Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1 fixed Името на програмата е преведено Ясен Праматаров yavorescu
Description

Името на програмата "Galeon" е преведено на български "Галеон", а имената не трябва да се превеждат.

#2 fixed "private key" е преведено погрешно yavorescu yavorescu
Description

"Private key" е преведено погрешно като "личен ключ", а трябва да е "частен ключ". Става въпрос за GPG.

#3 fixed Правописна грешка в първоначалния екран (Начална бележка) zbrox yavorescu
Description

"Неорганизирани" неволно се е получило "неогранизирани", допускам обикновено typo. Прилагам и снимка на екрана.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.