Changeset 738

Timestamp:
Jul 26, 2006, 11:29:55 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnu.org: добавям директория за преводите към gnu.org. Това не официалното хранилище за това, но до появата на такова може да се ползва.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.