Changeset 746


Ignore:
Timestamp:
Jul 31, 2006, 10:17:23 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

libgnomeui: обновено и подадено.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/libgnomeui.HEAD.bg.po

  r705 r746  
  1010"Project-Id-Version: libgnomeui HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-07-05 16:28+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-07-05 16:28+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-07-31 09:50+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-07-31 09:57+0300\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  605605#: ../libgnomeui/gnome-app-util.c:356
  606606msgid "  - OK? (yes or no)"
  607 msgstr "  - OK? (да или не)"
   607msgstr "  - ОК? (да или не)"
  608608
  609609#: ../libgnomeui/gnome-app-util.c:684
   
  707707msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
  708708
  709 #: ../libgnomeui/gnome-client.c:2584
   709#: ../libgnomeui/gnome-client.c:2582
  710710msgid "Cancel Logout"
  711711msgstr "Прекъсване излизането от системата"
   
  14171417msgstr "Относно"
  14181418
  1419 #: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:122 ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:131
   1419#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:123 ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:132
  14201420msgid "Disable Crash Dialog"
  14211421msgstr "Спиране на диалоговия прозорец за грешките"
  14221422
  1423 #: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:124
   1423#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:125
  14241424msgid "X display to use"
  14251425msgstr "X дисплей за използване"
  14261426
  1427 #: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:124
   1427#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:125
  14281428msgid "DISPLAY"
  14291429msgstr "ДИСПЛЕЙ"
  14301430
  1431 #: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:168 ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:181
   1431#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:169 ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:182
  14321432msgid "GNOME GUI Library"
  14331433msgstr "Библиотека за ГПИ на GNOME"
  14341434
  1435 #: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:169
   1435#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:170
  14361436msgid "Show GNOME GUI options"
  14371437msgstr "Показване на настройките на интерфейса на GNOME"
  14381438
  1439 #: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:246
   1439#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:247
  14401440msgid "Could not open link"
  14411441msgstr "Връзката не може да бъде отворена"
  14421442
  14431443#. dialog display isn't working out
  1444 #: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:832
   1444#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:833
  14451445#, c-format
  14461446msgid "Multiple segmentation faults occurred; can't display error dialog\n"
   
  14501450
  14511451#. Eeeek! Can't show dialog
  1452 #: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:846
   1452#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:848
  14531453#, c-format
  14541454msgid ""
   
  14591459"Диалогът за аварийно завършване не може да бъде показан\n"
  14601460
  1461 #: ../libgnomeui/gnome_segv.c:101
  1462 #, c-format
  1463 msgid ""
  1464 "The GNOME Session Manager (process %d) has crashed\n"
  1465 "due to a fatal error (%s).\n"
  1466 "When you close this dialog, all applications will close and your session "
  1467 "will exit.\n"
  1468 "Please save all your files before closing this dialog."
  1469 msgstr ""
  1470 "Мениджърът на сесии в GNOME (процес %d) завърши\n"
  1471 "аварийно поради фатална грешка (%s).\n"
  1472 "Когато затворите този диалог, всички програми ще бъдат\n"
  1473 "затворени и вашата сесия ще завърши. Запазете всички\n"
  1474 "отворени файлове преди да затворите този прозорец."
  1475 
  1476 #: ../libgnomeui/gnome_segv.c:112
  1477 #, c-format
  1478 msgid "The Application \"%s\" has quit unexpectedly."
  1479 msgstr "Програмата „%s“ спря неочаквано."
  1480 
  1481 #: ../libgnomeui/gnome_segv.c:117
  1482 #, c-format
  1483 msgid "process %d: %s"
  1484 msgstr "процес %d: %s"
  1485 
  1486 #: ../libgnomeui/gnome_segv.c:118 ../libgnomeui/gnome_segv.c:123
  1487 msgid ""
  1488 "You can inform the developers of what happened to help them fix it.  Or you "
  1489 "can restart the application right now."
  1490 msgstr ""
  1491 "Можете да информирате разработчиците за това, което се случи, и да им "
  1492 "помогнете да разрешат проблема. Можете и да рестартирате програмата."
  1493 
  1494 #: ../libgnomeui/gnome_segv.c:137
   1461#: ../libgnomeui/gnome_segv.c:83
  14951462msgid "Usage: gnome_segv2 appname signum\n"
  14961463msgstr "Използване: gnome_segv2 appname signum\n"
  14971464
  1498 #: ../libgnomeui/gnome_segv.c:154
  1499 msgid "_Restart Application"
  1500 msgstr "_Рестартиране на програмата"
  1501 
  1502 #: ../libgnomeui/gnome_segv.c:166
  1503 msgid "_Inform Developers"
  1504 msgstr "_Информиране на разработчиците"
  1505 
  1506 #: ../libgnomeui/gnome_segv.c:177
  1507 msgid "_Debug"
  1508 msgstr "_Изчистване на грешки"
   1465#: ../libgnomeui/gnome_segv.c:136
   1466#, c-format
   1467msgid ""
   1468"<b>The application %s has crashed.</b>\n"
   1469"\n"
   1470"However you don't have installed <b>bug-buddy</b>, the\n"
   1471"GNOME crash report tool. If you want to help us\n"
   1472"to make GNOME better, please, install it\n"
   1473msgstr ""
   1474"<b>Приложението %s заби.</b>\n"
   1475"\n"
   1476"За жалост не сте инсталирали <b>bug-buddy</b> -\n"
   1477"инструментът на GNOME за докладване на такива\n"
   1478"проблеми. Ако искате да ни помогнете да направим\n"
   1479"GNOME по-добър, молим Ви да го инсталирате.\n"
  15091480
  15101481#: ../test-gnome/testgnome.xml.h:3
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.