Changeset 718


Ignore:
Timestamp:
Jul 7, 2006, 1:46:45 PM (16 years ago)
Author:
zbrox
Message:

epiphany (head) i'm afraid of americans edition

 • обновен превод
 • 5 низа са оставени. съдържат думичката "token".
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/epiphany.HEAD.bg.po

  r665 r718  
  1010msgstr ""
  1111"Project-Id-Version: epiphany HEAD\n"
  12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-05-03 10:28+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-05-03 10:25+0300\n"
   12"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-07-07 06:26+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-07-07 13:45+0300\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  21 
  22 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
  23 msgid ""
  24 "A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
  25 "disable_unsafe_protocols is enabled."
  26 msgstr ""
  27 "Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
  28 "стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
  29 
  30 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
  31 msgid "Additional safe protocols"
  32 msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
  33 
  34 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
  35 msgid "Disable JavaScript chrome control"
  36 msgstr "Спиране на контрола на JavaScript върху chrome"
  37 
  38 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
  39 msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
  40 msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху прозорците от chrome"
  41 
  42 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
  43 msgid ""
  44 "Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
  45 "not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
  46 msgstr ""
  47 "Изключване на информацията за предишни посещения, като изключва навигацията "
  48 "„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
  49 "скрива най-често използваните отметки."
  50 
  51 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
  52 msgid "Disable arbitrary URLs"
  53 msgstr "Спиране на произволните адреси"
  54 
  55 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
  56 msgid "Disable bookmark editing"
  57 msgstr "Спиране на редактирането на отметките"
  58 
  59 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
  60 msgid "Disable history"
  61 msgstr "Спиране на историята"
  62 
  63 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
  64 msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
  65 msgstr ""
  66 "Спиране на възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
  67 
  68 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
  69 msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
  70 msgstr ""
  71 "Спиране на възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
  72 
  73 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
  74 msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
  75 msgstr ""
  76 "Спиране на възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
  77 
  78 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
  79 msgid "Disable toolbar editing"
  80 msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
  81 
  82 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
  83 msgid "Disable unsafe protocols"
  84 msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
  85 
  86 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
  87 msgid ""
  88 "Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
  89 "and https."
  90 msgstr ""
  91 "Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
  92 "Безопасните са http и https."
  93 
  94 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
  95 msgid "Epiphany cannot quit"
  96 msgstr "Epiphany не може да бъде спрян"
  97 
  98 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
  99 msgid "Hide menubar by default"
  100 msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
  101 
  102 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
  103 msgid ""
  104 "Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
  105 msgstr ""
  106 "Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
  107 "достигнато чрез натискане на клавиша F10."
  108 
  109 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
  110 msgid "Lock in fullscreen mode"
  111 msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
  112 
  113 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:19
  114 msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
  115 msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
  116 
  117 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:20
  118 msgid "User is not allowed to close Epiphany"
  119 msgstr "Потребителят няма право да спира Epiphany"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
  12021
  12122#: ../data/bme.desktop.in.in.h:1
   
  14445msgid "Web Browser"
  14546msgstr "Интернет браузър"
   47
   48#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
   49msgid ""
   50"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
   51"disable_unsafe_protocols is enabled."
   52msgstr ""
   53"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
   54"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
   55
   56#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
   57msgid "Additional safe protocols"
   58msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
   59
   60#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
   61msgid "Disable JavaScript chrome control"
   62msgstr "Спиране на контрола на JavaScript върху chrome"
   63
   64#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
   65msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
   66msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху прозорците от chrome"
   67
   68#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
   69msgid ""
   70"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
   71"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
   72msgstr ""
   73"Изключване на информацията за предишни посещения, като изключва навигацията "
   74"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
   75"скрива най-често използваните отметки."
   76
   77#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
   78msgid "Disable arbitrary URLs"
   79msgstr "Спиране на произволните адреси"
   80
   81#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
   82msgid "Disable bookmark editing"
   83msgstr "Спиране на редактирането на отметките"
   84
   85#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
   86msgid "Disable history"
   87msgstr "Спиране на историята"
   88
   89#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
   90msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
   91msgstr ""
   92"Спиране на възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
   93
   94#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
   95msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
   96msgstr ""
   97"Спиране на възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
   98
   99#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
   100msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
   101msgstr ""
   102"Спиране на възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
   103
   104#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
   105msgid "Disable toolbar editing"
   106msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
   107
   108#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
   109msgid "Disable unsafe protocols"
   110msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
   111
   112#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
   113msgid ""
   114"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
   115"and https."
   116msgstr ""
   117"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
   118"Безопасните са http и https."
   119
   120#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
   121msgid "Epiphany cannot quit"
   122msgstr "Epiphany не може да бъде спрян"
   123
   124#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
   125msgid "Hide menubar by default"
   126msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
   127
   128#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
   129msgid ""
   130"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
   131msgstr ""
   132"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
   133"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
   134
   135#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
   136msgid "Lock in fullscreen mode"
   137msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
   138
   139#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:19
   140msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
   141msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
   142
   143#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:20
   144msgid "User is not allowed to close Epiphany"
   145msgstr "Потребителят няма право да спира Epiphany"
  146146
  147147#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
   
  544544
  545545#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
  546 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1040
   546#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:916
  547547msgid "Organization:"
  548548msgstr "Организация:"
   
  678678msgstr "За _език:"
  679679
  680 #: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21 ../src/prefs-dialog.c:1315
   680#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21 ../src/prefs-dialog.c:1307
  681681msgid "Language"
  682682msgstr "Език"
   
  868868msgstr "Остават"
  869869
  870 #: ../embed/ephy-embed-shell.c:246
   870#: ../embed/ephy-embed-shell.c:260
  871871msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
  872872msgstr ""
   
  12691269msgstr "Локални файлове"
  12701270
  1271 #: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:178
  1272 #: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:408
   1271#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:147
   1272#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:406
  12731273msgid "Save"
  12741274msgstr "Запазване"
   
  12761276#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  12771277#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  1278 #: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:299
   1278#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:260
  12791279msgid "File Type:|Unknown"
  12801280msgstr "Непознат"
  12811281
  1282 #: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:334
   1282#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:276
  12831283msgid "Download this potentially unsafe file?"
  12841284msgstr "Да бъде ли изтеглен потенциално опасния файл?"
   
  12861286#. translators: First %s is the file type description,
  12871287#. Second %s is the file name
  1288 #: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:340
   1288#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:282
  12891289#, c-format
  12901290msgid ""
   
  12991299"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
  13001300
  1301 #: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:350
   1301#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:292
  13021302msgid "Open this file?"
  13031303msgstr "Отваряне на този файл?"
   
  13061306#. Second %s is the file name,
  13071307#. Third %s is the application used to open the file
  1308 #: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:357
   1308#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:299
  13091309#, c-format
  13101310msgid ""
   
  13171317"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
  13181318
  1319 #: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:365
   1319#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:307
  13201320msgid "Download this file?"
  13211321msgstr "Изтегляне на този файл?"
   
  13231323#. translators: First %s is the file type description,
  13241324#. Second %s is the file name
  1325 #: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:371
   1325#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:313
  13261326#, c-format
  13271327msgid ""
   
  13351335"го изтеглите."
  13361336
  1337 #: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:376
   1337#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:318
  13381338msgid "_Save As..."
  13391339msgstr "Запазване _като..."
  13401340
  13411341#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
  1342 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:207
   1342#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:213
  13431343#, c-format
  13441344msgid "“%s” Protocol is not Supported"
   
  13461346
  13471347#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
  1348 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:209
   1348#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:215
  13491349#, c-format
  13501350msgid "“%s” protocol is not supported."
   
  13521352
  13531353#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
  1354 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:211
   1354#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:217
  13551355msgid ""
  13561356"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
   
  13591359
  13601360#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
  1361 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:220
   1361#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:226
  13621362#, c-format
  13631363msgid "File “%s” not Found"
   
  13651365
  13661366#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
  1367 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:222
   1367#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:228
  13681368#, c-format
  13691369msgid "File “%s” not found."
  13701370msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
  13711371
  1372 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:223
   1372#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:229
  13731373msgid "Check the location of the file and try again."
  13741374msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
  13751375
  13761376#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
  1377 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:231
   1377#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:237
  13781378#, c-format
  13791379msgid "“%s” Could not be Found"
   
  13811381
  13821382#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
  1383 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
   1383#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:240
  13841384#, c-format
  13851385msgid "“%s” could not be found."
  13861386msgstr "„%s” не може да бъде намерен."
  13871387
  1388 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:236
   1388#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:242
  13891389msgid ""
  13901390"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
   
  13931393"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
  13941394
  1395 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:238
   1395#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:244
  13961396msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
  13971397msgstr ""
  13981398"Ако тази страница е съществувала, то Вие сте намерили архивирана версия:"
  13991399
  1400 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
   1400#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
  14011401#, c-format
  14021402msgid "“%s” Refused the Connection"
  14031403msgstr "„%s” отказа свързване"
  14041404
  1405 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:251
   1405#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:257
  14061406#, c-format
  14071407msgid "“%s” refused the connection."
  14081408msgstr "„%s” отказа свързване."
  14091409
  1410 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:260
   1410#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:266
  14111411msgid "Likely causes of the problem are"
  14121412msgstr "Вероятни причини за проблема са"
  14131413
  1414 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:270
   1414#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:276
  14151415#, c-format
  14161416msgid ""
   
  14241424"номерът на порта %d е грешен.</li></ul>"
  14251425
  1426 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:281
   1426#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:287
  14271427#, c-format
  14281428msgid ""
   
  14331433"грешен.</li></ul>"
  14341434
  1435 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:290
   1435#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:296
  14361436msgid ""
  14371437"<ul><li>some service isn't started, or</li><li>you got the port number wrong."
   
  14411441"li></ul>"
  14421442
  1443 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:298
  1444 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:316
  1445 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:335
  1446 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:392
  1447 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:423
   1443#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:304
   1444#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:322
   1445#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:341
   1446#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:398
   1447#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:429
  14481448msgid ""
  14491449"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
   
  14531453"отново по-късно."
  14541454
  1455 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:300
  1456 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:318
  1457 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:337
  1458 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:359
  1459 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:394
  1460 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:425
   1455#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:306
   1456#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:324
   1457#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:343
   1458#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:365
   1459#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:400
   1460#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:431
  14611461msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
  14621462msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от Вас страница:"
  14631463
  1464 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:310
   1464#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:316
  14651465#, c-format
  14661466msgid "“%s” Interrupted the Connection"
  14671467msgstr "„%s” прекъсна връзката."
  14681468
  1469 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:314
   1469#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:320
  14701470#, c-format
  14711471msgid "“%s” interrupted the connection."
  14721472msgstr "„%s” прекъсна връзката."
  14731473
  1474 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:327
   1474#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:333
  14751475#, c-format
  14761476msgid "“%s” is not Responding"
  14771477msgstr "„%s” не отговаря."
  14781478
  1479 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:331
   1479#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:337
  14801480#, c-format
  14811481msgid "“%s” is not responding."
  14821482msgstr "„%s” не отговаря."
  14831483
  1484 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:333
   1484#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:339
  14851485msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
  14861486msgstr ""
   
  14881488"отговора."
  14891489
  1490 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:341
   1490#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:347
  14911491msgid "Invalid Address"
  14921492msgstr "Адресът не е точен"
  14931493
  1494 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:342
   1494#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:348
  14951495msgid "Invalid address."
  14961496msgstr "Неточен адрес."
  14971497
  1498 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:343
   1498#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:349
  14991499msgid "The address you entered is not valid."
  15001500msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
  15011501
  1502 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:352
   1502#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:358
  15031503#, c-format
  15041504msgid "“%s” Redirected Too Many Times"
  15051505msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти"
  15061506
  1507 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:356
   1507#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:362
  15081508#, c-format
  15091509msgid "“%s” redirected too many times."
  15101510msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти."
  15111511
  1512 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:358
   1512#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:364
  15131513msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
  15141514msgstr ""
  15151515"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
  15161516
  1517 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:368
   1517#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:374
  15181518#, c-format
  15191519msgid "“%s” Requires an Encrypted Connection"
  15201520msgstr "„%s” изисква криптирана връзка"
  15211521
  1522 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:372
   1522#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:378
  15231523#, c-format
  15241524msgid "“%s” requires an encrypted connection."
  15251525msgstr "„%s” изисква криптирана връзка."
  15261526
  1527 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:374
   1527#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:380
  15281528msgid ""
  15291529"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
   
  15321532"инсталирана."
  15331533
  1534 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:384
   1534#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:390
  15351535#, c-format
  15361536msgid "“%s” Dropped the Connection"
  15371537msgstr "„%s” преустанови връзката"
  15381538
  1539 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:388
   1539#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:394
  15401540#, c-format
  15411541msgid "“%s” dropped the connection."
  15421542msgstr "„%s” преустанови връзката."
  15431543
  1544 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:390
  1545 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:421
   1544#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:396
   1545#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:427
  15461546msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
  15471547msgstr ""
  15481548"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
  15491549
  1550 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:401
   1550#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:407
  15511551msgid "Cannot Load Document Whilst Working Offline"
  15521552msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
  15531553
  1554 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:402
   1554#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:408
  15551555msgid "Cannot load document whilst working offline."
  15561556msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
  15571557
  1558 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:403
   1558#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:409
  15591559msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
  15601560msgstr ""
  15611561"За да прегледате този документ, спрете режима „Изключен“ и опитайте отново"
  15621562
  1563 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:415
   1563#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:421
  15641564#, c-format
  15651565msgid "“%s” Denied Access to Port “%d”"
  15661566msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”"
  15671567
  1568 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:419
   1568#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:425
  15691569#, c-format
  15701570msgid "“%s” denied access to port “%d”."
  15711571msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”."
  15721572
  1573 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:430
   1573#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:436
  15741574msgid "Could not Connect to Proxy Server"
  15751575msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник"
  15761576
  1577 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:431
   1577#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:437
  15781578msgid "Could not connect to proxy server."
  15791579msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник."
  15801580
  1581 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:432
   1581#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:438
  15821582msgid ""
  15831583"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
   
  15881588"вашата мрежа."
  15891589
  1590 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:440
   1590#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:446
  15911591msgid "Could not Display Content"
  15921592msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено"
  15931593
  1594 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:441
   1594#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:447
  15951595msgid "Could not display content."
  15961596msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено."
  15971597
  1598 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:442
   1598#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:448
  15991599msgid "The page uses an unsupported or invalid form of compression."
  16001600msgstr "Страницата използва неподдържана или невалидна форма на компресия."
  16011601
  1602 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:532
   1602#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:537
  16031603#, c-format
  16041604msgid ""
   
  16111611#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  16121612#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  1613 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:659
   1613#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:664
  16141614msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
  16151615msgstr "в кеша на Google"
   
  16171617#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  16181618#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  1619 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:667
   1619#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:672
  16201620msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
  16211621msgstr "в архива на Интернет"
  16221622
  1623 #: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:364
  1624 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:261
  1625 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1264 ../src/ephy-session.c:1312
   1623#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:362
   1624#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1315
   1625#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:261 ../src/ephy-session.c:1313
  16261626msgid "Untitled"
  16271627msgstr "Без заглавие"
  16281628
  1629 #: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:194
   1629#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:182
  16301630msgid "_Abort Script"
  16311631msgstr "Отк_азване на скрипт"
  16321632
  1633 #: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:262
   1633#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:250
  16341634msgid "Don't Save"
  16351635msgstr "Без запазване"
  16361636
  1637 #: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:794
   1637#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:805
   1638#: ../lib/ephy-password-dialog.c:396
  16381639msgid "_Username:"
  16391640msgstr "_Потребител:"
  16401641
  1641 #: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:795
  1642 #: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:822
  1643 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:815
  1644 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:930
   1642#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:806
   1643#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:833
   1644#: ../lib/ephy-password-dialog.c:424 ../lib/ephy-password-dialog.c:440
  16451645msgid "_Password:"
  16461646msgstr "_Парола:"
  16471647
  1648 #: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:153 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:451
   1648#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:151 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:452
  16491649#: ../lib/ephy-file-chooser.c:371 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:786
  16501650msgid "All files"
  16511651msgstr "Всички файлове"
  16521652
  1653 #: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:158 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
   1653#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:156 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
  16541654msgid "Web pages"
  16551655msgstr "Интернет страници"
  16561656
  1657 #: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:166
   1657#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:164
  16581658msgid "Text files"
  16591659msgstr "Текстови файлове"
  16601660
  1661 #: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:171 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
   1661#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:169 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
  16621662msgid "Images"
  16631663msgstr "Изображения"
  16641664
  1665 #: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:179
   1665#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:177
  16661666msgid "XML files"
  16671667msgstr "XML файлове"
  16681668
  1669 #: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:184
   1669#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:182
  16701670msgid "XUL files"
  16711671msgstr "XUL файлове"
  16721672
  1673 #: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:162
   1673#: ../embed/mozilla/GeckoPrintService.cpp:116
   1674msgid "Print this page?"
   1675msgstr "Печат на текущата страница?"
   1676
   1677#: ../embed/mozilla/GeckoPrintSession.cpp:228
   1678#, c-format
   1679msgid "Page %d of %d"
   1680msgstr "Страница %d от %d"
   1681
   1682#: ../embed/mozilla/GeckoPrintSession.cpp:256
   1683msgid "Cancelling print"
   1684msgstr "Отказване на печатането"
   1685
   1686#. FIXME text!
   1687#: ../embed/mozilla/GeckoPrintSession.cpp:318
   1688msgid "Spooling..."
   1689msgstr ""
   1690
   1691#: ../embed/mozilla/GeckoPrintSession.cpp:332
   1692msgid "Print error"
   1693msgstr "Грешка при печат"
   1694
   1695#: ../embed/mozilla/GeckoPrintSession.cpp:591
   1696#, c-format
   1697msgid "Printing “%s”"
   1698msgstr "Разпечатване на „%s“"
   1699
   1700#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:163
  16741701msgid "_Select Certificate"
  16751702msgstr "_Избиране на сертификат"
  16761703
  1677 #: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:208
   1704#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:204
  16781705#, c-format
  16791706msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
   
  16821709"s“."
  16831710
  1684 #: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:211
   1711#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:207
  16851712msgid "Select a certificate to identify yourself."
  16861713msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
  16871714
  1688 #: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:248
   1715#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:236
  16891716msgid "Certificate _Details"
  16901717msgstr "Детайли за сертификата"
  16911718
  16921719#. Add the buttons
  1693 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:245
  1694 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:562
   1720#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:263
   1721#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:625
  16951722msgid "_View Certificate"
  16961723msgstr "_Преглед на сертификат"
  16971724
  1698 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:253
   1725#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:271
  16991726msgid "_Accept"
  17001727msgstr "_Приемане"
  17011728
  1702 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:320
   1729#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:404
  17031730#, c-format
  17041731msgid ""
   
  17101737"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
  17111738
  1712 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:326
   1739#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:410
  17131740#, c-format
  17141741msgid ""
   
  17181745"„%s“ и „%s“."
  17191746
  1720 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:331
   1747#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:415
  17211748msgid "Accept incorrect security information?"
  17221749msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
  17231750
  1724 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:362
   1751#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:444
  17251752#, c-format
  17261753msgid ""
   
  17311758"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
  17321759
  1733 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:368
   1760#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:450
  17341761#, c-format
  17351762msgid ""
   
  17401767"s“."
  17411768
  1742 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:373
   1769#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:455
  17431770msgid "Connect to untrusted site?"
  17441771msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
  17451772
  1746 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:377
   1773#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:459
  17471774msgid "_Trust this security information from now on"
  17481775msgstr "_Доверяване от сега нататък"
  17491776
  1750 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:378
   1777#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:460
  17511778msgid "Co_nnect"
  17521779msgstr "Св_ързване"
  17531780
  1754 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:437
   1781#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:519
  17551782msgid "Accept expired security information?"
  17561783msgstr "Приемане на остарялата информация за сигурност?"
  17571784
  17581785#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
  1759 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:439
   1786#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:521
  17601787#, c-format
  17611788msgid "The security information for “%s” expired on %s."
  17621789msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
  17631790
  1764 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:445
   1791#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:527
  17651792msgid "Accept not yet valid security information?"
  17661793msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
  17671794
  17681795#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
  1769 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:447
   1796#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:529
  17701797#, c-format
  17711798msgid "The security information for “%s” isn't valid until %s."
   
  17751802#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
  17761803#. * strftime(3)
  1777 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:463
   1804#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:543
  17781805msgid "%a %d %b %Y"
  17791806msgstr "%a %d %b %Y"
  17801807
  1781 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:471
   1808#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:552
  17821809msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
  17831810msgstr "Трябва да се уверите, че часовникът на компютъра е верен."
  17841811
  1785 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:517
  1786 #, c-format
  1787 msgid "Cannot establish connection to “%s”."
   1812#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:586
   1813#, c-format
   1814msgid "Cannot establish connection to “%s”"
  17881815msgstr "Връзката с „%s“ не може да бъде осъществена."
  17891816
  1790 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:520
  1791 #, c-format
  1792 msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
  1793 msgstr ""
  1794 "Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
  1795 
  1796 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:525
  1797 msgid "Please ask your system administrator for assistance."
  1798 msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
  1799 
  1800 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:560
   1817#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:591
   1818#, c-format
   1819msgid ""
   1820"The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated.\n"
   1821"\n"
   1822"Please ask your system administrator for assistance."
   1823msgstr ""
   1824"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен.\n"
   1825"\n"
   1826"Помолете системния си администратор за съдействие."
   1827
   1828#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:623
  18011829msgid "Trust new Certificate Authority?"
  18021830msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
  18031831
  1804 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:565
   1832#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:628
  18051833msgid "_Trust CA"
  18061834msgstr "_Доверяване на CA"
  18071835
  1808 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:587
   1836#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:648
  18091837#, c-format
  18101838msgid "Trust new Certificate Authority “%s” to identify web sites?"
  18111839msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
  18121840
  1813 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:592
   1841#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:653
  18141842msgid ""
  18151843"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
   
  18191847"истинността на техния сертификат."
  18201848
  1821 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:663
   1849#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:724
  18221850msgid "Certificate already exists."
  18231851msgstr "Сертификатът вече съществува."
  18241852
  1825 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:664
   1853#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:725
  18261854msgid "The certificate has already been imported."
  18271855msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
  18281856
  1829 #. Translators: this is the action of the certificate being exported to a backup file
  1830 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:795
  1831 msgid "_Back Up Certificate"
  1832 msgstr "_Резервно копие на сертификат"
  1833 
  1834 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:802
  1835 msgid "Select password."
  1836 msgstr "Избиране на парола."
  1837 
  1838 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:803
  1839 msgid "Select a password to protect this certificate."
  1840 msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
  1841 
  1842 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:829
  1843 msgid "Con_firm password:"
  1844 msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
  1845 
  1846 #. TODO: We need a better password quality meter
  1847 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:841
  1848 msgid "Password quality:"
  1849 msgstr "Качество на паролата:"
  1850 
  1851 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:903
  1852 msgid "I_mport Certificate"
  1853 msgstr "В_насяне на сертификат"
  1854 
  1855 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:919
  1856 msgid "Password required."
  1857 msgstr "Изисква се парола."
  1858 
  1859 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:920
  1860 msgid "Enter the password for this certificate."
   1857#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:757
   1858msgid "Select Password"
   1859msgstr "Избор на парола."
   1860
   1861#. FIXME: set accept button text to (_("_Back Up Certificate") ?
   1862#. * That's not actually correct, since this function is also called from other places!
   1863#.
   1864#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:767
   1865msgid "Select a password to protect this certificate"
   1866msgstr "Избор на парола за защита на този сертификат"
   1867
   1868#. FIXME: mozilla sucks, no way to get the name of the certificate / cert file!
   1869#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:816
   1870msgid "Enter the password for this certificate"
  18611871msgstr "Въведете парола за този сертификат."
  18621872
  1863 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1009
   1873#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:887
  18641874msgid "Certificate Revocation List Imported"
  18651875msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са внесени"
  18661876
  1867 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1019
   1877#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:897
  18681878msgid "Certificate Revocation List (CRL) successfully imported"
  18691879msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е внесен успешно"
  18701880
  1871 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1044
   1881#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:918
  18721882msgid "Unit:"
  18731883msgstr "Единица:"
  18741884
  1875 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1048
   1885#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:920
  18761886msgid "Next Update:"
  18771887msgstr "Следващо осъвременяване:"
  18781888
  1879 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1075
   1889#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:947
  18801890msgid "Not part of certificate"
  18811891msgstr "Не е част от сертификат"
  18821892
  1883 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1369
   1893#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1235
  18841894msgid "Certificate Properties"
  18851895msgstr "Настройки на сертификат"
  18861896
  1887 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1391
   1897#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1257
  18881898msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
  18891899msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
  18901900
  1891 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1394
   1901#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1260
  18921902msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
  18931903msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
  18941904
  1895 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1397
   1905#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1263
  18961906msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
  18971907msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
  18981908
  1899 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1400
   1909#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1266
  19001910msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
  19011911msgstr ""
  19021912"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
  19031913
  1904 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1403
   1914#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1269
  19051915msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
  19061916msgstr ""
   
  19081918"доверие."
  19091919
  1910 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1406
   1920#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1272
  19111921msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
  19121922msgstr ""
  19131923"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
  19141924
  1915 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1409
   1925#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1275
  19161926msgid ""
  19171927"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
   
  19191929"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
  19201930
  1921 #: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1414
   1931#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1280
  19221932msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
  19231933msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
  19241934
  1925 #: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:235
   1935#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1419
   1936msgid "Change Token Password"
   1937msgstr ""
   1938
   1939#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1423
   1940#, c-format
   1941msgid "Change the password for the “%s” token"
   1942msgstr ""
   1943
   1944#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1505
   1945msgid "Get Token Password"
   1946msgstr ""
   1947
   1948#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1509
   1949#, c-format
   1950msgid "Please enter the password for the “%s” token"
   1951msgstr ""
   1952
   1953#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:180
  19261954msgid "Generating Private Key."
  19271955msgstr "Генериране на частен ключ"
  19281956
  1929 #: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:236
   1957#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:181
  19301958msgid ""
  19311959"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
   
  19351963"няколко минути."
  19361964
  1937 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:91
   1965#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
  19381966msgid "Security Notice"
  19391967msgstr "Предупреждение за сигурността"
  19401968
  1941 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:92
   1969#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
  19421970msgid "This page is loaded over a secure connection"
  19431971msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
  19441972
  1945 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
   1973#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:95
  19461974msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
  19471975msgstr ""
   
  19491977"страница е сигурна."
  19501978
  1951 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:109
  1952 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:137
  1953 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:156
  1954 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:176
   1979#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
   1980#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
   1981#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
   1982#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
  19551983msgid "Security Warning"
  19561984msgstr "Предупреждение за сигурността"
  19571985
  1958 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:110
   1986#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
  19591987msgid "This page is loaded over a low security connection"
  19601988msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
  19611989
  1962 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
   1990#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:113
  19631991msgid ""
  19641992"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
   
  19681996"проследена от трети лица."
  19691997
  1970 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:138
   1998#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
  19711999msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
  19722000msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
  19732001
  1974 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
   2002#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:141
  19752003msgid ""
  19762004"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
   
  19802008"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
  19812009
  1982 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:157
  1983 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:177
   2010#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
   2011#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
  19842012msgid "Send this information over an insecure connection?"
  19852013msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
  19862014
  1987 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
   2015#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:160
  19882016msgid ""
  19892017"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
   
  19932021"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
  19942022
  1995 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:161
  1996 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:182
   2023#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:163
   2024#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:184
  19972025msgid "_Send"
  19982026msgstr "_Изпращане"
  19992027
  2000 #: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
   2028#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:180
  20012029msgid ""
  20022030"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
   
  20082036"бъде прочетена/проследена от трети лица."
  20092037
  2010 #: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:761
   2038#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:600
  20112039msgid "Files"
  20122040msgstr "Файлове"
   
  20222050#. * the 'q=' part needs to come last.
  20232051#.
  2024 #: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:287
   2052#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:264
  20252053msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
  20262054msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
  2027 
  2028 #: ../embed/print-dialog.c:258
  2029 msgid "Generating PDF is not supported"
  2030 msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
  2031 
  2032 #: ../embed/print-dialog.c:265
  2033 msgid "Printing is not supported on this printer"
  2034 msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
  2035 
  2036 #: ../embed/print-dialog.c:268
  2037 #, c-format
  2038 msgid ""
  2039 "You were trying to print to a printer using the “%s” driver. This program "
  2040 "requires a PostScript printer driver."
  2041 msgstr ""
  2042 "Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
  2043 "изисква драйвер за принтер от вида PostScript."
  2044 
  2045 #: ../embed/print-dialog.c:364
  2046 msgid "_From:"
  2047 msgstr "_От:"
  2048 
  2049 #: ../embed/print-dialog.c:377
  2050 msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
  2051 msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
  2052 
  2053 #: ../embed/print-dialog.c:379
  2054 msgid "_To:"
  2055 msgstr "_До:"
  2056 
  2057 #: ../embed/print-dialog.c:392
  2058 msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
  2059 msgstr "Задава краят на обхвата за печат на страниците"
  2060 
  2061 #: ../embed/print-dialog.c:407 ../src/ephy-window.c:1284
  2062 msgid "Print"
  2063 msgstr "Печат"
  2064 
  2065 #: ../embed/print-dialog.c:415
  2066 msgid "Pages"
  2067 msgstr "Страници"
  20682055
  20692056#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
   
  20832070#. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
  20842071#. * please remove.
  2085 #: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:902
   2072#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:905
  20862073#, c-format
  20872074msgid "Show “_%s”"
  20882075msgstr "Показване на „%s“"
  20892076
  2090 #: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1362
   2077#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1365
  20912078msgid "_Move on Toolbar"
  20922079msgstr "Преместване по _лентата с инструменти"
  20932080
  2094 #: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1363
   2081#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1366
  20952082msgid "Move the selected item on the toolbar"
  20962083msgstr "Преместване на избрания обект върху лентата с инструменти"
  20972084
  2098 #: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1364
   2085#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1367
  20992086msgid "_Remove from Toolbar"
  21002087msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
  21012088
  2102 #: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1365
   2089#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1368
  21032090msgid "Remove the selected item from the toolbar"
  21042091msgstr "Премахване на избрания обект от лентата с инструменти"
  21052092
  2106 #: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1366
   2093#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1369
  21072094msgid "_Delete Toolbar"
  21082095msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
  21092096
  2110 #: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1367
   2097#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1370
  21112098msgid "Remove the selected toolbar"
  21122099msgstr "Премахване на избраната лента с инструменти"
   
  21352122msgstr "Папката „%s“ не може да бъде създадена."
  21362123
  2137 #: ../lib/ephy-gui.c:328
   2124#: ../lib/ephy-gui.c:291
  21382125#, c-format
  21392126msgid "Directory “%s” is not writable"
  21402127msgstr "В папката „%s“ не може да се пише"
  21412128
  2142 #: ../lib/ephy-gui.c:332
   2129#: ../lib/ephy-gui.c:295
  21432130msgid "You do not have permission to create files in this directory."
  21442131msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
  21452132
  2146 #: ../lib/ephy-gui.c:335
   2133#: ../lib/ephy-gui.c:298
  21472134msgid "Directory not Writable"
  21482135msgstr "В папката не може да се пише"
  21492136
  2150 #: ../lib/ephy-gui.c:365
   2137#: ../lib/ephy-gui.c:328
  21512138#, c-format
  21522139msgid "Cannot overwrite existing file “%s”"
  21532140msgstr "Презаписването на съществуващия файл „%s” е неуспешно"
  21542141
  2155 #: ../lib/ephy-gui.c:369
   2142#: ../lib/ephy-gui.c:332
  21562143msgid ""
  21572144"A file with this name already exists and you don't have permission to "
   
  21592146msgstr "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
  21602147
  2161 #: ../lib/ephy-gui.c:372
   2148#: ../lib/ephy-gui.c:335
  21622149msgid "Cannot Overwrite File"
  21632150msgstr "Презаписването на файла е неуспешно"
  21642151
  2165 #: ../lib/ephy-gui.c:411
   2152#: ../lib/ephy-gui.c:374
  21662153#, c-format
  21672154msgid "Could not display help: %s"
   
  22602247#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  22612248#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2262 #: ../lib/ephy-langs.c:86
   2249#: ../lib/ephy-langs.c:85
  22632250msgid "select fonts for|Armenian"
  22642251msgstr "Арменски"
   
  22662253#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  22672254#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2268 #: ../lib/ephy-langs.c:89
   2255#: ../lib/ephy-langs.c:88
  22692256msgid "select fonts for|Bengali"
  22702257msgstr "Бенгали"
   
  22722259#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  22732260#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2274 #: ../lib/ephy-langs.c:92
   2261#: ../lib/ephy-langs.c:91
  22752262msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
  22762263msgstr "Ескимоски (Канада)"
   
  22782265#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  22792266#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2280 #: ../lib/ephy-langs.c:95
   2267#: ../lib/ephy-langs.c:94
  22812268msgid "select fonts for|Ethiopic"
  22822269msgstr "Етиопски"
   
  22842271#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  22852272#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2286 #: ../lib/ephy-langs.c:98
   2273#: ../lib/ephy-langs.c:97
  22872274msgid "select fonts for|Georgian"
  22882275msgstr "Грузински"
   
  22902277#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  22912278#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2292 #: ../lib/ephy-langs.c:101
   2279#: ../lib/ephy-langs.c:100
  22932280msgid "select fonts for|Gujarati"
  22942281msgstr "Гужарати"
   
  22962283#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  22972284#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2298 #: ../lib/ephy-langs.c:104
   2285#: ../lib/ephy-langs.c:103
  22992286msgid "select fonts for|Gurmukhi"
  23002287msgstr "Гурмуки"
   
  23022289#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  23032290#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2304 #: ../lib/ephy-langs.c:107
   2291#: ../lib/ephy-langs.c:106
  23052292msgid "select fonts for|Khmer"
  23062293msgstr "Кхмерски"
   
  23082295#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  23092296#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2310 #: ../lib/ephy-langs.c:110
   2297#: ../lib/ephy-langs.c:109
  23112298msgid "select fonts for|Malayalam"
  23122299msgstr "Малайлам"
   
  23142301#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  23152302#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2316 #: ../lib/ephy-langs.c:114
   2303#: ../lib/ephy-langs.c:112
  23172304msgid "select fonts for|Western"
  23182305msgstr "Западни"
   
  23202307#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  23212308#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2322 #: ../lib/ephy-langs.c:117
   2309#: ../lib/ephy-langs.c:115
  23232310msgid "select fonts for|Other Scripts"
  23242311msgstr "Други скриптове"
   2312
   2313#: ../lib/ephy-password-dialog.c:410
   2314msgid "_Domain:"
   2315msgstr "_Домейн:"
   2316
   2317#: ../lib/ephy-password-dialog.c:439
   2318msgid "_New password:"
   2319msgstr "_Нова парола:"
   2320
   2321#: ../lib/ephy-password-dialog.c:449
   2322msgid "Con_firm password:"
   2323msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
   2324
   2325#: ../lib/ephy-password-dialog.c:465
   2326msgid "Password quality:"
   2327msgstr "Качество на паролата:"
   2328
   2329#: ../lib/ephy-password-dialog.c:481
   2330msgid "Do not remember this password"
   2331msgstr "Без запомняне на тази парола"
   2332
   2333#: ../lib/ephy-password-dialog.c:485
   2334msgid "_Remember password for this session"
   2335msgstr "_Запомняне на паролата за тази сесия"
   2336
   2337#: ../lib/ephy-password-dialog.c:489
   2338msgid "Save password in _keyring"
   2339msgstr "Запазване на паролата в _набора ключове"
  23252340
  23262341#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56
   
  24232438msgstr "%s:"
  24242439
   2440#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-factory-action.c:323
   2441msgid "Quick Bookmark"
   2442msgstr "Бърза отметка"
   2443
  24252444#. Translators: This string is used when counting bookmarks that
  24262445#. * are similar to each other
   
  24662485msgid "Sho_w all topics"
  24672486msgstr "Показване на _всички теми"
   2487
   2488#. Translators you should change these links to respect your locale.
   2489#. * For instance in .nl these should be
   2490#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
   2491#.
   2492#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
   2493msgid "Search the web"
   2494msgstr "Търсене в Интернет"
   2495
   2496#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
   2497#, c-format
   2498msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
   2499msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
   2500
   2501#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:107
   2502msgid "Entertainment"
   2503msgstr "Забавление"
   2504
   2505#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:108
   2506msgid "News"
   2507msgstr "Новини"
   2508
   2509#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:109
   2510msgid "Shopping"
   2511msgstr "Пазаруване"
   2512
   2513#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:110
   2514msgid "Sports"
   2515msgstr "Спортове"
   2516
   2517#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:111
   2518msgid "Travel"
   2519msgstr "Пътуване"
   2520
   2521#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:112
   2522msgid "Work"
   2523msgstr "Работа"
   2524
   2525#. translators: the %s is the title of the bookmark
   2526#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:484
   2527#, c-format
   2528msgid "Update bookmark “%s”?"
   2529msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
   2530
   2531#. translators: the %s is a URL
   2532#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:489
   2533#, c-format
   2534msgid "The bookmarked page has moved to “%s”."
   2535msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
   2536
   2537#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:493
   2538msgid "_Don't Update"
   2539msgstr "_Да не се актуализира"
   2540
   2541#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:495
   2542msgid "_Update"
   2543msgstr "_Актуализиране"
   2544
   2545#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:498
   2546msgid "Update Bookmark?"
   2547msgstr "Актуализиране на отметката?"
   2548
   2549#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   2550#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
   2551#. Translators: this topic contains all bookmarks
   2552#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1074
   2553msgid "bookmarks|All"
   2554msgstr "Всички"
   2555
   2556#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   2557#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
   2558#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
   2559#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1110
   2560msgid "bookmarks|Most Visited"
   2561msgstr "Най-посещавани"
   2562
   2563#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   2564#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
   2565#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
   2566#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1129
   2567msgid "bookmarks|Not Categorized"
   2568msgstr "Без категория"
   2569
   2570#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   2571#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
   2572#. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
   2573#. * autodiscovered with zeroconf.
   2574#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1154
   2575msgid "bookmarks|Local Sites"
   2576msgstr "Локални сайтове"
  24682577
  24692578#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:99
   
  28102919msgstr "Адреси"
  28112920
  2812 #. Translators you should change these links to respect your locale.
  2813 #. * For instance in .nl these should be
  2814 #. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
  2815 #.
  2816 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
  2817 msgid "Search the web"
  2818 msgstr "Търсене в Интернет"
  2819 
  2820 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
  2821 #, c-format
  2822 msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
  2823 msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
  2824 
  2825 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:100
  2826 msgid "Entertainment"
  2827 msgstr "Забавление"
  2828 
  2829 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:101
  2830 msgid "News"
  2831 msgstr "Новини"
  2832 
  2833 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
  2834 msgid "Shopping"
  2835 msgstr "Пазаруване"
  2836 
  2837 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
  2838 msgid "Sports"
  2839 msgstr "Спортове"
  2840 
  2841 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
  2842 msgid "Travel"
  2843 msgstr "Пътуване"
  2844 
  2845 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
  2846 msgid "Work"
  2847 msgstr "Работа"
  2848 
  2849 #. translators: the %s is the title of the bookmark
  2850 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:476
  2851 #, c-format
  2852 msgid "Update bookmark “%s”?"
  2853 msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
  2854 
  2855 #. translators: the %s is a URL
  2856 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:481
  2857 #, c-format
  2858 msgid "The bookmarked page has moved to “%s”."
  2859 msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
  2860 
  2861 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:485
  2862 msgid "_Don't Update"
  2863 msgstr "_Да не се актуализира"
  2864 
  2865 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:487
  2866 msgid "_Update"
  2867 msgstr "_Актуализиране"
  2868 
  2869 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:490
  2870 msgid "Update Bookmark?"
  2871 msgstr "Актуализиране на отметката?"
  2872 
  2873 #. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  2874 #. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2875 #. Translators: this topic contains all bookmarks
  2876 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1023
  2877 msgid "bookmarks|All"
  2878 msgstr "Всички"
  2879 
  2880 #. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  2881 #. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2882 #. Translators: this topic contains the most used bookmarks
  2883 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1059
  2884 msgid "bookmarks|Most Visited"
  2885 msgstr "Най-посещавани"
  2886 
  2887 #. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  2888 #. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2889 #. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
  2890 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1078
  2891 msgid "bookmarks|Not Categorized"
  2892 msgstr "Без категория"
  2893 
  2894 #. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  2895 #. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  2896 #. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
  2897 #. * autodiscovered with zeroconf.
  2898 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1103
  2899 msgid "bookmarks|Local Sites"
  2900 msgstr "Локални сайтове"
  2901 
  2902 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-factory-action.c:323
  2903 msgid "Quick Bookmark"
  2904 msgstr "Бърза отметка"
  2905 
  29062921#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:298
  29072922msgid "Show properties for this bookmark"
   
  29702985msgstr "Търсене:"
  29712986
  2972 #: ../src/ephy-find-toolbar.c:378
   2987#: ../src/ephy-find-toolbar.c:370
  29732988msgid "Find Previous"
  29742989msgstr "Предишно търсене"
  29752990
  2976 #: ../src/ephy-find-toolbar.c:381
   2991#: ../src/ephy-find-toolbar.c:373
  29772992msgid "Find previous occurrence of the search string"
  29782993msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
  29792994
  2980 #: ../src/ephy-find-toolbar.c:388
   2995#: ../src/ephy-find-toolbar.c:380
  29812996msgid "Find Next"
  29822997msgstr "Следващо търсене"
  29832998
  2984 #: ../src/ephy-find-toolbar.c:391
   2999#: ../src/ephy-find-toolbar.c:383
  29853000msgid "Find next occurrence of the search string"
  29863001msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
   
  31413156"%s"
  31423157
  3143 #: ../src/ephy-main.c:500 ../src/window-commands.c:768
   3158#: ../src/ephy-main.c:500 ../src/window-commands.c:783
  31443159msgid "GNOME Web Browser"
  31453160msgstr "Интернет браузър на GNOME"
   
  31603175"Изтеглянията ще бъдат прекъснати и ще се продължи с излизането от системата "
  31613176"след %d секунда."
  3162 msgstr[1] ""
  31633177"Изтеглянията ще бъдат прекъснати и ще се продължи с излизането от системата "
  31643178"след %d секунди."
   
  32083222msgstr "Възстановяване след срив"
  32093223
  3210 #: ../src/ephy-shell.c:201
   3224#: ../src/ephy-shell.c:199
  32113225msgid "Sidebar extension required"
  32123226msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
  32133227
  3214 #: ../src/ephy-shell.c:203
   3228#: ../src/ephy-shell.c:201
  32153229msgid "Sidebar Extension Required"
  32163230msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
  32173231
  3218 #: ../src/ephy-shell.c:207
   3232#: ../src/ephy-shell.c:205
  32193233msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
  32203234msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
   
  32673281msgstr "Превключване към този подпрозорец"
  32683282
  3269 #. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  3270 #. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  3271 #: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
  3272 msgid "toolbar style|Default"
  3273 msgstr "Стандартни"
  3274 
  3275 #: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
  3276 msgid "Toolbar Editor"
  3277 msgstr "Редактор на лентата с инструментите"
  3278 
  3279 #. translators: translate the same as in gnome-control-center
  3280 #: ../src/ephy-toolbar-editor.c:220
  3281 msgid "Toolbar _button labels:"
  3282 msgstr "Надписи на бутоните:"
  3283 
  3284 #: ../src/ephy-toolbar-editor.c:288
  3285 msgid "_Add a New Toolbar"
  3286 msgstr "_Нова лента с инструменти"
  3287 
  32883283#: ../src/ephy-toolbar.c:251
  32893284msgid "_Back"
   
  33553350msgstr "Отиване в домашната страница"
  33563351
   3352#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   3353#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
   3354#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
   3355msgid "toolbar style|Default"
   3356msgstr "Стандартни"
   3357
   3358#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
   3359msgid "Toolbar Editor"
   3360msgstr "Редактор на лентата с инструментите"
   3361
   3362#. translators: translate the same as in gnome-control-center
   3363#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:220
   3364msgid "Toolbar _button labels:"
   3365msgstr "Надписи на бутоните:"
   3366
   3367#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:288
   3368msgid "_Add a New Toolbar"
   3369msgstr "_Нова лента с инструменти"
   3370
  33573371#: ../src/ephy-window.c:118
  33583372msgid "_Bookmarks"
   
  38053819msgstr "Затваряне на _документа"
  38063820
  3807 #: ../src/ephy-window.c:1280 ../src/window-commands.c:280
   3821#: ../src/ephy-window.c:1280 ../src/window-commands.c:295
  38083822msgid "Open"
  38093823msgstr "Отваряне"
  38103824
  3811 #: ../src/ephy-window.c:1282 ../src/window-commands.c:306
   3825#: ../src/ephy-window.c:1282 ../src/window-commands.c:321
  38123826msgid "Save As"
  38133827msgstr "Запазване като"
   3828
   3829#: ../src/ephy-window.c:1284
   3830msgid "Print"
   3831msgstr "Печат"
  38143832
  38153833#: ../src/ephy-window.c:1286
   
  38393857msgstr "Развален"
  38403858
  3841 #: ../src/ephy-window.c:1485
   3859#: ../src/ephy-window.c:1484
  38423860msgid "Low"
  38433861msgstr "Нисък"
  38443862
  3845 #: ../src/ephy-window.c:1492
   3863#: ../src/ephy-window.c:1491
  38463864msgid "High"
  38473865msgstr "Висок"
  38483866
  3849 #: ../src/ephy-window.c:1502
   3867#: ../src/ephy-window.c:1501
  38503868#, c-format
  38513869msgid "Security level: %s"
  38523870msgstr "Ниво на сигурност: %s"
  38533871
  3854 #: ../src/ephy-window.c:1542
   3872#: ../src/ephy-window.c:1541
  38553873#, c-format
  38563874msgid "%d hidden popup window"
   
  38593877msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
  38603878
  3861 #: ../src/ephy-window.c:1837
   3879#: ../src/ephy-window.c:1836
  38623880#, c-format
  38633881msgid "Open image “%s”"
  38643882msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
  38653883
  3866 #: ../src/ephy-window.c:1842
   3884#: ../src/ephy-window.c:1841
  38673885#, c-format
  38683886msgid "Use as desktop background “%s”"
  38693887msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
  38703888
  3871 #: ../src/ephy-window.c:1847
   3889#: ../src/ephy-window.c:1846
  38723890#, c-format
  38733891msgid "Save image “%s”"
  38743892msgstr "Запазване на изображението „%s“"
  38753893
  3876 #: ../src/ephy-window.c:1852
   3894#: ../src/ephy-window.c:1851
  38773895#, c-format
  38783896msgid "Copy image address “%s”"
  38793897msgstr "Копиране на адреса на изображението „%s“"
  38803898
  3881 #: ../src/ephy-window.c:1865
   3899#: ../src/ephy-window.c:1864
  38823900#, c-format
  38833901msgid "Send email to address “%s”"
  38843902msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
  38853903
  3886 #: ../src/ephy-window.c:1871
   3904#: ../src/ephy-window.c:1870
  38873905#, c-format
  38883906msgid "Copy email address “%s”"
  38893907msgstr "Копиране на адреса на е-поща „%s“"
  38903908
  3891 #: ../src/ephy-window.c:1883
   3909#: ../src/ephy-window.c:1882
  38923910#, c-format
  38933911msgid "Save link “%s”"
  38943912msgstr "Запазване на връзката „%s“"
  38953913
  3896 #: ../src/ephy-window.c:1889
   3914#: ../src/ephy-window.c:1888
  38973915#, c-format
  38983916msgid "Bookmark link “%s”"
  38993917msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
  39003918
  3901 #: ../src/ephy-window.c:1895
   3919#: ../src/ephy-window.c:1894
  39023920#, c-format
  39033921msgid "Copy link's address “%s”"
   
  39403958msgstr "Домейн"
  39413959
  3942 #: ../src/pdm-dialog.c:600
   3960#: ../src/pdm-dialog.c:601
  39433961msgid "Name"
  39443962msgstr "Име"
  39453963
  3946 #: ../src/pdm-dialog.c:998
   3964#: ../src/pdm-dialog.c:1000
  39473965msgid "Host"
  39483966msgstr "Хост"
  39493967
  3950 #: ../src/pdm-dialog.c:1010
   3968#: ../src/pdm-dialog.c:1012
  39513969msgid "User Name"
  39523970msgstr "Потребителско име"
  39533971
  3954 #: ../src/pdm-dialog.c:1022
   3972#: ../src/pdm-dialog.c:1024
  39553973msgid "User Password"
  39563974msgstr "Паролa"
   
  40084026msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
  40094027
  4010 #: ../src/prefs-dialog.c:418
   4028#: ../src/prefs-dialog.c:414
  40114029msgid "Default"
  40124030msgstr "По подразбиране"
   
  40204038#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  40214039#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  4022 #: ../src/prefs-dialog.c:1003 ../src/prefs-dialog.c:1011
   4040#: ../src/prefs-dialog.c:995 ../src/prefs-dialog.c:1003
  40234041#, c-format
  40244042msgid "language|%s (%s)"
   
  40304048#. * (one which isn't in our built-in list).
  40314049#.
  4032 #: ../src/prefs-dialog.c:1022
   4050#: ../src/prefs-dialog.c:1014
  40334051#, c-format
  40344052msgid "language|User defined (%s)"
  40354053msgstr "Потребителски (%s)"
  40364054
  4037 #: ../src/prefs-dialog.c:1044
   4055#: ../src/prefs-dialog.c:1036
  40384056#, c-format
  40394057msgid "System language (%s)"
   
  40424060msgstr[1] "Системни езици (%s)"
  40434061
  4044 #: ../src/prefs-dialog.c:1436
   4062#: ../src/prefs-dialog.c:1428
  40454063msgid "Select a Directory"
  40464064msgstr "Избор на папка"
  40474065
  4048 #: ../src/window-commands.c:714 ../src/window-commands.c:732
   4066#: ../src/window-commands.c:729 ../src/window-commands.c:747
  40494067msgid "Contact us at:"
  40504068msgstr "Свържете се с нас на:"
  40514069
  4052 #: ../src/window-commands.c:717
   4070#: ../src/window-commands.c:732
  40534071msgid "Contributors:"
  40544072msgstr "Допринесли:"
  40554073
  4056 #: ../src/window-commands.c:722
   4074#: ../src/window-commands.c:737
  40574075msgid "Past developers:"
  40584076msgstr "Предишни разработчици:"
  40594077
  4060 #: ../src/window-commands.c:733
   4078#: ../src/window-commands.c:748
  40614079msgid "<epiphany-list@gnome.org> or <gnome-doc-list@gnome.org>"
  40624080msgstr "<epiphany-list@gnome.org> или <gnome-doc-list@gnome.org>"
  40634081
  4064 #: ../src/window-commands.c:738
   4082#: ../src/window-commands.c:753
  40654083msgid ""
  40664084"The GNOME Web Browser is free software; you can redistribute it and/or "
   
  40744092"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер."
  40754093
  4076 #: ../src/window-commands.c:742
   4094#: ../src/window-commands.c:757
  40774095msgid ""
  40784096"The GNOME Web Browser is distributed in the hope that it will be useful, but "
   
  40864104"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
  40874105
  4088 #: ../src/window-commands.c:746
   4106#: ../src/window-commands.c:761
  40894107msgid ""
  40904108"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  40984116"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  40994117
  4100 #: ../src/window-commands.c:758
   4118#: ../src/window-commands.c:773
  41014119#, c-format
  41024120msgid ""
   
  41154133#. * line seperated by newlines (\n).
  41164134#.
  4117 #: ../src/window-commands.c:783
   4135#: ../src/window-commands.c:798
  41184136msgid "translator-credits"
  41194137msgstr ""
   
  41244142"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  41254143
  4126 #: ../src/window-commands.c:786
   4144#: ../src/window-commands.c:801
  41274145msgid "GNOME Web Browser Website"
  41284146msgstr "Интернет браузър към GNOME"
   4147
   4148#~ msgid "Please ask your system administrator for assistance."
   4149#~ msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
   4150
   4151#~ msgid "_Back Up Certificate"
   4152#~ msgstr "_Резервно копие на сертификат"
   4153
   4154#~ msgid "I_mport Certificate"
   4155#~ msgstr "В_насяне на сертификат"
   4156
   4157#~ msgid "Password required."
   4158#~ msgstr "Изисква се парола."
   4159
   4160#~ msgid "Generating PDF is not supported"
   4161#~ msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
   4162
   4163#~ msgid "Printing is not supported on this printer"
   4164#~ msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
   4165
   4166#~ msgid ""
   4167#~ "You were trying to print to a printer using the “%s” driver. This program "
   4168#~ "requires a PostScript printer driver."
   4169#~ msgstr ""
   4170#~ "Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази "
   4171#~ "програма изисква драйвер за принтер от вида PostScript."
   4172
   4173#~ msgid "_From:"
   4174#~ msgstr "_От:"
   4175
   4176#~ msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
   4177#~ msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
   4178
   4179#~ msgid "_To:"
   4180#~ msgstr "_До:"
   4181
   4182#~ msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
   4183#~ msgstr "Задава краят на обхвата за печат на страниците"
   4184
   4185#~ msgid "Pages"
   4186#~ msgstr "Страници"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.