Changeset 752


Ignore:
Timestamp:
Aug 18, 2006, 9:43:21 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

glib, gtk+, libbonoboui: обновени до 100%

Location:
developer-libs
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/glib.HEAD.bg.po

  r705 r752  
  99"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-07-05 16:19+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-07-05 16:19+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-08-17 11:37+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-08-17 11:37+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4343
  4444#: ../glib/gbookmarkfile.c:1792
  45 msgid "No valid bookmark file was be found in data dirs"
   45msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
  4646msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
  4747
   
  5656#: ../glib/gbookmarkfile.c:2608 ../glib/gbookmarkfile.c:2687
  5757#: ../glib/gbookmarkfile.c:2729 ../glib/gbookmarkfile.c:2826
  58 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2949 ../glib/gbookmarkfile.c:3139
  59 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3215 ../glib/gbookmarkfile.c:3367
  60 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3432 ../glib/gbookmarkfile.c:3522
  61 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3649
   58#: ../glib/gbookmarkfile.c:2952 ../glib/gbookmarkfile.c:3142
   59#: ../glib/gbookmarkfile.c:3218 ../glib/gbookmarkfile.c:3371
   60#: ../glib/gbookmarkfile.c:3436 ../glib/gbookmarkfile.c:3526
   61#: ../glib/gbookmarkfile.c:3653
  6262#, c-format
  6363msgid "No bookmark found for URI '%s'"
   
  7979msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
  8080
  81 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3233 ../glib/gbookmarkfile.c:3377
   81#: ../glib/gbookmarkfile.c:3236 ../glib/gbookmarkfile.c:3381
  8282#, c-format
  8383msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
   
  744744msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  745745
  746 #: ../glib/gkeyfile.c:1014 ../glib/gkeyfile.c:1173 ../glib/gkeyfile.c:2386
  747 #: ../glib/gkeyfile.c:2451 ../glib/gkeyfile.c:2570 ../glib/gkeyfile.c:2705
  748 #: ../glib/gkeyfile.c:2858 ../glib/gkeyfile.c:3034 ../glib/gkeyfile.c:3091
   746#: ../glib/gkeyfile.c:1013 ../glib/gkeyfile.c:1172 ../glib/gkeyfile.c:2385
   747#: ../glib/gkeyfile.c:2450 ../glib/gkeyfile.c:2569 ../glib/gkeyfile.c:2704
   748#: ../glib/gkeyfile.c:2857 ../glib/gkeyfile.c:3033 ../glib/gkeyfile.c:3090
  749749#, c-format
  750750msgid "Key file does not have group '%s'"
  751751msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  752752
  753 #: ../glib/gkeyfile.c:1185
   753#: ../glib/gkeyfile.c:1184
  754754#, c-format
  755755msgid "Key file does not have key '%s'"
  756756msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  757757
  758 #: ../glib/gkeyfile.c:1286 ../glib/gkeyfile.c:1395
   758#: ../glib/gkeyfile.c:1285 ../glib/gkeyfile.c:1394
  759759#, c-format
  760760msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  761761msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  762762
  763 #: ../glib/gkeyfile.c:1304 ../glib/gkeyfile.c:1413 ../glib/gkeyfile.c:1785
   763#: ../glib/gkeyfile.c:1303 ../glib/gkeyfile.c:1412 ../glib/gkeyfile.c:1784
  764764#, c-format
  765765msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
   
  768768"анализирана."
  769769
  770 #: ../glib/gkeyfile.c:2001 ../glib/gkeyfile.c:2214
   770#: ../glib/gkeyfile.c:2000 ../glib/gkeyfile.c:2213
  771771#, c-format
  772772msgid ""
   
  777777"бъде анализирана."
  778778
  779 #: ../glib/gkeyfile.c:2401 ../glib/gkeyfile.c:2585 ../glib/gkeyfile.c:3102
   779#: ../glib/gkeyfile.c:2400 ../glib/gkeyfile.c:2584 ../glib/gkeyfile.c:3101
  780780#, c-format
  781781msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  782782msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  783783
  784 #: ../glib/gkeyfile.c:3275
   784#: ../glib/gkeyfile.c:3274
  785785msgid "Key file contains escape character at end of line"
  786786msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  787787
  788 #: ../glib/gkeyfile.c:3297
   788#: ../glib/gkeyfile.c:3296
  789789#, c-format
  790790msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  791791msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
  792792
  793 #: ../glib/gkeyfile.c:3438
   793#: ../glib/gkeyfile.c:3437
  794794#, c-format
  795795msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  796796msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  797797
  798 #: ../glib/gkeyfile.c:3448
   798#: ../glib/gkeyfile.c:3447
  799799#, c-format
  800800msgid "Integer value '%s' out of range"
  801801msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  802802
  803 #: ../glib/gkeyfile.c:3476
   803#: ../glib/gkeyfile.c:3475
  804804#, c-format
  805805msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
   
  807807"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
  808808
  809 #: ../glib/gkeyfile.c:3496
   809#: ../glib/gkeyfile.c:3495
  810810#, c-format
  811811msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
 • developer-libs/gtk+.HEAD.bg.po

  r744 r752  
  1010"Project-Id-Version: Gtk+ HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-07-30 17:08+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-07-30 17:08+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-08-17 11:49+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-08-17 12:08+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2020
  2121#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
  22 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 ../tests/testfilechooser.c:218
   22#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1113 ../tests/testfilechooser.c:218
  2323#, c-format
  2424msgid "Failed to open file '%s': %s"
   
  3131
  3232#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
  33 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1151 ../tests/testfilechooser.c:263
   33#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1164 ../tests/testfilechooser.c:263
  3434#, c-format
  3535msgid ""
   
  8181msgstr "Неуспех при зареждане на изображението „%s“: %s"
  8282
  83 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1379
   83#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1392
  8484#, c-format
  8585msgid "Error writing to image file: %s"
  8686msgstr "Грешка при записва на изображението: %s"
  8787
  88 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1425 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1556
   88#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1438 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1569
  8989#, c-format
  9090msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
   
  9292"Този компилат на „gdk-pixbuf“ не поддържа записа на графичен формат: %s"
  9393
  94 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1459
   94#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
  9595msgid "Insufficient memory to save image to callback"
  9696msgstr "Недостатъчно памет, за да се запази изображението към функцията"
  9797
  98 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
   98#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1485
  9999msgid "Failed to open temporary file"
  100100msgstr "Грешка при отварянето на временния файл"
  101101
  102 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1498
   102#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1511
  103103msgid "Failed to read from temporary file"
  104104msgstr "Неуспех при четенето на временния файл"
  105105
  106 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1733
   106#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1746
  107107#, c-format
  108108msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
  109109msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“ за запис: %s"
  110110
  111 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1758
   111#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1771
  112112#, c-format
  113113msgid ""
   
  118118"да не са записани всички данни: %s"
  119119
  120 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1978 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2028
   120#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1991 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2041
  121121msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
  122122msgstr "Недостатъчно памет за записа на изображението в буфер"
   
  10241024msgstr "Заявките към Х да са синхронни"
  10251025
  1026 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:273 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2074
   1026#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:273 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2076
  10271027msgid "License"
  10281028msgstr "Лиценз"
   
  10381038
  10391039#. Add the license button
  1040 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:515
   1040#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:516
  10411041msgid "_License"
  10421042msgstr "_Лиценз"
  10431043
  1044 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:752
   1044#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:754
  10451045#, c-format
  10461046msgid "About %s"
  10471047msgstr "Относно %s"
  10481048
  1049 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2002
   1049#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2004
  10501050msgid "Credits"
  10511051msgstr "Заслуги"
  10521052
  1053 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2028
   1053#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2030
  10541054msgid "Written by"
  10551055msgstr "Създадено от"
  10561056
  1057 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2031
   1057#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2033
  10581058msgid "Documented by"
  10591059msgstr "Документирано от"
  10601060
  1061 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2043
   1061#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2045
  10621062msgid "Translated by"
  10631063msgstr "Преведено от"
  10641064
  1065 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2047
   1065#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2049
  10661066msgid "Artwork by"
  10671067msgstr "Дизайн"
   
  12651265"запазите за бъдеща употреба."
  12661266
  1267 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:958
   1267#: ../gtk/gtkcolorsel.c:954
  12681268msgid "_Save color here"
  12691269msgstr "_Запазване на цвета тук"
  12701270
  1271 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1163
   1271#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1159
  12721272msgid ""
  12731273"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
   
  12781278"изберете „Запазване на цвета тук“."
  12791279
  1280 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1930
   1280#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1926
  12811281msgid ""
  12821282"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
   
  12861286"чрез вътрешния триъгълник."
  12871287
  1288 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1955
   1288#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1951
  12891289msgid ""
  12901290"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
   
  12941294"изберете."
  12951295
  1296 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1964
   1296#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1960
  12971297msgid "_Hue:"
  12981298msgstr "_Нюанс:"
  12991299
  1300 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1965
   1300#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1961
  13011301msgid "Position on the color wheel."
  13021302msgstr "Позиция върху цветното колело."
  13031303
  1304 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1967
   1304#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1963
  13051305msgid "_Saturation:"
  13061306msgstr "_Наситеност:"
  13071307
  1308 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1968
   1308#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1964
  13091309msgid "\"Deepness\" of the color."
  13101310msgstr "„Дълбочина“ на цвят."
  13111311
  1312 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1969
   1312#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1965
  13131313msgid "_Value:"
  13141314msgstr "_Стойност:"
  13151315
  1316 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1970
   1316#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1966
  13171317msgid "Brightness of the color."
  13181318msgstr "Яркост на цвета."
  13191319
  1320 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1971
   1320#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1967
  13211321msgid "_Red:"
  13221322msgstr "_Червено:"
  13231323
  1324 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1972
   1324#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1968
  13251325msgid "Amount of red light in the color."
  13261326msgstr "Количеството червена светлина в цвета."
  13271327
  1328 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1973
   1328#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1969
  13291329msgid "_Green:"
  13301330msgstr "_Зелено:"
  13311331
  1332 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1974
   1332#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1970
  13331333msgid "Amount of green light in the color."
  13341334msgstr "Количеството зелена светлина в цвета."
  13351335
  1336 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1975
   1336#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1971
  13371337msgid "_Blue:"
  13381338msgstr "_Синьо:"
  13391339
  1340 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1976
   1340#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1972
  13411341msgid "Amount of blue light in the color."
  13421342msgstr "Количеството синя светлина в цвета."
  13431343
  1344 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1979
   1344#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1975
  13451345msgid "Op_acity:"
  13461346msgstr "Н_епрозрачност:"
  13471347
  1348 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1987 ../gtk/gtkcolorsel.c:1998
   1348#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1983 ../gtk/gtkcolorsel.c:1994
  13491349msgid "Transparency of the color."
  13501350msgstr "Прозрачност на цвята."
  13511351
  1352 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2005
   1352#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2001
  13531353msgid "Color _name:"
  13541354msgstr "Име на _цвят:"
  13551355
  1356 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2020
   1356#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2016
  13571357msgid ""
  13581358"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
   
  13621362"просто да посочите името му."
  13631363
  1364 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2050
   1364#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2046
  13651365msgid "_Palette:"
  13661366msgstr "_Палитра:"
  13671367
  1368 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2079
   1368#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2075
  13691369msgid "Color Wheel"
  13701370msgstr "Цветова палитра"
   
  13741374msgstr "Избор на цвят"
  13751375
  1376 #: ../gtk/gtkentry.c:4913 ../gtk/gtktextview.c:7231
   1376#: ../gtk/gtkentry.c:4919 ../gtk/gtktextview.c:7243
  13771377msgid "Input _Methods"
  13781378msgstr "_Методи за вход"
  13791379
  1380 #: ../gtk/gtkentry.c:4927 ../gtk/gtktextview.c:7245
   1380#: ../gtk/gtkentry.c:4933 ../gtk/gtktextview.c:7257
  13811381msgid "_Insert Unicode Control Character"
  13821382msgstr "_Вмъкване на контролен символ за Уникод"
   
  14001400msgstr "(без)"
  14011401
  1402 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1869
   1402#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1877
  14031403msgid "Other..."
  14041404msgstr "Друго място..."
   
  18131813msgstr "Името на файла не може да бъде конвертирано"
  18141814
  1815 #: ../gtk/gtkfilesystem.c:317
   1815#: ../gtk/gtkfilesystem.c:322
  18161816#, c-format
  18171817msgid "Could not get a stock icon for %s\n"
   
  19351935msgstr "Грешка при зареждането на икона: %s"
  19361936
  1937 #: ../gtk/gtkicontheme.c:1312
   1937#: ../gtk/gtkicontheme.c:1314
  19381938#, c-format
  19391939msgid ""
   
  19481948"\t%s"
  19491949
  1950 #: ../gtk/gtkicontheme.c:1381
   1950#: ../gtk/gtkicontheme.c:1383
  19511951#, c-format
  19521952msgid "Icon '%s' not present in theme"
   
  20782078msgstr "Показване на настройките на GTK+"
  20792079
  2080 #: ../gtk/gtknotebook.c:775
   2080#: ../gtk/gtknotebook.c:772
  20812081msgid "Arrow spacing"
  20822082msgstr "Разстояние между стрелките"
  20832083
  2084 #: ../gtk/gtknotebook.c:776
   2084#: ../gtk/gtknotebook.c:773
  20852085msgid "Scroll arrow spacing"
  20862086msgstr "Разстояние между стрелките за прелистване"
  20872087
  2088 #: ../gtk/gtknotebook.c:4241 ../gtk/gtknotebook.c:6791
   2088#: ../gtk/gtknotebook.c:4219 ../gtk/gtknotebook.c:6774
  20892089#, c-format
  20902090msgid "Page %u"
   
  22062206
  22072207#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2208 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1464
   2208#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1475
  22092209msgid "print operation status|Initial state"
  22102210msgstr "Първоначално състояние"
  22112211
  22122212#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2213 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1466
   2213#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1477
  22142214msgid "print operation status|Preparing to print"
  22152215msgstr "Подготовка за печат"
  22162216
  22172217#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2218 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1468
   2218#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1479
  22192219msgid "print operation status|Generating data"
  22202220msgstr "Генериране на данни"
  22212221
  22222222#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2223 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1470
   2223#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1481
  22242224msgid "print operation status|Sending data"
  22252225msgstr "Изпращане на данни"
  22262226
  22272227#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2228 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1472
   2228#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1483
  22292229msgid "print operation status|Waiting"
  22302230msgstr "Изчакване"
  22312231
  22322232#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2233 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1474
   2233#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1485
  22342234msgid "print operation status|Blocking on issue"
  22352235msgstr "Блокиране поради проблем"
  22362236
  22372237#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2238 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1476
   2238#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1487
  22392239msgid "print operation status|Printing"
  22402240msgstr "Отпечатване"
  22412241
  22422242#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2243 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1478
   2243#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1489
  22442244msgid "print operation status|Finished"
  22452245msgstr "Завършено"
  22462246
  22472247#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2248 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1480
   2248#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1491
  22492249msgid "print operation status|Finished with error"
  22502250msgstr "Завършено с грешка"
  22512251
  2252 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1955
   2252#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1966
  22532253#, c-format
  22542254msgid "Preparing %d"
  22552255msgstr "Подготвяне на %d"
  22562256
  2257 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1957 ../gtk/gtkprintoperation.c:2213
   2257#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1968 ../gtk/gtkprintoperation.c:2224
  22582258msgid "Preparing"
  22592259msgstr "Подготвяне"
  22602260
  2261 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1960
   2261#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1971
  22622262#, c-format
  22632263msgid "Printing %d"
   
  23752375
  23762376#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1962
  2377 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:473
   2377#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:485
  23782378msgid "Pages per _sheet:"
  23792379msgstr "Страници на _лист:"
   
  24962496msgstr "Групата радио-бутони, към които този принадлежи."
  24972497
  2498 #: ../gtk/gtkrc.c:2782
   2498#: ../gtk/gtkrc.c:2813
  24992499#, c-format
  25002500msgid "Unable to find include file: \"%s\""
  25012501msgstr "Файлът за включване - „%s“ не може да бъде намерен"
  25022502
  2503 #: ../gtk/gtkrc.c:3414 ../gtk/gtkrc.c:3417
   2503#: ../gtk/gtkrc.c:3445 ../gtk/gtkrc.c:3448
  25042504#, c-format
  25052505msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
   
  25102510msgstr "Избор на видовете документи, които се показват"
  25112511
  2512 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1127 ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1164
   2512#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1126 ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1163
  25132513#, c-format
  25142514msgid "No item for URI '%s' found"
  25152515msgstr "Не е открит елемент за адреса-УРИ „%s“"
  25162516
  2517 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1774
   2517#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1770
  25182518msgid "Could not remove item"
  25192519msgstr "Елементът не може да бъде премахнат"
  25202520
  2521 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1817
   2521#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1813
  25222522msgid "Could not clear list"
  25232523msgstr "Списъкът не може да бъде изчистен"
  25242524
  2525 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1901
   2525#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1897
  25262526msgid "Copy _Location"
  25272527msgstr "Копиране на _местоположение"
  25282528
  2529 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1914
   2529#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1910
  25302530msgid "_Remove From List"
  25312531msgstr "_Премахване от списък"
  25322532
  2533 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1923
   2533#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1919
  25342534msgid "_Clear List"
  25352535msgstr "_Изчистване на списък"
  25362536
  2537 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1937
   2537#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1933
  25382538msgid "Show _Private Resources"
  25392539msgstr "Показване на _частните ресурси"
  25402540
  2541 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:422 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:483
   2541#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:424 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:485
  25422542#, c-format
  25432543msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
  25442544msgstr "Не е открит скоро използван ресурс с адрес-УРИ „%s“"
  25452545
  2546 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:507 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:515
  2547 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:672 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:681
  2548 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:689
   2546#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:509 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:517
  25492547#, c-format
  25502548msgid "This function is not implemented for widgets of class '%s'"
  25512549msgstr "Тази функция не е реализирана за графичните обекти от клас „%s“"
  25522550
  2553 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:833
   2551#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:850
  25542552#, c-format
  25552553msgid "Open '%s'"
  25562554msgstr "Отваряне на „%s“"
  25572555
  2558 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:864
   2556#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:881
  25592557msgid "Unknown item"
  25602558msgstr "Неизвестен елемент"
  25612559
  2562 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1058 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1206
  2563 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1216 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1275
   2560#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:982
   2561msgid "No items found"
   2562msgstr "Не са открити елементи"
   2563
   2564#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1058 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1208
   2565#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1218 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1277
  25642566#, c-format
  25652567msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
   
  39083910#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1466
  39093911#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1467
  3910 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1909
   3912#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1916
  39113913msgid "Printer Default"
  39123914msgstr "Стандартните настройки на принтера"
  39133915
  3914 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2120
   3916#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
  39153917msgid "Urgent"
  39163918msgstr "Спешен"
  39173919
  3918 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2120
   3920#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
  39193921msgid "High"
  39203922msgstr "Висок"
  39213923
  3922 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2120
   3924#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
  39233925msgid "Medium"
  39243926msgstr "Среден"
  39253927
  3926 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2120
   3928#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
  39273929msgid "Low"
  39283930msgstr "Нисък"
  39293931
  3930 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
   3932#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39313933msgid "None"
  39323934msgstr "(Без)"
  39333935
  3934 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
   3936#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39353937msgid "Classified"
  39363938msgstr "Класифицирано"
  39373939
  3938 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
   3940#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39393941msgid "Confidential"
  39403942msgstr "Конфиденциално"
  39413943
  3942 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
   3944#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39433945msgid "Secret"
  39443946msgstr "Секретно"
  39453947
  3946 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
   3948#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39473949msgid "Standard"
  39483950msgstr "Стандартно"
  39493951
  3950 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
   3952#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39513953msgid "Top Secret"
  39523954msgstr "Строго секретно"
  39533955
  3954 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
   3956#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39553957msgid "Unclassified"
  39563958msgstr "Некласифицирано"
   
  39683970msgstr "Команден ред"
  39693971
  3970 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:436
   3972#. default filename used for print-to-file
   3973#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:241
   3974#, c-format
   3975msgid "output.%s"
   3976msgstr "разпечатка.%s"
   3977
   3978#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:449
  39713979msgid "Print to File"
  39723980msgstr "Печат към файл"
  39733981
  3974 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:460
   3982#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:473
  39753983msgid "PDF"
  39763984msgstr "PDF"
  39773985
  3978 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:460
   3986#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:473
  39793987msgid "Postscript"
  39803988msgstr "Postscript"
  39813989
  3982 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:480
   3990#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:526
  39833991msgid "File"
  39843992msgstr "Файл"
  39853993
  3986 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:516
   3994#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:534
  39873995msgid "_Output format"
  39883996msgstr "_Изходен формат"
   
  40444052#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:851
  40454053#, c-format
  4046 msgid "<%s> element has neither a \"name\" nor an \"id\" element"
   4054msgid "<%s> element has neither a \"name\" nor an \"id\" attribute"
  40474055msgstr "Елементът <%s> няма нито атрибут „name“, нито „id“"
  40484056
 • developer-libs/libbonoboui.HEAD.bg.po

  r684 r752  
  1212"Project-Id-Version: libbonoboui gnome 2.10 branch\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2006-05-19 18:28+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2006-05-19 18:28+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2006-08-17 11:43+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2006-08-17 11:43+0300\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  164164msgstr "Само важ_ния текст"
  165165
  166 #: ../bonobo/bonobo-ui-engine.c:90
   166#: ../bonobo/bonobo-ui-engine.c:91
  167167msgid "Debug"
  168168msgstr "Изчистване на грешки"
  169169
  170 #: ../bonobo/bonobo-ui-engine.c:90
   170#: ../bonobo/bonobo-ui-engine.c:91
  171171msgid "_Dump XML"
  172172msgstr "_Показване на XML"
  173173
  174 #: ../bonobo/bonobo-ui-engine.c:91
   174#: ../bonobo/bonobo-ui-engine.c:92
  175175msgid "Dump the entire UI's XML description to the console"
  176176msgstr ""
   
  459459msgstr "Подробна информация"
  460460
  461 #: ../tools/browser/component-list.c:367 ../tools/browser/window.c:284
   461#: ../tools/browser/component-list.c:367 ../tools/browser/window.c:283
  462462msgid "Active"
  463463msgstr "Активен"
   
  484484
  485485#: ../tools/browser/window.c:214
  486 msgid "translation-credits"
   486msgid "translator-credits"
  487487msgstr ""
  488488"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
   
  496496
  497497#. create the window
  498 #: ../tools/browser/window.c:241
   498#: ../tools/browser/window.c:240
  499499msgid "Component Browser"
  500500msgstr "Браузър за компоненти"
  501501
  502502#. Fill out the tool bar
  503 #: ../tools/browser/window.c:281
   503#: ../tools/browser/window.c:280
  504504msgid "All"
  505505msgstr "Всички"
  506506
  507 #: ../tools/browser/window.c:287
   507#: ../tools/browser/window.c:286
  508508msgid "Inactive"
  509509msgstr "Неактивен"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.