Changeset 71

Timestamp:
Jul 28, 2005, 1:45:51 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Това съм подал към GNOME CVS. Би трябвало да съм го улучил този път. Възможно е да се подобрява визуално, но ще трябва да се тества на практика. От сега се сещам как ще спорят физици срещу философи как точно се цитира и тям подобни.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.