Custom Query (73 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Component Severity
#5 Използвано повелително наклонение new fandonov normal rubrica critical
#7 menu edit new Ясен Праматаров normal abiword normal
#51 Излишни празни редове в GAIM assigned kaladan normal gaim normal
#58 "Опции" assigned kaladan normal rhythmbox normal
#59 Премахва маркирането assigned kaladan normal rhythmbox normal
#78 Дублирани ускорители assigned kaladan normal blam trivial
#80 Няколко грешки в превода на gthumb new konfeta normal gthumb normal
#185 Мазни форми в GIMP new tech_noir normal gimp normal
#199 Шантави преводи на клавиши assigned Александър Шопов normal gcalctool normal
#203 Word Processor? new nobody normal abiword normal
#212 Две грешки в Gaim new kaladan normal gaim major
#214 Малка-голяма грешка в Gaim new kaladan normal gaim normal
#325 "Намаляне" new zbrox normal f-spot normal
#328 Използвано мн.ч. new kaladan normal procman normal
#340 Дублирани ускорители new Александър Шопов normal gtk+ trivial
#342 дублирани ускорители new kaladan normal liferea trivial
#349 пр. грешка new zbrox normal gnome-netstatus normal
#380 Липсващ ускорител new xboing normal rhythmbox normal
#404 Компонент за преглед -> компонент за изглед new Александър Шопов normal gnome2-user-guide normal
#407 Synaptic - терминален изход assigned yavorescu normal synaptic normal
#429 Правописна грешка в Update Manager new zbrox normal update-manager normal
#436 Преводът на Gnumeric е абсолютно неизползваем assigned yavorescu normal gnumeric normal
#437 Много дублирани ускорители в менюто "Писмо" new yavorescu normal evolution trivial
#438 Дублирани ускорители в главното меню new kaladan normal liferea trivial
#450 Грешка в "Заслуги" new zbrox normal x-chat normal
#453 2x ускорители new xboing normal rhythmbox normal
#454 Сгрешени числа и думи в MonkeyBubble new nobody normal -- Общи -- normal
#456 Лоша подредба на текстовите съобщения new Александър Шопов normal -- Общи -- normal
#459 Да се коригират заслугите в преведените ръководства assigned yavorescu normal -- Общи -- trivial
#463 systray, system tray -> как е преведено new Александър Шопов normal -- Общи -- normal
#464 Как да се преведе passphrase new Александър Шопов normal -- Общи -- normal
#465 3 трудни термина в gnome-system-tools new kaladan normal gnome-system-tools normal
#466 Print preview new Александър Шопов normal -- Общи -- normal
#467 Уеднаквяване на малки/големи+case sensitive new Александър Шопов normal -- Общи -- normal
#469 Имена на приложения според at-poke за достъпност new Александър Шопов normal orca normal
#472 Менюто "Data" в 1.6.x assigned yavorescu normal gnumeric normal
#476 Синаптик - предложение за подобрения на превода assigned yavorescu normal synaptic minor
#479 Множество проблеми с Evo new yavorescu normal evolution normal
#483 Управител на ключодържатели new Александър Шопов normal gnome-keyring-manager normal
#484 Изоставен като legacy/deprecated new nobody normal -- Общи -- normal
#486 Грешни наименования в libgnomecanvas new Александър Шопов normal libgnomecanvas normal
#487 два различни клавиша са преведени еднакво на български assigned Александър Шопов normal -- Общи -- critical
#491 Довършване->Дописване new Александър Шопов normal -- Общи -- normal
#492 Дълго име на аплет new Александър Шопов normal gnome-netstatus normal
#493 Повтарящи се ускорители в управлението на захранването new nobody normal -- Общи -- normal
#495 Табулатори в изхода assigned anonymous normal -- Общи -- normal
#512 синхронизиране -> сверяване assigned Александър Шопов normal -- Общи -- normal
#513 Слято писане — южноевропейски new Александър Шопов normal -- Общи -- normal
#514 Замяна на абонамент с регистрация new nobody normal -- Общи -- normal
#693 Унифициране на shortcut new Александър Шопов normal -- Общи -- normal
#695 Превод на assistive и accessibility new Александър Шопов normal -- Общи -- normal
#696 правописна грешка в GIMP new Александър Шопов normal gimp normal
#698 Правописна грешка в GIMP new tech_noir normal gimp normal
#699 Грешки в генерирането на елементи new Александър Шопов normal gnome-doc-utils normal
#700 Непреведен низ в GOK new zbrox normal gok normal
#707 Грешка и подобриние в Nautilus new Александър Шопов normal shared-mime-info normal
#708 Грешно описание на ресурс в Nautilus new Александър Шопов normal gvfs normal
#710 Непреведен низ в Sound Juicer reopened Александър Шопов normal sound juicer normal
#712 Несъответствия в програмата за звука new Александър Шопов normal -- Общи -- normal
#713 Граматична грешка в низ от gnome-utils/baobab new kaladan normal gnome-utils normal
#716 Корекция на данните на Владимир Петков new Александър Шопов normal -- Общи -- normal
#717 Повтарящи се клавишни комбинации в gphoto new Александър Шопов normal gthumb normal
#718 Неправилен превод на стрелки new Александър Шопов normal hamster-applet normal
#719 Аплетът е преведен неразбираемо new Александър Шопов normal networkmanager normal
#721 Volume — том или файлова система new nobody normal -- Общи -- normal
#722 spawn, fork -> пораждане new nobody normal -- Общи -- normal
#724 Thumbnail да се превежда миниатюра new Александър Шопов normal -- Общи -- normal
#731 Неправилно преведен низ в Gajim new yavorescu normal gajim normal
#734 Мерни единици в synaptic new yavorescu normal synaptic normal
#735 gnome-system-monitor термини new Александър Шопов normal gnome-system-monitor normal
#738 Съмнителен превод на „Accelerator key“ в gtk+-properties new Александър Шопов normal gtk+-properties normal
#739 Неясен превод за нивата на мастилото в gtk+ new Александър Шопов normal gtk+ normal
#298 E-mail, email -> е-поща assigned yavorescu low -- Общи -- normal
Note: See TracQuery for help on using queries.