Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#737 worksforme Страницата на gnome.cult.bg липсва. Трябва да се обновят низовете в преводите. nobody ivalkov
Description

На адреса (gnome.cult.bg) даден в повечето преводи за информация относно проекта посреща събщение за прекратен хостинг. Трябва да се обновят тези низовете. Aко не се използва автоматичен метод за добавянето и промянта им, мога да се заема с обновяването.

#736 fixed Грешна дума във Firebug Александър Шопов Александър Шопов
Description

От снимката се вижда

#733 fixed Проблем с rhythmbox Александър Шопов Александър Шопов
Description
  • Подкастите, там където показва "Състояние" трябва да е "Изтеглен", не "Изтегляния".
  • долу в лентата ми показва "Х епизоди", което трябва да е "Х епизода"

Докладвано от Златко Попов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.