане"
  17201717
  1721 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1949
  1722 #, c-format
  1723 msgid "%.2ld:%.2ld:%.2ld  A:%.2f/%.2f   V:%.2f/%.2f"
  1724 msgstr ""
  1725 "%.2ldч.%.2ldм.%.2ldс.|ср. ск-ст изпр./пол. %.2f/%.2f|ск-ст изпр./пол. %.2f/"
  1726 "%.2f"
  1727 
  1728 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:241
   1718#: ../src/endpoints/manager.cpp:2050
   1719#, c-format
   1720msgid "A:%.2f/%.2f   V:%.2f/%.2f"
   1721msgstr "Ср. ск-ст: %.2f/%.2f  Ск-ст: %.2f/%.2f"
   1722
   1723#: ../src/endpoints/pcss.cpp:264
  17291724#, c-format
  17301725msgid "Opened %s for recording with plugin %s"
  17311726msgstr "%s е отворен за запис с приставката %s"
  17321727
  1733 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:242
   1728#: ../src/endpoints/pcss.cpp:265
  17341729#, c-format
  17351730msgid "Opened %s for playing with plugin %s"
  17361731msgstr "%s е отворен за възпроизвеждане с приставката %s"
  17371732
  1738 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:260
   1733#: ../src/endpoints/pcss.cpp:283
  17391734msgid "Could not open audio channel for audio transmission"
  17401735msgstr "Неуспех при отваряне на аудио канала за аудио предаване"
  17411736
  1742 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:260
   1737#: ../src/endpoints/pcss.cpp:283
  17431738msgid ""
  17441739"An error occured while trying to record from the soundcard for the audio "
   
  17521747"Предаването на глас е изключено."
  17531748
  1754 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:262
   1749#: ../src/endpoints/pcss.cpp:285
  17551750msgid "Could not open audio channel for audio reception"
  17561751msgstr "Звуковият канал не може да бъде отворен за приемане"
  17571752
  1758 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:262
   1753#: ../src/endpoints/pcss.cpp:285
  17591754msgid ""
  17601755"An error occured while trying to play audio to the soundcard for the audio "
   
  17681763"Приемането на глас е изключено."
  17691764
  1770 #: ../src/endpoints/sip.cpp:269
   1765#: ../src/endpoints/sip.cpp:279
  17711766msgid "Bad request"
  17721767msgstr "Лоша заявка"
  17731768
  1774 #: ../src/endpoints/sip.cpp:273
   1769#: ../src/endpoints/sip.cpp:283
  17751770msgid "Payment required"
  17761771msgstr "Изисква се плащане"
  17771772
  1778 #: ../src/endpoints/sip.cpp:278
   1773#: ../src/endpoints/sip.cpp:288
  17791774msgid "Forbidden"
  17801775msgstr "Забранено е"
  17811776
  1782 #: ../src/endpoints/sip.cpp:282
   1777#: ../src/endpoints/sip.cpp:292
  17831778msgid "Timeout"
  17841779msgstr "Изтичане на времето"
  17851780
  1786 #: ../src/endpoints/sip.cpp:286
   1781#: ../src/endpoints/sip.cpp:296
  17871782msgid "Conflict"
  17881783msgstr "Има конфликт"
  17891784
  1790 #: ../src/endpoints/sip.cpp:290
   1785#: ../src/endpoints/sip.cpp:300
  17911786msgid "Temporarily unavailable"
  17921787msgstr "Временно недостъпна услуга"
  17931788
  1794 #: ../src/endpoints/sip.cpp:294
   1789#: ../src/endpoints/sip.cpp:304
  17951790msgid "Not Acceptable"
  17961791msgstr "Не може да се приеме"
  17971792
  1798 #: ../src/endpoints/sip.cpp:303
   1793#: ../src/endpoints/sip.cpp:313
  17991794#, c-format
  18001795msgid "Registration failed: %s"
  18011796msgstr "Неуспешно регистриране: %s"
  18021797
  1803 #: ../src/endpoints/sip.cpp:315
   1798#: ../src/endpoints/sip.cpp:325
  18041799#, c-format
  18051800msgid "Unregistration failed: %s"
  18061801msgstr "Неуспешно прекъсване на регистрацията: %s"
  18071802
  1808 #: ../src/endpoints/sip.cpp:322
   1803#: ../src/endpoints/sip.cpp:332
  18091804msgid "Unregistration failed"
  18101805msgstr "Неуспешно прекъсване на регистрацията"
  18111806
  1812 #: ../src/endpoints/sip.cpp:510
   1807#: ../src/endpoints/sip.cpp:529
  18131808msgid "Error: User not found"
  18141809msgstr "Грешка: Потребителят не е намерен"
  18151810
  1816 #: ../src/endpoints/sip.cpp:514
   1811#: ../src/endpoints/sip.cpp:533
  18171812msgid "Error: User offline"
  18181813msgstr "Грешка: Потребителят не е в мрежата"
  18191814
  1820 #: ../src/endpoints/sip.cpp:519
   1815#: ../src/endpoints/sip.cpp:538
  18211816msgid "Error: Forbidden"
  18221817msgstr "Грешка: Забранено"
  18231818
  1824 #: ../src/endpoints/sip.cpp:523
   1819#: ../src/endpoints/sip.cpp:542
  18251820msgid "Error: Timeout"
  18261821msgstr "Грешка: Изтичане на времето"
  18271822
  1828 #: ../src/endpoints/sip.cpp:527 ../src/gui/chat.cpp:1003
   1823#: ../src/endpoints/sip.cpp:546 ../src/gui/chat.cpp:1031
  18291824msgid "Error: Failed to transmit message"
  18301825msgstr "Грешка: Неуспех при изпращането на съобщение"
  18311826
  1832 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:449
   1827#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:441
  18331828msgid "Invalid URL handler"
  18341829msgstr "Невалидна програма за обработка на адреси-УРЛ"
  18351830
  1836 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:449
   1831#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:441
  18371832msgid ""
  18381833"Please specify a valid URL handler. Currently both h323: and callto: are "
   
  18421837"h323: и callto:."
  18431838
  1844 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:507
   1839#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:469
  18451840#, c-format
  18461841msgid "Calling %s"
  18471842msgstr "Обаждане на %s"
  18481843
  1849 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:510
   1844#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:472
  18501845#, c-format
  18511846msgid "Transferring call to %s"
  18521847msgstr "Прехвърляне на обаждането към %s"
  18531848
  1854 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:579 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:584
   1849#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:541 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:542
  18551850msgid "Failed to call user"
  18561851msgstr "Неуспех при обаждането на потребител"
  18571852
  1858 #: ../src/gui/accounts.cpp:407
   1853#: ../src/gui/accounts.cpp:408
  18591854msgid "Edit the Account Information"
  18601855msgstr "Редактиране данните на регистрацията"
  18611856
  18621857#. Account Name
  1863 #: ../src/gui/accounts.cpp:430
   1858#: ../src/gui/accounts.cpp:431
  18641859msgid "Account Name:"
  18651860msgstr "Име на регистрацията:"
  18661861
  1867 #: ../src/gui/accounts.cpp:442
   1862#: ../src/gui/accounts.cpp:443
  18681863msgid "Protocol:"
  18691864msgstr "Протокол:"
  18701865
  1871 #: ../src/gui/accounts.cpp:463 ../src/gui/accounts.cpp:930
   1866#: ../src/gui/accounts.cpp:464 ../src/gui/accounts.cpp:943
  18721867msgid "Registrar:"
  18731868msgstr "Регистър:"
  18741869
  1875 #: ../src/gui/accounts.cpp:465 ../src/gui/accounts.cpp:937
   1870#: ../src/gui/accounts.cpp:466 ../src/gui/accounts.cpp:950
  18761871msgid "Gatekeeper:"
  18771872msgstr "Сървър-портиер:"
  18781873
  18791874#. User
  1880 #: ../src/gui/accounts.cpp:477
   1875#: ../src/gui/accounts.cpp:478
  18811876msgid "User:"
  18821877msgstr "Потребителско име:"
  18831878
  18841879#. Password
  1885 #: ../src/gui/accounts.cpp:490
   1880#: ../src/gui/accounts.cpp:491
  18861881msgid "Password:"
  18871882msgstr "Парола:"
  18881883
  18891884#. Advanced Options
  1890 #: ../src/gui/accounts.cpp:505
   1885#: ../src/gui/accounts.cpp:506
  18911886msgid "More _Options"
  18921887msgstr "_Допълнителни настройки"
  18931888
  1894 #: ../src/gui/accounts.cpp:517
   1889#: ../src/gui/accounts.cpp:518
  18951890msgid "Authentication Login:"
  18961891msgstr "Влизане за идентификация:"
  18971892
  1898 #: ../src/gui/accounts.cpp:535 ../src/gui/accounts.cpp:931
   1893#: ../src/gui/accounts.cpp:536 ../src/gui/accounts.cpp:944
  18991894msgid "Realm/Domain:"
  19001895msgstr "Област/домейн:"
  19011896
  1902 #: ../src/gui/accounts.cpp:537 ../src/gui/accounts.cpp:938
   1897#: ../src/gui/accounts.cpp:538 ../src/gui/accounts.cpp:951
  19031898msgid "Gatekeeper ID:"
  19041899msgstr "Идентификатор пред сървър-портиер:"
  19051900
  19061901#. Timeout
  1907 #: ../src/gui/accounts.cpp:549
   1902#: ../src/gui/accounts.cpp:550
  19081903msgid "Registration Timeout:"
  19091904msgstr "Времето за регистриране изтече:"
   
  19111906#. SIP
  19121907#. H323
  1913 #: ../src/gui/accounts.cpp:653 ../src/gui/accounts.cpp:655
  1914 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3063 ../src/gui/addressbook.cpp:3541
   1908#: ../src/gui/accounts.cpp:654 ../src/gui/accounts.cpp:656
   1909#: ../src/gui/addressbook.cpp:3105 ../src/gui/addressbook.cpp:3584
  19151910msgid "Missing information"
  19161911msgstr "Липсват данни"
  19171912
  1918 #: ../src/gui/accounts.cpp:653
   1913#: ../src/gui/accounts.cpp:654
  19191914msgid ""
  19201915"Please make sure to provide a valid account name, host name, and user name."
  19211916msgstr "Задайте валидно име на регистрацията, името на хоста и на потребителя."
  19221917
  1923 #: ../src/gui/accounts.cpp:655
   1918#: ../src/gui/accounts.cpp:656
  19241919msgid ""
  19251920"Please make sure to provide a valid account name, host name and registration "
   
  19291924"регистрация."
  19301925
  1931 #: ../src/gui/accounts.cpp:684
   1926#: ../src/gui/accounts.cpp:686
  19321927#, c-format
  19331928msgid "Are you sure you want to delete account %s?"
  19341929msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията %s?"
  19351930
  1936 #: ../src/gui/accounts.cpp:1427
   1931#: ../src/gui/accounts.cpp:1440
  19371932msgid "Account Name"
  19381933msgstr "Име на регистрацията"
  19391934
  1940 #: ../src/gui/accounts.cpp:1428
   1935#: ../src/gui/accounts.cpp:1441
  19411936msgid "Protocol"
  19421937msgstr "Протокол"
  19431938
  1944 #: ../src/gui/accounts.cpp:1437
   1939#: ../src/gui/accounts.cpp:1450
  19451940msgid "Voice Mails"
  19461941msgstr "Гласова поща"
  19471942
  1948 #: ../src/gui/accounts.cpp:1438
   1943#: ../src/gui/accounts.cpp:1451
  19491944msgid "Status"
  19501945msgstr "Състояние"
  19511946
  1952 #: ../src/gui/accounts.cpp:1449
   1947#: ../src/gui/accounts.cpp:1462
  19531948msgid "Accounts"
  19541949msgstr "Регистрации"
  19551950
  1956 #: ../src/gui/accounts.cpp:1485 ../src/gui/preferences.cpp:470
  1957 #: ../src/gui/preferences.cpp:814
   1951#: ../src/gui/accounts.cpp:1498 ../src/gui/preferences.cpp:481
   1952#: ../src/gui/preferences.cpp:824
  19581953msgid "A"
  19591954msgstr "А"
  19601955
  1961 #: ../src/gui/accounts.cpp:1585
   1956#: ../src/gui/accounts.cpp:1598
  19621957msgid "_Default"
  19631958msgstr "_По подразбиране"
  19641959
  1965 #: ../src/gui/addressbook.cpp:816
   1960#: ../src/gui/addressbook.cpp:817
  19661961msgid "Contact collision"
  19671962msgstr "Несъвместимост между контакти"
  19681963
  1969 #: ../src/gui/addressbook.cpp:818
   1964#: ../src/gui/addressbook.cpp:819
  19701965#, c-format
  19711966msgid ""
   
  19831978"<b>Бързо набиране</b>: %s\n"
  19841979
  1985 #: ../src/gui/addressbook.cpp:818 ../src/gui/addressbook.cpp:820
  1986 #: ../src/gui/druid.cpp:1920 ../src/gui/preferences.cpp:923
   1980#: ../src/gui/addressbook.cpp:819 ../src/gui/addressbook.cpp:821
   1981#: ../src/gui/druid.cpp:1976 ../src/gui/preferences.cpp:937
  19871982msgid "None"
  19881983msgstr "Няма"
  19891984
  1990 #: ../src/gui/addressbook.cpp:820
   1985#: ../src/gui/addressbook.cpp:821
  19911986#, c-format
  19921987msgid ""
   
  20092004
  20102005#. Translators: This is "S" as in "Status"
  2011 #: ../src/gui/addressbook.cpp:988
   2006#: ../src/gui/addressbook.cpp:989
  20122007msgid "S"
  20132008msgstr "С"
  20142009
  2015 #: ../src/gui/addressbook.cpp:999 ../src/gui/preferences.cpp:484
   2010#: ../src/gui/addressbook.cpp:1000 ../src/gui/callshistory.cpp:790
   2011#: ../src/gui/preferences.cpp:495
  20162012msgid "Name"
  20172013msgstr "Име"
  20182014
  2019 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1014
   2015#: ../src/gui/addressbook.cpp:1015
  20202016msgid "Comment"
  20212017msgstr "Коментар"
  20222018
  2023 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1029 ../src/gui/callshistory.cpp:745
   2019#: ../src/gui/addressbook.cpp:1030
  20242020msgid "Software"
  20252021msgstr "Софтуер"
  20262022
  2027 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1043
   2023#: ../src/gui/addressbook.cpp:1044
  20282024msgid "VoIP URL"
  20292025msgstr "Адрес за VoIP"
  20302026
  2031 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1059
   2027#: ../src/gui/addressbook.cpp:1060
  20322028msgid "E-Mail"
  20332029msgstr "Е-поща"
  20342030
  2035 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1073
   2031#: ../src/gui/addressbook.cpp:1074
  20362032msgid "Location"
  20372033msgstr "Местонахождение"
  20382034
  2039 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1087
   2035#: ../src/gui/addressbook.cpp:1088
  20402036msgid "Categories"
  20412037msgstr "Категории"
  20422038
  2043 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1100
   2039#: ../src/gui/addressbook.cpp:1101
  20442040msgid "Speed Dial"
  20452041msgstr "Бързо набиране"
  20462042
  2047 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1129
   2043#: ../src/gui/addressbook.cpp:1130
  20482044msgid "Name contains"
  20492045msgstr "Името съдържа"
  20502046
  2051 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1130
   2047#: ../src/gui/addressbook.cpp:1131
  20522048msgid "URL contains"
  20532049msgstr "Адресът-УРЛ съдържа"
  20542050
  2055 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1132
   2051#: ../src/gui/addressbook.cpp:1133
  20562052msgid "Belongs to category"
  20572053msgstr "Принадлежи към категория"
  20582054
  2059 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1134
   2055#: ../src/gui/addressbook.cpp:1135
  20602056msgid "Location contains"
  20612057msgstr "Адресът съдържа"
  20622058
  20632059#. call a contact, usage: general
  2064 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1542 ../src/gui/addressbook.cpp:2543
  2065 #: ../src/gui/callshistory.cpp:285 ../src/gui/chat.cpp:675
   2060#: ../src/gui/addressbook.cpp:1550 ../src/gui/addressbook.cpp:2578
   2061#: ../src/gui/callshistory.cpp:333 ../src/gui/chat.cpp:682
  20662062msgid "C_all Contact"
  20672063msgstr "_Набиране на контакта"
  20682064
  20692065#. copy a contact's URL to clipboard, usage: general
  2070 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1549 ../src/gui/addressbook.cpp:2552
  2071 #: ../src/gui/chat.cpp:670 ../src/gui/chat.cpp:675
   2066#: ../src/gui/addressbook.cpp:1557 ../src/gui/addressbook.cpp:2587
   2067#: ../src/gui/chat.cpp:677 ../src/gui/chat.cpp:682
  20722068msgid "_Copy URL to Clipboard"
  20732069msgstr "_Копиране на адрес-УРЛ в буфера за обмен"
  20742070
  2075 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1555 ../src/gui/addressbook.cpp:2557
   2071#: ../src/gui/addressbook.cpp:1563 ../src/gui/addressbook.cpp:2592
  20762072msgid "_Write e-Mail"
  20772073msgstr "_Писане на е-писмо"
  20782074
  20792075#. add a contact to the local addressbook, usage: remote contacts only
  2080 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1562 ../src/gui/addressbook.cpp:2569
  2081 #: ../src/gui/callshistory.cpp:292 ../src/gui/chat.cpp:675
   2076#: ../src/gui/addressbook.cpp:1570 ../src/gui/addressbook.cpp:2604
   2077#: ../src/gui/callshistory.cpp:340 ../src/gui/chat.cpp:682
  20822078msgid "Add Contact to _Address Book"
  20832079msgstr "Добавяне на контакт към _указателя"
  20842080
  20852081#. send a contact a (SIP!) message, usage: SIP contacts only
  2086 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1569 ../src/gui/addressbook.cpp:2547
   2082#: ../src/gui/addressbook.cpp:1577 ../src/gui/addressbook.cpp:2582
  20872083msgid "_Send Message"
  20882084msgstr "_Изпращане на съобщение"
  20892085
  20902086#. edit a local contact's addressbook entry, usage: local contacts
  2091 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1576 ../src/gui/addressbook.cpp:1701
  2092 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2529
   2087#: ../src/gui/addressbook.cpp:1584 ../src/gui/addressbook.cpp:1721
   2088#: ../src/gui/addressbook.cpp:2564
  20932089msgid "_Properties"
  20942090msgstr "_Настройки"
  20952091
  20962092#. delete a local contact entry, usage: local contacts
  2097 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1583 ../src/gui/addressbook.cpp:1708
  2098 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2524
   2093#: ../src/gui/addressbook.cpp:1591 ../src/gui/addressbook.cpp:1728
   2094#: ../src/gui/addressbook.cpp:2559
  20992095msgid "_Delete"
  21002096msgstr "_Изтриване"
  21012097
  2102 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1590 ../src/gui/addressbook.cpp:2564
   2098#. "new contact" dialog, usage: local context
   2099#: ../src/gui/addressbook.cpp:1598 ../src/gui/addressbook.cpp:2599
  21032100msgid "New _Contact"
  21042101msgstr "Нов _контакт"
  21052102
  2106 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1999
   2103#: ../src/gui/addressbook.cpp:2025
  21072104#, c-format
  21082105msgid "Error while fetching users list from %s"
  21092106msgstr "Грешка при получаване списъка с включените потребители от %s"
  21102107
  2111 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2003
   2108#: ../src/gui/addressbook.cpp:2029
  21122109#, c-format
  21132110msgid "Found %d user in %s"
   
  21162113msgstr[1] "Намерени са %d потребителя в %s"
  21172114
  2118 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2007
   2115#: ../src/gui/addressbook.cpp:2033
  21192116#, c-format
  21202117msgid "Found %d user in %s for a total of %d users"
   
  21232120msgstr[1] "Намерени са %1$d потребителя от общо %3$d потребители в %2$s"
  21242121
  2125 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2486
   2122#: ../src/gui/addressbook.cpp:2521
  21262123msgid "Address Book"
  21272124msgstr "Указател"
  21282125
  2129 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2515
   2126#: ../src/gui/addressbook.cpp:2550
  21302127msgid "_File"
  21312128msgstr "_Файл"
  21322129
  2133 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2517
   2130#: ../src/gui/addressbook.cpp:2552
  21342131msgid "New _Address Book"
  21352132msgstr "Нов _указател"
  21362133
  2137 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2536 ../src/gui/main.cpp:950
   2134#: ../src/gui/addressbook.cpp:2571 ../src/gui/main.cpp:902
  21382135msgid "_Close"
  21392136msgstr "_Затваряне"
  21402137
  2141 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2541
   2138#: ../src/gui/addressbook.cpp:2576
  21422139msgid "C_ontact"
  21432140msgstr "_Контакт"
  21442141
  2145 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2642
   2142#: ../src/gui/addressbook.cpp:2677
  21462143msgid "Remote Contacts"
  21472144msgstr "Отдалечени контакти"
  21482145
  2149 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2650
   2146#: ../src/gui/addressbook.cpp:2685
  21502147msgid "Local Contacts"
  21512148msgstr "Локални контакти"
  21522149
  2153 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2773
   2150#: ../src/gui/addressbook.cpp:2808
  21542151msgid "Edit the Contact Information"
  21552152msgstr "Редактиране данните на контакта"
  21562153
  2157 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2794 ../src/gui/addressbook.cpp:3256
   2154#: ../src/gui/addressbook.cpp:2829 ../src/gui/addressbook.cpp:3299
  21582155msgid "Name:"
  21592156msgstr "Име:"
  21602157
  2161 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2814
   2158#: ../src/gui/addressbook.cpp:2849
  21622159msgid "VoIP URL:"
  21632160msgstr "Адрес за VoIP:"
  21642161
  2165 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2836
   2162#: ../src/gui/addressbook.cpp:2871
  21662163msgid "Email:"
  21672164msgstr "Е-поща:"
  21682165
  2169 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2857
   2166#: ../src/gui/addressbook.cpp:2892
  21702167msgid "Speed Dial:"
  21712168msgstr "Бързо набиране:"
  21722169
  2173 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2879
   2170#: ../src/gui/addressbook.cpp:2914
  21742171msgid "Categories:"
  21752172msgstr "Категории:"
  21762173
  2177 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2904
   2174#: ../src/gui/addressbook.cpp:2939
  21782175msgid "Local Addressbook:"
  21792176msgstr "Локален указател:"
  21802177
  2181 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3063
   2178#: ../src/gui/addressbook.cpp:3105
  21822179msgid ""
  21832180"Please make sure to provide at least a full name or an URL for the contact."
  21842181msgstr "Задайте поне име и адрес-УРЛ за контакта."
  21852182
  2186 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3109
   2183#: ../src/gui/addressbook.cpp:3152
  21872184#, c-format
  21882185msgid "Are you sure you want to delete %s from %s?"
  21892186msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от %s?"
  21902187
  2191 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3235
   2188#: ../src/gui/addressbook.cpp:3278
  21922189msgid "Edit an address book"
  21932190msgstr "Редактиране на указател"
  21942191
  2195 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3236
   2192#: ../src/gui/addressbook.cpp:3279
  21962193msgid "Add an address book"
  21972194msgstr "Добавяне на указател"
  21982195
  2199 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3281
   2196#: ../src/gui/addressbook.cpp:3324
  22002197msgid "Type:"
  22012198msgstr "Вид:"
  22022199
  2203 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3287
   2200#: ../src/gui/addressbook.cpp:3330
  22042201msgid "Local"
  22052202msgstr "Локален"
  22062203
  2207 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3288
   2204#: ../src/gui/addressbook.cpp:3331
  22082205msgid "Remote LDAP"
  22092206msgstr "Отдалечен по LDAP"
  22102207
  2211 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3289
   2208#: ../src/gui/addressbook.cpp:3332
  22122209msgid "Remote ILS"
  22132210msgstr "Отдалечен по ILS"
  22142211
  2215 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3320
   2212#: ../src/gui/addressbook.cpp:3363
  22162213msgid "Hostname:"
  22172214msgstr "Хост:"
  22182215
  2219 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3343
   2216#: ../src/gui/addressbook.cpp:3386
  22202217msgid "Port:"
  22212218msgstr "Порт:"
  22222219
  2223 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3368
   2220#: ../src/gui/addressbook.cpp:3411
  22242221msgid "Base DN:"
  22252222msgstr "Базов DN:"
  22262223
  2227 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3391
   2224#: ../src/gui/addressbook.cpp:3434
  22282225msgid "Search Scope:"
  22292226msgstr "Обхват на търсене:"
  22302227
  2231 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3397
   2228#: ../src/gui/addressbook.cpp:3440
  22322229msgid "Subtree"
  22332230msgstr "Поддърво"
  22342231
  2235 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3398
   2232#: ../src/gui/addressbook.cpp:3441
  22362233msgid "One Level"
  22372234msgstr "Едно ниво"
  22382235
  2239 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3428
   2236#: ../src/gui/addressbook.cpp:3471
  22402237msgid "Search Attribute:"
  22412238msgstr "Атрибут за търсене:"
  22422239
  2243 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3541
   2240#: ../src/gui/addressbook.cpp:3584
  22442241msgid "Please make sure you fill in all required fields."
  22452242msgstr "Попълнете всички задължителни полета."
  22462243
  2247 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3586
   2244#: ../src/gui/addressbook.cpp:3630
  22482245#, c-format
  22492246msgid "Are you sure you want to delete %s and all its contacts?"
   
  22512248"Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата %s и всичките контакти в нея?"
  22522249
  2253 #: ../src/gui/callbacks.cpp:135
   2250#: ../src/gui/callbacks.cpp:136
  22542251msgid "Contributors:"
  22552252msgstr "Допринесли:"
  22562253
  2257 #: ../src/gui/callbacks.cpp:142
   2254#: ../src/gui/callbacks.cpp:143
  22582255msgid "Artwork:"
  22592256msgstr "Дизайн:"
  22602257
  2261 #: ../src/gui/callbacks.cpp:147
   2258#: ../src/gui/callbacks.cpp:149
  22622259msgid "See AUTHORS file for full credits"
  22632260msgstr "За пълния списък погледнете файла AUTHORS"
   
  22652262#. Translators: Please write translator credits here, and
  22662263#. * seperate names with \n
  2267 #: ../src/gui/callbacks.cpp:164
   2264#: ../src/gui/callbacks.cpp:166
  22682265msgid "translator-credits"
  22692266msgstr ""
   
  22792276#. Translators: Please test to see if your translation
  22802277#. * looks OK and fits within the box
  2281 #: ../src/gui/callbacks.cpp:175
   2278#: ../src/gui/callbacks.cpp:177
  22822279msgid ""
  22832280"Ekiga is full-featured SIP and H.323 compatible VoIP, IP-Telephony and "
   
  22902287"поддържащи SIP или H.323."
  22912288
  2292 #: ../src/gui/callshistory.cpp:654
  2293 msgid "Received Calls"
  2294 msgstr "Получени обаждания"
  2295 
  2296 #: ../src/gui/callshistory.cpp:654
  2297 msgid "Placed Calls"
  2298 msgstr "Направени обаждания"
  2299 
  2300 #: ../src/gui/callshistory.cpp:654
  2301 msgid "Missed Calls"
  2302 msgstr "Пропуснати обаждания"
  2303 
  2304 #: ../src/gui/callshistory.cpp:666 ../src/gui/main.cpp:1111
  2305 #: ../src/gui/statusicon.cpp:144
  2306 msgid "Calls History"
  2307 msgstr "История на обажданията"
  2308 
  2309 #: ../src/gui/callshistory.cpp:709
   2289#: ../src/gui/callshistory.cpp:773
   2290msgid "Type"
   2291msgstr "Вид"
   2292
   2293#: ../src/gui/callshistory.cpp:782
  23102294msgid "Date"
  23112295msgstr "Дата"
  23122296
  2313 #: ../src/gui/callshistory.cpp:717
  2314 msgid "Remote User"
  2315 msgstr "Отдалечен потребител"
  2316 
  2317 #: ../src/gui/callshistory.cpp:726
  2318 msgid "Call Duration"
  2319 msgstr "Продължителност на обаждането"
  2320 
  2321 #: ../src/gui/callshistory.cpp:736
  2322 msgid "Call End Reason"
  2323 msgstr "Причина за края на обаждането"
  2324 
  2325 #: ../src/gui/chat.cpp:618
   2297#: ../src/gui/callshistory.cpp:799
   2298msgid "Duration"
   2299msgstr "Продължителност"
   2300
   2301#: ../src/gui/chat.cpp:625
  23262302msgid "Hang _up"
  23272303msgstr "_Затваряне"
  23282304
  2329 #: ../src/gui/chat.cpp:619 ../src/gui/statusicon.cpp:100
   2305#: ../src/gui/chat.cpp:626 ../src/gui/statusicon.cpp:98
  23302306msgid "_Call"
  23312307msgstr "_Набиране"
  23322308
  2333 #: ../src/gui/chat.cpp:620
   2309#: ../src/gui/chat.cpp:627
  23342310msgid "Call this user"
  23352311msgstr "Обаждане на този потребител"
  23362312
  2337 #: ../src/gui/chat.cpp:628
   2313#: ../src/gui/chat.cpp:635
  23382314msgid "_Send"
  23392315msgstr "_Изпращане"
  23402316
  2341 #: ../src/gui/chat.cpp:633
   2317#: ../src/gui/chat.cpp:640
  23422318msgid "Send message"
  23432319msgstr "Изпращане на съобщение"
  23442320
  2345 #: ../src/gui/chat.cpp:670
   2321#: ../src/gui/chat.cpp:677
  23462322msgid "_Open URL"
  23472323msgstr "Отваряне на _адрес-УРЛ"
  23482324
  2349 #: ../src/gui/chat.cpp:698
   2325#: ../src/gui/chat.cpp:705
  23502326msgid "_Copy Equation"
  23512327msgstr "_Копиране на уравнение"
  23522328
  2353 #: ../src/gui/chat.cpp:1335
   2329#: ../src/gui/chat.cpp:1325
   2330msgid "Chat Window"
   2331msgstr "Прозорец за текстови съобщения"
   2332
   2333#: ../src/gui/chat.cpp:1450
  23542334msgid "You"
  23552335msgstr "Вие"
  23562336
  23572337#. Translators: "He says", "You say"
  2358 #: ../src/gui/chat.cpp:1337
   2338#: ../src/gui/chat.cpp:1452
  23592339msgid "says:"
  23602340msgstr "каза"
  23612341
  2362 #: ../src/gui/chat.cpp:1337
   2342#: ../src/gui/chat.cpp:1452
  23632343msgid "say:"
  23642344msgstr "казахте"
  23652345
  2366 #: ../src/gui/chat.cpp:1389
  2367 msgid "Chat Window"
  2368 msgstr "Прозорец за текстови съобщения"
  2369 
  2370 #: ../src/gui/chat.cpp:1461
   2346#: ../src/gui/chat.cpp:1524
  23712347msgid "New Remote User"
  23722348msgstr "Нов отдалечен потребител"
  23732349
  2374 #: ../src/gui/config.cpp:237
   2350#: ../src/gui/config.cpp:225
  23752351msgid "Changing this setting will only affect new calls"
  23762352msgstr "Промяната в тази настройки ще влияе само на нови обаждания"
  23772353
  2378 #: ../src/gui/config.cpp:238
   2354#: ../src/gui/config.cpp:226
  23792355msgid ""
  23802356"Ekiga cannot apply one or more changes to the current call. Your new "
   
  23842360"настройки ще се използват от следващото обаждане."
  23852361
  2386 #: ../src/gui/config.cpp:332
   2362#: ../src/gui/config.cpp:297
  23872363msgid "H.245 Tunneling disabled"
  23882364msgstr "Тунелирането по H.245 е изключено"
  23892365
  2390 #: ../src/gui/config.cpp:333
   2366#: ../src/gui/config.cpp:298
  23912367msgid "H.245 Tunneling enabled"
  23922368msgstr "Тунелирането по H.245 е включено"
  23932369
  2394 #: ../src/gui/config.cpp:365
   2370#: ../src/gui/config.cpp:330
  23952371msgid "Early H.245 disabled"
  23962372msgstr "Ранното тунелиране по H.245 е изключено"
  23972373
  2398 #: ../src/gui/config.cpp:366
   2374#: ../src/gui/config.cpp:331
  23992375msgid "Early H.245 enabled"
  24002376msgstr "Ранното тунелиране по H.245 е включено"
  24012377
  2402 #: ../src/gui/config.cpp:399
   2378#: ../src/gui/config.cpp:364
  24032379msgid "Fast Start disabled"
  24042380msgstr "Бързото набиране е изключено"
  24052381
  2406 #: ../src/gui/config.cpp:400
   2382#: ../src/gui/config.cpp:365
  24072383msgid "Fast Start enabled"
  24082384msgstr "Бързото набиране е включено"
  24092385
  2410 #: ../src/gui/config.cpp:507
   2386#: ../src/gui/config.cpp:472
  24112387msgid "Enabled silence detection"
  24122388msgstr "Откриването на тишина е включено"
  24132389
  2414 #: ../src/gui/config.cpp:513
   2390#: ../src/gui/config.cpp:478
  24152391msgid "Disabled silence detection"
  24162392msgstr "Откриването на тишина е изключено"
  24172393
  2418 #: ../src/gui/config.cpp:572
   2394#: ../src/gui/config.cpp:537
  24192395msgid "Enabled echo cancelation"
  24202396msgstr "Премахването на ехото е включено"
  24212397
  2422 #: ../src/gui/config.cpp:578
   2398#: ../src/gui/config.cpp:543
  24232399msgid "Disabled echo cancelation"
  24242400msgstr "Премахването на ехото е изключено"
  24252401
  2426 #: ../src/gui/druid.cpp:611
   2402#: ../src/gui/druid.cpp:620
  24272403msgid ""
  24282404"This is the Ekiga general configuration assistant. The following steps will "
   
  24382414"меню „Редактиране“ и в него - „Настройки“."
  24392415
  2440 #: ../src/gui/druid.cpp:623
   2416#: ../src/gui/druid.cpp:632
  24412417#, c-format
  24422418msgid "Configuration Assistant - page 1/%d"
  24432419msgstr "Помощник за настройки - страница 1 от %d"
  24442420
  2445 #: ../src/gui/druid.cpp:665
   2421#: ../src/gui/druid.cpp:674
  24462422#, c-format
  24472423msgid "Personal Information - page %d/%d"
   
  24492425
  24502426#. The user fields
  2451 #: ../src/gui/druid.cpp:678
   2427#: ../src/gui/druid.cpp:687
  24522428msgid "Please enter your first name and your surname:"
  24532429msgstr "Въведете името и фамилията си:"
  24542430
  2455 #: ../src/gui/druid.cpp:687
   2431#: ../src/gui/druid.cpp:696
  24562432msgid ""
  24572433"Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
   
  24612437"програми за VoIP и видео конференция."
  24622438
  2463 #: ../src/gui/druid.cpp:733
   2439#: ../src/gui/druid.cpp:742
  24642440#, c-format
  24652441msgid "ekiga.net Account - page %d/%d"
  24662442msgstr "Регистрация в ekiga.net - страница %d от %d"
  24672443
  2468 #: ../src/gui/druid.cpp:744
   2444#: ../src/gui/druid.cpp:753
  24692445msgid "Please enter your username:"
  24702446msgstr "Въведете Вашето потребителско име:"
  24712447
  2472 #: ../src/gui/druid.cpp:752
   2448#: ../src/gui/druid.cpp:761
  24732449msgid "Please enter your password:"
  24742450msgstr "Въведете Вашата парола:"
  24752451
  2476 #: ../src/gui/druid.cpp:763
   2452#: ../src/gui/druid.cpp:772
  24772453msgid ""
  24782454"The username and password are used to login to your existing account at the "
   
  24912467"искате по-късно да попълните детайлите."
  24922468
  2493 #: ../src/gui/druid.cpp:773
   2469#: ../src/gui/druid.cpp:782
  24942470msgid "Get an ekiga.net SIP account"
  24952471msgstr "Регистриране за SIP към ekiga.net"
  24962472
  2497 #: ../src/gui/druid.cpp:783
   2473#: ../src/gui/druid.cpp:792
  24982474msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
  24992475msgstr "Не искам да се регистрирам към безплатната услуга на ekiga.net"
  25002476
  2501 #: ../src/gui/druid.cpp:836
   2477#: ../src/gui/druid.cpp:848
  25022478#, c-format
  25032479msgid "Connection Type - page %d/%d"
   
  25052481
  25062482#. The connection type
  2507 #: ../src/gui/druid.cpp:848
   2483#: ../src/gui/druid.cpp:860
  25082484msgid "Please choose your connection type:"
  25092485msgstr "Изберете вида на Вашата връзка:"
  25102486
  2511 #: ../src/gui/druid.cpp:856
   2487#: ../src/gui/druid.cpp:875
  25122488msgid ""
  25132489"The connection type will permit determining the best quality settings that "
   
  25192495"прозореца за настройки."
  25202496
  2521 #: ../src/gui/druid.cpp:894
   2497#: ../src/gui/druid.cpp:913
  25222498#, c-format
  25232499msgid "NAT Type - page %d/%d"
  25242500msgstr "Вид на NAT - страница %d от %d"
  25252501
  2526 #: ../src/gui/druid.cpp:904
   2502#: ../src/gui/druid.cpp:923
  25272503msgid "Click here to detect your NAT Type:"
  25282504msgstr "Натиснете тук за откриване вида на NAT:"
  25292505
  2530 #: ../src/gui/druid.cpp:908
   2506#: ../src/gui/druid.cpp:927
  25312507msgid "Detect NAT Type"
  25322508msgstr "Откриване вида на NAT"
  25332509
  2534 #: ../src/gui/druid.cpp:912
   2510#: ../src/gui/druid.cpp:931
  25352511msgid ""
  25362512"The NAT type detection will permit to assist you in configuring your NAT "
   
  25402516"през маршрутизатора Ви за NAT."
  25412517
  2542 #: ../src/gui/druid.cpp:957
   2518#: ../src/gui/druid.cpp:976
  25432519#, c-format
  25442520msgid "Audio Manager - page %d/%d"
   
  25462522
  25472523#. The Audio devices
  2548 #: ../src/gui/druid.cpp:969
   2524#: ../src/gui/druid.cpp:988
  25492525msgid "Please choose your audio manager:"
  25502526msgstr "Изберете аудио мениджър:"
  25512527
  2552 #: ../src/gui/druid.cpp:978
   2528#: ../src/gui/druid.cpp:997
  25532529msgid ""
  25542530"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. "
   
  25582534"Ако е налична, вероятно най-добрият избор е WindowsMultimedia."
  25592535
  2560 #: ../src/gui/druid.cpp:980
   2536#: ../src/gui/druid.cpp:999
  25612537msgid ""
  25622538"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. ALSA is "
   
  25662542"Ако е налична, вероятно най-добрият избор е ALSA."
  25672543
  2568 #: ../src/gui/druid.cpp:1020
   2544#: ../src/gui/druid.cpp:1039
  25692545#, c-format
  25702546msgid "Audio Devices - page %d/%d"
   
  25722548
  25732549#. The Audio devices
  2574 #: ../src/gui/druid.cpp:1032
   2550#: ../src/gui/druid.cpp:1051
  25752551msgid "Please choose the audio output device:"
  25762552msgstr "Изберете изходното аудио устройство:"
  25772553
  2578 #: ../src/gui/druid.cpp:1040
   2554#: ../src/gui/druid.cpp:1059
  25792555msgid ""
  25802556"The audio output device is the device managed by the audio manager that will "
   
  25842560"ще се използва за възпроизвеждане на звук."
  25852561
  2586 #: ../src/gui/druid.cpp:1050
   2562#: ../src/gui/druid.cpp:1069
  25872563msgid "Please choose the audio input device:"
  25882564msgstr "Изберете входното аудио устройство:"
  25892565
  2590 #: ../src/gui/druid.cpp:1058
   2566#: ../src/gui/druid.cpp:1077
  25912567msgid ""
  25922568"The audio input device is the device managed by the audio manager that will "
   
  25962572"се използва за записване на гласа Ви."
  25972573
  2598 #: ../src/gui/druid.cpp:1071 ../src/gui/druid.cpp:1205
   2574#: ../src/gui/druid.cpp:1090 ../src/gui/druid.cpp:1224
  25992575msgid "Test Settings"
  26002576msgstr "Изпробване на настройките"
  26012577
  2602 #: ../src/gui/druid.cpp:1115
   2578#: ../src/gui/druid.cpp:1134
  26032579#, c-format
  26042580msgid "Video Manager - page %d/%d"
   
  26062582
  26072583#. The Audio devices
  2608 #: ../src/gui/druid.cpp:1127
   2584#: ../src/gui/druid.cpp:1146
  26092585msgid "Please choose your video manager:"
  26102586msgstr "Изберете видео мениджър:"
  26112587
  2612 #: ../src/gui/druid.cpp:1135
   2588#: ../src/gui/druid.cpp:1154
  26132589msgid ""
  26142590"The video manager is the plugin that will manage your video devices, "
   
  26182594"Ако имате уеб камера, вероятно най-добрият избор е Video4Linux."
  26192595
  2620 #: ../src/gui/druid.cpp:1173
   2596#: ../src/gui/druid.cpp:1192
  26212597#, c-format
  26222598msgid "Video Devices - page %d/%d"
   
  26242600
  26252601#. The Video devices
  2626 #: ../src/gui/druid.cpp:1185
   2602#: ../src/gui/druid.cpp:1204
  26272603msgid "Please choose the video input device:"
  26282604msgstr "Изберете входното видео устройство:"
  26292605
  2630 #: ../src/gui/druid.cpp:1193
   2606#: ../src/gui/druid.cpp:1212
  26312607msgid ""
  26322608"The video input device is the device managed by the video manager that will "
   
  26362612"се използва за заснемане на образа."
  26372613
  2638 #: ../src/gui/druid.cpp:1241
   2614#: ../src/gui/druid.cpp:1260
  26392615#, c-format
  26402616msgid "Configuration complete - page %d/%d"
  26412617msgstr "Настройването на Ekiga приключи - страница %d от %d"
  26422618
  2643 #: ../src/gui/druid.cpp:1635
   2619#: ../src/gui/druid.cpp:1691
  26442620msgid "56k Modem"
  26452621msgstr "56k модем"
  26462622
  2647 #: ../src/gui/druid.cpp:1636
   2623#: ../src/gui/druid.cpp:1698
  26482624msgid "ISDN"
  26492625msgstr "ISDN"
  26502626
  2651 #: ../src/gui/druid.cpp:1637
   2627#: ../src/gui/druid.cpp:1705
  26522628msgid "xDSL/Cable"
  26532629msgstr "xDSL/кабел"
  26542630
  2655 #: ../src/gui/druid.cpp:1638
   2631#: ../src/gui/druid.cpp:1712
  26562632msgid "T1/LAN"
  26572633msgstr "T1/LAN"
  26582634
  2659 #: ../src/gui/druid.cpp:1639
   2635#: ../src/gui/druid.cpp:1719
  26602636msgid "Keep current settings"
  26612637msgstr "Запазване на текущите настройки"
  26622638
  2663 #: ../src/gui/druid.cpp:1920
   2639#: ../src/gui/druid.cpp:1976
  26642640#, c-format
  26652641msgid ""
   
  26952671"Адрес-УРЛ за SIP: %s\n"
  26962672
  2697 #: ../src/gui/druid.cpp:1979
   2673#: ../src/gui/druid.cpp:2031
  26982674msgid "First Time Configuration Assistant"
  26992675msgstr "Помощник за първоначално настройване"
  27002676
  2701 #: ../src/gui/history.cpp:126 ../src/gui/main.cpp:1106
   2677#: ../src/gui/history.cpp:128 ../src/gui/main.cpp:1023
  27022678msgid "General History"
  27032679msgstr "Обща история"
  27042680
  2705 #: ../src/gui/main.cpp:642
   2681#: ../src/gui/main.cpp:669
  27062682msgid "Enter a URL on the left, and click this button to place a call"
  27072683msgstr ""
  27082684"Вляво въведете адрес-УРЛ и натиснете този бутон, за да се свържете към него."
  27092685
  2710 #: ../src/gui/main.cpp:686
   2686#: ../src/gui/main.cpp:716
   2687msgid "New Contact"
   2688msgstr "Нов контакт"
   2689
   2690#: ../src/gui/main.cpp:735
   2691msgid "Find Contact"
   2692msgstr "Търсене на контакт"
   2693
   2694#: ../src/gui/main.cpp:751
  27112695msgid "Open text chat"
  27122696msgstr "Отваряне на прозорец за текстови съобщения"
  27132697
  2714 #: ../src/gui/main.cpp:710
  2715 msgid "Change the view mode"
  2716 msgstr "Промяна на изгледа"
  2717 
  2718 #: ../src/gui/main.cpp:729
  2719 msgid "Open address book"
   2698#: ../src/gui/main.cpp:828 ../src/gui/main.cpp:950
   2699msgid "C_all"
   2700msgstr "_Набиране"
   2701
   2702#: ../src/gui/main.cpp:830
   2703msgid "Ca_ll"
   2704msgstr "_Набиране"
   2705
   2706#: ../src/gui/main.cpp:830 ../src/gui/statusicon.cpp:98
   2707msgid "Place a new call"
   2708msgstr "Ново набиране"
   2709
   2710#: ../src/gui/main.cpp:833 ../src/gui/statusicon.cpp:101
   2711msgid "_Hang up"
   2712msgstr "_Прекъсване"
   2713
   2714#: ../src/gui/main.cpp:834 ../src/gui/statusicon.cpp:102
   2715msgid "Terminate the current call"
   2716msgstr "Прекратяване на текущото обаждане"
   2717
   2718#: ../src/gui/main.cpp:840 ../src/gui/statusicon.cpp:108
   2719msgid "_Available"
   2720msgstr "_Свободен"
   2721
   2722#: ../src/gui/main.cpp:841 ../src/gui/statusicon.cpp:109
   2723msgid "Display a popup to accept the call"
   2724msgstr "Изскачане на прозорец за приемане на обаждането"
   2725
   2726#: ../src/gui/main.cpp:846 ../src/gui/statusicon.cpp:114
   2727msgid "Aut_o Answer"
   2728msgstr "Автоматичн_о отговаряне"
   2729
   2730#: ../src/gui/main.cpp:847 ../src/gui/statusicon.cpp:115
   2731msgid "Auto answer calls"
   2732msgstr "Автоматично отговаряне на обаждания"
   2733
   2734#: ../src/gui/main.cpp:852 ../src/gui/statusicon.cpp:120
   2735msgid "_Do Not Disturb"
   2736msgstr "_Не ме безпокойте"
   2737
   2738#: ../src/gui/main.cpp:853 ../src/gui/statusicon.cpp:121
   2739msgid "Reject calls"
   2740msgstr "Отказване на обаждания"
   2741
   2742#: ../src/gui/main.cpp:858 ../src/gui/statusicon.cpp:126
   2743msgid "_Forward"
   2744msgstr "_Прехвърляне"
   2745
   2746#: ../src/gui/main.cpp:858 ../src/gui/statusicon.cpp:126
   2747msgid "Forward calls"
   2748msgstr "Прехвърляне на обаждания"
   2749
   2750#: ../src/gui/main.cpp:866
   2751msgid "Speed dials"
   2752msgstr "Бързо набиране"
   2753
   2754#: ../src/gui/main.cpp:870 ../src/gui/main.cpp:3167
   2755msgid "_Hold Call"
   2756msgstr "_Задържане на обаждането"
   2757
   2758#: ../src/gui/main.cpp:870 ../src/gui/main.cpp:1661
   2759msgid "Hold the current call"
   2760msgstr "Задържане на текущото обаждане"
   2761
   2762#: ../src/gui/main.cpp:874
   2763msgid "_Transfer Call"
   2764msgstr "_Прехвърляне на обаждане"
   2765
   2766#: ../src/gui/main.cpp:875
   2767msgid "Transfer the current call"
   2768msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
   2769
   2770#: ../src/gui/main.cpp:882 ../src/gui/main.cpp:3206
   2771msgid "Suspend _Audio"
   2772msgstr "Спиране на _звука"
   2773
   2774#: ../src/gui/main.cpp:883
   2775msgid "Suspend or resume the audio transmission"
   2776msgstr "Спиране или продължаване на предаването на аудио"
   2777
   2778#: ../src/gui/main.cpp:887 ../src/gui/main.cpp:3208
   2779msgid "Suspend _Video"
   2780msgstr "Спиране на _видеото"
   2781
   2782#: ../src/gui/main.cpp:888
   2783msgid "Suspend or resume the video transmission"
   2784msgstr "Спиране или продължаване на предаването на видео"
   2785
   2786#: ../src/gui/main.cpp:895
   2787msgid "_Save Current Picture"
   2788msgstr "_Записване на текущата картинка"
   2789
   2790#: ../src/gui/main.cpp:896
   2791msgid "Save a snapshot of the current video"
   2792msgstr "Записване на снимка от текущото видео"
   2793
   2794#: ../src/gui/main.cpp:902
   2795msgid "Close the Ekiga window"
   2796msgstr "Затваряне на прозореца на Ekiga"
   2797
   2798#: ../src/gui/main.cpp:909 ../src/gui/statusicon.cpp:175
   2799msgid "_Quit"
   2800msgstr "_Спиране на програмата"
   2801
   2802#: ../src/gui/main.cpp:909 ../src/gui/statusicon.cpp:176
   2803msgid "Quit Ekiga"
   2804msgstr "Спиране на програмата"
   2805
   2806#: ../src/gui/main.cpp:913
   2807msgid "_Edit"
   2808msgstr "_Редактиране"
   2809
   2810#: ../src/gui/main.cpp:915
   2811msgid "Configuration Druid"
   2812msgstr "Помощник за настройките"
   2813
   2814#: ../src/gui/main.cpp:916
   2815msgid "Run the configuration druid"
   2816msgstr "Пускане на помощника за настройките"
   2817
   2818#: ../src/gui/main.cpp:923
   2819msgid "_Accounts"
   2820msgstr "_Регистрации"
   2821
   2822#: ../src/gui/main.cpp:924
   2823msgid "Edit your accounts"
   2824msgstr "Редактиране на регистрации"
   2825
   2826#: ../src/gui/main.cpp:929 ../src/gui/statusicon.cpp:142
   2827msgid "_Preferences"
   2828msgstr "_Настройки"
   2829
   2830#: ../src/gui/main.cpp:930 ../src/gui/statusicon.cpp:143
   2831msgid "Change your preferences"
   2832msgstr "Промяна на настройките"
   2833
   2834#: ../src/gui/main.cpp:935
   2835msgid "_View"
   2836msgstr "_Изглед"
   2837
   2838#: ../src/gui/main.cpp:937
   2839msgid "Panel"
   2840msgstr "Панел"
   2841
   2842#: ../src/gui/main.cpp:939
   2843msgid "_Dialpad"
   2844msgstr "_Циферблат"
   2845
   2846#: ../src/gui/main.cpp:939
   2847msgid "View the dialpad"
   2848msgstr "Показване на циферблата"
   2849
   2850#: ../src/gui/main.cpp:944
   2851msgid "Calls _History"
   2852msgstr "_История на обажданията"
   2853
   2854#: ../src/gui/main.cpp:945
   2855msgid "View the calls history"
   2856msgstr "Преглед на история на обажданията"
   2857
   2858#: ../src/gui/main.cpp:951
   2859msgid "View the call information"
   2860msgstr "Преглед на историята на обажданията"
   2861
   2862#: ../src/gui/main.cpp:959 ../src/gui/main.cpp:4196
   2863msgid "Local Video"
   2864msgstr "Локално видео"
   2865
   2866#: ../src/gui/main.cpp:960
   2867msgid "Local video image"
   2868msgstr "Локално видео изображение"
   2869
   2870#: ../src/gui/main.cpp:965 ../src/gui/main.cpp:4203
   2871msgid "Remote Video"
   2872msgstr "Отдалечено видео"
   2873
   2874#: ../src/gui/main.cpp:966
   2875msgid "Remote video image"
   2876msgstr "Отдалечено видео изображение"
   2877
   2878#: ../src/gui/main.cpp:971
   2879msgid "Both (Picture-in-Picture)"
   2880msgstr "И двете (локалното е в отдалеченото)"
   2881
   2882#: ../src/gui/main.cpp:972 ../src/gui/main.cpp:979
   2883msgid "Both video images"
   2884msgstr "И двете видео изображения"
   2885
   2886#: ../src/gui/main.cpp:978
   2887msgid "Both (Both in New Windows)"
   2888msgstr "И двете (всяко в нов прозорец)"
   2889
   2890#: ../src/gui/main.cpp:987 ../src/gui/main.cpp:1722 ../src/gui/main.cpp:1747
   2891msgid "Zoom In"
   2892msgstr "Увеличаване"
   2893
   2894#: ../src/gui/main.cpp:987 ../src/gui/main.cpp:1722 ../src/gui/main.cpp:1747
   2895msgid "Zoom in"
   2896msgstr "Увеличаване"
   2897
   2898#: ../src/gui/main.cpp:991 ../src/gui/main.cpp:1726 ../src/gui/main.cpp:1751
   2899msgid "Zoom Out"
   2900msgstr "Намаляване"
   2901
   2902#: ../src/gui/main.cpp:991 ../src/gui/main.cpp:1726 ../src/gui/main.cpp:1751
   2903msgid "Zoom out"
   2904msgstr "Намаляване"
   2905
   2906#: ../src/gui/main.cpp:995 ../src/gui/main.cpp:1730 ../src/gui/main.cpp:1755
   2907msgid "Normal Size"
   2908msgstr "Нормален размер"
   2909
   2910#: ../src/gui/main.cpp:995 ../src/gui/main.cpp:1730 ../src/gui/main.cpp:1755
   2911msgid "Normal size"
   2912msgstr "Нормален размер"
   2913
   2914#: ../src/gui/main.cpp:1001 ../src/gui/main.cpp:1736 ../src/gui/main.cpp:1761
   2915msgid "Fullscreen"
   2916msgstr "На цял екран"
   2917
   2918#: ../src/gui/main.cpp:1007
   2919msgid "_Tools"
   2920msgstr "_Инструменти"
   2921
   2922#: ../src/gui/main.cpp:1009 ../src/gui/statusicon.cpp:134
   2923msgid "Address _Book"
   2924msgstr "_Указател"
   2925
   2926#: ../src/gui/main.cpp:1010 ../src/gui/statusicon.cpp:135
   2927msgid "Open the address book"
  27202928msgstr "Отваряне на указателя"
  27212929
  2722 #: ../src/gui/main.cpp:750
   2930#: ../src/gui/main.cpp:1017
   2931msgid "C_hat Window"
   2932msgstr "_Текстови съобщения"
   2933
   2934#: ../src/gui/main.cpp:1018
   2935msgid "Open the chat window"
   2936msgstr "Показване на прозореца за текстови съобщения"
   2937
   2938#: ../src/gui/main.cpp:1024
   2939msgid "View the operations history"
   2940msgstr "Преглед на историята на действията"
   2941
   2942#: ../src/gui/main.cpp:1031
   2943msgid "PC-To-Phone Account"
   2944msgstr "Регистрация за обаждане „компютър към телефон“"
   2945
   2946#: ../src/gui/main.cpp:1032
   2947msgid "Manage your PC-To-Phone account"
   2948msgstr "Управление на регистрацията Ви за обаждане „компютър към телефон“"
   2949
   2950#: ../src/gui/main.cpp:1037
   2951msgid "_Help"
   2952msgstr "_Помощ"
   2953
   2954#: ../src/gui/main.cpp:1039 ../src/gui/statusicon.cpp:151
   2955#: ../src/gui/statusicon.cpp:162
   2956msgid "_Contents"
   2957msgstr "_Ръководство"
   2958
   2959#: ../src/gui/main.cpp:1040 ../src/gui/statusicon.cpp:152
   2960#: ../src/gui/statusicon.cpp:163
   2961msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
   2962msgstr "Помогнете си като прочетете ръководството на Ekiga"
   2963
   2964#: ../src/gui/main.cpp:1044 ../src/gui/main.cpp:1050
   2965#: ../src/gui/statusicon.cpp:156 ../src/gui/statusicon.cpp:167
   2966msgid "_About"
   2967msgstr "_Относно"
   2968
   2969#: ../src/gui/main.cpp:1045 ../src/gui/main.cpp:1051
   2970#: ../src/gui/statusicon.cpp:157 ../src/gui/statusicon.cpp:168
   2971msgid "View information about Ekiga"
   2972msgstr "Показване на информация за Ekiga"
   2973
   2974#: ../src/gui/main.cpp:1139
   2975msgid "Calls History"
   2976msgstr "История на обажданията"
   2977
   2978#: ../src/gui/main.cpp:1224
   2979msgid "Dialpad"
   2980msgstr "Циферблат"
   2981
   2982#: ../src/gui/main.cpp:1261
   2983msgid "Video Settings"
   2984msgstr "Видео настройки"
   2985
   2986#: ../src/gui/main.cpp:1289
   2987msgid "Adjust brightness"
   2988msgstr "Настройване на яркостта"
   2989
   2990#: ../src/gui/main.cpp:1311
   2991msgid "Adjust whiteness"
   2992msgstr "Настройване на нивото на бялото"
   2993
   2994#: ../src/gui/main.cpp:1333
   2995msgid "Adjust color"
   2996msgstr "Настройване на цветовете"
   2997
   2998#: ../src/gui/main.cpp:1355
   2999msgid "Adjust contrast"
   3000msgstr "Настройване на контраста"
   3001
   3002#: ../src/gui/main.cpp:1408
   3003msgid "Audio Settings"
   3004msgstr "Звукови настройки"
   3005
   3006#: ../src/gui/main.cpp:1596
   3007msgid "Change the volume of your soundcard"
   3008msgstr "Промяна на силата на звука на звуковата карта"
   3009
   3010#: ../src/gui/main.cpp:1619
   3011msgid "Change the color settings of your video device"
   3012msgstr "Промяна на цветовите настройки на видео устройството"
   3013
   3014#: ../src/gui/main.cpp:1640
  27233015msgid "Display images from your camera device"
  27243016msgstr "Показване на изображения от Вашата камера"
  27253017
  2726 #: ../src/gui/main.cpp:773
  2727 msgid ""
  2728 "Audio transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
  2729 "the audio transmission."
  2730 msgstr ""
  2731 "Състояние на предаването на аудио. По време на обаждане натиснете тук, за да "
  2732 "спрете или продължите предаването на звук."
  2733 
  2734 #: ../src/gui/main.cpp:796
  2735 msgid ""
  2736 "Video transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
  2737 "the video transmission."
  2738 msgstr ""
  2739 "Състояние на предаването на видео. По време на обаждане натиснете тук, за да "
  2740 "спрете или да продължите предаването на видео."
  2741 
  2742 #: ../src/gui/main.cpp:876
  2743 msgid "C_all"
  2744 msgstr "_Набиране"
  2745 
  2746 #: ../src/gui/main.cpp:878
  2747 msgid "Ca_ll"
  2748 msgstr "_Набиране"
  2749 
  2750 #: ../src/gui/main.cpp:878 ../src/gui/statusicon.cpp:100
  2751 msgid "Place a new call"
  2752 msgstr "Ново набиране"
  2753 
  2754 #: ../src/gui/main.cpp:881 ../src/gui/statusicon.cpp:103
  2755 msgid "_Hang up"
  2756 msgstr "_Прекъсване"
  2757 
  2758 #: ../src/gui/main.cpp:882 ../src/gui/statusicon.cpp:104
  2759 msgid "Terminate the current call"
  2760 msgstr "Прекратяване на текущото обаждане"
  2761 
  2762 #: ../src/gui/main.cpp:888 ../src/gui/statusicon.cpp:110
  2763 msgid "_Available"
  2764 msgstr "_Свободен"
  2765 
  2766 #: ../src/gui/main.cpp:889 ../src/gui/statusicon.cpp:111
  2767 msgid "Display a popup to accept the call"
  2768 msgstr "Изскачане на прозорец за приемане на обаждането"
  2769 
  2770 #: ../src/gui/main.cpp:894 ../src/gui/statusicon.cpp:116
  2771 msgid "Aut_o Answer"
  2772 msgstr "Автоматичн_о отговаряне"
  2773 
  2774 #: ../src/gui/main.cpp:895 ../src/gui/statusicon.cpp:117
  2775 msgid "Auto answer calls"
  2776 msgstr "Автоматично отговаряне на обаждания"
  2777 
  2778 #: ../src/gui/main.cpp:900 ../src/gui/statusicon.cpp:122
  2779 msgid "_Do Not Disturb"
  2780 msgstr "_Не ме безпокойте"
  2781 
  2782 #: ../src/gui/main.cpp:901 ../src/gui/statusicon.cpp:123
  2783 msgid "Reject calls"
  2784 msgstr "Отказване на обаждания"
  2785 
  2786 #: ../src/gui/main.cpp:906 ../src/gui/statusicon.cpp:128
  2787 msgid "_Forward"
  2788 msgstr "_Прехвърляне"
  2789 
  2790 #: ../src/gui/main.cpp:906 ../src/gui/statusicon.cpp:128
  2791 msgid "Forward calls"
  2792 msgstr "Прехвърляне на обаждания"
  2793 
  2794 #: ../src/gui/main.cpp:914
  2795 msgid "Speed dials"
  2796 msgstr "Бързо набиране"
  2797 
  2798 #: ../src/gui/main.cpp:918 ../src/gui/main.cpp:3041
  2799 msgid "_Hold Call"
  2800 msgstr "_Задържане на обаждането"
  2801 
  2802 #: ../src/gui/main.cpp:918
  2803 msgid "Hold the current call"
  2804 msgstr "Задържане на текущото обаждане"
  2805 
  2806 #: ../src/gui/main.cpp:922
  2807 msgid "_Transfer Call"
  2808 msgstr "_Прехвърляне на обаждане"
  2809 
  2810 #: ../src/gui/main.cpp:923
  2811 msgid "Transfer the current call"
  2812 msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
  2813 
  2814 #: ../src/gui/main.cpp:930 ../src/gui/main.cpp:3075
  2815 msgid "Suspend _Audio"
  2816 msgstr "Спиране на _звука"
  2817 
  2818 #: ../src/gui/main.cpp:931
  2819 msgid "Suspend or resume the audio transmission"
  2820 msgstr "Спиране или продължаване на предаването на аудио"
  2821 
  2822 #: ../src/gui/main.cpp:935 ../src/gui/main.cpp:3077
  2823 msgid "Suspend _Video"
  2824 msgstr "Спиране на _видеото"
  2825 
  2826 #: ../src/gui/main.cpp:936
  2827 msgid "Suspend or resume the video transmission"
  2828 msgstr "Спиране или продължаване на предаването на видео"
  2829 
  2830 #: ../src/gui/main.cpp:943
  2831 msgid "_Save Current Picture"
  2832 msgstr "_Записване на текущата картинка"
  2833 
  2834 #: ../src/gui/main.cpp:944
  2835 msgid "Save a snapshot of the current video"
  2836 msgstr "Записване на снимка от текущото видео"
  2837 
  2838 #: ../src/gui/main.cpp:950
  2839 msgid "Close the Ekiga window"
  2840 msgstr "Затваряне на прозореца на Ekiga"
  2841 
  2842 #: ../src/gui/main.cpp:957 ../src/gui/statusicon.cpp:185
  2843 msgid "_Quit"
  2844 msgstr "_Спиране на програмата"
  2845 
  2846 #: ../src/gui/main.cpp:957 ../src/gui/statusicon.cpp:186
  2847 msgid "Quit Ekiga"
  2848 msgstr "Спиране на програмата"
  2849 
  2850 #: ../src/gui/main.cpp:961
  2851 msgid "_Edit"
  2852 msgstr "_Редактиране"
  2853 
  2854 #: ../src/gui/main.cpp:963
  2855 msgid "Configuration Druid"
  2856 msgstr "Помощник за настройките"
  2857 
  2858 #: ../src/gui/main.cpp:964
  2859 msgid "Run the configuration druid"
  2860 msgstr "Пускане на помощника за настройките"
  2861 
  2862 #: ../src/gui/main.cpp:971
  2863 msgid "_Accounts"
  2864 msgstr "_Регистрации"
  2865 
  2866 #: ../src/gui/main.cpp:972
  2867 msgid "Edit your accounts"
  2868 msgstr "Редактиране на регистрации"
  2869 
  2870 #: ../src/gui/main.cpp:977 ../src/gui/statusicon.cpp:152
  2871 msgid "_Preferences"
  2872 msgstr "_Настройки"
  2873 
  2874 #: ../src/gui/main.cpp:978 ../src/gui/statusicon.cpp:153
  2875 msgid "Change your preferences"
  2876 msgstr "Промяна на настройките"
  2877 
  2878 #: ../src/gui/main.cpp:983
  2879 msgid "_View"
  2880 msgstr "_Изглед"
  2881 
  2882 #: ../src/gui/main.cpp:985
  2883 msgid "View _Mode"
  2884 msgstr "Режим на _изгледа"
  2885 
  2886 #: ../src/gui/main.cpp:987
  2887 msgid "Softp_hone"
  2888 msgstr "_Софтфон"
  2889 
  2890 #: ../src/gui/main.cpp:988
  2891 msgid "Show the softphone view"
  2892 msgstr "Показване на изгледа на софтуерен телефон"
  2893 
  2894 #: ../src/gui/main.cpp:993
  2895 msgid "_Videophone"
  2896 msgstr "_Видеофон"
  2897 
  2898 #: ../src/gui/main.cpp:994
  2899 msgid "Show the videophone view"
  2900 msgstr "Показване на изгледа на видеофон"
  2901 
  2902 #: ../src/gui/main.cpp:999
  2903 msgid "_Full View"
  2904 msgstr "_Пълен изглед"
  2905 
  2906 #: ../src/gui/main.cpp:1000
  2907 msgid "View all components"
  2908 msgstr "Показване на всички компоненти"
  2909 
  2910 #: ../src/gui/main.cpp:1008
  2911 msgid "Control Panel"
  2912 msgstr "Контролен панел"
  2913 
  2914 #: ../src/gui/main.cpp:1010
  2915 msgid "_Dialpad"
  2916 msgstr "_Циферблат"
  2917 
  2918 #: ../src/gui/main.cpp:1010
  2919 msgid "View the dialpad"
  2920 msgstr "Показване на циферблата"
  2921 
  2922 #: ../src/gui/main.cpp:1015
  2923 msgid "_Audio Settings"
  2924 msgstr "_Аудио настройки"
  2925 
  2926 #: ../src/gui/main.cpp:1016
  2927 msgid "View audio settings"
  2928 msgstr "Показване на аудио настройките"
  2929 
  2930 #: ../src/gui/main.cpp:1021
  2931 msgid "_Video Settings"
  2932 msgstr "_Видео настройки"
  2933 
  2934 #: ../src/gui/main.cpp:1022
  2935 msgid "View video settings"
  2936 msgstr "Показване на видео настройките"
  2937 
  2938 #: ../src/gui/main.cpp:1027 ../src/gui/main.cpp:1213
  2939 msgid "Statistics"
  2940 msgstr "Статистики"
  2941 
  2942 #: ../src/gui/main.cpp:1028
  2943 msgid "View audio/video transmission and reception statistics"
  2944 msgstr "Показване на статистика за предаването и приемането на аудио и видео"
  2945 
  2946 #: ../src/gui/main.cpp:1036 ../src/gui/main.cpp:4093
  2947 msgid "Local Video"
  2948 msgstr "Локално видео"
  2949 
  2950 #: ../src/gui/main.cpp:1037
  2951 msgid "Local video image"
  2952 msgstr "Локално видео изображение"
  2953 
  2954 #: ../src/gui/main.cpp:1042 ../src/gui/main.cpp:4100
  2955 msgid "Remote Video"
  2956 msgstr "Отдалечено видео"
  2957 
  2958 #: ../src/gui/main.cpp:1043
  2959 msgid "Remote video image"
  2960 msgstr "Отдалечено видео изображение"
  2961 
  2962 #: ../src/gui/main.cpp:1048
  2963 msgid "Both (Picture-in-Picture)"
  2964 msgstr "И двете (локалното е в отдалеченото)"
  2965 
  2966 #: ../src/gui/main.cpp:1049 ../src/gui/main.cpp:1055 ../src/gui/main.cpp:1062
  2967 msgid "Both video images"
  2968 msgstr "И двете видео изображения"
  2969 
  2970 #: ../src/gui/main.cpp:1054
  2971 msgid "Both (Side-by-Side)"
  2972 msgstr "И двете (едно до друго)"
  2973 
  2974 #: ../src/gui/main.cpp:1061
  2975 msgid "Both (Both in New Windows)"
  2976 msgstr "И двете (всяко в нов прозорец)"
  2977 
  2978 #: ../src/gui/main.cpp:1070 ../src/gui/main.cpp:1554 ../src/gui/main.cpp:1579
  2979 msgid "Zoom In"
  2980 msgstr "Увеличаване"
  2981 
  2982 #: ../src/gui/main.cpp:1070 ../src/gui/main.cpp:1554 ../src/gui/main.cpp:1579
  2983 msgid "Zoom in"
  2984 msgstr "Увеличаване"
  2985 
  2986 #: ../src/gui/main.cpp:1074 ../src/gui/main.cpp:1558 ../src/gui/main.cpp:1583
  2987 msgid "Zoom Out"
  2988 msgstr "Намаляване"
  2989 
  2990 #: ../src/gui/main.cpp:1074 ../src/gui/main.cpp:1558 ../src/gui/main.cpp:1583
  2991 msgid "Zoom out"
  2992 msgstr "Намаляване"
  2993 
  2994 #: ../src/gui/main.cpp:1078 ../src/gui/main.cpp:1562 ../src/gui/main.cpp:1587
  2995 msgid "Normal Size"
  2996 msgstr "Нормален размер"
  2997 
  2998 #: ../src/gui/main.cpp:1078 ../src/gui/main.cpp:1562 ../src/gui/main.cpp:1587
  2999 msgid "Normal size"
  3000 msgstr "Нормален размер"
  3001 
  3002 #: ../src/gui/main.cpp:1084 ../src/gui/main.cpp:1568 ../src/gui/main.cpp:1593
  3003 msgid "Fullscreen"
  3004 msgstr "На цял екран"
  3005 
  3006 #: ../src/gui/main.cpp:1090
  3007 msgid "_Tools"
  3008 msgstr "_Инструменти"
  3009 
  3010 #: ../src/gui/main.cpp:1092 ../src/gui/statusicon.cpp:136
  3011 msgid "Address _Book"
  3012 msgstr "_Указател"
  3013 
  3014 #: ../src/gui/main.cpp:1093 ../src/gui/statusicon.cpp:137
  3015 msgid "Open the address book"
  3016 msgstr "Отваряне на указателя"
  3017 
  3018 #: ../src/gui/main.cpp:1100
  3019 msgid "C_hat Window"
  3020 msgstr "_Текстови съобщения"
  3021 
  3022 #: ../src/gui/main.cpp:1101
  3023 msgid "Open the chat window"
  3024 msgstr "Показване на прозореца за текстови съобщения"
  3025 
  3026 #: ../src/gui/main.cpp:1107
  3027 msgid "View the operations history"
  3028 msgstr "Преглед на историята на действията"
  3029 
  3030 #: ../src/gui/main.cpp:1112 ../src/gui/statusicon.cpp:145
  3031 msgid "View the calls history"
  3032 msgstr "Преглед на история на обажданията"
  3033 
  3034 #: ../src/gui/main.cpp:1119
  3035 msgid "PC-To-Phone Account"
  3036 msgstr "Регистрация за обаждане „компютър към телефон“"
  3037 
  3038 #: ../src/gui/main.cpp:1120
  3039 msgid "Manage your PC-To-Phone account"
  3040 msgstr "Управление на регистрацията Ви за обаждане „компютър към телефон“"
  3041 
  3042 #: ../src/gui/main.cpp:1125
  3043 msgid "_Help"
  3044 msgstr "_Помощ"
  3045 
  3046 #: ../src/gui/main.cpp:1128 ../src/gui/main.cpp:1139
  3047 #: ../src/gui/statusicon.cpp:161 ../src/gui/statusicon.cpp:172
  3048 msgid "_Contents"
  3049 msgstr "_Ръководство"
  3050 
  3051 #: ../src/gui/main.cpp:1129 ../src/gui/main.cpp:1140
  3052 #: ../src/gui/statusicon.cpp:162 ../src/gui/statusicon.cpp:173
  3053 msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
  3054 msgstr "Помогнете си като прочетете ръководството на Ekiga"
  3055 
  3056 #: ../src/gui/main.cpp:1133 ../src/gui/main.cpp:1144
  3057 #: ../src/gui/statusicon.cpp:166 ../src/gui/statusicon.cpp:177
  3058 msgid "_About"
  3059 msgstr "_Относно"
  3060 
  3061 #: ../src/gui/main.cpp:1134 ../src/gui/main.cpp:1145
  3062 #: ../src/gui/statusicon.cpp:167 ../src/gui/statusicon.cpp:178
  3063 msgid "View information about Ekiga"
  3064 msgstr "Показване на информация за Ekiga"
  3065 
  3066 #: ../src/gui/main.cpp:1296
  3067 msgid "Dialpad"
  3068 msgstr "Циферблат"
  3069 
  3070 #: ../src/gui/main.cpp:1349
  3071 msgid "Adjust brightness"
  3072 msgstr "Настройване на яркостта"
  3073 
  3074 #: ../src/gui/main.cpp:1371
  3075 msgid "Adjust whiteness"
  3076 msgstr "Настройване на нивото на бялото"
  3077 
  3078 #: ../src/gui/main.cpp:1393
  3079 msgid "Adjust color"
  3080 msgstr "Настройване на цветовете"
  3081 
  3082 #: ../src/gui/main.cpp:1415
  3083 msgid "Adjust contrast"
  3084 msgstr "Настройване на контраста"
  3085 
  3086 #: ../src/gui/main.cpp:1421
  3087 msgid "Video"
  3088 msgstr "Видео"
  3089 
  3090 #: ../src/gui/main.cpp:1505
  3091 msgid "Audio"
  3092 msgstr "Аудио"
  3093 
  3094 #: ../src/gui/main.cpp:1745
   3018#: ../src/gui/main.cpp:1673
   3019msgid "Call"
   3020msgstr "Набиране"
   3021
   3022#: ../src/gui/main.cpp:1903
  30953023msgid "Notification area not detected"
  30963024msgstr "Зоната за уведомяване не е открита"
  30973025
  3098 #: ../src/gui/main.cpp:1745
   3026#: ../src/gui/main.cpp:1903
  30993027msgid ""
  31003028"The notification area is not present in your panel, so Ekiga cannot start "
   
  31043032"да се стартира скрита."
  31053033
  3106 #: ../src/gui/main.cpp:2058
   3034#: ../src/gui/main.cpp:2230
  31073035#, c-format
  31083036msgid "Sent DTMF %c"
  31093037msgstr "Изпратен е DTMF: %c"
  31103038
  3111 #: ../src/gui/main.cpp:2265 ../src/gui/main.cpp:4183
   3039#: ../src/gui/main.cpp:2436 ../src/gui/main.cpp:4263
  31123040#, c-format
  31133041msgid "Missed calls: %d - Voice Mails: %s"
  31143042msgstr "%d пропуснати обаждания и %s гласови съобщения"
  31153043
  3116 #: ../src/gui/main.cpp:3025
   3044#: ../src/gui/main.cpp:3154
  31173045msgid "_Retrieve Call"
  31183046msgstr "_Приемане на обаждане"
  31193047
  3120 #: ../src/gui/main.cpp:3079
   3048#: ../src/gui/main.cpp:3210
  31213049msgid "Resume _Audio"
  31223050msgstr "Пускане на _звука"
  31233051
  3124 #: ../src/gui/main.cpp:3081
   3052#: ../src/gui/main.cpp:3212
  31253053msgid "Resume _Video"
  31263054msgstr "Пускане на _видеото"
  31273055
  3128 #: ../src/gui/main.cpp:3602
  3129 msgid "Out:"
  3130 msgstr "Изход:"
  3131 
  3132 #: ../src/gui/main.cpp:3605
  3133 msgid "In:"
  3134 msgstr "Вход:"
  3135 
  3136 #: ../src/gui/main.cpp:3629
  3137 msgid "Registered accounts:"
  3138 msgstr "Съществуващи регистрации:"
  3139 
  3140 #: ../src/gui/main.cpp:3759
   3056#: ../src/gui/main.cpp:3788
   3057#, c-format
   3058msgid "Call Duration: %s\n"
   3059msgstr "Продължителност на обаждането: %s\n"
   3060
   3061#: ../src/gui/main.cpp:3901
  31413062msgid "Transfer call to:"
  31423063msgstr "Прехвърляне на обаждане към:"
  31433064
  3144 #: ../src/gui/main.cpp:3760 ../src/gui/main.cpp:3825
   3065#: ../src/gui/main.cpp:3902 ../src/gui/main.cpp:3967
  31453066msgid "Transfer"
  31463067msgstr "Прехвърляне"
  31473068
  3148 #: ../src/gui/main.cpp:3823
   3069#: ../src/gui/main.cpp:3965
  31493070msgid "Reject"
  31503071msgstr "Отказване"
  31513072
  3152 #: ../src/gui/main.cpp:3827
   3073#: ../src/gui/main.cpp:3969
  31533074msgid "Accept"
  31543075msgstr "Приемане"
  31553076
  3156 #: ../src/gui/main.cpp:3834
   3077#: ../src/gui/main.cpp:3976
  31573078msgid "Incoming call from"
  31583079msgstr "Входящо обаждане от"
  31593080
  3160 #: ../src/gui/main.cpp:3847
   3081#: ../src/gui/main.cpp:3989
  31613082msgid "Remote URL:"
  31623083msgstr "Отдалечен адрес-УРЛ:"
  31633084
  3164 #: ../src/gui/main.cpp:3859
   3085#: ../src/gui/main.cpp:4001
  31653086msgid "Remote Application:"
  31663087msgstr "Отдалечена програма:"
  31673088
  31683089#. Add the window icon and title
  3169 #: ../src/gui/main.cpp:3928 ../src/gui/main.cpp:4113
   3090#: ../src/gui/main.cpp:4066 ../src/gui/main.cpp:4175
  31703091msgid "Ekiga"
  31713092msgstr "Ekiga"
  31723093
  3173 #: ../src/gui/main.cpp:4338
   3094#: ../src/gui/main.cpp:4418
  31743095#, c-format
  31753096msgid ""
   
  31843105"Защитен буфер: %d ms"
  31853106
  3186 #: ../src/gui/main.cpp:4450 ../src/gui/main.cpp:4470
  3187 msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 6)"
  3188 msgstr "Показване на съобщенията за грешка в конзолата (нива между 1 и 6)"
  3189 
  3190 #: ../src/gui/main.cpp:4453 ../src/gui/main.cpp:4475
  3191 msgid "Makes Ekiga call the given URL"
  3192 msgstr "Кара Ekiga да набере даденото URL"
  3193 
  31943107#: ../src/gui/main.cpp:4510
  3195 msgid "No usable audio plugin detected"
  3196 msgstr "Не беше открита използваема аудио приставка"
  3197 
  3198 #: ../src/gui/main.cpp:4510
  3199 msgid ""
  3200 "Ekiga didn't find any usable audio plugin. Make sure that your installation "
  3201 "is correct."
  3202 msgstr ""
  3203 "Ekiga не успя да открие използваема аудио приставка. Проверете дали "
  3204 "инсталацията Ви е правилна."
  3205 
  3206 #: ../src/gui/main.cpp:4530
  32073108#, c-format
  32083109msgid ""
   
  32263127"mail.gnome.org)."
  32273128
  3228 #: ../src/gui/main.cpp:4533
   3129#: ../src/gui/main.cpp:4513
  32293130msgid "Gconf key error"
  32303131msgstr "Грешка в ключ на GConf"
   3132
   3133#: ../src/gui/main.cpp:4542
   3134msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 6)"
   3135msgstr "Показване на съобщенията за грешка в конзолата (нива между 1 и 6)"
   3136
   3137#: ../src/gui/main.cpp:4547
   3138msgid "Makes Ekiga call the given URL"
   3139msgstr "Кара Ekiga да набере даденото URL"
   3140
   3141#: ../src/gui/main.cpp:4594
   3142msgid "No usable audio plugin detected"
   3143msgstr "Не беше открита използваема аудио приставка"
   3144
   3145#: ../src/gui/main.cpp:4594
   3146msgid ""
   3147"Ekiga didn't find any usable audio plugin. Make sure that your installation "
   3148"is correct."
   3149msgstr ""
   3150"Ekiga не успя да открие използваема аудио приставка. Проверете дали "
   3151"инсталацията Ви е правилна."
  32313152
  32323153#: ../src/gui/misc.cpp:115
   
  32343155msgstr "Грешка"
  32353156
  3236 #: ../src/gui/preferences.cpp:495
   3157#: ../src/gui/preferences.cpp:506
  32373158msgid "Bandwidth"
  32383159msgstr "Скорост на връзката"
  32393160
  3240 #: ../src/gui/preferences.cpp:505
   3161#: ../src/gui/preferences.cpp:516
  32413162msgid "Clock Rate"
  32423163msgstr "Скорост на часовника"
  32433164
  3244 #: ../src/gui/preferences.cpp:632
   3165#: ../src/gui/preferences.cpp:643
  32453166msgid "Personal Information"
  32463167msgstr "Лични данни"
  32473168
  3248 #: ../src/gui/preferences.cpp:635
   3169#: ../src/gui/preferences.cpp:646
  32493170msgid "_First name:"
  32503171msgstr "_Собствено име:"
  32513172
  3252 #: ../src/gui/preferences.cpp:642
   3173#: ../src/gui/preferences.cpp:653
  32533174msgid "Sur_name:"
  32543175msgstr "_Фамилия:"
  32553176
  3256 #: ../src/gui/preferences.cpp:644
   3177#: ../src/gui/preferences.cpp:655
  32573178msgid "Enter your surname"
  32583179msgstr "Въведете фамилията си"
  32593180
  3260 #: ../src/gui/preferences.cpp:650
   3181#: ../src/gui/preferences.cpp:661
  32613182msgid "E-_mail address:"
  32623183msgstr "Адрес на е-поща:"
  32633184
  3264 #: ../src/gui/preferences.cpp:652
   3185#: ../src/gui/preferences.cpp:663
  32653186msgid "Enter your e-mail address"
  32663187msgstr "Въведете адреса на Вашата е-поща"
  32673188
  3268 #: ../src/gui/preferences.cpp:657
   3189#: ../src/gui/preferences.cpp:668
  32693190msgid "_Comment:"
  32703191msgstr "_Коментар:"
  32713192
  3272 #: ../src/gui/preferences.cpp:659
   3193#: ../src/gui/preferences.cpp:670
  32733194msgid "Enter a comment about yourself"
  32743195msgstr "Въведете коментар за себе си"
  32753196
  3276 #: ../src/gui/preferences.cpp:664
   3197#: ../src/gui/preferences.cpp:675
  32773198msgid "_Location:"
  32783199msgstr "_Местонахождение:"
  32793200
  3280 #: ../src/gui/preferences.cpp:666
   3201#: ../src/gui/preferences.cpp:677
  32813202msgid "Enter your country or city"
  32823203msgstr "Въведете Вашата страна или град"
  32833204
  32843205#. Add the update button
  3285 #: ../src/gui/preferences.cpp:671 ../src/gui/preferences.cpp:956
   3206#: ../src/gui/preferences.cpp:682 ../src/gui/preferences.cpp:970
  32863207msgid "_Apply"
  32873208msgstr "_Прилагане"
  32883209
  3289 #: ../src/gui/preferences.cpp:671
   3210#: ../src/gui/preferences.cpp:682
  32903211msgid ""
  32913212"Click here to update the users directory you are registered to with the new "
   
  32963217"и местонахождение"
  32973218
  3298 #: ../src/gui/preferences.cpp:685
   3219#: ../src/gui/preferences.cpp:696
  32993220msgid "Ekiga GUI"
  33003221msgstr "ГПИ на Ekiga"
  33013222
  3302 #: ../src/gui/preferences.cpp:687
   3223#: ../src/gui/preferences.cpp:698
  33033224msgid "Start _hidden"
  33043225msgstr "Стартиране в _скрито състояние"
  33053226
  3306 #: ../src/gui/preferences.cpp:693
   3227#: ../src/gui/preferences.cpp:704
  33073228msgid "Video Display"
  33083229msgstr "Видео дисплей"
  33093230
  3310 #: ../src/gui/preferences.cpp:695
   3231#: ../src/gui/preferences.cpp:706
  33113232msgid "Place windows displaying video _above other windows"
  33123233msgstr "Поставяне на прозорците за видео над другите прозорци"
  33133234
  3314 #: ../src/gui/preferences.cpp:708
   3235#: ../src/gui/preferences.cpp:719
  33153236msgid "Users Directory"
  33163237msgstr "Регистър на потребителите"
  33173238
  33183239#. Add all the fields
  3319 #: ../src/gui/preferences.cpp:712
   3240#: ../src/gui/preferences.cpp:723
  33203241msgid "Users directory:"
  33213242msgstr "Регистър на потребителите:"
  33223243
  3323 #: ../src/gui/preferences.cpp:712
   3244#: ../src/gui/preferences.cpp:723
  33243245msgid "The users directory server to register with"
  33253246msgstr ""
  33263247"Директориен сървър - регистър с потребители, в която да се регистрирате"
  33273248
  3328 #: ../src/gui/preferences.cpp:714
   3249#: ../src/gui/preferences.cpp:725
  33293250msgid "Enable _registering"
  33303251msgstr "_Включване на регистриране"
  33313252
  3332 #: ../src/gui/preferences.cpp:714
   3253#: ../src/gui/preferences.cpp:725
  33333254msgid "If enabled, register with the selected users directory"
  33343255msgstr "Ако е избрано, се регистрирате в избрания регистър с потребители"
  33353256
  3336 #: ../src/gui/preferences.cpp:716
   3257#: ../src/gui/preferences.cpp:727
  33373258msgid "_Publish my details in the users directory when registering"
  33383259msgstr ""
  33393260"Публикуване на информацията Ви в регистъра за потребители при регистрация"
  33403261
  3341 #: ../src/gui/preferences.cpp:716
   3262#: ../src/gui/preferences.cpp:727
  33423263msgid ""
  33433264"If enabled, your details are shown to people browsing the users directory. "
   
  33503271"да Ви търсят."
  33513272
  3352 #: ../src/gui/preferences.cpp:727
   3273#: ../src/gui/preferences.cpp:738
  33533274msgid "Call Forwarding"
  33543275msgstr "Прехвърляне на обаждания"
  33553276
  3356 #: ../src/gui/preferences.cpp:729
   3277#: ../src/gui/preferences.cpp:740
  33573278msgid "_Always forward calls to the given host"
  33583279msgstr "Обажданията _винаги да се прехвърлят към избрания хост"
  33593280
  3360 #: ../src/gui/preferences.cpp:729
   3281#: ../src/gui/preferences.cpp:740
  33613282msgid ""
  33623283"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  33663287"който е зададен в настройките на протокола."
  33673288
  3368 #: ../src/gui/preferences.cpp:731
   3289#: ../src/gui/preferences.cpp:742
  33693290msgid "Forward calls to the given host if _no answer"
  33703291msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако _няма отговор"
  33713292
  3372 #: ../src/gui/preferences.cpp:731
   3293#: ../src/gui/preferences.cpp:742
  33733294msgid ""
  33743295"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  33783299"хоста, който е зададен в настройките на протокола."
  33793300
  3380 #: ../src/gui/preferences.cpp:733
   3301#: ../src/gui/preferences.cpp:744
  33813302msgid "Forward calls to the given host if _busy"
  33823303msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако е _заето"
  33833304
  3384 #: ../src/gui/preferences.cpp:733
   3305#: ../src/gui/preferences.cpp:744
  33853306msgid ""
  33863307"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  33923313"настройките на протокола."
  33933314
  3394 #: ../src/gui/preferences.cpp:737 ../src/gui/preferences.cpp:1940
   3315#: ../src/gui/preferences.cpp:748 ../src/gui/preferences.cpp:1972
  33953316msgid "Call Options"
  33963317msgstr "Настройки на обажданията"
  33973318
  33983319#. Add all the fields
  3399 #: ../src/gui/preferences.cpp:740
   3320#: ../src/gui/preferences.cpp:751
  34003321msgid "Automatically _clear calls after 30 seconds of inactivity"
  34013322msgstr "_Автоматично изчистване на обажданията след 30 секунди неактивност"
  34023323
  3403 #: ../src/gui/preferences.cpp:742
   3324#: ../src/gui/preferences.cpp:753
  34043325msgid "Timeout to reject or forward unanswered incoming calls (in seconds):"
  3405 msgstr "Време, след което се прекъсват или прехвърлят неприетите обаждания (в секунди):"
  3406 
  3407 #: ../src/gui/preferences.cpp:777
   3326msgstr ""
   3327"Време, след което се прекъсват или прехвърлят неприетите обаждания (в "
   3328"секунди):"
   3329
   3330#: ../src/gui/preferences.cpp:787
  34083331msgid "Ekiga Sound Events"
  34093332msgstr "Звукови събития на Ekiga"
  34103333
  3411 #: ../src/gui/preferences.cpp:826 ../src/gui/preferences.cpp:835
  3412 #: ../src/gui/preferences.cpp:844
   3334#: ../src/gui/preferences.cpp:836 ../src/gui/preferences.cpp:845
   3335#: ../src/gui/preferences.cpp:854
  34133336msgid "Event"
  34143337msgstr "Събитие"
  34153338
  3416 #: ../src/gui/preferences.cpp:856
   3339#: ../src/gui/preferences.cpp:866
  34173340msgid "Choose a sound"
  34183341msgstr "Избор на звук"
  34193342
  3420 #: ../src/gui/preferences.cpp:861
   3343#: ../src/gui/preferences.cpp:872
  34213344msgid "Wavefiles"
  34223345msgstr "Аудио файлове във формат wav"
  34233346
  3424 #: ../src/gui/preferences.cpp:867 ../src/gui/preferences.cpp:886
   3347#: ../src/gui/preferences.cpp:881 ../src/gui/preferences.cpp:900
  34253348msgid "Play"
  34263349msgstr "Изпълнение"
  34273350
  3428 #: ../src/gui/preferences.cpp:900
   3351#: ../src/gui/preferences.cpp:914
  34293352msgid "Alternative Output Device"
  34303353msgstr "Алтернативно изходно устройство"
  34313354
  3432 #: ../src/gui/preferences.cpp:906
   3355#: ../src/gui/preferences.cpp:920
  34333356msgid "Alternative output device:"
  34343357msgstr "Алтернативно изходно устройство:"
  34353358
  3436 #: ../src/gui/preferences.cpp:906
   3359#: ../src/gui/preferences.cpp:920
  34373360msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events"
  34383361msgstr "Избор на алтернативно изходно аудио устройство за звуковите събития"
  34393362
  3440 #: ../src/gui/preferences.cpp:924
   3363#: ../src/gui/preferences.cpp:938
  34413364msgid "STUN"
  34423365msgstr "STUN"
  34433366
  3444 #: ../src/gui/preferences.cpp:925
   3367#: ../src/gui/preferences.cpp:939
  34453368msgid "IP Translation"
  34463369msgstr "Транслиране на IP"
  34473370
  3448 #: ../src/gui/preferences.cpp:938
   3371#: ../src/gui/preferences.cpp:952
  34493372msgid "Network Interface"
  34503373msgstr "Мрежови интерфейс"
  34513374
  3452 #: ../src/gui/preferences.cpp:943
   3375#: ../src/gui/preferences.cpp:957
  34533376msgid "Listen on:"
  34543377msgstr "Слушане за връзка на:"
  34553378
  3456 #: ../src/gui/preferences.cpp:950
   3379#: ../src/gui/preferences.cpp:964
  34573380msgid "NAT Settings"
  34583381msgstr "Настройки на NAT"
  34593382
  3460 #: ../src/gui/preferences.cpp:952
   3383#: ../src/gui/preferences.cpp:966
  34613384msgid "NAT Traversal Method:"
  34623385msgstr "Метод за преминаване през NAT:"
  34633386
  3464 #: ../src/gui/preferences.cpp:954
   3387#: ../src/gui/preferences.cpp:968
  34653388msgid "STUN Se_rver:"
  34663389msgstr "_Сървър за STUN:"
  34673390
  3468 #: ../src/gui/preferences.cpp:954
   3391#: ../src/gui/preferences.cpp:968
  34693392msgid "The STUN server to use for STUN Support."
  34703393msgstr "Сървърът за STUN, който да се ползва."
  34713394
  3472 #: ../src/gui/preferences.cpp:956
   3395#: ../src/gui/preferences.cpp:970
  34733396msgid "Click here to update your NAT settings"
  34743397msgstr "Натиснете тук за обновяване на настройките Ви за NAT"
  34753398
  3476 #: ../src/gui/preferences.cpp:968
   3399#: ../src/gui/preferences.cpp:982
  34773400msgid "String"
  34783401msgstr "Низ"
  34793402
  3480 #: ../src/gui/preferences.cpp:969
   3403#: ../src/gui/preferences.cpp:983
  34813404msgid "Tone"
  34823405msgstr "Тон"
  34833406
  3484 #: ../src/gui/preferences.cpp:970 ../src/gui/preferences.cpp:1020
   3407#: ../src/gui/preferences.cpp:984 ../src/gui/preferences.cpp:1035
  34853408msgid "RFC2833"
  34863409msgstr "RFC2833"
  34873410
  3488 #: ../src/gui/preferences.cpp:971
   3411#: ../src/gui/preferences.cpp:985
  34893412msgid "Q.931"
  34903413msgstr "Q.931"
  34913414
  3492 #: ../src/gui/preferences.cpp:977 ../src/gui/preferences.cpp:1028
   3415#: ../src/gui/preferences.cpp:991 ../src/gui/preferences.cpp:1043
  34933416msgid "Misc Settings"
  34943417msgstr "Разни настройки"
  34953418
  3496 #: ../src/gui/preferences.cpp:979
   3419#: ../src/gui/preferences.cpp:993
  34973420msgid "Default _gateway:"
  34983421msgstr "_Шлюз по подразбиране:"
  34993422
  3500 #: ../src/gui/preferences.cpp:982 ../src/gui/preferences.cpp:1033
   3423#: ../src/gui/preferences.cpp:996 ../src/gui/preferences.cpp:1048
  35013424msgid "Forward _URL:"
  35023425msgstr "_Адрес-УРЛ за прехвърляне:"
  35033426
  3504 #: ../src/gui/preferences.cpp:991
   3427#: ../src/gui/preferences.cpp:1005
  35053428msgid "Advanced Settings"
  35063429msgstr "Допълнителни настройки"
  35073430
  35083431#. The toggles
  3509 #: ../src/gui/preferences.cpp:994
   3432#: ../src/gui/preferences.cpp:1008
  35103433msgid "Enable H.245 _tunneling"
  35113434msgstr "Включване на _тунелиране по H.245"
  35123435
  3513 #: ../src/gui/preferences.cpp:996
   3436#: ../src/gui/preferences.cpp:1010
  35143437msgid "Enable _early H.245"
  35153438msgstr "Включване на _ранния H.245"
  35163439
  3517 #: ../src/gui/preferences.cpp:998
   3440#: ../src/gui/preferences.cpp:1012
  35183441msgid "Enable fast _start procedure"
  35193442msgstr "Включване на процедурата „_Бързо стартиране“"
  35203443
  3521 #: ../src/gui/preferences.cpp:998
   3444#: ../src/gui/preferences.cpp:1012
  35223445msgid ""
  35233446"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
   
  35313454"някои версии на Netmeeting"
  35323455
  3533 #: ../src/gui/preferences.cpp:1004 ../src/gui/preferences.cpp:1041
   3456#: ../src/gui/preferences.cpp:1018 ../src/gui/preferences.cpp:1056
  35343457msgid "DTMF Mode"
  35353458msgstr "Режим за DTMF"
  35363459
  3537 #: ../src/gui/preferences.cpp:1006 ../src/gui/preferences.cpp:1043
   3460#: ../src/gui/preferences.cpp:1020 ../src/gui/preferences.cpp:1058
  35383461msgid "_Send DTMF as:"
  35393462msgstr "_Изпращане на DTMF като:"
  35403463
  3541 #: ../src/gui/preferences.cpp:1006
  3542 msgid ""
  3543 "This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"String"
  3544 "\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) (default is \"String"
  3545 "\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat."
  3546 msgstr ""
  3547 "Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
  3548 "стойности са „String“ (0), „Tone“ (1), „RFC2833“ (2), „Q.931“ (3) (по "
  3549 "подразбиране е „String“ - низ). Ако изберете стойност различна от „String“ - "
  3550 "няма да можете да пращате текстови съобщения."
  3551 
  3552 #: ../src/gui/preferences.cpp:1030
   3464#: ../src/gui/preferences.cpp:1020 ../src/gui/preferences.cpp:1058
   3465msgid "This permits to set the mode for DTMFs sending."
   3466msgstr "Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF."
   3467
   3468#: ../src/gui/preferences.cpp:1034
   3469msgid "INFO"
   3470msgstr "ИНФО"
   3471
   3472#: ../src/gui/preferences.cpp:1045
  35533473msgid "_Outbound Proxy:"
  35543474msgstr "Изходящ _посредник:"
  35553475
  3556 #: ../src/gui/preferences.cpp:1043
  3557 msgid ""
  3558 "This permits to set the mode for DTMFs sending. The value can be \"RFC2833"
  3559 "\" (0) only."
  3560 msgstr ""
  3561 "Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Единствената "
  3562 "валидна стойност е „RFC2833“ (0)."
  3563 
  3564 #: ../src/gui/preferences.cpp:1063
   3476#: ../src/gui/preferences.cpp:1078
  35653477msgid "Audio Plugin"
  35663478msgstr "Аудио приставка"
  35673479
  3568 #: ../src/gui/preferences.cpp:1068
   3480#: ../src/gui/preferences.cpp:1083
  35693481msgid "Audio plugin:"
  35703482msgstr "Аудио приставка:"
  35713483
  3572 #: ../src/gui/preferences.cpp:1068
   3484#: ../src/gui/preferences.cpp:1083
  35733485msgid ""
  35743486"The audio plugin that will be used to detect the devices and manage them."
  35753487msgstr "Аудио приставка за откриване и управление на устройствата."
  35763488
  3577 #: ../src/gui/preferences.cpp:1074 ../src/gui/preferences.cpp:1976
   3489#: ../src/gui/preferences.cpp:1089 ../src/gui/preferences.cpp:2008
  35783490msgid "Audio Devices"
  35793491msgstr "Аудио устройства"
  35803492
  3581 #: ../src/gui/preferences.cpp:1081
   3493#: ../src/gui/preferences.cpp:1096
  35823494msgid "Output device:"
  35833495msgstr "Изходно устройство:"
  35843496
  3585 #: ../src/gui/preferences.cpp:1088 ../src/gui/preferences.cpp:1155
   3497#: ../src/gui/preferences.cpp:1103 ../src/gui/preferences.cpp:1169
  35863498msgid "Input device:"
  35873499msgstr "Входно устройство:"
  35883500
  35893501#. That button will refresh the devices list
  3590 #: ../src/gui/preferences.cpp:1093 ../src/gui/preferences.cpp:1214
   3502#: ../src/gui/preferences.cpp:1108 ../src/gui/preferences.cpp:1235
  35913503msgid "_Detect devices"
  35923504msgstr "_Откриване на устройствата"
  35933505
  3594 #: ../src/gui/preferences.cpp:1093
   3506#: ../src/gui/preferences.cpp:1108
  35953507msgid "Click here to refresh the devices list"
  35963508msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройствата"
  35973509
  3598 #: ../src/gui/preferences.cpp:1119
   3510#: ../src/gui/preferences.cpp:1134
  35993511msgid "Normal"
  36003512msgstr "Нормален"
  36013513
  3602 #: ../src/gui/preferences.cpp:1120
   3514#: ../src/gui/preferences.cpp:1135
  36033515msgid "Large"
  36043516msgstr "Голям"
  36053517
  3606 #: ../src/gui/preferences.cpp:1126
   3518#: ../src/gui/preferences.cpp:1141
  36073519msgid "PAL (Europe)"
  36083520msgstr "PAL (Европа)"
  36093521
  3610 #: ../src/gui/preferences.cpp:1127
   3522#: ../src/gui/preferences.cpp:1142
  36113523msgid "NTSC (America)"
  36123524msgstr "NTSC (Америка)"
  36133525
  3614 #: ../src/gui/preferences.cpp:1128
   3526#: ../src/gui/preferences.cpp:1143
  36153527msgid "SECAM (France)"
  36163528msgstr "SECAM (Франция)"
  36173529
  3618 #: ../src/gui/preferences.cpp:1129
   3530#: ../src/gui/preferences.cpp:1144
  36193531msgid "Auto"
  36203532msgstr "Автоматично"
  36213533
  3622 #: ../src/gui/preferences.cpp:1139
   3534#: ../src/gui/preferences.cpp:1153
  36233535msgid "Video Plugin"
  36243536msgstr "Видео приставка"
  36253537
  3626 #: ../src/gui/preferences.cpp:1143
   3538#: ../src/gui/preferences.cpp:1157
  36273539msgid "Video plugin:"
  36283540msgstr "Видео приставка:"
  36293541
  3630 #: ../src/gui/preferences.cpp:1149 ../src/gui/preferences.cpp:1980
   3542#: ../src/gui/preferences.cpp:1163 ../src/gui/preferences.cpp:2012
  36313543msgid "Video Devices"
  36323544msgstr "Видео устройства"
  36333545
  36343546#. Video Channel
  3635 #: ../src/gui/preferences.cpp:1159
   3547#: ../src/gui/preferences.cpp:1173
  36363548msgid "Channel:"
  36373549msgstr "Канал:"
  36383550
  3639 #: ../src/gui/preferences.cpp:1162
   3551#: ../src/gui/preferences.cpp:1176
  36403552msgid "Size:"
  36413553msgstr "Размер:"
  36423554
  3643 #: ../src/gui/preferences.cpp:1162
   3555#: ../src/gui/preferences.cpp:1176
  36443556msgid ""
  36453557"Select the transmitted video size: Normal (QCIF 176x144) or Large (CIF "
   
  36493561"(CIF 352x288)"
  36503562
  3651 #: ../src/gui/preferences.cpp:1165
   3563#: ../src/gui/preferences.cpp:1179
  36523564msgid "Format:"
  36533565msgstr "Формат:"
  36543566
  36553567#. The file selector button
  3656 #: ../src/gui/preferences.cpp:1168
   3568#: ../src/gui/preferences.cpp:1182
  36573569msgid "Image:"
  36583570msgstr "Изображение:"
  36593571
  3660 #: ../src/gui/preferences.cpp:1170
   3572#: ../src/gui/preferences.cpp:1185
  36613573msgid "Choose a Picture"
  36623574msgstr "Избор на изображение"
  36633575
  3664 #: ../src/gui/preferences.cpp:1173
   3576#: ../src/gui/preferences.cpp:1189
  36653577msgid "Preview"
  36663578msgstr "Преглед"
  36673579
  3668 #: ../src/gui/preferences.cpp:1183
   3580#: ../src/gui/preferences.cpp:1199
  36693581msgid "Images"
  36703582msgstr "Изображения"
  36713583
  3672 #: ../src/gui/preferences.cpp:1214
   3584#: ../src/gui/preferences.cpp:1235
  36733585msgid "Click here to refresh the devices list."
  36743586msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройства."
  36753587
  3676 #: ../src/gui/preferences.cpp:1237
   3588#: ../src/gui/preferences.cpp:1258
  36773589msgid "Available Audio Codecs"
  36783590msgstr "Налични звукови кодери"
  36793591
  3680 #: ../src/gui/preferences.cpp:1252
   3592#: ../src/gui/preferences.cpp:1273
  36813593msgid "Audio Codecs Settings"
  36823594msgstr "Настройки на звуковите кодери"
   
  36843596#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
  36853597#. between X and Y ms
  3686 #: ../src/gui/preferences.cpp:1256
   3598#: ../src/gui/preferences.cpp:1277
  36873599msgid "Automatically adjust _jitter buffer between"
  36883600msgstr "Автоматично настройване на _защитния буфер между"
  36893601
  3690 #: ../src/gui/preferences.cpp:1256
   3602#: ../src/gui/preferences.cpp:1277
  36913603msgid "and"
  36923604msgstr "и"
  36933605
  3694 #: ../src/gui/preferences.cpp:1256
   3606#: ../src/gui/preferences.cpp:1277
  36953607msgid "ms"
  36963608msgstr "ms"
  36973609
  3698 #: ../src/gui/preferences.cpp:1256
   3610#: ../src/gui/preferences.cpp:1277
  36993611msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
  37003612msgstr "Минималният размер на защитния буфер за приемане на звук (в ms)"
  37013613
  3702 #: ../src/gui/preferences.cpp:1256
   3614#: ../src/gui/preferences.cpp:1277
  37033615msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
  37043616msgstr "Максималният размер на защитния буфер за приемане на звук (в ms)"
  37053617
  3706 #: ../src/gui/preferences.cpp:1258
   3618#: ../src/gui/preferences.cpp:1279
  37073619msgid "Enable silence _detection"
  37083620msgstr "_Откриване на тишина"
  37093621
  3710 #: ../src/gui/preferences.cpp:1258
   3622#: ../src/gui/preferences.cpp:1279
  37113623msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it."
  37123624msgstr "Откриване на тишина с кодерите, които поддържат тази възможност."
  37133625
  3714 #: ../src/gui/preferences.cpp:1260
   3626#: ../src/gui/preferences.cpp:1281
  37153627msgid "Enable echo can_celation"
  37163628msgstr "Премахване на _ехото"
  37173629
  3718 #: ../src/gui/preferences.cpp:1260
   3630#: ../src/gui/preferences.cpp:1281
  37193631msgid "If enabled, use echo cancelation."
  37203632msgstr "Автоматично махане на ехото."
  37213633
  3722 #: ../src/gui/preferences.cpp:1273 ../src/gui/preferences.cpp:1929
   3634#: ../src/gui/preferences.cpp:1294 ../src/gui/preferences.cpp:1961
  37233635msgid "General Settings"
  37243636msgstr "Общи настройки"
  37253637
  3726 #: ../src/gui/preferences.cpp:1275
   3638#: ../src/gui/preferences.cpp:1296
  37273639msgid "Enable _video support"
  37283640msgstr "Включване на поддръжката на _видео"
  37293641
  3730 #: ../src/gui/preferences.cpp:1275
   3642#: ../src/gui/preferences.cpp:1296
  37313643msgid "If enabled, allows video during calls."
  37323644msgstr "Ако е включено, видеото е разрешено по време на обаждане."
  37333645
  3734 #: ../src/gui/preferences.cpp:1279
   3646#: ../src/gui/preferences.cpp:1300
  37353647msgid "Bandwidth Control"
  37363648msgstr "Контрол на скоростта на връзката"
  37373649
  3738 #: ../src/gui/preferences.cpp:1281
   3650#: ../src/gui/preferences.cpp:1302
  37393651msgid "Maximum video _bandwidth (in kB/s):"
  37403652msgstr "Максимална широчина на лентата за _видеото (в kB/s):"
  37413653
  3742 #: ../src/gui/preferences.cpp:1281
   3654#: ../src/gui/preferences.cpp:1302
  37433655msgid ""
  37443656"The maximum video bandwidth in kbytes/s. The video quality and the number of "
   
  37513663"ползваната лента до указаната стойност, без да се преминава под минимума."
  37523664
  3753 #: ../src/gui/preferences.cpp:1286
   3665#: ../src/gui/preferences.cpp:1307
  37543666msgid "Advanced Quality Settings"
  37553667msgstr "Допълнителни настройки за качество"
  37563668
  37573669#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
  3758 #: ../src/gui/preferences.cpp:1289
   3670#: ../src/gui/preferences.cpp:1310
  37593671msgid "Frame Rate"
  37603672msgstr "Честота на кадрите"
  37613673
  3762 #: ../src/gui/preferences.cpp:1289
   3674#: ../src/gui/preferences.cpp:1310
  37633675msgid "Picture Quality"
  37643676msgstr "Качество на картината"
  37653677
  3766 #: ../src/gui/preferences.cpp:1289
   3678#: ../src/gui/preferences.cpp:1310
  37673679msgid ""
  37683680"Choose if you want to favour speed or quality for the transmitted video."
   
  37713683"скоростта или качеството?"
  37723684
  3773 #: ../src/gui/preferences.cpp:1870
   3685#: ../src/gui/preferences.cpp:1902
  37743686msgid "Play sound for new voice mails"
  37753687msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
  37763688
  3777 #: ../src/gui/preferences.cpp:1879
   3689#: ../src/gui/preferences.cpp:1911
  37783690msgid "Play sound for new instant messages"
  37793691msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
  37803692
  3781 #: ../src/gui/preferences.cpp:1908
   3693#: ../src/gui/preferences.cpp:1940
  37823694msgid "Ekiga Preferences"
  37833695msgstr "Настройки на Ekiga"
  37843696
  3785 #: ../src/gui/preferences.cpp:1923
   3697#: ../src/gui/preferences.cpp:1955
  37863698msgid "General"
  37873699msgstr "Общи"
  37883700
  3789 #: ../src/gui/preferences.cpp:1924
   3701#: ../src/gui/preferences.cpp:1956
  37903702msgid "Personal Data"
  37913703msgstr "Лични данни"
  37923704
  3793 #: ../src/gui/preferences.cpp:1935
   3705#: ../src/gui/preferences.cpp:1967
  37943706msgid "Directory Settings"
  37953707msgstr "Настройки на регистъра с потребители"
  37963708
  3797 #: ../src/gui/preferences.cpp:1945
   3709#: ../src/gui/preferences.cpp:1977
  37983710msgid "Sound Events"
  37993711msgstr "Звукови събития"
  38003712
  3801 #: ../src/gui/preferences.cpp:1949
   3713#: ../src/gui/preferences.cpp:1981
  38023714msgid "Protocols"
  38033715msgstr "Протоколи"
  38043716
  3805 #: ../src/gui/preferences.cpp:1951
   3717#: ../src/gui/preferences.cpp:1983
  38063718msgid "Network Settings"
  38073719msgstr "Мрежови настройки"
  38083720
  3809 #: ../src/gui/preferences.cpp:1956
   3721#: ../src/gui/preferences.cpp:1988
  38103722msgid "SIP Settings"
  38113723msgstr "Настройки за SIP"
  38123724
  3813 #: ../src/gui/preferences.cpp:1961
   3725#: ../src/gui/preferences.cpp:1993
  38143726msgid "H.323 Settings"
  38153727msgstr "Настройки за H.323"
  38163728
  3817 #: ../src/gui/preferences.cpp:1965
   3729#: ../src/gui/preferences.cpp:1997
  38183730msgid "Codecs"
  38193731msgstr "Кодери"
  38203732
  3821 #: ../src/gui/preferences.cpp:1967
   3733#: ../src/gui/preferences.cpp:1999
  38223734msgid "Audio Codecs"
  38233735msgstr "Звукови кодери"
  38243736
  3825 #: ../src/gui/preferences.cpp:1971
   3737#: ../src/gui/preferences.cpp:2003
  38263738msgid "Video Codecs"
  38273739msgstr "Видео кодери"
  38283740
  3829 #: ../src/gui/preferences.cpp:1975
   3741#: ../src/gui/preferences.cpp:2007
  38303742msgid "Devices"
  38313743msgstr "Устройства"
  38323744
  3833 #: ../src/gui/tools.cpp:173
   3745#: ../src/gui/tools.cpp:174
  38343746msgid ""
  38353747"Please provide your username and password in order to be able to use the PC-"
   
  38393751"обаждане „компютър към телефон“."
  38403752
  3841 #: ../src/gui/tools.cpp:312 ../src/gui/tools.cpp:334
   3753#: ../src/gui/tools.cpp:312 ../src/gui/tools.cpp:331
  38423754msgid "PC-To-Phone Settings"
  38433755msgstr "Настройки на „компютър към телефон“"
  38443756
  38453757#. Introduction label
  3846 #: ../src/gui/tools.cpp:325
   3758#: ../src/gui/tools.cpp:322
  38473759msgid ""
  38483760"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using Ekiga. "
   
  38643776"този прозорец."
  38653777
  3866 #: ../src/gui/tools.cpp:336
   3778#: ../src/gui/tools.cpp:333
  38673779msgid "Account _number:"
  38683780msgstr "_Номер на регистрацията:"
  38693781
  3870 #: ../src/gui/tools.cpp:353
   3782#: ../src/gui/tools.cpp:350
  38713783msgid "_Password:"
  38723784msgstr "_Парола:"
  38733785
  3874 #: ../src/gui/tools.cpp:372
   3786#: ../src/gui/tools.cpp:369
  38753787msgid "Use PC-To-Phone service"
  38763788msgstr "Използване на услугата „компютър към телефон“"
  38773789
  3878 #: ../src/gui/tools.cpp:384
   3790#: ../src/gui/tools.cpp:381
  38793791msgid ""
  38803792"Click on one of the following links to get more information about your "
   
  38853797"регистрация."
  38863798
  3887 #: ../src/gui/tools.cpp:392
   3799#: ../src/gui/tools.cpp:389
  38883800msgid "Get an Ekiga PC-To-Phone account"
  38893801msgstr ""
  38903802"Получаване на регистрация към Ekiga за обаждания „компютър към телефон“"
  38913803
  3892 #: ../src/gui/tools.cpp:406
   3804#: ../src/gui/tools.cpp:403
  38933805msgid "Recharge the account"
  38943806msgstr "Презареждане на регистрация"
  38953807
  3896 #: ../src/gui/tools.cpp:420
   3808#: ../src/gui/tools.cpp:417
  38973809msgid "Consult the balance history"
  38983810msgstr "Справка с баланса"
  38993811
  3900 #: ../src/gui/tools.cpp:434
   3812#: ../src/gui/tools.cpp:431
  39013813msgid "Consult the calls history"
  39023814msgstr "Справка с историята на обажданията"
  3903 
  3904 #~ msgid "_Call user"
  3905 #~ msgstr "_Обаждане"
  3906 
  3907 #~ msgid "SIP Outbound Proxy"
  3908 #~ msgstr "Изходящ посредник за SIP"
 • desktop/gnome-themes.HEAD.bg.po

  r174 r707  
  1111"Project-Id-Version: gnome-themes gnome 2.10\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-09-04 16:20+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-09-04 16:23+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-07-06 14:44+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-07-06 14:44+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  141141msgstr "Пепеляво синьо"
  142142
  143 #: ../desktop-themes/Traditional/index.theme.in.h:1
  144 msgid "Traditional"
  145 msgstr "Традиционна"
  146 
  147 #: ../desktop-themes/Traditional/index.theme.in.h:2
  148 msgid "Traditional hard-edged 3D appearance"
  149 msgstr "Традиционна с остри ръбове и 3D изглед"
  150 
  151143#: ../icon-themes/Flat-Blue/index.theme.in.h:1
  152144msgid "Flat-Blue"
   
  164156msgid "Smokey-Red"
  165157msgstr "Пепеляво червено"
   158
   159#: ../icon-themes/HighContrast-SVG/index.theme.in.h:1
   160msgid "High contrast scalable icons with black borders"
   161msgstr "Висок контраст с мащабируеми икони с черни контури"
   162
   163#: ../icon-themes/HighContrast-SVG/index.theme.in.h:2
   164msgid "HighContrast-SVG"
   165msgstr "Висок контраст - SVG"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.