Changeset 744


Ignore:
Timestamp:
Jul 30, 2006, 5:11:36 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+: Обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/gtk+.HEAD.bg.po

  r743 r744  
  1010"Project-Id-Version: Gtk+ HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-07-26 22:36+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-07-26 22:35+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-07-30 17:08+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-07-30 17:08+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  373373"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
  374374msgstr ""
  375 "Kачеството за JPEG трябва да бъде между 0 и 100. Стойността „%d“ не е "
   375"Качеството за JPEG трябва да бъде между 0 и 100. Стойността „%d“ не е "
  376376"разрешена"
  377377
   
  21342134#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:978
  21352135msgid "Manage Custom Sizes..."
  2136 msgstr ""
   2136msgstr "Управление на другите размери..."
  21372137
  21382138#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1026
   
  22662266#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:240
  22672267msgid "Error launching preview"
  2268 msgstr ""
   2268msgstr "Грешка при стартирането на прегледа"
  22692269
  22702270#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:274
   
  23112311#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1566
  23122312msgid "Invalid handle to PrintDlgEx"
  2313 msgstr "Невалиден указател за рaбота с PrintDlgEx"
   2313msgstr "Невалиден указател за работа с PrintDlgEx"
  23142314
  23152315#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1571
   
  24702470#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2348
  24712471msgid "Image Quality"
  2472 msgstr "Качество на изобрженията"
   2472msgstr "Качество на изображенията"
  24732473
  24742474#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2351
   
  24782478#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2354
  24792479msgid "Finishing"
  2480 msgstr ""
   2480msgstr "Гланц"
  24812481
  24822482#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2364
  24832483msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
  2484 msgstr "Някои от настройките в прозорецда взаимно си противоречат"
   2484msgstr "Някои от настройките в прозореца взаимно си противоречат"
  24852485
  24862486#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2387
   
  25132513#, c-format
  25142514msgid "No item for URI '%s' found"
  2515 msgstr ""
   2515msgstr "Не е открит елемент за адреса-УРИ „%s“"
  25162516
  25172517#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1774
   
  25372537#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1937
  25382538msgid "Show _Private Resources"
  2539 msgstr ""
   2539msgstr "Показване на _частните ресурси"
  25402540
  25412541#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:422 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:483
  25422542#, c-format
  25432543msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
  2544 msgstr ""
   2544msgstr "Не е открит скоро използван ресурс с адрес-УРИ „%s“"
  25452545
  25462546#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:507 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:515
   
  25492549#, c-format
  25502550msgid "This function is not implemented for widgets of class '%s'"
  2551 msgstr ""
   2551msgstr "Тази функция не е реализирана за графичните обекти от клас „%s“"
  25522552
  25532553#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:833
   
  25602560msgstr "Неизвестен елемент"
  25612561
  2562 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1055 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1203
  2563 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1213 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1272
   2562#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1058 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1206
   2563#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1216 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1275
  25642564#, c-format
  25652565msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
   
  38893889#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1452
  38903890msgid "Paper Source"
  3891 msgstr ""
   3891msgstr "Източник на хартията"
  38923892
  38933893#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1453
   
  39953995#: ../gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
  39963996msgid "directfb arg"
  3997 msgstr ""
   3997msgstr "аргумент на directfb"
  39983998
  39993999#: ../gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
  40004000msgid "sdl|system"
  4001 msgstr ""
   4001msgstr "системни"
  40024002
  40034003#: ../gtk/gtklinkbutton.c:141
   
  40074007#: ../gtk/gtklinkbutton.c:142
  40084008msgid "The URI bound to this button"
  4009 msgstr "Адресът-УРИ присвоен на този бутон"
   4009msgstr "Адресът-УРИ на този бутон"
  40104010
  40114011#: ../gtk/gtklinkbutton.c:395
   
  40354035#, c-format
  40364036msgid "The attribute \"%s\" was found twice on the <%s> element"
  4037 msgstr ""
   4037msgstr "Атрибутът „%s“ е открит двукратно в елемента <%s>"
  40384038
  40394039#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:841
   
  40454045#, c-format
  40464046msgid "<%s> element has neither a \"name\" nor an \"id\" element"
  4047 msgstr ""
   4047msgstr "Елементът <%s> няма нито атрибут „name“, нито „id“"
  40484048
  40494049#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:938
  40504050#, c-format
  40514051msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
  4052 msgstr ""
   4052msgstr "Атрибутът „%s“е повторен двукратно в един и същ елемент <%s>"
  40534053
  40544054#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:956 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:981
  40554055#, c-format
  40564056msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
  4057 msgstr ""
   4057msgstr "Атрибутът „%s“ не е валиден за елемента <%s> в този контекст"
  40584058
  40594059#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1017
   
  40934093"\"%s\" could not be converted to a value of type \"%s\" for attribute \"%s\""
  40944094msgstr ""
   4095"„%s“ не може да бъде преобразуван към стойност от вида „%s“ за атрибута „%s“"
  40954096
  40964097#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1197
   
  41074108#, c-format
  41084109msgid "Tag \"%s\" has invalid priority \"%s\""
  4109 msgstr "Етикетът „%s“ е с невалиден приоритет priority „%s“"
   4110msgstr "Етикетът „%s“ е с невалиден приоритет „%s“"
  41104111
  41114112#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1344
   
  41314132"Serialized data is malformed. First section isn't GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
  41324133msgstr ""
  4133 "Сериализирните данни са неправилни. Първата част не е GTKTEXTBUFFERCONTENTS-"
   4134"Сериализираните данни са неправилни. Първата част не е GTKTEXTBUFFERCONTENTS-"
  41344135"0001"
  41354136
   
  41374138#, c-format
  41384139msgid "different idatas found for symlinked '%s' and '%s'\n"
  4139 msgstr ""
   4140msgstr "открити са различни данни idatas за символните връзки „%s“ и „%s“\n"
  41404141
  41414142#: ../gtk/updateiconcache.c:1116
   
  41784179#: ../gtk/updateiconcache.c:1243
  41794180msgid "Cache file created successfully.\n"
  4180 msgstr ""
   4181msgstr "Файлът за временни данни е създаден успешно.\n"
  41814182
  41824183#: ../gtk/updateiconcache.c:1282
  41834184msgid "Overwrite an existing cache, even if uptodate"
  4184 msgstr ""
   4185msgstr "Презаписване на файла за временни данни дори и да е актуален"
  41854186
  41864187#: ../gtk/updateiconcache.c:1283
  41874188msgid "Don't check for the existence of index.theme"
  4188 msgstr ""
   4189msgstr "Да не се проверява за съществуването на файл „index.theme“"
  41894190
  41904191#: ../gtk/updateiconcache.c:1284
  41914192msgid "Don't include image data in the cache"
  4192 msgstr ""
   4193msgstr "Данните за изображения да не се записват във файл за временни данни"
  41934194
  41944195#: ../gtk/updateiconcache.c:1285
  41954196msgid "Output a C header file"
  4196 msgstr ""
   4197msgstr "Генериране на заглавен файл на C"
  41974198
  41984199#: ../gtk/updateiconcache.c:1286
  41994200msgid "Turn off verbose output"
  4200 msgstr ""
   4201msgstr "Изключване на подробния изход"
  42014202
  42024203#: ../gtk/updateiconcache.c:1314
   
  42064207"If you really want to create an icon cache here, use --ignore-theme-index.\n"
  42074208msgstr ""
  4208 
  4209 #~ msgid "asme_f"
  4210 #~ msgstr "asme_f"
  4211 
  4212 #~ msgid "A0x2"
  4213 #~ msgstr "A0x2"
  4214 
  4215 #~ msgid "A0"
  4216 #~ msgstr "A0"
  4217 
  4218 #~ msgid "A0x3"
  4219 #~ msgstr "A0x3"
  4220 
  4221 #~ msgid "A1"
  4222 #~ msgstr "A1"
  4223 
  4224 #~ msgid "A10"
  4225 #~ msgstr "A10"
  4226 
  4227 #~ msgid "A1x3"
  4228 #~ msgstr "A1x3"
  4229 
  4230 #~ msgid "A1x4"
  4231 #~ msgstr "A1x4"
  4232 
  4233 #~ msgid "A2"
  4234 #~ msgstr "A2"
  4235 
  4236 #~ msgid "A2x3"
  4237 #~ msgstr "A2x3"
  4238 
  4239 #~ msgid "A2x4"
  4240 #~ msgstr "A2x4"
  4241 
  4242 #~ msgid "A2x5"
  4243 #~ msgstr "A2x5"
  4244 
  4245 #~ msgid "A3"
  4246 #~ msgstr "A3"
  4247 
  4248 #~ msgid "A3x3"
  4249 #~ msgstr "A3x3"
  4250 
  4251 #~ msgid "A3x4"
  4252 #~ msgstr "A3x4"
  4253 
  4254 #~ msgid "A3x5"
  4255 #~ msgstr "A3x5"
  4256 
  4257 #~ msgid "A3x6"
  4258 #~ msgstr "A3x6"
  4259 
  4260 #~ msgid "A3x7"
  4261 #~ msgstr "A3x7"
  4262 
  4263 #~ msgid "A4"
  4264 #~ msgstr "A4"
  4265 
  4266 #~ msgid "A4x3"
  4267 #~ msgstr "A4x3"
  4268 
  4269 #~ msgid "A4x4"
  4270 #~ msgstr "A4x4"
  4271 
  4272 #~ msgid "A4x5"
  4273 #~ msgstr "A4x5"
  4274 
  4275 #~ msgid "A4x6"
  4276 #~ msgstr "A4x6"
  4277 
  4278 #~ msgid "A4x7"
  4279 #~ msgstr "A4x7"
  4280 
  4281 #~ msgid "A4x8"
  4282 #~ msgstr "A4x8"
  4283 
  4284 #~ msgid "A4x9"
  4285 #~ msgstr "A4x9"
  4286 
  4287 #~ msgid "A5"
  4288 #~ msgstr "A5"
  4289 
  4290 #~ msgid "A6"
  4291 #~ msgstr "A6"
  4292 
  4293 #~ msgid "A7"
  4294 #~ msgstr "A7"
  4295 
  4296 #~ msgid "A8"
  4297 #~ msgstr "A8"
  4298 
  4299 #~ msgid "A9"
  4300 #~ msgstr "A9"
  4301 
  4302 #~ msgid "B0"
  4303 #~ msgstr "B0"
  4304 
  4305 #~ msgid "B1"
  4306 #~ msgstr "B1"
  4307 
  4308 #~ msgid "B10"
  4309 #~ msgstr "B10"
  4310 
  4311 #~ msgid "B2"
  4312 #~ msgstr "B2"
  4313 
  4314 #~ msgid "B3"
  4315 #~ msgstr "B3"
  4316 
  4317 #~ msgid "B4"
  4318 #~ msgstr "B4"
  4319 
  4320 #~ msgid "B5"
  4321 #~ msgstr "B5"
  4322 
  4323 #~ msgid "B6"
  4324 #~ msgstr "B6"
  4325 
  4326 #~ msgid "B6/C4"
  4327 #~ msgstr "B6/C4"
  4328 
  4329 #~ msgid "B7"
  4330 #~ msgstr "B7"
  4331 
  4332 #~ msgid "B8"
  4333 #~ msgstr "B8"
  4334 
  4335 #~ msgid "B9"
  4336 #~ msgstr "B9"
  4337 
  4338 #~ msgid "C0"
  4339 #~ msgstr "C0"
  4340 
  4341 #~ msgid "C1"
  4342 #~ msgstr "C1"
  4343 
  4344 #~ msgid "C10"
  4345 #~ msgstr "C10"
  4346 
  4347 #~ msgid "C2"
  4348 #~ msgstr "C2"
  4349 
  4350 #~ msgid "C3"
  4351 #~ msgstr "C3"
  4352 
  4353 #~ msgid "C4"
  4354 #~ msgstr "C4"
  4355 
  4356 #~ msgid "C5"
  4357 #~ msgstr "C5"
  4358 
  4359 #~ msgid "C6"
  4360 #~ msgstr "C6"
  4361 
  4362 #~ msgid "C6/C5"
  4363 #~ msgstr "C6/C5"
  4364 
  4365 #~ msgid "C7"
  4366 #~ msgstr "C7"
  4367 
  4368 #~ msgid "C7/C6"
  4369 #~ msgstr "C7/C6"
  4370 
  4371 #~ msgid "C8"
  4372 #~ msgstr "C8"
  4373 
  4374 #~ msgid "C9"
  4375 #~ msgstr "C9"
  4376 
  4377 #~ msgid "RA0"
  4378 #~ msgstr "RA0"
  4379 
  4380 #~ msgid "RA1"
  4381 #~ msgstr "RA1"
  4382 
  4383 #~ msgid "RA2"
  4384 #~ msgstr "RA2"
  4385 
  4386 #~ msgid "SRA0"
  4387 #~ msgstr "SRA0"
  4388 
  4389 #~ msgid "SRA1"
  4390 #~ msgstr "SRA1"
  4391 
  4392 #~ msgid "SRA2"
  4393 #~ msgstr "SRA2"
  4394 
  4395 #~ msgid "JB0"
  4396 #~ msgstr "JB0"
  4397 
  4398 #~ msgid "JB1"
  4399 #~ msgstr "JB1"
  4400 
  4401 #~ msgid "JB10"
  4402 #~ msgstr "JB10"
  4403 
  4404 #~ msgid "JB2"
  4405 #~ msgstr "JB2"
  4406 
  4407 #~ msgid "JB3"
  4408 #~ msgstr "JB3"
  4409 
  4410 #~ msgid "JB4"
  4411 #~ msgstr "JB4"
  4412 
  4413 #~ msgid "JB5"
  4414 #~ msgstr "JB5"
  4415 
  4416 #~ msgid "JB6"
  4417 #~ msgstr "JB6"
  4418 
  4419 #~ msgid "JB7"
  4420 #~ msgstr "JB7"
  4421 
  4422 #~ msgid "JB8"
  4423 #~ msgstr "JB8"
  4424 
  4425 #~ msgid "JB9"
  4426 #~ msgstr "JB9"
  4427 
  4428 #~ msgid "10x11"
  4429 #~ msgstr "10x11"
  4430 
  4431 #~ msgid "10x13"
  4432 #~ msgstr "10x13"
  4433 
  4434 #~ msgid "10x14"
  4435 #~ msgstr "10x14"
  4436 
  4437 #~ msgid "10x15"
  4438 #~ msgstr "10x15"
  4439 
  4440 #~ msgid "11x12"
  4441 #~ msgstr "11x12"
  4442 
  4443 #~ msgid "11x15"
  4444 #~ msgstr "11x15"
  4445 
  4446 #~ msgid "12x19"
  4447 #~ msgstr "12x19"
  4448 
  4449 #~ msgid "5x7"
  4450 #~ msgstr "5x7"
  4451 
  4452 #~ msgid "c"
  4453 #~ msgstr "c"
  4454 
  4455 #~ msgid "d"
  4456 #~ msgstr "d"
  4457 
  4458 #~ msgid "e"
  4459 #~ msgstr "e"
  4460 
  4461 #~ msgid "edp"
  4462 #~ msgstr "edp"
  4463 
  4464 #~ msgid "f"
  4465 #~ msgstr "f"
  4466 
  4467 #~ msgid "Index 3x5"
  4468 #~ msgstr "Индекс 3x5"
  4469 
  4470 #~ msgid "Index 5x8"
  4471 #~ msgstr "Индекс 5x8"
  4472 
  4473 #~ msgid "prc 32k"
  4474 #~ msgstr "prc 32k"
  4475 
  4476 #~ msgid "ROC 16k"
  4477 #~ msgstr "ROC 16k"
  4478 
  4479 #~ msgid "ROC 8k"
  4480 #~ msgstr "ROC 8k"
   4209"В „%s“ не е открит индексен файл за тема.\n"
   4210"Ако наистина искате да създадете временен файл за икони тук, използвате "
   4211"опцията „--ignore-theme-index“.\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.