Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (28 - 30 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#188 fixed "изпращач" в evolution zbrox zbrox
Description

много често засичам "изпращач" вместо "подател" в превода на evolution.

#428 fixed "някоИ услуга не е стартирана" kaladan Димитър Киров <dkirov@…>
Description

Това излиза, когато се опитам да отворя страница на несъществуващ хост.

#110 fixed "писмото с име" kaladan yavorescu
Description

В диалоговия прозорец, който се появява при опит за затваряне на редактора за писане на писма, има въпрос:

Сигурни ли сте, че искате да се откажете от писмото с име "Писмо без тема", което пишете в момента?

"Писмо без тема" се замества с темата, когато има такава. Според мен няма писма с имена и "писмото с име" трябва да се замени с "писмото с тема".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Note: See TracQuery for help on using queries.