Custom Query (14 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#51 Излишни празни редове в GAIM kaladan defect normal gaim normal
#58 "Опции" kaladan defect normal rhythmbox normal
#59 Премахва маркирането kaladan defect normal rhythmbox normal
#78 Дублирани ускорители kaladan defect normal blam trivial
#199 Шантави преводи на клавиши Александър Шопов defect normal gcalctool normal
#407 Synaptic - терминален изход yavorescu defect normal synaptic normal
#436 Преводът на Gnumeric е абсолютно неизползваем yavorescu defect normal gnumeric normal
#459 Да се коригират заслугите в преведените ръководства yavorescu defect normal -- Общи -- trivial
#472 Менюто "Data" в 1.6.x yavorescu defect normal gnumeric normal
#476 Синаптик - предложение за подобрения на превода yavorescu defect normal synaptic minor
#487 два различни клавиша са преведени еднакво на български Александър Шопов defect normal -- Общи -- critical
#495 Табулатори в изхода anonymous defect normal -- Общи -- normal
#512 синхронизиране -> сверяване Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#298 E-mail, email -> е-поща yavorescu defect low -- Общи -- normal
Note: See TracQuery for help on using queries.